Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GH.

ASACHI” DIN IAȘI


Facultatea de Construcții și Instalații
Instalații pentru Construcții

LUCRARE DE LICENȚĂ

Absolvent: Bănică Alexandru


Îndrumător: Prof. dr. ing. Valentin Pavel
Facultatea de Construcții și Instalații
Instalații pentru Construcții

Tema lucrării de licență

“Proiectarea instalației de încălzire și preparare apă


caldă menajeră utilizând captatoare solare pentru o clădire
cu regim de pensiune aflată în localitatea Onești , Jud.
Bacău”
• Memoriu tehnico-justificativ
• Breviar de calcul
PIESE • Caiet de sarcini
• Documentații economice
SCRISE
• Planuri caracteristice cu amplasarea
circuitelor de încălzire
PIESE • Schema izometrică
• Schema funcțională a instalației
DESENATE
Terenul pe care urmează să se realizeze investiția este
proprietatea personală a beneficiarului cu o suprafață de 8505
mp din care construcția ocupa 990,55 mp.
Construcția are un 40 de spații
regim mic de multifuncționale la 5 spații
înălțime , parter și parter din care 15 multifuncționale la
mansardă , fiind camere pentru etaj.
structurată astfel: cazarea clienților;
Plan Parter Plan Etaj
Su = 818,55 mp Su = 30,71 mp
I
•Calculul termotehnic al elementelor de construcție

II
•Determinarea necesarului de căldură al clădirii

III
•Dimensionarea sistemului de încălzire în pardoseală

IV
•Alegerea rezervorului tampon

V
•Calculul necesarului de căldură pentru prepararea apei calde menajere

VI
•Dimensionarea vasului de expansiune și a pompelor de circulație

VI
•Alegerea boilerului , a cazanului cu combustibil solid și a panourilor solare
Se vor alege doua sisteme de încălzire:

• Sistem de încălzire care


utilizează apa caldă ca agent
termic iar pentru cedarea căldurii
în încăperi se folosesc corpuri
statice compuse din radiatoare tip
panou din oțel de diferite lungimi;

• Sistem de încălzire prin


pardoseală pentru sala de mese
și doua grupuri sanitare compus
din grupuri de pompare și reglare
la care sunt racordate
distribuitoare/colectoare.
Rezistențele și masivitățile termice rezultate în urma
calculelor sunt următoarele :
PE PI PDp
R0 = 4.19W/mpK R0 = 0,95 W/mpK R0 = 4.09W/mpK
m=1 m = 0,96 m=1

PDg PLp PLg


R0 = 3.97W/mpK R0 = 1,60 W/mpK R0 = 1,48 W/mpK
m=1 m = 1,05 m=1
În urma calculelor efectuate pentru fiecare încăpere
a rezultat un necesar de căldura de 39716 [W] care va fi
acoperit in cea mai mare parte de corpuri statice, dispuse pe
3 circuite de încălzire cu circulaţie forţată a agentului
termic, prin intermediul pompelor de circulaţie. Aceste
circuite se vor racorda la un distribuitor/colector cu butelie
de egalizare a presiunilor.
Încălzirea restaurantului și a grupurilor sanitare se
va realiza printr-un sistem de încalzire în pardoseală
compus din 2 grupuri de pompare și reglare la care sunt
racordate 2 distribuitoare-colectoare..
Pentru încălzirea încăperilor cu corpuri statice s-au adoptat
corpuri de încălzire din oţel de la firma nemțească KERMI, tipul 1l si
corpuri de încălzire din oţel, tip port prosop VERTEO aparținand
aceluiași producător .
Mărimea şi numărul corpurilor de încălzire s-a ales astfel
încât puterea termică a acestora să acopere necesarul de căldură
calculat.
Pornind de la necesarul de caldură al sălii de mese și a celor doua grupuri
sanitare au rezultat 10 circuite, dimensionarea făcându-se conform Manualului de
proiectare a firmei Wirsbo . Au rezultat umătoarele caracteristici pentu fiecare circuit:
Lungimea țevii : 94,44m
Debitul de apă : 165l/h
Emisia de căldură : 840 kcal/h
Necesar acoperit : 960W
Pas : 22,5 cm
Tipul cu diametrul de : 16 x 2mm
Încălzirea prin pardoseală se va realiza
prin intermediul sistemului panou cu nuturi de la
UPONOR. Panourile Uponor de poziţionare a
ţevilor cu sau fără izolaţie sunt realizate din
polistiren, livrate în plăci de culoarea neagră
utilizabile pentru ţevi de dimensiunea cuprinsă între
14 şi 16 mm. Acest sistem este compus dintr-o țeavă
PE-Xa produsa din polietilenă de înaltă densitate
îngropat intr-o șapă de 3 cm.

