Sunteți pe pagina 1din 2

ION PILLAT (1891-1945)

Casa amintirii Insule de gânduri, ce adună


Cânturi frematând peste uitări.
E casa amintirii o casă cu pridvor,
Cu brâne şi chilimuri pe încăperi zidite, Ani de ani şi clipă după clipă,
În drumul către dânsa ţin strajă dreaptă plopii, Vierme de mătase m-am făcut,
Şi în pereți icoane de morţi bătrâni veghează: Fluturul simţindu-l, ce-n aripă
Strămoşi din altă vreme de cari, uitând de jocuri, O să-mi schimbe braţele de lut...
Copii, ne-apropiarăm privind cu ce sfială
La feţele lor şterse de sfinţi în mănăstiri. Dar cum stau cu lampa lângă mine
Şi cum scriu: un singur ţipăt greu
În casa amintirii nu-i astăzi şi nu-i ieri, Din odaia de bolnavă vine -
Căci orologiul vremii a încetat să bată, Şi ce mic, ce gol e visul meu!
Şi clipa netrăită a îngheţat pe el.
Dar prin iatac adesea te-apucă şi te fură
Miresmele cosite cu florile de fân A doua elegie
Păstrate sub răcoarea pânzetului de in.
Şi, seara, pe divane în liniştite-odăi În faţa mea, la masă, băiatul meu citeşte
Tot mai pogoară cântec şi zumzănit de strună Cu fruntea încreţită puţin de încordarea
Ca de pe alăuta plăpândelor visări, Ce-l face să urmeze povestea. Raza lămpii
Când, în apus de soare şi răsărit de lună, Uşure îl atinge pe păr bălai şi geana
Simţim zădărnicia întâilor uitări. Lui lungă dă o umbră. E fiul meu. Deasupra-i
Mă văd copil, de-o vârstă, în cadrul de-altădată.
Rămân aceleaşi toate, şi somnul fără zbucium Citesc şi eu la lampă. Mi-e fruntea încreţită
Îl dorm sub coperişul aceluiaşi trecut. Puţin de încordarea povestei începute.
Stafie, trece gândul prin casa mea străveche Am păr bălai. Am gene prea lungi, umbrind privirea.
Sub raza călăuză a visului tăcut... În ape limpezi ramul mai bine nu-şi răspunde
Şi închizând în urmă odăile străine, De cum viaţa nouă oglindă poza veche.
M-am dus, m-am dus în lume, cu-atâţia morţi în mine. Sunt eu acel din faţă? E el cel din perete?
Cum? Glasul meu de-atuncea îmi spune astăzi: tată.
Dar vremea? Unde-i vremea? O caut, şi e lipsă.
Biserică de altădată Sunt ca un om ce urcă pe munte şi se-opreşte
Sub zid de stânci să strige ecoului un nume,
Biserică de altădată, ce ctitor mi te-a scos în cale Şi-nfricoşat aude ecoul că-i aruncă
Cu zarzării din curtea veche şi năpădita de urzici, Alt nume.
Sub coperiş lăsat pe-o rână, la margine de mahalale, Unde-i vremea? Unde s-a dus? Să vie.
Sub turnul mângâiat în aripi de raze şi de rândunici... Cenuşa să i-o scurgă clepsidra. Calendarul
Să-şi lase-n vântul toamnei iar foile foşnite
Cu chipul şters în zugrăveală: Matei si Marcu, Ion şi Luca, În drumul ei. Tictacul ceasornicului bată
Evangheliştii de pe vremuri, tuspatru, predică-n pustiu — Cu inima-i de-a valma în pieptul meu. În sânge
Amurgul doar şi toamna, singuri, dau să pătrundă prin uluca Vuiască valu-i vajnic. Dar unde e? Să vie.
Grădinii Domnului, pe care azi credincioşii n-o mai ştiu... Cu păr bălai în faţa-mi, copil, citesc sub lampă.
În poza din perete, cu păr bălai, citeşte
Biserică de altădată, din nou primeşte să-ţi calc pragul De-atâţia ani băiatul meu mic. Să vie vremea!
Ca-n noaptea primăverii mele cu zarzării-nfloriţi pe cer. Să izvorască tainic şi turbure să curgă
În somnul veşnic bunu-ţi preot de mult şi-a lepădat toiagul Între copilul de-astăzi şi cel de ieri. Ce singur,
Şi întru Domnul odihneşte bătrânul sau paracliser. Ce nesfârşit de singur, aştept aici. Ştiu: totul
M-a părăsit. Sunt singur în trupul meu, cum singur
Stau singur în amurg de toamnă azi, singur eu cu patimi multe - Sta Robinson Crusoe într-un ostrov pe mare.
Şi nimeni nu mai toacă seara prin suflet şi prin mahala, Chiar fiul meu cu ochii-mi nu poate să-mi zărească
Nu-i nimeni să se roage-n tindă, şi taina nimeni s-o asculte În vârful de prăjină semnalul-nalt, de pânza,
Şi la icoane să aprindă sfânt lângă sfânt, stea lângă stea. Cum flutura, cum cheamă. În zare, nimeni. Vremea
Cu fumul ei de-o clipă pe cerul veşnic. Marea
Şi marea, iarăşi marea, şi marea pretutindeni.
Zadarnic. Nici o punte. Dă-mi mâna. Ce departe
Mai tremuri. Ţine-mi mâna.
E mâna mea. Sunt singur.
Artă Poetică

