Sunteți pe pagina 1din 344

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Manual de utilizare

actor: Autoritate contractanta

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


eLicitatie - Manual utilizare: Autoritate contractanta 1

Cuprins

I Introducere 5
1 Scurta descriere
................................................................................................................................... 6
2 Informatii despre
...................................................................................................................................
aplicatie 9

II Inregistrarea si accesul in sistem 13


1 Formular de ...................................................................................................................................
inregistrare 13
General .......................................................................................................................................................... 14
Cont utilizator.......................................................................................................................................................... 15
Adrese .......................................................................................................................................................... 15
Documente .......................................................................................................................................................... 16
2 Logare in sistem
................................................................................................................................... 17
3 Ati uitat parola
................................................................................................................................... 18
4 Deconectare................................................................................................................................... 19
5 Descarcarea...................................................................................................................................
certificatului digital 19
6 Recuperare certificat
...................................................................................................................................
digital 20

III Chestionar 22
IV Anunturi 24
1 Anuntul de intentie
................................................................................................................................... 28
Anunturi de intentie
..........................................................................................................................................................
nepublicate 28
Definire anunt
.........................................................................................................................................................
de intentie 29
Definire anunt
.........................................................................................................................................................
de intentie - utilitati 39
Detaliu anunt
.........................................................................................................................................................
de intentie nepublicat 47
Anunturi de intentie
..........................................................................................................................................................
publicate 48
Anunturi de tip
..........................................................................................................................................................
erata nepublicate 49
Detaliu erata
.........................................................................................................................................................
nepublicata 50
2 Anuntul de participare
................................................................................................................................... 52
Anunturi de participare
.......................................................................................................................................................... 52
Definire anunt
.........................................................................................................................................................
de participare 53
Definire anunt
.........................................................................................................................................................
de participare - utilitati 70
Detaliu anunt
.........................................................................................................................................................
de participare 71
Detalii procedura......................................................................................................................................... 72
Cazul 1: nu exista ...................................................................................................................................
impartire pe loturi 72
Cazul 2: exista ...................................................................................................................................
impartire pe loturi 83
Reluare competitie
......................................................................................................................................................... 95
Lista licitatiii electronice
.........................................................................................................................................
la reofertare acord-cadru 96
Adaugare licitatiii.........................................................................................................................................
electronice la reofertare acord-cadru 98
Detaliu LE la reofertare
.........................................................................................................................................
la acord-cadru 99
Clasament LE la .........................................................................................................................................
reofertare la acord-cadru 102
Anunturi de ..........................................................................................................................................................
tip erata nepublicate 103
Detaliu erata
.........................................................................................................................................................
nepublicata 104
3 Anuntul de ...................................................................................................................................
atribuire 105

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


eLicitatie - Manual utilizare: Autoritate contractanta 2

Anunturi de ..........................................................................................................................................................
atribuire 106
Definire .........................................................................................................................................................
anunt de atribuire 107
Detaliu anunt
.........................................................................................................................................................
de atribuire 117
Contracte subsecvente......................................................................................................................................... 119
Lista contracte...................................................................................................................................
subsecvente 119
Adaugare contracte ...................................................................................................................................
subsecvente 120
Lista selectie LE-uri ................................................................................................................................... 122
Vizualizare contract ...................................................................................................................................
subsecvent 123
Anunturi de ..........................................................................................................................................................
tip erata nepublicate 123
Detaliu erata
.........................................................................................................................................................
nepublicata 124
4 Anunturi de...................................................................................................................................
concurs 126
Anunturi de ..........................................................................................................................................................
participare la concursul de solutii nepublicate 126
Definire .........................................................................................................................................................
anunt de concurs 127
Detaliu anunt
.........................................................................................................................................................
de concurs 135
Anunturi de ..........................................................................................................................................................
participare la concursul de solutii publicate 136
Anunturi de ..........................................................................................................................................................
tip erata nepublicate 137
Detaliu erata
.........................................................................................................................................................
nepublicata 138
5 Rezultatele ...................................................................................................................................
concursului de solutii 140
Rezultatele concursului
..........................................................................................................................................................
de solutii nepublicate 140
Definire .........................................................................................................................................................
rezultate ale concursului de solutii 141
Detaliu rezultate
.........................................................................................................................................................
ale concursului de solutii 146
Rezultatele concursului
..........................................................................................................................................................
de solutii publicate 148
Anunturi de ..........................................................................................................................................................
tip erata nepublicate 148
Detaliu erata
.........................................................................................................................................................
nepublicata 149
6 Concesionari
................................................................................................................................... 151
Concesionari..........................................................................................................................................................
nepublicate 151
Definire .........................................................................................................................................................
concesionare 153
Detaliu concesionare
......................................................................................................................................................... 160
Concesionari..........................................................................................................................................................
publicate 161
Anunturi de ..........................................................................................................................................................
tip erata nepublicate 162
Detaliu erata
.........................................................................................................................................................
nepublicata 163
7 Clonare anunt
................................................................................................................................... 164
Creare copie.......................................................................................................................................................... 165
8 Istoric anunturi
................................................................................................................................... 165
9 Lista erate ................................................................................................................................... 166
Detaliu erata.......................................................................................................................................................... 167

V Proceduri de atribuire 168


1 Cumparari directe
................................................................................................................................... 168
Catalogul de..........................................................................................................................................................
produse si initierea achizitiei 170
Achizitii in desfasurare
..........................................................................................................................................................
si deliberarea 172
Achizitii atribuite
.......................................................................................................................................................... 175
Achizitii neatribuite
.......................................................................................................................................................... 176
Valori achizitii
.......................................................................................................................................................... 178
2 Cereri de oferta
................................................................................................................................... 179
Invitatii de participare
.......................................................................................................................................................... 181
Definire .........................................................................................................................................................
/ editare invitatie de participare 184
Invitatie de participare
.........................................................................................................................................
offline 185
Sectiunea "Informatii ...................................................................................................................................
invitatie" 185
Sectiunea "Loturi" ................................................................................................................................... 187
Adaugare /editare ...................................................................................................................................
lot 188

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


eLicitatie - Manual utilizare: Autoritate contractanta 3

Functionalitati ................................................................................................................................... 188


Invitatie de participare
.........................................................................................................................................
online 190
Sectiunea "General" ................................................................................................................................... 190
Sectiunea "Conditii ...................................................................................................................................
suplimentare" 192
Sectiunea "Calificare"................................................................................................................................... 193
Sectiunea "Setare ...................................................................................................................................
achizitie" 194
Sectiunea "Invitatie" ................................................................................................................................... 196
Sectiunea "Loturi" ................................................................................................................................... 197
Adaugare / editare ...................................................................................................................................
lot 198
Functionalitati ................................................................................................................................... 199
Detaliu invitatie
.........................................................................................................................................................
de participare 200
Functionalitati pentru
.........................................................................................................................................
invitatiile de participare offline 202
Actiuni la nivel...................................................................................................................................
de lot 204
Functionalitati pentru
.........................................................................................................................................
invitatiile de participare online 206
Actiuni la nivel...................................................................................................................................
de lot 219
Reluare competitie .........................................................................................................................................
- Cerere oferta 229
Lista licitatiii electronice
...................................................................................................................................
la reofertare acord-cadru - Cerere oferta 230
Adaugare licitatiii electronice la reofertare acord-cadru - Cerere
oferta ................................................................................................................................... 231
Detaliu LE la reofertare
...................................................................................................................................
la acord-cadru - Cerere oferta 233
Anunturi de ..........................................................................................................................................................
atribuire la cerere de oferta 235
Definirea.........................................................................................................................................................
anuntului de atribuire 236
Restrictii la definirea
.........................................................................................................................................
anuntului de atribuire la cererea de oferta 248
Contracte.........................................................................................................................................................
subsecvente - Cerere oferta 249
Lista contracte .........................................................................................................................................
subsecvente - Cerere oferta 250
Adaugare contracte .........................................................................................................................................
subsecvente - Cerere oferta 251
Lista selectie LE-uri ...................................................................................................................................
- Cerere oferta 253
Vizualizare contract .........................................................................................................................................
subsecvent - Cerere oferta 254
Detaliu anunt
.........................................................................................................................................................
de atribuire 255
3 Legarea licitatiei
...................................................................................................................................
electronice offline la invitatia de participare si anuntul de participare 259
4 Licitatii electronice
...................................................................................................................................
proceduri offline 260
Licitatii electronice
..........................................................................................................................................................
in desfasurare 261
Organizarea
.........................................................................................................................................................
licitatiei electronice ca faza finala a unei proceduri offline 262
Cazul 1: nu exista .........................................................................................................................................
impartire pe loturi 263
Cazul 2: exista.........................................................................................................................................
impartire pe loturi 273
Publicarea
.........................................................................................................................................................
licitatiei electronice 287
Proceduri offline
..........................................................................................................................................................
atribuite 290
Proceduri offline
..........................................................................................................................................................
anulate 291
Detaliul licitatiei
..........................................................................................................................................................
electronice 292
Cazul 1:.........................................................................................................................................................
nu exista impartire pe loturi 294
Cazul 2:.........................................................................................................................................................
exista impartire pe loturi 299

VI Administrare 302
1 Grupuri ................................................................................................................................... 303
Grupuri de entitati
.......................................................................................................................................................... 303
Definire .........................................................................................................................................................
grup 304
Adaugare participanti.........................................................................................................................................
la grup 305
Grupuri in care
..........................................................................................................................................................
sunt inclus 306
Detaliu grup
......................................................................................................................................................... 307
2 Utilizatori ................................................................................................................................... 307
Editare utilizator
.......................................................................................................................................................... 308
Administrare..........................................................................................................................................................
drepturi utilizator 309

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


eLicitatie - Manual utilizare: Autoritate contractanta 4

3 Profil ................................................................................................................................... 311


General .......................................................................................................................................................... 311
Adrese .......................................................................................................................................................... 312
Documente de ..........................................................................................................................................................
referinta 313
Entitati subordonate
.......................................................................................................................................................... 314
4 Sabloane ................................................................................................................................... 315
Conditii de livrare
.......................................................................................................................................................... 315
Conditii de plata
.......................................................................................................................................................... 316
Produse .......................................................................................................................................................... 317
5 Documente................................................................................................................................... 320
6 Centralizator
...................................................................................................................................
proceduri 321
Adaugare / editare
..........................................................................................................................................................
raport 322

VII Diverse 324


1 Noutati ................................................................................................................................... 324
2 Schimbare parola
................................................................................................................................... 325
3 Log off ................................................................................................................................... 326

VIII Notificari 326


1 Notificari de...................................................................................................................................
sistem 327
Lista notificari
..........................................................................................................................................................
de sistem 327
Detaliu notificare
..........................................................................................................................................................
de sistem 328
2 Notificari intre
...................................................................................................................................
entitatile sistemului 329
Notificari propii
.......................................................................................................................................................... 330
Definire .........................................................................................................................................................
notificare proprie 331
Detaliu notificare
.........................................................................................................................................................
proprie 333
Entitati dezabonate
.......................................................................................................................................................... 334
Notificari primite
.......................................................................................................................................................... 334
Detaliu notificare
.........................................................................................................................................................
primita 335
Entitati de la..........................................................................................................................................................
care sunt dezabonat 336
3 Notificari pe...................................................................................................................................
criterii de interes 336
Configurare ..........................................................................................................................................................
sabloane rapoarte 337
Editare sabloane
.........................................................................................................................................................
rapoarte 338
Configurari notificari
..........................................................................................................................................................
solicitate pe criterii de interes 339
Editare sabloane
.........................................................................................................................................................
notificari solicitate pe criterii de interes 340
Notificari solicitate
..........................................................................................................................................................
pe criterii de interes 341
Detaliu notificare
.........................................................................................................................................................
solicitata pe criterii de interes 343

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Introducere 5

1 Introducere
Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) este sistemul informatic de utilitate publica, accesibil
prin internet la o adresa www.e-licitatie.ro, utilizat in scopul efectuarii de achizitii publice prin mijloace
electronice.

www.e-licitatie.ro (incluzand subdomeniile sale) este site-ul oficial al Sistemului electronic de achizitii
publice (SEAP) operat de catre A.S.S.I.

A.S.S.I. in calitate de operator al sistemului electronic este persoana juridica de drept public care, in
conditiile stabilite de autoritatea contractanta si in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare,
asigura suportul tehnic in vederea atribuirii de catre autoritatile contractante a contractelor de achizitie
publica prin procedura electronica, stabilind in acest sens cadrul de operare specific.

Utilizarea si functionarea SEAP se realizeaza in conformitate cu dispozitiile legale in materia achizitiilor


publice prin licitatii electronice si in conformitate cu dispozitiile legale in materia achizitiilor publice.

Materialele disponibile prin intermediul SEAP sunt furnizate fara nici un fel de garantii din partea
A.S.S.I., in conditiile in care dispozitiile legale in vigoare nu dispun altfel sau A.S.S.I. nu mentioneaza
in mod expres existenta unor garantii. A.S.S.I. va depune toate diligentele pentru asigurarea acuratetii
materialelor puse la dispozitia utilizatorilor SEAP.

A.S.S.I. isi declina orice raspundere cu privire la indisponibilitatea SEAP din cauze independente de
vointa sa si isi asuma obligatia de a depune toate eforturile necesare pentru remedierea unor astfel de
situatii in conditii de promptitudine si impartialitate.

A.S.S.I., in calitate de operator al SEAP, are dreptul, de a dispune suspendarea unui


furnizor/executant/prestator inregistrat in SEAP, in cazul in care acesta savarseste una sau mai multe
din urmatoarele fapte:
a. transmiterea prin orice mijloc a oricarui document electronic cu continut neadecvat conform
legislatiei in vigoare;

b. transmiterea prin orice mijloc a oricarui document electronic ce contine virusi sau orice alte
secvente de cod sau programe create pentru a intrerupe, defecta sau limita functionalitatea oricarei
componente hardware sau software sau care pot facilita obtinerea de drepturi suplimentare celor
acordate in mod legal de catre operatorul SEAP;

c. transmiterea de informatii necorespunzatoare adevarului, cu prilejul inregistrarii sau reinnoirii


certificatului digital care atesta inregistrarea in SEAP, in scopul ascunderii unei situatii care daca ar fi
fost cunoscuta ar fi dus la refuzul inregistrarii sau reinnoirii inregistrarii;

d. modificarea neautorizata a elementelor de identificare in vederea ascunderii originii oricarui


continut electronic transmis prin intermediul sau catre SEAP;

e. transmiterea prin orice mijloc a oricarui document electronic cu continut pentru care
utilizatorul SEAP nu detine, conform legislatiei in vigoare, dreptul de utilizare, precum si dreptul de a-l
face public;

f. transmiterea prin orice mijloc a oricarui document electronic cu continut care incalca,
conform legislatiei in vigoare, orice drept de proprietate intelectuala sau industriala;

g. transmiterea prin orice mijloc a oricarui document electronic cu continut nesolicitat;

h. interferarea neautorizata cu sau fara perturbarea functionarii SEAP sau a echipamentelor


sau retelelor conectate la SEAP;
i. incalcarea obligatiilor asumate prin Conventia privind pastrarea confidentialitatii si protectia
informatiilor, semnata cu ocazia inregistrarii sau reinnoirii inregistrarii.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Introducere 6

j. orice alte actiuni de natura a aduce atingere bunei functionari a SEAP.

A.S.S.I. isi rezerva dreptul de a modifica orice material si/sau informatie aferente utilizarii SEAP, cu
aducerea respectivelor modificari la cunostinta utilizatorilor, in timp util, prin publicare in sistemul
electronic de achizitii publice.

Prezentele norme si proceduri de utilizare si securitate ale SEAP pot fi modificate prin decizia
conducerii A.S.S.I. care va fi adusa la cunostinta utilizatorilor prin publicare in sistemul electronic de
achizitii publice.

1.1 Scurta descriere


Sistemul Electronic de Achizitii Publice reprezinta o infrastructura informatica unitara care ofera
institutiilor publice din Romania posibilitatea achizitiei de produse, bunuri si servicii prin mijloace
electronice.

Obiective:
· transparenta si eficienta procesului de achizitie care implica fonduri publice
· simplificarea procedurii de participare la licitatie a furnizorilor
· proceduri de lucru eficiente si standardizate
· micsorarea cheltuielilor publice prin reducerea preturilor de achizitie
· furnizarea de informatii publice despre procesele de achizitii publice
· auditarea procesului de achizitie publica
· asigurarea unui cadru de inalta securitate si incredere pentru derularea activitatilor de gestionare a
fondurilor publice.

Sistemul este caracterizat printr-un grad sporit de transparenta, detalii legate de achizitiile publice fiind
disponibile oricarei persoane care dispune de o conexiune Internet.

In sectiunea publica a sistemului sunt disponibile relativ la orice achizitie:


· informatii despre organizatorul licitatiei
· detalii despre modul de organizare
· oferta castigatoare
· numele ofertantului declarat castigator

Procedurile de achizitie care se regasesc in cadrul sistemului sunt conforme cu clasificarea europeana
in domeniu, SEAP putand fi considerat un sistem compatibil cu cerintele comunitatii europene si se
realizeaza prin:
· licitatii deschise, la care poate participa orice ofertant
· licitatii restranse, caracterizate prin existenta etapei de selectie

Noua maniera de realizare a achizitiilor publice constituie un factor motor pentru integrarea in
ebusiness:
· este un element al aplicatiilor incluse in suita de aplicatii necesare pentru implementarea conceptului
de 'e-government' ca alternativa la procesul clasic de guvernare
· determina utilizarea Internetului in cadrul administratiei si in dialogul dintre administratie, sectorul
privat si cetateni
· faciliteaza trecerea la o administratie care elimina hartiile si birocratia
· permite armonizarea sistemelor de achizitie nationala cu cele internationale
· permite asigurarea confidentialitatii informatiilor si concordanta legislativa cu regimul juridic al
semnaturilor electronice

Participanti in sistem:
· autoritati contractante - entitatile care pot organiza licitatii: institutii publice
· ofertanti - agenti economici furnizori de produse si servicii

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Introducere 7

· ANRMAP (Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice) - cu rol


de validare a anunturilor
· autoritati de supraveghere si control - institutii care verifica activitatea autoritatilor contractante
· evaluatori
· notari
· banci
· publicul larg
· operatorul sistemului - ASSI
· dezvoltatori agreati

Autoritatea contractanta este cea care decide ce tip de licitatie urmeaza sa organizeze, pe baza valorii
estimate a achizitiei. Exista o serie de praguri care incadreaza achizitiile publice. Sistemul pune la
dispozitia autoritatii contractante asistenta in stabilirea tipului de licitatie cat si in organizarea acesteia.

Functionalitati

Sistemul Electronic de Achizitii Publice este un sistem integrat, construit intr-o arhitectura de inalta
disponibilitate, asigura un inalt grad de securizare, sistemul fiind un mix de tehnologii proprietare si
open-source, conform cu tendintele mondiale in proiectarea sistemelor informatice complexe.
Infrastructura de sistem potenteaza functionalitatile implementare in cadrul portalului SEAP.

Portalul SEAP este un sistem cu o arhitectura deschisa si capabila sa suporte dezvoltarea de noi
functionalitati si module, dar care in acelasi timp serveste perfect mecanismele legislative de la noi din
tara si nevoile actuale si de perspectiva ale SEAP.

Tipuri de achizitii implementate:


· deschise
· restranse
· cereri de oferta
· pe baza de catalog

Arhitectura sistemului (fig. 1.1.1)

· Arhitectura de inalta disponibilitate proiectata dupa conceptul 'no single point of failure'
· Suporta 20.000 de utilizatori conectati simultan folosind autentificare bazata pe certificate digitale
· Caracteristici de securitate avansata ce asigura confidentialitate, autenticitate, integritatea si
nonrepudierea actiunilor
· Solutie deschisa, flexibila, scalabila, capabila de interfatare cu alte sisteme

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Introducere 8

fig. 1.1.1

Interactiunea dintre sub-sisteme este evidentiata cel mai bine parcurgand complet un flux de operare.
Fluxul de operare consta de fapt intr-o sesiune de lucru a utilizatorului in cadrul sub-sistemului
aplicativ. Un exemplu de operatie realizata in portal este inscrierea la o licitatie.

Pasii parcursi pentru a finaliza o astfel de operatie sunt la nivel inalt (strict functional) urmatorii:
· Autentificarea catre portal
· Accesarea zonei care se ocupa de gestionarea licitatiilor
· Alegerea licitatiei dorite
· Trimiterea intentiei de participare catre server
· Primirea unei confirmari din partea SEAP
· Parasirea sesiunii de lucru

Procesul se desfasoara in succesiunea urmatoare:


· Utilizatorul acceseaza sistemul prin intermediul unui browser web
· In momentul in care cererile ajung la sistemul SEAP sunt preluate de sub-sistemul de comunicatie
SEAP
· Pachetele ajung la sub-sistemul de securitate a informatiilor, care realizeaza primul nivel de protectie
la acces din exterior
· Modulul de load-balancing distribuie pachetele catre unul din serverele ce compun sub-sistemul de
autentificare autorizare si contorizarea a accesului la servicii
· Dupa autentificare (stabilirea identitatii utilizatorului), intra in actiune serviciul de autorizare, care
compara profilul utilizatorului, cu permisiunile necesare pentru URL-ul pe care incearca sa-l acceseze
· Dupa verificare sub-sistemul de autentificare autorizare si contorizarea a accesului la servicii
stabileste o conexiune catre unul din serverele ce compun sub-sistemul Aplicativ

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Introducere 9

· Sub-sistemul Aplicativ interpreteaza URL-ul cerut de client si serveste o pagina HTML


corespunzatoare
· Parcurgand traseul invers, pagina HTML ajunge in browserul utilizatorului
· Sub-sistemul aplicativ va transmite catre sub-sistemul de stocare si salvare date informatii transmise
de catre utilizator.

1.2 Informatii despre aplicatie


Fiecare pagina a aplicatiei contine in partea de jos o sectiunea de link-uri utile asemanatoare cu cea
din figura 1.2.1.
· Link-ul Prima pagina redirecteaza utilizator in pagina principala (de start) a site-ului.
· Actionand link-ul Harta site utilizatorul va fi directionat catre o pagina care va contine intr-o structura
arborescenta toate link-urile disponibile in site; link-urile continute in harta site-ului pot fi accesate in
masura in care utilizatorul respectiv are drepturi alocate pentru functionalitatile respective. Pentru
mai multe detalii legate de utilizatori si drepturi consultati sectiunea Utilizatori.
· Link-ul Termeni si conditii permite vizualiazarea normelor si procedurilor de securitate ale SEAP.
· Apasand link-ul Ajutor se va deschide o fereastra de tip popup care contine informatii despre
functionalitatile disponibile in pagina curenta.
· Link-ul Wizard ofera asistenta specializata, prin descrierea pas cu pas a functionalitatilor principale
ale aplicatiei.

fig. 1.2.1

Recomandare! La navigarea in site folositi mijloacele de navigare oferite de aplicatie (link-uri de


detalii, butoane Inapoi, etc). In caz contrar (de ex: folosirea pentru actiunea de "inapoi" a butonului din
browser) exista posibilitatea ca aplicatia sa afiseze mesaje de eroare.

Ora oficiala a serverului e-Licitatie poate fi consultata in orice moment apasand link-ul ora e-Licitatie,
aflat in dreapta antetului paginii. Se va deschide o fereastra care va afisa ora oficiala a aplicatiei (fig
1.2.2), functie de care vor fi efectuate operatiile pe serverul e-Licitatie.

fig. 1.2.2

Fiecare pagina de tip lista contine in antet un filtru de cautare (exemplu in figura 1.2.3), care permite
selectarea informatiei in functie de criteriile existente in filtru. Se compleaza campurile de interes si se
apasa butonul Cauta.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Introducere 10

fig. 1.2.3

Observatii!
1. Este suficient introducerea in campul de cautare a primelor caractere dintr-un cuvant. Se vor afisa
toate inregistrarile pentru care campul de cautare respectiv incepe cu caracterele introduse in filtru.
2. Folositi "%" ca si wildcard in filtrele de cautare, avand rolul de inlocuire a unei secvente de
caractere.
3. Pentru completarea campurilor de tip data calendaristica se apasa pictograma . Va aparea
fereastra din figura 1.2.4, de unde se selecteaza data dorita. Din prima lista de selectie se alege anul,
iar din a doua luna. Iconitele dreapta/stanga permit navigarea din luna in luna in sens crescator,
respectiv descrescator. Pentru stegerea datei din camp se apasa pictograma din dreptul acestuia.

fig. 1.2.4

4. Criteriile de tip "lista de selectie" (exemplu in figura 1.2.5) se completeaza prin selectarea unei

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Introducere 11

optiuni din lista. In cazul in care se alege optiunea "-", cautarea nu va tine cont de criteriul de filtrare
respectiv.

fig. 1.2.5

5. Numarul de inregistrari pe pagina trebuie completat in mod obligatoriu. Valoarea pentru numarul de
inregistrari pe pagina trebuie sa fie cuprinsa intre 1 si 100. In caz contrar sitemul va afisa un mesaj de
eroare.

6. In cazul in care numarul de inregistrari gasite este mai mare decat valoarea introdusa in campul
numar de inregistrari, navigarea intre pagini se realizeaza cu ajutorul butoanelor si
.

Sistemul afiseaza mesaje de confirmare in urma operatiilor reusite si mesaje de eroare in cazul celor
esuate. Continutul mesajelor este adaptat functie de contextul in care s-au generat.

Campurile obligatorii din paginile de editare sunt marcate in mod diferit in aplicatie, printr-un triunghi
aflat in coltul din dreapta sus al campului editabil (fig. 1.2.6). Nu se poate salva continutul unei pagini
care contine campuri obligatorii necompletate.

fig. 1.2.6

Pentru selectia codului CPV in diferite contexte (asocierea la un anunt, achizitie, produs de catalog
etc), aplicatia pune la dispozitie o fereastra de tip popup, care contine lista in structura arborescenta a
codurilor CPV. Lista permite navigarea prin arborescenta in doua sensuri:
· in adancime prin selectarea unui cod copil aflat sub nodul curent;
· inspre radacina prin selectarea unui cod parinte al nodului curent;
Fereastra permite cautarea codurilor dupa denumire CPV sau cod CPV, prin completarea campului
aflat in dreapta si actionarea butonului .
Selectand un cod din lista de cautare aflata in partea dreapta a ferestrei, acesta va deveni nod curent
in arborescenta.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Introducere 12

fig.1.27
Utilizatorul trebuie sa aiba rolurile corespunzatoare fiecarui modul din aplicatie pentru a-l putea accesa
sau pentru a face modificari in interiorul acestuia. Pentru mai multe informatii despre roluri consultati
sectiunea Utilizatori.

Codurile NUTS reprezinta un nomenclator regional care prevede trei niveluri ierarhice de detaliere. In
anunturi se va da posibilitatea selectarii tuturor codurilor indiferent de nivelul ierarhic pe care se afla.
Completarea codurilor NUTS se face in sectiunea a II-a a formularelor de definire de anunturi, la
rubrica „II.1.2) Tipul contractului". Codurile NUTS se vor selecta dintr-o lista de selectie, care va
cuprinde toate codurile NUTS din nomenclator, inclusiv codul NUTS de tara.

Pentru selectia codului NUTS in diferite contexte (asocierea la un anunt, achizitie, produs de catalog
etc), aplicatia pune la dispozitie o fereastra de tip popup, care contine lista in structura arborescenta a
codurilor NUTS. Lista permite navigarea prin arborescenta in doua sensuri:
· in adancime prin selectarea unui cod copil aflat sub nodul curent;
· inspre radacina prin selectarea unui cod parinte al nodului curent;

fig. 1.2.8

Completarea codului NUTS este obligatorie pentru a putea realiza publicarea anuntului, aplicatia

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Introducere 13

afisand un mesaj de eroare corespunzator, in caz de necompletare. Nu este obligatorie completarea


acestuia pentru salvarea anuntului.

2 Inregistrarea si accesul in sistem


Pentru a deveni utilizator in sistemul electronic de achizitii publice, trebuie mai intai sa va inregistrati in
sistem. Inregistrarea prespune completarea on-line a formularului de inregistrare, disponibil la www.e-
licitatie.ro. Pentru mai multe detalii consultati sectiunea Formular de inregistrare.

La acceptarea cererii de inregistare in sistem de catre Operatorul SEAP, utilizatorul va primi un e-mail
de confirmare, in care se va specifica: numarul de zile pana la eliberarea certificatului digital, perioada
maxima pana la care utilizatorul poate descarca certificatul (inainte de invalidarea acestuia) si link-ul
de unde se poate descarca certificatul. In cazul in care Operatorul SEAP respinge cererea de
inregistrare, decizia acestuia va fi deasemenea comunicata utilizatorului printr-un e-mail.

Dupa eliberarea certificatului digital, utilizatorul va primi un alt e-mail prin care va fi instiintat ca s-a
eliberat certificatul digital asociat entitatii pe care o reprezinta si adresa URL-ul de unde poate
descarca certificatul. Descarcarea certificatului digital nu este conditionata de receptionarea acestui
mesaj, deoarece link-ul de download este cunoscut utilizatorului din e-mailul primit in momentul in
acceptarii cererii de inregistrare in sistem de catre Operatorul SEAP. Pentru mai multe informatii
despre download-ul certificatului digital constultati sectiunea Descarcarea certificatului digital.

Autentificarea in sistem se face pe baza certificatului digital primit de la SEAP, a contului de utilizator si
a parolei. Detalii gasiti in sectiunea Logare in sistem.

2.1 Formular de inregistrare


Pentru accesarea formularului de inregistrare se selecteaza optiunea Inregistrare din pagina principala. Veti fi
directionat catre o pagina din care se alege tipul entitatii care se inregistreaza in sistem. Apasand pe iconita
atasata inregistrarii autoritatii contractante (fig. 2.1.1) veti fi redirectionat catre prima sectiune a formularului de
inregistrare, nu inainte de a citi si de a accepta termenii si conditiile care trebuie respectate pentru a putea activa
in aplicatie.

fig. 2.1.1

Formularul de inregistrare cuprinde patru sectiuni:


· General
· Cont utilizator
· Adrese
· Documente

Dupa completarea corecta si completa a tuturor informatiilor se actioneaza butonul . Veti


fi redirectionat catre o noua pagina unde sunt afisate toate informatiile introduse in cele patru sectiuni ale
inregistrarii. Pentru modificarea datelor introduse se apasa butonul . Pentru finalizarea inregistrarii, se

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Inregistrarea si accesul in sistem 14

introduce codul care apare in partea de jos a paginii (fig. 2.1.2) si se apasa butonul .

fig. 2.1.2

In cazul in care inregistrarea s-a realizat cu succes, veti primi un mesaj de confirmare si cheia de acces (PIN-ul)
pentru downloadul certificatului digital (fig. 2.1.3). Atentie! Memorati PIN-ul si nu-l incredintati altei persoane.
Fara acest cod nu se va putea descarca certificatul digital, iar autentificarea in sistem nu va mai fi posibila. In
cazul pierderii PIN-ului, certificatul digital va putea fi obtinut doar de la sediul ASSI. La finalizarea cu succes a
inregistrarii veti primi un e-mail de confirmare din partea echipei e-Licitatie, transmis pe adresa de e-mail
completata in sectiunea adresa de contact. Pentru eliberarea certificatului digital este necesara validarea cererii
de inregistrare de catre Operatorul SEAP.

fig. 2.1.3

2.1.1 General
In sectiunea General se compleaza in mod obligatoriu campurile numele agentiei, cod de identificare
fiscala, reprezentantul legal, trezorerie, cont trezorerie. Optional se pot adauga si alte informatii in zona
campului comentarii. Informatiile introduse in aceasta sectiune nu se vor pierde la navigarea prin celelalte
sectiuni ale formularului.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Inregistrarea si accesul in sistem 15

fig 2.1.1.1

2.1.2 Cont utilizator


In sectiunea Cont utilizator este necesara completarea urmatoarelor informatii: numele, prenume, e-mail-ul (pot
fi introduse mai multe adrese de e-mail, separate prin virgula), telefonul, contul de utilizator, parola, parola (din
nou) pentru reconfirmare. Toate campurile sunt obligatorii.

fig. 2.1.2.1

Atentie! Adresa de e-mail trebuie sa fie valida. In caz contrar in momentul salvarii se va afisa un mesaj
de eroare. Parola trebuie completata de doua ori. Daca valorile aflate in cele doua campuri nu sunt
egale sau daca lungimea parolei este mai mica de 6 caractere, sistemul va afisa un mesaj de eroare.

2.1.3 Adrese

In sectiunea Adrese se pot adauga, prin apasarea butonului , locatiile la care dumneavoastra va
desfasurati activitatatea. Acestea pot fi de tipul: sediu social, punct de lucru, sucursala, filiala, sediu secundar,
alte adrese. Pentru a putea salva noua adresa adaugata va trebui sa completati obligatoriu campurile: denumire
adresa, nume, prenume, adresa, cod postal, localitate (prin folosirea pictogramei ) si optional telefon, fax,
adresa de e-mail (pot fi introduse mai multe adrese de e-mail, separate prin virgula) si URL(adresa de internet).
Daca doriti ca aceasta adresa sa fie cea de contact bifati in dreptul casutei Adresa de contact (fig. 2.1.3.1).

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Inregistrarea si accesul in sistem 16

fig. 2.1.3.1

Atentie! Pentru a va putea inregistra in sistem este necesar ca macar una din adresele salvate sa fie cea a
sediului social. Automat aceasta adresa va deveni si adresa de contact. Nu este obligatoriu ca adresa sediului
social sa fie si adresa de contact. Datele de contact ale autoritatii contractante care sunt afisate in diferite
sectiuni ale aplicatiei (de ex: detaliul unei achizitii) sunt preluate din adresa marcata ca fiind de contact.
Pe adresa de e-mail a adresei de contact se vor primi notificarile din partea eLicitatie. Adresa de contact este
adresa unde se vor primi notificarile din partea eLicitatie. Din acest motiv daca este selectata bifa Adresa de
contact, completarea campului Adresa de e-mail devine oligatorie.

Pentru a modifica o adresa deja definita se va apasa pe pictograma din dreptul iregistrarii. Pentru a sterge o
adresa se va apasa pe pictograma . In acest caz sistemul va cere confirmarea dumneavoastra iar daca
sunteti de acord, informatia va fi stearsa din sistem (fig. 2.1.3.2).

fig. 2.1.3.2

Atentie! Daca o adresa este stearsa, ea se pierde definitiv. Pentru a fi reintrodusa in profillul dumneavoastra va
trebui sa completati din nou toate informatiile referitoare la adresa.

2.1.4 Documente
In sectiunea Documente trebuie completate sablonalele deja existente de documente, cerute de Operatorul
SEAP pentru inregistrarea in sistem. Pentru adaugare de documente se actioneaza pictograma iar pentru
stergere (fig. 2.1.4.1).

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Inregistrarea si accesul in sistem 17

fig. 2.1.4.1

Prin apasarea pictogramei veti fi redirectionat catre o noua pagina, Completare Documente de
Inregistrare, unde fie se va completa campul Descriere, fie se va atasa un fisier cu informatiile cerute (fig.
2.1.4.2).

fig. 2.1.4.2

Pentru incarcarea fisierului se va apasa butonul Trimitere fisier care va deschide fereastra de dialog din fig.
2.1.4.3. Se introduce numele si calea pana la fisierul care se doreste incarcat (exemplu: "C:\My
Documents\Exemplu.doc"). Pentru navigarea pe propriul hard disk va puteti ajuta de butonul Browse.

fig. 2.1.4.3

Atentie! Dimensiunea fisierului nu trebuie sa depaseasca 1 Mb (1024 kb). In cazul in care fisierul
depaseste aceasta dimensiune sistemul va afisa un mesaj de eroare corespunzator.

2.2 Logare in sistem


Accesul in sistem se face din pagina publica actionand link-ul Acces in sistem. Daca certificatul digital
este acceptat, veti fi directionat catre pagina din fig. 2.2.1, pentru introducerea contului de utilizator si a
parolei. Daca certificatul nu este instalat sau e expirat se va afisa o pagina de eroare. Instructiunile
legate de instalarea certificatului le primiti o data cu acesta.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Inregistrarea si accesul in sistem 18

fig. 2.2.1

Atentie! Pentru securizarea contului de utilizator, caracterele introduse in campul parola nu vor fi "in
clar", fiind mascate prin folosirea caracterului "*".

2.3 Ati uitat parola


In cazul in care nu mai cunoasteti parola contului de utilizator cu care va autentificat in SEAP apasati
link-ul Ati uitat parola? (figura 2.3.1) din pagina de Acces in sistem.

fig. 2.3.1

Veti fi redirectionat catre pagina Cerere pentru parola noua (fig. 2.3.2), in care care se va introduce
contul de utilizator pentru care se doreste recuperarea parolei, dupa care se actioneaza butonul
Trimite cererea. In maxim o ora veti primi un e-mail (pe adresa de e-mail a contului de utilizator, nu a
adresei de contact) cu toate informatiile necesare pentru schimbarea parolei.

fig. 2.3.2

La accesarea link-ului metionat in e-mail veti fi redirectionat in pagina din fig. 2.3.3 care va solicita
modificarea parolei. Completati campul nume utilizator si introduceti o parola noua, cu confirmare,
dupa care apasati butonul Schimba parola. Reluati procesul de autentificare in sistem folosind
noua parola.

fig. 2.3.3

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Inregistrarea si accesul in sistem 19

Atentie! Daca timp de 24 de ore de la solicitarea cererii, nu s-a efectuat modificarea de parola, va
trebui sa reluati procesul de recuperare a parolei.

2.4 Deconectare
Pentru iesirea din sistem se apeleaza din orice pagina link-ul aflat sub meniul principal,
dupa cum se poate observa in figura 2.4.1. Utilizatorul va fi redirectionat catre pagina principala a
aplicatiei din partea publica.

fig. 2.4.1

Atentie! Pentru a putea accesa din nou sistemul este nevoie de o noua autentificare. Pentru informatii
despre login consultati sectiunea Logare in sistem.

2.5 Descarcarea certificatului digital


In momentul acceptarii cererii de inregistrare in sistem, veti primi un e-mail de notificare care va
contine urmatoarele informatii: numarul de zile pana la eliberarea certificatului digital, perioada maxima
pana cand utilizatorul poate descarca certificatul si link-ul de unde poate descarca certificatul.

Certificatul digital se descarca de la adresa: "https://ac.e-guvernare.ro/cds/". La accesarea link-ului


se va deschide pagina din figura 2.5.1.

fig. 2.5.1

In aceastra fereastra se vor introduce contul de utilizator si parola pe care le-ati completat la

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Inregistrarea si accesul in sistem 20

inregistrarea in SEAP. In campul PIN introduceti codul afisat pe ecran la momentul finalizarii
inregistrarii in sistem (fig. 2.1.3). Pentru mai multe detalii prinvind inregistrarea consultati sectiunea
Formular de inregistrare.

Atentie! Daca ati uitat codul PIN, certificatul digital va putea fi obtinut doar de la sediul ASSI.

Dupa completarea informatiilor cerute in ecranul de Autentificare apasati butonul Intra. Veti fi
redirectionat catre pagina Descarcare certificate prezentata in figura 2.5.2.

fig. 2.5.2

Apasati butonul Salvare certificat (pictograma in forma de discheta) pentru descarcarea certificatului
digital pe hard disk-ul local. Pentru confirmarea descarcarii actionati butonul Confirma descarcarea
(pictograma in forma de X).

Confirmarea descarcarii certificatului este recomandat sa se faca dupa instalarea acestuia si


verificarea functionarii, si eventual depozitatrea lui in siguranta in vederea instalarilor ulterioare,
deoarece dupa confirmarea descarcarii, certificatul va fi sters de pe Serverul de Distribuire a
Certificatelor.

Optional, pentru verificarea autenticitatii certificatului dumneavoastra, in aceeasi pagina, se pot


descarca certificatele Autoritatii de Certificare a ASSI.
Apasati butonul Salvare certificat (pictograma in forma de discheta) din sectiunea [Descarcare
certificate Autoritatea de Certificare] pentru descarcarea certificatelor digitale ale Autoritatii de
Certificare a ASSI pe hard disk-ul local sub forma unui fisier cu extensia .p7b, dupa care urmati pasii
din Procedura de instalare a certificatului digital - care se poate descarca din aceeasi pagina.

2.6 Recuperare certificat digital


Pentru accesarea formularului de Recuperare certificat digital se selecteaza optiunea Inregistrare din pagina
principala.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Inregistrarea si accesul in sistem 21

Din pagina in care veti fi directionat, apasand pe iconita atasata recuperarii de certificat veti fi redirectionat catre
formularul de recuperare.

Atentie : Trebuie sa verificati codul de identificare fiscala / codul unic de inregistrare in lista

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Inregistrarea si accesul in sistem 22

participanti.

Dupa completarea corecta si completa a tuturor informatiilor se actioneaza butonul . Veti


fi redirectionat catre o noua pagina unde sunt afisate toate informatiile introduse in formular.

Pentru modificarea datelor introduse se apasa butonul . Pentru finalizarea recuperarii de certificat, se

introduce codul care apare in partea de jos a paginii si se apasa butonul .

In cazul in care recuperarea s-a realizat cu succes, veti primi un mesaj de confirmare si cheia de acces (PIN-ul)
pentru downloadul certificatului digital.

3 Chestionar
Chestionarul reprezinta un mecanism de colectare a informatiilor de la utilizatorii sistemului.

· Gestiunea chestionarelor este realizata de catre operatorul SEAP. Acesta este responsabil pentru

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Chestionar 23

definirea, dechiderea, inchiderea, redeschiderea unui chestionar.


La un moment dat in sistem poate exista doar un chestionar deschis pentru fiecare tip de actor
(autoritate contractanta sau ofertant).
· Respondentii pot fi actori de tip autoritate contractanta si ofertant. Raspunsurile se contorizeaza la
nivel de utilizator si nu la nivel de entitate.
· La redeschiderea sondajului rezultatele existente nu se vor sterge. Utilizatorii care au raspuns la
toate intrebarile nu vor mai putea completa raspunsuri. Cei care au raspuns partial, vor putea oferi
raspunsuri la intrebarile la care nu au completat raspuns.
· Dupa completarea integrala a chestionarului, utilizatoul va avea acces la statistica cu rezultate, insa
doar daca Operatorul SEAP decide sa faca vizibile rezultatele chestionarului.

In pagina de home a autoritatilor contractante se va afisa cate o intrebare din chestionarul publicat la
momentul respectiv, la care utilizatorul curent nu a raspuns inca. Nu se poate trece la urmatoarea
intrebare din chestionar, daca nu se raspunde la intrebarea curenta.
Utilizatorului i se va afisa in permanenta:
- denumirea chestionarului;
- denumirea intrebarii;
- nr. curent al intrebarii din totalul de intrebari ale chestionarului;
- raspunsurile functie de tipul de intrebare: cu raspuns simplu, multiplu sau raspuns liber .

Dupa ce utilizatorul va completa raspunsul la toate intrebarile chestionarului, i se va afisa o statistica cu


numarul si procentul pe fiecare raspuns al fiecarei intrebari (doar pentru tipurile de intrebari cu raspuns
simplu sau multiplu, si doar daca Operatorul SEAP a decis ca face publice rezultatele).
Pentru tipurile de intrebari cu raspuns liber utilizatorul va avea acces la un fisier excel cu raspunsurile
oferite de utilizatori (in cazul in care Operatorul SEAP a decis ca face publice rezultatele).

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Chestionar 24

4 Anunturi
Sistemul permite declararea urmatoarelor tipuri de anunturi:
- anunt de intentie;
- anunt de participare;
- anunt de atribuire;
- anunt pentru concursurile de solutii;
- anunt pentru rezultatele concursului de solutii
- anunt de concesionare;

Pentru definirea anunturilor (indiferent ca e vorba de anunturi nationale sau anunturi destinate
publicarii la OJ) se folosesc formularele standard ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene. In
versiunea actuala de aplicatie sunt disponibile pentru completarea on-line urmatoarele tipuri de
formulare:
· formularul standard I (anunt de intentie);
· formularul standard II (anunt de participare);
· formularul standard III (anunt de atribuire);
· formularul standard IV (anunt de intentie utilitati)
· formularul standard V (anunt de participare utilitati);
· formularul standard VI (anunt de atribuire utilitati);
· formularul standard X (concesionari de lucrari publice);
· formularul standard XII (anunt de concurs);
· formularul standard XIII (rezultatele concursului de solutii)

Formularele contin toate informatiile prevazute de legislatia in vigoare si pastreaza aceeasi structura,
indiferent de tipul de procedura sau tipul de contract la care face referinta anuntul. Elementele
prevazute in anexa I a HG nr 925/2006 se completeaza in mod obligatoriu.

Anunturile a caror valoare depaseste pragurile prevazute la art.124 din OG 34/2006, necesita validarea

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 25

ANRMAP inaintea publicarii lor in sistem. Toate anunturile de intentie, indiferent de valoarea lor
estimata, vor avea nevoie de validarea ANRMAP inainte de publicare.

Anunturile a caror valoare depaseste pragurile de trimitere la OJEU prevazute in OG 34/2006, vor fi
trimise de sistem la Jurnalul Oficial, dupa ce au fost in prealabil verificate de ANRMAP. Chiar daca
valoarea anuntului este sub prag, autoritatea contractanta poate opta pentru publicarea acestuia in
Jurnalul Oficial.

Din punct de vedere al interactiunii cu SEAP, ANRMAP in calitate de actor in sistem, va avea rolul de a
verifica si a valida anunturile transmise spre publicare de autoritatile contractante. In decurs de doua
zile lucratoare ANRMAP va trebui sa emita acceptul de publicare in SEAP al anunturilor respective. In
cazul in care anuntul contine erori sau omisiuni, ANRMAP va putea respinge publicarea anuntului,
precizand motivatia deciziei de respingere. Autoritatea contractanta va fi notificata prin e-mail despre
decizia ANRMAP-ului de acceptare sau respingere a anuntului.

Toate anunturile definite in SEAP vor avea un numar unic, asociat de sistem la momentul publicarii de
catre autoritatea contractanta. Unicitatea numarului se aplica la nivel de tip de anunt.

Un anunt trimis spre validare sau publicat in SEAP nu mai poate fi modificat de catre autoritatea
contractanta. Daca anuntul este respins de catre ANRMAP, autoritatea contractanta va trebui sa
defineasca un alt anunt.

Intrucat formularul de anunt este destul de stufos, completarea acestuia dintr-o singura parcurgere
este dificil de realizat. Pentru facilitarea completarii anunturilor, aplicatia permite salvarile intermediare.
Acest lucru inseamna ca pentru a putea salva un anunt, este suficienta completarea unui numar limitat
de elemente (necesare pentru identificarea anunutului respectiv).

Un anunt poate avea la un moment dat una din urmatoarele stari: definire, asteptare validare, respins,
publicat, asteptare trimitere la OJ, trimis la OJ, nepublicat.
· Starea de definire corespunde pentru un anunt salvat in sistem, dar netrimis spre publicare in SEAP.
Anuntul aflat in starea de definire este vizibil doar autoritatii contractante care l-a definit.

· Starea de asteptare validare se refera la un anunt trimis spre publicare de autoritatea contractanta,
dar care nu a fost inca validat de catre ANRMAP. Anuntul va fi efectiv publicat in SEAP, in momentul
in care ANRMAP va da acceptul de publicare (doar daca anuntul nu este destinat publicarii in OJ).
Antetul paginii de vizualizare detaliu anunt, corespunzator unui anunt aflat in starea asteptare
validare, este prezentat in figura de mai jos. Data transmiterii in SEAP reprezinta data la care
autoritatea contractanta a publicat anuntul.

· Starea de respins corespunde anuntului trimis spre publicare, dar care a fost respins de catre
ANRMAP. Anuntul respins de catre ANRMAP este vizibil doar autoritatii contractante care l-a definit
si ANRMAP-ului. Antetul paginii corespunzator unui anunt aflat in starea respins este prezentat in
figura de mai jos. Informatiile afisate sunt: data transmiterii in SEAP a anuntului, data la care
ANRMAP a respins publicarea anuntului si motivul care a stat la baza deciziei de respingere a
anuntului.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 26

· Starea asteptare trimitere la OJ asociata unui anunt, corespunde anuntului destinat publicarii in OJ,
validat pozitiv de catre ANRMAP, dar care nu a fost inca transmis la OJ. Anunturile nu se transmit la
momentul validarii de catre ANRMAP. Acestea raman intr-o lista de asteptare, urmand a fi procesate
si transmise la OJ in maxim 24 de ore de la data validarii acestora de catre ANRMAP. Figura de mai
jos prezinta antentul detaliului unui anunt de intentie aflat in starea In asteptare trimitere la OJ.
Informatiile afisate sunt: data transmiterii anuntului in SEAP si data la care ANMRAP a decis
acceptarea anuntului.

· Starea trimis la OJ presupune ca anuntul a fost deja transmis spre publicare la OJ. Publicarea in
SEAP se va produce la maxim 24 de ore de la transmiterea anuntului la OJ.

· Starea nepublicat, corespunde anunturilor de atribuire care nu sunt destinate publicarii. Desi se
definesc in SEAP si se trimit la OJEU (functie de valoare), nu se vor publica nici in SEAP, nici la
Jurnalul Oficial. Doar autoritatea contractanta care le-a definit si ANRMAP-ul vor avea acces la
aceste anunturi.

Un anunt trece in starea publicat in urmatoarele situatii:


· la transmiterea spre publicare de catre autoritatea contractanta (daca anuntul nu are nevoie de
validare ANRMAP);
· cand ANRMAP emite acceptul de publicare (pentru anunturile care necesita validare, dar care nu se
transmit la OJ);
· dupa transmiterea la OJ, pentru anunturile destinate publicarii in Jurnalul Oficial;

Anunturile publicate se pot vizuliza in partea publica a site-ului in sectiunea anunturi.

Nu se poate defini in SEAP un anuntut de atribuire pentru o procedura, alta dacat negocierea fara
publicarea prealabila a unui anunt de participare, daca anuntul de participare aferent nu este publicat
in SEAP. Deasemenea nu se poate defini un anunt de rezultat de concurs de solutii, daca anuntul de
concurs nu a fost publicat in SEAP.

Referitor la validarea de catre ANRMAP si transmiterea la OJ a anuntului de atribuire cu legatura la


anuntul de participare, precum si a anuntul de rezultat de concurs trebuie facute urmatoarele precizari:
1. In cazul in care anuntul de participare / anuntul de concurs a fost publicat la OJ si anuntul de
atribuire / anunt de rezultat aferent va fi publicat la OJ, indiferent de valoarea anuntului de atribuire

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 27

/ anunt de rezultat. Daca anuntul de participare / anuntul de concurs nu a fost trimis la OJ, nici
anuntul de atribuire / rezultat concurs nu se va trimite, chiar daca valoarea anuntului de atribuire /
de rezultat este peste pragul necesar transmiterii la OJ.
2. Daca anuntul de participare / anuntul de concurs a fost validat de catre ANRMAP (cazul in care
valoarea era mai mare decat pragul de validare ANRMAP, dar mai mica decat pragul de trimitere
la OJ) si anuntul de atribuire / de rezultat aferent se valideaza de catre ANRMAP, chiar daca
valoarea sa nu este peste prag. In cazul in care valoarea anutului de atribuire / de concurs
depaseste pragul de validare prevazut la art.124, dar nu este mai mare decat pragul de trimitere la
OJ, anuntul va fi transmis la validare ANRMAP, chiar daca anuntul de participare / anuntul de
concurs aferent nu a fost validat de catre ANRMAP.

Coduri CPV
Codurile CPV sunt utilizate in aproximativ toate contextele aplicatiei: la definirea anunturilor, a
procedurilor, a produselor de catalog. Pentru obiectele deja definite in SEAP, sistemul asigura
pastrarea vechilor coduri CPV. Pentru obiectele care se vor defini de la momentul implementarii
versiunii care utilizeaza noile coduri CPV, sistem va obliga utilizatorii la folosirea codurilor CPV din noul
nomenclator de coduri.

In toate contextele in care se afiseaza lista codurilor CPV, in dreptul fiecarui cod CPV este specificata
intre paranteze versiunea de nomenclator folosita.

Pentru versiunile de nomenclator CPV se vor utiliza urmatoarele denumiri:


· Rev. 1 – pentru nomenclatorul vechi;
· Rev. 2 – pentru nomenclatorul nou;

Anunturi in definire

Pentru anunturile care la momentul implementarii acestei versiuni de aplicatie erau in starea „definire"
avand asociate vechile coduri CPV, la incercarea de publicare a anutului se va afisa un mesaj de
eroare corespunzator, in cazul in care printre codurile CPV selectate exista cel putin un cod apartinand
vechiului nomenclator.

La afisarea mesajului de eroare AC-ul va trebui sa stearga vechile coduri si sa selecteze coduri din
noul nomenclator. Lista de selectie a codurilor CPV contine doar coduri din noul nomenclator.

Anunturi in asteptare validare

Anunturile care la momentul implementarii versiunii de aplicatie sunt in starea „in asteptare validare" si
sunt cu trimitere la OJEU nu vor putea fi validate cu admis de catre ANRMAP, intrucat acestea fac
referinta la vechile coduri CPV, iar aplicatia de transmitere a anunturilor la OJEU functioneaza dupa
noul nomenclator.

ANRMAP-ul va putea doar respinge aceste anunturi, iar la motivul respingerii va preciza ca AC-ul
trebuie sa selecteze coduri CPV din noul nomenclator. AC-ul va clona anuntul respins, va sterge
vechile coduri si le va completa pe cele noi.

Anunturi in asteptare trimitere la OJEU

Anunturile care la momentul implementarii versiunii de aplicatie sunt in starea „in asteptare trimitere la
OJEU" trebuie transmise la OJEU folosind vechea versiune de aplicatie, intrucat acestea nu se mai pot
intoarce la AC pentru modificare.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 28

4.1 Anuntul de intentie


Pentru contractele de achizitie a caror valoare anuala estimata pentru o anumita grupa CPV depaseste
pragurile stabilite in lege, autoritatea contractanta este obligata sa publice un anunt de intentie. Se
poate defini un singur anunt de intentie pentru unul sau mai multe contracte. Pentru completarea
anuntului de intentie se va folosi formularul standard nr I de la OJEU, respectiv nr IV pentru utilitati.

Pentru gestiunea anunturilor de intentie, se selecteaza optiunea Anunturi de intentie din meniul
Anunturi.

Se va deschide pagina de start a modulului Anunturi de intentie.

· Modulul Anunturi de intentie nepublicate permite vizualizarea anunturilor de intentie nepublicate,


definirea si publicarea acestora;
· Modulul Anunturi de intentie publicate permite vizualizarea anunturilor de intentie publicate.
· Modulul Anunturi de tip erata nepublicate permite vizualizarea si publicarea anunturilor de tip
erata nepublicate.

4.1.1 Anunturi de intentie nepublicate


Modulul de anunturi de intentie nepublicate se acceseaza selectand din meniul Anunturi optiunea
Anunturi de intentie si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul.
Utilizatorul este redirectat in pagina Anunturi de intentie nepublicate.

Aceasta pagina contine lista anunturilor de intentie (inclusiv anunturile pentru utilitati) definite de
autoritatea contractanta, aflate in starile: definire, asteptare validare, asteptare trimitere la OJ, trimis la
OJ sau respinse. Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de
cautare, care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumire contract, stare anunt, cod
CPV, denumire CPV, tip contract, numarul anuntului, tipul anuntului (original, republicat), versiune CPV
si dupa atributul utilitati.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 29

Pentru adaugarea unui anunt de intentie general se actioneaza butonul , iar pentru un
anunt periodic de informare (utilitati) se apasa butonul . Se va deschide pagina
de definire a anuntului de intentie, respectiv periodic de informare.
Pictograma corespunde anunturilor de intentie aflate in starea de definire. Prin actionarea
acesteia utilizatorul este directionat catre pagina de editare a anuntului respectiv.
Pictograma corespunde anunturilor de intentie care nu mai sunt in starea de definite, dar care nu
s-au publicat inca. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a anuntului.
Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a anunturilor de intentie.

4.1.1.1 Definire anunt de intentie

Definirea anuntului de intentie utilitati presupune completarea unui formular structurat pe sase sectiuni:
general, sectiunea I (autoritate contractanta), sectiunea II (obiectul contractului), sectiunea III
(informatii juridice, economice, financiare si tehnice), sectiunea VI (informatii suplimentare), anexa A
(adrese suplimentare si puncte de contact) si anexa B (informatii privind loturile).

General - Informatii generale

In prima sectiune a formularului se alege tipul de contract la care face referire anuntul. Functie de tipul
de contract ales in aceasta sectiune, Sectiunea II va afisa formularul pentru "lucrari" sau cel pentru
"produse sau servicii".

Atentie!
1. Dupa prima salvare a anuntului, tipul de contract nu mai poate fi modificat.
2. Daca valoarea estimata a anuntului, calculata ca suma a valorilor estimate a contractelor definite in
sectiunea II, depaseste pragul necesar publicarii la OJ, bifa Trimite la OJ va fi marcata automat de

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 30

sistem. In acest caz, autoritatea contractanta nu va putea opta pentru netransmiterea anuntului la OJ.

Intrucat toate anunturile de intentie necesita validarea ANRMAP-ului inainte de publicarea in sistem,
precizarea Anuntul va fi trimis spre validare catre ANRMAP, afisata in toate sectiunile formularului, va
aparea indiferent de valoarea estimata a contractului.
Daca anuntul de intentie este destinat publicarii la Jurnalul Oficial, fie datorita valorii acestuia, fie prin
vointa autoritatii contractanta, acest lucru va fi semnalat prin mesajul Anuntul va fi trimis catre OJEU
afisat in pagina, deasupra formularului.

Sectiunea I - Autoritatea contractanta


Sectiunea I este dedicata profilului autoritatii contractante. Subsectiunea I.1 se va completa automat cu
datele de contact ale autoritatii contractante, pe care aceasta le-a furnizat in sistem. Campurile sunt
editabile; utilizatorul poate modifica valorile propuse de sistem. Singurul camp needitabil este
denumirea oficiala. Pentru "Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare" va trebui sa bifati
una din optiunile: "Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior" sau "Altele(va rog completati
anexa A.I)". Daca alegeti "Altele" va trebui sa completati prima subsectiune ("Adrese si puncte de
contact de la care se pot obtine informatii suplimentare") din Anexa A .

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 31

In subsectiunea I.2 trebuie selectat un singur tip de autoritate contractanta din cele prezentate in
partea stanga si una sau mai multe tipuri de activitati afisate in partea dreapta. Daca autoritatea
contractanta nu regaseste tipul sau activitatea, in listele propuse de sistem, va completa campul altele
corespunzator tipului de autoritate contractanta, respectiv activitatii principale.
Se va specifica daca achizitia se face in numele altor autoritati contractante. Valoarea implicita este
Nu.

In functie de tipul de contract selectat in sectiunea General, sectiunea II va afisa formularul pentru
"lucrari" sau cel pentru "produse sau servicii".

Sectiunea II - Obiectul Contractului (Lucrari)

Sectiunea este dedicata obiectului contractului de tip lucrari. Se completeaza toate campurile
obligatorii din aceasta sectiune.

Pentru introducerea codurilor NUTS se acceseaza lista de selectie corespunzatoare utilizand


pictograma . Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza pictograma atasata
acestuia. (detalii coduri NUTS)

Completati valoarea estimata a lucrarilor fara TVA, sau un interval in care este cuprins, daca valoarea
exacta nu poate fi estimata. Se va alege, din lista de selectie, moneda in care este exprimata valoarea
estimata. In functie de valoarea introdusa in campul valoarea estimata sau valoarea maxima, in cazul
completarii intervalului, sistemul decide daca anuntul va fi transmis la OJ. Daca valoarea estimata este
exprimata in alta moneda decat euro, conversia se va face la cursul din ziua in care autoritatea
contractanta decide publicarea anuntului.
In cazul in care se precizeaza impartirea pe loturi, devine obligatorie completarea sectiunii B.
Pentru completarea vocabularul comun privind achizitiile publice se acceseaza lista de selectie a
codurilor CPV utilizand pictograma . Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza
pictograma atasata acestuia.
Selectati data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare si data prevazuta pentru
inceperea lucrarilor si finalizarea lucrarilor sau durata acestora.
Precizati daca acest contract intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 32

Sectiunea II - Obiectul Contractului (Produse sau servicii)

Sectiunea este dedicata obiectului contractului de tip produse sau servicii. Sectiunea se completeaza
in mod repetitiv, functie de numarul de contracte la care face referire anuntul.

