Sunteți pe pagina 1din 2

Modele S III

• Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte în care să prezinți tema și viziunea despre
lume dintr-un text poetic studiat, aparținând lui Mihai Eminescu / Ion Pillat / George Bacovia /
Tudor Arghezi / Lucian Blaga / Ion Barbu / Nichita Stănescu.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:


- evidențierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-un curent
cultural/literar.
- prezentarea a două imagini sau idei poetice relevante pentru tema și viziunea despre lume din
textul ales;
- analiza, la alegere, a două elemente de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul poetic
studiat, din seria: titlu, imaginar poetic, figuri semantice (tropi), motive poetice.

• Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularități ale unui
text narativ studiat, aparținând lui Costache Negruzzi / Ioan Slavici / Mihail Sadoveanu / Liviu
Rebreanu / George Călinescu / Camil Petrescu / Marin Preda.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:


– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ studiat într-o perioadă,
într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;
– comentarea a două secvențe relevante pentru tema textului narativ studiat;
– analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul
narativ studiat (de exemplu: acțiune, conflict, relaţii temporale și spațiale, incipit, final, tehnici
narative, instanțele comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.)

• Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularitățile de


construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:


- prezentarea statutului social, psihologic, moral al personajului din nuvela studiată;
- evidențierea unei trăsături de caracter a personajului ales prin două episoade/secvențe comentate;
- analiza, la alegere, a două componente de structură și de limbaj ale nuvelei, semnificative pentru
construcția personajului, din seria: acțiune, conflict, modalități de caracterizare, limbaj.
• Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularități ale
basmului cult, prin raportare la un text studiat.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:


- evidențierea a două trăsături ale basmului cult, prezente în textul studiat;
- comentarea a două secvențe narative semnificative;
- analiza, la alegere, a două elemente de structură și de limbaj, semnificative pentru basmul cult
studiat, din seria: acțiune, conflict, construcția subiectului, perspectiva narativă, relații temporale
și spațiale, incipit, final, modalități de caracterizare a personajelor.

• Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți relația dintre două
personaje dntr-un text narativ studiat, aparținând lui Costache Negruzzi / Ioan Slavici / Mihail
Sadoveanu / Liviu Rebreanu / George Călinescu / Camil Petrescu / Marian Preda.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:


- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre cele două personaje din
textul narativ studiat;
- evidențierea modului în care se manifestă relația dintre cele două personaje prin două episoade /
secvențe comentate;
- analiza, la alegere, a două componente de structură și de limbaj ale textului narativ studiat,
semnificative pentru relația dintre cele două personaje, din seria: acțiune, conflict, modalități de
caracterizare, limbaj.

• Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui
text dramatic studiat.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:


- evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului dramatic studiat într-un curent
cultural / literar;
- prezentarea modului în care tema se reflectă în textul dramatic studiat, prin comentarea a două
secvențe semnificative;
- analiza, la alegere, a două elemente de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul
dramatic studiat, din seria: acțiune, conflict, notațiile autorului, limbajul personajelor.