Sunteți pe pagina 1din 14

ORDIN Nr.

2861 din 9 octombrie 2009


pentru aprobarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii
EMITENT: MINISTERUL FINANELOR PUBLICE
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 704 din 20 octombrie 2009
n temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificrile si
completrile ulterioare,
n baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilittii nr. 82/1991, republicat,
ministrul finantelor publice emite prezentul ordin.
ART. 1
(1) Se aprob Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de
natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, prevzute n anexa care face parte
integrant din prezentul ordin.
(2) Prevederile prezentului ordin se aplic de ctre persoanele juridice prevzute la art.
1 din Legea contabilittii nr. 82/1991, republicat, denumite n continuare entitti.
(3) Persoanele care obtin venituri din activitti independente si sunt obligate, potrivit
legii, s organizeze si s conduc evidenta contabil n partid simpl aplic prevederile
prezentului ordin.
(4) Entittile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca National a Romniei,
Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private si Comisia National a Valorilor Mobiliare pot aplica, pe lng prevederile
prezentului ordin, si reglementri specifice cu privire la organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, emise de
institutiile de reglementare, n functie de specificul activittii.
(5) Entittile prevzute la alin. (2) au obligatia s emit proceduri proprii privind
inventarierea, n baza normelor prevzute la art. 1 alin. (1), aprobate de administratorul,
ordonatorul de credite sau alt persoan care are obligatia gestionrii entittii.
ART. 2
Rspunderea pentru buna organizare a lucrrilor de inventariere, potrivit prevederilor
Legii nr. 82/1991, republicat, si n conformitate cu reglementrile contabile aplicabile,
revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia
gestionrii entittii.
ART. 3
Prezentul ordin intr n vigoare n termen de 15 zile de la data publicrii n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I.
ART. 4
La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul ministrului finantelor
publice nr. 1.753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de activ si de pasiv, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 1.174 din 13 decembrie 2004, cu modificrile ulterioare.
ART. 5
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucuresti, 9 octombrie 2009.
Nr. 2.861.
ANEXA 1
NORME
privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor
si capitalurilor proprii
1. - (1) Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
reprezint ansamblul operatiunilor prin care se constat existenta tuturor elementelor
respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dup caz, la data la care aceasta se
efectueaz.
(2) Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de
natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale fiecrei entitti, precum si a
bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinnd altor persoane juridice sau fizice,
n vederea ntocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie s ofere o imagine fidel a
pozitiei financiare si a performantei entittii pentru respectivul exercitiu financiar.
2. - (1) n temeiul prevederilor Legii contabilittii nr. 82/1991, republicat, entittile au
obligatia s efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si
capitalurilor proprii detinute, la nceputul activittii, cel putin o dat n cursul exercitiului
financiar pe parcursul functionrii lor, n cazul fuziunii sau ncetrii activittii, precum si
n urmtoarele situatii:
a) la cererea organelor de control, cu prilejul efecturii controlului, sau a altor organe
prevzute de lege;
b) ori de cte ori sunt indicii c exist lipsuri sau plusuri n gestiune, care nu pot fi
stabilite cert dect prin inventariere;
c) ori de cte ori intervine o predare-primire de gestiune;
d) cu prilejul reorganizrii gestiunilor;
e) ca urmare a calamittilor naturale sau a unor cazuri de fort major;
f) n alte cazuri prevzute de lege.
(2) n cazul n care, n situatiile enumerate mai sus, sunt inventariate toate elementele
de natura activelor dintr-o gestiune, aceasta poate tine loc de inventariere anual, cu
aprobarea administratorului, a ordonatorului de credite sau a persoanei care are obligatia
gestionrii entittii, cu respectarea prevederilor pct. 4 alin. (4).
(3) n baza prevederilor Legii nr. 82/1991, republicat, Ministerul Finantelor Publice
poate aproba exceptii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter
special aflate n administrarea institutiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali
de credite.
(4) Toate elementele de natura activelor trebuie s fie date n rspundere gestionar sau
n folosint, dup caz, salariatilor ori administratorilor entittii.
3. La nceputul activittii entittii, inventarierea are ca scop principal stabilirea si
evaluarea elementelor de natura activelor ce constituie aport la capitalul entittii.
Elementele de natura activelor care constituie aport la capitalul social al entittilor si la
patrimoniul institutiilor publice se nscriu n registrul-inventar, grupate pe conturi.
4. - (1) Inventarierea anual a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor
proprii se face, de regul, cu ocazia ncheierii exercitiului financiar, avndu-se n vedere
si specificul activittii fiecrei entitti.
(2) La entittile cu activitate complex, bunurile pot fi inventariate si naintea datei de
ncheiere a exercitiului financiar, cu conditia asigurrii valorificrii si cuprinderii
rezultatelor inventarierii n situatiile financiare anuale ntocmite pentru exercitiul
financiar respectiv.
(3) Entittile care, potrivit legii contabilittii, au stabilit exercitiul financiar diferit de
anul calendaristic, organizeaz si efectueaz inventarierea anual astfel nct rezultatele
acesteia s fie cuprinse n situatiile financiare ntocmite pentru exercitiul financiar
stabilit.
(4) n situatia inventarierii unor gestiuni pe parcursul anului, n registrul-inventar se
cuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate si nscrise n listele de inventariere
actualizate cu intrrile si iesirile de bunuri din perioada cuprins ntre data inventarierii si
data ncheierii exercitiului financiar.