Pentru introducerea codurilor NUTS se acceseaza lista de selectie corespunzatoare utilizand


pictograma . Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza pictograma atasata
acestuia. (detalii coduri NUTS)

Completati valoarea estimata a contractlui fara TVA, sau un interval in care este cuprins, daca
valoarea exacta nu poate fi estimata. Se va alege, din lista de selectie, moneda in care este exprimata

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 33

valoarea estimata. In functie de valoarea introdusa in campul valoarea estimata sau valoarea maxima,
in cazul completarii intervalului, sistemul decide daca anuntul va fi transmis la OJ. Daca valoarea
estimata este exprimata in alta moneda decat euro, conversia se va face la cursul din ziua in care
autoritatea contractanta decide publicarea anuntului. In cazul existentei mai multor contracte se va
face o suma a acestor valori.
In cazul in care se precizeaza impartirea pe loturi, devine obligatorie completarea sectiunii B.
Pentru completarea vocabularul comun privind achizitiile publice se acceseaza lista de selectie a
codurilor CPV utilizand pictograma . Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza
pictograma atasata acestuia.
Precizati daca acest contract intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 34

Pentru adaugarea unui nou contract se completeaza sectiunea si se apasa butonul

. Operatia se repeta pentru fiecare contract. In partea de jos a sectiunii,


este afisata lista tuturor contractelor adaugate. Pentru editarea unui contract se apasa iconita din
dreptul acestuia. Sectiunea se va completa cu datele aferente contracului selectat din lista. Se fac

modificarile necesare si se apasa butonul . Pentru stergerea unui contract se actioneaza


pictograma din dreptul acestuia.
Pentru permanentizarea modificarilor generate de operatiile descrise mai sus trebuie apasat butonul

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice


Sectiunea III este dedicata informatiilor privitoare la contract si la conditiile de participare. Subsectiune
III.1 se completeaza doar in cazul in care, in sectiunea General, s-a optat pentru tipul de contract
"lucrari". Daca este cazul, se precizeaza daca e vorba despre un contract rezervat, precum si
destinatia acestuia.

Sectiunea VI: Informatii suplimentare


In sectiunea VI se prezinta informatii cu privire la inscrierea contractului intr-un proiect/program finantat
din fonduri comunitare si se furnizeaza date cu privire la cadrul general de reglementare. Daca se
selecteaza unul sau mai multe din serviciile guvernamentale de unde se pot obtine detalii cu privire la
fiscalitate, mediu sau protectia muncii, trebuie completata in anexa A datele de contact ale
respectivelor organisme.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 35

Anexa A: Adrese suplimentare si puncte de contact


Aceasta sectiune este dedicata informatiilor referitoare la adresele si punctele de contact de la care se
pot obtine informatii suplimentare.
Subsectiunea I se va completa doar daca in sectiunea I (General) s-a bifat aceasta optiune.
Subsectiunile II-IV se completeaza doar daca s-au mentionat in sectiunea VI (Informatii suplimentare)
serviciile guvernamentale de la care se pot obtine informatii suplimentare legate de fiscalitate, mediu
sau protectia muncii.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 36

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 37

Anexa B: Informatii privind loturile


Anexa B este dedicata introducerii detaliilor referitoare la loturi: numar, denumire, descriere, clasificare
CPV, cantitatea sau domeniul contractului, mentiunile privind o alta durata a contractului sau o alta
data de incepere/de finalizare (dupa caz), informatii suplimentare privind loturile (daca este cazul).
Aceasta anexa se completeaza numai daca s-a mentionat in sectiunea II (Obiectul contractului)
impartirea in loturi a bunurilor, serviciilor sau a lucrarilor.

Completarea anexei se face in mod repetitiv, functie de numarul de loturi. Pentru a putea adauga un
nou lot trebuie selectat contractul la care face referinta, in cazul in care tipul de contract este "produse
sau servicii". Se completeaza sectiunea si se apasa butonul . Operatia
se repeta pentru fiecare lot. Nu se pot introduce doua loturi cu numare egale pentru acelasi contract. In
partea de jos a sectiunii, este afisata lista tuturor loturilor adaugate. Pentru editarea unui lot se apasa
iconita din dreptul acestuia. Sectiunea se va completa cu datele aferente lotului selectat din lista.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 38

Se fac modificarile necesare si se apasa butonul , pentru salvarea lor. Pentru stergerea
unui lot se actioneaza pictograma din dreptul acestuia.

OBS.
1) Restrictie: valoarea estimata a anuntului si valorile estimate pe fiecare lot in parte trebuie sa
fie exprimate in aceeasi moneda pentru a putea realiza comparatia; pentru loturile deja definite
in sistem corespunzatoare unui anunt in definire, a caror moneda de exprimare a valorii
estimate a lotului difera de moneda de exprimare a valorii toatele a anuntului, se da AC-ului
posbilitatea selectarii monedei dintr-o lista de seletie. Pentru loturile nou definite moneda de
exprimare a valorii lotului se preia din campul moneda corespunzator valorii estimate totale,
introduse in sectiunea a II-a a formularului, si nu se putea edita de catre AC. Pentru loturile
deja definite, pentru care valoarea celor doua monede coincide, nu se va da AC-ului
posibilitatea modificarii monedei din lot. La salvarea/valiadarea lotului, dar si la salvarea
anuntului se face verificarea celor doua monede (din anunt si din lot). Daca la definirea unui
nou anunt de participare, AC-ul incepe sa introduca loturi, fara sa selecteze in prealabil
moneda de exprimare a valorii totale estimate a anuntului, la incercarea de adaugare a lotului
se va afisa mesajul de eroare urmator "Selectati moneda de exprimare a valorii lotului sau
selectati moneda de exprimare a valorii totale a anuntului in sectiunea a II-a".
2) Valoarea estimata totala a anuntului trebuie sa fie egala cu suma valorilor estimate pe loturi
(in caz de egalitate); Valoarea estimata totala a anuntului trebuie sa fie mai mica sau egala cu
suma valorilor estimate pe loturi. (in caz de <=);

Elementele obligatorii care trebuie completate pentru salvarea intermediara a anuntului sunt
urmatoarele:
· Sectiunea General: precizarea tipului de contract;
· Sectiunea I - Autoritatea contractanta: datele de contact din subsectiunea I.1 si tipul autoritatii
contractante;
· Sectiunea II - Denumirea contractului si codul CPV al obiectului principal;

Dupa completarea datelor in formularul de anunt se apasa butonul pentru a


permanentiza modificarile in sistem. Butonul poate fi actionat din oricare din sectunile formularului.
Acesta va avea ca efect salvarea datelor introduse in toate sectiunile formularului, nu doar pe cele ale
sectiunii din care s-a apasat butonul.

Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul


care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate si
previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu, afisata
dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului ).
Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare ANRMAP
(daca valoarea estimata a anuntului este mai mare decat pragul legal) sau in cea de publicat (daca
anuntul nu are nevoie de validare ANRMAP). Dupa publicare nu se mai pot opera modificari asupra
anuntului.

Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista anunturi de intentie. In cazul in care s-au
efectuat modificari in formularul de anunt fara a fi salvate in sistem, prin actiunea de intoarcere in lista,
aceste modificari se vor pierde.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 39

4.1.1.2 Definire anunt de intentie - utilitati

Definirea anuntului de intentie utilitati presupune completarea unui formular structurat pe sase sectiuni:
general, sectiunea I (autoritate contractanta), sectiunea II & IV (obiectul contractului + procedura),
sectiunea III (informatii juridice, economice, financiare si tehnice), sectiunea VI (informatii
suplimentare), anexa A (adrese suplimentare si puncte de contact) si anexa B (informatii privind
loturile). Daca anuntul vizeaza reducerea termenelor limita de depunere a ofertelor, se va completa
apendicele.

Diferentele fata de anuntul de intentie sunt urmatoarele:


1. Sectiunea General - ofera in plus posibilitatea reducerii termenelor de depunere oferta. La bifarea
acestei optiuni, se vor afisa in formular cele cinci sectiuni ale apendicelui.

2. Sectiunea I - Autoritatea contractanta - difera prin sectiunea I.2. La anuntul de utilitati aceasta
subsectiune cuprinde doar activitatile principale aferente sectoarelor speciale.

3. Sectiunea II & IV - Obiectul contractului si procedura - diferentele consta in modul de


dispunere a informatiilor in formular si in includerea sectiunii IV.
Sectiunea II este dedicata obiectului contractului de tip lucrari sau produse si servicii. Spre
deosebire de contractul de lucrari, contractul de produse sau servicii se poate completa repetitiv,
functie de numarul de contracte. Pentru informatii privind introducerea mai multor contracte se
poate consulta sectiunea similara a anuntului de intentie nedestinat utilitatilor.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 40

Se alege denumirea contractului si se completeaza campul cu descrierea contractului. Pentru tipul


de contract produse sau de servicii, se va specifica daca e vorba de un contract de servicii sau de
unul de lucrari.
In cazul in care se precizeaza impartirea pe loturi, devine obligatorie completarea sectiunii B.
Pentru completarea vocabularul comun privind achizitiile publice se acceseaza lista de selectie a
codurilor CPV utilizand pictograma . Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 41

pictograma atasata acestuia.


Selectati data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si data prevazuta pentru
inceperea lucrarilor si finalizarea lucrarilor sau durata acestora in luni sau zile.
Completati valoarea estimata fara TVA, sau un interval in care este cuprins, daca valoarea exacta
nu poate fi estimata. Se va alege, din lista de selectie, moneda in care este exprimata valoarea
estimata. In functie de valoarea introdusa in campul valoarea estimata sau valoarea maxima, in
cazul completarii intervalului, sistemul decide daca anuntul va fi transmis la OJ. Daca valoarea
estimata este exprimata in alta moneda decat euro, conversia se va face la cursul din ziua in care
autoritatea contractanta decide publicarea anuntului. In cazul existentei mai multor contracte
(pentru tipul de contract "produse sau servicii") se va face o suma a acestor valori.
Daca se cunosc se completeaza principalele conditii de finantare si modalitati de plata.
Precizati daca acest contract intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice.
Daca se cunoaste se indica numarul de referinta atribuit dosarului.

4. Sectiunea VI - Informatii suplimentare - difera de sectiunea similara a anuntului de intentie prin


subsectiunea VI.3, care presupune completarea valorii totale estimate a contractelor de furnizare
si servicii, incluzand si acordurile-cadru.

5. Anexa A - cuprinde doar subsectiunea referitoare la adresele si punctele de contact de la care se


pot obtine informatii suplimentare. Aceste informatii se completeaza doar daca in sectiunea I s-a
optat pentru introducerea unei adrese suplimentere de unde se pot obtine informatii.
6. Pragurile valorice pentru transmiterea anunturilor la OJ.

Apendicele la anuntul de intentie utilitati se completeaza daca se doreste reducerea termenelor pentru
data limita de depunere oferte. Apendicele contine cinci sectiuni si prezinta elemenete comune cu
anuntul de participare.

Apendice Sectiunea II - Obiectul contractului


Sectiunea este dedicata obiectului contractului. Se completeaza toate campurile obligatorii din aceasta
sectiune. Se introduce titlul contractului atribuit de autoritatea contractanta. Alegeti tipul de contract cel
mai apropiat de specificul achizitie.

Pentru introducerea codurilor NUTS se acceseaza lista de selectie corespunzatoare utilizand


pictograma . Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza pictograma atasata
acestuia. (detalii coduri NUTS)

Specificati daca anuntul implica un contract public, stabilirea unui acord cadru sau realizarea unui
sistem dinamic de achizitii.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 42

Daca este cazul, completati si informatiile referitoare la acordul cadru (cu unu sau cu mai multi
operatori), precum si durata acestuia. Pentru estimarea totala a valorii achizitiilor pe perioada acordului
cadru (daca este cazul) se poate opta pentru o valoare fixa sau un interval. Se selecteaza moneda in
care este exprimata valoarea estimata din cele disponibile in lista.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 43

In cazul in care contractul va fi impartit in loturi, se specificati pentru cate loturi vor fi depuse ofertele.
Se va completa si anexa B pentru detalii referitoare la loturi.
Completati valoarea estimata a contractului fara TVA, sau intervalul in care este cuprins, in cazul in
care valoarea exacta nu poate fi estimata.
Daca exista optiuni se completeaza si subsectiunea II.2.2 referitoare la optiuni.

Apendice Sectiunea III - Informatii juridice, economice, financiare si tehnice


Sectiunea III este dedicata informatiilor referitoare la contract (depozite si garantii solicitate, forma
juridica a grupului de operatori, alte conditii speciale), conditiile de participare (situatia personala a
operatorilor, capacitatea economica si tehnica, precizari la contractele rezervate) si conditiile specifice
pentru contractele de servicii.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 44

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 45

Apendice Sectiunea IV: Procedura


Sectiunea IV contine informatii referitoare la procedura.
In Subsectiunea IV.1.1 se alege tipul de procedura care se va aplica: licitatie deschisa sau restransa.
Pentru criteriul de atribuire se poate opta pentru unul din criteriile "pretul cel mai scazut" sau "oferta
cea mai avantajoasa din punct de vedere economic". In cazul alegerii ultimei optiuni autoritatea
contractanta are posbilitatea de a introduce criteriile de evaluare, si daca e cazul ponderea lor. Daca
se introduc criterii cu ponderi, suma ponderilor trebuie sa fie 100.

A treia subsectiune se refera la informatii administrative.


Pentru conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare va trebui sa
introduceti data, ora si minutul termenului limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru
acces la documente. Introduceti termenul limita pentru depunerea ofertelor sau cererilor de participare
prin actionarea calendarului atasat acestui camp, de asemenea, selectati din lista data si ora.
Daca exista documente care se achizitioneaza contra cost, se specifica pretul acestora, moneda in
care este exprimat pretul si modalitatea de plata a acestora.
Mentionati limba sau limbile in care pot fi redactate ofertele sau cererile de participare prin selectarea
acestora in lista propusa de sistem. Daca nu regasiti limba de redactare a ofertelor printre optiunile
propuse, completati campul Altele.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 46

Sectiunea VI: Informatii suplimentare


In sectiunea VI se introduc informatii cu privire la periodicitatea contractului (VI.I) si alte informatii de
interes (VI.2). De asemenea se fac cunoscute adrese de contact pentru organisme competente pentru
caile de atac, proceduri de mediere sau servicii de la care se pot obtine informatii privitoare la caile de
atac (VI.3).

Apendice Anexa B
Se completeaza in mod similar cu anexa B a anuntului de intentie.

Elementele obligatorii care trebuie completate pentru salvarea intermediara a apendicelui sunt
urmatoarele:
· Apendice Sectiunea II: titlul contractului, valoarea estimata si moneda in care se exprima aceasta
valoare;
· Apendice Sectiunea IV - tipul procedurii, criteriul de atribuire si termenul limita pentru depunerea
cererilor de documente;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 47

4.1.1.3 Detaliu anunt de intentie nepublicat

1. Anunturi aflate in starile ateptare validare, respins, asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ

Pagina de vizualizare anuntului de intentie se acceseaza selectand din lista Anunturi de intentie, pictorgrama

corespunzatoare anunturilor aflate in starile asteptare validare, respins, asteptare trimitere la OJ sau
trimis la OJ. Anunturile aflate in starile enumerate nu pot fi modificate, acestea fiind disponibile doar pentru
consultare.

Detaliul de anunt cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea anuntului
referitoare la: profilul autoritatatii contractante, obiectul contractului, informatiile juridice, economice,
financiare si tehnice, informatiile suplimentare, date suplimentare de contact si informatii despre loturi.

Pentru a vizualiza adresele suplimentare si punctele de contact se actioneaza butonul Anexa A, care
va directiona utilizatorul in pagina de adrese suplimentare. In cazul in care autoritatea contractanta nu
a introdus adrese suplimentare la momentul definirii anuntului, butonul nu va fi vizbil.
Pentru a vizualiza informatiile legate de loturi se actioneaza butonul Anexa B. Daca autoritatea
contractanta nu a furnizat informatii legate de loturi la definirea anuntului, butonul nu va fi disponibil.

2. Anunturi aflate in starea in definire.


Pagina de vizualizare anuntului de intentie se acceseaza selectand din lista Anunturi de intentie nepublicate,

pictorgrama corespunzatoare anunturilor aflate in starea in definire. Anunturile aflate in starea In definire
sunt editabile.

Actiuni :

· Prin actionarea butonului se realizeaza permanentizarea modificarilor efectuate asupra


anuntului in sistem.
· Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul
care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate
si previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu,
afisata dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului ).

Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare
ANRMAP (daca valoarea estimata a anuntului este mai mare decat pragul legal) sau in cea de
publicat (daca anuntul nu are nevoie de validare ANRMAP). Dupa publicare nu se mai pot opera

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 48

modificari asupra anuntului.

· Actionarea butonului va avea ca efect eliminarea anuntului din baza de date, fara
posibilitatea recuperarii acestuia. La apasarea butonului se va afisa un popup de
confirmare a stergerii, pentru a evita stergerea din greseala a anuntului.

Daca se sterge copia unui anunt, se va putea crea o noua copie pornind de la anuntul initial.

Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina de lista Anunturi de intentie.

4.1.2 Anunturi de intentie publicate


Modulul de anunturi de intentie publicate se acceseaza selectand din meniul Anunturi optiunea
Anunturi de intentie si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul.
Utilizatorul este redirectat in pagina Anunturi de intentie publicate.
Aceasta pagina contine lista anunturilor de intentie definite de autoritatea contractanta si care au primit
acceptul de publicare in SEAP din partea ANRMAP. Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina,
aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite selectia dupa urmatoarele criterii de
interes: denumire contract, atributul utilitati, cod CPV, denumire CPV, versiune CPV, tip contract, data
publicare, numar anunt, tip anunt si atributul "cu erata".

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 49

Prin actionarea pictorgramei utilizatorul va fi directionat catre pagina de detaliu a anuntului


selectat, in care va putea vizualiza informatiile introduse la definirea anuntului.

In pagina de detaliu :

· Pentru a vizualiza istoricul anuntului vizualizat (toti ascendentii si descendentii obtinuti prin aplicarea

operatiei de clonare) se va actiona butonul din detaliul anuntului. (vezi


Istoric anunturi )
· Pentru a vizualiza eratele anuntului curent se actioneaza butonul .

Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a anunturilor de intentie.

4.1.3 Anunturi de tip erata nepublicate


Modulul de anunturi de tip erata nepublicate se acceseaza selectand din pagina de start a meniului
Anunturi de intentie pictograma corespunzatoare acestui modul. Utilizatorul este redirectat in pagina
Lista erate nepublicate.

Pagina va cuprinde toate eratele nepublicate pentru un anumit tip de anunt, aflate in starile (definire, in
asteptare validare, respinse, in asteptare trimitere, trimis la OJ) si care apartin autoritatii contractante.
Anunturile care constituie republicari vor fi marcate in lista in mod diferit prin pictograma .

Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care
permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes:
· Denumire contract;
· Nr. anunt;
· Cod CPV;
· Denumire CPV;
· Stare;
· Tip procedura;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 50

· Stare publicare (original, republicat);


· Versiune CPV (Rev.1, Rev.2).

Pictograma corespunde anunturilor de intentie aflate in starea de definire. Prin actionarea


acesteia utilizatorul este directionat catre pagina de editare a anuntului respectiv.
Pictograma corespunde anunturilor de intentie care nu mai sunt in starea de definite, dar care nu
s-au publicat inca. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a anuntului.

Pentru a realiza exportul listei de anunturi de tip erata nepublicate se actioneaza butonul .
Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a anunturilor de intentie.
4.1.3.1 Detaliu erata nepublicata

1. Anunturi aflate in starile asteptare validare, respins, asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ

Pagina de vizualizare anuntului de tip erata nepublicata se acceseaza selectand din lista Lista erate

nepublicate, pictograma corespunzatoare anunturilor aflate in starile asteptare validare, respins,


asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ. Anunturile aflate in starile enumerate nu pot fi modificate, acestea
fiind disponibile doar pentru consultare.

Detaliul de anunt de tip erata cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la
definirea acestuia.

Actiuni:

· O lista simpla a tuturor eratelor definite pentru anuntul la care face referire erata curenta - prin

actionarea butonului .

· Referinta la anuntul asociat – numarul anuntului, denumirea si data publicarii in SEAP, precum si un
buton care va redirectona utilizatorul in pagina de detaliu a
anuntului asociat.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 51

· Daca anuntul reprezinta o republicare sau nu si lista istoricului republicarilor - prin actionarea

butonului .

2. Anunturi aflate in starea in definire.

Pagina de vizualizare anuntului de tip erata nepublicata se acceseaza selectand din lista Lista erate

nepublicate, pictograma corespunzatoare anunturilor aflate in starea in definire. Anunturile aflate in starea
In definire sunt editabile.

Actiuni:

· Prin actionarea butonului se realizeaza permanentizarea modificarilor efectuate asupra


anuntului in sistem.
· Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul
care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate
si previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu,
afisata dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului ).

Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare
ANRMAP (indiferent daca valoarea estimata a anuntului este mai mare sau mai mica decat pragul
legal). Dupa publicare nu se mai pot opera modificari asupra anuntului.

Obs. Aplicatia transmite in mod automat anunturile de tip erata la OJEU, procesul fiind similar ca in
cazul celorlalte anunturi. Trimiterea eratelor la OJEU se face dupa urmatoarea regula: daca anuntul
original a fost transmis la OJEU si anunturile de erata aferente vor fi transmise la OJEU. Autoritatea
contractanta nu poate opta pentru transmiterea in mod explicit a eratelor la OJEU. Inainte de
transmiterea la OJEU, eratele vor fi in prealabil validate de catre ANRMAP.

· Actionarea butonului va avea ca efect eliminarea anuntului din baza de date, fara
posibilitatea recuperarii acestuia. La apasarea butonului se va afisa un popup de
confirmare a stergerii, pentru a evita stergerea din greseala a anuntului.

Daca se sterge copia unui anunt, se va putea crea o noua copie pornind de la anuntul initial.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 52

Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina de lista Lista erate nepublicate.

4.2 Anuntul de participare


Orice autoritate contractanta are obligatia de a defini in SEAP anuntul de participare, daca urmeaza sa
acorde un contract de achizitie publica (cu exceptia cumparari directe si a cererii de oferte). Anuntul de
participare face referire la o singura procedura. Pentru completarea anuntului de participare se va
folosi formularul standard nr I de la OJEU, respectiv numarul V in cazul contractelor pentru utilitati.

Pentru gestiunea anunturilor de participare, se selecteaza optiunea Anunturi de participare din


meniul Anunturi.

Se va deschide pagina de start a modulului Anunturi de participare.

· Modulul Anunturi de participare permite vizualizarea anunturilor de participare nepublicate,


definirea si publicarea acestora precum si vizualizarea anunturilor publicate;
· Modulul Anunturi de tip erata nepublicate permite vizualizarea si publicarea anunturilor de tip
erata nepublicate.

4.2.1 Anunturi de participare


Modulul de anunturi de participare nepublicate se acceseaza selectand din meniul Anunturi optiunea
Anunturi de participare si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul.
Utilizatorul este redirectat in pagina Anunturi de participare nepublicate.
Aceasta pagina contine lista anunturilor de participare definite de autoritatea contractanta, aflate in
starile: definire, asteptare validare, asteptare trimitere la OJ, trimis la OJ sau respinse. Pentru a facilita
gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite selectia dupa
urmatoarele criterii de interes: denumire contract, stare anunt, cod CPV, denumire CPV, versiune CPV
(Rev.1, Rev.2), tip contract, tip procedura, tipul anuntului (original, republicat), numarul anuntului si
atributul "Procedura online". In aceeasi lista sunt afisate si anunturile de participare pentru utilitati.
Criteriul "utilitati" permite filtrarea acestora.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 53

Pentru adaugarea unui anunt de intentie se actioneaza butonul , respectiv butonul


, pentru anunturile aferente contractelor de utilitati. Se va deschide pagina de
definire a anuntului de participare.
Pictograma corespunde anunturilor de participare aflate in starea de definire. Prin actionarea
acesteia utilizatorul este directionat catre pagina de editare a anuntului respectiv.
Pictograma corespunde anunturilor de participare care nu mai sunt in starea de definite, dar care
nu s-au publicat inca. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a
anuntului.
Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a anunturilor de participare.
4.2.1.1 Definire anunt de participare

Definirea anuntului de participare presupune completarea unui formular structurat pe opt sectiuni:
general, sectiunea I (autoritate contractanta), sectiunea II (obiectul contractului), sectiunea III
(informatii juridice, economice, financiare si tehnice), sectiunea IV (procedura), sectiunea VI (informatii
suplimentare), anexa A (adrese suplimentare si puncte de contact) si anexa B (informatii privind
loturile).

General - Informatii generale


Prima sectiune a formularului permite incarcarea documentatiei de atribuire, precum si realizarea unei
asocieri un un anunt de intentie.

Asocierea anuntului de intentie se poate efectua prin actionarea butonului „Selecteaza anunt de
intentie". Butonul are ca efect deschiderea unei ferestre de selectie de tip pop-up care va cuprinde
toate anunturile de intentie publicate de autoritatea contractanta curenta.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 54

La selectarea anuntului de intentie se compleaza automat in ecran urmatoarele informatii despre


anuntul de intentie: numarul, denumirea contractului si data publicarii anuntului de intentie. Pana la
momentul publicarii anuntului de participare de catre AC este oferita posibilitatea modificarii anuntului
de intentie selectat prin alegerea unui alt anunt din lista de selectie. Prin urmare butonul „Selecteaza
anunt de intentie" va fi disponibil cat timp anuntul de participare este in starea „in definire", indiferent
daca AC-ul a asociat sau nu un anunt de intentie.

In vederea stergerii anuntului de intentie asociat aplicatia pune la dispozitie un buton de stergere, la
actionarea caruia se va face deselectarea anuntului de intentie de la anuntul de participare. Actiunea
de stergere se poate efectua pana la publicarea anuntului de catre AC.

Atasarea unui document se face prin actionarea butonului . Se va deschide o fereastra de


tip popup care contine lista documentelor incarcate in sistem. Pentru mai multe detalii legate de
incarcarea in sistem a documentelor consultati sectiunea Documente. Din lista documentelor
disponibile se selecteaza documentul dorit prin apasarea pictogramei corespunzatoare acestuia.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 55

Pentru stergerea unui document se bifeaza in lista si se apasa butonul .


Dupa alegerea tipului de contract in partea dreapta se vor afisa pragul de validare ANRMAP si cel de
trimitere la OJ. Daca valoarea estimata a contractului, definita in sectiunea II, depaseste pragul
necesar publicarii la OJ, bifa Trimite la OJ va fi marcata automat de sistem. In acest caz, autoritatea
contractanta nu va putea opta pentru netransmiterea anuntului la OJ.
Daca anuntul are nevoie de validarea ANRMAP-ului, un mesaj de atentionare in acest sens va fi afisat
deasupra formularului. Daca anuntul de participare este destinat publicarii la Jurnalul Oficial, fie
datorita valorii acestuia, fie prin vointa autoritatii contractanta, acest lucru va fi semnalat prin mesajul
Anuntul va fi trimis catre OJEU afisat in toate sectiunile formularului.

Se va selecta de asemenea, daca anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau
restransa care se va desfasura in SEAP. (Da/Nu)

Sectiunea I - Autoritatea contractanta


Sectiunea I este dedicata profilului autoritatii contractante. Subsectiunea I.1 se va completa automat cu
datele de contact ale autoritatii contractante, pe care aceasta le-a furnizat in sistem. Campurile sunt
editabile; utilizatorul poate modifica valorile propuse de sistem. Singurul camp needitabil este
denumirea oficiala.
Pentru "Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare" sa poate bifa una din optiunile:
"Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior" sau "Altele(va rog completati anexa A.I)". Daca
alegeti "Altele" va trebui sa completati prima sectiunea din Anexa A , care se refera la "Adrese si
puncte de contact de la care se pot obtine informatii suplimentare".
Pentru "Caietul de sarcini si documente suplimentare" va trebui sa alegeti intre punctele de contact
deja mentionate sau altele (cu timitere Anexa A sectiunea dedicata "Adreselor si punctelor de contact
de la care se pot obtine caietul de sarcini si documentatia suplimentara - inclusiv documentele privind
un dialog competitiv sau un sistem de achizitie dinamic".
Va trebui sa decideti daca pentru trimiterea ofertelor sau cererilor de participare pastrati datele
introduse la prima sectiune sau doriti sa oferiti alte puncte de contact, care se vor completa in Anexa
A, sectiunea dedicata "Adreselor si punctelor de contact la care trebuie expediate ofertele/cererile de
participare".

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 56

In subsectiunea I.2 trebuie selectat un singur tip de autoritate contractanta din cele prezentate in
partea stanga si una sau mai multe tipuri de activitati afisate in partea dreapta. Daca autoritatea
contractanta nu regaseste tipul sau activitatea, in listele propuse de sistem, va completa campul altele
corespunzator tipului de autoritate contractanta, respectiv activitatii principale.
Va trebui sa specificati daca achizitia se face in numele altor autoritati contractante. Valoarea implicita
este setata pe Nu.

Sectiunea II - Obiectul Contractului

Sectiunea este dedicata obiectului contractului. Se completeaza toate campurile obligatorii din aceasta
sectiune. Se introduce titlul atribuit de autoritatea contractanta contractului. Alegeti tipul de contract cel
mai apropiat de specificul achizitie.

Pentru introducerea codurilor NUTS se acceseaza lista de selectie corespunzatoare utilizand

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 57

pictograma . Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza pictograma atasata


acestuia. (detalii coduri NUTS)

Specificati daca anuntul implica un contract public, stabilirea unui acord cadru sau realizarea unui
sistem dinamic de achizitii. Daca este cazul, completati si informatiile referitoare la acordul cadru (cu
unu sau cu mai multi operatori). Pentru estimarea totala a valorii achizitiilor pe perioada acordului
cadru (daca este cazul) se completeaza fie valoarea exacta, fie un interval. Se selecteaza moneda in
care este exprimata valoarea din cele disponibile in lista.

Informatiile privitoare la acordul-cadru se vor completa in prima sectiunea a formularului de definire


(tabul „General"). In cazul in care AC-ul selecteaza la rubrica „Modalitatea de atribuire" optiunea
„Incheierea unui acord-cadru", sistemul va obliga AC-ul sa introduca in mod obligatoriu urmatoarele
elemente:
- daca contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reofertare (checkbox);
- daca reofertare se va face in SEAP;
- perioada (in luni) previzionata pentru desfasurarea acordului cadru (textbox);
- daca acordul-cadru urmeaza sa se incheie cu un singur ofertant sau cu mai multi (butoane
radio);

Daca modalitatea de atribuire este „oferta cea mai avantajoasa dpdv economic" si s-a optat pentru
reofertare in SEAP, AC-ul va trebui sa precizeze factorii de evaluare care vor face obiectul reofertarii.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 58

Pentru completarea vocabularul comun privind achizitiile publice se acceseaza lista de selectie a
codurilor CPV utilizand pictograma . Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza
pictograma atasata acestuia.
Va trebui sa indicati daca acest contract intra sub incidenta acordului privind achizitiile publice prin Da
sau Nu.
In cazul in care contractul este impartit in loturi, se va specifica cum se va face depunerea ofertei.
Deasemenea se va completa anexa B pentru fiecare lot.
Se specifica daca se vor accepta variante alternative prin Da sau Nu.
Completati valoarea estimata a contractului fara TVA, sau intervalul in care este cuprins, in cazul in
care valoarea exacta nu poate fi estimata. Functie de valoarea completata la a acest punct, sistemul
va decide daca anuntul de participare necesita validarea ANMRAP inainte de a fi publicat sau daca va
fi transmis la OJ.
Daca exista optiuni se completeaza si subsectiunea II.2.2 referitoare la optiuni.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 59

In sectiunea "Durata contractului sau termenul limita pentru finalizare" va trebui sa introduceti durata in
luni sau zile de la atribuirea contractului sau datele calendaristice de inceput, respectiv de sfarsit,
actionand pictogramele in forma de caldendar atasate campurilor. Pentru setarea datelor
calendaristice se foloseste pictograma , iar pentru stergerea valorii din campul data pictograma .

La selectarea optiunii „Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se
va desfasura prin mijloace electronice" din sectiunea „General", AC-ul va putea bifa in aceasta
sectiune impartirea pe loturi II.1.8;

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 60

Sectiunea III este dedicata informatiilor privitoare la contract, conditiile de participare si conditiile
specifice pentru contractele de servicii. Daca este cazul se precizeaza daca e vorba despre un
contract rezervat, precum si destinatia acestuia.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 61

Sectiunea IV: Procedura


Sectiunea IV este dedicata procedurii aplicate.
In Subsectiunea IV.1.1 se alege tipul de procedura care se va aplica. In cazul alegerii licitatiei
restranse sau negocierii accelerate se va preciza si motivul acestei optiuni. Daca tipul de procedura
ales este negocierea si s-a facut deja selectia candidtilor, autoritatea contractanta va trebui sa
precizeze in seciunea VI.3 numele acestora.
Subsectiunea IV.1.2 se completeaza doar daca s-a ales la pasul anterior tipul de procedura: licitatie
restransa, negociere sau dialog.
Pentru criteriul de adjudecare se poate opta pentru unul din criteriile "pretul cel mai scazut" sau "oferta
cea mai avantajoasa din punct de vedere economic". In cazul alegerii ultimei optiuni autoritatea
contractanta are posbilitatea de a introduce criteriile de evaluare, si daca e cazul ponderea lor. Daca
se introduc criterii cu ponderi, suma ponderilor trebuie sa fie 100.

In cazul in care AC-ul selecteaza criteriul de atribuire „cea mai avantajoasa oferta dpdv economic",
sistemul va defini in mod automat pretul ca factor de evaluare. Autoritatea contractanta va trebui sa
introduca doar ponderea aceastui factor.
De asemenea, in cazul in AC-ul opteaza pentru desfasurarea etapei finale de licitatie electronica la o
procedura avand criteriul de atribuire „cea mai avantajoasa oferta dpdv economic", a formularului de
definire al anuntului de participare, sistemul selecteaza automat pretul ca si criteriul electronic, fara ca
AC-ul sa poata modifica aceasta optiune.

La procedura online cu criteriul de atribuire „cea mai avantajoasa oferta dpdv economic", pentu factorii
de evaluare selectati de AC ca si criterii reofertabile in atribuirea contractelor subsecvente, ofertantii
vor fi obligati sa completeze raspunsul in etapa de depunere oferta (similar ca in cazul criteriilor
electronice).

In cazul in care exista cel putin un criteriu care face obiectul reofertarii ramas necompletat de catre
ofertant, respectivul ofertant nu va putea fi evaluat de catre AC.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 62

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 63

A treia subsectiune se refera la informatii administrative. Daca se cunoaste, introduceti numarul de


referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta si datele referitoare la publicarile anterioare in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ale aceluiasi contract.

Pentru conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare sau a documentului


descriptiv (in cazul unui dialog competitiv) va trebui sa introduceti data, ora si minutul termenului limita
pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente. Introduceti termenul limita

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 64

pentru depunerea ofertelor sau cererilor de participare prin actionarea calendarului atasat acestui
camp, de asemenea, selectati din lista data si ora.

Nu uitati sa mentionati limba sau limbile in care pot fi redactate ofertele sau cererile de participare.
Daca nu regasiti limba de redactare printre valorile propuse de sistem, se va completa campul Altele.

In cazul unei licitatii deschise va trebui sa specificati perioada minima pe parcursul careia ofertantul
trebuie sa isi mentina oferta, fie furnizand data limita, fie durata in luni sau in zile de la termenul limita
de depunere a ofertelor.

Sectiunea IV.2.1
La introducerea criteriile de atribuire (sectiunea IV.2.1) in cazul in care procedura se desfasoara online
si avem bifata etapa de LE se vor preciza urmatoarele informatii:
· Daca criteriul de atribuire se va licita dinamic in etapa de LE;
· In cazul in care s-a bifat optiunea de mai sus, se va preciza proportionalitatea valorii factorului
de evaluare cu punctajul (direct sau invers proportional);
Pentru modificarea unui criteriu se va actiona pictograma de editare corespunzatoare acestuia.
Actiunea va avea ca efect completarea sectiunii de adaugare / modificare cu datele aferente criteriului
selectat. Se fac modificarile necesare si se actioneaza butonul "Salveaza criteriu", care realizeaza
urmatoarele operatii:
- validarea datele introduse;
- salvarea intermediara a datelor introduse;
Pentru a permanentiza in baza de date informatiile introduse, este necesara actionarea butonului
"Salveaza" aflat in partea de jos a paginii. AC-ul nu este obligat sa indice vreun criteriu de evaluare ca
fiind electronic, intrucat poate opta doar pentru pret ca unic criteriu pentru care se liciteaza dinamic.

Doar criteriile indicate ca fiind electronice la definirea anuntului vor putea fi alese la configurarea
licitatiei electronice. In cazul criteriului de atribuire "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic", pretul
trebuie indicat in mod explicit, daca se doreste introducerea acestuia ca si criteriu in licitatie, la
momentul configurarii LE.

Pentru conditiile de deschidere a ofertelor va trebui sa specificati data, ora si minutul deschiderii
ofertelor si, dupa caz, locul de desfasurare si persoane autorizate sa asiste la deschiderea acestora.

Campul IV.3.5 este inactiv in cazul in care se opteaza pentru licitatie deschisa sau restransa indiferent
de modalitatea de desfasurare a acesteia (online sau offline).

Campurile IV.3.4 si IV.3.8 din anuntul de participare au semnificatii diferite functie de tipul de
procedura. Astfel, in cazul licitatiei deschise campurile fac referire la data limita de depunere oferta,
respectiv evaluare oferta, iar in cazul licitatiei restranse aceleasi campuri reprezinta data limita de
depunere candidatura, respectiv data limita de evaluare candidatura.

In cadrul campului IV.3.6 Autoritatea Contractanta poate selecta moneda in care se va introduce oferta
de pret dintr-un combo-box care cuprinde trei optiuni: RON, EUR si USD. Valoarea implicita este RON.
Eticheta afisata in dreptul combo-box-ului este „Moneda in care se exprima oferta de pret".

Atentie!: Completarea monedei de exprimare a ofertei de pret se face doar in cazul in care Autoritatea
Contractanta opteaza pentru desfasurarea online a procedurii sau pentru desfasurarea etapei finale de
LE. Altfel rubrica cu moneda ofertei este inhibata. Selectarea monedei in care se depune oferta de pret
este obligatorie pentru a putea realiza publicarea anuntului. La publicarea anuntului se va afisa mesaj
de eroare daca aceasta nu este completata.

Nu exista nicio corelatie intre moneda in care se exprima valoarea estimata a anuntului si cea in care
se primesc oferte. Cele doua valori pot fi exprimate in monede diferite.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 65

Sectiunea VI: Informatii suplimentare


In sectiunea VI se introduc informatii cu privire periodicitatea contractului sau la inscrierea contractului
intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare, precum si adrese de contact pentru organisme
responsabile de proceduri de recurs sau mediere.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 66

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 67

Anexa A: Adrese suplimentare si puncte de contact


Aceasta sectiune este dedicata informatiilor referitoare la adresele si punctele de contact de la care se
pot obtine informatii suplimentare. Aceasta sectiune se completeaza daca in prima sectiunea s-a optat
pentru furnizarea de adrese suplimentare pentru obtinerea anumitor informatii.
Subsectiunea I se refera la datele de contact de la se pot obtine infromatii suplimentare, subsectiunea
II face referinta la punctele de contact de unde se pot obtine documentatia, iar subsectiunea III
reprezinta adresa la care se vor expedia ofertele.

Anexa B: Informatii privind loturile


Anexa B este dedicata introducerii detaliilor referitoare la loturi: numar, denumire, descriere, clasificare
CPV, cantitatea sau domeniul contractului, mentiunile privind o alta durata a contractului sau o alta
data de incepere/de finalizare (dupa caz), informatii suplimentare privind loturile (daca este cazul).

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 68

Aceasta anexa se completeaza numai daca s-a mentionat in sectiunea II (Obiectul contractului)
impartirea in loturi a bunurilor, serviciilor sau a lucrarilor.

Completarea anexei se face in mod repetitiv, functie de numarul de loturi. Se completeaza sectiunea si
se apasa butonul . Operatia se repeta pentru fiecare lot. Nu se pot
introduce doua loturi cu acelasi numar. In partea de jos a sectiunii, este afisata lista tuturor loturilor
adaugate. Pentru editarea unui lot se apasa iconita din dreptul acestuia. Sectiunea se va completa
cu datele aferente lotului selectat din lista. Se fac modificarile necesare si se apasa butonul

, pentru salvarea lor. Pentru stergerea unui lot se actioneaza pictograma din dreptul
acestuia.

OBS.
1) Restrictie: valoarea estimata a anuntului si valorile estimate pe fiecare lot in parte trebuie sa
fie exprimate in aceeasi moneda pentru a putea realiza comparatia; pentru loturile deja definite
in sistem corespunzatoare unui anunt in definire, a caror moneda de exprimare a valorii
estimate a lotului difera de moneda de exprimare a valorii toatele a anuntului, se da AC-ului
posbilitatea selectarii monedei dintr-o lista de seletie. Pentru loturile nou definite moneda de
exprimare a valorii lotului se preia din campul moneda corespunzator valorii estimate totale,

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 69

introduse in sectiunea a II-a a formularului, si nu se putea edita de catre AC. Pentru loturile
deja definite, pentru care valoarea celor doua monede coincide, nu se va da AC-ului
posibilitatea modificarii monedei din lot. La salvarea/valiadarea lotului, dar si la salvarea
anuntului se face verificarea celor doua monede (din anunt si din lot). Daca la definirea unui
nou anunt de participare, AC-ul incepe sa introduca loturi, fara sa selecteze in prealabil
moneda de exprimare a valorii totale estimate a anuntului, la incercarea de adaugare a lotului
se va afisa mesajul de eroare urmator "Selectati moneda de exprimare a valorii lotului sau
selectati moneda de exprimare a valorii totale a anuntului in sectiunea a II-a".
2) Valoarea estimata totala a anuntului trebuie sa fie egala cu suma valorilor estimate pe loturi
(in caz de egalitate); Valoarea estimata totala a anuntului trebuie sa fie mai mica sau egala cu
suma valorilor estimate pe loturi. (in caz de <=);

Elementele obligatorii care trebuie completate pentru salvarea intermediara a anuntului sunt
urmatoarele:
· Sectiunea I - Autoritatea contractanta: datele de contact din subsectiunea I.1 si tipul autoritatii
contractante;
· Sectiunea II - Denumirea contractului, tipul contractului, codul CPV al obiectului principal, valoarea
estimata a contractului si moneda in care se exprima;
· Sectiunea IV - Tipul de procedura, data la care se face deschiderea ofertelor, termenul limita pentru
depunere a ofertelor, termenul limita pentru depunerea cererilor de documente.

OBS.

In sectiunea General a anuntului de participare exista optiunea "Anuntul corespunde unei proceduri de
licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura in SEAP" cu variantele de raspuns Da/Nu. In
cazul in care s-a raspuns cu "Nu", completarea anuntului se va face asa cum s-a prezentat mai sus.

Daca s-a optat pentru organizarea in SEAP a procedurii, formularul de definire a anuntului va suferi
urmatoarele modificari:
Ø Sectiunea II (Obiectul contractului)
· II.1.3) Anuntul implica: va fi bifata implicit optiunea "Un contract de achizitii publice",
fara posibilitatea de modificare;
· II.1.9) Vor fi acceptate variante: va fi bifata implicit optiunea "Nu", fara posibilitatea de
modificare;
Ø Sectiunea IV (Procedura)
· IV.2.1) Criterii de atribuire: in cazul in care criteriul de atribuire ales este "Oferta cea
mai avantajoasa din punct de vedere economic" se va completa cel putin un criteriu
tehnic, furnizand in mod obligatoriu ponderea acestuia; deasemenea se vor completa
punctajul maxim si ponderea componentei tehnice; la preluarea acestora in
procedura se va calcula punctajul maxim pe fiecare criteriu; optiunea "Criteriile
mentionate in continuare" va fi automat bifata;
· IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: ora va fi
propusa de sistem si nu se va putea seta de catre AC;
· IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor: ora va fi propusa de sistem si nu se va
putea seta de catre AC;

Dupa completarea datelor in formularul de anunt se apasa butonul pentru a


permanentiza modificarile in sistem. Butonul poate fi actionat din oricare din sectunile formularului.
Acesta va avea ca efect salvarea datelor introduse in toate sectiunile formularului, nu doar pe cele ale
sectiunii din care s-a apasat butonul.

Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul


care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate si
previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 70

publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu, afisata
dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului ).
Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare ANRMAP
(daca valoarea estimata a anuntului este mai mare decat pragul legal) sau in cea de publicat (daca
anuntul nu are nevoie de validare ANRMAP). Dupa publicare nu se mai pot opera modificari asupra
anuntului.

Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista anunturi de participare. In cazul in care


s-au efectuat modificari in formularul de anunt fara a fi salvate in sistem, prin actiunea de intoarcere in
lista acestea se vor pierde.
4.2.1.2 Definire anunt de participare - utilitati

Definirea anuntului de participare utilitati presupune completarea unui formular structurat pe opt
sectiuni: general, sectiunea I (autoritate contractanta), sectiunea II (obiectul contractului), sectiunea III
(informatii juridice, economice, financiare si tehnice), sectiunea IV (procedura), sectiunea VI (informatii
suplimentare), anexa A (adrese suplimentare si puncte de contact) si anexa B (informatii privind
loturile).

Anuntul de participare utilitati se completeaza in mod similar cu anuntul de participare. Diferentele fata
de anuntul de participare sunt urmatoarele:
1. Sectiunea I - Autoritatea contractanta - difera prin sectiunea I.2. La anuntul de utilitati aceasta
subsectiune cuprinde doar activitatile principale aferente sectoarelor speciale.

2. Sectiunea II - Obiectul contractului - nu contine justificarea pentru un acord cadru ce


depasteste patru ani.
3. Sectiunea III - Informatii juridice, economice, financiare si tehnice - in cazul anuntului de
utilitati nu se completeaza nivelurile minime la capacitatea economica si la cea tehnica
(subsectiunile III.2.2 si III.2.3)
4. Sectiunea IV - Procedura - pentru anuntul de participare utilitati, la IV.1 Tipul procedurii exista
doar trei tipuri de proceduri: deschisa, reatransa si negociere; deasemenea lipsesc subsesctiunile
IV.1.2, IV.1.3 si IV.3.5.
5. Pragurile valorice pentru transmiterea anunturilor la OJ.

Elementele obligatorii care trebuie completate pentru salvarea intermediara a anuntului de participare
utilitati sunt urmatoarele:
· Sectiunea I - Autoritatea contractanta: datele de contact din subsectiunea I.1;
· Sectiunea II - Denumirea contractului, tipul contractului, codul CPV al obiectului principal, valoarea
estimata a contractului si moneda in care se exprima;
· Sectiunea IV - Tipul de procedura, data la care se face deschiderea ofertelor, termenul limita pentru

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 71

depunere a ofertelor, termenul limita pentru depunerea cererilor de documente.

4.2.1.3 Detaliu anunt de participare

1. Anunturi aflate in starea in definire

Pagina de vizualizare anuntului de participare se acceseaza selectand din lista Anunturi de participare

nepublicate, pictorgrama corespunzatoare anunturilor aflate in starea in definire. Anunturile aflate in starea
In definire sunt editabile.

Actiuni:

· Prin actionarea butonului se realizeaza permanentizarea modificarilor efectuate asupra


anuntului in sistem.
· Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul
care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate
si previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu,
afisata dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului ).

Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare
ANRMAP (daca valoarea estimata a anuntului este mai mare decat pragul legal) sau in cea de
publicat (daca anuntul nu are nevoie de validare ANRMAP). Dupa publicare nu se mai pot opera
modificari asupra anuntului.
· Actionarea butonului va avea ca efect eliminarea anuntului din baza de date, fara
posibilitatea recuperarii acestuia. La apasarea butonului se va afisa un popup de
confirmare a stergerii, pentru a evita stergerea din greseala a anuntului.

Daca se sterge copia unui anunt, se va putea crea o noua copie pornind de la anuntul initial.

Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina de lista Anunturi de participare.

2. Anunturi publicate

Sunt prezentate informatiile referitoare la autoritatea contractanta, obiectul contractului, informatii

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 72

juridice, economice, financiare si tehnice, procedura si informatii suplimentare (daca este cazul).

Butonul Documentatie si clarificari va directioneaza catre pagina in care sunt oferite documentatiile
si clarificarile aduse anuntului de participare selectat.

Butonul Anexa A va directioneaza catre pagina in care sunt oferite adresele suplimentare si punctele
de contact.

Butonul Loturi va directioneaza catre pagina in care sunt oferite informatiile privind loturile. Acest
buton este vizibil numai daca anuntul de participare are impartire pe loturi.

Posibilitatea de clonare a unui anunt respins de catre ANRMAP, este disponibila doar autoritatii
contractante, si se realizeaza din detaliul anuntului, prin intermediul butonului Creaza copie. In cazul in
care pentru anuntul respins s-a realizat deja o copie, butonul nu va mai fi vizibil.

Prin actionarea butonului Istoric anunturi utilizatorul este redirectionat in pagina Istoric anunturi care
cuprinde atat anunturile publicate anterior, cat si cele publicate ulterior datei publicarii anuntului curent
si care sunt intr-o relatie de clonare cu anuntul curent (toti ascendentii si descendentii obtinuti prin
aplicarea operatiei de clonare).

Prin actionarea butonului Lista erate( accesibil doar din detaliul unui anunt aflat in starea publicat si nu
in starile premergatoare publicarii )utilizatorul este redirectionat in pagina Lista erate care contine
eratele anuntului curent, indiferent de stare.

Butonul Detalii procedura va directioneaza catre pagina in care sunt oferite informatiile privind
detaliile procedurii.

Butonul Inapoi redirectioneaza utilizatorul in pagina Anunturi de participare.

4.2.1.3.1 Detalii procedura

Prin actionarea butonului Detalii procedura utilizatorul este directionat in pagina de detaliu a
procedurii.

In cazul in care nu exista impartire pe loturi actiunile descrise mai jos se vor efectua la nivel de
procedura. (vezi Cazul 1: nu exista impartire pe loturi)

Daca anuntul de participare are loturi in pagina de detaliu a procedurii utilizatorul va actiona butonul
Lista loturi fiind directionat in pagina de lista a loturilor urmand ca toate actiunile tipului de procedura
ales sa se desfasoare la nivel de lot. (vezi Cazul 2: exista impartire pe loturi)

4.2.1.3.1.1 Cazul 1: nu exista impartire pe loturi

Prin actionarea butonului Detalii procedura utilizatorul este directionat in pagina de detaliu a
procedurii.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 73

Pagina afiseaza toate detaliile licitatiei deschise / restranse vizualizate: informatii generale legate de
achizitie, lista documentelor asociate, detaliile produselor achizitionate (daca tipul de contract este
produse) sau obiectul achizitiei (daca tipul de contract este servicii sau lucrari), conditiile suplimentare,
cerintele minime obligatorii si criteriile de evaluare. Functie de starea curenta a achizitiei sistemul va
afisa si alte informatii utile. Actiunile posibile in aceasta pagina sunt determinate de starea achizitiei.
Diferenta dintre licitatia restransa si deschisa consta in existenta fazei de selectie a candidatilor care
precede etapa de depunere a ofertei.

Procesul de evaluare a participantilor se imparte in doua faze:


· faza de selectie a candidatilor, cand sunt evaluate criteriile de calificare si criteriile de selectiei;
· faza de evaluare a candidatilor, cand se efectueaza evaluarea raspunsurilor la criteriile de evaluare
(chiar si daca criteriul de atribuire este cel mai mic pret).

Procesul de selectie a candidatilor (realizat in faza de selectie a candidatilor) se desfasoara in doua


etape:
· etapa de depunere candidatura: reprezinta etapa cu care se va initia procedura de licitatia restransa;
in cadrul acestei etape operatorii economici se pot inscrie la licitatie. Orice operator economic are
dreptul de a depune candidatura la licitatia restransa, de a completa raspunsul la criteriile de
calificare si criteriile de selectie, insa doar operatorii economici selectati de catre autoritatea
contractanta, in etapa de evaluare a candidaturii, pot depune ulterior oferta.
· etapa de evaluare candidatura: urmeaza etapei de depunere candidatura si o procede pe cea de
depunere oferta. In cadrul acestei etape AC-ul evalueaza operatorii economici care si-au despus
candidatura. Evaluarea se face cu admis/respins pe cele doua tipuri de categorii de criterii: criterii de
calificare si criterii de selectie.

In cazul in care la data limita de depunere candidatura, nu exista niciun operator economic inscris in
licitatie, procedura va trece in starea in asteptare anulare. Daca timp de un numar de zile, echivalent
cu cel de la licitatia deschisa, AC-ul nu anuleaza procedura, sistemul o va anula in mod automat.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 74

Daca pana la data limita de evaluare candidatura AC-ul nu a finalizat evaluarea, sistemul va trece
licitatia in starea in asteptare. AC-ul poate reveni in etapa de evaluare candidatura prin decalarea
termenului.

Din etapa de depunere oferta, AC-ul poate reveni, in urma unei suspendari, in etapa de evaluare
candidatura. Ofertele depuse pana la momentul in care a survenit suspedarea se vor pastra. Daca un
ofertant care si-a introdus oferta va fi respins la reevaluarea candidaturii, oferta acestuia nu i se va
decripta si prin urmare nu va fi luata in considerare la calcularea castigatorului.

In etapa de depunere candidatura, operatorii economici pot adresa intrebari de clarificare AC-ului.
Mecanismul de intrebari / raspunsuri este similar cu cel de la licitatia deschisa din etapa de depunere
oferta.

Etapele licitatiei restranse in ordinea desfasurarii lor sunt: depunere candidatura;


· evaluare candidatura;
· in asteptare obtinere cheie publica;
· depunere oferta;
· evaluare oferta;
· in asteptare obtinere cheie privata;
· licitatie electronica;
· deliberare;

A. Detaliu licitatie deschisa

A.1) Functionalitati posibile pentru starea Depunere oferta


Informatii disponibile in pagina
- Informatii generale;
- Informatii privind participarea la licitatia deschisa;
- Criterii de calificare;
- Factori de evaluare;

· Vizualizare documentatie de atribuire si clarificari - prin actionarea butonului Clarificari; butonul


este disponibil indiferent daca procedura se desfasoara online sau offline; utilizatorul este directionat
intr-o noua pagina de unde poate vizualiza documentatia si clarificarile;

· Extindere perioada de depunere oferta - prin actionarea butonului Extinde perioada de depunere
oferte; daca procedura este suspendata, dar restul conditiilor sunt indeplinite, butonul va fi inactiv;

Conditii:
- procedura nu e impartita pe loturi;
- procedura este "in desfasurare" cu starea curenta "depunere oferta";

Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat catre o noua pagina, in care va putea configura noile date limita
pentru depunerea de oferte, evaluare si valabilitate a ofertei.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 75

Pagina permite decalarea datelor limita. Termenele limita care se pot decala difera functie de
starea achizitiei:
- daca achizitia este in starea de depunere oferta se pot decala: data limita de depunere oferta, data
limita de evaluare si data limita de valabilitate a ofertei;
- daca achizitia este in starea de evaluare se pot decala: data limita de evaluare si data limita de
valabilitate a ofertei;

ATENTIE!: Criteriile reofertabile nu se evalueaza de catre AC. Punctajul se va calcula automat de


catre sistem la momentul finalizarii evaluarii. Punctajul se calculeaza prin raportarea la cea mai buna
oferta, acordandu-se punctaj maxim celei mai bune oferte.
La procedura online cu criteriul de atribuire „cea mai avantajoasa oferta dpdv economic", pentu factorii
de evaluare selectati de AC ca si criterii reofertabile in atribuirea contractelor subsecvente, in cazul in
care exista cel putin un criteriu care face obiectul reofertarii ramas necompletat de catre ofertant,
respectivul ofertant nu va putea fi evaluat de catre AC.

Cu ajutorul butonului Propune date, sistemul va propune valorile minime pentru datele limita. Pentru a
permanentiza modificarile se actioneaza butonul Salveaza.

· Suspendare procedura - pentru suspendarea procedurii se actioneaza butonul Suspendare;

Conditii pentru a fii posibila suspendarea:


- starea procedurii sa fie "in desfasurare";
- sa nu se fi definit un anunt de atribuire pentru aceasta procedura;

Daca suspendarea s-a realizat cu succes, se seteaza starea procedurii din "in desfasurare" in
"suspendata"; nu se modifica starea la nivel de lot, insa loturile "ingheata" (nu se mai pot efectua
operatii pe ele).

· Revenirea din suspendare

Butonul Reintoarcere la cursul normal este disponibil in pagina doar daca achizitia este in perioada
de suspendare. Apasarea acestui buton are ca scop decalarea termenelor de depunere oferta si de
evaluare cu un numar de zile egal cu cel aferent perioadei in care achizitia a fost suspendata in sistem.
Daca prin decalarea termenului de depunere a ofertei, acesta devine mai mare decat termenul de
valabilitate a ofertei, se va extinde termenul de valabilitate al ofertei pana la nivelul datei limita de
depunere a ofertei.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 76

· Anulare
Pentru anularea achizitiei se actioneaza butonul Anulare. Actiunea are ca efect directionarea
utilitatorului catre o noua pagina in care va introduce motivul anularii achizitiei.

· Intrebari
Pentru a vizualiza si a raspunde solicitarilor de clarificare venite din partea ofertantilor se apasa
butonul Intrebari.

· Navigare
Butonul Inapoi redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista licitatii deschise in desfasurare.

A.2) Functionalitati posibile pentru starea Evaluare

· Suspendare

Suspundarea achizitiei se face actionand butonul Suspendare. Nicio actiune nu este posibila autoritatii
contractante in perioada de suspendare a achizitiei, aflate in starea de evaluare. Revenirea din
suspendare se face prin actionarea butonului Reintoarcere la cursul normal.

· Revenirea din suspendare

Butonul Reintoarcere la cursul normal este disponibil in pagina doar daca achizitia este in perioada
de suspendare. Apasarea acestui buton are ca scop decalarea termenului de evaluare cu un numar de
zile egal cu cel aferent perioadei in care achizitia a fost suspendata in sistem.

· Anulare
Pentru anularea achizitiei se actioneaza butonul Anulare. Actiunea are ca efect directionarea
utilitatorului catre o noua pagina in care va introduce motivul anularii achizitiei.

· Intrebari
Pentru a vizualiza solicitarile de clarificare venite din partea operatorilor economici si raspunsurile
oferite de autoritatea contractanta se apasa butonul Intrebari.

· Navigare
Butonul Inapoi redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista cereri de oferta in desfasurare.

A.3) Functionalitati posibile pentru starea Deliberare


· Suspendare

Suspundarea achizitiei se face actionand butonul Suspendare. In cazul in care se constata ca s-a
gresit la evaluarea ofertantilor, autoritatea contractanta poate decide reintoarcerea in etapa de
evaluare, prin apasarea butonului Reintoarcere la evaluare. Actiunea va avea ca efect modificarea
starii achizitiei din deliberare in evaluare, iar in cazul in care s-a ales deja castigatorul din clasament,
aceasta decizie va fi anulata. Revenirea din suspendare se face prin actionarea butonului Reintoarcere
la cursul normal.

· Revenirea din suspendare

Butonul Reintoarcere la cursul normal este disponibil in pagina doar daca achizitia este in perioada
de suspendare.

· Anulare

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 77

Pentru anularea achizitiei se actioneaza butonul Anulare. Actiunea are ca efect directionarea
utilitatorului catre o noua pagina in care va introduce motivul anularii achizitiei.

· Intrebari

Pentru a vizualiza solicitarile de clarificare venite din partea operatorilor economici si raspunsurile
oferite de autoritatea contractanta se apasa butonul Intrebari.
Utilizatorul va fii redirectionatt in pagina

· Deliberare

Prin actionarea butonului Deliberare utilizatorul este redirectionat in pagina Clasament licitatie
deschisa.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 78

In cazul in care anuntul de participare de tip acordul-cadru se atribuie mai multor ofertanti aplicatia
permite selectarea din clasament a mai multor ofertanti. In acest caz butonul de selectie a
castigatorului este inlocuit cu un checkbox care permite selectia multipla. AC-ul selecteaza ofertantii
castigatori din clasament si actioneaza butonul „Desemneaza castigator". In cazul in care nu sunt cel
putin doi ofertanti selectati, aplicatia afiseaza un mesaj de eroare corespunzator.

La momentul actionarii butonului de desemnare a castigatorului, se va genera un singur mail catre

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 79

fiecare participant, in care se va preciza numele tuturor ofertantilor castigatori.

