Sunteți pe pagina 1din 21

Grădiniţa cu Program Prelungit

„Prichindel”

Prof.Murariu Getta
Prof.Ilie Carmen Iuliana

Suceava
2018 - 2019
Proiect tematic
FAZA I
Tema anuală de învăţare: „Cum este, a fost și va fi aici pe pământ ?”
Tema proiectului: „Sărbătorile iernii”
Subteme: 1. „ Moş Nicolae vine pe cărarea iernii !”
2. „În prag de sărbătoare”
3. „Crăciunul- sărbătoarea bucuriei”

Grup ţintă – Grupa/Nivel de vârstă: Grupa Mare D„Ursuleții”/Nivel II

Argument:
Îndrăgitul anotimp rece s-a instalat şi prin părţile noastre. Ştiind faptul că în zona noastră
iarna nu are întotdeauna aspectul ei „ca la carte” şi ştiind cât de mult iubesc copiiitraditiile si
obiceiurile de iarnă, m-am gândit împreună cu colega mea, să le facem o bucurie copiilor discutând
despre iarnă și traditiile specifice lunii decembrie. Aşadar, am programat acest proiect tematic care
să le dea ocazia să constate, pe baza experimentului sau a observaţiei nemijlocite, care sunt
fenomenele naturale specifice iernii şi mai ales, cum se produc acestea, care sunt sărbătorile specifie
acestui anotimp:Crăciunul și Anul nou care vin cu frumusetea și surprizele lor. Am pregătit toate
materialele necesare de care dispunem şi am întocmit o scrisore adresată părinţilor în care le
expunem planul nostru, solicitându-le spijinul.

Justificarea alegerii temei:


Idealul oricărei educatoare este acela de a fi considerată de prichindeii ce o înconjoară zi
de zi, ca o a doua mamă. Pentru aceasta, ea îi priveşte, îi ascultă, „îi simte” şi ajunge la un
moment dat să le ghicească gândurile, să încerce să le îndeplinească gândurile. Vrem acest lucru
pentru că este mult mai uşor să-l faci pe copil să înţeleagă, să înveţe ceva atunci când o face cu
plăcere, pentru că doreşte să ştie mai multe despre acel „ceva” care-l interesează.
Un interes crescut, un freamăt al copiilor, un fel de neastâmpăr am simţit în fiecare
dimineaţă, când mai treceam o zi în calendarul naturii şi ei ne întrebau:
- „Mai este mult până vine iarna?Când vine Moș Crăciun?Noi vom merge cu Plugușorul?”
Dorinţa lor ne-a determinat să demarăm acest proiect, atât de banal la suprafaţă. Banal
datorită faptului că noi tratăm aceaste teme an de an, dar în modul în care noi l-am dorit, aşa cum
noi am crezut că este mai bine pentru copii. Am simţit că este momentul să-i ascult cu adevărat pe
ei, să le satisfacem curiozitatea şi interesele, pentru acest lucru ştim că le oferă mai multe
satisfacţii şi le valorifică cunoştinţele acumulate.
Descrierea proiectului:
Scop:
 Dezvoltarea capacităţii de investigare şi cunoaştere a mediului înconjurător, precum şi
stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia, utilizarea un limbaj adecvat în prezentarea
unor fenomene, a datinilor şi obiceiurilor din străbuni;
 trăirea unor obiceiuri specifice acestor sărbători și cultivarea unui comportament moral-
religios

Obiective de referinţă vizate:


 să descopere elemente componente ale mediului înconjurător prin antrenarea tuturor
organelor de simţ;
 să observe modificările din natură în anotimpul iarna;
 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate, utilizând un limbaj adecvat;
 să exprime impresiile şi trăirile proprii despre natură prin activităţile de educaţie plastică,
muzicală şi practică;
 să înţeleagă semnificaţia sărbătorilor de iarnă: Crăciunul, Anul Nou;
 să înţeleagă semnificaţia datinilor: colindatul, sosirea lui Moş Nicolae, Moş Crăciun,
împodobirea bradului, sorcova, steaua, pluguşorul;
 să se implice în acţiuni caritabile;
 să identifice regulile de minimă protecţie a naturii şi să anticipeze pericolele încălcării lor;
 să utilizeze cuvinte noi în contexte adecvate;
 Să utilizeze calităţile expresive ale limbajului oral şi al celui corporal în transmiterea unor idei
şi sentimente;
 să memoreze conştient textul unei poezii;
 să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii.
 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice.
 să selecteze imagini după criterii date în legătură cu aspectele din natură cunoscute;
 să aplice în situaţii noi tehnicile de lucru învăţate pentru realizarea temelor plastice şi
practice;
 să găsească utilitate tuturor lucrărilor realizate pe parcursul proiectului (expoziţii);
 să execute corect acţiunile motrice învăţate, în condiţii cât mai variate;
 să intoneze corect cântece,respectând linia melodică şi versurile;
 să precizeze importanţa zilelor de Sfântul Nicolae şi a Crăciunului;

