Sunteți pe pagina 1din 52

CAPITOLUL I

CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE


In Romania, ca de altfel in toate celelalte tari care au aderat la Uniunea Europeana, legislatia in domeniul achizitiilor publice a suferit modificari succesive. Acest fapt s-a datorat, pe de o parte, necesitatii indeplinirii angajamentelor asumate in vederea integrarii, dar si a adaptarii continue la realitatile economiei de piata romanesti. In anul 2001 s-a emis Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 60 care are drept scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica , precum si a cailor de atac al actului sau deciziei autoritatii contractante care aplica una dintre procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica. Pachetul legislativ privind atribuirea contractelor de achizitii publice, respectiv Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 , aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr.925/2006 si Hotararea Guvernului nr. 1660/2007, prin care a fost adoptat aquis-ul comunitar in domeniu, tine seama de diversitatea si complexitatea contractelor de achizitie publica ce sunt atribuite de autoritatile contractante , dar si de facilitatile puse la dispozitie de noile tehnologii informationale. Reforma sistemului achiziiilor publice este un angajament esenial asumat de Guvern n procesul de aderare la Uniunea European, implicnd restructurarea instituional, reformarea mentalitilor care au stat la baza sistemului de achiziii publice precum i eforturi susinute din partea tuturor instituiilor publice care au obligaia de a respecta prevederile cadrului legislativ n domeniu. Reforma sistemului achiziiilor publice a fost i este o prioritate a Guvernului, care s-a angajat s furnizeze resursele necesare n desfurarea acestui proces. n contextul respectarii angajamentelor asumate de Romnia n procesul de aderare la Uniunea Europena, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (A.N.R.M.A.P.) s-a nfiintat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 74/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006, ca institutie publica, n subordinea Guvernului si coordonarea directa a Primului Ministru si reprezinta elementul pivot pe care s-a bazat implementarea Strategiei de reforma a sistemului achizitiilor publice din Romania, adoptat prin H.G. nr.901/2005. Depasind cifra de 16% din media PIB - ului Uniunii Europene, achizitiile publice reprezinta una din principalele surse care alimenteaza procesul continuu de dezvoltare economica si sociala a Statelor Membre ale Uniunii Europene.Activitatea A.N.R.M.A.P. este orientata spre crearea si ntretinerea unui cadru propice valorificarii ntregului efort economic angajat si cresterii impactului social al procesului de achizitie publica, prin sustinerea unui sistem de achizitii publice sanatos, eficient si credibil. Mentinera unui cadru corespunzator de aplicare conforma a legislatiei n domeniul achizitiilor publice si responsabilizarea autoritatilor contractante si/sau a persoanelor fizice/juridice care au obligatia de a aplica procedurile de atribuire este singura modalitate prin care se poate garanta eficienta utilizarii fondurilor publice.

1.1.

Definirea achizitiilor publice


1

Achizitia publica reprezinta dobandirea definitiva sau temporara, de catre o persoana juridica definita ca autoritate contractanta, a unor produse, lucrari sau servicii, prin atribuirea unui contract de achizitie publica. Domeniul era reglementat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, astfel cum a fost aprobata prin Legea nr.212/2002. Adoptarea noii legislatii a avut ca scop nu numai transpunerea acquis-ului comunitar in domeniu dar si crearea unui sistem eficient de achizitionare a produselor, lucrarilor si serviciilor, sistem care are la baza un set de principii generale care vizeaza asigurarea liberei concurente, tratamentul egal, transparentei si, nu in ultimul rand, al utilizarii eficiente a fondurilor publice a fost o prioritate. Perfectionarea cadrului legislativ armonizat care a fost implementat n domeniul achizitiilor publice pe masura ce acquis-ul comunitar se modifica si/sau este mbunatatit, astfel nct sa se asigure permanent un grad ct mai ridicat de coerenta a legislatiei nationale n vigoare, concomitent cu respectarea deplina a compatibilitatii/conformitatii cu prevederile acquis-ului comunitar. Realizarea unui sistem al achizitiilor publice eficient si credibil reprezinta unul din elementele fundamentale ale procesului de integrare in Uniunea Europeana, cu impact asupra tuturor celorlalte arii de interes ale aquis-ului comunitar aferent Pietei interne. Procesul de achizitii publice exista cu scopul de a crea cadrul necesar cheltuirii fondurilor alocate autoritatilor contractante. Acestea trebuie sa gestioneze aceste fonduri in asa fel incat, pe parcursul anului, sa-si poata desfasura activitatea in conditii optime. n prezent, cadrul legislativ care reglementeaz aceste reguli este stabilit de urmtoarele acte normative: Ordonana de urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii aprobat prin Legea nr. 337/2006, modificat i completat prin Legea nr. 128/2007, OUG nr. 94/2007, HG nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 30/2006, Ordinul nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziie public, Directiva European 17 / 2004 / CE, Directiva European 18 / 2004 / CE, Directiva Europeana 66/2007/CE. Unul din principiile importante care stau la baza acestor reglementri, privete nlturarea barierelor comerciale, astfel nct s se asigure libertatea de micare a bunurilor i serviciilor n Uniunea European, iar decizia de achiziii n sectorul public s se ia n mod nediscriminatoriu, respectandu-se tratamentul egal, transparena i proporionalitatea, a corelaiei ntre necesitate, obiectul contractului i cerinele solicitate. Unul din impedimentele care impiedica desfurarea normal a procesului de achiziii publice, l reprezint nscrierea n documentaiile tehnice a unor specificaii tehnice discriminatorii, de natur s favorizeze un agent economic sau altul. Aceast practic contravine clar principiului nediscriminrii, enunat att de cadrul normativ european ct i de cel naional, care prevede asigurarea unei concurene reale, astfel nct toi operatorii economici s aib ansa de a depune oferte i de participa la procedura de atribuire. Soluia optim identificat de ctre Uniunea European i Organizaia Mondial a Comerului, pentru combaterea acestor practici a fost n utilizarea standadelor ca modalitate de definire a specificaiilor tehnice cuprinse n caietul de sarcini, ct i raportarea la standarde n situaia invers, cnd autoritatea contractant nu insereaz referiri la standarde n documentaia de atribuire, dar operatorul economic alege s fac dovada 2

ndeplinirii specificaiilor tehnice prin raportare la un standard. Astfel, n acest mod, operatorul economic are deplina libertate de a opta ntre modalitile de ndeplinire a cerinelor tehnice solicitate de autoritatea contractant, neputndu-i-se impune urmarea a unei ci anume, att timp ct face dovada c respectarea specificaiilor tehnice s-a fcut prin referire la urmtoarele documente: un standard naional care adopt un standard european, o omologare tehnic european, o specificaie tehnic comun utilizat n Comunitatea European, un standard internaional, alte reglementri tehnice elaborate de organ O alt obligaie a autoritilor contractante este s precizeze n documentaia de atribuire regulile obligatorii referitoare la condiiile de munc i de protecie a muncii, care sunt n vigoare la nivel naional i care trebuie respectate pe tot parcursul ndeplinirii contractului de lucrri ori de servicii, sau s indice instituiile competente de la care operatorii economici pot obine informaii detaliate privind reglementrile respective. In contextul economico-financiar actual, n care resursele financiare sunt tot mai limitate, recurgerea la standarde n scopul de a defini ct mai exact specificaiile tehnice i cerinele eseniale din caietul de sarcini, reprezint o prghie important n mecanismul de optimizare a costurilor de achiziie i o modalitate important prin care cu aceleai resurse materiale se pot achiziiona produse i servicii de un nalt grad calitativ care s corespund cerinelor pieei care devin tot mai restrictive din acest punct de vedere. 1.1.1 Scop. Principii

Avand in vedere necesitatea adoptarii unor masuri urgente pentru elaborarea si promovarea unei noi legislatii in domeniul achizitiilor publice, in contextul angajamentelor asumate de Romania in cadrul capitolului 1 Libera circulatie a marfurilor si al recomandarilor Comisiei Europene, Guvernul adopta O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, avand ca scop: a)promovarea concurentei intre operatorii economici; b)garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici; c)asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica; d)asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de catre autoritatile contractante. Principiile care guverneaza atribuirea contractelor de achizitie publica isi au izvorul in prevederile Tratatului CEE de la Roma. Cele patru libertati europene (libera circulatie a marfurilor, libera circulatie a serviciilor, libera circulatie a capitalurilor, libera circulatie a persoanelor) nu au ramas la nivel de concept ci au fost transpuse in practica sub forma de concepte. Rolul principiilor este acela de a armoniza relatiile ce intervin intr-un proces pentru a putea fi gasite sau construite solutii care sa satisfaca necesitatile aparute. Astfel, pe parcursul procesului de achizitie publica, la adoptarea oricarei decizii, pentru a asigura unitatea, omogenitatea, echilibrul si coerenta trebuie avute in vedere urmatoarele principii: a)nediscriminarea conform acestui principiu se asigura conditiile de manifestare a concurentei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de nationalitate sa poata participa la procedura de atribuire si sa aiba sansa de a deveni contractant.

b)tratamentul egal- respectarea acestui principiu inseamna stabilirea si aplicarea oricand pe parcursul procedurii de atribuire de reguli, cerinte si criterii identice pentru toti operatorii economici, astfel incat acestia sa beneficieze de sanse egale de a deveni contractanti. c)recunoasterea reciproca respectarea acestui principiu inseamna acceptarea produselor, serviciilor, lucrarilor oferite in mod licit pe piata Uniunii Europene, a diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autoritatile competente din alte state, cat si, specificatiile tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel national. Acest principiu reflecta de fapt, doua dintre libertatile Pietei Unice, si anume: libera circulatie a marfurilor si libera circulatie a serviciilor. d)transparenta acest principiu inseamna aducerea la cunostinta publicului a tuturor informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire. Pentru a asigura transparenta procedurii, autoritatea contractanta are obligatia de a publica anunturile de participare si de atribuire in SEAP, sau, dupa caz, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. e)proportionalitatea conform acestui principiu se asigura corelatia intre: necesitatile autoritatii contractante, obiectul contractului de achizitie publica si cerintele solicitate a fi indeplinite. Solicitarea de cerinte minime de selectie/calificare nejustificate in raport cu complexitatea contractului de achizitie publica poate conduce la afectarea principiului proportionalitatii. f)eficienta utilizarii fondurilor acest principiu inseamna folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului cu scopul de a obtine valoare pentru banii cheltuiti. Banii publici sunt epuizabili, astfel incat trebuie utilizati judicios pentru a sustine dezvoltarea durabila. Pentru aceasta trebuie avute in vedere obiectivele sociale, etice si de protectie a mediului. g)asumarea raspunderii exprima determinarea clara a sarcinilor si responsabilitatilor persoanelor implicate in procesul de achizitie publica, urmarindu-se asigurarea: profesionalismului, impartialitatii si independentei deciziilor adoptate pe parcursul derularii acestui proces. 1.1.2. Domeniul de aplicare Domeniul de aplicare a legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publica sunt: a) atribuirea contractului de achiziie public, inclusiv a contractului sectorial, n acest din urm caz fiind aplicabile prevederile cap. VIII- contracte sectoriale. b) ncheierea acordului-cadru; c) atribuirea, de ctre un operator economic fr calitate de autoritate contractant, a unui contract de lucrri,n cazul n care se ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele condiii: - respectivul contract este finanat/subvenionat n mod direct, n proporie de mai mult de 50%, de ctre o autoritate contractant; - valoarea estimat a respectivului contract este mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro; c1) atribuirea, de ctre un operator economic fr calitate de autoritate contractant, a unui contract de servicii, n cazul n care se ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele condiii: - respectivul contract este finanat/subvenionat n mod direct, n proporie de mai mult de 50%, de ctre o autoritate contractant;

- valoarea estimat a respectivului contract este mai mare dect echivalentul n lei a 200.000 euro; d) atribuirea contractului de achiziie public de ctre o autoritate contractant, n numele si pentru o alt persoan fizic/juridic, n cazul n care respectivul contract este finanat/subvenionat n mod direct, n proporie de mai mult de 50%, de ctre o autoritate contractant; e) organizarea concursului de soluii; f) atribuirea contractului de concesiune de lucrri publice si a contractului de concesiune de servicii, n acest caz fiind aplicabile prevederile cap. VII- contracte de concesiune. Prevederile O.U.G. 34/2006 nu se aplic pentru atribuirea contractului de achiziie public n cazul n care se ndeplineste cel puin una dintre urmtoarele condiii: a) contractul este inclus n categoria informaiilor secrete de stat, n conformitate cu legislaia n vigoare privind protecia informaiilor clasificate; b) ndeplinirea contractului necesit impunerea unor msuri speciale de siguran, pentru protejarea unor interese naionale, potrivit prevederilor legale n vigoare; Prevederile O.U.G. 342006 nu se aplica pentru atribuirea contractului de servicii care : a) are ca obiect cumprarea sau nchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cldiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. Atribuirea contractelor de servicii financiare care se ncheie,indiferent de form, n legtur cu contractul de cumprare sau de nchiriere ; b) se refer la cumprarea, dezvoltarea, producia sau coproducia de programe destinate difuzrii, de ctre instituii de radiodifuziune si televiziune; c) se refer la prestarea de servicii de arbitraj si conciliere; d) se refer la prestarea de servicii financiare n legtur cu emiterea, cumprarea, vnzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, n special operaii ale autoritii contractante efectuate n scopul atragerii de resurse financiare si/sau de capital, precum si la prestarea de servicii specifice unei bnci centrale de ctre Banca Naional a Romniei; e) se refer la angajarea de for de munc, respectiv ncheierea de contracte de munc; f) se refer la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate n totalitate de ctre autoritatea contractant si ale cror rezultate nu sunt destinate, n mod exclusiv, autoritii contractante pentru propriul beneficiu. Prezenta ordonan de urgen nu se aplic atunci cnd contractul de achiziie public este atribuit ca urmare a: a) unui acord internaional ncheiat n conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene si care vizeaz furnizarea de produse sau execuia de lucrri, destinate implementrii ori exploatrii unui proiect n comun cu statele semnatare, si numai dac prin acordul respectiv a fost menionat o procedur specific pentru atribuirea contractului respectiv; b) unui acord internaional referitor la staionarea de trupe si numai dac prin acordul respectiv a fost prevzut o procedur specific pentru atribuirea contractului respectiv; c) aplicrii unei proceduri specifice unor organisme si instituii internaionale; d) aplicrii unei proceduri specifice prevzute de legislaia comunitar, n contextul programelor si proiectelor de cooperare teritorial. Autoritile contractante au obligaia de a informa Autoritatea Naional pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziiilor Publice asupra acordurilor prevzute la alin. (1) lit. a), existente n domeniul lor de activitate.

Autoritatea Naional pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziiilor Publice are obligaia de a comunica Comisiei Europene informaiile primite potrivit alin. (2).*) 1.1.3. Tipuri de contracte Contractele de achiziie public sunt : a) contracte de lucrri ; b) contracte de furnizare ; c) contracte de servicii ; Contractul de lucrri este acel contract de achiziie public care are ca obiect : a) fie execuia de lucrri legate de una dintre activitile cuprinse n anexa nr. 1 sau execuia unei construcii ; b) fie att proiectarea, ct si execuia de lucrri legate de una dintre activitile cuprinse n anexa nr. 1 sau att proiectarea, ct si execuia unei construcii ; c) fie realizarea prin orice mijloace a unei construcii care corespunde necesitii si obiectivelor autoritii contractante, n msura n care acestea nu corespund prevederilor lit. A) si b). n sensul prevederilor alin. (1), prin construcie se nelege rezultatul unui ansamblu de lucrri deconstrucii de cldiri sau lucrri de geniu civil, destinat s ndeplineasc prin el nsusi o funcie tehnic sau economic. Contractul de furnizare este acel contract de achiziie public, altul dect contractul de lucrri, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumprare, inclusiv n rate, nchiriere sau leasing, cu sau fr opiune de cumprare. Contractul de achiziie public ce are ca obiect principal furnizarea de produse si, cu titlu accesoriu, operaiuni/lucrri de instalare si punere n funciune a acestora este considerat contract de furnizare. Contractul de servicii este acel contract de achiziie public, altul dect contractul de lucrri sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevzute n anexele nr. 2A si 2B. Contractul de achiziie public care are ca obiect principal prestarea unor servicii si, cu titlu accesoriu, desfsurarea unor activiti dintre cele prevzute n anexa nr. 1 este considerat contract de servicii. Contractul de achiziie public care are ca obiect att furnizarea de produse, ct si prestarea de servicii este considerat : a) contract de furnizare, dac valoarea estimat a produselor este mai mare dect valoarea estimat a serviciilor prevzute n contractul respectiv ; b) contract de servicii, dac valoarea estimat a serviciilor este mai mare dect valoarea estimat a produselor prevzute n contractul respectiv.