Butonul „Desemeneaza castigator", precum si checkboxurile de selectie vor disparea dupa ce AC-ul va
efectua desemnarea castigatorilor. Prin mecanismul de resetare a castigatorilor se va permite din nou
AC-ului sa delibereze.

Obs: Finalizarea procedurii coincide cu momentul publicarii anuntului de atribuire (enumerate la


publicarea procedurii). Pentru definirea anuntului de atribuire aferent procedurii de licitatie deschisa se
poate proceda in doua moduri:
- din detaliul procedurii aflata in starea de deliberare, pentru care s-a ales din clasament castigatorul,
se apasa butonul Anunt de atribuire;
- din lista de anunturi de atribuire se actioneaza butonul Adauga, iar din sectiunea General a
formularului de definire se alege anuntul de participare aferent procedurii; lista de selectie a anunturilor
de participare va include anunturi de participare a caror procedura se afla in deliberare si pentru care
s-a ales din clasament castigatorul;

Atentie!: Sistemul va oferi AC-ului posibilitatea de a desemna castigatorul o singura data pe


procedura sau va putea desemna castigatorul o singura data pe fiecare lot in parte. La momentul
selectarii castigatorului din clasament se va afisa un mesaj de confirmare prin care utilizatorul va fi
informat cu privire la faptul ca desemnarea castigatorului se poate face o singura data. Deasemenea
va fi informat ca prin actiunea de selectare a operatorului economic castigator se vor transmite mailuri
de instiintare tuturor agentilor economici participanti cu privire la decizia AC-ului.

Pentru a se modifica selectia castigatorului, AC-ul trebuie sa intocmeasca o solicitare


de resetare a castigatorului adresata Operatorului SEAP. La resetarea castigatorului se vor transmite
mailuri participantilor pentru a-i informa cu privire la decizia de redesemnare a castigatorului.

· Navigare
Butonul Inapoi redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista licitatii deschise in desfasurare.

B. Detaliu licitatie restransa

B.1) Functionalitati disponibile indiferent de stare (Depunere candidatura / Evaluare


candidatura)
· Anulare procedura: la actionarea butonului AC-ul va fi redirectionat catre pagina in care va alege
motivul anularii (similar ca la lictatia deschisa);
· Suspendare procedura: actiunea se poate efectua doar daca procedura nu este deja suspendata;
· Revenire din suspendare: actiune disponibila daca procedura este suspendata; la actionarea
butonului se revine la starea de dinaintea suspendarii cu decalarea termenelor (termenele de
depunere / evaluare candidatura, intrucat cele de depunere / evaluare oferta nu se cunosc);
· Vizualizarea intrebarilor de clarificare adresate de operatorii economici in etapa de depunere
candidatura, dar si a raspunsurilor oferite;
· Intoarcere in lista de licitatii restranse;

B.2) Functionalitati disponibile in starea Depunere candidatura


· Extindere perioada de depunere candidatura;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 80

· Introducere raspunsuri la intrebarile de clarificare adresate de operatorii economici

B.3) Functionalitati disponibile in starea Evaluare candidatura


· Vizualizarea raspunsurilor candidatilor la criteriile de selectie (criteriile de evaluare si la cerintele
minime obligatorii);
· Evaluarea cu admis/respins pe fiecare categorie de criterii pentru fiecare operator economic in
parte (similar ca la licitatia deschisa); chiar daca nu sunt definite in sistem nici criterii de selectie, nici
criterii de calificare, AC-ul tot va trebui sa evalueze cu admis / respins fiecare candidat pentru fiecare
tip de criteriu;

Actiuni posibile in etapa de evaluare:

1. Admiterea candidaturii unui operator economic - prin actionarea pictogramei "+" (Admis)
corespunzatoare operatorului economic;
2. Respingerea candidaturii unui operator economic - prin actionarea pictogramei "-" ("Respins")
corespunzatoare operatorului economic;
3. Finalizare candidatura - se actioneaza butonul Setare date limita si finalizare evaluare
candidatura;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 81

Cu ajutorul butonului Propune date, sistemul va propune valorile minime pentru datele limita. Pentru
a permanentiza modificarile se actioneaza butonul Salveaza.

Observatii:

AC-ul nu poate finaliza evaluarea candidaturii daca:


· n-au fost evaluati toti operatorii economici inscrisi la licitatie (fara cei retrasi) pe toate categoriile de
criterii;
· nu exista cel putin un nr minim de candidati cu evaluarea finala admis. Numarul minim de candidati
cu evaluarea finala admis necesari pentru finalizare va fi un parametru configurabil.

La finalizarea evaluarii candidatilor, AC-ul este directionat intr-o noua pagina in care va seta
urmatoarele informatii (obligatorii):
· data limita de depunere a ofertei;
· data limita de evaluare a ofertei;
· data limita de valabilitate a ofertei;

Datele limita trebuie sa respecte conditiile de validare referitoare la termenele minime necesare,
definite ca parametri de sistem configurabili. Daca din etapa de depunere oferta se face revenirea la
etapa de evaluare candidatura, datele limita de mai sus se vor reseta.

Dupa completarea termenelor limita sistemul va efectua urmatoarele operatii:


· se trimit mailuri tuturor candidatilor indiferent daca au fost admisi sau respinsi;
· se trimit mailuri candidatilor admisi - invitarea la a doua etapa a licitatiei va cuprinde informatii cu
privire la nr.anuntului de participare, informatii cu privire la modul de acceare a documentatiei de
atribuire;
· se lanseaza cererea de obtinere a cheii publice necesare criptarii ofertelor de pret;
· licitatia restransa trece din starea evaluare candidatura in depunere oferta in cazul in care s-a reusit
obtinerea cheii publice sau in starea in asteptare obtinere cheie publica in cazul in care nu s-a reusit
obtinerea cheii publice;

Respingerea unui ofertant la criteriile de selectie poate avea urmatoarea semnificatie:


· ofertantul a fost evaluat respins;
· ofertantul a fost evaluat admis dar nu s-a incadrat in primii n de aceea in final el este considerat
respins;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 82

4. Vizualizarea detali participant - se actioneaza pictograma de vizualizare corespunzatoare


participantului dorit; utilizatorul este directionat intr-o noua pagina care cuprinde trei sectiuni:
- sectiunea "Criterii de calificare" in care poate vizualiza raspunsul la criteriile de calificare
definite; sectiunea se poate accesa doar daca AC-ul a definit criterii de
calificare;
- sectiunea "Factori de evaluare" in care poate vizualiza raspunsul oferit de operatorul
economic si introduce punctajul pe fiecare factor de evaluare; sectiunea este disponibila
daca criteriul de atribuire este "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic";
- sectiunea "Documente oferta" care contine documentele de calificare si propunerea tehnica
incarcate de participant;

· Prelungirea termenului de evaluare, daca starea procedurii este in asteptare;

B.4) Functionalitati disponibile in starea depunere oferta(in afara de actiunile


specifice licitatiei deschise)
· Revenire la perioada de evaluare candidatura: actiunea se poate efectua dupa o suspendare;
Ofertele depuse pana la momentul in care a survenit suspedarea se vor pastra. Daca un ofertant
care si-a introdus oferta va fi respins la reevaluarea candidaturii, oferta acestuia nu i se va decripta
si prin urmare nu va fi luata in considerare la calcularea castigatorului;

B.5) Functionalitati disponibile in starea evaluare oferta(in afara de actiunile specifice


licitatiei deschise)
· Evaluare oferta: indiferent de criteriul de atribuire autoritatea contractanta va evalua fiecare
participant cu oferta depusa care a fost admis in etapa de selectie cu Admis/Respins.

OBS: In cazul in care avem faza finala de LE:

· Licitatie electronica - pentru a configura LE-ul sau a vizualiza informatiile despre LE se actioneaza
butonul Licitatie electronica;

Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- starea procedurii este "licitatie electronica", "deliberare", "atribuita" sau anulata, dar anularea
a survenit dupa publicarea LE-ului;

Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat in pagina de configurare a LE-ului (daca LE-ul nu a fost inca
publicat) sau in pagina de detaliu a LE-ului (daca LE-ul a fost publicat);

Etapa de configurare e LE pentru procedurile de tip online se efectueaza asemeni etapei 4 de la LE


pentru procedurile offline.

Atentie!: Moneda in care se liciteaza in cadrul rundei de LE se va prelua din anuntul de participare din
care a derivat LE-ul. Moneda preluata nu se va putea modifica de catre AC. Pentru anunturile publicate
dupa implementarea functionalitatii se va considera (ca si pana acum) RON ca moneda implicita si
nemodificabila. Moneda se va afisa in maniera read-only in dreptul casutei de introducere a valorii
estimate (toale sau pentru pret unitar).

In cazul in care valoarea estimata din anunt a fost exprimata in alta moneda decat cea in care se face
ofertarea, la preluarea valorii estimate din sectiunea II-a, la care se aplica procentul pentru obtinerea
pasului de licitare, se va realiza conversia la moneda in care se face ofertarea. Valoarea procentuala a

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 83

pasului de licitare poate varia intre 0,01% - 5%, configurabil de catre utilizatorul AC la definirea licitatiei
electronice. Conversia se va face la nivelul cursului valutar al monedei de la data publicarii anuntului
de catre AC.

4.2.1.3.1.2 Cazul 2: exista impartire pe loturi

Prin actionarea butonului Detalii procedura utilizatorul este directionat in pagina de detaliu a
procedurii.

· Suspendare procedura - pentru suspendarea procedurii se actioneaza butonul Suspendare;

Conditii pentru a fii posibila suspendarea:


- starea procedurii sa fie "in desfasurare";

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 84

- sa nu se fi definit un anunt de atribuire pentru aceasta procedura;

Daca suspendarea s-a realizat cu succes, se seteaza starea procedurii din "in desfasurare" in
"suspendata"; nu se modifica starea la nivel de lot, insa loturile "ingheata" (nu se mai pot efectua
operatii pe ele).

· Revenirea din suspendare


Butonul Reintoarcere la cursul normal este disponibil in pagina doar daca achizitia este in perioada de
suspendare. Apasarea acestui buton are ca scop decalarea termenelor de depunere oferta si de
evaluare cu un numar de zile egal cu cel aferent perioadei in care achizitia a fost suspendata in sistem.
Daca prin decalarea termenului de depunere a ofertei, acesta devine mai mare decat termenul de
valabilitate a ofertei, se va extinde termenul de valabilitate al ofertei pana la nivelul datei limita de
depunere a ofertei.

· Anulare
Pentru anularea achizitiei se actioneaza butonul Anulare. Actiunea are ca efect directionarea
utilitatorului catre o noua pagina in care va introduce motivul anularii achizitiei.

· Pentru vizualizarea listei loturilor corespunzatoare se va actiona butonul Lista loturi. Utilizatorul
este redirectionat in pagina "Lista loturi".

Pentru a vizualiza detaliul unui lot se va actiona pictograma corespunzatoare lotului. Utilizatorul este
directionat in pagina de detaliu a acestuia.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 85

Pagina contine intr-o maniera read-only:

1. Informatii despre procedura:


· numar anunt de participare;
· denumire contract;
· stare curenta.

2. Informatii despre lotul vizualizat numar lot;


· denumire lot;
· stare curenta;
· cod CPV;
· valoare estimata;
· descriere lot.

3. Lista produselor (daca s-au definit)

4. Informatii privind participarea (numarul de participanti care au depus oferta de pret la lotul curent);

5. Informatii privind castigatorul pe lotul respectiv : denumirea ofertantului;


· valoare oferta (atat in RON, cat si EURO);
· daca modalitatea de atribuire este "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic" se va afisa si
punctajul final obtinut;
· daca lotul s-a anulat, se vor afisa motivele anularii selectate / introduse de AC;

Functionalitati
· Extindere perioada de depunere oferta la lot - prin actionarea butonului Extinde perioada de
depunere oferte; daca procedura sau lotul este suspendat, iar restul conditiilor sunt indeplinite,
butonul va fi inactiv;

Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- starea lotului este "depunere oferta";
- lotul nu este suspendat;

Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat catre pagina "Extindere perioada depunere oferta la lot";

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 86

Pagina permite decalarea datelor limita. Termenele limita care se pot decala difera functie de starea
achizitiei:
- daca lotul este in starea de depunere oferta se pot decala: data limita de depunere oferta, data limita
de evaluare si data limita de valabilitate a ofertei;
- daca lotul este in starea de evaluare se pot decala: data limita de evaluare si data limita de
valabilitate a ofertei;

Cu ajutorul butonului Propune date, sistemul va propune valorile minime pentru datele limita. Pentru a
permanentiza modificarile se actioneaza butonul Salveaza.

· Extindere perioada de depunere a candidaturilor - prin actionarea butonului Extindere perioada


de depunere a candidaturilor; daca procedura sau lotul este suspendat, iar restul conditiilor sunt
indeplinite, butonul va fi inactiv;

Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- starea lotului este "depunere candidatura";
- lotul nu este suspendat;

Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat catre pagina "Extindere perioada de depunere a candidaturilor";

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 87

· Suspendare lot - pentru suspendarea unui lot se actioneaza butonul Suspendare;

Conditii pentru realizarea suspendarii:


- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul nu este suspendat, anulat sau atribuit;

Daca suspendarea lotului s-a realizat cu succes starea lotului se va schimba in "suspendat".

· Revenire din suspendare lot - pentru revenirea din suspendare a unui lot se actioneaza butonul
Revenire din suspendare; acest buton este vizibil doar daca starea lotului este "suspendat"

Conditii pentru realizarea revenirii din suspendare:


- starea procedurii este "in desfasurare";
- starea lotului este "suspendat";

Operatii realizate:
- se scoate bifa de suspendat de pe lot;
- se decaleaza automat datele limita ale fazelor care inca nu s-au finalizat, cu numarul de zile
cu care a fost suspendata procedura;

· Evaluarea ofertei la lot - se apasa butonul Evaluare; daca procedura sau lotul este suspendat, dar
restul conditiilor sunt indeplinite, butonul este inactiv;

Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul este in "evaluare oferta" si nu este suspendat sau anulat;

Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat in pagina de lista a participantilor la procedura, care au depus
oferta de pret pentru lotul respectiv; se vor afisa in pagina si informatiile despre lotul curent;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 88

Actiuni posibile in etapa de evaluare:

1. Admiterea ofertei unui operator economic - prin actionarea pictogramei "+" (Admis)
corespunzatoare operatorului economic;

Conditii:
- daca nu avem impartira pe loturi, procedura trebuie sa fie "in desfasurare" cu starea curenta
"evaluare";
- daca avem impartire pe loturi, procedura trebuie sa fie "in desfasurare", iar lotul in starea
"evaluare", fara sa fie anulat, susependat sau in asteptare;

2. Respingerea ofertei unui operator economic - prin actionarea pictogramei "-" ("Respins")
corespunzatoare operatorului economic;

Conditii:
- aceleasi ca la admiterea ofertei;

3. Finalizare evaluare - se actioneaza butonul Finalizare evaluare;

Conditii:
- aceleasi ca la admiterea ofertei;
- toti ofertantii au fost evaluati cu admis / respins;
- in cazul evaluarii cu admis a unui participant, trebuie sa se fi introdus punctajul la fiecare
factor de evaluare pentru respectivul participant;

Operatii realizate:
- daca nu s-a obtinut cheia privata starea trece din "evaluare" in "in asteptare obtinere cheie
privata";
- daca s-a obtinut cheia privata si nu se defasoara LE starea trece din "evaluare" in
"deliberare";
- daca s-a obtinut cheia privata si se defasoara LE starea trece din "evaluare" in "licitatie
electronica - definire LE";

4. Prelungire etapa de evaluare - se actioneaza butoul Extinde perioada de evaluare;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 89

Conditii:
- aceleasi ca la admiterea ofertei, cu diferenta ca starea trebuie sa fie "evaluare - in asteptare";

Operatii realizate
- utilizatorul este redirectionat intr-o pagina de setare a noilor date limita.

5. Vizualizarea oferta - se actioneaza pictograma de vizualizare corespunzatoare participantului


dorit; utilizatorul este directionat intr-o noua pagina care cuprinde trei sectiuni:
- sectiunea "Criterii de calificare" in care poate vizualiza raspunsul la criteriile de calificare
definite; sectiunea se poate accesa doar daca AC-ul a definit criterii de
calificare;
- sectiunea "Factori de evaluare" in care poate vizualiza raspunsul oferit de operatorul
economic si introduce punctajul pe fiecare factor de evaluare; sectiunea este disponibila daca
criteriul de atribuire este "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic";
- sectiunea "Documente oferta" care contine documentele de calificare si propunerea tehnica
incarcate de participant;

· Deliberare la lot - se ationeaza butonul Deliberare; daca procedura sau lotul este supendat, iar
restul conditiilor sunt indeplinite, butonul va fi inactiv;

Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul este in starea "deliberare" si nu este suspendat sau anulat;

Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat in lista participantilor la procedura care au fost admisi la evaluarea
pentru lotul curent; se vor afisa detaliile lotului curent;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 90

Deliberarea presupune alegerea operatorului economic castigator din clasamentul obtinut dupa
decriptarea ofertelor de pret si dupa ponderarea pretului cu punctajul obtinut la componenta tehnica (in
cazul in care criteriul de atribuire este "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic").

Pagina contine urmatoarele informatii:


- Informatii despre procedura;
- Informatii despre lot - doar daca avem impartire pe loturi;
- Lista operatorilor economici evaluati cu admis; daca nu avem impartire pe loturi se vor afisa
participantii la procedura; in cazul impartirii pe loturi se afiseaza participantii care au depus oferta la lot;

Actiuni posibile in etapa de deliberare:

1. Selectare castigator - prin actionarea pictogramei de selectie corespunzatoare operatorului


economic;

Conditii:
- daca nu avem impartire pe loturi, procedura trebuie sa fie "in desfasurare" cu starea curenta
"deliberare" si sa nu se fi definit anuntul de atribuire;
- daca avem impartire pe loturi, procedura trebuie sa fie "in desfasurare", iar lotul in starea
"deliberare", fara sa fie anulat sau suspendat si lotul curent sa nu fi fost selectat in anuntul de atribuire;

Atentie!: Sistemul va oferi AC-ului posibilitatea de a desemna castigatorul o singura data pe


procedura sau va putea desemna castigatorul o singura data pe fiecare lot in parte. La momentul
selectarii castigatorului din clasament se va afisa un mesaj de confirmare prin care utilizatorul va fi
informat cu privire la faptul ca desemnarea castigatorului se poate face o singura data. Deasemenea
va fi informat ca prin actiunea de selectare a operatorului economic castigator se vor transmite mailuri
de instiintare tuturor agentilor economici participanti cu privire la decizia AC-ului.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 91

Pentru a se modifica selectia castigatorului, AC-ul trebuie sa intocmeasca o solicitare


de resetare a castigatorului adresata Operatorului SEAP. La resetarea castigatorului se vor transmite
mailuri participantilor pentru a-i informa cu privire la decizia de redesemnare a castigatorului.

2. Definire anunt de atribuire - prin actionarea butonului Anunt de atribuire; daca nu s-a selectat
castigatorul din clasament butonul este inactiv;

Conditii:
- daca nu avem impartire pe loturi, procedura trebuie sa fie "in desfasurare" cu starea curenta
"deliberare";
- daca avem impartire pe loturi, procedura trebuie sa fie "in desfasurare", iar lotul in starea
"deliberare", fara sa fie anulat sau suspendat;

Operatii realizate:
- daca nu exista un anunt de atribuire acesta se va genera in baza de date; utilizatorul este
directionat spre formularul de definire al anuntului de atribuire care are completate
campurile cu datele preluate din procedura.

3. Vizualizarea oferta - se actioneaza pictograma de vizualizare corespunzatoare participantului dorit;


utilizatorul este directionat intr-o pagina cu trei sectiuni in care poate vizualiza raspunsurile
oferite de operatorul economic, documentele incarcate si punctajele obtinute la fiecare factor de
evaluare;

Obs:
Sectiunea "Criterii de calificare" se afiseaza doar daca AC-ul a definit criterii de
calificare.
Sectiunea "Factori de evaluare" se afiseaza doar daca criteriul de atribuire este "oferta
cea mai avantajoasa dpdv economic".
Sectiunea "Documente oferta" cuprinde toate documentele incarcate de participantul
selectat.

· Intoarcere la evaluarea ofertei la lot din suspendare - se actioneaza butonul "Reintoarcere la


evaluare"; daca procedura este ssupendata, dar restul conditiilor sunt indeplinite butonul va fi inactiv;

Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul este suspendat in faza de deliberare;

Operatii realizate:
- se seteaza starea procedurii din "suspendata" in "in desfasurare";
- se seteaza starea curenta din "deliberare" in "evaluare";
- in cazul in care s-a selectat castigatorul din clasament, aceasta informatie se sterge;

· Anulare lot - pentru anularea unui lot se actioneaza mai intai butonul Anuleaza lot, utilizatorul fiind
directionat in pagina "Anulare lot"; anularea propriu-zisa se va efectua din pagina in care este
redirectat utilizatorul

Conditii pentru realizarea anularii:


- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul sa nu fi fost suspendat, anulat sau atribuit;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 92

- sa nu se fi definit un anunt de atribuire pentru aceasta procedura;

Operatii realizate
- utilizatorul este redirectat in pagina de anulare lot; daca toate loturile au fost anulate, la
anularea ultimului lot se va anula automat procedura.

· Licitatie electronica la lot - pentru a configura LE-ul sau a vizualiza informatiile despre LE se
actioneaza butonul Licitatie electronica;

Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- starea lotului este "licitatie electronica", "deliberare", "atribuita" sau lotul este anulat, dar
anularea a survenit dupa publicarea LE-ului;

Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat in pagina de configurare a LE-ului (daca LE-ul nu a fost inca
publicat) sau in pagina de detaliu a LE-ului (daca LE-ul a fost publicat); in paginile de LE se
afiseaza detaliile lotului; daca procedura se suspenda, licitatia electronica pe lot ingheata.

Actiuni posibile in pagina:

· Adaugare runda – se realizeaza prin actionarea butonului ; exista doua situatii la


adaugarea fazelor:
1. daca nu s-a definit nicio faza, actionarea butonului are ca efect inserarea unei runde, cu
denumirea Runda 1, avand data de inceput egala cu data setata in campul Data de
inceput a licitatiei electronice.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 93

2. daca exista cel putin o faza definita, se va adauga o pereche (runda, pauza). Denumirile
rundei si a pauzei se vor completa in mod automat astfel: Runda <index>, Pauza <index -
1>.

OBS: Sistemul este cel care face atribuirea palierului orar.

· Modificare perioade – dupa adaugarea fazelor, se seteaza duratele acestora, completand


casuta durata din dreptul fiecarei faze (runde sau pauza). Durata este un numar intreg de zile
lucratoare (in cazul in care perioada de desfasurare a rundei include si zile nelucratoare,
sistemul va decala data de inceput si/sau de sfarsit). Trebuie completate toate duratele
fazelor, pentru a putea face modificarea. Apasarea butonului are ca efect calcularea automata
a datelor de inceput si sfarsit a fiecarei faze, tinand cont de duratele fazelor, de data de start a
licitatiei electronice, dar si de restrictiile de mai jos.

Restrictii la modificarea duratelor sau a datei de inceput la licitatia electronica:


1. trebuie sa existe cel putin o runda;
2. data de inceput si data de sfarsit a unei runde nu poate fi o zi nelucratoare;
3. durata unei runde sau a unei pauze este multiplu de zile (toate rundele vor incepe si se
vor finaliza la aceeasi ora – care va fi atribuita de catre sistem la publicare);
4. de la data curenta si pana la data de inceput a primei runde trebuie sa fie cel putin 2
zile lucratoare (pentru starea "In asteptare incepere licitatie electronica");

· Stegere runda – se va face prin actionarea iconitei de stergere din dreptul ultimei runde
adaugate; doar ultima runda va putea fi stearsa; pauzele nu vor avea iconite de stergere. Daca
exista cel putin doua runde definite, stergerea ultimei runde va avea ca efect stergerea pauzei
anterioara rundei.

Tot in aceasta pagina AC-ul va indica informatiile legate de participarea la licitatia electronica care
pot fi disponibile ofertantilor cat timp licitatia este in desfasurare:

Daca criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut:


· afisarea celui mai mic pret;
· afisarea numarului de participanti inscrisi in licitatie;
Daca criteriul de atribuire este cea mai buna oferta economica:
· cel mai bun punctaj;
· cea mai buna oferta pe fiecare criteriu electronic in parte + punctajul ofertantului pe
fiecare criteriu;
· afisarea numarului de participanti inscrisi in licitatie;

Deasemenea AC-ul va trebui sa specifice, daca poate opri desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul
in care nu se imbunateste oferta.
Selectarea optiunilor descrise mai sus se face prin bifarea checkbox-ului afisat in dreptul fiecareia.

Prin actionarea butonului Salveaza si treci la etapa urmtoare se va trece la urmatoarea etapa de
configurare a licitatiei. Aceasta pagina va fi accesata doar in cazul in care criteriul de atribuire este cea
mai buna oferta dpdv economic si AC-ul a adaugat cel putin un criteriu.

Contine factorii de evaluare dispusi sub forma unei matrici (criteriile pe linie si rundele in coloane).
Elementul unei matrice este un checkbox. Elementele ofertei pot sa difere de la o runda la alta.
Asocierea unui criteriu la o runda se face prin selectarea checkbox-ului corespunzator criteriului si
rundei

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 94

Pentru publicarea licitatiei se va actiona butonul Publica.

· Clasament la lot la licitatia electronica - se actioneaza butonul Clasament;

Conditii:
- procedura este "in desfasurare";
- starea lotului este "licitatie electronica - in asteptare incepere LE", "licitatie electronica -
ofertare", "licitatie electronica - deliberare";

Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat in pagina de clasament la licitatie electronica (este similara cu cea
din functionalitatea actuala, cu diferenta ca afisarea clasamentului se face la nivel de lot);

· Clasament la lot - se actioneaza butonul Clasament;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 95

Conditii:
- starea lotului este "atribuit" sau "anulat" in faza de deliberare;
Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat in pagina de clasament la lot.

· Vizualizare participanti la lot - se actioneaza butonul Participare;

Operatii realizate
- utilizatorul este directionat in pagina de lista participantilor la lotul respectiv .

· Reintoarcere in pagina de lista loturi - prin actionarea butonului Inapoi


4.2.1.4 Reluare competitie

In cazul in care la crearea procedurii s-a optat pentru reofertare in SEAP si s-a publicat anuntul de
atribuire la procedura va fi disponibil in interfata butonul „Reluare competitie". Prin urmare doar pentru
anunturile / invitatiile de participare publicate dupa implementarea acestei versiuni se va putea
desfasura reofertarea.

Daca procedura nu are impartire pe loturi, butonul va directiona utilizatorul in lista LE-urilor la reofertare
pentru procedura curenta. Daca exista impartire pe loturi, butonul va directiona utilizatorul in lista
loturilor, urmand ca prin actionarea iconitei de vizualizare a lotului sa se afiseze LE-urile la reofertare
pentru lotul respectiv.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 96

4.2.1.4.1 Lista licitatiii electronice la reofertare acord-cadru

In cazulul procedurilor ce selectata optiunea de reofertare in SEAP, prin apasarea butonului "Reluare
competitie" din detaliul anuntului / invitatiei de participare (daca nu exista impartire pe loturi) sau din
lista de loturi (in cazul impartirii pe loturi) aplicatia incarca pagina "Lista licitatiii electronice la reofertare
acord-cadru".

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 97

Informatiile disponibile in pagina sunt impartite in doua rubrici:


· Informatii de identificare ale anuntului / invitatiei de participare: numar si data publicare;
· Informatii de identificare a lotului (daca se vine din lista de loturi): numar si denumire lot;

In cadrul paginii "Lista licitatiii electronice la reofertare acord-cadru" sunt afisate in lista urmatoarele
campuri:
· Cod unic;
· Denumire LE;
· Stare LE (in definire, in asteptare licitare, licitare, pauza, deliberare, atribuita); se va afisa daca
e suspendata sau anulata;
· Data publicare;
· Coloana de operatii (iconita de editare daca e in definire sau inconita de vizualizare daca e
publicata);

In cadrul paginii "Lista licitatiii electronice la reofertare acord-cadru" urmatoarele actiuni sunt
disponibile:
· Adaugare LE – se actioneaza butonul „Definire LE la reofertare acord-cadru". Utilizatorul este
directionat in formularul de definire al LE-ului. Daca s-a depasit perioada de desfasurare a
acrodului cadru se va afisa un mesaj de atentionare cu urmatorul continut: „Atentie! Perioada
de desfasurare a acordului cadru a expirat.", dar se va da posibilitatea definirii LE-ului.
Conditii:
- procedura sa fie atribuita (daca nu exista impartire pe loturi) sau lotul sa fie atribuit;
Operatii realizate:
- daca procedura e online se vor prelua toate informatiile referitoare la castigatori si
oferte din procedura online;
- daca procedura e offline; se vor prealua doar factorii de evaluare pe care se
reoferteaza;
- utilizatorul este directionat in prima etapa de definire a LE-ului

· Editare LE – se actioneaza iconita de editare corespunzatoare LE-ului aflata in starea de


definire; utilizatorul este directionat in formularul de editare LE;

· Vizualizare LE - se actioneaza iconita de vizualizare corespunzatoare LE-ului publicat;


utilizatorul este directionat detaliul LE;

· Inapoi – se apasa butonul „Inapoi" si utilizatorul va fi directionat in pagina de detaliu a


anuntului / invitatiei sau in lista de loturi.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 98

Doar AC-ul caruia ii apartine anuntul / invitatia poate vedea LE-urile in definire si va avea disponibil
butonul de adaugare. Restul actorilor vor avea disponibila doar actiunea de vizualizare.

4.2.1.4.2 Adaugare licitatiii electronice la reofertare acord-cadru

Licitatia electronica pentru procedurile ce au reofertare se defineste ca o licitatie electronica obisnuita,


cu exceptia diferentelor sunt punctate mai jos.

In prima etapa de definire a LE-ului AC-ul va putea deselecta factorii de evaluare (preluati automat din
invitatie / anunt) pe care nu-i doreste sa-i liciteze. La deselectarea / reselectarea factorilor sistemul va
calcula in mod automat punctajul criteriilor neelectronice.

Autoritatii contractante i se ofera posibilitatea setarii denumirii LE-ului pe care il initiaza.

In cazul procedurii offline, in etapa 2 sunt adaugate informatiile despre participanti, prin selectarea /
stergerea lor sau modificari ale ofertelor.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 99

In cazul procedurii online, informatiile despre participantise vor vizualiza in maniera read-only abia la
previzualizarea licitatiei pentru publicare.
4.2.1.4.3 Detaliu LE la reofertare la acord-cadru

In cadrul paginii de detaliu a licitatiilor electronice sunt afisate informatiile referitoare la anuntul /
invitatia din care provine, precum si informatiile despre lot.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 100

In cazul AC-ului se pot efectua urmatoarele actiuni:


· Anulare LE – se actioneaza butonul „Anulare". Actiunea de anulare se refera la anularea
reofertarii. Nu se mai poate reveni din anulare. Actiunea nu are efect asupra starii procedurii /
lotului.
Conditii:
- LE-ul sa fie in una din starile de desfasurare, dar nu in definire (in asteptare, licitare,
pauza, deliberare);
- nu conteaza daca e sau nu suspendata;
- selectarea motivului anularii;
Operatii realizate:
- schimbare stare in „anulata".
- setarea datei de anulare;
- transmitere mailuri participantilor;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 101

· Suspendare LE – se actioneaza butonul „Suspendare". Actiunea de suspendare se refera la


suspendarea reofertarii. Actiunea nu are efect asupra starii procedurii / lotului.
Conditii:
- LE-ul sa fie in una din starile de desfasurare, dar nu in definire (in asteptare, licitare,
pauza, deliberare);
- sa nu fie anulata;
- sa nu fie suspendata;
Operatii realizate:
- schimbare stare in „suspendata".
- setarea datei suspendarii;
- transmitere mailuri participantilor;

· Revenire din suspendare la fluxul normal – se actioneaza butonul „Revenire din


suspendare". Actiunea de revenire din suspendare se refera la revenirea din suspendarea
reofertarii. Actiunea nu are efect asupra starii procedurii / lotului.
Conditii:
- LE-ul sa fie suspendat;
- sa nu fie anulata;
Operatii realizate:
- resetarea statusului de suspendare;
- decalarea termenelor in cazul in care, la data revenirii din suspendare, termenul etapei
curente este depasit sau este in ultima zi;
- transmitere mailuri participantilor;

· Intoarcere la definire – se actioneaza butonul „Intoarcere la definire". Actiunea nu are efect


asupra starii procedurii / lotului.
Conditii:
- LE-ul sa fie suspendat;
- sa nu fie anulata;
Operatii realizate:
- schimbarea starii in „definire";
- resetarea ofertelor;
- transmitere mailuri participantilor;

· Oprire LE – se actioneaza butonul „Oprire LE". Actiunea nu are efect asupra starii procedurii /
lotului.
Conditii:
- LE-ul sa fie in pauza;
- sa nu fie anulata;
- AC-ul sa fi optat pentru aceasta posibilitate;
Operatii realizate:
- schimbarea starii in „deliberare";

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 102

4.2.1.4.4 Clasament LE la reofertare la acord-cadru

Prin apasarea butonului "Clasament" din pagina de detalii a licitatiei electronice de reofertare a unei
proceduri de tip acord-cadru, aplicatia incarca pagina "Clasament".

In cazul licitatiei electronice de reofertare a unei proceduri de tip acord-cadru, contractul subsecvent se
atribuire unui singur operator economic, prin urmare din clasament se poate selecta un singur ofertant.

Alte operatii disponibile in pagina:

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 103

· Finalizare deliberare – se actioneaza butonul „Finalizare deliberare".


Conditii:
- LE-ul sa fie in deliberare;
- sa nu fie anulata;
- sa nu fie suspendata;
- sa se fi selectat castigatorul;
Operatii realizate:
- schimbarea starii in „atribuita";

Doar dupa finalizarea operatiei de deliberare se poate defini contractul subsecvent.

4.2.2 Anunturi de tip erata nepublicate


Modulul de anunturi de tip erata nepublicate se acceseaza selectand din pagina de start a meniului
Anunturi de participare pictograma corespunzatoare acestui modul. Utilizatorul este redirectat in
pagina Lista erate nepublicate.

Pagina va cuprinde toate eratele nepublicate pentru un anumit tip de anunt, aflate in starile (definire, in
asteptare validare, respinse, in asteptare trimitere, trimis la OJ) si care apartin autoritatii contractante.
Anunturile care constituie republicari vor fi marcate in lista in mod diferit prin pictograma .

Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care
permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes:
· Denumire contract;
· Nr. anunt;
· Cod CPV;
· Denumire CPV;
· Stare;
· Tip procedura;
· Stare publicare (original, republicat);
· Versiune CPV (Rev.1, Rev.2).

Pictograma corespunde anunturilor de participare aflate in starea de definire. Prin actionarea

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 104

acesteia utilizatorul este directionat catre pagina de editare a anuntului respectiv.


Pictograma corespunde anunturilor de participare care nu mai sunt in starea de definite, dar care
nu s-au publicat inca. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a
anuntului.

Pentru a realiza exportul listei de anunturi de tip erata nepublicate se actioneaza butonul .
Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a anunturilor de participare.

4.2.2.1 Detaliu erata nepublicata

1. Anunturi aflate in starile asteptare validare, respins, asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ

Pagina de vizualizare anuntului de tip erata nepublicata se acceseaza selectand din lista Lista erate

nepublicate, pictograma corespunzatoare anunturilor aflate in starile asteptare validare, respins,


asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ. Anunturile aflate in starile enumerate nu pot fi modificate, acestea
fiind disponibile doar pentru consultare.

Detaliul de anunt de tip erata cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la
definirea acestuia.

Actiuni:

· O lista simpla a tuturor eratelor definite pentru anuntul la care face referire erata curenta - prin

actionarea butonului .

· Referinta la anuntul asociat – numarul anuntului, denumirea si data publicarii in SEAP, precum si un
buton care va redirectona utilizatorul in pagina de detaliu a
anuntului asociat.
· Daca anuntul reprezinta o republicare sau nu si lista istoricului republicarilor - prin actionarea

butonului .

2. Anunturi aflate in starea in definire.

Pagina de vizualizare anuntului de tip erata nepublicata se acceseaza selectand din lista Lista erate

nepublicate, pictograma corespunzatoare anunturilor aflate in starea in definire. Anunturile aflate in starea
In definire sunt editabile.

Actiuni:

· Prin actionarea butonului se realizeaza permanentizarea modificarilor efectuate asupra


anuntului in sistem.
· Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul
care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate
si previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu,
afisata dupa publicare.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 105

In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului ).

Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare
ANRMAP (indiferent daca valoarea estimata a anuntului este mai mare sau mai mica decat pragul
legal). Dupa publicare nu se mai pot opera modificari asupra anuntului.

Obs. Aplicatia transmite in mod automat anunturile de tip erata la OJEU, procesul fiind similar ca in
cazul celorlalte anunturi. Trimiterea eratelor la OJEU se face dupa urmatoarea regula: daca anuntul
original a fost transmis la OJEU si anunturile de erata aferente vor fi transmise la OJEU. Autoritatea
contractanta nu poate opta pentru transmiterea in mod explicit a eratelor la OJEU. Inainte de
transmiterea la OJEU, eratele vor fi in prealabil validate de catre ANRMAP.

· Actionarea butonului va avea ca efect eliminarea anuntului din baza de date, fara
posibilitatea recuperarii acestuia. La apasarea butonului se va afisa un popup de
confirmare a stergerii, pentru a evita stergerea din greseala a anuntului.

Daca se sterge copia unui anunt, se va putea crea o noua copie pornind de la anuntul initial.

Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina de lista Lista erate nepublicate.

4.3 Anuntul de atribuire


La finalizarea cu castigator a unei achizitii (care nu e cerere de oferta sau cumparare directa),
autoritatea contractanta este obligata sa publice in SEAP anuntul de atribuire, indiferent daca
procedura de achizitie s-a desfasurat in SEAP sau offline. Anuntul de atribuire corespunde unei
singure proceduri.
Nu se poate defini un anunt de atribuire in SEAP, daca anuntul de participare aferent nu a fost in
prealabil definit in SEAP. Exceptie constituie cazul in care procedura utilizata a fost negocierea fara
publicarea prealabila a unui anunt de participare.
O mare parte din elementele formularului anuntului de atribuire, se vor completa automat cu informatii
preluate din anuntul de participare referit. Elementele preluate din anuntul de participare au doar
caracter informativ, ele pot fi modificate de autoritatea contractanta.
In cazul in care anuntul de participare a fost validat de catre ANRMAP si anuntul de atribuire aferent va
necesita validare ANRMAP, chiar daca valoarea acestuia este sub pragul legal.

Pentru a accesa acest modul se selecteaza optiunea Anunturi de atribuire din meniul Anunturi.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 106

Va fi deschisa pagina de start a modulului Anunturi de atribuire.

· Modulul Anunturi de atribuire permite vizualizarea anunturilor de atribuire nepublicate, definirea si


publicarea acestora precum si vizualizarea anunturilor publicate;
· Modulul Anunturi de tip erata nepublicate permite vizualizarea anunturilor de tip erata nepublicate.

4.3.1 Anunturi de atribuire


Modulul de anunturi de atribuire nepublicate se acceseaza selectand din meniul Anunturi optiunea
Anunturi de atribuire si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul.
Utilizatorul este redirectat in pagina Anunturi de atribuire nepublicate.
Aceasta pagina contine lista anunturilor de atribuire definite de autoritatea contractanta, aflate in
starile: definire, asteptare validare, asteptare trimitere la OJ, trimis la OJ, respinse sau nepublicate.
Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care
permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumire contract, stare anunt, cod CPV,
denumire CPV, versiune CPV (Rev.1, Rev.2), tip contract, tip procedura, pentru publicare, tip anunt
(original, republicat) si numarul anuntului. In aceeasi lista sunt afisate si anunturile de atribuire pentru
utilitati. Criteriul "utilitati" permite filtrarea acestora.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 107

Pentru adaugarea unui anunt de atribuire se actioneaza butonul ,iar pentru un anunt de
atribuire utilitati se apasa butonul . Se va deschide pagina de definire a
anuntului de atribuire.
Pictograma corespunde anunturilor de atribuire aflate in starea de definire. Prin actionarea
acesteia utilizatorul este directionat catre pagina de editare a anuntului respectiv.
Pictograma corespunde anunturilor de atribuire care nu mai sunt in starea de definite, dar care nu
s-au publicat inca. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a anuntului.
Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a anunturilor de atribuire.
4.3.1.1 Definire anunt de atribuire

Definirea anuntului de atribuire presupune completarea unui formular structurat pe sapte sectiuni:
general, sectiunea I (autoritate contractanta), sectiunea II (obiectul contractului), sectiunea IV
(procedura), sectiunea VI (informatii suplimentare) si anexa D (justificarea alegerii procedurii de
atribuire negociere fara publicarea anuntului de participare). Anexa C are doar caracter consultativ si
cuprinde lista serviciilor prevazute in sectiunea II.

General - Informatii generale


In prima sectiune a formularului se completeaza valoarea totala a contractului si moneda in care se
exprima valoarea. Valoarea nu trebuie sa contina TVA. Functie de valoarea indicata in aceasta
sectiune, sistemul va decide daca anuntul are nevoie de validarea ANRMAP-ului inainte de publicare
sau daca se trimite la OJ (luand in considerare cele doua reguli expuse in capitolul de Anunturi,
referitoare la validarea de catre ANRMAP si transmiterea la OJ a anuntului de atribuire cu legatura la
anuntul de participare).

Daca tipul de procedura aplicat la atribuirea contractului este negocierea fara publicarea prealabila a
unui anunt de participare se bifeaza casuta corespunzatoare acestei etichete. In caz contrar trebuie
selectat anuntul de participare aferent procedurii de achizitie, publicat anterior in SEAP.
La actionarea butonului Selecteaza anunt de participare se va deschide o ferestra de tip popup, care
va contine toate anunturile de participare publicate in SEAP de autoritatea contractanta si care nu au
fost asociate la un anunt de atribuire. Prin selectarea anuntului de participare din lista, se vor prelua
automat informatiile din anuntul de participare in cel de atribuire.
La parasirea acestei sectiunii, informatiile legate de procedura nu se mai pot modifica.
Atentie! Nu se poate defini un anunt de atribuire in SEAP daca anuntul de participare nu a fost publicat
in SEAP.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 108

La alegerea optiuni "Contractul face referire la o categorie speciala de servicii" :


- autoritatea contractanta nu va mai putea selecta anuntul de participare;
- in sectiunea "Obiectul contractului" va fi selectat in mod implicit tipul de contract servicii, fara
posibilitatea schimbarii acestuia;
- lista de selectie a categoriilor de servicii, va contine doar serviciile speciale.

Sectiunea I - Autoritatea contractanta


Sectiunea I este dedicata profilului autoritatii contractante. Subsectiunea I.1 se va completa automat cu
datele de contact ale autoritatii contractante, pe care aceasta le-a furnizat in sistem. Campurile sunt
editabile; utilizatorul poate modifica valorile propuse de sistem. Singurul camp needitabil este
denumirea oficiala.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 109

In subsectiunea I.2 trebuie selectat un singur tip de autoritate contractanta din cele prezentate in
partea stanga si una sau mai multe tipuri de activitati afisate in partea dreapta. Daca autoritatea
contractanta nu regaseste tipul sau activitatea, in listele propuse de sistem, va completa campul altele
corespunzator tipului de autoritate contractanta, respectiv activitatii principale.
Va trebui sa specificati daca achizitia se face in numele altor autoritati contractante.

Sectiunea II: Obiectul Contractului


Sectiunea este dedicata obiectului contractului. Se completeaza toate campurile obligatorii din aceasta
sectiune. Se introduce titlul atribuit de autoritatea contractanta contractului. Alegeti tipul de contract cel
mai apropiat de specificul achizitie.

Pentru introducerea codurilor NUTS se acceseaza lista de selectie corespunzatoare utilizand


pictograma . Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza pictograma atasata
acestuia. (detalii coduri NUTS). La definirea anuntului de atribuire prin selectarea anuntului de
participare corespunzator, se va face preluarea in anuntul de atribuire a codului NUTS definit in anuntul
de participare.

Daca tipul de contract este servicii si categoria serviciilor este cuprinsa intre 17 si 27, se poate opta
pentru nepublicarea anuntului de atribuire. Anuntul va fi validat de ANRMAP sau trimis la OJ, daca
este cazul, dar nu va fi publicat in SEAP si nici la Jurnalul Oficial.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 110

Specificati daca acest anunt implica stabilirea unui acord cadru sau realizarea unui sistem dinamic de
achizitii. Pentru completarea vocabularul comun privind achizitiile publice se acceseaza lista de
selectie a codurilor CPV utilizand pictograma . Pentru stergerea continutului acestui camp se
actioneaza pictograma atasata acestuia.
Completarea subsectiunii legate de valoarea totala a contractului, presupune fie furnizarea valorii
totale, fie a ofertei celei mai mici sau celei mai mari. Se precizeaza moneda in care sunt exprimate si in
cazul in care contin TVA se introduce si valoarea acestuia.
Se specifica daca acest contract intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
prin Da sau Nu.

Sectiunea IV: Procedura


Sectiunea IV este dedicata procedurii aplicate.
In Subsectiunea IV.1.1 se alege tipul de procedura, doar daca in prima sectiune nu s-a ales
negocierea fara publicarea prealabila a anuntului de participare.
Pentru criteriul de atribuire se poate opta pentru unul din criteriile "pretul cel mai scazut" sau "oferta
cea mai avantajoasa din punct de vedere economic". In cazul alegerii ultimei optiuni autoritatea
contractanta are posbilitatea de a introduce criteriile de evaluare, si daca e cazul ponderea lor. Daca
se introduc criterii cu ponderi, suma ponderilor trebuie sa fie 100.
A treia subsectiune se refera la informatii administrative. Daca se cunoaste, introduceti numarul de
referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta si datele referitoare la publicarile anterioare in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ale aceluiasi contract.

In cazul anunturilor de atribuire asociate anunturilor de participare de tip acord cadrul cu mai multi
participati sunt preluati toti operatorii economici declarati castigatori la deliberare, impreuna cu ofertele
lor. In cazul in care nu exista impartire pe loturi, se defineste un singur contract de acord-cadru.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 111

Sectiunea V: Atribuirea contractului

In sectiunea V se vor introduce date relativ la contract. Pagina contine lista contractelor definite si lista
ofertantilor castigatori.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 112

OBS. : Pentru anunturile de participare online si offline cu faza finala de LE, castigatorii se preiau
automat la definirea anuntului de atribuire din procedura, insa pentru cele offline fara faza finala de LE
este necesara completarea prealabila a sectiunii "Lista agenti economici castigatori" pentru a stabili
castigatorii ce vor fi asignati ulterior la contracte. Numai dupa ce s-au stabilit castigatorii se pot
completa toate informatiile corespunzatoare unui contract.

Pentru a adauga un nou agent economic castigator se va actiona butonul Adauga ofertant. Acest
buton va fii vizibil doar pentru anunturile offline fara faza finala de LE. Utilizatorul va fii directionat in
pagina de editare participant.

Se completeaza informatiile despre participant sau se selecteaza un ofertant si se actioneaza butonul


Salvare pentru salvarea informatiilor introduse. Dupa salvare ofertantul va apare in lista de agenti
economici din sectiunea 5.

· Editare contract - se actioneaza link-ul de editare corespunzator lotului care se doreste editat;
utilizatorul va fi directionat in pagina Sectiunea V: Atribuirea si valoarea contractului - Definire
contract;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 113

· Adaugare contract - se actioneaza butonul Adauga contract; utilizatorul va fi directionat in pagina


Sectiunea V: Atribuirea si valoarea contractului - Definire contract;
· Stegere contracte - se selecteaza contractele dorite in vederea eliminarii, prin bifarea checkbox-
urilor corespunzatoare, si se actioneaza butonul Sterge. Stergerea se face direct in baza de date,
nemaifiind necesara actionarea butonului Salveaza, pentru permanentizarea modificarilor.

Adaugare / editare contract

Prin actionarea butonul Adauga contract utilizatorul este directionat in pagina de definire a unui nou
contract:

Pentru crearea unui contract utilizatorul trebuie sa ofere informatii privind:


· Numar contract si denumire;
· V.1) Data atribuirii contractului;
· V.2) Numarul de oferte primite;
· V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul; (sectiunea este

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 114

repetitiva in cazul in care se inchieie un acord cadru); se selecteaza castigatorul din lista de selectie
si se actioneaza butonul Adauga castigator.
· V.4) Informatii privind valoarea contractului;
· V.5) Contractul ar putea fi subcontractat (lista de optiuni cuprinde: "Da, "Nu").

Pentru fiecare contract declarat AC-ul trebuie sa selecteze cel putin un lot (in cazul in care exista
impartire pe loturi).

Actiuni

· Salvare contract - se completeaza formularul si se actioneaza butonul Valideaza. Pentru a putea


realiza salvarea, o serie de conditii trebuie indeplinite simultan. Butonul este disponibil doar daca
anuntul este "in definire";

Conditii:
- toate campurile obligatorii ale contractului trebuie completate
- sa nu existe un alt contract cu acelasi numar in aceeasi data;
- data contractului sa fie mai mica sau egala cu data curenta;
- daca procedura nu are impartire pe loturi sa nu existe un contract deja definit;
- daca procedura are impartire pe loturi (informatie preluata din anuntul de participare), trebuie
sa existe cel putin lot selectat;
- anuntul sa nu fi fost deja publicat.

· Selectie lot - la actionarea butonului Adauga lot se va deschide o pagina de tip pop-up care va
contine toate loturile definite in anuntul de participare, care nu au fost asociate altui contract si care
fie au starea "in desfasurare", fie nu au setata aceasta stare.
(pentru ca butonul sa fie accesibil este necesara salvarea prealabila a anutului de atribuire);

· Stergere lot - se va actiona pictograma de stergere corespunzatoare lotului ce se doreste a fii sters.
· Intoarcerea in lista de contracte - prin apasarea butonului Inapoi

OBSERVATIE: Daca procedura se finalizeaza printr-un contract si are impartire pe loturi, iar la
momentul publicarii anunului de atribuire nu s-au atribuit toate loturile, se va da AC-ului posibilitatea
declararii contractelor dupa publicarea anuntului, pentru loturile ramase neadjudecate; Astfel aceasta
sectiune va fii din nou accesibila utilizatorului.

In cazul in care anuntul de atribuire face referire la o procedura de negociere fara publicarea
prealabila a anuntului se va putea defini un singur contract in sectiunea a V-a.

Sectiunea VI: Informatii suplimentare


In sectiunea VI va trebui sa prezentati informatii suplimentare referitoare la anuntul de atribuire,
privitoare la inscrierea contractului intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare, precum si
adrese de contact pentru organisme responsabile de proceduri de recurs sau mediere, termene de
introducere a recursurilor si detaliile serviciului de la care se pot obtine infomatii privind introducerea
unui recurs

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 115

Anexa D: Justificarea alegerii negocierii fara publicarea prealabila a unui anunt de


participare
Aceasta sectiune se va completa doar in cazul procedurii de negociere fara publicarea unui anunt de
participare. Motivul se va preciza prin bifarea in dreptul acestuia. Trebuie indicat cel putin un motiv
pentru a putea publica anuntul.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 116

Elementele obligatorii care trebuie completate pentru salvarea intermediara a anuntului sunt
urmatoarele:
· Sectiunea General - valoarea toatala a contractului si moneda in care se exprima;
· Sectiunea I - Autoritatea contractanta: datele de contact din subsectiunea I.1 si tipul autoritatii
contractante;
· Sectiunea II - Denumirea contractului, tipul contractului, codul CPV al obiectului principal;
· Sectiunea IV - Tipul de procedura si Criteriul de atribuire.

Dupa completarea datelor in formularul de anunt se apasa butonul pentru a


permanentiza modificarile in sistem. Butonul poate fi actionat din oricare din sectunile formularului.
Acesta va avea ca efect salvarea datelor introduse in toate sectiunile formularului, nu doar pe cele ale
sectiunii din care s-a apasat butonul.

Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul


care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate si
previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu, afisata
dupa publicare.

In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 117

actionarea butonului ).
Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare ANRMAP
(daca valoarea estimata a anuntului este mai mare decat pragul legal) sau in cea de publicat (daca
anuntul nu are nevoie de validare ANRMAP).

Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista anunturi de atribuire. In cazul in care s-


au efectuat modificari in formularul de anunt fara a fi salvate in sistem, prin actiunea de inapoi acestea
se vor pierde.
4.3.1.2 Detaliu anunt de atribuire

1. Anunturi aflate in starea in definire.


Pagina de vizualizare anuntului de atribuire se acceseaza selectand din lista Anunturi de atribuire , pictorgrama

corespunzatoare anunturilor aflate in starea in definire. Anunturile aflate in starea In definire sunt editabile.

Actiuni

· Prin actionarea butonului se realizeaza permanentizarea modificarilor efectuate asupra


anuntului in sistem.
· Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul
care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate
si previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu,
afisata dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului ).

Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare
ANRMAP (daca valoarea estimata a anuntului este mai mare decat pragul legal) sau in cea de
publicat (daca anuntul nu are nevoie de validare ANRMAP).

· Actionarea butonului va avea ca efect eliminarea anuntului din baza de date, fara
posibilitatea recuperarii acestuia. La apasarea butonului se va afisa un popup de
confirmare a stergerii, pentru a evita stergerea din greseala a anuntului.

Daca se sterge copia unui anunt, se va putea crea o noua copie pornind de la anuntul initial.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 118

Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina de lista Anunturi de atribuire.

2. Anunturi publicate
Pagina de vizualizare a anuntului de atribuire se acceseaza selectand din lista Anunturi de atribuire ,

pictorgrama corespunzatoare anunturilor care se doresc a fii vizualizate.

Detaliul de anunt cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea anuntului
referitoare la: profilul autoritatatii contractante, obiectul contractului, detaliile despre procedura,
contracte, informatiile suplimentare.

Butonul Anexa D va directioneaza catre pagina in care sunt oferite detalii ale motivului care justifica
alegerea negocierii fara publicare prealabila a unui anunt de participare.

Posibilitatea de clonare a unui anunt respins de catre ANRMAP, este disponibila doar autoritatii
contractante, si se realizeaza din detaliul anuntului, prin intermediul butonului Creaza copie. In cazul in
care pentru anuntul respins s-a realizat deja o copie, butonul nu va mai fi vizibil.

Prin actionarea butonului utilizatorul este redirectionat in pagina Istoric anunturi


care cuprinde atat anunturile publicate anterior, cat si cele publicate ulterior datei publicarii anuntului
curent si care sunt intr-o relatie de clonare cu anuntul curent (toti ascendentii si descendentii obtinuti
prin aplicarea operatiei de clonare).

Prin actionarea butonului ( accesibil doar din detaliul unui anunt aflat in starea publicat
si nu in starile premergatoare publicarii ) utilizatorul este redirectionat in pagina Lista erate care contine
eratele anuntului curent, indiferent de stare.

Adaugare contract dupa publicare

Daca procedura se finalizeaza printr-un contract si are impartire pe loturi, iar la momentul publicarii
anunului de atribuire nu s-au atribuit toate loturile, se va da AC-ului posibilitatea declararii contractelor
dupa publicarea anuntului, pentru loturile ramase neadjudecate; Acest lucru se poate realiza prin
actionarea butonului Adauga contract.

Prin actionarea acestui buton utilizatorul va fii directionat in anuntul de atribuire corespunzator avand
acces doar la sectiunile:
- Sectiunea 2 - Obiectul contractului
- Sectiunea 5 - Atribuirea contractului
pentru a realiza atribuirea loturilor ramase neadjudecate.

! Restrictiile referitoare la definirea contractelor descrise la anuntul de atribuire la cererea de oferta, se


aplica in totalitate si anuntului de atribuire la proceduri. (vezi
Restrictii la definirea anuntului de atribuire la cererea de oferta)

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 119

4.3.1.2.1 Contracte subsecvente

In detaliul anuntului de atribuire publicat se va afisa butonul „Contracte subsecvente". Butonul este
disponibil doar daca modalitatea de atribuire a contractului este acord-cadru, indiferent de momentul
definirii in sistem a anuntului / invitatiei de participare.

Actionarea butonului va avea ca efect directionarea utilizatorului in lista contractelor subsecvente.

4.3.1.2.1.1 Lista contracte subsecvente

In pagina „Lista de contracte subsecvete la acordul cadru" se ajunge din detaliul anuntului de atribuire
la anunt de participare / invitatie prin actionarea butonul „Contracte subsecvente".

Informatiile disponibile in pagina sunt impartite in doua rubrici:


· Informatii de identificare ale anuntului / invitatiei de participare: numar si data publicare;
· lista navigabila a contractelor subsecvente definite de AC la anuntul de atribuire curent;

In cadrul paginii "Lista de contracte subsecvente la acordul cadru" sunt afisate in lista urmatoarele
campuri:
· [Numar contract / Data contract] – Denumire contract;
· Data publicare/Stare;
· Valoare contract;
· Castigator;
· Coloana de operatii (iconita de editare daca e in definire sau inconita de vizualizare daca e
publicata);

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 120

In cadrul paginii "Lista de contracte subsecvente la acordul cadru" urmatoarele actiuni sunt disponibile:
· Adaugare contract – se actioneaza butonul „Adauga".
Conditii:
- anuntul de atribuire sa fie publicat;
- procedura se incheie prin acord-cadru;
Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat in formularul de definire a contractului;

· Editare contract – se actioneaza iconita de editare corespunzatoare contractului aflat in


starea de definire; utilizatorul este directionat in formularul de definire al contractului;

· Vizualizare contract - se actioneaza iconita de vizualizare corespunzatoare contractului


publicat; utilizatorul este directionat detaliul contractului;

· Inapoi – se apasa butonul „Inapoi" si utilizatorul va fi directionat in pagina de detaliu a


anuntului de atribuire.

4.3.1.2.1.2 Adaugare contracte subsecvente

In pagina „Definire contract subsecvent" se ajunge din lista de contracte subsecvente in doua moduri:
· prin actionarea butonului „Adauga", caz in care formularul ca fi gol;
· fie prin actionarea iconitei de editare, caz in care formularul se va completa cu datele aferente
contractului selectat;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 121

Informatiile disponibile in pagina sunt impartite in doua rubrici:


· Informatii de identificare ale anuntului de atribuire: denumire, numar si data publicare;
· Formularul de editare al contractului;

Formularul de editare al contractului contine urmatoarele campuri:


· Numar - Se completeaza de catre utilizator. Este camp obligatoriu.
· Denumire - Se introduce de catre utilizator. Este camp obligatoriu.
· Valoare contract - . Se introduce de catre utilizator. Este obligatoriu.
· Moneda de exprimare a valorii contractului - Lista de selectie cu trei valori: RON, EUR si USD. Este
obligatoriu de selectat.
· Selectie LE-uri la reofertare In cazul in care AC-ul a optat in anunt / invitatie pentru reofertare in
SEAP, AC-ul va fi obligat sa selecteze LE la reofertare desfasurata pentru anuntul / invitatia
curenta. La selectare se va completa automat rubrica cu detaliile castigatorului.
· Informatii castigator - Aceleasi ca la anuntul de atribuire. Informatiile se pot completa direct de catre
AC, doar daca reofertarea nu s-a realizat in SEAP (alftel se completeaza automat la selectarea LE-
ului). Se va oferi posibilitatea selectarii agentului economic din sistem, caz in care datele se vor
completa automat, fara posibilitatea modificarii acestora. Se poate declara un singur
castigator.
· Alte informatii.

In cadrul paginii "Adaugare/Editare contract subsecvent" urmatoarele actiuni sunt disponibile:


· Selectie castigator – se actioneaza butonul „Selectare castigator" care ca efect deschiderea
unei ferestre de tip popup din care AC-ul va putea selecta operatorul economic. Operatia se
poate efectua doar daca anuntul este in definire si nu s-a optat pentru reofertare in SEAP.

· Stergere selectie – se actioneaza butonul „Sterge selectie" care ca efect resetarea campurilor
cu informartiile despre castigator. Operatia se poate efectua doar daca anuntul este in definire, a
fost selectat un ofertant si nu s-a optat pentru reofertare in SEAP.

· Selectie LE – se actioneaza butonul „Selectare LE (reluare competitie)" care ca efect


deschiderea unei ferestre de tip popup din care AC-ul va putea selecta LE. Operatia se poate
efectua doar daca anuntul este in definire si s-a optat pentru reofertare in SEAP. Lista de
selectie este descrisa in capitolul urmator.

· Salvare contract – se actioneaza butonul „Salveaza".