Resurse:
Umane Materiale
ALA/ pe centre de interes deschise ADE / pe domenii experenţiale
copiii Bibliotecă: D.Ş.:
educatoarea cărţi, reviste, imagini, jetoane planşe, carte cu „Povestea
părinţii despre anotimpul iarna – Sfântului Nicolae
bunicii fenomene, Moş Nicolae, planşe, carte cu „Povestea
Crăciun, Datini si obiceiuri de bradului”:
Anul Nou planşe cu anotimpul iarna,
calculator, cd, dvd; fenomene;
fişe de lucru, creioane planşe cu datini de Anul Nou
colorate; planşe cu Moș Crăciun
joc de masă: „În ce anotimp flanelograf, jetoane cu cifre de
se-ntâmplă”, „Când se- la 1 la 6;
ntâmplă?”; jetoane cu fulgi, brăduţi,
caiete speciale, creioane săniuţe;
colorate, creioane negre; fişe de lucru cu probleme de
fişe de scriere; adunare şi scădere;
Artă: trusa logică;
foi albe A4; D.L.C.:
creioane negre, creioane planş cu anotimpul iarna;
colorate; jetoane care reprezintă
plastilină, planşete; imagini cu omonime;
pensoane, acuarele, planşă, poezie „Moş
tempera, pahar, Crăciun”;
şerveţele, bloc de desen; carte cu poveşti, planşe cu
hârtie glasată; povestea „Fetiţa cu
foarfecă; chibrituri”;
lipici, aracet; carte cu poezii,;
jetoane cu jocuri de D.E.C.:
iarnă; calculator, cd;
Joc de rol: carte cântece;
Căsuţa păpuşii utilată planşe cu cântece şi jocuri
corespunzător temei muzicale;
Ştiinţă: plastilină,planşete;
planşe cu aspecte de iarnă – caiete de desen, creioane
fenomene, tradiţii de Crăciun, negre, colorate;
jocurile copiilor iarna, bloc de desen, pensoane,
animalele în timpul iernii; acuarele, tempera, pahar cu
jetoane cu aspecte de iarnă, apă, suport pentru tempera,
brăduţi, săniuţe, fulgă; şerveţele;
joc de masă „Când se D.O.S.:
întâmplă?”, „Îmbracă brad artificila, instalaţie,
păpuşa” globuri, beteală;
fişe de lucru; „A-B-C-ul Micului Creştin”;
caiete speciale, creioane; planşe pentru o poveste
Construcţii: creată;
Piese „Lego”; planşe cu vieţuitoare;
Mozaic; hârtie albă, foarfecă;
Octogoane; hârtie glasată colorată, lipici,
Cuburi din lemn, plastic; foarfecă;
Trusa Arco; carton colorat albastru, hârtie
Combino,Rotodisc; albă, foarfecă, hârtie
Nisip şi apă: creponată, lipici, nucă de
lighean cu nisip; cocos, vată, aracet;
găletuşe; D.P.M.:
diferite forme de calculator, cd;
plastic, apă, beţişoare; pampoane, fluier, bancă,
zăpadă;
Bibliografie:

-„Curriculum pentru învăţământul preşcolarr”-MEC, 2008


-„Ghid pentru proiecte tematice”,Didactica Publishing House,2008- „Programa activităţilor
instructiv-educative în grădiniţa de copii”, ED. a II-a revizuită şi adăugită, M.E.C., Ed V&
Integral, Buc, 2005\
- „Activitatea integrată din grădiniţă”(ghid pentru cadrele didactice din învăţământul
preuniversitar), Laurenţia Culea, Angela Sesovici, Filofteia Grama, Mioara Pletea, Daniela
Ionescu, Nicoleta Anghel; Ed. Didactica Publishing House, Buc., 2008
- „Elemente de Pedagogie Preşcolară aplicată”, Ed. Universităţii din Oradea, 2006
- „Totul....pentru copil” – ghid pentru educatoare şi directori, Coordonator Prof. Rodica Gavora,
Ed. Diana, 2008, Piteşti
- Revista învăţământului preşcolar – Nr.1-2-2009, M.E.C, C.N.I, „Corsei” S.A
- „Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar” – Georgeta Toma,
Maruţa Ristoiu, Magdalena Anghel, Irunele Nicolae, Daniela Petre, Ed. Delta Cart Educaţional,
Piteşti, 2009

Stabilirea direcţiilor de dezvoltare


INVENTAR DE PROBLEME
Ce ştiu copiii ? Ce nu ştim şi vrem să Ce doreşte să transmită
aflăm ? educatoarea
 Unde pune Moş Nicolae  Mâncăruri  Semnificaţia zilei de
cadourile. tradiţionale de Crăciun. Sfântul Nicolae şi a
 În ce anotimp este  Semnificaţia nuieluşei pe care o rpimim
sărbătoarea Crăciunului. sărbătoarei Crăciunului. de la acesta.
 Care arbore este mereu  Povestea Nasterii  Semnificaţia
verde şi îl împodobim de Domnului Nostru Iisus împodobirii bradului de
Crăciun. Hristos Crăciun.
 Moş Crăciun vine de  Legenda lui Moş  De Crăciun mergem
sărbători şi este îmbrăcat în Nicolae. cu colinda, iar de Anul
roşu;  Datini şi obiceiuri Nou cu uratul.
 Sania moşului este trasă de de Crăciun şi Anul Nou.  Sacrificare porcului şi
reni.  Cum se colindă de pregătirea bucatelor
 De Crăciun colindăm şi sărbători? tradiţionale.
mergem la biserică.  De ce ninge?  De ce este necesară
 Iarna este frig, ninge şi ne  De ce bradul zăpada pentru pământ.
îmbrăcăm mai gros. rămâne verde?  Iarna aduce flori de
 Iarna primim cadouri de la  Ce este gerul, gheaţă la fereastră.
Moş Nicolae şi Moş viscolul?  Crăciunul semnifică
Crăciun.  Care sunt urările pe nașterea lui Iisus Hristos;
 Zilele sunt mai scurte şi care le adresează 
nopţile mai lungi. oamenii de Crăciun şi
 Copiii fac oameni de Anul Nou?
zăpadă, se dau cu săniile,  Unde se află Moş
cu patinele şi schiurile. Crăciun şi cum se
 Lunile anotimpului iarna. numesc renii?
 Animalele sunt domestice
şi sălbatice.
 De Anul Nou mergem cu
uratul si plugușorul;
FAZA A II-A
Inventar de activităţi – săptămâna 1 –

TEMA SĂPTĂMÂNII: „ Moş Nicolae vine pe cărarea iernii !”


