Sunteți pe pagina 1din 4

Despre curriculum-ul la decizia scolii (CDS) Procesul de ofertare- probleme si solutii

1 Oferta arbitrara Una din problemele aparute la implementarea curriculum-ului la decizia scolii( CDS) o constituie nerespectarea reperelor privind oferta scolii, in sensul ca exista destul de multe cazuri in care procesul de ofertare ramane pur formal, CDS fiind definit ca nevoie a ,,umplerii schemei orare in absenta altui criteriu in afara celui de alocare de timp, arbitrara, in completarea trunchiului comun. Conform metodologiei de aplicare a CDS, in realizarea ofertei ,scolile trebuie sa tina seama de: resursele materiale ale scolii(un proiect de CDS nu va fi ofertat daca nu exista dotarea necesara pentru sustinerea cursului); resursele umane ale scolii( trebuie sa existe un cadru didactic calificat); conditii concrete locale(planul de dezvoltare al scolii va cuprinde posibilitatile de integrare in comunitate) nevoile si aptitudinile elevului(reperul fundamental, penru ca CDS este o modalitate de individualizare a parcursului elevului). Pentru a stabili o oferta care sa vina in intimpinarea nevoilor elevilor pot fi adoptate doua solutii: 1 Un chestionar cu intrebari inchise:pornind de la celelalte trei repere ,profesorul/invatatorul poate gandi 3-4 teme de optional pe care le defineste si le aplica intr-un chestionar elevilor si parintilor.( Care dintre temele de mai jos ti-ar placea la un curs de optional in anul urmator?-vor fi listate temele); Prelucrarea raspunsurilor presupune stabilirea temei cu gradul cel mai mare de interes); 2 Doua chestionare, unul cu intrebare deschisa, altul de tipul :Ce tema de optional ati dori sa parcurgeti in anul scolar urmaror?Vor fi prelucrate raspunsurile pe centre de interes si se vor defini teme de optional pornind de la centrele de interes cu cea mai mare concurenta precum si de la primele trei repere mentionate in documentele de politica educationala.Se va aplica apoi( si prelucra) chestionarul descris la 1.In acest mod oferta de optionale este derivata din chiar propunerile elevilor/sau parintilor. Daca optionalul raspunde nevoilor potentialilor beneficiari, atunci are mari sanse de a fi ales. 2 Lipsa ofertarii O alta problema grava este perceperea CDS ca o maniera de a salva norma diferitilor profesori, in absenta unei concurente reale de oferte, construite pe baza reperelor de ofertare mentionate mai sus.( CDS nu este inclus in planul cadru pentru a completa norma profesorilor ci pentru a oferi diferentierea parcursurilor elevilor pe temeiul respectarii individualitatii acestora;pe de alta parte pe termen mediu, scolile care nu vor realiza oferte serioase vor pierde teren in fata celor din aceeasi zona care inteleg

mecanismul pietei serviciilor educationale si construiesc o personalitate viabila a unitatii scolare). 3 Implicarea redusa sau lipsa implicarii CCS In conformitate cu ROI, responsabilii de arie curriculara constituiti in Consiliul de curriculum al scolii urmeaza sa construiasca oferta pe baza propunerilor venite din parte colegilor. Ei trebuie sa ia in considerare orice proiect CDS si sa-l evalueze in functie de reperele de ofertare. La nivelul invatamantului obligatoriu In cazul aprofundarilor si extinderilor CDS va lua in considerare profilul elevilor carora respectiva forma de CDS se adreseaza. Conform Ordinului 3638/11.04.2001, aprofundarea este posibila numai in cazuri de recuperare-respectiv lipsa atingerii standardelor minimale de catre anumiti elevi prin parcurgerea programei disciplinare in timpul alocat la trunchiul comun.Desi aceasta prevedere este si in Notificarea 11667/26.07.1999, sunt multe cazurile in care aprofundarea se opereaza in bloc la o clasa, ceea ce reprezinta o abordare gresita din insasi procesul de ofertare( este greu de presupus ca o intrega clasa se afla in situatie de ratrapaj). O alta abordare gresita a CDS de tip aprofundare consta in oferta acestuia la clasele initiale( clasa I sau fizica clasa a Via, etc) unde nu exista nici o justificare a ratrapajului. Mai apare si opinia gresita dupa care se ofera aprofundare pentru a parcurge intreg manualul-neintelegandu-se ca obligatorie este parcurgerea programei, manualul constituin doar o resursa a procesului de invatare si nu un document reglator. Extinderea Se recomanda mai ales elevilor cu performanta bune la o anumita materie, intrucat acest tip deCDS presupune parcurgerea obiectivelor si continuturilor marcate cu asterisc(*) in programa disciplinei.aprofundarile si disciplinele primesc alocare de timp din plaja orara a disciplinei.Deci, aceste doua tipuri de CDS nu sunt aplicabile si nu pot fi propuse pentru disciplinele cu nular fix de ore in planul cadru( limba romana, limba materna si matematica la gimnaziu, istorie si geografie la cls a VIII a, limba moderna 2 , latina, istoria si traditiile minoritatilor). In cazul propunerilor de optional, CCS va analiza programele care sustin propunerea facuta.In analiza programei, CCS poate tine seama de fisa de avizare disribuita de la nivel central prin inspectoratele scolare.In momentul lansarii ofertei se va tine seama si de adecvarea propunerii cu tipul de optional. Tipologia optionalelor in invatamantul obligatoriu: 1 Optionalul la nivelul disciplinei consta fie in activitati, module, proiecte care nu sunt incluse in programa scolara avansata de autoritatea centrala, fie dintr-o

