Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluare M3: Schiță de proiect (180 min)

Realizați o schiță de proiect (2 pagini) pentru o activitate de o oră la Dezvoltare personală/ o


disciplină de primar care să dezvolte încrederea elevilor în propriile capacități de învățare,
utilizând o resursă educațională online, la alegere (spot video, prezentare PPT, soft educațional,
secvență din filme, aplicații etc.).  Prezentați:
 Competența/ competențele specifice vizate
 Modalitățile de valorificare ale resursei alese la clasă, în activitățile de învățare propuse
 Modalități de implicare a elevilor în propria învățare
 Cum poate fi valorificată această resursă în activitatea de evaluare (autoevaluare/ inter-
evaluare)
 Sugestii de adaptare la categorii de elevi în risc
Precizați și linkul către resursa educațională online utilizată.

Clasa : a II-a
Disciplina: Dezvoltare personală
Subiectul: Maniere elegante
Tipul lecţiei : formare de priceperi şi deprinderi
Competență generală: 
1. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de
ceilalţi
Competențe specifice la dezvoltare personală:
2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă
2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi
 RESURSE:
Metode şi procedee: jocul didactic, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observarea
Mijloace de învățământ:  videoproiector, jucării, veselă--jucărie (farfurii, tacâmuri, ceșcuțe),
 Forme de organizare: frontal, individual, echipe
1. Activități care dezvoltă încrederea elevilor în propriile capacități de învățare,
utilizând o resursă educațională online:
- vizionarea unor secvenţe de film pentru identificarea bunelor maniere;
- exerciţii de identificare a unor reguli de comportament în relaţia cu ceilalţi, pe baza unei resurse
educaționale online (video- audio);
- jocuri de rol pentru exemplificarea comportamentelor dezirabile de bună purtare în diferite
contexte.
După momentul organizatoric, le captez atenția copiilor cu expresiile ,,Du-te repede și deschide
fereastra!”, ,,Pornește acum obligatoriu videoproiectorul!”
Apoi întreb copiii:
-          Am procedat bine?
-          M-am exprimat frumos și civilizat?
-          V-a plăcut tonul meu poruncitor?
Copiii sesizează lipsa politeții, a manierelor și cu siguranță vor fi mâhniți să audă
asemenea adresare din partea mea.
          Este corect acest mod de adresare? Elevii vor răspunde că nu e corect, nu e civilizat
deoarece în viață trebuie să cerem ceva pe un ton adecvat, care să nu deranjeze pe cei din jur.
       Cum ar fi trebuit să mă exprim? ,,Te rog să deschizi fereastra!, ,,Te rog să pornești
videoproiectorul!”Deci, fapta mea nu e una demnă de laudă. Prin acest comportament eu am
dorit doar să vă atrag atenția către un subiect interesant. Urmăriți cu atenție acest filmuleț!
Povestiți și  formulați câteva concluzii!
Resursă educațională: Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=0UQJVMnuj9c
Elevii urmăresc filmulețul cu personajele Tina și Tony. Vor povesti întâmplările înșiruind
faptele urâte (de la începutul filmului prezentat) și faptele bune, frumoase (după ce personajele
au citit Codul bunelor maniere).
Întrebări adresate elevilor:
-          Cum se numesc personajele? (Tina- elefănțica, Tony- hipopotamul, purcelușul)
-          Cum se comportă acestea? (Sunt needucate, Tina sparge geamurile cu mingea, Tony suflă
cu zgomot în ceai, purcelușul face zgomot asurzitor cu vioara, Tina și pucelușul intră încălțați și
murdari de noroi în casa gazdei Tony, etc).
-          Care sunt împrejurările în care personajele își dezvăluie manierele? (la masă, la
petrecere, la joacă).
-          Cum sunt personajele din filmul prezentat? (nemanierate, needucate, necivilizate)
-          Cum au procedat pentru a se maniera? (au citit Codul bunelor maniere).
-          Dar ce este codul? (o carte în care sunt explicate modalități de comportare la masă, în
vizită, la petrecere, la un concert, la școală, etc).
-          La ce ne ajută să-l citim și să învățăm să fim manierați? (în societate, pentru a ne
comporta civilizat, pentru a fi plăcuți, pentru a nu deranja pe cei din jur, pentru a fi apreciați).
Orice copil trebuie să cunoască încă din primii ani de viaţă câteva lucruri despre bunele maniere
care implică bun simț, eleganță în mișcări, reguli de servit masa, etc. Multe dintre maniere se
învață pe parcurs, imitându-i pe adulți sau citind.
-          Care a fost comportamentul personajelor înainte de a citi Codul bunelor maniere? (unul
dezastruos, mâncau fără a-și spăla mâinile, intrau încălțați în casa gazdei, în vizită, vorbeau tare,
făceau zgomot cu lingurița în ceașcă, la joacă țipau și alegeau jocuri periculoase pentru copii).
-          S-a schimbat comportamentul lor? De ce? (Da, deoarece citind Codul bunelor maniere și
învățând de la alții, au devenit civilizați).
-          Dați exemple de bune maniere, altele decât cele vizionate! (Să nu poreclim colegii, să nu
facem glume pe seama nimănui, să nu tachinăm, să ne prezentăm la telefon când sunăm, să
ducem mâna la gură când tușim, să folosim șervețelul la masă, să citim în gând la bibliotecă,
etc).
A fi persoane manierate înseamnă și a face fapte bune: să ajutați pe cei în vârstă, să le
săriți în ajutor pentru a le duce sacoșa, să ajutați pe cineva să traverseze strada, să apărați pe
cineva, să folosiți cuvintele magice.
-          Ce cuvinte magice ați auzit în filmulețul Tina și Tony? (mulțumesc, iartă-mă, ia loc, te
rog).
Fișă de lucru (prin această fișă elevii se autoevaluează, îi determină să recunoască
propriul comportament)
-          Scrie despre comportamentul pentru care ești apreciat de prieteni și colegi.
-          Scrie o valoare morală la care ții în mod special și de la care nu te abați.
-          Scrie despre o faptă bună pe care ai făcut-o de curând.
-          Scrie cum te-ai comporta dacă ai fi invitat la ziua prietenului tău.
-          Ce crezi că apreciază colegii tăi cel mai mult la tine?
-          Ce îți propui să schimbi în comportamentul tău pentru a-l îmbunătăți?
Se discută în clasă răspunsurile scrise de elevi, dar nu se notează această disciplină.
Sugestii de adaptare la categorii de elevi în risc
Resursa educațională aleasă este facilă și pentru elevii în risc, are imagini simple,
atractive, cu personaje vesele și colorate, pe placul oricărui copil, deci filmulețul este ușor de
urmărit. Acesta este în limba română.
Elevii în risc nu vor primi fișa de lucru (autoevaluare) ci vor fi îndrumați să realizeze un
desen care să exprime o faptă bună făcută de ei.  
 
Resursă educațională: Youtube
 https://www.youtube.com/watch?v=wKXXKtzVN2A