5. Rspunderea pentru buna organizare a lucrrilor de inventariere, potrivit
prevederilor Legii nr. 82/1991, republicat, si n conformitate cu reglementrile contabile
aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are
obligatia gestionrii entittii. n vederea efecturii inventarierii, aceste persoane aprob
proceduri scrise, adaptate specificului activittii, pe care le transmit comisiilor de
inventariere.
6. - (1) Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
se efectueaz de ctre comisii de inventariere, numite prin decizie scris, emis de
persoanele prevzute la pct. 5. n decizia de numire se mentioneaz n mod obligatoriu
componenta comisiei (numele presedintelui si membrilor comisiei), modul de efectuare a
inventarierii, metoda de inventariere utilizat, gestiunea supus inventarierii, data de
ncepere si de terminare a operatiunilor.
(2) La entittile al cror numr de salariati este redus, inventarierea poate fi efectuat
de ctre o singur persoan. n aceast situatie, rspunderea pentru corectitudinea
inventarierii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are
obligatia gestionrii entittii respective.
(3) Comisiile de inventariere sunt coordonate, acolo unde este cazul, de ctre o comisie
central, numit prin decizie scris, emis de persoanele prevzute la pct. 5. Comisia
central de inventariere are sarcina s organizeze, s instruiasc, s supravegheze si s
controleze modul de efectuare a operatiunilor de inventariere. Comisia central de
inventariere rspunde de efectuarea tuturor lucrrilor de inventariere, potrivit prevederilor
legale.
Pentru desfsurarea n bune conditii a operatiunilor de inventariere, n comisiile de
inventariere vor fi numite persoane cu pregtire corespunztoare economic si tehnic,
care s asigure efectuarea corect si la timp a inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, inclusiv evaluarea lor conform reglementrilor
contabile aplicabile.
(4) Inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor
proprii se pot efectua att cu salariati proprii, ct si pe baz de contracte de prestri de
servicii ncheiate cu persoane juridice sau fizice cu pregtire corespunztoare.
(5) Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse
inventarierii, contabilii care tin evidenta gestiunii respective si nici auditorii interni sau
statutari.
Prin proceduri interne, entittile pot stabili ca la efectuarea operatiunilor de
inventariere s participe si contabilii care tin evidenta gestiunii respective, fr ca acestia
s fac parte din comisie.
(6) Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi nlocuiti dect n cazuri bine justificate
si numai prin decizie scris, emis de ctre cei care i-au numit.
(7) n conditiile n care entittile nu au niciun salariat care s poat efectua operatiunea
de inventariere, aceasta se efectueaz de ctre administratori.
7. n vederea bunei desfsurri a operatiunilor de inventariere, administratorii,
ordonatorii de credite sau alte persoane care au obligatia gestionrii entittii trebuie s ia
msuri pentru crearea conditiilor corespunztoare de lucru comisiei de inventariere, prin:
- organizarea depozitrii bunurilor grupate pe sorto-tipodimensiuni, codificarea
acestora si ntocmirea etichetelor de raft;
- tinerea la zi a evidentei tehnico-operative la gestiuni si a celei contabile si efectuarea
confruntrii datelor din aceste evidente;
- participarea ntregii comisii de inventariere la lucrrile de inventariere;
- asigurarea personalului necesar pentru manipularea bunurilor care se inventariaz,
respectiv pentru sortare, asezare, cntrire, msurare, numrare etc.;
- asigurarea participrii la identificarea bunurilor inventariate (calitate, sort, pret etc.) si
la evaluarea lor, conform reglementrilor contabile aplicabile, a unor specialisti din
entitate sau din afara acesteia, la solicitarea presedintelui comisiei de inventariere. Aceste
persoane au obligatia de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor nscrise;
- dotarea gestiunii cu aparate si instrumente adecvate si n numr suficient pentru
msurare, cntrire, cu cititoare de coduri de bare etc., cu mijloace de identificare
(cataloage, mostre, sonde etc.), precum si cu birotica necesar;
- dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul si de sigilare a spatiilor
inventariate;
- asigurarea protectiei membrilor comisiei de inventariere n conformitate cu normele
de protectie a muncii;
- asigurarea securittii usilor, ferestrelor, portilor etc. de la magazine, depozite, gestiuni
etc.
8. Principalele msuri organizatorice care trebuie luate de ctre comisia de inventariere
sunt urmtoarele:
a) nainte de nceperea operatiunii de inventariere s ia de la gestionarul rspunztor de
gestiunea bunurilor o declaratie scris din care s rezulte dac:
- gestioneaz bunuri si n alte locuri de depozitare;
- n afara bunurilor entittii respective are n gestiune si alte bunuri apartinnd tertilor,
primite cu sau fr documente;
- are plusuri sau lipsuri n gestiune, despre a cror cantitate ori valoare are cunostint;
- are bunuri nereceptionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au
ntocmit documentele aferente;
- a primit sau a eliberat bunuri fr documente legale;
- detine numerar sau alte hrtii de valoare rezultate din vnzarea bunurilor aflate n
gestiunea sa;
- are documente de primire-eliberare care nu au fost operate n evidenta gestiunii sau
care nu au fost predate la contabilitate.
De asemenea, gestionarul va mentiona n declaratia scris felul, numrul si data
ultimului document de intrare/iesire a bunurilor n/din gestiune.
Declaratia se dateaz si se semneaz de ctre gestionarul rspunztor de gestiunea
bunurilor si de ctre comisia de inventariere. Semnarea declaratiei de ctre gestionar se
face n fata comisiei de inventariere;
b) s identifice toate locurile (ncperile) n care exist bunuri ce urmeaz a fi
inventariate;
c) s asigure nchiderea si sigilarea spatiilor de depozitare, n prezenta gestionarului,
ori de cte ori se ntrerup operatiunile de inventariere si se prseste gestiunea.
