Sunteți pe pagina 1din 13

Salutare tuturor,

Vă anunț că urmează să avem două module concomitent. Medicina calamităților (în perioada 29.04-
13.05) și Imagistica Medicală (29.04-20.05).

Mai jos o să scriu informație referitoare doar la medicina calamităților.

Pe parcursul modulului Medicina calamităților vom avea două totalizări(una maine și una pe 12 mai) și o
lucrare practică(subiectele o sa le primim pana maine). Modulul se va termina cu examen oral, online
sub formă de bilete(repartizarea întrebărilor o să o atașez aici).

Pentru mâine pregătiți tema1, tema2, și tema3. La fel o să avem totalizare (variantele o sa le atasez mai
jos).

Dn Profesor a zis sa ne pregatim din urmatoarele surse:

1. Managementul Medical al Dezastrelor (https://library.usmf.md/sites/default/files/2018-


10/39.pdf)
2. Managementul Fazei Prespitalicești de Suport Medical În Calamități ȘI Situații Excepționale
(https://library.usmf.md/sites/default/files/2019-10/Dumitras%20Managementul%20fazei
%20prespitalicesti.pdf)

Pentru totalizarea de maine:

Vor fi două variante. Vom fi repartizați conform listei (Lista o voi atasa mai jos). Numerele
impare vor fi varianta 1 și numerele pare vor fi varianta2 (de exemplu eu sunt a doua pe listă, 2
este numar par înseamnă că sunt varianta 2). Maine lucrarea o vom scrie în word și o vom
încărca în simu la compartimentul ”Tema pentru acasa”

Varianta I
1. Măsurile generale a protecției populației în situații excepționale.
Scopul, conținutul, organizarea.
Scop – Diminuarea factorilor lezanti asupra persoanei aflate in
zona de risc astfel vom diminua num[rul de pierderi
Organizarea –La nivel central –Conducatorul agemtiilor institutiilor
La nivel local –
Continutul – are la bază următoarele masuri În conformitate cu
principiile de bază ale protecţiei
populaţiei în situaţii excepţionale în timp de pace, se
efectuează următoarele măsuri:
 observarea permanentă şi controlul de laborator cu privire la
infectarea obiectelor mediului cu substanţe radioactive, toxice
şi mijloace bacteriene;
 informarea la timp a populaţiei despre apariţia calamităţilor
spontane, avariilor, catastrofelor şi a altor situaţii excepţionale;
 adăpostirea populaţiei în construcţii de fortificaţie (de
protecţie), folosirea mijloacelor de protecţie individuală;
 respectarea de către populaţie a regimului de protecţie pe
terenurile contaminate;
 evacuarea populaţiei din zonele periculoase;
 efectuarea măsurilor speciale de protecţie cu caracter
sanitaroigienic;
 instruirea din timp a populaţiei cu privire la modalităţile de
protecţie şi activitate în situaţii excepţionale.
2. Destinația și conținutul trusei farmaceutice individuale pentru
populația.
Trusa individuală medicală pentru
populaţie AI-2
este destinată pentru profilaxia şocului, bolii
actinice, reducerea (preîntâmpinarea) acţiunii
substanţelor radioactive, toxice (inclusiv SOF)
şi bacteriene asupra organismului uman, dar şi
în caz de combinări cu traumatisme.
Trusa conţine:
Locul 1 – loc de rezervă pentru analgezice: sol. de promedol (2%) – 1,0
în seringă-
tub (în caz de fracturi, dureri acute etc.).
Locul 2 – antidotul SFO taren 0,2 în pastile (câte o pastilă pentru
profilaxia leziunii
şi în caz de apariţie a primelor semne de intoxicaţie).
Locul 3 – remediu antibacterian (sulfodimetoxină 0,2 în pastile). În caz
de dereglări
funcţionale ale tractului gastrointestinal în urma acţiunii cu substanţe
bacteriene:
în prima zi – 7 pastile concomitent, în ziua a doua şi a treia – câte 4
pastile.
Locul 4 – radioprotector nr. l: cistamină 0,2 în pastile (în total 12). Se
întrebuinţează
câte 6 pastile în următoarele cazuri: pericol de iradiere cu substanţe
radioactive;
cu 30–60 min. înainte de a intra pe terenul contaminat cu substanţe
radioactive.
Locul 5 – remediu antibacterian nr. 1: doxiciclină 0,2 în capsule. Se
administrează
adulţilor şi copiilor mai mari de 8 ani în caz de infectare cu substanţe
bacteriene,
cu plăgi şi combustii: prima zi – o capsulă, apoi peste 24 de ore – alta.
Locul 6 – radioprotector nr. 2: iodid de potasiu 0,125 în pastile (7
pastile). Se
administrează câte o pastilă pe zi (7 zile), începând cu prima zi de
contaminare a
terenului cu substanţe radioactive, dacă se întrebuinţează în hrană
produse
lactate. Copiilor le este indicat în primul rând.
Locul 7 – remediu antivomitiv: etapirazină 0,006 în pastile (5 pastile)
sau
dimetcarb; se întrebuinţează pentru a evita hiperemeza ca simptom al
reacţiei
primare a organismului la iradierea radioactivă şi în caz de contuzie
cerebrală.