Conditii:
- contracul sa aiba toate campurile obligatorii completate;
- sa fie in starea de definire;
Operatii realizate:
- se salveaza in baza de date informatiile;

· Publicare contract – se actioneaza butonul „Publica".


Conditii:
- contracul sa aiba toate campurile obligatorii completate;
- sa fie in starea de definire;
Operatii realizate:
- se salveaza in baza de date informatiile;
- se shimba starea in „publicat";
- se seteaza data publicarii contratului;

· Inapoi – se apasa butonul „Inapoi" si utilizatorul va fi directionat in pagina de detaliu a anuntului


de atribuire.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 122

In pagina de selectie a LE-urilor se ajunge din formularul de definire al contractului subsecvent prin
actionarea butonului „Selectie licitatiii electronice (reluare competitie)".

Lista va afisa toate LE-urile la reofertare atribuite aferente invitatiei / anuntului de participare curent
care nu au fost asociate unui contract subsecvent. Daca s-a selectat deja o LE, lista se va filtra si dupa
castigatorul LE-ului selectat initial, pentru a asigura faptul ca avem acelasi castigator pe contract.

In cadrul paginii "Lista de contracte subsecvente la acordul cadru" sunt afisate in lista urmatoarele
campuri:
· Cod unic de identificare / Denumire LE;
· Data publicare;
· Coloana de selectie;

Urmatoarele actiuni sunt disponibile:


· Selectare LE – se actioneaza butonul de selectie;
· Inchidere fereastra

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 123

4.3.1.2.1.3 Vizualizare contract subsecvent

In pagina „Detaliu contract subsecvent" se ajunge din lista de contracte subsecvente prin actionarea
iconitei de vizualizare contract.

Pagina va contine:
· Informatii de identificare ale anuntului de atribuire: denumire, numar si data publicare;
· Toate informatiile introduse la definrea contractului + data publicarii contractului;
· Lista simpla a LE-urilor la reofertare la care face referinta contractul (doar daca reofertarea s-a
realizat in SEAP);

Campuri afisate in lista de LE-uri:


· Cod unic de identificare / Denumire LE;
· Data publicare;
· Data atribuire;

4.3.2 Anunturi de tip erata nepublicate


Modulul de anunturi de tip erata nepublicate se acceseaza selectand din pagina de start a meniului
Anunturi de atribuire pictograma corespunzatoare acestui modul. Utilizatorul este redirectat in
pagina Lista erate nepublicate.

Pagina va cuprinde toate eratele nepublicate pentru un anumit tip de anunt, aflate in starile (definire, in
asteptare validare, respinse, in asteptare trimitere, trimis la OJ) si care apartin autoritatii contractante.
Anunturile care constituie republicari vor fi marcate in lista in mod diferit prin pictograma .

Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care
permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes:
· Denumire contract;
· Nr. anunt;
· Cod CPV;
· Denumire CPV;
· Stare;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 124

· Tip procedura;
· Stare publicare (original, republicat;
· Versiune CPV (Rev.1, Rev.2).

Pictograma corespunde anunturilor de participare aflate in starea de definire. Prin actionarea


acesteia utilizatorul este directionat catre pagina de editare a anuntului respectiv.
Pictograma corespunde anunturilor de participare care nu mai sunt in starea de definite, dar care
nu s-au publicat inca. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a
anuntului.

Pentru a realiza exportul listei de anunturi de tip erata nepublicate se actioneaza butonul .
Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a anunturilor de participare.
4.3.2.1 Detaliu erata nepublicata

1. Anunturi aflate in starile asteptare validare, respins, asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ

Pagina de vizualizare anuntului de tip erata nepublicata se acceseaza selectand din lista Lista erate

nepublicate, pictograma corespunzatoare anunturilor aflate in starile asteptare validare, respins,


asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ. Anunturile aflate in starile enumerate nu pot fi modificate, acestea
fiind disponibile doar pentru consultare.

Detaliul de anunt de tip erata cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la
definirea acestuia.

Actiuni:

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 125

· O lista simpla a tuturor eratelor definite pentru anuntul la care face referire erata curenta - prin

actionarea butonului .

· Referinta la anuntul asociat – numarul anuntului, denumirea si data publicarii in SEAP, precum si un
buton care va redirectona utilizatorul in pagina de detaliu a
anuntului asociat.
· Daca anuntul reprezinta o republicare sau nu si lista istoricului republicarilor - prin actionarea

butonului .

2. Anunturi aflate in starea in definire.

Pagina de vizualizare anuntului de tip erata nepublicata se acceseaza selectand din lista Lista erate

nepublicate, pictograma corespunzatoare anunturilor aflate in starea in definire. Anunturile aflate in starea
In definire sunt editabile.

Actiuni:

· Prin actionarea butonului se realizeaza permanentizarea modificarilor efectuate asupra


anuntului in sistem.
· Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul
care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate
si previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu,
afisata dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului ).

Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare
ANRMAP (indiferent daca valoarea estimata a anuntului este mai mare sau mai mica decat pragul
legal). Dupa publicare nu se mai pot opera modificari asupra anuntului.

Obs. Aplicatia transmite in mod automat anunturile de tip erata la OJEU, procesul fiind similar ca in
cazul celorlalte anunturi. Trimiterea eratelor la OJEU se face dupa urmatoarea regula: daca anuntul
original a fost transmis la OJEU si anunturile de erata aferente vor fi transmise la OJEU. Autoritatea
contractanta nu poate opta pentru transmiterea in mod explicit a eratelor la OJEU. Inainte de
transmiterea la OJEU, eratele vor fi in prealabil validate de catre ANRMAP.

· Actionarea butonului va avea ca efect eliminarea anuntului din baza de date, fara
posibilitatea recuperarii acestuia. La apasarea butonului se va afisa un popup de
confirmare a stergerii, pentru a evita stergerea din greseala a anuntului.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 126

Daca se sterge copia unui anunt, se va putea crea o noua copie pornind de la anuntul initial.

Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina de lista Lista erate nepublicate.

4.4 Anunturi de concurs


Pentru gestiunea anunturilor de concurs, se selecteaza optiunea Anunturi de concurs din meniul
Anunturi.

Se va deschide pagina de start a modulului Anunturi de concurs.

· Modulul Anunturi de participare la concursul de solutii nepublicate permite vizualizarea


anunturilor de concurs nepublicate, definirea si publicarea acestora;
· Modulul Anunturi de participare la concursul de solutii publicate permite vizualizarea anunturilor
de concurs publicate.
· Modulul Anunturi de tip erata nepublicate permite vizualizarea si publicarea anunturilor de tip
erata nepublicate.

4.4.1 Anunturi de participare la concursul de solutii nepublicate


Modulul de anunturi de concurs nepublicate se acceseaza selectand din meniul Anunturi optiunea
Anunturi de concurs si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul.
Utilizatorul este redirectat in pagina Anunturi de participare la concursul de solutii.

Aceasta pagina contine lista anunturilor de participare la concursul de solutii definite de autoritatea
contractanta, aflate in starile: definire, asteptare validare, asteptare trimitere la OJ, trimis la OJ,
respinse sau nepublicate. Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un
mecanism de cautare, care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumire contract,

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 127

stare anunt, utilitati, cod CPV, denumire CPV, versiune CPV (Rev.1, Rev.2), tip procedura, tip anunt
(original, republicat) si numarul anuntului.

Pentru adaugarea unui anunt de participare la concursul de solutii se actioneaza butonul .


Pictograma corespunde anunturilor de participare la concursul de solutii aflate in starea de
definire. Prin actionarea acesteia utilizatorul este directionat catre pagina de editare a anuntului
respectiv.
Pictograma corespunde anunturilor de participare la concursul de solutii care nu mai sunt in
starea de definite, dar care nu s-au publicat inca. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in
pagina de vizualizare a anuntului.

Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a anunturilor de participare la concursul


de solutii.

4.4.1.1 Definire anunt de concurs

Definirea anuntului de concurs presupune completarea unui formular structurat pe opt sectiuni:
general, sectiunea I (autoritate contractanta), sectiunea II (obiectul concursului), sectiunea III
(informatii juridice, economice, financiare si tehnice), sectiunea IV (procedura), sectiunea VI (informatii

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 128

suplimentare), anexa A (adrese suplimentare si puncte de contact).

General - Informatii generale

In prima sectiune a formularului se alege Directiva care reglementeaza acest concurs.De asemenea
se completeaza valoarea estimata si moneda in care se exprima valoarea. Valoarea nu trebuie sa
contina TVA. Functie de valoarea indicata in aceasta sectiune, sistemul va decide daca anuntul are
nevoie de validarea ANRMAP-ului inainte de publicare sau daca se trimite la OJ (luand in considerare
cele doua reguli expuse in capitolul de Anunturi, referitoare la validarea de catre ANRMAP si
transmiterea la OJ a anuntului de atribuire cu legatura la anuntul de participare).

Pentru a se putea trece la urmatoarele sectiuni ale formularului trebuie completate campurile de
Valoare estimata si Moneda.

Sectiunea I - Autoritatea contractanta

Sectiunea I este dedicata profilului autoritatii contractante. Subsectiunea I.1 se va completa automat cu
datele de contact ale autoritatii contractante, pe care aceasta le-a furnizat in sistem. Campurile sunt
editabile; utilizatorul poate modifica valorile propuse de sistem. Singurul camp needitabil este
denumirea oficiala.
Pentru "Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare" sa poate bifa una din optiunile:
"Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior" sau "Altele(va rog completati anexa A.I)". Daca
alegeti "Altele" va trebui sa completati prima sectiunea din Anexa A , care se refera la "Adrese si
puncte de contact de la care se pot obtine informatii suplimentare".
Pentru "Adresa de la care se pot obtine documente suplimentare" va trebui sa alegeti intre punctele de
contact deja mentionate sau altele (cu timitere Anexa A sectiunea dedicata "Adresa de la care se pot
obtine documente suplimentare").
Va trebui sa decideti daca pentru trimiterea ofertelor sau cererilor de participare pastrati datele
introduse la prima sectiune sau doriti sa oferiti alte puncte de contact, care se vor completa in Anexa
A, sectiunea dedicata "Adreselor si punctelor de contact la care trebuie expediate ofertele/cererile de
participare".

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 129

In subsectiunea I.2 trebuie selectat un singur tip de autoritate contractanta din cele prezentate in
partea stanga si una sau mai multe tipuri de activitati afisate in partea dreapta. Daca autoritatea
contractanta nu regaseste tipul sau activitatea, in listele propuse de sistem, va completa campul altele
corespunzator tipului de autoritate contractanta, respectiv activitatii principale.

Sectiunea II - Obiectul Concursului

Sectiunea este dedicata obiectului concursului. Se completeaza toate campurile obligatorii din aceasta
sectiune. Se introduce titlul atribuit de autoritatea contractanta contractului precum si o descriere
succinta.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 130

Pentru completarea vocabularul comun privind achizitiile publice se acceseaza lista de selectie a
codurilor CPV utilizand pictograma . Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza
pictograma atasata acestuia.

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice


Sectiunea III este dedicata informatiilor privitoare la contract, conditiile de participare si conditiile
specifice pentru contractele de servicii. Daca este cazul se precizeaza daca e vorba despre un
contract rezervat, precum si destinatia acestuia.

Sectiunea IV: Procedura


Sectiunea IV este dedicata procedurii aplicate.

In Subsectiunea IV.1 se alege tipul de concurs : deschis sau restrans. In cazul alegerii tipului de
concurs restrans se vor preciza si numele participantilor deja selectati. (Prin actionarea buronului
Selecteaza se va deschide o fereastra de tip popup care contine lista ofertantilor inregistrati in sistem.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 131

Din lista se selecteaza participantul dorit prin apasarea pictogramei corespunzatoare acestuia). Se
vor specifica de asemenea criteriile de evaluare a proiectelor.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 132

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 133

Subsectiunea IV.4 se refera la informatii administrative. Daca se cunoaste, introduceti numarul de


referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta si datele referitoare la publicarile anterioare in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ale aceluiasi contract.
Pentru conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare sau a documentului
descriptiv (in cazul unui dialog competitiv) va trebui sa introduceti data, ora si minutul termenului limita
pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente. Introduceti termenul limita
pentru depunerea ofertelor sau cererilor de participare prin actionarea calendarului atasat acestui
camp, de asemenea, selectati din lista data si ora.
Nu uitati sa mentionati limba sau limbile in care pot fi redactate ofertele sau cererile de participare.
Daca nu regasiti limba de redactare printre valorile propuse de sistem, se va completa campul Altele.
In subsectiunea IV.5 va trebui sa oferiti informatii privind Recompense si Juriu.

Sectiunea VI: Informatii suplimentare


In sectiunea VI se introduc informatii cu privire la inscrierea contractului intr-un proiect/program finantat
din fonduri comunitare, precum si adrese de contact pentru organisme responsabile de proceduri de
recurs sau mediere.

Anexa A: Adrese suplimentare si puncte de contact


Aceasta sectiune este dedicata informatiilor referitoare la adresele si punctele de contact de la care se
pot obtine informatii suplimentare. Aceasta sectiune se completeaza daca in prima sectiunea s-a optat
pentru furnizarea de adrese suplimentare pentru obtinerea anumitor informatii.
Subsectiunea I se refera la datele de contact de la se pot obtine infromatii suplimentare, subsectiunea
II face referinta la punctele de contact de unde se pot obtine documentatia, iar subsectiunea III
reprezinta adresa la care se vor expedia ofertele.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 134

Dupa completarea datelor in formularul de anunt se apasa butonul pentru a


permanentiza modificarile in sistem. Butonul poate fi actionat din oricare din sectunile formularului.
Acesta va avea ca efect salvarea datelor introduse in toate sectiunile formularului, nu doar pe cele ale
sectiunii din care s-a apasat butonul.

Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul


care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate si
previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu, afisata
dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 135

actionarea butonului ).
Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare ANRMAP
(daca valoarea estimata a anuntului este mai mare decat pragul legal) sau in cea de publicat (daca
anuntul nu are nevoie de validare ANRMAP). Dupa publicare nu se mai pot opera modificari asupra
anuntului.

Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Anunturi de participare la concursul de


solutii. In cazul in care s-au efectuat modificari in formularul de anunt fara a fi salvate in sistem, prin
actiunea de intoarcere in lista acestea se vor pierde.

4.4.1.2 Detaliu anunt de concurs

1. Anunturi aflate in starile ateptare validare, respins, asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ

Pagina de vizualizare a anuntului de concurs se acceseaza selectand din lista Anunturi de participare la

concursul de solutii, pictorgrama corespunzatoare anunturilor aflate in starile asteptare validare,


respins, asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ. Anunturile aflate in starile enumerate nu pot fi modificate,
acestea fiind disponibile doar pentru consultare.

Detaliul de anunt cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea anuntului
referitoare la: profilul autoritatatii contractante, obiectul concursului, informatiile juridice, economice,
financiare si tehnice, informatiile suplimentare, date suplimentare de contact.

Pentru a vizualiza adresele suplimentare si punctele de contact se actioneaza butonul Anexa A, care
va directiona utilizatorul in pagina de adrese suplimentare. In cazul in care autoritatea contractanta nu
a introdus adrese suplimentare la momentul definirii anuntului, butonul nu va fi vizbil.

2. Anunturi aflate in starea in definire.


Pagina de vizualizare a anuntului de concurs se acceseaza selectand din lista Anunturi de participare la

concursul de solutii, pictorgrama corespunzatoare anunturilor aflate in starea in definire. Anunturile


aflate in starea In definire sunt editabile.

Actiuni :

· Prin actionarea butonului se realizeaza permanentizarea modificarilor efectuate asupra


anuntului in sistem.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 136

· Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul


care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate
si previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu,
afisata dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului ).

Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare
ANRMAP (daca valoarea estimata a anuntului este mai mare decat pragul legal) sau in cea de
publicat (daca anuntul nu are nevoie de validare ANRMAP). Dupa publicare nu se mai pot opera
modificari asupra anuntului.
· Actionarea butonului va avea ca efect eliminarea anuntului din baza de date, fara
posibilitatea recuperarii acestuia. La apasarea butonului se va afisa un popup de
confirmare a stergerii, pentru a evita stergerea din greseala a anuntului.

Daca se sterge copia unui anunt, se va putea crea o noua copie pornind de la anuntul initial.

Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina de lista Anunturi de participare la concursul


de solutii .

4.4.2 Anunturi de participare la concursul de solutii publicate


Modulul de anunturi de participare publicate se acceseaza selectand din meniul Anunturi optiunea
Anunturi de concurs si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul.
Utilizatorul este redirectat in pagina Anunturi de participare la concursul de solutii publicate.

Aceasta pagina contine lista anunturilor de participare la concursul de solutii definite de autoritatea
contractanta si care au primit acceptul de publicare in SEAP din partea ANRMAP (pentru anunturile a
caror valoare estimata este peste pragurile legale) sau care au fost automat publicate in sistem cand
autoritatea contractanta a finalizat definirea lor (pentru anunturile a caror valoare estimata este sub
prag).

Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care
permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumire contract, cod CPV, denumire CPV,
versiune CPV (Rev.1, Rev.2), tip procedura, tip anunt, cu erata, data publicare si numarul anuntului.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 137

Prin actionarea pictorgramei utilizatorul va fi directionat catre pagina de detaliu a anuntului


selectat, in care va putea vizualiza informatiile introduse la definirea anuntului.

In pagina de detaliu a unui anunt:

· Pentru a vizualiza istoricul anuntului vizualizat (toti ascendentii si descendentii obtinuti prin aplicarea

operatiei de clonare) se va actiona butonul . (vezi Istoric anunturi )


· Pentru a vizualiza eratele anuntului curent se actioneaza butonul .

Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Anunturi de participare la concursul de


solutii .

4.4.3 Anunturi de tip erata nepublicate


Modulul de anunturi de tip erata nepublicate se acceseaza selectand din pagina de start a meniului
Anunturi de participare la concursul de solutii pictograma corespunzatoare acestui modul.
Utilizatorul este redirectat in pagina Lista erate nepublicate.

Pagina va cuprinde toate eratele nepublicate pentru un anumit tip de anunt, aflate in starile (definire, in
asteptare validare, respinse, in asteptare trimitere, trimis la OJ) si care apartin autoritatii contractante.
Anunturile care constituie republicari vor fi marcate in lista in mod diferit prin pictograma .

Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care
permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes:
· Denumire contract;
· Nr. anunt;
· Cod CPV;
· Denumire CPV;
· Stare;
· Tip procedura;
· Stare publicare (original, republicat);
· Versiune CPV (Rev.1, Rev.2).

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 138

Pictograma corespunde anunturilor de concurs aflate in starea de definire. Prin actionarea


acesteia utilizatorul este directionat catre pagina de editare a anuntului respectiv.
Pictograma corespunde anunturilor de concurs care nu mai sunt in starea de definite, dar care nu
s-au publicat inca. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a anuntului.

Pentru a realiza exportul listei de anunturi de tip erata nepublicate se actioneaza butonul .
Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a anunturilor de concurs.

4.4.3.1 Detaliu erata nepublicata

1. Anunturi aflate in starile asteptare validare, respins, asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ

Pagina de vizualizare anuntului de tip erata nepublicata se acceseaza selectand din lista Lista erate

nepublicate, pictograma corespunzatoare anunturilor aflate in starile asteptare validare, respins,


asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ. Anunturile aflate in starile enumerate nu pot fi modificate, acestea
fiind disponibile doar pentru consultare.

Detaliul de anunt de tip erata cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la
definirea acestuia.

Actiuni:

· O lista simpla a tuturor eratelor definite pentru anuntul la care face referire erata curenta - prin

actionarea butonului .

· Referinta la anuntul asociat – numarul anuntului, denumirea si data publicarii in SEAP, precum si un
buton care va redirectona utilizatorul in pagina de detaliu a
anuntului asociat.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 139

· Daca anuntul reprezinta o republicare sau nu si lista istoricului republicarilor - prin actionarea

butonului .

2. Anunturi aflate in starea in definire.

Pagina de vizualizare anuntului de tip erata nepublicata se acceseaza selectand din lista Lista erate

nepublicate, pictograma corespunzatoare anunturilor aflate in starea in definire. Anunturile aflate in starea
In definire sunt editabile.

Actiuni:

· Prin actionarea butonului se realizeaza permanentizarea modificarilor efectuate asupra


anuntului in sistem.
· Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul
care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate
si previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu,
afisata dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului ).

Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare
ANRMAP (indiferent daca valoarea estimata a anuntului este mai mare sau mai mica decat pragul
legal). Dupa publicare nu se mai pot opera modificari asupra anuntului.

Obs. Aplicatia transmite in mod automat anunturile de tip erata la OJEU, procesul fiind similar ca in
cazul celorlalte anunturi. Trimiterea eratelor la OJEU se face dupa urmatoarea regula: daca anuntul
original a fost transmis la OJEU si anunturile de erata aferente vor fi transmise la OJEU. Autoritatea
contractanta nu poate opta pentru transmiterea in mod explicit a eratelor la OJEU. Inainte de
transmiterea la OJEU, eratele vor fi in prealabil validate de catre ANRMAP.

· Actionarea butonului va avea ca efect eliminarea anuntului din baza de date, fara
posibilitatea recuperarii acestuia. La apasarea butonului se va afisa un popup de
confirmare a stergerii, pentru a evita stergerea din greseala a anuntului.

Daca se sterge copia unui anunt, se va putea crea o noua copie pornind de la anuntul initial.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 140

Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina de lista Lista erate nepublicate.

4.5 Rezultatele concursului de solutii


Pentru gestiunea rezultatelor de concurs, se selecteaza optiunea Rezultatele concursului de solutii
din meniul Anunturi.

Se va deschide pagina de start a modulului Rezultatele concursului de solutii.

· Modulul Rezultatele concursurilor de solutii nepublicate permite vizualizarea rezultatelor


concursurilor de solutii nepublicate, definirea si publicarea acestora;
· Modulul Rezultatele concursurilor de solutii publicate permite vizualizarea rezultatelor de
concurs publicate.
· Modulul Anunturi de tip erata nepublicate permite vizualizarea si publicarea anunturilor de tip
erata nepublicate.

4.5.1 Rezultatele concursului de solutii nepublicate


Modulul de rezultate ale concursului de solutii nepublicate se acceseaza selectand din meniul
Anunturi optiunea Rezultatele concursurilor de solutii si alegand din pagina de start pictograma
corespunzatoare acestui modul. Utilizatorul este redirectat in pagina Rezultatele concursurilor de
solutii.

Aceasta pagina contine lista rezultatelor concursurilor de solutii definite de autoritatea contractanta,
aflate in starile: definire, asteptare validare, asteptare trimitere la OJ, trimis la OJ, respinse sau
nepublicate. Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de
cautare, care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumire contract, stare anunt,
utilitati, cod CPV, denumire CPV, versiune CPV (Rev.1, Rev.2), tip anunt (original, republicat) si
numarul anuntului.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 141

Pentru adaugarea unui rezultat de concurs se actioneaza butonul .


Pictograma corespunde rezultatelor de concurs de solutii aflate in starea de definire. Prin
actionarea acesteia utilizatorul este directionat catre pagina de editare a anuntului respectiv.
Pictograma corespunde rezultatelor de concurs de solutii care nu mai sunt in starea de definite,
dar care nu s-au publicat inca. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare
a anuntului.

Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a rezultatelor concursurilor de solutii.

4.5.1.1 Definire rezultate ale concursului de solutii

Definirea anuntului de concurs presupune completarea unui formular structurat pe opt sectiuni:
general, sectiunea I (autoritate contractanta), sectiunea II (obiectul concursului), sectiunea IV
(procedura), sectiunea V (rezultatul concursului), sectiunea VI (informatii suplimentare).

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 142

General - Informatii generale

In aceasta sectiune trebuie sa selectati anuntul de participare la concursul de solutii. Prin actionarea
butonului Selecteaza anunt de participare la concursul de solutii se va deschide o fereastra de tip
popup care va contine lista anunturilor de participare publicate in sistem. Din lista se selecteaza
anuntul dorit prin apasarea pictogramei corespunzatoare acestuia. Prin selectarea anuntului de
participare la concursul de solutii, se vor prelua automat informatiile din anuntul de participare in cel de
rezultate.

Sectiunea I - Autoritatea contractanta

Sectiunea I este dedicata profilului autoritatii contractante. Subsectiunea I.1 se va completa automat cu
datele de contact ale autoritatii contractante, pe care aceasta le-a furnizat in sistem. Campurile sunt
editabile; utilizatorul poate modifica valorile propuse de sistem. Singurul camp needitabil este
denumirea oficiala.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 143

In subsectiunea I.2 trebuie selectat un singur tip de autoritate contractanta din cele prezentate in
partea stanga si una sau mai multe tipuri de activitati afisate in partea dreapta. Daca autoritatea
contractanta nu regaseste tipul sau activitatea, in listele propuse de sistem, va completa campul altele
corespunzator tipului de autoritate contractanta, respectiv activitatii principale.

Sectiunea II - Obiectul Contractului

Sectiunea este dedicata obiectului concursului. Se completeaza toate campurile obligatorii din aceasta
sectiune. Se introduce titlul atribuit de autoritatea contractanta contractului precum si o descriere
succinta. (Campurile vor fii completate implicit cu valorile introduse la definierea anuntului de
participare la concursul de solutii corespunzator).

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 144

Pentru completarea vocabularul comun privind achizitiile publice se acceseaza lista de selectie a
codurilor CPV utilizand pictograma . Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza
pictograma atasata acestuia.

Sectiunea IV: Procedura


Sectiunea IV este dedicata procedurii aplicate.

Sectiunea VI: Informatii suplimentare

In sectiunea VI se introduc informatii cu privire la inscrierea contractului intr-un proiect/program finantat


din fonduri comunitare, precum si cai de atac.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 145

Dupa completarea datelor in formularul de anunt se apasa butonul pentru a


permanentiza modificarile in sistem. Butonul poate fi actionat din oricare din sectunile formularului.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 146

Acesta va avea ca efect salvarea datelor introduse in toate sectiunile formularului, nu doar pe cele ale
sectiunii din care s-a apasat butonul.

Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul


care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate si
previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu, afisata
dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului ).
Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare ANRMAP
(daca valoarea estimata a anuntului este mai mare decat pragul legal) sau in cea de publicat (daca
anuntul nu are nevoie de validare ANRMAP). Dupa publicare nu se mai pot opera modificari asupra
anuntului.

Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Rezultatele concursurilor de solutii . In cazul


in care s-au efectuat modificari in formularul de anunt fara a fi salvate in sistem, prin actiunea de
intoarcere in lista acestea se vor pierde.

4.5.1.2 Detaliu rezultate ale concursului de solutii

1. Anunturi aflate in starile ateptare validare, respins, asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ

Pagina de vizualizare a rezultatelor concursurilor de solutii se acceseaza selectand din lista Rezultatele

concursurilor de solutii, pictorgrama corespunzatoare anunturilor aflate in starile asteptare validare,


respins, asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ. Anunturile aflate in starile enumerate nu pot fi modificate,
acestea fiind disponibile doar pentru consultare.

Detaliul de anunt cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea anuntului
referitoare la: profilul autoritatatii contractante, obiectul concursului, procedura, rezultatul concursului,
informatiile suplimentare.

2. Anunturi aflate in starea in definire.


Pagina de vizualizare a anuntului de concurs se acceseaza selectand din lista Rezultatele concursurilor de

solutii, pictorgrama corespunzatoare anunturilor aflate in starea in definire. Anunturile aflate in starea In
definire sunt editabile.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 147

Actiuni :

· Prin actionarea butonului se realizeaza permanentizarea modificarilor efectuate asupra


anuntului in sistem.
· Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul
care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate
si previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu,
afisata dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului ).

Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare
ANRMAP (daca valoarea estimata a anuntului este mai mare decat pragul legal) sau in cea de
publicat (daca anuntul nu are nevoie de validare ANRMAP). Dupa publicare nu se mai pot opera
modificari asupra anuntului.

· Actionarea butonului va avea ca efect eliminarea anuntului din baza de date, fara
posibilitatea recuperarii acestuia. La apasarea butonului se va afisa un popup de
confirmare a stergerii, pentru a evita stergerea din greseala a anuntului.

Daca se sterge copia unui anunt, se va putea crea o noua copie pornind de la anuntul initial.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 148

Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina de lista Rezultatele concursurilor de solutii.

4.5.2 Rezultatele concursului de solutii publicate


Modulul rezultatele concursului de solutii publicate se acceseaza selectand din meniul Anunturi
optiunea Rezultatele concursurilor de solutii si alegand din pagina de start pictograma
corespunzatoare acestui modul. Utilizatorul este redirectat in pagina Rezultatele concursurilor de
solutii publicate.

Aceasta pagina contine lista rezultatelor concursului de solutii definite de autoritatea contractanta si
care au primit acceptul de publicare in SEAP din partea ANRMAP (pentru anunturile a caror valoare
estimata este peste pragurile legale) sau care au fost automat publicate in sistem cand autoritatea
contractanta a finalizat definirea lor (pentru anunturile a caror valoare estimata este sub prag).

Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care
permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumire concurs, cod CPV, denumire CPV,
versiune CPV (Rev.1, Rev.2), tip anunt, cu erata, data publicare si numarul anuntului.

Prin actionarea pictorgramei utilizatorul va fi directionat catre pagina de detaliu a anuntului


selectat, in care va putea vizualiza informatiile introduse la definirea anuntului.

Pentru a vizualiza istoricul anuntului vizualizat (toti ascendentii si descendentii obtinuti prin aplicarea

operatiei de clonare) se va actiona butonul . (vezi Istoric anunturi )

Pentru a vizualiza eratele anuntului curent se actioneaza butonul .

Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Rezultatele concursurilor de solutii publicate


.

4.5.3 Anunturi de tip erata nepublicate


Modulul de anunturi de tip erata nepublicate se acceseaza selectand din pagina de start a meniului
Rezultatele concursului de solutii pictograma corespunzatoare acestui modul. Utilizatorul este
redirectat in pagina Lista erate nepublicate.

Pagina va cuprinde toate eratele nepublicate pentru un anumit tip de anunt, aflate in starile (definire, in
asteptare validare, respinse, in asteptare trimitere, trimis la OJ) si care apartin autoritatii contractante.
Anunturile care constituie republicari vor fi marcate in lista in mod diferit prin pictograma .

Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care
permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes:
· Denumire contract;
· Nr. anunt;
· Cod CPV;
· Denumire CPV;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 149

· Stare;
· Tip procedura;
· Stare publicare (original, republicat);
· Versiune CPV (Rev.1, Rev.2).

Pictograma corespunde rezultatelor de concurs aflate in starea de definire. Prin actionarea


acesteia utilizatorul este directionat catre pagina de editare a anuntului respectiv.
Pictograma corespunde rezultatelor de concurs care nu mai sunt in starea de definite, dar care nu
s-au publicat inca. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a anuntului.

Pentru a realiza exportul listei de anunturi de tip erata nepublicate se actioneaza butonul .
Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a rezultatelor concursului de solutii.

4.5.3.1 Detaliu erata nepublicata

1. Anunturi aflate in starile asteptare validare, respins, asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ

Pagina de vizualizare anuntului de tip erata nepublicata se acceseaza selectand din lista Lista erate

nepublicate, pictograma corespunzatoare anunturilor aflate in starile asteptare validare, respins,


asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ. Anunturile aflate in starile enumerate nu pot fi modificate, acestea
fiind disponibile doar pentru consultare.

Detaliul de anunt de tip erata cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la
definirea acestuia.

Actiuni:

· O lista simpla a tuturor eratelor definite pentru anuntul la care face referire erata curenta - prin

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 150

actionarea butonului .

· Referinta la anuntul asociat – numarul anuntului, denumirea si data publicarii in SEAP, precum si un
buton care va redirectona utilizatorul in pagina de detaliu a
anuntului asociat.
· Daca anuntul reprezinta o republicare sau nu si lista istoricului republicarilor - prin actionarea

butonului .

2. Anunturi aflate in starea in definire.

Pagina de vizualizare anuntului de tip erata nepublicata se acceseaza selectand din lista Lista erate

nepublicate, pictograma corespunzatoare anunturilor aflate in starea in definire. Anunturile aflate in starea
In definire sunt editabile.

Actiuni:

· Prin actionarea butonului se realizeaza permanentizarea modificarilor efectuate asupra


anuntului in sistem.
· Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul
care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate
si previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu,
afisata dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului ).

Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare
ANRMAP (indiferent daca valoarea estimata a anuntului este mai mare sau mai mica decat pragul
legal). Dupa publicare nu se mai pot opera modificari asupra anuntului.

Obs. Aplicatia transmite in mod automat anunturile de tip erata la OJEU, procesul fiind similar ca in
cazul celorlalte anunturi. Trimiterea eratelor la OJEU se face dupa urmatoarea regula: daca anuntul
original a fost transmis la OJEU si anunturile de erata aferente vor fi transmise la OJEU. Autoritatea
contractanta nu poate opta pentru transmiterea in mod explicit a eratelor la OJEU. Inainte de
transmiterea la OJEU, eratele vor fi in prealabil validate de catre ANRMAP.

· Actionarea butonului va avea ca efect eliminarea anuntului din baza de date, fara
posibilitatea recuperarii acestuia. La apasarea butonului se va afisa un popup de
confirmare a stergerii, pentru a evita stergerea din greseala a anuntului.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 151

Daca se sterge copia unui anunt, se va putea crea o noua copie pornind de la anuntul initial.

Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina de lista Lista erate nepublicate.

4.6 Concesionari
Pentru gestiunea concesionarilor, se selecteaza optiunea Concesionari din meniul Anunturi.

Se va deschide pagina de start a modulului Concesionari.

· Modulul Concesionari nepublicate permite vizualizarea concesionarilor nepublicate, definirea si


publicarea acestora;
· Modulul Concesionari publicate permite vizualizarea concesionarilor publicate.
· Modulul Anunturi de tip erata nepublicate permite vizualizarea si publicarea anunturilor de tip
erata nepublicate.

4.6.1 Concesionari nepublicate


Modulul de concesionari nepublicate se acceseaza selectand din meniul Anunturi optiunea
Concesionari si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul. Utilizatorul
este redirectat in pagina Concesionari nepublicate.

Aceasta pagina contine lista lista concesionarilor definite de autoritatea contractanta, aflate in starile:
definire, asteptare validare, asteptare trimitere la OJ, trimis la OJ, respinse sau nepublicate. Pentru a
facilita gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite
selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumire contract, tip contract, stare anunt, cod CPV,
denumire CPV, versiune CPV (Rev.1, Rev.2), tip anunt (original, republicat) si numarul anuntului.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 152

Pentru adaugarea unei concesionari se actioneaza butonul .


Pictograma corespunde concesionarilor aflate in starea de definire. Prin actionarea acesteia
utilizatorul este directionat catre pagina de editare a anuntului respectiv.
Pictograma corespunde concesionarilor care nu mai sunt in starea de definite, dar care nu s-au
publicat inca. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a anuntului.

Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a concesionarilor.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 153

4.6.1.1 Definire concesionare

Definirea unei concesionari presupune completarea unui formular structurat pe opt sectiuni: general,
sectiunea I (autoritate contractanta), sectiunea II (obiectul contractului de concesionare), sectiunea III
(informatii juridice, economice, financiare si tehnice), sectiunea IV (procedura), sectiunea VI (informatii
suplimentare), anexa A (adrese suplimentare si puncte de contact).

General - Informatii generale

Daca valoarea estimata a anuntului, calculata ca suma a valorilor estimate a contractelor definite in
sectiunea II, depaseste pragul necesar publicarii la OJ, bifa Trimite la OJ va fi marcata automat de
sistem. In acest caz, autoritatea contractanta nu va putea opta pentru netransmiterea anuntului la OJ.

.
Sectiunea I - Autoritatea contractanta

Sectiunea I este dedicata profilului autoritatii contractante. Subsectiunea I.1 se va completa automat cu
datele de contact ale autoritatii contractante, pe care aceasta le-a furnizat in sistem. Campurile sunt
editabile; utilizatorul poate modifica valorile propuse de sistem. Singurul camp needitabil este
denumirea oficiala.
Pentru "Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare" sa poate bifa una din optiunile:
"Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior" sau "Altele(va rog completati anexa A.I)". Daca
alegeti "Altele" va trebui sa completati prima sectiunea din Anexa A , care se refera la "Adrese si
puncte de contact de la care se pot obtine informatii suplimentare".
Pentru "Adresa de la care se pot obtine documente suplimentare" va trebui sa alegeti intre punctele de
contact deja mentionate sau altele (cu timitere Anexa A sectiunea dedicata "Adresa de la care se pot
obtine documente suplimentare").
Va trebui sa decideti daca pentru trimiterea ofertelor sau cererilor de participare pastrati datele
introduse la prima sectiune sau doriti sa oferiti alte puncte de contact, care se vor completa in Anexa
A, sectiunea dedicata "Adreselor si punctelor de contact la care trebuie expediate ofertele/cererile de
participare".

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 154

In subsectiunea I.2 trebuie selectat un singur tip de autoritate contractanta din cele prezentate in
partea stanga si una sau mai multe tipuri de activitati afisate in partea dreapta. Daca autoritatea
contractanta nu regaseste tipul sau activitatea, in listele propuse de sistem, va completa campul altele
corespunzator tipului de autoritate contractanta, respectiv activitatii principale.

Sectiunea II - Obiectul Contractului


Sectiunea este dedicata obiectului contractului. Se completeaza toate campurile obligatorii din aceasta
sectiune. Se introduce titlul atribuit de autoritatea contractanta contractului precum si o descriere
succinta. Alegeti tipul de contract cel mai apropiat de specificul achizitie.( lucrari,servicii)

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 155

Pentru introducerea codurilor NUTS se acceseaza lista de selectie corespunzatoare utilizand


pictograma . Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza pictograma atasata
acestuia. (detalii coduri NUTS)

Pentru completarea vocabularul comun privind achizitiile publice se acceseaza lista de selectie a
codurilor CPV utilizand pictograma . Pentru stergerea continutului acestui camp se actioneaza
pictograma atasata acestuia.

In sectiunea II.2 trebuie sa oferiti informatii privind cantitatea sau domeniul contractului de
concesionare.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 156

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice


Sectiunea III este dedicata informatiilor privitoare la conditiile de participare.

Sectiunea IV: Procedura


Sectiunea IV este dedicata procedurii aplicate.

In Subsectiunea IV.1 se vor specifica criteriile de atribuire.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 157

Subsectiunea IV.2 se refera la informatii administrative. Daca se cunoaste, introduceti numarul de


referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta si datele referitoare la publicarile anterioare in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ale aceluiasi contract.
Va trebui sa introduceti data, ora si minutul termenului limita pentru depunerea candidaturilor. Nu uitati
sa mentionati limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile. Daca nu regasiti limba de
redactare printre valorile propuse de sistem, se va completa campul Altele.

Sectiunea VI: Informatii suplimentare


In sectiunea VI se introduc informatii cu privire la inscrierea contractului intr-un proiect/program finantat
din fonduri comunitare, precum si cai de atac.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 158

Anexa A: Adrese suplimentare si puncte de contact


Aceasta sectiune este dedicata informatiilor referitoare la adresele si punctele de contact de la care se
pot obtine informatii suplimentare. Aceasta sectiune se completeaza daca in prima sectiunea s-a optat

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 159

pentru furnizarea de adrese suplimentare pentru obtinerea anumitor informatii.


Subsectiunea I se refera la datele de contact de la se pot obtine infromatii suplimentare, subsectiunea
II face referinta la punctele de contact de unde se pot obtine documentatia, iar subsectiunea III
reprezinta adresa la care se pot depune candidaturile.

Dupa completarea datelor in formularul de anunt se apasa butonul pentru a


permanentiza modificarile in sistem. Butonul poate fi actionat din oricare din sectunile formularului.
Acesta va avea ca efect salvarea datelor introduse in toate sectiunile formularului, nu doar pe cele ale
sectiunii din care s-a apasat butonul.

Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 160

care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate si


previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu, afisata
dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului ).
Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare ANRMAP
(daca valoarea estimata a anuntului este mai mare decat pragul legal) sau in cea de publicat (daca
anuntul nu are nevoie de validare ANRMAP). Dupa publicare nu se mai pot opera modificari asupra
anuntului.

Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Concesionari. In cazul in care s-au efectuat


modificari in formularul de anunt fara a fi salvate in sistem, prin actiunea de intoarcere in lista acestea
se vor pierde.

4.6.1.2 Detaliu concesionare

1. Anunturi aflate in starile ateptare validare, respins, asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ

Pagina de vizualizare a concesionarilor se acceseaza selectand din lista Concesionari, pictograma


corespunzatoare anunturilor aflate in starile asteptare validare, respins, asteptare trimitere la OJ sau trimis
la OJ. Anunturile aflate in starile enumerate nu pot fi modificate, acestea fiind disponibile doar pentru
consultare.

Detaliul de anunt cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la definirea anuntului
referitoare la: profilul autoritatatii contractante, obiectul contractului, informatii juridice, economice,
financiare si tehnice, procedura, informatiile suplimentare.

Pentru a vizualiza adresele suplimentare si punctele de contact se actioneaza butonul Anexa A, care
va directiona utilizatorul in pagina de adrese suplimentare. In cazul in care autoritatea contractanta nu
a introdus adrese suplimentare la momentul definirii anuntului, butonul nu va fi vizbil.

2. Anunturi aflate in starea in definire.


Pagina de vizualizare a concesionarilor se acceseaza selectand din lista Concesionari, pictograma
corespunzatoare anunturilor aflate in starea in definire. Anunturile aflate in starea In definire sunt editabile.

Actiuni :

· Prin actionarea butonului se realizeaza permanentizarea modificarilor efectuate asupra


anuntului in sistem.
· Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 161

care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate


si previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile
introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu,
afisata dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului ).

Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare
ANRMAP (daca valoarea estimata a anuntului este mai mare decat pragul legal) sau in cea de
publicat (daca anuntul nu are nevoie de validare ANRMAP). Dupa publicare nu se mai pot opera
modificari asupra anuntului.

· Actionarea butonului va avea ca efect eliminarea anuntului din baza de date, fara
posibilitatea recuperarii acestuia. La apasarea butonului se va afisa un popup de
confirmare a stergerii, pentru a evita stergerea din greseala a anuntului.

Daca se sterge copia unui anunt, se va putea crea o noua copie pornind de la anuntul initial.

Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina de lista Concesionari.

4.6.2 Concesionari publicate


Modulul concesionari publicate se acceseaza selectand din meniul Anunturi optiunea Concesionari si
alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul. Utilizatorul este redirectat in
pagina Concesionari publicate.

Aceasta pagina contine concesionarilor definite de autoritatea contractanta si care au primit acceptul
de publicare in SEAP din partea ANRMAP (pentru anunturile a caror valoare estimata este peste
pragurile legale) sau care au fost automat publicate in sistem cand autoritatea contractanta a finalizat
definirea lor (pentru anunturile a caror valoare estimata este sub prag).

Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care
permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumire contract, cod CPV, denumire CPV,
versiune CPV (Rev.1, Rev.2), tip contract, tip anunt, cu erata, data publicare si numarul anuntului.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 162

Prin actionarea pictorgramei utilizatorul va fi directionat catre pagina de detaliu a anuntului


selectat, in care va putea vizualiza informatiile introduse la definirea anuntului:

· Pentru a vizualiza istoricul anuntului vizualizat (toti ascendentii si descendentii obtinuti prin aplicarea

operatiei de clonare) se va actiona butonul . (vezi Istoric anunturi )


· Pentru a vizualiza eratele anuntului curent se actioneaza butonul .

Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Concesionari publicate.

4.6.3 Anunturi de tip erata nepublicate


Modulul de anunturi de tip erata nepublicate se acceseaza selectand din pagina de start a meniului
Rezultatele concursului de solutii pictograma corespunzatoare acestui modul. Utilizatorul este
redirectat in pagina Lista erate nepublicate.

Pagina va cuprinde toate eratele nepublicate pentru un anumit tip de anunt, aflate in starile (definire, in
asteptare validare, respinse, in asteptare trimitere, trimis la OJ) si care apartin autoritatii contractante.
Anunturile care constituie republicari vor fi marcate in lista in mod diferit prin pictograma .

Pentru a facilita gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care
permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes:
· Denumire contract;
· Nr. anunt;
· Cod CPV;
· Denumire CPV;
· Stare;
· Tip procedura;
· Stare publicare (original, republicat).

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 163

Pictograma corespunde concesionarilor aflate in starea de definire. Prin actionarea acesteia


utilizatorul este directionat catre pagina de editare a anuntului respectiv.
Pictograma corespunde concesionarilor care nu mai sunt in starea de definite, dar care nu s-au
publicat inca. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a anuntului.

Pentru a realiza exportul listei de anunturi de tip erata nepublicate se actioneaza butonul .
Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a rezultatelor concesionarilor.

4.6.3.1 Detaliu erata nepublicata

1. Anunturi aflate in starile asteptare validare, respins, asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ

Pagina de vizualizare anuntului de tip erata nepublicata se acceseaza selectand din lista Lista erate

nepublicate, pictograma corespunzatoare anunturilor aflate in starile asteptare validare, respins,


asteptare trimitere la OJ sau trimis la OJ. Anunturile aflate in starile enumerate nu pot fi modificate, acestea
fiind disponibile doar pentru consultare.

Detaliul de anunt de tip erata cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la
definirea acestuia.

Actiuni:

· O lista simpla a tuturor eratelor definite pentru anuntul la care face referire erata curenta - prin

actionarea butonului .

· Referinta la anuntul asociat – numarul anuntului, denumirea si data publicarii in SEAP, precum si un
buton care va redirectona utilizatorul in pagina de detaliu a
anuntului asociat.
· Daca anuntul reprezinta o republicare sau nu si lista istoricului republicarilor - prin actionarea

butonului .

2. Anunturi aflate in starea in definire.

Pagina de vizualizare anuntului de tip erata nepublicata se acceseaza selectand din lista Lista erate

nepublicate, pictograma corespunzatoare anunturilor aflate in starea in definire. Anunturile aflate in starea
In definire sunt editabile.

Actiuni:

· Prin actionarea butonului se realizeaza permanentizarea modificarilor efectuate asupra


anuntului in sistem.
· Pentru publicarea anuntului vizualizat se actioneaza butonul
care va avea ca efect salvarea modificarilor efectuate
si previzualizarea anuntului inainte de trimiterea spre publicare. Astfel, inainte de transmiterea spre
publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o singura pagina, informatiile

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 164

introduse in toate sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu pagina de detaliu,
afisata dupa publicare.
In pagina de preview anunt, autoritatea contractanta va avea posibilitatea printarii acestuia ( prin
actionarea butonului ).

Publicarea are ca efect trecerea anuntului din starea de definire, in cea de asteptare validare
ANRMAP (indiferent daca valoarea estimata a anuntului este mai mare sau mai mica decat pragul
legal). Dupa publicare nu se mai pot opera modificari asupra anuntului.

Obs. Aplicatia transmite in mod automat anunturile de tip erata la OJEU, procesul fiind similar ca in
cazul celorlalte anunturi. Trimiterea eratelor la OJEU se face dupa urmatoarea regula: daca anuntul
original a fost transmis la OJEU si anunturile de erata aferente vor fi transmise la OJEU. Autoritatea
contractanta nu poate opta pentru transmiterea in mod explicit a eratelor la OJEU. Inainte de
transmiterea la OJEU, eratele vor fi in prealabil validate de catre ANRMAP.

· Actionarea butonului va avea ca efect eliminarea anuntului din baza de date, fara
posibilitatea recuperarii acestuia. La apasarea butonului se va afisa un popup de
confirmare a stergerii, pentru a evita stergerea din greseala a anuntului.

Daca se sterge copia unui anunt, se va putea crea o noua copie pornind de la anuntul initial.

Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina de lista Lista erate nepublicate.

4.7 Clonare anunt


Clonarea unui anunt presupune crearea unei copii pornind de la un anunt respins de catre ANRMAP.
Procedeul de clonare se aplica tuturor tipurilor de anunturi, inclusiv celor de tip erata. La crearea
copiei, se va pastra referinta la anuntul original.
Se poate crea o singura clona pornind de la un anunt respins. In cazul in care si clona este respinsa de
catre ANRMAP, urmatoarea copie se va putea crea pornind de la ultima clona.

Pentru a face distinctia intre anuntul initial si clona sau clonele urmatoare, s-au folosit urmatorii
termeni:
- anunt original : reprezinta primul anunt publicat;
- anunt republicat : reprezinta clona / clonele create pornind de la anuntul initial;

Anunturile care constituie republicari vor fi marcate in liste prin pictograma .

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 165

4.7.1 Creare copie


Posibilitatea de clonare a unui anunt respins de catre ANRMAP, este disponibila doar autoritatii

contractante, si se realizeaza din detaliul anuntului, prin intermediul butonului .

Obs. In cazul in care pentru anuntul respins s-a realizat deja o copie, butonul nu va mai fi vizibil.

La actionarea butonului se va crea o copie a anuntului respectiv, prin preluarea datelor din anuntul
initial in formularulul corespunzator tipului de anunt clonat. Se vor prelua doar datele introduse de
autoritatea contractanta, nu si informatiile legate exclusiv de anuntul original (nr anunt, data publicare,
data respingere, motiv etc).

1. Anuntul creat nu va fi automat salvat in baza de date. Decizia de permanentizare a informatiile din

anunt in baza de date apartine autoritatii contractante, care va actiona butonul pentru
pastrarea datelor. Dupa salvarea clonei, anuntul clonat se va afla in starea de definire.

2. Pentru publicarea anuntului se actioneaza butonul .

La republicarea anuntului se va afisa autoritatii contractante un mesaj de avertizare din care sa rezulte
ca prezentul anunt reprezinta un anunt corectat.

4.8 Istoric anunturi


Din detaliul anuntului trimis spre publicare de catre autoritatea contractanta se va oferi acces la

istoricul republicarilor respectivului anunt, prin intermediul butonului . Prin


actionarea acestui buton utilizatorul este redirectionat in pagina Istoric anunturi care cuprinde atat
anunturile publicate anterior, cat si cele publicate ulterior datei publicarii anuntului curent si care sunt
intr-o relatie de clonare cu anuntul curent (toti ascendentii si descendentii obtinuti prin aplicarea
operatiei de clonare).

Pentru vizualizarea detaliilor unui anunt din lista se actioneaza pictograma aferenta acestuia.
Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina de detaliu a anuntului vizualizat.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 166

4.9 Lista erate


Scopul unei erate este acela de completare sau corectare a unor informatii cuprinse in anuntul original.
Formularul de erata este unic din punct de vedere al formei si continutului pentru toate tipurile de
anunturi.

Pagina Lista erate se acceseaza din detaliul unui anunt publicat (starea publicat, si nu starile
premergatoare publicarii: in asteptare validare, in asteptare trimitere la OJ, trimis la OJ, respins) prin
intermediul butonului . Aceasta lista va contine eratele anuntului curent, indiferent de
stare.

Pentru a vizualiza detaliile unui anunt se actioneaza pictograma corespunzatoare din dreptul acestuia.

Definirea unui anunt de tip erata

Definirea anuntului de tip erata se face din pagina Lista erate prin apasarea butonul .
Pornind de la acelasi anunt autoritatea contractanta poate defini oricate erate doreste.

Obs. Nu se poate defini o erata pentru un anunt de tip erata.

La actionarea butonului se va deschide formularul de tip erata, care va avea completate


campurile pentru care exista indicatia "astfel cum s-a stabilit in anuntul original" in formularul standard
anexat, prin preluarea automata a informatiilor din anuntul initial. Aceste campuri nu vor putea fi
modificate de catre autoritatea contractanta.
Pentru sectiunea I "Autoritatea contractanta" aplicatia va propune datele aferente adresei sediului
social existente in sistem la momentul respectiv.
Sectiunea VI a formularului se introduce in mod repetitiv.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 167

Actiuni:

· Salvare erata – butonul se va afisa in toate sectiuni formularului si are ca efect


permanentizarea in baza de date a modificarilor.
· Publicare erata – actionarea butonului are ca efect directionarea utilizatorului in
pagina de preview anunt, care permite aceleasi actiuni ca si preview-ul oricarui alt tip de anunt;
· Intoarcere in lista eratelor - prin actionarea butonului ;

Obs. Erata asociata unui anunt va fi transmisa spre validare la ANRMAP, indiferent de valoarea
anuntului original.

Aplicatia transmite in mod automat anunturile de tip erata la OJEU, procesul fiind similar ca in cazul
celorlalte anunturi. Trimiterea eratelor la OJEU se face dupa urmatoarea regula: daca anuntul original
a fost transmis la OJEU si anunturile de erata aferente vor fi transmise la OJEU. Autoritatea
contractanta nu poate opta pentru transmiterea in mod explicit a eratelor la OJEU. Inainte de
transmiterea la OJEU, eratele vor fi in prealabil validate de catre ANRMAP.

4.9.1 Detaliu erata


Pagina detaliu erata cuprinde toate informatiile completate de autoritatea contractanta la definirea
anuntului. Pagina este afisata in maniera read-only. Se acceseaza prin actionarea pictogramei de
vizualizare din lista de anunturi de tip erata.

Pagina contine in plus:

· O lista simpla a tuturor eratelor definite pentru anuntul la care face referire erata curenta - prin

actionarea butonului .

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Anunturi 168

· Referinta la anuntul asociat – numarul anuntului, denumirea si data publicarii in SEAP, precum
si un buton care va redirectona utilizatorul in pagina de
detaliu a anuntului asociat.
· Daca anuntul reprezinta o republicare sau nu si lista istoricului republicarilor - prin actionarea

butonului .

5 Proceduri de atribuire
Din optiunea Proceduri de atribuire a meniului principal se pot accesa urmatoarele module:
· Cumparari directe - permite gestiunea achizitiilor pe baza de catalog.
· Cereri de oferta - permite gestiunea achizitiilor de tip cerere de oferta.
· Licitatii electronice proceduri offline - permite gestiunea licitatiilor relectronice proceduri offline.

5.1 Cumparari directe


Cumpararile directe se pot efectua in conditiile in care nu se depaseste anual 5000 de euro pe produs,
serviciu sau lucrare pe o anumita grupa de cod CPV. In SEAP cumpararile directe au la baza catalogul
de produse definit ofertanti. O achizitie se poate initia doar prin alegerea unui produs de catalog.

Etapele cumpararii directe sunt urmatoarele:

- Initiere achizitie - autoritatea contractanta consulta cataloagele de produse ale ofertantilor, alege un
produs, completeaza conditiile de livrare si plata, cantitatea si optional pretul maximal. Deasemenea va
stabili si data limita pana la care ofertantul poate formula raspunsul.

- Decizie ofertant - la primirea cererii, ofertantul are doua optiuni:


- sa refuze cererea autoritatii contractante, caz in care e obligat sa completeze motivatia
refuzului;
- sa accepte cererea autoritatii contractante, caz in care va completa valorile pentru cheltuielile
suplimentare si discount; completarea acestor campuri este optionala; valoarea finala a achizitiei se
va calcula adunand la valoarea produselor (pretul de catalog * cantitatea) valoarea cheltuielilor
suplimentare si scazand valoarea discountului;
In cazul in care ofertantul nu furnizeaza nici un raspuns pana la data limita stabilita de autoritatea
contractanta, procesul de achizitie se va inchide, achizitia fiind declarata neatribuita.

- Decizie autoritate contractanta (etapa apare doar daca ofertantul a acceptat cererea in faza
anterioara) - la primirea ofertei autoritatea contractanta are doua posibilitati:
- sa accepte oferta operatorului economic;
- sa refuze oferta, caz in care va completa motivul refuzului.
Daca autoritatea contractanta nu ia o decizie intr-un anumit numar de zile de la raspunsul oferatantului,
procesul de achizitie se va inchide, achizitia ramanand neatribuita.

Coduri CPV

Pentru versiunile de nomenclator CPV se vor utiliza urmatoarele denumiri:


· Rev. 1 – pentru nomenclatorul vechi;
· Rev. 2 – pentru nomenclatorul nou;

Produsele de catalog definite inainte de momentul implementarii noi versiuni de aplicatie au asociate
coduri CPV din vechiul nomenclator. La incercarea de salvare / publicare a produsului de catalog se va
afisa utilizatorului un mesaj de eroare daca codul CPV nu apartine noului nomenclator.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 169

Nu este restrictionata AC-ului posibilitatea de initiere a procedurii de cumparare directa daca produsul
de catalog nu apartine noului nomenclator de coduri CPV.
La definirea sau modificarea unui produs de catalog pentru codul CPV, AC-ul va putea selecta doar
din noul nomenclator de coduri CPV.

Pentru accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Cumparari directe din meniul Proceduri de
atribuire.

Se va deschide pagina de start a modulului Cumparari directe.

In functie de rolurile asociate utilizatorului, in dreptul operatiunilor aferente fiecarui submodul este
vizibila una din cele doua pictograme: (in cazul in care aveti drepturi) sau (in caz contrar).

Functionalitatile modulului sunt grupate pe urmatoarele submodule:


· Produse de catalog
· Achizitii in desfasurare
· Achizitii atribuite
· Achizitii neatribuite
· Valori achizitii

In partea dreapta a paginii, la nivelul fiecarui submodul, sunt afisate scurte descrieri ale
functionalitatilor disponibile.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 170

5.1.1 Catalogul de produse si initierea achizitiei


Sistemul va oferi fiecarei autoritati contractante posibilitatea de a consulta cataloagele de produse ale
ofertantilor.

Pagina de Lista produselor de catalog se acceseaza folosind link-ul corespunzator din pagina de
start a modulului Cumparari directe. Se va deschide pagina din figura de mai jos:

Lista de produse permite regasirea produselor dupa urmatoarele criterii de interes: denumirea si
descrierea produsului furnizata de ofertant, codul si denumirea CPV a produsului, versiunea CPV
(Rev.1, Rev.2) si denumirea ofertantului.
Actionand pictograma utilizatorul va fi directionat catre pagina de detaliu produs, in care va putea
vizualiza descrierea produsului, conditiile de livrare si plata introduse de ofertant, dar si datele de
identificare ale ofertantului caruia ii apartine produsul.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 171

Pentru a initia cumparea directa se apasa butonul Initiaza cumparare directa, din pagina de detaliu
al produsului de catalog. Veti fi redirectionat catre pagina de Definire cumparare directa, in care
autoritatea contractanta va introduce: denumirea si descrierea achizitiei, proprile conditii de livrare si de
plata, cantitatea care se doreste achizitionata din produsul selectat si optional pretul de pornire.
Atentie! Cantitatea este exprimata in unitatea de masura definita de ofertant pentru produsul pe care
se initiaza achizitia, iar pretul de pornire reprezinta pretul unitar pe produs. In cazul in care se introduce
un pret de pornire, acesta nu genereaza nicio restrictie in sistem. Are doar caracter informativ pentru
ofertant. Oferta de pret a operatorului economic poate fi mai mare pretul de pornire.
Acceptarea/neacceptarea ofertei ramane la latitudinea autoritatii contractante.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 172

Campul data limita de raspuns a ofertantului se completeaza apasand pictograma si selectand o


data din calendar. Data limita trebuie sa fie setata la cel putin 2 zile de la data curenta si sa nu fie o zi
nelucratoare (week-end, sarbatoare legala etc). In cazul in care ofertantul nu furnizeaza nici un
raspuns pana la data limita stabilita de dumneavoastra, procesul de achizitie se va inchide, aceasta va
ramane neatribuita.
Unitatea de masura se completeaza apasand pictograma . In cazul in care nu gasiti in lista propusa
de sistem unitatea de masura potrivita, puteti scrie in campul "unitate de masura" ce considerati
dumneavoastra potrivit.
Campul conditii de livrare se va completa apasand butonul Conditii de livrare si alegand sablonul
dorit din lista de sabloane a conditiilor de livrare apasand pictograma din dreptul conditiei.
Campul conditii de plata se va completa apasand butonul Conditii de plata si alegand sablonul dorit
din lista de sabloane a conditiilor de plata apasand pictograma din dreptul conditiei.

Pentru salvarea achizitie se va actiona butonul Salveaza cumparare directa. Daca nu ati completat
toate campurile obligatorii din formular veti fi atentionat printr-un mesaj eroare. Salvarea achizitiei trece
achizitia in starea de definire. Atata timp cat achizitia este in starea de definire aceasta poate fi
modificata. Dupa publicare nu se mai pot opera modificari asupra ei. O achizitie aflata in starea de
definire poate fi stearsa din sistem.

Actionand butonul Publica achizitie directa va aparea o fereastra de confirmare unde


dumneavoastra va trebui sa alegeti intre Ok si Cancel. Daca sunteti sigur ca doriti sa publicati aceasta
achizitie apasati OK. Daca doriti sa mai faceti modificari apasati Cancel.

