Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

I. Date de identificare
Data: 29.11.2021
Clasa: a VIII-a ”D”
Instituţia: IPLT ”Alexandru cel Bun”
Cadrul didactic: Veste Alexandra
II. Construcţia
Aria curriculară: matematică și științe
Disciplina de învăţământ: Informatica
Unitatea de învăţare: Prelucrarea textelor
Subiectul lecţiei: Tabele
Tipul lecţiei: Lecţie de formare a capacităţilor de înţelegere a cunoştinţelor/ mixtă

Competenţe specifice:
 CS4 Prelucrarea digitală a informațiilor text, numerice, grafice, audio și video, manifestând
interes pentru învățarea activă, comunicare și colaborare.

Unități de competențe:
Crearea și editarea tabelelor.

Obiective operaţionale:
O1 Să definească noțiunea de tabel;
O2 Să execute operațiile ce se pot efectua cu tabelele;
O3 Să analizeze procesul și metodologia de formatare a tabelelor;
O4 Să manifeste creativitate la formatarea tabelelor.

Strategii didactice:
Metode şi procedee: descoperirea, conversație euristică, asocierea, exersarea, demonstrarea,
explicarea, joc didactic, quizizz;
Forme de lucru: frontal, individual.
Mijloace şi materiale didactice: caietul elevului, manualul, materiale auxiliare, prezentare Genially,
proiector, calculatoare, aplicația Microsoft Word.

Bibliografie:
1. Curriculumul şcolar, clasele VII-IX. Chişinău, 2019.
2. Anatol Gremalschi. Informatică, manual pentru clasa a VIII-a. Chişinău, 2020.
3. https://www.google.com
4. https://quizizz.com/
5. https://wordwall.net/
Demersul didactic
Evenime Obiec Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Procedee materiale Forme de Evaluarea
ntul -tive organizar
instrucţi e
onal
Organizarea 1 Pregătirea clasei pentru ora de informatică. Verificăm Elevii salută profesorul, individual
clasei
dacă funcționează tehnic, și tot necesarul pentru lecție. verifică tehnica dacă
funcționează.
Verifica 4 Verific cunoștințele elevilor. Elevii primesc niște Răspund la întrebări pentru a Conversația Proiector orală
re temei întrebări la temele studiate în aplicația Microsoft Word fi descoperit cuvîntul zilei. euristică Calculator frontal
de acasă pentru verifica nivelul pregătire. Cu ajutorul jocului Descoperire
didactic, unde se răspunde la întrebări descoperim niște joc didactic
literereferă, din care elevii vor alcătui un cuvânt.
Evocare 3 *După ce sa descoperirea cuvântului lecțieide azi. Notează tema și obiectivele Asociere Proiector individual
Profesorul anunță tema nouă și obiectivele lecției lecției în caiete. Calculator
Tema: ”Tabele”
Elevii vor fi capabili:
O1 Să definească noțiunea de tabel;
O2 Să execute operațiile ce se pot efectua cu tabelele; Caiet
O3 Să analizeze procesul și metodologia de formatare a
tabelelor;
O4 Să manifeste creativitate la formatarea tabelelor.

5 Unde se întâlnesc tabele în viața cotidiană? Prezint Urmăresc exemplele Asocierea Proiector Frontal
desene de la diferite obiecte. prezentate. Elevii aduc nişte
Pentru a prezenta într-un anumit volum de date mare, exemple de tabele.
se folosesc tabele.
Găsiţi în manual : Ce numim tabele? Citesc din manual definiţia.

2
O1 DEF.Tabelul este un obiect
complex din rânduri şi descoperirea manual Individual
coloane. Dreptunghiurile
formate de intersecţia unui
rînd cu o coloană se numeşte
celulă.

