Sunteți pe pagina 1din 338

1

2
CUPRINS

SECȚIUNEA „PROIECTE DIDACTICE ÎN FORMAT ELECTRONIC” 5

SECȚIUNEA „STUDII DE SPECIALITATE ÎN FORMAT ELECTRONIC” 165

SECȚIUNEA „PROIECTE EDUCAȚIONALE ÎN FORMAT ELECTRONIC” 168

SECȚIUNEA „FIȘE, TESTE, TEZE ÎN FORMAT ELECTRONIC” 236

SECȚIUNEA „CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII ÎN FORMAT ELECTRONIC” 278

3
4
PROIECTE DIDACTICE
Autori - propunători:
1. PROF. ÎNV. PRIMAR ALSTANEI MIHAELA-RODICA
2. PROF. ÎNV. PRIMAR APETROAIE IOANA-GABRIELA
3. PROF. BÎRSAN CORINA
4. PROF. CĂCIULAN CRISTINA-MARIANA
5. PROF.CĂLDĂRUŞ ANCA-LILIANA ȘI PROF. RUSU MARIA-MIHAELA
6. PROF. CHIPĂILĂ NICOLETA
7. PROF. ÎNV. PREȘCOLAR CHIȘ MARIANA
8. PROF. CIUCĂ ELENA-CRISTINA
9. PROF. CURELARIU CĂTĂLINA
10. PROF. FLOREA NICOLETA-IONELA
11. PROF. GARCEA FLORIN-CĂTĂLIN
12. PROF. GHIUȚĂ MANUELA-CĂTĂLINA
13. PROF. GRĂDINARIU CRENGUȚA
14. PROF. HORVAT OANA-GABRIELA
15. PROF. IONESCU ALINA
16. PROF. MARTIN RAMONA-NICOLETA
17. PROF. MIRCU NICOLETA-MARIA
18. PROF. NECULCEA GABRIELA
19. PROF. NEDELCU OANA-MĂLINA
20. PROF. PESCARU ANDA-VERA
21. PROF. MÎNDROC DELIA
22. EDUC. RĂICAN ANDA-CĂTĂLINA
23. PROF. ROTARU LILIANA-DANIELA
24. PROF. SANDU MARICICA
25. PROF. ÎNV. PRIMAR DAN SĂNDICA-IONICA
26. PROF. SUMURDUC DIANA

5
PROIECT DIDACTIC
Prof. înv. primar Alstanei Mihaela-Rodica
Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani, Vrancea
• ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
• DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română
• UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ” Universul meu ”
• TEMA LECȚIEI: ” Cuvântul. Silaba. Despărţirea în silabe. ”
• TIPUL LECȚIEI: Consolidare
• COMPETENŢE SPECIFICE:
➢ Limba si literatura română:
✓ 1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare familiar.
✓ 4.1. Aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de rând, de ortografie şi de punctuaţie în redactarea de text.
➢ A.V/A.P.:
✓ 2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții textile, ceramic, sticlă etc.).
• COMPETENŢE DERIVATE:
➢ LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ:
✓ C1: Definirea cuvântului şi a silabei;
✓ C2: Despărţirea corectă în silabe a cuvintelor care conţin ,,mp’’, ,,mb’’, ,,x’’, ,,ee’’, ,,ii’’, ,,oo’’;
✓ C3:Aplicarea corectă a regulilor de despărţire în silabe a cuvintelor;
✓ C4: Ordonarea cuvintelor, astfel ȋncât să alcătuiască propoziţii;
✓ C5.Găsirea sinonimelor, antonimelor și omonimelor cuvintelor;
✓ C6: Formarea cuvintelor cu ajutorul unor silabe date.
➢ A.V/A.P.:
✓ C7: așezarea corectă a pieselor de puzzle.
• STRATEGII DE ÎNVĂŢARE:
➢ Metode şi procedee: conversaţia, problematizarea, observaţia, exerciţiul, demonstraţia, explicaţia, jocul didactic, știu/vreau să
știu/ am învățat.
➢ Mijloace de învăţare: manualul, tabla, markere, caietele elevilor, fişa de lucru şi videoproiector.
➢ Tipuri de activitate : individual, frontal, pe grupe.
➢ Timp de instruire: 50 de minute
➢ Bibliografie:
✓ Programa şcolară pentru limba şi literatura romană, clasa a III-a, Bucureşti, 2014;
✓ Istrate, Corina, - „Manual de limba română pentru clasa a III-a”, editura „EDU”
✓ Dulman, Aniţa, Mihăescu, Mirela, - “Metode activ-participative aplicate în învăţământul primar”, editura “Didactica
Publishing House”, Bucureşti,20
Cp.
Desfăşurarea lecţiei Strategia didactică
Momentele lecţiei D.
Mijloace
Timpul Metode şi de Tipuri de
Activitatea propunatoarei Activitatea elevilor
procedee invatama activitate
nt
1. Creez condițiile necesare Elevii răspund la salut Exercițiul Frontal
Moment desfășurării lecției de limba și literatura și se pregătesc pentru organizator
organizatoric română.mă prezint si le spun elevilor de ce începerea orei de ic
mă aflu în fața lor. limba și literatura
română.

2. Le cer elevilor să răspundă la Elevii răspund


Reactualizareacu- următoarele ȋntrebări: ȋntrebărilor adresate de C1
noştinţelor ,,La ce apelăm, atunci când mine. Conversația Frontal
comunicăm?” Individual
,,Din ce sunt alcătuite propoziţiile?’’

6
,,Din ce sunt formate cuvintele?’’ ,,Dar
silaba?’’ ? ,,Ce ştiţi voi că este silaba?’’
,,Cum sunt sunetele în limba română?

3. Se face cu ajutorul unei ,,solniţe’’ Elevii sunt încântaţi şi C6 Jocul Solniţă Frontal /
Captarea atenției din hârtie, realizată prin tehnica origami, în curioşi. didactic din hârtie Individual
care elevii vor întâlni silabe scrise, iar prin
deschiderea acesteia ei vor forma cuvinte. Formează cuvinte, prin
joc.
4. Le spun elevilor că titlul lecţiei de Elevii percep pe plan Conversatia Frontal
Anunţarea temei şi astăzi este: mental titlul lecției.
a obiectivelor ,,Cuvântul. Silaba. Despărţirea în silabe’’.

5. Scriu data şi titlul la tablă. Elevii ascultă Conversatia Tabla


Dirijarea ȋnvăţării Împart elevilor câte o fișă de indicațiile mele,
lucru pe care o vom lucra împreună cu deschid caietele pe Caiete
ajutorul videoproiectorului. care scriu data și titlul
Fișă de lucru lecție.
Reconstituiți proverbul: Frontal
1.se, Ziua, de, bună, cunoaște, dimineață.
…………………………………………… Explicatia
………................... C4
2.Scrie pe pagina din dreapta cuvinte cu
sens asemănător cu acelea al cuvintelor de
pe prima pagină .
Videoproi
ector
Elevii rezolvă fișa de
lucru: Exercitiul
-reconstituie
proverbul;
Individual
3.Scrie pe floarea din dreapta cuvinte cu -gasesc sinonimele
sens opus celor de pe floarea din stânga. cuvintelor;

Fişe de Frontal
C5 lucru
-scriu corect
antonimele cuvintelor;

4.Arătați sensurile diferite ale cuvântului


”a trece” din următoarele enunțuri,
notându-le între paranteze:
a. El trece strada. (traversează)
b. Raul trece prin oraș. -găsesc sensurile
(………………….) diferite ale
c. Mihai trece pe la omonimului „a trece”;
noi.(…………………..)
d. Timpul trece.
(…………………………)

Prezint elevilor pe coli de tip flipchart:


”Ştiu. Vreau să ştiu. Am învăţat.”

Ştiu Vreau să ştiu

C2
Din ce este
format Reguli de despărţire în
C1
cuvântul silabe a cuvintelor ce

7
Din ce este conţin ,,mp’’, ,,mb’’, Definiţia Știu/Vreau
formată silaba ,,x’’ şi duble vocale silabei C3 să știu/Am
învățat Coli de
Cuvintele flipchart
aşezate într-o Frontal
Despărţirea în silabe a
ordine după
cuvintelor la capăt de
înţeles,
rând
formează o Caiete
propoziţie

Cuvântul este Conversatia


Elevii îsi reamintesc
format dintr-o noțiunile teoretice,
silabă, două şi bază pentru rezolvarea C1
mai multe exercițiilor.

Rog elevii să scrie în caiete Videoproi


definiţiile cuvântului şi a silabei. ector
C3
Fiecare elev va primi o fişă de
lucru pe care o vom lucra împreună cu Problemati Fișe de
ajutorul videoproiectorului la tablă. Elevii scriu definițiile zarea lucru
Fișă de lucru în caiete.
Individual
1.Despărțiți în silabe cuvintele și apoi
grupați-le în tabel după numărul de silabe:
ghiozdan, floare, pătrunjel, ie, învățătoare,
examen, greutate, construcție, bibliotecă, Elevii ies la tabla
insectă, câștigător, viteaz, cronicar, pentru a rezolva
exercițiu, foc. sarcinile fisei

-Despart corect
cuvintele în silabe și le C2
O Două Trei Patru grupează în tabel.
Cinci Individual
silabă silabe silabe silabe silabe
Frontal

2.Completează silabele lipsă:


__ xă, ex __ __ ți __, zi __, __ lu __ dat.
3.Desparte în silabe cuvintele care conțin ”mp” și ”mb”:
combinat, îmbujorat, lampă, compunere
4.Completați cu ”î” și despărțiți cuvintele în silabe: Exercițiul
ne_ntins, pre_ntâmpinat, re_ntors, ne_narmat.
5.a. Observați exemplul, formați cuvinte și despărțiți-le în
silabe: trofeu, muzeu.
liceu - licee
li-ceu li- ce – e -Completează silabele
b. Despărțiți în silabe următoarele cuvinte. Cecare lipsesc.
observați? C3
idee - zoologie -
viitor - bogătiile -
6.Desparte în silabe următoarele cuvinte, după posibilitatile
în care s-ar afla la sfârșit de rând: elevii, zoologică, animale,
-Despart cuvintele în
elefant, blănurile. silabe, respectând
regulile.
6. Elevii vor fi grupaţi câte patru, Elevii primesc piesa
Obținerea astfel obţinând opt echipe. Fiecare echipă va de puzzle, rezolvând C7
performanței primi câte o piesă de puzzle pe spatele căreia cerinţa de pe spatele Conversația Piese de
vor avea de îndeplinit câte o cerinţă. acesteia. Explicația puzzle
După ce o vor realiza, fiecare Exercițiul
echipă o va prezenta oral celorlalte echipe, Echipe

8
apoi vor aşeza piesa de puzzle pe tablă până Elevii completează C6
la formarea întregii imagini. puzzle-ul, citind
Pe această imagine vor avea şi un mesajul. Conversația Minge
mesaj esenţial. Explicaţia
Metoda R.A.I. Demonstraţ
Cu ajutorul unei mingi, voi juca Individual
ia
jocul ,,fazan’’. Plec de la un cuvânt, arunc
mingea unui elev, iar acesta va trebui să Copiii sunt atenţi la
găsească un alt cuvânt care să înceapă cu indicaţiile jocului,
ultina silabă a cuvântului spus de mine. Jocul respectând regulile
va continua cu aceeaşi regulă. acestuia.
7. Conversația
Încheierea lecției și Le spun elevilor că lecția de limba și
aprecieri literatura română s-a încheiat, le mulțumesc Elevii sunt încântaţi. Aprecieri Frontal
pentru participare şi îi felicit pentru verbale
implicare. Fiecare copil primeşte câte o
recompensă.

9
Liceul Tehnologic Economic ” Nicolae Iorga”
Pașcani, jud. Iași

Profesor înv. primar: APETROAIE IOANA - GABRIELA


Data: 24.11.2018
Clasa: a II-a
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea tematică: Familia și cuibul părintesc
Unitatea de învăţare: Textul liric. Poezia. Poetul. Strofa. Versul. Descrierea unei persoane
Subiectul:,,Bunica”, de Otilia Cazimir
Forma de realizare: lecţie integrată
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor
Competenţe generale:
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
2. Exprimarea de mesajeorale în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare
Scop: dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris şi de exprimare orală şi scrisă

Competenţe specifice integrate:


Comunicare în limba română (CLR):
1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a mesajului unui text accesibil audiat;
1.2. Recunoaşterea de detalii variate dintr-un text accesibil audiat;
2.3. Participarea la dialoguri, în diferite contexte de comunicare;
3.2. Desprinderea semnificaţiei globale a unui text în care sunt descries persoane;
4.2. Redactarea de mesaje simple, cu respectarea unor convenţii de bază
Matematică și exploarea mediului (MEM)
1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 1000
Arte vizuale şi abilităţi practice (AVAP)
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de
exprimare vizuală, muzicală,verbală, kinestezică.
Dezvoltare personală (DP):
2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate
Obiective operaţionale:
Cognitive:

10
OC1-să citească textul cursiv și expresiv, respectând semnele de punctuație;
OC2-să identifice elementele specific textului liric;
OC3- să răspundă la întrebărilereferitoare la conținutultextului;
OC4- săordonezetablourile din poezie;
OC5- să aplice în context diferite informațiile din textul studiat
OC6-să identifice cuvinte cu sens opus/asemănător pentru cuvintele date;
OC7 – să desprindă mesajul poeziei;
Afectiv-atitudinale:
OA1 – să manifeste iniţiativă, placer şi o atitudine degajată în comunicarea orală, curaj de a solicita
intervenirea în actul comunicării;
OA2 – să manifeste interes şi placer pentru citit şi pentru rezolvarea sarcinilor lectiei;
Psihomotorii:
OP1-să adopte o poziţie corectă şi comodă a corpului pentru scris;
OP2-să mânuiască correct instrumentul de scris

Resurse:
Metodologice:
- metode şi procedee: conversaţia euristică, lectura explicativă, exerciţiul, munca independentă, jocul
didactic, citirea selectivă, expunerea, cvintetul
- materiale şi mijloace: planşe, volumul ” Poezii” de Otilia Cazimir, fişe de lucru, cărți confecționate
de elevi
- moduri de organizare: individual, frontal, în pereche, în echipe.
Umane: 16 elevi
Temporale: 50 minute
Spaţiale: sala de clasă
Bibliografice:
- Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru ormarea competenţelor cheie la şcolarii
mici, Suport de curs, 2012;
- Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română, aprobată prin ordin al ministrului
nr. 3418/19.03.2013;
- Silvia Nuţă, Metodica predării limbii române în clasele primare, Editura Aramis, 2001;
- Carmen Iordachescu, Să dezlegăm tainele textelor literare, Editura Carminis, cls. a II-a;
- Colectiv de autori, Limbaromână – dictări, exerciţii –joc, compuneri, rebusuri, teste de evaluare, Ed.
Paralela 45, 2009;
- Didactic.ro;
- Dicţionarul şcolar

11
STRATEGII DIDACTICE
MOMENTELE OB. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII Metode Mijloace Forme de EVALUARE
LECȚIEI OP. organizare
1.Moment Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurării orei de Manual,
organizatoric Comunicare în limba română: Conversaţia caiete, Frontal Observare
-aerisirea sălii de clasă; instrumente de sistematică
-amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii; scris
-pregătirea materialului demonstrativ.
Elevii își pregătesc materialele necesare.
2.Verificarea Se verifică tema calitativ și cantitativ. Conversația Caiet teme Frontal Observarea
temei Individual sistematică
3.Captarea DP Elevii vor rezolva un rebus. (Anexa 1) Conversaţia Fișă de lucru În pereche Evaluez
atenţiei Se poartă discuții legate de cuvintele descoperite pe Exercițiul capacitatea de a
verticala AB a rebusului. ( text liric) descoperi
Se scot în evidență elementele componente ale textului cuvintele cerute
liric: titlu, autor, strofe, versuri, rimă. și de a compara
Se evidențiază faptul că în fiecare vers cuvântul de la elementele
O7 început se scrie cu majusculă, lăsând alineat, că poezia constitutive ale
este structurată în tablouri și nu în fragmente, că sunt unui text natariv
utilizate expresii artistice pentru a transmite trăiri, de cele ale unui
sentimente. text liric

4.Anunţarea Astăzi, la ora de Comunicare în limba română vom Expunerea tablă Frontal Observarea
temei repeta cunoștințele despre textul liric analizând Explicaţia caiete focalizării şi
conținutul poeziei ” Bunica” de Otilia Cazimir. menţinerii
Sunt precizate obiectivele în manieră accesibilă. atenţiei
Se notează data, titlul și autorul la tablă și pe caiete.
5.Dirijarea Dirijarea învățării începe prin citirea model a textului Lectura Fișă de lucru Frontal evaluez
activității de către învățător explicativă cu textul capacitatea de a
O1 Citirea integrală a poeziei de către elevi. Conversaţia poeziei citi şi de a
După citirea textului se trece la un joc-Găsește și Observația înţelege mesajul
citește!: Explicaţia unui text
-titlul textului; Joc Găsește și
-versurile în care apar personajele textului; citește!
-versurile în care este descris momentul acțiunii,

12
- versurile în care este descrisă camera bunicii;
O2 - versurile care redau gluma bunicii.
- versurile 1 și 3, respectiv 2 și 4 din fiecare strofă. Ce Frontal evaluez
observați? ( Ultimele cuvinte se termină cu aceeași Individual capacitatea de a
silabă – rimează). selecta şi însuşi
cuvinte noi
Se citește poezia pe strofe, explicându-se cuvintele Conversația Fișe de lucru, Frontal
noi din fiecare (odaie, divan, lăicer). Se alcătuiesc Exercițiul planșe
propoziții cu cuvintele noi.
Se prezintă elevilor tablourile strofelor, aceștia având evaluez
sarcina să le identifice corespunzător. capacitatea de a
Pentru fiecare tablou elevii vor propune titlul potrivit. recepta un mesaj
Se notează răspunsurile la tablă și pe caiete.

Se formulează mesajul poeziei pe baza unui cvintet


pe care elevii îl compun frontal, pornind de la cuvântul
” Bunică”. evaluez
capacitatea de
Bunica înţelegere a
Blândă, glumeață semnificaţiei
Primind, oferind, râzând Exercițiul fișe globale a unui
Oferă nepoților veselie, siguranță. Cvintetul text
Iubire

Se scrie mesajul textului pe caiete: Bunica oferă


nepoților veselie, siguranță, iubire.

6.Obținerea Activitate independentă ( Anexa 1) Activitate fișe Individual evaluez


performanței Completați textul cu cuvintele potrivite: independentă capacitatea de
analiză și sinteză
Textul ” Bunica” este un text ...................... sau o a informațiilor
poezie. Autorul acestui text este ..................................
Fiecare rând din poezie se numește ........................
Un grup de mai multe versuri formează o .................
Poezia ” Bunica” are ............. strofe.

13
Asigurarea Activitate în echipă( Anexa 2)
retenției și a ❖ ECHIPA SCRIITORILOR Conversația Fișă de lucru Pe echipe Evaluez
transferului O4 Explicația capacitatea de a
Completați versurile cu rima potrivită: Exercițiul completa
versurile cu rima
Unde-s ochelarii?
de Otilia Cazimir
potrivită

Bunicuţa-i ………………….,
Că de-un ceas întreg tot cată:
Cată-ncolo, cată-ncoace,
Ochelarii nu-s şi……………..!
O5
I-a cătat pe sub saltele,
Şi-n papuci, şi-n……….……….,
A mai stat, a mai oftat,
Iar s-a pus pe ………….………..!

Stă şi-aprinde-o……….…………..:
O6 Unde să-i mai cate, oare?
Nu-s în raft, nu-s în cutie,
Poate-or fi-n ……………………… .

Când să-i cate şi prin tindă,


Dă cu ochii de………………,
Şi ce vede, ce nu vede,
Parcă nici nu-i vine a crede:
Ochelarii, poznă…………..!
O6 Îi stăteau pe nas călare.

( pace, supărată, ciuboţele, căutat, lumânare, bucătărie,


mare,oglindă)

❖ ECHIPA MATEMATICIENILOR
Calculați vârsta bunicii știind că ea reprezinta suma dintre vârsta Evaluez
mamei, a tatălui și a celor doi nepoți: capacitatea de a
- Vârsta mamei este cât diferența dintre 195 și 163. calcula corect
- Vârta tatălui este dublul nr. 17.
- Vârsta nepoatei este succesorul numărului 7.
- Vârsta nepotului este cel mai mic număr impar.

14
❖ ECHIPA SENTIMENTALIȘTILOR Evaluez
Completați steluțele corespunzătoare membrilor familiei cu capacitatea de a
emoțiile potrivite pe care le simțiți față de aceștia din lista de mai selecta emoțiile
jos:
neliniște, bucurie, tristețe, frică, furie, prietenie, milă, fericire,
trăite
îngrijorare, dispreț, mulțumire, rușine, vinovăție, amuzament,
adorație, încredere, siguranță, iubire, dragoste, frică, gelozie
O7

AVAP
O4

❖ ECHIPA ARTIȘTILOR Evaluez


Desenați din cifre chipul bunicii. capacitatea de a
utiliza cât mai
multe cifre în
15
Se fac aprecieri generale şi individuale privind rezolvarea realizarea
sarcinilor. desenului
Se cântă cântecul ” Familia mea și se citesc câteva dintre
creațiile elevilor din cărțile confecționate de ei.
7.Încheierea Conversaţia Frontal Aprecieri
activităţii Aprecieri verbale asupra modului de participare la stimulente verbale
activitate.
Se dă tema pentru acasă: Scrie un bilet în care să îi
mulțumești bunicii pentru ceva.
Se apreciază elevii care au răspuns pe parcursul
activității desfășurate prin acordarea unor emoticoane.

16
BUNICA
deOtiliaCazimir

Când vântul copacii îndoaie,


Și plouă, și-i frig, și ni-i frică,
Fugim la bunica – n odaie,
Noi: două surori și-o pisică.

Acolo-I călduț și-I tăcere.


Divanul bătrân dintre uși,
Cu vechile lui lăicere,
Ne-așteaptă cu cărți și păpuși.

Bunica ne iese-nainte,
Cu zâmbetu-I blând de bunică:
-Ei, care mi-a fost mai cuminte,
Fetițele, ori tu, pisică?

Mesajul poeziei:

Vocabular:
îndoaie - apleacă
odaie -cameră
divan – canapea fără spătar
lăicer – covor țărănesc de lână
blând – duios
iese înainte – întâmpină
bătrân – (aici) vechi

17
Anexa 1

Activitate independentă

Completați textul cu cuvintele potrivite:

Textul ”Bunica” este un text ...................... sau o poezie. Autorul acestui text este
..................................
Fiecare rând din poezie se numește ........................ . Un grup de mai multe versuri formează o
.................. Poezia ”Bunica” are ............. strofe.

18
Activitate în echipă ( Anexa 2)

❖ ECHIPA SCRIITORILOR

Completați versurile cu rima potrivită:

Unde-s ochelarii?

de Otilia Cazimir

Bunicuţa-i ………………….,
Că de-un ceas întreg tot cată:

Cată-ncolo, cată-ncoace,
Ochelarii nu-s şi……………..!

I-a cătat pe sub saltele,


Şi-n papuci, şi-n……….……….,
A mai stat, a mai oftat,
Iar s-a pus pe ………….………..!

Stă şi-aprinde-o……….…………..:
Unde să-I mai cate, oare?
Nu-s în raft, nu-s în cutie,
Poate-or fi-n ……………………… .

Când să-I cate şi prin tindă,


Dă cu ochii de………………,
Şi ce vede, ce nu vede,
Parcă nici nu-i vine a crede:
Ochelarii, poznă…………..!
Îi stăteau pe nas călare.

( pace, supărată, ciuboţele, căutat, lumânare, bucătărie, mare, oglindă)

19
Activitate în echipă ( Anexa 2)

❖ ECHIPA MATEMATICIENILOR

Calculați vârsta bunicii știind că ea reprezinta suma dintre vârsta mamei, a tatălui și a celor doi
nepoți:

- Vârsta mamei este cât diferența dintre 195 și 163.


- Vârta tatălui este dublul nr. 17.
- Vârsta nepoatei este succesorul numărului 7.
- Vârsta nepotului este cel mai mic număr impar.

20
ECHIPA SENTIMENTALIȘTILOR

Completează steluța corespunzătoare membrului


Completează steluța corespunzătoare membrului
familiei cu emoțiile potrivite pe care le simți față de
familiei cu emoțiile potrivite pe care le simți față de
acesta.
acesta.

neliniște, bucurie, tristețe, frică, furie, prietenie, neliniște, bucurie, tristețe, frică, furie, prietenie, milă,
milă, fericire, îngrijorare, dispreț, mulțumire, fericire, îngrijorare, dispreț, mulțumire, rușine,
rușine, vinovăție, amuzament, adorație, încredere, vinovăție, amuzament, adorație, încredere, siguranță,
siguranță, iubire, dragoste, frică, gelozie iubire, dragoste, frică, gelozie

ECHIPA SENTIMENTALIȘTILOR
Completează steluța corespunzătoare Completează steluța corespunzătoare membrului
membrului familiei cu emoțiile potrivite pe care le familiei cu emoțiile potrivite pe care le simți față de
simți față de acesta. acesta.

21
neliniște, bucurie, tristețe, frică, furie, neliniște, bucurie, tristețe, frică, furie, prietenie, milă,
prietenie, milă, fericire, îngrijorare, dispreț, fericire, îngrijorare, dispreț, mulțumire, rușine,
mulțumire, rușine, vinovăție, amuzament, vinovăție, amuzament, adorație, încredere, siguranță,
adorație, încredere, siguranță, iubire, iubire, dragoste, frică, gelozie
dragoste, frică, gelozie

ECHIPA ARTIȘTILOR

Desenați din cifre chipul bunicii, folosind culori calde.

22
PROIECT DE ACTIVITATE

Data:25. X.2018
Unitatea de învățământ : Școala gimnazială ”Al.I.Cuza”,București
Clasa: a VII a B
Propunător: Corina Bîrsan
Arie curriculară : Consiliere și orientare
Subiectul lecției : ” Diferiți, dar prieteni ”
Tipul lecției: mixtă
Obiective generale: dezvoltarea competențelor emoționale și sociale
dezvoltarea atitudinilor pozitive și capacităților creative
conștientizarea copiilor în legătură realitățile lumii înconjurătoare
Obiective operaționale O1 să definească noțiuni precum ”stereotip”,”prejudecată”,”discriminare”
O2 să identifice diferite comportamente discriminatorii la care sunt supuse
categoriile de persoane cu dizabilități
O3 să argumenteze importanța respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități
O4 să descopere consecințele care se asociază comportamentelor discriminatorii
O5 să stabilească măsuri utile care vin în sprijinul copiilor cu dizabilități
Metode și procedee: metoda pălăriilor gânditoare ( ”Thinking hats ”), expunerea, explicația, con-
-versația euristică, dezbaterea, imageria mentală
Mijloace de învățământ : retroproiector, laptop, film, mulaje , hârtie glasată, markere, flip-chart,
fișe
Strategii didactice : mixte
Forma de organizare: frontală
Durata:50
Bibliografie: Lemeni , G.- ”Consiliere și orientare ”, ghid de educație pentru carieră. Activități
Pentru clasele V-VIII, Ed. ASCR, 2004

23
Evenimente Ob. Conținuturi Metode și Mijloace de Evaluare
instrucționale operațio procedee învățământ
nale
1.Moment Se asigură condițiile necesare
Organizatoric desfășurării acestei activități.
(2min.) Se prezintă regulile Expunerea Flip-chart
corespunzătoare organizării Planșe cu
acestui tip de activitate. regulile
grupului
✓ Ideile fiecăruia sunt
valoroase !
✓ Criticăm opinii nu
persoane ! Laptop
✓ Să încercăm să rămânem Videoproiect
la subiect ! or
2. Captarea ✓ Să fim întotdeauna atenți Conversați Individual
atenției la ceea ce se spune ! a
(5 min) Explicația
Se realizează prin vizionarea unui Dezbatere
material video ”O voință de a
neclintit ”.
Se poartă o scurtă discuție despre
mesajul materialului vizionat care
face referire la măreția ființei
umane, măreție care se
3.Anunțarea concretizează în încercarea de a-ți Expunerea
temei și a depăși limitele, în dorința de a Explicația
obiectivelor învinge obstacolele, în a lupta
operaționale atunci când totul pare imposibil.
(1 min)
Se prezintă titlul lecției ”Diferiți,
dar prieteni ” și obiectivele
operaționale ale acestei activități.
Astăzi vom desfășura o
activitatea în care vom vorbi
despre persoanele cu dizabilități
care , așa cum ați observat din
4.Dirijarea filmul vizionat anterior își Conversați
Învățării demonstrează permanent măreția, a
prin lupta pe care o duc cu euristică
(15 min) dizabilitatea pe care o au, precum
și prin lupta cu prejudecățile celor
din jur.

O1 Se identifică dificultățile pe care


le întâmpină persoanele cu
dizabilități în interacțiunile pe
care aceștia le au cu cei din jur :
gândirea bazată pe stereotipuri, Expunerea Frontal
prejudecățile care apar ca urmare Explicația
24
a existenței stereotipurilor și Mulaj
comportamentele discriminatorii. ”Copacul”
O2 Se solicită elevilor să precizeze Markere
sensurile noțiunilor ”stereotip ”, Explicația
”prejudecată” și ”discriminare”.
Se propune efectuarea
exercițiului individual:
”Copacul cu comportamente Individual
discriminatorii ” ( vezi Anexa
nr.1 ).
Fiecare elev primește mulajul
unui copac , în care trebuie să Expunerea
completeze acele comportamente Conversați
discriminatorii pe care le a Individual
cunoaște și cu care se confruntă Euristică
persoanele cu dizabilități.
Aceste comportamente
O3 discriminatorii vor fi completate
de către elevi pe conturul unor
frunze. Expunerea
Ulterior se discută pe marginea Explicația
comportamentelor identificate și Dezbatere
se concluzionează faptul că a
prejudecățile sunt cele care
conduc la apariția acestor
discriminări.
Se menționează de asemenea
faptul că, atunci când
discriminăm persoanele cu Pălării Frontal
dizabilități le încălcăm drepturile.
5.Obținerea O4 Se solicită elevilor să găsească Flip-chart
performanței două argumente care să Coli
evidențieze necesitatea Metoda Markere
(20 min) respectării drepturilor ”Thinking Tabla
persoanelor cu dizabilități. hats” magnetică
- drepturile sunt universale
- când nu adoptăm
comportamente
discriminatorii,
manifestăm respect față
de cei din jur
- respectarea drepturilor
este necesară, deoarece
drepturile îi apără de
abuzuri
-
Se realizează prin intermediul
unui studiu de caz ( vezi Anexa
nr.2).

25
Cu ajutorul metodei ”Pălăriilor
gânditoare” se supune analizei un
studiu de caz care prezintă
povestea unui copil cu handicap
fizic care este supus unui
tratament discriminatoriu în
cadrul colectivului de elevi din
care face parte.
Clasa este organizată în cinci
grupe corespunzătoare pălăriilor
albe, roșii, negre, galbene, verzi.
Rolul pălăriei albastre este
interpretat de către profesor.
Fiecare tip de pălărie reprezintă o
latură a gândirii.
-pălăria albă-gândirea obiectivă
-pălăria roșie-gândirea intuitivă
O5 -pălăria neagră-gândirea negativă
-pălăria galbenă-gândirea
pozitivă
-pălăria verde-gândirea laterală
-pălăria albasră-gândirea neutră
Frontal
Pălăria albă definește problema,
în sensul prezentării ideilor
principale, a reformulării ideilor .
Se referă la fapte, figuri,
informații disponibile sau Expunerea
necesare. Explicația
Pălăria roșie evidențiază tot ceea
ce este legat de sentimente și
intuiție.
Pălăria neagră evidențiază ce este
incorect, greșit, care sunt
pericolele.
Pălăria galbenă subliniază ce este Individual
pozitiv, care sunt avantajele.
Pălăria verde decide ce trebuie Conversați
făcut, care sunt soluțiile . a
Ea va folosi limbajul gândirii
6.Asigurararea Expunere
creatoare.
retenție și Pălăria albastră este cea care Explicația
transferul definește problema și extrage
concluziile .
(5 min )

26
Ea trebuie să ofere o vedere de
ansamblu, trebuie să facă
recapitularea finală, este ca un ”
dirijor al orchestrei ”.
Elevii lucreaza în grup , pe foi de Expunerea
flip-chart.
Fiecare grup prezintă ,ulterior
modul în care au soluționat
sarcinile primite.

Rolul prezentării activității


realizate de către fiecare grup
revine raportorului acelui grup. Explicația
7. Încheierea După fiecare prezentare, se
activității afișează la tablă foaia de flip-
chart care redă modul în care a
(2 min ) fost efectuată sarcina. Frontal

Se va realiza prin desfășurarea


jocului ”Comparații ”.
Scopul jocului este formularea de
comparații ,unde unul din
termenii comparației este
imaginea unuia dintre obiectele
Expunerea
desenate pe un cub.
Profesorul indică numele unui
copil, acesta primește cubul, își
alege o imagine de pe cub cu
ajutorul căreia efectuează o
comparație.
Comparațiile efectuate de elevi
trebuie să se raporteze la
conținutul discuțiilor derulate în
cadrul activității ( de ex.:
stereotip, prejudecată,
dizabilitate, copil, discriminare,

27
soluții, societate, obstacole,
provocare, sprijin)
Ca activitate de follow-up se
propune elevilor un exercițiu de
imagerie mentală care se numește
”Tabără fără prejudecăți ” ( vezi
Anexa nr. 3)
Se solicită elevilor feed-back în
legătură cu activitatea la care au
participat.
Se fac aprecieri legate de modul
în care elevii s-au implicat în
derularea activității.

28
ANEXA NR.1- ” COPACUL CU COMPORTAMENTE DISCRIMINATORII ”
MENȚIONAȚI CÂTEVA COMPORTAMENTE DISCRIMINATORII CU CARE SE CONFRUNTĂ
PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI !
ARGUMENTAȚI NECESITATEA RESPECTĂRII DREPTURILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI !

29
ANEXA NR.2 – STUDIU DE CAZ – ”POVESTEA LUI DAN ”

DAN ESTE UN ELEV CONȘTIINCIOS, SOCIABIL,DAR PARE MEREU TRIST.


VIAȚA LUI S-A SCHIMBAT CÂND, ÎN URMA UNUI ACCIDENT DE MAȘINĂ NU A MAI PUTUT
MERGE.
DEȘI ESTE UN COPIL PRIETENOS, MAI MULȚI COLEGI DE CLASĂ REFUZĂ SĂ
INTERACȚIONEZE CU EL, UNEORI ADRESÂNDU-I REMARCI IRONICE.
VORBEȘTE GREOI ȘI, DIN ACEST MOTIV,UNII COLEGI REFUZĂ SĂ COLABOREZE CU EL LA
ACTIVITĂȚILE DE GRUP.
I-AU RĂMAS ALĂTURI PRIETENII LUI CEI MAI BUNI, RADU ȘI ALEXANDRU, PRECUM ȘI
FAMILIA SA CARE CARE-L APRECIAZĂ ȘI-L SPRIJINĂ PERMANENT.
DAN SPERĂ CĂ ÎNTR-O ZI ȘI CEILALȚI COLEGI SĂ ÎNȚELEAGĂ CĂ POT FI PRIETENI,
CHIAR DACĂ SUNT DIFERIȚI.

ANEXA NR.3 – ”TABĂRĂ FĂRĂ PREJUDECĂȚI ”


IMAGINAȚI-VĂ CĂ SUNTEȚI ORGANIZATORII UNEI TABERE DE VARĂ PENTRU ELEVI .
ESTE VORBA DESPRE O TABĂRĂ LA CARE VOR PARTICIPA ATÂT ADOLSCENȚI SĂNĂTOȘI, CÂT
ȘI PERSOANE CU DIFERITE TIPURI DE DIZABILITĂȚI.

ELABORAȚI UN PROGRAM AL TABEREI ÎN CARE SĂ PREZENTAȚI TIPURI DE ACTIVITĂȚI PE


CARE LE POT DESFĂȘURA ATÂT COPIII CU INTELECT NORMAL, CÂT ȘI CEI CU DIZABILITĂȚI .

30
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
,, MĂRŢIŞOARE DĂRUIM ”

Prof. Căciulan Cristina-Mariana


Grădiniţă P.P.NR. 5, Lugoj, Jud. Timiş

GRUPA: Mare
TEMA ANUALĂ :,, Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim ?”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ : „ Mărţişoare, mărţişoare”
TEMA ZILEI: ,, Mărţişoare dăruim”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ( DŞ+ DOS – joc didactic / activitate practică)
TIPUL ACTIVITĂŢII : verificare- consolidare

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:

I. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)


Întâlnirea de dimineaţă: „Primăvara înfloreşte, cu parfum ne ispiteşte”
Rutine:,,Îţi ofer un mărţişor!”(deprinderea de a oferi mărţişoare)
Tranziţii: „Ne mândrim ca niște flori/ Vrem să învățăm lucruri noi”

II. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE(ALA I)


Construcţii: ,,Ghiocei”
Artă: ,,Tablou cu ghiocei” (colorare)
Ştiinţă: ,, Mărţişorul are nevoie de şnur” (labirint- fişă)

III. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:


1. D.Ş.: Activitate matematică:,,Mărţişoare şi ghiocei”- joc didactic
2. D.O.S. : Activitate practică: ,,Mărţişorul”- confecţie

IV. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE(ALA II)


Dans: ,, Dansul ghioceilor”

SCOPUL ACTIVITĂŢII :
Fixarea şi consolidarea cunoştinţelor legate de operaţiile prematematice, capacitatea de înţelegere şi utilizare a
numerelor şi cifrelor;
Consolidarea deprinderilor de lucru pentru realizarea unor lucrări practice.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :

ALA I:
- să asambleze rotodiscuri pentru a realiza ghiocei;
- să coloreze respectând culorile şi conturul;
- să-l ajute pe mărţişor să-şi găsească şnurul.

31
ADE:
- să grupeze elementele după mai multe criterii;
- să raporteze numărul la cantitate şi invers, asociind cifra corespunzătoare;
- să recunoască vecinii unui număr dat;
- să utilizeze corect numeralul cardinal şi ordinal;
- să ordoneze numerele în şir crescător şi descrescător;
- să respecte regulile jocului dând dovadă de răbdare în realizarea sarcinilor;
- să numere în limitele 1- 6;
- să lipească corect elementele mărţişorului;
- să lucreze curat şi ordonat.

ALAII
-să execute mişcările specifice dansului în ritmul muzicii.

SARCINĂ DIDACTICĂ:
• separarea grupurilor de ghiocei şi mărţişoare după formă;
• compararea obiectelor;
• asocierea numărului la cantitate;
• denumirea și asocierea cardinalului;
• ordonarea şirului crescător şi descrescător;
• indentificarea vecinilor numerelor.

REGULILE JOCULUI:
• copiii aleg câte un obiect de pe masă şi spun ce formă are: ghiocel, mărţişor;
• aşază pe rând obiectul ales în mulţimea potrivită;
• după ce fiecare copil va aşeza obiectul ales într-una din cele două mulţimi, se vor numi mulţimile formate;
• copiii vor sorta jetoanele după mărime ( mici, mijlocii şi mari);
• ei vor aşeza în coş atâtea mărţişoare cât arată cifra.
• copiii vor spune al câtelea ghiocel lipseşte;
• la complicarea jocului copiii aşază pe panou ghioceii cu cifre în şir crescător/descrescător (în limitele 1-
6), apoi numesc vecinii.
ELEMENTE DE JOC : mişcarea, surpriza, aplauze, recompensa.

STRATEGII DIDACTICE:

METODE ŞI PROCEDEE: explicatia, demonstratia,exercitiul, problematizarea, conversaţia, munca


independentă, jocul, turul galeriei.
MIJLOACE DIDACTICE: panou pentru calendarul naturii, simboluri, scrisoare, coşulete, fişe individuale,
creioane colorate, plicuri cu sarcini, mărţişoare, șervețele umede, carton colorat, jetoane cu cifre şi ghiocei,
lipici , hârtie colorată, buline negre, aripioare, ochişori mobili, inimioare, panou pentru afişarea lucrărilor,
recompense.
FORME DE ORGANIZARE: individual, frontal, pe grupe.
LOC DE DESFASURARE: sala de grupă
DURATA:o zi

32
BIBLIOGRAFIE:
1. Învăţământul preşcolar şi primar 3-4/2012, Editura Arlequin, 2012;
2. Activitatea integrată din grădiniţă , Ed. Didactica Publishing House, 2008;
3.Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor , de la 3 la 6/7 ani, M.E.C.T. – 2008.
4.Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii , Editura VHI Integral , Bucureşti ,
2000.
Glava, Adina ; Pool, Maria; Tătaru , Lolica-Lenuţ

SCENARIUL ZILEI

Întâlnirea de dimineață debutează cu salutul: „Dimineața a sosit/ Toți copiii au venit/ În semicerc ne
adunăm/ Și frumos ne salutăm”, iar copiii așezați în semicerc se salută reciproc.
Împărtășirea cu ceilalți. În această etapă se face prezența copiilor: „Acum că ne-am adunat/ Și frumos
ne-am salutat/ Colegii ne-am întâlnit/ Cine oare n-a venit?” (se verifică copiii absenți). Se va completa
calendarul naturii cu data și fenomenele specifice, apoi se vor purta scurte discuții despre anotimpul primăvara
și despre sărbătorile specifice acestui anotimp.
Noutatea zilei: citim mesajul unei scrisori lăsate de Zâna Primăvară.
Activitatea de grup se desfăşoară cu ajutorul versurilor ,, În fiecare dimineaţă”.
Tranziții: „Unu, doi, unu, doi/ Mergem toți în pas vioi/ Noi spre baie ne-ndreptăm/ Mâinile să le
spălăm”.
Rutine: „Servim micul dejun/ Bun, gustos și sănătos”.
Trecerea la activitățile pe centre de interes se face prin tranziția „Ne mândrim ca niște flori/ Vrem să
învățăm lucruri noi”.
Se prezintă copiilor centrele de interes și materialele cu care vor lucra. Se anunță sarcinile pentru fiecare
centru:
• la centrul Construcții, copiii vor asambla rotodiscuri realizând ghiocei;
• la centrul Artă, copiii vor colora vaza cu ghiocei;
• la centrul Știință, copiii îl vor ajuta pe mărţişor să-şi găsească şnurul.
După prezentarea sarcinilor fiecărui sector, copiii aleg centrul la care vor să lucreze, urmând ca pe
parcursul activității să aibă posibilitatea de a schimba sectorul ales inițial. Se vor face exerciții de încălzire a
mușchilor mici ai mâinii, urându-le „Spor la lucru!”. La final se va face evaluarea lucrărilor şi se afişează la
panou.
Se pregătește sala de grupă pentru următoarea secvență, activitățjle pe domenii experiențiale.
Se va realiza introducerea copiilor în sala de grupă ordonat, așezându-se pe scăunele în semicerc, pentru
începerea activității integrate, frontal, urmând să se realizeze apoi individual.
Se realizează jocul didactic, respectând indicațiile metodice.
Tranziția la activitatea practică se face pe versurile: Noi uşor ne ridicăm/ Şi la mese ne-aşezăm,/ Şi în
linişte aşteptăm,/ Să aflăm ce învăţăm”.
Copiii se așază ordonat la măsuțe, unde au materialele pregătite. Se intuiesc materialele, se anunță tema
activității, se prezintă modelul educatoarei, se explică și se demonstrează modul de lucru. Se vor face exerciții
de încălzire a mușchilor mici ai mâinii și li se urează „Spor la lucru!”. Copiii vor lucra individual pe un fond
muzical plăcut. În tot acest timp, se va urmări păstrarea ordinii și a disciplinei precum și a curățeniei la locul de
muncă.
După terminarea lucrărilor se va face evaluarea, se expun lucrările și se părăsește sala de grupă. La
întoarcerea copiilor de la spălător, sala va fi pregătită pentru ultima partea a activității ALA II, moment în care
copiii vor dansa „Dansul ghioceilor”.

33
În încheierea activității se fac aprecieri verbale individuale și colective despre modul în care aceștia au
participat și s-au comportat la activitate, fiind recompensați.

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

STRATEGII DIDACTICE
SECVENȚE CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC EVALUARE
DIDACTICE Metode și Mijloace Forme de
procedee didactice organizare

Se creează condițiile necesare


1. Moment desfășurării eficiente a activității: Instructajul
organizatoric - aranjarea mobilierului;
- pregătirea materialului didactic;
- intrarea ordonată a copiilor în
sala de grupă și așezarea lor pe
scăunele în semicerc.

2. Captarea Se va realiza prin descoperirea Coş cu Obs.


atenției unui plic şi a unei scrisori de la Conversația surprize, Frontală comport.
Zâna Primăvară care vrea să ştie Scrisoare copiilor la
dacă copiii sunt pregătiţi de activitate
venirea ei şi cât de multe ştiu ei
despre matematică.
3. Anunțarea După o scurtă discuţie despre
temei și a conţinutul scrisorii voi anunţa
obiectivelor tema şi obiectivele urmărite pe Frontală
care trebuie să le rezolvăm
precizând că doar terminând Obs.
sarcină cu sarcină vom comport.
demonstra că suntem pregătiţi de Conversația copiilor la
sosirea primăverii. Vom lucra la activitate
trei centre de interes, vom juca
un joc, vom cânta, vom
confecţiona mărţişoare pentru
surpriza Zânei şi vom dansa un
dans. Jocul se numeşte
,,Mărţişoare şi ghiocei” iar voi
trebuie să treceţi cu bine peste
mai multe probe pentru a fi
răsplătiţi de Zână. Va trebui să
fiţi atenţi, şi să răspundeţi corect
la întrebări.
Prin tranziţia „Ne mândrim ca
niște flori/ Vrem să învățăm
lucruri noi” copiii se îndreaptă
către centre.

34
Copiii se așază la centrele de
4. interes . După ce s-au așezat se Creioane Obs.
Reactualizarea prezintă sarcinile de lucru. colorate, Grupuri comport.
cunoștințelor Se execută exerciții de Explicația rotodiscuri mici copiilor la
încălzire ai mușchilor mici ai activitate
mâinii, se dă semnalul de
începere a lucrului. Pe parcurs se Exercițiul Fişe Individuală
dau indicații suplimentare dacă Aprecieri
este cazul, se dă semnalul de Conversaţia verbale
încetare a lucrului, apoi se Frontală
afișează lucrările realizate. La
sfârşitul acestui moment copiii,
ajutaţi de educatoare vor face o
scurtă recapitulare la ceea ce au
realizat la fiecare centru.
Prin tranziţia „Unu, doi, unu,
doi / Mergem toţi în pas vioi” se
trece la activitatea pe domenii
experienţiale.

Voi anunţa copiii că azi vom


5. Dirijarea juca jocul didactic ,, Mărţişoare
învățării şi ghiocei”.
Eplicarea şi demonstrarea
jocului Explicația Baghetă
Se explică si se demonstrează magică
modul de desfăşurare, precizând Frontală
sarcinile şi regulile de joc. În Obs.
jocul nostru de astăzi veți comport.
descoperi mai multe surprize copiilor la
aduse de Zână, aceste surprize ne activitate
vor ajuta ca jocul nostru să fie şi
mai interesant, va trebui să Demonstra-
răspundeți corect la diverse ţia
cerințe: veți forma mulţimi de
obiecte, veţi recunoaște cifre, veți
număra, veți căuta vecinii
cifrelor, veţi ordona cifrele.
Copilul atins de bagheta magică a Coşuri Frontală
Zânei va scoate din plic sarcina Plicuri
de lucru pe care o rezolva. Jetoane Aprecieri
Fiecare răspuns corect va fi verbale
aplaudat. Conversaţia
Jocul de probă Exercițiul Individuală
Se execută un joc de probă Ghiocei,
pentru a se verifica dacă regulile mărţişoare
jocului au fost înţelese . Apoi se Jetoane cu
trece la jocul propriu-zis. ghiocei,
cifre

35
Jocul propriu-zis
Pe parcursul jocului , voi
urmări ca fiecare copil să rezolve Panouri
sarcinile corect , să vorbească clar,
corect, concis şi să verbalizeze Conversaţia
acţiunile întreprinse , folosind un Problemati-
limbaj matematic adecvat vârstei. zarea
Proba 1
Formează mulţimi după
formă.(ghiocei, mărţişoare -
magnetici)- la tablă.
Proba 2
Numără inimioarele sortate şi
pune cifra corespunzătoare.
Proba 3
Numără ghioceii sortaţi şi pune
cifra corespunzătoare.
Proba 4
Sortează jetoanele după
mărime.(mari, mijlocii, mici)
Proba 5
Aşază în coş atâtea mărţişoare
cât îţi arată cifra.
Proba 6
Spune al câtelea ghiocel
lipseşte.
Complicarea jocului
Aşază pe panou cifrele de pe
ghiocei în şir
crescător/descrescător, apoi
numeşte vecinii.
Apoi prin tranziţia Noi uşor
ne ridicăm/ Şi la mese ne-aşezăm,/
Şi în linişte aşteptăm,/ Să aflăm ce
învăţăm” se trece la activitatea
practică.

Copiii se vor așeza la măsuțe


6. Obținerea unde au pregătite materialele Conversația Modelul
performanțelor pentru activitatea practică. educatoa- Obs.
După intuirea materialului rei Frontală comport.
primit pe măsuţe, se anunţă tema copiilor la
activității ,,Mărţişorul”, se Carton activitate
prezintă modelul educatoarei, se Explicația colorat,
explică și se demonstrează modul Demonstra- Buburuza-
de lucru. ția corpul,
Copiii au de asamblat un buline
mărţişor prin lipirea unui trifoi (3 negre, Individuală
inimioare verzi şi codiţa aripioare,
trifoiului) peste care vine pusă o Exercițiul ochişori
36
buburuză (asamblând corpul ei- mobile, Aprecieri
corpul, cu 2 aripi roşii, pe care se inimioare, verbale
aplică buline negre, iar pe cap codiţe,
lipesc 2 ochişori). Mărţişorul se Turul lipici,
lipeşte pe un cartonaş , apoi se galeriei şerveţele. Frontală
capsează şnurul. Panou
Se efectuează exerciții de
încălzire a mușchilor mici ai
mâinii, li se atrage atenția să
lucreze ordonat în vederea
finalizării lucrării și li se va ura
„Spor la lucru!”. Copiii vor lucra
pe un fond muzical adecvat, iar
dacă va fi nevoie, vor primi ajutor
individual, sau unele explicații
suplimentare. Se va da semnalul
de încetare a lucrului şi se vor
expune lucrările.
Copiii vor face „Turul
galeriei” pentru a analiza
lucrările, motivând alegerea
făcută.
Prin tranziţia ,,Vine, vine
primăvara” se trece la ALA II.

7. Asigurarea Conversația Costume Frontală Aprecieri


feedback-ului Se va dansa ,,Dansul Explicația Casetofon verbale
ghioceilor” (ALA II) CD
8. Încheierea Se fac aprecieri pozitive asupra Conversația Recompen Frontală Aprecieri
activității modului în care copiii au se verbale
participat și s-au comportat la
activitate, fiind recompensați
pentru activitatea depusă.

37
Proiect didactic
Prof.Căldăruş Anca Liliana
Prof. Rusu Maria Mihaela
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SUCEAVA
Clasa:Pregătitoare

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii


Disciplina: Matematică şi explorarea mediului
Unitatea tematică: Călătorie distractivă
Subiectul: Forme geometrice plane
O NAVĂ EXTRATERESTRĂ
Forma de realizare: lecţie integrată
Tipul lecţiei:mixtă
Competenţe generale :
• Localizarea şi relaţionarea unor elemente geometrice în spaţiul înconjurător ;
Competenţe specifice :
• 2.1 Discriminarea unor forme geometrice plane (pătrat , trinughi, dreptunghi,cerc);
• 2.2 Orientarea şi mişcare în spaţiu în funcţie de anumite repere.
• 3.1 Manifestarea interesului pentru crearea unor probleme simple de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi în
concentrul 0-10, prin explorarea unor contexte concrete
• 3.2 Manifestarea curiozităţii pentru observarea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din
mediul apropiat, în scopul identificării unor regularităţi
Competenţe integrate:
CLR
1.2 recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit, clar şi rar.
DP
2.2 manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale
Obiective operaţionale:
a. Cognitive :
• OC1 – să denumească formele geometrice plane ;
• OC2 – să poziţioneze corect formele geometrice în funcţie de cerinţe;
• OC3 – să identifice şi să coloreze formele geometrice

38
b. Psiho-motorii:
• OM1: să păstreze poziţia corectă în timpul rezolvării
fişei de lucru;
• OM2: să lucreze ordonat.
c. Afective:
• OA1: vor dovedi interes faţă de activitate;
• OA2: vor manifesta curiozitate în descoperirea
informaţiilor.

RESURSE:

I. Metodologice

Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
analiza, jocul didactic,
b) Mijloace de învăţământ:, fişe de lucru, planşă care
reprezintă o navă extraterestră, forme geometrice decupate,lipici,carioci,
c) Forme de organizare: frontală, individuală.
II. Temporale 50 minute (35 activitate propriu-zisă + 15 minute activitate recreativă)

III. Bibliografice:

- Programe şcolare pentru clasa pregătitoare, nr. 3656/29.03.2012


- Curriculum Naţional, Programe şcolare pentru învăţământul primar, Matematică și explorarea mediului -
Clasa Pregătitoare, Bucureşti, 2013;

- Neagu, Mihaela, Mocanu, Mioara, Metodica predării matematicii la ciclul primar, Ed. Polirom,
2007.