Săptămâna 3-7.12.2018

Luni: dimineaţă – Activitate integrată: „Bun sosit, draguta iarna!”(


 A.L.A.– Joc liber si primirea copiilor
 A.D.P. - I.D.–“Cine este iarna?”- exercitii de stimulare a comunicarii
 A.D.P. - Micul dejun/deprinderi specifice
 A.L.A “Primii fulgi de nea” – Biblioteca-elemente de comunicare orala, Constructii plane,
Arta-desen)
 A.D.E.– D.Ş. – „A sosit iarna la noi – lectură după imagini
 A.L.A.– „Fulgii jucausi” – joc de miscare
 A.D.E.– D.E.C. – „Prima zapada” – predare cântec
,, Sunt roman, roman voinic,, repetare joc cu text şi cânt
 A.L.A.– „Unde s-a ascuns fulgul de nea?” – joc de atentie
 A.D.P. - Pranzul/deprinderi specifice
 D.P.M. – „Dansul fulgilor” – euritmie

după-amiază:
 A.D.P. – Somn
 A.D.P. – Deprinderi specifice
 A.L.A. – „Căsuţa iernii” – Nisip şi apă- desen, Ştiinţă-rezolvare fişă
 A.D.E. D.Ş. – ,,A sosit iarna la noi – convorbire
 A.L.A-.,,Fulgii fermecati”- joc distractiv
 A.D.P. – Gustarea
 A.D.E. – D.E.C. – „Prima zapada” – repetare cantec
 A.L.A.-,,Cursa fulgilor de nea”– joc de miscare
 A.D.E.- D.P.M. – „Hora-n Bucovina” – repetare dans popular
 A.L.A. – Joc liber / Plecarea copiilor
Marţi: Activitate integrată: „Sacul cu surprize”
 A.L.A.– Joc liber si primirea copiilor
 A.D.P.-Î.D. „Ce dar aş vrea să primesc de la Mos Nicolae?” – ex.de coîmpărtăşire
 A.D.P. - Micul dejun/deprinderi specifice
 A.D.E.- DŞ: ,,Ştii să faci la fel ca mine?”- exerciţiu cu materail individual
 A.L.A. - „Sacul cu surprize” – Joc de rol- „De-a spiriduşii moşului”, Bibliotecă –rezolvare
puzzle, Artă- Modelare
 A.D.E. – D.O.S. „Chipul lui Mos Nicolae” – decupare si lipire
 A.L.A. „Fuga la sac” – joc de mişcare;
 A.D.E. – D.L.C. – „Legenda lui Mos Nicolae” – povestirea educatoarei
 A.D.P. - Pranzul/deprinderi specifice
 A.L.A. – „ Jocul; spiridusilor” – dans ritmic
după-amiază:
 A.D.P. – Somn
 A.D.P. – Deprinderi specifice
 A.L.A. – „Surprizele moşului”- Ştiinţă-triere/clasificare, Construcţii- mozaic
 A.D.E. – D.Ş. – „Cine ştie mai bine” – joc exercitiu
 A.L.A.,,Prima zapada”- joc muzical
 A.D.P. – Gustarea
 A.D.E.– D.O.S.: „chipul lui mos nicolae” – finalizare lucrar
 A.L.A.-,, Ce face spiridusul?!”– joc de mimica
 A.D.E. – D.L.C. – „Legenda lui Mos Nicolae” – repovestire
 A.L.A. – Joc liber / Plecarea copiilor

MIERCURI: dimineaţă – Activitate integrată: „Bine ai venit Moș Nicolae”


 A.L.A.– Joc liber si primirea copiilor
 A.D.P. - I.D. – ”Scrisoare pentru Mos Nicolae”-însemnari in jurnalul grupei
 ACTIVITATE OPTIONALA”Prietenul meu, calculatorul’”
 A.D.P. - Micul dejun/deprinderi specifice
A.L.A. – „Moş Nicolae şi surprizele lui” – Ştiinţă-triere/clasificare, Arta –desen,
Construcţii-mozaic
 A.D.E.. – D.O.S. – „Dar din dar” – joc de rol(ed.moral-civica)
 A.L.A. – „Colinde de Mos Nicolae”- auditie muzicala
 A.D.E.. – D.E.C.-„ Cadoul de la Moş Nicolae”” –modelaj
 A.D.E.- D.P.M. –‚,Mers in echilibru pe plan ridicat”;joc”Pe punte”
 A.D.P. - Pranzul/deprinderi specifice
 A.L.A. – „Traista lui Mos nicolae”-joc senzorial
după-amiază:
 A.D.P. – Somn
 A.D.P. – Deprinderi specifice
 A.L.A. – „Unde am aşezat cadoul?” – joc de atenţie
 A.D.E.- D.O.S. – „Cum ne comportăm când primim un cadou?” – convorbire
 A.L.A. „Cursa cu cadouri” – joc de miscare
 A.D.P. – Gustarea
 A.D.E.– D.E.C.-„ Cadoul de la Moş Nicolae” –finalizare
 A.D.E.- D.P.M. –joc”Pe punte”
 A.L.A.-,,Betisorul fermecat de V. Suteev- lect.educatoarei
 A.L.A. – Joc liber / Plecarea copiilor

