Sunteți pe pagina 1din 38

MUŞCHII MIMICII

 În general între craniu şi piele


 Sunt constrictori şi dilatatori
situaţi în jurul ochilor, narinelor
şi gurii
 Determină uneori linii de încreţire
(riduri) perpendicular pe fibrele
musculare
 Există 17 muşchi
1. Porţiunea frontală a m. occipitofrontal
2. M. Corrugator al sprâncenei
3. M. Orbicular al ochiului
4. M. Constrictor al narinei
5. M. Dilatator al narinei
6. M. Procerus
7. M. Depresor al septului
8. M. Nasal
9. M. Buccinator
10. M. Zygomatic mare şi mic
11. M.Ridicător al buzei superioare şi aripii naului
12. M. Coborâtor al unghiului gurii
13. M. Ridicător al unghiului gurii
14. M. Coborâtor al buzei inferioare
15. M. Orbicular al gurii
16. M. Risorius
17. M. Mentonier
Muschii feţei
MUŞCHII MIMICII

 Porţiunea frontală a m.
Occipito frontal:
 Acţiune: Trage scalpul
şi ridică sprâncenele
MUSCHII DIN JURUL OCHILOR

 Constrictori: M. Orbicular
al ochiului
 Clipire (împrăştie lacrimile pe
suprafaţa corneei) şi închide
uşor pleoapele
Grupul Orbital

 Există 2 muşchi
 Orbicularis oculi
 Corrugator supercilii
M. Orbicular al ochiului
 3 părti-
 Partea Orbitală (externă)
 Originea pe porţiunea medială a ligamentului palpebral medial,
formează inele concentrice şi se reîntoarce la locul de origine.
Acţiune – închide bine pleoapele
 Partea palpebrală (internă)
 Originea pe porţiunea laterală a ligamentului palpebral medial
 Insertie pe rafeul palpebral lateral
Actiune – închide uşor pleoapele
 Partea lacrimală
 Originea pe fascia lacrimală şi osul lacrimal
 Insertie pe tarsul superior şi inferior
Actiune – dilată sacul lacrimal
M. Orbicular al ochiului
Partea Palpebral Partea Orbital ă
MUSCHII OCHIULUI

 M. Orbicular al ochiului
 Muschi constrictor al pleoapelor
 Acţiune: închide ochii
M.Corugator al sprâncenei
 Origine : arcul
sprâncenos
 Inserţie: pielea
sprâncenelor
 Acţiune: produce riduri
verticale ale frunţii
(încruntare, supărare)
Grupul Nazal
 3 muşchi:
 Nasal
 Procerus
 Depressor al septului
nazal
Nasal group
MUSCHII REGIUNII NAZALE

 M. Procerus – încreţeşte
pielea nasului
 M. Constrictor al nasului
– comprimă cartilajul
nazal.

 M. Dilatator al narinelor
- lateral , pe aripile
nasului, dilată narinele
M.Compresor al narinelor
 Origine: procesul frontal
al maxilei
 Inserţie: aponevroza
piramidei nazale
 Acţiune: Comprimă
cartilajul nazal
M.Dilatator al narinelor
 Origine : Maxila
 Inserţie: Aripa nasului
 Acţiune: lărgeşte
apertura nasală în inspir
profund; este şi un semn
al furiei
M. Procerus
 Origine: osul nasal şi
cartilajul nazal lateral
 Inserţie: pielea din
regiunea
intersprâncenoasă
 Acţiune:
 Trage în jos extremitatea
medială a sprâncenei
 Încreţeşte transversal
pielea nasului
(încruntare)
Muşchii din jurul gurii
 Muşchii din jurul gurii mişcă buzele şi obrajii:
 M.Orbicular al gurii
 M. Buccinator

Grupul inferior
• M. Coborâtor al unghiului gurii
• M. Coborâtor al buzei inferioare
• M. Mentonier
 Grupul superior
• M. risorius
• M. zygomatic mare şi zygomatic mic
• M. Ridicător al buzei superioare
• M. Ridicător al buzei superioare şi al aripii nasului
• M. Ridicător al unghiului gurii
 M. Zygomatic
 Acţiune: zâmbet
MUSCHII DIN JURUL GURII

 Numeroşi dilatatori
(ridicători/coborâtori ai
buzei sup./inf. Şi ai
unghiului gurii)
 M. Buccinator

 Constrictori: M. Orbicular al
gurii
închide gura
M. Orbicular al gurii
 Origine: maxila,
deasupra incisivilor
 Inserţie: pielea
buzelor.
 Acţiune: închide gura
M. Buccinator
 Fibre superioare
 Origine- maxila corespunzător
molarilor
 Inserţie-buza superioară
 Fibre inferioare
 Origine-mandibula, corespunzător
molarilor
 Inseţie-buza inferioară
 Fibre mijlocii
 Origine –rafeul pterigomandibular
 Inserţie- pe buze
 Acţiune- ajută în masticaţie, prin
prevenirea acumulării alimentelor în
vestibulul bucal. Intervine în
expansiunea obrajilor cînd este
expulzată o cantitate mare de aer.
M. coborâtor al unghiului gurii
Alte grupe musculare
 Includ:
 M. Platysma
 M. Auricular (anterior,
superior şi posterior)
 M.Occipitofrontal
M. Platysma
 Origine – partea
superioară a fasciei
pectorale şi
deltoidiene
 Inserţie– baza
mandibulei, pielea
etajului facial inferior
şi a buzei inferioare
 Acţiune – coboară
mandibula, trage
unghiul gurii în jos.
 Porţiunea frontală a m.
Occipito frontal:
 Acţiune: Trage scalpul
şi ridică sprâncenele
MUSCHII GURII
 M.Buccinator
Orgine: Maxilla şi
Mandibula
Insertie: Unghiul
gurii
Actiune: Retractă
unghiul gurii
EXPRESII FACIALE COMUNE
 Zâmbet şi râs: M. Zygomatic Mare
 Tristeţe: M. Ridicător al buzei superioare şi
ridicător al unghiului gurii
 Durere: Coborâtor al unghiului gurii
 Supărare: Dilatator al nărilor şi coborâtor al
septulului
 Încruntare:M. Corugator al sprâncenelor şi M.
Procerus
 Teraore şi spaimă: M.Platysma
 Surpriză: M.Frontal
 Îndoială: M. Mentonier
 Rânjet: M. Risorius
 Dispreţ: M. Zygomatic Mic

S-ar putea să vă placă și