1.2. Sistemul de achizitii publice pana la aderarea

Romaniei la Uniunea Europeana


Achizitia publica reprezinta dobandirea definitiva sau temporara, de catre o persoana juridica definita ca autoritate contractanta, a unor produse, lucrari sau servicii,

prin atribuirea unui contract de achizitie publica. Domeniul era reglementat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, astfel cum a fost aprobata prin Legea nr.212/2002. Adoptarea acestei legislatii a avut ca scop nu numai transpunerea acquis-ului comunitar in domeniu dar si crearea unui sistem eficient de achizitionare a produselor, lucrarilor si serviciilor, sistem care are la baza un set de principii generale care vizeaza asigurarea liberei concurente, tratamentul egal, transparentei si, nu in ultimul rand, al utilizarii eficiente a fondurilor publice. Autoritatea contractanta avea obligatia de a face public intentia de a efectua achizitii publice , scop in care trebuia sa trimita spre publicare la Monitorul Oficial al Romaniei, partea a VI-a achizitii publice, anuntul de intentie. Anuntul de intentie trebuia sa cuprinda cel putin toate contractele de achizitie publica previzionate sa fie atribuite pana la sfarsitul anului bugetar si a caror valoare estimativa fara TVA sa fi fost egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 750.000 euro. Pentru contracte a caror valoare estimata , fara TVA, mai mica decat echivalentul in lei a 750.000 euro, publicarea anuntului de intentie era obtionala. Autoritatea contractanta avea obligatia de a repeta procedura de licitatie deschisa in cazul in care , numarul de furnizori, executanti sau prestatori care au depus oferta este mai mic de doi. In cazul in care, in urma repetarii procedurii, numarul de furnizori, executanti sau prestatori care au depus oferta era mai mic de doi, autoritatea contractanta avea dreptul fie a atribui contractul de achizitie publica ofertantului care a depus oferta, fie a repeta procedura. In cazul aplicarii procedurii prin cerere de oferta , numarul de furnizori, executanti sau de prestatori, carora autoritatea contractanta trebuia sa le transmita invitatia de participare, era de cel putin 5 , cu conditia sa existe un numar suficient de potentiali ofertanti.Autoritatea contractanta acvea dreptul de a publica si un anunt privind aplicarea procedurii printr-o cerere de oferta intr-o publicatie de circulatie nationala. Privitor la anularea aplicarii procedurii pentru atrubuirea contractului de achizitie publica , autoritatea contractanta avea dreptul de a anula aplicarea procedurii , daca lua aceasta decizie, de regula, inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii si, oricum, inainte de data incheierii contractului , in urmatoarele cazuri: a) nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfacator al concurentei, respectiv numarul de candidati/ofertanti era mai mic decat cel minim prevazut pentru fiecare procedura; b) nici unul dintre candidati/ofertanti nu indeplinea conditiile de calificare prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei; c) erau prezentate numai oferte necorespunzatoare; d) circumstante exceptionale afectau procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica sau era imposibila incheierea contractului. O alta reglementare era cea legata de contestatii. In cazul organizarii unei licitatii, orice contestatie referitoare la modul de aplicare a procedurii de catre autoritatea contractanta trebuia inaintata chiar autoritatii a carei corectitudine era contestata, iar continuarea litigiului printr-o ulterioara actiune in justitie, aparea ca practic inutila atata timp cat incheierea si derularea contractului nu puteau fi oprite. Despagubirile se solicitau numai prin actiune in justitie, introdusa exclusiv in acest scop. Actiunea in justitie prin care se solicitau despagubiri se introducea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carui arie teritoriala de competenta se afla sediul autoritatii contractante. Impotriva hotararii tribunalului se putea declara recurs la sectia de contencios administrativ al Curtii de Apel.

Ori de cate se primea o contestatie inaintata in termen autoritatea contractanta suspenda in mod obligatoriu procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Perioada de suspendare aferenta solutionarii unui atac, fie pe cale administrativa, fie in justitie, nu putea depasi de regula 30 de zile si in nici un caz mai mult de 60 de zile. Perioada de suspendare atragea prelungirea in mod corespunzator a oricarei perioade afectate prin suspendare, cu exceptia perioadelor prevazute pentru exercitarea cailor de atac. Decizia de suspendare se comunica de indata de catre autoritatea contractanta contestatorului, precum si tuturor participantilor inca implicati in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, la data inaintarii contestatiei sau primirii notificarii. De indata ce se primea o contestatie sau o notificare privind introducerea unei actiuni in justitie autoritatea contractanta avea obligatia sa instiinteze despre aceasta si despre decizia sa motivata de a suspenda sau nu procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica pe toti participantii inca implicati in respectiva procedura, anexand copie de pe contestatia/notificarea primita. Autoritatea contractanta avea obligatia de a comunica tuturor participantilor inca implicati in procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica toate actele si deciziile ulterioare referitoare la contestatia/actiunea in justitie in cauza, in termen de 2 zile lucratoare de la primirea lor. In domeniul concesiunilor cadrul legal era asigurat de Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Faceau obiectul unei concesiuni bunurile, activitatile sau serviciile publice din urmatoarele domenii : a) transporturile publice ; b) autostrazile, podurile si tunelurile rutiere cu taxa de trecere ; c) infrastructurile rutiere, feroviare, portuare si aeroportuare civile ; d) constructia de hidrocentrale noi si exploatarea acestora, inclusiv a celor aflate in conservare ; e) serviciile postale ; f) spectrul de frecvente si retelele de transport si de distributie pentru telecomunicatii ; g) activitatile economice legate de cursurile de ape naturale si artificiale, lucrarile de gospodarire a apelor aferente acestora, statiile si instalatiile de masuratori hidrologice, meteorologice si de calitate a apelor si amenajarile piscicole ; h) terenurile proprietate publica, plajele, cheiurile si zonele libere ; i) retelele de transport si de distributie a energiei electrice si termice ; j) retelele de transport prin conducte si de distributie a petrolului si gazelor combustibile ; k) retelele de transport si de distributie publica a apei potabile ; l) exploatarea zacamintelor minerale si a substantelor solide si fluide ; m) exploatarea surselor termale ; n) resursele naturale ale zonei economice maritime si ale platoului continental ; o) bazele sportive, locurile de recreere, institutiile profesioniste de spectacole ; p) unitatile medico-sanitare, sectiile sau laboratoarele din structura acestora, precum si serviciile medicale auxiliare ; r) activitatile economice legate de punerea in valoare a monumentelor si siturilor istorice ; s) colectarea, depozitarea si valorificarea deseurilor ;

t) orice alte bunuri, activitati sau servicii publice care nu sunt interzise prin legi organice speciale. Nu puteau face obiectul concesiunii bunurile, activitatile sau serviciile publice in privinta carora nu exista autoritati de reglementare, ale caror avize sunt obligatorii in ceea ce privesc preturile sau tarifele practicate de concesionari. In conformitate cu angajamentele asumate de Romania in documentul de Pozitie pentru Capitolul 21 Politica Regionala si coordonarea instrumentelor structurale, Roamania va unifica si uniformiza cu acquis-ul comunitar intreaga legislatie privind regimul concesiunilor .

1.2.1. Cadrul legislativ Legislatia nationala privind achizitiilor publice nu era armonizata cu legislatia europeana, privind modalitile de exercitare a cilor de atac i a mecanismelor de soluionare a contestaiilor , cat si suprapunerile legislative care nu asigurau transparenta si eficienta achizitiilor publice. Regimul legislativ al achizitiilor publice era considerat ca imbunatatit fata de practicile anterioare. Achiziiile publice erau reglementate de o serie de prevederi legale cuprinse in acte normative ale Guvernului Romniei i ale altor instituii abilitate n acest domeniu, dup cum urmeaz : - Legea nr. 528/2004 pentru modificarea i completarea Ordonanei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum i a Legii nr. 219/ 1998 privind regimul concesiunilor - H.G. nr. 325/2000 pentru aplicarea regulilor privind transparenta si publicitatea achizitiilor publice; - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice- care are drept scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, precum si a cailor de atac al actului sau deciziei autoritatii contractante care aplica una dintre procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica ; - H.G. nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 60/2001normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice asigura cadrul organizatoric si metodologia unitara pentru organizarea si desfasurarea procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, precum si o mai mare flexibilitate in luarea deciziei de catre autoritatea contractanta atunci cand stabileste cerintele si criteriile pe baza carora se stabileste oferta castigatoare. - O.U.G. nr. 20/2002 privind achiziiile publice prin licitaii electronice ; - Legea nr. 212/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 60/2001 privind achiziiile publice ; - Legea nr. 468/2002 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice , pe care o modifica si o completeaza si care are drept scop stabilirea principiilor, a cadrului general si a conditiilor de utilizare a procedurii electronice pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, precum si a regulilor generale de asigurare prin utilizarea mijloacelor electronice a unei mai mari transparente in domeniul achizitiilor publice.

- H.G. nr. 608/2002 pentru completarea anexelor nr. 1 i 2 la Hotrrea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritilor contractante care au obligaia de a aplica prevederile Ordonanei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziiile publice prin licitaii electronice i produsele care urmeaz s fie achiziionate prin procedura de licitaie electronic ; - H.G. nr. 843/2002 pentru completarea anexelor nr. 1 i 2 la Hotrrea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritilor contractante care au obligaia de a aplica prevederile Ordonanei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziiile publice prin licitaii electronice i produsele care urmeaz s fie achiziionate prin procedura de licitaie electronic - Legea nr. 386/2003 pentru modificarea si completarea art. 41 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice - Ordonanta nr. 75/2004 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta nr. 60 /2001 privind achizitiile publice - O.U.G. nr. 40/2005 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziiile publice, stabileste in regim de urgenta masurilor care sa permita desfasurarea in conditii de transparenta, corectitudine si eficienta a achizitiilor publice de servicii de publicitate, precum si respectarea angajamentelor asumate in acest sens de Guvern, prin crearea Grupului de lucru pentru reglementarea publicitatii de stat. - Ordinul M.F.P. 1012/2001 privind aprobarea coninutului, structurii i modului de utilizare a Documentaiei standard pentru elaborarea i prezentarea ofertei pentru achizitia publica si de produse ; - Ordinul comun al M.F.P. i al M.L.P.T.L. nr. 1013/2001 privind aprobarea coninutului, structurii i modului de utilizare a Documentaiei standard pentru elaborarea i prezentarea ofertei pentru achiziia public de servicii; - Ordinul comun al M.F.P. i al M.L.P.T.L. nr. 1014/2001 privind aprobarea coninutului, structurii i modului de utilizare a Documentaiei standard pentru elaborarea i prezentarea ofertei pentru achiziia public de lucrri Atat H.G.R.. 461/2002, modificata, cat si Ordinele nr. 1012, 1013, 1014/2001 au fost adoptate inainte de prima modificare a O.U.G. nr. 60/2001 ; de aceea, unele din prevederile lor au fost implicit modificate prin modificarile aduse de O.U.G. nr.60/2001 ( de exemplu : plafonul pentru achizitii directe ridicat de la 1500 la 2000 euro prin Legea nr.212/2002). Pe 14 ianuarie 2004, Monitorul Oficial nr.20/2004 publica Hotararea Guvernului nr. 1587/2003 privind procedurile de conciliere pentru solutionarea divergentelor referitoasre la atribuirea contractelor de achizitii publice. Hotararea transpune in Romania prevederile Directivelor Europene privind procedurile de conciliere. In 2002, Romania a adoptat legislatia referitoare la sistemul electronic de achizitii publice (e-procurement), reglementate prin Ordonanta 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice . Modificarile ulterioare au fost aduse de Hotararea Guvernului nr.182/2002 privind lista autoritatilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei de Urgenta nr.20/2002. A fost urmata de diverse modificari si de Hotararea Guvernului nr. 179/2002 privind infiintarea Comisie de supraveghere a functionarii sistemului electronic de achizitii publice. Modificarea frecventa a reglementarilor in domeniu a creat un sentiment de nesiguranta in randul autoritatilor contractante din institutiile publice printr-un nivel ridicat de confuzie care a condus la numeroase greseli, interpretari eronate ale legii, si adesea la nerespectarea reglementarilor in vigoare pe motiv ca acestea sunt neclare.

10

Introducerea reglementarilor cu privire la e-procurement. La data publicarii reglementarilor cu privire la e-procurement exista convingerea ca aceasta modalitate va simplifica procesul de achizitii publice. Cu toate acestea realitatea nu a confirmat asteptarile. Motivul este legat de sistemul care permite folosirea unui criteriu unic de acordare a contractului prin sistemul electronic care exista in anul 2004, acesta fiind al celui mai mic pret. Consecinta a fost aceea ca s-a achizitionat produse si servicii de calitate indoielnica. Legea permite ca numele furnizorilor care nu isi indeplinesc obligatiilor contractuale sau care vand produse de slaba calitate in loc de cele de buna calitate sa fie puse pe o lista neagra. In ciuda acestei precizari, o asemenea lista nu a fost creata niciodata. Legea nu prevede sanctiuni severe pentru ncalcarea principiilor si regulilor de achizitii publice, nu blocheaza ncheierea unor contracte oneroase, ncalcnduse astfel n mod evident principiul folosirii eficiente a fondurilor publice. Considerand deficientele sistemului de achizitii publice din Romania este o buna strategie alaturarea Romaniei la UE, care va duce la nlturarea barierelor comerciale, astfel nct s se asigure libertatea de micare a bunurilor i serviciilor n Uniunea European, iar decizia de achiziii n sectorul public s se ia n mod nediscriminatoriu, respectandu-se tratamentul egal, transparena i proporionalitatea, a corelaiei ntre necesitate, obiectul contractului i cerinele solicitate.

1.2.2. Cadrul institutional In conformitate cu realizarea prevederilor din legislatie s-a stabilit cadrul institutional privind reglementarea si verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziitii publice. In acest sens, institutiile publice cu rol in sistemul achizitiilor publice sunt: Ministerul Finantelor Publice organ de specialitate al administratiei publice centrale responsabil pentru indeplinirea functiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica Ministerul Finantelor Publice aproba prin emiterea Ordinului nr.1012/2001 structura, continutul si modul de utilizare a Documentaiei standard pentru elaborarea i prezentarea ofertei pentru achiziia public de produse. Totodata, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei au emis Ordinele comune 1013 si 1014/2001 pentru aprobarea structurii , continutului si modul de utilizare pentru achizitia publica de servicii si rspectiv de lucrari. In vederea solutionarii contestatiilor sau a notificarilor privind introducerea unei actiuni in justitie, in scopul optimizarii procesului de monitorizare a sistemului de achizitii publice, autoritatea contractanta are obligatia sa instiinteze despre aceasta Ministerul Finantelor Publice, anexand copie de pe contestatia/notificarea primita. In cazul in care contestatia sau actiunea in justitie vizeaza aplicarea unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrari sau a unui contract de servicii de proiectare a constructiilor, atunci autoritatea contractanta are obligatia de a transmite instiintarea prevazuta la alin. (1) si Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Autoritatea contractanta are obligatia de a comunica Ministerului Finantelor Publice si, dupa caz, si Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului toate actele si deciziile ulterioare referitoare la contestatia/actiunea in justitie in cauza.

11

Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului a fost infiintat in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului Romaniei nr.412/2004 privind organizarea si functionarea acestuia. Prin Directia generala Relatii financiare externe , indeplineste si atributiile aferente Organismului intermediar pentru proiecte de infrastructura din domeniul transporturilor, finantate prin Fondul de coeziune, precum si ale Autoritatii de management pentru Programul Operational Sectorial pentru infrastructura de transport si energie , care ii revin conform reglementarilor. In baza H.G.R. nr. 18/2001 si H.G.R. nr. 1011/1999 pentru aprobarea Memorandumuluia de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind infiintarea Fondului National, Ministerul Finantelor Publice este responsabil pentru buna gestionare financiara a fondurilor nerambursabile PHARE, transferate Romaniei. Pentru implementarea programelor sustinute financiar de programul PHARE, Ministerul Finantelor Publice va colabora cu Ministerul Integrarii Europene si Agentiile si Autoritatile de Implementare. Curtea de Conturi. Potrivit prevederilor Constitutiei si ale legii proprii de organizare si functionare, Curtea de Conturi este imputernicita sa verifice modul in care autoritatile publice si alte organisme administreaza sau gestioneaza banul public. In exercitarea functiei si atributiilor sale, Curtea de Conturi a Romaniei a asigurat aplicarea practica a recomandarilor cuprinse in standardele internationale adoptate de Organizatia Internationala a Institutiilor Supreme de Audit (INTONSAI) si in Liniile directoare Europene de implementare a acestora. Astfel, Curtea de conturi a Romaniei, este una dintre institutiile fundamentale ale statului de drept care se bucura de independenta financiara, functionala, organizatorica si operationala in conformitate cu recomandarile Declaratiei de la Lima asupra liniilor directoare de control al finantelor publice. Curtea de Conturi a avut si are de indeplinit un rol cheie privind cresterea responsabilitatii in utilizarea si administrarea fondurilor publice, inclusiv a fondurilor alocate in Romania de alte institutii finantatoare, combaterea risipei si a fraudei cat si instaurarea unui climat ferm, de respectare riguroasa a disciplinei financiare si de gestionare solida a banului public. Avand in vedere ca rolul fiecarei institutii implicate in procesul achizitiilor publice nu era bine definit astfel incat participantii la procedurile de achizitie publica sa aiba o imagine clara asupra sistemului. In acest sens, se observa ca, nu exista o singura institutie care sa efectueze reglementare, controlul si solutionarea contestatiilor, drept pentru care impune, reforma sistemului achizitiilor publice prin infiintarea unui cadru organizatoric necesar pentru mbunatatirea sistemului de achizitii publice, n mod special prin functia de monitorizare, evaluare si control a modului de atribuire a contractelor de achizitii publice si atributia de dezvoltare a capacitatii de implementare la nivelul autoritatilor contractante.

