Sunteți pe pagina 1din 23

STAȚIUNI BALNEOCLIMATERICE

ȘI CLIMATICE

PARTEA aIIa

This project has been funded with support from the European Commission. This
publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

PUCIOASA

Factori Ape minerale sulfuroase, sulfatate, bicarbonatate, calcice, sodice clorurate.


terapeutici

Afecţiuni ale aparatului locomotor de natură reumatismală generativă inflamatorie şi


abarticulare;
Indicaţii Afecţiuni ale sistemului nervos periferic;
terapeutice Stări post-traumatice;
Afecţiuni ale aparatului respirator; afecţiuni asociate.

Băi calde cu apă minerală la căzi şi la bazine; băi de plante la cadă;


Împachetări cu parafină;
Inhalaţii şi aerosoli cu apă sulfuroasă;
Instalaţii de Electroterapie cu curenţi de joasă, medie şi înaltă frecvenţă
tratament Duş subacval, băi galvanice;Termoterapie;
Masaj segmentar, regional şi reflex;
Kinetoterapie individuală, cu manipulări pentru articulaţii;
Periferice, tracţiuni articulare şi vertebrale.
RÂNCA JUDEȚUL GORJ
Factori climaterici Factori terapeutici Indicaţii terapeutice

Climat montan, cu ierni friguroase,


cu zăpadă abundentă şi veri Bioclimat montan, tonic Stare de debilitate; surmenaj fizic
stimulent, caracterizat printr-o şi intelectual; convalescenţă cu
răcoroase. Temperatura medie anuală
presiune atmosferică joasă, aer stare generală bună; nevroza
este de 4-5°C (media lunii iulie cca
curat, lipsit de praf şi alergeni, astenică.
13-14°C, iar a lunii ianuarie -4°C).
Precipitaţiile medii anuale depăşesc bogat în radiaţii ultraviolete.
1 000 mm.

SĂCELU
Factori climaterici
• Climă continental - moderată, temperatura medie anuală depăşind cu puţin 9°C, iar luna iulie se caracterizează
printr-o temperatură de aproximativ 20oC.
Factori terapeutici
• Ape minerale saline, sulfo-iodurate concentrate şi nămoluri sapropelice.

Indicaţii terapeutice
• Afecţiuni reumatismale (degenerative şi inflamatorii); afecţiuni reumatismale abarticulare; afecţiuni post-
traumatice; afecţiuni neurologice; afecţiuni ginecologice; afecţiuni respiratorii; afecţiuni ortorinolaringologice;
afecţiuni ale tubului digestiv; afecţiuni hepatobiliare, renale şi ale căilor urinare.
JUDEȚUL HARGHITA
BĂILE HOMOROD

Factori • Staţiunea prezintă climat moderat continental de depresiune montană, temperatura medie este de circa 7 C.
0

climaterici

• Izvoare cu ape minerale carbogazoase, clorurate, calcice, sodice, bicarbonatate, magneziene, feruginoase,
Factori hipotone utilizate pentru cura internă.
terapeutici

• Bolile tubului digestiv, boli hepato-biliare (dischinezie biliară, coleciste cronice), afecţiuni endocrine
Indicaţii (hiperestrogenism, sindrom ovarian de menopauză).
terapeutice

BĂILE TUȘNAD
Factori terapeutici
• Ape minerale carbogazoase, cloruro-sodice, bicarbonate; mofete; bioclimat de tip subalpin, stimulant, tonifiant.

Indicaţii terapeutice
• Afecţiuni cardiovasculare (stări după infarct miocardic, tulburări circulatorii, afecţiuni valvulare şi ale miocardului, hipertensiune
arterială, tulburări circulatorii);
• Afecţiuni ale sistemului nervos (nevroză astenică, distonii neurovegetative, stări astenice secundare, stări de oboseală fizică şi
intelectuală);
• Afecţiuni digestive (boli ale stomacului, tulburări funcţionale ale colonului, gastrite cronice, enterocolite, dischinezii biliare);
Instalaţii de tratament
• Instalaţii pentru băi cu CO2, mofete, băi galvanice, masaj, împachetări cu parafină, băi de plante, masaj, ionizări, cultură fizică
medicală.
BORSEC BRADUL

Factori terapeutici Factori climaterici

• Apele minerale de la Borsec sunt bicarbonatate,


carbogazoase, calcice, magneziene, hipotone, • Temperatura medie anuală este de cca 6°C
alcalino-feroase. (media lunii iulie 14°C, iar a lunii ianuarie
de -6°C). Precipitaţiile înregistrează o
medie anuală de 650-750mm, ploi
Indicaţii terapeutice frecvente, de scurtă durată, căzând
primavara şi toamna.
• Boli cardiovasculare (insuficienţa cardiacă,
hipertensiune, varice);
• Boli endocrine (hipertiroidie, boala Basedow, Factori terapeutici
starea de prepubertate la copii supraponderali),
• Boli hepatobiliare: dischinezie biliară;
• Bioclimat tonic stimulent, caracterizat
• Boli digestive (gastrită cronică hipoacidă, printr-o presiune atmosferică relativ joasă,
constipaţie cronică, colita cronică nespecifică); aer curat, lipsit de praf şi alergeni, bogat în
• Tulburări renale şi ale aparatului urinar; radiaţii ultraviolete şi cu o ionizare accen-
• Nevroza astenică; tuată a atmosferei.
• Boli dermatologice, metabolice şi de nutriţie.

