Sunteți pe pagina 1din 33

EDITORIAL

A mai trecut un an, din nou Stan, din nou Traian de Vladimir BRILINSKY
A mai trecut un an,
din nou Stan, din nou Traian
de Vladimir BRILINSKY

EDITORIAL A mai trecut un an, din nou Stan, din nou Traian de Vladimir BRILINSKY

Civilizaþii antice ale Europei temperate

Civilizaþii antice ale Europei temperate

Blestemul pãsãrii Phoenix

(Tezaurul de la Pietroasa)

Blestemul pãsãrii Phoenix (Tezaurul de la Pietroasa)

Semnele totemice ºi reprezentarea lor ecologicã în dimensiunile acþiunii militare din spaþiul geto-dacic

Semnele totemice ºi reprezentarea lor ecologicã în dimensiunile acþiunii militare din spaþiul geto-dacic

În cãutarea Sarmisegetusei

În cãutarea Sarmisegetusei

În cãutarea Sarmisegetusei

Momârlanii, dacii de ieri, dacii de mâine

Interviu cu Petre Fãgaº,

autorul cãrþii Localitatea Uricani din Valea Jiului, vatrã de trãire româneascã

Simboluri sacre, surse pentru descifrarea istoriei popoarelor antice

Tusea ºi Junghiul sau Papa ºi Vlãdica

Tusea ºi Junghiul sau Papa ºi Vlãdica

Tomiris - justiþiara lumii vechi ºi amazoanele

Patrimoniul dacic din Munþii ªureanu ºi braconajul arheologic

Patrimoniul dacic din Munþii ªureanu ºi braconajul arheologic

Obârºia capului de bour din stema Moldovei

Obârºia capului de bour din stema Moldovei