Sunteți pe pagina 1din 20

Reguli de

conduită

Mijloacele
Principii
acțiunii
morale Etica morale

Teorii morale Valori


5. sa prevină producerea
actelor ilicite si ilegale.

1. sa ofere referinte etice 4. sa servească drept


pentru toti cei implicati în suport pentru elaborarea un
activitatile educațională sir de norme (conduita

3. sa asigure transparenta
2. sa promoveze în relatiile dintre
responsabilitatea sociala conducerea institutiei și
cadrul didactic
Calitate

Școală Elev Societate

Valori
 Supunerea în fata legii.
 Sa se spuna adevarul.
 Sa se arate respect pentru oameni.
 Utilizarea si respectarea "Regulii de aur".
 Înainte de orice sa nu pagubesti pe cineva,
sa nu faci rau.
 Participarea activa fara paternalism.
 Totdeauna sa actionezi când ai
responsabilitate.
 tentativă de a îmbunătăţi pregătirea specialiştilor,
din punctul de vedere al eticii, precum şi de a
ajutora studenţii în procesul de studiere, în
conformitate cu experienţa acumulată
 Crearea unui sir de responsabilitati intru
autodisciplinarea persoanelor responsabile de
instruire şi educaţie

 menţinerea unui grad înalt de profesionalism

 Amelioarea calitativa a procesul de invatamant


in institutiei

 Introducerea unor norme de eficientizare a


procesului de dezvoltare conform standartelor

 Ameliorarea procesului prin introducerea unor


valorilor morale
Arta de a dirija
pasiunea

Pentru ca etica să
devină utilă
instituţiei, sunt
necesare două
premise
Dorința de a le
orienta spre
cazuri nobile
 Soluții:
 Incadrarea maximă atât a elevului cât și a cadrului didactic chiar in
timpul orelor

 Salarizarea conform competențelor și implicării

 Încurajarea muncii in echipă și a învățării prin cooperare


 respectși toleranță faţă de unicitatea şi
diversitatea copiilor şi elevilor
 Implicarea parinților

 Elaborarea unui set recomandari

 Activarea cadrelor didactice


 Eliminarea
conflictului de
interese

 Organizare unui
circuit anual de
profesori

 Anularea
activităților
extracurriculare
platite
Profesor Elev = conflict
de
(mama) (fiu) interese

-Soluții:

- eliminarea conflictului de
interese
-Trecerea elevului intr-o alta
clasa
Soluții

Organizarea unor seminare


interactiv- informaționale

Relația prietenoasa cu elevii

axarea asupra formării personalității


Curriculum eficient

IT consilier

Activități de timp Impactul crescut al Recompense/premii


liber educației civice pentru reușite
 Existăun șir de norme care sunt des
încălcate in instituții stopând dezvoltarea
conform evoluției/ cerințelor societății

 Deaceea, este nevoie de o implicare a unui


leader care va eficientiza intreg proces
educațional

 Nu este de ajuns sa fii un administrator

 Un sef nu este mereu un leader


 http://ipp.md/old/public/files/Proiect_-
_Codul_de_Etica_al_Cadrului_Didactic.pdf

S-ar putea să vă placă și