- "Organizarea interdisciplinara a ofertelor de învatare pentru formarea competentelor cheie la școlarii din clasele
I-IV - program de formare continua de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învatamântul
primar"- suport de curs – 2013;

Evalu
Strategii
are
Mijloace Moduri
Moment Conţinut – activităţi de învăţare Metode
Nr. Ob. de de
e şi
crt. Op. învăţămâ organiz
Durata procedee
nt are
Activitatea Activitatea
învăţătorului elevilor
Moment Moment organizatoric Se pregătesc Frontală -
organiza OM1 Asigură condiţii pentru observ
1. toric optime pentru începerea Conversa area
activităţii ţia
39
1’ desfăşurarea activităţii sistem
propriu-zise atică a
elevilo
r

Le voi arăta elevilor Participă Frontală


două nave extraterestre activ
una dintre ele desenată
iar cealaltă doar Denumesc -
Captare Observati
OC1 conturată. Extratereştrii formele observ
a şi primei nave au întâlnit geometrice a area
orientar nişte omuleţi ciudaţi Personajul sistem
2. ea despre care nu ştiu Geometrix
atică a
atenţiei nimic şi care văzându-
le nava nu vor să-i mai elevilo
OA1
2’ lase să plece până nu-i r
OA2
ajută la îndeplinirea
unei misiuni. Conversa
Mai întâi trebuie să afle
ţia
cum se numesc
Astăzi vom învăţa Ascultă cu Frontală
despre figurile atenţie .
Anunţar geometrice plane.
ea temei PÂTRAT Conversa
şi a ţia
OC2 DREPTUNGHI
3. obiectiv
elor TRIUNGHI
OA1
2’ CERC

Figurile geometrice
sunt prezente peste tot Observaţi
OC1 în mediul înconjurător- Vor da a Forme
prezint imagini. Şi se exemple de geometric
OM1 analizează fiecare obiecte e decupate
figură Frontală
Dirijare geometrică.Anexă Conversa
a Pentru a-i putea ajuta ţia Lipici
învăţării pe extratereştrii trebuie Rezolve carioci
4. să ducem la îndeplinire cerintele. Explicat Frontală
30’ nişte sarcini.

Se rezolvă sarcinile din


minicaiet. Unirea
punctelor pentru
obţinerea formei
geometrice , colorarea

40
formelor în funcţie de
indicaţii. La finalul
caietului se realizează
un puzzel geometric
folosindu-se figuri
geometrice
autocolante.ANEXĂ

După terminarea
OC4 sarcinilor din minicaiet Evalua
Asigura propun elevilor să Răspund Frontală re
rea solicitărilor Conversa planşă format
OM1 decoreze nava figurilor Individu
învăţătoru ţia ivă
5. feed- geometrice cu figuri ală
euristică.
backului geometrice autocolante

10’

Evaluar Voi aprecia global şi Vor asculta evalua


ea individual munca aprecierile re
6.
elevilor.
3’

41
42
43
44
45
46
47
start 22 23

23 10 30

48
DATA: __________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 56
CLASA: I D
PROFESOR ÎNV. PRIMAR: Chipăilă Nicoleta

PROIECT DE LECŢIE

ARIA CURRICULARĂ: Matematica și știinte ale naturii

DISCIPLINA: Matematica şi explorarea mediului

ACTIVITĂŢI INTEGRATE: Matematică și explorarea mediului


Comunicare în limba română
Muzică şi mişcare

UNITATEA TEMATICĂ: În familie

TEMA LECŢIEI: Numerele naturale 0-100

TIPUL LECŢIEI: Verificare şi apreciere a cunoştinţelor / Evaluare

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1 Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 100;
1.2 Compararea numerelor în concentrul 0-100;
1.3 Ordonarea numerelor în concentrul 0-100, folosind poziționarea pe axa
numerelor, estimări, aproximări;
1.6 Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice ( <, >, = );
3.1 Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularități din mediul apropiat.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 - Să citească și să scrie corect numerele de la 0 la 100.
O2 - Să numere crescător din 1 în 1 respectând intervalul indicat.
O3 - Să numere descrescător din 2 în 2 respectând intervalul indicat.
O4 - Să identifice cel puțin 3 numere respectând condițiile date.
O5 - Să rotunjească numerele date, prin precizarea numărului format doar din zeci cel
mai apropiat.
O6 - Să precizeze vecinii numerelor date.
49
O7 - Să ordoneze crescător toate numerele date.
O8 - Să identifice numerele impare dintr-un șir de numere date.
O9 - Să identifice corect organele principale ale corpului uman punându-le în
corespondență cu imaginea corespunzătoare.

STRATEGII DIDACTICE

TIPURI DE INTERACŢIUNE: expozitivă, dialogată, prin activitatea independentă


a elevilor, pe perechi

METODE ŞI PROCEDEE: exerciţiul, explicaţia, problematizarea, instructajul


verbal, munca independentă

MATERIAL DIDACTIC: laptop, retroproiector, ecran de proiecţie, fişe de evaluare

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:

1. Curriculum Naţional, Programe şcolare pentru învătământul primar, Bucureşti,


2013
2. Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea
competenţelor cheie la elevii din clasele I – IV – Curs ICOS
3. „Ghid de bune practici. Didactica matematicii” – Purcaru Monica Ana
Paraschiva
4. „Metodica predării matematicii pentru învăţământul primar CP-IV după noua
programă” – Dumitru Ana, Dumitru Logel, Maria Luiza Ana, Elena Stroescu –
Logel, Editura Carminis

50
SECVENŢELE OBIECTI CONŢINUTUL STRATEGII
LECŢIEI VE ÎNVĂŢĂRII DIDACTICE
1. MOMENT SI
ORGANIZATORIC - asigurarea condiţiilor Prin interacţiune
optime pentru buna expozitivă şi procedeul
desfăşurare a lecţiei; instructajului verbal, se
- pregătirea materialelor cere elevilor să
didactice necesare pregătească materialele
necesare desfăşurării
lecţiei, se stabileşte
ordinea şi disciplina;

2. VERIFICAREA SIII
TEMEI - verificarea temei Interacţiune: dialogată;
cantitativ şi calitativ Metode şi procedee:
conversaţia euristică;
Evaluare: apreciere
individuală

3. ANUNŢAREA SV
TEMEI ŞI A - se anunţă tema şi Interacţiune:
OBIECTIVELOR obiectivele lecţiei expozitivă;
Metode şi procedee:
explicaţia

4. EVALUAREA O1 - elevii vor primi fişe de SV


CUNOŞTINŢELOR O2 evaluare Interacţiune: prin
O3 - pregătirea pentru activitatea independentă
O4 scriere: exerciţii pentru a elevilor;
O5 „încălzirea” muşchilor Metode şi procedee:
O6 mâinii – cântec exerciţiul, explicaţia,
O7 „Degetele” munca independentă;
O8 - poziţia corectă la scris: Material didactic:
O9 tălpile picioarelor pe laptop, retroproiector,
podea, spatele drept, ecran de proiecţie, fişe
coatele pe bancă, fişa de evaluare;
uşor înclinată spre Evaluare: globală şi
stânga, mâna stângă individuală
sprijină fişa
- se va proiecta pe tablă
fişa de evaluare
- se vor citi cerinţele

51
- elevii vor lucra
independent
6. ASIGURAREA SVI
RETENŢIEI ŞI O4 - discuţii despre modul de Interacţiune:
TRANSFERULUI rezolvare al exerciţiilor dialogată;
- stabilirea şi explicarea Metode şi procedee:
temei pentru acasă conversaţia, exerciţiul;
Evaluare: apreciere
individuală şi globală

7. ÎNCHEIEREA - aprecieri privind SVII


LECŢIEI participarea elevilor la Interacţiune:
lecţie expozitivă;
Metode şi procedee:
explicaţia.

52
___________________________ _________

NUMERELE NATURALE DE LA 0-100


TEST DE EVALUARE

1. Scrie numerele:
a) cuprinse între 81 şi 75 din 1 în 1:
____________________________________________________________________________
b) de la 50 la 62 din 2 în 2:
____________________________________________________________________________
c) trei numere care au cifra zecilor 8:
____________________________________________________________________________

2. Se dau numerele: 35, 76, 29, 98, 51, 76, 84, 83.
a) Încercuieşte cu albastru numerele pare.
b) Subliniază cu verde numerele impare.
c) Ordonează crescător numerele date.
____________________________________________________________________________

3. Compară numerele:
84 ___ 86
65 ___ 65
47 ___ 57
91 ___ 90
56 ___ 56
40 ___ 30

4. Scrie vecinii numerelor:


___ 56 ___
___ 40 ___
___ 89 ___
___ 33 ___
___ 71 ___
___ 55 ___

53
5. Realizează corespondența între organele principale ale corpului
omenesc și denumirea lor.
RINICHI CREIER INIMĂ PLĂMÂNI
STOMAC

54
TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ LA MATEMATICĂ ŞI
EXPLORAREA MEDIULUI
CAPITOLUL 1. NUMERE NATURALE 0-100

Data: _______
Clasa: I D
Prof.înv.primar: Chipăilă Nicoleta
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina: Matematică și explorarea mediului

Competențe specifice:
1.1. Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 100;
1.2 Compararea numerelor în concentrul 0-100;
1.3 Ordonarea numerelor în concentrul 0-100, folosind poziționarea pe axa
numerelor, estimări, aproximări;
1.6 Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice ( <, >, = );
3.1 Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularități din mediul
apropiat.

Obiective propuse:
O1 – Să numere crescător şi descrescător, din 1 în 1, din 2 în 2 respectând
intervalul indicat;
O2 - Să identifice numere respectând condițiile date;
O3 – Să ordoneze crescător numere date;
O4 – Să compare două numere folosind semnele <, >, =;
O5 – Să precizeze vecinii unui număr;
O6 – Să identifice corect organele principale ale corpului uman punându-le
în corespondență cu imaginea corespunzătoare;

Itemi:

I1. Scrie numerele din 1 în 1 într-un interval descrescător precizat;


I2. Scrie numerele din 2 în 2 într-un interval descrescător precizat.
I3. Identifică cel puțin 3 numere care respectă condiția dată.
I4. Identifică numerele pare
I5. Identifică numerele impare
I6. Ordonează crescător numere date.
I7. Compară două numere folosind semnele <, >, =
I8. Scrie vecinii numerelor date.
I9. Identifică organele principale ale corpului omenesc și stabilește corespondența
între imagine și denumire.

55
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ:

Item FOARTE BINE BINE SUFICIENT

I1 Numără și scrie corect Numără și scrie corect 4 Numără și scrie corect 3


toate cele 5 numere. numere. numere.
I2 Numără și scrie corect Numără și scrie corect 5-6 Numără și scrie corect 3-4
toate cele 7 numere. numere. numere.
I3 Identifică și scrie corect 3 Identifică și scrie corect 2 Identifică și scrie corect 1
numere. numere. număr.
I4 Încercuieşte 4 numere Încercuieşte 3 numere Încercuieşte 2 numere
pare. pare. pare.
I5 Subliniază 4 numere Subliniază 3 numere Subliniază 2 numere
impare. impare. impare.
I6 Ordonează corect crescător Ordonează crescător Ordonează crescător
numerele date. având 1-2 erori. având 3-4 erori.
I7 Compară corect toate cele Compară corect 4-5 Compară corect 2-3
6 perechi de numere. perechi de numere. perechi de numere.
I8 Scrie corect vecinii celor 6 Scrie vecinii numerelor Scrie vecinii numerelor
numere date. date cu 1-2 erori. date cu 3-4 erori.
I9 Realizează corect Realizează corect Realizează corect
corespondența tuturor corespondența a 3 - 4 corespondența a 1 - 2
organelor corpului organe ale corpului organe ale corpului
omenesc. omenesc. omenesc.

ACORDAREA CALIFICATIVELOR:

Realizează toți itemii corect și complet FB


Realizează corect 6/ 7 itemi și 3/2 itemi parțial B
Realizează corect 4/ 5 itemi, parțial 3 și incorect 2/ 1 itemi S
Realizează parțial 4/ 5 itemi și incorect 5/ 4 itemi I

56
CALIFICATIVELE ELEVILOR
Nr. NUMELE ȘI PRENUMELE I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 Calif.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Realizarea obiectivelor:
Nr. O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9
elevilor FB
care au
realizat B
obictivele S

57
Aprecierea cu calificative:

Calificative Foarte Bine Suficient Insuficient


bine
Nr. elevi

Concluzii:

Greșeli frecvente:

Măsuri ameliorative:

58
“ ÎN LUMEA POVEȘTILOR”

Prof. Înv. Preșcolar Chiș Mariana,


Gradinița cu P.P.Voinicelul, Satu Mare

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA CU P.P.VOINICELUL


TEMA ANUALĂ:,,CU CE SI CUM EXPRIMAM CEEA CE SIMŢIM?’’
TEMA SĂPTAMANII:,,POVESTILE COPILARIEI’’
DOMENIUL DE ATIVITATE: ALA (Activități liber alese)
TIPUL DE ACTIVITATE: Formarea şi consolidarea priceperilor şi deprinderilor
FORMA DE ORGANIZARE: Pe grupuri, frontal si individual
ACTIVITĂȚI PE CENTRE DE INTERES:
1.CONSTRUCȚII: ,,Drumul Scufiței Roșii la casa bunicii’’.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
O1: Să denumească materialele de lucru prezente pe covor;
O2: Să așeze prin alăturare și îmbinare în linie orizontală și verticală cuburile;
O3: Să coopereze cu partenerii în realizarea construcției;
2.ARTĂ: ,,Tablouri cu personaje din poveşti’’- colorare, lipire cu materiale mărunte.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
O1: Să denumească materialele de lucru prezente pe măsuțe;
O2: Să coloreze personajele preferate, folosind culorile dorite;
O3: Să lipească pe ramă materialele pregătite în bol;
O4: Să respecte cerințele educatoarei.
3.BIBLIOTECA: ,, Prin lumea poveștilor’’– soft educativ cu povești si personaje.
Editura Edu, Târgu Mureș: Prin lumea poveștilor – jocuri educative ce cuprind povești;
OBIECTIVE OPERAȚIONALE
O1: Să “citească” imaginile din povești, precizând pe baza acestora titlul și un personaj;
O2: Să așeze imaginile în ordinea desfășurării evenimentelor;
O3: Să aleagă cu ajutorul mousului personajele care aparțin poveștii, Capra cu trei iezi;
O4: Să caracterizeze pe scurt un personaj pozitiv și unul negativ din imaginile date.
STRATEGII DIDACTICE:
a. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, lucrul cu calculatorul, problematizarea, jocul, observația;
b. Resurse materiale: fişe de colorat, foi A5 cu imagini din povești, fișe de lucru cu contur, lipici, hârtie color cartonată, diverse
materiale mărunte, lego, căsuța bunicii, copăcei, creioane colorate, calculator, cd.
Forma de organizare: individual, pe grupuri
Evaluare: a. Continuă: - pe parcursul întregii activități, aprecieri și îndrumări;
b. Finală: - la sfârșitul activității prin concluzii și aprecieri, - autoevaluare.
Durata: 20-25 min.
ACTIVITATEA DIDACTICĂ- pentru secvența ALA

STRATEGII DIDACTICE
SECVENȚE
CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC METODE ȘI EVALUARE
DIDACTICE
MIJLOACE
PROCEDEE

Crearea condițiilor optime desfașurării activității:


Moment aerisirea sălii de grupă, aranjarea mobilierului,
organizatoric pregătirea materialelor didactice necesare, intrarea Comportamentul
ordonată a copiilor în sala de grupă. copiilor

Captarea Expunerea,
Se va realiza prin prezentarea materialelor de la Materiale pentru Comportamentul
Povestirea,
sectoarele de joacă. sectoare copiilor
Atenției Conversația

Anunțarea Cu aceste materiale ne vom juca noi astăzi: vom


Expunerea
temei confecționa carticele,vom realiza tablouri cu personaje Comportamentul
din povești și vom rezolva obstacolele prezentate in copiilor
Explicația
jocul educativ.

59
Se prezintă într-o manieră accesibilă (pe înțelesul
Prezentarea Conversația, Comportamentul
copiilor).
noului conținut copiilor
Sarcinile oglindesc obiectivele operaţionale urmărite la
Observarea
fiecare sector.
directă

La centrul Artă, vor realiza “Tablouri din poveşti”, Conversația


Gradul de
vor colora în contur, personaje din povești și vor lipi Lipici, hârtie de
interes
materiale mărunte.La centru Biblioteca, având la Explicația protecție,fișe
manifestat
dispoziţie calculatorul cu jocul educativ cu povești, cate conturate,
pentru
unul, pe rand vor manui mousul rezolvând cerintele Lucrul cu materiale
materialul pus la
Dirijarea jocului. calculatorul mărunte, softul
dispoziție.
învățării În încheiere vor povesti un fragment preferat.La centrul educational cu
Construcții:Se intuiesc materialele,cuburi,casuța Observația povești, cuburi,
Observarea
bunicii,copaci.Se explică modul de lucru:Așezarea lego,casa bunicii,
modului de
cuburilor prin alăturare si imbinare,pe orizontală pentru Demonstrația,
efectuare a
a realiza drumul parcurs de Scufiţa Rosie spre casa Exercițiul, Lucrul copaci
exercițiilor
bunicii.Copiii încep să lucreze. individual

Conversatia, Observarea
În timpul lucrului la centre, copiii vor asculta în surdină
Explicatia modului de
cântece pentru copii.Educatoarea va trece pe la fiecare
Obținerea lucru, Gradul de
sector pentru verificarea înțelegerii sarcinilor ce Materialele de la
Demonstrati, acuratețe a
urmează a fi duse la bun sfârșit. Copiii realizează sectoare
Performanței lucrărilor, modul
lucrările comunicând între ei.Se va intervenii pe
Exercitiul, Lucrul de colaborare cu
parcursul desfășurării activității, dacă este nevoie.
individual partenerii.

Conversația,
Evaluarea. Analiza
Se trece pe la fiecare sector și se evaluează lucrările
Incheierea produselor.
proprii. Voi face aprecieri asupra modului în care au Observația Lucrările copiilor
lucrat și al implicării .
activității

Bibliografie: 1. Breben S., Gongea E., Ruiu G., Fulga M., (2007), Metode interactive de grup
2. Ezechil L. Paisi, Lăzărescu M., (2002), Laborator preșcolar, Editura V & Integral București.
3. Popa C., Laurian S., (2007), Învățarea prin cooperare – de la teorie la practică, Editura Universității din Oradea.
4.„Curriculum pentru învăţământul preşcolar” – 2008;

60
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIRCEA GHIŢULESCU”, CUCA

PROIECT DIDACTIC
DATA : 10.12.2018
CLASA : a IV-a
PROF. ÎNV. PRIMAR : Ciucă Elena.Crsitina
ARIA CURRICULARĂ: Om și societate
DISCIPLINA: Educație civică
UNITATEA : Raporturile noastre cu ceilalţi oameni
SUBIECTUL LECŢIEI: *Respect – lipsă de respect*
TIPUL DE ACTIVITATE: mixtă
SCOPURI:
✓ Formarea unei atitudini pozitive şi respect faţă de cei din jur;

COMPETENTE SPECIFICE:
Educație civică

2.1. Explorarea unor valori morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți oameni;

2.2. Recunoașterea unor comportamente moral-civice din viața cotidiană;

3.1. Relaționarea pozitivă cu ceilalți, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
O1 - să definească valoarea morală „respect” ;
O2 - să explice înţelesul expresiei „lipsă de respect”
O3 - să răspundă corect la întrebările legate de textul citit;
O4 - să identifice persoanele faţă de care trebuie să manifeste respect;
O5 - să recunoască formele de manifestare a respectului faţă de celelalte persoane şi faţă de ei
înşişi.

61
STRATEGIA DIDACTICA:
✓ Tipuri de experiențe de învățare: active și interactive - de exersare, aplicare practică;
✓ Sistemul metodologic: conversația, explicația, observația, problematizarea,
exercițiul, jocul didactic , cercul complimentelor.
✓ Sistemul resurselor curriculare: planul de învățământ, programa școlară,
documentele de proiectare curriculară;
✓ Forme de organizare a activității elevilor: frontală, individuală, în perechi, în grup.

RESURSE:
✓ Umane: 14 elevi;
Materiale: Scrisoarea de la Moș Crăciun, mesajul zilei, calculator, videoproiector, film PPT,
tabla, papirus, Sania Respectului, fișe, bilețele, sacul Moșului, postituri, carioci, baloane,
caiet, manual, șosețele de Crăciun.
✓ Spațiale: sala de clasă;
✓ Temporale: 45 minute;
✓ Bibliografice:
Programa școlară pentru disciplina Educație civică (clasa a III-a – a IV-a), aprobată
prin ordinul ministrului Nr. 5003/02.12.2014;
Breben, Silvia, Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la vârsta
preşcolară şi şcolară mică, Ed. Reprograph, Craiova, 2010;
Dumitra Radu, Gherghina Andrei, Educație civică, clasa a IV-a, , Ed. Aramis,
AROBS,Transilvania Software;

ELEMENTE DE STRATEGIE
CONŢINUTUL DIDACTICĂ
NR. MOMENTELE INFORMAŢIONAL ŞI RESURSE RESURSE FORME EVALU
CRT. LECTIEI DEMERSUL PROCEDURALE MATERIALE DE
ARE
DIDACTIC ORGANI
ZARE

1. Moment ✓ Se creează Instructajul Materiale Frontal Observa


condiţiile optime pentru verbal necesare Individu rea
organizatoric
buna desfăşurare a activităţii al comport
1 min.
activităţii propuse Conversaţia amentul
(spaţiu educaţional,

62
materiale didactice, ui
climat psihoafectiv). elevilor

2 Verificarea Se verifică tema scrisă


temei şi a prin citirea de către Explicaţia Planşă Frontal
cunostintelor elevi a acesteia apoi se
verifică cunoștințele
anterioare
dobândite în lecția Flipchart
5 min. anterioară plecând de la
proverbul: „O vorbă
rea rănește mai mult
decât sabia
ascuțită.”(citatul va fi
scris pe o planșă).
Concersaţia

Planșa este afișată pe


flipchart și se discută
mesajul scris.

Se pun întrebări cu
privire la lecția
,,Bunătate și răutate”

• Ceînseamnă a fi
bun? Dar rău?
• Cum se
demonstrează
bunătatea/răutat
ea?

Captarea Se citeste poezia


„Salutul” de Aurora
2. atenţiei Lectura Poezia Frontal Observa
Luchian:
învăţătoarei „Salutul” de rea
2 min.
Dimineaţa când eu Aurora sistemat
plec,
Luchian
Iată-n uşă mă opresc, ică
Şi salut, cald, cu
plăcere:
-V-am pupat! La
revedere!

63
Dar la prânz mă-ntorc
acasă,
Mulţumită, bucuroasă!
Şi-o salut frumos pe
buna:
-Buni-am venit! Sărut-
mâna!

Ziua iar s-a isprăvit!


De la joacă am venit; Conversaţia
Soarele coboară
"scara",
Şi salut cu: Bună seara!
(Anexa 1)

Prin întrebări
successive, conduc
elevii să descopere
titlul lecției
,,RESPECTUL ȘI
LIPSA DE
RESPECT,,.

- Ce face fetiţa din


poezie?(…salută)
- Când salută ea?
(…dimineaţa, la prânz
şi seara.)
- Cum este ea în acest
caz? (…o fetiţă
respectuoasă.)

3. Anunţarea Se anunţă tema Explicaţia Tabla Frontal Observa

temei activității si obiectivele Caietul rea


urmărite într-o manieră sistemat
3 min. accesibilă elevilor.
ică
Se scrie pe tablă și
pe caiete titlul:
,,Respectul - lipsa
de respect”

4. Dirijarea ✓ Indiferent ce

învăţării facem, transmitem Explicația Frontal Observa


respect celor din jurul rea

64
20min nostru și simțim respect Manual sistemat
din partea lor. ică
✓ Elevii vor
observa imaginile din Observația
manual de la pagina 50
și vor spune ce cred ei
că înseamnă cuvântul Manual
„respect”, apoi li se dă
explicaţia din DEX.
Respect = atitudine Conversația Frontal
sau sentiment de Problematizarea
stimă, de considerație
Aprecier
sau de prețuire
deosebită față de Frontal ea
cineva sau de ceva. Conversația răspuns
(Slide 2)
urilor
elevilor
✓ Se citește textul Observația
Învățătorul nostru după
Edmondo de Amicis –
pag 51
✓ Elevii discută Problematizarea
despre cele citite.
Ce părere ai despre Fisa Frontal
comportamentul
băiatului în timpul
orei?
Ce semnifică gestul Observa
elevului față de re
învățător? sistemat
Cum și-a corectat ică
acesta
comportamentul?

65
Ce înțelegeți prin Aprecier
expresia: Vom fi ca o i verbale
familie?
Respectul înseamnă
să iei în considerare
nevoile, ideile, Explicația
dorințele și
preferințele cuiva
Respect = stimă, Frontal
cinste, prietenie,
preţuire
Se notează definiţia Conversația
la tablă.
Elevii primesc câte o Frontal
fişă care cuprinde
următoarele citate : Evaluar
„În căminul familiei, ea
tinerii să respecte pe globală
părinţii lor, în afară de
Explicaţia
cămin pe toată lumea,
în singurătate pe ei Pe
înşişi .“ grupe
„Adu-ţi aminte de Exerciţiul Aprecier
mama ta şi de tatăl tău i verbale
când şezi în mijlocul
Brăduţ
oamenilor. “

„Cinsteşte pe tatăl tău


Globuleţe
şi pe mama ta, ca să- ţi
fie bine şi să trăieşti Lipici
ani mulţi.“

„Dascălul este Conversaţia


părintele meu de
suflet.“

„Scoateţi respectul din


prietenie şi îi veţi lua
cea mai frumoasă
podoabă.“ (Anexa 2)

66
Pe baza
citatelor/proverbelor şi
a discuţiilor, elevii
identifică persoanele
faţă de care trebuie să se
comporte cu respect:
părinţii, dascălii,
Aprecier
prietenii, vecinii,
persoanele vârstnice i verbale
etc. Ei înţeleg că trebuie
respectate simbolurile
naţionale, precum şi
munca.

Elevii completează
floarea cu petalele pe
care sunt scrise aceste
persoane şi simboluri.

✓ Se discută
despre modul în care
putem depăși
momentele când nu
suntem respectați. - Ce
putem face atunci când
nu suntem respectați?
✓ Se explică
elevilor că Orice
persoană trebuie să-i
respecte pe cei din jur
şi să se străduiască să
câştige respectul
celorlalţi. Respectul
înseamnă stimă,
preţuire faţă de o
anumită persoană.
✓ Lipsa de respect
= comportament
negativ față de o
persoană. Acest lucru

67
duce la distrugerea
relațiilor între
persoane

Joc didactic -
Brăduţul valorilor –
Activitate pe grupe.
(Anexa 3)
Într-o cutie vor fi
globuleţe pe care sunt
scrise trăsături pozitive,
fapte bune și trăsături
negative, fapte rele.
Fiecare grupă va alege
câte 5 globuleţ pe care
le va lipi astfel:
globuleţele bune (arată
trăsături pozitive, fapte
bune) în brăduţ și cele
rele (trăsături negative,
fapte rele) jos, lângă
brăduţ.

Fiecare echipă își va


desemna un
reprezentant care va
prezenta rezultatele
grupei sale. Se va
desemna grupa
câștigătoare – cea care
aranjează bine toate
globuleţele.
Discuții
generalizatoare:
Ce poate reprezenta
copacul? (o familie, un
grup, o comunitate)
Dar globuleţele?
(oamenii cu trăsăturile
lor pozitive și negative)
?
Ce facem cu
globuleţele de jos?
(Încercăm să schimbăm
trasaturile negative ,
arătăm că sunt greșite,
le răspundem cu
bunătate).

68
Obţinerea Se completează
planșa,,RESPECTUL”
5. performanţei şi (anexa 3) Explozia stelară Fișe Individu Evaluar

asigurarea feed- • Ce presupune? al ea scrisă


• Față de cine ne
back-ului manifestăm
respectul?
10 min. • Când ești
respectuos?
• Cum ne arătăm
respectul?
• Cine trebuie să
fie respectuos?

Activitate
6. recreativă ✓ Îmbrăţişări Grup Aprecier
✓ Cântec: Dacă i verbale
5 min.
vesel se trăieşte.
(Anexa 4)

Se apreciază și se
Încheierea şi recompensează Conversația Globuleţe Frontal Aprecier
7.
participarea elevilor i verbale
evaluarea
la activitate.
activităţii
✓ Se notează tema
1 min.
– exercițiul 4 de la
pagina 53: Imagineză-ți
un dialog între bunic și
nepoțică din care să
reiasă respectul.

69
Anexa 1

„Salutul”

Aurora Luchian

Dimineaţa când eu plec,


Iată-n uşă mă opresc,
Şi salut, cald, cu plăcere:
-V-am pupat! La revedere!

Dar la prânz mă-ntorc acasă,


Mulţumită, bucuroasă!
Şi-o salut frumos pe buna:
-Buni-am venit! Sărut-mâna!

Ziua iar s-a isprăvit!


De la joacă am venit;
Soarele coboară "scara",
Şi salut cu: Bună seara!

70
„În căminul familiei, tinerii să respecte pe părinţii lor, în afară de cămin pe toată lumea, în
singurătate pe ei înşişi .“

„Adu-ţi aminte de mama ta şi de tatăl tău când şezi în mijlocul oamenilor. “

„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să- ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi.“

„Dascălul este părintele meu de suflet.“

priete
ni

RESPECT
priete
ni priete
ni
faţă de propria
persoană

prieteni

faţă
de
priete
ni
priete priete
ni ni

71
PROIECT DIDACTIC
Prof. înv. preșc.Curelariu Elena – Cătălina
Școala Gimnazială ,,Gh.I.Brătianu,, Iași
Grădinița Program Prelungit nr 6

GRUPA :mijlocie

TEMA DE STUDIU :”Cum este/a fost și va fi aici pe pământ?”

TEMA PROIECTULUI :” Eu simt , eu creez, eu exprim “

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ : „Insecte ”

TEMA ACTIVITĂȚII: „Buburuza”

ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE: Domeniul Estetic și Creativ (activitate artistico - plastică)

TIPUL ACTIVITĂȚII : Consolidare de cunoștințe,priceperi și deprinderi.

FORMA DE REALIZARE: individual

SCOPUL ACTIVITĂȚII: consolidarea priceperilor și deprinderilor de lucru cu acuarela și pensula.

Obiective operaționale :

Obiective cognitive

OC1-să denumeasca materialele puse la dispozitie;

OC2- să picteze corect buburuza.

Obiective afective

OA1-să participe cu atenție și interes la activitate;

OA2-să manifeste un comportament adecvat in relațiile cu colegii din grup .

Obiective psiho-motorii

OM1-să execute mișcări in conformitate cu cerințele sarcinii;

OM2-să manipuleze corect materialele puse la dispozitie.

Sarcina de lucru: să picteze buburuza (forma din ipsos) prin amprentarea cu buretele

RESURSE MATERIALE: formă de buburuza din ipos , acuarele, pensula ,vas de apă, planșete.

METODE ȘI PROCEDEE: conversația , explicația, lucrul individual.

BIBLIOGRAFIE :

Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru invatamantul preșcolar . editura Delta

-Breben , Silvia , Gongea , Elena , Ruiu , Georgeta , Fulga , Mihaela – “Metode interactive de grup”- Ghid metodic , ed
Arves ,

-Grama Filofteia , Platea Mioara , Spânu Cristina ,Culea Laurenția , Fotache Rodica , Ciubotaru Angela ,Sesovici
Angela – Ghid pentru proiecte tematice – activități integrate pentru preșcolari ( 3-5 ani ) editura DPH .

ACTIVITATEA DE GRUP : „Buburuzele”

„Dimineața în grădină / Pe o frunză de sulfină /Zeci de aripi colorate /Stau frumos aliniate
72
Unu , doi ne răsucim/Trei , patru ne-nvârtim/ Cinci , șase ne arcuim / Șapte , opt acum sărim

Nouă ,zece respirăm /Aripile scuturăm .

Ne –am unit cu mic cu mare / Dimineața la înviorare /Dă comanda de pe-o floare / Buburuza antrenoare

Gata , începe o zi nouă/ să avem cu toții spor /Ziua bună tuturor!”

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII PE DOMENIU EXPERIENȚIAL - DEC

Strategii didactice Evaluare


Etapele activității Conținut științific Metode si Mijloace de Forme de
procedee realizare organizare
1.Moment organiza Se asigura condițiile necesare unei
toric bune desfășurări a activității :
amenajarea mobilierului, distri- frontal
buirea materialului didactic
necesar.
2.Captarea atenției Copiii sunt familiarizați cu Conversația Buburuza din Evaluez capacitatea
materialele cu care vor lucra și sunt ipsos copiilor de a fi
invitați să descopere și alte surprize receptivi
de la Zâna Primăverii.
3.Anunțarea temei După ce ne-am jucat ,vom pregăti Expunerea Evaluez capacitatea
și a obiectivelor acum niște buburuze frumoase cu frontal copiilor de a fi
materiale lăsate de Zâna Primăverii receptivi
și cu care vom completa tabloul
primăverii
4.Dirijarea invățării Se intuiesc materialele de pe masă.
Reamintirea tehnicii de lucru: copiii
vor picta cu culoarea roșie , iar la Evaluez capacitatea
final vor realiza cu negru bulinele Conversația Acuarele si copiilor de a executa
buburuzei. Exercițiul pensule individual corect miscarile
Efectuarea unor exerciții pentru frontal sugerare de versuri
incălzirea musclaturii fine a Explicația
mânuțelor:mâna lebada o fac/Care Demon strația
dă mereu din cap / Lebedele-n jur Evaluez oral prin
privesc/mâinile eu le rotesc. Exercițiul Buburuza din aprecieri verbale,
Realizarea lucrărilor de către copii: ipsos explicatii , sugestii
pe parcursul lucrului ii voi modul de realizare a
supraveghea pe copii și ii voi sarcinii de lucru
indruma pe cei care au nevoie de
ajutor.
5.Asigurarea reten- După ce au fost finalizate lucrările, individual
ției si a transferului fiecare copil va așeza lucrarea pe Conversația
de cunoștințe panou spre a fi expusa .Vom face
aprecieri ținând cont de
următoarele criterii:
Respectarea tehnicii de lucru;
creativitate si originalitate,
colaborarea cu ceilalți colegi,
finalizarea lucrării.
Retenția se va realiza prin tehnica
pânzei de păianjen.Toți copiii se vor
așeza in cerc .Le voida un ghem de
ață pe care ii vor arunca de la unul
la altul punând fiecare
intrebarea:”Ce-ai făcut astăzi ?”
6.Incheierea Voi realiza aprecieri generale și Conversația stimulente individuală Aprecieri pozitive
activității individuale .Copiii vor primi Stimulente.
stimulente .

73
PROIECT DE LECŢIE

DATA:
CLASA: a XI a
UNITATEA ȘCOLARĂ: Colegiul Național “Radu Greceanu” Slatina
PROFESOR: Florea Nicoleta Ionela
ARIA CURRICULARA : Matematică și științe ale naturii
OBIECTUL: Biologie
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Sistemul endocrin
TEMA: Disfuncții ale glandelor endocrine
TIPUL LECȚIEI: Lecție mixtă
DURATA: 50 minute
SCOPUL LECTIEI : Cunoaşterea structurii glandelor endocrine și înțelegerea
rolului acestora în menţinerea activităţii normale a întregului organism.
COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1. Identificarea organelor şi a sistemelor de organe la om, precum şi a
caracteristicilor acestora
1.2. Organizarea de date despre lumea vie, selectate din diverse surse de
documentare, pentru rezolvarea unor de sarcini de lucru variate
3.2. Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare,
experimentare şi rezolvare
4.1. Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de
comunicare
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare
5.1 Utilizarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor despre influenţa factorilor de mediu
asupra funcţiilor organismului
5.2. Aplicarea unor reguli de menţinere a sănătăţii omului
COMPETENŢE DERIVATE
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
❖ Să precizeze rolul glandelor endocrine și hormonii secretați;
74
❖ Să enumere și să recunoască afecțiunile determinate de hiposecreția/
hipersecreția acestor glande;
❖ Să identifice pe imagini diferite disfuncții endocrine;
❖ Să recunoască diferite disfuncții endocrine după simptome.
RESURSE PROCEDURALE: observaţia, conversaţia euristică, explicaţia,
învăţarea prin descoperire, metoda Sinelg, turul galeriei.
RESURSE MATERIALE:- manual de anatomie si fiziologie umană, mape cu
pacienți cu disfuncții endocrine, videoproiector,calculatoare, markeri, flipchart,
FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: individuală, frontală, pe
grupe,
Bibliografie:
- D. Cristescu, C. Sălăvastru, B. Voiculescu, C. Th. Niculescu, R. Cârmaciu, 2006.
Biologie: “Manual pentru clasa a XI-a” , Editura Corint, Bucureşti
- T. Ţiplic, 2006. Biologie: “Manual pentru clasa a XI-a” , Editura Aramis,
Bucureşti
- M. Marinescu, 2010. “Didactica biologiei”, Ed. Paralela 45, Pitești
-Ion Iordache, 2004. “ Metodica predării- învăţării biologiei”, Ed. Solaris, Iaşi.

75
Desfăşurarea lecţiei

Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea elevului Resurse Evaluare


materiale procedurale
Moment Notează elevii absenți. Se pregătesc pentru Catalog Conversaţia
organizatoric
Organizează elevii pentru lecție.
desfășurarea lecției. Elevul de serviciu
enumeră elevii absenți.
Pregătește materialul didactic
necesar pentru buna
desfășurare a lecției.

Reactualizarea Prin metoda ciorchine Răspund la întrebări și Conversaţia Evaluare


realizează sub forma unui joc ajută la completarea orală
cunoştiinţelor
didactic o recapitulare a schemei; elevul care va
din lecţia cunoștințelor referitoare la
completa localizarea
glandele endocrine studiate:
anterioară glandei va poziționa pe
hipofiză, tiroidă, suprarenale, Explicaţia
pancreas endocrin, gonade, un desen realizat pe o
făcând referire la localizarea, foaie de flipchart
structura, hormonii secretați și imaginea cu glanda Observaţia
rolul acestora pentru fiecare respectivă
glandă.

76
Captarea Prezintă elevilor câteva Urmăresc imaginile și Material Observaţia
atenţiei imagini cu persoane ce sunt atenți la PPT
prezintă disfuncții endocrine, explicațiile
explicându- le că există situații profesorului. Video Explicația
în care aceste glande pot să nu proiector
funcționeze în mod
corespunzător, putând vorbi de
o secreție a hormonilor produși
de aceste glande într- o
cantitate mai mică sau mai
mare decât în mod normal.

Anunţarea Notează tema lecției pe tablă:


temei și a „Disfuncții ale glandelor
obiectivelor endocrine” și prezintă
competențele care vor fi
urmărite pe parcursul
desfășurării lecției.
Dirijarea Definește termenii de Notează în caiete Marker, Explicaţia Evaluare
învăţării hiposecreție, respectiv caiete orală
definițiile.
hipersecreție.

Grupează elevii în 4 echipe și


Urmăresc explicațiile
repartizează la fiecare echipă
profesorului
disfuncții ale unei glande
endocrine.
77
Grupa I- disfuncții ale Se grupează și își
hipofizei stabilesc un lider de
Grupa II- disfuncții ale tiroidei echipă.
Grupa III- disfuncții ale
corticosuprarenalei
Grupa IV- disfuncții ale
pancreasului endocrin
Recomandă elevilor din cele 4
grupe să își repartizeze câte o Liderul de grup
disfuncție pe care să o studieze repartizează fiecărui
pentru a se încadra în timpul de membru al echipei
Manuale
lucru. disfuncția pe care o va
Învăţarea
- Oferă elevilor cărți de studia (pe baza prin
descoperire
specialitate, mape cu imagini indicațiilor
Mape cu
ale unor persone ce prezintă profesorului) și imagini ale
unor
diferite disfuncții endocrine și stabilește timpul pentru
persoane ce
prezintă timpul pe care îl au la studiu individual, prezintă
disfuncții
urmând ca apoi să se
endocrine

78
dispoziție pentru a se reunească și să
Observarea
documenta. stabilească schema
Foi de sistematică a
lecției. flipchart elevilor
Solicită elevilor ca în timp ce Elevii vor nota pasajele
citesc textul să aplice metoda care confirmă ceea ce Markere Metoda
Sinelg
Sinelg, solicitându- le să își știau cu v, pasajele care
reamintească cunoștințele pe infirmă ceea ce știau cu
care le au de la clasa a VII a -, informațiile noi cu +
referitoare la disfuncțiile și pasajele pentru care
glandelor endocrine. au neclarități cu ?
Citesc individual textul
- După expirarea timpului de după care lucrează în
lucru cere liderilor grupelor să grup pe o foaie flip-
expună acolo unde doresc chart pe care notează
afișul realizat și lângă fiecare schematic ideile
afiș se lipește o foaie alba. esențiale ale textului
Solicită grupelor de elevi să studiat.
facă un tur cu oprire în fața

79
fiecărui afiș și să noteze pe Elevii realizează turul Turul
galeriei
foaia alba anexată galeriei, citesc
comentariile, sugestiile și informațiile de pe
întrebările lor. afișe, notează
comentariile și
întrebările pe foaia
albă. Fiecare grup va
citi comentariile făcute
de celelalte grupe și va
răspunde la întrebările
scrise de acestea pe
foile albe.

Invită pe rând liderul fiecărei Fiecare lider de grup


Explicația
grupe să prezinte disfuncțiile și prezintă disfuncțiile și
simptomele prezentate de simptomele specifice
persoanele afectate persoanelor afectate.

80
Îndrumă liderii de grup în Completează schema
completarea schemei lecției. lecției și sunt atenți la
explicațiile
profesorului.
Obținerea Distribuie elevilor o fișă de Completează fişa de Fișe de problematiza Evaluare
performanței evaluare spre a fi rezolvată pe evaluare. evaluare rea scrisă
elevilor loc; se va aplica apoi
corectarea reciprocă.
Evaluarea Notează elevii care au fost Sunt atenți la Conversaţia
performaței activi pe parcursul lecției. explicațiile
Explică elevilor ce au de profesorului Problematiza
pregătit pentru ora următoare. rea

Explicația
Tema pentru Şcoala românească de Îşi notează tema şi Explicaţia
acasă endocrinologie este indicaţiile de realizare.
recunoscută la nivel mondial
datorită unor savanţi renumiţi:
C.I. Parhon, Ştefan Milcu, Ana
Aslan.
Realizaţi un referat despre
activitatea unuia dintre aceştia.

81
Schema lecţiei
Disfuncţii ale glandelor endocrine

Disfuncția
Glanda Hiposecreție/ hipofuncție Hipersecreție/ hiperfuncție
endocrină/ hormoni

Hipofiza- STH La copii- nanism hipofizar/ piticism hipofizar- creștere insuficientă La copii- gigantism- dezvoltare fizică anormală cu talie peste 2 metri
în înălțime, cu dezvoltare fizică proporțională și intelect La adulţi- acromegalie (acro= extremitate, megalos= mare)-
normal dezvoltare fizică anormală și creșterea exagerată a
- ADH extremităților
Diabet insipid- poliurie, polidipsie
Tiroida- tiroxina La copii- nanism tiroidian/cretinism- încetinirea dezvoltării fizice La adulţi- boala Basedow- Graves (gușa exoftalmică)- slăbire
- triiodotironina (piticisc) și psihice (cretinism) accentuată, iritabilitate, neliniște, hipertensiune,
La adulţi- mixedem- edem mucos, piele uscată și hiperfagie, gușă, ochi exoftalmici.
îngroșată, adaptare scăzută la frig, căderea părului,
scăderea capacității de concentrare și învățare
Gușa endemică- mărirea în volum a glandei datorită aportului
insuficient de iod
Corticosuprarenala
- glucocorticoizi

82
Boala Adisson- hipoglicemie,, hipotensiune, sete redusă, scădere în Sindromul Cushing- obezitate, hipertensiune, pigmentarea tegumentului
- mineralocorticoizi greutate, hipotonie musculară. în dreptul articulațiilor, hiperglicemie.
Boala Conn- hipertensiune, hipopotasemie, poliurie, polidipsie, cefalee
- sexosteroizi

Sindrom androgenital- la copii- apariția pubertății precoce și


hipertrofierea organelor genitale externe
- la femeia adultă- apariția pilozității faciale (
barbă, mustață)
Pancresul endocrin Diabet zaharat- hiperglicemie însoțită de glicozurie, poliurie Hipoglicemie, scăderea forței musculare și chiar pierderea cunoștinței și
- insulina asociată cu glicozuria, polidipsie, polifagie apariția stării de comă

83
Nume și prenume:

FIŞĂ DE EVALUARE

1. Determinați afecțiunile endocrine ale persoanelor din imaginile de mai jos.


Funcțiile căror glande sunt afectate și în ce mod?

A B
C D

2. Un pacient se prezintă la medic acuzând slăbire și urinari dese. Analizele medicale


relevă prezența glucozei în urină. Poate fi o disfuncție endocrină? Argumentați răspunsul.

RĂSPUNSURI

1. A- Nanism hipofizar
- Disfuncție a hipofizei, determinat de hiposecreția hormonului somatotrop la copil
- Simptome: creștere insuficientă în înălțime, cu dezvoltare fizică proporțională și intelect
normal
B- Gigantism
- Disfuncție a hipofizei, determinat de hipersecreția hormonului somatotrop la copil
- Simptome: dezvoltare fizică anormală cu talie peste 2 metri
C- Boala Basedow- Graves
- Disfuncție a tiroidei, determinată de hipersecreția hormonului tireotrop
- Simptome: slăbire accentuată, iritabilitate, neliniște, hipertensiune, hiperfagie, gușă,
ochi exoftalmici.
85
D- Gușa endemică
- Disfuncție a tiroidei, determinată de hiposecreția tiroidiană, caracterizată prin
mărirea în volum a glandei

2. Da, poate fi o disfuncție endocrină, deoarece scăderea în greutate, urinările dese și


prezența glucozei în urină sunt caracteristice persoanelor ce prezintă diabet zaharat.

86
PROIECT DIDACTIC
PROFESOR: GARCEA FLORIN CATALIN
DATA:
CLASA: a VI-a
OBIECTUL: MATEMATICĂ
SUBIECTUL: MĂRIMI DIRECT ŞI INVERS PROPORŢIONALE.
REGULA DE TREI SIMPLĂ
TIPUL LECŢIEI: Recapitularea şi consolidarea cunoştinţelor.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Obiective de referinţa:
➢ sa efectueze calcule cu numere raţionale;
➢ sa diferenţieze informaţiile dintr-un enunţ matematic după natura lor;
➢ sa prezinte intr-o maniera clara, corecta si concisa oral sau scris, succesiunea
operaţiilor din rezolvarea unui exerciţiu; sa propună soluţii sau metode alternative
de rezolvare.
Obiective operaţionale:
a) cognitive:
➢ să recunoască daca doua mărimi sunt direct sau invers proporţionale;
➢ să poată da exemple de mărimi direct sau invers proporţionale;
➢ să poată imparti un număr în parţi direct sau invers proporţionale cu numere
date;
➢ să folosească în probleme proporţionalitatea directă sau inversă;
➢ să rezolve probleme cu regula de trei simpla;
b) afective:
➢ stimularea curiozităţii si dezvoltarea simţului critic.
➢ dezvoltarea spiritului de observaţie şi a concentrării în rezolvare.
➢ concentrarea afectivă la lecţie.

STRATEGIA DIDACTICĂ
a) Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, lucrul cu manualul şi culegerea, învăţarea
prin descoperire,fişa de lucru;
b) Forme de organizare a activităţii elevilor: în cadrul lecţiei se vor folosi activitatea
frontală combinată cu activitatea independentă a elevilor;
c) Resurse : capacităţile de învăţare ale elevilor, cunoştinţele însuşite anterior de către ei
despre mărimi direct sau invers proporţionale;
d) Bibliografie:
- Culegere Editura Paralela 45;
- Manual clasa a VI a

87
DESFĂŞURAREA ACŢIUNII

Nr. Evenimentele Activitatea profesorului Activitatea


crt. lecţiei elevilor
1. Organizarea clasei - notarea absenţelor;
- stabilirea ordinii în clasă;
- asigurarea celor necesare lecţiei.
2. Actualizarea Profesorul verifică temele elevilor; Elevii prezintă
cunoştinţelor se reiau cunoştinţele esenţiale caietele pe care şi-
anterioare.Verifi- referitoare la mărimile direct şi invers au scris tema şi
carea temei. proporţionale. răspund corect la
întrebările care le
sunt puse.
3. Anunţarea Profesorul anunţă că în această oră se Elevii ascultă şi
subiectului lecţiei vor consolida noţiunile legate de notează pe caiete
şi a obiectivelor mărimile direct şi invers proporţionale titlul lecţiei.
operaţionale şi regula de trei simplă. Se vor anunţa
obiectivele operaţionale.
4. Dirijarea învăţării Profesorul întreabă elevii ce sunt Elevii răspund
mărimile direct proporţionale şi cum corect.
se scrie relaţia de proporţionalitate
directă între şirurile de numere
a1,a2...an şi b1,b2...bn şi ce este
coeficientul de proporţionalitate.

Profesorul întreabă elevii ce sunt .


mărimile invers proporţionale şi cum
se scrie relaţia de proporţionalitate Elevii răspund
inversă între şirurile de numere corect.
a1,a2...an şi b1,b2...bn.

Profesorul întreabă elevii când se


foloseşte regula de trei simplă şi ce Elevii răspund
trebuie stabilit de la începutul corect.
rezolvării acestui tip de probleme.

Se vor efectua apoi la tablă Câte un elev va fi


aplicaţii folosind fişa de lucru. scos la tablă
pentru a rezolva
problemele, iar
ceilalţi vor lucra
independent.
5. Asigurarea feed- Are loc pe parcursul lecţiei, întărirea
back-ului făcându-se prin aprecieri verbale (Da!
88
Foarte bine!) si prin efectuarea fulger a
câtorva exerciţii de identificare.
6. Asigurarea Se dă,ca activitate independentă Elevii notează
retenţiei şi a acasă, rezolvarea problemelor rămase tema.
transferului nerezolvate din fişa de lucru.
7. Aprecieri asupra Profesorul va stimula elevii prin note
participării elevilor corespunzătoare gradului de
la lecţie participare la lecţie, insistând asupra
aspectelor pozitive şi explicând pe
înţelesul elevilor dacă aceştia au făcut
greşeli, în ce constau ele.

FISA DE LUCRU
CLASA a VI-a

1. Aflati 3 numere naturale stiind ca suma lor este 48 si sunt direct proportionale cu numerele 4,5,7.
2. Aflați numerele a,b,c , știind că sunt direct proporționale cu 2, 5 și 8 iar 3a + 5b ‒ 2c = 45.
3. Împărțiți numărul 490 în părți direct proporționale cu 3, 4 și 7.
4. Măsura unui unghi și a suplementului său sunt direct proporționale cu 4 și 6. Aflați măsura
unghiului.
5. Trei muncitori au primit împreună pentru o lucrare suma de 620 de euro. Cât a primit fiecare
muncitor, ştiind că sumele lor sunt invers proporţionale cu numerele 2, 3 şi 5.
6. Măsura unui unghi și a complementului său sunt invers proporționale cu 4 și 6. Aflați măsura
unghiului.
7. Din 400 kg de grâu se obțin 320 kg de făină. Câte kg de făină se obțin din 500 kg de grâu?
8. Din 30 m de stofă se confecționează 12 costume. Câte costume se confecționează din 20 m de
stofă?
9. Trei robinete cu același debit umplu un rezervor în 12 ore. În cât timp pot umple același rezervor
4 robinete?
10. Șase muncitori termină o lucrare în 10 zile. În câte zile pot termina aceeași lucrare 15
muncitori?

FISA DE LUCRU
CLASA a VI-a

1. Aflati 3 numere naturale stiind ca suma lor este 48 si sunt direct proportionale cu numerele 4,5,7.
2. Aflați numerele a,b,c , știind că sunt direct proporționale cu 2, 5 și 8 iar 3a + 5b ‒ 2c = 45.
3. Împărțiți numărul 490 în părți direct proporționale cu 3, 4 și 7.
4. Măsura unui unghi și a suplementului său sunt direct proporționale cu 4 și 6. Aflați măsura
unghiului.
5. Trei muncitori au primit împreună pentru o lucrare suma de 620 de euro. Cât a primit fiecare
muncitor, ştiind că sumele lor sunt invers proporţionale cu numerele 2, 3 şi 5.

89
6. Măsura unui unghi și a complementului său sunt invers proporționale cu 4 și 6. Aflați măsura
unghiului.
7. Din 400 kg de grâu se obțin 320 kg de făină. Câte kg de făină se obțin din 500 kg de grâu?
8. Din 30 m de stofă se confecționează 12 costume. Câte costume se confecționează din 20 m de
stofă?
9. Trei robinete cu același debit umplu un rezervor în 12 ore. În cât timp pot umple același rezervor
4 robinete?
10. Șase muncitori termină o lucrare în 10 zile. În câte zile pot termina aceeași lucrare 15
muncitori?

90
Şcoala Gimnazială Nr.1 Pildeşti, jud. Neamţ
Clasa: a VIII -a
Prof. Ghiuţă Manuela Cătălina
Data: 14.05.2018

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICA

Disciplina: Educaţie tehnologică


Modulul: Domenii profesionale
Unitatea: Protecţia mediului în contextul diverselor domenii profesionale
Tema: Protecţia mediului în contextul diverselor domenii profesionale
Tipul lectiei: Mixtă
Scopul lectiei: - Consolidarea cunoştinţelor privind evoluţia profesiilor
- Dobândirea de noi cunoştinte privind importanţa protecţiei mediului
înconjurător

COMPETENŢĂ GENERALĂ:

1. Analizarea impactului tehnologiei asupra evoluţiei profesiilor şi a mediului;

Competenţe specifice vizate:


1.3 Analizarea impactului tehnologiei asupra evoluţiei profesiilor şi a mediului;
3.1 Valorificarea într-un mesaj propriu a termenilor şi simbolurilor învăţate;

I. Competenţe derivate:

A. cognitive:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să:
O1.- să cunoască sursele de poluare ale mediului, în contextul diferitelor profesii;
O2.- să definească mediul înconjurător;
O3.- să recunoască elementele componente ale mediului înconjurător;
O4.- să propună măsuri de protecţia mediului, în contextul dezvoltării durabile;
O5.- să utilizeze corect terminologia specifică;

B. afective: Trezirea interesului pentru studiul educaţiei tehnologice şi stimularea


creativităţii şi imaginaţiei elevilor.