Varianta II
1. Măsurile speciale (medicale) a protecției populației în situații
excepționale. Scopul, conținutul, organizarea.
Măsurile medicale speciale au drept scop
profilaxia leziunilor populaţiei, dar şi acordarea
ajutorului medical lezaţilor. Pentru efectuarea acestor
măsuri vor fi folosite mijloacele de protecţie care vor
preveni sau vor reduce considerabil acţiunea de
lezare, vor ridica rezistenţa organismului uman în caz
de contaminare cu substanţe radioactive, toxice şi
bacteriologice
Mijloacele de protecţie medicală:
 radioprotectoarele;
 antidoturile;
 preparatele antibacteriene;
 mijloacele de tratare sanitară parţială

2. Comportamentul cetățenilor în caz de cutremur de pământ,


inundații catastrofale.

Cutremur de pământ:
➢ feriţi-vă de căderea tencuielii, armaturii, dulapurilor,
poliţelor;
➢staţi cât mai departe de ferestre, oglinzi, abajururi;
➢plasaţi-vă lângă peretele intern, în deschizătura
uşilor;
➢imediat ce vor înceta zguduirile, părăsiţi clădirea;
➢nu vă folosiţi de ascensor;
➢aflându-vă în stradă, treceţi la mijlocul ei, pe piaţă,
cât mai departe de clădiri şi edificii, stâlpi cu linii de
tensiune înaltă.
Inundaţii:
➢anunţaţi din timp personalul acestei case;
➢transferaţi la etajele de sus sau în poduri bunurile
materiale;
➢deconectaţi apa, electricitatea, gazul;
➢luaţi cu sine lucruri de prima necesitate şi plecaţi la
punctul de adunare;
➢dacă vă aflaţi în stradă, deplasaţi-vă pe un loc mai ridicat;
➢feriţi-vă de transformatoare şi fire electrice.

Pentru totalizarea nr 2 de pe 12 mai:


La fel vor fi două variante și vom fi repartizați ca la prima totalizare. Lucrarea o vom scrie în word
și o vom încărca în simu la compartimentul ”Tema pentru acasa”

