Sunteți pe pagina 1din 35

Cerebelul

Cerebelul
Reglează, coordonează și controlează:
• activitatea motorie, involuntară și voluntară,
• postura, echilibrul, locomoția

• Ataxia= pierderea capacității de coordonare a funcțiilor


musculare
- simptomul leziunilor cerebelare
Occipitalul

Fața antero-superioară-endocraniană- în raport


cu encefalul.
• gaura occipitală-
• șanț median= șanț bazilar- anterior de g. occ
corespunde protuberanței inelare și bulbului
rahidian.
• fose occipital- post de g. occ-
-fose cerebrale- superioare- lobii
occipitali ai creierului mare
-fose cerebeloase- inferioare-
emisferele cerebeloase.
• creasta occ internă- se prinde coasa
cerebelului.
Temporalul

Stânca temporalului= porțiunea pietroasă

• 2 fețe superioare= endocraniene:


- una anterioară= față cerebrală- lobii T
- una posterioară= față cerebeloasă-
emisfere cerebeloase
• marginea superioară a stâncii- limita cu
etajul mijlociu
Dezvoltare embriologică
• S2-S3 placă neurală- îngroșarea ectodermului discului embrionar → șanț neural;
• S4- tub neural;
• Stadiul de 3 vezicule encefalice primitive:
- prozencefal;
- mezencefal;
- rombencefal;
• S5→ 5 vezicule cerebrale secundare:

- telencefal,
- diencefal,
- mezencefal,
- metencefal,
- mielencefal.
Protecția SNC
• Tentorium cerebelos (cortul cerebelului)-
separă:
- loja subtentorială- TRC+ cerebel
- de loja supratentorială emisfere cerebrale

- cele 2 loje comunică prin incizura tentoriae-


- se pot angaja hernii transtentoriale în
HTIC- uncusul temporal, N III, pedunculul cerebral,
A cerebrală posterioară.

-incizura tentorială- între marginea anterioară a


cortului cerebelului și dorsum sellae
Cerebelul
Situație:
- fosa cerebrală posterioară a endobazei
- superior- cortul cerebelului și emisferele cerebrale
- inferior și anterior- trunchiul cerebral

- formă ovoidală turtită


- greutate- 150 g
Cerebelul
Emisfere cerebelare
Vermis- porțiunea mediană dintre cele 2 emisfere

- Față superioară- plată


- Față inferioară- convexă
- vallecula cerebelli- depresiune adâncă între cele
emisfere
- Foliile cerebelului- multiple lame transversale de pe
suprafața cerebelului, separate între ele prin șanțuri și fisuri
Cerebelul
- 3 fisuri principale→ 3 lobi
• Fisura primară- pe fața superioară
- între lobul anterior și cel posterior
• Fisura orizontală= marele șanț circumferențial Vicq d’Azyr
- între fața superioară și cea inferioară a lobului
posterior
• Fisura postero-laterală-
- separă lobul posterior de lobul floculonodular
Cerebelul
Filogenetic și anatomofuncțional→ 3 lobi:
- Lobul floculonodular- arhicerebel
- vestibulocerebel- rol în echilibru și postură
- Lobul anterior- paleocerebel
- spinocerebel- executant motor
- Lobul posterior- neocerebel
- pontocerebel, cerebrocerebel- inițiere și
coordonare motorie
Cerebelul
Lobulii cerebelului
- fisuri secundare care divizează vermisul și emisferele
Cerebelul
Lobulii

• Lingula- nu are corespondent lobular


- lamă subțire așezată pe vălul medular anterior
• Tonsila (amigadala)- delimitează valecula (uvula)
- HTIC→ hernierea ei în g. occ, comprimând bulbul→
stop respirator
• Flocculus- se leagă de nodulus prin pedunculul floculusului
Cerebelul
Zone cerebelare longitudinale

