Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE

Disciplina limba şi literatura română


Clasa a X-a

Numele elevului: Data:


*Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10
puncte.
*Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

Partea I – 60 de puncte
Citeşte textul şi rezolvă cerinţele:
„ Spitalul tip "Regele Carol I" e în marginea şoselei şi are în faţă o grădină de flori, cultivată de medicul-
şef, un burlac filozof în felul lui, depărtat de oameni care-i vindecă pe toţi, cu condiţia să-l lase în pace, în
singurătatea lui din mijlocul câmpului. Niculae Zamfir e într-un pat de fier alb, cu capul bandajat şi acoperit cu
pătura până la gât. Nu-i vine să creadă parcă, văzându-ne, şi, deşi trebuie să aibă febră, zâmbeşte. Nu poate vorbi,
nici nu poate încă fuma ţigările pe care le-am adus, iar cele două sticle de vin înfundate vor rămâne multă vreme
nedestupate, dar îşi plimbă privirea după gesturile noastre şi surâde cu ochii, cinstit şi sfios ca un câine al
pământului.
- Eşti rănit rău la cap, Zamfire?
Clătină din cap negând şi pe urmă ridică uşor cuvertura şi ne arată picioarele bandajate ca nişte copii
înfăşaţi. Unul e retezat de sub genunchi, celălalt de la jumătatea coapsei. Zâmbeşte cald. Cred că am devenit palid ca
un mort şi mă clatin. Orişan a încremenit şi el. Niculae Zamfir, cu pătura ridicată, surâde mereu, absent şi bun, ca o
icoană care nu ştie cât a fost de sluţită de suliţe”.
(Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război)
A.
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Sinonimele cuvintelor „surâde” şi ”sfios” sunt: 8 puncte
a. plânge, îndrăzneţ. b. răspunde, frumos. c. zâmbeşte, timid.
2. Ilustrează, prin câte un enunţ, sensul denotativ şi sensul conotativ al cuvântului „cald”. 8 puncte
_________________________________________________________________________________
3. Transcrie două motive literare din text. 8 puncte
_______________________________________________________________________________________
4.Mentionează tipul de perspectivă narativă din textul dat. 8 puncte
_________________________________________________________________________________
5. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului epic. 8 puncte
__________________________________________________________________________

B. 1. Rescrie enunţul următor, corectând greşelile de orice natură: 10 puncte


Mie însămi, ca actriţă aproape înăscută aş zice, nu mi-ar displace să mă apropii de aceşti monştrii sacri ai teatrului.
________________________________________________________________________
2. Subliniază forma corectă a următoarelor cuvinte: 10 puncte
creăm - creem, poiezie – poezie, alcool - alcol, a înnoi – a înoi, englezi - engleji

PARTEA a II-a (30 de puncte)


Citeşte textul:
„Îi e totuna unei cărţi în ce împrejurări va fi deschisă: într-o bibliotecă, într-o chilie, pe masa de studiu de acasă, în
pat, în tramvai, sub un felinar, în tren. Important este ca ea să fie citită – şi, astfel, să fie mântuită de aparenţa de
simplu obiect rătăcit printre alte obiecte. Pentru că oricât de arătoasă ar fi, cartea nu există încă în simpla ei
materialitate. Ea nu este un obiect, ci un obiect de citit şi, astfel, singurul corp spiritual existent pe lume.”
(Gabriel Liiceanu, „Declaraţie de iubire”)

Redactează un eseu de 75–100 de cuvinte (15-20 de rânduri), în care să-ţi exprimi opinia despre importanţa
cărţilor, valorificând informaţii sau idei din textul dat.