Sunteți pe pagina 1din 4

Cod 53

PROIECT EDUCAȚIONAL

Le charme de chaque saison


Proiect Bilingv :Franceză– Română

COORDONATOR - prof. Cîciu Monica


COORDONATOR - prof. Cîciu Monica

TIPUL PROIECTULUI : Atelier de français / Atelier de creaţie – Tema „Fiecare anotimp cu


farmecul sau”

SCOPUL PROIECTULUI : Implicarea elevilor in activitati extracurriculare in vederea descoperirii si


aprecierii naturii inconjuratoare, a dezvoltarii abilitatilor de comunicare in limba franceza si in
limba romana.

OBIECTIVE:

1. Dezvoltarea capacitatii de documentare si de selectare a informatiilor


2. Dezvoltarea capacitatii de comunicare si interrelationare intre elevi
3. Crearea unui context educativ extracuricular care sa permita realizarea unor activitati
interdisciplinare (limba franceza, limba romana, desen);
4. Dezvoltarea abilitatilor de comunicare in limba franceza si romana (producere de
mesaje scrise ilustrate)

GRUP TINTA:Elevi din clasele a V-a şi a VI-a

NR. LOCURI - 20

NR. ORE FACE TO FACE : 18 ore

NR. ORE ACTIVITATI INDEPENDENTE :6 ore

INSTRUMENTE DE EVALUARE:

1. Portofoliu – Proiecteindividuale si de grup


2. Chestionar

PREZENTARE PROIECT

Proiectul educativ ”Le charme de chaque saison” urmărește cultivarea şi promovarea


imaginaţiei şi a creativităţii elevilor, implicarea acestora în activitati extracurriculare in limba
franceza si in limba romana, avand ca tema subiecte specifice acestei varste.
ORAR ELEVI - (24 ore)

ACTIVITATEA PROGRAM LOC DE NR. ORE


DESFASURARE
LUNI 9-14 SALA 3 5h
1. Prezentarea programului si a 9.00-9.30
modalitatilor de
realizare/monitorizare/evaluare (30’)

2. Vocabulaire des saisons / fiches 9.30 – 11.30


illustrées

3. Travail en équipe : planches pour 11.30 –12.30


chaque saison.

4. Les saisons en chanson – fiche 12.30-14.00


compréhension orale sur la chanson Les
saisons, Jacquot
MARTI 9-14 SALA 2 5 h
1. Poésies – lecture en français et en 9.00-10.00
roumain
10.00-12.00
2. Concurs de creatie– eseu ilustrat in
franceza sau romana : Ma saison préférée –
Anotimpul meu preferat
12.00 – 13.00
3. Le printemps en photos – fotografii
insotite de text in limba franceza sau romana – 13.00 -14.00
individual si power point colectiv

4. Dessins sur l’asphalte

MIERCURI 9.00- SALA 2 5h


1. Atelier d’écriture créative – travail 11.00
individuel et en équipe

2. Vizionare film Le château de ma mère 11.00-13.00

3. Impresii– dezbatrere 13.00-14.00


Finalizare planse, proiecte, portofolii,power JOI Acasa 6h
point, acasa
Evaluare VINERI SALA 3 3h
Prezentare planse, proiecte, portofolii, Power 10.00-13.00
Point / Rezultate concurs de creatie literara
Chestionar aplicat participantilor

ORAR CADRU DIDACTIC (40 de ore)

ACTIVITATEA PROGRAM LOC DE NR. ORE


DESFASURARE
Intocmire documentatie program La scoala si acasa 8h
Activitati face to face cu elevii Conform orar elevi Conform orar elevi 18 h
Coordonare si corectura - proiecte On-line 7h
finalizate de elevi acasa
Monitorizare/ Evaluarea La scoala si acasa 5h
activitatii/rezultatelor elevilor
Intocmire raport de evaluare Acasa 2h
program

RESURSE

 Umane- profesor limba franceză CîciuMonica

 Materiale- sala de clasa, curtea scolii, coli de flipchart, laptop, videoproiector, aparat de
fotografiat, imprimanta, creta colorata

MODALITĂȚI DE FINALIZARE: portofolii individuale si de grup în limba română/ limba franceză,


fotografii, prezentări Power Point.

EVALUARE

Evaluarea elevilor va fi realizata atat prin monitorizarea activitatii fiecarui elev, cat si prin
aplicarea unui chestionar si prin portofoliul final.