C. de transfer: Realizarea unor conexiuni între noţiunile teoretice legate de profesii,


mediul înconjurător, poluare.

II. Resurse: -cunoştinţele dobândite de elevi în lecţiile anterioare;

91
-observaţiile şi concluziile formulate în urma activităţilor desfăşurate în
cadrul orelor de educaţie tehnologică.

III. Strategia didactică, este strategia mixtă deductiv-analogică bazată pe conversaţia


euristică, descoperirea independentă.
1.Metode şi procedee didactice: explicaţia, conversaţia, observaţia dirijată,
descoperirea.
2.Material didactic şi mijloace necesare: manualul, fişă de lucru, prezentări ppt,
calculator, filme didactice
3.Tipuri de activitate: frontală ( F1), independentă ( F2)
IV. Metode de evaluare: Evaluarea continuă pe parcursul lecţiei, prin verificare orală, prin
aprecierea sarcinilor de lucru

Resurse de timp: 50 min.


Conţinutul activităţii de instruire:

cod Arii de conţinut Sub-arii de conţinut


C1 Ce este mediul înconjurător? Definiţia mediului înconjurător
Elementele componente
C2 Protecţia mediului înconjurător în contextul diferitelor Surse de poluare, poluanţi
domenii profesionale Măsuri de protecţie a mediului
Conservarea mediului
C3 Dezvoltarea durabilă Cerinţele dezvoltării durabile

Mijloace de învăţământ

cod Denumire resurse materiale


1 Prezentare PPT
2 Film didactic
3 Manualul

Metode şi procedee de instruire:


competente C1 C2 C3
O1 X
O2 X X
O3 X
O4 X X
O5 X X X

92
Organizarea şi desfăşurarea lecţiei
Activitatea Strategii didactice Evaluare
Etape de instruire/ Elevilor Metode Mijloace Forme
timp Profesorului de org.

Moment - salutul, scurta conversatie de Se pregatesc pentru Capacitate


organizatoric, acomodare, verificarea prezentei, lectie a de
pregatirea clasei anuntarea activitatii ce urmeaza a se conversatia F1 concentrar
pentru activitate desfasura Raspund solicitarilor ea
profesorului atentiei
2 min

Verificarea - Verifica nivelul de cunostinte Isi concentreaza


cunostintelor din dobandite in lectia anterioara: atentia asupra Conversatia Manual F1 Capacitate
lectia anterioara - Adreseaza intrebari: activitatii din clasa imagini a de
Ce tendinţe se observă pe piaţa muncii? Dialogul reactualiz
3 min - liberalizarea pieţei muncii; Raspund la F2 are a
- instabilitatea locului de muncă; intrebarile cunostinte
- mobilitatea forţei de muncă
profesorului lor
anterioare
- capteaza interesul elevilor pentru
lectia noua
- anunta titlul lectiei si Sunt atenti la Expunerea
competenţele urmarite notiunile noi Manual
Protecţia mediului în contextul
diverselor domenii profesionale
93
1.Mediul înconjurător: definiţie, iau notite
elemente componente urmaresc explicatia
2.Surse de poluare şi poluanţi
3. Măsuri de protecţie a mediului.
Conservarea mediului Conversatia calculator Capacitat
F1
4. Dezvoltarea durabilă ea de
concentra
1. Mediul înconjurător este mediul în re a
care trăim, fiind format atentiei
Comunicarea din interferenţa unor elemente
noilor cunostinte naturale - sol, aer, apa, clima, realizeaza legaturi
biosfera - cu elemente create prin intre lectia predata si Observatia Manual
activitatea umana. lectiile anterioare dirijata
40 min Toate acestea interacţioneaza si
influenteaza conditiile existentiale si
posibilitatile de dezvoltare viitoare a
F1
societatii.
Elementele componente ale mediului iau notite PPT Observare
sunt: a
- elemente primare: atmosfera, Conversatia sistematic
hidrosfera, litosfera ăa
- elemente derivate: mediul biotic evoluţiei
( cu viaţă) urmaresc explicatia elevilor
- elemente antropice: create de om,
prin activităţile sale, în mod
conştient. Observatia
2. Surse de poluare şi poluanţi dirijata
iau notite
urmaresc explicatia
94
Poluarea reprezintă deteriorarea
calităţilor mediului înconjurător, cu
efecte negative asupra sa. realizeaza legaturi
Sunt enumerate sursele de poluare : intre lectia predata si Observatia
- industria energetică ; lectiile anterioare dirijata
- industria siderurgică ;
- metalurgia neferoasă, Fişă de
- ind. materialelor de construcţii; lucru
- ind. chimică; F1 Observare
- mijloacele de transport a
Elevii primesc o fişă de lucru pe care sistematic
notează poluanţii specifici diferitelor ăa
domenii profesionale, precum şi măsuri notează explicaţiile evoluţiei
de combatere a poluării ( apei, aerului, pe caiete conversaţia F2 elevilor
solului).
Sunt urmărite secvenţe de filme
didactice, privind poluarea mediului în Filme
diverse domenii de activitate. didactice

Cauzele apariţiei poluării:


- utilizarea haotică a rezervelor naturale;
- acumularea în mediu a substanţelor Capacitat
neutilizabile; realizeaza legaturi Imagini ea de
- apariţia de substanţe noi, la care ritmul intre lectia predata si ppt concentra
de consum şi de reciclare de către cunostintele Expunerea re a
organisme este mult inferior ritmului de dobandite anterior atentiei
apariţie;
- creşterea demografică;

95
- dezvoltarea rapidă a industriei,
transporturilor, agriculturii.

3. Dezvoltarea durabilă notează explicaţiile


Economia trebuie să ţină seama de pe caiete conversaţia
condiţiile de mediu. Ea are ca sarcină Observare
reducerea la minimum sau chiar Filme a
eliminarea reziduurilor, de a recupera didactice sistematic
produsele utile din ele şi de a le recicla. F1 ăa
Obiectivul general al dezvoltării evoluţiei
durabile este găsirea nivelului optim de elevilor
interacţiune a celor 4 sisteme: realizeaza legaturi
economic, uman, ambiental, tehnologic. intre lectia predata si F2
cunostintele
Societate dobandite anterior Imagini
Expunerea ppt

Mediu Economie

Realizarea dezvoltării durabile:


- folosirea raţională a resurselor, astfel
încât să se obţină produse de calitate, Manual
netoxice, cu deşeuri minime;
- îmbunătăţirea calităţii vieţii Observare
oamenilor, eliminarea sărăciei, a
asigurarea locurilor de muncă; sistematic
- remedierea biodiversităţii mediului; ăa
- reorientarea tehnologiilor; evoluţiei
elevilor
96
-organisme guvernamentale privind
economia şi mediul;
Principii:
- principiul precauţiei: dacă o activitate
sau o substanţă are risc de deteriorare a
mediului, atunci se renunţă la aceasta
sau se foloseşte în cantităţi minime;
- poluatorul plăteşte;
- utilizatorul plăteşte,
- cele mai bune tehnologii;
Fixarea Organizeaza o fixare globala,
cunostintelor recapituland ideile principale Isi manifesta liber
4 min Cere elevilor sa răspundă unor întrebări: opiniile Munca Fişă de Formativa
- Care sunt elementele componente ale independen- lucru F2
mediului înconjurător ? ta
- Ce ramuri ale ecomoniei produc cele
mai multe reziduuri?
- Completaţi rebusul următor.
- Face aprecieri asupra lectiei Elevii sunt atenti la Se
Secventa finala - Evidentiaza elevii activi concluziile noteaza
1 min - Acorda note, le motiveaza profesorului, noteaza F1 elevii
- Anunta tema de casa: tema activi,
Precizaţi în ce măsură profesia pe justifican
care doriţi să o practicaţi poluează du-le
mediul înconjurător. notele

97
Fişă de lucru
Industria energetică Industria siderurgică Metalurgia Ind. materialelor Ind. chimică Mijloace de transport
neferoasă de construcţii
-cenuşă -monoxid de carbon -oxizi de sulf -pulberi -compuşi sulfurici -monoxid de carbon
POLUANŢI

-monoxid de carbon -pulberi -compuşi ai -ciment -compuşi ai azotului, -oxizi de azot


-fum -oxizi de sulf mercurului, -azbest clor, acid clorhidric -hidrocarburi
-oxizi de sulf -apa provenită din zincului, - (îngrăşăminte -gaze de eşapament
-depuneri şi deşeuri procese de răcire plumbului chimice, detergenţi, -
radioactive tehnologică pesticide)

Protecţia apelor: Protecţia aerului: Protecţia solului:


MĂSURI DE COMBATERE A POLUĂRII

98
Numele şi prenumele elevului .................................. data.............

Test de evaluare

1. Citiţi cu atenţie enunţurile de mai jos şi completaţi spaţiile libere:


a). Elementele componente ale mediului înconjurător sunt: elemente primare,
elemente .............................. şi elemente antropice.
b). Poluanţii apei sunt de natură fizică, ..................................... şi biologică.
c). Pe plan mondial cel mai mare consum de apă îl deţine ....................................., pe locul
al doilea este industria şi pe al treilea loc consumul populaţiei.
e). Principala sursă de reziduuri în ce priveşte cantitatea şi toxicitatea este ......................
f). Sursele de poluare fonică sunt: traficul feroviar şi .................................., activităţile
industriale, din construcţii şi zgomotul social.

2. Identificaţi modalităţi de evitare a poluării solului cu pesticide şi îngrăţăminte chimice.

3. Completaţi rebusul de mai jos:

P
2 O
3 L
4 U
5 A
6 R
7 E

1. elemente introduse de om în mediu prin activităţile sale conştiente


2. înveliş gazos al Pământului
3. pătura de la suprafaţa terestră care cuprinde zăcăminte cu valoare economică
importantă
4. este format din totalitatea factorilor naturali şi a celor creaţi de om
5. lipsit de viaţă
6. constituie mediul de viaţă pentru flora şi fauna acvatică
7. sunt folosite la combaterea dăunătorilor plantelor, iar în cantităţi mari au ca efect
poluarea mediului

99
LESSON PLAN

TEACHER: GRADINARIU CRENGUTA


SCHOOL: “MIHAI EMINESCU” Secondary School
DATE: 13.12. 2018
FORM: the 5th
LEVEL: STARTER
NO. OF STUDENTS: 22
TEXTBOOK: Snapshot Starter,Longman
UNIT: WIDE ANGLE ON THE WORLD:CANADA IN FOCUS
TOPIC: SNAPSHOT OF MY COUNTRY
TIME: 50 minutes
TYPE OF LESSON: COMMUNICATION
SKILLS: writing, reading, listening, speaking
AIMS OF LESSON: by the end of the lesson students will be able to:

- develop communication skills;

- present information about an English-speaking country;

- develop creative skills and team work;

- practice the newly-acquired vocabulary;

- develop listening comprehension skills;


OBJECTIVES:
A.Cognitive objectives:
a) to improve speaking abilities;
b) to find out and work with information about an English-speaking country;
c) to create a poster about our country;
d) to listen to a song about a girl from another part of the world.

B.Affective objectives:
a) to create a warm atmosphere;
b) to help students enjoy speaking English.
CLASS MANAGEMENT:,group-work,class-work,individual-work;
MATERIALS:textbook,Teacher’s book, pictures about Romania brought by students,
board,worksheets,CDs,glue,coloured pencils,cardboard,maps
TEACHING TECHNIQUES: conversation, dialogue, exercise, game, explanation
brainstorming, observation, role play.
METHODS: Communicative approach
RESOURCES: textbook – Snapshot-Longman, Activity book, different internet resources
LOCATION: the classroom

100
STAGE CLASS
OF THE TEACHER’S ACTIVITY STUDENTS’ ACTIVITY MATERIALS ORGANIS TIMING AIMS
LESSON ATION
Warm-up Teacher greets the students and asks Students greet the teacher and None 2’
them about their homework. answer that their homework was to
bring photos and information about
Romania to class.

Pre- Teacher tells students that they are One of the students goes to the Map Class work 2’ 1,2
reading going to find out some things about map and points to Canada saying
Canada and she invited one of them on what continent it is and what its
to the map to show where Canada is. neighbours are.

Teacher asks some students to come One of the students goes to the Board, pictures Class work 5’
to the board and turn the pictures; board and turns up the pictures.
then she asks them to say as many The other students look at the
things as they can about them. pictures and say what they can see.

Reading Teacher explains to students they are Students read the text and match Board, pages Group 5’ 2
about to read some things about them with the pictures on the with short texts work, class
Canada and, after grouping them, board. about Canada. work
she gives them a set of texts and Worksheet
name some of the students to read
each of them loudly. After each
section she asks them to match it
with the corresponding picture.

Teacher asks students about any Blackboard, 2’


unknown words and writes them on Students say what words they don’t notebooks Class work
bb know and write them down on their
notebooks.
Post- Teacher tells students to pay Each student draw a sheet of paper Textbook, Individual 3’ 1,4
reading attention to ex. 1 in their textbooks and tries to answer the question. basket, work, class
and asks each of them to draw one small sheets of work
sheet of paper from the basket she is paper with
carrying. Then she tells students to questions
read the question and try to answer related to text.
it.
Students correct their mistakes. 1’
Class work

Teacher checks answers.


Project Teacher tells students to imagine Students, divided into groups, Textbook, Group 2’ 3
work some exchange pupils are coming to listen to teacher’s instructions and Students’ own work
visit their school and they have to prepare the things they need. materials about
use the information and pictures Romania.
they have brought about Romania
to make a poster like the one about
Britain (p. 118 of the textbook).
Sheets of
Teacher advises students to use their Students start working and ask paper, coloured 10’
creativity and start making the part teacher’s help if they need it. pencils, glue, Group
of the poster they were assigned. pictures and work
Then she walks through through the information
classroom and supervises students’ about
work. Romania.

5’
Each group’s speaker comes to the
board and present their work to the Board Class work
class. students’
When students have finished, projects
teacher asks each group’s
representative to come to the board,

101
stick their part of the project on it
and present it to the rest of the class.

Listening Teacher tells students they are going Students listen to teacher’s Textbooks Class work 2’ 5,1
to listen to a song about a beautiful instructions and have a look at the
girl in a beach café in Ipanema, lyrics they have in their textbooks.
Brazil, but there are some mistakes
in the lines with numbers in their
textbooks so they have to be very
attentive and correct the mistakes.
Cassette Class work 2’
Teacher tells students not to worry if Student listen to the tape. recorder, tape,
they don’t understand all the words textbooks.
and plays the cassette once.
Cassette Individual 3’
Now teacher asks students to listen Students listen and correct the recorder, tape, work
and correct the lines in their books mistakes. textbooks.
in pencil.
She plays the cassette again, pausing
after each line with mistakes. Textbooks 5’
Students check themselves and Individual
Teacher asks students to check on correct the possible mistakes. work
page 122 to see if they were right Then, they say how many mistakes Class work
and count their possible mistakes. they have made.
Asigning Teacher tells students to look the Students write down their Textbooks Class work 1’ 1
homewor unknown words from exercise 2/63 homework.
k up into a dictionary and choose three
or four of them to write their own
short songs or poems.

Worksheet

HISTORY

The first European settlers in Canada were the French. They landed on the coast of Nova Scotia in 1605. In 1608 they sailed
up the St. Lawrence River to the place that is now the city of Quebec.The British arrived two years later on Newfoundland.
Over the next hundred years both the British and the French colonised a great part of the country. Canada became independent
in 1867.

SCENERY, WILDLIFE, CLIMATE

Canada has lots of forests, lakes, rivers and mountains and an amazing variety of wildlife, such as golden eagles, moose,
caribou, deer, wolves, seals, whales and even grizzly bears. Canada is a big country and has a range of weather conditions. It
has an Arctic climate in the north, with very cold winters and short cool summers and a temperate climate in the south, with
cold winters and quite warm summers.

POPULATION AND SPORTS

The population of Canada is approximately 26 million. Most of the people are of British or French origin. There are also
immigrants from places such as Italy, the Caribbean, Greece and Asia. The main languages are English and French.Canadians
love any water sports. In the summer they go water- skiing canoeing, rafting and sailing. In the winter Canadians mostly play
ice hockey but they also go skating, skiing, snowboarding, iceboarding and ice-fishing.

CANADIAN CITIES

Ottawa, in the south-east, is the capital city of Canada. It has a population of 800000 but is not the largest Canadian city. The
largest city is Toronto (population over two million), the second largest city is Montreal and the third largest city is Vancouver.
Vancouver is the country’s main port. In Ottawa, Torornto and Vancouver, the main language is English; in Montreal it is
French.

102
PROJET DIDACTIQUE

La date : le 20 novembre 2018


La classe : la VIII-ème A
L’objet : la langue française
Le manuel : Limba franceză, Ed Cavallioti
Le sujet : L’imparfait des verbes
Type de leçon : Acquisition de nouvelles connaissances
Le professeur : Horvat Oana Gabriela

Compéténces générales :
L’enrichissement des connaissances de grammaire.
La découverte du plaisir d’explorer une langue étrangère et de communiquer dans cette
langue.

Compéténces spécifiques :
O1 reconnaître les groupes de verbes
O2 suivre des indications écrites simples
O3 comprendre la formation de l’imparfait
O4 savoir utiliser le nouveau temps verbal

Stratégie didactique :
Méthodes et procédés :
a) activité collective : le contrôle et la correction du devoir, la lecture, la réalisation
de la communication, l’usage du temps verbal
b) activité individuelle : le travail sur les cahiers, le travail au tableau noir, le travail
sur les fiches

Moyens d’enseignements : le manuel, les cahiers des élèves, le tableau, les fiches de
travail
Formes d’organisation : individuelle, frontale, en équipe

103
Le contenu

Le dosage du informationnel
Les moments de temps La stratégie
la L’activité de L’activité des didactique
Objectifs l’enseignant élèves
leçon

1 2 3 4 5
Le professeur
La mise en train 2' salue les élèves Les élèves La
et il vérifie si répondent au conversation
tous les élèves professeur. frontale
La vérification 5' sont présents.
des Le professeur
connaissances demande à Les élèves
acquises quelques élèves lisent leur La
pendant la classe de présenter leur devoir et ils conversation
précédente devoir et il sont attentifs L’explication
15' corrige les aux La correction
Communication éventuelles explications du en groupe
de fautes . professeur.
nouvelles O1 Le professeur
connaissances propose aux Les élèves sont
élèves de passer attentifs aux
à la leçon explications du
suivante. Il professeur et
O2 explique aux ils
élèves la comprennent
formation de la formation de
l’imparfait et les l’imparfait
terminaisons pour les verbes L’explication
O3 spécifiques pour de trois
l’imparfait. Au groupes
tableau noir, il y verbaux.
25' a des verbes de
O4 trois groupes
verbaux en Les élèves
désordre. Le conjuguent eux L 'exercice
Fixation de professeur écrit aussi deux
nouvelles O2 au tableau un verbes du Le dialogue
connaissances verbe a troisième
l’imparfait. groupe au
Les élèves tableau.
O4 reçoivent une
fiche de travail.
Le professeur La
propose aux conversation
élèves de L’exercice
104
3' résoudre les Les élèves Le travail
exercices de la résolvent individuel
fiche ( poser des oralement et en Le travail à
L’indication du questions, écrit les deux
devoir compléter des exercices
propositions). proposés.
Le professeur
propose aux L’explication
élèves de
résoudre aussi Les élèves
des exercices posent des
d'une autre fiche questions et ils
pour la fixation en répondent.
des
connaissances:
former des Les élèves
phrases, choisir notent le
la bonne forme, devoir et ils
utiliser le futur écoutent les
proche, répondre explications du
par oui et par non professeur.
aux questions.
Finalement le
professeur
propose aux
élèves de faire un
petit concours.
Le professeur
annonce le
devoir – deux
exercices.

105
PROIECT DE LECŢIE

Data: 7.11.2018
Clasa: a VII-a A
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Obiectul / Disciplina: Limba și Literatura Romȃnă
Subiectul /Tema: Verbele copulative
Tipul de lecție: de transmitere și ȋnsușire de noi cunoștințe
Durata: 50 min.
Competențe generale:
1. Utilizarea corectă și adecvată a limbii romȃne ȋn producerea de mesaje orale ȋn situații de
comunicare monologată și dialogată.
2. Utilizarea corectă și adecvată a limbii romȃne ȋn producerea de mesaje scrise, ȋn diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse.

Competențe specifice:
1.1 -ȋnțelegerea semnificației generale a unui mesaj oral
2.3 -respectarea normelor morfosintactice ȋn propoziții și fraze
3.3 -sesizarea corectitudinii și valorii expresive a categoriilor gramaticale și lexicale ȋnvățate, ȋntr-un text
citit
4.4 -utilizarea corectă a flexiunii nominale și verbale ȋn textul scris, utilizȃnd correct semnele ortografice și
de punctuație

Obiective operaționale:
La sfȃrșitul lecției elevii vor fi capabili:
O1. –să definească verbele copulative
O2. –să enumere verbele copulative
O3. –să diferențieze verbele copulative de cele predicative din propozițiile date
O4. –să exemplifice conjugarea verbului
Strategia didactică:

Metode și procedee didactice: conversația, exercițiul, explicația


Mijloace și materiale didactice: fișă de lucru, manual, tablă, markere, bilețele colorate
Forme de organizare: frontal, individual dirijat, individual
Tipuri de ȋnvățare: inteligibilă, operatorie, receptive-reproductivă
Evaluare: orală, conversația de examinare, aprecieri verbale, observarea sistematică

Bibliografie:
Alexandru Crișan, Sofia Dobra, Florentina Sȃmihăian, Limba Romȃnă. Manual pentru clasa a VII-
a, București, Editura Humanitas, 2008.

106
SCENARIUL DIDACTIC

OB. STRATEGIA DIDACTICĂ


SECVENŢA OP. CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC METODE MIJLOA FORME DE TIPUL DE EVALU
LECŢIEI AL LECŢIEI CE ORGANIZA ȊNVĂŢA ARE
RE RE
Efectuarea prezenței.
1.Moment Pregătirea materialelor și Conversația
organizatoric mijloacelor necesare pentru
(1’) desfășurarea activității.
Se adresează elevilor
ȋntrebări despre verb:
Ȋ1. Ce este verbul?
Ȋ2. Ce este verbul Conversația Frontal și Inteligibilă Orală și
2. predicativ? de examinare individual și aprecieri
Reactualizarea Ȋ3. Care sunt verbele dirijat operatorie verbale
cunoștințelor auxiliare?
(5’) Ȋ4. Dați un exemplu ȋn care
,,a vrea” sa fie verb auxiliar.
Elevii sunt solicitați să
identifice verbele din lista Exercițiul Fișă de Frontal și Inteligibilă Aprecieri
de cuvinte și să ȋncercuiască lucru individual și verbale
inițiala fiecărui verb. dirijat operatorie
Fiecare inițială corect
3. Captarea identificată va fi notată de
atenției elevi ȋn cerculețul
(4’) corespunzător. (Anexa 1)
Verbele copulative
Astăzi veți ȋnvăța definiția
verbelor copulative, veți
ȋnvăța care sunt verbele Explicația Frontal Inteligibilă
4. Anunțarea copulative, veți identifica
titlului și verbele copulative dintr-un
obiectivelor text dat și veți ȋnvăța cȃte
operaționale tipuri de conjugări are
(1’) verbul și care sunt acestea.
O1. Definiția verbelor Receptiv-
copulative Explicația Manual Frontal Reproducti Observarea
Verbele copulative nu au vă sistematică
ȋnțeles de sine stătător și Inteligibilă
intră ȋn alcătuirea unui
predicat nominal ȋmpreună
cu un nume predicativ.
O2. Verbele copulative sunt:
A FI –atunci cȃnd nu este
sinonim cu a exista, a se
afla, a se găsi, a trăi, a trece, Explicația Manual Frontal Receptiv- Observarea
a se duce, a trebui, a se Reproducti sistematică
ȋntȃmpla, a fi vă
necesar etc. (Mihaieste silit Inteligibilă
or.)
A DEVENI –este
ȋntotdeauna verb copulativ
(Fratele meu a
devenitprofesor.)
A AJUNGE, A IEȘI, A SE
FACE –atunci cȃnd se
ȋnlocuiesc cu a deveni (El a
ajunsofițer. / Tatăl meua
5. Prezentarea ieșit doctor. / El s-a
noului conținut făcutcercetător.)

107
și dirijarea A ȊNSEMNA –atunci cȃnd
ȋnvățării nu se poate ȋnlocui cu a face
(20’) semn, a nota, a marca
printr-un semn (Ea a
ȋnsemnat mult pentru
mine.)
A RĂMÂNE –cȃnd arată că
subiectul a rămas sau va
rămȃne cu aceeași
caracteristică. (Bunicul a
rămasneschimbat.)
A PĂREA –cȃnd este
personal și arată
caracteristica subiectului ca
apartenență
(Eapărea bolnavă.)
O3. Elevii sunt solicitați să
indice dacă verbele
existente ȋn propozițiile
scrise pe tablă sunt Tablă Frontal
copulative sau predicative. Exercițiul Markere Inteligibilă Aprecieri
Mama mea a ieșit contabilă. Operatorie verbale
Frații mei au mȃncat toate
prăjiturile de la bunica.
Marian este frumos.
Mașina a accelerat brusc.
El părea sincer.
O4. Conjugarea verbului
Verbul are patru conjugări;
ele pot fi stabilite după
sufixele de infinitiv:
Conjugarea I ȋn –a(a cȃnta, Receptiv-
a fuma, a scurta) Explicația Manual Frontal Reproducti Observarea
Conjugarea a II-aȋn vă sistematică
diftongul –ea (a vedea, a Inteligibilă
bea, a putea)
Conjugarea a III-aȋn –e (a
merge, a scrie, a spune)
Conjugarea a IV-aȋn –i și -
ȋ (a iubi, a urȋ, a vorbi)

Elevii sunt solicitați să


indice conjugarea Excercițiul Manual Individual Aprecieri
următoarelor verbe:a scurta, Inteligibilă verbale
a putea, a cere, a făgădui, a și
hotărȋ. operatorie
6. Feed-back Se realizează 20 de bilețele
(15 colorate ȋn care sunt scrise
’) ȋntrebări despre verb. Elevii
sunt solicitați să vină pe rȃnd Exercițiul Bilețele Individual Inteligibilă Aprecieri
și să extragă cȃte un bilețel. colorate și verbale
(Anexa 2) operatorie

7. Ȋncheierea Sugestii pentru continuarea Manual


activitații Explicația Frontal
ȋnvățării acasă Inteligibilă
(4’) Temă: 1/53(exersați) 2,3,4 /
53(verbele copulative)

108
PROIECT DIDACTIC

PROF. ÎNV. PRIMAR: MARTIN RAMONA NICOLETA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂIUȚI
CLASA: Pregătitoare A
DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Lumea necuvântătoarelor
SUBTEMA SĂPTĂMÂNII: Animale
TEMA LECȚIEI: Animalele - domestice și sălbatice. Numărul și cifra 7
FORMA DE REALIZARE: integrată: Matematică și explorarea mediului, Muzică și mișcare,
Comunicare în limba română
TIPUL LECȚIEI: predare de noi cunoștințe
DURATA: 35 minute

COMPETENȚE SPECIFICE:
Matematică și explorarea mediului:
1.1 Recunoașterea și scrierea numerelor în concentrul 0-31
1.2 Compararea numerelor în concentrul 0-31
3.1 Descrierea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul
identificării unor regularități
5.1 Sortarea/clasificarea unor obiecte/materiale etc., pe baza unui criteriu dat

Comunicare în limba română:


1.4 – Identificarea sunetului inițial și/sau final dintr-un cuvânt, a silabelor și a cuvintelor din propoziții
rostite clar și rar
2.4 Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes pentru comunicare

Muzică și mișcare:
3.1 manifestarea liberă, adecvată pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1. Să recunoască animalele sălbatice și animalele domestice;
109
O2. Să recunoască numărul și cifra 7;
O3. Să formeze mulțimi cu 7 elemente;
O4. Să scrie corect cifra 7;
O5. Să compare numere în concentrul 0-7;
O6. Să ordoneze crescător/descrescător numere în concentrul 0-7.

STRATEGII DIDACTICE:
METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul,
MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: calculator, planșe cu animale sălbatice și domestice, creioane
colorate, tabla, fișe de lucru, caiete, jetoane cu animale
FORMA DE ORGANIZARE: frontală, individuală
FORME DE EVALUARE: evaluare orală, observație sistematică, evaluare scrisă:

SCENARIUL DIDACTIC:
Secvențele Ob. Conținutul învățării Metode și Timp Evaluare
lecției op. procedee alocat
Moment Realizarea unui climat optim în sala de 4 min.
organizatoric clasă, pentru a desfășura în mod
corespunzător activitatea.
Pregătirea materialelor didactice
Întâlnirea de dimineață: Salutul: vom
saluta răspunzând cu sunetul scos de un
animal îndrăgit. Calendarul naturii,
prezența.
Reactualizarea Care sunt numerele învățate până acum? 2 min Evaluare
cunoștințelor Chem un elev la tablă să scrie cifrele în scrisă
ordine crescătoare, apoi un alt elev va
scrie cifrele în ordine descrescătoare.
Care sunt sucesorii/predecesorii nr.:
6,4, 3?
Care sunt numerele pare/impare
învățate până acum?

Captarea Vom juca un joc pe echipe: eu le spun Jocul 3 min Observarea


atenției elevilor o ghicitoare iar ei vor ridica de didactic sistematică
pe bancă jetonul cu animalul ce
reprezintă răspunsul la ghicitoare.
Câștigă echipa cu cele mai multe
răspunsuri corecte.

110
Anunțarea Despre ce credeți că vom vorbi astăzi? Explicația 1 min. Observarea
temei Despre animale: sălbatice și domestice. sistematică
Vom învăța o cifră nouă, o veți scrie
veți forma mulțimi cu aceasta cifra-
cifra 7, apoi o vom compune și
descompune.

Dirijarea O1 Pe baza planșelor cu animale voi cere Conversația 17 min. Evaluare


învățării elevilor să numească animalele pe care orală
le recunosc.
- Ce animale de pe planșă recunoașteți?
-Ce fel de animale sunt acestea?
-Ce alte animale sălbatice mai
cunoașteți?
-Care sunt animalele domestice de pe
planșă?
- Cunoașteți alte animale domestice?
-De ce le numim animale domestice? Conversația Observarea
O2 -Dar animalele sălbatice, de ce le sistematică
numim sălbatice?
Pe urmă îndrept atenția elevilor spre Explicația
jetoanele de pe bancă și le cer să le
numere. Vor observa că sunt șapte. Un Demonstrația
elev va veni la tablă și va desena o
mulțime cu 7 elemente iar restul elevilor Exercițiul Evaluare
O4 va desena aceeași mulțime în caiet. scrisă
Afișez pe tablă planșa cu cifra 7 și le
explic elevilor că mulțimea formată din Observarea
șapte elemente este reprezentată de cifra sistematică
7. Scriu pe tablă cifra și explic
elementele grafice din care este formată.
Desenăm împreună în aer cifra 7 iar
apoi cu degetul pe bancă.

Facem câteva exerciții pentru încălzirea


mâinii.
Elevii vor trasa apoi pe contur cifra 7,
pe fișele lipite în caiete și vor colora
cifra și mulțimea de buburuze.
Obținerea Cu materialul concret descoperit pe
performanței catedră – mașini de jucărie identice –
vom compune și descompune nr. 7

Fixarea O2 Distribui elevilor o fișă de lucru cu Munca 5 min Observarea


cunoștințelor următoarele cerințe: individuală sistematică
O3 - Să formeze mulțimi de câte șapte
elemente prin încercuire Evaluare
O1 -Să coloreze cifra 7 scrisă

111
- Să încercuiască cu roșu animalele
domestice și cu verde cele sălbatice.

Asigurarea „Vom cânta Elefănțeii”- până la 7. Conversația 2 min Observarea


retenției sistematică
Încheierea Aprecieri verbale și acord recompense. Conversația 1 min. Aprecieri
activității verbale

-Activitate în completare:
Material PPT la videoproiector – ”Răsfoim enciclopedii despre animale!”

112
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
“SURPRIZELE ALBINUŢEI ZUM ”

Prof. Mircu Nicoleta –Maria


Grădiniţa P.N. Coşteiu, jud. Timiş

GRUPA : mică
TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂŢARE: “ CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”
TEMA PROIECTULUI : ,, Albine și fluturi cutreieră Pământul!”
TEMA ZILEI: “Surprizele Albinuţei Zum”
FORMA DE REALIZARE:
ACTIVITATE INTEGRATĂ: ADP+ALA+ADE( DLC+DOS)

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: “Bună dimineaţa, copii harnici!”


Tranziţii: „Bat din palme!”

ALA 1: Artă: „Insectele vesele”- colorare în contur


Știință: ,,Piramida insectelor” – identificarea insectelor
Construcţii: ,,Casa albinuţelor - stupul” – Lego

ADE: DLC: „ Albinuța – Memorizare


DOS: “Albinuțele vesele” – Aplicaţie – Activitate practică

ALA 2: Joc de mişcare: “Albinuţa şi florile ”

TIPUL DE ACTIVITATE: predare – învăţare


formare de priceperi şi deprinderi

SCOP: Dezvoltarea deprinderii de a audia si memora un text şi a deprinderii


de exprimare corectă sub aspect lexical, gramatical, stimularea
vorbirii coerente şi expresive;
Dezvoltarea deprinderii de a realiza lucrări practice, valorificând
cunoştinţele de bază instituite.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
ADP: - să discute cu colegii şi cu educatoarea;
- să răspundă corect la întrebări, formulând răspunsuri clare şi
concise;
- să denumească aspecte specifice anotimpului primăvara;
- să recunoască cum este vremea afară prin stabilirea corectă a
jetoanelor specifice calendarului naturii;
113
- să recunoască global şi contextual cuvinte sau simboluri din
calendarul naturii, din catalog ( prezent, absent );

ALA:
Artă:
- să denumească materialele puse la dispoziţie;
- să păstreze corect poziţia corpului la masa de lucru pentru o bună coordonare oculo –
motorie;
- să aplice culoarea pe suprafaţa de lucru fără să depăşească conturul.

Știință:
- să răspundă corect la întrebări;
- să completeze piramida.

Constucţii:
- să construiască “casa albinuţelor - stupul”, prin îmbinarea cuburilor;
- să lucreze în echipă.

ADE:
DLC:
- să asculte si sa memoreze o poezie, demonstrând apoi , înţelegerea mesajului transmis de
text;
- să recite versurile poeziei „Albinuța” clar, corect şi expresiv,respectând pauzele impuse de
punctuaţie, ritmul, rima,nuanţând vocea în funcţie de mesajul conţinutului;
- să răspundă corect la întrebările adresate;
- să se exprime corect în propoziţii din punct de vedere gramatical;

DOS: Activitate practică:


- să denumească materialele de lucru;
- să lipească în spaţiul dat ,valorificând experienţa anterioară şi folosind corect tehnica de
lucru însuşită anterior;
- să folosească în mod corect materialele puse la dispoziţie pentru realizarea temei propuse;
- să execute individual tema dată;
- să analizeze lucrările proprii şi ale colegilor.

ALA 2:
- să respecte regulile jocului şi partenerii de joc;

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: expunerea, conversaţia, observaţia, explicaţia,


exerciţiul, problematizarea, munca independentă,
demonstraţia, turul galeriei, jocul.

Mijloace de învăţământ:
ADP: calendarul naturii şi jetoane corespunzătoare;
ALA: fişe cu insecte, creioane colorate, panouri pentru
expunerea lucrărilor, piramida insectelor
mămăruță,albinuțe ,fluturași, Lego;
114
ADE: DLC: planşe care să ilustreze poezia;
DOS:modelul educatoarei, coşuleţe, elemente decupate:
corpul, chipul și aripioarele albinuței,lipici,șervețele.

Forma de organizare: frontal, pe grupuri, individual.

Resurse umane: copiii grupei, educatoarea.


Resurse temporale: o zi.
Locul desfăşurării: sala de grupă.

BIBLIOGRAFIE:

„ Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani” , 2008


Culea L., Sesovici A., Grama F., Pletea M., Ionescu D., Anghel N. – „Activitatea integrată din grădiniţă”
– Ed. Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008
Dumitru G., Novac C., Mitrache Al., Ilie V., ş.a – „Didactica activităţilor instructiv – educative pentru
învăţământul preşcolar” - Ed. Didactica Nova, Craiova, 2005
Ciobotaru M., Antonovici Ş., Popescu M., Fenichiu D. – „Aplicaţii ale metodei proiectelor” - Ed. CD
PRESS – ediţia a II- a revizuită, Bucureşti, 2008

SCENARIUL ZILEI

Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă în care copiii au posibilitatea de a-şi împărtăşi


ideile, de a-şi manifesta starea de spirit, de bună dispoziţie. Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a avea
contact vizual cu toţi membrii grupei.
Salutul se realizează prin tehnica comunicării rotative .Copiii se asează în semicerc. Salutul pornește
de la educatoare și este continuat de toți copiii grupei. Fiecare își salută colegul din partea dreaptă ,
adresându-i drept apelativ un nume de insectă:
,,Bună dimineața ,dragi copii
În lumea insectelor începe o nouă zi
Gâze dragi interpretăm,
Cu toții să ne prezentăm,
Bună dimineața ,albinuță/fluturaș/buburuză/omidă/libelulă!
Prezența se realizează într-o manieră interactivă copiii fiind solicitați să aseze albinuțe pe panoul de
prezență însoțindu-și acțiunea de mimarea zborului și de rostirea onomatopeelor băz,băz,fîl,fîl.
Calendarul naturii este completat în urma întrebărilor adresate de educatoare cu privire la stabilirea
anotimpului, a cărei zile din săptămână suntem, fenomene care caracterizează ziua.
Împărtăşirea cu ceilalţi constituie momentul în care este lansată o discuţie cu cei mici, referitoare la
tema proiectului: ,, Albine și fluturi cutreieră Pământul!”, în cadrul căreia vor enumera insectele cunoscute.
Acest moment solicită întreaga grupă şi contribuie la realizarea unei intercunoaşteri, la exprimarea liberă în
faţa celorlalţi, învăţând în acelaşi timp să se asculte între ei.
Noutatea zilei. Le voi atrage atenţia copiilor pentru a face un pic de linişte deoarece se aude in sala de
grupă un „zgomot”, parcă ar fi un „zumzăit”. Mă voi îndrepta către locul de unde se pare că se aude acest
„zumzăit” și voi găsi o albină din pluş , o găletuşă cu multe surprize în ea şi o scrisoare de la „Regina
albinelor”. Le voi citi copiilor scrisoarea: „Copii, eu am aflat că voi aţi învăţat foarte multe lucruri despre
insecte , că sunteţi ordonaţi şi că lucraţi foarte frumos la activităţi cu diverse materiale, că sunteţi harnici ca
albinele, ca furnicile. Pentru a mă putea convinge că este adevărat, am trimis-o pe Albinuţa Zum în

115
recunoaştere, care a pregătit pentru voi foarte multe surprize. Aceasta îşi va petrece toată ziua la grădiniță.

Tranziţia se realizează prin jocul cu text şi cant “Bat din palme ! ”. Le precizez copiilor că Albinuţa
Zum le-a pregătit pe centre de activitate diverse materiale pentru a se convinge de hărnicia lor. Copiii vor
trebui să identifice cărui centru de interes aparțin conform ecusonului purtat . Astfel se trece la activitatea
pe centre, unde vor fi prezentate materialele şi sarcinile de lucru:
- la Artă: copiii trebuie să coloreze insectele prin tehnica colorării în contur folosind culori
potrivite şi fără să depăşească conturul.
- la Știință: copiii vor fi solicitati să identifice insectele și să construiască o piramidă a
insectelor.
- la Construcţii: copiii trebuie să realizeze “casa albinuţelor - stupul” folosind Lego.

Ziua continuă cu ADE – activitatea integrată DLC+ DOS ( Educarea limbajului+ Activitate
practică) după care voi termina activitatea cu jocul de mişcare “Albiniţa şi florile “ ( ALA 2).

EVENIMENT CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


DIDACTIC
METODE SI MIJLOACE
PROCEDEE DIDACTICE
Moment Voi asigura condiţiile optime pentru Evaluarea
organizatoric desfăşurarea activităţilor frontală
(Întâlnirea de - aerisirea sălii de grupă;
dimineaţă) - aranjarea mobilierului;
- pregătirea materialului necesar pentru
activitate;
- intrarea ordonată a copiilor în sala de
grupă.
Copiii se vor aşeza în semicerc în zona
unde are loc Întâlnirea de dimineaţă, Conversaţia Calendarul
desfăşurându-se activităţile specifice: naturii
Salutul, Prezenţa, Calendarul
naturii, Împărtăşirea cu ceilalţi.
Voi încheia Întâlnirea de dimineaţă cu
jocul cu text şi cânt” Bat din palme ”

Captarea Se realizează prin surpriza pregătită de Macheta Observarea


atenţiei Albinuţa Zum, în timp ce copiii Observaţia Floarea comporta-
“albinuţe” au fost plecaţi prin câmpii: o Răvaşul mentelor
machetă cu insecte, o floare mare pe copiilor
care vor fi aşezate albinuțele pe care le
vor confecţiona copiii şi un răvaş. În Conversaţia
răvaş Albinuţa Zum îndeamnă copiii să Expunerea
înveţe o frumoasă poezie pe care le-o
voi citi eu.

116
Reactualiza-rea Copiii se îndreaptă către cele trei centre Conversaţia Evaluare
cunoştinţelor de interes. După intuirea materialelor Explicaţia orală,
se formează grupele de lucru: Individuală şi
Artă: copiii trebuie să coloreze fişe cu insecte; globală
insectele prin tehnica colorării în Exerciţiul creioane
contur folosind culori potrivite şi fără colorate
să depaşească conturul.
Stiință.copiii vor trebui să aseze în piramida
vârful piramidei insecta roșie ,să o conversația jetoane cu
numească și să spună cu ajutorul cui explicația fluturi, albine,
zboară.Pe a doua treaptă se asează exercițiul mămăruță,
insectele de culoare galbenă ,le numesc lipici.
și spun ce foloase ne aduc .Pe a treia
treaptă se asează insectele de culoare
albastră ,le numesc și spun câte aripi
au.
Construcţii: copiii trebuie să realizeze
“stupi pentru albinuţe” folosind Lego.
Tranziţie: se realizează prin cântecul
(CD):
„Albiniţa”

Anunţarea temei Dragi copii, astăzi vom învăţa poezia Expunerea


şi a obiectivelor „Albinuța”,scrisă de un autor
necunoscut şi vom realiza albinuțe
vesele.

Prezentarea Educatoarea familiarizează copiii cu Expunerea Imagini din Evaluare


noului conţinut textul poeziei prin prezentarea acestuia Conversaţia poezie orală,
şi dirijarea sub forma unei naraţiuni. individuală
învăţării Pe baza unor imagini ilustriv-sugestive
le explic expresiile şi cuvintele Explicația
necunoscute : “ispitită “migălos”, Recitarea
“polen” . model
Se va trece la recitarea model a poeziei
de către educatoare.
Voi recita poezia de una – două ori. Textul literar
Urmează învăţarea poeziei de către
copii ,pe fragmente logice(strofe).
Memorarea poeziei se va face pe strofe
şi integral , individual , pe grupuri mici
. Se memorează prima strofă , apoi se
va trece la următoarea strofă care va fi Versuri
repetată împreună cu prima. Se recită
numai individual, pentru urmărirea
corectitudinii pronunţiei cuvintelor.
Apoi se numeşte un copil care îşi va
alege “perechea /copilul” de sprijin şi
poezia va fi recitată în întregime prin
117
procedeul “când unul tace, celălalt
continuă” să spună textul. Corectează
pronunţia
Albinuța
În grădină de flori plină
Vesel zboară o albină
Zumzăie din floare –n floare Aprecieri
Ispitită de culoare. Procedeul pozitive ale
“Când unul răspunsuri-lor
Florile râd în lumină tace,celălalt
Cântă întreaga grădină continuă”
Ea culege migălos
Polenul cel prețios.
Evaluare
Moment de destindere: globală şi
“Zborul petalelor de flori”-moment de individuală
euritmie.Copiii îşi imaginează că sunt
petalele florilor de cais, care plutesc şi
apoi cad pe pământ.
Mişcare Aprecieri
Tranziţie: joc de mişcare” Noi Explicaţia pozitive
uşor…”: Demonstra-ţia privind
Următoarea tranziţie face trecerea către Observaţia executarea
celălalt moment al activităţii : mişcărilor
realizarea albinuțelor.

Noi uşor ne ridicăm, Exerciţiul


Și rândul îl formăm
Unul după altul
În rând ne așezăm
Unul după altul
Omida o formăm.
Apoi la mese ne-aşezăm,
Şi în linişte aşteptăm,
Să aflăm ce învăţăm!”

Obţinerea Educatoarea îi dirijează către mese şi Modelul Evaluare


performanţe-lor parcurge etapele de mai jos cu ajutorul educatoarei acţional –
şi asigurarea întrebărilor, expli-caţiilor şi coşuleţe, practică
feedback-ului demonstraţiei: elemente
• Intuirea materialului decupate:
didactic; aripioare,
• Intuirea modelului chipul și
educatoarei; corpul
• Explicarea şi demonstrarea Observaţia albinuțelor,
modului de lucru (realizate Conversaţia lipici.
concomitent de către
educatoare) vor evidenţia:

118
➢ modul de utilizare a
materialelor de lucru;
➢ asamblarea corectă a
elementelor .
➢ respectarea ordinii la
masa de lucru şi a
acurateţei lucrării Explicaţia
Demonstra-ţia
Etapele de lucru:
-Se aplică lipici pe cap, mijlocul
aripioarelor şi se pun pe corpul
albinuței;
-Se aplică ochii albinuței;
• Încălzirea muşchilor mici ai
mâinii conform mişcărilor
sugerate de poezia recitată în
ritm lent de către educatoare:
“Batem palmele de zor,
Batem palmele cu spor!
1 , 2 – 1 , 2; Exerciţiul
Faceţi toţi la fel ca noi!
Pe mânuţe ne spălăm ,
Curat noi ca să lucrăm. Textul poeziei Evaluare
1 , 2 – 1 , 2; ”Batem individuală
Faceţi toţi la fel ca noi! Palmele”
La pian noi acum cântăm,
Linişte!Să ascultăm!”
• Executarea temei de către copii
, în mod individual, Conversaţia Evaluare
conform modelului educatoarei Explicaţia frontală
, utilizând o tehnică de lucru Munca
corectă; ajutorarea copiilor care individuală
solicită sprijin sau adresează
înrebări;
atenţionarea păstrării ordinei şi
disciplinei.
Evaluarea Toate lucrările se vor aşeza pe o floare Floare mare Interpreta-rea
performanţe-lor mare iar copiii le vor analiza în funcţie din carton lucrărilor;
de următoarele criterii:
• Respectarea temei şi a etapelor Lucrările
lucrării; copiilor
• Acurateţea lucrării;
• Finalizarea lucrării.
Copiii trec în şir , pe rând, prin faţa
lucrărilor şi lipesc câte o bulină roşie Analiza
lângă lucrarea preferată, explicând Turul galerie Buline produselor
alegerea făcută. activităţii

Exerciţiul
119
ALA2: joc de mişcare: “Albinuţa şi
florile”
Încheierea Se va face prin aprecierea activităţii şi Conversaţia Recompen-se Aprecieri
activităţii comportamentului copiilor pe dulci verbale
parcursul activităţii de către
educatoare. Pentru meritul lor,
Albinuţa Zum va oferi recompense
dulci din găletuşa ei.

120
PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Opțional Informatică și TIC ”Informatica și calculatorul”


Clasa: VI-VIII
Lecția: Microsoft Excel: Formule şi funcţii. Grafice şi diagrame. Aplicaţii practice
Tipul lecției: Comunicare și însușire de noi cunoștințe

Profesor: Gabriela Neculcea, Școala Gimnazială Miron Costin Bacău, Școala Gimnazială nr.10 Bacău

Competențe specifice:
1.3. Utilizarea eficientă a instrumentelor specializate în calcul tabelar – Excel

La finalul lecției elevii vor fi capabili:

1.3 Să utilizeze eficient funcțiile excel în calculul tabelar


Strategii didactice:
-Metode și procedee didactice:
Expunerea, demostrația, exercițiul, conversația
- Resurse materiale:
Calculatoare, videoproiector, aplicația Excel, fișă de lucru
- Forme de organizare: activitate frontală, lucru în perechi.

SCENARIU DIDACTIC

1. Momentul organizatoric:
Metoda: conversația
Timp: 5 minute
Activitatea profesorului: verifică prezența, asigură/pregătește cele necesare pentru desfășurarea activității (fișe de aplicație, PC,
videoproiector).
Activitatea elevilor:
Deschiderea calculatorului.

2. Captarea atenției și prezentarea titlului lecției


Scop: Elevii să intre în atmosfera lecției cu atenție și curiozitate maximă.
Metode: conversația, explicația, expunerea
Materiale didactice:
Prezentare cu funcțiile Excel: sum, average, product, min, max.
Timp: 5 minute
Activitatea profesorului:
Profesorul anunță titlul lecției (Formule şi funcţii. Grafice şi diagrame. Aplicaţii practice).

• Utilizează această activitate pentru a începe o discuție despre importanța acestor funcții în practica de zi cu zi în calcule tabelare
Activitatea elevilor: Elevii ascultă, urmăresc planșa și răspund solicitărilor profesorului.

3. Dirijarea învățării :
1.3
Scop: Elevii vor învăța să utilizeze eficient funcțiile excel în calculul tabelar.
Metode: conversația, explicația, exercițiul, învățarea prin descoperire
Materiale didactice: Anexa 1 - fișa de lucru
Timp: 15 minute
Activitatea profesorului:
Prezintă și exemplifică funcțiile SUM, AVERAGE, MIN, MAX, PRODUCT.

121
• Împarte elevilor fișa de lucru:

• Întreabă elevii și-i ajută să descopere care sunt pașii realizării cerințelor in fișa

Activitatea elevilor:
• deschid aplicația Excel;
• urmăresc explicațiile profesorului;
• răspund solicitărilor profesorului;
• se împart în echipe de 2-3, în funcție de numărul calculatoarelor din laborator
• realizează sarcinile din fișa de lucru pe calculator;
• evaluează produsele activității echipei și oferă soluții.
Strategii pentru lucrul diferențiat:
- elevii care lucrează mai repede discută cu profesorul soluția găsită și vor urmări filmele didactice: Formatare conditională în Excel și Filtre
în Excel.
- elevii care lucrează mai încet sunt îndrumați de profesor, acesta explicându-le ce au de făcut, astfel încât să poată realiza sarcinile de lucru.
4. Tema pentru acasă : exersarea cerințelor trecute pe fișa de lucru.

Bibliografie:

• https://support.office.com/ro-ro/article/Func%C8%9Bii-Excel-dup%C4%83-categorie-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-
63f26a86c0eb
• http://excelninja.ro/

122
PROIECT DIDACTIC
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială comuna Amaru
Propunător: Nedelcu Oana-Mălina
Data: 13.12.2018
Clasa a VI –a
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: Călătoria
Tema lecției: D-l Goe de I. L. Caragiale. Lectura textului suport
Tipul lecției: dobândire de noi cunoștiințe

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situații de comunicare
2. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în diferite situații de
comunicare
3. Receptarea mesajului scris din diferite texte literare
4. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise cu scopuri diverse

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.2. sesizarea sensului unităților lexicale noi în funcție de context;
2.1. înlănțuirea clară și coerentă a ideilor într-un monolog;
2.2. utilizarea relațiilor de sinonimie, de antonimie, de omonimie în organizarea mesajului oral;
3.1. diferențierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit;
4.1. redactarea textelor cu destinații diverse.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: să lectureze textul expresiv pe roluri;
O2: să identifice reperele spațio-temporale din text;
O3: să enumere personajele care participă la acțiune;
O4: să utilizeze cuvintele noi în alte contexte.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode și procedee: conversația euristică, învățarea prin descoperire, explicația, lucrul cu dicționarul, jocul
de rol, exercițiul.
Mijloace și materiale: manualul, cartea Momente și schițe de I. L. Caragiale, caiete, Plansa cu explozia
stelara, tablă, Dex-ul.
Forme de organizare: colectivă, individuală, perechi.
Durata: 50 minute
Evaluare: observarea și aprecierea verbală, chestionare orală.
BIBLIOGRAFIE:
1. Anca Șerban, Sergiu Șerban, Limba română. Manual pentru clasa a VI – a, Ed. All Educational,
București, 2000;
2. Marilena Pavelescu, Metodica predării limbii și literaturii române. Ghid pentru susținerea examenelor
de definitivare și de acordare a gradelor didactice, Ed. Corint, 2010.
3. I.L. Caragiale, Momente şi schiţe, Ed. Eminescu, 1980
4. Adina Elena Sasu, Liviu Ioani, Dicţionar de personaje literare, Ed Paralela 45, Piteşti, 1980
123
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Evenimentele Timpul Conţinutul instructiv – educativ Activitatea elevilor Tehnici de instruire


lecţiei de lucru (activitatea profesorului) şi de evaluare

I. Moment 1 minut Stabilesc un climat favorabil derulării Îşi pregătesc cele necesare orei de Conversaţia
organizatoric activităţii de învăţare. Notez absenţii. limba română

II. Actualizarea 10 Verific temele elevilor atât cantitativ, cât şi Elevii prezintă caietele, citesc Conversaţia
cunoştinţelor minute calitativ. tema şi se corectează când este
anterioare şi Captarea atenției se va face prin proiectarea cazul.
captarea atenţiei unor imagini cu ajutorul videoproiectorului si
prin citirea unei poezii elevilor, cerându-le să
descopere la ce personaj se referă versurile Elevii sunt atenţi şi ascultă cu o Videoproiectorul
date: mare curiozitate poezia pentru a
identifica personajul.
Vă spun acum o poveste Planşa cu poezia
A unui băiat ce uimeşte.
Obraznic şi linguşit,
Mereu este răsplătit.
Conversaţia
De trei dame-i însoţit,
La Bucureşti a pornit,
Să nu fie repetent,
Ca în anul precedent.

