Sunteți pe pagina 1din 5

 Antipiretic sub formã de:

◦ tablete de 500 mg
◦ supozitoare de copii de 125 mg si 250 mg
◦ sirop cu 120 mg/5 ml
◦ peferalgan solutie i.v.
 Peste 100 produse conţin acetaminofen.
 Doza de apariţie a intoxicaţiei peste doza
terapeuticã de 50mg/kgcorp/zi
 Doza letalã peste 180mg/kgcorp/zi
 Absorbţie digestivã rapidã
 Doza toxicã prin dozare sericã la 4 ore de la
ingestie
 Este metabolizat hepatic dependent de
citocromul P450
 Hepatotoxicitatea explicatã prin saturarea
prin supradozã de acetaminofen a cãii sulfat
 Toxicul afecteazã miocardul, rinichiul etc.
 Stadiul 1: semne de apel: 12-24 ore
◦ anorexie
◦ greaţã, varsaturi
◦ transpiratie
◦ paloare
 Stadiul 2: 24-72 ore – hepatotoxicitate
◦ greaţã, vãrsãturi
◦ dureri hipocondru drept
◦ icter
◦ hemoragii
◦ insuficienţã hepaticã şi renalã
◦ cardiopatie
◦ comã
◦ biologic: creşterea transaminazelor, bilirubinei, hipoglicemiei
 Stadiul 3: 3-5 zile – insuficienţã hepaticã cu encefalopatie hepaticã, comã
◦ CID, forme grave CID
◦ tulburãri de ritm
◦ pancreatitã
 Stadiul 4: dupã 5 zile – vindecare fãrã sechele sau deces prin insuficienţã hepaticã
 Spãlãturã gastricã – FÃRÃ cãrbune activat
 Administrare antidot i.v. N-acetylcisteina
◦ Forme usoare per os 150 mg/kg corp
◦ Forme grave i.v. sub formã de fiole la 4 ore interval
 Tratament simptomatic
◦ vãrsãturi – Metoclopramid
◦ reechilibrare hidroelectroliticã
◦ vitamina K dacã timpul de protrombinã este crescut