Sunteți pe pagina 1din 2

Permis de navigatie (Certificat international de conducator de ambarcatiune de agrement)

Iunie 2008 Actele necesare obtinerii unui permis de navigatie clasa-categoria C / D la Capitania Snagov: 1. copie diploma de studii 2. copie BI/CI 3. adeverinta medicala "apt pt conducere ambarcatiune de agrement cu motor" (medic de familie) 4. doua fotografii tip pasaport 5. un dosar plic sau cu sina 6. costuri: taxa de examen 200 RON 7. fisa de insriere la examen - se completeaza personal la depunerea dosarului.

NOTA: In cazul schimbarii numelui se va depune o copie a certificatului de casatorie sau a hotararii judecatoresti. La depunerea dosarului, actele de la pct. 1 si 2 trebuie prezentate si in original, pentru confruntare. Obtinerea certificatului international de conducator de ambarcatiune de agrement se face conform Ordinului 534 in urma unui examen sustinut la o capitanie de port si da dreptul proprietarului sa conduca o ambarcatiune de agrement propulsata cu motor si/sau cu vele in zona reglementata de clasa permisului. Ambarcatiunile de agrement reprezinta orice ambarcatiune, propulsata cu motor si/sau cu vele, al carei corp are lungimea de 2,5 m pana la 24 m, care nu transporta marfuri si care este utilizata exclusiv in scopuri sportive si recreative. Exista mai multe categorii de certificate, in functie de zona de navigatie:

clasa A - certificat care da dreptul titularului sa conduca ambarcatiuni de agrement pe ape interioare si in toate zonele maritime; clasa B - certificat care da dreptul titularului sa conduca ambarcatiuni de agrement in zone maritime care sa nu depaseasca o distanta de maximum 12 Mm fata de coasta; clasa C - certificat care da dreptul titularului sa conduca ambarcatiuni de agrement in zone maritime care sa nu depaseasca o distanta de maximum 6 Mm fata de coasta;

clasa D - certificat care da dreptul titularului sa conduca ambarcatiuni de agrement pe ape interioare.

Pentru a conduce o ambarcatiune de agrement cu o putere a motorului de pana la 3,68 kW (4.93 CP) pe ape interioare nu este necesara detinerea certificatului international de conducator de ambarcatiune de agrement clasa D. Disciplinele de examen pt clasa D sunt: 1. Regulament de Navigatie pe Dunare - scris, test grila, punctaj max=10, punctaj min=8 2. Marinarie - scris, test grila, punctaj max=10, punctaj min=7 3. Conducerea si manevra ambarcatiunii cu motor - scris, test grila, punctaj max=10, punctaj min=7 Pentru clasa C (diferenta): COLREG - Regulamentul international de prevenire a coliziunior pe mare - scris, test grila, punctaj max=10, punctaj min=8