CAPITOLUL II
EVOLUTII PRIVIND SISTEMUL ACHIZITIILOR PUBLICE DUPA ADERAREA ROMANIEI LA UNIUNEA EUROPEANA

12

Realizarea unui sistem al achiziiilor publice eficient i credibil a reprezentat unul dintre elementele fundamentale ale procesului de integrare n Uniunea European, cu impact asupra tuturor celorlalte arii de interes ale acquis-ului comunitar aferent "Pieei interne". n acest context intensificarea a fost elaborata o legislaie complet armonizata cu noua legislaie european . Realizarea procesului de reform a fost o prioritate a Guvernului, care s-a angajat s furnizeze resursele necesare. Principalele puncte slabe ale sistemului achiziiilor publice, semnalate n perioada 2001 - 2004, se pot sintetiza dup cum urmeaz: - suprapuneri legislative i distribuie neclar a competenelor instituiilor publice care sunt implicate n gestionarea sistemului achiziiilor publice, ceea ce a determinat o disolutie a autoritii i, implicit, a responsabilitilor; - derogri ad-hoc de la prevederile legislaiei privind achiziiile publice, n cazul atribuirii unor contracte de mare anvergur; - personal insuficient la nivelul structurii instituionale cu rol de reglementare i monitorizare; - capacitate adesea redus a autoritilor contractante de a aplica procedurile de atribuire a contractelor de achiziie public n mod corect i eficient; - sistem neadecvat de control intern ex-ante; - lipsa unei abordri coerente a procesului de instruire a personalului autoritilor contractante ; - mecanism ineficient de colectare a informaiilor privind modul de funcionare a sistemului achiziiilor publice; - sistem relativ lent i neperformant de soluionare a contestaiilor. Strategia de reforma a sistemului achizitiilor publice are n vedere remedierea, n intervalul de timp 2005 - 2007, a aspectelor negative constatate, asigurndu-se astfel calitatea i eficiena modului de funcionare a sistemului achiziiilor publice n Romnia, n concordan cu cerinele i standardele impuse la nivelul Uniunii Europene. n 2005, Guvernul a avut obligatia sa adopte o soluie eficient care s remedieze urgent deficienele punctuale ale sistemului achiziiilor publice semnalate la acea or. Soluia a constat n nfiinarea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice (ANRMAP). Autoritatea a devenit operaional n luna noiembrie 2005. Agenia i-a concentrat eforturile n direcia elaborrii i adoptrii noii legislaii n domeniul achiziiilor publice, armonizat cu acquis-ul comunitar, a eliminrii suprapunerilor legislative existente i a practicilor derogrilor ad-hoc de la prevederile legislaiei privind achiziiile publice, n cazul atribuirii unor contracte de mare anvergur i a dezvoltrii unui sistem de monitorizare, control i de soluionare a contestaiilor, eficient. Nu n ultimul rnd, ANRMAP a acionat prioritar pentru mbuntirea sistemului de instruire a personalului autoritilor contractante cu scopul de a asigura la nivelul acestora o capacitate corespunztoare de implementare a prevederilor legislative. n aprilie 2006 a fost adoptat noul cadru legislativ pentru achiziii publice, Ordonana de Urgen nr. 34, privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii. Steagul verde care recunoate n Raportul din mai 2006 ndeplinirea angajamentelor asumate de Romnia a aprut ca urmare a adoptrii noii legislaii precum i ca urmare a eforturilor ANRMAP i ale Ministerului Justiiei pentru a dezvolta i operaionaliza sistemul de soluionare a contestaiilor.

13

Noua legislaie n domeniul achiziiilor publice este apreciat de Comisia Europeana ca fiind clar i comprehensiv, respectnd prevederile directivelor europene n domeniu. Mai mult, aceasta furnizeaz un cadru legal unitar de aplicare al procedurilor de atribuire, indiferent dac acestea sunt desfurate n sistem tradiional sau electronic. n acest sens, noua lege aduce o serie de mbuntiri n procesul de atribuire a contractelor de achiziie public, la nivelul elaborrii specificaiilor tehnice, la nivelul procedurilor aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziie public, la nivelul modalitilor de flexibilizare a procesului de atribuire a respectivelor contracte precum i n ceea ce privete transparena procesului de achiziie public. De asemenea, prevederile relevante n materie de concesiuni sunt bazate pe conceptele de concesiune de lucrri publice (public work concessions) i concesiune de servicii publice (public service concessions) aa cum sunt ele definite n directivele europene. Noul cadru legislativ in domeniul achizitiilor publice aduce o serie de imbunatatiri in procesul de atribuire a contractelor de achizitie publica la nivelul : Transparentei : a) Dosarul de achizitie publica are caracter de informatie publica. Accesul persoanelor la aceste informatii: se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes public; nu poate fi restrictionat decat in masura in care sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii. b) Imbunatatirea semnificativa a procedurii de cerere de oferta: incepand cu data de 1 ianuarie 2007, cererea de oferte se initiaza prin transmiterea spre publicare in SEAP a unei invitatii de participare la competie. Invitatiile de participare la competie vor fi disponibile tuturor operatorilor economici de pe piata. Reguli de publicitate : a) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007 toate anunturile de intentie, de participare si de atribuire vor fi transmise de catre autoritatile contractante spre publicare in: SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice disponibil la adresa Internet www.elicitatie.ro), operat de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiilor (I.G.C.T.I) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru contractele importante Monitorul Oficial al Romaniei, dupa publicarea in SEAP b) A.N.R.M.A.P. verifica fiecare anunt transmis de catre autoritatile contractante spre publicare in SEAP daca Ve a contractului este mai mare decat urmatoarele praguri valorice: 40.000 Euro pt contractele de furnizare si de servicii ; 250.000 Euro pt contractele de lucrari; c) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anuntul transmis de catre autoritatile contractante spre publicare si nici de a-l transmite spre publicare in JOUE, fara obtinerea acceptului de publicare emis de catre A.N.R.M.A.P. Procesul de atribuire : a) Procedurile stabilite ca regula de atribuire a contractelor de achizitie publica sunt: licitatia deschisa licitatia restransa b) Procedurile de dialog competitiv, negociere cu/fara publicarea prealabila a unui anunt de participare sau cerere de oferta, pot fi utlizate numai in cazuri de exceptie, expres

14

prevazuta in lege. c) Sunt prevazute ca modalitati de atribuire speciale: acordurile-cadru licitatiile electronice sistemul de achizitie dinamic Termenele acordate pentru elaborarea si depunerea ofertelor sunt sunt identice cu cele prevazute de directivele europene. Din punct de vedere al specificatiilor tehnice prevazute in documentatia de atribuire, acestea trebuie sa fie formulate astfel incat sa permita oricarui ofertant accesul egal la procedura de atribuire si nu trebuie sa aiba ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natura sa restranga concurenta intre operatorii economici. Evaluarea ofertelor : In cadrul procedurilor de licitatie deschisa si cerere de oferte, care se desfasoara intro singura etapa, examinarea si evaluarea ofertelor se face ulterior verificarii documentelor ofertei care are drept scop confirmarea indeplinirii cerintelor de calificare relevante, cu privire la : a)situatia personala ; b)capacitatea de exercitare a activitatii profesionale ; c) situatia economico-financiara ; d)capacitatea tehnica sau profesionala ; e) standardele de asigurare a calitatii si de protectie a mediului, dupa caz. Documentele solicitate nu trebuie sa limiteze posibilitatea ofertantului de a demonstra indeplinirea criteriilor de calificare si prin alte mijloace edificatoare. Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta castigatoare dintre ofertele admisibile, pe baza aplicarii criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publica. In cazul in care autoritatea contractanta a optat pentru organizarea unei faze finale de licitatie electronica, atunci la aceasta etapa participa numai ofertantii ale caror oferte au fost declarate admisibile de catre comisia de evaluare. Oferta castigatoare se stabileste dupa finalizarea etapei de licitatie electronica. Solutionarea contestatiilor : poate fi contestat orice act al autoritatii contractante care incalca dispozitiile legale privind atribuirea contractului de achizitie publica, care produce sau poate produce efecte juridice. Obtiunile de valorificare a dreptului sau interesului legitim afectat sunt : a) calea administrativ-jurisdictionala prin depunerea unei contestatii la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor ; b) in justitie, in conditiile legii contenciosului administrativ ; Obiectul contestatiei consta in pretentia concreta dedusa judecatii si poate fi, dupa caz : anularea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite un act juridic si/sau recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim. Toate contractele de achizitie publica vor fi atribuite in conformitate cu legislatia nationala armonizata si cu Directivele Europene. Procesul de atribuire va respecta urmatoarele principii : - nediscriminarea; - tratamentul egal;

15

recunoasterea reciproca; transparenta; proportionalitatea; eficientizarea utilizarii fondurilor; asumarea raspunderii; Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.19/2009 pentru modificarea si completarea Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 , au fost introduse numeroase modificari ale cadrului legislativ din Romania in materia achizitiilor publice. Dupa intrarea in vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.19/2009, Directoratul General Piata Interna si Servicii (DG MARKT) al Comisiei Europene a sesizat Departamentul pentru Afaceri Europene cu privire la neconcordantele dintre unele prevederi ale acestei ordonante cu Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului. Drept urmare s-a constitutit grupul interministerial privind imbunatatirea cadrului de reglementare a achizitiilor publice.La data de 4 iunie 2009 a avut loc o ultima tele-conferinta impreuna cu reprezentanti ai DG MARKT si Directoratului General Politica Regionala (DG REGIO) in urma careia a fost agreata forma finala a textului modificarilor necesare, drept pentru care s-a adoptat Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.72/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. OUG nr. 72/2009 prevede ca, in cazul negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia descriptiva : "Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati, cat mai repede posibil, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic. Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsurile insotite de intrebarile aferente catre toti candidatii selectati, luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective". Actul normativ mai stabileste ca "in masura in care clarificarile sunt solicitate in timp util, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari trebuie sa fie transmis nu mai tarziu de 6 zile inainte de data-limita stabilita pentru inceperea negocierilor. In cazul accelerarii procedurii de negociere, raspunsul autoritatii contractante trebuie sa fie transmis nu mai tarziu de 4 zile inainte de data-limita stabilita pentru inceperea negocierilor". Daca operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel autoritatea contractanta in imposibilitate de a respecta termenul, aceasta din urma are totusi obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare, in masura in care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre operatorii economici inainte de data-limita de incepere a negocierilor. O.U.G. nr.72/2009 mai prevede ca "procesele si cererile privind actele autoritatilor contractante, acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor de achizitie publica se solutioneaza in prima instanta de catre sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante, cu exceptia litigiilor privind procedurile de atribuire de servicii si/sau lucrari aferente infrastructurii de transport de interes national, care se solutioneaza in prima instanta de catre Curtea de Apel Bucuresti." Totodata, actul normativ a introdus o noua formula de calcul al taxei de timbru pentru solutionarea in instanta a litigiilor privind O.U.G.nr. 34/2006, care va fi cuprinsa

16

intre 400 de lei si 2.200 lei, in functie de valoarea contractelor. O.U.G. nr. 72/2009 elimina, astfel, taxa de timbru in cuantum de 2% din valoarea estimata a achizitiei publice, introdusa prin O.U.G. nr. 19/2009.

2.1. Necesitatea armonizarii legislatiei nationale cu obiectivele europene privind achizitiile publice

Ca urmare a dobandirii calitatii de stat membru al Uniunii Europene, incapand cu 1 ianuarie 2007, Romania, pentru a deveni parte integranta a spatiului de libertate economica, securitate si justitie, are obligatia implementarii politicilor comunitare. Pentru Romania, armonizarea legislatiei reprezinta o necesitate care decurge, in primul rand, din optiunea sa fundamentala pentru reforma si constituirea unei economii de piata si, in acelasi timp, o obligatie asumata prin Acordul European instituind o asociere ntre Romnia, pe de o parte, Comunittile europene si statele membre, pe de alt parte, acord ratificat de tara noastr prin Legea nr. 20/1993. Capitolul III din Titlul V din Acord este consacrat exclusiv armonizrii legislatiei. Potrivit art. 70 din Acord, armonizarea legislatiei va urmri n special urmtoarele domenii: legea vamal, legea societtilor, legea bancar, conturile si taxele societtilor, sistemul achizitiilor publice, proprietatea intelectual, protectia fortei de munc si a locurilor de munc, securitatea social, serviciile financiare, regulile de concurent, protectia snttii si vietii oamenilor, animalelor si plantelor, protectia consumatorilor, impozitarea indirect, standardele si normele tehnice, legile si reglementrile n domeniul nuclear, transport si mediu.. Un alt obiectiv major a fost armonizarea legislatiei nationale aferente modalitatilor de exercitare a cailor de atac si a mecanismelor de solutionare a contestatiilor cu prevederile Directivei 2007/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivelor 89/665/CEE si 92/13/CEE ale Consiliului in ceea ce priveste ameliorarea eficacitatii cailor de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitii. Armonizarea legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 (aprobata prin Legea nr. 337/2006)cu pachetul legislativ european alacatuit din: Directiva 17/2004/EC - sectorul de utilitati Directiva 18/2004/EC - sectorul clasic Directiva 89/665/EEC - remedii pt. sectorul "clasic Directiva 92/13/EEC - remedii pt. sectorul "utilitati" Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind aplicarea procedurilor privind caile de atac fata de atribuirea contractelor de achizitii publice de produse si a contractelor publice de lucrari [4] si Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege si a actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achizitii publice ale entitatilor care desfasoara activitati in sectoarele apei, energiei, transporturilor si telecomunicatiilor [5] privesc caile de atac in materia contractelor atribuite de autoritatile contractante mentionate la articolul 1 alineatul (9) din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor 17

de achizitii publice de lucrari, de bunuri si de servicii [6] si respectiv de entitatile contractante mentionate la articolul 2 din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale [7]. Directivele 89/665/CEE si 92/13/CEE urmaresc sa asigure aplicarea efectiva a Directivelor 2004/18/CE si 2004/17/CE. Prin urmare, Directivele 89/665/CEE si 92/13/CEE se aplica numai contractelor care intra in domeniul de aplicare al Directivelor 2004/18/CE si 2004/17/CE in conformitate cu interpretarea Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene, indiferent de procedura competitiva sau de modalitatea de chemare la competitie utilizate, inclusiv concursurile de proiecte, sistemele de calificare si sistemele dinamice de achizitie. In conformitate cu jurisprudenta Curtii de Justitie, statele membre trebuie sa asigure existenta unor cai de atac efective si rapide impotriva deciziilor luate de autoritatile contractante si de entitatile contractante in ceea ce priveste includerea unui anumit contract in domeniul de aplicare personal si material al Directivelor 2004/18/CE si 2004/17/CE. Consultarea partilor interesate si a jurisprudentei Curtii de Justitie a evidentiat o serie de deficiente ale cailor de atac in statele membre. Ca rezultat al acestor deficiente, mecanismele instituite prin Directivele 89/665/CEE si 92/13/CEE nu permit intotdeauna sa se asigure respectarea dreptului comunitar, in special in stadiul in care abaterile inca pot fi corectate. Prin urmare, garantiile de transparenta si nediscriminare urmarite de directivele respective ar trebui sa fie consolidate astfel incat sa asigure ca Comunitatea, in ansamblul sau, beneficiaza pe deplin de efectele pozitive ale Directivelor 2004/18/CE si 2004/17/CE, in sensul modernizarii si simplificarii regulilor de atribuire a contractelor de achizitii publice. Directivele 89/665/CEE si 92/13/CEE ar trebui, prin urmare, sa fie modificate prin adaugarea unor precizari esentiale care vor permite atingerea rezultatelor dorite de legislativul comunitar. Deficientele constatate includ in special inexistenta unei perioade, intre decizia de atribuire a contractului si incheierea contractului in cauza, care sa permita o cale de atac efectiva. Aceasta are uneori drept rezultat faptul ca autoritatile si entitatile contractante care doresc sa faca ireversibile efectele deciziei de atribuire contestate initiaza foarte rapid semnarea contractului. Pentru a remedia aceasta deficienta, care constituie un obstacol important in calea protectiei juridice efective a ofertantilor interesati, adica a ofertantilor care nu au fost inca exclusi in mod definitiv, este necesar sa se prevada un termen suspensiv minim in timpul caruia incheierea contractului in cauza se suspenda, indiferent daca incheierea se produce in momentul semnarii contractului sau nu. La data de 1 ianuarie 2010 a intrat in vigoare Regulamentul Comisiei Europene nr. 1177/2009 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE i 2009/81/CE ale Parlamentului European i ale Consiliului n ceea ce privete pragurile de aplicare a acestora n cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii, dupa cum urmeaza : a) contractelor care au o valoare estimat, fr taxa pe valoare adugat (TVA), cel puin egal cu urmtoarele praguri: 387.000 euro, fara TVA in cadrul contractelor de bunuri si servicii; 4.845.000 euro , fara TVA in cadrul contractelor de lucrari ; b) concursurile de proiecte organizate n cadrul unei proceduri de atribuire a contractelor de servicii a cror valoare estimat, fr TVA, este egal sau mai mare de 387.000 euro, fara TVA ; c) concursurilor de proiecte n cadrul crora valoarea total a primelor de participare la concurs i a plilor acordate participanilor este egal sau mai mare de 387.000 euro, fara TVA ; d) 125.000 euro, fara TVA, pentru contractele de achiziii publice de bunuri i de servicii ; 18