Veti fi atentioant printr-un mesaj ca publicarea s-a realizat cu succes. La publicare aplicatia va atribui
achizitiei un cod, care permite identificarea in mod unic al achizitie in sistem.

Prin actionarea butonului veti fi directionat in pagina Lista achizitii directe in desfasurare.

5.1.2 Achizitii in desfasurare si deliberarea


Pagina de Lista achizitii in desfasurare se acceseaza folosind link-ul corespunzator din pagina de
start a modulului Cumparari directe. Pagina contine achizitiile autoritatii contractante aflate in una din
urmatoarele stari:
- definire - achizitie nepublicata; acestea sunt vizbile doar autoritatii contractante care le-a definit;
- ofertare - achizitie publicata de autoritatea contractanta la care se astepta decizia ofertantului;
- deliberare - achizitie la care ofertantul a furnizat un pret si autoritatea contractanta trebuie sa decida
daca o atribuie sau o refuza

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 173

Lista de cumparari directe in desfasurare permite regasirea achizitiilor dupa urmatoarele criterii de
interes: denumirea achizitiei, denumirea ofertantului, codul, denumirea CPV si versiunea (Rev.1,
Rev.2), denumirea produsului furnizata de ofertant si starea achizitie.
Pictograma corespunde achizitiilor aflate in starea de definire. Prin actionarea acesteia utilizatorul
este directionat catre pagina de definire a achizitie respective.

Modificati detaliile achizitiei si apasati butonul Salveaza Cumparare Directa. Pentru stergerea din
sitem a achizitie actionati butonul Sterge. O achizitie odata stearsa nu mai poate fi recuperata.
Pentru a publica achizitia, actionati butonul Publica achizitie directa. Dupa confirmarea publicarii,
veti fi anuntat ca achizitia a fost publicata cu succes.

Pictograma din lista de cumparari directe corespunde achizitiilor aflate in starea de ofertare sau
deliberare. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a achizitiei. Pagina
din figura de mai jos corespunde unei achizitii aflate in starea de deliberare.
Data limita etapa reprezinta termenul pana la care autoritatea contractanta poate decide acceptarea /
respingerea ofertei, inainte de trecerea acesteia de catre sistem in starea de neatribuita. Acest termen
este stabilit de catre Operatorul SEAP.
Pretul de vanzare s-a calculat in modul urmator: ((pret catalog * cantitate) + cost suplimentar -
reducere) / cantitate.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 174

Daca sunteti de acord oferta de pret actionati butonul Accepta. Actiunea are ca efect trecerea
achizitie in starea atribuita.
Pentru refuzarea ofertei actionati butonul Refuza. Veti fi redirectionat catre pagina Refuzare oferta la
Cumparare Directa.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 175

Se completeaza motivul refuzului si se apasa butonul Salveaza. Actiunea va avea ca efect trecerea
achizitie in starea neatribuita.

5.1.3 Achizitii atribuite


Pagina de Lista achizitii atribuite se acceseaza folosind link-ul corespunzator din pagina de start a
modulului Cumparari directe. O achizitie atribuita reprezinta o cumparare directa pentru care
autoritatea contractanta a acceptat oferta venita din partea operatorului econimic.
Pagina contine achizitiile aflate in starea atribuita si permite regasirea achizitiilor dupa urmatoarele
criterii de interes: codul unic (atribuit de sistem la publicarea achizitiei), denumirea achizitiei, denumirea
ofertantului caruia ii apartine produsul care constituie obiectul achizitie, codul, denumirea CPV si
versiunea CPV (Rev.1, Rev.2), denumirea produsului furnizata de ofertant, unitatea de masura, data
de creare (data la care s-a facut initierea achizitie) si data de finalizare (data la atribuirii, adica data la
care autoritatea contractanta a decis acceptarea ofertei).

Prin actionarea pictogramei , utilizatorul este directionat in pagina de detaliu a achizitie, care
contine: datele de identificare ale ofertantului, descrierea produsului de catalog si descrierea achizitie.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 176

5.1.4 Achizitii neatribuite


Pagina de Lista achizitii in desfasurare neatribuite se acceseaza folosind link-ul corespunzator din
pagina de start a modulului Cumparari directe. O achizitie poate ajunge in starea neatribuita din
urmatoarele motive:
· operatorul economic refuza conditiile definite de autoritatea contractanta (conditii refuzate);
· operatorul economic nu a furnizat un raspuns in termenul stabilit de catre autoritatea contractanta
(conditii neacceptate in termen);
· autoritatea contractanta nu a luat o decizie in termenul stabilit de catre Operatorul SEAP (oferta
neacceptata in termen);
· autoritatea contractanta refuza oferta venita din partea operatorului economic (oferta refuzata);

Pagina contine achizitiile aflate in starea neatribuita si permite regasirea achizitiilor dupa urmatoarele

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 177

criterii de interes: codul unic (atribuit de sistem la publicarea achizitiei), denumirea achizitiei, denumirea
ofertantului caruia ii apartine produsul care constituie obiectul achizitie, codul CPV, denumirea CPV ,
versiune CPV (Rev.1, Rev.2), denumirea produsului furnizata de ofertant, unitatea de masura, data de
creare (data la care s-a facut initierea achizitie), data de finalizare (data la care a survenit neatribuirea)
si starea achizitie (conditii refuzate, conditii neacceptate in termen, oferta refuzata si oferta
neacceptata in termen).

Prin actionarea pictogramei , utilizatorul este directionat in pagina de detaliu a achizitiei, care
contine: datele de identificare ale ofertantului, descrierea produsului de catalog, descrierea achizitie si
motivul neatribuirii.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 178

5.1.5 Valori achizitii


Pagina de Valori cumparari directe detaliate pe coduri CPV se acceseaza folosind link-ul
corespunzator din pagina de start a modulului Cumparari directe.

Lista contine toate codurile CPV pentru care autoritatea contractanta a finalizat achizitii de tip
cumparare directa intr-un anumit an si prezinta numarul de achizitii finalizate si valoarea acestora.
Pentru a avea o imagine asupra valorii cumpararilor directe efectuate prin SEAP, autoritatii
contratcnate i se va pune la dispozitie o statistica anuala pe fiecare cod CPV. Statistica are doar
caracter informativ. Sistemul nu va restrictiona autoritatea contractanta in achizitionarea produselor,
serviciilor sau lucrarilor chiar daca se depaseste cuantumul de 5000 de euro.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 179

Lista permite filtrarea dupa urmatoarele criterii de interes:cod CPV, denumire CPV, versiune CPV
(Rev.1, Rev.2), an calendaristic, intervalul numarului de achizitii si interbalul pentru valoarea acestora.

5.2 Cereri de oferta


Autoritatea contractanta poate recurge la procedura de cerere de oferta doar in cazul in care valoarea
estimata a contractului de achizitie nu depaseste anumite praguri (specificate in lege), pentru fiecare
tip de contract (produse, servicii, lucrari).
Criteriul de departajare a ofertelor este "pretul cel mai scazut" si "cea mai oferta din pucnt de vedere
economic". Modalitatea de ofertare este standard (oferta de pret se depune criptat). Intr-o versiune
viitoare de aplicatie se va implementa functionalitatea de licitatie electronica, ca faza finala a cererii de
oferta.

Descrirea criteriului de atribuire "cea mai avatantajoasa oferta economica"

Criteriul de atribuire "cea mai avantajoasa oferta economica" presupune impartirea ofertei in doua
componete: tehnica si financiara. Pentru fiecare din aceste doua componente se cunoaste ponderea si
punctajul maxim care poate fi obtinut. Punctajul maxim total care se poate obtine, reprezinta suma
dintre punctajul maxim pentru componenta tehnica si punctajul maxim pentru componenta financiara.

Componenta tehnica cuprinde doua categorii de criterii:


- cerinte minime obligatorii (care se evalueaza cu admis/respins);
- criterii de evaluare (care se evalueaza doar prin acordarea de puncte, nu si cu admis/respins);

In cazul existentei un criteriu care trebuie evaluat si cu punctaj si cu admis/respins, acesta se va


scinda in doua: se va defini un criteriu de tip cerinta minima obligatorie si un criteriu de evaluare.

Criteriile de evaluare sunt criterii cu punctaje. Pentru fiecare criteriu de evaluare se va preciza
punctajul maxim care poate fi obtinut. Trebuie definit cel putin un criteriu de evaluare. Suma
punctajelor maxime ale criteriilor de evaluare reprezinta punctajul maxim al componentei tehnice.
Greutatea (ponderea) unui criteriu in totalul componentei tehnice este data de ponderea punctajului
maxim care poate fi obtinut pentru criteriul respectiv in totalul componentei tehnice.

Informatiile pe care le introduce autoritatea contractanta la initierea unei proceduri avand criteriul de
atribuire "cea mai avantajoasa oferta economica" sunt:
- criteriile de evaluare cu punctajele maximale pentru fiecare criteriu;
- ponderea componentei tehnice;

Pe baza informatiilor introduse de organizator, sistemul va calcula automat urmatoarele:

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 180

- punctajul maxim pe componenta tehnica (PctMaxTehnic) ca suma de punctaje maxime pe


fiecare criteriu de evaluare;
- ponderea componentei financiare (PondereFin):
PondereFin = 100 – PondereTehnic
- punctajul maxim pentru componenta financiara, prin aplicarea urmatoarei formule de calcul:
PctMaxFin = PctMaxTehnic * PondereFinaciar/PondereTehnic

In etapa de evaluare, autoritatea contractanta va introduce in sistem punctajele obtinute de fiecare


ofertant in parte, pentru fiecare criteriu de evaluare. Sistemul va calcula punctajul total obtinut de
fiecare ofertant prin insumarea punctajelor acordate de autoritatea contractanta. Pentru criteriile de
evaluare se vor acorda puncte de la 0 la punctajul maxim care se poate obtine pentru criteriul
respectiv. Punctajul 0 obtinut la un criteriu de evaluare nu inseamna ca oferta este respinsa, ci faptul
ca pentru criteriul respectiv se acorda punctajul minim.

Pentru punctarea ofertei de pret se va folosi urmatorul algoritm. Oferta de pret cea mai mica va primi
punctajul maxim aferent componentei financiare. Proportional se va calcula punctajul pentru celelalte
oferte de pret. Formula de calcul pentru punctajul obtinut de un anumit ofertant pentru componenta
financiara este urmatoarea:
PctFinOfi = PctMaxFin * Oferta cea mai buna de pret / Oferta de pretOfi

Punctajul pentru fiecare ofertant se va calcula astfel:


PctTotalOfi = PctTehnici + PctFini

Calculul punctajului obtinut de ofertanti la componenta financiara si a punctajului total este facut
automat de sistem la finalizarea evaluarii.

Fazele achizitiei cerere de oferta:

1. Organizare
In aceasta etapa autoritatea contractanta introduce in sistem toate datele necesare initierii achizitie,
inclusiv datele din invitatia de participare. La initierea achizitiei se va publica in sistem si invitatia de
participare aferenta cererii de oferte.

2. Depunere oferta
Orice ofertant inregistrat in SEAP poate depune oferta. Depunerea ofertei consta un formularea
raspunsurilor la criteriile de calificare si cerintele minime obligatorii definite de autoritatea contractanta,
precum si introducerea ofertei de pret. In aceasta etapa ofertantii pot solicita clarificari autoritatii
contractante, iar aceasta este obligata sa raspunda.

3. Evaluare oferta
In aceasta etapa autoritatea contractanta va evalua ofertele operatorilor economici. Criteriile de
calificare si cerintele minime obligatorii se evalueaza cu Admis / Respins. Vor fi evaluati doar ofertantii
care la data limita de depunere oferta erau inscrisi in achizitie si aveau oferta de pret depusa. Etapa se
inchide cand autoritatea contractanta finalizeaza evaluarea.

4. Deliberare
La finalizarea evaluarii, se decripteaza ofertele de pret si se afiseaza autoritatii contractanate
clasamentul functie de oferta de pret. Nu se vor decripta ofertele de pret ale operatorilor economici
care au fost respinsi de catre autoritatea contractanta in etapa de evaluare. Autoritatea contractanta va
alege din clasament castigatorul achizitiei. Pana la atribuirea cererii de oferta, autoritatea contractanta
poate schimba castigatorul.

In oricare din etapele 2-4, autoritatea contractanta poate anula sau suspenda achizitia. In cazul
suspendarii, se poate reveni la cursul normal prin decalarea termenului limita al etapei curente.

Coduri CPV

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 181

Pentru versiunile de nomenclator CPV se vor utiliza urmatoarele denumiri:


· Rev. 1 – pentru nomenclatorul vechi;
· Rev. 2 – pentru nomenclatorul nou;

Cererile de oferta on-line si invitatiile de participare off-line care la momentul implementarii noi versiuni
de aplicatie erau „in definire", au asociate coduri CPV din vechiul nomenclator. La incercarea de
publicare a cererii de oferta on-line si a invitatiei de participare off-line se va face verificarea
apartenentei codului CPV la noul nomenclator.

Pentru accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Cerere de oferta din meniul Proceduri de
atribuire.

Se va deschide pagina de start a modulului Cereri de oferta.

Informatiile din acest modul sunt grupate pe urmatoarele submodule:

· Invitatii de participare
· Anunturi de atribuire la cererea de oferta

5.2.1 Invitatii de participare


Modulul de invitatii se acceseaza selectand din meniul Proceduri de atribuire optiunea Cereri de
oferta si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul. Utilizatorul este
redirectat in pagina Lista invitatii de participare.
Aceasta pagina contine lista invitatiilor definite de autoritatea contractanta, aflate in starile: definire si
publicata.

Pentru a facilita gasirea invitatiilor, pagina aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite
selectia dupa urmatoarele criterii de interes:

· denumire contract,

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 182

· obiect contract,
· numar invitatie,
· numar anunt de atribuire,
· cod unic procedura,
· stare procedura (in definire, in desfasurare, atribuita, anulata, suspendata, in asteptare obtinere
cheie publica),
· cod CPV,
· denumire CPV,
· versiune CPV,
· data publicare,
· faza finala de LE,
· data limita de depunere a ofertelor,
· impartire pe loturi,
· data anulare procedura,
· modalitate desfasurare (online, offline),
· criteriu atribuire (pretul cel mai scazut, oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic),
· stare invitatie (in definire, publicat, cerere de oferta in asteptere obtinere cheie publica),
· tip contract (Furnizare, Servicii, Lucrari).

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 183

· Atributul online pentru invitatia de participare semnifica asocierea la o cerere de oferta desfasurata
electronic (in SEAP). In acest caz invitatia de participare se va publica in SEAP la momentul

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 184

publicarii achizitiei. Unei invitatii de participare online, ii corespunde intotdeauna o cerere de oferta in
sistem.

· Atributul offline specifica faptul ca cererea de oferta la care face referire invitatia de participare se
va desfasura in afara sistemului.

Obs.

1. La definirea cererii de oferte online se va prelua automat pe invitatia de participare asociata atributul
tip contract. ( In cazul invitatiilor de participare asociate cererilor de oferta online atributul Tip contract
va fi sincronizat in functie de valoarea acestui atribut pe cererea de oferta asociata. Aceasta
sincronizare se realizeaza automat. )

2. Atributul Stare procedura reprezinta starea in care se afla procedura la care face referinta invitatia
de participare la cererea de oferta, indiferent de modalitatea de desfasurare a acesteia (online sau
offline).
Valori posibile ale atributului Stare procedura :
- In definire: atata timp cat invitatia de participare sau cererea de oferta sunt in starea In definire
(nu au fost inca publicate in sistem). Aceasta stare nu este afisata utilizatorilor;
- in desfasurare (corespunde fazelor de depunere oferta, evaluare, deliberare din procedura
online);
- atribuita;
- anulata;
- suspendata.

Modalitatea de setare a atributului stare procedura:


- dupa publicarea invitatiei de participare pentru procedurile offline sau publicarea cererii de
oferta pentru procedurile online starea implicita a procedurii este in desfasurare;
- dupa publicarea anuntului de atribuire starea va deveni atribuita;
- la anularea procedurii starea devine anulata;
- la suspendarea procedurii starea devine suspendata. Suspendarea este facuta de catre
autoritatea contractanta care a definit anuntul. In cazul procedurii de cerere de oferta online,
setarea atributului se face automat la suspendarea procedurii. Pentru invitatia de participare
offline suspendarea se va face din detaliul invitatiei, cat timp starea procedurii este in
desfasurare. Revenirea din suspendare se face din aceeasi locatie de unde s-a facut
suspendarea. Prin revenire starea va redeveni in desfasurare. Nu se poate defini anuntul de
atribuire daca starea procedurii este suspendata.

Pictograma corespunde invitatiilor offline aflate in starea de definire. Prin actionarea acesteia
utilizatorul este directionat catre pagina de editare a invitatiei pentru o procedura offline.
Pictograma corespunde invitatiilor aflate in starea publicata. Actionarea acesteia redirectioneaza
utilizatorul in pagina de vizualizare a invitatiei.

Apasati butonul daca doriti adaugarea unei invitatii de


participare offline, sau in cazul in care doriti adaugarea unei invitatii
de participare online.
Actionati butonul pentru a reveni la pagina de start a modulului Cereri de oferta.

5.2.1.1 Definire / editare invitatie de participare

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 185

5.2.1.1.1 Invitatie de participare offline

In pagina de editare invitatie de participare se ajunge din pagina Lista invitatii de participare, fie prin
actionarea butonului atunci cand se doreste adaugarea
unei noi invitatii de participare offline, fie prin apasarea pictogramei aferenta unei invitatii aflate in
starea de definire, atunci cand se doreste editarea acesteia.

5.2.1.1.1.1 Sectiunea "Informatii invitatie"

Pagina ofera posibilitatea editarii invitatiei de participare. Va trebui sa oferiti informatii referitoare la
denumire, CPV, criteriul de atribuire (Pretul cel mai scazut sau Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v
economic ), data limita de depunere a ofertei, data si ora deschiderii ofertelor, tipul contractului
(Furnizare, Servicii, Lucrari), daca are faza finala de licitatie electronica, modalitatea de atribuire (un
contract de achizitii publice sau incheieirea unui acord cadru), daca invitatia are impartire pe loturi,
valoarea estimata, adresa la care se transmit ofertele, modul de obtinere a documentatiei, criteriile de
calificare, obiectul contractului, limba de redactare a ofertei si adresa (locul) de deschidere a ofertelor.
Se poate asocia documentatia de atribuire prin adaugarea de documente.

Autoritatea Contractanta poate selecta moneda in care se va introduce oferta de pret dintr-un combo-
box care cuprinde trei optiuni: RON, EUR si USD. Valoarea implicita este RON. Eticheta afisata in
dreptul combo-box-ului este „Moneda in care se exprima oferta de pret".

Atentie!: Completarea monedei de exprimare a ofertei de pret se face doar in cazul in care Autoritatea
Contractanta opteaza pentru desfasurarea online a procedurii sau pentru desfasurarea etapei finale de
LE. Altfel rubrica cu moneda ofertei este inhibata. Selectarea monedei in care se depune oferta de pret
este obligatorie pentru a putea realiza publicarea anuntului. La publicarea anuntului se va afisa mesaj
de eroare daca aceasta nu este completata.

In cazul in care AC-ul selecteaza la rubrica „Modalitatea de atribuire" optiunea „Incheierea unui acord-
cadru", sistemul obliga AC-ul sa introduca in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
- daca contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei (checkbox);
- daca reofertarea (reluarea competitiei) se va face in SEAP (butoane radio);
- perioada (in luni) previzionata pentru desfasurarea acordului cadru (textbox);
- daca acordul-cadru urmeaza sa se incheie cu un singur ofertant sau cu mai multi (butoane
radio);

Informatiile referitoare la acordul-cadru sunt obligatoriu de completat pentru salvarea invitatiei.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 186

In cazul in care AC-ul selecteaza criteriul de atribuire „cea mai avantajoasa oferta dpdv economic",
pentru invitatiile de participare ce tip acord-cadru, ce au selectata optiunea de reluare a competitiei
in SEAP, aplicatia pune la dispozitia utilizatorilor bifa "Intra in reofertare".

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 187

5.2.1.1.1.2 Sectiunea "Loturi"

A doua sectiune a formularului de definire a invitatiei de participare cuprinde o lista navigabila in care
sunt afisate loturile definite pentru invitatia curenta. Sectiunea poate fi accesata doar dupa prima
salvare a invitatiei si daca s-a optat pentru impartirea pe loturi.

Pentru a facilita gasirea loturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite
selectia dupa urmatoarele criterii de interes:
· numar lot
· denumire lot.

Pentru adaugarea unui nou lot se va actiona butonul utilizatorul fiind directionat in
pagina "Editare lot" unde va trebui sa completeze informatiile necesare definirii lotului.

Daca se doreste stergerea unor anumite loturi din lista, se bifeaza checkbox-urile corespunzatoare

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 188

loturilor care se doresc a fi sterse si se actioneaza butonul .

In pagina de editare lot se ajunge din pagina Lista loturi, fie prin actionarea butonului
atunci cand se doreste adaugarea unui nou lot, fie prin apasarea pictogramei aferenta unui lot
aflat in starea "in definire", atunci cand se doreste editarea acestuia.

Pentru a adauga un lot la o invitatie de participare offline, utilizatorul trebie sa ofere informatii privind:

· numarul lotului (obligatoriu la salvare);


· denumirea lotului (obligatoriu la salvare);
· codul CPV (obligatoriu la salvare);
· descriere (obligatoriu la salvare);
· valoare estimata (optional);
· informatii suplimentare (optional).

Pentru salvare se actioneaza butonul . Pentru a putea realiza salvarea, o serie de conditii
trebuie indeplinite simultan:
· toate campurile obligatorii ale lotului trebuie completate;
· sa nu existe un alt lot cu acelasi numar.

Prin apasarea butonului , utilizatorul este directionat in sectiunea a doua a formularului de


definire ("Loturi"). Daca s-au facut modificari fara a fi salvate, prin actiunea de intoarcere aceste
modificari se vor pierde.

5.2.1.1.1.3 Functionalitati

· Salvare invitatie – se completeaza informatiile cerute si se actioneaza butonul .


Pentru a putea realiza salvarea, o serie de conditii trebuie indeplinite simultan.
Conditii:

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 189

- toate elementele invitatiei de participare trebuie completate; optionala este doar


introducerea documentatiei de atribuire si a valorii estimate;
- data si ora deschiderii ofertelor sa fie mai mare sau egala decat data si ora depunerii
ofertelor;
- data si ora depunerii ofertelor sa fie mai mare sau egala decat data si ora curenta;
- invitatia sa nu fi fost deja publicata;
Operatii realizate:
- salvarea in baza de date a informatiilor introduse de utilizator;
- dupa prima salvare se va activa a doua sectiune a formularului, daca s-a optat pentru
impartirea pe loturi;

· Previzualizare invitatie – prin apasarea butonului , utilizatorul


este directionat intr-o pagina de detaliu (read-only) „Previzualizare invitatie", in care va putea
vizualiza toate informatiile introduse in cele doua sectiuni ale formularului, atat atributele
invitatiei, cat si loturile.
Conditii:
- toate conditiile mentionate la actiunea de salvare;
- existenta a cel putin unui lot definit, in cazul in care s-a optat pentru impartirea pe
loturi;
- daca s-au completat valorile estimate pentru toate loturile definite si pentru invitatie, se
face validarea valorilor introduse, in sensul ca suma valorilor estimate pe fiecare lot in
parte trebuie sa fie egala cu valoarea din invitatie (in mesajul de eroare se afiseaza
valoare insumata din loturi);
Operatii realizate:
- cele mentionate la salvare;

Pentru vizualizarea loturilor definite in cadrul invitatiei se va actiona butonul

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 190

care va redirectiona utilizatorul in pagina "Lista loturi".

Pentru a face invitatia vizibila in sistem se actioneaza butonul . Aceasta actiune


are ca efect trecerea invitatiei din starea de definire in starea de publicata. La publicare,
sistemul va atribui un numar invitatiei, care va identifica in mod unic invitatia de participare
in sistem.

Conditii pentru a fii posibila publicarea invitatiei:


- invitatia trebuie sa fie in starea de definire;
- se verifica din nou toate conditiile de la actiunea de previzualizare a invitatiei.
Dupa publicare nu se mai pot efectua modificari asupra invitatiei.

Daca utilizatorul doreste sa aduca modificari invitatiei / loturilor sau sa amane momentul
publicarii, apasa butonul si va fi directionat in formularul de definire, sectiunea
din care a venit.

· Accesare sectiune „Loturi" – prin actionarea tabului „Loturi", utilizatorul este directionat in a
doua sectiune a formularului de definire. Sectiunea poate fi accesata doar dupa prima salvare
a invitatiei si daca s-a optat pentru impartirea pe loturi.

· Adaugare documentatie de atribuire – se actioneaza butonul , care are ca efect


deschiderea unei ferestre de tip pop-up, in care sunt afisate toate fisierele incarcate in sistem.
Se selecteaza fisierul dorit, prin apasarea butonului de selectie din dreptul acestuia. Se pot
selecta oricate fisiere. Pentru operarea modificarii in baza de date trebuie actionat butonul

· Stergere documentatie de atribuire – se selecteaza fisierele si se actioneaza butonul

. Pentru operarea modificarii in baza de date trebuie actionat butonul .

· Intoarcerea in lista de invitatii – prin apasarea butonului , utilizatorul este directionat


in pagina „Lista invitatii de participare". Daca s-au facut modificari fara a fi salvate, prin
actiunea de intoarcere aceste modificari se vor pierde.

5.2.1.1.2 Invitatie de participare online

In pagina de editare invitatie de participare se ajunge din pagina Lista invitatii de participare, fie prin
actionarea butonului atunci cand se doreste adaugarea unei noi
invitatii de participare online, fie prin apasarea pictogramei aferenta unei invitatii aflate in starea de
definire, atunci cand se doreste editarea acesteia.

Pentru definirea unei cereri de oferta este necesara completarea unui formular structurat pe sase
sectiuni.

5.2.1.1.2.1 Sectiunea "General"

Prima sectiune permite definirea atributelor generale legate de achizitie.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 191

In aceasta sectiune se introduc informatii referitoare la:

· denumirea achizitiei;
· tipul de contract prin alegerea unei valori din lista de optiuni;daca se alege optiunea "furnizare", AC-
ul va putea:
- furniza o descriere a produsului / produselor incluse in lotul respectiv (denumiri, cantitati etc)
(obligatoriu);
- selecta produsele din sabloanele predefinite cu indicarea cantitatilor (optional); in cazul in care
AC-ul opteaza pentru impartirea in loturi, nu va mai avea posbilitatea selectarii sabloanelor, aceasta
operatie urmand a se face pe fiecare lot in parte;
· valoarea totala estimata reprezinta valoarea totala a achizitiei si nu contine TVA; completarea
acestui camp este optionala; pentru introducerea zecimalelor, se foloseste punctul ca separator
zecimal (daca s-a introdus valoarea estimata la nivel de invitatie este obligatorie introducerea
valorilor estimate pentru fiecare lot in parte)
· criteriul de atribuire prin optarea pentru criteriul pretul cel mai scazut sau Oferta cea mai

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 192

avantajoasa d.p.d.v. economic;


· optiunea Are faza finala de licitatie electronica;
· optiunea Exista impartire pe loturi;
· conditiile de plata prin alegerea unui sablon de conditie de plata din cele predefinite in sectiunea
Administrare -> Sabloane -> Conditii de plata;
· conditiile de livrare prin alegerea unui sablon de conditie de plata din cele predefinite in sectiunea
Administrare -> Sabloane -> Conditii de livrare;
· codul CPV prin selectarea acestuia din fereastra care se deschide la actionarea pictogramei in
forma de lupa;
· obiectul achizitiei (daca tipul de contract selectat este cel de lucrari sau servicii) prin introducerea
unei descrieri
· lista documentelor asociate reprezinta documentatia de atribuire; lista se completeaza prin
adaugarea de documente din lista de documente proprii incarcate in sistem; gestiunea acestor
documente se face in sectiunea Administrare -> Documente; pentru eliminarea unui document din
lista, se bifeaza in dreptul acestuia si se actioneaza butonul Sterge, aflat deasupra listei;

Informatiile privitoare la acordul-cadru se vor completa in prima sectiunea a formularului de definire


(tabul „General"). In cazul in care AC-ul selecteaza la rubrica „Modalitatea de atribuire" optiunea
„Incheierea unui acord-cadru", sistemul va obliga AC-ul sa introduca in mod obligatoriu urmatoarele
elemente:
- daca contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reofertare (checkbox);
- daca reofertare se va face in SEAP;
- perioada (in luni) previzionata pentru desfasurarea acordului cadru (textbox);
- daca acordul-cadru urmeaza sa se incheie cu un singur ofertant sau cu mai multi (butoane
radio);

Daca modalitatea de atribuire este „oferta cea mai avantajoasa dpdv economic" si s-a optat pentru
reofertare in SEAP, AC-ul va trebui sa precizeze factorii de evaluare care vor face obiectul reofertarii.

Informatiile referitoare la acordul cadru introduse in cererea de oferta online se vor prelua si in invitatia
de participare.

5.2.1.1.2.2 Sectiunea "Conditii suplimentare"

Pagina permite definirea conditiilor suplimentare la achizitie. Completarea conditiilor suplimentare este
optionala.

Pentru definirea unei conditii se apasa butonul . Utilizatorul va fi


directionat catre pagina Cerere de oferta - Conditie suplimentara, care permite completarea conditiei.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 193

Dupa definire, aceasta va aparea in lista de conditii suplimentare. Pentru stergerea unei conditii, se
bifeaza in dreptul acesteia si se actioneaza butonul , aflat deasupra listei.

5.2.1.1.2.3 Sectiunea "Calificare"

Pagina permite definirea criteriilor de calificare la achizitie. Completarea criteriilor de calificare este
optionala.

Pentru definirea unui criteriu se apasa butonul . Utilizatorul va fi


directionat catre pagina Cerere de oferta - Criteriu de calificare, care permite completarea criteriului.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 194

Dupa definire, acesta va aparea in lista de criterii de calificare. Pentru stergerea unui criteriu, se
bifeaza in dreptul acestuia si se actioneaza butonul , aflat deasupra listei.

5.2.1.1.2.4 Sectiunea "Setare achizitie"

Pagina permite configurarea urmatoarelor termene:

· data limita de depunere a ofertelor - care trebuie sa fie de minim 5 zile de la data curenta si sa fie o
zi lucratoare; ora limita este stabilita de sistem (ora 15:00).
· data limita de evaluare a ofertei care va fi de minim o zi de la data limita de depunere oferta; ora
limita este stabilita de sistem la 18:00; autoritatea contractanta poate finaliza evaluarea inainte de
termenul limita; daca se depaseste termenul limita de evaluare, autoritatea contractanta il poate
decala;
· data limita de valabilitatea a ofertei trebuie sa fie o valoare mai mare decat data limita de depunere
oferta;

Butonul are ca scop completarea datelor limita cu valorile minime posibile pentru
datele respective. Valorile propuse de sistem pot fi modificate de autoritatea contractanta.

In cazul in care Criteriul de atribuire ales in sectiunea General este "Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v
economic", aceasta sectiune va contine lista criteriilor de evaluare oferind posibilitatea adaugarii unor
criterii noi.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 195

In cazul in care AC-ul selecteaza criteriul de atribuire „cea mai avantajoasa oferta dpdv economic",
sistemul va defini in mod automat pretul ca factor de evaluare. Autoritatea contractanta va trebui sa
introduca doar ponderea aceastui factor.
De asemenea, in cazul in AC-ul opteaza pentru desfasurarea etapei finale de licitatie electronica la o
cerere de oferta pe criteriul de atribuire „cea mai avantajoasa oferta dpdv economic", in sectiunea de
definire a factorilor de evaluare sistemul selecteaza automat pretul ca si criteriul electronic, fara ca AC-
ul sa poata modifica aceasta optiune.

Pentru adaugarea unui criteriu nou se va actiona butonul utilizatorul fiind redirectionat in
pagina de completare a informatiilor necesare definirii unui nou factor.

In cazul in care invitatia are faza finala de LE, la adaugarea unui criteriu se va mentiona prin bifare
daca criteriul definit va intra in licitatia electronica, daca acesta este direct proportional (doar daca s-a
bifat initial "Intra in licitatia electronica") si de asemenea punctajul maxim.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 196

Dupa completarea informatiilor se va actiona butonul iar criteriul va apare in lista


criteriilor de evaluare din sectiunea "Setare achizitie".
5.2.1.1.2.5 Sectiunea "Invitatie"

Pagina ofera posibilitatea introducerii informatiilor privitoare la invitatia de participare asociata achizitiei
de tip cerere de oferta. Toate campurile invitatiei se completeaza in mod obligatoriu. Invitatia de
participare se va publica in sistem la momentul publicarii achizitiei.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 197

Pentru campurile Adresa, Criterii de calificare si Obiect achizitie, sistemul va propune valori implicite
astfel:
· Campul adresa se completeaza cu date preluate din adresa de contact a autoritatii contractante.
Modificarea adresei de contact se face in sectiunea
Administrare -> Profil -> Adrese.
· Criteriile de calificare se completeaza cu denumirile criteriilor de calificare definite in sectiunea
Calificare.
· In obiectul contractului se vor completa denumirile produselor din pachetul de produse definite in
sectiunea General, daca tipul de contract este produse. In cazul tipului de contract lucrari sau servicii
se va prelua din sectiunea General descrierea obiectului contractului.

Autoritatea Contractanta poate selecta moneda in care se va introduce oferta de pret dintr-un combo-
box care cuprinde trei optiuni: RON, EUR si USD. Valoarea implicita este RON. Eticheta afisata in
dreptul combo-box-ului este „Moneda in care se exprima oferta de pret".

Atentie!: Completarea monedei de exprimare a ofertei de pret se face doar in cazul in care Autoritatea
Contractanta opteaza pentru desfasurarea online a procedurii sau pentru desfasurarea etapei finale de
LE. Altfel rubrica cu moneda ofertei este inhibata. Selectarea monedei in care se depune oferta de pret
este obligatorie pentru a putea realiza publicarea anuntului. La salvarea, precum si la publicarea
anuntului se va afisa mesaj de eroare daca aceasta nu este completata.

Valorile propuse de sistem pot fi modificate de autoritatea contractanta.

Pentru alegerea limbii sau limbilor in care se redacteaza oferta, se selecteaza una, respectiv mai
multe, prin bifarea acestora in lista propusa de sistem.

5.2.1.1.2.6 Sectiunea "Loturi"

A 6-a sectiune a formularului de definire a invitatiei de participare cuprinde o lista navigabila in care
sunt afisate loturile definite pentru invitatia curenta. Sectiunea poate fi accesata doar dupa prima
salvare a invitatiei si daca s-a optat pentru impartirea pe loturi.

Pentru a facilita gasirea loturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite
selectia dupa urmatoarele criterii de interes:
· numar lot
· denumire lot.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 198

Pentru adaugarea unui nou lot se va actiona butonul utilizatorul fiind directionat in
pagina "Editare lot" unde va trebui sa completeze informatiile necesare definirii lotului.

Daca se doreste stergerea unor anumite loturi din lista, se bifeaza checkbox-urile corespunzatoare
loturilor care se doresc a fi sterse si se actioneaza butonul .

In pagina de editare lot se ajunge din pagina Lista loturi, fie prin actionarea butonului
atunci cand se doreste adaugarea unui nou lot, fie prin apasarea pictogramei aferenta unui lot
aflat in starea "in definire", atunci cand se doreste editarea acestuia.

Pentru a adauga un lot la o invitatie de participare online, utilizatorul trebie sa ofere informatii privind:

· numarul lotului (obligatoriu la salvare);


· denumirea lotului (obligatoriu la salvare);
· codul CPV (obligatoriu la salvare);
· descriere (obligatoriu la salvare);
· valoare estimata (optional);
· informatii suplimentare (optional).

Pentru adaugarea unui produs se apasa butonul , aflat deasupra listei de produse.
Utilizatorul va fi directionat catre pagina "Lista produse", care permite adaugarea unui nou produs.
Dupa selectare, acesta va aparea in lista de produse asociate lotului. Pentru stergerea unui produs se
bifeaza in dreptul acestuia si se actioneaza butonul , aflat deasupra listei. Completarea
produselor este optionala, dara daca un produs a fost adaugat in lista de produse asociate este
obligatorie completarea cantitatii acestuia.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 199

Pentru salvare se actioneaza butonul . Pentru a putea realiza salvarea, o serie de conditii
trebuie indeplinite simultan:
· toate campurile obligatorii ale lotului trebuie completate;
· sa nu existe un alt lot cu acelasi numar.

Prin apasarea butonului , utilizatorul este directionat in sectiunea a 6-a a formularului de


definire ("Loturi"). Daca s-au facut modificari fara a fi salvate, prin actiunea de intoarcere aceste
modificari se vor pierde.

5.2.1.1.2.7 Functionalitati

Salvare achizitie

Butonul permite salvarea intermediara a achizitiei, inainte de publicare. Pentru a putea


salva achizitia, trebuie completate toate campurile obligatorii din cele 6 sectiuni ale formularului. Starea
de definire corespunde unei achizitii salvate, dar nepublicate. Atata timp cat achizitia este in starea de
definire, aceasta poate fi modificata sau stearsa din sistem. Dupa publicare operatiile de modificare a
achizitiei sunt limitate, acestea reducandu-se la decalarea de termene sau adaugarea de clarificari la
documentatia de atribuire.

Stergere achizitie

Stergerea achizitiei din sistem se poate face doar daca achizitia nu a fost inca publicata (se afla in
starea de definire). Pentru realizarea operatiei se actioneaza butonul , aflat pe bara de
butoane din partea de jos a paginii.

Salvare si previzualizare

Actionand butonul utilizatorul este redirectionat catre o


pagina de detaliu, in care va putea vizualiza toate informatiile introduse in cele 6 sectiuni ale
forumularului. Publicarea efectiva a achizitiei se va face din aceasta pagina de detaliu.

Conditii ce trebuiesc indeplinite pentru a fii posibila salvarea si previzualizarea invitatiei:


- completarea tuturor informatiilor necesare pentru actiunea de salvare;
- existenta a cel putin unui lot definit, in cazul in care s-a optat pentru impartirea pe loturi;
- daca s-a completat valoarea estimata la nivel de invitatie, este obligatorie completarea valorii
estimate pentru fiecare lot definit iar suma valorilor estimate ale loturilor trebuie sa fie egala cu
valoarea estimata definita la nivel de invitatie.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 200

Pentru a face achizitia vizibila in sistem se actioneaza butonul . Aceasta actiune


are ca efect trecerea cererii de oferta din starea de definire in starea de depunere oferta. Odata
cu publicarea cererii de oferta se va publica si invitatia de participare aferenta cererii de oferta.
Operatorii economici vor putea depune oferta pana la data limita de depunere oferta. La
publicare, sistemul va atribui un cod achizitiei, care va identifica in mod unic cererea de oferta.

Observatie: La incercarea de publicare a cererii de oferta on-line se va face verificarea


apartenentei codului CPV la noul nomenclator.

Navigare

Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista cereri de oferta in desfasurare.


5.2.1.2 Detaliu invitatie de participare

Prin actionarea pictogramei corespunzatoare invitatiilor aflate in starea publicata utilizatorul este
redirectionat in pagina de vizualizare a invitatiei.

Detaliul de invitatie de participare cuprinde toate informatiile introduse de autoritatea contractanta la


definirea invitatiei referitoare la: denumirea invitatiei, modalitatea de desfasurare, criteriul de atribuire,
CPV, tipul contactului, obiectul contractului, stare procedura, data publicarii, data limita de depunere a
ofertelor, adresa la care se transmit ofertele, data si ora deschiderii ofertelor, adresa (locul) de
deschidere a ofertelor, limbile de redactare a ofertei, modalitatea de atribuire, daca invitatie este
impartita sau nu in loturi, valoarea estimata, criterii de clarificare si modul de obtinere a documentatiei
de atribuire.

1. Detaliul unei invitatii de participare offline

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 201

2. Detaliul unei invitatii de participare online

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 202

5.2.1.2.1 Functionalitati pentru invitatiile de participare offline

Vizualizarea loturilor definite in cadrul invitatiei

Se va actiona butonul care va redirectiona utilizatorul in pagina "Lista loturi". Butonul


este vizibil doar daca invitatia este impartita in loturi.

Pagina contine lista loturilor definite pentru invitatia de participare aferenta unei cereri de oferta offline.
Pagina dispune de un mecanism de cautare care permite filtrarea loturilor functie de anumite criterii de
interes:

· Numar lot;
· Denumire lot;

Actionarea pictogramei corespunzatoare unui lot directioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a


detaliilor lotului (nu este permisa editarea caracteristicilor lotului).

Vizualizare documentatie de atribuire si clarificari

Se realizeaza prin actionarea butonului ; butonul este disponibil


indiferent daca procedura se desfasoara online sau offline; utilizatorul este directionat intr-o noua
pagina de unde poate vizualiza documentatia si clarificarile, si poate adauga noi clarificari (adaugarea
de clarificari se poate face doar in cazul procedurii offline);

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 203

Pentru adaugarea unei noi clarificari se ava ctiona butonul utilizatorul fiind redirectionat in
pagina "Editare clarificare" unde va trebui sa completeze urmatoarele informatii legate de clarificare:

- denumire;
- posibilitatea atasarii unui document;
- comentariu.

Prin actionarea butonului clarificarea va fii adaugata in lista de clarificari corespunzatoare


invitatiei vizualizate.

Suspendare procedura - invitatie de participare offline

Pentru suspendarea procedurii se actioneaza butonul ;

Conditii pentru a fii posibila suspendarea:


- cererea de oferta sa fie offline;
- starea procedurii sa fie "in desfasurare";
- daca procedura are faza finala de LE, sa nu se fi introdus LE-ul in sistem (caz in care suspendarea
se va face din procedura de LE si nu din invitatie);

Daca suspendarea s-a realizat cu succes, starea procedurii va fii "suspendata".

Revenire din suspendare - invitatie de participare offline

Pentru revenirea din suspendare a procedurii se actioneaza butonul ;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 204

butonul este vizibil doar daca starea procedurii este "suspendata".

Anulare procedura - invitatie de participare offline

Pentru anularea procedurii se actioneaza mai intai butonul , utilizatorul fiind directionat in
pagina "Anulare procedura"; anularea propriu-zisa se va efectua din pagina in care este redirectat
utilizatorul;

Conditii pentru a fii posibila anularea:


- cererea de oferta sa fie offline;
- starea procedurii sa fie "in desfasurare" sau "suspendata";
- sa nu existe un anunt de atribuire definit pentru aceasta procedura;
- daca procedura are faza finala de LE, sa nu se fi introdus LE-ul sistem (caz in care anularea se va
face din procedura de LE si nu din invitatie);

Vizualizare raport procedura - invitatie de participare offline


Daca procedura a fost anulata si AC-ul a completat raportul procedurii va fi disponibil butonul Raport
procedura, prin actionarea caruia AC-ul este directionat intr-o pagina de vizualizare a acestui raport ;

Conditii pentru a fii posibila vizualizarea raportului procedurii:


- cererea de oferta sa fie offline;
- starea procedurii este "anulata";
- AC-ul a completat raportul procedurii;

Vizualizare anunt de atribuire - invitatie de participare offline

Daca s-a definit un anunt de atribuire va fi disponibil butonul Anunt atribuire, prin actionarea caruia AC-
ul este directionat intr-o pagina de vizualizare a acestui anunt (daca anuntul a fost publicat) sau in
pagina de editare a anuntului (daca anuntul este inca in starea de "definire") ;

Conditii pentru a fii posibila vizualizarea raportului procedurii:


- cererea de oferta sa fie offline;
- AC-ul a definit anuntul de atribuire;

Intoarcerea in lista invitatiilor - se apasa butonul Inapoi;

5.2.1.2.1.1 Actiuni la nivel de lot

Prin actionarea pictogramei corespunzatoare unui lot din lista de loturi ale unei invitatii, utilizatorul va fii
directionat in detaliului lotului selectat.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 205

Actiuni la nivel de lot:

· Suspendare lot - pentru suspendarea unui lot se actioneaza butonul ; acest


buton este vizibil doar daca starea lotului este "in desfasurare"

Conditii pentru realizarea suspendarii:


- starea procedurii este "in desfasurare";
- starea lotului este "in desfasurare";
- daca procedura are etapa de LE, pentru lotul respectiv nu s-a configurat inca LE-ul (daca s-a definit
licitatia electronica, suspendarea se va face din LE);

Daca suspendarea lotului s-a realizat cu succes starea lotului se va schimba in "suspendat".

· Revenire din suspendare lot - pentru revenirea din suspendare a unui lot se actioneaza butonul
; acest buton este vizibil doar daca starea lotului este "suspendat"

Conditii pentru realizarea revenirii din suspendare:


- starea procedurii este "in desfasurare";
- starea lotului este "suspendat";

Operatii realizate
- se seteaza starea lotului din "suspendat" in "in desfasurare" si se salveaza aceasta modificare in
baza de date;
- daca s-a inceput definirea LE offline pentru procedura respectiva, se va modifica starea lotului preluat
in LE din "suspendat" in "definire";

· Anulare lot - pentru anularea unui lot se actioneaza mai intai butonul , utilizatorul
fiind directionat in pagina "Anulare lot"; anularea propriu-zisa se va efectua din pagina in care este
redirectat utilizatorul.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 206

Conditii pentru realizarea anularii:


- starea procedurii este "in desfasurare" sau "suspendat";
- starea lotului este "in desfasurare";
- daca procedura are etapa de LE, pentru lotul respectiv nu s-a configurat inca LE-ul (daca s-a definit
licitatia electronica, anularea se va face din LE);

Operatii realizate
- utilizatorul este directionat spre pagina de anulare a lotului.

· Reintoarcere in pagina "Lista loturi" - prin actionarea butonului .

5.2.1.2.2 Functionalitati pentru invitatiile de participare online

Vizualizare procedura cerere de oferta


Vizualizarea procedurii cererii de oferta se realizeaza prin actionarea butonului
; butonul este disponibil doar daca invitatia face referire la o procedura
desfasurata online;

La actionarea acestui buton utilizatorul va fii redirectionat in pagina "Cerere de oferta".

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 207

Actiuni:

Vizualizarea loturilor definite in cadrul invitatiei si actiuni posibile la nivel de lot

Se va actiona butonul care va redirectiona utilizatorul in pagina Lista loturi.

Pagina contine lista loturilor definite pentru invitatia de participare aferenta unei cereri de oferta offline.
Pagina dispune de un mecanism de cautare care permite filtrarea loturilor functie de anumite criterii de
interes:

· Numar lot;
· Denumire lot;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 208

Actionarea pictogramei corespunzatoare unui lot directioneaza utilizatorul in pagina de vizualizare a


detaliilor lotului.

Vizualizare documentatie de atribuire si clarificari

Se realizeaza prin actionarea butonului ; butonul este disponibil indiferent daca procedura
se desfasoara online sau offline; utilizatorul este directionat intr-o noua pagina de unde poate vizualiza
documentatia si clarificarile;

Extindere perioada de depunere oferta

Se realizeaza prin actionarea butonului ; daca procedura


este suspendata, dar restul conditiilor sunt indeplinite, butonul va fi inactiv;

Conditii:
- procedura nu e impartita pe loturi;
- procedura este "in desfasurare" cu starea curenta "depunere oferta";

Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat intr-o pagina de configurare a noilor date limita.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 209

Suspendare procedura

Pentru suspendarea procedurii se actioneaza butonul ;

Conditii pentru a fii posibila suspendarea:


- starea procedurii sa fie "in desfasurare";
- sa nu se fi definit un anunt de atribuire pentru aceasta procedura;

Daca suspendarea s-a realizat cu succes, se seteaza starea procedurii din "in desfasurare" in
"suspendata"; nu se modifica starea la nivel de lot, insa loturile "ingheata" (nu se mai pot efectua
operatii pe ele).

Revenire din suspendare


Pentru revenirea din suspendare a procedurii se actioneaza butonul ;
butonul este vizibil doar daca starea procedurii este "suspendata".

Operatii realizate:
- se seteaza starea procedurii din "suspendata" in "in desfasurare";
- se decaleaza automat datele limita ale fazelor care inca nu s-au finalizat, cu numarul de zile cu care a
fost suspendata procedura; in cazul impartirii pe loturi se va face decalarea pe fiecare lot in parte care
nu este atribuit, anulat sau suspendat; decalarea se aplica si in cazul fazelor de LE;

Evaluare

Se realizeaza prin actionarea butonului ; daca procedura este suspendata, dar se


indeplinesc restul conditiilor butonul va inactiv;

Conditii:
- procedura nu e impartita pe loturi;
- starea procedurii este "in desfasurare" cu starea curenta "evaluare";

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 210

Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat in lista participantilor la procedura care au depus oferta;

Actiuni posibile in etapa de evaluare:

1. Admiterea ofertei unui operator economic - prin actionarea pictogramei "+" (Admis)
corespunzatoare operatorului economic;

Conditii:
- daca nu avem impartira pe loturi, procedura trebuie sa fie "in desfasurare" cu starea curenta
"evaluare";
- daca avem impartire pe loturi, procedura trebuie sa fie "in desfasurare", iar lotul in starea
"evaluare", fara sa fie anulat, susependat sau in asteptare;

2. Respingerea ofertei unui operator economic - prin actionarea pictogramei "-" ("Respins")
corespunzatoare operatorului economic;

Conditii:
- aceleasi ca la admiterea ofertei;

3. Finalizare evaluare - se actioneaza butonul Finalizare evaluare;

Conditii:
- aceleasi ca la admiterea ofertei;
- toti ofertantii au fost evaluati cu admis / respins;
- in cazul evaluarii cu admis a unui participant, trebuie sa se fi introdus punctajul la fiecare
factor de evaluare pentru respectivul participant;

Operatii realizate:
- daca nu s-a obtinut cheia privata starea trece din "evaluare" in "in asteptare obtinere cheie
privata";
- daca s-a obtinut cheia privata si nu se defasoara LE starea trece din "evaluare" in
"deliberare";

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 211

- daca s-a obtinut cheia privata si se defasoara LE starea trece din "evaluare" in "licitatie
electronica - definire LE";

ATENTIE!: Criteriile reofertabile nu se evalueaza de catre AC. Punctajul se va calcula automat de


catre sistem la momentul finalizarii evaluarii. Punctajul se calculeaza prin raportarea la cea mai buna
oferta, acordandu-se punctaj maxim celei mai bune oferte.
La procedura online cu criteriul de atribuire „cea mai avantajoasa oferta dpdv economic", pentu factorii
de evaluare selectati de AC ca si criterii reofertabile in atribuirea contractelor subsecvente, in cazul in
care exista cel putin un criteriu care face obiectul reofertarii ramas necompletat de catre ofertant,
respectivul ofertant nu va putea fi evaluat de catre AC.

4. Prelungire etapa de evaluare - se actioneaza butoul Extinde perioada de evaluare;

Conditii:
- aceleasi ca la admiterea ofertei, cu diferenta ca starea trebuie sa fie "evaluare - in asteptare";

Operatii realizate
- utilizatorul este redirectionat intr-o pagina de setare a noilor date limita.

5. Vizualizarea oferta - se actioneaza pictograma de vizualizare corespunzatoare participantului


dorit; utilizatorul este directionat intr-o noua pagina care cuprinde trei sectiuni:
- sectiunea "Criterii de calificare" in care poate vizualiza raspunsul la criteriile de calificare
definite; sectiunea se poate accesa doar daca AC-ul a definit criterii de calificare;
- sectiunea "Factori de evaluare" in care poate vizualiza raspunsul oferit de operatorul
economic si introduce punctajul pe fiecare factor de evaluare; sectiunea este disponibila daca
criteriul de atribuire este "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic";
- sectiunea "Documente oferta" care contine documentele de calificare si propunerea tehnica
incarcate de participant;

Extindere perioada de evaluare


Pentru realizarea actiunii se actioneaza butonul Extinde perioada de evaluare;

Conditii:
- procedura nu e impartita pe loturi;
- starea procedurii este "in desfasurare" cu starea curenta "evaluare - in asteptare";

Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat intr-o pagina de configurare a datei limita de evaluare;

Deliberare
Se actioneaza butonul Deliberare; daca procedura este suspendata, dar se indeplinesc restul
conditiilor butonul va inactiv;

Conditii:
- procedura nu e impartita pe loturi;
- starea procedurii este "in desfasurare" cu starea curenta "deliberare";

Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat in lista participantilor la procedura care au fost admisi la evaluare;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 212

Deliberarea presupune alegerea operatorului economic castigator din clasamentul obtinut dupa
decriptarea ofertelor de pret si dupa ponderarea pretului cu punctajul obtinut la componenta tehnica (in
cazul in care criteriul de atribuire este "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic").

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 213

In cazul in care cererea de oferta de tip acordul-cadru se atribuie mai multor ofertanti aplicatia permite
selectarea din clasament a mai multor ofertanti. In acest caz butonul de selectie a castigatorului este
inlocuit cu un checkbox care permite selectia multipla. AC-ul selecteaza ofertantii castigatori din
clasament si actioneaza butonul „Desemneaza castigator". In cazul in care nu sunt cel putin doi
ofertanti selectati, aplicatia afiseaza un mesaj de eroare corespunzator.

La momentul actionarii butonului de desemnare a castigatorului, se va genera un singur mail catre


fiecare participant, in care se va preciza numele tuturor ofertantilor castigatori.

Butonul „Desemeneaza castigator", precum si checkboxurile de selectie vor disparea dupa ce AC-ul va
efectua desemnarea castigatorilor. Prin mecanismul de resetare a castigatorilor se va permite din nou
AC-ului sa delibereze.

Pagina contine urmatoarele informatii:


- Informatii despre procedura;
- Informatii despre lot - doar daca avem impartire pe loturi;
- Lista operatorilor economici evaluati cu admis; daca nu avem impartire pe loturi se vor afisa
participantii la procedura; in cazul impartirii pe loturi se afiseaza participantii care au depus oferta la
lot;

Actiuni posibile in etapa de deliberare:

1. Selectare castigator - prin actionarea pictogramei de selectie corespunzatoare operatorului


economic;

Conditii:
- daca nu avem impartire pe loturi, procedura trebuie sa fie "in desfasurare" cu starea curenta
"deliberare" si sa nu se fi definit anuntul de atribuire;
- daca avem impartire pe loturi, procedura trebuie sa fie "in desfasurare", iar lotul in starea
"deliberare", fara sa fie anulat sau suspendat si lotul curent sa nu fi fost selectat in anuntul de atribuire;

Atentie!: Sistemul va oferi AC-ului posibilitatea de a desemna castigatorul o singura data pe


procedura sau va putea desemna castigatorul o singura data pe fiecare lot in parte. La momentul
selectarii castigatorului din clasament se va afisa un mesaj de confirmare prin care utilizatorul va fi
informat cu privire la faptul ca desemnarea castigatorului se poate face o singura data. Deasemenea
va fi informat ca prin actiunea de selectare a operatorului economic castigator se vor transmite mailuri
de instiintare tuturor agentilor economici participanti cu privire la decizia AC-ului.

Pentru a se modifica selectia castigatorului, AC-ul trebuie sa intocmeasca o solicitare


de resetare a castigatorului adresata Operatorului SEAP. La resetarea castigatorului se vor transmite
mailuri participantilor pentru a-i informa cu privire la decizia de redesemnare a castigatorului.

2. Definire anunt de atribuire - prin actionarea butonului Anunt de atribuire; daca nu s-a selectat
castigatorul din clasament butonul este inactiv;

Conditii:
- daca nu avem impartire pe loturi, procedura trebuie sa fie "in desfasurare" cu starea curenta
"deliberare";
- daca avem impartire pe loturi, procedura trebuie sa fie "in desfasurare", iar lotul in starea

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 214

"deliberare", fara sa fie anulat sau suspendat;

Operatii realizate:
- daca nu exista un anunt de atribuire acesta se va genera in baza de date; utilizatorul este
directionat spre formularul de definire al anuntului de atribuire care are completate campurile
cu datele preluate din procedura.

3. Vizualizarea oferta - se actioneaza pictograma de vizualizare corespunzatoare participantului dorit;


utilizatorul este directionat intr-o pagina cu trei sectiuni in care poate vizualiza raspunsurile
oferite de operatorul economic, documentele incarcate si punctajele obtinute la fiecare factor de
evaluare;

Obs:
Sectiunea "Criterii de calificare" se afiseaza doar daca AC-ul a definit criterii de
calificare.
Sectiunea "Factori de evaluare" se afiseaza doar daca criteriul de atribuire este "oferta
cea mai avantajoasa dpdv economic".
Sectiunea "Documente oferta" cuprinde toate documentele incarcate de participantul
selectat.

Intoarcere la evaluare din suspendare


Se actioneaza butonul Reintoarcere la evaluare;

Conditii:
- procedura nu e impartita pe loturi;
- procedura este "suspendata" cu starea curenta "deliberare";

Operatii realizate:
- se seteaza starea procedurii din "suspendata" in "in desfasurare";
- se seteaza starea curenta din "deliberare" in "evaluare";
- in cazul in care s-a selectat castigatorul din clasament, aceasta informatie se sterge.

Anulare procedura - pentru anularea procedurii se actioneaza mai intai butonul Anuleaza,
utilizatorul fiind directionat in pagina Anulare procedura; anularea propriu-zisa se va efectua din pagina
in care este redirectat utilizatorul;

Conditii pentru a fii posibila anularea:


- starea procedurii sa fie "in desfasurare" sau "suspendata";
- sa nu existe un anunt de atribuire definit pentru aceasta procedura;

Adaugare clarificari - clarificarile se introduc doar la nivel de procedura; se actioneaza butonul


;

Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- daca nu avem impartire pe loturi starea curenta trebuie sa fie "depunere oferta";
- daca avem impartire pe loturi trebuie sa existe cel putin un lot in starea "depunere oferta";

Operatii realizate:
- utilizatorul este redirectat in pagina de lista a clarificarilor.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 215

Vizualizare / oferire raspuns la intrebari - intrebarile se introduc doar la nivel de procedura;


se actioneaza butonul Intrebari, care este disponibil indiferent daca exista sau nu o impartire pe loturi;
utilizatorul este directionat in lista intrebarilor;

Licitatie electronica - pentru a configura LE-ul sau a vizualiza informatiile despre LE se


actioneaza butonul Licitatie electronica;

Conditii:
- procedura nu este impartita pe loturi;
- starea procedurii este "in desfasurare" cu starea curenta "licitatie electronica" sau "deliberare", sau
procedura este atribuita sau anulata (insa doar daca anularea a survenit dupa publicarea LE-ului);

Etapa de configurare e LE pentru procedurile de tip online se efectueaza asemeni etapei 4 de la LE


pentru procedurile offline.

Atentie!: Moneda in care se liciteaza in cadrul rundei de LE se preia din cererea de oferta din care a
derivat LE-ul. Moneda preluata nu se va putea modifica de catre AC. Ofertele de pret introduse in
runda de licitare vor fi exprimate in aceeasi moneda in care s-a facut depunerea ofertelor de pret in
etapa de depunere oferta. Este afisat autoritatii contractante moneda in care se exprima valoarea
estimata totala sau valoarea estimata unitara la definirea LE. Valoarea pasului de licitare in cazul in
care se decide astfel desfasurarea procedurii va contine si precizarea cu privire la moneda in care se
exprima. Valoarea procentuala a pasului de licitare poate varia intre 0,01% - 5%, configurabil de catre
utilizatorul AC la definirea licitatiei electronice.

Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat in pagina de configurare a LE-ului (daca LE-ul nu a fost inca publicat) sau
in pagina de detaliu a LE-ului (daca LE-ul a fost publicat);

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 216

Clasament la licitatia electronica - se actioneaza butonul Clasament;

Conditii:
- procedura nu este impartita pe loturi;
- starea procedurii este "in desfasurare" cu starea curenta: "licitatie electronica - in
asteptare incepere LE", "licitatie electronica - ofertare", "licitatie electronica - deliberare";

Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat in pagina de clasament la licitatie electronica;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 217

Vizualizare participanti la procedura - se actioneaza butonul Participare;


Conditii:
- procedura nu este impartita pe loturi;
- starea procedurii este "atribuita" sau "anulata";

Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat in pagina de lista participantilor la licitatie.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 218

Pentru a vizualiza detalii despre un anumit participant din lista se va actiona pictograma
corespunzatoare acestuia.