Indicaţii terapeutice
Instalaţii de tratament

• Instalaţii pentru băi fierbinţi în cadă sau bazine • Nevroza astenică; stări de debilitate;
acoperite cu ape minerale carbonate; izvoare de surmenaj fizic şi intelectual; convalescenţă
ape minerale pentru cura internă; aparatura pentru cu stare generală bună; hipertiroidia
electroterapie şi hidroterapie; instalaţii pentru băi benignă; rahitismul şi tulburările de
cu ierburi; împachetări cu parafină; săli de creştere la copii.
gimnastică.
LACU ROȘU

Factori terapeutici Indicaţii terapeutice

• Bioclimat tonic, stimulent caracterizat printr-o • Nevroza astenică; stări de debilitate; surmenaj fizic
presiune atmosferică relativ joasă, aer curat, şi intelectual; convalescenţă cu stare generală
lipsit de alergeni şi praf, bogat în radiaţii bună; hipertiroidia benignă; rahitismul şi
ultraviolete şi cu o ionizare accentuată a tulburările de creştere la copii.
atmosferei; apa de lac.

PRAID

Factori terapeutici
• Ape minerale clorurate sodice concentrate, mezotermale şi termale, cu o mineralizare totală de 180,3 - 199,7g/l;
microclimat de salină; bioclimat de cruţare.

Indicaţii terapeutice
• Afecţiuni reumatismale degenerative (spondiloza cervicală, dorsală şi lombară, artroze, poliartroze); Afecţiuni
reumatismale abarticulare (tendinoze, tendomioze, tendoperiostoze); Afecţiuni post-traumatice (redori articulare
post-traumatice: entorse, luxaţii şi fracturi); Afecţiuni neurologice periferice; Afecţiuni respiratorii (persoane
expuse la noxe respiratorii, persoane cu frecvente pneumopatii virotice sau microbiene în antecedente, bronşitele
şi traheobronşitele cronice, astmul alergic); Afecţiuni cardiovasculare (varice).

Instalaţii de tratament
• Instalaţii pentru băi calde cu apă minerală; bazin cu apă minerală rece; amenajări în salină pentru tratamentul
afecţiunilor respiratorii; amenajări pentru aerohelioterapie.
GEOAGIU-BĂI
JUDEȚUL HUNEDOARA
Factori terapeutici
Ape termale şi mezotermale,
bicarbonate, calcice,
magneziene cu fier şi
hidrogen sulfurat, hipotone şi
VAȚA DE JOS
carbogazoase, cu o uşoară
radioactivitate. Factori terapeutici

• Ape minerale termale: sulfuroase, clorurosodice, calcice;


mineralizare: 1,08 - 1,22 g/l; bioclimat de cruţare.
Afecţiuni reumatismale,
Indicaţii terapeutice

degenerative inflamatorii, Indicaţii terapeutice


abarticulare, post traumatice;
ginecologice; afecţiuni ale • Reumatism degenerativ (spondiloza cervicală, dorsală şi lombară,
sistemului nervos periferic; artroze, poliartroze);
boli dermatologice; nevroze • Reumatism abarticular (periartrită scapulohumerală, tendinoze,
astenice; boli profesionale tendomioze, tendoperiostoze);
afecţiuni ale aparatului renal; • Afecţiuni neurologice periferice (sechele după polineuropatii,
afecţiuni asociate endocrine, pareze uşoare);
de nutriţie, metabolice. • Nevroza astenică;
• Afecţiuni cardiovasculare;
• Afecţiuni hepato-biliare;
Instalaţii de tratament

• Afecţiuni metabolice şi de nutriţie;


Instalaţii pentru băi termale cu • Afecţiuni ginecologice (tulburări minore de pubertate sau
apă minerală; menopauză).
hidrokinetoterapie;
termoterapie; împachetări cu Instalaţii de tratament
parafină; masaj • Instalaţii pentru băi calde cu apa minerală, băi reci în aer liber,
aerohelioterapie, electroterapie.
JUDEȚUL IALOMIȚA
AMARA
Apele minerale Afecţiuni reumatismale Instalaţii pentru băi calde

Instalaţii de tratament
Indicaţii terapeutice
Factori terapeutici

provenind din izvoare de degenerative (spondiloza cervicală, la vane şi bazine cu apă