e) pentru contractele de achiziii publice de bunuri atribuite de autoritile contractante care i desfoar activitatea n domeniul aprrii, 193.000 euro, fara TVA ; f) contractelor subvenionate direct cu peste 50 % de autoritile contractante i a cror valoare estimat, fr TVA, este egal cu sau mai mare de 4.845.000 euro: g) contractelor de servicii subvenionate direct cu peste 50 % de autoritile contractante i a cror valoare estimat, fr TVA, este egal cu sau mai mare de 193.000 euro ; h) Statele membre adopt toate msurile necesare pentru a se asigura c toi concesionarii de lucrri publice care nu sunt autoriti contractante aplic normele de publicitate definite de articolul 64 la atribuirea contractelor de achiziii publice de lucrri unor teri, n cazul n care valoarea respectivelor contracte este egal cu sau mai mare de 4.845.000 euro, fara TVA ; i) 387.000 euro, fara TVA pentru contractele de furnizare de bunuri si servicii ; j) 4.845.000 euro, fara TVA pentru contractele de lucrari ; Regulamentul a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2010, este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre. Fiind direct aplicabil in Romania, Regulamentul modifica pragurile valorice stabilite prin O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu privire la: -transmiterea spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) a anunturilor de intentie, de participare si de atribuire ; -aplicarea legislatiei achizitiilor publice contractelor finantate/subventionate cu peste 50% de catre o autoritate contractanta.

2.2. Elemente de noutate pentru organizarea si functionarea sistemului achizitiilor publice dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana
Reforma sistemului achiziiilor publice a implicat restructurarea instituional, reformarea mentalitilor care stau la baza sistemului actual, precum i eforturi financiare care au trebuit asumate. Realizarea procesului de reform a fost o prioritate a guvernului care s-a angajeazat s furnizeze resursele necesare. Strategia de reforma a sistemului achizitiilor publice a vizat problemele sistemice n domeniul achiziiilor publice, aa cum au fost relevate n mai multe rapoarte de evaluare. Principalele puncte slabe ale sistemului achiziiilor publice, semnalate n perioada 2001 - 2004, se pot sintetiza dup cum urmeaz: - suprapuneri legislative i distribuie neclar a competenelor instituiilor publice care sunt implicate n gestionarea sistemului achiziiilor publice, ceea ce a determinat o disolutie a autoritii i, implicit, a responsabilitilor; - derogri ad-hoc de la prevederile legislaiei privind achiziiile publice, n cazul atribuirii unor contracte de mare anvergur; 19

- personal insuficient la nivelul structurii instituionale cu rol de reglementare i monitorizare ; - capacitate adesea redus a autoritilor contractante de a aplica procedurile de atribuire a contractelor de achiziie public n mod corect i eficient; - sistem neadecvat de control intern ex-ante; - lipsa unei abordri coerente a procesului de instruire a personalului autoritilor contractante ; - mecanism ineficient de colectare a informaiilor privind modul de funcionare a sistemului achiziiilor publice; - sistem relativ lent i neperformant de soluionare a contestaiilor. Strategia de reforma a sistemului de achizitii publice a avut in vedere remedierea, n intervalul de timp 2005 - 2007, a aspectelor negative constatate, asigurnduse astfel calitatea i eficiena modului de funcionare a sistemului achiziiilor publice n Romnia, n concordan cu cerinele i standardele impuse la nivelul Uniunii Europene. Noua legislaie a integrat ntr-o viziune unitar att sistemul traditional al achizitiilor publice, ct i sistemul "achiziiilor electronice", evitnduse in acest mod suprapuneri legislative care creeaz dificulti de interpretare. De asemenea, n corpul noii legislaii au fost incluse i reglementri referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrri/servicii sau alte forme de parteneriat public-privat. Sistemul achizitiilor publice desemneaza ansamblul regulilor, principiilor, institutiilor si actiunilor referitoare la modul de cheltuire a banilor publici in interesul comunitatii si in care cererea lansata de o autoritate contractanta se intalneste cu oferta unui operator economic. Supravegherea sistemului achizitiilor publice este asigurata de : - Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (A.N.R.M.A.P.) institutie publica in subordinea Guvernului. - Ministerul Economiei si Finantelor (M.E.F.) Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice (U.C.V.A.P.) organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Guvernului. - Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale care a preluat atributiile Agentiei pentru Serviciile Societatii Informationale, aceasta fiind reorganizata prin Legea nr. 329/2009 , atributii ce se exercita prin Centrul National de Management pentru Societatea Informationala si Centrul National Romania Digitala - operatorul sistemului electronic de achizitii publice (S.E.A.P.) Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (C.N.S.C.) organism administrativ jurisdictional, independent. - Curtea de Conturi institutia suprema de control financiar. - Autoritatea de Audit autoritatea publica a statului constituita pe langa Curtea de Conturi, organism fara personalitate juridica independent din punct de vedere operational. Sistemul achizitiilor publice cuprinde autoritatea de reglementare, autoritatile contractante, operatorii economici si supraveghetorii sistemului. Autoritatea contractant are obligaia de a respecta principiile prevzute la art. 2 alin. (2) n relaia cu operatorii economici interesai s participe la procedura de atribuire. Procedurile de atribuire a contractului de achiziie public asigura o publicitate adecvata si transparenta a contractelor , precum o procedura de atribuire corecta si impartiala a acestora: a) licitaia deschis, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta;

20

b) licitaia restrns, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura, urmnd ca numai candidaii selectai s aib dreptul de a depune oferta; c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura si prin care autoritatea contractant conduce un dialog cu candidaii admisi, n scopul identificrii uneia sau mai multor soluii apte s rspund necesitilor sale, urmnd ca, pe baza soluiei/soluiilor, candidaii selectai s elaboreze oferta final; d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractant deruleaz consultri cu candidaii selectai si negociaz clauzele contractuale, inclusiv preul, cu unul sau mai muli dintre acestia. Negocierea poate fi: - negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare; - negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare; e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificat prin care autoritatea contractant solicit oferte de la mai muli operatori economici. Autoritatea contractant are dreptul de a organiza un concurs de soluii, respectiv o procedur special prin care achiziioneaz, ndeosebi n domeniul amenajrii teritoriului, al proiectrii urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau n cel al prelucrrii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concureniale de ctre un juriu, cu sau fr acordarea de premii. Autoritatea contractant are dreptul de a achiziiona direct produse, servicii sau lucrri, n msura n care valoarea achiziiei, estimat conform prevederilor seciunii a 2-a a prezentului capitol, nu depseste echivalentul n lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziie de produse, servicii sau lucrri. Achiziia se realizeaz pe baz de document justificativ, care n acest caz se consider a fi contract de achiziie public, iar obligaia respectrii prevederilor prezentei ordonane de urgen se limiteaz numai la prevederile art. 204 alin. (2). Atribuirea contractului de achizitie publica se face prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa. Orice autoritate contractanta are dreptul de a aplica procedurile de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice. Aplicarea acestor proceduri se realizeaza prin intermediul SEAP. Operatorul SEAP are obligaia de a asigura Autoritii Naionale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziiilor Publice accesul nerestricionat la anunurile transmise de ctre autoritile contractante, nainte de publicarea acestora. Autoritatea Naional pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziiilor Publice verific fiecare anun transmis de ctre autoritatea contractant pentru publicare n SEAP, n msura n care anunul respectiv este n legtur cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimat mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 124. Cadrul legislativ care reglementeaza achizitiile publice a prevazut, conform Directivelor Europene si un sistem de remedii in cazul in care, prin acte ale autoritatii contractante, se incalca prevederile legale. Solutionarea contestatiilor pe cale administrativjurisdictionala de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sau n justitie. In situatia in care, cu privire la acelasi obiect au fost formulate, att contestatie n fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, ct si actiune la instanta judecatoreasca, aceasta din urma, pentru asigurarea unei bune judecati, va putea

21

dispune, la cererea partilor sau din oficiu, prin ncheiere, ntrunirea cauzelor. ncheierea poate fi atacata numai o data cu fondul, iar Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor va transmite dosarul n termen de 3 zile de la comunicarea ncheierii. De un interes major sunt si modificarile introduse n ceea ce priveste calcularea taxei de timbru pentru cererile de chemare n judecata avnd ca obiect contractele care intra n sfera de aplicare a O.U.G. nr. 34/2006. Astfel, a fost eliminata taxa de timbru unica n cuantum de 2% din valoarea contractului de achizitie publica, care fusese introdusa prin O.U.G. nr. 19/2009. Potrivit noii reglementari, taxarea cererilor de chemare n judecata se va face diferentiat, n functie de mai multe praguri valorice ale contractelor. 2.2.1. Noutati in cadrul legislativ Avand in vedere necesitatea adoptarii unor masuri urgente pentru perfectionarea si dezvoltarea sistemului achizitiilor publice in contextul angajamentelor asumate de Romania si al recomandarilor Comisie Europene si a monitorizarii Uniunii Europene a pregatirilor de aderare s-au adoptat urmatoarele acte normative : - Hotararea nr. 901/2005 privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului achizitiilor publice, precum si a planului de actiune pentru implementarea acesteia in perioada 2005 2007 ; _________________________________________________
art 204 alin(2) autoritatea contractanta are obligatiade a asigura obtinerea si pastrarea documentelor justificativecare dovedesc efectuarea oricarei achizitii art 124 valoarea estimata fara TVA este mai mica sau egala decat echivalentul in lei a urmatoarelor praguri :pentru contractul de furnizare 100.000 euro; pentru contractul de servicii 100.000 euro, pentru contractul de lucrari 750.000 euro

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.74/2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice ; - Hotararea nr. 782/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare al Contestatiilor ; - Ordinul 133/2006 privind aplicarea dispozitiilor referitoare la contractul de publicitate media ; Perfecionarea cadrului legislativ n domeniul achiziiilor publice, ca urmare a necesitii de transpunere n legislaia naional a prevederilor noului pachet legislativ european - Directiva 18/2004/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrri, de furnizare i deservicii, Directiva 17/2004/CE privind coordonarea procedurilor de achiziie aplicate de entitile care opereaz n sectoarele ap, energie, transport i servicii potale , Directiva 66/2007/CE de modificare a Directivelor 89/665/CEE si 92/13/CEE ale Consiliului in ceea ce priveste ameliorarea eficacitatii cailor de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica a impus elaborarea i adoptarea unor legi si acte normative privind atribuirea contractelor de achiziie public, dupa cum urmeaza : - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii ; - Legea nr.337 /2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.34/

22

2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii ; - Legea nr. 128/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii ; - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.94/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice nsi a contractelor de concesiune de servicii ; - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.143/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii ; - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.228/2008 pentru modificarea i completarea unor acte normative; - Ordonanta de Urgenta nr. 19/2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 72/2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice; - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 129/2007 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii ; - Hotararea Guvernului Romaniei nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice , modificata prin Hotararea Guvernului nr. 1482/2009 ; - Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii ; - Hotararea Guvernului Romaniei nr.370/2009 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1660/2006 ; - Ordinul A.N.R.M.A.P. nr.51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitatie restransa si negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare ; - Ordinul A.N.R.M.A.P. nr.107/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii , modificat prin Ordinul nr.122/2009 - Ordinul M.F.P. si A.N.R.M.A.P nr.1.517/2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania ; - Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1439/2009 privind infiintarea Centrului National de Management pentru Societatea Informationala si a Centrului National Romania Digitala ;

23

Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 evidentiaza mult mai amanuntit modalitatile de estimare a valorii viitorului contract de achizitie publica in functie de situatiile date, tipurile de produse implicate, imposibilitatea de anticipare a pretului total etc. Un element de noutate il reprezinta si regulile pentru evitarea conflictului de interese, potrivit carora nu au dreptul sa fie implicate in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, sotul/sotia, ruda sau afinul, pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din organele de conducere ale unuia dintre ofertanti/candidati etc. Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in cadrul documentatiei de atribuire orice cerinta, criteriu, regula si alte informatii necesare pentru a asigura ofertantilor o informare corecta, completa si explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. In acest sens, noua reglementare pune accentul pe specificatiile tehnice care trebuie sa fie definite in caietul de sarcini al achizitiei publice cu privire la aspecte calitative, tehnice si de performanta ale ofertei. Tot ca noutate, introducerea contractele de concesiune. Procedura de atribuire a unui contract de concesiune se initiaza prin publicarea unui anunt de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care contine cel putin informatiile din formularul standard adoptat de Comisia Europeana. Publicarea anuntului de participare este obligatorie in toate situatiile in care valoarea estimata a contractului de concesiune care urmeaza sa fie atribuit este mai mare decat echivalentul in lei a 4.845.000 de euro. Contractul de concesiune se atribuie prin aceleasi proceduri ca si in cazul contractelor de achizitii publice. Contractele sectoriale sunt contractele de achizitie publica ce se atribuie in scopul efectuarii unei activitati relevante in sectoarele de utilitate publica: apa, energie, transport, posta. 2.2.2. Noutati in cadrul institutional Aderarea Romniei la Uniunea Europeana a coincis cu demararea implementarii efective a ultimei etape a reformarii cadrului institutional in domeniul achizitiilor publice. In vedere necesitatea adoptarii unor masuri urgente pentru perfectionarea si dezvoltarea sistemului achizitiilor publice in contextul angajamentelor asumate de Romania si al recomandarilor Comisiei Europene, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, se infiinteaza Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, ca institutie publica independenta, cu personalitate juridica, organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, cu sediul in municipiul Bucuresti, prin reorganizarea Directiei de reglementare si monitorizare a achizitiilor publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice si a Serviciului achizitii lucrari publice al Directiei generale achizitii in lucrari publice si infrastructura rurala din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Autoritatea se organizeaza
si functioneaza sub coordonarea directa a primului-ministru

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice. Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice are ca rol fundamental formularea la nivel de concepie, promovarea i implementarea politicii n domeniul achiziiilor publice. n realizarea funciilor sale Autoritatea Nationala pentru Reglementarea Achizitiilor Publice are, n principal, urmtoarele

24

atribuii: a) asigurarea unui cadru legal coerent i armonizat cu acquis-ul comunitar n domeniul achiziiilor publice; b) ndeplinirea obligaiilor corelative derivate din aplicarea prevederilor directivelor Uniunii Europene n materie de achiziii publice; c) asigurarea unui canal de comunicare permanent cu structurile din cadrul Comisiei Europene, cu instituiile publice corespondente din statele membre ale Uniunii Europene i cu organisme de interes public naional; d) asigurarea unui cadru de aplicare conform a legislaiei n domeniul achiziiilor publice; e) dezvoltarea capacitii de implementare la nivelul autoritilor contractante. n subordinea preedintelui ANRMAP funcioneaz compartimentul de audit public intern. In cadrul A.N.R.M.A.P., in subordinea presedintelui functioneaza urmatoarele structuri organizatorice : organizatorice: a) Directia generala politici, reglementare si analiza ; b) Directia generala supraveghere, monitorizare sie valuare; c) Cabinetul presedintelui; d) Departamentul de comunicare si relatii publice ; e) Serviciul juridic si resurse umane ; f) Comparimentul audit intern ; g) Seviciul financiar-contabilitate ; h) Serviciul administrative; A.N.R.M.A.P. functioneaz n baza O.U.G. 74/2005 si este singura institutie public n msur s verifice procedurile de achizitii publice si aplicarea prevederilor O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificrile si completrile ulterioare, act normativ redactat si aprobat cu respectarea n detaliu a prevederilor Directivelor Comisiei Europene ce reglementeaz la nivel european domeniul achizitiilor publice, respectiv Directiva 2004/18/CE si Directiva 2004/17/CE, modificate prin Regulamentul (CE) nr.1177/2009 al Comisiei. Ministerul Economiei si Finantelor. Avand in vedere necesitatea adoptarii unor masuri urgente pentru stabilirea unui sistem de control ex-ante in domeniul achizitiilor publice, in contextul angajamentelor asumate de Romania in cadrul capitolului 21 "Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale" si al recomandarilor Comisiei Europene, se desemneaza Ministerul Economiei si Finantelor ca organ de specialitate al administratiei publice centrale responsabil pentru indeplinirea functiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Fac obiectul verificrii aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a urmtoarelor contracte: a) contractele de lucrri i contractele de concesiune de lucrri publice cu valoare estimat, fr TVA, mai mare sau egal cu echivalentul n lei a 500.000 euro; b) contractele de servicii i contractele de concesiune de servicii cu valoare estimat, fr TVA, mai mare sau egal cu echivalentul n lei a 75.000 euro;