Vineri : dimineaţă Activitate integrată: „Frumusetile iernii”+


 A.L.A.– Joc liber si primirea copiilor
 A.D.P. - I.D. – „Ieri mi s-a intamplat...”– discuţii libere
 A.D.P. - Micul dejun/deprinderi specifice
 A.D.E. – D.E.C. –„Fulgi de nea”-decolorare
 A.L.A. – ,,Frumusetile iernii „-Bibliotecă – elem.de com.scrisă, Artă- desen, joc de rol „De-a
meteorologul”;
 ADE: D.Ș. „Mai multi fulgi, mai putini fulgi”- joc didactic
 A.L.A.- „Cad fulgii” – joc distractiv
 A.D.E.- D.P.M. –„Hai la joc!”-pasi de dans
 A.D.P. - Pranzul/deprinderi specifice
 A.L.A. –„Trenul iernii”- joc de miscare
după-amiază:
 A.D.P. – Somn
 A.D.P. – Clubul curiosilor
 A.L.A. – Albumul iernii” – Ştiinţă-rezolvare puzzle, Artă-lipire
 A.D.E. – D.Ş. – „Micul matematician” – rezolvare fisa
 A.L.A.-„Prinde fulgul”-joc de miscare
 A.D.P. – Gustarea
 A.D.E. – D.E.C. –„Fulgi de nea”-finalizare
 A.L.A.- „Fulgul jucăuş” – joc distractiv
 A.D.E.- D.P.M. –,,Dansul piticilor,, - euritmie
 A.L.A. – Joc liber / Plecarea copiilor

Inventar de activităţi – săptămâna 2–

TEMA SĂPTĂMÂNII: „În prag de sărbătoare”


Săptămâna – 10 – 15 - 12.2018

LUNI: dimineaţă – Activitate integrată „Tradiţii şi obiceiuri de iarnă”


 A.L.A.– Jocuri liber alese si primirea copiilor
 A.D.P. - I.D. – „Ce datină, obicei de iarna cunosti?– exerciţii de stimulare a comunicării
 A.L.A. – „Traditii din strabuni”–Bibliotecă- elemente de comunicare orală, Artă-desen
,Ştiinţă- puzzle;
 A.L.A. – „Cursa clopoteilor”- joc de miscare
 A.D.E. – D.Ş. – „Tradiţii şi obiceiuri de iarnă” –convorbire cu suport intuitiv
 A.D.E. – D.E.C. - ,,Uratura si sorcova”- predare
 ALA – ”Sarbatori in pasi de dans” - euritmie
 ADE – DPM – ”La patinoar”- traseu aplicativ

după-amiază:
 A.D.P. – „Cine sunt urătorii?”
 A.D.P.– „Regulile grupei”
 A.L.A. – „Drumul colindătorilor” – Nisip şi apă, Joc de rol ,,De-a colindătorii”
 A.D.E. – D.Ş. – „Tradiţii de iarnă”- convorbire
 A.D.E. – D.E.C- ,, Uratura si sorcova”-repetare
 ADE -

MARŢI: dimineaţă- Activitate integrată „Magia iernii”


 A.D.P. - I.D. – „Când şi de ce colindăm?”–discuţii libere
 A.D.P.– ACTIVITATE OPŢIONALĂ
 A.L.A. – „Sorcova vesela” – Bibliotecă-elemente de comunicare scrisă, Construcţii, Artă-
lipire/decorare;
 A.L.A. – „Dansul fulgilor”– dans tematic
 A.D.E. – D.Ş. – „Aşează tot atatea globuri cât îţi arată cifra”- ex.m.i. (in concentrul 1-3)
 A.D.E. – D.O.S. – „Naşterea Domnului Iisus”- povestirea educatoarei
 ALA- ”Plimbă sorcova” – joc linistitor
 ADE – DEC – ”Colacei pentru uratori” - modelaj

după-amiază:
 A.D.P.1. – „Pe unde colindăm?”
 A.D.P.2. – „Împăturesc pătura”
 A.L.A. – „Colinde şi urături” –Joc de rol ,,De-a urătorii”,Nisip şi apă-drumul
uratorilor ;
 A.D.E.1. – D.Ş. – ,, Spune câţi clopoţei sunt”- joc exercitiu
 A.D.E.2. – D.O.S. – „Naşterea Domnului Iisus”- repovestirea copiilor

MIERCURI: dimineaţă: Activitate integrată „Traditii de iarna in cuvinte si imagini”


 A.D.P. - I.D. – „Cum sărbătoreau bunicii noştrii Anul Nou?” – coîmpărtăşire
 A.L.A. – „Daruri pentru colindatori” –joc de rol” De-a gazdele”, Ştiinţă- rezolvare labirint,
Nisip şi apă-desen pe nisip;
 A.L.A. – „Feerie de sărbători” – program artistic
 A.D.E. – D.L.C. – „Traditii de iarna in cuvinte si imagini ” – lectura dupa imagini
 A.D.E. – D.E.C. –„Bradul impodobit”-pictura
 ALA – ”Obiceiuri la romani” – vizionare soft ed
 ADE – DS – ”Cati clopotei sunt in aceasta grupa?” – joc didactic (concentrul 1-4)
după-amiază:
 A.D.P.1. – „Cum primim urătorii?”
 A.D.P.2. – „Sunt vesel/trist de Sărbători pentru că....”
 A.L.A. – „Copiii şi tradiţiile” –Artă-lipire, construcţii(mozaic)
 A.D.E.1. – D.L.C. – ,, Traditii de azi, traditii de ieri”– convorbire
 A.D.E.2. – D.E.C. –„Sorcove si clopoţei”-modelaj-finalizare lucrări

JOI: dimineaţă: Activitate integrată „Obiceiuri de Anul Nou”