natură sulfuroasă uşor dorsală şi lombară, artroze, provenită din lac.
sulfatate, bicarbonatate, poliartroze); Instalaţii pentru băi calde
sodice, magneziene, Afecţiuni reumatismale şi împachetări cu nămol;
hipotone; inflamatorii (stări alergice Amenajări pentru ungeri
Nămolul sapropelic articulare după reumatism articular cu nămol rece;
extras din lac cu conţinut acut sau după infecţii de focar,
de 66,6 % apă. spondilita anchilozantă); Buvetă pentru cura
internă cu apă minerală;
Afecţiuni reumatismale articulare
(tendinoze, tendomioze, Instalaţii complexe
tendoperiostoze, periartrită pentru electro şi
scapulohumerală); hidroterapie;
Afecţiuni post-traumatice (redori Săli pentru gimnastică
articulare post traumatice, stări medicală, masaj medical;
după operaţii pe articulaţii); Amenajări pentru
Afecţiuni neurologice periferice aerohelioterapie.
(pareze şi paralizii post-traumatice
ale membrelor, polineuropatii,
sechele după poliomielită);
Afecţiuni ginecologice
(metroanexite cronice, sterilitate
secundară, insuficienţă ovariană);
Afecţiuni asociate dermatologice
şi endocrine.
JUDEȚUL IAȘI STRUNGA
Factori terapeutici
NICOLINA • Ape minerale sulfuroase, sulfatate,
bicarbonatate, calcice, magneziene, sodice,
Factori terapeutici hipotone, cu o mineralizare totală de 1,3-2,6
g/1; bioclimat de cruţare, cu nuanţe
• Ape minerale sulfuroase iodurate, clorurate sodice, hipotermale excitante.
cu debit artezian, ce are o concentraţie ridicată de hidrogen
sulfurat, de 331 mg/l. Indicaţii terapeutice
• Afecţiuni reumatismale degenerative
Indicaţii terapeutice (spondiloza cervicală, dorsală şi lombară,
artroze, poliartroze);
• Afecţiuni reumatismale: poliartrita reumatismală, spondilita
ankilopoetică, artoze, tendinite, pariculoze, fibrosite; • Afecţiuni reumatismale articulare (tendinoze,
• Afecţiuni post traumatice: recuperare după imobilizări în aparat
tendomioze, tendoperiostoze, periartrită
gipsat, recuperări după operaţii pe muşchi, articulaţii şi oase, scapulohumerală);
entorse şi luxaţii; • Afecţiuni neurologice periferice (pareze
• Afecţiuni dermatologice: unele forme de psoriazis, eczeme şi uşoare, sechele minore după polineuropatii,
urticarii cronice, dermatita seboreică, piodermite cronice; sechele după poliomielită);
• Afecţiuni respiratorii: bronşite, traheobronşite cronice; astm • Afecţiuni ale tubului digestiv (gastrite
bronşic, pneumopatii virale şi microbiene, sinuzite; cronice hipoacide);
• Afecţiuni neurologice: pareze uşoare, sechele după poliomielită;
• Afecţiuni hepato-biliare;
• Afecţiuni vasculare periferice: arterită, maladie varicoasă;
• Afecţiuni ginecologice: insuficienţă ovariană, anexite, cervicite
• Afecţiuni ginecologice (insuficienţă
cronice, sterilitate secundară. ovariană, cervicite cronice);
• Afecţiuni respiratorii (persoane expuse la
Instalaţii de tratament noxe respiratorii, persoane cu frecvenţe
pneumopatii microbiene sau virotice,
• Băi în apa sulfuroasă la bazin şi la cadă; băi galvanice; masaj;; traheobronşite cronice);
subacval; termoterapie; aerosoli; electroterapie – curenţi de • Afecţiuni otorinolaringologice (rinosinuzite
joasă, medie şi înaltă frecvenţă, unde scurte, ultrasunet şi laser; cronice catarale şi supurate, laringitele
proceduri cu câmpuri magnetice de joasă frecvenţă; masaj cronice catarale şi hipertrofie).
terapeutic; gimnastică medicală.
JUDEȚUL MARAMUREȘ OCNA ȘUGATAG

Băi calde în cadă,


Afecţiuni reumatismale electroterapie,
Ape minerale sodice şi degenerative şi articulare;
clorurate cu o concentraţie hidroterapie, termoterapie,
afecţiuni neurologice aerohelioterapie şi masaj
ridicată (119 g/l). periferice (pareze, sechele medical.
după polineuropatii);

Instalaţii de tratament
afecţiuni

Indicaţii terapeutice
Factori terapeutici

ginecologice
(insuficienţă ovariană,
cervicite).

BORSA

Factori climaterici Factori terapeutici Indicaţii terapeutice

Borşa este o staţiune


climaterică cu un climat Afecţiuni ale tubului digestiv
tonic-stimulant, cu aer curat
Izvoare cu ape minerale şi renal; pentru tratamentul
carbogazoase, sau conţinând maladiilor pulmonare,
recomandat pentru odihnă sau
pentru practicarea turismului
fier, calciu, magneziu. bronşite; anemii; afecţiuni ale
montan. sistemului nervos periferic.
BALA JUDEȚUL MEHEDINȚI

Factori Instalaţii de
Indicaţii terapeutice
terapeutici tratament
Afecţiuni reumatismale
degenerative – spondiloza
cervicală, dorsală şi
lombară, artroze şi
poliartroze;
Băi la cadă şi la bazin cu
Ape minerale mezotermale, Afecţiuni reumatismale ape minerale; băi
slab sulfuroase, inflamatorii; galvanice; împachetări cu
oligominerale, nămol nămol şi cu parafină;
sapropelic sulfuros, climat Afecţiuni reumatismale curenţi diadinamici,
de crutare, aerosoli generaţi articulare (tendinoze, ultrasunet, unde scurte,
de plantele de câmp şi o tendomioze, curenţi Tens, curenţi
atmosferă bogată în ioni tendoperiostoze, periartrită); interferenţiali; solux;
negativi. laserterapie; masaj
Afecţiuni ale tubului terapeutic; aerosoli.
digestiv şi ale glandelor
anexe;