Atunci cnd bunurile supuse inventarierii, gestionate de ctre o singur persoan, sunt
depozitate n locuri diferite sau gestiunea are mai multe ci de acces, membrii comisiei
care efectueaz inventarierea trebuie s sigileze toate aceste locuri si cile lor de acces, cu
exceptia locului n care a nceput inventarierea, care se sigileaz numai n cazul cnd
inventarierea nu se termin ntr-o singur zi. La reluarea lucrrilor se verific dac sigiliul
este intact; n caz contrar, acest fapt se va consemna ntr-un proces-verbal de constatare,
care se semneaz de ctre comisia de inventariere si de ctre gestionar, lundu-se
msurile corespunztoare.
Documentele ntocmite de comisia de inventariere rmn n cadrul gestiunii
inventariate n locuri special amenajate (fisete, casete, dulapuri etc.), ncuiate si sigilate.
Presedintele comisiei de inventariere rspunde de operatiunea de sigilare;
d) s bareze si s semneze, la ultima operatiune, fisele de magazie, mentionnd data la
care s-au inventariat bunurile, s vizeze documentele care privesc intrri sau iesiri de
bunuri, existente n gestiune, dar nenregistrate, s dispun nregistrarea acestora n fisele
de magazie si predarea lor la contabilitate, astfel nct situatia scriptic a gestiunii s
reflecte realitatea;
e) s verifice numerarul din cas si s stabileasc suma ncasrilor din ziua curent,
solicitnd depunerea numerarului la casieria entittii (la gestiunile cu vnzare cu
amnuntul);
f) s controleze dac toate instrumentele si aparatele de msur sau de cntrire au fost
verificate si dac sunt n bun stare de functionare;
g) n cazul n care gestionarul nu s-a prezentat la data si ora fixate pentru nceperea
operatiunilor de inventariere, comisia de inventariere sigileaz gestiunea si comunic
aceasta comisiei centrale sau administratorului, ordonatorului de credite sau altei
persoane care are obligatia gestionrii entittii, conform procedurilor proprii privind
inventarierea. Aceste persoane au obligatia s l ncunostinteze imediat, n scris, pe
gestionar despre reprogramarea inventarierii ce trebuie s se efectueze, indicnd locul,
ziua si ora fixate pentru nceperea operatiunilor de inventariere.
Dac gestionarul nu se prezint nici de aceast dat la locul, data si ora fixate,
inventarierea se efectueaz de ctre comisia de inventariere n prezenta reprezentantului
su legal sau a altei persoane, numit prin decizie scris, care s l reprezinte pe gestionar.
9. Pentru desfsurarea corespunztoare a inventarierii este indicat, dac este posibil, s
se sisteze operatiunile de intrare-iesire a bunurilor supuse inventarierii, lundu-se din
timp msurile corespunztoare pentru a nu se stnjeni procesul normal de livrare sau de
primire a bunurilor.
Dac operatiunile de aprovizionare-livrare a bunurilor nu pot fi suspendate, trebuie
creat o zon tampon n care s se depoziteze bunurile primite n timpul inventarierii sau
din care se pot expedia bunurile la clienti, operatiunile respective efectundu-se numai n
prezenta comisiei de inventariere, care va mentiona pe documentele respective "primit n
timpul inventarierii" sau "eliberat n timpul inventarierii", dup caz, n scopul evitrii
inventarierii duble sau a omisiunilor.
10. Pe toat durata inventarierii, programul si perioada inventarierii se afiseaz la loc
vizibil.
11. Inventarierea imobilizrilor necorporale se efectueaz prin constatarea existentei si
apartenentei acestora la entittile detintoare, iar n cazul brevetelor, licentelor, mrcilor
de fabric si al altor imobilizri necorporale este necesar dovedirea existentei acestora
pe baza titlurilor de proprietate sau a altor documente juridice de atestare a unor drepturi
legale.
12. Inventarierea terenurilor se efectueaz pe baza documentelor care atest dreptul de
proprietate al acestora si a altor documente, potrivit legii.
Cldirile se inventariaz prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate si a
dosarului tehnic al acestora.
Constructiile si echipamentele speciale cum sunt: retelele de energie electric, termic,
gaze, ap, canal, telecomunicatii, cile ferate si altele similare se inventariaz potrivit
regulilor stabilite de detintorii acestora.
Imobilizrile corporale care n perioada inventarierii se afl n afara entittii (vapoare,
locomotive, vagoane, avioane, autovehicule etc.), plecate n curs de lung durat,
masinile de fort si utilajele energetice, masinile, utilajele si instalatiile de lucru,
aparatele si instalatiile de msurare, control si reglare si mijloacele de transport date
pentru reparatii n afara entittii se inventariaz naintea iesirii lor temporare din
gestiunea entittii sau prin confirmare scris primit de la entitatea unde acestea se
gsesc, potrivit procedurilor proprii aprobate.
13. n listele de inventariere a imobilizrilor necorporale si corporale, aflate n curs de
executie, se mentioneaz pentru fiecare obiect n parte, pe baza constatrii la fata locului:
denumirea obiectului si valoarea determinat potrivit stadiului de executie, pe baza
valorii din documentatia existent (devize), precum si n functie de volumul lucrrilor
realizate la data inventarierii. Materialele si utilajele primite de la beneficiari pentru
montaj si nencorporate n lucrri se inventariaz separat.