 A.D.P. - I.D. – „Urătura şi sorcova la bunici”–prezentarea unei uraturi/sorcove
 A.L.A. – „Obiceiuri de Anul Nou” – Artă- pictură, Joc de rol, Ştiinţă- rezolvare puzzle
A.L.A. - „Dansul ursilor” – dans
 A.D.E. –D.O.S. –„Felicitari de Anul Nou”- decorare/lipire
 A.D.E.– D.Ş. – „Numără și potrivește”- joc ex (concentrul1-5)
 ALA-” Deschide urechea bine” – joc distractiv
 ADE – DPM – ”Atinge globuletul” – joc sportiv

după-amiază:
 A.D.P.1. – „Aranjam masă pentru sarbători”
 A.D.P.2. – „Singurel mă îngrijesc”
 A.L.A. – „Activităţi în familie de Sarbători” –Joc de rol, Construcţii- Brăduţi
 A.D.E.2. –D.O.S. –„ Felicitari de Anul Nou”- decorare/lipire-finalizare
 A.D.E.1. – D.Ş. – „Perechea potrivită”-joc logic

VINERI: dimineaţă: Activitate integrată „Bucurii de sărbători”


 A.D.P. - I.D. – „Sărbătorile de iarnă în alte ţări” –discuţii libere
 A.L.A.1. – „Daruri pentru cei dragi” – Bibliotecă-elemente de comunicare scrisa,Artă-
decorare, Contrucţii- cadouri;
 A.L.A.2. – „Cu steaua” – joc de mişcare
 A.D.E.1. – D.P.M. – ”Cumpana pe un genunchi” – ,, Puneti săculetul in cos ”-joc sportiv
 A.D.E.2. – D.L.C. – ,, Pluguşorul ”–memorizare
 ALA – ”Ne jucam si cu bulgari aruncam” – joc de miscare
 ADE –DEC- ”Colinde romanesti” – auditie muzicala
după-amiază:
 A.D.P.1. – „Cum ne îmbrăcăm de Sarbători”
 A.D.P.2. – „Îmi pun lucrările în mapă”
 A.L.A. – „Sărbătorile la români” – Ştiinţă-puzzle, Nisip şi apă-forme-prăjituri
 A.D.E.1.- D.P.M. –,, Aşezăm steluţa în vârful bradului”-joc spotiv
 A.D.E.2. – D.L.C. – ,, Pluguşorul ”–repetare poezie
Harta proiectului

„Moş Nicolae vine pe cărarea


Crăciunul- sărbătoarea
iernii !”
bucuriei
Aspecte specific anotimpului iarna:ger,
Cine e Moș Crăciun?
ninsoare;
De unde vine și cu ce vine?
Lunile anotimpului iarna;
Sărbătorile Ce aduce el copiilor cuminti
Povestea lui Moș Nicolae
iernii Împodobirea bradului
Cu ce vine Moș Nicolae
Nașterea lui Iisus Hristos
Obiceiuri de Crăciun: colindul, steaua;
Semnificatia zilei de 6 decembrie
În anotimpul iarna cad primii fulgi

În prag de sărbătoare
Obiceiuri de iarnă: colindul, uratura, plugusorul, sorcova,
jocul Caprelor, a Urşilor, mascati, jocul căiutilor;
Semnificatia traditiilor şi obiceiurilor de iarnă;
Cand se merge cu colindul, uratul si sorcova;
SCRISOARE CĂTRE PĂRINŢI

DRAGI PĂRINŢI ,
Vă mulţumim,
Educatoarele si copiii grupei mare B
Primii fulgişori de zăpadă şi-au făcut deja apariţia
aducând bucurii celor mari şi mici . Întrucât copiii
dumneavoastră şi-au manifestat dorinţa şi plăcerea de a afla mai
multe lucruri despre sosirea lui Moș Nicolae și Moș Crăciun şi
despre tradiţiile şi obiceiurile de iarnă, ne-am propus să
desfăşurăm în următoarele trei săptămâni proiectul tematic :
„Sărbătorile iernii”
Ne-am bucura şi ne-ar fi de un real folos dacă în discuţiile
dumneavoastră cu copilul , în surprizele făcute aţi aduce în prim
plan frumuseţea acestor sarbatori.
Vă rugăm, de asemenea, să ne sprijiniţi în procurarea unor
materiale ajutătoare legate de tema noastră.
Vă mai anunţăm că prezentarea şi concluzionarea muncii de
proiect cu acestă temă se va face de către copii, miercuri, 13
decembrie, ora 18, ocazieSCRISOARE
cu care sunteţi
DEinvitaţi să participaţi şi
MULŢUMIRE
dumneavoastră la serbarea “Crăciunul în tradiții și obiceiuri”.
Dragi părinţi ,
Cu mulţumiri ,
Copiii și educatoarele grupei mari “Ursuleții”
DESCRIEREA PROIECTULUI

