Sunteți pe pagina 1din 2

Utilizarea platformelor educaţionale

în educația preuniversitară
Prof.Avramescu Tudorița Elena
Grădinița Cu Program Prelungit „Voinicelul” Slobozia

Platformele electronice pentru e-learning oferă facilităţi de derulare a unor activităţi de învăţare utilizând în
mod exclusiv Internetul. Platformele electronice cooperative oferă în plus o serie de facilităţi referitoare la partajarea
informaţiilor între cursanţi, posibilităţi de lucru în cooperare, posibilităţi de a crea discuţii de grup pe diferite teme
etc. Structura, funcţionalitatea şi facilităţile oferite de astfel de platforme sunt foarte complexe şi pot fi diferite de la
o platformă la alta. În general însă, orice platformă electronică trebuie să includă un spaţiu public, care poate fi
vizualizat de toţi utilizatorii care beneficiază de un cont deschis pe  platformă, în acest spaţiu putând fi stocate
documente cu caracter general sau informaţii de ultimă oră. În acelaşi timp, platformele electronice prezintă însă şi
spaţii de lucru private atât pentru cursanţi, cât şi pentru profesori şi personalul care administrează platforma.
În plus, în cazul platformelor electronice cooperative, utilizatorii mai au la dispoziţie posibilitatea de a crea
anumite spaţii de lucru (foldere/directoare) în care pot partaja informaţii cu alţi utilizatori, care au acelaşi subiect de
interes. În aceste spaţii se pot lansa dezbateri tematice şi utilizatorii pot lucra cu documente partajate. Cu alte
cuvinte, autorul unui director poate invita alte persoane în spaţiul său de lucru, acestea obţinând astfel accesul la
directorul partajat.
Facilităţile generale de personalizare oferite fiecărui utilizator implică faptul că de la o sesiune la alta,
modificările făcute de fiecare utilizator în cadrul spaţiului său privat de lucru vor fi păstrate, atât din punct de vedere
al informaţiilor oferite cât şi din punct de vedere al designului (schimbarea schemei de culori, schimbarea ordinii de
prezentare a informaţiilor, termenele stabilite în calendarul propriu etc.).
Platformele tip e-learning reprezinta un stimul excelent pentru invatare si formare, in special pentru
persoanele active, dinamice, care apreciaza interactivitatea.  De asemenea, este un sprijin pentru invatare pentru
persoanele care au nevoie de un program de lucru flexibil, sau cu nevoi speciale educationale.
Platformele de învăţare online îmbunătăţesc calitativ conţinutul învăţământului, conducând la ameliorarea
procesului instructiv-educativ prin însuşirea unor procese de învăţare active şi autonome, creşterea interesului
elevilor pentru instruire, crearea unor medii noi de învăţare formală sau nonformală, individuală şi în grup.
Dotarea şcolilor cu echipamente si sisteme TIC va avea în primul rând un impact asupra nivelului de
alfabetizare digitală a elevilor ceea ce va exercita o influenţă indirectă asupra calităţii viitoarelor resurse umane.
Existenta unei reţele TIC la nivelul fiecărei scoli va permite, de asemenea, o mai buna gestionare a materialelor
didactice si va facilita accesul elevilor la informaţie. Complementar, implementarea unei infrastructuri TIC
complementată de instalarea unor software-uri educaţionale (pentru predare, testare) vor încuraja predarea asistata
de TIC si vor impune o evaluare obiectivă a performanţelor elevilor.
Utilizarea noilor tehnologii în educaţie vizează în primul rând acele elemente care conduc la o achiziţie mai
bună de cunoştinţe din diverse domenii, la formarea şi dezvoltarea de abilităţi, deprinderi şi capacităţi de gândire
specifice disciplinelor şcolare, dar şi transdisciplinare, la modelarea de comportamente şi atitudini cetăţenilor
societăţii cunoaşterii.
În strânsă legătură cu competenţa digitală, conceptul de e-learning acoperă o realitate în expansiune, la
intersecţia dintre pedagogie şi dezvoltările tehnologice. Prin e-learning înţelegem, în sens larg, totalitatea situaţiilor
educative cu o semnificativă componentă de TIC, care valorifică deplin competenţa digitală în plan didactic.
E-learning-ul nu doreşte să înlocuiască sistemele educaţionale tradiţionale ci să întărească procesul de
învăţare. A fost adoptat de unităţile de învăţământ ca o alternativă la educaţia tradiţională, ea poate completa
activitatea didactică din şcoală, dar nu o poate înlocui. Acest tip de platforme este destinat învățării active din partea
elevilor, având în vedere că generațiile actuale sunt obișnuite cu lucrul pe calculator încă de mici. Ca profesori,
putem să utilizăm această abilitate a elevilor pentru a-i determina să-și folosească constructiv timpul liber, cu
activități specifice fiecărei discipline sau arii curriculare în parte.
În concluzie, platformele educaţionale oferă oportunităţi de învăţare, instruire şi programe cu ajutorul
mijloacelor electronice care sunt pe placul elevilor. De asemenea, platformele e-learning sunt uşor accesibile, stimul
pentru învăţ.

S-ar putea să vă placă și