14. Investitiile puse n functiune total sau partial, crora nu li s-au ntocmit formele de
nregistrare ca imobilizri corporale, se nscriu n liste de inventariere distincte. De
asemenea, lucrrile de investitii care nu se mai execut, fiind sistate sau abandonate, se
nscriu n liste de inventariere distincte, mentionndu-se cauzele sistrii sau abandonrii,
aprobarea de sistare ori abandonare si msurile ce se propun n legtur cu aceste lucrri.
15. - (1) Stabilirea stocurilor faptice se face prin numrare, cntrire, msurare sau
cubare, dup caz. Bunurile aflate n ambalaje originale intacte se desfac prin sondaj, acest
lucru urmnd a fi mentionat si n listele de inventariere respective.
(2) La lichidele a cror cantitate efectiv nu se poate stabili prin transvazare si
msurare, continutul vaselor - stabilit n functie de volum, densitate, compozitie etc. - se
verific prin scoaterea de probe din aceste vase, tinndu-se seama de densitate,
compozitie si de alte caracteristici ale lichidelor, care se constat fie organoleptic, fie prin
msurare sau probe de laborator, dup caz.
(3) Materialele de mas ca: ciment, otel beton, produse de carier si balastier, produse
agricole si alte materiale similare, ale cror cntrire si msurare ar necesita cheltuieli
importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, se pot inventaria pe baz de
calcule tehnice.
(4) n listele de inventariere a materialelor prevzute la alineatele precedente se
mentioneaz modul n care s-a fcut inventarierea, precum si datele tehnice care au stat la
baza calculelor respective.
16. Bunurile din domeniul public al statului si al unittilor administrativ-teritoriale,
date n administrare, concesionate sau nchiriate institutiilor publice,
societtilor/companiilor nationale si regiilor autonome potrivit legii, se inventariaz si se
nscriu n listele de inventariere distincte n cadrul acestor unitti.
17. Bunurile aflate asupra angajatilor la data inventarierii (echipament, cazarmament,
scule, unelte etc.) se inventariaz si se trec n liste de inventariere distincte, specificndu-
se persoanele care rspund de pstrarea lor. n cadrul evidentierii acestora pe formatii si
locuri de munc, bunurile vor fi centralizate si comparate cu datele din evidenta tehnico-
operativ, precum si cu cele din evidenta contabil.
Bunurile cu un grad mare de perisabilitate se inventariaz cu prioritate, fr a se
stnjeni consumul/comercializarea imediat a acestora.
Comisia de inventariere are obligatia s controleze toate locurile n care pot exista
bunuri care trebuie supuse inventarierii.
18. Toate bunurile ce se inventariaz se nscriu n listele de inventariere, care trebuie s
se ntocmeasc pe locuri de depozitare, pe gestiuni si pe categorii de bunuri.
19. - (1) Bunurile existente n entitate si apartinnd altor entitti (nchiriate, n leasing,
n concesiune, n administrare, n custodie, primite n vederea vnzrii n regim de
consignatie, spre prelucrare etc.) se inventariaz si se nscriu n liste de inventariere
distincte. Listele de inventariere pentru aceste bunuri trebuie s contin informatii cu
privire la numrul si data actului de predare-primire si ale documentului de livrare,
precum si alte informatii utile.
Listele de inventariere cuprinznd bunurile apartinnd tertilor se trimit si persoanei
fizice sau juridice, romne ori strine, dup caz, creia i apartin bunurile respective, n
termen de cel mult 15 zile lucrtoare de la terminarea inventarierii, urmnd ca
proprietarul bunurilor s comunice eventualele nepotriviri n termen de 5 zile lucrtoare
de la primirea listelor de inventariere.
n caz de nepotriviri, entitatea detintoare este obligat s clarifice situatia diferentelor
respective si s comunice constatrile sale persoanei fizice sau juridice creia i apartin
bunurile respective, n termen de 5 zile lucrtoare de la primirea sesizrii.
(2) Societtile de leasing trebuie s solicite utilizatorilor furnizarea listelor de
inventariere cu bunurile care fac obiectul contractelor de leasing. n baza datelor cuprinse
n aceste liste, societatea de leasing poate calcula si nregistra ajustri pentru deprecierea
imobilizrilor sau a creantelor imobilizate, dup caz.
n cazul n care listele de inventariere nu sunt furnizate de ctre locatar, societatea de
leasing va putea constitui ajustri pentru deprecierea bunurilor respective, pe baza
preturilor de piat disponibile la data inventarierii, tinnd seama de caracteristicile
bunului ce face obiectul leasingului (an de fabricatie, durata de viat).
Pentru verificarea exactittii informatiilor primite, societtile de leasing pot ntreprinde
verificri faptice la locatari, potrivit procedurilor proprii.
(3) Pentru situatiile prevzute la prezentul punct, entittile detintoare ale bunurilor
sunt obligate s efectueze inventarierea si s trimit spre confirmare listele de
inventariere, dup cum proprietarii acelor bunuri sunt obligati s cear confirmarea
privind bunurile existente la terti. Neprimirea confirmrii privind bunurile existente la
terti nu reprezint confirmare tacit.
20. Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fr miscare ori greu
vandabile, comenzi n curs, abandonate sau sistate, precum si pentru creantele si
obligatiile incerte ori n litigiu se ntocmesc liste de inventariere distincte sau situatii
analitice separate, dup caz.
21. Determinarea stocurilor faptice se face astfel nct s se evite omiterea ori
inventarierea de dou sau de mai multe ori a acelorasi bunuri.
22. Bunurile aflate n expeditie se inventariaz de ctre entittile furnizoare, iar
bunurile achizitionate aflate n curs de aprovizionare se inventariaz de entitatea
cumprtoare si se nscriu n liste de inventariere distincte.
