Sunteți pe pagina 1din 2

Alexandru Macedon și civilizația elenistică

Sursa 1:

,,Întreg Peloponesul era în dezbinare. Nici cei care îi urau pe spartani nu aveau destulă puter pentru a-i nimici, nici
aceia pe care Sparta îi așezase în fruntea cetăților nu mai erau stăpâni pe ele. Și în cetățile acestea, și în toate
celelalte domneau o dezbinare și o vrajbă fără sfârșit.

Filip vedea lucrurile acestea și dădea bani trădătorilor din toată Grecia ca să învrăjbească popoarele, aruncându-le
pe unele împotriva altora. El folosea greșelile cetăților și reaua lor chibzuială ca să se pregătească și să se înalțe în
paguba tuturor.ʺ

Demostene, Discursul Coroanei

Cerințe:

1. Prezintă care era situația lumii grecești în timpul regelui Macedoniei, Filip al II-lea.

2. Precizează care sunt metodele utilizate de acesta pentru a slăbi lumea greacă.

Sursa 2:

„Alexandru s-a născut la 20 iulie în anul 356 î.H. în Macedonia, ca fiu al regelui Filip al II-lea și al reginei Olympia. A
primit în copilarie o educație completă, inclusiv prin prelegerile filosofului Aristotel. Tatăl său l-a inițiat în arta
militară. Doi ani mai târziu, în 338 î.H., a comandat o mare parte a armatei tatălui său care a câștigat bătălia de la
Cheroneea, prin care Macedonia și-a impus hegemonia asupra Greciei.”

Michael Lee Lanning, 100 de personalități militare ale


lumii

1. Numiți din sursă cine a fost profesorul lui Alexandru.

2. Accesează pe internet adresa https://www.youtube.com/watch?v=xRdO6XMIIkU și observă cum acționa


falanga macedoneană. În ce consta forța ei formidabilă?

Sursa 3:

,,Alexandru era un bărbat cu o statură foarte frumoasă, foarte viguros, foarte ager și îndrăzneț ca nimeni altul;
căuta cu patimă orice prilej de slavă și se avânta nebunește în mijlocul primejdiei. Singurul lucru care îi făcea
imensă plăcere era lauda. Se pricepea de minune să se înzestreze cu arme și echipament. Și mai avea darul de a
ști cum să-și îmbărbăteze oamenii, umplându-le cugetele de nădejde și spulberând frica din ei, în momentele
grele, prin exemplul propriei îndrăzneli.

Flavius Arrianus, Expediția lui Alexandru Macedon în


Asia

1. Precizați, pe baza sursei, care sunt calitățile care au făcut ca Alexandru să fie considerat unul dintre cei mai
mari comandanți militari din istorie?
Sursa 4. Imperiul lui Alexandru cel Mare

Cerințe:

1. Precizați, pe baza sursei, traseul trupelor lui Alexandru cel Mare.

2. Menționați principalele bătălii cu Imperiul Persan.

3. Precizați care erau granițele imperiului lui Alexandru cel Mare.