Sunteți pe pagina 1din 6

EVOLUIA COMERULUI EXTERIOR AL ROMNIEI

IV.1. Analiza comertului al Romniei


IV.1.1. Necesitatea realizarii de schimburi economice si evolutia lor nainte de 1989 Participarea tuturor statelor la schimburile economice internationale, devine, n perioada contemporana, o necesitate obiectiva. Principalele argumente care pledeaza n favoarea unei asemenea orientari sunt legate de cresterea fara precedent a complexitatii economiei mondiale, dinamismul accentuat al progresului tehnic, gradul foarte nalt de diversificare al proceselor economice, accentuarea interdependentelor dintre economiile nationale, avantajele importante care pot fi realizate pe seama diviziunii internationale a muncii si/sau specializarii n productie (si implicit riscurile si ineficienta care nsotesc autarhia), globalizarea activitatilor economice, proliferarea doctrinelor si politicilor care promoveaza instaurarea noii ordini economice si politice internationale etc. Acesta este contextul n care activitatea de comert exterior, si n primul rnd exportul, reprezinta un important element calitativ de apreciere a functionalitatii organismului economic si n tara noastra, aflata nca n plin proces de reajustare a vechilor structuri economice viznd macrostabilizarea si edificarea unei economii de piata eficiente. O prima categorie de transformari cu incidenta asupra comertului exterior romnesc si care au debutat imediat dupa 1989, se refera la mutatiile operate n sistemul organizatoric specific acestor activitati. Astfel, n perioada anterioara lui decembrie 1989, 828l112i comertul exterior al Romniei era subordonat "principiilor centralismului democratic", ceea ce presupunea ncorsetarea derularii importurilor si exporturilor printr-o planificare riguroasa. De fapt, ntregul sistem al activitatii de comert exterior era structurat n ntreprinderi de comert exterior specializate pe domenii de activitate si subordonate ministerelor sau centralelor de resort. Relatiile comerciale internationale se articulau celor doua categorii fundamentale: clearingul cu tarile socialiste (foste tari membre CAER) si devizele convertibile care mijloceau raporturile comerciale cu tarile vest-europene, SUA, Canada etc. si carora le reveneau ponderi mai reduse n volumul comertului exterior al tarii noastre. Principalele directii cuprinse n politica schimburilor comerciale ale Romniei n perioada respectiva pot fi sintetizate astfel: - fructificarea la maxim a potentialului schimburilor n sistemul clearing, pentru sustinerea n special a importurilor de materii prime (minereuri. petrol, gaze naturale), dar si a celor de masini si utilaje; - promovarea" cu orice pret" a exporturilor din toate domeniile, n vederea cresterii ncasarilor valutare n devize liber convertibile;

- limitarea stricta a importurilor n devize liber convertibile; - utilizarea surplusului de devize pentru achitarea datoriei externe (acest intens mediatizat obiectiv strategic a si fost realizat n 1989, anterior schimbarii regimului politic); - realizarea soldului pozitiv al balantei de plati, n masura sa sustina eforturile de retehnologizare Desi asemenea obiective de politica comerciala sunt extrem de punctuale si chiar corespunzatoare la nivel ideatic, transpunerea lor n practica a avut drept consecinta, alaturi de celelalte componente ale politicii macroeconomice a statului socialist, pauperizarea populatiei si reducerea nivelului de trai sub orice nivel acceptabil al demnitatii umane. IV.1.2. Modificari aparute dupa 1989, datorita unei noi politici a schimburilor comerciale Dupa decembrie 1989, fostele ntreprinderi de comert exterior au fost transformate n societati comerciale (societati pe actiuni), dar au continuat sa se afle sub coordonarea ministerelor de resort, avnd ca obiect de activitate desfasurarea operatiunilor de import-export al produselor ministerelor n subordinea carora se aflau. Liberalizarea formelor de proprietate, precum si deschiderea efectuata prin promulgarea si aplicarea Legii nr. 54/1990 si a Legii nr. 31/1991, au facut posibila nfiintarea de societati particulare cu capital privat avnd ca obiect de activitate comertul international (mai ales ca investitiile initiale necesare se situau la niveluri reduse). Principalele mutatii produse n sistemul organizatoric al comertului exterior romnesc sub impactul celor aratate, n perioada 1990-1992, pot fi rezumate astfel: - mentinerea ntreprinderilor de stat cu activitate de comert exterior care si prelungesc relatiile traditionale cu furnizori si beneficiari aflati de asemenea n proprietatea statului; - nfiintarea de societati comerciale cu capital privat autohton cu functii de case de comert care intermediaza schimburile economice internationale; - nfiintarea reprezentantelor proprii ale societatilor multinationale, care ncep sa deruleze activitati de import-export; - cresterea cererii de bunuri de larg consum din import care favorizeaza aparitia a numeroase societati particulare cu capital romnesc sau strain n pozitia de importatori a unor produse din aceasta categorie. Perioada 1993-1996 este puternic marcata de fenomene turbulente care se produc att n sfera macroeconomica (caracterizata prin inconsecventa politicilor comerciale aplicate, exacerbarea fenomenului inflationist, devalorizarea monedei nationale n raport cu principalele devize etc.), ct si n cea microeconomica, caracterizata prin urmatoarele aspecte:

- preluarea operatiunilor de comert exterior de catre o categorie semnificativa de producatori pe cont propriu; - privatizarea societatilor producatoare (care sunt cel mai adesea preluate de catre fostii parteneri de afaceri) si care implica modificari importante n structura productiei, portofoliul de clienti, organizarea activitatilor de comert exterior; - privatizarea unor ntreprinderi cu obiect de activitate legat de comertul exterior prin metoda MEBO; - aparitia societatilor productive mixte prin asocierea unor firme externe cu producatori autohtoni; - falimente ale unor firme mici cu activitate de comert cu capital romnesc si/sau strain; - reasezarea relatiilor comerciale traditionale prin deschiderea, de catre investitorii straini, de reprezentante, birouri comerciale, agentii specializate n derularea afacerilor pe piata romneasca; - liberalizarea pietei valutare si a cursului de schimb, care echilibreaza raportul productiei pentru piata externa si, respectiv, interna si conduce la uniformizarea productiei; Perioada 1996-2002, se poate caracteriza, din punctul de vedere al evolutiei structurii organizatorice a comertului exterior, ca fiind o perioada de consolidare si relativa stabilitate. n acest interval, Romnia a adoptat o serie de politici economice destinate reorientarii geografice a schimburilor sale comerciale si, mai ales restructurarii interramuri a bunurilor exportate si importate. n pofida acestor eforturi, tara noastra a ramas si n aceasta perioada un importator net care nregistreaza un deficit comercial care tinde sa se permanentizeze Principalele cauze responsabile pentru aceasta stare ,de fapt, ramn insuficienta restructurare a economiei, dar mai ales, ponderea ridicata a ntreprinderilor de stat n totalul firmelor producatoare de bunuri destinate exportului. IV.2.1. Comertul exterior al Romniei n perioada 2000-2002 Ca o tendinta pozitiva, este de remarcat totusi nscrierea activitatilor de comert exterior pe coordonatele unei traiectorii pozitive ncepnd cu anul 2000. Aceeasi concluzie rezulta si n urma analizei datelor cuprinse n figura urmatoare:

Figura nr.4.1. Evolutia comertului exterior n perioada 1996-2002

Anul 2000 a marcat o evolutie deosebit de dinamica a economiei mondiale. Cresterea economica sa accelerat ndeosebi n prima parte a anului. Comertul international s-a caracterizat n 2000 printr-o accelerare neta a ritmului de crestere. Evolutiile din sectorul extern au fost pozitive n prima parte a anului nsa spre sfrsit situatia s-a deteriorat, cresterea anuala a importurilor a depasit-o pe cea nregistrata la exporturi. Orientarea geografica a comertului exterior nu a suferit modificari esentiale, tarile Uniunii Europene continund sa fie principalii parteneri ai Romniei att la export ct si la import. S-a mentinut, de asemenea, tendinta de intensificare a comertului cu tarile n tranzitie din Europa Centrala si de Est, ponderea acestora exportul n si