23. - (1) nainte de nceperea inventarierii produselor n curs de executie si a
semifabricatelor din productia proprie, este necesar:
- s se predea la magazii si la depozite, pe baza documentelor, toate produsele si
semifabricatele a cror prelucrare a fost terminat;
- s se colecteze din sectii sau ateliere toate produsele reziduale si deseurile,
ntocmindu-se documentele de constatare;
- s se ntocmeasc documentele de constatare si s se clarifice situatia
semifabricatelor a cror utilizare este ndoielnic.
(2) n cazul produselor n curs de executie se inventariaz att produsele care nu au
trecut prin toate fazele (stadiile) prelucrrii impuse de procesul tehnologic de productie,
ct si produsele care, desi au fost terminate, nu au trecut toate probele de receptionare
tehnic sau nu au fost completate cu toate piesele si accesoriile lor.
24. Inventarierea se efectueaz, de asemenea, pentru lucrrile si serviciile n curs de
executie sau neterminate.
25. - (1) Materiile prime, materialele, piesele de schimb, semifabricatele etc., aflate n
sectiile de productie si nesupuse prelucrrii, nu se consider produse n curs de executie.
Acestea se inventariaz separat si se repun n conturile din care provin, diminundu-se
cheltuielile, iar dup terminarea inventarierii acestora se evidentiaz n conturile initiale
de cheltuieli.
(2) Inventarierea produselor, lucrrilor si serviciilor n curs de executie din cadrul
sectiilor auxiliare se face prin stabilirea stadiului de executare a acestora.
26. La entittile care au activitate de constructii-montaj, pe baza constatrii la fata
locului, se includ n liste de inventariere distincte, pe categorii de lucrri si prti de
elemente de constructii la care n-a fost executat ntregul volum de lucrri prevzute n
devize, respectiv lucrri executate (terminate), dar nereceptionate de ctre beneficiar,
denumirea obiectului si valoarea determinat potrivit stadiului de executie, potrivit valorii
din documentatia existent (devize), precum si n functie de volumul lucrrilor realizate
la data inventarierii.
27. Inventarierea lucrrilor de modernizare nefinalizate sau de reparatii ale cldirilor,
instalatiilor, masinilor, utilajelor, mijloacelor de transport si ale altor bunuri se face prin
verificarea la fata locului a stadiului fizic al lucrrilor. Astfel de lucrri se consemneaz
ntr-o list de inventariere distinct, n care se indic denumirea obiectului supus
modernizrii sau reparatiei si valoarea determinat potrivit costului de deviz si celui
efectiv al lucrrilor executate.
28. - (1) Creantele si obligatiile fat de terti sunt supuse verificrii si confirmrii pe
baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de creante si datorii care
detin ponderea valoric n totalul soldurilor acestor conturi, potrivit "Extrasului de cont"
(cod 14-6-3) sau punctajelor reciproce scrise. Nerespectarea acestei proceduri, precum si
refuzul de confirmare constituie abateri de la prezentele norme si se sanctioneaz potrivit
legii.
(2) n situatia entittilor care efectueaz decontarea creantelor si obligatiilor pe baz de
deconturi interne sau deconturi externe periodice confirmate de ctre parteneri, aceste
documente pot tine locul extraselor de cont confirmate.
29. - (1) Disponibilittile bnesti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de
garantie, acreditivele, ipotecile, precum si alte valori aflate n casieria entittilor se
inventariaz n conformitate cu prevederile legale.
(2) Disponibilittile aflate n conturi la bnci sau la unittile Trezoreriei Statului se
inventariaz prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele
din contabilitatea entittii.
n acest scop, extrasele de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zi bancar,
puse la dispozitie de institutiile de credit si unittile Trezoreriei Statului, vor purta
stampila oficial a acestora.
n cazul entittilor care, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicat, au optat
pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, sunt avute n vedere
informatiile aferente ultimei zile a exercitiului financiar astfel ales.
(3) Disponibilittile n lei si n valut din casieria entittii se inventariaz n ultima zi
lucrtoare a exercitiului financiar, dup nregistrarea tuturor operatiunilor de ncasri si
plti privind exercitiul respectiv, confruntndu-se soldurile din registrul de cas cu
monetarul si cu cele din contabilitate.
30. Inventarierea titlurilor pe termen scurt si lung se efectueaz pe baza documentelor
care atest detinerea acestora (registrul actionarilor, documente care au stat la baza
achizitiei sau primirii cu titlu gratuit) cu respectarea legislatiei n vigoare.
31. - (1) nscrierea n listele de inventariere a mrcilor postale, a timbrelor fiscale, a
tichetelor de cltorie, a tichetelor de mas, a tichetelor cadou, a tichetelor de cres, a
tichetelor de vacant, a bonurilor cantitti fixe, a biletelor de spectacole, de intrare n
muzee, expozitii si altele asemenea se face la valoarea lor nominal, cu exceptia
timbrelor cu valoare filatelic. Pentru bunurile de aceast natur, constatate fr utilitate
(expirate, deteriorate), se ntocmesc liste de inventariere distincte.
(2) Inventarierea timbrelor filatelice se efectueaz potrivit procedurii elaborate n acest
scop de ctre administratorii entittilor care le au n evident.
32. Pentru toate celelalte elemente de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii,
cu ocazia inventarierii, se verific realitatea soldurilor conturilor respective, iar pentru
cele aflate la terti se fac cereri de confirmare, care se vor atasa la listele respective dup
primirea confirmrii.