Varianta I
1. Scopul, conținutul și organizarea primului ajutor, ajutorului
premedical în focarele calamității.
de regulă, se acordă de către felceri şi moaşe la punctele de
colectare a lezaţilor, care pot fi organizate pe teren liber sau în
încăperi.
Timpul optimal de acordare a ajutorului premedical – nu mai
mult de o oră după lezare.
• Scop:
• Salvarea vieţii,
• înlăturarea şi prevenirea consecinţelor leziunilor cu pericol pentru
viaţă,
• stabilizarea funcţiilor vitale,
• prevenirea complicaţiilor grave,
• completarea primului ajutor,
• pregătirea pentru evacuare.
• Mijloace: materialele medicale de tabelă
Conținutul ajutorului premedical
înlăturarea asfixiei (toaleta cavităţii bucale, inhalarea
oxigenului, ventilarea artificială a plămânilor prin intermediul
aparatelor);
– controlul garoului aplicat anterior;
– corectarea pansamentelor prost aplicate;
– calmarea durerii;
– perfecţionarea imobilizării de transport;
– administrarea antibioticelor, antivomitivelor;
– administrarea analepticelor cardiovasculare şi de stimulare a
respiraţiei;
– administrarea repetată a antidoturilor;
– tratarea sanitară parţială (la necesitate);
– încălzirea lezaţilor pe timp rece.
2. Noțiune de etapă medicală, etapa prespitalicească. Schema principială
de instalare a punctului medical avansat în dezastre. Cerințele către
terenul de desfășurare. Noțiune de triaj medical, grupele de triaj la etapa
dată.
Etapa prespitalicească include asistenţa medicală care se acordă
nemijlocit în focarul dezastrului, în punctele de concentrare a
lezaţilor, în instituţiile medico-sanitare aflate în zona dezastrului şi
care şi-au păstrat capacitatea de a activa, în punctele medicale
avansate şi, în unele cazuri, în spitale (detaşamente) de campanie.
Toate instituţiile medicale din focar cu funcţia
păstrată, destinate pentru
primirea lezaţilor, efectuarea triajului medical,
acordarea ajutorului medical
şi pregătirea răniţilor şi bolnavilor pentru evacuarea
lor din focar (spitale,
puncte de asistenţă medicală de urgenţă special
instalate, punctele medicale
ale unităţilor militare etc.), alcătuiesc etapa medicală
prespitalicească (etapa I).

Prima etapă (Prespitalicească) reprezintă asistenţa medicală


urgentă acordată în focarul dezastrului sau la hotarele lui.
În focarul cauzat de situaţia excepţională primul ajutor
lezaţilor se acordă în formă de autoajutor sau ajutor reciproc,
precum şi de către efectivul echipelor de salvare, echipelor
sanitare. La necesitate (focar de contaminare chimică sau
radioactivă), se întreprind măsuri speciale de protejare
(îmbrăcarea măştii antigaz, înlăturarea şi neutralizarea
substanţelor chimice de pe piele şi mucoase, introducerea
antidoturilor etc.). Concomitent, se organizează evacuarea
lezaţilor în afara zonei focarului şi concentrarea acestora în
locuri maximal protejate de pericol şi accesibile pentru
transportul sanitar (puncte de concentrare a lezaţilor).

În punctele de concentrare a lezaţilor, asistenţa medicală de


urgenţă se acordă de către echipele serviciului AMU, echipele
de asistenţă premedicală şi medicală şi din instituțiile medicale
care și-au păstrat activitatea, după caz, echipele de asistenţă
medicală calificată și specializată, care efectuează triajul
medical, înregistrarea primară, acordarea asistenţei medicale,
orientată în primul rând spre menţinerea funcţiilor vitale ale
organismului, şi pregătirea lezaţilor pentru evacuare.
În cazul unor situaţii excepţionale, cu un număr considerabil
de lezaţi, în apropierea nemijlocită de focar pot fi desfăşurate
detaşamente medicale, care vor acorda asistenţă medicală de
urgenţă cu elemente de ajutor medical calificat sau, după caz,
vor fi folosite pentru acordarea asistenţei medicale şi
concentrarea în ele a lezaţilor cu leziuni uşoare, care nu necesită
evacuare urgentă.
Evacuarea din focarele situaţiei excepţionale şi din punctele
de concentrare a lezaţilor se efectuează în instituţiile medicosanitare de
tip staţionar din apropiere atât cu transportul
sanitar, cât şi cu transportul de altă destinaţie (automobile,
microbuze, autobuze, autocamioane etc.). Transportul sanitar
se foloseşte în primul rând pentru evacuarea persoanelor cu
leziuni grave. În funcţie de situaţie, evacuarea poate fi
efectuată într-o singură instituţie medico-sanitară sau
concomitent în câteva instituţii
Triajul prespitalicesc se efectuează în zona (parţial în focarul)
dezastrului şi pe parcursul căilor de evacuare pînă la instituţia medico-
sanitară, avînd ca scop de bază aprecierea gradului de prioritate şi
volumului asistenţei medicale de urgenţă, care ar asigura menţinerea
funcţiilor vitale ale organismului, precum şi evacuarea victimelor în
termene optime şi conform destinaţiei.
3. Noțiune de ajutor medical calificat.
este un complex de măsuri curativ-profilactice, efectuate de
medici-chirurgi şi terapeuţi (internişti), în scopul înlăturării
consecinţelor leziunilor ce prezintă pericol pentru viaţă, prevenirii
complicaţiilor posibile şi combaterii celor apărute, tratării
definitive
a lezaţilor.