25

c) contractele de furnizare cu valoare estimat, fr TVA, mai mare sau egal cu echivalentul n lei a 75.000 euro; d) acordurile-cadru ncheiate n vederea atribuirii contractelor prevzute la lit. a)-c). In situatia in care, in exercitarea functiei de verificare, constata neconcordante in aplicarea legislatiei din domeniul achizitiilor publice, structurile specializate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor au dreptul sa consulte Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice inainte de a emite avizul consultativ. Structurile specializate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor au obligatia de a transmite avizul consultativ autoritatii contractante, Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si, dupa caz, organului ierarhic superior al autoritatii contractante. In baza avizului consultativ al structurilor specializate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, autoritatea contractanta poate sa modifice, sa inceteze, sa revoce, sa anuleze actele in conformitate cu care s-a emis avizul consultativ. In situaiile reglementate de lege n care este permis ncheierea contractului fr publicarea prealabil a anunului de participare,verificarea Unitii pentru Coordonarea i Verificarea Achiziiilor Publice ( U.C.V.A.P.), privete etapele procesului de achiziie ncepnd cu transmiterea invitaiei de participare la negociere pn la atribuirea i semnarea contractului. n cazul n care nu are loc semnarea contractului, activitatea de verificare nceteaz la data expirrii termenului legal de contestare a comunicrii rezultatului procedurii de atribuire. Verificarea aspectelor procedurale n domeniul achiziiilor publice se exercit de ctre Ministerul Economiei i Finanelor prin U.C.V.A.P., care funcioneaz la nivel de direcie general, i prin structurile subordonate, care funcioneaz n cadrul direciilor generale ale finanelor publice judeene, denumite n continuare compartimente de verificare a achiziiilor publice, i n cadrul Direciei Generale a Finanelor Publice Bucureti, Serviciul de verificare a achiziiilor publice. Verificarea aspectelor procedurale se efectueaz prin urmrirea direct a modului de derulare a procedurii de atribuire a contractelor de achiziie public, de concesiune de lucrri publice i de concesiune de servicii, precum i prin verificarea documentelor emise in legatura cu procedura respectiva. U.C.V.A.P. functioneaza in mod independent din punct de vedere operational fata de structurile implicate in managementul si contractarea fondurilor publice, precum si fata de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice ( A.N.R.M.A.P.), si de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor. Aparatul central al U.C.V.A.P. coordoneaza din punct de vedere metodologic si procedural intreaga activitate a compartimentelor teritoriale de verificare a achizitiilor publice, precum si a aparatului propriu. Compartimentele teritoriale de verificare a achizitiilor publice desfasoara activitatea de verificare a aspectelor procedurale aferente procedurilor de atribuire, pe baza programului de activitate transmis de U.C.V.A.P.

26

n exercitarea atribuiilor sale, U.C.V.A.P. colaboreaz cu Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice(A.N.R.M.A.P.), operatorul Sistemului electronic de achiziii publice (SEAP), Consiliul naional de soluionare a contestaiilor, autoritile de management, cu alte structuri de control i instituii publice. n acest scop, U.C.V.A.P. va ncheia protocoale cu autoritile i cu instituiile implicate. Avand in vedere reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International s-a infiintat Centrul National de Management pentru Societatea Informationala (C.N.M.S.I.) si Centrul National "Romania Digitala" (C.N.R.D.), ca organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale (M.C.S.I.), finantate integral de la bugetul de stat, prin divizarea Agentiei pentru Serviciile Societatii Informationale, denumita in continuare ASSI, care s-a desfiintat. In realizarea obiectului sau de activitate, C.N.M.S.I. are urmatoarele atributii principale: a) gestioneaza si opereaza sistemul e-guvernare disponibil la adresa www.e-guvernare.ro, Sistemul electronic de achizitii publice si Sistemul informatic pentru atribuirea electronica a autorizatiilor de transport international rutier de marfa si pentru atribuirea electronica a traseelor nationale din programele de transport prin serviciile regulate judetene, interjudetene limitrofe si interjudetene; b) opereaza solutiile prin care se asigura continuitatea serviciilor oferite prin sistemele gestionate; c) gestioneaza capacitati de procesare alocate in acest sens de M.C.S.I.; d) reglementeaza activitatile specifice domeniului sau de activitate; e) implementeaza si opereaza la nivel national sisteme informatice si de comunicatii pe domeniul specific de activitate, in scopul furnizarii serviciilor destinate guvernarii prin mijloace electronice; f) colaboreaza cu institutii si organizatii nationale, regionale si internationale din domeniul sau de competenta; g) inainteaza M.C.S.I. propuneri de acte normative pentru imbunatatirea cadrului legislativ in domeniul furnizarii de servicii publice prin mijloace electronice si al serviciilor societatii informationale; h) auditeaza, la cerere, performanta aplicatiilor si sistemelor informatice destinate furnizarii de servicii publice prin mijloace electronice; i) gestioneaza si opereaza sistemul denumit "Ghiseul virtual de plati"; j) asigura recunoasterea in sistemele pe care le opereaza a oricarei semnaturi electronice extinse bazate pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat; k) acorda consultanta de specialitate pentru institutii si organizatii nationale, regionale si internationale; l) incheie conventii, protocoale, intelegeri cu institutiile din tara care au atributii in domeniu si cu institutiile similare din strainatate, in conditiile legii; m) poate fi membru al organizatiilor interne si internationale de specialitate si participa la activitatile acestora;

27

n) realizeaza cercetari, studii, analize, sinteze, activitati de proiectare si cursuri de pregatire privind domeniile sale de activitate; o) intocmeste rapoarte anuale asupra activitatii proprii, pe care le supune spre aprobare ministrului comunicatiilor si societatii informationale; p) exercita orice alte activitati stabilite in sarcina sa in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; q) preia activitatea de gestionare a contractelor de cercetare-dezvoltare multianuale incheiate in baza Hotararii Guvernului nr. 1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, cu modificarile ulterioare, pe baza de protocol incheiat cu M.C.S.I. Centrul National Romania Digitala pentru asi realiza obiectivul de activitate are urmatoarele atributii : a) asigura managementul continutului informational si serviciile de informare din cadrul eRomania si gestioneaza si opereaza sistemele informatice prin intermediul carora sunt prestate serviciile publice electronice din cadrul eRomania; b) indeplineste atributiile de autoritate responsabila pentru realizarea, operationalizarea si administrarea PCU electronic, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania; c) opereaza sistemul prin care se presteaza serviciile de verificare si validare a starii certificatelor digitale emise de furnizori de servicii de certificare acreditati; d) opereaza solutiile prin care se asigura continuitatea serviciilor oferite prin sistemele gestionate; e) gestioneaza capacitati de procesare alocate in acest sens de MCSI; f) reglementeaza activitatile specifice domeniului sau de activitate; g) implementeaza si opereaza la nivel national sisteme informatice si de comunicatii pe domeniu specific de activitate, in scopul furnizarii serviciilor destinate guvernarii prin mijloace electronice; h) colaboreaza cu institutii si organizatii nationale, regionale si internationale din domeniul sau de competenta; i) inainteaza MCSI propuneri de acte normative pentru imbunatatirea cadrului legislativ in domeniul furnizarii de servicii publice prin mijloace electronice si al serviciilor societatii informationale; j) auditeaza, la cerere, performanta aplicatiilor si sistemelor informatice destinate furnizarii de servicii publice prin mijloace electronice, specifice domeniului sau de activitate; k) asigura recunoasterea in sistemele pe care le opereaza a oricarei semnaturi electronice extinse bazate pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat; l) acorda consultanta de specialitate pentru institutii si organizatii nationale, regionale si internationale; m) incheie conventii, protocoale, intelegeri cu institutiile din tara care au atributii in domeniu si cu institutiile similare din strainatate, in conditiile legii; n) poate fi membru al organizatiilor interne si internationale de specialitate si participa la activitatile acestora;

28

o) realizeaza cercetari, studii, analize, sinteze, activitati de proiectare si cursuri de pregatire privind domeniile sale de activitate; p) intocmeste rapoarte anuale asupra activitatii proprii, pe care le supune spre aprobare ministrului comunicatiilor si societatii informationale; q) exercita oricare alte activitati stabilite in sarcina sa in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; r) asigura coordonarea accesarii fondurilor structurale si europene in domeniul societatii informationale; s) asigura consultanta, expertiza, evaluare si participa cu membri in cadrul comisiilor de atribuire a proiectelor finantate din fonduri structurale. Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) reprezinta o infrastructura informatica unitara care ofera institutiilor publice din Romania posibilitatea achizitiei de produse, bunuri si servicii prin mijloace electronice, iar Agentilor Economici posibilitatea de a depune ofertele pentru licitatii deschise electronice. S.E.A.P. pune la dispozitia autoritatilor contractante facilitati tehnice pentru utilizarea licitatiei elctronice , astfel asa cum este prevazuta aceasta modalitate speciala de atribuire a contractului de achizitie publica la art. 161-169 din ordonanta de urgenta, cat si, posibilitatea tehnica de a achizitiona direct, prin intermediul unui catalag electronic, produse, servicii, lucrari, a caror achizitionare intra sub incidenta prevederilor art.19 din ordonanta de urgenta. Orice autoritate contractanta, precum si orice operator economic au obligatia, de a solicita inregistrarea si, respectiv, reinoirea inregistrarii in S.E.A.P., cu respectarea conditiilor si procedurii reglementate prin normele de aplicare. Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor funcioneaz ca organism administrativ-jurisdicional pe lng Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, avnd urmtoarele competene: a) s soluioneze contestaiile formulate n cadrul procedurilor de atribuire nainte de incheierea contractelor ; _______________________________________________
art. 161 169 licitatia electronica din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelro de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii art.287 alin(4) Cererea reconvenional se introduce n termen de 3 zile de la comunicarea cerereii de chemare in judecata

b) s se pronune asupra legalitii procedurilor i operaiunilor desfurate de autoritate contractanta n atribuirea contractelor de achiziie public; c) s emit opinii asupra existenei unei nclcri a legislaiei n domeniu deduse judecatii dac instana de judecat solicit acest lucru, n conformitate cu prevederile art. 287 alin. (4) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii. n desfurarea activitii sale, Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor stabilete contacte i coopereaz cu instituiile corespondente din statele membre ale Uniunii Europene sau cu organisme internaionale similare. Solutionarea contestatiilor de catre completele de solutionare din cadrul Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor are la baza urmatoarele principii:

29

a)legalitatii- conform caruia, autoritatile de stat, institutiile publice si cetatenii sunt obligati sa respecte legea. b)celeritatii- cauza trebuie solutionata cat mai repede posibil, inaintea oricaror alte obligatii ale C.N.S.C.; c)contradictorialitatii- fiecare dintre parti trebuie sa aiba cunostinta de sustinerile, cerintele si apararile formulate de catre cealalta parte, putand sa isi exprime apararile/sustinerile in combaterea sustinerilor si apararilor formulate de cealalta parte; d)dreptul la aparare- care in sens formal, mai restrans, se rezuma la dreptul de a-si angaja un aparator, in sens material contrar in dreptul de a formula cereri , de a propune probe, de a lua la cunostinta de actele depuse la dosar, de a pune concluzii ori de a exercita caile de atac; Perioada de timp in care se poate formula contestatia, incepe sa curga de la data la care contestatorul a luat la cunostinta de actul autoritatii contractante pe care il considera ilegal. Depunerea contestatiei in fata Consiliului, pentru care nu s-a luat act de renuntare, suspenda de drept procedura de atribuire, incepand cu data expirarii termenului de asteptare si pana la data expirarii termenului de atac a deciziei CNSC, legea sanctionand cu nulitatea contractul incheiat in aceasta perioada. Pentru solutionarea contestatiei, Consiliul are dreptul de a solicita partilor lamuriri, orice alte date sau documente in masura in care acestea sunt relevante in raport cu obiectul contestatiei, cat si, orice date necesare si de la alte persoane fizice sau juridice care au posibilitatea de a administra probe. Decizia pronuntata de Consiliu se comunica in termen de maxim 3 zile de la pronuntare, atat contestatorului, cat si autoritatii contractante. Decizia poate fi atacata cu plangere in termen de 10 zile de la comunicare, atat pentru motive de nelegalitate, cat si de netemeinicie. Plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului se depune la Curtea de Apel, Sectia de contencios administrativ si fiscal in a carei raza se afla sediul autoritatii contractante. n concordan cu obiectul su de activitate, Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor ntocmete i pstreaz urmtoarele registre: a) Registrul general de contestaii: n acest registru se trec n ordinea intrrii toate contestaiile primite, cu rubricile stabilite n acest scop. Toate cererile depuse ulterior sau corespondena n legtur cu dosarul vor fi nregistrate sub acelai numr; b) Registrul informativ: n acest registru se menioneaz, pentru fiecare dosar nregistrat n ordine numeric, data ieirii dosarului din arhiv i persoana creia i s-a predat, data reintrrii n arhiv, numrul, data deciziei i soluia pe scurt, data trimiterii dosarului ctre instana competent i data revenirii dosarului, conexarea sau ataarea acestuia; c) Registrul de termene al arhivei: n acest registru se trec toate dosarele soluionate pe termene de soluionare, consemnndu-se numrul i data nregistrrii lor; d) Opisul alfabetic: n acest registru se trec numele i prenumele sau, dup caz, denumirea prilor din dosar, inclusiv a celor introduse ulterior n procedura de soluionare, precum i numrul dosarului; e) Registrul de eviden a redactrii deciziilor: n acest registru se trec n ordine numeric toate deciziile pronunate i se noteaz numrul dosarului i numele membrului Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor care a redactat decizia; f) Registrul de eviden a cilor de atac: n acest registru se trec, n ordinea datei introducerii plngerii, denumirea prii care a introdus plngerea, numrul dosarului, data declarrii cii de atac i data naintrii dosarului ctre Curtea de Apel;

30

g) Registrul privind evidena practicii instanelor de judecat: n acest registru se trec toate dosarele sosite de la Curtea de Apel i soluiile pronunate n cile de atac; h) Registrul de intrare-ieire a corespondenei administrative; Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice asigur suportul logistic pentru desfurarea n bune condiii a activitii Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor. Curtea de Conturi este autoritatea publica a statului care exercita auditul extern in sectorul public in calitate de institutie suprema de audit prin exercitarea functiei de control asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, furnizand Parlamentului si, respectiv, unitatilor administrativ-teritoriale rapoarte privind utilizarea si administrarea acestora, in conformitate cu principiile legalitatii, regularitatii, economicitatii, eficientei si eficacitatii. Prin servicii de calitate n domeniul controlului i auditului public extern, n vederea obinerii i furnizrii de informaii reale i obiective privind legalitatea, eficiena i transparena utilizrii fondurilor publice i a celor reprezentnd finanri externe, se urmareste promovarea responsabilitii, a corectitudinii i a celor mai bune practici n operaiunile efectuate n legtur cu fondurile publice. Asigura mbuntirea continu a mecanismelor de control i audit public extern, prin Rapoartele ntocmite sprijinind Parlamentul n realizarea atribuiilor sale constituionale. Urmareste creterea gradului de implementare a legislaiei n domeniul cheltuirii banului public i promovarea, prin aciuni, a unui nivel ridicat de profesionalism, astfel nct auditul public extern din Romnia s se nscrie pe linia bunei practici europene i internaionale. Prin susinerea unui sistem de control i audit sntos, eficient i credibil, se urmareste creterea impactului social al procesului de cheltuire a banului public. Curtea de Conturi a Romniei este una dintre instituiile fundamentale ale statului de drept care se bucur de independen financiar, funcional, organizatoric i operaional n conformitate cu recomandrile Declaraiei de la Lima privind liniile directoare de control al finanelor publice. Isi desfsoara activitatea n mod autonom, prin proceduri de audit public extern prevzute n standardele proprii de audit elaborate n conformitate cu standardele de audit internaionale. Asemenea instituiilor similare din noile state membre ale Uniunii Europene, Curii de Conturi i revine un rol cheie privind creterea responsabilitii n utilizarea i administrarea fondurilor publice, inclusiv a fondurilor alocate Romniei de Uniunea European i de alte instituii financiare internaionale, la combaterea risipei i a fraudei i la instaurarea unui climat ferm de respectare riguroas a disciplinei financiare, potrivit principiilor bunei gestiuni financiare. Se urmareste eliminarea erorilor i neregularitilor i ameliorarea modului de gestionare a banului public . Autoritatea de Audit este un organism independent din punct de vedere operaional fa de Curtea de Conturi i fa de celelalte autoriti responsabile cu gestionarea i implementarea fondurilor comunitare nerambursabile, cu sediul n municipiul Bucureti. n teritoriu, Autoritatea de Audit are structuri regionale organizate n judeele n care i desfoar activitatea agenii, autoriti de management i/sau organismele intermediare care gestioneaz fondurile comunitare. Autoritatea de audit este singura autoritate nationala competenta sa efectueze audit public extern, in conformitate cu legislatia comunitara si nationala, asupra fondurilor mentionate. Principalele atributii ale Autoritatii de Audit sunt urmatoarele:

31

a) evaluarea conformitii sistemelor de management i control pentru programele operaionale cofinanate prin instrumentele structurale i prin Fondul European pentru Pescuit, cu prevederile legale comunitare; b) verificarea, pe baz de eantion reprezentativ, a cheltuielilor declarate de autoritile responsabile cu gestionarea i implementarea fondurilor menionate; c) raportarea anuala privind compatibilitatea sistemelor de management si controlale autoritatilor responsabile cu gestionarea i implementarea fondurilor menionate, referitor la capacitatea acestora de a asigura conformitatea operaiunilor cu reglementrile comunitare; d) verificarea existentei si corectitudinii elementului de cofinantare national; e) eliberarea certificatelor de audit privind conturile anuale ale agentiilor de plati, precum si pentru contul euro SAPARD, in ceea ce priveste integralitatea, acuratetea si veridicitatea acestor conturi; f) emiterea opiniei asupra declaraiei de asigurare, emise de ageniile de pli pentru agricultur i dezvoltare rural ; g) urmrirea respectrii criteriilor de acreditare a autoritilor responsabile cu gestionarea i implementarea fondurilor comunitare nerambursabile, destinate agriculturii i dezvoltrii rurale, pe toat perioada de implementare tehnic i financiar a acestora; h) urmrirea modului de implementare de entitile auditate a recomandrilor formulate ca urmare a aciunilor de audit efectuate de Autoritatea de Audit ; Autoritatea de Audit raporteaz Comisiei Europene asupra modului de utilizare a fondurilor comunitare nerambursabile menionate, iar principalele constatri i recomandri rezultate n urma auditurilor efectuate sunt incluse n raportul public anual al Curii de Conturi. Pornind de la recomandrile formulate de Uniunea European n vederea integrrii Romniei n rndul rilor membre, Standardele de audit ale Curii de Conturi au fost elaborate pe baza Standardelor de audit ale Organizaiei Internaionale a Instituiilor Supreme de Audit (INTOSAI2[2]) i ale Federaiei Internaionale a Contabililor (IFAC3[3]). De asemenea, au fost avute n vedere Liniile directoare europene pentru implementarea Standardelor INTOSAI precum i standardele de audit ale altor instituii supreme de audit.

2.2.3. Organizare S.E.A.P. Sistemul Electronic de Achiziii Publice (SEAP) asigura mijloace electronice a procedurilor Sistemul Electronic de Achizitii Publice asigura mijloace electronice a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica in conditii de transparenta, egalitate de tratament si concurenta reala impuse prin cadrul legislativ national. Pe plan mondial se afla printre cele mai bune sisteme de e-procurement dezvoltate la nivel national.din conditii de transparenta, e atribuire a contractelor de achiziie public ional Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) este sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin internet la adresa www.e-licitatie.ro, utilizat in scopul efectuarii de achizitii publice prin mijloace electronice.

32

Societatea informationala si Centrul National Romania Digitala in calitate de operator al S.E.A.P.-ului este persoana juridica de drept public care, in conditiile stabilite de autoritatea contractanta si in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, asigura suportul tehnic in vederea atribuirii de catre autoritatile contractante a contractelor de achizitie publica prin procedura electronica, stabilind in acest sens cadrul de operare specific. Sistemul Electronic de Achizitii Publice reprezinta o infrastructura informatica unitara care are urmatoarele obiective: a)transparenta si eficienta procesului de achizitie care implica fonduri publice; b)simplificarea procedurii de participare la licitatie a furnizorilor; c)proceduri de lucru eficiente si standardizate; d)micsorarea cheltuielilor publice prin reducerea preturilor de achizitie; e)furnizarea de informatii publice despre procesele de achizitii publice; f)auditarea procesului de achizitie publica; g)asigurarea unui cadru de inalta securitate si incredere pentru derularea activitatilor de gestionare a fondurilor publice; Procedurile de achizitie care se regasesc in cadrul sistemului sunt conforme cu clasificatia europeana in domeniu, S.E.A.P. fiind considerat un sistem compatibil cu cerintele Comunitatii Europene si se realizeaza prin: a)licitatii deschise , la care poate participa orice ofertant; b) licitatii restranse, caracterizate prin existenta etapei de selectie. Transmiterea in S.E.A.P. a anunturilor de intentie, de participare si de atribuire, se poate realiza numai prin completarea formularelor specifice disponibile in sistemul informatic si numai de catre autoritatile contractante inregistrate in S.E.A.P.. Procedura de nregistrare n SEAP a operatorilor economici cuprinde urmatoarele faze: a) completarea on-line a formularului de nregistrare disponibil n SEAP; b) transmiterea unei cereri de nregistrare adresate operatorului SEAP, semnat de reprezentatul legal al operatorului economic sau de persoana mputernicit expres s l reprezinte pe acesta n relaiile cu terii, situaie n care va fi transmis o copie certificat de pe actul de mputernicire; c) transmiterea de documente edificatoare care s dovedeasc forma de nregistrare ca persoan fizic autorizat sau juridic i, dup caz, de atestare ori apartenena din punct de vedere profesional; d) transmiterea prin mijloace electronice de ctre operatorul SEAP a certificatului digital de nregistrare i a instruciunilor de utilizare a acestuia, dup finalizarea etapelor Operatorul SEAP are obligaia de a pune la dispoziia autoritii contractante i/sau operatorului economic, prin mijloace electronice, certificatul digital de nregistrare i instruciunile de utilizare a acestuia, n termen de cel mult dou zile lucrtoare de la data primirii cererii de nregistrare, n condiiile completrii corecte i complete a formularului de nregistrare. Certificatul digital de nregistrare n SEAP este valabil pe o perioad de 2 ani de la data emiterii acestuia, att n cazul autoritilor contractante, ct i al operatorilor economici. Certificatul de nregistrare n

33

SEAP se rennoiete la fiecare 2 ani, respectndu-se procedura electronic stabilit de operatorul SEAP. Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice: Licitatia deschisa reprezinta procedura de atribuire a contractului de achizitie publica la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta. Licitatia deschisa se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare prin care se solicita operatorilor economici depunerea de oferte, se desfasoara intr-o singura etapa si se poate finaliza printr-o etapa suplimentara de licitatie electronica. Dupa data publicarii anuntului de participare, pentru a continua apalicarea procedurii de licitatie deschisa prin mijloace electronice, autoritatea contractanta are dreptul de a introduce in SEAP informatiile solicitate in mod automat in sistemul informatic pentru generarea procedurii. Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai in format electronic si numai pana la data limita de depunere a ofertelor prevazuta in anuntul de participare. In cazul in care prin documentatia de atribuire s-a solicitat indeplinirea unor criterii de calificare, operatorii economici introduc in SEAP, impreuna cu oferta, si informatiile necesare demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare, in conditiile solicitate de autoritatea contractanta. Dup finalizarea verificrilor, comisia de evaluare introduce n SEAP, utiliznd facilitile tehnice accesibile prin acest sistem informatic, numele ofertanilor ale cror oferte sunt admisibile, precum i ale ofertanilor ale cror oferte au fost declarate inacceptabile sau neconforme. n cazul n care criteriul de atribuire a contractului de achiziie public este "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic", comisia de evaluare introduce n SEAP i punctajul obinut de fiecare ofert admisibil prin aplicarea factorilor de evaluare de natur tehnic prevzui n documentaia de atribuire. Autoritatea contractant are obligaia de a transmite n SEAP rezultatul procedurii de atribuire, n termen de cel mult 10 zile lucrtoare de la data la care sistemul informatic permite accesul autoritii contractante la informaiile prevzute la art. 22 alin. (2). Pe baza informaiilor introduse n SEAP de ctre autoritatea contractant, sistemul informatic genereaz automat ctre toi ofertanii participani la procedura de licitaie deschis prin mijloace electronice ntiinri cu privire la rezultatul procedurii. Licitatia restransa. Dup data publicrii anunului de participare, pentru a continua aplicarea procedurii de licitaie restrns prin mijloace electronice, autoritatea contractant are obligaia de a introduce n SEAP informaiile solicitate n mod automat de sistemul informatic pentru generarea procedurii. Orice operator economic nregistrat n SEAP are dreptul de a-i depune candidature pentru prima etap a procedurii de licitaie restrns prin mijloace electronice n urma verificrii modului de ndeplinire a criteriilor de selecie, comisia de evaluare introduce n SEAP, utiliznd facilitile tehnice accesibile prin acest sistem informatic, denumirea/numele candidailor declarai selectai i neselectai, precum i punctajul obinut de fiecare candidat prin aplicarea criteriilor de selecie prevzute n documentaia de atribuire. n baza informaiilor introduse potrivit alin. (1), rezultatul etapei de selectare este stabilit automat n cadrul SEAP prin utilizarea facilitilor tehnice disponibile n cadrul acestui sistem informatic. Sistemul informatic genereaz automat ctre toi candidaii participani la procedura de licitaie restrns prin mijloace electronice ntiinri cu privire la rezultatul etapei de selectare. Sistemul informatic permite doar candidailor selectai n etapa anterioar s depun oferte n cadrul etapei a doua a procedurii de licitaie restrns prin mijloace electronice.

34

Cererea de oferte. Cererea de oferte prin mijloace electronice se iniiaz prin transmiterea de ctre autoritatea contractant a unei invitaii de participare la procedura de atribuire, care se public n SEAP. Dup transmiterea invitaiei de participare, regulile aplicabile procedurii de cerere de oferte prin mijloace electronice sunt similare cu cele prevzute la art. 14-25 pentru aplicarea licitaiei deschise. Dup ncheierea contractului de achiziie public, autoritatea contractant are obligaia de a transmite un anun de atribuire, spre publicare n SEAP, cu respectarea prevederilor art. 56 din ordonana de urgen. Licitatia electronica. n cazul n care licitaia electronic reprezint etapa final a unei proceduri de atribuire care a fost aplicat prin utilizarea integral a mijloacelor electronice, aceasta poate fi iniiat de autoritatea contractant numai dup transmiterea de ctre SEAP a informaiilor prevzute la art. 22 alin. (2). n cazul n care licitaia electronic reprezint etapa final a unei proceduri de atribuire care a fost aplicat prin utilizarea parial a mijloacelor electronice sau la reluarea competiiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, aceasta poate fi iniiat numai dup introducerea de ctre autoritatea contractant n SEAP ainformaiilor solicitate n mod automat de sistemul informatic. Durata unei runde de licitaie electronic se stabilete n zile i este de minimum o zi, iar ntre runde trebuie s existe intervale stabilite n zile, a cror durat minim este de o zi. n orice moment pe parcursul desfurrii licitaiilor electronice, sistemul informatic pune la dispoziia participanilor la procesul repetitiv de ofertare informaii necesare acestora pentru a-i determina poziia pe care o ocup n clasament. La momentul finalizrii licitaiei electronice, sistemul informatic va pune la dispoziia autoritii contractante clasamentul rezultat ca urmare a derulrii acestei faze, determinat prin luarea n considerare a ofertelor finale introduse de ofertanii participani i pe baza criteriului de atribuire stabilit conform prevederilor seciunii a 3-a a cap. V din ordonana de urgen. In cazul n care ofertantul declarat admis i nregistrat n SEAP nu modific n cadrul fazei de licitaie electronic elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luat n considerare oferta depus de ctre acesta anterior desfurrii acestei faze, introdus n prealabil n SEAP de autoritatea contractant. Catalogul electronic. n cadrul SEAP, operatorii economici nregistrai au posibilitatea de a publica un catalog cuprinznd produsele, serviciile sau lucrrile pe care le ofer, cu rol de instrument de lucru opional pentru aplicarea prevederilor art. 19 din ordonana de urgen. Autoritatea contractant, accesnd cataloagele publicate n SEAP, are dreptul de a alege dintre produsele, serviciile sau lucrrile prezentate n aceste cataloage i de a transmite n acest scop, prin intermediul SEAP, notificri operatorilor economici care le ofer. n cazul n care operatorul economic accept condiiile impuse de autoritateacontractant, va transmite acesteia, prin intermediul SEAP, oferta ferm pentru furnizarea produselor, prestarea serviciilor sau executarea lucrrilor. Codul CPV stabileste un singur sistem de clasificare pentru achizitiile publice cu scopul de a standardiza referintele utilizate de autoritatile si entitatile contractante pentru a descrie obiectul contractelor de achizitii publice. Solutionarea contestatiilor. In cazul contestaiilor care vizeaz acte ale autoritii contractante n legtur cu o procedur de atribuire aplicat integral prin mijloace electronice, autoritatea contractant are obligaia de a comunica n SEAP, prin utilizarea

35

facilitilor tehnice puse la dispoziie de sistemul informatic i nu mai trziu de termenul prevzut la art. 271 alin. (3) din ordonana de urgen, faptul c procedura de atribuire este suspendat de drept. Daca contestaia vizeaz acte emise n legtur cu o procedur de atribuire aplicat integral prin mijloace electronice, autoritatea contractant are obligaia de a transmite operatorului SEAP toate deciziile luate de Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor, referitoare la contestaia n cauz, precum i dispozitivul hotrrilor judectoreti n situaia n care au fost formulate aciuni n justiie .

2.2.4. O noua dimensiune in solutionarea contestatiilor Prin abrogarea tuturor actelor ce contin prevederi cu privire la achizitiile publice, printre care O.U.G. nr. 60/ 2001 privind achizitiile publice, Legea nr.219/1998, O.U.G. nr. 20/2002, noua lege implementeaza Directivele UE, 17 si 18 din 2004 intr-un singur act. O singura lege faciliteaza o utilizare mai usoara de catre toti participantii la procesul de achizitie publica. Adoptarea ordonantei de urgenta a fost necesara si in scopul asigurarii conditiilor de accesare a sumelor nerambursabile de care Romania va beneficia prin intermediul fondurilor structurale, de coeziune, ncepnd cu anul 2007, n calitate de stat membru al Uniunii Europene. Sistemul de rezolvare a contestatiilor a fost reproiectat, elementul de noutate constituindu-l infiintarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor - CNSC. Acesta este un organism independent, cu activitate administrativ-jurisdictionala, format din 21 de consilieri de solutionare a contestatiilor, care functioneaza pe langa ANRMAP, dar fata de care isi pastreaza independenta in ceea ce priveste deciziile pronuntate in solutionarea contestatiilor cu care este sesizat. Orice persoan care se consider vtmat ntr-un drept ori ntr-un interes legitim printr-un act al autoritii contractante, prin nclcarea dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice, poate solicita anularea actului, obligarea autoritii contractante de a emite un act, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativjurisdicional sau n justiie. n vederea soluionrii contestaiilor pe cale administrativ-jurisdicional, partea care se consider vtmat are dreptul s se adreseze Consiliului naional de Soluionare a Contestaiilor , cu respectarea prevederilor art. 2562 si 270 - 271. Prin excepie de la prevederile alin. (1), litigiile privind procedurile de atribuire de servicii si/sau lucrri aferente infrastructurii de transport de interes naional, asa cum este definit de legislaia n vigoare, sunt de competena exclusiv a Curii de Apel Bucuresti. nainte de a se adresa instanei competente, persoana vtmat notific autoritatea contractant cu privire la pretinsa nclcare a dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice si la intenia de a sesiza instana judectoreasc competent. Notificarea nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de atribuire. Dup primirea notificrii, autoritatea contractant poate adopta orice msuri pe care le consider necesare pentru remedierea pretinsei nclcri, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis n cadrul respectivei proceduri.