33. Pe ultima fil a listei de inventariere, gestionarul trebuie s mentioneze dac toate
bunurile si valorile bnesti din gestiune au fost inventariate si consemnate n listele de
inventariere n prezenta sa. De asemenea, acesta mentioneaz dac are obiectii cu privire
la modul de efectuare a inventarierii. n acest caz, comisia de inventariere este obligat s
analizeze obiectiile, iar concluziile la care a ajuns se vor mentiona la sfrsitul listelor de
inventariere.
Listele de inventariere se semneaz pe fiecare fil de ctre presedintele si membrii
comisiei de inventariere, de ctre gestionar, precum si de ctre specialisti solicitati de
ctre presedintele comisiei de inventariere pentru participarea la identificarea bunurilor
inventariate.
n cazul gestiunilor colective (cu mai multi gestionari), listele de inventariere se
semneaz de ctre toti gestionarii, iar n cazul predrii-primirii gestiunii, acestea se
semneaz att de ctre gestionarul predtor, ct si de ctre cel primitor.
34. - (1) Completarea listelor de inventariere se efectueaz fie folosind sistemul
informatic de prelucrare automat a datelor, fie prin nscrierea elementelor de active
identificate, fr spatii libere si fr stersturi, conform procedurilor interne aprobate.
Listele de inventariere utilizate sunt cele prezentate ca model n anexa nr. 3 la Ordinul
ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-
contabile.
(2) n cazul imobilizrilor corporale, precum si al celorlalte elemente de natura
activelor pentru care exist constituite ajustri pentru depreciere sau ajustri pentru
pierdere de valoare, n listele de inventariere se nscrie valoarea de nregistrare n
contabilitate a acestora, mai putin ajustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare
nregistrate pn la data inventarierii, care se compar cu valoarea lor actual, stabilit cu
ocazia inventarierii, pe baz de constatri faptice.
(3) n situatia n care elementele de natura activelor sunt inventariate prin metode de
identificare electronic (de exemplu: cititor de cod de bare etc.), datele fiind transmise
direct n sistemul informatic financiar-contabil, listele de inventar sunt editate direct din
sistemul informatic. Se vor edita listele complete cu toate pozitiile inventariate sau n
mod selectiv numai pentru acele pozitii, repere unde se constat diferente cantitative sau
valorice (deprecieri), dup caz.
n cazul n care se editeaz liste de inventariere care cuprind numai pozitiile (reperele)
la care se constat diferente cantitative sau valorice, listele complete de inventariere se
pstreaz pe suport magnetic, pe durata legal de pstrare a documentelor. n astfel de
situatii, evaluarea bunurilor n vederea stabilirii eventualelor ajustri se efectueaz prin
analiza si evaluarea tuturor elementelor inventariate, nu numai a celor la care s-au
constatat diferente cantitative.
Inventarierile partiale, precum si inventarierile efectuate n cursul anului, atunci cnd
entitatea efectueaz mai multe inventarieri, se efectueaz cu respectarea prezentelor
norme, mai putin completarea "Registrului-inventar" (cod 14-1-2), care se efectueaz cu
ocazia inventarierii anuale.
(4) Pentru inventarierea elementelor de natura activelor care nu au substant material,
a datoriilor si capitalurilor proprii se ntocmesc situatii analitice distincte. Totalul
situatiilor analitice astfel ntocmite se verific cu soldurile conturilor sintetice
corespunztoare, care se preiau n "Registrul-inventar" (cod 14-1-2).
35. - (1) Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic
si nscrise n listele de inventariere cu cele din evidenta tehnico-operativ (fisele de
magazie) si din contabilitate.
(2) nainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaz la o analiz a tuturor
stocurilor nscrise n fisele de magazie si a soldurilor din contabilitate pentru bunurile
inventariate. Erorile descoperite cu aceast ocazie trebuie corectate operativ, dup care se
procedeaz la stabilirea rezultatelor inventarierii prin confruntarea cantittilor
consemnate n listele de inventariere cu evidenta tehnico-operativ pentru fiecare pozitie.
36. - (1) Evaluarea, cu ocazia inventarierii, a elementelor de natura activelor, datoriilor
si capitalurilor proprii se face potrivit prevederilor reglementrilor contabile aplicabile,
precum si ale prezentelor norme.
(2) Evaluarea se va efectua cu respectarea principiului permanentei metodelor, potrivit
cruia modelele si regulile de evaluare trebuie mentinute, asigurnd comparabilitatea n
timp a informatiilor contabile.
37. La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplic principiul prudentei, potrivit
cruia se tine seama de toate ajustrile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de
valoare.
n cazul n care se constat c valoarea de inventar este mai mare dect valoarea cu
care acesta este evidentiat n contabilitate, n listele de inventariere se nscriu valorile din
contabilitate.
n cazul n care valoarea de inventar a bunurilor este mai mic dect valoarea din
contabilitate, n listele de inventariere se nscrie valoarea de inventar.
38. Pentru elementele de natura activelor la care s-au constatat deprecieri, pe baza
listelor de inventariere ntocmite distinct comisia de inventariere face propuneri de
ajustri pentru depreciere sau ajustri pentru pierdere de valoare, dup caz, ori de
nregistrare a unor amortizri suplimentare (pentru deprecierile ireversibile ale
imobilizrilor amortizabile), acolo unde este cazul, artnd totodat cauzele care au
determinat aceste deprecieri.
39. Pentru toate plusurile, lipsurile si deprecierile constatate la bunuri, precum si
pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de prescriptie a creantelor sau din
alte cauze, comisia de inventariere solicit explicatii scrise de la persoanele care au
rspunderea gestionrii bunurilor, respectiv a urmririi decontrii creantelor.