Afecţiuni ale sistemului


nervos periferic.
JUDEȚUL MUREȘ SOVATA

Apă minerală cloruro-sodică cu o


SÂNGEORGIU DE MUREȘ mineralizare până la 150g/l la 1,5 m
Factori adâncime. Pe suprafaţa lacului se află un
terapeutici strat de 8-12 cm apă dulce, care permite
Factori terapeutici razelor solare încălzirea apei sărate şi nu
permite evaporarea căldurii acumulate.
• Ape minerale clorurate, sodice, iodurate,
concentrate, cu o mineralizare totală de 124,1 g/1;
nămol mineral; bioclimat de cruţare.

Indicaţii terapeutice Boli ginecologice; insuficienţă ovariană;


cervicită cronică; afecţiuni degenerative,
• Afecţiuni reumatismale degenerative (spondiloza Indicaţii inflamatorii şi reumatismale; stări post
cervicală, dorsală şi lombară, artroze, poliartroze); terapeutice traumatismale (după operaţii vindecate la
articulaţii, muşchi, luxaţii entorse); boli ale
• Afecţiuni reumatismale articulare (tendinoze, sistemului nervos periferic; boli
tendomioze, tendoperiostoze); cardiovasculare (ulceraţii, acrocianoza);
• Afecţiuni post-traumatice (redori articulare post- boli endocrine.
traumatice, stări după entorse, luxaţii şi fracturi);
• Afecţiuni neurologice periferice;
• Afecţiuni ginecologice (insuficienţă ovariană, Staţiunea are dotări multiple pentru băi
cervicite cronice). calde, în cadă sau bazin, cu apa minerală
Instalaţii sărată prelevată din lacuri, pentru tratamente
Instalaţii de tratament de ginecologice şi împachetări cu nămol cald,
tratament bazine pentru kinetoterapie, instalaţii pentru
• Instalaţii pentru băi calde cu apă minerală; electroterapie şi hidroterapie, saune, săli de
instalaţii pentru băi reci cu apă minerală în bazine, gimnastică medicală, plaje pe malul Lacului
în aer liber; amenajări pentru aerohelioterapie şi Ursu şi Lacului Aluniş.
pentru ungeri cu nămol în aer liber.
BĂLȚĂTEȘTI JUDEȚUL NEAMȚ
• Apele minerale clorurate,
Factori sulfatate, iodice, bromurate cu
terapeutici o concentraţie de până la 280
g/l.
DURĂU-CEAHLĂU
• Surmenaj fizic şi intelectual;
stări de convalescenţă; anemii
(tip Biermer); rahitism, stări de Factori climaterici
Indicaţii debilitate, tulburări de somn şi de
terapeutice creştere, stări reumatismale, • Clima este temperat continentală de tip
enuresis nocturn, reumatism subalpin, cu efect tonic stimulant, cu aer
cronic degenerativ. curat, fără praf şi particule alergice,
atmosfera ozonată fiind principalii factori
naturali de cură. Temperatura medie este
în ianuarie de -4°C; depunerea medie a
• Sanatoriul de balneo- stratului de zapadă 50 cm (decembrie-
fizioterapie şi recuperare martie).
medicală "Dr. Dimitrie
Cantemir" este dotat cu
instalaţii moderne pentru Factori terapeutici
electroterapie, afuziuni, duşuri
Instalaţii scoţiene, duş-masaj, duş • Microclimat subalpin, aer ozonat de o
subacval, saună, aerosoli, mare puritate.
de tratament ginecologic, sală de
tratament cultură fizică medicală şi
recuperatorie, bazin de Indicaţii terapeutice
hidrokinetoterapie. Băile cu apă
clorosodică caldă sunt • Nevroze astenice; stărilor de slăbiciune;
completate cu băi galvanice şi anemie; eforturi psihice sau intelectuale;
împachetări cu nămol de afecţiuni respiratorii.
sediment, masaj manual.
BUȘTENI
JUDEȚUL PRAHOVA
Factori terapeutici
BREAZA • Bioclimat tonic stimulent, caracterizat printr-o presiune atmosferică relativ joasă, aer
curat, lipsit de praf şi alergeni, bogat în radiaţii ultraviolete; ape minerale clorurate,
iodurate, carbonatate, sodice, calcice şi magneziene hipotone.