Este mic, needucat,


Obraznic şi răsfăţat,
Personaj de schiţă este
Ia ghiceşte cine este !

Profesorul le adresează elevilor întrebări cu


privire la scriitorul I. L. Caragiale și cu privire
la opera acestuia:

124
- Cine a fost I.L.Caragiale? Elevii răspund întrebărilor cu
- Știți în ce ani a trăit I. L. Caragiale? informaţiile dobândite de-a lungul
- Ați citit vreuna din operele lui? anilor de şcoală.
- Despre ce era vorba în operă?

III. Anunţarea 2 minute Profesorul va anunța titlul noului capitol:


titlului şi a Structura operei literare și titlul noii lecții D-l Explicaţia
obiectivelor Goe de I. L. Caragiale, pe care le va nota pe Elevii conştientizează obiectivele
lecţiei şi notează titlul în caiete. Conversaţia
tablă. Apoi va enunța obiectivele lecției.

IV. Dirijarea 30 de Pentru a realiza lectura textului, profesorul va


învăţării minute citi model un paragraf din opera, apoi va solicita Explicaţia
elevilor citirea textului pe roluri.
Profesorul va verifica apoi nivelul de
.
comprehensiune al cuvintelor din text. Elevilor
li se va solicita să noteze cuvintele necunoscute Conversaţia
pe caiete, apoi un elev va citi explicația din
subsolul paginii manualului pentru fiecare din
cuvintele necunoscute. Dacă vor exista alte
cuvinte necunoscute care nu sunt explicate în
subsolul paginii, profesorul va solicita unui elev
consultarea Dex-ului pus la dispoziție de
biblioteca școlii.
Dupa lecturarea textului, pentru verificarea
informatiilor, elevii vor primi cate o fisa cu Plansa cu explozia
explozia stelara, urmand sa raspunda la stelara
urmatoarele intrebari: (anexa 1)
Fisa de lucru
1. Când se petrece acţiunea ?
Elevii primesc fisa si incep sa
2. Unde se petrece acţiunea ? formuleze raspunsuri la cele 5
3. Care sunt personajele ? intrebari. Conversaţia
4. Ce trăsături îl definesc pe tânărul Goe?
5. Cum se termină acţiunea ?
125
Ei precizează reperele spaţio-
În continuare elevii vor fi grupaţi în echipe şi temporale ale schiței D-l Goe
vor primi o fişă cu diverse exerciții ( să
completeze tabelul BINGO, să construiască
enunțuri cu termenii învăţaţi, să completeze
spaţiile punctate, etc.) (anexa 2)

Elevii sunt concentrati si rezolva Fisa de lucru


cerintele.

Dupa rezolvarea cerintelor fiecare Conversaţia


echipa isi va desemna un lider care
va prezenta raspunsurile.
Exerciţiul
V. Asigurarea 3 minute Are loc pe tot parcursul lecţiei prin aprecieri
feed – back-ului verbale. Sunt notaţi elevii care au avut cele mai
şi a retenţiei multe intervenţii pe tot parcursul orei.

VI. Asigurarea 2 minute Temă pentru acasă: Ajunşi la Bucureşti, Elevii notează în caiete. Conversaţia
retenţiei şi a membrii familiei şi Goe asistă la ceremonia de
transferului 10 Mai. Imaginaţi-vă că aventurile lui Goe nu
se termină aici, ci continuă cu alte două fapte
pe care le va săvârşi. Povestiţi-le! (maxim 5
peripeţii)

126
D-L GOE…

Explozia stelară

Când se petrece acţiunea ?

Care sunt personajele operei? Unde se petrece acţiunea ?

Ce trăsături îl definesc pe tânărul Goe? Cum se termină acţiunea?

127
Anexa 2
1. BINGO! Completează fiecare căsuţă, răspunzând la întrebări:

Autorul schiței D-l Goe Numele satului în care s-a născut Titlul unei alte schițe
I.L.Caragiale

Ce gen literar a mai abordat Titlul unei piese de teatru Sensul cuvântului urbe
Caragiale?

2. Completează cu cuvintele corespunzătoare:


• Goe poartă un frumos costum de _________________________.

• Ca să nu mai rămâie repetent şi anul acesta, mam-mare, mamiţica şi tanti Miţa au promis
tânărului Goe să-l ducă-n _____________________ de 10 mai.

• Goe vrea să stea în coridorul vagonului cu_______________.

• Băiatul a rămas fără _________________ şi fără _______________.


3. Precizeaza forma literară a următoarelor cuvinte/expresii:
ciucalată = …………….……..…….…. să nu rămâie = …………….…………….
n-am declaratără = …………..………... să vie = …………………….……………
n-am plătitără = ………….…...………. să râză = …………………………………
4. Alcatuieşte enunţuri cu următorii termeni: dame, cupeu, beret, macaz, pică.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...
5. Transformă din vorbirea directă în vorbire indirectă:

„ Dar mamiţa adaogă:


- Da pe mamiţa n-o pupi?
- Pe tine nu vreau! zice Goe cu homor.
- Aşa? Zice mamiţa. Lasă... şi-şi acoperă ochii cu mâinile şi se face că plânge.
- Las că ştiu eu că te prefaci! zice Goe.
- Ţi-ai găsit pe cine să-nşeli! zice mam-mare.”

128
D-l Goe…

Vă spun acum o poveste


A unui băiat ce uimeşte.
Obraznic şi linguşit,
Mereu este răsplătit.

De trei dame-i însoţit,


La Bucureşti a pornit,
Să nu fie repetent,
Ca în anul precedent.

Este mic, needucat,


Obraznic şi răsfăţat,
Personaj de schiţă este
Ia ghiceşte cine este !

129
PROJET DIDACTIQUE

Public : Adolescents
Niveau du groupe: A2
Thème: Comparer (Le comparatif –adjectifs/ adverbes/ verbes/ noms)
Type de leçon: Leçon de transmission de nouvelles connaissances

Support: site internet: https://www.lepointdufle.net; https://fr.islcollective.com; http://www.e-leclerc.com (clips publicitaires)

Compétences visées: compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite
Compétences
Compétences linguistiques:
• Apprendre à comparer en utilisant le comparatif;
• Enrichir et employer le vocabulaire lié à la technologie moderne (téléphone portable);
• Sélecter des informations pertinentes d’un document audio-vidéo, pour accomplir une tâche;
• Prononcer de manière assez claire afin de transmettre un message claire, facile à décoder;

Compétences socioculturelles :
• Apprendre sur la nouvelle technologie;
• Savoir répondre aux fonctions langagières de base;

Compétences pragmatiques :
• Construire des phrases simples et complexes, liées au thème de la leçon, de manière à se faire comprendre;

Méthodes et procédés: l’explication, la conversation, le visionnement, l’écoute, la lecture, l’exercice, le jeu de rôle;
Moyens et matériel: l’ordinateur, le diaporama, la vidéo, les fiches de travail;
Forme d’organisation: le travail frontal / individuel / en paire
Durée: 50 minutes

Déroulement de l’activité

L’organisation de la classe (La mise en train)

• On salue et on fait l’appel.


• On introduit un document vidéo sans en révéler le sujet exact: Comparer deux produits (http://www.e-leclerc.com -clips
publicitaires)
On propose aux apprenants de visionner un document vidéo authentique deux fois: un visionnement sans son et un
visionnement avec son.
A. Premier visionnement - sans son
Compréhension globale: Premières impressions: De quoi s’agit-il ? Quel type de vidéo avez vous vu ?
B. Deuxième visionnement - avec son
Compréhension détaillée: Parlez du vidéo: sujet, personnages, cadre

• On fait travailler les apprenants individuellement. En guise de correction, on demande à quelques apprenants de
présenter leurs réponses.
La correction est commune et orale.
• On continue la discussion: Aimez-vous faire des achats ? Est-ce que vous comparez les produits avant de les acheter ?
• On introduit le thème de la leçon: Comparer

Activité 1

• Après avoir introduit le thème par une activité frontale, on distribue les fiches de l’apprenant et on présente le
comparatif à l’aide de l’activité 1.

Lisez le texte et identifiez les structures utilisées pour comparer.

130
• L’iPhone 8 Go est plus cher que l’iPod Touch 8 Go.
• L’iPhone 8 Go pèse plus que l’iPod Touch 8 Go.
• L’iPod Touch 8 Go a moins d’applications que l’iPhone 8
Go.
iPhone 8 Go vs. iPod Touch 8 Go • La taille de l’écran de L’iPod Touch 8 Go est aussi grande
que celle de l’iPhone 8 Go.
Prix 399 € 299 € • L’iPhone 8 Go est moins large que l’iPod Touch 8 Go.
Écran multi touche OUI OUI • L’iPod Touch 8 Go est plus épais que l’iPhone 8 Go.
Poids 135g 125g • L’iPhone 8 Go et l’iPod Touch 8 Go sont aussi résistants à
Hauteur 11,5 11 l’eau et à la poussière.
Largeur 6,1 6,18 • La batterie de l’iPhone 8 Go se décharge plus rapidement
Épaisseur 11,6 mm 8 mm que celle de l’iPod Touch 8 Go.
Taille écran 3,5 pouces 3,5 pouces
Applications PDA OUI NON
Chargement par port OUI OUI
USB
Station d’accueil OUI NON
Boutons de réglage du OUI NON
volume
Haut parleurs intégrés OUI NON

• Cette activité a pour but d’introduire les nouvelles connaissances d’une manière interactive. L’enseignant maintient
un permanent dialogue avec les apprenants et les implique dans la présentation des données théoriques.
Les apprenants découvrent pas à pas les structures utilisées pour comparer. Si nécessaire on supplémente les explications.
Activité 2

• L’activité 2 a pour but la vérification de la compréhension des connaissances transmises.


Mettez les phrases dans le bon ordre:

1-.................................................................................................................................. ...................................................

BEACOUP DE MIEUX JACQUES JOURNALISTES

AMI
QUE MON ÉCRIT

2-...................................................................................................................................................................................... ..
LE SPORT RAPIDE TENNIS MOINS EST LE SQUASH UN QUE

3- ....................................................................................................................... ...............................................................

TRAVAILLE AUTANT
SOEUR ELLE SA QUE

On fait travailler les élèves individuellement.

Activité 3 - Jeu de rôle

• L’activité 3 permet de vérifier la compréhension, la maîtrise et la mise en contexte des connaissances introduites
précédemment.
Vous avez une discussion avec votre meilleur ami(e) et vous avez des opinions différentes. Comparez pour choisir la
meilleure variante.

a. Deux villes françaises


Vous voulez visiter une ville française. Vous avez deux variantes. Comparez pour choisir la meilleure solution. (Avignon et
Dijon)

131
AVIGNON DIJON

Situation: a 580 km au sud de Paris Situation: a 260 km au sud-est de Paris

Nombre d’habitants: 90 000 Nombre d’habitants: 150 000

Nombre d’étudiants: 7000 Nombre d’étudiants: 25 000

Températures: moyenne de janvier - 10 o Températures: moyenne de janvier – 2o

moyenne de juillet - 27 o moyenne de juillet – 20 o

Pluie:760 mm par an Pluie: 699 mm par an

Ensoleillement: 2800 heures par an Ensoleillement:1700 heures par an

Monuments: Pont Saint-Bénézet (XII e siècle); Palais des Monuments: Cathédrale (XIVe siècle); Palais des Ducs
Papes (XIVe siècle) ; dix musées (XVIIe siècle) ; huit musées

b. deux dictionnaires
Vous voulez acheter un dictionnaire pour la classe de français. Vous avez deux variantes. Comparez pour choisir la
meilleure solution.

Prix – 20€ Prix – 40€

Format – petit format Format – grand format

20 000 mots 45 000 mots

Quelques synonymes et quelques contraires Clé USB

Pas de phonétique (prononciation) Liste complète de synonymes et de contraires

Phonétique (prononciation)

c. deux appartements
Vous voulez déménager. Vous avez deux variantes. Comparez les appartements pour choisir la meilleure solution.

132
Appartement 45m2, centre ville, près de tous commerces, Appartement, 82m2, trois chambres, tout confort, quartier très
quartier animé calme

Loyer -360 €/mois Loyer – 630 €/mois

• On fait travailler les apprenants par paires. On distribue une situation à chaque paire. (On distribue des billets numérotés de
1 à 3 correspondants à chaque situation. De cette manière chaque situation va être mise en scène.).
On passe à côté de chaque paire pour apporter une aide ponctuelle.
La correction est commune et orale.
Évaluation de l’activité: directe en cours, en vérifiant le travail de chaque élève / paire au fur et à mesure et à la fin de
l’apprentissage.

Devoir- Activité 3

Enseignante: Pescaru Andra – Vera, Lycée Technologique « Lazăr Edeleanu » de Ploieşti

133
LESSON PLAN

TEACHER: Mȋndroc Delia

SCHOOL: Titesti

DATE: 30th April 2014

GRADE: 4th

LEVEL: 2nd year of study

TEXTBOOK: Way Ahead 2, MACMILLAN

UNIT OF LEARNING: What is he doing?

TYPE OF LESSON: Lesson of fixation of knowledge and of communication of new knowledge.

GRAMMAR: Present Tense Continuous, the plural of nouns

VOCABULARY: items of clothes, seasons, colours, days of the week, months of the year

CLASSROOM MANAGEMENT: student- centered

TYPE OF INTERACTION: teacher- student, student- student

AIMS OF THE LESSON: By the end of the lesson students will be able:

-to practice the usage of Present Tense Continuous in given structures

-to use correctly the new grammar problem

-to identify items of clothes and describe them by colour

-to describe action in the pictures

TIME: 50 minutes

SKILLS: speaking, listening, writing, reading

OBJECTIVES: Cognitive objectives: -to check and improve vocabulary

-to encourage students to talk freely

-to enable the students to use the verb “to wear” in the Present

Tense Continuous

-to participate actively in a dialogue

134
Affective objectives: -to develop Ss’ ability to use language in real life situation

-to develop Ss’ speaking and reading skills

-to develop Ss’ listening-comprehension abilities

-to create a relaxed atmosphere, proper for studying.

DIDACTIC STRATEGIES:

•METHOD: communicative

•TECHNIQUES: conversation, dialogue, explanation, exercise

•AIDS: textbook, blackboard, worksheets, pictures, rebus, flashcards, cassette, tape recorder,
Power Point presentation, video projector

•ORGANIZATION: individual work, whole class, team work

LOCATION: the classroom

ASSUPTIONS: I assume that most of the vocabulary to be used are already known to my students.

ANTICIPATED PROBLEMS: Some students may have problems in expressing themselves in English.

STAGE TIME PROCEDURE AIMS


Warm- up 3’’ -Informal conversation To create a good and
The pupils sing the song ‘’Good morning”. positive atmosphere.
Homework check- up 3’’ -Teacher verifies the pupils’ homework and To check every pupil’s
corrects the mistakes. They had to translate homework.
the lesson “Boxes…boxes…boxes”
Lead- in 5’’ -Teacher asks pupils to complete a rebus. To be able to write
Reading down, they will discover the title correctly in English.
“Present Continuous”.
Speaking 9’’ -Teacher writes the title of the lesson on the To be able to describe
Writing blackboard and asks pupils to write it in their actions.
notebooks.
-Pupils are shown a Power Point
presentation with the Present Tense
Continuous. To identify correctly
-Teacher presents them flashcards with the actions in certain
actions verbs and asks them to make images.
sentences using the Present Tense
Continuous.
Comprehension 10’’ -Teacher asks pupils to conjugate the verb to To involve as many
questions wear” at Present Tense Continuous students as possible.
Reading (affirmative form).
-Pupils are shown pictures with items of To answer teacher’s
clothes. They have to identify them. questions.

135
“What are these? They’re trousers. What
colour are they? They’re black.
What’s this? It’s a coat. What colour is it? It’s
red.”
-Teacher asks pupils to make a poem using To make pupils learn
some items of clothes (hat, slippers, scarf, English and have fun
jeans, socks, T-shirt)? in the same time.
-Students are asked to say what they are
wearing,
-Then, students sing the song “Molly has a
red dress”.
-Teacher asks pupils to read the lesson To improve pupils’
“What am I doing?”, to translate it and to reading.
find the rhyming pairs of words.
“Mike- bike; Pat- cat; Lee- sea; Brian- lion;
Paul- ball; Jake- cake; Jane- train; Fred- bed”.

Listening 8’’ -Teacher asks pupils to listen carefully to the To develop students’
Writing cassette. Then, working in two groups, they listening-
have to read the letter, find the mistakes, comprehension
circle them and write the correct words. The abilities.
team that finds all the mistakes wins a bag
of sweets.
Evaluation 9’’ -Students are given worksheets. They have To check the
to write the –ing forms of the given verbs comprehension.
and complete the sentences with the
correct forms of the verb “To be”.
Homework 2’’ -Teacher presents their homework and gives To be sure the
the necessary explanation. They have to students understood
translate some sentences into Romanian the task.
and complete the sentences with the right
words.
-The lesson finishes with the song
“Together, together”.
Assessment 1’’ -Teacher praises all the students for their
participation during the entire lesson and
gives pieces of advice to the ”shy” ones.
-She gives “good marks” to the most active
students.

136
ANEXA 1

SONGS AND POEMS

•Molly has a red dress, a red dress, a red dress, I have a red dress, a red dress, a red dress,
Molly has a red dress I have a red dress,
Now sing this song. Now sing this song.

Billy has a blue shirt, a blue shirt, a blue shirt, I have a blue shirt, a blue shirt, a blue shirt,
Billy has a blue shirt, I have a blue shirt,
Now sing this song. Now sing this song.

•Good morning, Good morning, Good morning,


It’s now another day.
The sun is up and shining
It’s time to learn and play.

•Together, together,
Together every day,
Together, together,
We sing and play.

®T-shirt on the floor,


T-shirt on the floor,
Pick it up, pick it up,
T-shirt on the floor.

Socks on the floor,


Socks on the floor,
Pick them up, pick them up,
Socks on the floor.

137
ANEXA 2

•Read the letter, find the mistakes, circle them and write the correct
words:

Deer Grandma,

Thank you four the earrings. They is very pretty. I are wearing them now.

I am writing this letter in me bedroom. Tom is in the living- broom. He am


watching TV.

What are you doing, Grandma? Are you in your chicken? Are you making a
cake?

I like you cakes!

Sea you soon.

Love, Meg.

Key:
-deer-dear
-four-for
-They is- They are
-I are- I am
-me- my
-living-broom- living-room
-He am- He is
-chicken- kitchen
-you- your
-sea-see

138
ANEXA 3

PRESENT TENSE CONTINUOUS


SUBJECT + Verb “TO BE”+ Ving

•play: At the moment he is playing football.

Affirmative form Negative form Interrogative form


S + verb “TO BE” + Ving S + verb “TO BE” + not + Ving Verb “TO BE” + S + Ving?
I am playing I am not playing Am I playing?
You are playing You aren’t playing Are you playing?
He is playing He isn’t playing Is he playing?
She is playing She isn’t playing Is she playing?
It is playing It isn’t playing Is it playing?
We are playing We aren’t playing Are we playing?
You are playing You aren’t playing Are you playing?
They are playing They aren’t playing. Are they playing?

Affirmative and negative answers


®Are you reading? Yes, I am. / No, I am not. (No, I’m not)
®Is he swimming? Yes, he is. / No, he isn’t.
®Are they writing? Yes, they are. / No, they aren’t.

•Ving- Spelling rules


1. If the verb ends in consonant + stressed vowel + consonant, double the last letter:
hop- hopping sit- sitting cut- cutting
stop- stopping swim- swimming put- putting
run-running begin- beginning travel- travelling

2. If the base verb ends in ie, change ie to y:


lie- lying die- dying tie- tying

3. If the base verb ends in vowel + consonant + e, omit the e:


come- coming drive- driving close-closing
make- making move- moving write- writing

•The Present Continuous Tense is used for:


®actions which are happening at the moment of speaking: Now, I’m talking to you.
You are listening to me at the moment.
®temporary situations: At school, this week we are studying the Days of the Week.

139
•Common expressions with the Present Tense Continuous:
now, at the moment, today, this week

WORKSHEET
PRESENT TENSE CONTINUOUS

1. Look and do the same:

sit sitting lie lying


swim tie
cut die

drive driving buy buying


write try
make cry
move fry
decide pay

2. Am, are or is?


•It …………raining! •They ………playing computer games now.
•I …………..watching TV. •We ………….singing at the moment.
• ……………you listening to the radio? •Look! She …………dancing.

140
PROIECT DE ACTIVITATE

DATA:
EDUCATOARE : Răican Anda Cătălina
GRADINITA : NR. 224 , Bucuresti
GRUPA: MIJLOCIE NR. 3
DOMENIUL DE ACTIVITATE: DLC
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului
TEMA ANUALA: « Cum este, a fost si va fi aici pe pamant ? »
TEMA SAPTAMANII: « In lumea povestilor »
TEMA ACTIVITATII: “Căsuța din oală”
MIJLOC DE REALIZARE: Povestirea educatoarei
TIPUL ACTIVITATII: transmitere si însusire de noi cunostinte;

SCOP:

- Familiarizarea copiilor cu continutul povestirii „Căsuța din oală”, cu viața animalelor;


- Dezvoltarea auzului fonematic in pronuntarea corecta a cuvintelor limbii romane;

OBIECTIVE OPERATIONALE:

O1- Să asculte povestea « Căsuța din oală », demonstrând apoi, înţelegerea mesajului transmis ;
O2- Să formuleze mesajul povestii ;
O3- Să identifice momentele principale ale poveştii în ordinea lor cronologică;

STRATEGII DIDACTICE:

a) Metode şi procedee: expunerea, conversatia, explicatia, observatia ;


b) Mijloace de invatamant : Imagini cu momentele principale ale povestii, recompense;
c) Forme de organizare: frontal , individual ;

BIBLIOGRAFIE:
1 Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3 – 6/7 ani, M.E.C.T, Bucuresti , 2008
2. Badea , Mariana , Revista Învăţământul Preşcolar nr. 3 – 4 /2010
3. *** , Metodica predarii activităților de educarea Limbajului , EDP , Bucuresti , 1998

141
ETAPELE OB. STRATEGII EVALUAR
CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII
ACTIVITĂȚII OP DIDACTICE E

Pentru buna desfasurarea a activitatii se vor


lua masuri organizatorice: Observarea
1.Moment -aerisirea sălii de grupă; Exercitiul comportame
organizatoric -aranjarea scăunelelor în semicerc; organizatoric ntului
-pregătirea materialului didactic; copiilor
-aranjarea copiilor pe scaune;

Se va realiza printr-o discutie referitoare la


Conversatia , Observarea
animalele salbatice,unde locuiesc ele ,cum
2.Captarea explicatia/ comportame
isi contruiesc ele casute,intrebandu-i pe
atenției frontal / ntului
copii daca vor sa afle cum odata,niste
individual copiilor
animale si-au facut o casuta intr-o
oala,facand trecerea la anuntarea temei .

- In ce anotimp suntem ?
- Ce animale sălbatice cunoasteti voi ? Conversatia /
3.Reactualizarea - Ce fac animalele inainte sa vină Explicatia / Evaluare
cunoștințelor anotimpul rece ? frontal , orala
însușite anterior individual

Observarea
4. Anunțarea Astazi , vă voi spune o poveste care se Conversatia/
comportame
temei si a
O1 numeste Căsuța din oală . ( Anexa 1 ). Voi explicatia/
ntului
obiectivelor va trebui sa fiți foarte atenți pentru ca la frontal
copiilor
O2 final să stiți să o povestiți.
Vom afla că niste animale au folosit o oală
O3 drept adăpost, căsuță.

O1

Prezentarea continutului :
5. Dirijarea
învățării a) Expunerea poveştii de către
educatoare Evaluare
frontala
Continutul povestii va fi prezentat cu
ajutorul imaginilor de catre educatoare
clar,corect,coerent si expresiv, cu un ton si Explicatia
/Expunerea
142
o mimica adecvata, tinand cont de cele sase Conversatia / /
O2 momente principale ale acesteia. frontal / Imagini
din poveste
1. Un soricel găseşte o oală şi îşi face
casă în ea.
Evaluare
2. Broscuţa îl roagă pe şoricel să o frontala
primească şi pe ea în căsuţa din oală.
3. Iepuraşul se alătură şi el celor doi în
căsuţă.
4. Vulpea doreşte să locuiască şi ea
O3
lângă celelalte animale în oală.
5. Deşi animalele erau înghesuite,
lupul este primit şi el în căsuţă.
6. Din neatenţie, ursul se aşează pe
oală şi o sparge, alungând animalele
din căsuţă.
Pe parcursul povestirii, educatoarea va
explica cuvintele necunoscute (oală =obiect
Explicatia /
in care se prepara mancaruri ,
Conversatia / /
manios=supărat , ostenit =obosit ) si va
frontal / Imagini Observarea
folosi o serie de mijloace prin care va nuanța
din poveste comportame
expunerea in functie de starile afective pe
ntului
care textul literar le implica si anume: tonul
copiilor
cald potrivit cu importanta faptelor,
modularea vocii pentru a imita personajele,
marcarea pauzelor determinate de
punctuatie, mimica si gesturi adecvate
situatiilor prezentate.
De asemenea, educatoarea va sublinia
repetitia „Casa – casuta, cine locuieste
aici?” pentru a putea fi retinuta de copii in
vederea redării ei în partea finală.
Este desprins mesajul poveştii: deşi era
puţin loc, animalele au împărţit căsuţa fără
a se supăra. Neatenţia ursului a stricat
căsuţa. De aceea este bine să fim atenţi la
cei din jur şi să împărţim prieteneşte locurile
şi obiectele.

b) Fixarea conținutului poveştii

Se realizează prin adresarea catorva


întrebări.
Conversatia /
exercitiul / Observarea
individual comportame

143
-Cum s-a numit povestea pe care ați ntului
copiilor
ascultat-o? (Copiii repetă titlul poveştii
“Căsuţa din oală”.)
-Care sunt personajele din poveste? (Copiii
enumeră personajele: Şoricelul, broscuţa,
iepuraşul, vulpea, lupul şi ursul.)
- Unde si-au gasit animalele noastre casuta?
- Cine a gasit oala in padure?
Conversatia /
Exercitiul /
Imaginile din poveste vor fi afisate Frontal
6. Obținerea amestecat, iar copiii vor trebui sa le aseze in Evaluare
performanței ordinea intamplarilor. orala

Se vor face aprecieri asupra modului in care Conversatia /


au participat copiii la activitate si receptat frontal
7. Încheierea povestea.
activității Vor primi recompense . Observarea
comportame
ntului

144
ANEXA 1

CĂSUȚA DIN OALĂ

In mijlocul campului statea o oala rasturnata; si era oala din aceea mare- mare –mare.
Iaca trece pe acolo un soarece si vede oala aceea goala. "Buna casă e asta", isi zise el. "A cui o
fi?". - Casa-casuta, cine sta aici? Dar nimeni nu raspunde. Se uita soarecele in toate partile, insa nu
vede pe nimeni. Numai doua muste, care venisera si ele dupa mancare acolo, se ridicara in doua
picioruse; dar soarecele nici nu le-a luat in seama. "Ia sa ma mut eu aici si sa stau singur!". Si s-a
asezat soarecele in oala.
Trece pe acolo o broscuta. - Casa-casuta, cine locuieste aici? Eu,soarecele! Dar tu cine esti?,
raspunde soarecele din fundul oalei. Eu sunt broasca! Daca vrei vino inauntru si-om trai impreuna.
Bun de tot! Hai ca vin si eu. Si a sarit broasca in oala si a stat cu soarecele la un loc.
Trece pe camp un iepure. Si vazand oala aceea rasturnata, s-a oprit si a intrebat: Casa - casuta, cine
locuieste aici? Suntem noi: broasca-broscuta, si soarecele-soricelul. Dar tu cine esti? Eu sunt fugarul
de peste campuri , iepurele. Nu ma lasati si pe mine sa stau cu voi inauntru? Aici nu ploua si nici
soarele, nici vantul nu intra. Vino inauntru si-om trai impreuna ca e loc. Si s-a mutat si iepurele in
oala.
Trece intr-o zi pe langa oala-casuta cumătra vulpe si intreaba si ea: Casa casuta, cine sta aici? Noi
traim: iepurele-iepurasul cu broasca-broscuta, si soarecele-soricelul. Dar tu cine esti? Eu sunt surioara
voastra mai mare, vulpea. Pentru mine n-o fi loc ? Vai, de capul meu, am ramas fara casa! Da, este:
intra si vei vedea, ca pentru oameni buni e loc. Multumesc! Asta am asteptat si eu. Si s-a asezat
vulpea in oala si au trait impreuna multe zile.
Vine lupul nu stiu de unde. Vede oala mare: si-a inchipuit c-o fi cineva inauntru. Casa casuta, cine
locuieste aici? Eu, sora vulpe, cu iepurele-iepurasul cu broasca-broscuta si soarecele-soricelul. Dar
tu cine esti? Eu sunt un biet lup fara adapost. Oare n-o fi loc sa stau si eu cu voi ? Ca buna casa mai
aveti!
Se poate, cum sa nu! Ne-om mai inghesui cu totii si ti-om face loc si tie. Si-a intrat lupul in
casuta, si-au trait impreuna.
Nu stiu de unde a venit si ursul. Si era manios Mos Martin si ostenit, ca umblase toata ziua dupa
mancare. Si cum a vazut oala aceea, nu si-a inchipuit ca e o casuta în care locuieste cineva ; Si s-a
asezat pe ea, ca sa se odihneasca putin.
Dar cum s-a asezat, oala: pîrr! Trosc! S-a sfărmat în bucati si ursul... ce-a facut ursul? S-a ales cu o
sperietura buna, iar ceilalti au fugit care incotro au vazut cu ochii.

145
PROIECT DE ACTIVITATE

DATA:
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița Nr. 224
CADRU DIDACTIC: Rotaru Liliana-Daniela
NIVELUL/GRUPA : Nivel I/ Grupa mijlocie
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cine și cum planifică/organizează o activitate?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Călător prin țară!”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul limbă și comunicare (DLC)
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Răspunde repede și bine!”
TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare de cunoștințe
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic

SCOPUL ACTIVITĂȚII:
Consolidarea capacității de exprimare orală, de înțelegere și utilizare corectă a semnificațiilor
structurilor verbale orale; educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic,
lexical, sintactic;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
La sfârșitul activității, toți copiii vor fi capabili :

O1- să alcătuiască propoziții simple și dezvoltate, cu ajutorul cuvintelor reprezentate


de imagini; Obiectivul se consideră realizat dacă preșcolarii alcătuiesc propoziții cu
cel puțin 2 cuvinte din cele 4 reprezentate de imagini;

O2- să despartă în silabe cuvintele reprezentate de imagini; Obiectivul se consideră


realizat dacă preșcolarii despart în silabe 2 cuvinte din cele 4 prezentate;

O3 – să precizeze numărul de silabe al cuvintelor reprezentate de imagini;


Obiectivul se consideră realizat dacă preșcolarii precizează numărul de silabe a 3
cuvinte din cele 6 prezentate;

O4 – să precizeze forma de plural a obiectelor prezentate; Obiectivul se consideră


realizat dacă preșcolarii precizează forma de plural a cel puțin obiecte din cele 4
prezentate;

O5- să precizeze diminutivul cuvântului ce reprezintă răspunsul unei ghicitori;


Obiectivul se consideră realizat dacă preșcolarii precizează diminutivul a cel puțin 2
cuvinte.

146
STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: explicația, conversația, problematizarea, exercițiul, jocul;
Materal didactic: scrisoarea de la Zâna Primăvara, plicul cu jetoane, ecusoane, palete de culoare
verde și roșie, imagini cu mijloace de transport, buline magnetice, coș, stimulente, tablă magnetică ;
Durată : 20-25 minute;
Forme de organizare: individual, frontal;

SARCINA DIDACTICĂ:
- Alcătuirea de propoziții simple și dezvoltate;
- Despărțirea în silabe a cuvintelor cu precizarea numărului acestora;
- Precizarea formei de plural a cuvintelor;
- Specificarea formei de diminutiv a cuvântului ce reprezintă răspunsul ghicitorii.

REGULI DE JOC:
Jocul se desfășoară sub formă de concurs între două echipe. Pentru fiecare răspuns corect,
echipa va fi notată la panou cu câte o bulină. Concursul se încheie cu numărarea bulinelor fiecărei
echipe şi stabilirea câştigătorului.
Copiii vor răspunde pe rând.Toate răspunsurile corecte vor fi aplaudate.

ELEMENTE DE JOC:
- Surpriza
- Aplauze;
- Recompense;

BIBLIOGRAFIE:
- ,,Curriculum pentru învățământul preșcolar, 3-6/7 ani'', MECT, 2008;
- Stela Berciu -,,Îndrumător pentru învățământul preșcolar’’, București, 2009;
- Revista Învățământului Preșcolar nr.1-2/2013 si nr 3-4/2014 ;
- Florica Mitu ,Ștefania Antonovici- ,,Jocuri didactice pentru învățământul preșcolar’’.
Ed.Humanitas, 2005;

Ob. Strategii didactice


Evenimentul oper. Conținutul științific Material Evaluare
didactic Metode
didactic
Se vor asigura condițiile
1. Moment Organizarea
necesare pentru buna
organizatoric frontală
desfășurare a activității.

Se va face prin citirea Scrisoarea


2. Captarea
scrisorii primite de la Zâna Zânei Conversația
atenției
Primăvara. Primăvara.

Se anunță titlul jocului:


3. Anunțarea
,,Răspunde repede și
temei și a
bine!”Obiectivele vor fi Explicația
obiectivelor
prezentate într-un mod
propuse
accesibil copiilor.

147
Se adresează copiilor
câteva întrebări pentru a
stabili nivelul de cunoștințe
4.
însușite anterior referitoare
Reactualizarea Aprecierea
la despărțirea în silabe a Conversația
cunoștințelor răspunsurilor
cuvintelor, alcătuirea de
învățate anterior
propoziții simple și
dezvoltate.

1. Explicarea regulilor
jocului :
Se prezintă copiilor
sarcina didactică și regulile
jocului.
Copiii sunt împărțiți în Ecusoane Explicația
două echipe (echipa
mașinilor și echipa bărcilor)
și așezați în semicerc, având
la îndemână materialele
necesare desfășurării
jocului;
Fiecare sarcină
rezolvată corect, va fi
aplaudată.

2. Jocul de probă
Se efectuează jocul de
probă pentru verificarea Imagini cu
însușirii regulilor. mijloace de Explicația
Câte un copil va selecta transport
5. Dirijarea
de pe masă o imagine, apoi
învățării
va alcătui o propoziție pe Exercițiul Aprecierea
baza acesteia. exprimării
corecte
3. Desfășurarea propriu- Jocul
zisă
Se trece la executarea
propriu-zisă a jocului, Conversația
urmărindu-se respectarea
regulilor acestuia.
Plicuri
Varianta I
Un plic, în care se găsesc Jetoane
diferite jetoane cu mijloace
de transport va fi dat Frontală
fiecărei echipe. Educatoarea Palete de
va arăta copiilor o paletă de culoare
culoarea verde, moment în verde și
care plicul va fi plimbat roșie
din mâna în mână. La
semnalul educatoarei Problematizarea
,,STOP!’(ridicarea paletei Individuală

148
de culoare roşie), acesta se Exercițiul
va opri. Copilul la care s-a
oprit plicul va extrage un
jeton, va denumi cuvântul, îl Coș
va desparți în silabe, Mijloace de
precizând numărul acestora. transport de Aprecieri
jucărie verbale
Varianta II
Un copil de la fiecare
echipă va selecta dintr-un
coș un mijloc de transport, il
va denumi si va preciza
forma de plural a acestuia.
Complicarea jocului
Pentru complicarea
jocului, copiii vor avea ca
Explicația Individuală
sarcină să răspundă la o Ghicitori
6. Obținerea
ghicitoare, apoi vor preciza Imagini
performanței Problematizarea
diminutivul cuvântului ce
Aprecieri
denumeste răspunsul. Se vor
Exercițiul verbale
citi câte două ghicitori
pentru fiecare echipă.

Va fi făcută prin invitarea


copiilor, în spatele clasei. La Frontală
7. Evaluarea un semnal dat de educatoare Conversația
activității vor trebui să se grupeze în Aprecieri
cele patru colțuri ale sălii de verbale
grupă în funcție de numărul
silabelor prenumelui.
Se fac aprecieri
individuale și colective
Aprecieri
8. Încheierea asupra modului în care Recompense
Conversația globale
activității copiii au participat la
activitate și se oferă
recompense.

149
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială, Comuna Bahna
Data: 22.11.2018
Clasa: a IV-a
Propunător: Prof. înv. primar, Sandu Maricica
Arii curriculare: Tehnologii
Disciplina: Arte vizuale și abilităţi practice
Unitatea de învăţare: Noi, în diversitatea lumii
Elemente de conţinut: „Brăţara prieteniei” – Tehnici de lucru cu fire textile
Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi

DISCIPLINE INTEGRATE:
Arte vizuale și abilităţi practice
Matematică
Limba şi literatura română
Muzică și mișcare

COMPETENȚE GENERALE:
2. Realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind materiale și tehnici adecvate

COMPETENȚE SPECIFICECE
Arte vizuale și abilităţi practice
2.1 Valorificarea unor materiale şi tehnici adecvate, pentru exprimarea clară a unui mesaj intenţionat
2.3 Realizarea de produse unicat, personalizate şi utilizabile, în urma desfăşurării unor activităţi
dominant manuale, creative şi ludice

Matematică
2.1 Recunoaşterea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000 şi a fracţiilor cu numitori mai mici
sau egali cu 10, respectiv egali cu 100
2.3 Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000 şi respectiv a fracţiilor care au acelaşi
numărător sau acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10 sau numitor egal cu 100

Limba şi literatura română


1.2 Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare
previzibile

Muzică și mișcare
2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, însoţită de elemente de mişcare cu diferenţieri
expresive

150
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Pe parcursul lecţiei elevii vor fi capabili:

O1 – să scrie cu cifre / litere numerele în concentrul 0-1 000 000;


O2 – să utilizeze cifrele romane în situaţii uzuale;
O3 – să precizeze succesorul şi /sau a predecesorului unui număr;
O4 – să efectueze înmulţirea unui număr mai mic decât 1 000 000 cu un număr format cu o cifră;
O5 – să identifice materialele care vor fi folosite în realizarea produselor;
O6 – să realizeze brățara prieteniei utilizând tehnicile de lucru şi materiale prezentate;
O7 – să aprecieze calitatea creaţiilor proprii și ale colegilor;
O8 - să-şi exprime păreri proprii despre cuvântul „prietenie”;
O9 – să intoneze corect cântecul propus.

RESURSE:
A . Bibliografice:
1. oficiale
✓ Curriculum Naţional – „Programa şcolară pentru clasa a IV-a”, Bucureşti, 2014, aprobată prin
Ordinul Ministrului nr. 5003 / 02.12.2014;
2. pedagogice
✓ Denisa Ene, ,,Elemente de pedagogie şi psihologie pentru examenele de titularizare şi
definitivat”, Editura Rovimed Publishers, Bacău, 2016
3. metodico- didactice
✓ Cristina Rizea, Daniela Stoicescu, Ioana Stoicescu, Arte vizuale și abilităţi practice – Manual
pentru clasa a IV-a, Editura Litera, 2016
✓ Mirela Flonta, Claudia Stupineanu, ,,Arte vizuale şi abilităţi practice – Caietul micului artist’’,
Editura CD Press, 2016
✓ Camelia Românescu, „Jocul didactic în învăţământul primar”, Editura Cadrelor Didactice,
2012;

B. Metodologice
a. strategia didactică: dirijată, inductivă
b. metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, analiza produselor
activităţii, expunerea
c . forme de activitate: frontală, pe grupe;
d . mijloace didactice: lucrarea model, fire textiel/lână colorată, foarfece, panou cu etapele
de lucru, planşă „Inima Prieteniei”, planşe cu exerciţii matematice, laptop, „Cântecul
prieteniei”.

C. Temporale: - 50’
D. Umane: - 13 elevi

151
SCENARIU DIDACTIC
Etapele Ob. Elemente de conţinut Strategia didactică
lecţiei Evaluare
Metode şi Mijloace Forma de
procedee didactice organizare
1. Moment Asigurarea climatului propice
organizatoric desfăşurării lecţiei şi Conversaţia Frontală
2 min pregătirea materialelor
necesare începerii orei.
2. Captarea Solicit elevii să rezolve
atenţiei O1 cerinţele de pe cele 9 planşe.
8 min. O2 După fiecare validare a Planşe cu
O3 răspunsului, elevul va întoarce Conversaţia exerciţii
O4 planşa şi va descoperi o literă. Exerciţiul matematice
Elevii pot rezolva exerciţiile în Observarea
ordinea aleasă de ei. La finalul sistematică
celor 9 exerciţii elevii vor
descoperi un cuvânt care
stabileşte relaţii între
persoane. Pe tablă va fi scris: Frontală
Prietenie.
(Anexa 1)

Se poartă un dialog, pornind Conversaţia


de la cuvântul prietenie: Aprecierea
- Voi aveti prieteni? verbală
- Vă vizitaţi? Cât de des?
- Ce aveţi în comun?
- Prin ce vă deosebiţi?
- Aveţi acasă un dar primit de
la prietenii voştri?

Se ştie că între prieteni se


creează o legătură specială. De
multe ori simţim nevoia de a
le dărui prietenilor noştri un
simbol al prieteniei. Şi ce e
mai potrivit decât o brăţară a
prieteniei, făcută chiar de voi?

3. Anunţarea Anunţ elevii că astăzi vom


temei şi a realiza Brăţara prieteniei din
obiectivelor O6 fire textile sau lână de diverse Conversaţia Frontal
2 min. culori, respectând etapele de
lucru. Observarea
sistematică
Produsele finale trebuie să
aibă un aspect plăcut, îngrijit
şi să fie realizate prin
combinarea a trei culori
diferite, prin tehnica răsucirii
şi a înnodării.
152
4. Dirijarea Prezentarea şi analiza Panou cu
învăţării modelului etapele
7 min O5 - se prezintă lucrarea de model de lucru
şi se analizează etapele de Explicaţia ale brăţării
lucru.
Observarea
Recunoaşterea materialelor Fire Pe grupe sistematică
- elevii identifică materialele Demonstraţia textile/
necesare realizării lucrării. Lână
colorată
Demonstrarea tehnicii de Foarfece
lucru Bandă
- se lucrează un model de adezivă
brăţară şi elevii urmăresc Riglă
demonstraţia.
5. Obţinerea Realizarea lucrărilor de către
performanţei elevi Observarea
17 min O6 Elevii sunt împărţiti în trei Fire sistematică
grupe: grupa tricolor, grupa textile/
Exerciţiul Lână Pe grupe
fructelor de toamnă şi grupa
legumelor de toamnă. Fiecare colorată
grupă are pe bancă toate Foarfece Aprecierea
materialele necesare realizării Bandă verbală
lucrării. Fiecare grupă va lucra adezivă
independent, având grijă să Riglă
obţină lucrări cu aspect plăcut Laptop
din trei culori, specifice
fiecărei grupe.
Se urmăreşte cooperarea în
cadrul grupei,
făcând observaţii asupra
modului în care lucrează
elevii.
6. Feedback- Îndemn elevii să compare Analiza
ul O7 lucrarea realizată de ei cu produselor Lucrarea Pe grupe Evaluare
3 min modelul iniţial. Elevii activităţii realizată reciprocă
aprecieze calitatea creaţiilor
proprii, dar și ale colegilor.
7. Retenţia şi Solicit elevilor să descrie
transferul cuvântul prietenie prin
7 min O8 exemple de activităţi care se Conversaţia Planşă Aprecierea
pot desfăşura cu prietenii, să „Inima verbală
identifice cuvinte cu sens prieteniei” Frontal
asemănător pentru cuvânt
prieten, să enumere însuşiri
ale unui prieten şi să
O9 completăm fiecare mânuţă din
inima prieteniei.

Activitatea se încheie printr-


un mod plăcut, cu un cântec

153
dedicat prieteniei: Cântecul
prieteniei.

8. Evaluarea Apreciezi elevii pentru


3 min participarea la activitate, Simboluri Aprecierea
pentru lucrările realizate şi Conversaţia ale Frontal verbală
pentru că au dovedit că pot fi prieteniei
buni prieteni, vor fi
recompensaţi cu un un simbol
al prieteniei.

ANEXA 1

154
P = Află suma numerelor 145 708 şi 648 966 este ________ .
R = Diferenţa dintre 9876 – 3956 este _______ .
I = Scrie cu cifre arabe numărul: MCDXXVIII __________
E = Scrie numărul: trei mii două sute optzeci şi şapte. _________
T = Câte numere pare de forma 7513a se pot scrie?
E = Scrie cel mai mare număr de şase cifre consecutive
_________.
N = Succesorul numărului 564 889 este ___________ .
I = Scrie cu cifre romane numărul 736 _________ .
E = Află numărul de 9 ori mai mare decât înzecitul numărului
43______ .

155
156
Prof. înv. primar Dan Săndica-Ionica,
Școala Gimnazială „Alexandru Vechiu” Zăvoaia, Brăila

Data:
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “ Al. Vechiu“, Zăvoaia
Clasa: Pregătitoare - A
Aria curriculară: Consiliere şi orientare
Disciplina: Dezvoltare personală
Unitatea de învăţare: În lumea necuvântătoarelor
Subiectul: Emoţii şi comportamente
Tipul lecţiei: consolidare de cunoștințe
Forma de realizare: activitate integrată

COMPETENŢE VIZATE:
DP
2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare;
3.1. Identificarea unor rutine în activitatea şcolară;
MEM
3.1. Descrierea unor fenomene/ procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularităţi;
CLR
2.2. Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte;
AVAP
1.2. Identificarea liniei, a punctului, a culorii şi a formei în ipostaze familiare, în spaţiul înconjurător;
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale;
MM
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare.

Obiective operaţionale:
➢ cognitive:
O1 – să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări;
O2 - să formuleze propoziţii clare, coerente utilizând cuvintele ce denumesc emoţiile de bază (bucurie, tristeţe, furie, teamă);
O3 – să exemplifice diferite situaţii în care au trăit emoţiile de bază;
O4 – să asocieze emoţiile cu diferite comportamente.

➢ afectiv -atitudinale:
OA1 - să mimeze trăirea unei emoţii de bază;
OA2 – să participe cu interes la lecţie.

➢ psiho - motrice:
OM1- să manevreze corect instrumentele folosite;
OM2- să aibă o poziţie adecvată în bancă.

Resurse:
✓ procedurale: conversaţia, exerciţiul, observaţia, explicaţia, expunerea, jocul didactic
✓ materiale: caiete speciale, fişe de lucru, planşe didactice, creioane colorate, carioci, forfece, lipici,fişe cu feţe care exprimă
trăiri emoţionale (bucurie, tristeţe), flipchart, laptop, videoproiector
✓ umane: 18 elevi
✓ temporale: 45’(30 minute + 15 minute activităţi în completare)
✓ forme de organizare: frontal , individual, activitate independentă
✓ forme şi tehnici de evaluare: observarea dirijată a elevilor, evaluarea reciprocă, aprecieri verbale
✓ bibliografice:
● Curriculum Naţional. Programa şcolară pentru disciplinele Dezvoltare personală, Muzică și mișcare, Comunicare în limba
română, Matematică şi explorarea mediului, Arte vizuale şi abilităţi practice, Clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a, aprobată prin
ordin al ministrului nr. 3418/19.03.2013, Bucureşti, 2013;
• ”Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învatare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici”-suport de curs
●www.didactic.ro

SCENARIUL DIDACTIC

157
STRATEGII DIDACTICE Evaluare
MOMENTELE OB.
(tehnici şi
LECŢIEI/ OP.
CONŢINUTURI metode şi
forme de
mijloace forme de
DOZARE organizare
procedee didactice evaluare)

Moment ▪Stabileşte un climat propice desfăşurǎrii activităţii. Observarea


organizatoric Se pregătesc materialele necesare desfăşurǎrii dirijată a
5 minute acesteia . elevilor
Întâlnirea de dimineaţă
Pregătirea climatului socio-afectiv necesar. Copii
se salută cu ajutorul versurilor:
Salutul:
Înviorarea de dimineaţă
Dimineaţa, în grădină
Pe o tufă de sulfină Frontal
Zeci de aripi colorate
O1 Stau frumos aliniate.
Au ieșit, cu mic, cu mare,
Fluturii la-nviorare.
Dă comanda, de pe-o floare, Conversaţia
O lăcustă antrenoare:
„1, 2- ne răsucim,
3 şi 4- ne-nvârtim! Explicaţia
5 şi 6- arcuim,
7, 8- acum sărim!
9, 10- respirăm,
Aripile scuturăm!
Ne clătim acum cu rouă!
Gata, începe o zi nouă!
Suntem pregătiţi de zbor.
Ziua bună tuturor!”
O2
Calendarul naturii: vor identifica ziua, luna, anul,
data, vremea. Calendarul
Prezenţa: un băiat şi o fată vor număra colegii şi naturii
vor identifica absenţii.
Interrelaţionarea cu ceilalţi: Un copil povesteşte
“Ce a făcut el acasă împreună cu familia lui.”
Noutatea zilei este că avem musafiri.
Se va anunţa programul zilei.

Voi realiza captarea atenţiei prin prezentarea unor


Captarea atenţiei planşe din povestea “Ursul păcălit de vulpe”, după Conversatie Planşe cu Apreciere
3 minute Ion Creangă. Frontal scene din orală
Se vor identifica „personajele” din poveste şi poveste
povestea.
O2 Cer copiilor să povestească cu propriile cuvinte
scenele din poveste şi să denumească emoţiile trăite Exerciţiul
de fiecare personaj din poveste (vulpea, ursul)

Anunţarea temei Precizez subiectul lecţiei şi obiectivele operaţionale Observarea


şi a obiectivelor urmărite: „Astăzi la oră vom vorbi despre emoţii şi comporta-
1 minut comportamente.” Conversaţia Frontal mentului
elevilor

158
Dirijarea învăţării Voi prezenta copiilor o planşă cu imagini din
10 minute OA2 poveşti.
Cer copiilor să deschidă caietele speciale la pagina Conversatia
19. Planşă cu
Aceştia vor răspunde la întrebările adresate. imagini
-Recunoaşteţi poveştile din care face parte fiecare Observaţia
set de imagini. (Cei trei purceluşi, Capra cu trei
O2 iezi, Fata babei şi fata moşului) Aprecieri
-Povestiţi pe scurt momentele ilustrate. Caiete verbale
-Spuneţi ce emoţii credeţi că a trăit fiecare Frontal speciale
personaj ilustrat. Exerciţiul
Voi nominaliza câţiva elevi să răspundă.
Încurajez copiii să găsească posibile explicaţii Analiza
pentru modul în care se simte fiecare personaj răspunsuril
ilustrat. or

Jocul „Mimează”
OM2 Voi citi o listă de situaţii şi îi voi ruga pe copii să
mimeze cum pot ei mai bine, în funcţie de ceea ce Jocul didactic
simt. Explicaţia
Lista de situaţii:
1. Afară plouă. Frontal
2. Bunicii vor veni în vizită. Observarea
3. Părinţii pleacă fără tine la plimbare. dirijată a
O1 4. Ţi s-a furat jucăria preferată. Conversaţia Fişă elevilor
O2 5. Doamna învăţătoare îţi dă să scrii mai Individual (lista de
O3 mult. situaţii)
6. Mâine mergeţi cu sania.

Obţinerea Jocul „Copacul trist /vesel”


performanţei O4 Voi distribui elevilor fişe cu feţe zâmitoare/triste. Conversaţia Fişe de
(ANEXA) Frontal lucru
5 minute Vor desena la alegere, câte o faţă Flipchart Analiza
zâmbitoare/tristă. Vor decupa feţele desenate cu Individual (copac rezultatelor
emoţia pe care o preferă. Toate feșele vor fi lipite pentru
pe ramurile copăcelului care a fost afişat în faţa lor. afişat)
Acesta va deveni vesel dacă numărul fețelor vesele Exerciţiul creioane
este mai mare. colorate
carioci
foarfece
Elevii vor deschide caietele speciale la pagina 16. lipici
Evaluare O4 Vor avea ca sarcină să coloreze în culori diferite caiete
5 minute fiecare traseu al labirintului şi să descopere cuvinte speciale
potrivite emoţiilor simbolizate. Activitate Analiza
Pentru a uşura sarcina didactică, voi prezenta un Exerciţiul indepen- fişe de rezultatelor
cod al culorilor, pentru cele patru emoţii: 1-verde, dentă evaluare
2-roşu, 3-albastru, 4-portocaliu.
Voi face evaluarea prin prezentarea planşei model. planşe
model
Activitate în Copiii vor primi fişe pe care sunt desenaţi doi copii, Observaţia
completare iar chipurile acestora reprezintă diferite emoţii. Fişe de
15 minute Ei vor colora copilul a cărui faţă arată emoţia pe Individual lucru
OM1 care o simt ei în acel moment. (ANEXA) Creioane
OM2 Exercitiul colorate
După ce fişele au fost colorate şi expuse, elevii vor Carioci Analiza
cânta cântecul „Dacă vesel se trăieşte” şi vor Conversaţia Frontal produselor
executa mişcări sugerate de versuri Laptop
Videopro-
iector
Se fac aprecieri generale asupra participării elevilor
Încheierea la lecţie, precum şi asupra comportamentului lor pe conversaţia Frontal Stimulente Apreciere
activităţii parcursul orei. orală
1 minut Elevii care s-au evidenţiat vor primi stimulente (fețe
vesele).