Pe baza explicatiilor primite si a documentelor analizate, comisia de inventariere
stabileste natura lipsurilor, pierderilor, pagubelor si deprecierilor constatate, precum si
natura plusurilor, propunnd, n conformitate cu dispozitiile legale, modul de regularizare
a diferentelor dintre datele din contabilitate si cele faptice, rezultate n urma inventarierii.
40. - (1) n situatia constatrii unor plusuri n gestiune, bunurile respective se
evalueaz potrivit reglementrilor contabile aplicabile.
(2) n cazul constatrii unor lipsuri imputabile n gestiune, administratorii trebuie s
imput persoanelor vinovate bunurile lips la valoarea lor de nlocuire.
Prin valoare de nlocuire, n sensul prezentelor norme, se ntelege costul de achizitie al
unui bun cu caracteristici si grad de uzur similare celui lips n gestiune la data
constatrii pagubei, care cuprinde pretul de cumprare practicat pe piat, la care se
adaug taxele nerecuperabile, inclusiv TVA, cheltuielile de transport, aprovizionare si
alte cheltuieli, accesorii necesare pentru punerea n stare de utilitate sau pentru intrarea n
gestiune a bunului respectiv. n cazul bunurilor constatate lips, ce urmeaz a fi imputate,
care nu pot fi cumprate de pe piat, valoarea de imputare se stabileste de ctre o comisie
format din specialisti n domeniul respectiv.
(3) La stabilirea valorii debitului, n cazurile n care lipsurile n gestiune nu sunt
considerate infractiuni, se are n vedere posibilitatea compensrii lipsurilor cu eventualele
plusuri constatate, dac sunt ndeplinite urmtoarele conditii:
- s existe riscul de confuzie ntre sorturile aceluiasi bun material, din cauza asemnrii
n ceea ce priveste aspectul exterior: culoare, desen, model, dimensiuni, ambalaj sau alte
elemente;
- diferentele constatate n plus sau n minus s se refere la aceeasi perioad de gestiune
si la aceeasi gestiune.
(4) Nu se admite compensarea n cazurile n care s-a fcut dovada c lipsurile
constatate la inventariere provin din sustragerea sau din degradarea bunurilor respective
datorat vinovtiei persoanelor care rspund de gestionarea acestor bunuri.
(5) Listele cu sorturile de produse, mrfuri, ambalaje si alte valori materiale care
ntrunesc conditiile de compensare datorit riscului de confuzie se aprob anual de ctre
administratori, ordonatorii de credite sau persoana care are obligatia gestionrii si servesc
pentru uz intern n cadrul entittilor respective.
Compensarea se face pentru cantitti egale ntre plusurile si lipsurile constatate.
n cazul n care cantittile sorturilor supuse compensrii, la care s-au constatat plusuri,
sunt mai mari dect cantittile sorturilor admise la compensare, la care s-au constatat
lipsuri, se va proceda la stabilirea egalittii cantitative prin eliminarea din calcul a
diferentei n plus. Aceast eliminare se face ncepnd cu sorturile care au preturile unitare
cele mai sczute, n ordine cresctoare.
n cazul n care cantittile sorturilor supuse compensrii, la care s-au constatat lipsuri,
sunt mai mari dect cantittile sorturilor admise la compensare, la care s-au constatat
plusuri, se va proceda, de asemenea, la stabilirea egalittii cantitative prin eliminarea din
calcul a cantittii care depseste totalul cantitativ al plusurilor. Eliminarea se face
ncepnd cu sorturile care au preturile unitare cele mai sczute, n ordine cresctoare.
41. - (1) Pentru bunurile la care sunt acceptate sczminte, n cazul compensrii
lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere, sczmintele se calculeaz numai n
situatia n care cantittile lips sunt mai mari dect cantittile constatate n plus.
n aceast situatie, cotele de sczminte se aplic n primul rnd la bunurile la care s-au
constatat lipsurile.
Dac n urma aplicrii sczmintelor respective mai rmn diferente cantitative n
minus, cotele de sczminte se pot aplica si asupra celorlalte bunuri admise n
compensare, la care s-au constatat plusuri sau la care nu au rezultat diferente.
Diferenta stabilit n minus n urma compensrii si aplicrii tuturor cotelor de
sczminte, reprezentnd prejudiciu pentru entitate, se recupereaz de la persoanele
vinovate, n conformitate cu dispozitiile legale.
(2) Normele privind limitele admisibile la perisabilitate sau cele stabilite intern nu se
aplic anticipat, ci numai dup constatarea existentei efective a lipsurilor si numai n
limita acestora.
De asemenea, limitele de perisabilitate nu se aplic automat, acestea fiind considerate
limite maxime.
(3) Pentru pagubele constatate n gestiune rspund persoanele vinovate de producerea
lor. Imputarea acestora se face la valoarea de nlocuire, asa cum a fost definit n
prezentele norme.
42. Rezultatele inventarierii se nscriu de ctre comisia de inventariere ntr-un proces-
verbal.
Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie s contin, n principal,
urmtoarele elemente: data ntocmirii, numele si prenumele membrilor comisiei de
inventariere, numrul si data deciziei de numire a comisiei de inventariere,
gestiunea/gestiunile inventariat/inventariate, data nceperii si terminrii operatiunii de
inventariere, rezultatele inventarierii, concluziile si propunerile comisiei cu privire la
cauzele plusurilor si ale lipsurilor constatate si persoanele vinovate, precum si propuneri
de msuri n legtur cu acestea, volumul stocurilor depreciate, fr miscare, cu miscare
lent, greu vandabile, fr desfacere asigurat si propuneri de msuri n vederea
reintegrrii lor n circuitul economic, propuneri de scoatere din functiune a imobilizrilor
corporale, respectiv din evident a imobilizrilor necorporale, propuneri de scoatere din
uz a materialelor de natura obiectelor de inventar si declasare sau casare a unor stocuri,
constatri privind pstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrittii bunurilor din
gestiune, precum si alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.