Clasament la procedura - se actioneaza butonul Clasament;


Conditii:
- procedura nu este impartita pe loturi;
- starea procedurii este "atribuita" sau "anulata" in faza de deliberare;

- utilizatorul este directionat in pagina de clasament la procedura;

Vizualizare sumar achizitie - se actioneaza butonul Sumar achizitie;


Conditii:
- starea procedurii este "atribuita" sau "anulata";

Operatii realizate:
- se genereaza un raport in format pdf care cuprinde toate informatiile despre procedura;

Vizualizare raport procedura - se actioneaza butonul Raport procedura;


Conditii pentru a fii posibila vizualizarea raportului procedurii:
- starea procedurii este "anulata" sau "atribuita";
- AC-ul a completat raportul procedurii;

Intoarcerea in lista invitatiilor - se apasa butonul Inapoi;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 219

5.2.1.2.2.1 Actiuni la nivel de lot

Prin actionarea pictogramei corespunzatoare unui lot din lista de loturi ale unei invitatii, utilizatorul va fii
directionat in detaliului lotului selectat.

Actiuni la nivel de lot:


· Extindere perioada de depunere oferta la lot - prin actionarea butonului Extinde perioada de
depunere oferte; daca procedura sau lotul este suspendat, iar restul conditiilor sunt indeplinite,
butonul va fi inactiv;

Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- starea lotului este "depunere oferta";
- lotul nu este suspendat;

Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat catre pagina "Extindere perioada depunere oferta la lot";

· Suspendare lot - pentru suspendarea unui lot se actioneaza butonul Suspendare;

Conditii pentru realizarea suspendarii:


- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul nu este suspendat, anulat sau atribuit;

Daca suspendarea lotului s-a realizat cu succes starea lotului se va schimba in "suspendat".

· Revenire din suspendare lot - pentru revenirea din suspendare a unui lot se actioneaza butonul
Revenire din suspendare; acest buton este vizibil doar daca starea lotului este "suspendat"

Conditii pentru realizarea revenirii din suspendare:


- starea procedurii este "in desfasurare";
- starea lotului este "suspendat";

Operatii realizate:
- se scoate bifa de suspendat de pe lot;
- se decaleaza automat datele limita ale fazelor care inca nu s-au finalizat, cu numarul de zile cu care a

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 220

fost suspendata procedura;

· Evaluarea ofertei la lot - se apasa butonul Evaluare; daca procedura sau lotul este suspendat, dar
restul conditiilor sunt indeplinite, butonul este inactiv;

Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul este in "evaluare oferta" si nu este suspendat sau anulat;

Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat in pagina de lista a participantilor la procedura, care au depus oferta de
pret pentru lotul respectiv; se afiseaza in pagina si informatiile despre lotul curent; evaluarea poate sa
inceapa cu orice tip de criteriu; finalizarea evaluarii se face pe fiecare lot in parte si nu la nivel de
procedura;

Actiuni posibile in etapa de evaluare:

1. Admiterea ofertei unui operator economic - prin actionarea pictogramei "+" (Admis)
corespunzatoare operatorului economic;

Conditii:
- daca nu avem impartira pe loturi, procedura trebuie sa fie "in desfasurare" cu starea curenta
"evaluare";
- daca avem impartire pe loturi, procedura trebuie sa fie "in desfasurare", iar lotul in starea
"evaluare", fara sa fie anulat, susependat sau in asteptare;

2. Respingerea ofertei unui operator economic - prin actionarea pictogramei "-" ("Respins")
corespunzatoare operatorului economic;

Conditii:
- aceleasi ca la admiterea ofertei;

3. Finalizare evaluare - se actioneaza butonul Finalizare evaluare;

Conditii:
- aceleasi ca la admiterea ofertei;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 221

- toti ofertantii au fost evaluati cu admis / respins;


- in cazul evaluarii cu admis a unui participant, trebuie sa se fi introdus punctajul la fiecare
factor de evaluare pentru respectivul participant;

Operatii realizate:
- daca nu s-a obtinut cheia privata starea trece din "evaluare" in "in asteptare obtinere cheie
privata";
- daca s-a obtinut cheia privata si nu se defasoara LE starea trece din "evaluare" in
"deliberare";
- daca s-a obtinut cheia privata si se defasoara LE starea trece din "evaluare" in "licitatie
electronica - definire LE";

4. Prelungire etapa de evaluare - se actioneaza butoul Extinde perioada de evaluare;

Conditii:
- aceleasi ca la admiterea ofertei, cu diferenta ca starea trebuie sa fie "evaluare - in asteptare";

Operatii realizate
- utilizatorul este redirectionat intr-o pagina de setare a noilor date limita.

5. Vizualizarea oferta - se actioneaza pictograma de vizualizare corespunzatoare participantului


dorit; utilizatorul este directionat intr-o noua pagina care cuprinde trei sectiuni:
- sectiunea "Criterii de calificare" in care poate vizualiza raspunsul la criteriile de calificare
definite; sectiunea se poate accesa doar daca AC-ul a definit criterii de calificare;
- sectiunea "Factori de evaluare" in care poate vizualiza raspunsul oferit de operatorul
economic si introduce punctajul pe fiecare factor de evaluare; sectiunea este disponibila daca
criteriul de atribuire este "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic";
- sectiunea "Documente oferta" care contine documentele de calificare si propunerea tehnica
incarcate de participant;

· Deliberare la lot - se ationeaza butonul Deliberare; daca procedura sau lotul este supendat, iar
restul conditiilor sunt indeplinite, butonul va fi inactiv;

- starea procedurii este "in desfasurare";


- lotul este in starea "deliberare" si nu este suspendat sau anulat;

Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat in lista participantilor la procedura care au fost admisi la evaluarea pentru
lotul curent; se vor afisa detaliile lotului curent;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 222

Deliberarea presupune alegerea operatorului economic castigator din clasamentul obtinut dupa
decriptarea ofertelor de pret si dupa ponderarea pretului cu punctajul obtinut la componenta tehnica (in
cazul in care criteriul de atribuire este "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic").

Pagina contine urmatoarele informatii:


- Informatii despre procedura;
- Informatii despre lot - doar daca avem impartire pe loturi;
- Lista operatorilor economici evaluati cu admis; daca nu avem impartire pe loturi se vor afisa
participantii la procedura; in cazul impartirii pe loturi se afiseaza participantii care au
depus oferta la lot;

Actiuni posibile in etapa de deliberare:

1. Selectare castigator - prin actionarea pictogramei de selectie corespunzatoare operatorului


economic;

Conditii:
- daca nu avem impartire pe loturi, procedura trebuie sa fie "in desfasurare" cu starea curenta
"deliberare" si sa nu se fi definit anuntul de atribuire;
- daca avem impartire pe loturi, procedura trebuie sa fie "in desfasurare", iar lotul in starea
"deliberare", fara sa fie anulat sau suspendat si lotul curent sa nu fi fost selectat in anuntul de atribuire;

Atentie!: Sistemul va oferi AC-ului posibilitatea de a desemna castigatorul o singura data pe


procedura sau va putea desemna castigatorul o singura data pe fiecare lot in parte. La momentul
selectarii castigatorului din clasament se va afisa un mesaj de confirmare prin care utilizatorul va fi
informat cu privire la faptul ca desemnarea castigatorului se poate face o singura data. Deasemenea
va fi informat ca prin actiunea de selectare a operatorului economic castigator se vor transmite mailuri
de instiintare tuturor agentilor economici participanti cu privire la decizia AC-ului.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 223

Pentru a se modifica selectia castigatorului, AC-ul trebuie sa intocmeasca o solicitare


de resetare a castigatorului adresata Operatorului SEAP. La resetarea castigatorului se vor transmite
mailuri participantilor pentru a-i informa cu privire la decizia de redesemnare a castigatorului.

2. Definire anunt de atribuire - prin actionarea butonului Anunt de atribuire; daca nu s-a selectat
castigatorul din clasament butonul este inactiv;

Conditii:
- daca nu avem impartire pe loturi, procedura trebuie sa fie "in desfasurare" cu starea curenta
"deliberare";
- daca avem impartire pe loturi, procedura trebuie sa fie "in desfasurare", iar lotul in starea
"deliberare", fara sa fie anulat sau suspendat;

Operatii realizate:
- daca nu exista un anunt de atribuire acesta se va genera in baza de date; utilizatorul este
directionat spre formularul de definire al anuntului de atribuire care are completate campurile cu datele
preluate din procedura.

3. Vizualizarea oferta - se actioneaza pictograma de vizualizare corespunzatoare participantului dorit;


utilizatorul este directionat intr-o pagina cu trei sectiuni in care poate vizualiza raspunsurile oferite
de operatorul economic, documentele incarcate si punctajele obtinute la fiecare factor de evaluare;

Obs:
Sectiunea "Criterii de calificare" se afiseaza doar daca AC-ul a definit criterii de
calificare.
Sectiunea "Factori de evaluare" se afiseaza doar daca criteriul de atribuire este "oferta
cea mai avantajoasa dpdv economic".
Sectiunea "Documente oferta" cuprinde toate documentele incarcate de participantul
selectat.

· Intoarcere la evaluarea ofertei la lot din suspendare - se actioneaza butonul "Reintoarcere la


evaluare"; daca procedura este suspendata, dar restul conditiilor sunt indeplinite butonul va fi
inactiv;

Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul este suspendat in faza de deliberare;

Operatii realizate:
- se seteaza starea procedurii din "suspendata" in "in desfasurare";
- se seteaza starea curenta din "deliberare" in "evaluare";
- in cazul in care s-a selectat castigatorul din clasament, aceasta informatie se sterge;

· Anulare lot - pentru anularea unui lot se actioneaza mai intai butonul Anuleaza lot, utilizatorul fiind
directionat in pagina "Anulare lot"; anularea propriu-zisa se va efectua din pagina in care este
redirectat utilizatorul

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 224

Conditii pentru realizarea anularii:


- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul sa nu fi fost suspendat, anulat sau atribuit;
- sa nu se fi definit un anunt de atribuire pentru aceasta procedura;

Operatii realizate
- utilizatorul este redirectat in pagina de anulare lot; daca toate loturile au fost anulate, la anularea
ultimului lot se va anula automat procedura.

· Licitatie electronica la lot - pentru a configura LE-ul sau a vizualiza informatiile despre LE se
actioneaza butonul Licitatie electronica;

Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- starea lotului este "licitatie electronica", "deliberare", "atribuita" sau lotul este anulat, dar anularea a
survenit dupa publicarea LE-ului;

Atentie!: Moneda in care se liciteaza in cadrul rundei de LE se preia din cererea de oferta din care a
derivat LE-ul. Moneda preluata nu se va putea modifica de catre AC. Ofertele de pret introduse in
runda de licitare vor fi exprimate in aceeasi moneda in care s-a facut depunerea ofertelor de pret in
etapa de depunere oferta. Este afisat autoritatii contractante moneda in care se exprima valoarea
estimata totala sau valoarea estimata unitara la definirea LE. Valoarea pasului de licitare in cazul in
care se decide astfel desfasurarea procedurii va contine si precizarea cu privire la moneda in care se
exprima.

Operatii realizate:

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 225

- utilizatorul este directionat in pagina de configurare a LE-ului (daca LE-ul nu a fost inca publicat) sau
in pagina de detaliu a LE-ului (daca LE-ul a fost publicat); in paginile de LE se afiseaza detaliile lotului;
daca procedura se suspenda, licitatia electronica pe lot ingheata.

Configurare LE - etapa 1

Actiuni posibile in pagina

Adaugare runda - se realizeaza prin actionarea butonului Adauga ; exista doua situatii la adaugarea
fazelor:

1. daca nu s-a definit nicio faza, actionarea butonului are ca efect inserarea unei runde, cu
denumirea Runda 1, avand data de inceput egala cu data setata in campul Data de inceput a
licitatiei electronice.
2. daca exista cel putin o faza definita, se va adauga o pereche (runda, pauza). Denumirile rundei
si a pauzei se vor completa in mod automat astfel: Runda x, Pauza x - 1.

OBS: Sistemul este cel care face atribuirea palierului orar.

Modificare perioade - dupa adaugarea fazelor, se seteaza duratele acestora, completand casuta
durata din dreptul fiecarei faze (runde sau pauza). Durata este un numar intreg de zile
lucratoare (in cazul in care perioada de desfasurare a rundei include si zile nelucratoare, sistemul va
decala data de inceput si/sau de sfarsit). Trebuie completate toate duratele fazelor, pentru a
putea face modificarea. Apasarea butonului are ca efect calcularea automata a datelor de inceput si
sfarsit a fiecarei faze, tinand cont de duratele fazelor, de data de start a licitatiei

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 226

electronice, dar si de restrictiile de mai jos.

Restrictii la modificarea duratelor sau a datei de inceput la licitatia electronica:


- trebuie sa existe cel putin o runda;
- data de inceput si data de sfarsit a unei runde nu poate fi o zi nelucratoare;
- durata unei runde sau a unei pauze este multiplu de zile (toate rundele vor incepe si se vor
finaliza la aceeasi ora - care va fi atribuita de catre sistem la publicare);
- de la data curenta si pana la data de inceput a primei runde trebuie sa fie cel putin 2 zile
lucratoare (pentru starea "In asteptare incepere licitatie electronica");

Stegere runda - se va face prin actionarea iconitei de stergere din dreptul ultimei runde adaugate;
doar ultima runda va putea fi stearsa; pauzele nu vor avea iconite de stergere. Daca exista
cel putin doua runde definite, stergerea ultimei runde va avea ca efect stergerea pauzei anterioara
rundei.

Tot in aceasta pagina AC-ul va indica informatiile legate de participarea la licitatia electronica care
pot fi disponibile ofertantilor cat timp licitatia este in desfasurare:
Daca criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut:
- afisarea celui mai mic pret;
- afisarea numarului de participanti inscrisi in licitatie;
Daca criteriul de atribuire este cea mai buna oferta economica:
- cel mai bun punctaj;
- cea mai buna oferta pe fiecare criteriu electronic in parte + punctajul ofertantului pe
fiecare criteriu;
- afisarea numarului de participanti inscrisi in licitatie;

Deasemenea AC-ul va trebui sa specifice, daca poate opri desfasurarea urmatoarelor runde, in
cazul in care nu se imbunateste oferta. Selectarea optiunilor descrise mai sus se face prin
bifarea checkbox-ului afisat in dreptul fiecareia.

Configurare LE - etapa 2

Aceasta pagina va fi accesata doar in cazul in care criteriul de atribuire este cea mai buna oferta
dpdv economic si AC-ul a adaugat cel putin un criteriu.

Contine criteriile de evaluare (definite in etapa 1, la care se adauga si pretul) si rundele definite la
pasul anterior, dispuse sub forma unei matrici (criteriile pe linie si rundele in coloane).
Elementul unei matrice este un checkbox. Elementele ofertei pot sa difere de la o runda la alta.
Asocierea unui criteriu la o runda se face prin selectarea checkbox-ului corespunzator
criteriului si rundei.

Pentru publicare se va actiona butonul Publica.

· Clasament la lot la licitatia electronica - se actioneaza butonul Clasament din detaliul licitatiei

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 227

electronice;

Conditii:
- procedura este "in desfasurare";
- starea lotului este "licitatie electronica - in asteptare incepere LE", "licitatie electronica - ofertare",
"licitatie electronica - deliberare";

Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat in pagina de clasament la licitatie electronica (este similara cu cea din
functionalitatea actuala, cu diferenta ca afisarea clasamentului se face la nivel de lot);

· Clasament la lot - se actioneaza butonul Clasament din detaliul lotului;

Conditii:
- starea lotului este "atribuit" sau "anulat" in faza de deliberare;
Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat in pagina de clasament la lot.

· Vizualizare participanti la lot - se actioneaza butonul Participare;

Operatii realizate
- utilizatorul este directionat in pagina de lista participantilor la lotul respectiv .

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 228

Pentru a vizualiza detalii despre un anumit participant din lista se va actiona pictograma
corespunzatoare acestuia.

· Vizualizare / oferire raspuns la intrebari - intrebarile se introduc doar la nivel de procedura; se


actioneaza butonul Intrebari, care este disponibil indiferent daca exista sau nu o impartire pe loturi;
utilizatorul este directionat in lista intrebarilor;

Pentru a vizualiza o anumita intrebare sau pentru a formula un raspuns se actioneaza pictograma in
forma de creion din dreptul acesteia. Utilizatorul va fi directionat catre pagina de detaliu a intrebarii. Se

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 229

poate raspunde la o solicitare de clarificare doar daca nu s-a depasit termenul limita de depunere
oferte. Daca s-a oferit deja un raspuns la intrebare, acesta nu mai poate fi modificat sau sters.

Daca se doreste adaugarea unei noi intrebari de catre AC se va actiona butonul .

Urmatoarele informatii trebuiesc completate:


- catre cine este formulata intrebarea;
- titlul intrebarii;
- posibilitatea atasarii unui document prin actionarea pictogramei sub forma de lupa;
- continutul intrebarii.

Pentru salvarea intrebarii se va actiona butonul Salveaza.

· Reintoarcere in pagina de Lista loturi - prin actionarea butonului Inapoi.

5.2.1.2.3 Reluare competitie - Cerere oferta

In cazul in care la crearea procedurii s-a optat pentru reofertare in SEAP si s-a publicat anuntul de
atribuire la procedura va fi disponibil in interfata butonul „Reluare competitie". Prin urmare doar pentru
anunturile / invitatiile de participare publicate dupa implementarea acestei versiuni se va putea
desfasura reofertarea.

Daca procedura nu are impartire pe loturi, butonul va directiona utilizatorul in lista LE-urilor la reofertare
pentru procedura curenta. Daca exista impartire pe loturi, butonul va directiona utilizatorul in lista
loturilor, urmand ca prin actionarea iconitei de vizualizare a lotului sa se afiseze LE-urile la reofertare
pentru lotul respectiv.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 230

5.2.1.2.3.1 Lista licitatiii electronice la reofertare acord-cadru - Cerere oferta

In cazulul procedurilor ce selectata optiunea de reofertare in SEAP, prin apasarea butonului "Reluare
competitie" din detaliul anuntului / invitatiei de participare (daca nu exista impartire pe loturi) sau din
lista de loturi (in cazul impartirii pe loturi) aplicatia incarca pagina "Lista licitatiii electronice la reofertare
acord-cadru".

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 231

Informatiile disponibile in pagina sunt impartite in doua rubrici:


· Informatii de identificare ale anuntului / invitatiei de participare: numar si data publicare;
· Informatii de identificare a lotului (daca se vine din lista de loturi): numar si denumire lot;

In cadrul paginii "Lista licitatiii electronice la reofertare acord-cadru" sunt afisate in lista urmatoarele
campuri:
· Cod unic;
· Denumire LE;
· Stare LE (in definire, in asteptare licitare, licitare, pauza, deliberare, atribuita); se va afisa daca
e suspendata sau anulata;
· Data publicare;
· Coloana de operatii (iconita de editare daca e in definire sau inconita de vizualizare daca e
publicata);

In cadrul paginii "Lista licitatiii electronice la reofertare acord-cadru" urmatoarele actiuni sunt
disponibile:
· Adaugare LE – se actioneaza butonul „Definire LE la reofertare acord-cadru". Utilizatorul este
directionat in formularul de definire al LE-ului. Daca s-a depasit perioada de desfasurare a
acrodului cadru se va afisa un mesaj de atentionare cu urmatorul continut: „Atentie! Perioada
de desfasurare a acordului cadru a expirat.", dar se va da posibilitatea definirii LE-ului.
Conditii:
- procedura sa fie atribuita (daca nu exista impartire pe loturi) sau lotul sa fie atribuit;
Operatii realizate:
- daca procedura e online se vor prelua toate informatiile referitoare la castigatori si
oferte din procedura online;
- daca procedura e offline; se vor prealua doar factorii de evaluare pe care se
reoferteaza;
- utilizatorul este directionat in prima etapa de definire a LE-ului

· Editare LE – se actioneaza iconita de editare corespunzatoare LE-ului aflata in starea de


definire; utilizatorul este directionat in formularul de editare LE;

· Vizualizare LE - se actioneaza iconita de vizualizare corespunzatoare LE-ului publicat;


utilizatorul este directionat detaliul LE;

· Inapoi – se apasa butonul „Inapoi" si utilizatorul va fi directionat in pagina de detaliu a


anuntului / invitatiei sau in lista de loturi.

Doar AC-ul caruia ii apartine anuntul / invitatia poate vedea LE-urile in definire si va avea disponibil
butonul de adaugare. Restul actorilor vor avea disponibila doar actiunea de vizualizare.

5.2.1.2.3.2 Adaugare licitatiii electronice la reofertare acord-cadru - Cerere oferta

Licitatia electronica pentru procedurile ce au reofertare se defineste ca o licitatie electronica obisnuita,


cu exceptia diferentelor sunt punctate mai jos.

In prima etapa de definire a LE-ului AC-ul va putea deselecta factorii de evaluare (preluati automat din
invitatie / anunt) pe care nu-i doreste sa-i liciteze. La deselectarea / reselectarea factorilor sistemul va
calcula in mod automat punctajul criteriilor neelectronice.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 232

Autoritatii contractante i se ofera posibilitatea setarii denumirii LE-ului pe care il initiaza.

In cazul procedurii offline, in etapa 2 sunt adaugate informatiile despre participanti, prin selectarea /
stergerea lor sau modificari ale ofertelor.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 233

In cazul procedurii online, informatiile despre participantise vor vizualiza in maniera read-only abia la
previzualizarea licitatiei pentru publicare.
5.2.1.2.3.3 Detaliu LE la reofertare la acord-cadru - Cerere oferta

In cadrul paginii de detaliu a licitatiilor electronice sunt afisate informatiile referitoare la anuntul /
invitatia din care provine, precum si informatiile despre lot.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 234

In cazul AC-ului se pot efectua urmatoarele actiuni:


· Anulare LE – se actioneaza butonul „Anulare". Actiunea de anulare se refera la anularea
reofertarii. Nu se mai poate reveni din anulare. Actiunea nu are efect asupra starii procedurii /
lotului.
Conditii:
- LE-ul sa fie in una din starile de desfasurare, dar nu in definire (in asteptare, licitare,
pauza, deliberare);
- nu conteaza daca e sau nu suspendata;
- selectarea motivului anularii;
Operatii realizate:
- schimbare stare in „anulata".
- setarea datei de anulare;
- transmitere mailuri participantilor;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 235

· Suspendare LE – se actioneaza butonul „Suspendare". Actiunea de suspendare se refera la


suspendarea reofertarii. Actiunea nu are efect asupra starii procedurii / lotului.
Conditii:
- LE-ul sa fie in una din starile de desfasurare, dar nu in definire (in asteptare, licitare,
pauza, deliberare);
- sa nu fie anulata;
- sa nu fie suspendata;
Operatii realizate:
- schimbare stare in „suspendata".
- setarea datei suspendarii;
- transmitere mailuri participantilor;

· Revenire din suspendare la fluxul normal – se actioneaza butonul „Revenire din


suspendare". Actiunea de revenire din suspendare se refera la revenirea din suspendarea
reofertarii. Actiunea nu are efect asupra starii procedurii / lotului.
Conditii:
- LE-ul sa fie suspendat;
- sa nu fie anulata;
Operatii realizate:
- resetarea statusului de suspendare;
- decalarea termenelor in cazul in care, la data revenirii din suspendare, termenul etapei
curente este depasit sau este in ultima zi;
- transmitere mailuri participantilor;

· Intoarcere la definire – se actioneaza butonul „Intoarcere la definire". Actiunea nu are efect


asupra starii procedurii / lotului.
Conditii:
- LE-ul sa fie suspendat;
- sa nu fie anulata;
Operatii realizate:
- schimbarea starii in „definire";
- resetarea ofertelor;
- transmitere mailuri participantilor;

· Oprire LE – se actioneaza butonul „Oprire LE". Actiunea nu are efect asupra starii procedurii /
lotului.
Conditii:
- LE-ul sa fie in pauza;
- sa nu fie anulata;
- AC-ul sa fi optat pentru aceasta posibilitate;
Operatii realizate:
- schimbarea starii in „deliberare";

5.2.2 Anunturi de atribuire la cerere de oferta


Modulul Anunturi de atribuire la cerere de oferta se acceseaza selectand din meniul Proceduri de
atribuire optiunea Cereri de oferta si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui
modul. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista anunturi de atribuire la cerere de oferta.

1. Descriere generala

Pentru a putea cunoaste rezultatul finalizarii unei cereri de oferta, indiferent de modul in care a fost
desfasurata (online sau offline), autoritatea contractanta va publica in SEAP un anunt de atribuire.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 236

Pentru cererile de oferta offline, publicarea anuntului se face pornind din lista anunturilor de atribuire la

cererea de oferta, actionand butonul si selectand apoi dintr-o lista invitatia de participare
corespunzatoare. In cazul in care invitatia nu a fost publicata in SEAP, anuntul de atribuire
corespondent nu se va putea defini si publica. In acest fel se va asigura o modalitate unitara de
definire a anuntului de atribuire.

Pentru cererile de oferta online si pentru cele offline cu etapa finala de licitatie electronica anuntul de
atribuire se defineste din procedura, in etapa de deliberare, dupa selectia din clasament a
castigatorului prin actionarea butonului Anunt de atribuire. Atribuirea in SEAP a procedurii se va face
la publicarea anuntului de atribuire.

Indiferent de modalitatea de desfasurare a procedurii de cerere de oferta (in SEAP sau offline), pentru
definirea anuntului de atribuire se va utiliza acelasi model de formular. La definirea anuntului de
atribuire se vor prealua informatii deja existente in sistem din invitatie (in cazul cererii de oferta offline)
respectiv din procedura (in cazul cererii de oferta online).

Numerotarea anunturilor de atribuire la cererea de oferta este independenta de numerotarea celorlalte


tipuri de anunturi / invitatii si este globala pentru toate cererile de oferta indiferent de modalitatea de
desfasurare.

Pictograma corespunde anunturilor de atribuire aflate in starea de definire. Prin actionarea


acesteia utilizatorul este directionat catre pagina de editare a anuntului. Pictograma corespunde
anunturilor de atribuire aflate in starea publicata. Actionarea acesteia redirectioneaza utilizatorul in
pagina de vizualizare a anuntului.

Apasati butonul daca doriti adaugarea unui anunt de atribuire.


Actionati butonul pentru a reveni la pagina de start a modulului Cereri de oferta.

5.2.2.1 Definirea anuntului de atribuire

Definirea anuntului de atribuire se face din urmatoarele locatii:


1. Lista anunturilor de atribuire la cererea de oferta

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 237

2. Detaliul procedurii – pagina de clasament

Formularul de anunt de atribuire la cererea de oferta este structurat pe cinci sectiuni:


- din sectiunea -General se va face selectia si afisarea invitatiei de participare; celelalte sectiuni
nu sunt accesbile decat dupa selectarea invitatiei;
- sectiunile I, II si III corespund informatiilor obligatorii care vor fi cuprinse in anuntul de atribuire;
- sectiunea IV corespunde informatiilor optionale cuprinse in raportul procedurii;

· Sectiunea General

Din prima sectiune se face alegerea invitatiei de participare. Prin actionarea butonului
, se va deschide o fereastra de tip popup care contine lista invitatiilor
de participare care indeplinesc urmatoarele conditii:
- sa nu fi fost deja asociata unui anunt de atribuire;
- in cazul cererii de oferta offline fara etapa de LE, atributul Stare procedura din invitatie sa aiba
valoarea in desfasurare si data limita de depunere oferta sa fie mai mica decat data curenta;
Lista este navigabila si permite filtrarea dupa urmatoarele criterii: numar invitatie, tip invitatie (lista
selectie: "-", online, offline), denumire si data publicare (data start si data sfarsit). Campurile afisate in
lista de selectie sunt : nr invitatiei, denumirea, data publicarii si butonul de selectie.

Dupa selectarea invitatiei sectiunea se va popula cu datele aferente invitatiei de participare selectate.
Celellate sectiuni nu sunt active decat dupa ce s-a efectuat selectia invitatiei. Dupa parasirea primei
sectiunii, invitatia de participare nu mai poate fi modificata.

· Sectiunea I

Aceasta sectiune cuprinde urmatoarele informatii despre autoritatea contractanta:

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 238

- Denumire oficiala (se preia din sistem si nu este modificabila)


- Adresa: (se preia din sistem adresa sediului social cu posibilitatea modificarii) si cuprinde
urmatoarele informatii afisate in campuri diferite editabile: adresa, localitate, cod postal, judet (lista
de selectie), tara, email, telefon, fax; (campurile email, telefon si fax sunt optionale.)

· Sectiunea II

Sectiunea cuprinde urmatoarele informatii legate de obiectul contractului si procedura:


- Denumire contract ;
- Obiectul contractului ;
- Tipul de contract (furnizare, servicii, lucrari);
- CPV ;
- Criteriul de atribuire (pretul cel mai scazut, oferta cea mai avantajoasa dpdv economic);
- Numarul invitatiei de participare si data publicarii in sistem (se preia si nu e modificabila).

Informatiile din aceasta categorie se preiau in intregime din invitatie, respectiv din procedura.
Toate informatiile se pot modifica cu exceptia numarului invitatiei si a datei publicarii in sistem si sunt
obligatorii la salvare.

· Sectiunea III

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 239

Sectiunea cuprinde urmatoarele informatii:

- numarul de oferte primite; in cazul cererii de oferta online si a celei offline cu etapa de LE,
numarul de oferte corespunde numarului de ofertanti afisati in clasament; (camp obligatoriu)
- valoarea estimata totala;
- lista contracte;

Numarul de oferte primite se preia din procedura sau din LE in cazul cererii de oferta offline cu etapa
finala de LE si nu este modificabil.

In cazul cererii de oferta online si a celei offline cu etapa de LE ofertantul castigator se preia din
procedura, iar AC-ul nu va putea modifica informatiile referitoare la castigator.

Actiuni:

- actionarea butonului Adauga - are ca efect redirectionarea utilizatorului in pagina de adaugare


contract;

Obs. In cazul cererii de oferta offline/online - fara impartire pe loturi, adaugarea de contract
se va realiza in sectiunea IV din pagina de editare participant iar butonul Adauga nu va fi vizibil
in sectiunea III.

- actionarea pictogramei sub forma de lupa corespunzatoare unui contract - are ca efect
redirectionarea utilizatorului in pagina de editare a contractului;
- actionarea pictogramei sub forma de X corespunzatoare unui contract - are ca efect stergerea
contractului din baza de date;

Prin actionarea butonului Adauga utilizatorul este redirectionat in pagina de adaugare contract.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 240

Pagina contine urmatoarele informatii grupate in mai multe sectiuni distincte:

I. Sectiunea editabila cu informatii despre contract (numar, data, valoare). In cazul in care valoarea
contractului se exprima in alta moneda decat RON-ul, AC-ul va fi obligat sa introduca si valoarea in
RON. In aceasta sectiunea AC-ul poate incarca optional un document.
II. Sectiunea cu loturile la care face referinta contractul;
III. Sectiunea cu castigatorii contractului.

Actiuni:

Salvare contract : dupa completarea informatiilor despre contract din sectiunea I se va actiona

butonul pentru a salva informatiile introduse.

Dupa prima salvare a unui contract urmatoarele actiuni vor fii disponibile utilizatorului:

Adaugare lot - se alege un lot din lista si se actioneaza butonul Adauga selectie.

Pe acelasi contract se pot adauga doar loturi pentru care avem aceeasi castigatori. La adaugarea
primului lot se va completa automat sectiunea de castigatori cu participantii declarati castigatori pe lotul
respectiv.

OBS. : Pentru cererea de oferta online si cererea de oferta offline cu faza finala de LE, castigatorii se
preiau automat la definirea anuntului de atribuire din procedura, insa pentru cererea de oferta offline
fara faza finala de LE este necesara completarea prealabila a sectiunii IV pentru a stabili castigatorii.
Numai dupe ce s-au stabilit castigatorii se pot completa toate informatiile corespunzatoare unui
contract.

Lista de selectie a loturilor pentru un anumit contract contine doar loturile care indeplinesc urmatoarele
conditii:

- se afla in starea "in desfasurare" pentru cererea de oferta offline sau in deliberare cu castigator
selectat pentru cererile de oferta online;
- au cel putin un castigator; in cazul in care contractul are deja asociate loturi, lista de selectie va
contine doar acele loturi care au aceeasi castigatori ca si loturile deja asociate.
- nu au fost alocate la alt contract.

Stergere lot - Pentru stergerea unui lot asociat la contract se va actiona pictograma in forma de X

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 241

corespunzatoare lotului.

· Sectiunea IV - raportul procedurii

In cazul anunturilor de atribuire asociate cererilor de oferta de tip acord cadrul cu mai multi participati
sunt preluati toti operatorii economici declarati castigatori la deliberare, impreuna cu ofertele lor. In
cazul in care nu exista impartire pe loturi, se defineste un singur contract de acord-cadru.

Aceasta sectiune contine:


1. Lista criteriilor de evaluare - doar in cazul in care criteriul de atribuire este "cea mai avantajoasa
oferta dpdv economic";
2. Lista participantilor la procedura.

Actiuni - criterii de evaluare

Adaugare factor de evaluare - se completeaza denumirea factorului si se actioneaza butonul Adauga


aferent listei factorilor de evaluare;

Conditii - procedura sa fie "in desfasurare"


Operatii realizate - se salveaza temporar factorul adaugat; pentru salvarea in baza de date este
necesara actionarea butonului Salveaza;

Stergere factor de evaluare - prin actionarea pictogramei de stergere corespunzatoarea criteriului de


evaluare care se doreste sters;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 242

Conditii - procedura sa fie "in desfasurare"


Operatii realizate - se sterge temporar factorul; pentru salvarea in baza de date este necesara
actionarea butonului Salveaza;

Modificare criteriu de evaluare - se editeaza denumirea factorului / factorilor si se actioneaza butonul


Salveaza;

In cazul cererii de oferta online si offline cu faza finala de LE, criteriile de evaluare se preiua din
procedura.

Actiuni - lista participanti

Pentru cererea de oferta online si cererea de oferta offline cu faza finala de LE, castigatorii se preiau
automat la definirea anuntului de atribuire din procedura, insa pentru cererea de oferta offline fara faza
finala de LE este necesara adaugarea de participanti in aceasta sectiune si stabilirea castigatorilor,
butonul de Adauga fiind vizibil doar in aceasta situatie.

Actiuni posibile:

Adaugare/editare participant - pentru cererea de oferta offline se pot adauga/edita participanti prin
actionarea butonului Adauga aferent listei de participanti/ pictograma asociata;

In functie de atributul "Impartire pe loturi" utilizatorul va fi redirectionat:

1. In pagina "Informatii participant" - pentru cazul cand avem impartire pe loturi; in aceasta pagina se
completeaza informatiile generale despre participant si alocarea acestuia la loturi, urmand ca validarea
participantului sa se realizeze la nivel de lot asociat;
2. In pagina "Informatii participant" - pentru cazul cand nu avem impartire pe loturi, DAR in aceasta
pagina singura actiune va fii aceea de completare a informatiilor generale despre participant (dispare
etapa de alocare participat la loturi).

Stergere participant - prin actionarea butonului Sterge dupa selectarea prealabila a


participantului/participantilor care se doresc a fii stersi.

Exista 2 posibile situatii:

1. Cererea de oferta este impartita pe loturi

In acest caz, in urma actionarii butonului de adaugare participanti , utilizatorul va fii redirectionat in
pagina de editare participant de unde va trebui inainte sa realizeze validarea acestuia sa il aloce la
loturi urmand ca evaluarea participantului sa fie realizata la nivel de lot.

Prin actionarea butonului Adauga utilizatorul va fii astfel redirectionat in pagina "Informatii participant".

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 243

Urmatoarele informatii trebuiesc completate: denumire, CUI, adresa, localitate, cod postal, judet,
telefon, fax, e-mail. Exista posibilitatea selectarii unui ofertant prin actionarea butonului Selecteaza
ofertant. Se va deschide o fereastra de tip pop-up care va contine toti ofertantii inregistrati in sistem; la
selectarea ofertantului se vor completa automat campurile din sectiunea "Informatii participant", fara
posibilitatea modificarii acestora de catre utilizator; Pentru a sterge o selectie se va actiona butonul
Sterge selectie.

Pentru a salva informatiile introduse se va actiona butonul Salveaza. Dupa prima salvare a
participantului, o noua sectiune de "Lista loturi" va fii accesibila utilizatorului.

Aceasta sectiune cuprinde lista loturilor asociate participantului curent.

Actiuni - loturi asociate:

Adaugare lot : Pentru a adauga un nou lot in lista de loturi asociate se va selecta un lot din lista de
selectie si se va actiona butonul Adauga selectie.

Stergere lot : Prin actionarea pictogramei sub forma de X corespunzatoare loturilor ce se doresc a fii
sterse.

Completare raport pentru participant - se selecteaza link-ul de vizualizare aferent lotului pentru care se
doreste editarea informatiilor despre participantul curent;
Utilizatorul va fii redirectionat in pagina "Editare participant".

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 244

In aceasta pagina utilizatorul trebuie sa ofere:


- Informatii despre oferta: data depunerii ofertei si oferta de pret (exprimata in RON), mentiuni
(justificarea alegerii ofertei castigatoare) si atributul Oferta castigatoare;
- Informatii despre modalitatea de evaluare:
a) se va preciza daca oferta a fost admisa sau respinsa;
b) se precizeaza punctajul obtinut la componenta tehnica si la cea financiara (daca criteriul de
atribuire este "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic");
c) se completeaza optional un camp de mentiuni (justificarea modalitatii de evaluare);

2. Cererea de oferta nu este impartita pe loturi

In acest caz, in urma actionarii butonului de adaugare participanti , utilizatorul nu va mai trece prin

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 245

etapa de alocare loturi ca si in cazul cereri de oferta cu impartire pe loturi. Utilizatorul va fii directionat
in pagina "Informatii participant".

Urmatoarele informatii trebuiesc completate: denumire, CUI, adresa, localitate, cod postal, judet,
telefon, fax, e-mail. Exista posibilitatea selectarii unui ofertant prin actionarea butonului Selecteaza
ofertant. Se va deschide o fereastra de tip pop-up care va contine toti ofertantii inregistrati in sistem; la
selectarea ofertantului se vor completa automat campurile din sectiunea "Informatii participant", fara
posibilitatea modificarii acestora de catre utilizator; Pentru a sterge o selectie se va actiona butonul
Sterge selectie.

Pentru a salva informatiile introduse se va actiona butonul Salveaza. Dupa prima salvare a
participantului noi sectiuni vor fii vizibile, oferindu-se utilizatorului posibilitatea de a evalua participantul
curent.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 246

In aceasta pagina utilizatorul trebuie sa ofere:


- Informatii despre oferta: data depunerii ofertei si oferta de pret, ce poate fi introdusa in aceeasi
moned in care s-a facut oferta de pret , mentiuni (justificarea alegerii ofertei castigatoare) si atributul
Oferta castigatoare;
- Informatii despre modalitatea de evaluare:
a) se va preciza daca oferta a fost admisa sau respinsa;
b) se precizeaza punctajul obtinut la componenta tehnica si la cea financiara (daca criteriul de
atribuire este "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic");
c) se completeaza optional un camp de mentiuni (justificarea modalitatii de evaluare);

ATENTIE!: La introduce ofertei de pret, selectarea monedei in care este exprimata valoarea este
obligatorie. La definirea anuntului de atribuire dintr-o procedura online sau din una offline cu etapa de
LE, se va prelua in mod automat moneda din invitatia de participare, fara posibilitatea de modificare.
Pentru procedurile aflate in derulare la momentul implementarii functionalitatii se va considera RON ca
moneda implicita

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 247

Dupa prima salvare a informatiilor introduse, in cazul in care s-a bifat "Oferta castigatoare", o noua
sectiune va fii disponibila utilizatorului:

Astfel, pentru cererile de oferta care nu au impartire pe loturi, adaugarea de contract se va realiza din
aceasta pagina si nu din sectiunea 3 a anuntului de atribuire.
Urmatoarele informatii trebuiesc completate:
- numar contract;
- data contract;
- valoare contract; in cazul in care valoarea contractului se exprima in alta moneda decat RON-ul, AC-
ul va fi obligat sa introduca si valoarea in RON.
- incarcarea optionala a unui document.

Odata salvat, contractul va fii vizibil in sectiunea 3 a anuntului de atribuire.

Actiuni generale - anunt de atribuire :

· actionarea butonului – are ca efect permanentizarea in baza de date a


modificarilor. Dupa prima salvare a anuntului starea anuntului de atribuire va fi In definire;
· actionarea butonului – actionarea acestuia are
ca efect salvarea anuntului si directionarea utilizatorului in pagina de preview anunt;
· actionarea butonului – butonul este vizibil dupa prima salvare a anuntului; are ca
efect stergerea anuntului din baza de date; anuntul poate fi sters doar daca nu a fost inca
publicat;
· actionarea butonului - are ca efect intoarcerea in lista anunturilor de atribuire la
cerera de oferta;

Dupa prima salvare a anuntului de atribuire aferent cererii de oferta online sau cererii offline cu etepa
de LE, AC-ul nu va mai putea modifica castigatorul din procedura, suspenda sau anula procedura.
Pentru a putea face aceste operatii va trebui in prealabil sa stearga anuntul de atribuire aflat in starea
de definire.

Previzualizare anunt si versiune printabila

Inainte de transmiterea spre publicare a anuntului, autoritatea contractanta va putea vizualiza intr-o
singura pagina, informatiile introduse in sectiunile formularului. Pagina de preview este similara cu
pagina de detaliu, afisata dupa publicare.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 248

Din pagina de preview se pot efectua urmatoarele actiuni:


- publicarea anuntului, caz in care se va afisa un mesaj de atentionare privind asumarea
raspunderii pentru corectitudinea si exactitatea informatiilor completate in anunt. Actionarea
acestui buton are ca efect modificarea starii anuntului din in definire in publicat si atribuirea
unui numar de ordine. Din momentul publicarii anuntul devine vizibil tuturor actorilor.
- intoarcerea in sectiunea din formular din care s-a ajuns in preview, daca se doreste
completarea / modificarea anuntului;

5.2.2.1.1 Restrictii la definirea anuntului de atribuire la cererea de oferta

Restrictii la definirea anuntului de atribuire la cererea de oferta:

Caz 1: Procedura finalizata prin contract - Fara impartire pe loturi

· Numarul de contracte care se pot declara la atribuirea procedurii - Unul sau mai multe contracte;
· Numarul de agenti economici cu care se poate incheia contractul - Un singur agent economic pe
contract;
· Contracte declarate dupa publicarea anuntului de atribuire- Nu se pot declara.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 249

Caz 2: Procedura finalizata prin contract - Cu impartire pe loturi

· Numarul de contracte care se pot declara la atribuirea procedurii - Unul sau mai multe contracte; un
lot poate face parte dintr-un singur contract; la declararea contractului este necesara selectia a cel
putin unui lot;
· Numarul de agenti economici cu care se poate incheia contractul - Un singur agent pe contract;
daca contractul face referire la mai multe loturi, toate aceste loturi trebuie sa fie castigate de acelasi
ofertant (lotul poate avea un singur castigator);
· Contracte declarate dupa publicarea anuntului de atribuire - Se pot declara, insa doar pentru loturile
care nu s-au adjudecat pana la momentul publicarii anuntului de atribuire si pentru care nu s-au
declarat contracte ulterior publicarii anuntului.

Caz 3: Procedura finalizata prin acord-cadru - Fara impartire pe loturi

· Numarul de contracte care se pot declara la atribuirea procedurii - Un singur contract de tip acord-
cadru;
· Numarul de agenti economici cu care se poate incheia contractul - Unul sau mai multi agenti
economici la un contract;
· Contracte declarate dupa publicarea anuntului de atribuire - Nu se pot declara contracte de tip
acord-cadru.

Caz 4: Procedura finalizata prin acord-cadru - Fara impartire pe loturi

· Numarul de contracte care se pot declara la atribuirea procedurii - Unul sau mai multe contracte de
tip acord-cadru. Un lot poate face parte dintr-un singur contract; la declararea contractului este
necesara selectia a cel putin unui lot;
· Numarul de agenti economici cu care se poate incheia contractul - Unul sau mai multi agenti
economici la un contract. Daca contractul face referire la mai multe loturi, toate aceste loturi trebuie
sa fie castigate de exact aceeasi ofertanti.
· Contracte declarate dupa publicarea anuntului de atribuire - Se pot declara contracte de acord-cadru
doar pentru loturile care nu s-au adjudecat pana la momentul publicarii anuntului de atribuire si
pentru care nu s-au declarat contracte de acord-cadru ulterior publicarii anuntului. De asemenea se
pot declara contracte subsecvente pentru loturile pentru care s-au declarat contracte de acord-cadru
(indiferent daca declararea lor s-a facut inaintea sau dupa publicarea anuntului de atribuire).

De asemenea se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:


· in cazul in care contractul a fost adjudecat de catre o asociere de operatori economici, se va
declara doar reprezentatul asocierii;
· daca procedura se finalizeaza printr-un contract si are impartire pe loturi, iar la momentul
publicarii anunului de atribuire nu s-au atribuit toate loturile, se va da AC-ului posibilitatea
declararii contractelor dupa publicarea anuntului, pentru loturile ramase neadjudecate;
· daca se declara mai multe contracte la anunt, acestea nu pot avea acelasi numar si data;

5.2.2.2 Contracte subsecvente - Cerere oferta

In detaliul anuntului de atribuire publicat se va afisa butonul „Contracte subsecvente". Butonul este
disponibil doar daca modalitatea de atribuire a contractului este acord-cadru, indiferent de momentul
definirii in sistem a anuntului / invitatiei de participare.

Actionarea butonului va avea ca efect directionarea utilizatorului in lista contractelor subsecvente.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 250

5.2.2.2.1 Lista contracte subsecvente - Cerere oferta

In pagina „Lista de contracte subsecvete la acordul cadru" se ajunge din detaliul anuntului de atribuire
la anunt de participare / invitatie prin actionarea butonul „Contracte subsecvente".

Informatiile disponibile in pagina sunt impartite in doua rubrici:


· Informatii de identificare ale anuntului / invitatiei de participare: numar si data publicare;
· lista navigabila a contractelor subsecvente definite de AC la anuntul de atribuire curent;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 251

In cadrul paginii "Lista de contracte subsecvente la acordul cadru" sunt afisate in lista urmatoarele
campuri:
· [Numar contract / Data contract] – Denumire contract;
· Data publicare/Stare;
· Valoare contract;
· Castigator;
· Coloana de operatii (iconita de editare daca e in definire sau inconita de vizualizare daca e
publicata);

In cadrul paginii "Lista de contracte subsecvente la acordul cadru" urmatoarele actiuni sunt disponibile:
· Adaugare contract – se actioneaza butonul „Adauga".
Conditii:
- anuntul de atribuire sa fie publicat;
- procedura se incheie prin acord-cadru;
Operatii realizate:
- utilizatorul este directionat in formularul de definire a contractului;

· Editare contract – se actioneaza iconita de editare corespunzatoare contractului aflat in


starea de definire; utilizatorul este directionat in formularul de definire al contractului;

· Vizualizare contract - se actioneaza iconita de vizualizare corespunzatoare contractului


publicat; utilizatorul este directionat detaliul contractului;

· Inapoi – se apasa butonul „Inapoi" si utilizatorul va fi directionat in pagina de detaliu a


anuntului de atribuire.

5.2.2.2.2 Adaugare contracte subsecvente - Cerere oferta

In pagina „Definire contract subsecvent" se ajunge din lista de contracte subsecvente in doua moduri:
· prin actionarea butonului „Adauga", caz in care formularul ca fi gol;
· fie prin actionarea iconitei de editare, caz in care formularul se va completa cu datele aferente
contractului selectat;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 252

Informatiile disponibile in pagina sunt impartite in doua rubrici:


· Informatii de identificare ale anuntului de atribuire: denumire, numar si data publicare;
· Formularul de editare al contractului;

Formularul de editare al contractului contine urmatoarele campuri:


· Numar - Se completeaza de catre utilizator. Este camp obligatoriu.
· Denumire - Se introduce de catre utilizator. Este camp obligatoriu.
· Valoare contract - . Se introduce de catre utilizator. Este obligatoriu.
· Moneda de exprimare a valorii contractului - Lista de selectie cu trei valori: RON, EUR si USD. Este
obligatoriu de selectat.
· Selectie LE-uri la reofertare In cazul in care AC-ul a optat in anunt / invitatie pentru reofertare in
SEAP, AC-ul va fi obligat sa selecteze LE la reofertare desfasurata pentru anuntul / invitatia
curenta. La selectare se va completa automat rubrica cu detaliile castigatorului.
· Informatii castigator - Aceleasi ca la anuntul de atribuire. Informatiile se pot completa direct de catre
AC, doar daca reofertarea nu s-a realizat in SEAP (alftel se completeaza automat la selectarea LE-
ului). Se va oferi posibilitatea selectarii agentului economic din sistem, caz in care datele se vor
completa automat, fara posibilitatea modificarii acestora. Se poate declara un singur
castigator.
· Alte informatii.

In cadrul paginii "Adaugare/Editare contract subsecvent" urmatoarele actiuni sunt disponibile:


· Selectie castigator – se actioneaza butonul „Selectare castigator" care ca efect deschiderea
unei ferestre de tip popup din care AC-ul va putea selecta operatorul economic. Operatia se
poate efectua doar daca anuntul este in definire si nu s-a optat pentru reofertare in SEAP.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 253

· Stergere selectie – se actioneaza butonul „Sterge selectie" care ca efect resetarea campurilor
cu informartiile despre castigator. Operatia se poate efectua doar daca anuntul este in definire, a
fost selectat un ofertant si nu s-a optat pentru reofertare in SEAP.

· Selectie LE – se actioneaza butonul „Selectare LE (reluare competitie)" care ca efect


deschiderea unei ferestre de tip popup din care AC-ul va putea selecta LE. Operatia se poate
efectua doar daca anuntul este in definire si s-a optat pentru reofertare in SEAP. Lista de
selectie este descrisa in capitolul urmator.

· Salvare contract – se actioneaza butonul „Salveaza".


Conditii:
- contracul sa aiba toate campurile obligatorii completate;
- sa fie in starea de definire;
Operatii realizate:
- se salveaza in baza de date informatiile;

· Publicare contract – se actioneaza butonul „Publica".


Conditii:
- contracul sa aiba toate campurile obligatorii completate;
- sa fie in starea de definire;
Operatii realizate:
- se salveaza in baza de date informatiile;
- se shimba starea in „publicat";
- se seteaza data publicarii contratului;

· Inapoi – se apasa butonul „Inapoi" si utilizatorul va fi directionat in pagina de detaliu a anuntului


de atribuire.

5.2.2.2.2.1 Lista selectie LE-uri - Cerere oferta

In pagina de selectie a LE-urilor se ajunge din formularul de definire al contractului subsecvent prin
actionarea butonului „Selectie licitatiii electronice (reluare competitie)".

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 254

Lista va afisa toate LE-urile la reofertare atribuite aferente invitatiei / anuntului de participare curent
care nu au fost asociate unui contract subsecvent. Daca s-a selectat deja o LE, lista se va filtra si dupa
castigatorul LE-ului selectat initial, pentru a asigura faptul ca avem acelasi castigator pe contract.

In cadrul paginii "Lista de contracte subsecvente la acordul cadru" sunt afisate in lista urmatoarele
campuri:
· Cod unic de identificare / Denumire LE;
· Data publicare;
· Coloana de selectie;

Urmatoarele actiuni sunt disponibile:


· Selectare LE – se actioneaza butonul de selectie;
· Inchidere fereastra
5.2.2.2.3 Vizualizare contract subsecvent - Cerere oferta

In pagina „Detaliu contract subsecvent" se ajunge din lista de contracte subsecvente prin actionarea
iconitei de vizualizare contract.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 255

Pagina va contine:
· Informatii de identificare ale anuntului de atribuire: denumire, numar si data publicare;
· Toate informatiile introduse la definrea contractului + data publicarii contractului;
· Lista simpla a LE-urilor la reofertare la care face referinta contractul (doar daca reofertarea s-a
realizat in SEAP);

Campuri afisate in lista de LE-uri:


· Cod unic de identificare / Denumire LE;
· Data publicare;
· Data atribuire;

5.2.2.3 Detaliu anunt de atribuire

In pagina de detaliu anunt de atribuire publicat (read only) se poate intra doar dupa publicarea
anuntului de atribuire:

1. din pagina de lista anunturi de atribuire la cererea de oferta actionand pictograma de


vizualizare aferenta anuntului;
2. din pagina de detaliu a invitatiei de participare corespunzatoare prin actionarea
butonului .

Pagina de detaliu va cuprinde toate informatiile introduse la definirea anuntului de atribuire.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 256

Adaugare contract dupa publicare

Daca procedura s-a finalizat printr-un contract si are impartire pe loturi, iar la momentul publicarii
anunului de atribuire nu s-au atribuit toate loturile, AC-ul are posibilitatea declararii contractelor dupa
publicarea anuntului, pentru loturile ramase neadjudecate; Acest lucru se poate realiza prin actionarea
butonului Adauga contract.

Prin actionarea acestui buton utilizatorul va fii directionat in anuntul de atribuire corespunzator avand
acces doar la sectiunile:
- Sectiunea 3 - Lista contracte
- Sectiunea 4 - Lista participanti
pentru a realiza atribuirea loturilor ramase neadjudecate.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 257

Vizualizare raport procedura

Se actioneaza butonul Raport Procedura. In cazul in care avem impartire pe loturi utilizatorul va fii
redirectionat in lista de loturi urmand sa vizualizeze raportul la nivel de lot prin actionarea pictogramei
corespunzatoare lotului dorit. In caz contrar utilizatorul este redirectionat in pagina de vizualizare a
raportului procedurii.

1. Cazul in care avem impartire pe loturi.

Prin actionarea butonului Raport Procedura utilizatorul este directionat in pagina "Lista loturi":

Pentru a vizualiza raportul procedurii corespunzator unui lot se va actiona pictograma


corespunzatoare lotului pentru care se doreste vizualizarea:

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 258

2. Cazul in care nu avem impartire pe loturi.

Prin actionarea butonului Raport Procedura utilizatorul este directionat in pagina "Raport
procedura":

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 259

Navigare

Butonul Inapoi directioneaza utilizatorul in pagina "Lista anunturi de atribuire la cererea de oferta".

5.3 Legarea licitatiei electronice offline la invitatia de participare si


anuntul de participare
La definirea licitatiei electronice ca faza finala a procedurilor offline, autoritatea contractanta va trebui
sa aleaga, functie de tipul de procedura, o invitatie de participare (in cazul cererii de oferta) sau un
anunt de participare (pentru tipurile de proceduri licitatie deschisa, restransa, negociere si dialog
competitiv).

Restrictii la selectia invitatiei de participare, respectiv anuntului de participare:


- atat in invitatie, cat si anunt trebuie sa existe precizarea desfasurarii etapei finale de licitatie
electronica;
- invitatia, respectiv anuntul nu trebuie sa fi fost deja asociate unei alte licitatii electronice;
- data limita de depunere oferta din invitatie, respectiv anunt sa fie mai mica decat data curenta;
La definirea anuntului de atribuire cu legare la anuntul de participare in care s-a precizat desfasurarea
etapei finale de licitatie electronica, nu se pot selecta anunturile de participare daca procedura de
licitatie electronica nu a fost atribuita.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 260

5.4 Licitatii electronice proceduri offline


Descriere generala

Licitatiile electronice

Licitatia electronica reprezinta un proces de reducere succesiva a ofertei pe diferite componente.


Licitatia electronica este faza finala a:
· Procedurii offline – acest tip de procedura se desfasoara in afara sistemului electronic pana la
momentul licitatiei electronice.
· Procedura online – se desfasoara in intregime in sistemul electronic.

Licitatia electronica se poate desfasura atat pentru proceduri avand ca si criteriu de atribuire "pretul cel
mai scazut", cat si pentru proceduri cu criteriu de atribuire "cea mai avantajoasa oferta dpdv
economic". In cel de-al doilea caz pentru punctarea ofertelor sistemul foloseste regula de trei simpla,
prin raportarea la cea mai buna oferta admisibila.

Operatorii economici depun in rundele de licitare oferte succesive, care imbunatatesc precedenta
oferta. La fiecare oferta depusa se face recalcularea punctajelor si a clasamentului, sistemul oferind in
timp real participantilor la licitatie informatii cu privire la cea mai oferta si pozitia in clasament.

Stari licitatie electronica:

· In definire – starea implicita pe care o va avea licitatia electronica nepublicata; dureaza de la


data crearii in sistem pana la data publicarii;
· In asteptare incepere licitare electronica – urmeaza starii "in definire" si dureaza de la data
publicarii pana la data de inceput a primei runde (StartDate);
· Licitare – starea se repeta functie de numarul de runde; durata se intinde de la data de inceput
a rundei (StartDatei) pana la data de sfarsit a rundei (EndDatei).
· Pauza – starea se repeta de un numar de ori egal cu numarul de runde – 1; dureaza de la data
de sfarsit a rundei anterioare (EndDatei-1) pana la data de inceput a rundei urmatoare
(StartDatei);

Licitatiile electronice proceduri offline

Pentru a putea desfasura etapa finala de licitatie electronica la o procedura desfasurata off-line,
Autoritatea Contractanta (AC-ul) trebuie sa defineasca licitatia electronica, sa selecteze participantii si
sa configureze rundele licitatiei.

Autoritatea contractanta va selecta doar operatorii economici care au trecut de fazele anterioare de
selectie / calificare, desfasurate offline. Operatorii economici care participa la licitatia electronica (LE)
vor fi selectati de catre autoritatea contractanta din entitatile inregistrate in sistem. Ramane in
responsabilitatea autoritatii contractante sa anunte din timp participantii la procedura, ca pentru
depunere ofertelor in cadrul licitatiei electronice, acestia trebuie sa fie inregistrati in SEAP.

Pentru accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Licitatii electronice proceduri offline din
meniul Proceduri de atribuire.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 261

Se va deschide pagina de start a modulului Licitatii electronice proceduri offline.

Informatiile din acest modul sunt grupate pe urmatoarele submodule:

· Licitatii electronice in desfasurare - permite vizualizarea listei licitatiilor electronice in desfasurare


(cautare si filtrare dupa criterii de interes), definirea procedurii si configurarea licitatiei electronice si
vizualizarea listei procedurilor offline in deliberare cu faza de licitatie electronica si cautare si filtrare
dupa criterii de interes;
· Proceduri offline atribuite - permite vizualizarea listei procedurilor offline atribuite cu faza de licitatie
electronica (cautare si filtrare dupa criterii de interes);
· Proceduri offline anulate - permite vizualizarea listei procedurilor offline anulate cu faza de licitatie
electronica (cautare si filtrare dupa criterii de interes);

5.4.1 Licitatii electronice in desfasurare


Modulul Licitatii electronice in desfasurare se acceseaza selectand din meniul Proceduri de atribuire
optiunea Licitatii electronice proceduri offline si alegand din pagina de start pictograma
corespunzatoare acestui modul. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista licitatii electronice in
desfasurare.

Aceasta pagina cuprinde toate licitatiile electronice organizate de autoritatea contractanta curenta,
licitatii aflate in una din urmatoarele stari: In definire (afisare in culoarea albastra), In asteptare
incepere licitare electronica (afisare in culoare galbena), Licitare (afisare in culoare verde) si Pauza
(afisare in culoare galbena). Pentru a facilita gasirea licitatiilor, pagina dispune de un mecanism de
cautare, care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumire achizitie, tip procedura,
cod unic, numar anunt/invitatie, cod CPV, denumire CPV, versiune CPV (Rev.1, Rev.2), data
publicare, stare procedura, data limita etapa, impartire pe loturi, tip atribuire si tip contract.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 262

Actiuni in pagina:

· Cautare - prin actionarea butonului ;


· Navigare in lista - folosind link-urile Urmatoarele si Anterioarele;

· Export - Prin actionarea butonului ;


· Vizualizare detaliu achizitie - prin actionarea pictogramei corespunzatoare achizitiilor aflate in
starile Incepere licitatie electronica, Licitare si Pauza;
· Editare detaliu achizitie - prin actionarea pictogramei corespunzatoare achizitiilor aflate in
starea In definire;

· Adaugare LE - prin actionarea butonului ;


· Intoarcere in pagina de intrare - butonul .

5.4.1.1 Organizarea licitatiei electronice ca faza finala a unei proceduri offline

In cazul unei proceduri fara impartire pe loturi LE-ul se organizeaza la nivel de procedura. (vezi
Cazul 1: nu exista impartire pe loturi)
Diferenta apare la o procedura cu impartire pe loturi, intrucat configurarea LE-ului se va face pentru
fiecare lot in parte. (vezi Cazul 2: exista impartire pe loturi)

Un lot din LE-ul offline poate avea una din urmatoarele stari:
· In definire – dupa preluarea din anunt / invitatie si inaintea publicarii LE-ului pentru lotul
respectiv;
· In asteptare incepere licitatie – dupa publicare, dar inaintea desfasurarii primei runde de
licitare;
· Licitare – etapa de depunere dinamica a ofertei;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 263

· Pauza – perioada dintre doua etape succesive de licitare;


· Atribuit;

5.4.1.1.1 Cazul 1: nu exista impartire pe loturi

Accesul la acest modul se face din pagina Licitatii electronice in desfasurare prin apasarea butonului

sau prin intermediul pictogramei de editare .

