Sunteți pe pagina 1din 1

6/11/2021

Vanzari marfuri ONG

 valabil la 01 Iun 2021

Intrebare: O fundatie are ca obiectiv salvgardarea si prezervarea patrimoniului legat de viata si


opera unui compozitor (manuscrise, partituri, fotografii, articole, critici, programe, afise etc.)
precum si arhivarea si catalogarea acestuia pentru a fi pus la dispozitia publicului. In plus, si
publicarea de carti si CD-uri referitoare la opera acestui compozitor. Fundatia doreste sa vanda
niste cataloage cumparate anterior, pentru ca din banii obtinuti sa sprijine un tanar compozitor.

Aceste venituri din vanzarea cataloagelor sunt considerate venituri din activitate economica sau
venituri din activitatea nepatrimoniala specifice ONG-urilor? Este aceasta incadrare influentata de
existenta diferentei dintre costul cataloagelor si banii obtinuti din vanzare, fie cu pret fix fie prin
licitatie?

Raspuns: Veniturile din activitatile fara scop patrimonial sunt cele prevazute in grupa 73 din Planul de
conturi aprobat prin OMFP 3103/2017.

Aceste venituri cuprind:


731 Venituri din cotizatiile membrilor, contributiile banesti sau in natura ale membrilor si
simpatizantilor, din cote-parti primite potrivit statutului
732 Venituri din taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare
733 Venituri din donatii, sume sau bunuri primite prin sponsorizare si ajutoare
734 Venituri financiare rezultate din activitatile fara scop patrimonial
735 Venituri pentru care se datoreaza impozit pe spectacole
736 Venituri din subventii de exploatare
737 Venituri din actiuni ocazionale, utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului de
organizare si functionare
738 Alte venituri din activitatile fara scop patrimonial

In opinia mea, veniturile din comertul desfasurat cu cataloage sau alte produse achizitionate
reprezinta venituri din vanzarea marfurilor ce se inregistreaza in contul 707 si sunt asimilate activitatii
economice.

Organizatiile fara scop patrimonial pot desfasura activitati economice pentru sustinerea activitatii fara
scop patrimonial.
Pretul de vanzare nu este definitoriu pentru incadrarea operatiunilor ca fiind de natura economica, ci
substanta acesteia de vanzare a unor marfuri.

Raspuns extras din portalcontabilitate.ro

1/1