Sunteți pe pagina 1din 4

GRADINITA CU P.N. NR.

1, VALENII DE MUNTE

PLAN MANAGERIAL AL COMISIEI PENTRU


ACTIVITATILE EXTRACURRICULARE

AN SCOLAR 2021 – 2022

DIRECTOR: PROF. RENTEA MARIANA

RESPONSABIL: PROF. BUCUR ANA MARIA


ARGUMENT

Procesul educational din gradinita presupune si forme de munca didactica complementara


activitatilor obligatorii. Acestea sunt activitati desfasurate in gradinita in afara activitatilor
obligatorii sau activitatilor desfasurate in afara spatiului educational al gradinitei. Este vorba
despre activitati extracurriculare care se desfasoara sub indrumarea cadrelor didactice.

Activitatile extracurriculare, ca activitati complementare activitatilor de invatare realizate


la clasa, urmaresc largirea si adancirea nivelului de cunostinte, informatii al copiilor, ii atrag
spre folosirea timpului liber in mod placut si util, ii apropie de viata sociala, culturala a
comunitatii in care traiesc, contribuie la formarea personalitatii in dezvoltare a prescolarilor.
Ele se deosebesc de cele curriculare prin varietatea formelor si a continutului, prin durata lor,
prin varietatea locatiilor in care se desfasoara, metodele folosite si prin raporturile de
colaborare, de apropiere, de incredere si de prietenie dintre copii, educatori si colaboratori.

Componentele educationale valoroase si eficiente in cadrul ofertei educationale a gradinitei


noastre, activitatile extracurriculare sunt abordate cu deschidere, creativitate si rigoare de
catre toate cadrele didactice, in functie de nivelul fiacarei grupe.

Activitatea educationala scoalara si extrascolara are mereu in atentie nevoia de adaptare la


cerintele individuale, diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoastere si la potentialul
lor. Contextele create de diverse modalitati de concretizare a acestui tip de educatie: proiecte,
manifestari punctuale, aplicatii tematice, etc. Ofera posibilitatea abordarilor interdisciplinare,
transdisciplinare, exersarea competentelor si abilitatilor de viata intr-o maniera integrata, de
dezvoltare holistica a personalitatii. Activitatile extracurriculare contribuie la gandirea si
completarea procesului de invatare, la dezvoltarea inclinatiilor si aptitudinilor elevilor, la
organizarea rationala si placuta a timpului lor liber. Avand un caracter actractiv, elevii
participa intr-o atmosfera de voie buna si optimism, cu insufletire si daruire, la astfel de
activitati. Potentialul larg al activitatilor extracurriculare este generator de cautari si solutii
variate. Succesul este garantat daca ai incredere in imaginatia, bucuria si in dragostea din
sufletul copiilor, dar sa ii lasi pe ei sa te conduca spre actiuni frumoase si valoroase.
Activitatea extrascolara genereaza relatii de prietenie si ajutor reciproc, educa simtul
responsabilitatii si statorniceste o atitudine justa fata de colectiv si fata de scopurile urmarite.
PUNCTE TARI:

 Rezultate bune ale copiilor la manifestarile educative locale, judetene, regionale si


nationale
 Diversitatea programului de activitati educative
 Finalitatea proiectelor si programelor educative ale copiilor prin participarea la
competitii la nivel de unitate, local, judetean, regional si national
 Mediatizarea activitatilor extrascolare in comunitate prin spectacole, recitaluri,
concursuri, competitii pentru copii
 Existenta parteneriatului educational cu familia in vederea responsabilizarii acestora in
sustinerea si imbunatatirea actului educational.

PUNCTE SLABE:
 In cadrul activitatilor formale, accentul cade pe transmiterea cunostintelor si nu pe
caracterul educativ al continutului
 Minimalizarea activitatii educative scolare si extrascolare de catre parinti.

OPORTUNITATI:
 Deschiderea activitatii educative spre implicarea si responsabilizarea in viata
comunitatii
 Diversificarea ofertei educationale, cresterea calitatii actului educational prin
perspectiva descontrolizarii si a concurentei pe piata educatiei
 Valorificarea potentialului creativ al elevilor prin desfasurarea de noi programe si
proiecte educative si asumarea de roluri prin implicarea in parteneriate educationale
 Interesul elevilor de a se implica in cat mai multe activitati extrascolare

AMENINTARI:
 Dezavantajul creat de programele scolare incarcate care nu permit dezvoltarea
componentei educative
 Neimplicarea familiei in sustinerea activitatii educative extracurriculare din scoala.

ACTIVITATEA COMISIEI DE ACTIVITATI EXTRACURRICULARE SE VA


DESFASURA IN ANUL SCOLAR 2021 – 2022 IN BAZA URMATOARELOR
REPERE LEGISLATIVE
-Legea educatiei nationale nr 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare
-Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatii de invatamant
-Scrisoare metodica
-Calendarul National al Proiectelor Educative Extrascolare
-Proiectelor, programelor

PRIORITATI:
 Continuarea proiectelor educationale aflate in derulare
 Modalitati alternative de petrecre a timpului liber prin activitati derulate in timpul
anului scolar
 Dezvoltarea relatiilor comunitare ale gradinitei si atragerea de noi parteneri in
derularea programelor educationale
 Existenta parteneriatului educational cu familia in vederea resposabilizarii acestora in
sustinerea si imbunatatirea actului educational

OBIECTIVE:
~ Formarea personalitatii autonome si creative
~ Imbogatirea capacitatii copilului de a intra in relatii cu cei din jur, de a se implica in
activitati de marcare a unor evenimente
~ Stimularea capacitatii de a aplica cunostintele insusite anterior
~ Dezvoltarea gandirii logice, a indemanarii si imaginatiei copiilor, ca premise ale
acumularii succeselor viitoare
~ Formarea capacitatii copiilor de a se exprima artistic in public
~ Antrenarea copiilor in activitati educative de cunoasterea mediului natural ambiant
si cultivarea starii de bine la copii
~ Implicarea Comitetului Reprezentativ al Parintilor
~ Recunoasterea activitatii educative scoalare si extrascolare ca dimensiune
fundamentala a procesului instructiv – educativ
~ Intarirea parteneriatului educational guvernamental – non-guvernamental in vederea
responsabilizarii tuturor factorilor sociali implicati in sustinerea procesului instructiv –
educativ
~ Dezvoltarea dimensiunii europene a activitatii educative scolare, extrascolare,
extracurriculare prin multiplicarea programelor si proiectelor educative de cooperare
locala, judeteana, nationala.

MODALITATI DE REALIZARE:
 Monitorizarea frecventei in gradinita si evaluarea activitatii comisiei in anul precedent
 Colaborarea cu familia, Politia, Biserica\
 Incurajarea participarii prescolarilor la concursuri, la activitatile educative din
gradinita sau din afara gradinitei pe teme de educatie rutiera, sanitara, ecologica,
petrecerea eficienta a timpului liber si de securitate personala