Împreună cu copiii am hotărât ca tema proiectului tematic să fie„Magia sărbătorilor de iarnă” pentru
că am vrut să subliniez cat de importante sunt darurile ce le primesc copiii cu ocazia acestor sarbatori, cât de
captivati sunt de toate tradiţiile şi obiceiurile iernii si incantarea care-i cuprinde pe cei mici cand vad ca totul
in jurul lor este alb.
Ţinând cont de ceea ce îi interesa pe copii, am stabilit temele care vor compune harta proiectului şi
activităţile care îi vor ajuta să găsească răspunsuri la întrebările care îi frământă.
Atât harta cât şi inventarul de probleme au rămas afişate în sala de grupa pentru a putea fi completate cu
problemele care vor apărea.
Apoi am întocmit planificările săptămânale şi am stabilit
activităţile care îmi vor permite să satisfac nevoile de cunoaştere
ale copiilor.
Pe lângă aceste activităţi de grup, au fost
planificate altele care să se desfăşoare cu grupuri mici de
copii- activitatile liber alese. Toate au fost în
concordanţă cu subiectul proiectului şi cu activităţile zilnice,
precum şi cu dorinţa şi interesul copiilor de a descoperi lucruri
noi, de a găsi explicaţia unor fenomene din natură.
În fiecare zi copiii s-au bucurat de ceea ce au realizat împreună dar şi
de finalitatea imediată. Părinţii au fost anunţaţi despre intenţiile pe care le aveam şi
despre tema proiectului fiindcă am avut nevoie să ne ajute să procurăm materialele necesare şi să realizăm
obiectivele pe care ni le-am propus.
După ce am planificat activităţile am gândit modalitatea de desfăşurare a fiecărui proiect şi am stabilit
metodele şi procedeele prin care voi încerca să desfăşor integrat activităţile în fiecare zi.
Activităţile zilnice s-au derulat după un anumit scenariu, copiii fiind motivaţi, iar spaţiul, materialul şi
timpul le-au permis să se implice în desfăşurarea activităţilor preferate şi le-au oferit posibilitatea ca, prin joc,
să găsească răspunsuri la întrebările lor şi să-şi formeze unele deprinderi de lucru. De asemenea, am avut grijă
ca munca în echipă să ofere fiecărui copil satisfacţia că a contribuit la realizarea sarcinii de lucru, aceasta fiind,
de fapt, finalitatea fiecărui proiect de activitate desfăşurat.
In cadrul proiectului s-a desfasurat si programul artistic ““Crăciunul în tradiții și obiceiuri”,la care au
participat părinții, bunicii si alti invitati. Incantarea copiilor a fost de neuitat cand dupa ce toate poeziile,
colindele,urăturile, sorcova şi dansurile s-au terminat, a apărut moșul darnic care le-a adus copiilor cat mai
multe daruri.
Mulţumirea, bucuria s-a citit pe feţele tuturor celor implicaţi în proiect.
SCRISOARE DE MULȚUMIRE

Dragi părinţi ,

Noi, cei din grupa mare


“Albinuțele harnice”, împreună cu
educatoarele, vă mulţumim pentru
ajutorul acordat la desfăşurarea
proiectului „Sărbătorile iernii”.
Cu această ocazie , am aflat
foarte multe lucruri noi , înţelegem
acum mult mai bine semnificatia
sarbatorilor de iarnă cu tot farmecul lor
şi suntem mai bogaţi sufleteşte.
Vă invităm să vedeţi şi rodul
muncii noastre în expoziţia de lucrări
prezentată în sala de grupă.
Vă mulţumim şi vă aşteptăm cu drag!
FAZA a III-a

FINALITATATEA PROIECTULUI
Tehnici de evaluare:
a)secvenţială:
-jocuri de rol - probă practică
-fişe de muncă independentă - probă scrisă
-realizarea unori lucrări practice, plastice - probă practică
-observari - probă orală
-lecturi după imagini, convorbiri – probă orală
-jocuri didactice – probă orală
b)finală
-portofoliul copiilor
-expoziţie cu lucrările copiilor
- album cu fotografii pe parcursul derularii proiectului
- program artistic “Crăciunul în tradiții și obiceiuri”,
-intonare de colinde,urături si poezii
-dansul fulgilor de nea ,dansul oamenilor de zapada şi un dans specific Crăciunului
-organizare de concursuri pe echipe

EVALUAREA
 Organizarea unei expoziţii cu lucrările copiilor
 CD cu imagini din timpul desfăşurării proiectului
 Programul artistic:“Crăciunul în tradiții
și obiceiuri”
 Alcătuirea unui cd cu fotografii
realizate la activităţile din cele trei
săptămâni ale proiectului;
Harta proiectului
- copiii se împart în fete şi băieţi
- familia este formată din mama, tata -organe de simţ
şi copiii - membre inferioare, superioare
- copiii au nevoie de hrană - vitamină
- fructele şi legumele sunt izvor de -drepturile copilului
sănătate -îndatoririle copilului
- drepturile fundamentale ale
copilului
- instituțiile care se ocupa de
protecția lor
-folosirea drepturilor în sala de grupă
și în afara grădiniței CONCEPTE

C A
U B
N I
O L
Ş I
T T
I A
N Ţ
Ţ I
E

ATITUDINI

-aprecierea importanţei îngrijirii corpului, -comunicarea şi inter-relaţionarea cu cei din jur


recunoașterea drepturilor -finalizarea unor sarcini propuse
DIN AN IN AN SOSESC MEREU...
OBICEIURI SI TRADITII
Colindatul
Pentru cea mai asteptata sarbatoare din decembrie, Craciunul, romanii au apelat in egala masura la
traditie, stiind sa accepte si obiceiuri mai recente. Intampinata cu bucurie, Nasterea Mantuitorului aduce
cu ea si o suma de practici foarte vechi prin care se celebra Echinoctiul de Iarna, momentul in care natura
da sperante ca va renaste.
Obiceiul colindatului a inglobat in el nu numai cantec si gest ritual, ci si numeroase mesaje si
simboluri ale unei stravechi spiritualitati romanesti. El s-a pastrat asociindu-se cu celebrarea marelui
eveniment crestin care este Nasterea Domnului Iisus Hristos. In ajunul Craciunului, pe inserat, in toate
satele din tara, incepe colindatul. Copiii cu steaua vestesc Nasterea Domnului si sunt primiti cu bucurie de
gazdele care ii rasplatesc cu mere, nuci si colaci.
In Maramures, cei care colinda sunt oameni in toata firea. Obiceiul este sa treaca pe la fiecare
casa iar apoi, cu tot cu gazdele care i-au omenit, sa continue colindatul.
Postul Craciunului ia sfarsit si fiecare se poate bucura de mancarurile rituale: preparatele din
pore, sarmalele, eolaeii si cozonacii, prajiturile si vinul. Cele trei zile de sarbatoare ale Craciunului aduc
liniste si pace in case.

Moş Nicolae este aşteptat în noaptea de 5-6 decembrie.


