Sunteți pe pagina 1din 11

Şcoala de Arte şi Meserii Plopenii- Mari

Comuna Ungureni, judeţul Botoşani

La fête de la Francophonie

La fête de la Francophonie
15-20 martie 2010

Proiect educativ
Coordonator proiect:
Prof.Cristina-Irina Dascaliu

Director, Consilier educativ,


Prof. Diana- Mihaela Batîr Prof.Emanuela Leonte
Francofonia desemnează ansamblul teritoriilor unde se vorbeşte
limbaFrancofonia
franceză. La desemnează
aceasta se adaugă ansamblulînsă teritoriilor
simbolul acestei
unde selumi în
vorbeşte
limba de
calitate franceză. al idealurilor
La aceasta
port-drapel Revoluţiei
se adaugă franceze,acestei
însă simbolul fermentlumi mistic
în
alcalitate
libertăţii,
de fraternităţii,
port-drapel solidarităţii
al idealurilorumane şi al franceze,
Revoluţiei schimburilor culturale.
ferment mistic
al libertăţii, fraternităţii,
Prin derularea solidarităţii
acestui proiect vremumane săşicreştem interesul,
al schimburilor culturale.
simpatia Prinşiderularea
ataşamentul elevilor
acestui noştri
proiect faţăsă
vrem decreştem
studierea limbii franceze
interesul, simpatia
pentru că aceasta
şi ataşamentul este noştri
elevilor simultan faţăun deexcelent
studierea mijloc
limbiidefranceze
facilitarepentru
a că
schimburilor
aceasta este culturale,
simultan ştiinţifice
un excelentşi tehnice;
mijloc odeprestigioasă limbă
facilitare a schimburilor
literară;
culturale, o riguroasă limbă
ştiinţifice şi filozoficăşi
tehnice; ştiinţifică;
o prestigioasă o limbă
limbă internaţională
literară; o riguroasă
şi oficială
limbăa filozoficăşi
diplomaţieiştiinţifică;
(la fel ca şi limba internaţională
o limbă engleză). şi oficială a
Francofonia constituie astfel
diplomaţiei (launfel element
ca şi limbamodern şi solidar al unităţii
engleză).
în diversitate, novator şi original în peisajul internaţional.
Francofonia constituie astfel un element modern şi solidar al unităţii
în diversitate, novator şi original în peisajul internaţional.
• Denumirea activităţii: ,,La fête de la francophonie”
• Responsabil de activitate : Profesor de limba franceza, Cristina-Irina
Dascaliu
• Cadre didactice participante:
• Emanuela Leonte- consilier educativ
• Cătălina Păduraru- profesor de biologie- limba franceză
• Marcela Bursuc- documentarist
• Mihail Chilărescu- profesor de muzică
• Tipul de proiect: local
• Obiective:
• Să recite corect şi expresiv poeziile în limba franceză respectând intonaţia,
pauzele şi ritmul specific limbii
• Să cultive vorbirea coerentă şi expresivă sub aspect fonetic, lexical şi
gramatical
• Să descopere semnificaţia cuvântului ,,francofonie”
• Să-şi dezvolte interesul pentru studierea limbii şi a culturii franceze prin
lecturarea literaturii franceze, filme, referate, realizarea unor afişe
• Dezvoltarea memoriei, atenţiei, a spiritului de observaţie
• Grupul ţintă: elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a A şi B, a VIII-a, a IX-a
Aşi B, a X-a A şi B, cadre didactice, părinţi;
• Perioada derulării proiectului: 15-19 martie 2010
• Locul de desfăşurare: sala de clasă, CDI, holul şcolii
• Resurse materiale: baza materială existentă, materiale informative;
consumabile
• Modalităţi de evaluare:
 amenajarea unei mini expoziţii cu lucrări ale elevilor (afişe cu simbolurile
Franţei şi ale României, portofolii);
 prezentarea filmuleţului ,,Qu’ est-ce que la francophonie?”de către
profesorul de limba franceză;
 spectacol în limba franceză ( cântece, poezii).
• Rezultate scontate:
a) Creşterea interesului faţă de valorile culturale europene;
b) Formarea sentimentului de apreciere faţă de valorile francofoniei;
c) Promovarea iniţiativei, colaborării în cadrul grupului.
• Strategia de realizare: conversaţia, observaţia, munca în echipă,
expoziţia, lectura, recitare;
• Modalităţi de evaluare:
 expoziţie cu lucrările realizate;
 prin număr de participanţi;
 premierea participanţilor la concursuri;
 impactul asupra elevilor şi cadrelor didactice;
 calitatea activităţilor;
 fotografiile realizate.
• Diseminarea:
 rezultatele proiectului vor fi aduse la cunoştinţa părţilor implicate în
proiect;
 stand expoziţional în şcoală;
 fotografii;
 prezentarea proiectului în cadrului comisiei metodice a profesorilor
de limba franceză;
 publicarea activităţilor pe situl www.didactic.ro
Desfăşurarea activităţilor
• Pe parcursul întregii săptămâni, elevii
au vizionat diverse materiale în format
PPT cuprinzând informaţii despre
semnificaţia termenului, situaţia
francofoniei în România- acţiuni
dedicate Francofoniei, prezenţa
României în diferite structuri ale
acesteia.

• Apoi au selectat diverse informaţii


despre Franţa şi Francofonie, au
relizat referate pe diferite teme
(monumentele arhitectonice, de artă,
opere literare, aspecte privind
gastronomia franceză, moda în Franţa,
parfumurile celebre franţuzeşti, aportul
Franţei la marile invenţii ale umanităţii
etc.), cu care au întocmit portofolii.
Elevii claselor a V-a- a X-a au participat la concursul de afişe
intitulat ,,La belle France- La belle Roumanie”- având ca subiect
Francofonia- puntea care uneşte cele două ţări.
Cu afişele realizate de elevi
s-a alcătuit o mini expoziţie pe holul şcolii.
În încheierea
proiectului, am prezentat
un mic moment artistic
închinat Zilelor
Francofoniei. Elevii au
recitat versuri din poeziile
lui Mihai Eminescu
traduse în limba
franceză, dorind în acest
mod să creăm un liant
sufletesc între limba
română şi limba
franceză. De asemeni, au
cântat diverse cântece în
cele două limbi.