importul total majorndu-se cu 2,1% si

respectiv 3,5%. Comert ul exterior al

Romniei n anul 2002 Expo rturile FOB realizate n luna decembrie 2002 au fost de 1215,5 milioane dolari SUA, mai mari cu 48,6% comparativ cu luna decembrie 2001, cu 28,1% fata de media anului 2001 si mai mici cu 10,2% fata de luna noiembrie 2002. n anul 2002 exporturile FOB au fost de 13868,8 milioane dolari SUA, cu 21,8% (+2483,8 milioane dolari SUA) mai mari fata de anul 2001. n structura pe marfuri a exporturilor, cinci sectiuni de marfuri detin 70,8% din total exporturi, dupa cum se prezinta n tabelul urmator: Pe grupe de tari, comparativ cu anul 2001 au crescut exporturile catre tarile dezvoltate (+21,9%), iar n cadrul acestora cu tarile Uniunii Europene (+20,5%). Ponderea acestor grupe de tari n total exporturi a fost de 74,5% pentru tarile dezvoltate si de 67,1% pentru Uniunea Europeana. n anul 2002, primii zece parteneri comerciali n derularea exporturilor (nsumnd 74,5% din total exporturi) au fost: Italia (25,0% din total exporturi), Germania (15,6%), Franta (7,6%), Marea Britani (5,8%), SUA (4,3%), Turcia (4,2%), Olanda (3,1%), Ungaria (3,1%), Austria (3,0%) si Grecia (2,8%). Importurile CIF realizate n luna decembrie 2002 au fost de 1659,8 milioane dolari SUA (1532,0 milioane dolari SUA importuri FOB), mai mari cu 17,9% fata de luna decembrie 2001, cu 28,1% fata de media anului 2001 si mai mici cu 4,6% fata de luna noiembrie 2002. n anul 2002, importurile CIF au nsumat 17856,7 milioane dolari SUA (16482,1 milioane dolari importuri FOB), fiind cu 14,8% mai mari fata de anul 2001. n anul 2003, dinamica fluxurilor comerciale externe ale Romniei urmeaza acelasi trend ascendent nregistrat n perioada 2000-2002. Volumul total al comertului exterior, a crescut cu 9,7% fata de anul 2002, exportul nregistrnd o crestere de 6,4%, iar importul o majorare de 12,3%. Exportul FOB, n 2003, a fost de 15.613,7 milioane euro, cu 938,8 milioane euro mai mare dect n anul 2002. Importul CIF a nsumat 21.201,4 milioane euro, cu 2.320,6 milioane euro mai mare dect n anul 2002. Evolutia importului comparativ cu cresterea exportului a determinat nregistrarea, la sfrsitul perioadei, a unui deficit comercial de 5.587,7 milioane euro.

Dincolo de analiza datelor globale ale comertului exterior al Romniei, extrem de relevanta este studierea structurii exportului si, respectiv importului n scopul evidentierii mutatiilor cantitative si calitative produse n economia nationala, sub impactul mixului de politici comerciale promovate de Guvern. Astfel, este cunoscut faptul ca, din punct de vedere structural, comertul exterior romnesc este caracterizat att prin prezenta activitatilor intensive n forta de munca (mna de lucru ieftina n Romnia creeaza tarii noastre un avantaj comparativ pentru produsele unor industrii cum sunt cea usoara, a prelucrarii lemnului si a ncaltamintei), ct si prin activitati intensive n capital (ca rezultat al perpetuarii unor elemente specifice structurii industriale socialiste). n plus, intensitatea energetica reprezinta o caracteristica specifica tuturor produselor obtinute de economia romneasca. Pe grupe de tari, comparativ cu anul 2002, valoarea importurilor exprimate n euro din tarile dezvoltate a crescut cu 10,0%, iar n cadrul acestora importurile din tarile Uniunii Europene au crescut cu 10,8%. Ponderile celor doua grupe de tari n total importuri au fost de 63,7% pentru tarile dezvoltate, respectiv de 57,7% pentru Uniunea Europeana. Valoarea importurilor din tari n tranzitie a crescut cu 18,5% si a avut o pondere de 23,3% n totalul importurilor. Comertul exterior al Romniei n anul 2004 Exporturile FOB realizate n anul 2004 au fost de 18934,7 milioane euro, valoarea acestora fiind cu 21,3% mai mare fata de anul 2003. n anul 2004, orientarea geografica a exportului s-a modificat fata de anul precedent, n favoarea tarilor n curs de dezvoltare si a tarilor n tranzitie. Exportul destinat pietei tarilor dezvoltate s-a cifrat n anul 2004 la 14 811,3 milioane euro, mai mare cu 18,8 % comparativ cu anul 2003, tendinta imprimata de comertul cu Uniunea Europeana (n crestere cu 20,1 %). Anul 2004 a marcat o accelerare a evolutiilor pozitive n ceea ce priveste cresterea economica, consolidarea dezinflatiei, reducerea deficitului bugetar si a somajului Comertul exterior al Romniei n anul 2005 Exporturile FOB realizate n anul 2005 au fost de 22255,1 milioane euro, valoarea acestora fiind cu 17,5% mai mare fata de anul 2004. n structura pe marfuri a exporturilor, sase din cele douazeci si doua de sectiuni de marfuri din Nomenclatorul Combinat detin mpreun 76,3% din totalul exporturilor.Valoarea exporturilor catre tarile Uniunii Europene (UE-25) n anul 2005, comparativ cu anul 2004, a crescut cu 9,0%. Ponderea exporturilor ctre trile Uniunii Europene n total exporturi a fost de 67,6%. Valoarea importurilor provenite din tarile Uniunii Europene (UE-25) n anul 2005, comparativ cu anul 2004, a crescut cu 18,7%. Ponderea importurilor din trile Uniunii Europene n total importuri a fost de 62,2%.