Definirea unei LE se face in 5 pasi (din punctul de vedere al utilizatorului este vorba de o singura
etapa):
1. introducerea in sistem a atributelor procedurii offline;
2. introducere informatii ofertanti calificati (raspunsuri la criteriile electronice, punctajul oferit
pentru criteriile neelectronice);
3. afisare clasament si punctaje oferte, functie de valorile introduse la pasii anteriori (maniera
readonly);
4. configurare faze licitatie electronica (comuna pentru toate licitatiile electronice);
5. asocierea de criterii la runde (comuna pentru toate licitatiile electronice);

1. Introducerea in sistem a atributelor procedurii offline (etapa 1)

Se va face prin intermediul paginii Etapa 1 – Introducere informatii procedura care contine doua
taburi:
a. General
b. Factori de evaluare

a) Sectiunea General

In aceasta sectiune utilizatorul trebuie sa ofere informatii privind:


· Denumire procedura;
· Tip procedura - lista de selectie cu urmatoarele valori posibile deschisa, restransa, dialog
competitiv, negociere, cerere de oferta, acord-cadru (obligatoriu la salvare);
· Dupa alegerea tipului de procedura AC-ul va putea selecta
- invitatia de participare (daca s-a optat pentru cererea de oferta) prin actionarea butonului
.
- anuntul de participare (daca s-a optat pentru oricare alta procedura cu exceptia cererii de
oferta) prin actionarea butonului .
.
Dupa selectarea invitatiei / anuntului campurile denumire procedura, tip contract, criteriu de
atribuire si lista codurilor CPV se va completa automat cu datele preluate din invitatie / anunt.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 264

b) Sectiunea Factori de evaluare

Acest tab se va afisa doar in cazul in care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v.
economic. Tabul contine lista factorilor de evaluare care pot intra in licitarea electronica. Lista nu are
filtre de cautare si nu este navigabila. Nu exista posibilitatea de export a listei.

In cazul in care criteriul de atribuire este "oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic" se vor preciza
urmatoarele elemente:
· ponderea componentei tehnice (ponderea componentei financiare se calculeaza ca fiind 100 –
ponderea componentei tehnice) - permite valori intre 0.01 si 99.99 si este obligatoriu la
salvare;
· punctaj maxim criterii care nu intra in licitatia electronica – permite valori >=0 si este obligatoriu
la salvare;
· criteriile de evaluare care pot intra in licitatia electronica (numite criterii electronice) - nu sunt
limitate ca numar;
Daca se doreste includerea criteriului pret in licitatia electronica acest lucru trebuie mentionat explicit
prin bifarea optiunii "Criteriu pret inclus in licitatia electronica".

Actiuni in pagina:

· Adaugare criteriu – prin actionarea butonului .


· Editare criteriu – se apasa iconita din dreptul criteriului;
· Stergere criterii – se bifeaza checkbox-uri corespunzatoare criteriilor care se doresc a fii
sterse si se apasa butonul .

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 265

b.1) Adaugare / editare criteriu

Adaugarea unui criteriu se realizeaza prin actionarea butonului din pagina Etapa 1 -
Introducere informatii procedura: sectiunea Criterii de evaluare.
Utilizatorul va fii redirectionat in pagina Editare criteriu.

Pentru fiecare criteriu electronic se vor preciza urmatoarele:


· Denumire (obligatoriu la salvare);
· Descriere (optionala);
· Proportionalitatea fata de punctaj, daca e direct sau invers proportional cu punctajul
(obligatoriu la salvare);
· Punctaj maxim - permite valori intre 0.01 si 99999.99 (obligatoriu la salvare);

Metoda folosita pentru calcularea punctajului pentru un anumit criteriu este regula de trei simpla
relativa la cea mai buna oferta. Astfel, pentru cea mai buna oferta se acorda punctajul maxim,
urmand ca proportional sa se calculeze punctajul pentru restul ofertelor.

Pentru a putea publica o licitatie electronica cu criteriul cea mai buna oferta, AC-ul nu este obligat
sa defineasca criterii electronice, deoarece este posibil ca licitatia electronica sa se desfosoare doar
pe criteriul pret.

Actiuni in pagina:

· Valideaza – prin actionarea butonului ; verifica ca utilizatorul a introdus toate


informatiile obligatorii precum si consistenta acestora si salveaza criteriul introdus in cazul in
care informatiile furnizate sunt corecte;
· Inapoi - prin actionarea butonului ; intoarcere in lista de criterii fara salvarea
modificarile facute;

Actiuni globale posibile in prima etapa de introducere informatii proceduri offline:

· actionarea butonului - se salveaza in baza de date modificarile facute si se


ramane in pagina; Nu exista campuri obligatorii diferite la salvare fata de publicare.
· actionarea butonului – pentru a putea trece la etapa
urmatoare toate campurile obligatorii trebuie completate. La aparasarea acestui buton se
salveaza modificarile in baza de date si se trece la etapa 2 de introducere ofertanti si oferte

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 266

per ofertant.
· actionarea butonului – se vor sterge din sistem toate informatiile referitoare la
procedura si licitatia electronica atasata. Acest buton va fi vizibil numai dupa prima salvare in
baza de date.
· actionarea butonului – se intoarce in lista de LE in desfaurare fara a salva
modificarile facute;

2. Introducerea informatiilor despre ofertantii calificati (etapa 2)

Se va face prin intermediul paginii Etapa 2 – Lista ofertanti calificati.

Pagina contine lista tuturor ofertantilor selectati de autoritatea contractanta. AC-ul trebuie sa
defineasca cel putin un ofertant pentru a putea trece la pasul urmator. Lista nu are filtru de cautare si
nu e exportabila.

Atentie!: Moneda in care se liciteaza in cadrul rundei de LE se preia din din anuntul de participare,
respectiv invitatia de participare din care a derivat LE-ul. Moneda preluata nu se va putea modifica de
catre AC. Ofertele de pret introduse in runda de licitare vor fi exprimate in aceeasi moneda in care s-a
facut depunerea ofertelor de pret in etapa de depunere oferta. Este afisat autoritatii contractante

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 267

moneda in care se exprima valoarea estimata totala sau valoarea estimata unitara la definirea LE.
Valoarea pasului de licitare in cazul in care se decide astfel desfasurarea procedurii va contine si
precizarea cu privire la moneda in care se exprima. Valoarea procentuala a pasului de licitare poate
varia intre 0,01% - 5%, configurabil de catre utilizatorul AC la definirea licitatiei electronice.

Actiuni posibile in pagina:

· Adaugare participant - se actioneaza butonul Adauga ; se va deschide o fereastra de tip


popup care va contine lista ofertantilor inregistrati in sistem aflati in starea inregistrat; lista de
selectie permite cautarea dupa urmatoarele filtre: denumire ofertant, CUI, localitate, judet.
Lista este navigabila.

OBS : AC-ul trebuie sa atentioneze ofertantii sa fie inregistrati in sistem pentru a putea
participa la aceasta etapa.

· Editare participant - dupa adaugarea in lista, AC-ul are posibilitatea sa introduca oferta
acestuia; selecteaza iconita din dreptul ofertantului si este directionat in pagina Editare
oferta participant;
· Stergere participanti – se vor selecta checkbox-urile alaturate ofertantilor care se doresc a fii
stersi si se va actiona butonului ;

2.1) Editare ofertare participant

Pagina contine in antet datele de identificare ale ofertantului.

Pentru fiecare ofertant participant, Autoritatile Contractante vor completa:


· pretul oferit;
· valoare oferta pentru factorii de evaluare; (in cazul in care exista)

! In cazul in care criteriul de atribuire este "oferta cea mai avantajoasa dpdv economic" se vor
preciza in plus urmatoarele elemente:

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 268

· raspunsurile la criteriile electronice – sistemul va calcula automat punctajul la trecerea in


etapa urmatoare; sunt valori >= 0, cu doua zecimale;
· punctajul obtinut pentru restul criteriilor de evaluare care compun oferta si care nu intra in
procesul repetitiv de licitare;

OBS: AC-ul trebuie sa foloseasca acelasi algoritm de calcul la evaluarea ofertelor ca si cel
utilizat in sistem.

Actiuni posibile in pagina:

· actionarea butonului – salvarea modificarilor (salvarea este permisa si fara a


completa intreaga oferta);
· actionarea butonului - se intoarce in lista de participanti fara a salva modificarile
facute;

Actiuni globale posibile in etapa a doua de introducere informatii proceduri offline

· actionarea butonului – se va trece la etapa 3 de configurare licitatie


electronica; pentru a putea trece la etapa urmatoare trebuie introdus cel putin 1 participant si in
plus pentru fiecare participant introdus AC-ul trebuie sa configureze intreaga oferta (pret si
raspuns la toate criteriile electronice definite in sistem).
· actionarea butonului – se vor sterge din sistem toate informatiile referitoare la
procedura si licitatia electronica atasata.
· actionarea butonului - se intoarce in pagina de introducere
date generale (etapa 1);
· actionarea butonului – se intoarce in lista LE in desfaurare, fara a salva modificarile
facute;

3. Afisare clasament (etapa 3)

Pagina contine lista tuturor ofertantilor introdusi de autoritatea contractanta, ordonata crescator dupa
pret (in cazul criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut"), sau descrescator dupa punctaj (in cazul
criteriului "cea mai avanatajoasa oferta dpdv economic"). Lista nu are filtru de cautare si nu e
exportabila.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 269

In aceasta etapa nu se pot modifica informatii referitoare la LE. Scopul este acela de a afisa autoritatii
contractantate punctajele si clasamentul calculat de sistem, pentru realizarea verificarii. In cazul in care
exista doi ofertanti pe aceasi pozitie, urmatoarea pozitie nu va fi ocupata.

3.1 Detaliu oferta participant


In cazul in care se doreste vizualizarea ofertei unui participant, se selecteaza iconita din
dreptul ofertantului; AC-ul este directionat in pagina Detaliu oferta participant;

Pentru criteriul "cea mai buna oferta dpdv economic", informatiile referitoare la oferta sunt dispuse
astfel :

Pentru criteriul "pretul cel mai scazut", se afiseaza astfel:

Actionarea butonului directioneaza utilizatorul in pagina Clasament Ofertanti.

Actiuni globale posibile in etapa a treia de vizualizare clasament

· actionarea butonului – se trece la etapa 4 de configurare licitatie


electronica.
· actionarea butonului – se vor sterge din sistem toate informatiile referitoare la

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 270

procedura si licitatia electronica atasata.


· actionarea butonului - se intoarce in pagina Lista ofertanti
calificati (Etapa 2);
· actionarea butonului – se intoarce in lista LE in desfasurare;

4. Configurare faze ale licitatiei electronica (etapa 4)

Pagina contine lista rundelor si a pauzelor definite de AC. Deasupra listei se gaseste un editbox cu
data calendaristica, cu ajutorul caruia se seteaza data de inceput a primei runde (a licitatiei
electronice). AC-ul trebuie sa defineasca cel putin o runda. In pauza dintre runde nu se mai pot
modifica elementele rundelor urmatoare (criterii care se liciteaza, durate, date).

Actiuni posibile in pagina:

· Adaugare runda – se realizeaza prin actionarea butonului ; exista doua situatii la


adaugarea fazelor:
1. daca nu s-a definit nicio faza, actionarea butonului are ca efect inserarea unei runde, cu
denumirea Runda 1, avand data de inceput egala cu data setata in campul Data de
inceput a licitatiei electronice.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 271

2. daca exista cel putin o faza definita, se va adauga o pereche (runda, pauza). Denumirile
rundei si a pauzei se vor completa in mod automat astfel: Runda <index>, Pauza <index -
1>.

OBS: Sistemul este cel care face atribuirea palierului orar.

· Modificare perioade – dupa adaugarea fazelor, se seteaza duratele acestora, completand


casuta durata din dreptul fiecarei faze (runde sau pauza). Durata este un numar intreg de zile
lucratoare (in cazul in care perioada de desfasurare a rundei include si zile nelucratoare,
sistemul va decala data de inceput si/sau de sfarsit). Trebuie completate toate duratele
fazelor, pentru a putea face modificarea. Apasarea butonului are ca efect calcularea automata
a datelor de inceput si sfarsit a fiecarei faze, tinand cont de duratele fazelor, de data de start a
licitatiei electronice, dar si de restrictiile de mai jos.

Restrictii la modificarea duratelor sau a datei de inceput la licitatia electronica:


1. trebuie sa existe cel putin o runda;
2. data de inceput si data de sfarsit a unei runde nu poate fi o zi nelucratoare;
3. durata unei runde sau a unei pauze este multiplu de zile (toate rundele vor incepe si se
vor finaliza la aceeasi ora – care va fi atribuita de catre sistem la publicare);
4. de la data curenta si pana la data de inceput a primei runde trebuie sa fie cel putin 2
zile lucratoare (pentru starea "In asteptare incepere licitatie electronica");

· Stegere runda – se va face prin actionarea iconitei de stergere din dreptul ultimei runde
adaugate; doar ultima runda va putea fi stearsa; pauzele nu vor avea iconite de stergere. Daca
exista cel putin doua runde definite, stergerea ultimei runde va avea ca efect stergerea pauzei
anterioara rundei.

Tot in aceasta pagina AC-ul va indica informatiile legate de participarea la licitatia electronica care pot
fi disponibile ofertantilor cat timp licitatia este in desfasurare:

Daca criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut:


· afisarea celui mai mic pret;
· afisarea numarului de participanti inscrisi in licitatie;
· utilizarea pretului drept criteriu inclus in licitatia electronica
· prelungirea automata a licitatiei, in cazul modificarii clasamentului(Optiunea este
disponibila doar in cazul in care este selectata folosirea pretului drept criteriu inclus in
licitatia electronica.)
· utilizarea pasului de licitare(Optiunea este disponibila doar in cazul in care este
selectata folosirea pretului drept criteriu inclus in licitatia electronica.In cazul in care
este selectata prelungirea automata a licitiatiei, atunci optiunea este selectata
automat, si nu ofera posibilitate de debifare). Valoarea procentuala a pasului de licitare
poate varia intre 0,01% - 5%, configurabil de catre utilizatorul AC la definirea licitatiei
electronice.

Daca criteriul de atribuire este cea mai buna oferta economica:


· cel mai bun punctaj;
· cea mai buna oferta pe fiecare criteriu electronic in parte + punctajul ofertantului pe
fiecare criteriu;
· afisarea numarului de participanti inscrisi in licitatie;
· utilizarea pretului drept criteriu inclus in licitatia electronica
· prelungirea automata a licitatiei, in cazul modificarii clasamentului(Optiunea este
disponibila doar in cazul in care este selectata folosirea pretului drept criteriu inclus in
licitatia electronica.)
· utilizarea pasului de licitare (Optiunea este disponibila doar in cazul in care este
selectata folosirea pretului drept criteriu inclus in licitatia electronica.In cazul in care

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 272

este selectata prelungirea automata a licitiatiei, atunci optiunea este selectata


automat, si nu ofera posibilitate de debifare ).Valoarea procentuala a pasului de licitare
poate varia intre 0,01% - 5%, configurabil de catre utilizatorul AC la definirea licitatiei
electronice.

Deasemenea AC-ul va trebui sa specifice, daca poate opri desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul
in care nu se imbunateste oferta.
Selectarea optiunilor descrise mai sus se face prin bifarea checkbox-ului afisat in dreptul fiecareia.

Actiuni globale posibile in etapa a patra de configurare faze

· actionarea butonului - face acealasi actiuni care se executa pe butonul


Modifica perioade, in plus salveaza datele (faze, durate + perioade, optiuni selectate de AC)
in baza de date.
· actionarea butonului – respecta conditiile de la
Salveaza si directioneaza utilizatorul in pagina urmatoare;
· actionarea butonului – se vor sterge din sistem toate informatiile referitoare la
procedura si licitatia electronica atasata.
· actionarea butonului - se intoarce in pagina Clasament
ofertanti (Etapa 3);
· actionarea butonului – se intoarce in lista de LE in desfasurare fara a salva
modificarile facute;

5) Configurare criterii (etapa 5)

Aceasta pagina va fi accesata doar in cazul in care criteriul de atribuire este cea mai buna oferta dpdv
economic si AC-ul a adaugat cel putin un criteriu.

Contine factorii de evaluare (definite in etapa 1, la care se adauga si pretul) si rundele definite la pasul
anterior, dispuse sub forma unei matrici (criteriile pe linie si rundele in coloane). Elementul unei matrice
este un checkbox. Elementele ofertei pot sa difere de la o runda la alta. Asocierea unui criteriu la o
runda se face prin selectarea checkbox-ului corespunzator criteriului si rundei

In cazul prelungirii licitatiei electronice, pentru a asigura finalizarea ultimei runde intr-un timp rezonabil,
este necesara includerea pretului ca si criteriu de licitare in runda finala. Astfel in etapa a V-a de
configurare a LE-ului, in matricea runde – criterii, pentru runda finala pretul va fi automat selectat de
catre sistem, fara ca AC-ul sa poate modifica aceasta asociere.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 273

Actiuni globale posibile in etapa a 5-a de configurare criterii

· actionarea butonului – trebuie ca pentru fiecare runda sa existe cel putin un


criteriu selectat, iar un criteriu trebuie sa faca parte din cel putin o runda. Salvarea se face in
baza de date.
· actionarea butonului – se vor sterge din sistem toate informatiile referitoare la
procedura si licitatia electronica atasata.
· actionarea butonului - se intoarce in pagina Configurare
runde (Etapa 4);
· actionarea butonului – se intoarce in lista de LE in desfasurare fara a salva
modificarile facute;
· actionarea butonului - publicarea achizitiei.

5.4.1.1.2 Cazul 2: exista impartire pe loturi

Accesul la acest modul se face din pagina Licitatii electronice in desfasurare prin apasarea butonului

sau prin intermediul pictogramei de editare .

Definirea unei LE se face in 5 pasi (din punctul de vedere al utilizatorului este vorba de o singura
etapa):
1. introducerea in sistem a atributelor procedurii offline;
2. introducere informatii ofertanti calificati (raspunsuri la criteriile electronice, punctajul oferit
pentru criteriile neelectronice);
3. afisare clasament si punctaje oferte, functie de valorile introduse la pasii anteriori (maniera
readonly);
4. configurare faze licitatie electronica (comuna pentru toate licitatiile electronice);
5. asocierea de criterii la runde (comuna pentru toate licitatiile electronice);

1. Introducerea in sistem a atributelor procedurii offline (etapa 1)

Se va face prin intermediul paginii Etapa 1 – Introducere informatii procedura care contine doua
taburi:
a. General
b. Factori de evaluare

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 274

a) Sectiunea General

In aceasta sectiune utilizatorul trebuie sa ofere informatii privind:


· Denumire procedura;
· Tip procedura - lista de selectie cu urmatoarele valori posibile deschisa, restransa, dialog
competitiv, negociere, cerere de oferta, acord-cadru (obligatoriu la salvare);
· Dupa alegerea tipului de procedura AC-ul va putea selecta
- invitatia de participare (daca s-a optat pentru cererea de oferta) prin actionarea butonului
.
- anuntul de participare (daca s-a optat pentru oricare alta procedura cu exceptia cererii de
oferta) prin actionarea butonului .
.
Dupa selectarea invitatiei / anuntului campurile denumire procedura, tip contract, criteriu de
atribuire si lista codurilor CPV se va completa automat cu datele preluate din invitatie / anunt.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 275

Spre deosebire de o invitatie care nu are impartire pe loturi, in cazu de fata se va afisa si o
sectiune de "Lista loturi", LE-ul urmand sa fie configurat la nivel de lot.

Pentru a putea trece la pasul urmator al LE pentru unul din loturi se va actiona iconita in forma de
creion corespunzatoare lotului aflat in starea "In definire".

Pentru a vizualiza detaliul unui lot se va actiona pictograma sub forma de lupa corespunzatoare
acestuia.

Actiuni posibile din detaliul de lot

Prin actionarea pictogramei sub forma de lupa corespunzatoare unui lot, utilizatorul va fii
redirectionat in pagina de detaliu a lotului selectat.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 276

· Suspendare lot - pentru suspendarea lotului se actioneaza butonul Suspendare; daca


procedura este suspendata, dar restul conditiilor sunt indeplinite, butonul este inactiv;

Conditii:
- procedura este offline;
- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul sa nu fie suspendat, anulat sau atribuit;

· Revenire din suspendare la lot - pentru revenirea din suspendare a procedurii se actioneaza
butonul Revenire din suspendare; daca procedura este suspendata, dar restul conditiilor sunt
indeplinite, butonul este inactiv; la revenirea din suspendare se decaleaza automat datele limita
ale fazelor care inca nu s-au finalizat, cu numarul de zile cu care a fost suspendat lotul;

Conditii:
- procedura este offline;
- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul este suspendat;

· Reintoarcere din suspendare la definire - pentru intoarcerea lotului la starea "de definire" se

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 277

actioneaza butonul Reintoarcere la definire; daca procedura este suspendata, dar restul
conditiilor sunt indeplinite, butonul este inactiv;

Conditii:
- procedura este offline;
- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul este suspendat;

Operatii realizate:
- se seteaza starea lotului in "definire";
- in cazul in care nu mai exista niciun lot in licitatie electronica, indiferent de statusul
lui, procedura se intoarce si ea "in definire";
- se sterg toate ofertele depuse pana la acel moment la lotul respectiv;

· Clasament la lot - se actioneaza butonul Clasament; daca procedura sau lotul este
suspendat, dar restul conditiilor sunt indeplinite, butonul este inactiv;

Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- starea curenta a lotului este "in asteptare incepere licitatie", "pauza" sau "deliberare";
- lotul sa nu fie anulat;

Operatii realizate:
- utilizatorul este redirectat in pagina de clasament; in cazul in care lotul este in
"deliberare" din aceasta pagina se face selectarea castigatorului
lotului respectiv;

· Anulare lot - pentru anularea lotului se actioneaza mai intai butonul Anuleaza, utilizatorul fiind
directionat in pagina "Anulare lot"; anularea propriu-zisa se va efectua din pagina in care este
redirectat utilizatorul; daca procedura este suspendata, dar restul conditiilor sunt indeplinite,
butonul este inactiv;

Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul sa nu fie anulat sau atribuit;

· Oprire LE la lot - se actioneaza butonul Oprire LE; daca procedura sau lotul este suspendat,
dar restul conditiilor se indeplinesc, butonul este inactiv;

Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul este in starea "pauza" si nu e anulat;
- AC-ul a ales la lotul respectiv optiunea de nedesfasurare a restului rundelor in cazul
neimbunatatirii ofertei de pret;

Operatii realizate:
- efectul acestei actiuni este trecerea din starea de "pauza" in "deliberare".

· Publicare - prin actionarea butonului Publica;

Conditii de publicare a LE-ului pentru lotul curent:


- LE-ul sa fie in starea de definire;
- data de incepere a primei runde este mai mare cu cel putin doua zile lucratoare
decat data curenta (parametru de sistem);
- se verifica toate conditiile de validare din fiecare etapa;

Operatii efectuate la publicare:

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 278

- alegerea palierului orar, functie de gradul de incarcare; palierul orar se alege pe baza
urmatorului algoritm: se calculeaza pe fiecare palier orar suma rundelor, care au
data de inchidere in zilele de sfarsit ale rundelor LE-ului curent, si se alege palierul orar cu cele
mai putine runde;
- schimbare stare din definire in asteptare incepere LE;
- trimitere emailuri la participanti: sistemul va trimite in mod automat un email tuturor
ofertantilor in care vor primi informatii referitoare la licitatia electronica: calendarul
licitatiei electronice, runde, pauze, criterii de licitare pentru fiecare runda, date pentru runde +
palierul orar stabilit de sistem, informatiile care vor fi disponibile ofertantilor pe
parcursul desfasurarii licitarii;
- la publicarea LE-ului aferent procedurilor offline se va percepe tariful de utilizare. Nu
se percepe tarif de utilizare pentru LE-ul aferent procedurilor desfasurate integral
in sistem electronic.

· Republicarea unei licitatii electronice - poate surveni in cazul in care procedura a fost
suspendata si s-a decis intoarcerea in faza de definire, respectiv evaluare.

Operatii efectuate la republicare:


- alegerea palierului orar, functie de gradul de incarcare; similar ca la publicare;
- schimbare stare din definire in asteptare incepere LE;
- trimitere emailuri la participanti; diferenta fata de prima publicare consta in faptul ca
la subjectul mailurilor va aparea "republicare" in loc de "publicare";
- la republicarea LE-ului nu se mai percepe tariful de utilizare;
- ofertantilor care si-au modificat oferta, nu li se mai percepe tariful de participare;

· Anunt atribuire - butonul se va afisa indiferent de tipul procedurii; utilizatorul va fi directionat in


formularul de definire al anuntului de atribuire aferent cererii de oferta sau cel corespunzator
celorlalte proceduri (functie de tipul de procedura);

· Intoarcerea in pagina de detaliu LE - prin actionarea butonului Inapoi

b) Sectiunea Factori de evaluare

Acest tab se va afisa doar in cazul in care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v.
economic. Tabul contine lista factorilor de evaluare care pot intra in licitarea electronica. Lista nu are
filtre de cautare si nu este navigabila. Nu exista posibilitatea de export a listei.

In cazul in care criteriul de atribuire este "oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic" se vor preciza
urmatoarele elemente:
· ponderea componentei tehnice (ponderea componentei financiare se calculeaza ca fiind 100 –
ponderea componentei tehnice) - permite valori intre 0.01 si 99.99 si este obligatoriu la

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 279

salvare;
· punctaj maxim criterii care nu intra in licitatia electronica – permite valori >=0 si este obligatoriu
la salvare;
· criteriile de evaluare care pot intra in licitatia electronica (numite criterii electronice) - nu sunt
limitate ca numar;
Daca se doreste includerea criteriului pret in licitatia electronica acest lucru trebuie mentionat explicit
prin bifarea optiunii "Criteriu pret inclus in licitatia electronica".

Actiuni in pagina:

· Adaugare criteriu – prin actionarea butonului .


· Editare criteriu – se apasa iconita din dreptul criteriului;
· Stergere criterii – se bifeaza checkbox-uri corespunzatoare criteriilor care se doresc a fii
sterse si se apasa butonul .

b.1) Adaugare / editare criteriu

Adaugarea unui criteriu se realizeaza prin actionarea butonului din pagina Etapa 1 -
Introducere informatii procedura: sectiunea Criterii de evaluare.
Utilizatorul va fii redirectionat in pagina Editare criteriu.

Pentru fiecare criteriu electronic se vor preciza urmatoarele:


· Denumire (obligatoriu la salvare);
· Descriere (optionala);
· Proportionalitatea fata de punctaj, daca e direct sau invers proportional cu punctajul
(obligatoriu la salvare);
· Punctaj maxim - permite valori intre 0.01 si 99999.99 (obligatoriu la salvare);

Metoda folosita pentru calcularea punctajului pentru un anumit criteriu este regula de trei simpla
relativa la cea mai buna oferta. Astfel, pentru cea mai buna oferta se acorda punctajul maxim,
urmand ca proportional sa se calculeze punctajul pentru restul ofertelor.

Pentru a putea publica o licitatie electronica cu criteriul cea mai buna oferta, AC-ul nu este obligat
sa defineasca criterii electronice, deoarece este posibil ca licitatia electronica sa se desfosoare doar
pe criteriul pret.

Actiuni in pagina:

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 280

· Valideaza – prin actionarea butonului ; verifica ca utilizatorul a introdus toate


informatiile obligatorii precum si consistenta acestora si salveaza criteriul introdus in cazul in
care informatiile furnizate sunt corecte;
· Inapoi - prin actionarea butonului ; intoarcere in lista de criterii fara salvarea
modificarile facute;

Pentru a putea trece la etapa urmatoare de LE se va actiona pictograma sub forma de


creion corespunzatoare lotului pentru care se doreste configurarea licitatiei electronice.

2. Introducerea informatiilor despre ofertantii calificati (etapa 2)

Se va face prin intermediul paginii Etapa 2 – Lista ofertanti calificati.

Pagina contine lista tuturor ofertantilor selectati de autoritatea contractanta. AC-ul trebuie sa
defineasca cel putin un ofertant pentru a putea trece la pasul urmator. Lista nu are filtru de cautare si
nu e exportabila.

Atentie!: Moneda in care se liciteaza in cadrul rundei de LE se preia din din anuntul de participare,
respectiv invitatia de participare din care a derivat LE-ul. Moneda preluata nu se va putea modifica de
catre AC. Ofertele de pret introduse in runda de licitare vor fi exprimate in aceeasi moneda in care s-a
facut depunerea ofertelor de pret in etapa de depunere oferta. Este afisat autoritatii contractante
moneda in care se exprima valoarea estimata totala sau valoarea estimata unitara la definirea LE.
Valoarea pasului de licitare in cazul in care se decide astfel desfasurarea procedurii va contine si

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 281

precizarea cu privire la moneda in care se exprima.Valoarea procentuala a pasului de licitare poate


varia intre 0,01% - 5%, configurabil de catre utilizatorul AC la definirea licitatiei electronice.

Actiuni posibile in pagina:

· Adaugare participant - se actioneaza butonul Adauga ; se va deschide o fereastra de tip


popup care va contine lista ofertantilor inregistrati in sistem aflati in starea inregistrat; lista de
selectie permite cautarea dupa urmatoarele filtre: denumire ofertant, CUI, localitate, judet.
Lista este navigabila.

OBS : AC-ul trebuie sa atentioneze ofertantii sa fie inregistrati in sistem pentru a putea
participa la aceasta etapa.

· Editare participant - dupa adaugarea in lista, AC-ul are posibilitatea sa introduca oferta
acestuia; selecteaza iconita din dreptul ofertantului si este directionat in pagina Editare
oferta participant;
· Stergere participanti – se vor selecta checkbox-urile alaturate ofertantilor care se doresc a fii
stersi si se va actiona butonului ;

2.1) Editare ofertare participant

Pagina contine in antet datele de identificare ale ofertantului.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 282

Pentru fiecare ofertant participant, Autoritatile Contractante vor completa:


· pretul oferit;
· valoare oferta pentru factorii de evaluare; (in cazul in care exista)

! In cazul in care criteriul de atribuire este "oferta cea mai avantajoasa dpdv economic" se vor
preciza in plus urmatoarele elemente:

· raspunsurile la criteriile electronice – sistemul va calcula automat punctajul la trecerea in


etapa urmatoare; sunt valori >= 0, cu doua zecimale;
· punctajul obtinut pentru restul criteriilor de evaluare care compun oferta si care nu intra in
procesul repetitiv de licitare;

OBS: AC-ul trebuie sa foloseasca acelasi algoritm de calcul la evaluarea ofertelor ca si cel
utilizat in sistem.

Actiuni posibile in pagina:

· actionarea butonului – salvarea modificarilor (salvarea este permisa si fara a


completa intreaga oferta);
· actionarea butonului - se intoarce in lista de participanti fara a salva modificarile
facute;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 283

Actiuni globale posibile in etapa a doua de introducere informatii proceduri offline

· actionarea butonului – se va trece la etapa 3 de configurare licitatie


electronica; pentru a putea trece la etapa urmatoare trebuie introdus cel putin 1 participant si in
plus pentru fiecare participant introdus AC-ul trebuie sa configureze intreaga oferta (pret si
raspuns la toate criteriile electronice definite in sistem).
· actionarea butonului – se vor sterge din sistem toate informatiile referitoare la
procedura si licitatia electronica atasata.
· actionarea butonului - se intoarce in pagina de introducere
date generale (etapa 1);
· actionarea butonului – se intoarce in lista LE in desfaurare, fara a salva modificarile
facute;
· actionarea butonului - intoarcere la lista de loturi.

3. Afisare clasament (etapa 3)

Pagina contine lista tuturor ofertantilor introdusi de autoritatea contractanta la lotul curent, ordonata
crescator dupa pret (in cazul criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut"), sau descrescator dupa
punctaj (in cazul criteriului "cea mai avanatajoasa oferta dpdv economic"). Lista nu are filtru de cautare
si nu e exportabila.

In aceasta etapa nu se pot modifica informatii referitoare la LE. Scopul este acela de a afisa autoritatii
contractantate punctajele si clasamentul calculat de sistem, pentru realizarea verificarii. In cazul in care
exista doi ofertanti pe aceasi pozitie, urmatoarea pozitie nu va fi ocupata.

3.1 Detaliu oferta participant


In cazul in care se doreste vizualizarea ofertei unui participant, se selecteaza iconita din
dreptul ofertantului; AC-ul este directionat in pagina Detaliu oferta participant;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 284

Actionarea butonului directioneaza utilizatorul in pagina Clasament Ofertanti.

Actiuni globale posibile in etapa a treia de vizualizare clasament

· actionarea butonului – se trece la etapa 4 de configurare licitatie


electronica.
· actionarea butonului – se vor sterge din sistem toate informatiile referitoare la
procedura si licitatia electronica atasata.
· actionarea butonului - se intoarce in pagina Lista ofertanti
calificati (Etapa 2);
· actionarea butonului – se intoarce in lista LE in desfasurare;

4. Configurare faze ale licitatiei electronica (etapa 4)

Pagina contine lista rundelor si a pauzelor definite de AC. Deasupra listei se gaseste un editbox cu
data calendaristica, cu ajutorul caruia se seteaza data de inceput a primei runde (a licitatiei

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 285

electronice). AC-ul trebuie sa defineasca cel putin o runda. In pauza dintre runde nu se mai pot
modifica elementele rundelor urmatoare (criterii care se liciteaza, durate, date).

Actiuni posibile in pagina:

· Adaugare runda – se realizeaza prin actionarea butonului ; exista doua situatii la


adaugarea fazelor:
1. daca nu s-a definit nicio faza, actionarea butonului are ca efect inserarea unei runde, cu
denumirea Runda 1, avand data de inceput egala cu data setata in campul Data de
inceput a licitatiei electronice.
2. daca exista cel putin o faza definita, se va adauga o pereche (runda, pauza). Denumirile
rundei si a pauzei se vor completa in mod automat astfel: Runda <index>, Pauza <index -
1>.

OBS: Sistemul este cel care face atribuirea palierului orar.

· Modificare perioade – dupa adaugarea fazelor, se seteaza duratele acestora, completand


casuta durata din dreptul fiecarei faze (runde sau pauza). Durata este un numar intreg de zile
lucratoare (in cazul in care perioada de desfasurare a rundei include si zile nelucratoare,
sistemul va decala data de inceput si/sau de sfarsit). Trebuie completate toate duratele
fazelor, pentru a putea face modificarea. Apasarea butonului are ca efect calcularea automata
a datelor de inceput si sfarsit a fiecarei faze, tinand cont de duratele fazelor, de data de start a
licitatiei electronice, dar si de restrictiile de mai jos.

Restrictii la modificarea duratelor sau a datei de inceput la licitatia electronica:


1. trebuie sa existe cel putin o runda;
2. data de inceput si data de sfarsit a unei runde nu poate fi o zi nelucratoare;
3. durata unei runde sau a unei pauze este multiplu de zile (toate rundele vor incepe si se
vor finaliza la aceeasi ora – care va fi atribuita de catre sistem la publicare);
4. de la data curenta si pana la data de inceput a primei runde trebuie sa fie cel putin 2
zile lucratoare (pentru starea "In asteptare incepere licitatie electronica");

· Stegere runda – se va face prin actionarea iconitei de stergere din dreptul ultimei runde
adaugate; doar ultima runda va putea fi stearsa; pauzele nu vor avea iconite de stergere. Daca
exista cel putin doua runde definite, stergerea ultimei runde va avea ca efect stergerea pauzei
anterioara rundei.

Tot in aceasta pagina AC-ul va indica informatiile legate de participarea la licitatia electronica care pot
fi disponibile ofertantilor cat timp licitatia este in desfasurare:

Daca criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut:


· afisarea celui mai mic pret;
· afisarea numarului de participanti inscrisi in licitatie;
Daca criteriul de atribuire este cea mai buna oferta economica:
· cel mai bun punctaj;
· cea mai buna oferta pe fiecare criteriu electronic in parte + punctajul ofertantului pe
fiecare criteriu;
· afisarea numarului de participanti inscrisi in licitatie;

De asemenea AC-ul va trebui sa specifice, daca poate opri desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul
in care nu se imbunateste oferta.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 286

Selectarea optiunilor descrise mai sus se face prin bifarea checkbox-ului afisat in dreptul fiecareia.

Actiuni globale posibile in etapa a patra de configurare faze

· actionarea butonului - face acealasi actiuni care se executa pe butonul


Modifica perioade, in plus salveaza datele (faze, durate + perioade, optiuni selectate de AC)
in baza de date.
· actionarea butonului – respecta conditiile de la
Salveaza si directioneaza utilizatorul in pagina urmatoare;
· actionarea butonului – se vor sterge din sistem toate informatiile referitoare la
procedura si licitatia electronica atasata.
· actionarea butonului - se intoarce in pagina Clasament
ofertanti (Etapa 3);
· actionarea butonului – se intoarce in lista de LE in desfasurare fara a salva
modificarile facute;
· actionarea butonului - intoarcere la lista de loturi.

5) Configurare criterii (etapa 5)

Aceasta pagina va fi accesata doar in cazul in care criteriul de atribuire este cea mai buna oferta dpdv
economic si AC-ul a adaugat cel putin un criteriu.

Contine factorii de evaluare (definite in etapa 1, la care se adauga si pretul) si rundele definite la pasul
anterior, dispuse sub forma unei matrici (criteriile pe linie si rundele in coloane). Elementul unei matrice
este un checkbox. Elementele ofertei pot sa difere de la o runda la alta. Asocierea unui criteriu la o
runda se face prin selectarea checkbox-ului corespunzator criteriului si rundei

Actiuni globale posibile in etapa a 5-a de configurare criterii

· actionarea butonului – trebuie ca pentru fiecare runda sa existe cel putin un


criteriu selectat, iar un criteriu trebuie sa faca parte din cel putin o runda. Salvarea se face in
baza de date.
· actionarea butonului – se vor sterge din sistem toate informatiile referitoare la
procedura si licitatia electronica atasata.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 287

· actionarea butonului - se intoarce in pagina Configurare


runde (Etapa 4);
· actionarea butonului – se intoarce in lista de LE in desfasurare fara a salva
modificarile facute;
· actionarea butonului - publicarea achizitiei.

5.4.1.2 Publicarea licitatiei electronice

La actionarea butonului din pagina Configurare criterii, AC-ul este directionat catre o
pagina de detaliu, in care va putea vizualiza toate informatiile introduse in toate etapele de definire a
LE-ului.

Cazul 1: nu exista impartire pe loturi

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 288

Actiuni posibile in pagina:

· Inapoi - se intoarce la pagina anterioara;


· Publicare achizitie - se actioneaza butonul din pagina;

Conditii de publicare a LE-ului:

· LE-ul sa fie in starea de definire;


· data de incepere a primei runde este mai mare cu cel putin doua zile lucratoare decat data
curenta (parametru de sistem);
· se verifica toate conditiile de validare din fiecare etapa;

Operatii efectuate la publicare:


· alegerea palierului orar, functie de gradul de incarcare; palierul orar se alege pe baza
urmatorului algoritm: se calculeaza pe fiecare palier orar suma rundelor, care au data de
inchidere in zilele de sfarsit ale rundelor LE-ului curent, si se alege palierul orar cu cele mai
putine runde;
· schimbare stare din definire in asteptare incepere LE;
· asocierea codului unic, prefixat cu EA – doar in cazul LE offline;
· trimitere emailuri la participanti: sistemul va trimite in mod automat un email tuturor ofertantilor
in care vor primi informatii referitoare la licitatia electronica: calendarul licitatiei electronice,
runde, pauze, criterii de licitare pentru fiecare runda, date pentru runde + palierul orar stabilit
de sistem, informatiile care vor fi disponibile ofertantilor pe parcursul desfasurarii licitarii;
· la publicarea LE-ului aferent procedurilor offline se va percepe tariful de utilizare. Nu se
percepe tarif de utilizare pentru LE-ul aferent procedurilor desfasurate integral in sistem
electronic.
· ofertantilor care isi modifica oferta prima data la o LE aferenta procedurilor offline, li se va
percepe tarif de participare. Pentru participarea la LE pentru proceduri desfasurate integral in

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 289

SEAP nu se percepe tarif, intrucat acesta a fost deja luat la depunerea ofertei.

Republicarea unei licitatii electronice poate surveni in cazul in care procedura a fost suspendata si s-a
decis intoarcerea in faza de definire, respectiv evaluare.

Operatii efectuate la republicare:


· alegerea palierului orar, functie de gradul de incarcare; similar ca la publicare;
· schimbare stare din definire in asteptare incepere LE; data publicarii ramane neschimbata;
· codul unic ramane neschimbat (nu se asociaza un alt cod);
· trimitere emailuri la participanti; diferenta fata de prima publicare consta in faptul ca la
subjectul mailurilor va aparea "republicare" in loc de "publicare";
· la republicarea LE-ului nu se mai percepe tariful de utilizare;
· ofertantilor care si-au modificat oferta, nu li se mai percepe tariful de participare;

Cazul 2: exista impartire pe loturi

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 290

Actiuni posibile in pagina:

· Inapoi - se intoarce la pagina anterioara;


· Publicare achizitie - se actioneaza butonul din pagina;
· Intoarcere la lista loturi - se actioneaza butonul Lista loturi.

5.4.2 Proceduri offline atribuite


Modulul Proceduri offline atribuite se acceseaza selectand din meniul Proceduri de atribuire
optiunea Licitatii electronice proceduri offline si alegand din pagina de start pictograma
corespunzatoare acestui modul. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista proceduri offline atribuite
cu faza de licitatie electronica.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 291

Aceasta pagina cuprinde toate procedurile atribuite cu etapa finala de LE organizate de autoritatea
contractanta curenta. Pentru a facilita gasirea licitatiilor, pagina dispune de un mecanism de cautare,
care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumire procedura, tip procedura, nr.
anunt/invitatie, cod unic, tip contract, criteriu de atribuire, cod CPV, denumire CPV, versiune CPV
(Rev.1, Rev.2), data atribuire, castigator si impartire pe loturi.

Actiuni in pagina:

· Cautare - prin actionarea butonului ;


· Navigare in lista - folosind link-urile Urmatoarele si Anterioarele;

· Export - prin actionarea butonului ;


· Vizualizare detaliu achizitie - prin actionarea pictogramei corespunzatoare achizitiei care se
doreste a fii vizualizata ;
· Intoarcere in pagina de intrare - butonul .

5.4.3 Proceduri offline anulate


Modulul Proceduri offline anulate se acceseaza selectand din meniul Proceduri de atribuire optiunea
Licitatii electronice proceduri offline si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare
acestui modul. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista proceduri offline anulate cu faza de
licitatie electronica.

Aceasta pagina cuprinde cuprinde toate licitatiile electronice organizate de autoritatea contractanta
curenta aflate in starea anulata. Pentru a facilita gasirea licitatiilor, pagina dispune de un mecanism de

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 292

cautare, care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumire procedura, tip procedura,
cod unic,
nr. anunt/invitatie, criteriu de atribuire, cod CPV, denumire CPV, versiune CPV (Rev.1, Rev.2), data
anulare si impartire pe loturi.

Actiuni in pagina:

· Cautare - prin actionarea butonului ;


· Navigare in lista - folosind link-urile Urmatoarele si Anterioarele;

· Export - prin actionarea butonului ;


· Vizualizare detaliu achizitie - prin actionarea pictogramei corespunzatoare achizitiei care se
doreste a fii vizualizata ;
· Intoarcere in pagina de intrare - butonul .

5.4.4 Detaliul licitatiei electronice


Dupa publicarea licitatiei electronice, autoritatea contractanta nu mai poate face modificari la nivel de
procedura sau configurare a licitatiei electronice. Va vizualiza procedura intr-o maniera readonly. In
pagina de detaliu se ajunge selectand din lista iconita . Actiunile posibile autoritatii contractante
sunt limitate si difera functie de starea LE. Pagina de detaliu cuprinde informatii grupate in mai multe
sectiuni:

Sectiunea I - informatii generale despre procedura


Cuprinde urmatoarele informatii:
· Denumire procedura + codul unic de identificare;
· Tip procedura;
· Criteriul de atribuire;
· Tip contract;
· Starea curenta; daca achizitia e suspendata se va afisa o eticheta cu denumirea
suspendata din data <data_suspendare>; daca procedura e anulata sau atribuita se
afisa si data anularii, respectiv atriburii;
· Data publicarii;
· Runda curenta (daca achizitia este in starea Licitare sau Pauza)

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 293

Daca criteriul de atribuire este "oferta cea mai avatantajoasa economic", se vor afisa punctajul maxim
pe componenta tehnica, punctajul maxim pe financiar si punctajul maxim pe criteriile care nu intra in
LE, plus ponderile acestora.
Tot in aceasta sectiune se vor afisa si informatiile care sunt disponibile ofertantilor in faza de licitare,
precum si decizia AC-ul de oprire sau nu a LE-ului in cazul neimbunatatirii ofertei.

Sectiune II - coduri CPV


Contine lista codurilor CPV, sub forma cod – denumire. Lista nu e navigabila.

Sectiunea III – criterii de evaluare


Cuprinde lista criteriilor de evaluare care intra in licitatie (electronice) definite de AC, in cazul in care
exista definite astfel de criterii. Pentru fiecare rand din lista se va afisa, denumirea criteriului, daca e
direct sau invers proportional cu punctajul si punctajul maxim al acestuia. In cazul in care AC-ul a
furnizat o descriere a criteriului, aceasta se va afisa in urmatorul rand. In cazul in care se liciteaza doar
pretul se precizeaza acest lucru intr-o eticheta.

Sectiunea IV – lista ofertanti


Contine lista simpla a ofertantilor participanti la achizitie. Lista nu este navigabilia si nu are filtre de
cautare. Va afisa numele operatorului economic, CUI-ul si localitatea. Din lista se poate merge in
pagina Detaliu ofertant, in care se poate vizualiza oferta imbunatatita (sau cea veche, daca nu s-a
modificat) pe fiecare criteriu electronic in parte.

Sectiunea V – runde si pauze


Contine lista fazelor definite de AC. Lista cuprinde numele fazei, data de inceput, data de sfarsit,
durata. In lista se va marca cu bold faza curenta. Sub fiecare runda se va afisa un rand care va contine
criteriile care intra in cadrul respectivei runde (inclusiv pretul, daca face parte din elementele licitate). In
cazul criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut", nu se va afisa criteriul, pentru ca acesta nu poate fi
decat pretul.

Actiuni posibile:
· Intoarcere in pagina de lista – prin actionarea butonului ;
· Afisare clasament – se va afisa in pagina butonul .

1. Detaliu LE

Poate fi accesata pentru o licitatie electronica in starile: in asteptare LE, licitare, pauza si deliberare.

Actiuni posibile si informatii disponibile:

Indiferent de stare:
· Anulare procedura- la actionarea butonului AC-ul va introduce motivul; la
anulare se arhiveaza LE-ul.
· Suspendare procedura (exceptie situatia in care e deja suspendata) - prin actionarea
butonului Suspendare ; daca procedura e suspendata, butonul de anulare si de
intoarcere in stare de definire sunt vizibile (la proceduri desfasurate integral in SEAP,
intoarecrea se face la starea evaluare). Toate ofertele depuse in rundele desfasurate
pana la momentul in care a survenit suspendarea vor fi sterse din sistem.
· Revenire din suspendare – daca este suspendata, cu decalarea termenelor, daca nu e
in starea de deliberare;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 294

· Intoarcere in lista;

In starea asteptare incepere LE:


· Afisare clasament - prin actionarea butonului ;
· Vizualizare detaliu ofertant; va contine valorile ofertelor introduse de AC in sistem;

In starea runda: nu vede nici clasamantul, nici detalii despre ofertant;

In starea pauza:

· Finalizare LE - daca niciun ofertant nu si-a imbunatatit oferta si daca AC-ul a ales la
definirea licitatiei pentru posibilitatea de a oprire a LE-ului, in pagina de detaliu va fi
disponibil butonul Oprire LE. AC-ul are posibilitatea de a nu mai desfasura restul
rundelor. Actionarea acestui buton, are ca efect trecerea achizitiei din starea pauza, in
starea deliberare.
· Afisare clasament;
· Vizualizare detaliu ofertant; va contine valorile ofertelor actualizate dupa ultima runda;

In starea deliberare:
· Afisare clasament - prin actionarea butonului ;
· Vizualizare detaliu ofertant; va contine valorile ofertelor actualizate dupa ultima runda;
· Alegerea castigatorului din clasament si trimiterea de notificari sub forma de e-mailuri
participantilor;
· Atribuire procedura; incarcare document; arhivare; Introducerea in sistem a
documentului de atribuire presupune completarea numarului documentului si
incarcarea unui fisier. Aceasta actiune este optionala intr-o prima faza. Sistemul
trebuie sa permita si obligativitatea introducerii documentului.

2. Detaliu LE anulate sau atribuite

Actiuni posibile si informatii disponibile:

Indiferent de stare:
· Intoarcere in lista;
· Sumarul achizitiei;
· Vizualizare clasament (pentru cele anulate, clasamentul va tine cont de ultimele oferte
depuse, chiar daca anularea survine in timpul unei runde);
· Vizualizare oferte;

In starea atribuita:
· Informatii legate de castigator: denumirea, pret si punctajul (in cazul criteriului "cea
mai avatanjoasa oferta dpdv economic").
· Documentul de atribuire;

In starea anulata:
· Data si motivul anularii;

5.4.4.1 Cazul 1: nu exista impartire pe loturi

Dupa publicarea licitatiei electronice, autoritatea contractanta nu mai poate face modificari la nivel de
procedura sau configurare a licitatiei electronice. Va vizualiza procedura intr-o maniera readonly. In

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 295

pagina de detaliu se ajunge selectand din lista iconita . Actiunile posibile autoritatii contractante
sunt limitate si difera functie de starea LE. Pagina de detaliu cuprinde informatii grupate in mai multe
sectiuni:

Sectiunea I - informatii generale despre procedura


Cuprinde urmatoarele informatii:
· Denumire procedura + codul unic de identificare;
· Tip procedura;
· Criteriul de atribuire;
· Tip contract;
· Starea curenta; daca achizitia e suspendata se va afisa o eticheta cu denumirea
suspendata din data <data_suspendare>; daca procedura e anulata sau atribuita se
afisa si data anularii, respectiv atriburii;
· Data publicarii;
· Runda curenta (daca achizitia este in starea Licitare sau Pauza)

Daca criteriul de atribuire este "oferta cea mai avatantajoasa economic", se vor afisa punctajul maxim
pe componenta tehnica, punctajul maxim pe financiar si punctajul maxim pe criteriile care nu intra in
LE, plus ponderile acestora.
Tot in aceasta sectiune se vor afisa si informatiile care sunt disponibile ofertantilor in faza de licitare,
precum si decizia AC-ul de oprire sau nu a LE-ului in cazul neimbunatatirii ofertei.

Sectiune II - coduri CPV


Contine lista codurilor CPV, sub forma cod – denumire. Lista nu e navigabila.

Sectiunea III – criterii de evaluare


Cuprinde lista criteriilor de evaluare care intra in licitatie (electronice) definite de AC, in cazul in care
exista definite astfel de criterii. Pentru fiecare rand din lista se va afisa, denumirea criteriului, daca e
direct sau invers proportional cu punctajul si punctajul maxim al acestuia. In cazul in care AC-ul a
furnizat o descriere a criteriului, aceasta se va afisa in urmatorul rand. In cazul in care se liciteaza doar
pretul se precizeaza acest lucru intr-o eticheta.

Sectiunea IV – lista ofertanti


Contine lista simpla a ofertantilor participanti la achizitie. Lista nu este navigabilia si nu are filtre de
cautare. Va afisa numele operatorului economic, CUI-ul si localitatea. Din lista se poate merge in
pagina "Detaliu ofertant", in care se poate vizualiza oferta imbunatatita (sau cea veche, daca nu s-a
modificat) pe fiecare criteriu electronic in parte.

Sectiunea V – runde si pauze


Contine lista fazelor definite de AC. Lista cuprinde numele fazei, data de inceput, data de sfarsit,
durata. In lista se va marca cu bold faza curenta. Sub fiecare runda se va afisa un rand care va contine
criteriile care intra in cadrul respectivei runde (inclusiv pretul, daca face parte din elementele licitate). In
cazul criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut", nu se va afisa criteriul, pentru ca acesta nu poate fi
decat pretul.

Actiuni posibile:
· Intoarcere in pagina de lista – prin actionarea butonului ;
· Afisare clasament – se va afisa in pagina butonul .

1. Detaliu LE

Poate fi accesata pentru o licitatie electronica in starile: in asteptare LE, licitare, pauza si deliberare.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 296

Actiuni posibile si informatii disponibile:

Indiferent de stare:
· Anulare procedura- la actionarea butonului Anulare procedura AC-ul va introduce motivul; la
anulare se arhiveaza LE-ul.
· Suspendare procedura (exceptie situatia in care e deja suspendata) - prin actionarea butonului
Suspendare ; daca procedura e suspendata, butonul de anulare si de intoarcere in stare de
definire sunt vizibile (la proceduri desfasurate integral in SEAP, intoarcerea se face la starea
evaluare). Toate ofertele depuse in rundele desfasurate pana la momentul in care a survenit
suspendarea vor fi sterse din sistem.
· Revenire din suspendare – daca este suspendata, cu decalarea termenelor, daca nu e in starea
de deliberare;
· Intoarcere in lista;

In starea asteptare incepere LE:


· Afisare clasament - prin actionarea butonului Clasament;
· Vizualizare detaliu ofertant; va contine valorile ofertelor introduse de AC in sistem;

In starea runda: nu vede nici clasamentul, nici detalii despre ofertant;

In starea pauza:

· Finalizare LE - daca niciun ofertant nu si-a imbunatatit oferta si daca AC-ul a ales la definirea
licitatiei pentru posibilitatea de a oprire a LE-ului, in pagina de detaliu va fi disponibil butonul Oprire
LE. AC-ul are posibilitatea de a nu mai desfasura restul rundelor. Actionarea acestui buton, are ca
efect trecerea achizitiei din starea pauza, in starea deliberare.
· Afisare clasament;

· Vizualizare detaliu ofertant - prin actionarea pictogramei corespunzatoare participantului pentru

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 297

care se doreste vizualizarea ofertei; va contine valorile ofertelor actualizate dupa ultima runda;

In starea deliberare:
· Afisare clasament - prin actionarea butonului Clasament;
· Vizualizare detaliu ofertant; va contine valorile ofertelor actualizate dupa ultima runda;
· Alegerea castigatorului din clasament si trimiterea de notificari sub forma de e-mailuri
participantilor;
· Atribuire procedura; incarcare document; arhivare; Introducerea in sistem a documentului de
atribuire presupune completarea numarului documentului si incarcarea unui fisier. Aceasta actiune
este optionala intr-o prima faza. Sistemul trebuie sa permita si obligativitatea introducerii
documentului.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 298

In cazul in care cererea de oferta de tip acordul-cadru se atribuie mai multor ofertanti aplicatia permite
selectarea din clasament a mai multor ofertanti. In acest caz butonul de selectie a castigatorului este
inlocuit cu un checkbox care permite selectia multipla. AC-ul selecteaza ofertantii castigatori din
clasament si actioneaza butonul „Desemneaza castigator". In cazul in care nu sunt cel putin doi
ofertanti selectati, aplicatia afiseaza un mesaj de eroare corespunzator.

La momentul actionarii butonului de desemnare a castigatorului, se va genera un singur mail catre


fiecare participant, in care se va preciza numele tuturor ofertantilor castigatori.

Butonul „Desemeneaza castigator", precum si checkboxurile de selectie vor disparea dupa ce AC-ul va
efectua desemnarea castigatorilor. Prin mecanismul de resetare a castigatorilor se va permite din nou
AC-ului sa delibereze.

Atentie!: Sistemul va oferi AC-ului posibilitatea de a desemna castigatorul o singura data pe


procedura sau va putea desemna castigatorul o singura data pe fiecare lot in parte. La momentul
selectarii castigatorului din clasament se va afisa un mesaj de confirmare prin care utilizatorul va fi
informat cu privire la faptul ca desemnarea castigatorului se poate face o singura data. Deasemenea
va fi informat ca prin actiunea de selectare a operatorului economic castigator se vor transmite mailuri
de instiintare tuturor agentilor economici participanti cu privire la decizia AC-ului.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 299

Pentru a se modifica selectia castigatorului, AC-ul trebuie sa intocmeasca o solicitare


de resetare a castigatorului adresata Operatorului SEAP. La resetarea castigatorului se vor
transmite mailuri participantilor pentru a-i informa cu privire la decizia de redesemnare a
castigatorului.

5.4.4.2 Cazul 2: exista impartire pe loturi

Pentru a vizualiza detaliul unei licitatii electronice la nivel de lot se va actiona pictograma sub forma de
lupa corespunzatoare lotului.

Pagina de detaliu cuprinde informatii grupate in mai multe sectiuni.

Sectiunea I - informatii generale despre procedura


Cuprinde urmatoarele informatii:

· Denumire procedura;
· Tip procedura;
· Criteriul de atribuire;
· Tip contract;
· Starea curenta; daca achizitia e suspendata se va afisa o eticheta cu denumirea
suspendata din data ... ; daca procedura e anulata sau atribuita se afisa si data anularii,
respectiv atriburii;
· Data publicarii;
· Runda curenta (daca achizitia este in starea Licitare sau Pauza)

Daca criteriul de atribuire este "oferta cea mai avatantajoasa economic", se vor afisa punctajul maxim
pe componenta tehnica, punctajul maxim pe financiar si punctajul maxim pe criteriile care nu intra in
LE, plus ponderile acestora. Tot in aceasta sectiune se vor afisa si informatiile care sunt disponibile
ofertantilor in faza de licitare, precum si decizia AC-ul de oprire sau nu a LE-ului in cazul
neimbunatatirii ofertei.

Sectiunea II - detalii licitatia electronica


Cuprinde urmatoarele informatii:

· Denumire lot;
· Stare curenta;
· Daca licitatia electronica poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda
precedenta;
· Daca ofertantii pot vedea cea mai buna oferta;
· Daca ofertantii pot vedea punctajul si cea mai buna oferta pe fiecare criteriu;
· Daca ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie.

Sectiunea III - coduri CPV

Contine lista codurilor CPV, sub forma cod - denumire. Lista nu e navigabila.

Sectiunea IV - factori de evaluare

Cuprinde lista factorilor de evaluare care intra in licitatie (electronice) definite de AC, in cazul in care
exista definite astfel de criterii. Pentru fiecare rand din lista se va afisa, denumirea criteriului, daca e
direct sau invers proportional cu punctajul si punctajul maxim al acestuia. In cazul in care AC-ul a

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 300

furnizat o descriere a criteriului, aceasta se va afisa in urmatorul rand. In cazul in care se liciteaza doar
pretul se precizeaza acest lucru intr-o eticheta.

Sectiunea V - lista ofertanti

Contine lista simpla a ofertantilor participanti la lot. Lista nu este navigabilia si nu are filtre de cautare.
Va afisa numele operatorului economic, CUI-ul si localitatea.

Sectiunea V - runde si pauze

Contine lista fazelor definite de AC. Lista cuprinde numele fazei, data de inceput, data de sfarsit,
durata. In lista se va marca cu bold faza curenta. Sub fiecare runda se va afisa un rand care va contine
criteriile care intra in cadrul respectivei runde (inclusiv pretul, daca face parte din elementele licitate). In
cazul criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut", nu se va afisa criteriul, pentru ca acesta nu poate fi
decat pretul.

Sectiunea VI - informatii privind castigatorul pe lotul respectiv

Cuprinde denumirea ofertantului, valoare oferta (atat in RON, cat si EURO); daca modalitatea de
atribuire este "cea mai avantajoasa oferta dpdv economic" se va afisa si punctajul final obtinut;

Actiunile posibile autoritatii contractante sunt limitate si difera functie de starea LE.

