Sunteți pe pagina 1din 5

REZISTENȚA MATERIALELOR / MOMENTUL STATIC

[ 2 ] ENGINEERING MECHANICS VOLUME 2


MOMENTE STATICE

Momentul static al unei arii față de o anumită axă de coordoante este momentul dat de arie față
de aceea axă = aria înmulțită cu distanța perpendiculară de la centru de greutate la axa în
cauză.

. .
S y =∫ z∗dA ; S z=∫ y∗dA ;
A A

OBS: Când se determină momentul static al unei arii – aria se poate considera concentrată în
centru de greutate al acesteia.

Funcție de cum alegem poziția secțiunii (în ce cadran al sistemului de coordonate) orientarea
sistemului de axe rezultă semnul momentelor statice (care este dat de semnul brațului
momentului static y respectiv z).

(În grafic în loc


de S.y avem S.z după notațiile mele)

OBSP: momentul static într-u fel înseamnă modul de distribuție a secțiunii față de o anumită
axă ??? (ce vreau să zic cu asta)

...............................................................................................................................................................................
REZISTENȚA MATERIALELOR / MOMENTUL STATIC

Teorema axelor paralele pentru momente statice:

Dacă știm momentul static față de un set de axe de coordonate, putem determina momentul
static față de un set de axe de coordonate paralel cu primul astfel:

Aici trebuie un grafic mai concludent.

ý= y+ ý 0

ź=z + ź 0

De unde.
❑ ❑ ❑
S ý =∫ ź∗dA=∫ z∗dA + ź 0∫ dA
A A A

❑ ❑ ❑
S ź=∫ ý∗dA=∫ y∗dA+ ý 0 ∫ dA
A A A

Rezultă:

S ý =S y + ź0∗A

S ź=S z + ý 0∗A

......................................................................................................................................................................................

Momentul static al unei secțiuni compuse:

Dacă avem o secțiune mai complexă care se poate împărți în mau multe forme mai simple
pentru care determinarea momentului static este mult mai ușoară, momentul static al secțiunii
complexe (secțiunea în ansamblu) față de o axă este egal cu suma momentelor statice a
bucăților simple de secțiune față de aceeași axă.

. Aici ar trebui un grafic mai concludent !??!?!?!?!?


REZISTENȚA MATERIALELOR / MOMENTUL STATIC

CENTRUL DE GREUTATE AL SECȚIUNII (C.G) / CENTRUL NORMAL (C.N)

Centru de greutate = punctul din interiorul ariei secțiunii pentru care dacă se alege centrul
axelor de coordonate în acest punct mommentel statice după aceste axe de coordonate este
zero (de ce ?????????).

S y =S z =0

Determinarea poziției centrului de greutate:

Grafic .....%%%%%%%%%% (de completat cu un grafic relevant)

- să zicem că vrem să determinăm momentele statice față de o axă ce nu trece prin


centrul de greutate al secțiunii (deoarece nu știm coordonatele centrului de greutate)
- pentru a realiza acest lucru aplicăm teorema axelor paralele

S ý =S y + ź0∗A
S ź=S z + ý 0∗A

- dacă considerăm că S y =S z =0 deoarece considerăm că axele y și z sunt axe ce trec pri


ncentrul de greutate al secțiunii rezultă relațiile:

S ź S ´y
ý 0= respectiv ź 0 =
A A

- aceste coordonate ( ý , ź) reprezintă coordonatele centrului de greutate față de un sistem


de axe ý o ź

Centrul normal = este definit ca punctul de pe aria secțiunii unde rezultantele tuturor
tensiunilor normale (rezultate în urma solicitărilor) își au punctul de aplicație (poziția
rezultantei tensiunilor normale pe secțiune)

Particularitate:

OBSI: În cazul secțiunilor omogene C.N conincide cu C.G. În cazul secțiunilor neomogene C.N
diferă de C.G. al secțiunii.

.......................................
REZISTENȚA MATERIALELOR / MOMENTUL STATIC

DETERMINARE C.G. DIN CONSIDERENTE DE SIMETRIE

- SECȚIUNI CU SIMETRIE ÎN OGLINDĂ (simetria față de o linie)

Au una sau 2 axe de simetrie (sunt simetrice după una sau două direcții)

Particularități

Centrul de greutate se află pe axa de simetrie (dacă avem 2 axe de simetrie centrul de greutate
se află situat la intersecția celor două axe de simetrie).

Momentul static după o axă de simetrie este zero. (înseamnă coordonata centrului de greutate
a secțiunii față de această axă de simetrie este zero = brațul ariei este zero) – astfel centrul de
greutate se află undeca pe această axă de simetrie.

- SECȚIUNI CU SIMETRIE FAȚĂ DE UN PUNCT (POLAR SIMMETRY)

Centrul de greutate al secțiuni coincide cu punctul de simetrie = pentru fiecare element dA


există un element dA aflat la aceeași distanță în oglindă față de punctul de simetrie

Dacă sistemul de axe xoyz au originea în punctul de simetrie rezultă au originea în C.G a
secțiunii rezultă:

S y =S z =0
REZISTENȚA MATERIALELOR / MOMENTUL STATIC

- SECȚIUNI CU SIMETRIE DE ROTAȚIE

Centrul de greutate coincide cu centrul de rotire

Intersecția liniilor de simetrie ale secțiunii = centrul de rotire = centrul de greutate

Centrul de rotire este punctul din interiorul secțiunii ca după o rotire cu un unghi alfa (numit
unghi de rotire) secțiunea coincide cu ea însăși. Dacă secțiunea cuprinde u nastfel de punct
atunci se spune că secțiunea are simetrie de rotație.

Dacă sistemul de axe xoyz are originea în centrul de rotire rezultă au originea în C.G a secțiunii
rezultă:

S y =S z =0

S-ar putea să vă placă și