Avantajele sistemului :

Confortul termic : Încălzirea prin pardoseală UPONOR se bazează în proporție de 50% pe convecție si 50% pe
radiație (în comparație cu sistemele clasice, cu corpuri statice);

Economie de energie - Încălzirea prin pardoseală UPONOR asigură încălzirea optimă a spațiului interior având
în vedere faptul că la pardoseală avem cele mai înalte temperaturi, iar acestea scad către tavan, în timp ce la
încălzirea cu radiatoare, fenomenul este invers, încălzindu-se inutil volumul de deasupra spațiului ocupat.

Eficientizarea spatiului interior – Încălzirea prin pardoseală este un sistem complet mascat în elementele de
construcție ce lasă libertatea ocupanților de a decora interiorul dupa dorință.
Pe baza necesarul de căldură și a schemei funcţionale
a instalaţiei s-a hotărât adoptarea unui rezervor tampon FERROLI
PSM1500 cu o capacitate de 1500 de litri .

Rezervoarele de acumulare din seria PSM sunt fabricate din


tablă de oţel de calitate superioară și sunt destinate pentru stocarea apei
de încălzire.
Aceasta înmagazinează energia termică furnizată de cazane
si minimizeaza pornirile arzatorului, respectiv echilibreaza regimul de
furnizare a energiei termice a cazanelor .
Partea exterioara a rezervoarelor este protejata cu vopsea
anticoroziva .
Izolația termică este din poliuretan moale cu înveliș din
PVC de 100 mm.
Calculul necesarului de căldură pentru prepararea apei calde
menajere conform STAS 1478-90
Pentru clădirea considerată s-au stabilit:

• N=40 [persoane] (30 potențiali clienți și 10 personal )

• qsp=60 [l/zi de persoană]

Astfel a rezultat cantitatea de apă caldă necesară pentru consumul


menajer de 17441 [W]
Calculul de dimensionare a boilerelor pentru prepararea
apei calde menajere are ca scop determinarea volumului acestora.
Volumul minim al boilerului este de 1680l avand în vedere
numărul de persoane , consumul normat zilnic de persoană ,
temperatura apei calde la punctul de consum și temperatura apei calde
din boiler.
Deoarece se utilizează şi energia solară la producerea apei
calde menajere, boilerul se va supradimensiona cu un factor de
supradimensionare f=1.7.

Vb = f * Vmin = 1,7 * 1680 = 2856 [l]

În acest caz se alege un boiler solar , ELBI BF-3, cu


capacitatea de 3000 l .
În vederea producerii
apei calde menajere cu ajutorul
energiei solare, s-a hotărât
instalarea unor panouri solare
HELIS cu TUBURI VIDATE JDL-
PM30-58/1.8.
Acest tip de panou are
o suprafaţa activă de 3,97 mp, un
număr de 30 tuburi vidate şi este
recomandat de către producător
pentru un boiler de 300 l.
Pentru acoperirea
necesarului pentru preparare apă
caldă menajeră s-a hotărât
instalarea a 10 astfel de panouri.
Puterea termică a centralei reprezintă suma fluxurilor termice a
categoriilor de consumatori racordaţi la centrală. Avand in vedere fluxul termic
pentru încălzire precum și cel pentru apă menajeră , rezulta o putere termică de
67858 [W].
Astfel s-a ales centrala temică pe lemne cu gazeificare ATMOS ,
având o putere nominală de 70 kW.
În finalul proiectului s-a realizat documentația
economică ce cuprinde antemăsurătoarea și devizul pentru
lucrări de instalații conform normelor de deviz pentru
instalaţii în construcţii de unde a rezultat un cost al
investiției de 361560 Lei.
Vă mulțumesc pentru
atenția acordată!

S-ar putea să vă placă și