Factori terapeutici Indicaţii terapeutice


• Izvoare cu apă minerală sulfuroasă, • Nevroză astenică; stări de debilitate, surmenaj fizic şi intelectual; convalescenţă cu
sulfatată, calcică, sodică, hipotonă. stare generală bună; hipertiroidia benignă; rahitismul şi tulburările de creştere la
copii; unele boli profesionale.
Indicaţii terapeutice
Instalaţii de tratament
• Boli dermatologice: psoriazis (indicate
împachetări cu spirulină), eczeme • Instalaţii pentru băi cu bioxid de carbon la cadă; băi de plante la cadă; instalaţii de
cronice (indicate împachetări cu electro şi hidroterapie; instalaţii de aerosoli; sală de gimnastică medicală.
spirulină), acnee;
• Boli ale tubului digestiv şi ale glandelor CHEIA
anexe: gastrite cronice hipoacide, gastrite
cronice hiperacide, boala ulceroasă; Factori climaterici
• Boli ale aparatului locomotor: afecţiuni
articulare cu caracter inflamator şi stări • Verile în această staţiune sunt răcoroase, cu temperaturi medii în luna iulie de
alergice articulare; aproximativ 16 grade Celsius, iar iernile nu foarte friguroase, cu temperaturi medii
în luna ianuarie de -4 grade Celsius. Temperatura medie anuală este de 6 grade
• Boli ale căilor urinare: litiaza renală, Celsius. Presiunea este relativ coborâtă, aerul curat şi fără praf, bogat în raze
inflamaţii cronice ale căilor urinare ultraviolete, iar ionizarea atmosferică se face la cote mari.
(pielite, pielocistite, uretrite);
• Boli ale sistemului nervos, afecţiuni ale Factori terapeutici
sistemului nervos periferic (radiculita,
poliradiculite, sechele post-traumatice • Bioclimat tipic de depresiune intramontană, tonică şi stimulantă, cu aer ozonificat
ale sistemului nervos), afecţiuni ale ridicat.
sistemului nervos central (sechele după
accidente vasculare cerebrale, stări Indicaţii terapeutice
astenice).
• Surmenaj; astenie nervoasă; suprasolicitare fizică şi intelectuală; hipertiroitism
benign; anemii secundare; rahitism; dereglări de creştere la copii.
SLĂNIC
Factori Izvoare cu apă minerală ce conţin compuşi ai calciului, clorului, sodiului, sulfului şi lacurile (Baia Baciului,
terapeutici Baia Roşie, Baia Porcilor, Lacul Verde) cu concentraţie mare de sare.

Afecţiuni reumatismale degenerative(spondiloze cervicale, dorsale şi lombare, artroză, poliartroză, tendinită,


tendimiozită, periartrită scapulohumerală);
Stări post-traumatismale (după entorse, luxaţii şi fracturi ale membrelor, tratate prin metode chirurgicale şi
Indicaţii vindecate, după artroze);
terapeutice Boli ale sistemului nervos periferic (pareze uşoare, sechele vechi ale poliomelitei, urmări după polinevroze);
Boli ginecologice (insuficienţă ovariană, cervicită cronică);
Boli respiratorii (bronşită cronică şi traheobronşită, astmul alergic);
Boli dermatologice (psoriasis); Boli vasculare.

Instalaţii de Băi cu ape minerale calde în căzi, băi reci în lac, aplicări de nămol cald, pentru tratamente ginecologice şi
tratament pentru electroterapie. Vechea mină de sare a fost transformată în sanatoriu - la adâncimea de 210 m - pentru
tratamentul bolilor respiratorii în microclimatul de aer sărat.

SINAIA
Elementul terapeutic cel Boli endocrino-metabolice: Metode de hidroterapie:
Factori terapeutici

Indicaţii terapeutice

mai important îl hipertiroidia; dislipidemiile, inclusiv băi cu plante medicinale;


arterioscreloza; diabetul zaharat; băi cu esenţă de brad; băi

Instalaţii de
constituie bioclimatul

tratament
obezitatea - cură de slăbire; carbogazoase (CO2 ) şi cu
tonic, stimulant, aer lipsit
de pulbere (praf) şi Boli cronice ale aparatului respirator: bule de aer, eficace în
bronşite cronice, astmul bronşic, tratamentul nevrozelor, al
alergeni, bogat în radiaţii emfizemul pulmonar; hipertensiunii arteriale şi al
ultraviolete şi cu o dereglărilor
Hipertensiunea arterială şi tulburări circulatorii;
accentuată ionizare ale circulaţiei cerebrale şi periferice; duş scoţian, duş sub apă
negativă. (subacval), afuziuni
Boli reumatismale cronice
neevolutive: artroze, spondiloze, alternative; metode de
sciatică vertebrală; electroterapie şi masaj.
Afecţiuni cronice de neuron periferic.
JUDEȚUL SĂLAJ