36

Masurile adoptate se comunic n termen de o zi lucrtoare att persoanei care a notificat autoritatea contractant, ct si celorlali operatori economici implicai n procedura de atribuire. Persoana vtmat care, primind comunicarea prevzut la alin. (4), consider c msurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei nclcri va transmite autoritii contractante o notificare de renunare la dreptul de a formula aciune n justiie sau, dup caz, de renunare la judecarea aciunii n ceea ce priveste respectiva nclcare. Persoana vtmat poate sesiza Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor sau, dup caz, instana judectoreasc competent n vederea anulrii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, n termen de: a) 10 zile ncepnd cu ziua urmtoare lurii la cunostin, n condiiile prezentei ordonane de urgen, despre un act al autoritii contractante considerat nelegal, n cazul n care valoarea contractului care urmeaz s fie atribuit, estimat conform prevederilor art. 23 si ale cap. II seciunea a 2-a, este mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2); b) 5 zile ncepnd cu ziua urmtoare lurii la cunostin, n condiiile prezentei ordonane de urgen, despre un act al autoritii contractante considerat nelegal, n cazul n care valoarea contractului care urmeaz s fie atribuit, estimat conform prevederilor art. 23 si ale cap. II seciunea a 2-a, este egal sau mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2). Partea nu se poate adresa, pentru soluionarea aceleiasi cereri, concomitent Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor si instanei judectoresti competente. n caz contrar, se prezum renunarea la calea administrativ-jurisdicional, partea avnd obligaia de a notifica Consiliului introducerea cererii la instana judectoreasc competent. Instana competent s soluioneze plngerea formulat mpotriva deciziei pronunate de Consiliu este curtea de apel, secia de contencios-administrativ si fiscal n a crei raz se afl sediul autoritii contractante. Cu excepia cazurilor n care plngerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor nu are calitatea de parte n proces. Procesele si cererile privind actele autoritilor contractante, acordarea despgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate n cadrul procedurii de atribuire, precum si cele privind executarea , nulitatea , anularea , rezoluiunea , rezilierea sau _______________________________________
art. 2562 a fost introdus prin O.U.G. nr. 19/2009, publicat n M.Of. Nr. 156 din 12 martie 2009

denunarea unilateral a contractelor de achiziie public se soluioneaz n prim instan de ctre secia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului n circumscripia cruia se afl sediul autoritii contractante, cu excepia litigiilor privind procedurile de atribuire de servicii si/sau lucrri aferente infrastructurii de transport de interes naional, care se soluioneaz n prim instan de ctre Curtea de Apel Bucuresti.

37

CAPITOLUL III
STUDIU CAZ COMPARATIV PRIVIND MODUL DE PUBLICITATE SI MODUL DE SOLUTIONARE AL CONTESTATIILOR INTR-O PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA

38

Publicitatea anuntului intr-o procedura de achizitie publica inainte de aderarea Romaniei al Uniunea Europena, Am cercetat cum se publica anuntul intr-o procedura de achizitie publica inainte si dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si am constatat urmatoarele : Inainte, dupa prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, reactualizata, autoritatea contractanta avea obligatia de a face cunoscuta in mod public intentia de a efectua achizitii publice, scop in care trebuie sa transmita spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VIun anunt de intentie. Anuntul de intentie se publica in mod separat pentru produse, lucrari si servicii, in cel mult 30 de zile de la data aprobarii bugetului propriu al autoritatii contractante si treabuia sa cuprinda cel putin toate contractele de achizitie publica previzionate sa fie atribuite pana la sfarsitul anului bugetar si a caror valoare estimata, fara T.V.A., era egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 750.000 euro. Pentru contracte a caror valoare estimata, fara T.V.A., era mai mica decat echivalentul in lei a 750.000 euro, publicarea anuntului de intentie era obtionala. Autoritatea contractanta avea obligatia sa transmita spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, un anunt de participare, in toate cazurile in care aplica una dintre procedurile prin licitatie deschisa, restransa sau prin negociere competitiva, precum si in cazul in care intentiona sa organizeze un concurs de solutii. In anuntul de participare la concursul de solutii autoritatea contractanta avea obligatia de a preciza daca acesta era urmat de atribuirea unui contract de servicii unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv. Publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, a un anunt de atribuire a contractului de achizitie publica, nu se facea mai tarziu de 30 de zile de la data incheierii contractului de achizitie publica. In cazul organizarii unui concurs de solutii, autoritatea contractanta avea obligatia de a transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, un anunt privind rezultatul concursului respectiv nu mai tarziu de 30 de zile de la data deciziei juriului. Regia Autonoma "Monitorul Oficial" avea obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, in termen de cel mult 12 zile de la data inregistrarii acestora. Se remarca o singura abordare a achizitiilor publice , respectiv publicarea anunturilor in Monitorul Oficial, Partea a VI-a. Aceasta prevedere se considera ca a fost neadecvata, deoarece Partea a VI-a a Monitorului Oficial nu era usor accesibila nici pentru administratia publica, nici pentru eventualii ofertanti. Mai mult decat atat, de multe ori institutiile publice nu foloseau Monitorul Oficial pentru a publica anunturile referitoare la achizitiile publice, acestea fiind publicate in cotidiene locale sau nationale. Nu stiu cata transparenta avea procedura de achizitie pe vechea legislatie, avand in vedere faptul ca : a)puteau fi incheiate contracte numai la simpla transmitere a trei invitatii de catre autoritatea contractanta (cerere de oferte) unor operatori economicisi putea incheia contractul cu cea mai buna dintre ofertele primite ; b)documentatia de atribuire a contractului de achizitie publica se achizitiona de la sediul autoritatii contractante, contra cost, nefiind publicata alaturi de anunt ; Adoptarea noului cadrul legislativ in domeniul achizitiilor publice prin aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34 pe anul 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii a dus la crearea premiselor favorabile aderarii tarii noastre la

A.

39

Uniunea Europena datorita nivelului perceptiei la nivel comunitar asupra sistemului de achizitii publice din Romania. Pentru a asigura transparenta procedurilor de achizitie publica s-a facut un progres semnificativ ca urmare armonizarii legislatiei in domeniul achizitiilor publice cu obiectivele Uniunii Europene , prin care este necesar ca autoritatea contractanta sa publice diferite tipuri de anunturi/invitatii de participare functie de procedura selectata. Publicarea anunturilor/invitatiilor de participare se face utilizand facilitatile tehnice oferite de Sistemul Electronic de Achizitii Publice. Autoritatea contractant are obligaia de a asigura transparena atribuirii contractelor de achiziie public si ncheierii acordurilor-cadru prin publicarea, n conformitate cu prevederile prezentului capitol, a anunurilor de intenie, de participare si de atribuire. n cazul contractelor a cror valoare estimat este mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a include n anunurile prevzute la alin. (1) cel puin informaiile cuprinse n anexa nr. 3A si, dac este necesar, alte informaii considerate utile de ctre autoritatea contractant, prin utilizarea formularelor standard adoptate de Comisia European. Cu excepia cazului prevzut la art. 299, autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare anunurile prevzute la art. 47 alin. (1) ctre operatorul SEAP, utiliznd n acest sens numai mijloace electronice. Operatorul SEAP are obligaia de a asigura Autoritii Naionale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziiilor Publice accesul nerestricionat la anunurile transmise de ctre autoritile contractante, nainte de publicarea acestora. Autoritatea Naional pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziiilor Publice verific fiecare anun transmis de ctre autoritatea contractant pentru publicare n SEAP, n msura n care anunul respectiv este n legtur cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimat mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 124. n termen de dou zile lucrtoare de la data primirii anunului n SEAP, Autoritatea Naional pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziiilor Publice are obligaia: a) fie s emit ctre operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunul respectiv, n cazul n care n urma verificrii nu se constat erori/omisiuni de completare; b) fie s resping publicarea anunului, n cazul n care se constat erori/omisiuni de completare, informnd totodat autoritatea contractant asupra acestei decizii, precum si asupra modului n care erorile/omisiunile pot fi remediate. Operatorul SEAP are obligaia: a) de a transmite anunul spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene n cel mult o zi lucrtoare de la primirea acceptului de publicare, n cazul n care, n conformitate cu prevederile prezentei ordonane de urgen, este prevzut o obligaie n acest sens; operatorul SEAP are obligaia de a asigura nregistrarea n sistemul electronic a datei la care a fost transmis anunul spre publicare, ca prob privind momentul transmiterii; b) de a publica anunul n SEAP n cel mult dou zile lucrtoare de la primirea acceptului de publicare. Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunul transmis de autoritatea contractant sau de a-l transmite spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fr obinerea acceptului de publicare emis de ctre Autoritatea Naional pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziiilor Publice. n cazul n care, din motive de natur tehnic, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anun spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autoritii contractante i revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligaia de a nstiina

40

autoritatea contractant cu privire la apariia unei astfel de situaii, n cel mult o zi lucrtoare de la expirarea perioadei prevzute la alin. (3) lit. a). Dup publicarea anunului n SEAP, autoritatea contractant are obligaia de a transmite anunul si ctre Regia Autonom "Monitorul Oficial", spre publicare n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii Anuntul de intentie. Autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare un anun de intenie, atunci cnd urmreste s beneficieze de prevederile art. 75 alin. (2) sau art. 89 alin. (2) si dac: a) valoarea total estimat a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeaz s fie atribuite/ncheiate n urmtoarele 12 luni pentru achiziionarea de produse din aceeasi grup CPV, este egal sau mai mare dect echivalentul n lei a 750.000 euro; b) valoarea total estimat a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeaz s fie atribuite/ncheiate n urmtoarele 12 luni pentru achiziionarea de servicii care sunt din aceeasi categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 2A, este egal sau mai mare dect echivalentul n lei a 750.000 euro; c) valoarea estimat a contractelor/acordurilor-cadru de lucrri, care urmeaz s fie atribuite/ncheiate n urmtoarele 12 luni, este egal sau mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro. Publicarea anunului de intenie nu creeaz autoritii contractante obligaia de a efectua respective achizitie publica. Anuntul de participare. Autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare un anun de participare atunci cnd: a) iniiaz procedura de licitaie deschis, licitaie restrns, dialog competitiv sau negociere, cu publicarea prealabil a unui anun de participare, pentru atribuirea contractului de achiziie public sau pentru ncheierea acordului-cadru; b) lanseaz un sistem dinamic de achiziie; c) iniiaz procesul de atribuire a unui contract de achiziie public printr-un sistem dinamic de achiziii, n acest caz publicndu-se un anun simplificat; d) organizeaz un concurs de soluii. Anunul de participare se public n SEAP si n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VIa, Achiziii publice si, dup caz, n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie n toate situaiile n care: a) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a) c), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 125.000 euro; b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 400.000 euro; c) valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de lucrri care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro. Anuntul de atribuire. Autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare un anun de atribuire n cel mult 48 de zile dup ce: a) a finalizat procedura de atribuire - licitaie deschis, licitaie restrns, dialog competitiv, negociere cu/fr publicarea prealabil a unui anun de participare, cerere de oferte - prin atribuirea contractului de achiziie public sau ncheierea acordului-cadru; b) a finalizat un concurs de soluii prin stabilirea concurentului cstigtor; c) a atribuit un contract de achiziie public printr-un sistem dinamic de achiziii.

41

Anunul de atribuire se public n SEAP si n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a,Achiziii publice, si, dup caz, n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie n toate situaiile n care: a) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a) c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare dect echivalentul n lei a 125.000 euro; b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 400.000 euro; c) valoarea contractului de lucrri care a fost atribuit este mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro n cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare anual cumulat, fr TVA, estimat ca fiind mai mare dect echivalentul n lei a 20.000 euro, autoritatea contractant are obligaia de a publica un anun de participare si un anun de atribuire, n sistemul informatic de utilitate public disponibil pe internet, la o adres dedicat, precum si pe pagina proprie de internet. Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n anunul de participare prevzut , criteriile de calificare si selecie si, n situaia n care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic, algoritmul de calcul al punctajului; anunul trebuie s fie nsoit de un referat de oportunitate prin care se justific raiunea achiziiei serviciilor de publicitate, precizndu-se totodat impactul urmrit si criteriile de msurare a rezultatului obinut. n aprilie 2006 a fost adoptat noul cadru legislativ pentru achiziii publice, Ordonana de Urgen nr. 34, privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii. Steagul verde care recunoate n Raportul din mai 2006 ndeplinirea angajamentelor asumate de Romnia a aprut ca urmare a adoptrii noii legislaii precum i ca urmare a eforturilor ANRMAP i ale Ministerului Justiiei pentru a dezvolta i operaionaliza sistemul de soluionare a contestaiilor. Noua legislaie n domeniul achiziiilor publice este apreciat de Comisia Europeana ca fiind clar i comprehensiv, respectnd prevederile directivelor europene n domeniu. Mai mult, aceasta furnizeaz un cadru legal unitar de aplicare al procedurilor de atribuire, indiferent dac acestea sunt desfurate n sistem tradiional sau electronic. n acest sens, noua lege aduce o serie de mbuntiri n procesul de atribuire a contractelor de achiziie public, la nivelul elaborrii specificaiilor tehnice, la nivelul procedurilor aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziie public, la nivelul modalitilor de flexibilizare a procesului de atribuire a respectivelor contracte precum i n ceea ce privete transparena procesului de achiziie public. Observam ca, legislatia nationala privind achizitiile publice a transpus prevedreile Directivelor in domeniu. Modalitatea de transpunere pe care s-a optat a fost de inglobare a prevederilor tuturor Directivelor Uniunii Europene intr-un singur act normative. Aceasta abordare este si ramane necesara avand in vedere experienta anterioara in care existau suprapuneri si confuzii generate de existenta simultana a mai multe legi care reglementau domenii similare.

42

B.

Modul de solutionare al contestatiilor intr-o procedura de achizitie publica inainte si dupa aderarea Romaniei al Uniunea Europena

La Comuna Bucov s-a inregistrat contestatia nr. 38/09.07.2009 , depusa de SC Kaphone SRL, prin care instiinteaza ca a depus contestatie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor impotriva rezultatului procedurii de atribuire, comunicat prin adresa 5881/09.07.2009 de catre autoritatea contractanta, in cadrul procedurii de cerere de oferte derulata in vederea atribuirii contractului de lucrari de : confectionat si montat tamplarie aluminiu la scoli si gradinte - cod CPV 4521130-4, prin care contestatoarea a solicitat anularea rezultatului procedurii de atribuire, precum si obligarea autoritatii contractante la reevaluarea ofertelor cu respectarea legislatiei in materia achizitiilor publice si a cerintelor documentatiei de atribuire. In argumentarea probatorie a contestatiei, SC Kaphone SRL sustine ca adresa de comunicare a rezultatului procedurii nr.5881 din data de 09.07.2009 nu contine informatiile prevazute de dispozitiile art 207 alin (2) lit.c din O.U.G. nr.34/2006 si solicita prelevarea unei monstre de profil (PVC) din cel ofertat de societatea castigatoare spre a se putea verifica respectarea specificatiilor tehnice impuse prin caietul de sarcini In conformitate cu prevederile art. 277 (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii : dupa primirea unei contestatii autoritatea contractanta are dreptul de a adopta masurile de remediere pe care le considera necesare ca urmare a constetatiei respective, drept pentru care s-a transmis catre toate societatile participante comunicarea rezultatului procedurii in conformitate cu prevederile art.206 si 207 alin 2 lit. (c) si (d) , cu mentiunea, revenire la adresa nr. 5581/09.07.2009 prin care s-a transmis fiecarui participant la procedura , cat si Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor masurile de remediere cu privire la acceptarea ofertei, si informarea ofertantilor care au fost respinsi sau a cror ofert nu a fost declarat cstigtoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, dup cum urmeaz: a) fiecrui candidat respins, s-au transmis motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale; b) pentru fiecare ofert respins, s-au comunicat motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele n temeiul crora oferta a fost considerat inacceptabil si/sau neconform, ndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinelor de funcionare si performan prevzute n caietul de sarcini; c) fiecrui ofertant care a prezentat o ofert acceptabil si conform, prin urmare admisibil, dar care nu a fost declarat cstigtoare, caracteristicile si avantajele relative ale ofertei/ofertelor cstigtoare n raport cu oferta sa, numele ofertantului cruia urmeaz s i se atribuie contractul de achiziie public ; d) fiecrui operator economic dintre cei prevzui la lit. a) - c), data-limit pn la care au dreptul de a depune contestaie, avndu-se n vedere prevederile art. 2562 alin. (1) Totodata s-au instiintati toti ofertantii cu privire contestatia depusa la procedura. n vederea soluionrii contestaiei, autoritatea contractant a transmis Consiliului, conform 205 alin. (1), in data de 11.07.2009, punctul su de vedere asupra acesteia, nsoit de toate documentele considerate edificatoare, precum si, o copie a dosarului achiziiei publica : a) nota privind determinarea valorii estimate;