Varianta II
1. Scopul, conținutul și organizarea primului ajutor medical.
Primul ajutor medical -cuprinde un complex de măsuri curativ-
profilactice îndeplinite de
către medici la prima etapă medicală prespitalicească, în
punctele
medicale avansate sau în spitalele de campanie (în cazul
desfăşurării acestora), în instituţiile de medicină primară
amplasate
în apropiere nemijlocită de zona situaţiei excepţionale, precum
şi
în spitalele amplasate în zona situaţiei excepţionale, în cazul în
care acestea şi-au păstrat (cel puţin parţial) funcţionalitatea.
- cu scopul înlăturării sau diminuării consecinţelor rănirii (lezării)
ce
prezintă pericol pentru viaţă, evitării complicaţiilor sau scăderii
gravităţii acestora şi pregătirii lezaţilor pentru evacuarea ulterioară
la
etapa a II-a, fără înrăutăţirea esenţială a stării de sănătate.
- Prin urmare, în cazul pierderilor sanitare în masă la I etapă
medicală
volumul ajutorului medical va fi redus până la măsurile de
urgenţă
ale primului ajutor medical.
Timpul optim de acordare - în primele 4-6 ore, până la 24 ore
2. Noțiune de etapă medicală, etapa spitalicească. Schema principială de
instalare a etapei medicale. Cerințele către terenul de desfășurare.
Noțiune de triaj medical, grupele de triaj la etapa dată.
Etapa a doua (Spitalicească)reprezintă asistenţa
medicală acordată în instituţiile medico-sanitare
(raionale, municipale şi republicane) de tip staţionar
din apropierea zonei situaţiei excepţionale. Aceste
instituţii efectuează primirea lezaţilor, triajul medical,
acordarea asistenţei medicale calificate, spitalizarea,
stabilizarea, pregătirea şi evacuarea lezaţilor care
necesită tratament în instituţiile medico-sanitare
specializate. În caz de necesitate, instituţiile medicosanitare antrenate în
acordarea asistenţei medicale în
situaţii excepţionale se fortifică cu echipe de asistenţă
medicală specializată.
Toate instituţiile medicale din afara focarului dezastrului, în care
răniţilor
şi bolnavilor li se vor acorda ajutor medical calificat şi specializat,
tratament şi
reabilitare medicală, constituie etapa medicală spitalicească (etapa
II)
Triajul spitalicesc se efectuează în cadrul instituţiei medico-sanitare în
care sunt evacuate victimele dezastrului cu scopul determinării
oportunităţii tratamentului în instituţia respectivă, iar în cazul deciziei
pozitive – cu scopul stabilirii ordinii, gradului de urgenţă şi subdiviziunii
instituţiei unde va fi administrat tratamentul.