BIZUȘA-BĂI
Indicaţii terapeutice

• Băi calde cu apă sulfuroasă


• Afecţiuni reumatismale la cadă; băi galvanice;
• Apele minerale de aici inflamatorii; termoterapie;
sunt sulfatate • Afecţiuni reumatismale • aerosoli; electroterapie
bicarbonatate, cloro- degenerative: spondiloza curenţi de joasă, medie şi
magneziene, sodice, cervicală, dorsală şi lombară, înaltă frecvenţă, unde
hipotone şi atermale. artroze şi poliartroze; scurte, ultrasunet şi laser;
• Afecţiuni reumatismale articulare: proceduri cu câmpuri
tendinoze, tendomioze, magnetice de joasă
tendoperiostoze, periartrită; frecvenţă; masaj terapeutic;
Factori terapeutici • Afecţiuni hepato-biliare; gimnastică medicală.
• Afecţiuni ale rinichiului şi ale
căilor urinare;
• Afecţiuni ale sistemului nervos Instalaţii de
periferic; tratament
• Afecţiuni ginecologice.
JUDEȚUL SIBIU OCNA SIBIULUI
Ape sărate de mare concentraţie a lacurilor, apa minerală a
BAZNA Factori izvorului Horea, nămol sapropelic, topoclimat sedativ
terapeutici relaxant cu efecte tonifiante asupra organismului uman,
Factori terapeutici bioclimat de cruţare, slab excitant. Pe malul lacurilor sărate,
în timpul verii, atmosfera este bogată în aerosoli şi hidroioni
• Apele minerale sărate-iodurate, nămolul de Bazna, de iod şi sodiu, cu efecte terapeutice.
sarea de Bazna, aerul puternic ozonat, purificat de
vegetaţia bogată a parcului şi pădurii din apropiere. Afecţiuni reumatismale degenerative articulare; afecţiuni
reumatismale inflamatorii nespecifice; afecţiuni ortopedice
Indicaţii terapeutice post-traumatice şi complicaţiile acestora; afecţiuni
neurologice periferice; afecţiuni neurologice centrale
• Afecţiuni reumatismale degenerative; afecţiuni sechelare dupa traumatisme cerebrale sau accidente vasculare
reumatismale inflamatorii; afecţiuni reumatismale Indicaţii
cerebrale; recuperarea după intervenţii chirurgicale plastice
articulare; afecţiuni post traumatice; afecţiuni terapeutice ale mâinilor sau picioarelor; afecţiuni inflamatorii subacute şi
neurologice periferice; afecţiuni ginecologice; cronice ginecologice; afecţiuni cronice dermatologice
afecţiuni asociate. exfoliative; afecţiuni cronice oto-rino-laringologice şi
pulmonare; afecţiuni endocrinologice de hipoactivitate;
Instalaţii de tratament tratamente preventive pentru pacienţii cu risc de a dezvolta o
• Instalaţii pentru băi calde cu apă minerală în vane şi boală a sistemului locomotor; tratamente pentru combaterea
bazine; instalaţii pentru băi calde de nămol şi stresului şi menţinerea stării de sănătate.
împachetări calde de nămol; amenajări pentru
aerohelioterapie, ungeri cu nămol şi băi reci în bazine Instalaţii pentru băi calde cu apă minerală în vane şi bazine;
cu apă minerală; instalaţii complexe pentru electro- şi Instalaţii de instalaţii pentru băi calde de nămol şi împachetări calde de
hidroterapie; sală de gimnastică medicală, masaj tratament nămol; amenajări pentru aerohelioterapie, ungeri cu nămol şi
medical. băi reci în bazine cu apă minerală; instalaţii complexe pentru
electro- şi hidroterapie; sală de gimnastică medicală, masaj
PĂLTINIȘ medical

Factori Bioclimat tonic, stimulant, caracterizat de presiunea deosebit de


joasă, aer lipsit de praf şi alergeni, bogat în radiaţii ultraviolete, iar
terapeutici atmosfera este bogat ionizată.

Indicaţii Nevroză astenică; boli pulmonare; surmenaj; hipertiroidie benignă; a


bolii Basedow; anemii secundare; afecţiuni ale căilor respiratorii;
terapeutice rahitism.
JUDEȚUL SUCEAVA Indicaţii terapeutice
• Afecţiuni cardiovasculare: stări după infarct miocardic în
stadiul de post convalescenţă, cardiopatie ischemică,
insuficienţă mitrală şi aortică compensată, hipertensiune
arterială, arteriopatii periferice prin artereoscleroză (varice);
Factori terapeutici • Afecţiuni reumatismale degenerative (spondiloza cervicală,
• Ape minerale carbogazoase, dorsală şi lombară, artroze şi poliartroze);
feruginoase, slab bicarbonate, • Afecţiuni reumatismale articulare (tendinoze, tendomioze,
sodice, calcice, magneziene, tendoperiostoze, periartrită scapulohumerală);
hipotone; nămol de turbă • Afecţiuni post traumatice (redori articulare posttraumatice,
transportat de la Poiana Stampei stări după operaţii de muşchi, oase şi articulaţii, stări după
şi folosit la tratament atât sub entorse, luxaţii şi fracturi);
formă de băi de nămol, cât şi la
• Afecţiuni neurologice periferice şi centrale (pareze uşoare,
împachetări; bioclimat montan
sechele minore, după polineuropatii, sechele tardive după
cu caracter tonic stimulent.
hemipareze şi după parapareze la 2 ani de la debut);
• Afecţiuni asociate (respiratorii, endocrine, afecţiuni ale
tubului digestiv, ginecologice, metabolice şi de nutriţie,
nevroză astenică, boli profesionale).
VATRA DORNEI

Instalaţii de tratament
• Instalaţii pentru băi calde cu apă minerală
carbogazoasă la căzi, instalaţii pentru băi calde
de nămol şi pentru împachetări cu nămol;
buvete pentru cura internă cu ape minerale,
instalaţii pentru mofete artificiale, instalaţii
pentru electro şi hidroterapie, mecanoterapie,
instalaţii pentru aerosoli, sală de gimnastică
medicală, masaj medical, cură de teren.
CĂLACEA JUDEȚUL TIMIȘ
Factori terapeutici Indicaţii terapeutice Instalaţii de tratament
• Apele minerale bicarbonatate şi • Afecţiunile reumatismale • Instalaţii pentru băi calde de
clorurate, hipotone termale. degenerative (spondiloze, vană cu apă minerală;
artroze, poliartroze, coxartroze); • Instalaţii de electro şi
• Afecţiunile căilor urinare (litiaza hidroterapie.
renală necomplicată, stări de
după infecţii urinare).