Fiecare celulă este relativ independentă de celelalte şi


poate conţine:
 texte;
 numere; Elevii ascultă atent cele spuse
 imagini; de profesor
 formule;
 obiecte create cu alte aplicaţii.
Dacă avem nevoie de tabele e bine să vedem cum se
crează tabelele în MS Word. Explicarea Prezentare
Să vedem cum procedăm pentru a crearea un tabele cu Manual frontal
O1 2 rânduri și 5 coloane. Observarea Calculator
2 Privesc la proiector și ascultă, demonstrarea Aplicația MS
fac notițe în caiet. Word
O2

O3

3
Demonstrez elevilor cea mai simplă metodă. Activez
din meniul Table / Insert table. La activarea acestei
comenzi, pe ecran se afișează fereastra de dialog din
figura de mai sus, unde tastez numărul de coloane și
rânduri.
O altă metodă de creare a tabelelor se poate face din
Table, Draw Table. După activare apare bara de
instrumente de desenarea tabelelor.
Aceste instrumente pot fi folosite pentru modificare
tabelului creat anterior.
Asupra unui tabel se pot efectua următoarele operaţii: Elevii fac notițe în caiet dacă e
O3  ştergerea; necesar.
 copierea;
 împărţirea unui tabel în două în 2 părţi;
 redimensionarea celulelor;
2
 adăugarea unui rând sau coloane;
 unirea a două celule
 împărţirea unei celule în mai multe celule
Majoritatea operațiilor se realizează din meniul Design
și Layout.
Elevii privesc atent cele Explicarea Caietul
demonstrate la calculator. Fac Proiectorul Frontal Evaluare
O2 notițe ce operații se realizează Observarea Calculatorul orală
O4 2 din meniul Design demonstrarea Manual
Aplicația MS
Word

4
O1 Elevii primesc explicație
O2 3 pentru fiecare grup de
O3 comenzi care se află în bara de
instrumente a meniului
LAYOUT.

REFLE O1 8 După ce sau demonstrat comenzile necesare pentru Conectează calculatorul.


CȚIE O2 formatarea tabelelor e timpul să trecem la calculator. Lansează MS Word și crează
O3 Elevii trec la calculator , lansează aplicația Microsoft tabelul propus prin metoda
O4 Word și crează un tabel cu 3 rânduri și 5 coloane. dorită. Exercițiu Proiectorul Individual
Acum vom efectua unele operații asupra tabelului creat 1. De aici aleg numărul de Calculatoare
de noi. rânduri şi coloane. Aplicația MS
1. Ștergem un rând; 2. Crează un tabel cu ajutorul Word
2. Ștergem o coloană; creionului.
3. Adăugăm 2 coloane și un rând; Îndeplinesc la calculator
4. Schimbăm dimensiunea rândului 2, care va fi
fiecare operaţie asupta
5cm
5. Schimbăm dimensiunea coloanei 1, care va fi tabelului cu îndrumarea
2cm. profesorului.
6. Unim două celule pentru a obține una
7. Desenăm chenarul verde și linia de grilă roșie.
O1 7 *După ce au exersat toate operațiile cele mai des Elevii realizeară tabelul din Exercițiu Manual Individual
O2 întâlnite. Elevii sunt încurajați să creeze tabelul manual Calculatoare

5
O3 (exerciţiu din manual exercițiul 12 pagina 25) Aplicația MS
O4 Word Frontal Evaluarea la
4 *Profesorul va verifica realizarea obiectivelor lecției cu Elevii atent aleg răspunsurile Joc didactic Quizizz.com individual calculator
ajutorul jocului Quizizz.com.
corecte
EXTIN 3 *Tema pentru acasă:
DERE  De învăţat tema 1.5 ”Tabele” pagina 22 Elevii notează în caiet tema de independe
 Exercițiul 67 pagina 25 acasă Caiet nt
*Fac o scurtă analiză a lecției (Se determină care Conversaţie frontală
obiective au fost realizate la lecție ). Evaluarea
• Ce am învăţat azi să creăm? Răspund la întrebări orală
• Ce operaţii se efectuază la crearea unui tabel?
*Formulez concluzii privind activitatea clasei de elevi
în ansamblu și a unor elevi în particular (apreciez
elevii).