Sunteți pe pagina 1din 19
 S ocietate culturală, înfiinţată în 186 2-1863 la Iaşi , de către câţiva tineri întorşi

Societate culturală, înfiinţată în 1862-1863 la Iaşi, de către câţiva tineri întorşi de la studii din Germania, având ca scop principal crearea în cultura română o orientare mai pronunţat culturală La 1 martie 1867 publică revista “Convorbiri literare”, în care se vor publica şi principalele opere ale scriitorilor de valoare ai epocii

ETAPELE “JUNIMII “

Etapa Ieşeană :1863-1874 -activitatea s-a desfăşurat la Iaşi Etapa afirmării marilor clasici şi a consolidării Junimii 1874-1885 - activitate paralelă Iaşi-Bucureşti Se diminuează criticismul şi capătă un caracter preponderent universitar 1885-1944 -declinul “Junimii”

 Spiritul critic - cea mai importantă trăsătură a junimismului şi se manifestă prin respectul pentru

Spiritul critic - cea mai importantă trăsătură a junimismului şi se manifestă prin respectul pentru adevărul istoric în studierea trecutului şi prin cultivarea simplităţii.

Spiritul filozofic

Spiritul

oratoric

naşte

din

se

-

împotriva retoricii paşoptiste romantice.

Gustul pentru clasic

opoziţa

Ironia

Spiritul critic completează imaginea structurii junimiste. Ea este poate cea mai de seamă trăsătură a întregului şi în tot cazul aceea care a fost remarcată mai des. […] Criticismul junimist se caracterizează deci pentru noi nu atât din punctele de doctrină pe care le împărţea cu cei mai mulţi dintre contemporanii şi înaintaşii imediaţi, cât din unele înclinări altoite pe trunchiul doctrinei amintite şi pe acea atitudine centrală făcută din ceea ce Maiorescu a numit respectul adevărului.” (Tudor Vianu, Junimea , în Şerban Cioculescu , Tudor Vianu , Vladimir Streinu, Istoria literaturii române moderne )

1. Să organizeze după modelul Occidental conferinţe publice pe care ei le-au numit “prelecţiuni populare “
  • 1. Să organizeze după modelul Occidental conferinţe publice pe care ei le-au numit “prelecţiuni populare “ , cu scopul educării publicului

  • 2. Să fixeze ortografia limbii române

  • 3. Să alcătuiască o antologie de poezie română pentru şcolari

 Casa Vasile Pogor, actualul Muzeu de Literatură a Moldovei

Casa Vasile Pogor, actualul Muzeu de Literatură a Moldovei

1. Titu Maiorescu 2. Vasile Pogor 3. Petre Carp 4. Iacob Negruzzi 5. Theodor Rosetti

1. Titu Maiorescu 2. Vasile Pogor 3. Petre Carp 4. Iacob Negruzzi 5. Theodor Rosetti

TITU MAIORESCU

TITU MAIORESCU Titu Maiorescu (1840-1917) -s-a născut într-o familie de intelectuali ardeleni, înrudită cu Petru Maior

Titu Maiorescu (1840-1917) -s-a născut într-o familie de intelectuali ardeleni, înrudită cu Petru Maior şi Timotei Cipariu -a studiat la Viena, Paris şi Berlin -este mentorul societăţii “Junimea”, iniţiază în 1863 ciclul de “prelecţiuni populare” , susţine campanii răsunătoare împotriva curentului latinist ce îndepărta limba literară de limba vorbită; împotriva “direcţiei vechi” din cultura si literatura română, impune direcţia nouă sprijinindu-se pe apariţia unor mari scriitori ale căror opere sunt publicate mai întai în revista “Convorbiri literare”

Vasile Pogor (1833-1906), s-a născut într-o familie de boiernaşi, a făcut studii juridice la Paris. Era
Vasile Pogor (1833-1906), s-a născut într-o familie de boiernaşi, a făcut studii juridice la Paris. Era

Vasile Pogor (1833-1906), s-a născut într-o familie de boiernaşi, a făcut studii juridice la Paris. Era proprietarul tipografiei ce tipărea revista “Convorbiri literare” si scrierile junimiştilor, era totodată “pişicherul” grupului, datorită umorului său. A facut prima traducere din Faust, a tradus din Baudelaire şi Poe, din poezia chineză.

Petre Carp (1837-1919), s-a născut într-o familie de vechi boieri moldoveni, a absolvit gimnaziul la Berlin
Petre Carp (1837-1919), s-a născut într-o familie de vechi boieri moldoveni, a absolvit gimnaziul la Berlin

Petre Carp (1837-1919), s-a născut într-o familie de vechi boieri moldoveni, a absolvit gimnaziul la Berlin cu note maxime, urmând Facultatea de Drept şi Ştiinţe Politice din Bonn. A participat la complotul împotriva lui Cuza, a fost ministru de externe si prim- ministru. A realizat traduceri: Macbeth şi Othello de William Shakespeare.

Iacob Negruzzi (1842- 1932), al doilea fiu al lui C. Negruzzi, a urmat studii liceale în
Iacob Negruzzi (1842- 1932), al doilea fiu al lui C. Negruzzi, a urmat studii liceale în
Iacob Negruzzi (1842- 1932), al doilea fiu al lui C. Negruzzi, a urmat studii liceale în
Iacob Negruzzi (1842- 1932), al doilea fiu al lui C. Negruzzi, a urmat studii liceale în
Iacob Negruzzi (1842- 1932), al doilea fiu al lui C. Negruzzi, a urmat studii liceale în

Iacob Negruzzi (1842-

1932), al doilea fiu al lui C. Negruzzi, a urmat studii liceale în Germania şi Facultatea de Drept din Berlin, încheiată cu doctorat. A condus revista “Convorbiri literare” până în 1895, a fost secretarul societăţii “Junimea” din 1868. Partea valoroasă a creaţiei lui o reprezintă memorialistica , Amintiri din “Junimea”, scrisă în 1889 şi publicată abia peste trei decenii.

Theodor Rosetti (1837- 1923), a făcut studii secundare în Germania şi Franţa, studii de economie politică
Theodor Rosetti (1837- 1923), a făcut studii secundare în Germania şi Franţa, studii de economie politică

Theodor Rosetti (1837- 1923), a făcut studii secundare în Germania şi Franţa, studii de economie politică şi finanţe la Viena. A fost cumnat al lui Al. I. Cuza, care i-a încredinţat misiunea de agent diplomatic al ţării la Berlin. A scris trei eseuri care susţin programul junimist: Despre direcţiunea progresului nostru, Mişcarea socială la noi, Scepticismul la noi.

Printr-o bizară, dar sugestivă coincidenţă,Titu Maiorescu avea la iniţierea societăţii Junimea (1863) ,exact aceaşi vârstă cu

Printr-o bizară, dar sugestivă coincidenţă,Titu Maiorescu avea la iniţierea societăţii Junimea (1863) ,exact aceaşi vârstă cu Mihail Kogălniceanu atunci când a creat mişcarea culturală “Dacia literară “, adică 23 de ani ? Titu Maiorescu a absolvit Gimnaziul academic “Theresianum” din Viena ca şef de promoţie, cu diploma înmânată de ministrul culturii al Austriei ? Prima şedinţă a Junimii este considerată o întrunire în casa lui Petre Carp, în toamna anului 1863 , în cursul căreia gazda făcea traduceri din Macbeth, de faţă fiind Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi şi Theodor Rosetti ? Vasile Pogor a fost o figură originală prin preocupările şi curiozităţile sale (schopenhaureian la început, a evoluat treptat spre budism)?

Realizatori:

Sfârşit