BUZIAȘ

Indicaţii Instalaţii de
Factori terapeutici
terapeutice tratament

Aeroionizare 800 - 1270 Afecţiuni cardiovasculare Instalaţiile şi procedurile de


aeroioni negative; apele (arteriopatii, cardiopatii cronice tratament cuprind: instalaţii
minerale - carbogazoase, ischemice, hipertensiune arterială, pentru băi calde de vană cu apă
bicarbonatate, clorurate, valvulopatii, sechele post accidente minerală, împachetări cu
bromoiodurate, sodice, calcice, vasculare cerebrale, boli cronice ale parafină, instalaţii pentru
magneziene, feruginoase, venelor); boli ale sistemului nervos mofete, electro şi hidroterapie,
atermale şi hipotone. Sursele de central (sechele după semipareze şi acupunctură, gimnastică
apă sunt amplasate în parcul pareze); boli de nutriţie şi medicală.
staţiunii Buziaş, mineralizarea metabolism; nevroză astenică;
acestora fiind 5000-6000 mg/l; tulburări neuro psihice; tulburări
mofetele au următoarele neuro-endocrine; boli renale; boli
concentraţii: gaz carbonic 95- ale tubului digestiv; boli ale
98%, metan 0,76%, azot 0,8%, aparatului respirator.
oxigen 0,2-1%.
JUDEȚUL VÂLCEA
BĂILE GOVORA

Factori terapeutici

• Ape minerale cu concentraţii şi compoziţii chimice variate, fiind incluse în trei categorii: ape minerale
clorurate-sodice, iodurate, bromurate concentrate, ape minerale clorurate sodice, sulfuroase concentrate,
ape minerale sufuroase, slab bicarbonatate hipotone; nămol mineral sapropelic transportat de la Ocnele
Mari; bioclimat de cruţare.

Indicaţii terapeutice

• Afecţiuni respiratorii (persoane expuse la noxe respiratorii, persoane cu frecvente pneumopatii microbiene
sau virotice, astmul alergic, bronşitele şi traheobronşitele cronice);
• Afecţiuni otorinolaringologice (rinosinuzite cronice catarale şi supurate);
• Afecţiuni reumatismale degenerative (spondiloza cervicală, dorsală şi lombară, artroze, poliartroze);
• Afecţiuni reumatismale articulare (tendinoze, tendomioze, tendoperistoze, periartrită scapulohumerală);
• Afecţiuni post-traumatice (redori articulare post-traumatice, stări după operaţii pe muschi, articulaţii şi
oase, stări după entorse, luxaţii şi fracturi);
• Afecţiuni neurologice periferice şi centrale (pareze uşoare şi sechele tardive după hemipareze);
• Afecţiuni asociate (ginecologice, renale, digestive, endocrine, cardiovasculare, boli profesionale).

Instalaţii de tratament

• Instalaţii pentru băi calde cu ape minerale iodurate sau cu ape minerale sulfuroase la vane; bazin cu apa
minerală caldă pentru kinetoterapie; instalaţii pentru aplicaţii de nămol cald; instalaţii pentru terapie
respiratorie: aerosoli, inhalaţii; instalaţii complexe pentru electroterapie şi hidroterapie; sală de gimnastică
medicală, masaj medical; buvete pentru cura internă.
BĂILE OLĂNEȘTI
Factori terapeutici

•Ape minerale sulfuroase, clorurate, slab iodurate, bromurate, sodice, calcice, magneziene, unele oligominerale, altele hipotone
sau izotone provenite din izvoare naturale; acestea sunt recomandate în cura internă, ape minerale hipertone, sulfuroase,
clorurate, sodice - provenite din foraje. Bioclimat sedativ de cruţare.

