Sunteți pe pagina 1din 7

PROCESELE

IREVERSIBILE ȘI
INFORMAȚIA

Cibereac Anca-Ioana
Șecman Luciana-Teodora
Termodinamica
Termodinamica este partea fizicii al cărei obiect de studiu îl
constituie stările de echilibru ale sistemelor fizice și proprietățile
generale ale proceselor care conduc la aceste stări, procese în care
pot interveni fenomene termice.
Conținutul termodinamicii este construit pe cale deductivă,
pornind de la trei principii:
- într-un sistem izolat de corpuri energia se conservă;
- trecerea căldurii de la un corp cu o anumită temperatură la un
corp cu o temperatură inferioară este un proces ireversibil;
- entropia oricărui sistem tinde către o valoare finită când
temperatura lui tinde către 0.
Entropia este o mărime fizică ce măsoară gradul de
dezorganizare al moleculelor în timpul unui proces natural.
Legea a doua a termodinamicii este universal valabilă
pentru toate procesele naturale, procese care sunt de trei
mari categorii: procese fizice – studiate de științele fizice;
procese biologice – studiate de științe biologice; procese
sociologice – studiate de științele comportamentale.
Timpul
Timpul este procesul continuu al existenței
evenimentelor în trecut, prezent și viitor.
Trăsăturile timpului sunt: durata, succesiunea,
coexistența, ritmicitatea, ireversibilitatea, caracterul
absolut și relativ, infinitatea.
Informația
Informația reprezintă fiecare dintre elementele
noi, în raport cu cunoștințele prealabile, cuprinse în
semnificația unui simbol sau a unui grup de simboluri.
Legat de noțiunea de informație prezintă interes
noțiunile: semn, semnal, mesaj, cod.
Rezumat
Termodinamica este partea fizicii al cărei obiect de
studiu îl constituie stările de echilibru ale sistemelor fizice și
proprietățile generale ale proceselor care conduc la aceste
stări, procese în care pot interveni fenomene termice.

Timpul este procesul continuu al existenței


evenimentelor în trecut, prezent și viitor.

Informația reprezintă fiecare dintre elementele noi, în


raport cu cunoștințele prealabile, cuprinse în semnificația unui
simbol sau a unui grup de simboluri.
Întrebări
• Ce este termodinamica?
• Ce este informația?