La etapa spitalicească, după triajul medical, toţi lezaţii


sosiţi se repartizează în 4 grupe
Grupa I – lezaţii extrem de gravi, cu leziuni incompatibile cu
viaţa, care se află în stare terminală (dereglări profunde ale
cunoştinţei, scăderea stabilă a tensiunii arteriale sub nivelul critic,
insuficienţă respiratorie acută etc.); ei au nevoie de îngrijire
simptomatică.
• Grupa II – lezaţii gravi, cu leziuni periculoase pentru viaţă, care
au nevoie de măsuri de urgenţă după indicaţiile vitale, sunt
îndreptaţi în secţiile antişoc, de reanimare, sala de intervenţii
chirurgicale etc.
• Grupa III – lezaţii gravi şi de gravitate medie, fără pericol
pentru viaţă; ajutorul medical le va fi acordat în al doilea rând.
• Grupa IV – lezaţii de gravitate medie şi uşoară; ei vor fi trimişi
la locul de trai sau de redislocare a populaţiei pentru tratamentul
şi supravegherea de ambulatoriu.
3. Noțiune de ajutor specializat.
reprezintă un complex de măsuri curativ-profilactice, efectuate cu
scopul de a restabili la maximum funcţiile pierdute ale organelor
şi sistemelor, de a trata definitiv lezaţii, inclusiv reabilitarea
medicală și expertiza medicală a vitalităţii.
Loc: Acest ajutor este acordat în secţiile, spitalele, centrele
medicale specializate existente sau/şi instalate suplimentar în
exteriorul focarului (etapa a II-a) de către medici specialişti de
profil îngust, dotaţi cu utilaj şi materiale medicale speciale,
brigăzile specializate de pregătire permanentă şi brigăzile
specializate de asistenţă medicală de urgenţă (traumatologie,
neurochirurgie, combustiologie, chirurgie pediatrică, oftalmologie,
toxicologie, anesteziologie, psihiatrie, boli infecţioase, chirurgie
toracală, abdominală, urologie ș.a.).
- Timp: în primele 24-72 de ore

Pentru examen:

Examenul va avea loc pe 13 mai (ora exactă nu o cunosc). Mai jos atașez repartizarea
întrebărilor.

Deadline: Joi 6 mai (06.05) ora 20:00


1. Baxan Marian intrebare 1, 2, 3

2. Bontea Georgeta intrebare 4, 5, 6

3. Budeanu Dumitrița intrebare 7, 8, 9

4. Bulgac Ana intrebare 10, 11

5. Butescu Andriana intrebare 12, 13, 14

6. Carabadjac Dmitrii intrebare 15, 16

7. Caraman Victoria intrebare 17, 18, 19

8. Culicov Serghei intrebare 20, 21


9. Dașcov Irina intrebare 22, 23, 24

10. Dragomir Luminița intrebare 25, 26

11. Izuric Igor intrebare 27, 28, 29

12. Modval Nicoleta

13. Pîslar Aliona intrebare 30, 31

14. Șestacov Adriana intrebare 32, 33, 34

15. Telpiz Elena intrebare 35, 36

16. Timotin Gabriela intrebare 37, 38, 39

17. Țulea Nicoleata intrebare 40, 41, 42

18. Țurcan Marinela intrebare 43, 44, 45

19. Vîlcu Maria intrebare 46, 47, 48

Subiectele pentru examinarea studenţilor


la cursul „Medicină Calamităţilor”

1.Noţiune de calamitate. Clasificarea calamităţilor.


