Sunteți pe pagina 1din 1

Elev:

Data:
Clasa a VII -a
TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ

1. Realizează corespondența între termenii din coloanele de mai jos. 1,5p

Acțiunea Persoanele

a. Au consemnat în scris viața și învățătura Domnului. 1. Dreptul Iosif


b. Au fost primele persoane care L - au văzut pe Iisus înviat. 2. Sfinții Apostoli
c. A însoțit-o pe Fecioara Maria la Betleem. 3. Sfinții Evangheliști
d. Au propovăduit învățătura creștina in lume. 4. Sfintele femei mironosițe
e. Este cunoscut în popor ca fiind apostolul necredincios 5. Iisus Hristos
f. Ne-a lăsat rugăciunea Tatăl nostru model de rugăciune. 6. Toma

2. Citiți cu atenție textul următor, apoi rezolvați cerințele formulate:1,5p


.” Iar pe când Iisus mergea spre Ierusalim și trecea prin mijlocul Samariei și al Galileii,
intrând într-un sat, l-au întâmpinat zece leproși care stăteau departe, și care au ridicat glasul si
au zis: Iisuse, Învățătorule, fie-Ti mila de noi! Si văzându-i, El le-a zis: Duceți-vă și vă arătați
preoților. Dar, pe când ei se duceau, s-au curățit. Iar unul dintre ei, văzând ca s-a vindecat, s-a
întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Si a căzut cu fata la pământ la picioarele lui Iisus,
mulțumindu-I. Si acela era samarinean. Si răspunzând, Iisus a zis: Au nu zece s-au curățit?
Dar cei noua unde sunt? Nu s-a găsit sa se întoarcă sa dea slava lui Dumnezeu decât numai
acesta, care este de alt neam? Si i-a zis: Scoală-te si du-te; credința ta te-a mântuit,,.
(Luca 1,11-19. Duminica a 29-a după Rusalii)

1. Menționați titlul pildei din care face parte fragmentul citat.

2. Transcrieți din text trei „cuvinte simbol”, apoi precizați semnificația acestora.

3. Explicați în 4-5 rânduri cum putem aplica în societatea actuală îndemnul dat de Iisus în
finalul textului citat.

3. Asociază corect, răspunzând cu adevărat( A) sau fals( F ). 1p

a) Mântuitorul a copilărit în Nazaret.


b) Pelerinajele se organizează doar de Florii.
c) Mântuitorul a făcut minuni asupra naturii.
d) Toți oamenii manifestă recunoștință față de binefăcătorii lor.
4. Alcătuieşte o compunere de aprox. 6–8 rânduri (60 – 80 de cuvinte), în care să
prezinți pe Maica Domnului și ocrotirea acesteia față de toți credincioșii. Alege un titlu
potrivit! 2 p

Se acordă patru puncte din oficiu. Timp de lucru 45 minute

S-ar putea să vă placă și