Sunteți pe pagina 1din 2

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ AVAP - An școlar 2020-2021

Unitatea de învățământ: LICEUL TEHNOLOGIC CORBU


Clasa: PREGĂTITOARE
Nume, prenume cadru didactic: ALEXANDRA SPACIU
Semestrul I: 17 săptămâni
Semestrul al II-lea: 17 săptămâni din care 1 săptămână „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

Nr. Unitatea tematică Competențe Conținuturi vizate Perioada Nr. Observații


crt specifice ore
1. De la grădiniță la 1.1; 1.2; Desen. Materiale și instrumente de lucru; Punctul, linia, S 1-3 6
școală 2.4; 4.1 compoziții

2. Despre mine 1.1; 1.2; Materiale și instrumente de lucru. Elemente de limbaj S 4-6 6
1.3; 2.2; 2.6 plastic: pata. Desen liber. Colaj. Confecționarea de
jocuri.

3 În clasă 1.1; 1.2; Elemente de limbaj plastic: Linia cu scop de contur. S 7-9 6
2.1; 2.2; 2.3 Tehnici de lucru: linia modulată, repetiție, tăiere,
decupare, lipire; Compoziții; Colaj.

4. Iarna veselă 1.2; 1.3; Elemente de limbaj plastic: forma; Modelaj; Colaj; S 10-13 8
2.1; 2.2; Tehnici de lucru: modelare liberă, presare, mototolire,
2.5; 2.6 rupere.
5. Jocuri și jucării 1.2; 1.3; Pictură – Elemente de limbaj plastic: punctual. Rolul S 13-17 10
2.2; 2.3; constructive al punctului; Tehnici de lucru:
2.6. dactilopictură, tehnica obținerii formelor spontane;
Origami.

6. Forme și culori 1.2; 2.1; Costrucții și jucării – Elemente de limbaj plastic: formă S 17-21 10
2.3; 2.5 și volum. Tehnici de lucru: tangram.

7. La spectacol 1.1; 1.2; Elemente de limbaj plastic: Linia cu scop de contur și cu S 21-24 8
1.3; 2.3; 2.5 scop decorative; Tehnici de lucru: îndoire, răsucire.

8. Clubul curioșilor 1.2; 1.3; Pictură – Elemente de limbaj plastic: Pata de culoare; S 25-27 6
2.1; 2.2, Tehnici de lucru: stropire/pulverizare, suflare,
2.3; 2.6. ștampilare, tamponare. Colaj – Tehnici simple de tăiere,
decupare după contur, lipire.

9. Printre stele 1.2; 1.3; Elemente de limbaj plastic: punctual, nodul, linia. S 28-30 6
2.1; 2.2; Tehnici de lucru: decupare, lipire, croit, cusut, înșirare.
2.5; 2.6

10. Raze de soare Foto-film: realizarea unor fotografii; Colaj; Desen liber. S 31-34 6 Obs.
(recapitulare finală) Săptămâna
33 „Școala
Altfel”