43. Propunerile cuprinse n procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezint, n
termen de 7 zile lucrtoare de la data ncheierii operatiunilor de inventariere,
administratorului, ordonatorului de credite sau persoanei responsabile cu gestiunea
entittii. Acesta, cu avizul conductorului compartimentului financiar-contabil si al
conductorului compartimentului juridic, decide asupra solutionrii propunerilor fcute,
cu respectarea dispozitiilor legale.
44. - (1) "Registrul-inventar" (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu n
care se nscriu rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si
capitalurilor proprii, grupate dup natura lor, conform posturilor din bilant.
Elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii nscrise n registrul-
inventar au la baz listele de inventariere, procesele-verbale de inventariere si situatiile
analitice, dup caz, care justific continutul fiecrui post din bilant.
(2) n cazul n care inventarierea are loc pe parcursul anului, datele rezultate din
operatiunea de inventariere se actualizeaz cu intrrile sau iesirile din perioada cuprins
ntre data inventarierii si data ncheierii exercitiului financiar, datele actualizate fiind apoi
cuprinse n registrul-inventar. Operatiunea de actualizare a datelor rezultate din
inventariere se va efectua astfel nct la sfrsitul exercitiului financiar s fie reflectat
situatia real a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
(3) Completarea registrului-inventar se efectueaz n momentul n care se stabilesc
soldurile tuturor conturilor bilantiere, inclusiv cele aferente impozitului pe profit, si
ajustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare, dup caz.
Registrul-inventar poate fi adaptat n functie de specificul si necesittile entittilor, cu
conditia respectrii continutului minim de informatii prevzut pentru acesta.
45. - (1) Rezultatele inventarierii trebuie nregistrate n evidenta tehnico-operativ n
termen de cel mult 7 zile lucrtoare de la data aprobrii procesului-verbal de inventariere
de ctre administrator, ordonatorul de credite sau persoana responsabil cu gestiunea
entittii.
Rezultatul inventarierii se nregistreaz n contabilitate potrivit prevederilor Legii nr.
82/1991, republicat, si n conformitate cu reglementrile contabile aplicabile.
(2) Pe baza registrului-inventar si a balantei de verificare ntocmite la finele
exercitiului financiar se ntocmeste bilantul, parte component a situatiilor financiare
anuale, ale crui posturi trebuie s corespund cu datele nregistrate n contabilitate, puse
de acord cu situatia real a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor
proprii, stabilit pe baza inventarului.
46. - (1) Prevederile Legii nr. 82/1991, republicat, si ale reglementrilor contabile
aplicabile referitoare la obligativitatea corelrii datelor din bilant cu datele nregistrate n
contabilitate, puse de acord cu situatia real a elementelor de natura activelor, datoriilor si
capitalurilor proprii stabilit pe baza inventarului, se aplic si institutiilor publice.
Bunurile aflate n administrarea institutiilor publice se inventariaz anual, cu exceptia
cldirilor, constructiilor speciale si a celorlalte bunuri aflate n gestiunea misiunilor
diplomatice si a oficiilor consulare, care se inventariaz o dat la 3 ani.
Inventarierea bunurilor din patrimoniul cultural national mobil, a fondurilor de carte, a
valorilor de muzeu si a recuzitei n cadrul institutiilor artistice de spectacole se face n
conditiile si la termenele stabilite prin norme elaborate de Ministerul Culturii, Cultelor si
Patrimoniului National, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.
(2) n functie de specificul activittii unor entitti, ministerele si celelalte organe de
specialitate ale administratiei publice centrale ai cror conductori au calitatea de
ordonatori principali de credite pot elabora norme proprii privind inventarierea unor
bunuri cu caracter specific aflate n administrare, inclusiv pentru stabilirea unor exceptii
de la regula general de inventariere, care sunt avizate de Ministerul Finantelor Publice.
(3) Bunurile constatate lips la inventariere se evalueaz si se nregistreaz n
contabilitate la valoarea contabil. Lipsurile imputabile se recupereaz de la persoanele
vinovate la valoarea de nlocuire, determinat potrivit prezentelor norme.
Bunurile constatate n plus se evalueaz si se nregistreaz n contabilitate la costul de
achizitie al acestora, n conformitate cu reglementrile contabile aplicabile, n functie de
pretul pietei la data constatrii sau de costul de achizitie al bunurilor similare.
Pentru lipsuri, sustrageri si orice ale fapte care produc pagube ce constituie infractiuni,
ordonatorul de credite este obligat s sesizeze organele de urmrire penal n conditiile si
la termenele stabilite de lege.
Pagubele constatate la inventariere, imputate persoanelor vinovate, precum si debitorii
deveniti insolvabili se evidentiaz n contabilitate n conturi analitice distincte, iar n
cadrul acestora, pe fiecare debitor, urmrindu-se recuperarea lor potrivit legii.
Scderea din contabilitate a unor pagube care nu se datoreaz culpei unei persoane se
face n baza aprobrii ordonatorului de credite respectiv, cu avizul ordonatorului de
credite ierarhic superior.
Plusul de cas constatat cu ocazia inventarierii numerarului din casieriile institutiilor
publice se vars la bugetul din care este finantat institutia public, paragraful bugetar
"Alte venituri".