159
ANEXĂ

160
ANEXĂ

Colorați copilul al cărui chip reprezintă emoția pe care o simțiți acum!

161
PROIECT DIDACTIC
DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice
SUBIECTUL LECȚIEI: Brăduțul
CLASA a II-a
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL LECȚIEI: predare- învățare
DISCIPLINE IMPLICATE: Arte vizuale și abilități practice
Comunicare în limba română
Muzică și mișcare
DURATA: 1 h
OBIECTIVE OPERATIONALE:

ABILITĂȚI PRACTICE:
O1- să denumeasca materialele necesare realizării compoziției;
O2- să execute corect operațiile necesare realizării lucrării (pliere, decupare, asamblare,
lipire), respectând etapele de lucru;
O3- să realizeze compoziția, folosind materialele date, în mod curat și ingrijit;
O4- să aprecieze lucrarea proprie și a celorlalti elevi respectând citeriile date;
O5- să identifice modalități de folosire a produsului;
O6- să manifeste interes pentru lecție.

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ:


O7-să participe la dialogul liber despre bradul din pădure

MUZICĂ ȘI MIȘCARE:
O8- să asculte cu interes cântecul despre brad.

Evenimentul Ob. Conținutul științific Mijloace și Evaluare


didactic Op. metode
1.Moment Se asigură condițiile optime pentru buna
organizatoric desfășurare a lecției.

162
2.Captarea O7 Citesc următoarele ghicitoare: Oral, frontal
atenției Explicația
*Când coboară de la munte, Conversația
Capătă veșmânt de gală,
Cu o mândră stea în frunte
Și podoabă de beteală.

*Tulpină, frunze ace are,


Verde e şi pe ninsoare,
De Crăciun este tăiat
Pentru a fi înfrumuseţat.
(bradul)

În clasa se va afla un brad (artificial)


singuratic.

Le spun copiilor, că datorită faptului ca Conversația


braduțul nostru este trist și singuratic (se Explicația
face referire la ,,Brăduțul trufaș”- lectura
studiata la ora de Comunicare in limba Bradul
romana, se poarta discutii cu elevii
despre bradut), iar noi am tot incercat pe
parcusul orelor să-l înveselim putin, eu
vă propun să îi facem la acesta ora câțiva
frațiori pentru a nu se mai simti singur.

3.Anunțarea La ora de abilitati practice vom lucra cu Explicația Frontal


temei și a ajutorul hartiei colorate de culoare verde, Conversația
obiectivelor pentru ca acesta este culoarea bradului.

4.Dirijarea O1 Tenicile hartie cu care vom lucra sunt Explicția Practică.


învățării O2 :pliere, decupare, lipire. Etapele realizării Demonstrașia Frontal
O3 lucrării sunt: Exercițiul Individual
O4 Observația
O5
O6 ▪ alegerea hârtiei de culoare verde Hârtie
colorată verde
▪ plierea hartiei pe latura mare a
colii ( în forma unui evantai); și
revenirea la coala initială, dar cu
urmele plierii pe aceasta
▪ decuparea hărtie dupa conturul Foarfece
dat;
▪ asamblarea braduțului pe Băț lemn
bețisorul de lemn, adica tulpina;
▪ lipirea în varf a unei steluțe din Lipici
carton, deja decupată. Stea de carton

După ce toti elevii au realizat lucrarea,


din care a reieșit un brăduț, vor merge Braduții pe
langă bradul nostru singuratic ăi vor suport
163
O7 expune lucrările pe un suport, formându-i
pădurea acestuia și chiar familia. Îi dăm
următorul sfat:
,,Să nu se rusineze niciodata cu fratii și
parinții pe care îi are” (aceasta fiind
învățătura desprinsă din textul de la
lectură).

Pe tot parcursul orei vom audia cântecul


O8 O, brad frumos! Cântec

5.Încheierea Analizăm lucrările de pe suport, de unde Observația Evaluare


lecției și voi face aprecieri generale și individuale. Conversația individuală
aprecieri Autoevaluare
Elevii vor primi ca recompensă brăduți Lucrările
,,dulci”. elevilor

Profesor inv. primar, Sumurduc Diana Ioana


Sc. Gimnaziala I.C.Lazarescu
Com. Titesti – jud. Arges

164
STUDII DE SPECIALITATE
Autori - propunători:
1.PROF. ILIESCU MIHAIL-IONUȚ

165
My philosophy of teaching

"Education is the second sun for those who have it "


Heraclitus

Teacher: Mihail-Ionuţ Iliescu

Şcoala Gimnazială „Pictor Nicolae Grigorescu’’ Titu, Dâmboviţa

There can be no education without communication. Communication is what defines the human
psyche in all its aspects.
To communicate means, first, to get in touch with your peers, establish a connection, a
communion of ideas, experiences, feelings.
Human being is a social being , sociable therefore can not live isolated from the environment, for
others . Who does not communicate , doesn’t exist!
No need to send something impetuous, communicate informatio , but is acceptable for human to
communicate , to share with others thoughts , ideas , fears, pains , frustrations, joys, worries , doubts ,
because we all need , at one time point, to relate , to communicate, to get in touch with our neighbors .
Educational Communication is a particular form of human communication . Its specificity is the
fact that those involved in the communication process and the message sent , have their own note.
First, the transmitter and receiver in the eduacational process , occupies the position antagonistic
in that the last of these, the student = receiver must assimilate the information transmitted by the
transmitter = teacher. No need to remind relation of subordination between student and teacher.
If all prerequisites have been created for effective communication teacher will then transmit this
information to the student and store them without resist , following the next lesson in just restore them
.
The teacher's role would be to oversee the student's diction and test its probably voluntary memory
.
What greater satisfaction for a teacher to listen to their student says , in one gulp, the lesson that
he had been taught a week before …TOTAL WRONG ! The teacher must send information that will
look throughout life , but must teach students to learn , to participate in his own training , understand
that to succeed in life is a skill necessary for techniques, knowledge, skills that the student can acquire
only if an active and conscious training.
Our education system has moved from traditional learning based on mechanical memorization of
knowledge in forming active participatory students who are the main actors of the educational process
.
The final element , the supreme , the last link of the educational process is student social model
and human future that we , the school gives birth , it potency and eventually it perfect.
166
Besides the cognitive function of transmitting information, contents, communication more
persuasive fulfills a function , which is to take effect on the receptor .
Important , from my point of view , it seems , and that poetic function to transmit emotional states .
The Communication also involves not only a transfer of information at the cognitive level but also
changes attitudes and behavior .
In conclusion, we can say that , to communicate effectively is to educate effectively convey
knowledge , train skills, skills , skills in a way perceptible to most students in a class is the defining
mark of mastery teaching .

REFERENCES :

• Stanton , Nicki (1995 ) Communication , Bucharest : Society Science and Technology ;


• Sălăvăstru Dorina ( 2004) Educational Psychology , New York: Polirom ;
• Prutianu , Stefan (2000 ) Handbook of communication and negotiation in business, New York:
Polirom ;
• Fârte Gheorghe -Ilie ( 2004) Communication praxeological approach , Iasi : Publishing House
Demiurge .

167
PROIECTE EDUCAȚIONALE
Autori - propunători:
1. PROF. TROIA GEORGIANA
2. PROF. SECARĂ DANIELA
3. PROF. PUPĂZĂ AURELIA
4. PROF. ÎNV. PRIMAR SIDOR MARIA-TATIANA
5. PROF. IOANEI ELENA
6. PROF. CIUBOTARU ADRIANA
7. PROF. ÎNV. PRIMAR BULETEANU IULIANA
8. PROF. BANCEA MELINA-MARIANA
9. PROF. BEKE MARIANA-FLORINA
10. PROF. ÎNV. PRIMAR ALSTANEI MIHAELA RODICA
11. PROF. NASTASĂ ANCA-MIHAELA
12. PROF. ISTRATE-ȘTEFĂNESCU ADRIANA

168
Spre artă și cool-tură, prin lectură!

Proiect educativ

Domeniul cultural-artistic, literatură

Scop: dezvoltarea competențelor de lectură, de comunicare lingvistică și artistică a unui număr de


minimum 200 de elevi brăileni, de nivel gimnazial și liceal, prin activități nonformale care să asigure
transferul succesului școlar în success social.
Coordonator proiect,
Georgiana Troia,
Liceul de Arte „Hariclea Darclee” Brăila

A. PREZENTAREA PROIECTULUI
1. Argument justificare, context (analiză de nevoi) O problemă reală a zilelor noastre, cu care se
confruntă masa elevilor români, dmonstrată de rezultatele din ultimii ani la Testele Pisa, o constituie
analfebetismul funcțional, diminuarea acestui fenomen devenind una dintre prioritățile Ministerului
Educației Naționale în anul școlar 2017 – 2018.
Având în vedere preocuparea excesivă a elevilor pentru tehnologia avansată (în special pentru
rețelele de socializare), în detrimentul lecturii, se impune o diversificare a activităților care să implice
actul lecturii în rândul acestora, cu atât mai mult cu cât , diminuarea absenteismului în rândul elevilor,
prin atragerea acestora în activități extrașcolare este o altă prioritate a MEN.
Numărul relativ mic al elevilor de gimnaziu și liceu care frecventează bibliotecile școlare, experiența
de lectură aproape inexistentă în cazul unora dintre elevi au fost cel puțin două dintre premisele care au
stat la baza lansării acestui proiect.
Spre artă și cool-tură, prin lectură! se dorește a fi un proiect educațional în care lectura să fie
percepută ca o modalitate plăcută de petrecere a timpului liber, care să dezvolte competențele de lectură,
de comunicare, creativitatea, schimbul de idei, dorința de cunoaștere și autocunoaștere. Prin lectura și
prezentarea operelor citite, sub diverse forme (rezumat, jurnal de lectură, recenzie, exprimare artistică,
prezentare Power Point, film de scurtmetraj etc.), elevii vor fi familiarizați cu valoriile literaturii române
și universale, transformând lectura într-o abilitate de viață.
În plus, proiectul facilitează parteneriatele interșcolare, fapt care contribuie la promovarea
imaginii unităților școlare brăilene în comunitate.
B. SCOPUL PROIECTULUI;
Dezvoltarea competențelor de lectură, de comunicare lingvistică și artistică a unui număr de minimum
200 de elevi brăileni, de nivel gimnazial și liceal, prin activități nonformale care să asigure transferul
succesului școlar în success social.

C. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI;

169
1. Identificarea interesului pentru diferite tipuri de lectură în rândul elevilor implicați în proiect;
2. Creșterea, cu cel puțin 5%, a numărului utilizatorilor fiecărei biblioteci școlare implicate;
3. Formarea abilităților de identificare a surselor pentru lectura diverselor tipuri de texte (texte
literare/nonliterar/multimodale);
4. Stimularea lecturii, centrată pe receptarea şi producerea diferitelor tipuri de mesaje (jurnale de
lectură, benzi desenate, materiale ppt, filme de scurt-metraj, afișe, desene etc), utilizând un suport
variat de lectură (cărţi, reviste, albume etc.)
5. Exersarea manifestărilor artistice, creative ale elevilor, pornind de la textele
lierare/nonliterare/multimidale oferite;

D. DESCRIEREA GRUPULUI ŢINTĂ CĂRUIA I SE ADRESEAZĂ PROIECTUL;


În contextul actual, în care dezvoltarea competenței de lectură, de comunicare și diminuarea
absenteismului prin activități atractive școlare și extrașcolare au devenit priorități naționale, proiectul
Spre artă și cool-tură, prin lectură se adresează elevilor brăileni de gimnaziu și liceu, din cel puțin 15
școli gimnaziale și 5 licee.

E. . BENEFICIARII DIRECȚI ȘI INDIRECȚI;


Beneficiarii direcți ai proiectului sunt câte 10 elevi (minimum) din 15 școli gimnaziale
brăilene și 10 liceeni din 5 unități preuniversitare, coordonați de câte un profesor de limba și literatura
română și câte un bibliotecar școlar.
Din echipa fiecărei școli implicate vor face parte 4 elevi care sunt atrași de lectură, 2 cu abilități
practice (realizare obiecte hand-made), 2 cu abilități plastice și 2 cu abilități IT.
Pentru fiecare lună, echipa fiecărei școli va realiza portofoliul O carte pe lună (jurnal de lectură,
afiș/desen, prezentare ppt./film de scurt – metraj, machete, semen de carte etc.), rezultatele activităților
fiind expuse și prezentate altor elevi din școală în cadrul întâlnirilor lunare.

F. DURATA PROIECTULUI;

decembrie 2018 - decembrie 2019

G. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR (trebuie să conţină minim informaţiile de mai jos pentru


fiecare activitate în parte – maximum 16.000 caractere pentru toate activitățile):

Activitatea 1:

a. Titlul activităţii: Lansarea proiectului Spre artă și cool-tură, prin lectură! la Cercul metodic al
bibliotecarilor școlari din Brăila
b. Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2018;
c. Locul desfăşurării: CCD BRĂILA
d. Participanţi: bibliotecari școlari, inspector de specialitate
e. Descrierea pe scurt a activității: inspectorul școlar va prezenta rezumatul proiectului, rolul fiecărui
participant, va răspunde întrebărilor

Activitatea 2:
a. Titlul activităţii: Încheierea parteneriatelor interinstituționale
b. Data/perioada de desfăşurare: ianuarie 2019;
170
c. Locul desfăşurării: Brăila
d. Participanţi: unități de învățământ, instituții de cultură autorități locale
e. Descrierea pe scurt a activității: coordonatorii pentru liceu și gimnaziu vor transmite în școli acordul
de parteneriat, și fișa de înscriere; managerul de proiect va încheia parteneriate cu instituțiile de
cultură, cu sponsorii și cu autoritățile locale. Activitatea 3:
a. Titlul activităţii: Aplicarea chestionarelor elevilor, în fiecare școală implicată, pentru a evalua interesul
lor pentru lectură, tipul de lectură preferat, experiențele lor de lectură etc.: b. Data/perioada de
desfăşurare: 15 – 20 ianuarie 2019;
c. Locul desfăşurării: în fiecare unitate școlară implicată
d. Participanţi: bibliotecarii școlari, profesorii de limba română, elevi din cel puțin două clase de
gimnaziu și/sau liceu, coordonatorii proiectului
e. Descrierea pe scurt a activității: coordonatorul pentru gimnaziu și cel pentru liceu vor transmite în
școli chestionarul; bibliotecarul școlar multiplică acest chestionar și îl aplică la cel puțin două clase
de gimnaziu/liceu, cu sprijinul profesorului de limba și literatura română.

Activitatea 4:

a. Titlul activităţii: Interpretarea chestionarelor și elaborarea fișei bibliografice (ținând cont și de


sugestiile de lectură ale elevilor)
b. Data/perioada de desfăşurare: până la 30 ianuarie 2019
c. Locul desfăşurării: în fiecare unitate școlară implicată
d. Participanţi: bibliotecarii școlari
e. Descrierea pe scurt a activității: Interpretarea datelor și transmiterea rezultatelor vor fi realizate de
către bibliotecarul școlar și transmise către coordonatorul pentru gimnaziu/liceu.
Coordonatorul pentru gimnaziu și cel pentru liceu vor trimite în școli lista bibliografică orientativă, din
care unitățile școlare își vor alege, lunar, o carte spre a fi lecturată.
De asemenea, cei doi coordonatori vor trimite în școli anunțul pentru stabilirea grupului țintă.

Activitatea 5:
a. Titlul activităţii: Selectarea elevilor din grupul țintă, pentru fiecare școală.
b. Data/perioada de desfăşurare: 10 - 15 februarie 2019
c. Locul desfăşurării: în fiecare unitate școlară implicată
d. Participanţi: bibliotecarii școlari, profesorii de limba și literatura română implicați în proiect,
Consiliul Școlar al Elevilor (C.Ș.E) din fiecare unitate școlară implicată
e. Descrierea pe scurt a activității: Profesorul de limba și literatura română, în colaborare cu
bibliotecarul școlar va transmite reprezentanților C.Ș.E. informații despre proiect, iar aceștia îl vor
face cunoscut în școală. Elevii dornici să participe se vor înscrie la bibliotecarul școlar. Pentru fiecare
școală implicată vor fi selectați minimum 4 elevi care sunt atrași de lectură, 2 cu abilități practice
(realizare obiecte hand-made), 2 cu abilități plastice și 2 cu abilități IT.
Termenul limită pentru trimiterea beneficiarilor direcți ai fiecărei școli implicate este 15 februarie 2019.

Activitatea 6:
a. Titlul activităţii: Crearea afișului proiecului – concurs între școlile implicate:
b. Data/perioada de desfăşurare: 20 februarie – 10 martie 2019
c. Locul desfăşurării: în fiecare unitate școlară implicată
d. Participanţi: bibliotecarii școlari, elevii școlilor partenere
e. Descrierea pe scurt a activității:
171
I.S.J Brăila lansează, prin cei doi coordonatori (pentru gimnaziu și liceu), concursul în vederea stabilirii
afișului proiectului (20 februarie 2019).
Cei doi coordonatori vor primi materialele elevilor, în variantă digitală (până la data de 10 martie 2019),
iar un juriu prestabilit, alcătuit din inspectorul pentru IT și educație permanentă, inspectorul pentru
educație plastică și inspectorul de limba și literatura română, va selecta afișul câștigător. Elevii școlii
câștigătoare vor fi premiați, în unitatea școlară, de către echipa de proiect.

Activitatea 7:
a. Titlul activităţii: O carte pe lună I – recenzii, jurnale de lectură, afișe/desene, ppt., machete, semne
de carte etc.)
b. Data/perioada de desfăşurare: martie – mai 2019
c. Locul desfăşurării: în fiecare unitate școlară implicată
d. Participanţi: elevii școlilor partenere, bibliotecarii școlari, profesorii de limba și literatura română
implicați în proiect
e. Descrierea pe scurt a activității: Vor avea loc întâlniri lunare în biblioteca școlii unde se va prezenta
opera citită, pentru luna în curs, sub diverse forme (rezumat, jurnal de lectură, recenzie, exprimare
artistică, prezentare Power Point, film de scurtmetraj etc.
- Martie - prima carte din lista bibliografică întocmită în urma aplicării chestionarului - la
latitudinea fiecărei școli: - Aprilie – a doua carte… - Mai – a treia carte….
- … Decembrie – a zecea carte…

Evaluarea, pe școală, a lucrărilor tip eseu sau rezumat, semne de carte cu simboluri și tematici pentru
fiecare lună ( de ex: februarie – iubire, mai –flori etc.), desene, afișe, PPT, film de scurtmetraj, jurnal de
lectură etc. se face lunar, conform listei bibliografice întocmite de fiecare școală; Rezultatele se vor
posta, lunar, pe site-ul fiecărei școli implicate. Se vor realiza expoziții lunare în școli, cu materialele
elevilor din luna respectivă.
De asemenea, lunar, se va întocmi de către profesorul de limba română și bibliotecarul școlar al
fiecărei școli implicate un raport narativ care va fi transmis către coordonatorul proiectului pentru licee
și colegii/ pentru școli gimnaziale. Aceștia vor întocmi un raport general pe care îl vor trimite spre
coordonatorul proiectului județean.

Activitatea 8:
a. Titlul activităţii: Donarea de cărți către o bibliotecă școlară din mediul rural.
b. Data/perioada de desfăşurare: aprilie 2019;
c. Locul desfăşurării: CCD Brăila (depozitarea cărților donate; întocmirea proceselor verbale de predare
- primire)
d. Participanţi: elevii școlilor partenere, bibliotecarii școlari, profesorii de limba și literatura română
implicați în proiect
e. Descrierea pe scurt a activității: elevii participanți vor dona cărți pentru o bibliotecă din mediul rural.
Cărțile vor fi depozitate în fiecare bibliotecă școlară și apoi, pe baza unui proces – verbal, vor fi
predate bibliotecarului Casei Corpului Didactic Brăila. Acesta le va dona, ulterior, unei biblioteci
școlare, în baza unui proces-verbal. Va fi premiată unitatea școlară cu cel mai mare număr de cărți
donate.

172
Activitatea 9:
a. Titlul activităţii: Evaluarea intermediară a proiectului la nivel județean și acordarea diplomelor
pentru elevii de clasa a VIII-a/ a XII-a, implicați în proiect; vizită la școlile partenere pereche
(gimnaziu-liceu)

b. Data/perioada de desfăşurare: mai 2019


c. Locul desfăşurării: Liceul de Arte „Hariclea Darclee” Brăila – evaluarea intermediară a
proiectului;
școlile implicate în proiect (perechi: gimnaziu - liceu): vizită
d. Participanţi: elevii școlilor partenere, bibliotecarii școlari, profesorii de limba și literatura română
implicați în proiect, coordonatorii pentru gimnaziu și liceu, managerul de proiect,
e. Descrierea pe scurt a activității: coordonatorii proiectului pe cele două niveluri, gimnaziu și liceu,
vor realiza portofoliul proiectului (rapoarte lunare, imagini, dosarul de presă) și îl vor transmite i
managerului proiectului. Managerul de proiect va realiza raportul intermediar.
Elevii claselor a VIII-a din școlile implicate în proiect vor face vizite colegilor din liceele partenere, iar
în biblioteca liceelor partenere vor primi, alături de cei de clasa a XII-a implicați în proiect, diplome
pentru participare în proiectul Sprea artă și cool-tură, prin lectură!

Activitatea 10:
a. Titlul activităţii: Întâlnirea tututror echipelor școlilor implicate în proiect, în vederea schimbului
de experiențe, de impresii; organizarea unei expoziții cu cele mai reușite rezultate, prezentarea celor
mai reușite dramatizări de pe parcursul derulării proiectului. – iunie 2019 b. Data/perioada de
desfăşurare: iunie 2019
c. Locul desfăşurării: Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila
d. Participanţi: elevii școlilor partenere, bibliotecarii școlari, profesorii de limba și literatura română
implicați în proiect, coordonatorii pentru gimnaziu și liceu, managerul de proiect
e. Descrierea pe scurt a activității: Coordonatorul la nivel gimnazial și cel la nivel liceal vor organiza,
alături de bibliotecarii școlari și profesorii de limba română implicați, o expoziție cu cele mai reușite
rezultate din cadrul proiectului (jurnale de lectură, semne de carte, imagini, impresii ale elevilor la
final de proiect etc.). La expoziție vor fi invitați elevi din toate școlile brăilene, profesori, părinți, presa
locală.

Activitatea 11:

a. Titlul activităţii: Evaluarea finală a proiectului


b. Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2019
c. Locul desfăşurării: Liceul de Arte „Hariclea Darclee” Brăila
d. Participanţi: coordonatorii pentru gimnaziu și liceu, managerul de proiect, asistentul manager al
proiectului
e. Descrierea pe scurt a activității: coordonatorii proiectului pe cele două niveluri, gimnaziu și liceu,
vor realiza portofoliul proiectului (raportul narativ final, pe nivel, imagini, dosarul de presă) și îl vor
transmite managerului proiectului. Managerul de proiect va realiza raportul final (gimnaziu și liceu).

Activitatea 12:

a. Titlul activităţii: Diseminarea rezultatelor proiectului, sustenabilitate


b. Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2019
173
c. Locul desfăşurării: Liceul de Arte „Hariclea Darclee” Brăila
d. Participanţi: coordonatorii pentru gimnaziu și liceu, managerul de proiect, asistentul manager al
proiectului
e. Descrierea pe scurt a activității: rezultatele proiectului vor fi postate pe site-ul Liceului de Arte
„Hariclea Darclee” Brăila; se va organiza o conferință de presă; Activitățile derulate în cadrul
proiectului pot fi continuate la nivelul fiecărei unități școlare, lista bibliografică elaborată la începutul
acestuia oferind o serie de titluri care pot fi valorificate în vederea dezvoltării permanente a
competențelor de lectură ale elevilor.

174
Nr. Obiec Activitatea Dec Ian 2019 Feb. 2019 Martie Aprilie Mai Iun Iulie AuG Sept 2019 Oct Noi Dec Responsabil
crt. tiv 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
specifi
c
1. Lansarea Manager
proiectului Spre proiect
artă și cool-tură,
prin lectură! la
Cercul metodic al
bibliotecarilor
școlari din Brăila

2. Încheierea Echipa de
parteneriatelor proiect
interinstituționale
3. O1 Aplicarea Bibliotecari
chestionarelor școlri
elevilor Profesori de
limba și
litertura
română
4. O1 Interpretarea Bibliotecari
chestionarelor și școlri
elaborarea Profesori de
fișei limba și
bibliografice litertura
română
5. O1 Selectarea Bibliotecari
elevilor din școlri
grupul țintă Profesori de
pentru fiecare limba și
școală. litertura
română

175
6. O3 Crearea afișului Bibliotecari
O4 proiecului– școlri
O5 concurs între Profesori de
școlile implicate limba și
litertura
română
Echipa de
proiect

7. O2, O3, O carte pe lună Bibliotecari


școlri
Profesori de
limba și
litertura
română
8. O4 Donarea de Bibliotecari
cărți școlri
Profesori de
limba și
litertura
română
Echipa de
proiect
Primăria
Brăila
Inspectoratul
Județean de
Poliție
Biblioteca
Județeană

176
9. O4 Evaluarea Echipa de
O5 intermediară a proiect
proiectului la Bibliotecari
nivel județean și școlri
acordarea Profesori de
diplomelor limba și
pentru elevii de litertura
clasa a VIII-a/ a română
XII-a, implicați în
proiect; vizită la
școlile
partenere
pereche
(gimnaziu-liceu)
10. O4 O5 Întâlnirea Bibliotecari
tututror școlri
echipelor școlilor Profesori de
implicate în limba și
proiect, în litertura
vederea
română
Echipa de
schimbului de proiect
experiențe, de
impresii;
organizarea unei
expoziții cu cele
mai reușite
rezultate.
11. O1 Evaluarea Echipa de
O2 finală a proiect
O3 proiectului
O4
O5

177
12. O2 Diseminare și Bibliotecari
O4 sustenabilitate școlri
O5 Profesori de
limba și
litertura
română
Echipa de
proiect

178
H. REZULTATE CALITATIVE ȘI CANTITATIVE AŞTEPTATE CA
URMARE A
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI (max. 2000 caractere)

- Cel puțin 15 școli gimnaziale și 5 licee implicate în proiect;


- Cel puțin 200 de elevi participanți (beneficiari direcți);
- Câte un portofoliu al proiectului, în fiecare școală implicată, conținând
rezultatele lunare ale activităților derulate;
- Dosarul de presă al proiectului (cel puțin două postări în presa locală);
- Creșterea, cu cel puțin 5% a numărului utilizatorilor bibliotecilor școlare;
- Cel puțin 15 parteneriate încheiate între ISJ Brăila și școli gimnaziale din
municipiu și județ;
- Cel puțin 5 parteneriate încheiate între ISJ Brăila și licee / colegii din
municipiu și județ;
- Cel puțin 3 parteneriate încheiate de ISJ Brăila cu alte instituții de
cultură/ale administrației locale/poliției;
- Îmbunătățirea, cu cel puțin 2%, a fondului de carte al bibliotecilor școlare
implicate;
- Postări lunare, pe site-ul școlilor implicate, a rezultatelor acțiunii O carte pe
lună
- postare, pe site-ul ISJ Brăila, a rezultatelor proiectului județean
I. MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI DE EVALUARE ALE
PROIECTULUi (max. 1500 caractere)
- rapoarte narative lunare;
- portofoliul lunar al fiecărei școli;
- dosarul de presă al fiecărei școli implicate;
J. MODALITĂȚI DE ASIGURARE A CONTINUITĂȚII
/SUSTENABILITĂȚII
PROIECTULUI (max. 1500 caractere)

- rezultatele proiectului vor fi postate pe site-ul ISJ Brăila; se va organiza o conferință de


presă; Activitățile derulate în cadrul proiectului pot fi continuate la nivelul fiecărei unități
școlare, lista bibliografică elaborată la începutul acestuia oferind o serie de titluri care pot
fi valorificate în vederea dezvoltării permanente a competențelor de lectură ale elevilor.

K. ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE PE


CARE
INTENŢIONAŢI SĂ LE REALIZAŢI ÎN TIMPUL IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI (max.
caractere)

- postarea rezultatelor, lunar, pe site-ul fiecărei școli implicate

179
- mediatizarea activităților în presa locală;
- diseminarea activităților lunare în cadrul CȘE din fiecare unitate implicată

L. PARTENERI IMPLICAŢI ÎN PROIECT DESCRIEREA PARTENERIATULUI


(roluri şi responsabilităţi în proiect, adresa completă, nr. de telefon/fax, adresă poştă
electronică /Site, persoană de contact și descrierea
rolului, contribuției la organizarea proiectului - maxim 3000 caractere)

Consiliul Județean al Elevilor din Brăila, Consiliul Școlar al Elevilor – disemineză și


sprijină proiectul; Asociații de părinți– spijină derularea proiectului;
Biblioteca Județeană ,,Panait Istrati” – asigură cărțile din listele bibliografice și eventual
susține evenimentul cu premii în cărți;
Mass-media locală – asigură vizibilitate proiectului
Primăria Municipiului Brăila – susține evenimentul cu premii în cărți
Casa Corpului Didactic Brăila – mijlocește relațiile dintre partneri, asigură cărțile din
lista bibliografică, depozitează cărțile donate, întocmește procese – verbale de predare –
primire pentru cărțile donate;

180
PARTENERIAT ÎN EDUCAŢIE :
ŞCOALĂ – FAMILIE- COMUNITATE

Director, prof. Secară Daniela

„Prezenţa părinţilor poate transforma cultura


şcolii” (S.L. Lightfoot)
Argument

Termenul de „parteneriat” este bazat pe premisa că partenerii au un fundament comun de acţiune şi un spirit
de reciprocitate care le permit să se unească. Astfel, părinţii şi cadrele didactice pot crea parteneriate variabile, angajându-
se în activităţi comune de învăţare, sprijinindu-se unii pe alţii în îndeplinirea rolurilor cerute, desfăşurând proiecte de
curriculum colaborativ, participând împreună la diverse activităţi de luare a deciziei.
Întâlnirile „tipice” cu părinţii nu abordează întotdeauna aceste probleme, oferind părinţilor puţine şanse de a
cunoaşte cadrele didactice ale elevilor şi problemele şcolii. De aceea, trebuie pus accent pe activităţi de cunoaştere
interpersonală pentru a crea un cadru de siguranţă şi pe strategii de desfăşurare a acestora cât mai variat şi accesibil.
Ca urmare, acest proiect, îsi propune să dezvolte competenţe de lucru cu familia elevului şi să răspundă nevoilor
de comunicare, relaţionare, construire de echipe, cooperare, motivare şi implicare.
Propunătorul este conştient însă ca parteneriatul şcoală-familie nu „produce” neapărat elevi de succes!

DURATA:

1 an scolar : 2018-2019

BENEFICIARI:
a) direcţi: copiii
b) indirecţi: părinţii copiilor, scoala, comunitatea locală

Scopul proiectului

181
- Optimizarea relaţiei şcoală-familie, în aşa fel încât elevii să obţină singuri succesul.

OBIECTIV GENERAL:
Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu proprii copii

OBIECTIVE SPECIFICE :

• conştientizarea progresului sau eşecului copilului, a schimbărilor survenite în evoluţia lui, nevoile, încrederea
în forţele proprii;
• îmbunăţătirea abilităţilor de consiliere şi relaţionare cu familia, îndeosebi cu familii în situaţii de criză;
• promovarea unor schimbari în mentalitatea tradiţionala în raport cu pozitia copilului în familie;
• dezvoltarea unor atitudini stimulative si suportive în rândul părinţilor, bunicilor, cadrelor didactice, asistenţi
sociali;
• promovarea principiilor democratice în relaţia parinte–copil;
• implicare unui număr mai mare de parinţi, bunici sau alţi membrii ai comunităţii in educaţia copiilor;
• dezvoltarea la parinţi/bunici a unor abilităţi de bază de care au nevoie pentru a influenţa pozitiv comportamentul
copiilor.
• cunoaşterea unor metode şi procedee pentru a preveni agresivitatea copiilor;
• descoperirea de către părinţi a tipului de părinte pe care îl reprezintă, autocunoaşterea părinţilor;
• dialogul deschis între părinţi despre subiecte tabu privind climatul familial.
• -sa constientizeze necesitatea derularii acestui proiect de parteneriat;
• -sa stabileasca reguli pentru activitatea zilnica a copilului ce vor fi respectate de ambele parti;
• -sa se implice in atragerea de resurse (financiare si/sau materiale ) necesare unei mai bune desfasurari a actului
educational;
• -realizarea schimbului de opinii in ceea ce priveste necesitatea unui mediu educativ sanatos;
• -existenta unui consens intre parinti referitor la stabilirea, aplicarea si respectarea unor reguli de comportament
ale copilului.

PARTENERI:

directiunea
asistent medical
politie , comunitatea locala
profesori, invatatori
părinţi

Locul şi perioada de desfăşurare

- Şcoala Gimnaziala ,,prof. Mihai Emilian Mancaș,,Dobreni


- Parcursul anului şcolar 2018-2019
Colaboratori
- conducerea şcolii, primaria comunei DOBRENI, cadre didicatice , postul de politie
RESURSE UMANE :
• părintii elevilor, care vor avea un rol hotarâtor în reusita proiectului
• profesorii
• invatatorii
• d-na director
MATERIALE:
• Sala de clasa
• Sala CDI
• Calculator
• Retroproiector
• Imprimanta
• Materiale informative, pliante, chestionare
• Aparat foto, camera video
REZULTATE ASTEPTATE:

• Abilităţi de comunicare, în beneficiul copiilor, al şcolii ;


• Dezvoltarea capacităţii de a-şi înţelege şi de a-şi ajuta copiii;
• Mai mulţi părinţi/bunici implicaţi in educatia copiilor;
• Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor ;

182
• Ameliorarea calităţii deprinderilor parentale;
• Dezvoltarea unor atitudini si comportamente civice ale elevilor faţa de şcoala;
• Creşterea motivaţiei şcolare si a stimei de sine la elevi;
• Diminuarea problemelor de comportament ale elevilor de tipul atenţiei deficitare, agresivităţii, violenţei.;
• Elaborarea unor portofolii tematice care se vor folosi in activităţile instructiv-educative.
• Crearea unui ambient nou si plăcut în şcoala,prin valorificarea lucrărilor create in cadrul proiectului;
• Îmbunătăţirea relaţiilor dintre membrii comunităţii;
ACTIVITĂTI PROPUSE :
• Meseria de părinte
• Cum îţi educi copilul. Căteva idei de educaţie a copilului tău.
• Alături de şcoală
• Trăim in lumea reală
• Putem creste copii buni într-o lume negativă!
ETAPE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI :
• Achiziţia echipamentelor şi instruirea personalului ;
• Efectuarea sondajului ;
• Anunţarea scopului invitaţiei;
• Evidenţierea necesităţii proiectului: motivaţia, argumentul;
• Anunţarea obiectivelor :
• Prezentarea ofertei, care poate fi îmbogăţită sau transformată, în funcţie de opţiunile, sugestiile părinţilor;
• Anunţarea titlului proiectului, ca o concluzie a activităţii;
• Desfăşurarea acţiunii;
• Consilierea părinţilor
• Chestionar adresat părinţilor ;
• Oferirea spaţiului pentru întruniri şi discuţii ;
• Crearea de resurse ;
• Colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii;
• Concluzii .Măsuri de lucru în viitor.

MODALITĂŢI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR:

• Popularizarea evenimentelor din cadrul calendarului propus;


• Organizarea de: activităţi practice şi aplicaţii pe teme specifice întâlnirilor dintre parteneri;
• Întâlniri cu reprezentanţii comunităţii locale,psiholog;
• Expoziţii de pliante;

MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A REZULTATELOR :

• panou al activităţii cu părinţii


• mapa parintilor
• rapoarte de evaluare
• chestionare
• fişe de evaluare a activităţilor
• portofoliul proiectului
• inventar cu bune practici
• CD-ul care să cuprindă întreaga activitate desfăşurată în cadrul proiectului,
• expoziţii tematice.
IMPACTUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ASUPRA GRUPULUI ŢINTĂ, ASUPRA ŞCOLII ŞI
ASUPRA COMUNITĂŢII:

• părinţii vor şti „ce”, „cum”, „când” să facă cu ceea ce ştiu, în educarea copiilor;
• va spori încrederea în ceea ce face şcoala;
• va creşte prestigiul şcolii în comunitate;
MODALITĂŢI DE CONTINUARE DUPĂ ÎNCHEIEREA PROIECTULUI:
Activitatea va continua prin includerea acesteia în Planul Managerial al Şcolii in anii şcolari ce vor urma.
Activitatea va continua prin organizarea de activităţi şcolare si extraşcolare în care vor fi implicaţi părinţi, bunici,
alţi membrii ai comunităţii care vor fi incluse în Planul de Activităţi Extracurriculare al şcolii.

CONDIŢII CONTRACTUALE:

• Programul de activităţi va fi stabilit în comun.


• Programul poate suferi modificări pe parcursul semestrului, dacă este în interesul unei mai bune funcţionări.

183
• Fiecare parte poate să vină cu completări sau cu modificări, cu condiţia să anunţe la timp.
• În organizarea activităţii la clasă, va fi acceptată şi prezenţa părinţilor care doresc să participe sau să se implice.
• La sfârşitul semestrului, se va face evaluarea activităţii de proiect.

ACTIVITATI DE INFORMARE :

• Informarea părinţilor cu privire la documentele de reformă curriculară, obiectivele urmărite şi politicile


educaţionale ale acestor unităţi de învăţământ;
• Consultarea părinţilor în stabilirea „Curriculumului la decizia grădiniţei şi şcolii“, disciplinele opţionale,
alcătuirea schemelor orare, a programului instructiv – educativ şi a activităţilor extracurriculare;
• Activităţi interactive sub formă de dezbateri – mese rotunde;
• Activităţi pentru atragerea unor surse extrabugetare;
• Organizarea şi desfăşurarea unor programe artistice cu copiii;
• Activităţi extracurriculare organizate şi desfăşurate împreună cu părinţii;
• Activităţi educative desfăşurate cu părinţii şi specialişti.

184
Activitati de realizare

Nr. Activităţi Forma Responsabil Parteneri Perioada (Data)


1 Realizarea pliantului de popularizare a proiectului activ RUSU NICULINA Com de Parinti de la sept2018
interactiva fiecare clasa
2 Părinţii „se întorc” la şcoală. Sedinta cu invatatori Reprezentat Consiliul de sept.2018
Alcătuirea Comitetului de Părinţi parintii Administratie
3 Discuţii informale asupra Regulamentului de ordine interioară şi a informare director, invatatori, - oct 2018
documentelor şcolare şedinţă cu profesori
părinţii
4 Elaborarea unui chestionar pentru părinţi privind colaborarea şcoală- atelier de RUSU NICULINA Consilier educativ oct 2018
familie lucru
5 Aplicarea chestionarului şi interpretarea rezultatelor chestionar toti invatatorii si dirigintii Com de Parinti clase nov 2018

6 Lectorat „Violenta in scoala ” – prezentare Power Point lectorat RUSU NICULINA Coordonator proiecte si Decembrie 2018
programe
7 Concurs de recitari din lirica eminesciana concurs VASILIU IONELA Com met stiinte reale ian 2019
ROXANA
POPA CAMELIA .
8 Alimentatia SANATOASA studii de caz LAZĂR MIHAELA Prof. Biologie feb 2019
cu parintii
9 „De ziua ta mamico!” serbare ILISEI MIRELA Com rep al parintilor Martie2019
10 „Mână de la mână, ajutam pe cel de langa noi!” activ MIHĂILĂ MARIUS Com parinti clasa aprilie 2019
voluntariat
11 Lectorat „Stiluri parentale” lectorat RUSU NICULINA Coordonator proiecte si mai 2019
programe
13 Modalitati de prezentre individualizata si confidentiala a rezultatelor lectorat Invatatorii , dirigintii - Mai2019
elevilor clasei
14 Realizarea feed-back-ului privind eficienta desfasurarii proiectului masa Resp. Com met Consiliul de Administratie iunie 2019
rotunda
15 Realizarea unui portofoliu de buna practica atelier de Toti invatatorii - iunie 2019
lucru Si dirigintii

185
Materiale

- chestionare
- referate (lectorate)
- materiale informative (Regulament şcolar, broşuri, pliante, afişe etc.)
- program calculator pentru tema „Violenţa în şcoală şi în famile”

Finanţarea activităţilor

- Comitetul de părinţi
- diferiţi sponsori

Popularizarea proiectului

- pliante pentru părinţi, elevi şi profesori

Director,
Prof. Secară Daniela

186
PROIECT EDUCAŢIONAL

Autor: Prof. Pupăză Aurelia


Instituţia de învăţământ:
Grădiniţa cu p.p. „O. Cazimir”, Galaţi
Titlul: „Şi noi sărbătorim Centenarul!”

A. INFORMAŢII DESPRE INSTITUŢIA ORGANIZATOARE

a. Instituția de învățământ organizatoare: Grădiniţa cu p.p. „Otilia Cazimir”

b. Date de contact: Bd. H Coandă, nr. 20, bl. U5, Galaţi

c. Echipa de organizare și coordonare a activității: Director, prof. Chiurtu Carmen Mariana şi prof.
Pupăză Aurelia

B. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT

a. Titlul: „Şi noi sărbătorim Centenarul!”


b. Tipul de activitate (directă sau pe platformă electronică): directă

c. Categoria în care se încadrează: ateliere de lucru

d. Număr estimat de cadre didactice participante: şase

e. Parteneri: Casa Corpului Didactic, Biblioteca

f. Locaţia desfăşurării: Grădiniţa cu p.p.”O. Cazimir”

g. Data desfăşurării 04 octombrie 2018

C.PREZENTAREA PROIECTULUI

a. Argument, justificare, context, analiza de nevoi

“Un popor care nu-și cunoaște istoria e ca un copil care nu-și cunoaște părinții.” — Nicolae Iorga

Societatea contemporană se prezintă ca o lume în care contactul civilizaţiilor facilitează


progresul şi estompează specificul culturilor naţionale. Intr-o lume în continuă transformare a forma
o mentalitate rezilientă devine calea pentru a clădi o existenţă normală. Prin promovarea valorilor şi
principiilor democraţiei liberale omul învaţă să accepte nevoia de identitate a celuilalt.
Comunicarea, toleranţa şi implicarea socială sunt condiţii pentru asigurarea stabilităţii societăţii
viitorului.
Valorile culturii naționale devin puncte de referință pentru omul care dorește să-și înțeleagă
identitatea și să accepte nevoia de identitate a celuilalt
Anul 1918 reprezintă în istoria poporului român anul triumfului idealului naţional, anul
încununării victorioase a lungului şir de lupte şi sacrificii umane şi materiale pentru făurirea statului
naţional unitar.
Ceea ce, la 1600 (prin fapta lui Mihai Viteazul) fusese doar o clipă de vis, la 1 Decembrie 1918
devenea realizarea sublimă a acestui popor.
La 1 Decembrie 1918, Adunarea Naţională de la Alba Iulia, constituită din 1228 delegaţi, şi
sprijinită de peste 100 000 de persoane adunate la eveniment din toate colţurile Ardealului şi

187
Banatului, a adoptat o Rezoluţiune care consfinţeşte Unirea tuturor românilor din Transilvania şi
întreg Banatul (cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre) cu România.
„ În această zi – scria Nicolae Iorga – a sosit un ceas pe care-l aşteptam de veacuri, pentru care
am trăit întreaga noastră viaţă naţională, pentru care am muncit şi am scris, am luptat şi am
gândit. A sosit ceasul în care cerem şi noi lumii dreptul de a trăi pentru noi, dreptul de a nu da
nimănui, ca robi, rodul ostenelilor noastre”.
Proiectul își propune promovarea valorilor culturii și civilizației românești prin cultivarea
respectului față de istoria națională astfel că, proiectul vine ca o continuare a proiectului judetean
“Centenar aniversar în inimi de preşcolari” desfăşurat în anul şcolar precedent.

b. Obiectivul general al proiectului: promovarea acțiunilor Marii Uniri

c. Scop: marcarea/sărbătorirea marelui eveniment, conștientizarea idealului național, punerea în


evidență a tuturor evenimentelor cu caracter istoric ce pregătesc cei 100 de ani de la Marea Unire, dar
și descoperirea de către copii a valorilor morale ale poporului: dragoste de ţară, eroism, vitejie,
bunătate.
d. Obiectivele specifice ale proiectului:
A. Privind copiii implicați în proiect
O.1. Promovarea acțiunilor premergătoare realizării Marii Uniri;
O.2. Promovarea personalităţilor din istoria naţională şi locală;
O.3. Familiarizarea copiilor cu diferite aspecte ale civilizației românești;
O.4. Dezvoltarea capacității de dialog, a toleranței și respectului față de valorile culturale prin
acţiuni morale desfăşurate atât în grădiniţă cât şi în afara acesteia;
O.5. Manifestarea imaginației creatoare privind evenimentul aniversat în confectionarea portului
romanesc, a hărţii României în culorile tricolorului şi a imprimării pălmuţelor celor mici pe
canafas.
O.6. Promovarea valorilor şi principiilor democraţiei liberale.

B. Privind cadrele didactice


O.1. Promovarea educației nonformale și interdisciplinare;
O.2. Antrenarea cadrelor didactice în organizarea unui moment artistic popular cu participarea
copiilor din unitate.
O.3. Amenajarea unei expoziţii la loc vizibil cu imagini, fotografii şi vederi istorice.
O.4. Crearea unui mediu educațional care să favorizeze accesul la cultură.

C. Privind părinții și ceilalți parteneri educaționali


O.1. Conștientizarea partenerilor educaționali cu privire la rolul pe care îl au în formarea copiilor
din perspectiva relației cu valorile culturii românești;
O.2. Creșterea implicării în activitățile educative promovate la nivelul grădiniţei.

e. Grupul –ţintă: 95 de copii din Grădiniţa cu p.p. „O. Cazimir”, 7 cadre didactice
f. Durata: două zile
g. Descrierea activităţilor:
Proiectul propus invită prin activităţile sale toate cadrele didactice şi copiii să conştientizeze
necesitatea unei cunoaşteri autentice a lumii şi a sinelui, să se prindă în acest miraj al perceperii
lumii si a perceperii valorilor naționale.
În desfăşurarea acestui proiect se vor implica toţi copiii şi profesorii Grădiniţei “O. Cazimir”
şi Biblioteca “V.A.U.”. Activităţile vizează schimbul de bune practici, precum şi manifestarea
188
talentului creativ, cunoaştere, peregrinare şi transcendere în timp şi spaţiu. Profesorii vor provoca
părinţii să colecteze fotografii, imagini, vederi de epocă pentru realizarea unei expoziţii- „100 de ani
de la Marea Unire”. Se va realiza la nivelul fiecărei grupe activităţi precum confecţionarea hărţii
Romaniei în culorile steagului şi a portului romanesc urmand ca copiii grădiniţei să iasă în curte la o
activitate de amprentarea pălmuţelor pe canafas în culorile steagului romanesc. Acesta va fi expus
la intrarea în unitate langă sigla grădiniţei.
La finalul activităţii copiii se vor prinde într-o horă a prieteniei.

h. Rezultate aşteptate
Îmbunăţăţirea cooperării între partenerii educaţionali;
Dezvoltarea sentimentelor patriotice ale prescolarilor;
Creşterea prestigiului unităţii de învăţământ.
Stimularea interesului copiilor pentru cunoaşterea istoriei României;
Implicarea copiilor în activităţi non-formale şi conştientizarea faptul ca istoria României ne
reprezintă şi trebuie cunoscută şi înţeleasă.
Formarea unor abilităţi de lucru în echipă.
Îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre Centenarul Marii Uniri - componentă de educaţie
democratică şi de dezvoltare a sentimentelor de mândrie patriotică.

189
Prof. înv. primar MARIA- TITIANA SIDOR
Colegiul Naţional ,,Andrei Mureşanu”, Bistriţa, BN

Avizat,
Consilier educativ,

_____________

PROIECT EDUCAŢIONAL ÎNSCRIS ÎN C.A.E.S.


_______________

„COSTUMUL POPULAR LA LOC DE


CINSTE”
An şcolar 2017- 2018

Clasa Pregătitoare
Clasa I
COORDONATORI:

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:


Adresa completă
Nr. de telefon/fax

Site şi adresă poştă electronică


Coordonator
Numărul cadrelor didactice participante la
proiect/nr. total de cadre didactice din unitate
Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect

190
B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului: „COSTUMUL POPULAR LA LOC DE CINSTE”
B.2. Domeniul - cultural-artistic, folclor, tradiţii şi obiceiuri
B3. Ediţia Nr. 1
B4. Număr de participanţi: 38 de elevi
Bugetul proiectului: Autofinanţare

C. Rezumatul proiectului
Proiectul „ COSTUMUL POPULAR LA LOC DE CINSTE” implică un număr de 38 de elevi
din clasele Pregătitoare ,,D” şi I ,,D”, respectiv un număr de 2 cadre didactice.
Beneficiarii direcţi ai acestui proiect sunt elevii celor două clase implicate în proiect, iar
beneficiarii indirecţi sunt părinţii şi cadrele didactice.
Proiectul urmează a fi derulat în anul școlar 2017- 2018 și însumează următoarele activităţi:
Crearea unui colţ tematic cu specific popular, Parada costumelor populare şi concursuri intitulate
,,CEL MAI AUTENTIC COSTUM POPULAR”, respectiv concursul ,,CEL/CEA MAI
FRUMOS/OASĂ BISTRIŢEAN/EANCĂ”, Concurs de colaje/desene/postere şi alte lucrări care să
reprezinte costumul popular, realizate în tehnici la alegere şi concurs intitulat ,,CEA MAI
ORIGINALĂ/FRUMOASĂ LUCRARE”, respectiv organizarea unei mese tradiţionale cu marca
,,PRODUS ÎN BISTRIŢA”, iar ultima activitate va avea ca tema ,,MINI-MĂŢIŞOARE, DAR
POPULARE”.
Partenerii implicaţi în proiect sunt părinţii şi bunicii elevilor, precum şi reprezentantul unor
organizaţii locale.
Activităţile propuse în proiect sunt diversificate şi vizează promovarea portului popular, a
tradiţiilor şi obiceiurilor locale, a alimentaţiei sănătoase/ tradiţionale, precum şi consolidarea
parteneriatului şcoală- familie.

D. PREZENTAREA PROIECTULUI
D1. Argument
Tradiţia este ansamblul de datini, obiceiuri, credinţe care definesc un popor, care i-au fost
temelie în formarea ca naţie şi-i dau identitate, originalitate, unicitate. Aşa cum orice prunc la naştere
primeşte o identitate, o informaţie genetică, un ansamblu de factori care îi definesc identitatea şi
personalitatea, tot aşa şi popoarele capătă formă, identitate şi se desăvârşesc prin unicitate, datorită
unor valori transmise încă de la formarea din temelii, până la generaţiile contemporane.
Prin acest proiect ne-am propus să valorizăm tradiţiile şi obiceiurile poporului nostru în
contextul actual socio-cultural când influenţa mass-mediei promovează în rândul tinerilor
împrumuturi din diverse culturi şi să promovăm imaginea adevărată a României. Tradiţiile noastre,
moştenite din moşi-strămoşi, dorim să fie preluate şi transmise următoarelor generaţii, pentru a sădi
în inimile copiilor dragostea pentru frumos şi autentic, armonie, graţie, ritm.
Dorim să învăţăm elevii să aprecieze frumuseţea portului popular românesc, a meşteşugurilor
tradiţionale atât de mult apreciate în ţară cât şi în afara ei. De aceea am considerat oportun acest
proiect educaţional în vederea evidenţierii valorilor, tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, prin care
cultivăm de la cea mai fragedă vârstă sentimentul de apartenenţă, de iubire şi dragoste pentru
rădăcinile şi valorile poporului român.
Proiectul presupune o serie de activităţi atractive, adaptate nivelului de vârstă al elevilor
implicaţi şi răspunde nevoii de colaborare eficientă, şcoală- familie.
Elevii sunt dornici să se implice în astfel de activităţi întrucât, la această vârstă îi fascinează
portul popular prin culoarea lui, prin măreţie, graţie şi semnificaţie. Valorile populare sunt întărite
de părinţi care, la această vârstă, au un loc foarte important în educaţia copiilor.
Prin derularea proiectului elevii vor avea ocazia să se documenteze despre portul popular al
străbunicilor, despre piesele care îl compun, despre modul de realizare, despre ce înseamnă valoarea
unui costum autentic şi cum se gospodăreau strămoşii noştri în activităţile cotidiene. De asemenea

191
dorim să le prezentăm elevilor tradiţia ca pe o preocupare atractivă, relaxantă, benefică, un dar pe
care trebuie să îl cucerească, să îl caute, să îl descopere şi să îl împărtăşescă cu alţi elevi de vârsta lor
şi cu adulţii. Prin implicarea susţinută a părinţilor vom dezvolta capacitatea de muncă în echipă şi
colaborarea strânsă între factorii educaţionali importanţi. .

D2. Scopul proiectului: promovarea portului popular românesc, creşterea interesului pentru
păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale, precum şi consolidarea relaţiei şcoală- familie.

