Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

1. Precizați care este momentul optim de cosire a plantelor furajere și de ce:

a) la graminee .................................
b) la leguminoase ..............................

2. Indicați metodele de uscare ale fânului cu influență favorabilă asupra calității acestuia.
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

3. Murarea este o metodă de ...................... a nutrețurilor ..................... și o metodă


de ................................. a nutrețurilor grosiere.

4. Încercuiți litera A dacă afirmația este adevărată și F dacă este falsă

A F Umiditatea optimă a fânului pentru conservare este de 80%


A F Conținutul ridicat al plantelor în zahăr influențează negativ conservarea furajului
murat
A F Unul din cei mai importanți factori pentru a obține un furaj murat de bună
calitate este tasarea masei de nutreț

5. Dați exemple de procedee de prelucrare a nutrețurilor în condiții gospodărești:

PROCEDEE DE PRELUCRARE
chimice fizice biologice