disciplina care nu este prevazuta in planul-cadru odeloc sau pentru o anume clasa/ciclu curricular( ex limba moderna in cls I); 2 Optionalul la nivelul arriei curriculare:presupune alegerea unei teme care implica cel putin doua discipline dintr-o arie.In acest caz, pornind de la obiectivele cadru ale disciplinelor, vor fi formulate obiective de refwerinta din perspectiva temei pentru care s-a optat. 3 Optionalul la nivelul mai multor arii curriculare, implica cel putin doua discipline apartinand unor arii curriculare diferite.( permit dobandirea de achizitii cognitive de ordin inalt( de tipul generalizarii, transferului). La nivelul liceului Pornina de la anexa 1 la OMEN nr 3449 din 15.03.1999, CCS va putea analiza de fapt 4 tipuri de programe. A Optional de curriculul aprofundat; B Optional de curriculum extins C Optional ca disciplina noua D Optional ca tema integratoare O problema care se impune a fi elucidata este aceia a cunoasterii de catre elevi si parinti a ofertei care este publica si a intelegerii ei de catre acestia.In acest sens oferta trebuie sa cuprinda pe langa titlul propunerii si o prezentare care sa expliciteze in ce constau achizitiile pe care elevii le pot dobandi la cursul respectiv si carui tip de elevi se adreseaza cu precadere( facand transparente motivele alegarii unui anume grup tinta). Se impune ca la intalnirile cu parintii acestia sa fie informati nu numai asupra ofertei scolii ci si asupra rolului CDS in construirea parcursurilor elevilor in acord cu aptitudinile si interesele lor. ELABORAREA PROGRAMELOR DE OPTIONAL Lipsa programei Un optional nu este o activitate extrascolara.In momentul in care optionalul a fost ales, el devine obligatoriu, ca orice disciplina de trunchi comun, care presupune achizitii pe care copii le dobandesc precum si evaluarea nivelului acestora.Programa optionalului trebuie sa ne spuna la modul riguros ce urmeaza sa poata face copiii dupa parcurgerea cursuluilucru pe care doar planificarea calendaristica nu ni-l poate spune. Pentru elaborarea programei de optional s-a propus urmatoarea schema de proiectare care este in acord cu modelul programelor de trunchi comun.

Clasele I- a IX-a: Argument Obiective de referinta 1

Activitati de invatare

2 3 ........................ Lista de continuturi Modalitatile de evaluare Bibliografie Pentru Argument se va redacta -1 pagina care motiveaza cursul propus:nevoi ale elevilor, ale comunitatii, formarea unor competente de transfer etc. Obiectivele de referinta( pentru un optional de o ora pe saptamana se vor defini si urmari 5-6 obiective de referinta-pe care elevii urmeaza sa le atinga pana la sfarsitul anului)-vor fi formulate dupa modelul celor din programa nationala( al materiilor de trunchi comun) dar nu vor fi reluari ale acestora. Un obiectiv de referinta este corect formulat daca prin enuntul sau se raspunde la intrebarea,,ce poate sa faca elevul.Daca raspunsul nu este clar ( ceea ce poate face elevul nu poate fi demonstrat si evaluat) atunci obiectivul este prea general definit. Lista de continuturi cuprinde informatiile pe care optionalul le propune ca baza de operare pentru formarea capacitatilor vizate de obiective.Ca si in cazul informatiilor prevazute in programele obligatorii( ale disciplinelor de trunchi comun), informatiile din optionalului nu vor fi considerate un scop in sine ci mijloc pentru formarea intelectuala. Modalitati de evaluare Vor fi trecute tipurile de probe care se potrivesc optionalului propus( ex probe scrise, referat, proiect, probe practice, etc).NU vor fi incluse probele ca atare. ATENTIE! In cazul in care optionalul este prevazut pentru un nivel de scolaritate sau un ciclu curricular se vor defini si obiective cadru din care se vor deduce obiectivele de referinta pentru fiecare an de studiu.Dca oferta cuprinde un optional pentru mai multi ani de studiu, se va redacta cate o programa pentru fiecare an avand grija la progresia obiectivelor de la un an la altul.