• Zona vermiană- corespunde vermisului


- zonă impară
• Zona intermediară= paravermiană- simetrică
- părțile mediale ale emisferelor cerebelare
• Zona laterală- voluminoasă
- părțile laterale ale emisferelor
Cerebelul
Pedunculii cerebeloși
• Pedunculul cerebelos inferior (corpul restiform)
- de pe fața dorsolaterală a bulbului→ cerebel- între
pedunculii cerebeloși mijlociu și superior
• Pedunculul cerebelos mijlociu (brațul punții)
- cel mai voluminos
- continuă dorsolateral puntea
- intră în cerebel cel mai lateral dintre cei 3 P
• Pedunculul cerebelos superior (brațul conjunctiv)
- cel mai rostral
- între cerebel și punte
Cerebelul
Structură

• Substanță cenușie
- cortex
- nuclei
• Substanță albă
Cerebelul
Structură
• Substanță cenușie
- cortex
- acoperă suprafața
- grosime- 1 mm
- nucleii-
- în profunzimea subst. albe, în jurul V. IV
- efectori- cu eferențe cerebelofugare
- fastigial
- globos+ emboliform= interpositus
- dințat
Cerebelul
Structură
• Substanță albă

- formează centrul medular al cerebelului


- pătrunde în folii ca lamele albe
- aspectul unui arbore ramificat
- fibre de proiecție aferente și eferente
- puține fibre de asociație și comisurale
Cerebelul
Scoarța cerebelului
• Recepționează, modulează și
transmite semnalele nervoase
intracerebellar și pentru activități
motorii cerebelare
Straturile scoarței
- strat molecular- superficial
- funcție de asociație
- celule stelate externe
- celule stelate interne= celule
cu coșuleț- axonii formează un cuib în
jurul celulei Purkinje
- strat ganglionar- intermediar-
- rol efector
- un strat de celule Purkinje
Cerebelul
Scoarța cerebelului
Straturile scoarței
- strat molecular-
- strat ganglionar-
- strat granular- profund, adiacent
substanței albe
- rol receptor
- celule tip Golgi II
- celule granulare- urcă în
stratul molecular
- singura celulă
excitatorie (restul celulelor scoarței
sunt inhibitorii)
Cerebelul
Scoarța cerebelului

Straturile scoarței
- modularea semnalelor scoarței are loc prin excitarea sau
inhibiția celulelor Purkinje- singura celulă cu axon
extracortical către nucleii cerebelari

- excitarea celulei P inhibă activitatea nc cerebelari


- inhibiția celulei P dezinhibă nc cerebelari
- colateralele directe ale fibrelor aferente (agățătoare și
mușchioase) au efect excitator asupra nucleilor
Cerebelul
Scoarța cerebelului

Fibrele aferente ale scoarței


- fibre agățătoare
- excitatoare (glutamat, aspartat)
- continuă tractul olivocerebelos→ celulele Purkinje
- emit colaterală directă la nc cerebeloși
- fibre mușchioase
- excitatoare- continuă majoritatea tracturilor
aferente (spino-, ponto-, vestibulocerebelare)
- se termină la celulele granulare
- emit colaterale directe la nc cerebeloși
Cerebelul
Scoarța cerebelului
Fibrele aferente ale scoarței
- fibre agățătoare
- fibre mușchioase
- fibre monoaminergice
- pe toată supraf. cortexului
- modulează nivelul activității cerebelare
- axoni serotoninenrgici din formațiunea reticulară a
TRC
- axoni noradrenergici de la locus coeruleus
- fibre histaminergice din hipotalamus- modulează fcț
cerebelare cu cele vegetative
Cerebelul
Nucleii
Cerebelul
Nucleii
- eferențele cerebelului își au orig. în nuclei
- părăsesc cerebelul prin pedunculii cerebeloși
• nucleul fastigial
- deasupra V. IV (fastigium)
- formă sferică
- rol în postură și echilibru- tonusul extensorilor
- în mișcări reflexe oculare
- aferențe- cortex flocculonodular și vermian
- asociat cu sistemul vestibulocerebelos
- eferențe- ipsi- și contralaterale prin pedunculii cerebeloși inferiori
la:
- nc vestibulari
- formația reticulară a TRC
Cerebelul
Nucleii
• nucleul fastigial
• nc globos și emboliform= interpositus
- nc globos- lateral de nc fastigial
- nc emboliform- lateral de nc globos

