Sunteți pe pagina 1din 1

SUBIECTUL III

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să argumentezi că un text poetic


studiat aparține modernismului

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, de L. Blaga

- evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului în curent literar, în perioadă,
într-o orientare tematică

Modernism: trăsături (arta poetică, limbaj metaforic, estetica urâtului, lirismul subiectiv)

Perioadă: interval, orientări (modernism + tradiționalism), reprezentanți, titluri

Tematică: timpul (exemple), cunoașterea (exemple), natura (exemple); condiția artistului


(exemple)

- prezentarea a două idei/imagini poetice/secvențe relevante pentru imaginarul poeziei moderne:


Secvența I: comentarea secvenței (temă, limbaj, fig de stil, lirism etc)
Secvența a III-a: comentarea secvenței (temă, limbaj, fig de stil, lirism etc)

- prezentarea a două elemente de limbaj și de compoziție: temă, motiv, secvențe, elememte de


prozodie, relații de simetrie/opoziție, laitmotiv, figuri de stil, titlul etc) prin referire la opera
studiată