2.Situaţie excepţională. Determinarea şi criteriile situaţiei excepţionale.
3.Noţiune de caracteristică medico-tactică a calamităților.
4.Caracteristica medico-tactică a inundaţiilor catastrofale.
5.Caracteristica medico-tactică a cutremurului de pământ.
6.Caracteristica medico-tactică a avariilor la transportul feroviar.
7.Caracteristica factorilor lezanţi ai calamităților.
8.Pierderile sanitare în caz de calamitate, noţiune şi clasificarea lor.
9.Volumul şi structura pierderilor sanitare posibile în caz de cutremur de pământ (pe
zone, factorii ce le vor influenţa).
10. Volumul şi stuctura posibilă a pierderilor sanitare în caz de avarii la transportul
feroviar în dependenţă de de tipul de tren şi tipul de încărcătură.
11. Volumul şi structura pierderilor sanitare posibile în caz de inundaţii catastrofale.
12. Factorii ce influenţează volumul şi structura pierderilor sanitare în caz de
calamități.
13. Noţiune de leziuni combinate, asociate şi multiple, apărute în urma calamităților.
14. Recunoaşterea medicalo sanitară. Esenţa, tipurile, misiunile şi organizarea
recunoaşterii medicale în situaţii excepţionale.
15. Misiunile Protecţiei Civile a Republicii Moldova şi modalităţile de îndeplinire ale
acestora.
16. Structura organizatorică a Protecţiei Civile a Republicii Moldova.
17. Noţiune de medicină a calamităţilor. Misiunile Serviciului Asistență Medicală de
urgență în Republica Moldova.
18. Condiţiile ce influenţează organizarea şi efectuarea măsurilor curativ-evacuatorice în
caz de calamităţi.
19. Esenţa şi principiile de bază ale asigurării curativ-evacuatorice a lezaţilor în timpul
calamităţilor.
20. Tipurile şi volumul ajutorului medical, acordat lezaţilor în situaţii excepţionale.
21. Scopurile şi conţinutul primului ajutor lezaţilor în focarele catastrofale.
22. Scopurile, conţinutul şi organizarea primului ajutor medical în situaţii excepţionale.
23. Ajutorul medical calificat. Scopurile, conţinutul şi organizarea ajutorului medical
calificat în situaţii excepţionale.
24. Organizarea ajutorului medical specializat în caz de calamități.
25. Noţiune de etapă medicală. Etapele medicale prespitaliceşti şi spitaliceşti.
26. Cerinţele către terenul de instalare a etapelor medicale în caz de calamități.
27. Schema principială de instalare a etapei medicale în caz de calamități.
28. Triajul medical. Definiţia, tipurile, scopurile şi semnificaţia triajului medical а lezaţilor
în situaţii excepţionale.
29. Organizarea triajului medical аl lezaţilor în conformitate cu semnele de triaj.
30. Grupele de răniţi şi bolnavi repartizaţi în urma triajului medical la etapele
prespitaliceşti.
31. Grupele de răniţi şi bolnavi repartizaţi în urma triajului medical la etapele
spitaliceşti.
32. Punctul medical avansat în procesul de lichidare a consecințelor medicale ale
calamităților (misiunile, schema de instalare, organizarea lucrului).
33. Esenţa, scopurile şi organizarea evacuării medicale a lezaţilor în caz de calamități.
34. Izvoarele de aprovizionare a instituţiilor şi formaţiunilor medicale cu materiale
medicale, sanitaro-gospodăreşti şi speciale în situaţii excepţionale.
35. Păstrarea materialelor medicale ale instituţiilor şi formaţiunilor Serviciului Asistență
Medicală de Urgență în situații excepționale.
36. Misiunile farmaciilor centrale orăşeneşti ( raionale ) în situaţii excepţionale.
Documentele necesare pentru primirea materialelor medicale.
37. Acţiunile de compartament personal în caz de cutremur, incendii şi inundacţii.
38. Noţiune şi principiile de bază ale protecţiei populaţiei în situaţii excepţionale în timp
de pace.
39. Măsurile generale de protecţie a populaţiei în situaţii excepţionale în timp de pace.
(scopul şi caracteristica).
40. Măsurile speciale (medicale) de protecţie a populaţiei în situaţii excepţionale în timp
de pace.
41. Condiţiile de activitate ale Serviciului medicină de dezastru de urgenţă în situaţii
excepţionale şi influienţa lor la organizarea asigurării medicale a răniţilor şi
bolnavilor.
42. Normele de comportare personală în caz de cutremuri de pământ, incendii, alunecări
de teren şi contaminare cu substanţe radioactive, toxice, bacteriene.
43. Caracteristica zonelor inundaţiei catastrofale şi influenţa lor la organizarea ajutorului
medical răniţilor şi bolnavilor.
44. Noţiune de medicină a calamităţilor. Organizarea interacţiunii Serviciului Asistență
Medicală de Urgență în situații excepționale şi alte servicii ale ministerelor şi
departamentelor în interesul asigurării medicale a răniţilor şi bolnavilor.
45. Valoarea pierderilor generale şi sanitare în zonele cutremurului de pământ
46. Conţinutul primului ajutor acordat lezaţilor în situaţii excepţionale.
47. Scopurile şi conţinutul ajutorului premedical acordat lezaţilor în situaţii excepţionale.
48. Volumul primului ajutor medical şi dependenţa lui de situaţia creată în focarul
calamității.

S-ar putea să vă placă și