43

c) invitatia de participare nr.215411 transmisa in SEAP in data de 18.06.2009; d) documentaia de atribuire; e) nota justificativ privind alegerea procedurii de atribuirede cerere de oferte ; f) formularele de ofert depuse n cadrul procedurii de atribuire; g) solicitrile de clarificri, precum si clarificrile transmise/primite de autoritatea contractant; h)procesul-verbal al sedinei de deschidere a ofertelor ; i) documentatia prezenta la licitatie a ofertantilor clasati pe locurile I,II,III si IV ; . Prin punctul sau de vedere, autoritatea contractanta mentioneaza ca a adoptat masurile de remediere constand in retrasmiterea rezultatului procedurii in acord cu prevederile ar. 206 si 207 din O.U.G. nr.34/2006. Referitor la solicitarea petentei de a i se pune la dispozitie de catre autoritatea contractanta copia ofertei declarate castigatoare, se mentioneaza ca dosarul achizitiei publice nu este document public anterior finalizarii procedurii, fapt pentru care o atare cerere nu poate fi formulata favorabil la momentul formularii ei. Nici monstre de profil nu se pot prezenta petentei, deoarece, prin documentatia de atribuire, nu a fost solicitata depunerea de monstre. Autoritatea contractanta precizeaza ca, dupa incheierea si semnarea procesului verbal de deschidere al ofertelor de catre reprezentatul legal al petentei, acesta a solicitat restituirea scrisorii de garantie bancara pentru participarea la procedura. Raportat la sustinerea partilor, actele depuse la dosarul cauzei si normele legale aplicabile in materie, Consiliul a constatat : Procedura de cerere de oferte in vederea contractului de atribuire de : confectionat si montat tamplarie la scoli si gradinite , comuna Bucov, judetul Prahova a fost initiata prin publicarea in SEAP a invitatiei de participare nr. 215411 din 18.06.2009 in care s-au mentionat : criteriul de atribuire a contractului pretul cel mai scazut ; data limita de depunere a ofertelro 29.06.2009, ora 14.00 ; data deschiderii ofertelor 29.06.2009, ora 16.30. Prin specificatiile tehnice prevazute in caietul de sarcini pentru profilele PVC , s-au prevazut : la executarea tamplariei din PVC se vor folosi obligatoriu profile de culoare maro, stabilizate, cu protectie UV, avand 5 camere, latime de cel putin 70 mm, armaturi metalice pentru intariere . Prin documentatia de atribuire nu s-a impus prezentarea de monstre catre ofertanti. In procesul verbal al seedintei de deschidere a ofertelor nr. 5999 din 29.06.2009 a fost consemnata depunerea ofertelor de catre 19 operatori economici, iar prin raportul procedurii au fost declarate admisibile un nr. de 13 oferte, in ordine crescatoare preturile ofertelor fiind : SC Metalrom SA 89.018,67 lei ; SC Tricio Construct SRL 90.315,93 lei ; SC Kaphone SRL 98.971 lei ; SC Sinclair Group SRL 99.809,55 lei ; SC Ready Com Impex SRL 101.074,60 lei, etc. Catigatoare a fost declarata oferta depusa de SC Metalrom SA, la pretul de 89.018,67 lei si termen de executie de 60 de zile. Rezultatul astfel stabilit a fost comunicat societatii contestatoare prin adresa nr. 5881 din 09.07.2009, completata prin adresa nr. 5995 din 10.07.2009. Analizand propunerea tehnica a SC Metalrom SA , ofertantul declarat castigator de autoritatea contractanta, se constata ca prin adresa nr. 294 din 07.07.2009, respectivul ofertant a precizat ca tamplaria va fi confectionata din profile PVC de productie Gealan cu caracteristicile specifice tipului S8000 IQ, cu 6 camere interioare si adancimea de constructie de 74 mm , de culoarea solicitata (maro) armaturi metalice de dimensiuni mari,

44

de inalta statica, cu multiple posibilitati de decor lemn- infoliat, corespunzatoare cerintelor acietului de sarcini. Adresei antementionate i-au fost atasate declaratiile si certificatele de conformitate ale produselor cu standardele relevante in domeniu. S-a constatat ca SC Metalrom SA a propus spre livrare produse cu parametri corespunzatori si chiar superiori calitativ specificatiilor tehnice din caietul de sarcini, autoritatea contractanta stabilind in mod legal oferta castigatoare pe baza criteriului de atribuire pretul cel mai scazut precizat in invitatia de participare si in documentatia de atribuire. Solicitarea petentei de a i se pune la dispozitie monstre de profile este neantemeiata, in documentatia de atribuire nefiind prevazuta o astfel de cerinta, caracteristicile tipului de profil Gealan S8000 IQ fiindu-i cunoscut petentei din studiul dosarului cauzei , iar sustinerea ca intre profilele vopsite si infoliate este diferenta semnificativa de pret este contrazisa de preturile apropiate continute de propunerile financiare ale ofertei petentei si cea declarata castigatoare. Prin urmare, cerintele petentei de anulare a rezultatului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica si de obligarea autoritatii contractante la reevaluarea ofertelor sunt neantemeiate, motiv pentru care Consiliul, in baza dispozitiilor art. 278 alin (5) din OUG nr.34/2006, respinge ca nefondata contestatia depusa de SC Kaphone SRL, in contradictoriu cu autoritatea contractanta Comuna Bucov, prin Decizia nr. 4063/ 354C7/3958 din data de 19.08.2009. Se observa ca, solutionarea contestatiei in baza prevederile legislatiei nationale armonizate dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana are transparenta generala, prin publicarea anuntului in SEAP, se prezentata la licitatie orice operator economic este interesat, documentatia de atribuire se descarca din anuntul publicat in SEAP , avand si avantajul ca acesta se obtine gratuit de pe SEAP, cat si extragerea diverselor informatii care permit fie adoptarea unor masuri prompte, fie obtinerea unor informatii specifice intr-un timp scurt. Solutionarea contestatiilor de catre CNSC asigura o rezolvare rapida, dar si eficienta a contestatiilor . Daca speta susmentionata ar fi fost solutionata dupa prevederile legislatiei anterioare aderarii Romaniei la Uniunea Europeana intarzia cu mult solutionarea acesteia, deoarece orice contestatie referitoare la modul de aplicare a procedurii de catre autoritatea contractanta trebuia inmanata chiar autoritatii contractante a carei corectitudine era contestata, iar continuarea litigiului printr-o actiune ulterioara in justitie, aparea practic inutila atata timp cat incheierea si derularea contractului nu puteau fi oprite. In cazul in care justitia acorda castig de cauza constestatarului ar fi urmat alte procese, avand in vedere ca pana la finalizarea solutionarii constestatiei lucrarea/serviciul/produsul puteau fi executate deja. De altfel, aceasta problema a efectivitatii cailor de atac impotriva autoritatii contractante a preocupat in mod deosebit Consiliul European care in textul directivelor, dar mai ales in Directiva 66/2007 a impus ca semnarea contractelor sa fie legala numai dupa solutionarea definitiva a contestatiilor.

45

CONCLUZII
Ca urmare a efectuarii unui studiu comparat privind evolutia sistemului achizitiilor publice inainte si dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana evolutiile privind procedurile de achizitii publice de catre autoritatea contractanta au fost majore. Din cuprinsul lucrarii de disertatie, observam ca, legislatia nationala privind achizitiile publice a transpus prevederile Directivelor in domeniu. Modalitatea de transpunere pe care s-a optat a fost de inglobare a prevederilor tuturor Directivelor Uniunii Europene intr-un singur act normative. Aceasta abordare este si ramane necesara avand in vedere experienta anterioara in care existau suprapuneri si confuzii generate de existenta simultana a mai multe legi care reglementau domenii similare. Astazi, legislatia nationala in domeniu este structurata pe doua nivele : a) legislatie primara

46

Noua lege a achizitiilor publice (O.U.G. 34/2006 aprobata prin Legea 337/2006) furnizeaza un cadru legal unitar de aplicare al procedurilor de atribuire, indiferent daca acestea sunt desfasurate in sistemtraditional sau in sistem electronic. Prevederile relevante in materie de concesiuni sunt bazate pe conceptele de concesiune de lucrari publice (public work concessions) si concesiune de servicii publice (public service concessions) asa cum sunt ele definite in directivele europene. Noua lege aduce o serie de imbunatatiri in procesul de atribuire a contractelor de achizitie publica la nivelul: transparentei; elaborarii specificatiilor tehnice; procedurilor aplicabile pentru atribuirea contractelor de achizitie publica; modalitatilor de flexibilizare a procesului de atribuire a respectivelor contracte ; b)legislatia secundara normele de aplicarea O.U.G. nr.34/2006. c)legislatie tertiara care cuprinde acte cu caracter normativ privind aplicarea dispozitiilor referitoare la contractul de publicitate media si Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziie public. Cresterea gradului in sistemul de achizitii publice national atat a cetatenilor Romaniei cat si a partenerilor europeni s-a realizat prin asigurarea conformitatii cu legislatia in domeniul achizitiilor publice si prin responsabilizarea autoritatilor contractante si/sau a persoanelor fizice/juridice care au obligatia de a aplica procedurile de atribuire in procesul de angajare al fondurilor publice. ANRMAP este institutia care gestioneaza sistemul de achizitii publice din Romania, avand ca rol fundamental formularea la nivel de conceptie, promovarea si implementarea politicii in domeniul achizitiilor publice. Prin aceasta institutie se asigura dezvoltarea mecanismului prin care institutiile si structurile din cadrul sistemului national de achizitiilor publice precum si autoritatile contractante interactioneaza cu operatorii economici si creeaza premisele de crestere a eficientei, a transparentei si competitivitatii achizitiilor in domeniul public. Obiectivele strategiece au fost realizate prin: a)asigurarea unui cadru coerent si compatibil cu acquis-ul comunitar in domeniul achizitiilor publice; b)crearea premiselor necesare pentru implementarea unui mod convergent de functionare a institutiilor din cadrul sistemului de achizitii publice , raportat la competentele acestora; c)intarirea capacitatilor autoritatilor contractante de implementare a legislatiei in domeniul achizitiilor publice , prin dezvoltarea continua a suportului acordat acestora in vederea aplicarii corecte a legislatiei; d)cresterea gradului de aplicare conforma a legislatiei achizitiilor publice prin masuri implementate ca urmare a supravegherii modului de atribuire a contractelor de achizitie publica; e)promovarea bunelor practici nationale si europene , atat in raport cu institutiile si organismele din Romania cat si cu institutiile corespondente la nivelul Uniunii Europene si/sau la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene. In acest sens s-au eliminat suprapunerile legislative existente si practicile derogarilor ad-hoc de la prevederile legislatiei privind achizitiile publice in cazul atribuirii unor contracte de mare anvergura prin implementarea unor proceduri coerente de supravegherea

47

modului de atribuire a contractelor de achizitie publica si de solutionare eficienta a contestatiilor si, au fost dezvoltate, impreuna cu I.G.C.T.I. sisteme de monitorizare si de colecatre a datelor statistice. Nu in ultimul rand s-a pus accent deosebit pe imbunatatirea sistemului de instruire a personalului autoritatii contractante prin sustinerea unor programe de instruire in colaborare cu institutiile specializate de perfectionare profesionala, cu scopul de a asigura o capacitate corespunzatoare de implementare a prevederilor legislative . Implementarea i dezvoltarea sistemului de e-guvernare, la nivel central i local, avnd ca principiu de baz asigurarea valabilitii i opozabilitii fa de teri a operaiunilor efectuate prin mijloace electronice i a documentelor emise, prelucrate i transmise n format electronic, att ntre instituiile publice, ct i ntre acestea i entitile i persoanele de drept privat, cu respectarea reglementrilor cuprinse n Legea nr. 455/2001 privind semntura electronic, adaptarea i modificarea acelor acte normative care nu respect prevederile acestei legi, i care, astfel, pericliteaz stabilitatea circuitului economic i juridic i au ca efect denaturarea liberei concurene. Principalele imbunatatiri al noului sistem al achizitiilor publice aduce unificarea cadrului legal privitor la contractele de achizitii publice si concesiunea contractelor de servicii si lucrari; cresterea transparentei prin obligatia de a publica anuntul de intentie si cel de participare. Anuntul de acordare a contractelor de achizitii publice va fi, de asemenea, publicat prin intermediul sistemului electronic pentru achizitiile publice, inaintea incheierii contractului. Pentru contracte a caror valoare depaseste pragul stabilit de lege, anuntul va fi in mod obligatoriu publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene. De asemenea, au fost stabilite proceduri speciale pentru achizitiile publice de publicitate. Legea prevede, totodata, simplificarea procedurilor prin prevederi mai stricte si mai clare privind acordarea contractelor de achizitii publice si prin crearea unui nou sistem electronic al achizitiilor publice a bunurilor de uz curent. In scopul prevenirii conflictelor de interese si a practicilor neconcurentiale, Legea stabileste reguli privind incompatibilitatile si conflictul de interese pentru functionarii publici care participa la procedura de evaluare a ofertelor. De asemenea, Legea stabileste si un sistem eficient de solutionare a contestatiilor prin asigurarea independentei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC), reducerea duratei procedurii de solutionare si publicitatea deciziilor CNSC, precum si o procedura speciala pentru achizitii publice in cazul sectoarelor cu potential de monopol . Aceast legislaie este una complex, prin care s-a oprit un cadru teoretic i pragmatic prin care se dadeau soluii, explicaii i detalii cu privire la multe articole care la simpla lor citire poate nu spuneau totul. Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP) a lansat Manualul Operational pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie Publica, redactat de cei mai buni specialisti in domeniul achizitiilor publice din Romnia. Manualul, prezinta o viziune practica asupra sistemului de achizitii publice: principiile care guverneaza contractele de achizitie publica, prezentarea tipurilor de contracte, planificarea achizitiilor, modul prin care se asigura transparenta procedurilor, precum si modalitatile de atribuire a contractelor de achizitie publica.

48

BIBLIOGRAFIE
1. Cristina Traila, Corneliu Burada, coordonatori -Manualul Operational pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie Publica Vol. I 2009 , Editura A.N.R.M.A.P. Bucuresti 2. Cristina Traila, Corneliu Burada, coordonatori -Manualul Operational pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie Publica Vol. II 2009, Editura A.N.R.M.A.P. Bucuresti 3. Legea nr. 212/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 60/2001 privind achiziiile publice ; 49

4. Legea nr. 468/2002 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice , pe care o modifica si o completeaza ; 5. Legea nr. 386/2003 pentru modificarea si completarea art. 41 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice 6. Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii 7. Legea nr. 128/2007 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii 8. Hotrrea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziiile publice 9. Hotrrea Guvernului nr. 1567/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziiile publice prin licitaii electronice 10. Hotrrea Guvernului nr. 1587/2003 privind aplicarea procedurii de conciliere pentru soluionarea divergenelor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public 11. Hotrrea Guvernului Romniei nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului Romniei nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii 12. Hotrrea Guvernului Romniei nr. 1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului Romniei nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii 13. Hotrrea Guvernului Romniei nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de

50

verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public 14. Hotrrea Guvernului Romniei nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii prevzute n Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii 15. Hotrrea Guvernului Romniei nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public 16. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 834/2009 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului Romaniei nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului Romniei nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii 17. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prim mijloace electronice din Ordonana de urgen a Guvernului Romniei nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii. 18. Ordonana de urgen a Guvernului Romniei nr. 60/2001 privind achiziiile publice 19. Ordonana de urgen a Guvernului Romniei nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii 20. Ordonana de urgen a Guvernului Romniei nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public 21. Ordonana Guvernului nr. 20/2002 privind achiziiile publice prin licitaii electronice

51

22. Ordonana de urgen a Guvernului Romniei nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public 23. Ordinul nr. 175/2007 privind aprobarea Manualului operaional pentru activitatea de observare i verificare a atribuirii contractelor de achiziie public a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii-modelul i coninutul formularelor i documentelor utilizate 24. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1012/2001 privind aprobarea structurii coninutului i modului de utilizare a Documentaiei standard pentru elaborarea i prezentarea ofertei pentru achiziia public de produse 25. Ordinul comun al ministrului finanelor publice i al ministrului lucrrilor publice transporturilor i locuinei nr. 1013/873/2001 privind aprobarea structurii coninutului i modului de utilizare a Documentaiei standard pentru elaborarea i prezentarea ofertei pentru achiziia public de lucrri 26. Ordinul comun al M.F.P. i al M.L.P.T.L. nr. 1014/2001 privind aprobarea coninutului, structurii i modului de utilizare a Documentaiei standard pentru elaborarea i prezentarea ofertei pentru achiziia public de lucrri 27. Ordinul nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziie public 28. Ordinul nr. 183/2006 privind aplicarea dispoziiilor referitoare la contractul de publicitate media 29. Ordinul nr. 26/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziie public

52