D3. Obiectivele specifice ale proiectului:


• Promovarea imaginii Bistriţei şi a României;
• Creşterea interesului pentru păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale;
• Familiarizarea elevilor cu imaginea traiului generațiilor trecute;
• Familiarizarea cu instituţiile care promovează şi păstrează tradiţiile;
• Implicarea elevilor în activităţi atractive şi benefice;
• Consolidarea relaţiei şcoală- familie;

D4. Grupul ţintă/Beneficiarii proiectului


• 38 elevi din clasele Pregătitoare ,,D”, respectiv I ,,D

D5. Durata proiectului


An şcolar 2017- 2018

D6. Descrierea activităţilor


a. Activitatea nr. 1
b. Titlul activităţii: „CEL MAI AUTENTIC COSTUM POPULAR”, ,,CEA/MAI FRUMOASĂ/OS
BISTRIŢEANCĂ/EAN”
c. Data/perioada de desfăşurare: ianuarie 2018
d. Locul desfăşurării:
e. Participanţi: elevi, cadrele didactice din echipa de proiect, părinţi
f. Partener: ___
g. Descrierea activităţii
Activitatea debutează cu vizitarea colţurilor tematice realizate de către clasele implicate în
proiect, continuă cu parada costumelor populare înscrise în concurs şi se finalizează cu premierea
celui mai autentic costum popular, respectiv cea mai frumoasă bistriţeancă sau bistriţean.
h. Responsabili: cadrele didactice care fac parte din echipa de proiect, director educative, director,
adjunct
i. Beneficiari: cei 38 de elevi din cele două clase
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: activitatea va fi monitorizată de către coordonator şi
membri echipei de proiect prin completarea fişei de monitorizare şi va fi evaluată prin analiza
observaţiilor cadrelor didactice, a elevilor, a părinţilor și prin analiza albumelor foto.

a. Activitatea nr. 2
b. Titlul activităţii: „CEA MAI FRUMOASĂ/ORIGINALĂ LUCRARE”
c. Data/perioada de desfăşurare: februarie 2018
d. Locul desfăşurării:
e. Participanţi: elevi, cadrele didactice din echipa de proiect, părinţi
f. Partener: reprezentant organizaţii locale
g. Descrierea activităţii
Pentru această activitate părinţii şi elevii se vor organiza pe grupe şi vor realiza un
desen/colaj/grafică/ costum din material reciclabil/etc, care să reprezinte un costum popular, folosind
tehnici innovative la alegere. Activitatea propriu-zisă va debuta cu organizarea unei mese tradiţionale
192
cu produse bio, mărci înregistrate din oraş. Va urma jurizarea lucrărilor realizate anterior de către
părinţi şi elevi şi premierea acestora.
h. Responsabili: cadrele didactice care fac parte din echipa de proiect
i. Beneficiari: 38 de elevi din cele două clase
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: activitatea va fi monitorizată de către coordonator şi
membri echipei de proiect prin completarea fişei de monitorizare şi va fi evaluată prin analiza
observaţiilor cadrelor didactice, a elevilor, părinţilor și prin analiza albumelor foto.

a. Activitatea nr. 3
b. Titlul activităţii: „MINI-MĂRŢIŞOARE, DAR POPULARE”
c. Data/perioada de desfăşurare: martie 2018
d. Locul desfăşurării:
e. Participanţi: elevi, cadrele didactice din echipa de proiect, părinţi
f. Partener: --

g. Descrierea activităţii
Pentru această activitate elevii, părinţii şi învăţătoarele vor desfăşura un atelier de
confecţionare a unor mărţişoare cu specific popular. Pentru aceasta se vor organiza câteva întâlniri,
iar mărţişoarele realizate vor participa la Expoziţia cu vânzare din cadrul unităţii. În finalul activităţii
elevii, părinţii şi cadrele didactice vor împărtăşi păreri despre proiectul realizat.
h. Responsabili: cadrele didactice care fac parte din echipa de proiect
i. Beneficiari: 38 de elevi din două clase
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: activitatea va fi monitorizată de către coordonator şi
membri echipei de proiect prin completarea fişei de monitorizare şi va fi evaluată prin analiza
observaţiilor cadrelor didactice, a elevilor, părinţilor și prin analiza albumelor foto.

D7. Rezultatele aşteptate


• Creşterea interesului elevilor pentru tradiţiile locale;
• Educarea sentimentului de mândrie prin purtarea costumului popular;
• Îmbogăţirea cunoştinţelor despre tradiţiile şi obiceiurile locale;
• Consolidarea relaţiei de parteneriat şcoală- familie;

D8. Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului


În urma implementării proiectului se dorește promovarea portului popular, a tradiţiilor şi
obieiurilor locale şi creşterea interesului pentru păstrarea identităţii locale şi naţionale.
De asemenea elevii se vor familiariza cu instituțiile care promovează portul popular şi
tradiţiile locale. Întrând în contact și cu alți elevi de vârsta lor, purtători ai costumului popular, fiecare
elev va fi încurajat să își manifeste deschis şi activ originile şi tradiţiile.
Tot în cadrul proiectului elevii vor fi determinați să studieze copilăria din vremurile de
altădată.

D9. Modalităţi de monitorizare şi evaluare a proiectului


Monitorizarea va fi realizată de către coordonator şi colaboratori prin analiza permanentă a
rezultatelor activităţilor realizate şi prin îmbunătăţirea activităţiilor viitoare.

D10. Modalități de asigurare a continuității şi sustenabilității proiectului


Preconizăm continuarea proiectului şi în anul următor prin implicarea elevilor, părinţiulor şi
cadrelor didactice într-un proiect intitulat ,,Şezătoarea bistriţeană”, cu finanţare externă.

D11. Activităţi de promovare/mediatizare/diseminare

193
Promovarea portului se realizează în cadrul proiectului începând cu evenimentul de lansare,
continuând cu fiecare activitate realizată; mediatizarea se realizează prin implicarea mass-mediei
locale, iar diseminarea unor modalităţi de educaţie în spiritul promovării portului popular şi tradiţiilor
locale, prin implicarea elevilor din cele două clase, a părinţilor şi a cadrelor didactice, în activităţile
proiectui.

D12. Partenerii implicaţi în proiect:


Partenerii implicaţi în proiect sunt părinţii şi un reprezentant ,,Produs în Bistriţa”,

E. DEVIZ ESTIMATIV
Cheltuielile eligibile sunt: premii, cheltuieli de organizare şi materiale, gustări participanţi, şi
vor fi suportate din fonduri proprii.

194
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 ,,LUCA ARBURE”

DIRECTOR,
BULIGA MONICA DANIELA

195
COORDONATOR:
Prof. în înv. primar: IOANEI ELENA

MOTTO:
Ţara nu se serveşte cu declaraţii de dragoste, ci cu muncă cinstită şi, la nevoie, cu
jertfă.”
Mihail Sadoveanu

TITLUL PROIECTULUI: „1 Decembrie – Ziua Naţională a României”


,,România, țara mea”

LOC DE DESFĂŞURARE: Şcoala Gimnazială Nr. 2, ,,Luca Arbure”


- sala de clasă

DURATA ACTIVITĂŢII: 1 săptămână (26 noiembrie 2018 – 29 noiembrie 2018)

GRUPUL ŢINTĂ: 16 elevi ai clasei Pregătitoare

PARTENERII PROIECTULUI: Părinţii elevilor


Elevii din Clasa Pregătitoare
Învățătoarea clasei

Argument

Ziua naţională este o zi deosebită pentru toţi românii, mai ales pentru
că ea are o semnificaţie istorică deosebită. Unirea realizată în 1918 este una
din cele mai mari realizări istorice ale poporului nostru. Insuflarea dragostei
pentru strămoşii noştri, pentru trecutul istoric al poporului nostru, pentru
realizările istorice şi culturale, precum şi pentru personalităţile pe care le-a
dat acest popor de la începuturile sale şi până azi, sunt doar câteva din
subiectele pe care le abordăm cu ocazia acestui eveniment.
Încă de la grădiniţă copiii trebuie să afle despre istoria şi strămoşii
noştri tot la fel cum este obligatoriu ca să-şi cunoască familia: părinţii, fraţii,
bunicii, rudele mai apropiate sau mai îndepărtate.
Ziua Naţională este un bun prilej de a aborda astfel de subiecte pe
teme de istorie, ocazie cu care insuflăm copiilor sentimente de dragoste şi
196
respect pentru: limba română, ţara noastră, poporul român, strămoşii noştri,
pentru obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti, pentru istoria şi eroii noştri,
mândria că sunt descendenţii unor oameni curajoşi şi iubitori de neam şi ţară.
OBIECTIVE CADRU:
❖ Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul
spiritual al poporului român;
❖ Stimularea dorinţei de cunoaştere a realizărilor strămoşilor noştri şi mândria
faţă de trecutul istoric al acestor meleaguri şi oameni ;

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
➢ să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv cu cuvintele noi întâlnite în textele
studiate;
➢ să recepteze textul citit, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi
estetice ale acestuia;
➢ să (re)cunoască evenimentul istoric sărbătorit;
➢ să manifeste afecţiune faţă de poporul nostru, limba română, strămoşii noştri;
➢ să utilizeze metode simple metode şi unelte simple în realizarea activităţii
practice propuse;
➢ să intoneze cântecele acompaniaţi de invatatoare;
➢ să acompanieze ritmic cântecele;
➢ să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a răspunde la diferite
ritmuri;
➢ să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare;

RESURSE:

UMANE: invatatoare, părinţi, elevii din clasa Pregătitoare


MATERIALE: planşe cu imagini reprezentând unirea, planşe cu figuri istorice din
zona noastră, steagul Tricolor, Stema Ţării, Harta României, volume cu povestiri
istorice, CD-uri cu filme istorice, CD-uri cu muzică patriotică, CD-Player, culori, hârtie
creponată

METODE, TEHNICI ŞI PROCEDEE:


Explicaţia, conversaţia, expunerea, problematizarea, Brainstormingul, povestirea,
munca independentă, exerciţiul, jocul, demonstraţia

EVALUAREA
Prezentarea unui program artistic dedicat Zilei Naţionale a României
Portofoliul proiectului

197
Programul activităţilor

Nr. Loc de
Activitatea Termen Responsabil
crt. desf
Să ne cunoaştem istoria 26.11. Ioanei Elena
1 * Lecturarea unor sala de clasă 2018
povestiri cu conţinut
istoric:
“Moş Ion Roată şi Unirea”,
“Moş Ion Roată şi Cuza Vodă”, după Ion
Creangă
“Trăiască Romănia dodoloaţă”, după
Lucian Blaga

4 Evocarea evenimentului în picturǎ, sala de clasǎ 27.11. Ioanei Elena


realizarea unei expoziţii 2018

2 Confecţionarea salǎ de clasǎ 27.11. Ioanei Elena


de steaguri şi 2018
de ecusoane

3 Măndria de a fi român sala de clasǎ 28.11. Ioanei Elena


*Învǎţarea unor cântece şi poezii 2018
dedicate zilei de 1 Decembrie

5 România – ţară de flori sala de clasă 28.11. Ioanei Elena


*Realizarea unor lucrări din materiale 2018
sintetice – hârtia.
6 În zi de sărbătoare Sala de 29.11. Ioanei Elena
*Prezentarea unui program artistic clasă 2018
închinat Zilei Naţionale
* Prezentarea unor cântece şi
poezii(Program artistic)

7 1 Decembrie- Sărbătoarea românilor Holul școlii 29.11. Ioanei Elena


* Participarea la activităţile desfăşurate la 2018
nivel de şcoală.

198
Proiect educaţional de dezvoltare interpersonala a elevilor în
vederea prevenirii abandonului şcolar, a stimulării acestora şi a
pregătirii pentru promovarea examenelor de corigenţă , a
implicarii voluntare în activităţi extraşcolare

Argument

Conceptul de „copilărie” este definit ca „Perioadă a vieții omenești de la naștere


până la adolescență; timpul când este cineva copil”. Acesta este completată de
atribute precum creştere, dezvoltare, joacă, bucurie, curiozitate, dar şi nevoie de
îndrumare, educaţie, ocrotire, încurajare. Pe lângă acestea se adaugă, „neoficial”, şi
nevoia copiilor de a fi împreună cu alţi copii, bucuria jocului în grup, dar, mai ales,
eficienţa şi trăinicia învăţării prin joc.

Scopul
Stimularea implicării voluntare a copiilor în activităţi recreativ-instructive, cu
promovarea şi valorizarea potenţialului individual şi de grup a acestora, precum şi
însuşirea, pe termen scurt şi lung, a unor alternative real-educative de petrecere a
timpului liber în opoziţie cu tentaţiile nocive tot mai des întâlnite chiar la vârsta micii
şcolarităţi

Coordonator proiect: prof.Ciubotaru Adriana

Colaboratori: bibliotecar :Luminita Sosai


Psiholog: Alina Ivan
Prof.de matematica :Teodor Mihaela si Constantina Mihaila
Prof.limba romana :Ciubotaru Adriana

Scoala Gimnaziala MIRON COSTIN, Galaţi


Director: Viorica Moineagu
Director adjunct: Simona Dumitriu

Data: 16-20 iulie 2018 si 23-27 iulie 2018

199
Locul:- Şcoala Gimnazială Miron Costin,Galaţi ;

-Muzeul Satului Gârboavele Petru Caraman;

-Obiective istorice din oraşul Galaţi

- Biblioteca Municipală V.A.Urechia, Galaţi

Grup tinta: elevii claselor de gimnaziu

Obiective principale:
➢ sprijinul si pregatirea elevilor de cls a VIII-a, dar si pentru celelate clase
gimnaziale, in vederea sustinerii examenului de corigenta, avand in vedere
situatiile deosebite in care se afla (absenteismul, familii dezorganizate,familii
monoparentale,parinti plecati)
➢ exersarea unor modele de subiecte pentru examenul de corigenta, (la limba
romana si la matematica)
➢ cunoaşterea unor obiective de importanță istorică și culturală din municipiul
Galati, precum și a unor monumente si implicarea in activitati recreative in
cadrul Muzeul Satului.

Obiective operaţionale:

➢ dezvoltarea capacităţii de relaţionare şi comunicare cu alţi copii, de aceeaşi


vârstă, dar şi de vârstă şi nivel educaţional diferit;
➢ insuşirea şi practicarea unor activităţi specifice vârstei şi adresate petrecerii
timpului liber în mod benefic(jocuri, lectura,teatru, comportamente,
manifestări);
➢ dezvoltarea capacităţii de a accepta noi provocări, care impun implicare
personală în descoperirea de soluţii practice şi utile vieţii de zi cu zi;
➢ dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii, deopotrivă prin spontaneitate,dar şi prin
analiză şi raţionare individuală şi de grup;
➢ dezvoltarea încrederii în propriile capacităţi şi a stimei de sine în raport cu
ceilalţi, dar şi cu sine însuşi;
➢ imbunătăţirea relaţiilor elevilor cu şcoala, cu cadrele didactice şi alţi elevi ai
şcolii;
➢ explorarea patrimoniului istoric-cultural al orașului
➢ socializarea și dezvoltarea interacțiunilor pozitive în cadrul unui grup școlar;
promovarea imaginii şcolii prin diseminarea proiectului;
➢ promovarea imaginii şcolii prin diseminarea proiectului;

Durata: două săptămâni

Program: orele 10-13

200
Resurse:

1. Umane:
• Cadre didactice voluntare (profesori,învăţători,personal auxiliar);
• Elevi voluntari din ciclul gimnazial;
• Familiile elevilor participanţi;
• Comunitatea locală.
2. Materiale:
• Rechizite necesare unor activităţi practice: creioane colorate,
acuarele, adeziv, hârtie colorată, cartoane colorate, hârtie
autocolantă şi creponată, foarfece, creioane, markere etc;
• Calculator, videoproiector, imprimantă, cameră foto digitală,
consumabile;
• Diplome pentru elevi şi voluntari.
3. Spaţiale:
• Sala de clasă; sala de lectura a Bibliotecii Municipale V.A.Urechia;
zona de lucru de la Muzeul Satului Gârboavele
• Laboratorul de informatică;
.

o Rezultate aşteptate:

Proiectul se desfăşoară având ca ţinte următoarele rezultate:

❖ Participarea a unui număr de 25 copii din cadrul şcolii noastre la programul


Şcolii de Vară;
❖ Promovarea elevilor corigenţi de clasa a VIII-a în vederea admiterii la liceu
❖ Promovarea elevilor corigenţi de cls.V-VII
❖ Convingerea părinţilor asupra importanţei educării timpului liber la copiii lor;
❖ Participarea părinţilor la activităţi, prin contribuţii oricât de mici ar fi acestea –
realizându-se astfel un parteneriat voluntar pentru şcoală;
❖ Realizarea unor activităţi şi produse deosebite ale elevilor, prin care aceştia să
se regăsească, în special, ca individualitate aparţinând unei colectivităţi sociale;

o Activitati propuse:
ETAPA I

Luni- 16 iulie 2018: Recapitulam şi învăţăm


o Parcurgerea unei scheme de recapitulare la limba română
o Lectura textelor din manualul de clasa a VIIII-a
o Lucrarea unui model de subiect pentru corigenţă
o Feed back

201
Marti-17 iulie 2018: Recapitulăm şi socotim
o Parcurgerea unei scheme de recapitulare la matematica
o Lucrul unor probleme si exercitii din manualul de clasa a VIII-a
o Lucrarea unui model de subiect de corigenta
o Feed back

Miercuri-18 iulie 2018: Ore de lectură şi scriere


o Studierea si discutarea unor modele de compuneri
o Organizarea în scris a formulelor şi teoremelor matematice
o Feed back

Joi- 19 iulie 2018: Jocuri şi joacă


o Vizionarea unor filmulete ajutătoare la matematică
o Cine stie ...promoveaza-joc de cunostinte de limba şi literatura română
o Feed back

Vineri-20 iulie 2018: Împreună suntem buni


o Dezbatere despre planul de viitor al elevilor
o Opinii si păreri...-ce aş fi putut face sa nu rămân corigent
o Feed back

ETAPA II

I. Luni –23 august 2018: Jocuri, creatie şi lectură


o Creativitate: Povestea mea
o Pictură „Lumea din junglă”;
o Club de lectura-Editura Curtea Veche
o Citesc pentru a invata
o Feedback-ul activităţii.

II. Marti –24 august 2018: Lectură sau teatru


o Lecturi la prima vedere – poezii (interpretare expresivă personală);
o Mini-dramatizări după texte la alegere, regia, scenariul şi costumaţia
elevilor;
o Exprimarea opiniilor personale: feed-back-ul activităţii.

III. Miercuri –25 august 2018: Împreună suntem mai buni


o Jocuri distractive in aer liber la Muzeul satului
o Olaritul,cusutul,impletitul si alte practici traditionale
o Realizarea de lucrari prin mestesuguri traditionale
o Ce a fost azi deosebit? – feed-back-ul activităţii.

IV. Joi – 26 august 2018: O plimbare...prin oraşul natal


202
o Prezentarea obiectivelor importante din oraş( cladiri istorice)
o Informarea si documentarea despre semnificatia acestora
o Feed-back-ul activităţii.

V. Vineri – 27 august 2018: Jocuri şi calculator


o Jocuri de cooperare şi de încredere, desfăşurate în aer liber;
o Jocuri la calculator;
o Jurnal cu impresii scrise şi propuneri pentru vara viitoare.

Notă: activităţile propuse pot fi completate sau chiar înlocuite, dacă elevii vor veni
cu solicitări comune pentru alte activităţi pe care şi le doresc foarte mult.

o Evaluarea proiectului:

Eficienţa acestui program se va evalua:

✓ Pe tot parcursul desfăşurării activităţilor, prin urmărirea implicării elevilor şi


a rezultatelor obţinute de către aceştia pe plan intelectual, cognitiv,
emoţional, comportamental şi al realizării de produse concrete;
✓ Prin feed-back-ul zilnic din partea elevilor;
✓ Fotografii ale tuturor activităţilor desfăşurate;
✓ Diplome pentru participanţi şi adeverinţe pentru voluntari.
✓ Promovarea elevilor corigenţi
✓ Admiterea elevilor de clasa a VIII-a, dupa promovarea corigenţei, la licee pe
locurile rămase libere

o Diseminarea proiectului:
➢ Prezentarea programului în cadrul primei şedinţe a comisiei metodice;
➢ Postarea pe portalul Didactic.ro a unei prezentări Power Point cu aspectele
remarcabile din timpul derulării programului;
➢ Oferirea pentru arhiva digitală a şcolii a unui CD cu fotografii şi
comentarii/concluzii asupra conţinutului şi eficienţei proiectului;
➢ Postarea pe site-ul şcolii a proiectului şi a rezultatelor proiectului

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
PROIECT EDUCATIV

A. DENUMIREA PROIECTULUI – TITLU


a) Titlul: MICII ECOLOGIȘTI
b) Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: educatie ecologică
c) Tipul de proiect: local

B. APLICANTUL
Coordonate de contact:
Responsabil: Dir. prof.
Coordonator: prof. Beke Mariana-Florina
Echipa de proiect:

o Experienţă în domeniul proiectului (experienţa şcolii, expertiza membrilor echipei)


Unitatea noastră de învăţământ a coordonat, în ultimii ani şcolari, o serie de proiecte educative, dintre care se remarcă:
”În lumea copilăriei”, ”Dăruiește din inimă”, ”Eco-grădinița”, ”Să citim pentru mileniul III”, ”Kalokagathia”

MOTO: ,,Eu sunt copilul,


Tu tii in mainile tale destinul meu,
Tu determini in cea mai mare masura
Daca voi reusi sau voi esua in viata!
Da-mi, te rog, acele lucruri care
Sa ma indrepte spre fericire!
Educa-ma, te rog, ca sa pot fi
O binecuvantare pentru lume!”
( Din ,,Cilos Appels”)
C. CONTEXT
Exista o nevoie imperioasă de educație ecologica pentru toate vârstele!
Privește in jurul tau și spune daca munții de deșeuri nu-ți taie respirația, daca aerul viciat de noxele mașinilor nu te sufoca, dacă
schimbările climatice radicale nu te înspăimântă. Este nevoie de tine pentru a implementa in conștiințele atât de fragede dragostea
pentru natură, pentru curațenia mediului și a lumii în care trăim. Tu poți face asta!
Când Mântuitorul a înmulțit pâinile, a avut grijă ca toate farâmele să fie strânse in coșuri și să nu ramâna nimic din pâinea și
peștii consumați de mulțime pe câmp. ,,Iar după ce S-a săturat, a zis mucenicilor Săi: adunați farâmiturile ce au ramas, ca să nu se
piarda ceva”. (Ioan, cap. VI, ver. 12)
Educația ecologica este parte integrantă a educatiei moral-civice. Noțiunea de ecologie a fost introdusa de biologul german
Ernest Haeckel (1834-1919). In greacă, oicos înseamna casă, gospodarie, și logos inseamnă cuvânt, vorbă, sens, ea fiind definită de
diferiti specialisti ca gospodarie a naturii, sau stiinta relatiilor organismelor vii cu mediul ambiant, sau o știinta a condițiilor luptei
pentru existență a naturii și a economiei naturii.
Scopul educației ecologice este formarea constiintei si a conduitei ecologice. Bazele afective ale acesteia se formeaza la varsta
prescolara, prin cultivarea dragostei pentru natura si prin formarea deprinderilor elementare de ocrotire a mediului.
Etapele educatiei sunt:
1. Instruirea ecologica, in care copilul dobandeste anumit cunostinte ecologice referitoare la raporturile omului cu
natura si care vizeaza dobandirea comportamentelor umane, care trebuie adoptate pentru utilizara rationala a
bogatiilor si frumusetilor naturale si tehnicile de prevenire si de combatere a poluarii.
2. Formarea convingerilor ecologice, care au o structura complexa si care se intemeiaza pe: cunoastrea drepturilor
naturii; necesitatea conservarii si ameliorarii mediului ambiant; intelegerea faptului ca sursele naturale sunt
limitate si ca trebuie utilizate spre imbunatatirea vietii omului; constientizarea efectului negativ pe care il poate
avea deteriorarea mediului asupra omului; educarea responsabilitatii fata de generatia actuala si viitoare, in
protejarea naturii.
3. Formarea comportamentelor ecologice va aduce in prim plan grija fata de mediu, stoparea poluarii, desfasurarea
unor actiuni de pastrare, imbogatire si infrumutesare a mediului.

D. DESCRIEREA PROIECTULUI
Scop: Formarea constiintei si a conduitei ecologice
Obiective:
- observarea elementelor mediului înconjurător, manifestând interes şi curiozitate pentru cunoştinţele din domeniul ecologic;
- cunoașterea unor fiinţe şi fenomene din mediul înconjurător şi caracteristicile acestora;
- efectuarea unor operaţii experimentale simple pentru a descoperi reacţiile mediului la factorii poluanţi (naturali şi artificiali);
- identificarea unor reguli şi norme de comportament ecologic în diverse situaţii;
- implicarea în păstrarea sănătăţii mediului înconjurător (colectarea selectivă a materialelor refolosibile, îngrijirea spaţiilor verzi,
cultivarea plantelor etc);
- manifestarea unor sentimente de grija şi dragoste faţă de mediul înconjurător prin activităţi individuale şi de grup;
Grup ţintă: - direct: 7 grupe de prescolari
- indirect: elevi, cadre didactice, părinţi, comunitatea locală

Durata: anul scolar 2018-2019

213
E. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:
Nr. Activitatea Grup Termen Responsa- Rezultate
Crt ţintă bil
1. Lansarea proiectului în grădiniță și comunitate Preşcolari septembrie Echipa de prezentarea calendarului
2018 proiect activităților
2. Ziua Mondială a Curățeniei (23 Septembrie) Preşcolari, septembrie Echipa de cunoaşterea şi înţelegerea
elevi, 2018 proiect noţiunilor privind protejarea
cadre mediului înconjurător
didactice
3. Carnavalul fructelor si legumelor de toamna (16 Preşcolari, octombrie Echipa de stimularea curiozităţii pentru
octombrie Ziua Internațională a Alimentației) elevi 2018 proiect cunoaşterea, înţelegerea si
investigarea mediului
4. Orasul meu – ingrijit mereu (8 noiembrie Ziua Preşcolari, noiembrie Echipa de dezvoltarea unui comportament
Internationala a Zonelor Urbane) elevi 2018 proiect ecologic adecvat
5. Târg de obiecte eco (Ziua Voluntariatului) Preşcolari decembrie Echipa de cultivarea unei atitudini pozitive
elevi 2018 proiect şi de respect pentru natura și
pentru semeni
6. Învățăm să reciclăm selectiv Preşcolari, ianuarie Echipa de dezvoltarea unui comportament
elevi 2019 proiect ecologic adecvat
7. Învățăm să reciclăm selectiv Preşcolari, februarie Echipa de Consolidarea deprinderilor de
elevi 2019 proiect sortare a deseurilor
8. O picătură de apa, un strop de viață (22 Martie Preşcolari, martie 2019 Echipa de formarea şi exersarea unor
Ziua Mondială a Apei) elevi proiect deprinderi de îngrijire şi
ocrotire a mediului, în vederea
educării unei atitudini pozitive
faţă de acesta
9. Pământul e comoara noastră, Planeta Abastră – Preşcolari, aprilie 2019 Echipa de formarea unui comportament
mesaje ecologice (22 aprilie Ziua Pământului; elevi proiect ecologic adecvat
15 martie-15 aprilie Luna Padurii; 1 aprilie
Ziua Pasarilor )
10. Lumea captivantă a păsărilor și plantelor - Preşcolari, mai 2019 Echipa de stimularea motivaţiei pentru
Medii de viaţă specifice (10 mai Ziua păsărilor elevi proiect protecţia naturii
și a arborilor; 24 mai Ziua Europeana a
Parcurilor) – excursie, plimbare
Micii ecologiști în acțiune – ecologizarea Preşcolari, iunie 2019 Echipa de cultivarea unei atitudini de
spațiului verde de lângă grădiniță/ școala mea elevi proiect respect pentru natura ce ne
11 (5 iunie Ziua Internațională a Mediului; 8 iunie înconjoară, dezvoltarea
Ziua Mondială a Oceanelor) spiritului de echipă

G. MONITORIZAREA PROIECTULUI
Constituirea unei echipe de monitorizare care va elabora chestionare, fişe de monitorizare a rezultatelor proiectului, vor urmări
respectarea activităţilor din calendar, vor verifica îndeplinirea sarcinilor pentru fiecare membru al echipei de proiect, gradul de atingere a
obiectivelor până la momentul respectiv, impactul asupra grupului ţintă. De asemenea, vor fi analizate periodic activităţile desfăşurate în cadrul
proiectului prin întâlniri de lucru şi materiale de sinteză.

H. REZULTATE:
CALITATIVE: dezvoltarea spiritului de echipă, valorificarea potenţialului intelectual şi creativ al fiecărui participant, descoperirea
abilităţilor specifice la nivelul preşcolarilor din grupurile ţintă, implicarea activă a comunităţii în desfăşurarea şi organizarea activităţilor
propuse şi întocmirea unui inventar de bune practici identificate prin proiect, implicarea continuă a comunităţii locale în activităţile şcolii;
CANTITATIVE: expoziţii cu lucrările elevilor, portofolii de prezentare a proiectului şi a produselor finale realizate de preşcolarii
participanţi la activităţile desfăşurate de-a lungul proiectului, fotografii, înregistrări video, apariţii în presa locală, analiza SWOT;

I. DISEMINAREA PROIECTULUI
Proiectul va fi diseminat şi mediatizat astfel:
- la nivelul unităţii şcolare prin prezentarea activităţilor derulate în cadrul comisiilor metodice
- la nivelul comunităţii educative lărgite şi la nivelul comunităţii locale prin seminariul de diseminare organizat în şcoală;

J. IMPACTUL PROIECTULUI
Implementarea proiectului va avea impact asupra:
- grupurilor ţintă prin influenţarea comportamentului copiilor;
- comunităţii şcolare prin stimularea activităţilor extracurriculare;
- unităţii de învăţământ ca organizaţie prin creşterea prestigiului în localitate şi extinderea parteneriatelor cu alte unităţi
şcolare şi cu comunitatea locală;
- unităţilor şcolare din vecinătate prin diseminarea bunelor practici identificate prin proiect;

214
K. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
Dorim continuarea activităţii grupului de iniţiativă constituit în cadrul proiectului, pe acelaşi domeniu de interes şi în raport cu
formarea comportamentului ecologic adecvat, cultivarea unei atitudini pozitive, active şi de respect pentru natura ce ne înconjoară.

L. BUGETUL PROIECTULUI
o Surse de finanţare: sponsorizări, fonduri proprii

215
,,ZÂMBET, CULOARE, MAGIE, STRÂNSE ÎN COPILĂRIE!”
Prof. Bancea Melina Mariana
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ,, Speranța”, Zalău

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL

Anul școlar 2018-2019

216
1. DENUMIREA PROIECTULUI : ZÂMBET, CULOARE, MAGIE, STRÂNSE ÎN
COPILĂRIE

2. DOMENIUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL: Educaţie civică, voluntariat, proiecte


caritabile

3. TIPUL DE PROIECT: local.

4. DURATA PROIECTULUI: 6 luni

5. PERIOADA DE DESFĂȘURARE: semestrul I și semestrul al II-lea ( noiembrie 2018 – mai 2019)

6. COORDONATORI:

1. Prof. Bancea Melina Mariana

7. ECHIPA DE PROIECT : profesorii din unitate doritori sa se implice

PARTENERI:

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ

Coordonatori:

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL:


INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU ACTIVITĂŢI EXTRAȘCOLARE:

INSPECTOR ȘCOLAR ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL ȘI SPECIAL INTEGRAT:

Școala Gimnazială ,,Simion Bărnuțiu”, Zalău Școala Gimnazială ,,Gheorghe Lazăr”, Zalău

Școala Gimnazială ,,Corneliu Coposu”, Zalău Liceul Ortodox ,, Sfântul Nicolae”, Zalău

Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu”, Zalău

217
I. ARGUMENT

,, Adevărata caritate este dorinţa de a fi folositor celorlalţi fără a avea gândul de a primi o
recompensă.” Emanuel
Swedenborg

Noi oamenii suntem programaţi să fim fiinţe sociale. Avem nevoie unii de alţii. Avem nevoie unii de
alţii pentru a ne împlini nevoile materiale şi avem nevoie unii de alţii pentru dragoste şi tovărăşie. Oamenii
se nasc egali. Ceea ce îi diferenţiază pe parcursul vieţii sunt oportunităţile de care beneficiază. Trăim în
mijlocul unor copii cu care soarta nu a fost atât de binevoitoare iar opţiunile pentru ei şi familiile lor au fost
şi sunt limitate. Unii sunt conștienți de situația lor și acest lucru se reflectă în comportament, iar frustările
izbucnesc uneori cu violență. Alții, trăiesc,,în lumea lor” dar pentru ei plâng zilnic părinți, având mereu în
gând întrebarea ,,oare de ce copilul meu este așa?”. Răspunsul acestei întrebări nu stă în putința noastră,
însă putem fi sprijin și putem întinde o mână pentru a-i ajuta.
Și pentru că avem mult mai mult decât au ei, pentru că suntem convinşi că vom găsi oameni cu
suflete frumoase care înțeleg nevoia celuilalt mai puțin norocos, am dorit să inițiem acest proiect, menit să
sensibilizeze și să ajute.

II. SCOPUL PROIECTULUI


Desfășurarea unor acțiuni caritabile având ca și motivație problematica elevilor cu cerințe educative
speciale și a celor cu situație materială precară. Promovarea în rândul elevilor, părinților și cadrelor
didactice a unor atitudini pozitive, de acceptare necondiţionată a persoanelor cu dizabilităţi.

III. OBIECTIVELE PROIECTULUI


✓ formarea unor atitudini de acceptare şi respect faţă de persoanele cu dizabilităţi prin desfăşurarea
unor activităţi comune;
✓ responsabilizarea elevilor din școlile de masă și implicarea lor în campania de donare de hăinuțe
jocuri și dulciuri, pentru copiii cu dizabilități;
✓ mediatizarea activităţilor din cadrul proiectului şi diseminarea rezultatelor înregistrate.

IV. RESURSELE PROIECTULUI


UMANE:
✓ copiii cu cerințe educative speciale și cei cu situație materială precară, cuprinşi în Centrul Şcolar
pentru Educaţie Incluzivă”Speranţa” Zalău, asistenții personali și părinții acestora.
• preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ partenere în proiect
• cadrele didactice din unităţile şcolare implicate în proiect
1. MATERIALE:
✓ Produsele adunate de către parteneri și donate beneficiarilor de la CȘEI ,,Speranța” Zalău.
218
✓ material didactic necesar confecționării de diferite produse (felicitări, mărțișoare, produse
decorative, etc.)
V. GRUP ȚINTĂ
✓ Copiii cu cerințe educative speciale și cei cu situație materială precară, cuprinşi în Centrul
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă”Speranţa” Zalău, și părinții acestora.
✓ Elevi și preșcolari din instituțiile partenere.
VI. FACTORII IMPLICAȚI
Elevi/Preșcolari ai unităţilor de învăţământ implicate, cadre didactice, părinţi, comunitatea
locală.
VII. BENEFICIARI
Copiii cu cerințe educative speciale și cei cu situație materială precară, cuprinşi în Centrul Şcolar
pentru Educaţie Incluzivă”Speranţa” Zalău, și părinții acestora.

VIII. SURSE DE FINANȚARE


Proiectul presupune donații, confecționare de diferite produse cu materialea chiziționate din
bugetele unităților de învățământ.

IX. PERIOADA DE DESFӐŞURARE

An școlar 2018-2019

X. REZULTATE AŞTEPTATE:
✓ eleviii din învăţământul de masă implicaţi în proiect îşi vor modifica pozitiv atitudinea faţă de
persoanele cu dizabilităţi
✓ toţi elevii vor dobândi unele informaţii cu privire la problemele cu care se confruntă persoanele cu
dizabilităţi;
✓ toţi cei implicaţi în proiect îşi vor îmbunătăţi abilităţile de comunicare şi de relaţionare socială, vor
da dovadă de empatie faţă de problemele celor din jur;
XI. MODALITAȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE :
Coordonatorii proiectului au responsabilitatea de a monitoriza implementarea activităţilor și de a
oferi sprijin membrilor echipei de implementare. De asemenea, în baza feedback-ului oferit de către
cei implicaţi în activităţile proiectului, vor evalua impactul fiecărei activităţi şi vor face propuneri
privind implementarea în bune condiţii a tuturor activităţilor cuprinse în proiect. Evaluarea se va realiza
atât la finalul fiecărei activităţi, cât şi la finalul proiectului.

XII. IMPACTUL PROIECTULUI:


✓ Schimbarea de mentalități și comportamente în relație cu persoanele cu dizabilități și cei cu statut
socio-economic precar;

219
✓ Ajutorarea familiilor care au elevi la CȘEI ,,Speranța”, Zalău
✓ Desfășurarea unor activități comune, atractive și relaxante.
XIII. MODALITĂȚI DE REALIZARE:
✓ Ateliere de lucru
✓ Vizite
✓ Activități de strîngere a produselorceurmează a fi donate beneficiarilor de la CSEI ,,
Speranța”.
XIV. PRODUSE ALE PROIECTULUI:
Felicitări, decorațiuni, donații constând în haine, încălțăminte, jocuri educative și produse
alimentare.
XV. CALENDARUL ACTIVITӐŢILOR:
Nr. Denumirea Perioada Elevi participanţi Responsabili Locul
Cr activității desfӑşurӑrii
t.

Implementarea Octombrie- Coordonatorii Scolile


1. proiectului Noiembrie - proiectului participante
2018

2. ,,Cu mic, cu mare Decembrie Elevii şcolilor Echipa de proiect CŞEI ,,Speranţa”
creăm magie în 2019 paricipante Zalău
prag de sărbătoare”

3. ,,Primăvara in Martie- Elevii şcolilor Echipa de proiect Şcoala


culori” Aprilie participante Gimnazială
2019 “Gheorghe
Lazăr”Zalău
4. ,,Zâmbetul Iunie 2019 Elevii şcolilor Echipa de proiect Şcoala
copilăriei” particpante Gimnazială
,,Mihai
Eminescu”
Zalău
5. Încheierea Iunie 2019 _ Coordonatorii CŞEI ,,Speranţa”
proiectului proiectului Zalău

XVI. DISPOZIȚII FINALE


Protocoalele de parteneriat vor fi semnate în două exemplare, unul pentru unitatea coordonatoare și
unul pentru parteneri.

XVII. ANEXE

220
PROIECT EDUCAŢIONAL INTERJUDEŢEAN
,,DATINILE LA ROMÂNI, ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE”
Prof. înv. primar: Alstanei Mihaela Rodica
Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani, Vrancea
Motto:
,,Marele dar al sărbătorilor creştine este speranţa care ne face să credem în Dumnezeu, în triumful său final, în bunătatea şi dragostea
Lui ce nu pot fi atinse de nimic”

I . ARGUMENT:
„Acum, când bat la porţile sufletului Sfintele sărbători de Paşte, ne bucurăm alături de copii, părinţi şi colegi, de neasemuita
frumuseţe a tradiţiilor strămoşeşti şi scoatem din lada de zestre a neamului românesc, portul, graiul, datinile şi obiceiurile.
De mii de ani n-am fi existat dacă nu aveam sădite în suflete acele elemente definitorii ale identităţii neamului românesc fixate în
tradiţiile populare.
Din dorinţa de a perpetua obiceiurile strămoşeşti, noi, reprezentanții școlii, dăm naştere acestui proiect care are ca scop păstrarea
tradiţiilor şi obiceiurilor populare româneşti.”
II. COMPETENȚE GENERALE:
➢ Cultivarea interesului faţă de tradiţiile româneşti;
➢ Îmbogăţirea educaţiei moral-religioase în şcoală;
➢ Termeni cheie ai proiectului: interdisciplinaritatea, încurajarea lucrului în echipă, divertismentul.
III. COMPETENȚE SPECIFICE:
➢ Însuşirea unor cunoştinţe despre datinile şi obiceiurile locale şi naţionale cu prilejul sărbătorilor creştine;
➢ Dezvoltarea sentimentelor de respect şi preţuire a datinilor şi obiceiurilor transmise din generaţie în generaţie;
➢ Participarea la diverse activităţi extracurriculare şi artistice, cu scopul promovării tradiţiilor româneşti;
IV. DURATA PROIECTULUI: 1 an
V. ECHIPA DE PROIECT: cadre didactice din școală, elevi, părinți, reprezentanți ai comunității locale;
VI. BENEFICIARI:
➢ Direcţi: elevii școlii, cadre didactice, părinţi;
➢ Indirecţi: comunitatea locală, mass-media;
➢ Grup ţintă: elevii.
VII. TEMATICA PROIECTULUI
1) Prezentarea temei;
2) Lecţii introductive cu caracter interactiv, realizate cu ajutorul unor materiale vizuale (pliante, imagini, filme), dar şi video (CD de
prezentare cu diverse datini şi obiceiuri de Paşti şi de Crăciun şi alte sărbători religioase);
3) Activităţi artistice: teatru, serbări, etc.;
4) Concursuri de desene şi de activităţi cu caracter practic;
5) Excursii tematice;
VIII. ANALIZA PROIECTULUI
a) PUNCTE TARI:
- sprijinul acordat de conducerea școlii şi echipa de proiect;
- coeziunea echipei de proiect;
- stimularea lucrului în echipă în rândul elevilor;
- informaţii de specialitate bine structurate;
- formarea abilităţilor de relaţionare şi comunicare la elevi.
b) PUNCTE SLABE:
- posibilul dezinteres al partenerilor de proiect;
OPORTUNITĂŢI:
- promovarea datinilor şi tradiţiilor locale şi naţionale în rândul elevilor;
- buna colaborare cu partenerii de proiect;
- atragerea părinţilor în vederea implicării în viaţa şcolară;
RISCURI:
-lipsa resurselor materiale;
IX. ACTIVITĂŢI:
a) Acţiuni caritabile
Acţiuni: - strângerea de fonduri necesare acţiunii caritabile;
- asigurarea tansportului spre locaţiile propuse în proiect;
b) Lecţii introductive, cu caracter interactiv
Acţiuni: -selectarea materialului;
-prezentare de imagini,pliante/ PowerPoint;
-realizare de postere si pliante cu tematica:
,,Crăciunul si Paştele la români”, “Sărbătorile tradiţionale româneşti”
c) Concursuri de desene şi produse ale activităţilor cu caracter practic (realizarea unor produse create manual, postere etc.).
Acţiuni:-pregătirea materialelor necesare;
-realizarea de diplome de merit ;
-premierea celor mai bune desene şi lucrări practice (ouă încondeiate, măşti populare, icoane pe sticlă, mărţişoare, cusături
cu motive populare etc.).
d)Activităţi artistice:
Acţiuni:-compuneri şi poezii
- trupe de teatru;
- întâlniri cu reprezentanţi ai Bisericii;
221
- punerea în scenă a unor piese de teatru;
d) Excursii tematice
Acţiuni:-asigurarea transportului in condiţii optime;
-vizitarea instituţiilor şi locurilor propuse;
-fotografierea instantaneelor din timpul excursiei si imprimarea lor pe suport electronic;
-întâlniri cu meşteri populari;
X. RESURSE:
a) Umane: echipa de proiect;
b) Materiale: coli xerox, culori, imprimantă,video-proiector,CD-uri, aparat foto,etc.;
c) Financiare: 300 ron.
XI. REZULTATE:
Impactul acestui proiect asupra beneficiarilor proiectului se poate concretiza în:
-implicarea permanentă a părinţilor în viaţa şcolară;
-educarea elevilor in spiritul respectului faţă de tradiţiile şi obiceiurile româneşti;
-promovarea în viitor a valorilor culturale româneşti.
XII. EVALUAREA PROIECTULUI:
-expoziţie cu lucrările elevilor;
-portofolii ale elevilor;
-CD-uri cu fotografii de la activităţi;
- prezentarea selectivă a activităţilor proiectului în cadrul comisiilor metodice;
XIII. PROMOVAREA PROIECTULUI:
-popularizarea proiectului pe site-ul şcolii, în revista şcolii;
- promovarea în presa și televiziunea locală.

222
PROIECT EDUCATIV
„Învățăm datini românești!”

Coordonator proiect: Nastasă Anca-Mihaela


Echipa de proiect:
Reprezentant secția etnografie a Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău
– etnograf Ludmila Enescu

2018

Nr. MEN: ............................................


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
FORMULAR DE APLICAŢIE

Avizat,
Inspector educativ Prof. Popa Camelia
A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Grădinița ”Roza Venerini”


Adresa completă Str. Digul Bârnat nr. 6, Bacău
Nr. de telefon/fax 0234/582560
Site şi adresă poştă electronică gradirozavenerini@gmail.com
Coordonator/i (nume şi prenume, funcţie, date de contact) Nastasă Anca-Mihaela – educatoare
Grădinița ”Roza Venerini”, Bacău

Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr. total 10


de cadre didactice din unitate
Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect 150
Alte programe/proiecte organizate (enumeraţi mai jos max. ”Caravana prieteniei” ediția I, an școlar
5 titluri de proiecte, perioada de desfăşurare şi finanţatorul) 2012-2013
”Caravana prieteniei” ediția II, an școlar
2013-2014
”Caravana prieteniei” ediția III, an
școlar 2014-2015

223
B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului : ÎNVĂȚĂM DATINI ROMÂNEȘTI


B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului (ATELIERE DE LUCRU
B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul

Domeniul cultural–artistic, culturi şi civilizaţii

B4: Ediţia nr.. 1


B5: Număr participanţi la proiect: 150 preșcolari, 10 cadre didactice, 2 reprezentanți parteneri
B6: Bugetul proiectului:
Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte surse
2500 ron 0 ron 2500 ron
Contribuţia minimă a aplicantului este de 30% din bugetul total al proiectului (condiţie eliminatorie
B7: Proiectul este cu participare directă

C. REZUMATUL PROIECTULUI
a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate : 150 preșcolari și 10 cadre didactice
b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi;
- beneficiari direcți: copiii din grădiniță;
- beneficiari indirecți: cadre didactice, părinții copiilor, comunitatea locală;
c. Activitatea nr. 1
Lansare proiect în grădiniță, prezentarea activităților propuse.
Activitatea nr. 2
ATELIER - Măști de Anul Nou
Activitatea nr. 3
ATELIER - Șezătoare de iarnă
Activitatea nr. 4
ATELIER - Mărțisoare vesele
Activitatea nr. 5
ATELIER - Pictură pe linguri de lemn
Activitatea nr. 6
Simpozion Județean „Învățăm datini românești” organizat de Grădinița ”Roza Venerini” ,Bacău
Activitatea nr. 7
Încheierea proiectului – evaluare și diseminare

d. Descrierea activităţii principale;


ATELIERE DE LUCRU
Activitățile proiectului se vor derula pe baza a patru ateliere de lucru la fiecare grupa, urmărind
tematica propusă, respectiv datini și obiceiuri românești, împreună cu partenerul de proiect- reprezentanți
ai Secției Etnografie a Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău. Fiecare activitate va avea ca
rezulatat o expoziție cu lucrările preșcolarilor.
In luna martie vom lansa invitația la un simpozion pe secțiuni, cu numele „Învățăm datini
românești” (2 IUNIE 2019), la care vor participa preșcolari alături de cadre didactice:
Secțiunea 1- Creație: lucrări artistico-plastice;
Secțiunea 2 – Expoziție de fotografie: fotografii cu tematica „Tradiții și obiceiuri românești”
Secțiunea 3 - Exemple de bune practici referitoare la promovarea tradițiilor românești derulate
cu preșcolarii, descrise de cadrele didactice și publicate într-un volum cu ISBN

224
e. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă.
Prin complexul de activități organizate în cadrul proiectului cadrele didactice își propun promovarea și
cunoașterea valorilor tradiționale românești, valorificarea potențialului creator și utilizarea experienței
acumulate în îmbunătățirea demersului didactic desfășurat în grădiniță. Inițiatorii proiectului doresc
realizarea unor activități care să aducă în actualitate obiceiuri și tradiții românești, precum și perpetuarea
acestora prin intermediul tinerei generații.

B. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument justificare, context;

Sunt nume, oameni, construcţii, obiecte, chipuri care au avut viaţă cândva şi care ne sunt rădăcini.
Din discuţiile purtate cu preşcolarii ne-am dat seama că aceştia pot face diferenţa dintre ceea ce
este modern, de actualitate şi ceea ce a aparţinut cândva acestor locuri.
Avem datoria sacră de a încerca să le trezim copiilor noştri interesul, dragostea şi respectul pentru
aceste valori moştenite şi, totodată, datoria de a conserva aceste amintiri care n-au dispărut şi încă le
descoperim în jurul nostru.
În acest sens ne-am hotărât să punem bazele unei colaborari cu Complexul Muzeal „Iulian
Antonescu” din Bacău şi să desfăşurăm activităţi educative care să ofere copiilor de vârstă preşcolară un
alt orizont al cunoaşterii, permiţând contactul direct, palpabil cu tradițiile românești. Pe parcursul
proiectului ne propunem familiarizarea copiilor cu datinile străvechi, legend românești, tradiții specific prin
ateliere de comunicare şi activităţi practice.

D.2. Scopul proiectului


Colaborarea în vederea educării preşcolarilor asupra rădăcinilor strămoşeşti privind munca, portul,
obiceiurile şi tradiţiile din zona Moldovei şi nu numai, , a păstrării şi preţuirii acestora şi a conservării unor
obiecte vechi, cu valoare istorică, stimularea interesului pentru cunoaşterea obiceiurilor specifice neamului
românesc.

D.3. Obiective specifice ale proiectului


a. pentru copii:
• îmbogăţirea cunoştinţelor preșcolarilor despre tradițiile din judeţul Bacau şi zona Moldove.
• cunoaşterea materialelor, ustensilelor de lucru din anumite domenii de activitate, materii prime
folosite în vechime şi utilizarea lor în crearea de noi obiecte;
• formarea de priceperi şi deprinderi de lucru cu mâna (cusături, alesături, tors, sculptură, pictură,
împletituri cu nuiele, pănuşi, etc.);
• organizarea unor serbări şcolare cu ocazia diferiltelor evenimente;
• îmbogăţirea cunoştinţelor despre frumosul popular prin prezenţa unor reprezentanți de la instituţia
parteneră;
• Cunoașterea tradițiilor și sărbătorilor specifice Crăciunului din alte regiuni ale țării și ale lumii;
• Cultivarea valorilor morale prin cunoașterea unor aspecte din viața unor sfinți/personalități ale
culturii;
• Formarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere;
• Dezvoltarea capacităţii de cooperare în desfăşurarea unor activităţi comune ;
• Formarea unei conduite civilizate, atât în cadrul grupului, cât şi în orice relaţie cu persoanele cu
care intră în contact;
b) Pentru cadre didactice:
• Împărtășirea experienței cadrelor didactice ;
• Promovarea imaginii unităților de învățământ implicate în proiect;
• Cultivarea capacităţii de a comunica pe teme şi preocupări comune, de a-şi însuşi regulile unui
dialog civilizat, bazat pe respectarea partenerului de dialog;
• Formarea unei atitudini tolerante, deschisă, de acceptare şi înţelegere;
225
• Constituirea unui grup partenerial care să promoveze valori comune la nivelul partenerilor implicaţi
în proiect;
• Înlăturarea barierelor de comunicare între şcoli;
• Dezvoltarea cooperării şi colaborării între cadrele didactice din unităţi de învăţământ diferite;

D.5. Beneficiarii direcți și indirecți;


Elevi, preşcolarii, cadre didactice, părinți, comunitatea locală

D.6. Durata proiectului


Septembrie 2018 – iunie 2019 (10 luni)

D.7. Descrierea activităților

Activitatea nr.:1
Titlul activităţii: LANSARE PROIECT EDUCATIONAL
Tipul activităţii: VIZITA LA MUZEU
Data/perioada de desfăşurare: 01-10.11.2018
Locul desfăşurării: COMPLEX MUZEAL „IULIAN ANTONESCU” BACAU
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc):
- 4 CADRE DIDACTICE
Responsabil: Nastasa Anca, director Istrate-Stefanescu Adriana
Beneficiari: DIRECTI: 30 prescolari, 4 cadre didactice
INDIRECTI: parinti
Metode/mijloace de realizare: conversatie, prezentare gradinita pe proiector
Modalităţi de evaluare: încheiere parteneriat COMPLEX MUZEAL „IULIAN ANTONESCU”
BACAU
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
Copiii si cadrele didactice se vor deplasa la muzeul de istorie unde vor fi intampinati de catre
un reprezentant al muzeului. Intr/un cadru festiv se va semna protocolul de colaborare, se va
prezenta reprezentantilor muzeului filmul gradinitei iar copiii vor interpreta cateva cantece
dedicate zilei de 1 DECEMBRIE. Reprezentantii muzeului se vor prezenta la randul lor si le
vor explica copiilor, pe intelesul lor, detalii despre meseria de muzeograf si activitatile zilnice
ale acestora.
Activitatea nr.:2
Titlul activităţii: ATELIER „Măști de Anul Nou”
Tipul activităţii: ateliere de lucru pe grupe
Data/perioada de desfăşurare: DECEMBRIE 2018
Locul desfăşurării: GRADINITA ROZA VENERINI BACĂU
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc):
- 140 PRESCOLARI
- 10 CADRE DIDACTICE
Responsabil:EDUC. TAMAȘ MARIA
Beneficiari: DIRECTI: 140 prescolari, 10 cadre didactice
INDIRECTI: parinti, mass-media locala
Metode/mijloace de realizare: observare, demonstratie, spectacol cu dansuri populare,
colinde si obiceiuri strabune
Modalităţi de evaluare: realizarea unui cd cu Spectacolul de Craciun
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri
Actiunea „Măști pentru Anul Nou” are drept scop familiarizarea copiilor cu traditiile

226
privitoare la trecerea în noul an si se va desfasura conform unui program prestabilit, avandu-i
ca invitati pe reprezentantii muzeului de istorie „Iulian Antonescu” Bacau, care vor confecționa
alături de copii măști tradiționale de Anul Nou

Activitatea nr.:3
Titlul activităţii: Atelier de lucru „Șezătoare de iarnă”
Tipul activităţii: ateliere pe grupe
Data/perioada de desfăşurare: IANUARIE – FEBRUARIE 2019
Locul desfăşurării: GRADINITA ROZA VENERINI BACĂU
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc):
- 140 PRESCOLARI
- 10 CADRE DIDACTICE
Responsabil: ANTON MARIA
Beneficiari: DIRECTI: 140 prescolari, 10 cadre didactice
INDIRECTI: parinti
Metode/mijloace de realizare: observare, demonstratie, aplicație, exercițiu, conversatie,
explicatie
Modalităţi de evaluare: Expozitie de covorașe țesute la gherghef
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri
Se vor urmări demonstațiile colaboratorilor de la Secția Etnografie privind confecționarea
la războiul de țesut a unor covorașe. Copiii vor confecționa și ei covorașe la gherghefe specifice
vârstei lor. Se va organiza o expoziție cu produsele șezătorilor de la fiecare grupă.
Activitatea nr.:4
Titlul activităţii: „MĂRȚIȘOARE VESELE”
Tipul activităţii: ateliere de lucru
Data/perioada de desfăşurare: martie 2019
Locul desfăşurării: GRADINITA ROZA VENERINI BACĂU
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc):
- 140 PRESCOLARI
- 10 CADRE DIDACTICE
Responsabil:..............................................
Beneficiari: DIRECTI: 140 prescolari, 10 cadre didactice, părinți
INDIRECTI: mass-media locala, invitati
Metode/mijloace de realizare: cautarea de obiecte vechi/ traditionale romanesti si
expunerea acestora intr/un ambient placut;
Modalităţi de evaluare: Realizarea unei expoziții cu vânzare a mărțișoarelor
confecționate de copii
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri
Actiunea „Mărțișoare vesele” are drept scop familiarizarea copiilor cu obiceiul străvechi
al mărțișorului, legenda acestu obicei, dar si dezvoltarea creativitatii, indemânării acestora
alături de reprezentanții Secției Etnografie a Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau,
parinti, cadre didactice din alte unitati, mass-media locala, diversi invitati.