Legenda spune că Sfântul Nicolae s-a născut în Orientul Mijlociu, la 350 de mile nord de Bethleem, în
cetatea Patara din ţinutul Lichiei, din Asia. Istoria şi legendele legate de Sfântul Nicolae se întrepătrund, dar se
cunoaşte cu certitudine că a trăit in secolul al IV-lea (270-310), a fost cardinal de Myra (acum aflată pe
teritoriul Turciei) şi a fost recunoscut şi onorat ca sfânt începand cu secolul VI-lea.
Sfântul Nicolae este cunoscut pentru credinţa, zelul şi dragostea pentru semeni, în special pentru copii,
lui fiindu-i atribuite peste 21 de miracole, de minuni, de fapte bune: readucerea la viaţă a unui corăbier căzut de
pe catarg, vindecarea unor boli incurabile, oprirea, prin rugăciune şi post, a furtunii de pe mare ş.a.
Nicolae provenea dintr-o familie înstărită, iar la moartea ambilor părinţi, când era încă copil, a moştenit
întreaga avere, pe care s-a hotărât s-o folosească în scopuri umanitare, ajutându-i pe cât mai mulţi oameni
nevoiaşi. De-a lungul secolelor au apărut nenumărate poveşti şi legende despre viaţa şi binefacerile Sfântului
Nicolae. Toate acestea au ajutat la înţelegerea caracterului extraordinar al acestuia şi explică de ce a fost atât de
îndrăgit şi considerat protector al celor neajutorati, neputinciosi şi săraci.
Una dintre cele mai cunoscute legende este a celor trei surori, fetele unui nobil sărac, care, datorită
situaţiei financiare precare, nu se puteau mărita. Se spune că atunci când fata cea mare a ajuns la vremea
măritişului, cel ajuns deja cardinal, Nicolae, a lăsat la uşa casei nobilului, noaptea, un săculeţ cu aur. Povestea
s-a repetat întocmai şi când venit vremea de măritiş pentru cea de a doua fată, dar când a venit rândul celei de a
treia fete, nobilul a stat de pază să afle cine-i binefăcătorul fetelor lui. In noaptea cu pricina, se spune că Sfântul
Nicolae s-a urcat pe acoperiş şi a dat drumul săculeţului prin hornul casei, în ghetele puse la uscat şi de aceea a
apărut obiceiul aşezării încălţărilor curate în faţa şemineului sau a sobelor. Nicolae l-a rugat pe tatăl fetelor să
păstreze secretul, dar zadarnic. De atunci, oricine primea un cadou neaşteptat îi mulţumea lui Nicolae.
Aniversarea morţii Sfântului Nicolae, pe 6 Decembrie, este aproape de sărbătoarea Crăciunului, de aceea, în
multe ţări, acestea s-au contopit. Insă în Olanda (Sinter Klaas), Germania, Elveţia, România şi alte câteva ţări
europene aceste două sărbători au continuat să se celebreze separat.
De atunci şi până în zilele noastre, în fiecare noapte a Sfântului Nicolae, cei dragi nouă, în mod special
copiii, primesc daruri, de la un Moş Nicolae care nu li se arată niciodată. Există obiceiul ca, înainte de această
zi, copiii să scrie o scrisoare în care să-şi laude cuminţenia, să-şi evidenţieze faptele bune şi să facă promisiuni.
De asemenea este obligatoriu să-şi cureţe încălţările, să le aşeze în ordine pentru a fi umplute cu daruri de
Moşul enigmatic şi nevăzut.
În noaptea de 5 spre 6 decembrie copiii cuminţi primesc dulciuri: bomboane, prăjituri,
dar şi fructe uscate, portocale, jucării, iar cei mai puţin cuminţi primesc o nuieluşă (jordiţă), care să le
amintească de o eventuală pedeapsă. Dar şi aceştia sfârşesc prin a fi iertaţi pentru năzdrăvăniile lor.
Prin generozitatea sa faţă de cei lipsiţi de ajutor, şi în special faţă de copii, Sfântul Nicolae continuă să
rămână un model de înţelepciune, dragoste şi milostenie.
Se spune ca Moş Nicolae călătoreşte pe un asin, adică pe un măgar. Sfântul este îmbrăcat astfel: pe cap
poartă o mitră ( acoperământ al capului de formă sferică sau conică, uneori bogat ornamentat- conform DEX), o
haină lungă şi largă roşie sau violet care îi acoperă corpul, iar în mână ţine un SCEPTRU ( toiag, baston
frumos decorat, împodobit), ca simbol al autorităţii şi importanţei sale. În credinţa unor popoare - scandinav,
francez, olandez, belgian - Moş Nicolae are un însoţitor, un aghiotant. Acesta are rolul de a-i speria pe cei
care nu au fost cuminţi. Se spune că, dacă ninge pe 6 dec, Moş Nicolae şi- a scuturat barba. Cu excepţia Sfintei
Feciore, chipul Sfântului Nicolae a fost cel mai mult pictat. Pentru această zi se pregăteşte turtă dulce, în forme
cât mai amuzante. Se spune că ar fi foarte bine dacă copiii ar ajuta-o pe mama la pregătirea acestei minunate
prăjituri şi că gustoasa prăjitură trebuie împărţită de copii celor nevoiaşi.

Moş crăciun

Moş Crăciun este un simbol al sărbătorii, voioşiei şi generozităţii. Se pare că tradiţia


lui a început de la Sf. Nicolae, care s-a născut în secolul al IV-lea. Este cunoscut mai ales
pentru dragostea pe care o poartă copiilor şi sacul uriaş, plin cu daruri. Imaginea modernă a lui Moş Crăciun
este aceea a grăsunului fericit, îmbrăcat în roşu.