Mi-am urzit din sunet şi coloare,


Din cuvinte dure, zi de zi, Scutul Minervei IV
Turnul versului înalt în care
Îmi adorm durerea de-a trăi. Adăpostit sub scutul Minervei stau deoparte
La umbra unui dafin ce n-are veştejiri,
Zi de zi şi lună după lună, De gloria lumească, de secile vrăjiri
Izvorăsc din mine ca din mări A’ vremii-nşelătoare totuna de departe,
ION PILLAT (1891-1945)

Adun pământ, şi plante, şi oameni într-o carte Tinereţe


Înaltă în simţire, bogată-n zugrăviri. Pe frunza toamnei pasul sfios al căprioarei.
Din vechile otrăvuri făcut-am izbăviri,
Din turbure viată, armonioase arte. Seara la Voroneţ
La sfiinţii-n zugrăveală, amurgu-ngenunchia.
Dar sarcofagul poartă îngemănate roade:
În juru-i saltă-n soare al zeilor alai, Vecernie
Năuntru zace mortul ca viermele ce-l roade. Cu stropi de ploaie toaca, şi clopotul furtună.

Nu-i nimeni deznădejdea din gând să mi-o ghicească. Turc bătrân


Doar tu, zeiţă clară ca flacăra, îmi dai Îşi numără mătănii de-o mie şi-una nopţi.
Puterea să-mi torn chinul în ea marmura cerească.
Popor nomad
Foc stins, cort strâns, pustiul și pulberea plecării.
De-o fi să fie raiul
Sclave
De-o fi sa fie raiul, să fie un zăvoi Femei cu trup de noapte şi miez de soare-aprins.
Cu salciile-n muguri şi ierburile moi,
Cu miei priori — tot îngeri albi, plăpânzi şi goi — Crăciun
Şi apa pe sub ramuri să cânte ca un roi Se-oprise steaua, fânul în staul strălucea.
De-albine nevăzute ce cată miere-n flori.
Zile şi nopţi
De-o fi să fie raiul, să fie-un lan de grâu, Trecură ciute albe şi-ntunecaţi ogari.
În vântul dimineţii să mişte ca un râu,
În soarele de-amiază să ardă aur greu, Copilărie
Să intre-n el arhangheli cu secera în brâu O jucărie spartă găsită într-un pod.
Şi umbra lor albastră să dăinuie târziu.
Toamna copilăriei
De-o fi să fie raiul, să fie-un deal cu vii, Mireasmă de gutuie într-un iatac bătrân.
Cu prune cum e bruma şi mere arămii.
De-asupra lui să zboare cu frunza cea dintâi Părăsire
Un stol de păsări albe vâslind prin zări pustii, Pe orice cărăruie dau iarbă amintiri.
Ţipând a toamnă lungă ca dorul meu să-l ştii.
Inima
De-o fi să fie raiul, să fie-un câmp de nea, O viaţă-ntreagă bate la poarta liniştirii.
Să scânteie zăpada aprinsă stea cu stea
Şi zurgălăi de sănii să sune cum suna Marmură greacă
În ţara mea pe vremuri copilăria mea Sub cuta caldă-a pietrii simţi trupul unui zeu.
Când toată tinereţea, iubire, te-astepta.
Amintirea
La cuib, o rândunică prin suflet zboară lung.
Poemul într-un vers
Un singur nai, dar câte ecouri în păduri. Căţelul pământului
Auzi-l cum te latră de pe un alt tărâm.
Îmbrăţişare
Suia o viţă de-aur pe negrul chiparos.

Pan
Prin frunza rară ţapul priveşte, faun trist.

Zvon
E roiul de albine sau numai amintiri?

Veghe
La gura sobei gândul, tovarăş călător.

Artă poetică
Nu vorbele, tăcerea dă cântecului glas.

Amurg
Iubirea ta m-ajunge cu umbre tot mai lungi.

Melancolie
Foşniră împuşcate lungi aripi. Dor târziu.

S-ar putea să vă placă și