Actiuni posibile

· Suspendare lot - pentru suspendarea lotului se actioneaza butonul Suspendare; daca procedura
este suspendata, dar restul conditiilor sunt indeplinite, butonul este inactiv;

Conditii:
- procedura este offline;
- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul sa nu fie suspendat, anulat sau atribuit;

· Revenire din suspendare la lot - pentru revenirea din suspendare a procedurii se actioneaza
butonul Revenire din suspendare; daca procedura este suspendata, dar restul conditiilor sunt
indeplinite, butonul este inactiv; la revenirea din suspendare se decaleaza automat datele limita ale
fazelor care inca nu s-au finalizat, cu numarul de zile cu care a fost suspendat lotul;

Conditii:
- procedura este offline;
- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul este suspendat;

· Reintoarcere din suspendare la definire - pentru intoarcerea lotului la starea "de definire" se
actioneaza butonul Reintoarcere la definire; daca procedura este suspendata, dar restul conditiilor
sunt indeplinite, butonul este inactiv;

Conditii:
- procedura este offline;
- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul este suspendat;

Operatii realizate:
- se seteaza starea lotului in "definire";
- in cazul in care nu mai exista niciun lot in licitatie electronica, indiferent de statusul lui,
procedura se intoarce si ea "in definire";
- se sterg toate ofertele depuse pana la acel moment la lotul respectiv;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 301

· Clasament la lot - se actioneaza butonul Clasament; daca procedura sau lotul este suspendat, dar
restul conditiilor sunt indeplinite, butonul este inactiv;

Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- starea curenta a lotului este "in asteptare incepere licitatie", "pauza" sau "deliberare";
- lotul sa nu fie anulat;

Operatii realizate:
- utilizatorul este redirectat in pagina de clasament; in cazul in care lotul este in "deliberare"
din aceasta pagina se face selectarea castigatorului lotului respectiv;

Atentie!: Sistemul va oferi AC-ului posibilitatea de a desemna castigatorul o singura data pe


procedura sau va putea desemna castigatorul o singura data pe fiecare lot in parte. La momentul
selectarii castigatorului din clasament se va afisa un mesaj de confirmare prin care utilizatorul va fi
informat cu privire la faptul ca desemnarea castigatorului se poate face o singura data. Deasemenea
va fi informat ca prin actiunea de selectare a operatorului economic castigator se vor transmite mailuri
de instiintare tuturor agentilor economici participanti cu privire la decizia AC-ului.

Pentru a se modifica selectia castigatorului, AC-ul trebuie sa intocmeasca o solicitare


de resetare a castigatorului adresata Operatorului SEAP. La resetarea castigatorului se vor
transmite mailuri participantilor pentru a-i informa cu privire la decizia de redesemnare a
castigatorului.

· Anulare lot - pentru anularea lotului se actioneaza mai intai butonul Anuleaza, utilizatorul fiind
directionat in pagina "Anulare lot"; anularea propriu-zisa se va efectua din pagina in care este
redirectat utilizatorul; daca procedura este suspendata, dar restul conditiilor sunt indeplinite, butonul
este inactiv;

Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul sa nu fie anulat sau atribuit;

· Oprire LE la lot - se actioneaza butonul Oprire LE; daca procedura sau lotul este suspendat, dar
restul conditiilor se indeplinesc, butonul este inactiv;

Conditii:
- starea procedurii este "in desfasurare";
- lotul este in starea "pauza" si nu e anulat;
- AC-ul a ales la lotul respectiv optiunea de nedesfasurare a restului rundelor in cazul
neimbunatatirii ofertei de pret;

Operatii realizate:
- efectul acestei actiuni este trecerea din starea de "pauza" in "deliberare".

· Publicare - prin actionarea butonului Publica;

Conditii de publicare a LE-ului pentru lotul curent:


- LE-ul sa fie in starea de definire;
- data de incepere a primei runde este mai mare cu cel putin doua zile lucratoare decat data

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Proceduri de atribuire 302

curenta (parametru de sistem);


- se verifica toate conditiile de validare din fiecare etapa;

Operatii efectuate la publicare:


- alegerea palierului orar, functie de gradul de incarcare; palierul orar se alege pe baza
urmatorului algoritm: se calculeaza pe fiecare palier orar suma rundelor, care au data de
inchidere in zilele de sfarsit ale rundelor LE-ului curent, si se alege palierul orar cu cele mai
putine runde;
- schimbare stare din definire in asteptare incepere LE;
- trimitere emailuri la participanti: sistemul va trimite in mod automat un email tuturor
ofertantilor in care vor primi informatii referitoare la licitatia electronica: calendarul licitatiei
electronice, runde, pauze, criterii de licitare pentru fiecare runda, date pentru runde + palierul
orar stabilit de sistem, informatiile care vor fi disponibile ofertantilor pe parcursul desfasurarii
licitarii;
- la publicarea LE-ului aferent procedurilor offline se va percepe tariful de utilizare. Nu se
percepe tarif de utilizare pentru LE-ul aferent procedurilor desfasurate integral in sistem
electronic.

· Republicarea unei licitatii electronice - poate surveni in cazul in care procedura a fost suspendata
si s-a decis intoarcerea in faza de definire, respectiv evaluare.

Operatii efectuate la republicare:


- alegerea palierului orar, functie de gradul de incarcare; similar ca la publicare;
- schimbare stare din definire in asteptare incepere LE;
- trimitere emailuri la participanti; diferenta fata de prima publicare consta in faptul ca la
subjectul mailurilor va aparea "republicare" in loc de "publicare";
- la republicarea LE-ului nu se mai percepe tariful de utilizare;
- ofertantilor care si-au modificat oferta, nu li se mai percepe tariful de participare;

· Anunt atribuire - butonul se va afisa indiferent de tipul procedurii; utilizatorul va fi directionat in


formularul de definire al anuntului de atribuire aferent cererii de oferta sau cel corespunzator
celorlalte proceduri (functie de tipul de procedura); Daca se doreste stergerea anuntului de atribuire
aferent se va actiona butonul Retragere din anunt.

· Intoarcerea in pagina de detaliu LE - prin actionarea butonului Inapoi

6 Administrare
Din optiunea Administrare a meniului principal se pot accesa urmatoarele module:
· Grupuri -permite gestiune grupurilor;
· Utilizatori - permite gestiunea utilizatorilor autoritatii contractanate, precum si a rolurilor acestora.
· Profil - permite vizualizarea profilului autoritatii contractanate furnizat la inregistrare si modificarea
adreselor de contact;
· Sabloane - permite gestiunea sabloanelor de produse, conditii de livrare si plata;
· Documente - permite gestiunea documentelor incarcate in sistem;
· Centralizator proceduri -permite vizualizarea listei rapoartelor proprii precum si adaugarea de
rapoarte noi.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Administrare 303

6.1 Grupuri
Pentru gestiunea grupurilor, se selecteaza optiunea Grupuri din meniul Administrare.

Se va deschide pagina de start a modulului Grupuri.

· Modulul Grupuri de entitati permite crearea si modificarea grupurilor precum si vizualizarea lor;
· Modulul Grupuri in care sunt inclus permite vizualizarea grupurilor in care utilizatorul este inclus.

6.1.1 Grupuri de entitati


Modulul de grupuri de entitati se acceseaza selectand din meniul Administrare optiunea Grupuri si
alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul. Utilizatorul este redirectat in
pagina Lista grupuri.

Pagina Lista grupuri contine lista grupurilor de entitati definite in sistem.

Pentru a facilita cautarea grupurilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de filtrare in functie de
urmatoarele criterii de interes: denumire grup, denumire entitate, descriere.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Administrare 304

Pentru a vizualiza / edita un anumit grup de participanti se actioneaza pictograma din dreptul
acestuia.

Pentru a defini un nou grup de entitati se va actiona butonul .

6.1.1.1 Definire grup

Utilizatorul are acces la pagina Editare grup atunci cand doreste :

· sa defineasca un nou grup, caz in care toate campurile vor fii necompletate;
· sa vizualizeze / editeze detaliile unui grup din lista.

Definirea unui grup presupune completarea unui formular structurat pe 2 sectiuni: General si Lista
entitatilor asociate la grup.

In prima sectiune va trebui sa oferiti informatii privind :

· Denumire grup ;
· Tipul entitatilor din grup ;
· Descrierea grupului.

Pentru a putea trece la urmatoarea sectiune toate aceste camputi trebuiesc completate.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Administrare 305

In cea de-a doua sectiune se realizeaza asocierea de entitati la grupul creat.

Pentru a adauga o noua entitate se va actiona butonul . Utilizatorul va fii redirectionat in


pagina Lista participanti.
Pentru a sterge participanti din cadrul grupului se vor selecta participantii care se doresc a fii stersi si

se va actiona butonul .

Pentru a salva modificarile efectuate se actioneaza butonul .


Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista grupuri.

6.1.1.1.1 Adaugare participanti la grup

Prin actionarea butonului din sectiunea II a formularului de definire a unui grup, utilizatorul
este redirectionat in pagina Lista participanti.

Pagina contine lista tuturor participantilor inregistrati in sistem si care fac parte din entitatea selectata
de utilizator in prima sectiune a formularului. Pentru a facilita gasirea participantilor in lista, aceasta
contine un mecanism de filtrare in functie de urmatoarele criterii de interes: denumire, cod inregistrare,
localitate, judet.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Administrare 306

Pentru a adauga un participant la grup se va selecta participantul dorit din lista si se va actiona butonul

.
Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Editare grup.

6.1.2 Grupuri in care sunt inclus


Modulul de grupuri in care entitatea curenta este inclusa se acceseaza selectand din meniul
Administrare optiunea Grupuri si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui
modul. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista grupuri in care sunt inclus.

Pagina Lista grupuri in care sunt inclus contine lista grupurilor definite in sistem in care entitatea
curenta este inclusa.

Pentru a facilita cautarea grupurilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de filtrare in functie de
urmatoarele criterii de interes: denumire grup si organizator grup.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Administrare 307

Pentru a vizualiza / edita un anumit grup se actioneaza pictograma din dreptul acestuia.
Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina de start a modulului Grupuri.

6.1.2.1 Detaliu grup

Prin actionarea pictogramei corespunzatoare unui grup din pagina Lista grupuri in care sunt
inclus utilizatorul este redirectionat in pagina de detaliu a grupului Detaliu Grup.

Pagina cuprinde urmatoarele informatii despre grupul vizualizat : organizator grup, denumire grup si
descriere. Campul descriere este editabil.

Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista grupuri in care sunt inclus.

6.2 Utilizatori
Pentru gestionarea utilizatoriilor autoritatii contractante se selecteaza din meniul Administrare al
aplicatiei optiunea Utilizatori.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Administrare 308

Se va deschide pagina Lista utilizatori, care va contine toti utilizatorii definiti de autoritatea
contractanta. Pagina permite regasirea utilizatorilor dupa urmatoarele criterii de interes: nume,
prenume, cont utilizator si atributul valid. Pentru adugarea unui nou utilizator asociat autoritatii

contractante se actioneaza butonul . Pentru vizualizarea/modificarea profilului sau rolurilor


unui utilizator deja existent, se foloseste pictograma .

Sectiunea este vizibila doar utilizatorilor care au asociat dreptul de "Administrare a listei de utilizatori".
Se pot adauga utilizatori noi pentru autoritatea contractanta sau modifica profilurile utilizatorilor deja
existenti. Profilul unui utilizator reprezinta informatiile generale legate de utilizator (nume, preunume,
adresa de e-mail, telefon, cont si parola) precum si rolurile (drepturile) pe care acesta le are in
gestionarea activitatilor autoritatii contractante de care apartine.

Contul de utilizator creat la momentul inregistrarii in sistem, va detine automat toate drepturile pe care
un utilizator de tip autoritate contractanta le poate avea la un moment dat, inclusiv pe cel de creare de
noi utilizatori. Din acest motiv, utilizatorul creat prin inregistrare se numeste utilizator master. Noii
utilizatori creati de catre utilizatorul master, implicit nu vor avea nici un drept asociat. Este
responsabilitatea utilizatorului master de a asocia drepturi utilizatorilor noi creati.

6.2.1 Editare utilizator

Pentru adaugarea unui nou utilizator din pagina de Lista utilizatori se actioneaza butonul .
Se va deschide pagina Editare utilizator. Pentru a facilita definirea unui nou utilizator, profilulul
utilizatorului este impartit in doua sectiuni: General si Administrare Drepturi. Se completeaza mai
intai sectiunea General, prezentata in figura de mai jos:

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Administrare 309

In cazul in care s-a ajuns in Editare utilizator prin selectarea din pagina Lista utilizatori a
pictogramei din dreptul unui anumit utilizator, ecranul din figura de mai sus va fi completat cu datele
corespuzatoare profilului respectivului utilizator.
Toate campurile cuprinse in aceasta sectiune (nume, prenume, adresa de mail, numar de telefon, cont
utilizator si parola) se completeaza in mod obligatoriu. Parola se va introduce de doua ori pentru
confirmare. Daca bifa "Valid" e scoasa, autentificarea in sistem cu acest cont de utilizator nu se va
putea realiza. Numarul utilizatorilor care se pot defini pentru o anumita autoritate contractanta este
limitat. La atingerea acestei limite sistemul va afisa un mesaj de eroare.

Salvarea profilului utilizatorului se realizeaza prin actionarea butonului . In momentul


adaugarii unui nou utilizator asociat autoritatii contractante, sistemul va trimite un e-mail de confirmare
pe adresa introdusa in profilul utilizatorului. Pentru detalii legate de roluri va sugeram consultarea
sectiunii Administrare drepturi utilizator.
Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina de Lista utilizatori. Daca nu s-a salvat in
prealabil profilul utilizatorului, prin actiunea de "inapoi" datele introduse se vor pierde.

6.2.2 Administrare drepturi utilizator


Un utilizator are acces la functionalitatile aplicatiei in functie de rolurile care i-au fost asociate.
Gestiunea rolurilor (drepturilor) de utilizator se face din pagina Editare utilizator, sectiunea
Administrare roluri. Sectiunea cuprinde rolurile curente asociate utilizatorului selectat.

Pentru adaugarea drepturilor de acces unui utilizator se parcurs urmatorii pasi (daca utilizatorul este
nou atunci se va trece direct la pasul 3):
1 - Se acceseaza pagina Lista utilizatori (Din meniul Administrare>Utilizatori)
2 - Se selecteaza utilizatorul caruia doriti sa ii acordati un nou drept de acces apasand pictograma
. Veti fi redirectionat in pagina Editare Utilizator.
3 - Se apasa Administrare Drepturi din bara de meniu prezentata in figura mai jos. Veti fi
redirectionat in lista de drepturi de access care au fost asociate anterior utilizatorului.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Administrare 310

4 - Se apasa butonul . Veti fi redirectionat in pagina Gestiune roluri utilizator. Drepturile


de access care sunt bifate sunt care deja asociate utilizatorului.
5 - Se selecteaza pictograma corespunzatoare dreptului de access pe care doriti sa il asignati
utilizatorului (puteti sa atasati mai multe roluri o data).
6 - Se apasa butonul Continua. Veti fi redirectionat in pagina de Editare Utilizator care cuprinde lista
drepturilor deja asociate.

7 - Se apasa butonul .

Atentie! Daca se omit pasii 6 si 7, modificarile facute asupra listei drepturilor de access nu vor fi
salvate.
Pentru a atasa mai multe drepturi se repeta pasul 5 de cate ori este nevoie.

Pentru a sterge un drept de acces:


1 - se aplica pasii 1,2 si 3 listei de mai sus.
2 - se apasa pictograma corespunzatoare dreptului de acces pe care doriti sa il stergeti.
3 - se apasa Ok in mesajul de confirmare.

4 - se apasa butonul .

Atentie! Daca se omite pasul 4, modificarile referitoare la drepturile de access nu vor fi salvate.
Pentru stergeri repetate se urmeaza pasii 2 si 3 de cate ori e nevoie.

Pagina de Gestiune roluri utilizator, cuprinde toate rolurile definite in sistem pentru tipul de utilizator
autoritate contractanta. Utilizatorul creat la momentul inregistrarii va detine automat toate rolurile.
Rolurile existente in sistem la momentul actual sunt urmatoarele:
· Gestiune utilizatori - permite gestiunea utilizatorilor autoritatii contractante (definirea de utilizatori,
modificarea profilului si gestiunea de roluri). Trebuie sa existe cel putin un utilizator al autoritatii
contactante care sa aiba asociat acest drept. Aplicatia nu va permite stergerea acestui rol, daca nu
mai exista niciun alt utilizator care sa aiba asociat acest drept.
· Gestiune documente - perminte accesul in sectiunea Administrare > Documente.
· Administrare (gestiune profil, gestiune sabloane) - permite modificarea profilului autoritatii
contractante, si accesul in meniul administrare.
· Gestiune cumparari directe - permite vizualizarea cataloagelor de produse ale ofertantilor, intierea si
finalizarea achizitiilor pe baza de catalog;
· Gestiune cereri de oferta - permite accesul la toate functionalitatile legate de cererea de oferta
(definire, publicare, evaluare, deliberare, atribuire);
· Gestiune anunturi - permite definirea si publicarea anunturilor;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Administrare 311

6.3 Profil
Sectiunea Profil se acceseaza din meniul Administrare, dupa cum se poate observa in figura de mai
jos si permite vizualizarea detaliilor autoritatii contractante referitoare la datele de identificare, adrese si
documente de referinta.

Se va deschide pagina Gestiune Profil Autoritate Contractanta, structurata pe trei sectiuni:


· General
· Adrese
· Documente de referinta

6.3.1 General
Sectiunea General cuprinde informatiile furnizate de autoritatea contractanta in formularul de
inregistrare. Campurile nume agentie, cod de identificare fiscala, reprezentat legal nu sunt
modificabile. Campurile banca, cont bancar si comentarii sunt editabile si pot fi modificate.

Campurile Activeaza in domeniul activitatilor relevante, Tipul de activitate, Tipul autoritatii contractante,
Tipul de ordonator si Agentia Parinte, pentru AC-urile care nu au completat la inregistrare informatiile
respective (AC-urile inregistrate in sistem inainte de implementarea acestei functionalitati), vor putea
completa o singura data informatiile cu privire la profilul extins, iar dupa prima salvare informatiile din
profilul extins se vor afisa in maniera read-only.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Administrare 312

6.3.2 Adrese
Sectiunea Adrese permite vizualizarea si modificarea adreselor autoritatii contractante.

Pentru adaugarea unei noi adrese se actioneaza butonul . Utilizatorul va fi redirectionat in


pagina Editare adresa, unde are posibilitatea sa completeze campurile pentru o noua adresa. Nu se
mai poate adauga o alta adresa de tip sediu social. Aceasta este unica si a fost completata la
inregistrare. Tipurile de adrese disponibile sunt: punct de lucru, sucursala, reprezentanta, sediu
secundar sau alte tipuri.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Administrare 313

Daca se alege noua adresa ca fiind adresa de contact, toate notificarile din partea sistemului se vor
transmite pe adresa de e-mail aferenta acestei adrese. La un moment dat doar o singura adresa poate
fi marcata ca adresa de contact. Datele de contact ale autoritatii contractante care sunt afisate in
diferite sectiuni ale aplicatiei (de ex: detaliul unei achizitii) sunt preluate din adresa marcata ca fiind de
contact.
Pentru adaugarea unei noi adrese se completeaza campurile obligatorii si se actioneaza butonul

. Pentru salvare este necesara actionarea butonului din pagina Gestiune


Profil Autoritate Contractanta.

Pentru vizualizarea/editarea unei adrese se actioneaza pictograma din dreptul acesteia.


Utilizatorul va fi directionat in pagina Editare adresa, care va avea campurile completate cu datele
aferente adresei selectate anterior din lista. Pentru adresa de tip sediu social se pot modifica doar
campurile: telefon, fax, e-mail, si URL. Restul campurilor sunt nemodificabile.

Pentru modificarea unei adrese se actioneaza butonul , urmat de apasarea butonului

din pagina Gestiune Profil Autoritate Contractanta.

Pentru stergerea unei adrese de contact se actioneaza pictograma corespunzatoare acesteia din
pagina Adrese. Adresa sediului social nu poate fi stearsa; din acest motiv pictograma de stergere nu
va aparea in dreptul acesteia.

6.3.3 Documente de referinta


Sectiunea Documente de referinta permite vizualizarea documentelor incarcate de autoritatea
contractanta in momentul inregistrarii. Informatiile afisate in aceasta sectiune au doar caracter
consultativ. Acestea nu pot fi modificate.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Administrare 314

6.3.4 Entitati subordonate


Sectiunea Entitati subordonate permite vizualizarea din profilul propriu a entitatilor direct subordonate
sub forma unei liste navigabile.

Lista entitatilor subordonate contine un filtru de cautare care permite selectia dupa criteriile:
· denumire entitate,
· localitate
· judet
· cod de inregistrare.

Lista va afisa urmatoarele campuri:


· denumire entitate,
· cod de inregistrare,
· judet,
· localitate.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Administrare 315

6.4 Sabloane
Modulul Sabloane se acceseaza din meniul Administrare, dupa cum puteti vedea si in figura de mai
jos.

Prin accesarea optiunii Sabloane utilizatorul va fi directionat catre pagina Sabloane pentru licitatii.

Aceasta pagina ofera acces spre urmatoarele functionalitati:


· Gestiune conditii de livrare - permite definirea/modificarea de sabloane pentru conditii de livrare;
· Gestiune conditii de plata - permite definirea/modificarea de sabloane pentru conditii de plata;
· Gestiune produse - permite definirea/modificarea de sabloane pentru produse;

Definirea saboanelor este utilia intrucat permite reutilizarea acestora in mai multe achizitii. La definirea
achizitiilor utilizatorul nu va introduce in mod explicit descrierea pentru conditiile de livrare, de plata si
produse, ci va alege din sabloanele predefinite in aceasta sectiune.

6.4.1 Conditii de livrare


Pagina Lista conditii de livrare se acceseaza alegand din pagina de Sabloane pentru licitatii
pictograma corespunzatoare gestiunii conditiilor de livrare.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Administrare 316

Aceasta pagina contine lista sabloanelor de tip Conditie de livrare definite de autoritatea contractanta.
Pentru a facilita gasirea sabloanelor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care
permite selectia dupa criteriile: cod si descriere.

Pentru adaugarea unei noi conditii de livrare se actioneaza butonul . Se va deschide pagina
de Editare conditii de livrare. Se completeaza campurile obligatorii cod si descriere, si se apasa

butonul . Nu se pot introduce doua conditii de livrare cu acelasi cod.

Prin apasarea pictogramei din lista se poate edita sablonul corespunzator de conditie de livrare.
Veti fi redirectionat catre pagina Editare conditii de livrare, care va fi completat cu datele sablonului
de conditie ales din lista.
Pentru a sterge sablonul selectat apasati butonul .
Atentie! Daca apasati butonul fara a salva in prealabil modificarile acestea nu vor fi
persistate.

6.4.2 Conditii de plata


Pagina Lista conditii de plata se acceseaza alegand din pagina de Sabloane pentru licitatii
pictograma corespunzatoare gestiunii conditiilor de plata.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Administrare 317

Aceasta pagina contine lista sabloanelor de tip Conditie de plata definite de autoritatea contractanta.
Pentru a facilita gasirea sabloanelor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care
permite selectia dupa criteriile: cod si descriere.

Pentru adaugarea unei noi conditii de plata se actioneaza butonul . Se va deschide pagina
de Editare conditii de plata. Se completeaza campurile obligatorii cod si descriere, si se apasa

butonul . Nu se pot introduce doua conditii de plata cu acelasi cod.

Prin apasarea pictogramei din lista se poate edita sablonul corespunzator de conditie de plata.
Veti fi redirectionat catre pagina Editare conditii de plata, care va fi completat cu datele sablonului de
conditie ales din lista.
Pentru a sterge sablonul selectat apasati butonul .
Atentie! Daca apasati butonul fara a salva in prealabil modificarile acestea nu vor fi
persistate.

6.4.3 Produse
Pagina Lista produse se acceseaza alegand din pagina de Sabloane pentru licitatii pictograma
corespunzatoare gestiunii de produse.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Administrare 318

Aceasta pagina contine lista sabloanelor de tip Produs definite de autoritatea contractanta. Pentru a
facilita gasirea sabloanelor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite
selectia dupa criteriile: denumire, descriere, cod CPV, denumire CPV, atributele valid si public.

Pentru adaugarea unui nou sablon de tip produs se actioneaza butonul . Se va deschide
pagina de Editare produs. Se completeaza campurile obligatorii denumire, descriere, unitate de

masura, se alege codul CPV din lista de coduri si se apasa butonul .


Atributul "Valid" se refera la starea produsului. Produsele care sunt invalide nu pot constitui obiectul
unei achizitii.
Atributul "Public" se refera la accesibilitatea produsului. Daca este marcat ca fiind public, produsul
poate fi vizualizat si importat de catre alte autoritati contractante.
Campul "Cotatie" nu este editabil. Acesta se va incrementa la fiecare import al produsului respectiv.
Campul "Cod CPV" se completeaza alegand din lista de selectie codul CPV dorit. Lista de selectie a
codurilor CPV se acceseaza utilizand pictograma atasata acestui camp. Pentru stergerea
continutului acestui camp se actioneaza pictograma atasata acestuia.
Campul "Unitate de masura" se completeaza fie utilizand pictograma atasata campului (va fi deschisa
o fereastra din care utilizatorul poate selecta valoarea dorita), fie introducand de la tastatura valoarea
dorita. Pentru a sterge continutul acestui camp se actioneaza pictograma atasata acestuia.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Administrare 319

Pentru a vizualiza/edita detaliile legate de un anumit produs se utilizeaza pictograma


corespunzatoare acestuia. Utilizatorul va fi redirectionat in pagina Editare produs, care va fi completat
cu datele produsului selectat anterior din lista.

Butonul Importa produs permite utilizatorului sa vizualizeze si sa preia descrieri de produse facute
publice de alte autoritati contractante inregistrate in sistem. Se va deschide o pagina de lista Import
produse, care va permite filtrarea dupa urmatoarele criterii de interes: denumire produs, descriere,
cod CPV, denumire CPV, denumirea autoritatii contractante careia ii apartine produsul si cotatia
produsului.
Selectati produsul pe care doriti sa-l importati actionand pictograma . Veti fi directionat catre
pagina Editare produs pentru import, in care se va putea vizualiza descrierea produsului.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Administrare 320

Pentru preluarea descrierii de produs in lista proprie sabloane, se actioneaza butonul Importa.

Butonul Importa produs vechi permite utilizatorului sa vizualizeze si sa preia descrieri de produse din
vechea versiune de aplicatie (eMarket). In cazul in care autoritatea contractanta nu a activat in vechiul
sistem, lista de produse vechi nu va contine nicio inregistrare.

6.5 Documente
Sectiunea Documente se acceseaza din meniul Administrare si permite gestiunea documentelor
autoritatii contractante (incarcarea, descarcarea fisierelor). Documentele gestionate in aceasta
sectiune se vor folosi ca atasament in diverse contexte (la definirea documentatiei de atribuire, la
definirea criteriilor, ca raspuns la clarificari etc).

La accesarea optiunii Documente din meniu veti fi directionat catre pagina Lista documente, care
contine lista tuturor documentelor adaugate in sistem de autoritatea contractanta. Pagina permite
selectarea documentelor dupa urmatoarele criteriile de interes: cod document si descriere.

Pentru adaugarea unui nou document se actioneaza butonul . Se va deschide pagina de


Editare document. Se completeaza campurile obligatorii cod, descriere, se incarca un fisier si se

apasa butonul .
Pentru a vizualiza documentul se actioneaza pictograma asociata acestuia. Veti fi directionat in
pagina Editare document.

Incarcarea documentului se face apasand butonul Trimite Fisier. Se va deshide o fereastra care va
permite sa cautati pe calculatorul dumneavoastra fisierul care contine documentul dorit apasand
butonul Browse. Odata gasit fisierul apasati butonul Upload pentru ca acesta sa fie salvat. Daca
fisierul are o dimensiune mai mare decat cea maxim admisa veti fi avertizat printr-un mesaj de eroare.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Administrare 321

Dupa upload-are numele fisierului va apare in pagina.

Daca doriti sa incarcati alt fisier repetati procedeul. Vechiul fisier va fi inlocuit cu cel nou selectat.

Daca doriti sa vizualizati fisierul incarcat apasati butonul Descarca fisier. Va aparea fereastra de
download fisier.

Salvarea fisierului se face prin apasarea butonului . Daca ati introdus toate datele
obligatorii (codul documentului, numele documentului, fisierul care contine documentul) veti primi un
mesaj de confirmare a realizarii cu succes a salvarii documentului. In caz contrar se va afisa un mesaj
de eroare prin care se comunica modificarile care trebuie operate pentru a salva documentul.
Daca nu mai aveti nevoie de un anumit il puteti sterge actionand pictograma din dreptul acestuia.
Actiunea are ca efect stergerea fisierului din lista de gestiune a documentelor si nu din contextele in
care a fost utilizat.
Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista Documente.

Documentele atasate in contextele de anunturi si invitatii (ex: Anuntul de participare online/Anuntul de


participare offline, etc.) se vor arhiva si nu vor mai fi disponibile dupa o anumita perioada de timp,
definita de operatorul SEAP.

6.6 Centralizator proceduri


Accesul la modulul Centralizator proceduri se face din meniul principal Administrare, alegand
optiunea Centralizator proceduri .

Utilizatorul va fii redirectionat in pagina Centralizator proceduri. Aceasta pagina contine lista
rapoartelor proprii autoritatii contractante. Pentru a facilita gasirea rapoartelor in pagina, aceasta
dispune de un mecanism de cautare, care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: an si
stare raport ("In definire" sau "Trimis").

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Administrare 322

Pentru a vizualiza/edita un raport se va actiona pictograma in cazul in care raportul se afla in


starea "In definire" sau pictograma pentru rapoartele aflate in starea "Trimis".

In cazul in care se doreste adaugarea unui nou raport se va actiona butonul .

6.6.1 Adaugare / editare raport


Autoritatile contractante sunt obligate sa transmita ANRMAP-ului, anual, situatia cu privire la numarul
si valoarea procedurilor desfasurate in sistemul electronic (online) si in afara sistemul electronic
(offline).

In categoria procedurilor online intra atat procedurile desfasurte integral in sistemul electronic, cat si
procedurile offline cu etapa de licitatie electronica.

Situatia respectiva se transmite electronic sub forma unui raport care va cuprinde informatii cu privire
la numarul, valoarea achizitiilor desfasurate pe parcursul unui an defalcate pe urmatoarele coordonate:
- tipul de contract;
- tip procedura;
- modalitatea de desfasurare (online sau offline);
- moneda de exprimare a valorii contractului (euro si ron);
- modalitatea de completare a valorii (automat de catre sistem si de catre autoritatea
contractanta);

1. Adaugarea unui nou raport

Actionarea butonului din pagina Centralizator Proceduri are ca efect inserarea in lista a
unui raport aferent primului an pentru care autoritatea contractanta nu a definit / transmis inca raportul.
Daca AC-ul a definit deja raportul pentru anul curent se va afisa un mesaj de eroare corespunzator.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Administrare 323

2. Vizualizare / editare raport


Pentru a vizualiza/edita un raport se va actiona pictograma in cazul in care raportul se afla in
starea "In definire" sau pictograma pentru rapoartele aflate in starea "Trimis".
Utilizatorul va fii redirectionat in pagina de detaliu a raportului selectat.

Pagina este impartita in 2 sectiuni:


· Sectiunea de informatii generale - cuprinde informatii legate de raport: denumirea raportului, stare,
data de creare sau data de transmitere.
· Raportul propriu -zis.

Coloanele "declarat" ale raportului se refera la numarul si valoarea achizitiilor desfasurate in afara
sistemului dar si pentru procedurile desfasurate in SEAP. Toate coloanele "declarat" ale raportului sunt
editabile si au valori implicit nule. Autoritatea contractanta va completa pentru fiecare linie a raportului
numarul de contracte, valoarea contractelor in RON si EURO. Introducerea valorii contractelor in
EURO nu este obligatorie.

Actiuni

· Printare - se actioneaza butonul ; are ca efect crearea unei versiuni printabile a


raportului;
· Intoarcere in pagina de lista rapoarte - se actioneaza butonul ;

· Salvare - daca raportul se afla in starea "In definire", butonul va fii vizibil sub raport iar
actionarea lui va avea ca efect salvarea in baza de date a valorilor introduse de autoritatea
contractanta in campurile vizibile ale raportului.

· Trimite raport - butonul este disponibil doar daca raportul este in starea "In
definire" si daca raportul corespunde unui an anterior anului curent. Actionarea acestuia are ca efect
schimbarea starii raportului din "In definire" in "Trimis". Dupa trimitere raportul devine vizibil
operatorului ANRMAP iar autoritatea contractanta nu mai poate face modificari asupra lui.

Autoritatea contractanta va putea completa acest raport pentru un anumit an incepand din data de 01
ianuarie a anului respectiv, insa transmiterea acestuia ANRMAP-ului nu se va putea face decat in anul
urmator. Se poate defini si transmite un singur raport anual. Nu pot exista mai multe variante ale
aceluiasi raport.

Observatii:

1. Rubrica "Cumparari directe"

Intrucat in SEAP nu se defineste la nivel de achizitie directa tipul de contract, in centralizator nu se


pot calcula valori defalcate dupa tipul de contract. Prin urmare liniile II.1, II.2, II.3 nu se vor completa de
catre sistem. Se va completa doar valoarea totala in linia B) TOTAL II ( II.1 + II.2 + II.3).

2. Modalitate de completare automata

· Intrucat SEAP-ul nu are o sectiune dedicata completarii contractelor subsecvente la acord cadru,
rubricile I.1.2, I.2.2 si I.3.2 nu se vor putea calcula.

· In cazul rubricilor I.1.1, I.2.1 si I.3.1 nu se vor lua in considerare anunturile de atribuire care s-au

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Administrare 324

finalizat prin acord-cadru. Intrucat la cererea de oferta nu se cunoaste modalitatea de atribuire a


contractului, toate anunturile de atribuire la cererea de oferta definite in SEAP se vor contoriza in
aceste rubrici.

· In calculul valorilor raportului se vor lua in considerare doar contractele incheiate in anul pentru
care se completeaza raportul.

· Tipul de procedura „Licitatie restransa accelerata" se va contoriza in linia „Licitatie restransa", iar
tipul de procedura „Negociere accelerata" se va contoriza in linia „Negociere".

· Contractele a caror valoare este exprimata in euro vor fi contorizate in coloana „Valoare totala
contracte EUR". Contractele a caror valoarea este exprimata in ron vor fi contorizate in coloana
„Valoare totala contracte RON". Contractele exprimate in usd vor fi convertite la ron la cursul de
referinta pe care il va furniza beneficiarul. Un contract nu va fi contorizat in ambele rubrici, chiar daca
valoarea lui este exprimata atat in ron cat si in euro / usd.

· In cazul anuntului de atribuire la proceduri, daca la valoare s-a completat oferta cea mai scazuta
si cea mai ridicata se va lua in considerare oferta cea mai ridicata.

· Ultima coloana a raportului „Procentul de atribuire online" se va calcula dupa urmatoarea formula:
Procent atribuire online = (col7 + col9) *100 / (col7 + col9 + col11 + col13);

· Pentru a putea aduna coloanele 7 si 9 la coloanele 11 si 13 se realizeaza o conversie la RON la


cursul de schimb pe care il va furniza beneficiarul.

7 Diverse
Din optiunea Diverse a meniului principal se pot accesa urmatoarele module si functionalitati:
· Noutati - permite vizualizarea coumunicatelor publicate de Operatorul SEAP;
· Schimbare parola - permite modificarea parolei contului curent de utilizator;
· Log off - pentru deconectarea din sistem;

7.1 Noutati
Modulul Noutati se acceseaza din meniul Divese, dupa cum se poate observa si in figura de mai jos.
In aceasta sectiune sunt afisate toate comunicatele publicate de Operatorul SEAP pentru autoritatile
contractante.

La accesarea link-ului Noutati utilizatorul va fi directionat in pagina Lista Noutatilor. Pagina afiseaza

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Diverse 325

noutatile in ordinea inversa a publicarii lor de Operatorul SEAP si permite cautarea dupa urmatoarele
criterii de interes: titlu, data si descriere.

Ultimele stiri publicate sunt vizibile si din pagina de start pentru autoritatile contractante.
Pentru vizualizarea in detaliu o unei noutati se apasa pictograma din dreptul acesteia. Utilizatorul
va fi directionat catre pagina de Vizualizare noutate, care contine tiltul noutatii, data publicarii si
continutul complet al acesteia.

Pentru a reveni la pagina de lista apasati butonul .

7.2 Schimbare parola


Sectiunea Schimbare parola se acceseaza din meniul Divese.

La accesarea link-ul Schimbare parola utilizatorul este directionat spre pagina Schimbare parola.
Sectiunea permite modificarea parolei pentru utilizatorul curent logat in sistem.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Diverse 326

Introduceti noua parola in campurile: parola noua si confirma parola noua, dupa care apasati butonul
Schimba parola. Parola trebuie sa contina minim 6 caractere.

Atentie! Noua parola se va folosi de la accesarea urmatoare a sistemului.

7.3 Log off


Deconectarea din sistem se poate face actionand butonul aflat sub meniul principal sau
alegand optiunea Log off din meniul Diverse. Utilizatorul va fi redirectionat catre pagina principala a
aplicatiei din partea publica.

Atentie! Pentru a putea accesa din nou sistemul este nevoie de o noua autentificare. Pentru informatii
despre login consutati sectiunea Logare in sistem.

8 Notificari
Notificarile sunt mesaje trimise automat de catre sistem sau entitatile sistemului (Operator SEAP,
ANMRAP, AC-uri si ofertanti), care pot fi vizualizate in SEAP, intr-o sectiune distincta Notificari.
Notificarile se trimit doar entitatilor inregistrate in sistem.

Sistemul permite declararea urmatoarelor tipuri de notificari:


- notificari de sistem;
- notificari intre entitatile sistemului;
- notificari solicitate pe criterii de interes;

Din optiunea Notificari a meniului principal se pot accesa urmatoarele module:


· Notificari de sistem
· Notificari intre entitatile sistemului
· Notificari pe criterii de interes

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Notificari 327

8.1 Notificari de sistem


Notificarile de sistem cuprind email-urile trimise de aplicatie si notificarile Operatorului SEAP
(administrative). Entitatile destinatare sunt: AC-urile, ofertantii si ANRMAP. Acest tip de notificare se
trimite in mod automat prin email. Entitatile nu se pot dezabona de la primirea acestui tip de notificare.

Pentru accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Notificari de sistem din meniul Notificari.

8.1.1 Lista notificari de sistem


Prin accesarea optiunii Notificari de sistem din meniul Notificari, Utilizatorul este redirectat in pagina
Lista notificari de sistem.
Aceasta pagina contine lista notificarilor trimise automat de aplicatie si a notificarilor administrative
care i-au fost adresate, mai noi de 3 luni (parametru configurabil), afisate in ordinea descrescatoare a
datei la care au fost generate. Notificarile marcate cu rosu reprezinta notificari administrative,
notificarile marcate cu albastru reprezinta notificari de aplicatie mai noi de 10 zile iar notificarile
marcate cu negru reprezinta notificari de aplicatie mai vechi de 10 zile.

Pentru a facilita gasirea notificarilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care
permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: subiect, tipul notificarii
(de aplicatie sau administrativ), stare (postata,trimisa sau esuata), continut, data postare (data minima-
data maxima) si data de trimitere a notificarii (data minima-data maxima).

In cazul in care valoarea setata de utilizator pentru data minima de postare are o valoare mai mica
decat data curenta - 3 luni, se va afisa un mesaj de atentionare cu precizarea cautarii in arhiva a
notificarilor care depasesc acea perioada.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Notificari 328

Prin actionarea butonului existent pe pagina Lista notificari de sistem, se va deschide o


noua pagina Lista notificari de sistem arhivate, avand aceeasi structura cu pagina de lista initiala.
Afisarea se face din tabela de arhiva si nu din cea originala. Lista contine toate notificarile mai vechi de
3 luni.

Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista notificari de sistem.

8.1.2 Detaliu notificare de sistem

Pentru a vizualiza detaliul unei notificari se va actiona pictograma corespunzatoare acesteia din
pagina Lista notificari de sistem sau Lista notificari de sistem arhivate. Se va deschide pagina de
detaliu Detaliu notificare de sistem.
Detaliul de notificare cupinde urmatoarele informatii legate de notificarea vizualizata: denumirea,
continutul, data de postare, starea (se va afisa si data trimiterii in caz ca notificarea a fost trimisa), tipul
notificarii (de aplicatie sau administrativ), precum si numele si adresa de email ale destinatarului.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Notificari 329

Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista notificari de sistem.

8.2 Notificari intre entitatile sistemului


Orice entitate din sistem de tip AC, ofertant sau ANRMAP poate defini grupuri de entitati carora sa le
trimita notificari. Aceste entitati pot fi in acelasi timp si sender si receiver. Notificarile se vizualizeaza
implicit in aplicatie, dar se poate opta pentru trimiterea si prin email a acestora. La acest tip de
notificare se pot atasa documente. Daca se opteaza pentru trimiterea prin email a notificarii,
documentele atasate nu se vor trimite ca atasament la email.

Pentru accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Notificari intre entitatile sistemului din
meniul Notificari.

Se va deschide pagina de start a modulului Notificari intre entitatile sistemului.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Notificari 330

· Modulul Notificari proprii permite vizualizarea notificarilor create si trimise, definirea si trimiterea
acestora;
· Modulul Entitati dezabonate permite vizualizarea entitatilor dezabonate de la primirea notificarilor
proprii;
· Modulul Notificari primite permite vizualizarea notificarilor primite de la alte entitati precum si
dezabonarea de la primirea de notificari;
· Modulul Entitati de la care sunt dezabonat permite vizualizarea entitatilor de la care a fost
dezabonat de la primirea de notificari precum si posibilitatea de reabonare;

8.2.1 Notificari propii


Modulul de Notificari proprii se acceseaza selectand din meniul Notificari optiunea Notificari intre
entitatile sistemului si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul.
Utilizatorul este redirectat in pagina Lista notificari proprii.
Aceasta pagina contine lista tuturor notificarilor create de entitatea curenta aflate in starile de definire si
trimise. Primele in lista se vor afisa notificarile aflate in starea de definire, urmate de notificarile trimise,
in ordinea inversa a datei de trimitere. Pentru a facilita gasirea notificarilor in pagina, aceasta dispune
de un mecanism de cautare, care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: subiectul
notificarii, continut, stare (in definire sau trimisa), data creare (data minima-data maxima) precum si
data trimiterii (data minima-data maxima).

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Notificari 331

Pentru adaugarea unei notificari se actioneaza butonul . Se va deschide


pagina de definire a notificarii Editare notificare proprie .
Pictograma corespunde notificarilor aflate in starea de definire. Prin actionarea acesteia utilizatorul
este directionat catre pagina de editare a notificarii respective.
Pictograma corespunde notificarilor care au fost trimise deja. Actionarea acesteia redirectioneaza
utilizatorul in pagina de vizualizare a notificarii.
Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a Notificarilor proprii.

8.2.1.1 Definire notificare proprie

Aceasta pagina poate fi accesata din Lista notificari propri, fie prin actionarea butonului

, fie prin alegerea din lista a unei notificari aflate in starea de definire.
Definirea unei notificari proprii presupune completarea unui formular structurat pe doua sectiuni:
general si selectie destinatari .

General
In aceasta sectiune va trebui sa oferiti informatii referitoare la subiectul notificarii precum si continutul

acesteia. Se pot atasa si fisiere prin actionarea butonului . Se va deschide o ferestra de tip
popup, care va contine toate fisierele existente in pool-ul documente al entitatii. Pentru mai multe
detalii legate de incarcarea in sistem a documentelor consultati sectiunea Documente. Selectia
fisierului dorit se va face prin actionarea pictogramei din dreptul acestuia. Exista de asemenea si
posibilitatea trimiterii pe email a notificarii prin bifarea acestei optiuni (implicit este neselectata).

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Notificari 332

Pentru stergerea unui fisier atasat se bifeaza in lista si se apasa butonul .

Selectie destinatari

In aceasta sectiune va trebui sa alegeti destinatarii notificarii proprii create (grup sau entitate). Selectia

se va face prin actionarea buronului . Atat pentru selectia grupului cat si pentru selectia
entitatii se va deschide o ferestra de tip popup care va contine o lista cu toate grupurile, respectiv
entitatile, existente. Selectia se va face prin apasarea pictogramei din dreptul acesteia. Pentru a
trimite notificarea utilizatorul trebuie sa selecteze cel putin un grup sau o entitate.

Pentru stergerea unui grup/entitate se bifeaza in lista si se apasa butonul .

Atata timp cat notificarea nu a fost inca trimisa (se afla in starea de definire), se poate modifica sau
sterge. Dupa trimitere, aceasta nu mai poate fi modificata sau stearsa.
Butonul este activ doar pentru notificarile aflate in starea de definire, si realizeaza stergerea
notificarii.

Dupa completarea datelor in notificare se apasa butonul pentru a permanentiza

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Notificari 333

modificarile in sistem. Butonul poate fi actionat din oricare din cele doua sectiuni. Acesta va avea ca
efect salvarea datelor introduse in toate sectiunile formularului, nu doar pe cele ale sectiunii din care s-
a apasat butonul.

Prin actionarea butonului se vor realiza urmatoarele:


· modificarea starii notificarii din „definire" in „trimisa";
· generarea mailului catre fiecare entitate, inclusiv din grupurile selectate (daca s-a optat pentru
trimiterea prin email).
In cazul in care o entitate este inclusa in doua grupuri selectate, sau a fost inclusa si in grupuri si
selectate manual aceasta va primi notificarea o singura data.

Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista notificari proprii. In cazul in care s-au
efectuat modificari in formularul de editare notificare fara a fi salvate in sistem, prin actiunea de
intoarcere in lista acestea se vor pierde.

8.2.1.2 Detaliu notificare proprie

Pentru a vizualiza detaliul unei notificari aflate in starea "Trimisa" se va actiona pictograma
corespunzatoare acesteia din pagina Lista notificari proprii. Se va deschide pagina Vizualizare
notificare.
Aceasta cuprinde urmatoarele informatii legate de notificarea vizualizata: subiectul notificarii,
continutul, data postarii, daca notificarea a fost sau nu trimisa prin email, fisierele atasate, toate
entitatile carora le-a fost trimisa notificarea (atat entitatile selectate manual, cat si cele incluse in lista
de destinatari prin intermediul grupului) precum si lista grupurilor selectate.

Prin actionarea butonului se va deschide pagina Lista entitati


destinatare care contine lista tuturor entitatilor catre care a fost trimisa notificarea. Pentru a facilita
gasirea entitatilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite selectia dupa
urmatoarele criterii de interes: denumirea entitatii, codul de inregistrare si localitatea.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Notificari 334

Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista notificari proprii.

8.2.2 Entitati dezabonate


Modulul de Entitati dezabonate se acceseaza selectand din meniul Notificari optiunea Notificari
intre entitatile sistemului si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul.
Utilizatorul este redirectat in pagina Lista entitati dezabonate.
Aceasta pagina contine lista tuturor entitatilor dezabonate de la primirea notificarilor proprii. Pentru a
facilita gasirea entitatilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite selectia
dupa urmatoarele criterii de interes: denumirea entitatii, codul de inregistrare si localitatea.

Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a notificarilor intre entitatile sistemului.

8.2.3 Notificari primite


Modulul de Notificari primite se acceseaza selectand din meniul Notificari optiunea Notificari intre
entitatile sistemului si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui modul.
Utilizatorul este redirectat in pagina Lista notificari primite.
Pagina va contine toate notificarile afisate in ordinea descrescatoare a datei cand au fost generate.
Notificarile mai noi de 10 zile (parametru configurabil) se vor afisa in alta culoare. Pentru a facilita
gasirea anunturilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite selectia dupa
urmatoarele criterii de interes: subiectul notificarii, emitent, numarul notificarii, continutul si data
trimiterii (data minima-data maxima).

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Notificari 335

Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a notificarilor intre entitatile sistemului.

8.2.3.1 Detaliu notificare primita

Pentru a vizualiza detaliul unei notificari primite se va actiona pictograma corespunzatoare


acesteia din pagina Lista notificari primite. Se va deschide pagina Vizualizare notificare.
Aceasta cuprinde urmatoarele informatii legate de notificarea vizualizata: emitentul notificarii,
denumirea si continutul acesteia, lista de documente atasate cu posibilitatea de download, data
trimiterii si de asemenea daca notificarea s-a trimis si prin email (daca da se vor preciza: data, numele
destinatarului, adresa de email, daca s-a trimis cu succes sau nu);

Prin actionarea butonului se realizeaza dezabonarea de la primirea de notificari de la


entitatea emitenta. Daca ulterior se doreste reprimirea notificarilor entitatii emitente respective, acest

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Notificari 336

lucru se poate face din sectiunea Entitati de la care sunt dezabonat.


Nu se va putea vizualiza lista entitatilor carora le-a fost transmisa notificarea.
Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista notificari primite.

8.2.4 Entitati de la care sunt dezabonat


Modulul Entitati de la care sunt dezabonat se acceseaza selectand din meniul Notificari optiunea
Notificari intre entitatile sistemului si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare
acestui modul. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista entitatilor de la care sunt dezabonat.
Aceasta pagina contine toate entitatile sistemului de la care entitatea curenta a optat pentru
dezabonare de la primirea de notificari si ofera de asemenea posibilitatea de reabonare. Pentru a
facilita gasirea entitatilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite selectia
dupa urmatoarele criterii de interes: denumirea entitatii, codul de inregistrare si localitatea.

Ultima coloana a listei contine checkbox-uri necesare la selectia entitatilor in vederea reabonarii. Dupa

selectarea entitatilor dorite, prin actionarea butonului , se va realiza reabonarea


entitatii curente la primirea de notificari de la entitatile selectate.

Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a notificarilor intre entitatile sistemului.

8.3 Notificari pe criterii de interes


ANRMAP-ul, AC-urile si ofertantii pot defini criterii de interes pe baza carora se genereaza rapoarte.
Criteriile de interes reprezinta o multime finita de elemente. Tipurile de rapoarte sunt predefinite.

Pentru accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Notificari pe criterii de interes din meniul
Notificari.

Se va deschide pagina de start a modulului Notificari pe criterii de interes.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Notificari 337

· Modulul Configurari sabloane rapoarte permite crearea si modificarea de sabloane rapoarte,


precum si vizualizarea lor;
· Modulul Configurari notificari solicitate pe criterii de interes permite crearea si modificarea de
sabloane notificari, precum si vizualizarea lor;
· Modulul Notificari solicitate pe criterii de interes permite vizualizarea notificarilor primite pe baza
sabloanelor de notificari definite.

8.3.1 Configurare sabloane rapoarte


Modulul de Configurare sabloane rapoarte se acceseaza selectand din meniul Notificari optiunea
Notificari pe criterii de interes si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare acestui
modul. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista sabloane rapoarte.
Aceasta pagina contine lista tuturor sabloanelor de rapoarte definite de entitatea curenta. Pentru a
facilita gasirea sabloanelor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care permite
selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumirea raportului, tipul sau si stare (daca este activ
sau nu).

Pentru adaugarea unui sablon se actioneaza butonul . Se va deschide pagina de definire a


sablonului Editare sabloane rapoarte.

Pictograma corespunde sabloanelor aflate in starea de definire. Prin actionarea acesteia


utilizatorul este directionat catre pagina de editare a sablonului respectiv.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Notificari 338

Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a Notificarilor pe criterii de interes.

8.3.1.1 Editare sabloane rapoarte

Aceasta pagina poate fi accesata din Lista sabloane rapoarte fie prin actionarea butonului

, fie prin alegerea din lista a unui sablon ( prin actionarea pictogramei corespunzatoare
).
Definirea unui sablon presupune completarea unui formular structurat pe doua sectiuni: general si
criterii. Entitatea poate defini un raport pe baza tipurilor de rapoarte predefinite pentru acel tip de
entitate si a criteriilor de interes disponibile pentru raportul respectiv.

General

In aceasta sectiune va trebui sa oferiti informatii referitoare la denumirea sablonului, tipul de raport si
starii acestuia (daca este activ sau nu).

Tipurile de rapoarte predefinite sunt urmatoarele :


· invitatii de participare publicate;
· anunturi de intentie publicate;
· proceduri offline cu etapa de LE in desfasurare;
· proceduri offline cu etapa de LE in deliberare;
· proceduri offline cu etapa de LE in atribuite;
· proceduri offline cu etapa de LE suspendate;
· anunturi de participare publicate;
· anunturi de participare respinse;
· anunturi de participare in asteptare validare ANRMAP;
· anunturi de concurs de solutii publicate;
· anunturi de concurs de solutii respinse;
· anunturi de concurs de solutii in asteptare validare ANRMAP;
· cereri de oferta in desfasurare;
· cereri de oferta in depunere oferta;
· cereri de oferta in evaluare;
· cereri de oferta in etapa de LE;
· cereri de oferta in deliberare;
· anunturi de concesionari publicate;
· anunturi de concesionari respinse;
· anunturi de concesionari in asteptare validare ANRMAP;
· cereri de oferta atribuite;
· cereri de oferta anulate;
· cereri de oferta suspendate;
· anunturi de intentie respinse;

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Notificari 339

· anunturi de intentie in asteptare validare ANRMAP;


· anunturi de rezultat de concurs de solutii publicate;
· anunturi de rezultat de concurs de solutii respinse;
· anunturi de rezultat de concurs de solutii in asteptare validare ANRMAP;

Criterii

In aceasta sectiune se vor completa valorile pentru criteriile de interes specifice tipului de raport ales in
sectiunea General. Acestea se vor genera in mod dinamic in functie de configurari.
De exemplu, pentru tipul de raport "Anunturi de participare publicate" sectiunea de criterii va arata
astfel:

Rapoartele se pot modifica in orice moment, chiar daca ele constituie obiectul unor notificari. Numarul
de rapoarte pe care le poate defini o entitate este limitat (printr-un param config). Se pot defini doua
rapoarte care au aceleasi criterii de interes cu aceleasi valori.

Dupa completarea datelor in sablonul de raport se apasa butonul pentru a permanentiza


modificarile in sistem. Butonul poate fi actionat din oricare din cele doua sectiuni. Acesta va avea ca
efect salvarea datelor introduse in toate sectiunile formularului, nu doar pe cele ale sectiunii din care s-
a apasat butonul.
Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista sabloane rapoarte. In cazul in care s-au
efectuat modificari in formularul de editare sablon fara a fi salvate in sistem, prin actiunea de intoarcere
in lista acestea se vor pierde.

8.3.2 Configurari notificari solicitate pe criterii de interes


Pentru primirea notificarii, entitatea trebuie sa defineasca un sablon de notificare pe baza tipurilor de
rapoarte existente in sistem pentru tipul respectivei entitati. Fiecare entitate poate decide cu ce
periodicitate sa primeasca notificarile si la ce ora. Orele de primire a notificarilor se vor selecta din
palierele orare puse la dispozitie de sistem. In cazul in care notificarea va fi trimisa saptamanal ea va fi
trimisa lunea.

Modulul de Configurare notificari solicitate pe criterii de interes se acceseaza selectand din meniul
Notificari optiunea Notificari pe criterii de interes si alegand din pagina de start pictograma
corespunzatoare acestui modul. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista sabloane notificari.
Aceasta pagina contine lista tuturor sabloanelor de notificari pe criterii de interes definite de entitatea
curenta. Pentru a facilita gasirea sabloanelor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare,
care permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: denumirea notificarii, denumirea raportului si
starea (daca este activ sau nu).

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Notificari 340

Pentru adaugarea unui sablon se actioneaza butonul . Se va deschide pagina de definire a


sablonului Editare notificari solicitate pe criterii de interes.
Prin actionarea pictogramei utilizatorul este directionat catre pagina de editare a sablonului
respectiv.
Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a Notificarilor pe criterii de interes.

8.3.2.1 Editare sabloane notificari solicitate pe criterii de interes

Aceasta pagina poate fi accesata din Lista sabloane notificari fie prin actionarea butonului

, fie prin alegerea din lista a unui sablon ( prin actionarea pictogramei corespunzatoare
). Utilizatorul va fii redirectionat catre pagina Sablon notificare.
Entitatea va defini un sablon de notificare pe baza sabloanelor de rapoarte definite in modulul
Editare sabloane rapoarte.

Pentru definirea unui sablon de notificare se vor completa urmatoarele informatii:


· denumirea sablonului;
· alegerea sabloanele de rapoarte dintr-o lista de selectie de tip pop-up; lista de selectie va contine
doar rapoartele active;
· periodicitatea primirii notificarii (care poate fi o valoare din urmatoarele: zilnic sau saptamanal)
· ora la care doreste primirea notificarii (una din palierele orare oferite de sistem);
· daca se doreste trimiterea prin email a notificarii;
· activa (notificarea se va genera doar daca bifa de activ este setata);

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Notificari 341

Pentru a putea modifica un sablon de notificare bifa de activ nu trebuie sa fie setata. Numarul de
rapoarte continute intr-un template de notificare este limitat. La fel este si numarul de sabloane de
notificari pe criterii de interes pe care o entitate le poate defini.

Pentru fiecare tip de raport continut in sablonul de notificare se va genera un fisier in format pdf.
Fisierul nu se va trimite prin email, acesta fiind disponibil doar din aplicatie. La un numar de zile
(parametru configurabil), fisierele generate se vor sterge. In body-ul mailului se vor preciza
urmatoarele:
- tipurile de rapoarte si numarul de inregistrari din fiecare raport;
- ca rapoartele sunt disponibile in sistem termen de X zile (param config.);

La generarea notificarii pe baza sablonului de notificare, nu se vor executa rapoartele inactive. In textul
mesajului notificarii primite se va preciza numarul de rapoarte inactive din totalul de rapoarte continute.

Dupa completarea datelor in sablonul de raport se apasa butonul pentru a permanentiza


modificarile in sistem.
Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista sabloane notificari.

8.3.3 Notificari solicitate pe criterii de interes


Pentru sabloanele de notificari active definite, la data si ora setate, se vor trimite periodic notificari
entitatii.
Modulul de Notificari solicitate pe criterii de interes se acceseaza selectand din meniul Notificari
optiunea Notificari pe criterii de interes si alegand din pagina de start pictograma corespunzatoare
acestui modul. Utilizatorul este redirectat in pagina Lista notificari pe criterii de interes.

Pagina de lista va contine toate notificarile primite conform sabloanelor de notificari definite. Notificarile
se afiseaza in ordinea descrescatoare a datei cand au fost generate. Lista va contine doar notificarile
mai noi de 3 luni (param configurabil). Notificarile mai noi de 10 zile (param configurabil) se vor afisa in
alta culoare (culoare albastra).
Pentru a facilita gasirea notificarilor in pagina, aceasta dispune de un mecanism de cautare, care
permite selectia dupa urmatoarele criterii de interes: sdenumirea notificarii, denumirea raportului si
data primirii (data minima-data maxima).

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Notificari 342

In cazul in care valoarea setata de utilizator pentru data minima de primire are o valoare mai mica
decat data curenta - 3 luni, se va afisa un mesaj de atentionare cu precizarea cautarii in arhiva a
notificarilor care depasesc acea perioada.

Prin actionarea butonului existent pe pagina Lista notificari pe criterii de


interes, se va deschide o noua pagina Lista notificari pe criterii de interes arhivate, avand aceeasi
structura cu pagina de lista initiala. Afisarea se face din tabela de arhiva si nu din cea originala. Lista
contine toate notificarile mai vechi de 3 luni.

Butonul directioneaza utilizatorul in pagina de start a Notificarilor pe criterii de interes.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.


Notificari 343

8.3.3.1 Detaliu notificare solicitata pe criterii de interes

Pentru a vizualiza detaliul unei notificari se va actiona pictograma corespunzatoare acesteia din
pagina Lista notificari pe criterii de interes sau Lista notificari pe criterii de interes arhivate. Se
va deschide pagina de detaliu Detaliu notificare pe criterii de interes.
Detaliul de notificare cupinde urmatoarele informatii legate de notificarea vizualizata:
- denumirea notificarii;
- continutul;
- lista rapoartelor incluse in notificare cu urmatoarele informatii: denumire, criteriile de interes, fisierul
cu datele detaliate – daca mai sunt disponibile;
- data trimiterii;
- daca s-a optat pentru trimiterea pe mail: data trimiterii pe mail (poate fii nula in cazul in care nu s-a
reusit trimiterea) precum si numele si adresa de email ale destinatarului.

Prin actionarea pictogramei se poate accesa fisierul in format pdf aferent fiecarui raport, acesta
fiind disponibil pentru consultare si descarcare timp de 10 zile de la data generarii prezentei notificari.

Butonul redirectioneaza utilizatorul in pagina Lista notificari pe criterii de interes.

© <2006> e-licitatie.ro. Toate drepturile rezervate.