Cum se face că într-o singură seară Moş Crăciun


ajunge la toţi copiii odată?!

În fiecare an, în seara de Ajun, Moş Crăciun ducea cadourile la copiii cuminţi, toată lumea
sărbătorea naşterea lui Iisus în bucurie, veselie, pace şi prietenie. Naşterea lui Iisus a adus pacea, iertarea,
prietenia dar mai ales iubirea pe pământ.
Moş Crăciun era tot mai ocupat, copiii cuminţi erau tot mai mulţi iar lui nu îi mai ajungea o singură
seară ca să împartă cadourile, aşa că s-a dus la Doamne – Doamne să ceară ajutor:
- Ajută-mă, te rog frumos, copiii sunt tot mai mulţi iar eu nu am cum să-i văd pe toţi dacă sunt
cuminţi sau nu, ca să nu mai spun că într-o singură seară nu pot împărţi cadourile la mulţimea de
copii…..
- Bine, bine, nu te mai plânge, îi răspunse Doamne – Doamne, de acum înainte Spiriduşii te vor
ajuta: ei vor zbura prin dreptul geamurilor, vor privi copiii şi îţi vor trimite
ţie scrisori despre cât de cuminţi au fost. Ca să poţi împărţi cadourile într-o
singură seară, te sfătuiesc să alegi pentru fiecare ţară, fiecare oraş, fiecare
stradă, fiecare şcoală şi grădiniţă câte un om care a fost în acel an cel mai
harnic, cinstit şi bun, iar eu îl voi transforma pentru seara de Ajun în Moş
Crăciun.
Moş Crăciun a plecat fericit că a cerut ajutorul unui înţelept şi de atunci Spiriduşii îl ajută şi acum,
iar cei mai harnici, cinstiţi şi buni oameni sunt ajutoarele lui de încredere……
Bradul de Crăciun
“Cum a ajuns bradul sa fie impodobit de Craciun?”
Cand s-a nascut Pruncul Iisus, ingerii au venit in jurul sau. Au mai venit si pastorii care se
aflau in apropiere. Dar drumul cel mai anevoios, l-au facut cei trei magi, care veneau de
departe tocmai pentru a se inchina Imparatului lumii. Acestia erau foarte invatati si
stiau ca Mantuitorul Se va naste, asa ca au pornit la drum calauziti de steaua sfanta, care le
lumina calea si le arata drumul pe care sa-l urmeze. Si bineinteles ca nu puteau sa se
inchine Fiului lui Dumnezeu fara un dar, care sa arate dragostea si bucuria lor. Asa se face ca au luat cu ei aur,
smirna si tamaie. Dar, ajungand aproape de Betleem, orasul unde S-a nascut Mantuitorul, au vrut sa puna alaturi
de darurile lor si o floare sau macar o creanga de copac inverzit, fiindca nu doar oamenii, ci intreaga natura se
bucura de venirea lui Iisus. Dar, cautand ei incoace si incolo, nu au gasit nici un copac inverzit, caci era iarna,
pomii ramanand fara vesmantul lor de frunze si flori. Insa, pe varful unui deal au vazut un bradut mic. Bucurosi
l-au luat cu ei si atunci cand au ajuns langa Maica Domnului si Pruncul Iisus au asezat bradul alaturi si au
aninat darurile lor pe crengile sale verzi. De atunci bradul mai este numit si Pomul impodobit de Craciun

Sorcova
Sorcova este un obicei popular românesc, practicat pe 1 ianuarie.
Aparținând obiceiurilor de Anul Nou, umblatul cu Sorcova e mai cu seamă bucuria copiilor. Aceștia poartă o
crenguță înmugurită de copac sau o sorcovă confecționată dintr-un băț în jurul căruia s-au împletit flori de
hârtie colorată.Numele de Sorcova vine de la cuvântul bulgar surov (verde fraged), aluzie la ramura abia
îmbobocită, ruptă odinioară dintr-un arbore.Înclinată de mai multe ori în direcția unei anumite persoane,
Sorcova joacă întrucâtva rolul unei baghete magice, înzestrate cu capacitatea de a transmite vigoare și tinerețe
celui vizat. Textul urării, care amintește de o vrajă, nu face decât să întărească efectul mișcării Sorcovei.
Sorcovitul poate fi și prilej de blesteme.

Pluguşorul

Urarea cu plugul sau cu buhaiul, Plugușorul cum i se spune în  popor, este un străvechi obicei agrar prin
excelenta, care se practică și azi, mai cu seama în Moldova. În ajunul Anului Nou, în multe locuri, chiar în
ziua de Anul Nou, ceata de urători formată din doi până la douăzeci de flăcăi sau bărbați însurați de curând,
pleacă din casă în casa să ureze cu Plugușorul sau să “hăiască” cum se spune în Moldova. Cu Plugușorul urează
astăzi și copiii. Colinda Plugusorului este in datina tarilor agricole o urare pentru rodirea cimpului. Plugusorul
nostru este “carmen avele al romanilor”, colindul cu rugaciunea de ocrotire a semanatorilor din cimp.
Mentionam ca este una dintre datinile cele mai vechi si mai frumoase, ce s-a pastrat si se pastreaza inca pina in
ziua de azi la poporul romin. in pocnet amarnic de harapnic sau bici, in sunet de talanca sau clopotei, ca si in
muget de buhai, colindatorul isi deapana urarea indemnindu-si amicii cu refrenul: ”Ia minati mai,/ Hai,hai
”.Vorbind despre aratul pamintului cu 12 boi, despre semanatul griului, seceratul si macinatul lui, ca si despre
frumoasa morarita, plugusorul, care cuprinde in sine atita poezie, este datina romaneasca care zugraveste in
culori atit de vii deprinderea principala a poporului nostru.

S-ar putea să vă placă și