227
Activitatea nr.:5
Titlul activităţii: „PICTURĂ PE LINGURI DE LEMN”
Tipul activităţii: ateliere de lucru
Data/perioada de desfăşurare: APRILIE 2019
Locul desfăşurării: GRADINITA ROZA VENERINI BACĂU
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc):
- 140 PREȘCOLARI
- 10 CADRE DIDACTICE
Responsabil:........................................
Beneficiari: DIRECTI: cadrele didactice si copiii
INDIRECTI: parinti, mass-media locala, invitati
Metode/mijloace de realizare: demonstrație, explicație, exercițiul
Modalităţi de evaluare: Expozitie
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri
Se vor urmări demonstațiile colaboratorilor de la Secția Etnografie privind pictura pe
linguri de lemn. Copiii vor realiza la rândul lor desene pe lingurile de lemn, specifice vârstei.
Se va organiza o expoziție cu produsele de la fiecare grupă.
Activitatea nr.:6
Titlul activităţii: SIMPOZION JUDEȚEAN „ÎNVĂȚĂM DATINI ROMÂNEȘTI”
Tipul activităţii: simpozion
Data/perioada de desfăşurare: MAI 2018
Locul desfăşurării: GRADINITA ROZA VENERINI BACĂU
Participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai
comunitatii etc):
- PRESCOLARI
- CADRE DIDACTICE
Responsabil:......................
Beneficiari: DIRECTI: prescolari, cadre didactice
INDIRECTI: mass-media locala, invitati
Metode/mijloace de realizare: lansare volum cu ISBN „Învățăm datini românești”
Modalităţi de evaluare: Expozitie desene „Învățăm datini românești”
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri
Organizatorii simpozionului, respectiv colectivul Grădiniței ROZA VENERINI
Bacău, vor lansa invitația participării la această activitate, unităților școlare din județul Bacău,
realizând parteneriate cu școlile și grădinițele înscrise. Cadrele didactice vor trimite câte un
proiect educativ sau un exemplu de bune practici realizat cu preșcolarii, pe tema „Datini și
obiceiuri strămoșești”. Acestea se vor publica în volumul cu ISBN „Învățăm datini românești”.
Cadrele didactice participante vor trimite și un număr de 3 desene reprezentative, cu aceeași
temă. Se vor oferi diplome și volumele tipărite.
Expoziția și lansarea volumului se vor realiza în cadru festiv la Grădinița Roza Venerini Bacău

D.9. Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului


Determinarea unui număr de 150 preșcolari să participe cu plăcere la activităţile în comun, pe ateliere
de lucru, precum și a aproximativ 100 de preșcolari de la grădinițele partenere, invitate la simpozion.
Dezvoltarea unor atitudini de colaborare şi cooperare între copii, cadre didactice, părinți și reprezentanți
ai comunității locale. Manifestarea clară şi accesibilă a sentimentului de prietenie, prelungit înspre
solidaritate și umanism. Rolul nostru este de a crea un cadru optim de desfăşurare şi de îndrumare a fiecărei
activităţi, lăsând loc spontaneităţii, originalităţii şi creativităţii elevilor preșcolari și școlari. Cultivarea în
rândul preșcolarilor a imaginii clare a dimensiunii frumuseţii relaţiilor de prietenie, eliminând prejudecăţile
și convingerile discriminatorii. Deviza proiectului este ,,Să acceptăm, să învăţăm de la alţii pentru că

228
învăţăm mai bine învăţând de la alţii’’.
D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului
Programul activităţilor şi activităţile realizate vor fi monitorizate periodic (anual) prin:
- întocmirea unui raport de activitate general ce va cuprinde gradul de implicare a grădinițelor partenere la
activități ;
- chestionare scrise aplicate la cel puţin 50% dintre părinţii copiilor implicaţi în proiect şi tuturor cadrelor
didactice din proiect, privind modul de derulare a proiectului;
- jurnalul proiectului (în care se vor aduna toate impresiile de la toate activităţile);
- articole publicate în revista gradinitei„Aripi de ingeri” şi alte reviste de specialitate;
- volumul aferent secțiunii 3 a simpozionului, volum ce va conține activități de bună practică a preșcolarilor,
descrise de cadre didactice.
- afişaj la nivelul fiecărei unităţi şcolare cu postere şi fotografii realizate pe parcursul derulării
Evaluarea proiectului se va face prin:
- observarea comportamentului copiilor implicați în activitățile proiectului, consemnarea acestor observații
de către cadrele didactice îndrumătoare, centralizarea acestora la finalul proiectului.
- rapoarte ale activităților derulate;
- participanții la activitățile concursului vor primi diplome;
D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului (max. 1500 caractere)
- evaluarea obiectivă a proiectului
- diseminarea corespunzătoare a rezultatelor proiectului
- atragerea de noi parteneri în proiect, atât în calitate de colaboratori, cât și de posibili finanțatori
D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în
timpul implementării proiectului
Prezentul proiect, cu activităţile şi rezultatele lui, va fi mediatizat în grădiniță, pagina de facebok,
comunitatea locală, pe site-urile unităților școlare implicate în proiect, publicarea unor articole în presa
locală.

229
Proiect educațional
„Hai la școală!”
Parteneriat grădiniță-școală

FORMULAR PROIECT EDUCATIV


Prof. înv. primar Istrate-Ștefănescu Adriana
Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului HAI LA ŞCOALĂ


B.2. Categoria în care − cultural- artistic X
se încadrează
proiectul: − tehnico-stiintific X
(bifaţi categoria în
care se încadrează − sportiv-turistic
proiectul
dumneavoastră) − cetatenie democratica

− altele (precizaţi)
( tot formularul se completează cu caracter 12 Times New Roman)

C. REZUMATUL PROIECTULUI/DESCRIERE

Prezentaţi următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:

1.Numar de elevi implicati


- 50 PRESCOLARI GRUPA MARE, 180 SCOLARI CLASELE preg- a IV ai Colegiul National ''
FERDINAND I '' BACĂU
2.Activitati : SPECTACOLE, ACTIVITATI PRACTICE, DEMONSTRATII ARTISTICE,
PREZENTARI VIDEO, CONCURSURI, EXPOZITII, VIZITE
3.Numar de parteneri
gradinita

(Max. 1500 caractere)


230
D. PREZENTAREA PROIECTULUI

D.1. Prezentati: analiza de nevoi, obiectivul general ale proiectului si precizaţi ţinta strategică a
PROIECTULUI din care derivă obiectivul general al proiectului
Argument justificare, context (analiză de nevoi) (max.1000 caractere)
Alegerea acestui proiect a fost justificată de necesitatea integrării cu succes a preşcolarilor în clasa
pregătitoare, care a trezit, dorinţa educatoarelor şi a invatatoarelor să colaboreze pentru asigurarea
continuităţii procesului de instruire şi de educare, cât şi adaptarea cu succes a copiilor preşcolari la
activitatea şcolară.

Obiectivul general /scopul


Colaborarea intre Colegiul National “Fedinand I ” BACĂU si gradinița de copii se va realiza pentru :
1.Reducerea impactului cu cerinţele şcolii;
2. Antrenarea resurselor umane în scop unitar;
3. Antrenarea preşcolarilor şi şcolarilor în activităţi comune;
4. Familiarizarea familiilor preşcolarilor cu cerinţele şcolii.

D.2. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului


OBIECTIVE
1. Promovarea dialogului şi a comunicării între preşcolari şi elevii celor două instituţii implicate
în proiect;
2. Dezvoltarea cooperării şi a colaborării între educatoare şi învăţătoare, urmărindu-se
armonizarea condiţiilor specifice fiecărei instituţii cu exigenţele sociale de ordin general;
3. Atragerea efectivă a preşcolarilor şi elevilor în organizarea unor activităţi cu caracrer
extracurricular, conducând la creşterea calitativă şi cantitativă a acestor activităţi;
4. Conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei;
5. Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale preşcolarilor şi elevilor prin expoziţii cu
lucrări plstice, dramatizarea unor poveşti;
6. Stimulareea interesului părinţilor copiilor prin implicarea directă şi indirectă în aceste
activităţi;

D.3. Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul


- prescolarii grupelor mari
- scolarii
- părinţii preşcolarilor

D.4. Durata proiectului

Un semestru

231
D.5. Descrieţi activităţile utilizând pentru fiecare activitate fişa de mai jos
Activitatea nr. 1
Titlul activităţii: Stabilirea graficului de activităţi pentru semestrul II
Tipul activităţii: masa rotundă, discutii intre coordonatori, cadre didactice- partenerii de proiect
Data/perioada de desfăşurare: IANUARIE
Locul desfăşurării: GRADINITA
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti
ai comunitatii etc):
- 5 CADRE DIDACTICE DE LA GRĂDINIŢA
- 6 CADRE DIDACTICE DE LA ŞCOALA
Responsabil:EDUCATOARE, ÎNVĂȚĂTOARE:
Beneficiari: DIRECTI: 50 prescolari, 2 cadre didactice inv. prescolar, 2 cadre didactic inv.
primar, 50 scolari.
INDIRECTI: parinti
Metode/mijloace de realizare: prezentare colaboratori, prezentare afisier dedicat acestui
proiect, explicatie, conversatie
Modalităţi de evaluare: Discutii cu prescolarii participanti la nivelul fiecarei grupe
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
Copiii, cadrele didactice de la grădiniţă si cele de la şcoală se vor intalni intr-un cadru oficial, unde
se vor cunoaste, se vor prezenta fiecare, copiii vor prezenta un micuţ spectacol. Invitaţii vor prezenta
obiectivele acestei colaborări între gradiniţă şi şcoală. Se va dezveli oficial panoul dedicat acestu
proiect unde se vor regasi toate informatiile referitoare la activitatile propuse a fi desfasurate pe
parcursul derularii parteneriatului.
Activitatea nr. 2
Titlul activităţii: „LECTORAT CU PĂRINŢII”;
Tipul activităţii: CONVORBIRI
Data/perioada de desfăşurare: FEBRUARIE
Locul desfăşurării: GRĂDINIŢA
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti
ai comunitatii etc):
-PĂRINŢII PREŞCOLARILOR
-2 CADRE DIDACTICE
Responsabil: EDUCATOARE: Beneficiari: DIRECTI: parinti, 2 cadre didactice
INDIRECTI: 50 prescolari
Metode/mijloace de realizare: discuţii între părinţi preşcolarilor, educatoare şi învăţătoarele de
la clasele a IV-a despre trecerea copiilor la un nou stadiu educaţional
Modalităţi de evaluare: chestionare completate de părinţi
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri.
Părinţii şi cadrele didactice, atât educatoarele cât şi învăţătoarea se vor întâlni la grădiniţa, iar la
şedinţa cu părinţii aceştia vor afla informaţii legate de activităţile şcolare ale copiilor în clasa
pregătitoare .

232
Activitatea nr. 3
Titlul activităţii: „PREGĂTIM MARTISOARE PENTRU PRIETENI ”
Tipul activităţii: ACTIVITATE PRACTICĂ
Data/perioada de desfăşurare: MARTIE
Locul desfăşurării:
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti
ai comunitatii etc):
- TOŢI PRESCOLARII GRADINITEI
- TOŢI SCOLARII
- 5 CADRE DIDACTICEDE LA INVATAMANTUL PRESCOLAR SI 6 CADRE
DIDACTICE INVATAMANTUL SCOLAR
Responsabil: EDUCATOARE, ÎNVĂȚĂTOARE:
Beneficiari: DIRECTI: prescolarii, cadrele didactice de la gradiniţă, cadrele didactice de la
şcoală, şcolarii
INDIRECTI: parinti
Metode/mijloace de realizare: activitate practică
Modalităţi de evaluare: Discutii şi expoziţie cu lucrări la nivelul fiecarei grupe, fiecărei clase
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri
. Preşcolarii vor confectiona mici cadouri pentru prietenii de la şcoală, la fel vor face şi şcolarii pentru
prietenii mai mici, pe care le vor dărui când vor merge în vizită la şcoală, respectiv la gradiniţă .
Activitatea nr. 4
Titlul activităţii: „VIN ŞCOLARII SĂ NE VADĂ”
Tipul activităţii: VIZITA ŞCOLARILOR ÎN GRĂDINIŢA
Data/perioada de desfăşurare: APRILIE 2015
Locul desfăşurării:
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti
ai comunitatii etc):
- 50 PRESCOLARI
- CADRE DIDACTICE DE LA ŞCOALA ŞI DE LA GRĂDINIŢA IMPLICATE ÎN
PROIECT
- 50 DE ŞCOLARI
Responsabil: EDUCATOARELE GRUPELOR MARI
Beneficiari: DIRECTI: prescolari, şcolari, cadre didactice
INDIRECTI: parinti
Metode/mijloace de realizare:ACTIVITATE DEMOSTRATIVĂ
Modalităţi de evaluare: Expozitie
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri
Copiii de la şcoală vor participa la o activitate demostrativă a colegilor mai mici de la gradiniţă,
unde vor observa cum lucrează micii lor prieteni.

233
Activitatea nr. 5
Titlul activităţii: „CU EMOŢIE VIZITĂM ŞI NOI ŞCOALA”-
Tipul activităţii: VIZITA PREŞCOLARILOR LA ŞCOALĂ
Data/perioada de desfăşurare: MAI
Locul desfăşurării: Colegiul National '' Ferdinand I''
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (cadre didactice, parinti, consilier scolar,
psihologi, etc):
- CADRE DIDACTICE
- PARINTI
Responsabil: EDUCATOARELE GRUPELOR MARI
Beneficiari: DIRECTI: CADRELE DIDACTICE, preşcolari, şcolarii
INDIRECTI:PĂRINŢI
Metode/mijloace de realizare:activitatăţi demonstrative.
Modalităţi de evaluare: expoziţie cu lucrările şcolarilor
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri
Copiii grupelor mari vor participa însoţiţi de doamnele educatoare la o lecţie demonsctrativă
a colegilor şcolari, vor vizita şcoala ,vor lucra împreună cu şcolarii.
Activitatea nr. 6
Titlul activităţii: CONCURS DESENE PE ASFALT
Tipul activităţii: EXERCITIU
Data/perioada de desfăşurare: IUNIE 2014
Locul desfăşurării: CURTEA GRADINITEI, CURTEA ŞCOLII
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti
ai comunitatii etc):
- 50 PRESCOLARI
- 50 ŞCOLARI
- 11 CADRE DIDACTICE
Responsabil: EDUCATOARELE GRUPELOR MARI, INVĂȚĂTOARE
Beneficiari: DIRECTI: 50 prescolari, 50 şcolari, 4 cadre didactice
INDIRECTI: parinti
Metode/mijloace de realizare: DESEN CU CRETA COLORATA
Modalităţi de evaluare: Aprecierea desenelor si inmânare de diplome
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri
Prescolarii impartiti pe echipe vor realiza desene pe asfalt in curtea gradinitei, iar şcolarii vor
face acelaşi lucru în curtea şcolii cu tema ”ACEASTA ESTE ŞCOALA MEA” , desene ce vor fi
apreciate şi răsplatite cu diplome.

D.5. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementarii proiectului


Implementarea acestui proiect a avut drept scop familiarizarea copiilor de la gradiniţă cu şcoala,
precum şi informarea părinţilor despre demersurile pe care trebuie să le realizeze pentru a înscrie
copilul în clasa I. In acelaşi timp învătătorii vor observa stilul de lucru al copiilor şi vor cunoaşte
familiile acestora. Promovarea dialogului şi a comunicării între preşcolari şi elevii va fi benefică
pentru evoluţia socio-afectivă ulterioară a acestora.

234
D.6. Prezentaţi modalitatea de monitorizare
şi de evaluare a rezultatelor proiectului

Programul activitatilor va fi afisat la vedere in gradinita si pe blogul gradinitei, parintilor si educatoarelor, cadrelor
didactice de la şcoală de catre echipa de proiect. Actiunile vor fi in amanunt planificate de catre responsabili si
implementate conform desfasurarii calendarului activitatilor. Evaluarea proiectului educativ va avea loc in primul rand
in urma fiecarei activitati iar ca si evaluare finala a proiectului vom realiza un blog dedicat acetui proiect educativ pe
care il vrem a fi model sau cel putin considerat informatie pentru colegi si cei interesati de astfel de proiecte .

D.7. Arătaţi care sunt beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului

BENEFICIARI DIRECTI: PRESCOLARII GRADINITEI, CADRE DIDACTICE ALE


GRADINITEI CARE CONDUC GRUPELE MARI, CADRELE DIDACTICE DE LA COLEGIUL
NATIONAL FERDINAND I BACAU.
BENEFICIARI INDIRECTI: PARINTI, FAMILIILE COPIILOR, MASS- MEDIA

D.8. Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să


le realizaţi în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia
Promovarea proiectului se va face prin intermediul blogului oficial al gradinitei , precum si prin
pliante, afise expuse in gradinita.

235
FIȘE, TESTE, TEZE
Autori - propunători:
1. PROF. GHETIE CRISTIAN-NICOLAE
2. PROF. VASILICHE CAMELIA
3. PROF. SPIRIDON GABRIELA
4. PROF. SECEHLI VERONICA
5. PROF. ROMAN NICOLETA-GEORGETA
6. PROF. ÎNV. PRIMAR CHEOREAN CARMEN
7. PROF. ÎNV. PREȘCOLAR PICIU NICOLETA-SILVIA
8. PROF. PALADE ALINA-ELENA
9. PROF. MARICA ELENA
10. PROF. ÎNV. PRIMAR MARCU DRAGOŞ-ADINEL
11. PROF. GHETIE MARIANA
12. PROF. ÎNV. PRIMAR CSATA JOLÁN

236
FIŞĂ DE LUCRU
-clasa a V-a -

Citeşte cu atenţie textul de mai jos, apoi rezolvă cerinţele:

„La circ în Târgul Moşilor


Pe gheaţa unui răcitor
Trăia voios şi zâmbitor
Un pinguin din Labrador.
-Cum se numea? – Apolodor.
-Şi ce făcea ? Cânta la cor.
Deci, nu era nici scamator,
Nici acrobat, nici dansator;
Făcea şi el ce-i mai uşor:
Cânta la cor. (Era tenor)
Grăsuţ, curat, atrăgător
În fracul lui strălucitor
Aşa era Apolodor.
Dar într-o zi Apolodor,
Spre deznădejdea tuturor
A spus aşa: -Sunt foarte trist!
Îmi place viaţa de corist
Dar ce să fac? Mi-e dor, mi-e dor
De fraţii mei din Labrador!
O, de-aş putea un ceas măcar
Să stau cu ei pe un gheţar ....”
( Gellu Naum, Cartea cu Apolodor)

Se cere:
1.Precizează titlul fragmentului.
2. Precizează un cuvânt cheie pentru fragmentul dat.
3. Notează ideea principală a textului.
4. Puneţi în ordine alfabetică următoarele cuvinte:
voios, fraţi, acrobat, cor, cânta;
5. Daţi antonimele cuvintelor:
vesel –
grăsuţ –
6. Precizează felul sunetelor ( vocale, semivocale şi consoane) din următoarele cuvinte:
Apolodor, trăia, stau, putea;
7. Arătaţi din câte litere şi din câte sunete sunt alcătuite cuvintele:

237
Apolodor, circ, ceas, gheţar;
8. Identifică, din text, cinci cuvinte din câmpul lexical al meseriilor (al ocupaţiilor);
9 . Precizează felul următoarelor propoziţii având în vedere alcătuirea lor şi aspectul predicatului:

a) Maria are un măr roşu.

b) El nu citeşte.

10. Scrie un text, de 10- 12 rânduri, în care să prezinţi o experienţă trăită de tine alături de Apolodor.
Nu uita!
-să prezinţi întâmplarea sub forma unei relatări;
- să existe introducere, cuprins şi încheiere, fiecare idee nouă să fie marcată printr-un alineat;

Jobs
238
Vocabulary practice

Prof. Vasiliche Camelia

EXERCISES

1. Complete the missing letters (Completeaza literele care lipsesc).

Dri _ er Mail_an
Wor_er Chau _ _ eur
Accoun_ant Ju _ ge
Poli_eman Co_ _ ch
Law_er Bro _ _ r
Tea_ her Engin _ _ r
Far_ er Nur_ e

2.Write the words ( Scrieţi cuvintele corespunzătoare):

………………. …………….. ………………. …………….. ………………

……………… ……………. …………….. ………………. ……………..

………………. ………………. ………………… ……………… / …………………

239
3. Fill in the sentences with the words in the table (Completaţi propoziţiile cu cuvintele din tabel).

nurse / mailman / policeman / baker / cook / policewoman / carpenter /


teacher/
accountant / lawyer / teacher

My mother is a ______________ .
My grandfather is an ____________ .
Jane is a _____________ .
His brother is a ______________ .
Their friend is a _____________ .
That man is a ____________ .
Those girls are ______________ .
They aren’t ______________ .
She is a ______________ .
I am a _____________ .

4. Answer the questions after the model ( Răspundeţi la întrebări urmând modelul de mai jos).

What do you do for a living?


I am an engineer.

a) What does your mother do for a living?


_________________________________________
b) What is your occupation?
_________________________________________
c) What is your father’s occupation?
_________________________________________
d) What does your brother do for a living?
_________________________________________
e) What is your aunt’s occupation?
_________________________________________

5. Find words which express occupations ( Găseşte cuvinte care exprimă ocupaţii).

D R I V E R W A P E T P
W S Y W P F E C O L E O
O D T R O A R C I A N L
R F E T I R T O U W G I
K G A Y U M Y U Y Y I C
E H C U Y E U N T E N E
R J H I H R I T R R E M
W K E O G F O A E E E A
Q L R P F D P N W C R N
M A I L M A N T W O T K
C A R P E N T E R O H L
Q P A I N T E R Q K J M

240
6. Arrange the following letters in order to make up words ( Aranjează literele de mai jos astfel
încât să construiţii cuvinte).

t,a,c,c,o,u,n,a,n,t _____________________
k,a,b,e,r, _____________________
y,w,l,e,r,a ____________________
m,n,a,p,l,o,i,c,e _____________________
n,m,a,i,l,m,a _____________________
c,t,e,a,e,h,r _____________________

7. Arrange the following words in order to make sentences (Aranjeaza cuvintele astfel încât să
construieşti propoziţii).

a) she,nurse,a,is. _______________________
b) they, farmers, are. _______________________
c) mother,a,my,is,policewoman . _______________________
d) his, an, is,father,engineer. _______________________
e) brother, cook, is, a,your. _______________________
f) I,teacher, am, a. _______________________
g) is, doctor,uncle, my, a. _______________________

8. Write the words that begin with these letters (Scrieţi cuvintele care încep cu aceste litere):

Tea___________ Mail____________
Ba___________ Law_____________
Poli_________ Nu_____________
Dri_________ Carp____________
Wor_______ Eng____________
Pain_________ Far_____________

9. Translate into English (Traduceti in limba engleza).

a) Mama mea este asistenta.


_____________________________________
b) Tatal tau este avocat.
____________________________________
c) Unchiul tau este politist.
____________________________________
d) Bunicul ei este muncitor.
____________________________________
e) Matusa ei nu este inginera.
____________________________________
f) Fratele vostru este bucatar.
____________________________________
g) Nepotul meu este tamplar.
____________________________________
e) Este nepoata ei profesoara?
____________________________________

10. Answer the following questions following the model (Răspundeţi la întrebările de mai jos după
model ).

241
Is your mother a doctor? (nurse)
No, she is a nurse.
Is your motehr a teacher ? (teacher)
Yes, she is a teacher.

a) Is your sister a teacher? (tailor)


________________________________________
b) Is your father a policeman? (lawyer)
________________________________________
c) Is your grandmother a worker? (teacher)
________________________________________
d) Is your brother a mailman? ( mailman)
________________________________________
e) Is your uncle an engineer ? ( teacher)
________________________________________
f) Is your aunt a baker? ( accountant)
________________________________________
g) Is your cousin a lawyer ? ( painter)
________________________________________

11.Talk about your family member’s occupations ( Vorbeste despre ocupatiile membrilor familiei
tale).

My mother is a ________________________________________________________
My father ____________________________________________________________
I ___________________________________________________________________
My grandmother _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

12. Choose the correct answer ( Alegeţi răspunsul correct):

− Where does a receptionist work?


a. at the post office
b. in a bakery
c. in a hotel
− Where does a cashier work?
a. at a school
b. in a supermarket
c.at the police station
− Where does a headmaster work?
a. in a school
b. at the office
c. at the newsagents

242
− What does a plumber do?
a. repairs pipes
b. makes furniture
c. arrests thieves
− Where does a porter work?
a. in a bakery
b. at a hotel
c. at a school
− Where does a manager work?
a. at the police station
b.in the park
c. in an office
− Where does a pilot work?
a. on an airplane
b. at the train station
c. in a restaurant

− Where does a waiter work?


a.on a bus
b. in a restaurant
c. on an airplane
− Where does an actress work?
a. at the cinema
b.at the theatre
c. in a sports centre
− Where does an artist work?
a. in a restaurant
b. at the cinema
c. in a studio

13.What is my job (Care este ocupatia mea)?

1. I work in an office. I type letters and answer the phone. .............................


2. I go to court and defend people’s rights. .............................
3. I work in a hospital and take care of sick people. .............................
4. I work in a school and help people learn. .............................
5. You pay me when you buy something at the store. .............................
6. I take care of sick animals. .............................
7. I put out fires. .............................
8. I wear a uniform and a badge. I help keep your neighborhood safe. .............................
9. I help keep your teeth clean. .............................
10. I deliver letters and packages to your home. .............................

Bibliography:

www.manythings.org/vocabulary

The Express Picture Dictionary for Young Learners, by Elisabeth Gray, ed. Express Publishing
243
Fişa de evaluare finală
clasa a II-a

Citeşte textul cu atenţie pentru a răspunde la întrebări.

Dumbrava minunată
de Mihail Sadoveanu
(fragment)

„Lizuca se opri, cu inima bătând; apoi, văzând că Patrocle rămâne nepăsător, înţelese că nu-i
nici o primejdie.
— Eu, cu Patrocle, nu mă tem de nimica, murmură Lizuca şi trecu puntea.
Văzu o clipă în apă o fetiță fantastică şi un căţel ciudat. Şi fără să se mire prea mult, intră în
iarba dumbrăvii.
Mesteceni, plopi şi ulmi se ridicau la deal pe costişă, cu ramurile încurcate şi neclintite în
vâltoarea asfinţitului. De acolo de sus, curgea parcă pe sub arcurile ramurilor un păienjeniş de ape
trandafirii. Şi în tăcerea poieniţelor, pe un gheb de pădureţ bătrân, o ciocănitoare vesti sosirea
drumeţilor.
Ca şi cum erau aşteptaţi, păsărele mărunte apărură legănându-se pe vârfuri mlădioase de
sânger. Priveau pe Lizuca cu ochişori ca vârfuri de ace şi-o întrebară toate deodată ce caută în
împărăţia lor.
Însă Patrocle era acolo. Ridicându-se pe picioarele de dinapoi, hămăi la ele de două ori şi le
ameninţă cu laba. Râzând mărunţel, păsărelele se făcură nevăzute. Dar în furca unui mesteacăn
apăru alt stăpân al locului: un mierloi mirat, care se uita la fetiţă când cu ochiul drept, când cu cel
stâng. Era negru şi cu ciocul galben.”

SUBIECTUL I - Înțelegerea textului

1. Răspunde în scris la următoarele întrebări:

a) Cine este autorul textului de mai sus?


b) Care este titlul textului ?
c) Ce a văzut Lizuca în apă?
d) Ce copaci se aflau pe costişă?
e) De cine au fost întâmpinaţi cei doi drumeţi în dumbravă?

2. Găsește în textul dat:


a) două însușiri ale ramurilor;
b) două însușiri ale mierloiului.

3. Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător pentru următoarele cuvinte:


primejdie, murmură, ramurile, a vesti, drumeţ;

4. Scrie cuvinte cu înțeles opus pentru cele subliniate în text.

244
5. Găsește întrebarea potrivită pentru următorul răspuns: O ciocănitoare vesti sosirea drumeţilor.

6. Propoziție scrisă cursiv în text are __________ cuvinte.

7. Ordonează alfabetic următoarele cuvinte:


ulmi, înţelese, primejdie, ciocănitoare, mierloi, apăru, fetiţa, plopi, deal, stâng;

SUBIECTUL al II- lea - Elemente de construcție a comunicării

1. Identifică în text cinci cuvinte care conţin grupurile de litere învăţate, apoi desparte-le în silabe.

2. a) Corectează greșelile strecurate în următorul enunţ și transcrie-l corect.


lizuca şi patrocle sau rătăchit în dunbravă

b) Ordonează cuvintele următoare pentru a obţine un enunţ, apoi transcrie corect enunţul
obţinut:
Patrocle, împreună, nu se temea, Lizuca, când, cu, pericole, era, de;

3. a) Alcătuiește un enunț în care cuvântul,,ochi” să aibă alt sens decât cel din text.

b) Alcătuieşte câte un enunţ, conform cerinţelor:

 ,, într- o” să fie situat la începutul unei propoziții de 5 cuvinte;

 ,, dintr- un” să fie situat în interiorul unei propoziţii interogative.

c) Alcătuieşte câte un enunț cu fiecare dintre cuvintele: sa, s-a, sau, s-au.

4. a) Cuvântul ,, păienjeniş” are _____ vocale şi ______ consoane.

b) Găsește, în text, cuvinte care respectă următoarele construcții: CVCVCC, CCVCVVVCV,


CVCVCV.

c) Scrie numărul de silabe, sunete și litere pentru cuvintele: ramurile, ciocul, stâng, dumbravă,
ochişori.

SUBIECTUL al III- lea - Scriere creativă

Imaginează-ți un dialog de cel puțin 10 propoziții, între tine şi Lizuca, în care să vorbiţi
despre motivul plecării ei de acasă. Găseşte un titlu potrivit.

La elaborarea textului se va avea în vedere:

➢ Alegerea unui titlu potrivit, în legătură cu conţinutul textului


➢ Exprimare coerentă, cu înţeles; respectarea cerinței
➢ Ordonarea propoziţiilor într-un text
➢ Aşezarea corectă în pagină

245
➢ Evitarea repetiţiilor
➢ Scrierea fără omisiuni /adăugiri /inversiuni de litere în cadrul cuvintelor, scrierea cuvintelor
cu majusculă
➢ Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie

246
Numele și prenumele elevului________________________________________

TEST

Contabilitate generală - Clasa a X-a


PARTEA I ____________________________________________________(30 de puncte)
A. Încercuiţi varianta de răspuns corectă: 15 puncte
1. Un cont de activ prezintă sold final:
a. creditor
b. debitor
c. se soldează
d. b sau c.
2. Soldul final creditor al unui cont se determină ca:
a. diferenţă dintre soldul iniţial si rulajul contului
b. diferenţă între total sume debitoare şi cele creditoare
c. suma dintre soldul iniţial si rulajul contului
d. diferenţă între total sume creditoare şi cele debitoare
3. Pentru un cont de pasiv, total sume debitoare se calculează:
a. Sold iniţial + Rulajul debitor
b. Sold iniţial + Rulaj creditor
c. Rulajul debitor
d. Sold iniţial - Rulajul creditor

B. Citeşte următoarele enunţuri şi notează cu litera A, dacă le consideri adevărate şi cu litera F dacă
le consideri false. 15 puncte

1. Un cont de pasiv începe să funcţioneze prin a se credita.


2. Rulajul contului reprezintă existentul iniţial şi mişcările din timpul lunii.
3. Un cont de activ se creditează cu ieşirile elementelor de activ.

PARTEA a II-a _________________________________________________(60 de puncte)


1. O societate prezintă următoarea situaţie patrimonială iniţială:
- „Materii prime” 2.000 lei
- „Furnizori” 5.000 lei
- „Credit bancar” 10.000 lei
- „Casa în lei” 3.000 lei
- „Cont la bancă” 10.000 lei
În cursul lunii se înregistrează următoarele operaţii economice:
a) Achiziţie de materii prime în valoare de 4.000 lei.
b) Achitare furnizor în numerar în valoare de 1.000 lei
c) Ridicare numerar de la bancă în valoare de 2.000 lei.
d) Consum de materii prime în valoare de 1.000 lei
e) Rambursare credit bancar prin contul bancar în valoare de 1.500 lei
Întocmiţi T-eurile pentru conturile: „materii prime”, „furnizori”, „credit bancar”, „casa în lei”
si „cont la banca”. 50 puncte
2. Precizaţi regula de funcţionare a conturilor de activ. 10 puncte
Se acorda 10 puncte din oficiu !
☺ SUCCES !!! ☺

247
FIŞĂ DE LUCRU
-clasa a VIII-a
-subiectul, predicatul, subiectiva, predicativa-

1.Subliniaţi predicatele şi precizaţi felul lor:


a) Matei este mecanic.
b) Matei este la şcoală.
c) Matei este îmbătrânit.
d) Matei este chemat la director.
e) Ionel a ajuns la bunici.
f) El a rămas acasă.
g) Eu voi deveni medic.
h) Ea se va face învăţătoare.

2. Subliniaţi subiectele şi precizaţi prin ce parte de vorbire se exprimă:


a) Al meu a venit.
b) Cartea este interesantă.
c) De reparat nu este greu.
d) Nici unul n-a venit.

3. Precizaţi ce funcţie sintactică au cuvintele subliniate. Realizaţi expansiunea lor, delimitaţi


subordonatele obţinute şi precizaţi felul lor.
a) Harnicul departe ajunge.
b) El este câştigător.

4. Identificaţi subordonatele şi precizaţi felul lor. Contrageţi subordonatele şi arătaţi ce funcţie


sintactică au cuvintele obţinute.
a) Matei a ajuns ce şi-a dorit.
b) Cine a muncit va avea rezultate bune.

5. Alcătuiţi fraze în care subiectiva şi predicativa să fie introduse prin pronumele relativ „care”.

6. Alcătuiţi fraze în care subiectiva şi predicativa să aivă ca element regent verbul a rămâne.

248
7. Identificaţi propoziţiile şi precizaţi felul lor, precizaţi propoziţia regentă şi elementul regent.

a) Care a învăţatacum scrie.


b) El pare că este supărat.
c) Maria se face ce îşi doreşte.
d) Bineînţeles că toţi veţi lua zece.

249
PROBĂ DE EVALUARE

clasa a III-a

Chiorean Carmen

Școala Gimnazială „Avram Iancu, Târnăveni, Mureș

1. Înlocuiește substantivele cu pronume personale potrivite:

Maria desenează frumos. .........................................................................................

Copiii se jucau. ..........................................................................................

Fratele meu studiază. ..........................................................................................

Mâine voi merge la fete. ..................................................................................

2. Completează tabelul:

pronume personal, persoana a III-a număr singular


pronume personal, persoana a II-a număr plural
pronume personal, persoana I, număr singular
pronume personal de politețe, persoana a III-a număr
plural

3. Alcătuiește propoziții cu următoarele pronume:

-pronume personal, persoana a II-a , număr singular

................................................................................................................................

-pronume personal, persoana I , număr plural

................................................................................................................................

-pronume personal, persoana a III-a , număr plural

................................................................................................................................

-pronume personal de politețe, persoana a II-a , număr singular

................................................................................................................................

250
4. Transcrie propozițiile următoare, înlocuind pronumele personale cu pronume
personale de politețe:

Tu ai fost la cinema? ........................................................................................

La ei în casă este foarte curat. ...............................................................................

Mâine voi merge la ea. ..........................................................................................

Voi sunteți primii. ........................................................................................

5. Subliniază și apoi analizează după model, pronumele personale.

- Tu ești elev în clasa a III-a?

- Da. Dumneavoastră sunteți profesor?

- Sunt învățător. Ce poți să spui despre el, despre ea, despre dânsul și despre
dânșii?

- Toți sunt colegii mei de clasă și învață foarte bine.”

Model: tu = pron. pers., pers. a II-a, nr. sg.

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...............................................................................................................

6. Subliniază pronumele personale.

Noi culegem cireșe rumene și le așezăm în panere noi.

Mâine voi merge la pescuit cu nea Miron.

Ei, dar ce frumos ai cântat!

Cu noi caiete se îndrepta Viorela spre școală.

251
DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ

ITEM FB B S
1. Înlocuiește toate substantivele Înlocuiește 3 -4 Înlocuiește 2
cu pronume substantive substantive
2 Scrie corect toate pronumele Scrie corect 3-4 Scrie corect 2
pronume pronume
3 Alcătuiește 4 propoziții Alcătuiește 3 Alcătuiește 1- 2
folosind corect pronumele propoziții corecte propoziții corecte
4. Înlocuiește corect 4 pronume. Înlocuiește corect Înlocuiește corect
3 pronume. 1-2 pronume.
5 Analizează corect 4-5 pronume Analizează corect Analizează corect
3 pronume 1- 2 pronume
6. Subliniază un pronume - -

252
PROF.ÎNV.PREȘCOLAR : PICIU NICOLETA SILVIA
G.P.P ,,MICUL PRINȚ,” PITEȘTI, ARGEȘ
FISA DE EVALUARE - GRUPA MARE

1. Colorează pe primul rând : cu roșu pătratul unde găsești cifrele : 1, 3, 5, 7, 9 - ce


observi?
iar pe al doilea rând: cu albastru pătratul unde găsești cifrele : 2, 4, 6, 8, 10 - ce observi?

3 8 1 5 2 9 8 7 9
10 7 4 6 5 2 8 9 1

2. Scrie în căsuţe numărul elementelor din fiecare diagram (folosește linii ):

*** **
*** *
**
**
**
3.Taie sau desenează , să rămână câte elemente iți arată cifra :
*
7
3
6

5
8
9
4
2

253
FIȘĂ DE LUCRU - REPREZENTAREA GRAFICĂ A DATEOR STATISTICE

Profesor de matematică

Palade Alina Andreea

Liceul Tehnologic Cisnădie

1. Diagrama structurală alăturată reprezintă un studiu, efectuat pe 1000 de pacienți, privind efectele unui nou medicament împotriva
cancerului.

a) Să precizeze variabila statistică și valorile ei;

b) Să se determine frecvențele relative; .

c) Să se reprezinte grafic seria statistică prin coloane.

100%
14%
80% 18%
60%
40%
68%
20%
0%
Exercitiul 1 - dreptunghi
de structura

Efect pozitiv Efect negativ Niciun efect

2. S-a realizat un sondaj pe 120 de elevi de clasa a XII-a privind modalitatea (mijlocul de transport) de a ajunge la şcoală.
Rezultatele acestuia sunt redate în tabelul de mai jos:

Modalitate ( mijloc Pe jos Cu bicicleta Cu mijloace de Cu autoturismul


de transport) transport în comun personal

Număr elevi 65 15 32 8

Frecvența relativă

a) Cu cât este egală populația ( efectivul populației) în acest caz?

b) Să se completeze tabelul cu frecvența relativă fi corespunzătoare valorilor xi ;


c) Să se reprezinte grafic seria statistică prin: diagramă circulară sau diagramă prin benzi.

d) Folosind datele din diagrame precizați: procentul elevilor care merg acasă pe jos și indicați procentul elevilor care merg acasă
cu autoturimul personal și precizați ( din tabel) numărul acestora.

254
3. S-au determinat grupele sanguine ale unui lot de donatori și a rezultat seria statistică:

A A B O O B AB B AB O.

a) De ce tip de variabilă este alcătuită seria statistică ( cantitatică - poate fi măsurată sau calitativă - nu poate fi măsurată)?

b) Realizați tabelul statistic corespunzător seriei;

c) Reprezentați grafic seria statistică prin diagramă circulară.

4. Elevii clasei a VIII -a A din Școala Nr. 18, din Sibiu, la începutul anului școlar 2017/2018 au dat un test la matematică obținând
următoarele rezultate:

Nota 2 3 4 5 6 7 8 9

Număr elevi 1 2 2 5 7 5 2 1

Frecvența
relativă
4% 20% 20% 4%

a) Să se determine populația;

b) Să se completeze rubrica frecvența reletivă a tabelului de mai sus;

c) Să se reprezinte grafic seria statistică prin coloane.

5. Primăria unui oraş a făcut un studiu cu privire la numărul de apartamente cu 2, 3 şi 4 camere construite în anul 2017, rezultatele
fiind prezentate prin diagrama de mai jos:

26%
Ap. cu 2 camere
46% Ap. cu 3 camere
Ap. cu 4 camere
28%

a) Să precizeze variabila statistică și valorile ei;

b) Să se determine frecvențele relative; .

c) Să se reprezinte grafic seria statistică prin dreptunghi de structură.

255
REZOLVARE (reprezentarea grafică a datelor statistice)

Exercitiul 1 - diagrama prin coloane


80%

60% Exercițiul 2 - diagrama prin benzi

40% Aut. personal

Transport in comun
20%
Cu bicicleta
0%
Pe jos
Efect pozitiv Efect negativ Niciun efect
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Pe jos Cu bicicleta
Transport in comun Aut. personal

Exercițiul 3- diagrama circulară


Grupa sanguina

20% 20% A
B
O
30% 30%
AB

Exercitiul 4 - diagrama prin coloane


Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5
Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9
28%

20% 20%

8% 8% 8%
4% 4%

256
SUBSTANTIV, VERB, PRONUME – FIŞE DE LUCRU DIFERENŢIATE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂIUŢI

PROFESOR MARICA ELENA

FIŞĂ DE LUCRU- GRUPA 1/ 2

1.Construiţi propoziţii în care verbele a veni şi a vorbi să fie la modul indicativ timp perfect simplu .
2.Alcătuiţi un enunţ cu verbul a apărea la modul indicative,timp viitor .
3.Indicaţi cele trei valori ale verbului a fi . Construiţi câte un enunţ cu fiecare .
4.Alcătuiţi propoziţii cu verbul a repara la modurile nepersonale .
5.Construiţi două propoziţii în care substantivul brad să fie nume predicativ şi să stea pe rând în cazurile nominativ şi acuzativ .
6.Construiţi un enunţ cu un substantive în cazul dativ cu funcţia sintactică de complement indirect.
7.Construiţi propoziţii cu ortogramele mi-i/mii, nea/ne-a, l-or /lor.
8.Construiţi enunţuri cu ortogramele sa/s-a, săi/să-i..
9.Alcătuiţi propoziţii în care cuvântul o să fie pe rând pronume personal, şi articol nehotărât.
Redactează o copunere de 6-7 rânduri despre ceea ce ţi-ai dori să ajungi în viaţă. În compunerea ta vei integra verbe la moduri
10.
diferite pe care le vei sublinia şi analiza din punct de vedere morfologic şi sintactic.
FIŞĂ DE LUCRU – GRUPA 3

1. Precizează conjugarea verbelor din textul următor:


“ Stăpâne , te văd trist că nu poţisă faci ce ţi-a poruncit împăratul , iată , mai sunt trei zile până să se împlinească sorocul ce ţi-a
dat lasă-mă pe mine să o fac.”
2. Scrie formele verbelor date la modul infinitiv ,forma negativă şi alcătuţi propoziţii cu ele : a crede, a termina, a învăţa, a citi, a
cauta.
3. Scrie participiul verbelor : a face, a scrie, a lăuda, a plânge.
4. Formeaza substantive collective de la cuvintele date cu ajutorul sfixelor : tânăr, lemn, alun, ţăran porumb, brad,
5. Scrie o propoziţie în care să existe un substantiv provenit din adverb.
6. Completaţi spaţiile punctate cu formele potrivite ale pronumelui reflexiv:
Râde de al9ii dar… nu …vede.
-…. Îmbrac şi apoi… fac temele.
…încălţă …. potrivi rucsacul în spate şi ieşi vessel .
7. Completaţi enunţurile cu pronumele posesive :
Ghetele mele sunt maro iar… sunt negre.
Camerele … au vedere spre mare .
El m-a întrebat unde au fost ….
8. Conjugaţi verbele a crea si a lucra la modul condiţional optativ timpurile present şi perfect.
9. Alcătuţi prpozţii cu ele.
10. Alcătuiţi o compunere în care să folosiţi verbe, substantive şi pronume cu titlul Ziua mamei.

257
FIŞĂ DE LUCRU – GRUPA 4/GRUPA 5

1. Identificaţi verbele din enunţurile :


Nu l-aş fi certat dacă nu greşea.
Ei au fost pe stadion .
Vor dori şi ei îngheţată.
2. Subliniaţi verbele din fragmentul de mai jos :
Acuş avem să dăm peste o fântână cu apă dulce şi rece ca gheaţa.
3. Conjugaţi verbul a scrie la modul indicativ timpurile pefect compus , imperfect şi prezent
4. Completaţi spaţiile punctate cu formele de genitive dingular ale substantivelor: câmpie, discuţie, hârtie,poezie
Tabloul înfăţişa cu multă expresivitate imaginea… în amurg.
A urmărit cu deosebit interes desfăşurarea … .
Datoria lui era să verifice calitatea …
A citit una câte una toate strofele … .
5. Corectaţi pe caete greşelile din enunţurile :
Rochia lui Sanda este modernă.
Mama la copiii aceeia lucrează în comerţ.
În fiecare dimineaţă aleargă dupe tramvai.
6. Identificaţi substantivele colective :
Zise Moş Luca învârtindu-se ca pe jăratic de răul ţânţărimei .
7. Alegeţi forma corectă a pronumelui personal în enunţurile :
V-a/va spus unde este .
Nu ştiu unde l-a/la pus.
Vii / vi-i la noi?
8. Completaţi spaţiile libere cu pronumele posesive :
Cărţile … sunt pe masă.
Am ascultat discuţiile….
A ascultat sfatul părinţilor …
9. Completaţi spaţiile libere cu unul din cuvintele :sa/s-a; săi/să-i
Hotărârea … fusese aprobată de toţi dar pe urmă … răzgândit.
Părinţii … au hotărât … spună adevărul.

10. Completaţi propoziţiile cu forme potrivite ale pronumelui demonstrativ.


…. a venit imediat.
Am citit răspunsurile …
Vinovatul este …
I-am văzut pe …

258
TEST DE EVALUARE FINALĂ
DISCIPLINA MATEMATICĂ
CLASA a II-a

Prof. înv. primar Marcu Dragoş Adinel


Şcoala Gimnazială Giuvărăşti, Olt

Numele şi prenumele elevului...........................................................................


Data: ………………………..
Timp de lucru efectiv: 30 minute
Partea I

1. Scrie cu cifre numerele:


- două sute şapte-.................
- cinci sute patruzeci şi doi-..............
- o mie-...................

2.Compară următoarele numere, folosind semnul corespunzător:


322……322 506………605 81……28

3.Scrie toate numerele cuprinse între 0 şi 100 care au cifra zecilor 7.


........................................................................................................................................
....................................................................................................

Partea a II-a
4. Află numărul:
-cu 25 mai mare decât 71
.......................................................................
-cu 154 mai mic decât 479
......................................................................
-cu 305 mai mare decât 628
.....................................................................

5. Într-o livadă s-au plantat 82 gutui şi cu 35 mai mulţi peri.


Câţi pomi s-au plantat în total ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..

259
6. Află lungimea unui gard care împrejmuieşte un teren sub formă de pătrat cu latura
de 100 metri.
........................................................................................................................................
...................................................................................................
.....................................................................................................................

7. Încercuieşte activitatea care durează mai mult:


să citeşti 3 pagini sau să citeşti 7 pagini
să rezolvi 10 probleme sau să rezolvi 8 probleme
să decupezi o floare sau să decupezi 5 flori

260
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE
MATEMATICĂ
CLASA a II-a
Descriptori de performanţă
ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
1. Răspuns corect şi Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns
complet scrie corect scrie corect scrie incorect nu
corect cele 3 corect 2 corect 1 număr. scrie niciun
numere. numere. număr.
2. Răspuns corect şi Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns
complet compară corect compară corect compară incorect nu
corect cele 3 corect 2 perechi corect 1 compară corect
perechi de numere. de numere. pereche de nicio pereche
numere. de numere.
3. Răspuns corect şi Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns
complet scrie corect scrie corect scrie incorect nu
corect toate corect 6-8 corect 3-5 scrie niciun
numerele. numere. numere număr.
4. Răspuns corect şi Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns
complet află corect află corect află incorect nu
corect cele 3 corect 2 corect 1 număr. află niciun
numere. numere. număr.
5. Răspuns corect şi Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns
complet rezolvă corect rezolvă corect rezolvă incorect nu
corect problema problema cu problema cu rezolvă
redactând planul unele erori. mai multe erori. problema.
de rezolvare.
6. Răspuns corect Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns
află lungimea corect află corect află incorect nu
gardului precizând lungimea lungimea află lungimea
unitatea de gardului fără a gardului cu gardului.
măsură. preciza unitatea erori de calcul,
de măsură. fără a preciza
unitatea de
măsură.
7. Răspuns corect şi Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns
complet corect corect incorect nu
încercuieşte corect încercuieşte încercuieşte încercuieşte
cele 3 activităţi. corect 2 corect 1 corect nicio
activităţi. activitate. activitate.

EVALUARE FINALĂ
ITEMI CALIFICATIV
-Rezolvă integral şi corect 7 itemi. FOARTE BINE
-Rezolvă integral şi corect 5-6 itemi şi BINE
incorect sau parţial 1-2 itemi.

261
-Rezolvă integral şi corect 3-4 iemi şi SUFICIENT
incorect sau parţial 3-4 itemi.
-Rezolvă integral sau parţial 1-2 itmi, INSUFICIENT
restul incorect.

MATRICEA DE SPECIFICAŢII
Conţinuturi- Cunoaştere Înţelegere Aplicare
Obiective
1.Numerele naturale
de la 0 la 1000:
formare, citire,
scriere, comparare, X X
ordonare.(3 itemi)
2. Adunarea şi
scăderea numerelor X
naturale ( 1 iem)
3.Probleme care se
rezolvă prin operaţii
cunoscute ( 1 item) X X
4. Unităţi de măsură ( X X
1 item)
5. Elemente intuitive
de geometrie ( 1 X X
item)

262
TEST DE EVALUARE FINALĂ

MATEMATICĂ – CLASA a IV-a

An şcolar ..................................

Prof. înv. primar Marcu Dragoş Adinel

Şcoala Gimnazială Giuvărăşti, Olt

1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:


❖ Cel mai mare număr natural de şase cifre distincte este:
a) 999.999 b) 998.998 c) 987.654
❖ Scris cu litere, numărul 216.031 este:
a) douăsute şaisprezece mii trei zeci şi unu
b) două sute şaisprezece mii treizeci şi unu
c) două sute şasesprezece mii treişunu
❖ Succesorul numărului 45.309 este:
a) 45.308 b) 45.310 c) 45.400
❖ Suma numerelor 9.789 şi 32.234 este:
a) 42.023 b) 22.445 c) 42.013
❖ Împătritul numărului 36 este:
a) 40 b) 32 c) 144

2. Stabileşte valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii, scriind în dreptul fiecăreia un A


pentru Adevărat şi un F pentru Fals.

❖ Diferenţa numerelor 13.675 şi 10.587 este 3.088. ___


❖ Numerele 502.502 şi 502.520 sunt egale. ___
❖ Rezultatul calculului 525 – 81 : 3 + 76 este 600. ___
❖ Fracţia corespunzătoare desenului este 4 ___
aa5

❖ Lungimea săriturii unui copil la educaţie fizică


poate fi de 8 metri. ___
3. Uneşte printr-o săgeată fiecare operaţie din coloana A cu rezultatul corespunzător din
coloana B

263
38.637 + 50.353 = 2.126
425.607 – 346.938 = 88.990
1.304 + 822 = 78.669
57 x 28 = 138
670 x 26 = 17.420
966 : 7 = 1.596

4. Află numerele necunoscute:


d + 228 = 1.327 c x 9 = 369 f : 4 = 135
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________

5. Completează cu răspunsurile corecte


❖ Rezultatul calculului 255 : (65 – 60) + (80 : 4 + 256 x 0) : 2 este ___
❖ Au trecut 3 săptămâni şi 5 zile de când nu am văzut-o pe Lucia. Au trecut, deci, ______
zile.
❖ Corpul geometric care are 6 feţe în formă de dreptunghi, 8 vârfuri şi 12 muchii se
numeşte _______________________.
❖ Secolul este un interval de timp format din _____ ani.