Indicaţii terapeutice

•Boli ale aparatului digestiv: gastrită cronică cu hiper şi hipoaciditate, constipaţie cronică, colită cronică, boală ulceroasă, ulcer
gastric şi duodenal fără complicaţii, sechele stomac operat, enterocolopaţii cronice nespecifice;
•Boli ale veziculei şi căilor biliare: dischinezie biliară, colecistită cronică care prezintă sau nu calculi, hepatită cronică post-
virotică sau mixtă stabilizată, sechele post colecistectomie, pancreatită cronică;
•Afecţiuni dismetabolice: hiperuricemii, dislipidemii, diabet zaharat compensat;
•Afecţiuni ale rinichilor şi căilor urinare: litiază şi microliază urinară cu sau fără infecţii, pielonefrite cronice ascendente,
pielocistite;
•Afecţiuni ale aparatului locomotor;
•Afecţiuni reumatismale degenerative: spondiloză cervicală, lombară şi dorsală, artroză, poliartroză; afecţiuni degenerative
articulare ale omului vârstnic;
•Afecţiuni reumatismale inflamatorii: stări alergice articulare după reumatism articular acut sau după infecţii de focar;
•Afecţiuni reumatismale articulare: tendinoze, tendomioze, tendoperiostoze, periartrită scapulohumerală, afecţiuni post-
traumatice;
•Afecţiuni ale aparatului locomotor: după entorse, luxaţii şi fracturi; afecţiuni neurologice periferice, pareză, sechele ale
poliomielitei, nevralgii, nevrite, sciatalgii;
•Afecţiuni ginecologice cronice netuberculoase: sindrom ovarian cauzat de menopauză, anexite,metroanexite cronice, sterilitate;
•Afecţiuni ale căilor respiratorii superioare: rinofaringite, sinuzite cronice, afecţiuni bronhopulmonare cronice netuberculoase:
bronşită cronică, astm bronşic;
•Boli ale aparatului cardio-vascular.

Instalaţii de tratament

•Buvete pentru cura internă cu apă minerală;


•Instalaţii pentru băi calde cu apă minerală;
•Instalaţii pentru inhalaţii şi aerosoli;
•Instalaţii complexe pentru electro-, hidro- şi termoterapie;
•Instalaţii pentru irigaţii vaginale cu apă minerală;
•Masaj medical;
•Săli de gimnastică medicală.
•La Olăneşti funcţionează un sanatoriu de copii profilat pe tratamentul afecţiunilor hepato-biliare.
CĂLIMĂNEȘTI-CĂCIULATA OCNELE MARI
Factori terapeutici Factori terapeutici
• Ape minerale cu concentraţi, compoziţi chimice şi • Apa minerală sărată concentrată, provenită din lacul heliotermal din
temperaturi variate, sulfuroase, clorurate, localitate, cu o mineralizare totală de peste 200 g/l; nămol sapropelic
bromurate, sodice, calcice, magneziene, în cea mai fosil extras din lac, cu un conţinut de 51,9 g% apă; bioclimat de cruţare.
mare parte hipotone. Bioclimat sedativ de cruţare.

Indicaţii terapeutice Indicaţii terapeutice


• Afecţiuni reumatismale degenerative (spondiloză cervicală, dorsală şi
• Afecţiuni hepato-biliare, dischinezie biliară, lombară, artroze, poliartroze); afecţiuni reumatismale articulare
colecistită cronică, pancreatită cronică, tulburări (tendioze, tendomioze, tendoperiostoze, periartrită scapulohumerală);
(după operaţie pe ficat); ale tubului digestiv afecţiuni posttraumatice (redori articulare post-traumatice, stări după
(gastrite cronice hipoacide, constipaţie cronică, operaţii pe muşchi, oase şi articulaţii, stări după entorse luxaţii şi
colite cronice); ale căilor renale, ale căilor urinare; fracturi); afecţiuni neurologice periferice (pareze uşoare şi sechele
ale bolilor de nutriţie şi metabolice. În cura externă, minore după polineuropatii, sechele după poliomielită); afecţiuni
apele minerale de aici sunt folosite pentru tratarea ginecologice (insuficienţă ovariană, cervicite cronice, metroanexite
bolilor reumatismale, ginecologice. cronice); afecţiuni cardiovasculare (varice).
Instalaţii de tratament
Instalaţii de tratament
• Baza de agrement cuprinde instalaţii moderne
pentru băi, electroterapie, hidroterapie, • Instalaţii pentru băi calde cu ape sărate; instalaţii pentru împachetări cu
kinetoterapie, instalaţii pentru aerosoli şi inhalaţii, nămol; amenajări pentru aerohelioterapie; ungeri cu nămol rece.
buvete pentru cura internă cu ape minerale, săli de
gimnastică. VOINEASA
Factori terapeutici
• Principalul factor natural de cură îl reprezintă climatul tonic, cu aer curat, lipsit de praf şi alergeni şi ionizarea accentuată a
atmosferei, datorată pădurilor de conifere care înconjoară localitatea.
Indicaţii terapeutice
• Astenie nervoasă, stări de debilitate, surmenaj fizic şi intelectual, anemie secundară, boli ale aparatului locomotor şi ale căilor
respiratorii.
Instalaţii de tratament
• Băi de plante la cadă; instalaţii pentru aerosoli şi inhalaţii; împachetări cu parafină; instalaţii pentru electroterapie; masaj medicală;
sală de gimnastică medicală.
JUDEȚUL VRANCEA
SOVEJA

• Instalaţii şi aparatură
medicală pentru asigurarea
Instalaţii următoarelor tratamente şi
de proceduri: hidroterapie,
masoterapie, electroterapie,
tratament terapie respiratorie.

Indicaţii
terapeutice
• Stări de debilitate;
nevroze; surmenaj fizic şi
intelectual; afecţiuni
profesionale; afecţiuni Factori
ginecologice. terapeutici
• Ape minerale sulfuroase,
clorurate, sodice,cu o
mineralizare de peste 31g/l;
bioclimat sedativ de cruţare.

S-ar putea să vă placă și