- rol în corectarea mișcărilor de locomoție- influențează tonusul


flexorilor
- asociat spinocerebelului
- aferențe- cortexul lobului anterior- zona paravermiană
- efernțe- controlaterale prin pedunculii cerebeloși superiori
(decusațiile brațului conjunctiv) la:
- nc roșu
- nc talamusului (nc ventral lateral)
Cerebelul
Nucleii
• nucleul fastigial
• nc globos și emboliform= interpositus
• nc dințat
- cel mai lateral
- are marginea plisată și un hil
- rol de preprogramare și sincronizare a mișcărilor

- aferențe- cortexul lobului posterior


- zona laterală a cerebelului
- eferențe- controlaterale- prin PCS la:
- nc roșu
- nc talamusului (nc ventral lateral)
Cerebelul
Tracturile
aferente
Cerebelul
Tracturile aferente

• fibre vestibulare- ipsi- și contralaterale- pt cortexul


flocculonodular și vermisului- vestibulocerebel
• fibre spinale- majoritar ipsilaterale- descrucișarea
majorității fibrelor spinocerebelare anterioare în
brachium conjunctivum (PCS) – pentru scoarța lobului
anterior și a lobului posterior- spinocerebel
• fibre olivare controlaterale- pentru emisferele
cerebelare și vermis (pe toată suprafața)
• fibre pontine încrucișate- pentru cortexul lobului
posterior- pontocerebel
• fibre reticulare și monoaminergice- proiecție corticală
difuză bilaterală- fibre reticulocerebelare
Cerebelul
Tracturile
eferente
Cerebelul
Tracturile eferente

• fibre cerebelovestibulare- origine în nc fastigial


- formează fasciculul uncinat Russel
- destinate nc vestibulari și formațiunii reticulare
din TRC (fibre fastigiobulbare și cerebeloreticulare)
• tractul cerebelorubral- origine în nc dințat (tract
dentrorubral- decusaâie Wernekink în brațul conjunctiv),
nc globos și emboliform
- destinat nc roșu și centrilor optomotori
• tract cerebelotalamic- tract cerebelorubrotalamic
Cerebelul
Circuite extrinseci cerebelare

• Circuitul vestibulo-cerebelo-vestibular- circuit


arhicerebelar
- rol în reflexe de orientare în spațiu, postură,
echilibru
- conexiuni ipsi- și parțial contralaterale
- segment de proiecție- organul vestibular-
arhicerebel
- segment reciprocal- arhicerebel- nucleii
vestibulari
Cerebelul
Circuite extrinseci cerebelare

• Circuitul olivo-cerebelo-rubral- paleo- și neocerebelar


- rol de a coordona funcțiile motorii involuntare
(mișcări locomotorii, manualitate)- cu aj. sistemul
extrapiramidal
- segm. de proiecție olivocerebelar- decusat- în
toate cele 3 zone ale scoarței cerebelare
- segm reciprocal- dentato-rubro-olivar
Cerebelul
Circuite extrinseci cerebelare

• Circuitul cerebelo-cerebro-cerebelar- neocerebelar


- controlul cortical al cerebelului
- informează cortexul motor în vederea
preprogramării și sincronizării mișcărilor voluntare
- segm. de proiecție dentato-talamo-cortical- la
aria premotorie opusă a cortexului cerebral (decusat)
- segm. reciprocal- cortico-ponto-cerebelar-
decusat-
- informează ariile corticale prin interm.
tracturilor cortico-pontine originare din toți lobii
emisferelor cerebrale opuse

S-ar putea să vă placă și