6. La un chioşc s-au adus 324 de ziare şi reviste. Numărul ziarelor este de 5 ori mai mare
decât cel al revistelor. Câte ziare şi câte reviste sunt la chioşc?
Rezolvare
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________________________

264
PROBĂ DE EVALUARE FINALĂ

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

MATEMATICĂ – CLASA a IV-a

NR.
FOARTE BINE BINE SUFICIENT
ITEM
Încercuieşte răspunsul Încercuieşte răspunsul Încercuieşte răspunsul
1. corect în toate situaţiile corect în 4 dintre corect în 2-3 dintre
date. situaţiile date. situaţiile date.
Stabileşte corect valoarea Stabileşte corect Stabileşte corect
de adevăr a celor 5 valoarea de adevăr a 4 valoarea de adevăr a 3
2.
propoziţii date. propoziţii din cele date. propoziţii din cele
date.
Asociază corect elementele Asociază corect patru Asociază corect trei
din coloana A cu cele din elemente din coloana elemente din coloana
3.
coloana B. A cu cele din coloana B. A cu cele din coloana
B.
Află toate numerele Află două numere Află un număr
4.
necunoscute. necunoscute. necunoscut.
Completează corect toate Completează corect 3 Completează corect 2
5.
cele 4 spaţii lacunare. spaţii lacunare. spaţii lacunare.
Rezolvă corect problema, Întocmeşte corect Întocmeşte corect
utilizând metoda grafică. desenul, dar rezolvă desenul, dar are erori
6.
parţial problema. în rezolvarea
problemei.

265
Test de evaluare finală
Limba şi literatura română – clasa a IV-a
An şcolar: ..................................
Prof. înv. primar Marcu Dragoş Adinel
Şcoala Gimnazială Giuvărăşti, Olt

Citeşte cu atenţie textul următor:


„Un neguţător din cetatea Florenţa, din Italia, mergea în ţara lui cu multe lucruri scumpe şi cu o
mare sumă de bani. El trebuia să treacă prin Târgovişte, pentru că acolo era scaunul domniei.
Cum ajunse la Târgovişte, se duse drept la Ţepeş cu un dar bogat şi îi zise:
- Măria ta, ursita m-a adus să trec cu avutul meu prin ţara pe care o stăpâneşti. Te rog a-mi da
câţiva slujitori, ca să-mi fie de pază până voi pleca.
Vodă, iute ca focul cum era el, încruntă sprâncenele când auzi cererea ce i se făcuse şi zise:
- Ţine-ţi darul, creştine! Eu îţi poruncesc să-ţi duci avutul pe oricare din uliţe, la orice răspântie ce
ţi se va părea mai singuratică şi mai dosnică şi acolo să-l laşi până dimineaţă, fără paznic! Şi de ţi se
va întâmpla vreo pagubă, eu sunt răspunzător.
Florentinul, cu inima îngheţată de frică, se supuse poruncii.”
(Petre Ispirescu - Neguţătorul florentin)
Partea I
1. Încercuieşte răspunsul corect:
● Acţiunea textului se petrece: ● Personajele întâmplării sunt:
a) în cetatea Florenţa din Italia; a) neguţătorul şi domnitorul Vlad Ţepeş;
b) în cetatea de scaun Târgovişte; b) negustorul şi un creştin;
c) într-o uliţă pustie şi singuratică. c) Vlad Ţepeş şi paznicul.
● Domnitorul Vlad Ţepeş este prezentat în text ca fiind:
a) neospitalier ;
b) violent;
c) aspru.
2. Stabileşte valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii, scriind în dreptul fiecăreia un A
pentru Adevărat şi un F pentru Fals.
● Negustorul venea din Italia cu multe lucruri scumpe şi cu o mare sumă de bani. ___
● Târgovişte era cetatea de scaun unde domnea Ţepeş - Vodă. ___
● Autorul textului este Negustorul Florentin. ___
● Vodă se temea de hoţ şi l-a îndemnat pe negustor să-şi păzească averea. ___
● Negustorul i-a plătit lui Ţepeş o sumă de bani pentru că a trecut prin ţara lui. ___
● Domnitorul s-a mâniat deoarece negustorul nu i-a adus niciun dar. ___
3. Uneşte cu săgeţi cuvintele din prima coloană cu cele care au înţeles asemănător din a doua
coloană.
A B
neguţător lăturalnică
dar destin
ursită intersecţie
dosnică negustor
răspântie cadou

4. Găseşte câte un cuvânt cu înţeles opus pentru fiecare dintre cuvintele:


multe ≠ îngheţat ≠
bogat ≠ a merge ≠
5. Desparte în silabe cuvintele:
stăpâneşti - întâmplă -
266
sprâncenele - Florenţa -
6. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul „mare” să aibă înţelesuri diferite.
Partea a II-a
1. Se dă propoziţia:
Negustorul florentin trecea prin Târgovişte.
a) Identifică subiectul şi predicatul din propoziţia dată şi precizează partea de vorbire prin
care fiecare este exprimat.

b) Transformă propoziţia dată în propoziţie simplă.

c) Transformă propoziţia simplă obţinută în propoziţie enunţiativă negativă.

d) Identifică atributul şi complementul din propoziţia dată şi analizează-le.


2. Taie cu o linie forma greşită a cuvintelor scrise înclinat:
Un negustor se întorcea în ţara lui cu întreaga lui avere. Deoarece drumul său trecea prin Târgovişte,
acesta s-a/sa dus l-a/la Vodă cu un dar bogat şi l-a/la rugat să-i/săi dea câţiva slujitori care să-l
însoţească, păzindu-i avutul. Ţepeş i-a/ia poruncit să-şi lase averea pe oricare dintre uliţele lăturalnice
ale ţării şi de s-ar/sar întâmpla să dispară, el
v-a/va fi răspunzător.
Partea a III-a
Scrie o compunere de 6 – 8 rânduri în care să povesteşti cum crezi tu că s-a terminat
întâmplarea. În redactarea compunerii tale vei avea în vedere:
- să respecţi cerinţa;
- să fii original;
- să respecţi aşezarea corectă în pagină;
- să foloseşti corect semnele de punctuaţie;
- să scrii îngrijit şi corect.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________

267
Test de evaluare finală
Limba şi literatura română – clasa a IV-a
An şcolar: 2013 – 2014

Descriptori de performanţă:

Item Foarte Bine Bine Suficient


Partea I
Stabileşte răspunsul corect Stabileşte răspunsul Stabileşte răspunsul corect
I1
pentru toate cele 3 cerinţe. corect pentru 2 cerinţe. pentru 1 cerinţă.
Stabileşte valoarea de Stabileşte valoarea de Stabileşte valoarea de
I2 adevăr a tuturor adevăr în patru cazuri. adevăr în 2 cazuri.
propoziţiilor date.
Stabileşte corespondenţa Stabileşte corespondenţa Stabileşte corespondenţa
I3 corectă dintre toate corectă dintre 3 perechi corectă dintre 1-2 perechi
perechile de cuvinte date. de cuvinte. de cuvinte.
Precizează cuvinte cu sens Precizează cuvinte cu Precizează cuvinte cu sens
I4 opus pentru toate cele 4 sens opus pentru 3 dintre opus pentru 1-2 dintre
cuvinte date. cuvintele date. cuvintele date.
Desparte corect în silabe Desparte corect în silabe Desparte corect în silabe 1-
I5
toate cele 4 cuvinte date. 3 dintre cuvintele date. 2 dintre cuvintele date.
Alcătuieşte corect cele Stabileşte corect valorile Alcătuieşte corect o
două propoziţii. morfologice ale propoziţie.
cuvântului, dar
I6
redactează propoziţiile
cu 1-2 greşeli de
ortografie sau punctuaţie.
Partea a II-a
Rezolvă corect toate cele 4 Rezolvă corect 3 cerinţe. Rezolvă corect 2 cerinţe.
I1
cerinţe.
Stabileşte forma corectă a Stabileşte forma corectă Stabileşte forma corectă a
I2 cuvintelor în toate cele a cuvintelor în 5 situaţii. cuvintelor în 3 situaţii.
şapte situaţii.
Partea a III-a
Alcătuieşte o compunere Alcătuieşte compunerea Alcătuieşte compunerea,
I1
respectând cerinţele date. cu cel mult cinci greşeli. dar are cel mult 10 greşeli.

Evaluare finală

Itemi Calificativul final


Rezolvă 7-9 itemi cu FB, restul itemilor cu B/ orice altă combinație
apropiată acesteia, stabilită de învățător, după analiza holistică a Foarte Bine
testului si vădind etosul clasei.
Rezolvă 1-6 itemi cu FB, 1-3 itemi cu B, restul cu S/ orice altă
combinație apropiată acesteia, stabilită de învățător, după analiza Bine
holistică a testului si vădind etosul clasei.
Rezolvă 1-2 itemi cu FB, 1-3 itemi cu B, restul cu S/ orice altă
combinație apropiată acesteia, stabilită de învățător, după analiza Suficient
holistică a testului si vădind etosul clasei.
Rezolvă 1 item cu FB, 1-2 itemi cu B, 1-2 itemi cu S, restul cu I/ Insuficient

268
orice altă combinație apropiată acesteia, stabilită de învățător,
după analiza holistică a testului si vădind etosul clasei.

TEST DE EVALUARE FINALĂ


Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a II-a
Prof. înv. primar Marcu Dragoş Adinel
Şcoala Gimnazială Giuvărăşti, Olt

Numele şi prenumele elevului:………………………………………………


Data susţinerii testului: ...................................
Timpul efectiv de lucru: 30 minute
Partea I
Citeşte cu atenţie textul de mai jos, apoi răspunde cerinţelor:
,,Îndată ce soarele scăpătă după culme, luna, alungată de pe tărâmul celălat, ieşi
în răsărit la marginea dumbrăvii. Niciodată Lizuca nu văzuse luna aşa de mare şi aşa de
aproape. O nelinişte i se furişă în suflet.
Lizuca se simţi puţintel înfricoşată.
-Ce ne facem noi, Patrocle? Drumul nu se mai cunoaşte.”
( Mihail Sadoveanu- ,,Dumbrava minunată)

1. Răspunde la următoarele întrebări pe baza textului de mai sus:

a) Unde se petrece întâmplarea?


.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
....................................................................................
b) Care sunt personajele din text?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..
c) Ce moment al zilei este prezentat?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………….

2. Scrie câte un cuvânt cu înţeles asemănător celor scrise îngroşat în text.


.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..................................................

3.Găseşte câte un cuvânt cu sens opus pentru cele subliniate în textul de mai sus.
269
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..................................................

4.Selectează din text câte un cuvânt alcătuit din:


o silabă-..............................................
două silabe-........................................
trei silabe-..........................................

Partea a II-a
5. Alcătuieşte un text de 4-5 enunţuri, cu titlul ,,Vara” , despre ceea ce îţi doreşti să faci
în vacanţa de vară.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.......................................................................................
...........................................................................................................................

270
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
CLASA a II-a
Descriptori de performanţă

ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT


1. -Răspuns corect -Răspuns parţial -Răspuns -Răspuns
şi complet: corect: răspunde parţial corect: incorect:
răspunde corect la corect la două răspunde răspunde fără
toate cele trei întrebări sau la corect la o legătură cu
întrebări, fără trei întrebări dar întrebare sau la textul sau nu
greşeli de cu una două două, dar cu răspunde
ortografie şi/sau greşeli de unele greşeli de deloc.
punctuaţie. ortografie şi/ ortografie şi/
sau punctuaţie. sau punctuaţie.
2. -Răspuns corect -Răspuns parţial -Răspuns -Răspuns
şi complet: scrie corect: scrie parţial corect: incorect: scrie
câte un cuvânt cu câte un cuvânt scrie un cuvânt greşit sau deloc
sens asemănător cu sens cu sens cuvintele.
pentru toate cele asemănător asemănător
trei cuvinte scrise pentru două pentru un
îngroşat în text. cuvinte scrise singur cuvânt
îngroşat în text. scris îngroşat în
text.
3. -Răspuns corect -Răspuns parţial -Răspuns -Răspuns
şi complet: scrie corect: scrie parţial corect: incorect: scrie
câte un cuvânt cu câte un cuvânt scrie un cuvânt greşit sau nu
înţeles cu înţeles cu înţeles scrie deloc
asemănător asemănător asemănător cuvintele.
pentru fiecare pentru două pentru un
cuvânt subliniat cuvinte singur cuvânt
din text. subliniate în subliniat în
text. text.
4. -Răspuns corect -Răspuns parţial -Răspuns -Răspuns
şi complet: corect: parţial corect: incorect: nu
selectează corect selectează selectează selectează nici
câte un cuvânt corect câte un corect un un cuvânt.
pentru fiecare cuvânt pentru cuvânt pentru o
categorie. două categorii. singură
categorie.
5. -Răspuns corect -Răspuns parţial -Răspuns -Răspuns
şi complet: corect: parţial corect: incorect: nu
alcătuieşte corect alcătuieşte un alcătuieşte un alcătuieşte
un text de 4-5 text de 3-4 text de 2-3 textul.
enunţuri, fără enunţuri sau un enunţuri sau de
271
greşeli de text de 4-5 4-5 enunţuri cu
punctuaţie şi/ sau enunţuri cu unele greşeli de
ortografie. unele greşeli de punctuaţie şi/
punctuaţie şi/ sau ortografie.
sau ortografie.

EVALUARE FINALĂ
ITEMI CALIFICATIV
-Rezolvă integral şi corect 5 itemi. FOARTE BINE
-Rezolvă integral şi corect 4 itemi, BINE
incorect sau parţial 1 item.
-Rezolvă integral şi corect 3 itemi, SUFICIENT
incorect sau parţial 1-2 itemi.
-Rezolvă integral sau parţial 1-2 INSUFICIENT
itemi, restul incorect.

MATRICEA DE SPECIFICAŢII
Conţinuturi- Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză
obiective
Utilizarea informaţiei dintr- x
un text (1 item)
Sensul cuvintelor în context x
( 2 itemi)
Silaba ( 1 item) x
Utilizarea limbii ( 1 item) x
Text imaginativ ( 1 item) x

272
FIŞĂ DE LUCRU
-verbul-
-clasa a VII-a

1. Modurile verbului sunt: - personale: --
-
- nepersonale: -
-
-
-
2. Puneţi verbele la infinitiv şi le precizaţi conjugarea:
aş iubi-
alergând-
aveam-
să mergem-

3. Precizaţi felul verbelor (predicativ/ copulativ) din următoarele enunţuri:


a) Andrei se face doctor.
b) Noi vom ieşi la cină.
c) Noi suntem la şcoală.
d) Noi vom rămâne neschimbaţi.

4. Conjugaţi verbul „a juca” la modul indicativ, timpurile imperfect şi perfect simplu.

5. Identificaţi verbele la mod personal, din următoarele enunţuri, şi le precizaţi modul şi timpul.
a)Aş mânca un măr.
b) Am de citit o poveste.
c) Să fi ştiut lecţia aş fi notă mare.
d) Am învăţat verbul azi.

6. Identificaţi verbele la mod nepersonal, din următoarele enunţuri, şi le precizaţi modul şi funcţia
sintactică.

273
a) Apucaţi-vă de învăţat!
b) A citi e o plăcere.
c) Învăţând în fiecare zi, veţi reuşi.
d) Peria de curăţat este acolo.

7. Precizaţi diateza verbelor:


a) Tema este uşoară.
b) Tema este făcută de toţi elevii.
c) Clasa a fost curăţată.
d) Imnul se cântă zilnic.

8. Puneţi verbul „a citi” la toate modurile nepersonale:


-
-
-
-

9. Precizaţi modul verbelor:


am citit-
am citi-
a citi-
să fi citit-
citeşte!-
citind-
de citit-
citit, citită-
aş citi-
citeam-

10. Analizează morfologico-sintactic verbele:


a. Citeam şi eu o poveste când a fost adusă această carte de mama.
b. Se ştie că numai muncind vei reuşi.

274
Test de limba română

O secţiune dintr-un test structurat pe competenţe


Autor: CSATA JOLÁN prof. înv primar
Şcoala Gimnazială „ Elekes Vencel”-Suseni, jud. Harghita

Clasa: a II-a
Secţiunea: citire
Număr de itemi :20

A. Citeşte propoziţiile, apoi leagă-le de imaginile potrivite. Ai un model!

Model: 0. Sunt înalt cu haină verde .

a.

1. Bat cu pliscul: cioc, cioc, cioc! c.

2. Am urechi mari, locuiesc pe câmp în tufiş. 0.

3. Pălăria mea uriaşă e bună şi gustoasă. d.

4. Sunt rece, cu apă curată. e.

5. Am o blană moale şi brună.

275
B. Citeşte textul şi subliniază varianta corectă!

Odată Vântul şi Fulgerul au vrut să ştie care dintre ei este mai puternic decât omul.
L-au ales judecător pe Soare.
Vântul a început să sufle pe câmpii şi prin oraşe. Degeaba! Oamenii au cartofi, iar pădurile
opresc vântul. Vântul s-a supărat şi nu a mai suflat.
Fulgerul a zis :
-Nu eşti bun de nimic! Să mă vezi pe mine!
A ridicat sabia lui de foc. Bumm! Copacii din pădure au început să ardă.
Degeaba! Oamenii au stins focul cu avioanele. Vântul şi Fulgerul s-au supărat.
Soarele râdea, pentru că oamenii sunt mai tari decât Vântul şi Fulgerul.

Model:
Vântul şi Fulgerul au fost curioşi să afle, cine e mai tare decât:
a) soarele
b) stelele
c) omul

6. Vântul a bătut
a. pe câmp
b. în casă
c. în clasă

7. Oamenii au cules
a. cartofi
b. morcovi
c. ceapă

8. Fulgerul a ars copacii în


a. grădini
b. parc
c. pădure

9. Oamenii au potolit focul cu:


a. elicoptere
b. avioanele
c. vapoarele

10. Oamenii sunt mai tari decât


a. Soarele şi Vântul
b. Vântul şi Fulgerul
c. Soarele şi Fulgerul

C. Citeşte textul următor. Decide care dintre propoziţii sunt adevărate (A)
şi care false (F)

276
Pisicuţa a găsit o minge mică pe care a rostogolit-o peste tot. Mingea a fost jucăria preferată a lui
Lenuţa. A căutat-o peste tot. Ea a fost tristă, fiindcă nu a găsit-o. Odată Lenuţa a văzut că pisicuţa se
joacă cu căţeluşul. A mers şi ea acolo şi s-au jucat împreună. Fetiţa a aruncat mingea. Căţeluşul a fugit
după minge în grădina bunicii. S-a întors cu un ursuleţ din cauciuc.
- Unde este mingea? - întreabă fetiţa. Caută, dar nu găseşte. Au căutat împreună peste tot.
Mingea a ajuns lângă pârâu. Acolo locuieşte răţoiul Rilă cu familia. Ei au găsit mingea de
culoarea verde şi au făcut un mare zgomot. Lenuţa, căţeluşul şi pisica au auzit glasul răţoilor. Au fugit
acolo, au zărit o minge verde. S-au bucurat şi s-au jucat veseli împreună cu răţoii pe malul pârâului.
S-au simţit bine.
Model:
0. Jucăria pisicuţei a fost un ursuleţ. A/ F

11. Pisicuţa a rostogolit mingea. A/F


12. Ursuleţul a fost din cauciuc. A/F
13. Mingea a sărit în grădina bunicii. A/F
14. Lângă pârâu locuieşte bunica. A/F
15. Răţoii au fost zgomotoşi. A/F
D. Citeşte textul şi pune propoziţiile în ordine. Ai un model!

Au fost odată trei purceluşi. Ei au pornit la drum. Au obosit şi s-au oprit. Fiecare a construit câte
o casă.
Primul a făcut casa din paie şi fân.
-Vine lupul!- a strigat un vecin.
A venit lupul şi a început să sufle casa. Casa s-a dărâmat.
Purceluşul a fugit la fratele său. El a construit o casă din lemn.
-Vine lupul!
Lupul a suflat şi căsuţa din lemn s-a dărâmat.
Purceluşii au fugit la fratele lor. El a fost harnic şi a construit o casă din piatră.
A sosit lupul, a suflat, dar casa nu s-a dărâmat.
Lupul a plecat supărat. Purceluşii au trăit fericiţi în pădure.

Model: Purceluşii au plecat să-şi încerce norocul. 0

16. Purceluşii au trăit fericiţi în casa de piatră.

17. Lupul nu a putut strica casa de piatră.

18. Primul purcel a făcut o casă din paie, al doilea din lemn, iar al treilea din piatră.

19. Casa de lemn a căzut când lupul a suflat.

20. Lupul a doborât casa de paie.

277
Curriculum la decizia școlii
Autori - propunători:
1. PROF. ÎNV. PRIMAR SEICHAHMED FARIDA
2. PROF. PALERU RODICA
3. PROF. ÎNV. PREȘCOLAR NISTOR LUIZE-LAVINIA
4. PROF. ÎNV. PRIMAR FLOREA SOFIA-NICOLETA
5. PROF. ÎNV. PRIMAR COMAN VASILICA
6. PROF. AGOSTON-VAS MARIANA-RODICA
7. PROF. VALENTINA CIOBANU
8. PROF. TĂNASE RODICA

278
279
280
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DOROBANȚU

DISCIPLINA OPŢIONAL – „POVEȘTILE COPILĂRIEI”

PROF.ÎNV. PRIMAR -- ŞEICAHMED FARIDA

CLASA – PREGĂTITOARE

ELEVI PARTICIPANŢI – 22

DURATA -- 1 AN ŞCOLAR
ARIA CURRICULARĂ --TRANSCURRICULAR

LOCUL DE DESFĂŞURARE :
-- SALA DE CLASĂ
-- BIBLIOTECA ȘCOLII

Opţionalul „Poveștile copilăriei” reprezintă o ofertă atrăgătoare la adresa


elevilor. Alegerea mi s-a părut interesantă și accesibilă pentru îmbogățirea lecturii
suplimentare a şcolarilor din clasa pregătitoare.
Acest opţional este o combinaţie între lectură şi desen. Am descoperit cu
îngrijorare că tot mai mulţi copii întâmpină mari dificultăţi de a face pasul de la percepţie
la reprezentare. Ori, se cunoaşte faptul că fără această abilitate, trecerea de la concret la
abstract este imposibilă şi duce la un eşec şcolar. Mi-am propus să-mi ajut elevii să-şi
formeze această capacitate într-un mod plăcut şi accesibil acestei vârste: prin lecturarea
unui text (poezie, poveste, basm) de scurtă întindere, discutarea acestuia şi apoi
reprezentarea prin desen a unor fapte sau a unor personaje. În acest fel, prin acest simplu
exerciţiu de gândire, copilul învaţă să perceapă un mesaj, apoi să-şi creeze o imagine
proprie a ceea ce a perceput. În final va reda imaginea mentală obţinută printr-un desen,
care îi va solicita şi formarea unor deprinderi estetice şi psihomotorii.
Competența generală a acestui opţional este dezvoltarea comunicării orale a
copiilor şi familiarizarea acestora cu texte literare şi nonliterare, semnificative din punctul
de vedere al vârstei.

281
Literatura pentru copii nu este doar frumoasă, dar îi trimite pe copii într-o lume „
de poveste”, căci vor trăi profund alături de Feţi-Frumoşi şi Ilene Cosânzene, de
animale cunoscute şi de altele cu puteri nemărginite.

1. Dezvoltarea
capacităţii de receptare a mesajului oral
2. Receptarea unui mesaj literar și exprimarea acestuia prin limbaj artistic
3. Dezvoltarea capacității imaginative și creative
4. Dezvoltarea motivaţiei și a interesului pentru lectură

CONȚINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA


COMPETENȚELOR SPECIFICE

1. Texte din literatura pentru copii, română și universală, adecvate particulari-taţilor de


vârstă ale elevilor
2. Jocuri didactice ce îmbină tehnici variate, în funcţie de materialele folosite:
amprentare pe pânză, desen pe nisip, colaj, lucru cu materiale din natură
3. Acte de vorbire: a prezenta personajele lecturii audiate, a identifica un obiect, o
persoană, a cere și a da informații despre textul lecturat, a formula o idee, a
recunoaște personajele pozitive și negative
4. Elemente de construcție a comunicării
5. Texte literare pentru copii (texte de mică întindere): basme, poveşti, poezii, fabule,
povestiri
6. Dramatizări audio şi video a unor texte literare pentru copii
7. Prezentări Power Point a unor poveşti ilustrate.

282
STRATEGII DIDACTICE
Pentru eficiența învățarii copiilor din clasa pregatitoare trebuie să ne raportăm la lumea
lor, la universul imedat. Acest univers este și o creație a copilului, deoarece el în
permanență face ceva: desenează, modelează, rupe, lipește sau privește cu atenție un
mesaj artistic.
• abordare ludică
• învățarea în context
• cultivarea spontaneității constructive și creatoare

COMPETENȚE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral

- stabilirea succesiunii întamplarilor și a


1.1. Sesizarea semni- momentului cel mai captivant;
ficației globale a - realizarea unui desen pentru a indica despre ce este
mesajului oral din vorba în mesaj
textul literar - formularea de răspunsuri la întrebări despre
conținutul unui text audiat
1.2.Desprinderea - lectură după una sau mai multe ilustrații;
semnificației globale - formulare de propoziţii;
a mesajului literar din - formularea de răspunsuri scurte, evidențiind
lecturarea imaginilor semnificația globală a mesajului literar
- identificarea personajelor;
1.3.Identificarea
- enumerarea și compararea caracteristicilor
caracteristicilor unui
personajelor;
personaj din textele
- jocuri de rol;
literare audiate
- jocuri de simulare
1.4.Manifestarea - ascultarea activă a interlocutorului;
curiozității față de - vizionarea unor filme pentru copii;
receptarea - audierea unor povești citite sau înregistrate
semnificației
mesajelor orale

2. Receptarea unui mesaj literar și exprimarea acestuia prin limbaj artistic


2.1.Redarea - povestirea întâmplărilor din text;
conţinutului textului - delimitarea momentelor unei acţiuni;
într-o formulare - desprinderea mesajului poeziei cu ajutorul
proprie, care să învățătorului;
cuprindă momentele - redarea conținutului textului prin intermediul
semnificative desenului

283
- exprimarea răspunsului la anumite întrebări cu
2.2. Exprimarea de ajutorul desenului sau prin simboluri;
idei, trăiri personale - confecționarea unei mini-cărți cu imagini din
prin intermediul poveștile audiate
limbajului artistic - crearea de povestiri în grup, spuse și ilustrate de
copii
- realizarea unor lucrări în care să se asocieze
2.3. Asocierea unor elemente de exprimare plastică, cu alte forme de
elemente simple de exprimare artistică (ex.: ilustrarea unei poveşti
exprimare prin cunoscute prin desen)
intermediul - realizarea de scurte dramatizări (fragmente din
artelor vizuale, cu alte poveşti).
forme de exprimare: - realizarea unor lucrări în perechi/ grup, cu utilitate
muzică și literatură pentru toţi membrii grupului: puzzle, cărţi de joc, loto
cu imagini etc.
2.4.Manifestarea - interpretarea textului literar, exprimând propriile
iniţiativei în păreri, idei, sentimente;
comunicare față de - discuţii și dezbateri în grup.
situaţii prezentate în
textul literar

3. Dezvoltarea capacitatii imaginative si creative

3.1. Imaginarea unor - realizarea unor dialoguri improvizate pe teme


întâmplări și fapte legate de textul literar;
prezentate în textele - jocuri de mimică;
literare - interpretarea unui rol în mai multe variante.
3.2. Exprimarea - jocuri de rol;
trăirilor interioare ale - jocuri de simulare;
personajelor din - interpretarea unui rol în mai multe variante;
textul literar - audierea unei povești, însoțită de răsfoirea cărții
ce conține textul și observarea imaginilor

3.3. Deosebirea - diferenţierea însusirilor obişnuite de cele


însușirilor obişnuite neobişnuite;
de cele neobişnuite - atribuirea unor însușiri obişnuite și/sau neobişnuite
unor obiecte.
3.4. Crearea de - completarea sau modificarea secvenţelor textului;
mesaje și compoziţii - alcătuirea unor compoziţii după model sau libere.
artistice

4. Dezvoltarea motivației și a interesului pentru lectură

- audierea unor povești citite, înregistrate sau


4.1. Manifestarea
povestite de adulți;
interesului pentru
- organizarea unei biblioteci a clasei.
284
lectura unor texte
literare variate
4.2. Formarea - conversații scurte în grup, pe baza unui text audiat
deprinderilor și sau a unei imagini
atitudinilor pozitive - crearea de povești imaginare pornind de la idei sau
față de actul lecturii imagini create de copii
4.3. Valorificarea in - compararea unor întâmplari din textele citite, cu
activitatea cotidiana a situaţii din viața cotidiană;
informaţiilor - recitarea unor poezii;
dobândite din texte - folosirea unor proverbe si zicători.
literare
- exemplificarea creaţiilor literare cu tematica
4.4. Manifestarea
asemănătoare textului studiat;
curiozităţii faţă de
-vizionarea de fragmente din filme de desene
mesajele literare
animate, cu caracter educativ.
transmise prin limbaj
- vizionarea de spectacole de teatru şi teatru de
artistic
păpuşi, adecvate vârstei.

MODALITĂŢI DE EVALUARE:

▪ Portofoliul clasei;
▪ Portofoliul individual al fiecărui elev;
▪ Probe orale şi probe practice ( desene).
▪ Jocuri de rol;
▪ Dramatizări;
▪ Expoziţii de desen la nivelul clasei şi al şcolii;
▪ Concursuri şi momente culturale artistice.

BIBLIOGRAFIE:

* G.Munteanu, E. Bolog - ,,Literatura pentru copii”, E.D.P., Bucureşti, 1994;


* Elena Petroaia, Dumitru D. Pârâială, Viorica Pârâială – ,,Discipline opţionale la
clasele I-IV”, Colecţia Collegium, Editura Polirom, Iaşi, 2000;
* Lidia Ţugulan, Maria Florea. Literatură pentru copii. E.D.P, Bucureşti, 1992;
* * * * Lecturi suplimentare pentru clasa I, Editura Coresi, Bucureşti, 1998;

285
POVEŞTILE COPILĂRIEI- 1 oră/săpt.- sem.I

Unitatea de învăţare Ob. de Activităţi de învăţare Săpt. Resurse Obs.


Detalieri de conţinut ref.

1. Degeţica – Hans 1.1;3.1; -exerciţii de corectare a greşelilor I mape


Christian Andersen de exprimare;

2. Cei trei muschetari – 1.2;3.2; - exerciţii de selectare a enunţului II folii,hârtie


de Alexandre Dumas corect;
3. Frumoasa şi bestia – de 1.3;3.4; -exerciţii de ascultare a mesajelor ilustraţii
Jeanne- Marie Lesrice de orale; III
Beaumont
4. Vulpea şi cocorul- 1.1;3.1; - ex. de citire a unui text de mică IV ilustrații
poveste populară întindere, în ritm propriu;
5. Fata babei şi fata 2.3;3.2; -exerciţii de corectare a greşelilor jetoane
moşneagului – de Ion 4.2;4.3; de exprimare; V
Creangă - exerciţii de ordonare a
cuvintelor în propoziţii.
6. Jocuri didactice 1.2;2.2; -ex. de completare a jocurilor de VI
cuvinte;

7. Prichindel. Lecţie de 1.3;3.1; -ex. de dialog; - ex .de VII plastilină


evaluare completare a propoziţiilor
lacunare;
8. Ecoul 2.3;3.4; -exerciţii de scriere selectivă; VIII
9. Corbul şi vulpea- de 2.3;3.4; -ex. de citire şi de memorare a IX fişe
Lev Tolstoi unor texte adecvate vârstei;

10. Jocuri 2.2;3.3; -exerciţii de alcătuire a X


propoziţiilor;

11. Povestea celor trei 1.1;3.2; -exerciţii de selectare a enunţului planşe


purceluşi- Serghei 4.2;4.3; corect; XI
Mihailov -exerciţii de alcătuire a
propoziţiilor;
12. Povestea gâştelor- de 1.3;3.4; -exerciţii de ascultare a mesajelor XII creioane
George Coşbuc orale; colorate

13. Jocuri. Lecţie de 1.2;2.2; -ex. de completare a jocurilor de XIII


evaluare cuvinte;
14. Balada unui greier 2.3;3.2; -exerciţii de dialog; XIV fişe de
mic- de G. Topîrceanu 4.1;4.2; -exerciţii de scriere selectivă; lucru
15. Pinocchio- după Carlo 2.1;3.3; -exerciţii de corectare a greşelilor XV planşe
Collodi de exprimare;
16. Ursul păcălit de vulpe 1.2;2.3; -jocuri de rol de tipul: „ emiţător- XVI obiecte
–de Ion Creangă receptor”

17. Lecţie de evaluare. 1.3; 2.2 -exerciţii de dicţie; jocuri de XVII


Jocuri didactice cuvinte

286
POVEŞTILE COPILĂRIEI- 1 oră/săpt.- sem.II

Unitatea de învăţare Ob. de Activităţi de învăţare Data Resurse Obs.


Detalieri de conţinut ref.
1. Soacra cu trei nurori - 1.1;3.1; -exerciţii de corectare a mape
Ion Creangă greşelilor de exprimare; I
-ex. de pronunţie corectă a unor
cuv. mai dificile;
2. Când stăpânul nu-i 1.2;3.2; - exerciţii de selectare a II folii,hârtie
acasă- E. Gîrleanu enunţului corect;
3. Doi feţi cu stea în 1.3;3.4; -exerciţii de ascultare a III ilustraţii
frunte- I. Slavici mesajelor orale;
4. Bubico- I.L.Caragiale 1.1;3.1; - ex. de citire a unui text de mică IV planșe
întindere, în ritm propriu;
5. Cinci pâini- Ion 2.3;3.2; -exerciţii de corectare a jetoane
Creangă 4.2;4.3; greşelilor de exprimare; V
-exerciţii de ordonare a
cuvintelor în propoziţii.
6. Jocuri didactice. 1.2;2.2; -ex. de completare a jocurilor de
Lecţie de evaluare cuvinte; VI
-ex. de despărţire a cuv. în
silabe;
7. Lebedele- L. N. Tolstoi 1.3;3.1; -ex. de dialog; - ex .de VII plastilină
completare a propoziţiilor
lacunare;
8. Croitoraşul cel isteţ- 2.3;3.4; -exerciţii de scriere selectivă; VIII
Fraţii Grimm
9. Motanul încălţat- Fraţii2.3;3.4; -ex. de citire şi de memorare a IX fişe
Grimm unor texte adecvate vârstei;
10. Creanga de alun- Lev 2.2;3.3; -exerciţii de alcătuire a X
N. Tolstoi propoziţiilor;
11. Albă ca Zăpada- Fraţii 1.1;3.2; -exerciţii de selectare a enunţului planşe
Grimm 4.2;4.3; corect; XI
-exerciţii de alcătuire a
propoziţiilor;
12. Cenuşăreasa - Charles 1.3;3.4; -exerciţii de ascultare a XII creioane
Perrault mesajelor orale; colorate
13. . Jocuri didactice. 1.2;2.2; -ex. de completare a jocurilor de
Lecţie de evaluare cuvinte; XIII
-formulare de enunţuri cu
cuvinte date;
14. Povestea porcului- Ion 2.3;3.2; -exerciţii de dialog; XIV fişe de
Creangă 4.1;4.2; -exerciţii de scriere selectivă; lucru
15. Învăţătura dată rău se 2.1;3.3; -exerciţii de corectare a planşe
sparge în capul tău- greşelilor de exprimare; XV
Anton Pann -exerciții de vocabular;
16. Păţania- povestire 1.2;2.3; -jocuri de rol de tipul: „ emiţător- XVI obiecte
comică receptor”
17. Concurs: Cel mai bun 1.3; 2.2 -povestirea unor fragmente
povestitor. Recomandări cunoscute; XVII
pt. vacanţă - exerciţii de dicţie; jocuri de
cuvinte
287
TIPUL OPŢIONALULUI : trandisciplinar
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi Ştiinţe
DISCIPLINE INTEGRATE: Limbă și comunicare, Educație tehnologică
CLASA : a III a
DURATA : 1 an
NR. ORE SĂPTĂMÂNĂ : 1 oră
PROPUNĂTOR : PALERU RODICA

288
ARGUMENT

Începutul vieţii şcolare este, în acelaşi timp, începutul unei activităţi de învăţare, care îi cere
copilului nu numai efort intelectual considerabil, ci şi o mare rezistenţă fizică.
Şcoala trebuie să utilizeze în procesul instructiv-educativ cele mai eficiente căi, cele mai variate
metode şi mijloace care să asigure şi să stimuleze în acelaşi timp, creşterea ritmului de însuşire a
cunoştinţelor, dezvoltarea personalităţii elevilor, în concordanţă cu progresul omenirii.
Micii şcolari dau o nuanță afectivă întregii lor activităţi. Pe măsură ce li se pun în faţă dificultăţi
noi, fiind orientate şi ajutaţi să le depăşească, ei trăiesc bucuria succesului, dobândesc încredere în
puterile lor, îi interesează din ce în ce mai mult activitatea matematică.
Încă din clasele mici ale învăţământului elementar, se impune stimularea intelectului, a gândirii
logice, a judecăţii matematice la elevi, încât matematica să devină o disciplină plăcută, atractivă,
convergentă spre dezvoltarea raţionamentului, creativităţii şi muncii independente.
Am elaborat acest opţional pornind de la premisa că, în ciclul primar, jocul rămâne una din
modalităţile de bază pentru abordarea activităţii didactice.
Prin această programă doresc să-i ajut pe elevi să privească matematica şi altfel, nu doar ca pe
un complicat şir de exerciţii şi probleme.
La această vârstă copilul munceşte jucându-se şi asta îi face o plăcere deosebită. Ori un obiect
opţional trebuie în primul rând să-i ofere copilului o relaxare, o ieşire din monotonia orelor de curs, o
altfel de abordare a activităţii vieţii lui de şcolar. Prin activitatea de joc, elevul ajunge să muncească şi
să realizeze lucruri interesante pentru el şi pentru cei din jurul său.
Folosind jocul în timpul orelor de opţional, doresc să-l determin pe elev să muncească cu plăcere,
să aibă o comportare mult mai activă decât la celelalte ore, să accepte competiţia cu sine şi cu ceilalţi
parteneri de joc, să devină interesat de activitatea ce se desfăşoară.
,,Cu numerele ne jucăm, matematica o învățăm” este o cale de recreare prin intermediul matematicii.
Ea urmăreşte antrenarea prin joc a tuturor elevilor, antrenare menită să le verifice şi să le dezvolte
cunoştinţele de matematică, intuiţia, imaginaţia, gândirea creativă şi aplicativă,capacitatea de a selecta
şi de a lua decizii.
Această materie îi pune pe elevi în situaţia de a gândi logic, de a căuta soluţii , de a codifica
(decodifica) mesaje,fără a fi condiţionaţi de calificative.
Caracterul atractiv şi distractiv al disciplinei are drept scop stimularea plăcerii şi a interesului
elevilor pentru această ştiinţă strâns legată de viaţă-matematica.

289
PROGRAMA ACTIVITĂȚILOR OPȚIONALE

COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


1. Găsirea unor numere naturale pe baza ─ reprezentarea numerelor punând în evidenţă
unor raționamente algoritmice sistemul poziţional de scriere a cifrelor
─ numărarea elementelor unor şiruri de numere
date
─ scrierea unor numere din lumea cifrelor
descoperite în „ galeria curiozităţilor”
numerice
2. Aplicarea unor tehnici de calcul însușite în─ completarea simbolurilor matematice într-o
construcții matematice egalitate sau inegalitate
─ construirea de coloane și linii de cifre pentru
obținerea unor,, pătrate magice”
─ „calcule rapide” folosind proprietăţile
3.Justificarea logică, alegerea unui algoritm operaţiilor
de calcul ─ observarea legăturilor dintre operaţii prin
rezolvarea de „operaţii cifrate”
─ verificarea operaţiilor cu ajutorul
reprezentărilor
─ identificarea formelor plane și a formelor
4. Utilizarea figurilor geometrice pentru a spațiale în desene și în mediul înconjurător
realiza diferite construcții ─ identificarea figurilor geometrice care sunt „în
oglindă” (simetria faţă de o dreaptă)
─ jocuri de construcție
─ obținerea reprezentărilor unor obiecte cu cele
7 piese ale Tangramului
rezolvare de probleme distractive
5. Rezolvarea unor probleme de compararea unor probleme pe baza unor
perspicacitate imagini date, de la numere date fără sprijin
sau de la exerciții
verbalizarea modalităților de calcul folosite
în rezolvarea prolemelor

6. Crearea oral enunțuri pe baza unui suport compunerea unor probleme


verbal imaginarea unui context problematic
pornind de la un exerciţiu dat
290
ghicitori matematice
5. identificarea formelor plane și a formelor
5. Îmbinarea în mod adecvat tehnicile de spațiale în desene și în mediul înconjurător
realizare a unor produse simple 6. transpunerea în limbaj mate,atic a unei
situații-problemă din cotidian
7. rezolvarea de probleme inspirate din povești,
basme, natură
8. Îmbinarea disponibilității de a învăța de la8. realizarea pe grupe a unor pliante, reviste pe
alții tema ,,Acasă la Mate”
9. concursuri
jocuri didactice, jocuri pe grupe

LISTĂ DE CONŢINUTURI

I. În lumea cifrelor

- Desene cu numere
-Pătratul magic
-Exerciții și probleme în versuri cu numere naturale

II. Labirintul problemelor matematice


-Probleme :
• Probleme de atenție, de intuiție
• Probleme-exercițiu
• Probleme cu erori
• Probleme de sumă , diferență/ raport
• Probleme de tip ,,capcană-surpriză”
• Rebusuri matematice

III. Matematică și limba română


-povestire după imagini
- ne jucăm cu personajele literare în matematică

291
IV. Elemente de geometrie
- Tangram:Podul, Câinele, Rechinul, Leul, Fetiţa cu patine, Băiatul cu mingea, Un copil cuminte,
Băiatul, Corabia, Bărcuţa, Ciocanul etc.
- Desene cu teme matematice

MODALITĂŢI DE EVALUARE

I TRADIŢIONALE
Probe scrise
- teste de evaluare formativă şi sumativă
- fise de evaluare

Probe orale
- jocuri
- concursuri pe grupe

Probe practice
- construcţii de figuri geometrice
- întocmirea planului unei clădiri

II ALTERNATIVE ( MODERNE )
Observarea directă a elevului în timpul activităţii
Portofoliul
Autoevaluare
Miniproiectul

BIBLIOGRAFIE
-GHEBA, Gh., GHEBA, L., POPOVICI, C.ȘULUTIU, M.(1999)- Matematică – jocuri didactice și
probleme de perspicacitate pentru preșcolari și școlarii claselor I-IV, Ed.Universal Pan, București
-MAIOR A., POPA DOINA, (2005), „Matematica distractivă” – cl. a III-a, Editura Aramis, Bucureşti;
- NEACŞU I., (1988) , „Metodica predării matematicii”, Editura E.D.P., Bucureşti;
- OPRESCU,N., (1974), ,,Modernizarea învăţământului românesc”, Editura E.D.P., Bucureşti;

292
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Unitatea de învățare Com. Conținuturi Nr.ore Săpt. Obser


specifice vații
1.Călătorie în lumea O1 -Operații cifrate
cifrelor O2 -Pătratul magic
O3 -Jocuri logice 4
Evaluare
2.Ne jucăm și învățăm -Întrebări cu… surprise
O2 -Probleme de atenție, de
O5 intuitive
O6
-Probleme de sumă,
diferență/ raport
-Probleme din viața de zi 6
cu zi
-Probleme de logică și
perspicacitate
-Evaluare
3.Calcul, logică și atenție -Labirintul
O2 matematicienilor
O3 -Jocul cifrelor
O7 6
-Socoteli codificate
-Numere așezate în figure
-Evaluare
4.Geometria năzdrăvană O3 -Tangram
O4 -Exerciții și jocuri 3
O5 -Evaluare
5.Recapitulare finală O1 Concurs ,,Cine este cel
O2 mai isteț?” 1
O3
O8

293
„ÎN LUMEA POVEȘTILOR!”

GRĂDINIȚA P.P. NR.1/„PITICOT”-HUNEDOARA


EDUCATOARE: PROF. NISTOR LUIZE LAVINIA

AN ȘCOLAR 2018-2019

294
ARGUMENT

Motto:
„Copilul se naște curios în lume și nerăbdător de a se orienta în ea. Literatura care îi satisface
această pornire îl încântă. Ca să fie opere de artă, scrierile pentru copii trebuie să intereseze și pe oamenii
maturi, instruiți. A ieși din lecturi cu stimă sporită pentru om, acesta e secretul marilor literaturi pentru
copii.”
(George Călinescu)

Vârsta preşcolară este perioada care se caracterizează printr-un remarcabil potenţial creativ.
Acum copiii dobândesc deprinderea de a-şi exprima ideile, impresiile, gândurile, dorinţele într-o formă
nouă, inteligentă, cursivă, creatoare.
Prin limbajul specific al cărţii pentru copii, personajele exponenţiale, epicul dens, conflictul
împins spre suspans şi senzorial, deznodământul fericit, literatura pentru copii contribuie la formarea şi
modelarea caracterelor, la stimularea dorinţei de cunoaştere şi perfecţiune. Formarea şi modelarea
caracterelor, deprinderilor copiilor cu normele de comportare civilizată a sentimentelor morale, curajul,
perseverenţa, respectul pentru muncă, sunt cerinţe cărora opera literară, prin specificul ei, aduce o
contribuţie majoră.
Particularităţile vorbirii preşcolarilor sunt legate, în primul rând, de vârsta acestora. Limbajul se
dezvoltă şi progresează la copil, iar nouă educatoarelor, ne revine sarcina de a organiza şi planifica
experienţele de limbaj ale fiecăruia, în funcţie de ritmul propriu de dezvoltare. Acest mirific univers al
cărții trebuie descoperit de către micii preșcolari, prin inițierea și parcurgerea unor teme interesante,
bogate în conținut informațional, cu valente formative și capabile să aducă în conștiința lor adevăratul
sens al copilăriei cu sentimente, aspirații și îndrăzneli ca o înaripare entuziastă cu idealuri înalte. Din
acest motiv, am ales ca prin textele în proză și în versuri, prin lumea fascinantă a poveștilor, prin
personajele atât de îndrăgite de copii, să-i ajut pe aceștia să-și învingă sentimentele de teamă și inhibiție,
să gândească logic, dezvoltând în acest mod, cât mai mult posibil, capacitatea de exprimare orală. Copiii
dobândesc deprinderi de receptare corectă a textului audiat, de folosire precisă și nuanțată a cuvintelor,
de formulare clară și personală a unor mesaje proprii, de argumentare a unui punct de vedere. Optionalul
propus le oferă copiilor șansa de a-și cultiva capacitatea de audiere și receptare, imaginația, fantezia,
creativitatea, exprimarea corectă și nuanțată și vine în întâmpinarea cerințelor din mai multe direcții:
interesul copiilor, dorința părinților și nu în ultimul rând, asigurarea viitorului societății cu o generație
avansată din punct de vedere moral.
OBIECTIVE CADRU
-Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor verbale;
-Educarea unei exprimări verbale corecte, din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic.
-Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral.
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ
-Să recepteze un text care i se citește ori i se povestește, întelegând în mod intuitiv caracteristicile
expresive și estetice ale acestuia;
-Să fie capabil să creeze el însuși structuri verbale, rime, mici ghicitori, povestiri, mici dramatizări,
utilizând intuitiv elemente expresive;
-Să-și îmbogățească vocabularul activ și pasiv pe baza experienței personale și a relațiilor cu ceilalți și
să utilizeze un limbaj corect din punct de vedere gramatical;
-Să participe activ la activități în calitate de vorbitor și ascultător;
-Să înțeleagă și să transmită mesaje simple, reacționând adecvat la acestea;
-Să audieze un text, reținând ideile și să demonstreze că l-a înțeles.
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE ȘI CONȚINUTURI
-Lecturi ale educatoarei
-Povestiri
-Repovestiri
-Vizionarea filmelor animate

295
-Dramatizări
-Jocuri de rol
-Convorbire
COMPORTAMENTE
-să recite poezii cu respectarea intonației, ritmului, pauzei, în concordanta cu mesajul transmis;
-să folosească calitățile expresive ale limbajului oral și corporal în transmiterea de idei și sentimente;
-să realizeze dramatizări sau jocuri de rol pornind de la textul poveștirilor în care să utilizeze vorbirea
dialogată, nuanțarea vocii, intonatia, cerute de rol;
-să creeze mici povestiri cu 2-3 personaje și acțiune simplă plecând de la ideea dată de ei sau ajutați de
educatoare;
-să fie capabili să găsească alte soluții pentru situațiile în care se află personajele din povești;
-să descrie obiecte și ființe cu propriile cuvinte, astfel încât să poata fi identificate;
-să găsească perechi de cuvinte care rimează dintr-un set dat de educatoare sau la propria alegere.
RESURSE
-materiale: cărţi ilustrate pentru copii, pliante, planşe, cărţi de colorat, jetoane, jucării, culegere de texte
literare, măşti, diferite articole vestimentare;
-umane: copii, educatoare, părinţi;
-de timp: un an şcolar;
-metode folosite: învăţarea prin descoperire, povestirea, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
problematizarea, jocul, metoda ciorchinelui, metoda cubului, metoda braistorming, conversaţia euristică.
TIPUL DE OPȚIONAL
- la nivelul disciplinei DLC-Domeniul Limbă și Comunicare
EVALUARE:
-orală: prin chestionare, jocuri de rol, mini-şezători pe diverse teme, programe educative.
-scrisă: prin aplicarea fişelor individuale cu caracter interdisciplinar, prin executarea de lucrări
individuale şi pe grupuri inspirate din conţinutul temelor propuse, prin concursuri de desene etc.
BIBLIOGRAFIE
-Curriculum pentru preşcolari, 2008 ;
-Dumitrana, M. „Educarea limbajului în învăţământul preşcolar”, vol. 1, ,,Comunicarea orală”;
-Cucinic, C, ,,În căsuţa cu poveşti”, Editura Aramis, 2004.

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
SEMESTRUL I

I. POVESTEA „SCUFITA ROȘIE” DE CHARLES PERRAULT (4 activități)


Data Conținutul învățării
2 oct. 2018 -Audierea poveștii și clasificarea faptelor și a personajelor după criterii date (bine-
rău, pozitiv-negativ)
Fișă: „Așează o bulină roșie în dreptul personajului pozitiv și o bulină albastră în
dreptul personajului negativ”
9 oct. 2018 Teatru de păpuși
Evaluare: joc „Recunoaște personajul”
16 oct. 2018 Desen: „Colorează personajul preferat din poveste”
Expoziție cu lucrările copiilor.
23 oct. 2018 -Dramatizare -joc cu rol-„De-a Scufița Roșie”
Joc-„Cărui personaj îi aparține această mască?”
II. POVESTEA „ALBĂ CA ZĂPADA de FRAȚII GRIMM (4 act.)
06 nov. 2018 -Audierea poveștii și clasificarea faptelor și a personajelor după criterii date (bine-
rău, pozitiv-negativ)
13 nov. 2018 Auditie cântec: „Albă ca Zăpada”
20 nov. 2018 Vizionarea filmului animat „Albă ca Zăpada”
27 nov. 2018 Modelaj: „Mărul roșu”
III. POVESTEA „CAPRA CU TREI IEZI” de ION CREANGĂ (3 act.)
4 dec. 2018 Povestea educatoarei „Capra cu trei iezi” de Ion Creangă
296
11 dec. 2018 Repovestirea copiilor: „Capra cu trei iezi”
18 dec. 2018 Dramatizare: „Capra cu trei iezi”
IV. POVESTEA „TURTIȚA” (3 activităţi)
15. ian. 2019 Audiţia poveştii şi caracterizarea personajelor
22. ian. 2019 DVD ,,Turtiţa’’
29. ian. 2019 Desenez o scenă din povestea ,,Turtiţa’’

SEMESTRUL AL II-LEA

I.POVESTEA „CĂSUȚA DIN OALĂ” (3 activități)


Data Conținutul învățării
12 febr. 2019 -Audierea poveștii și caracterizarea personajelor
19 febr. 2019 -Film animat „Căsuța din oală”-vizionare
26 febr. 2019 -Desenez o scenă din povestea „Căsuța din oală”
II. POVESTEA: „PUNGUȚA CU DOI BANI” de ION CREANGĂ (3 activități)
05.mart. 2019 -Audierea poveștii și caracterizarea personajelor
12 mart. 2019 -Labirint: „Cum ajunge cocoșul la punguță?”
19 mart. 2019 -Dramatizare „Punguța cu doi bani”
III. POVESTEA: „COLIBA IEPURAȘULUI” (3 activități)
26 mart. 2019 -Povestea educatoarei „Coliba iepurașului”
02 april. 2019 -Teatru de păpuși : „Coliba iepurașului”
09 april. 2019 -Repovestire dupa imagini: „Coliba iepurasului”
IV. Povestea: „ RIDICHEA URIAȘĂ” (3 activități)
16 april. 2019 -Audierea poveștii și enumerarea personajelor
07 mai 2019 -Dramatizare: „Ridichea uriașă”
14 mai 2019 -Colorăm imagini din povestea : „Ridichea uriașă”
V. Povestea: „ URSUL PĂCĂLIT DE VULPE” de ION CREANGĂ (4 activități)
21 mai 2019 -Audierea poveștii
28 mai 2019 -Învățare cântecului: „În lumea poveștilor”
04 iun. 2019 Dramatizare „Ursul păcălit de vulpe”

EVALUARE
11 iunie 2019 - „INVITATIE LA CARNAVAL!”—organizarea unui carnaval cu personajele din
poveștile studiate – activitate cu participarea părinților.

297
MOTTO:
“ …nici un om nu se întăreștecitind un tratat de gimnastică, ci făcândexercitii; nici un om
nu se-nvață a judecacitindjudecățiscrise de alții, ci judecândsingurșidându-șiseama de
naturalucrurilor … “

( MihaiEminescu )

298
DENUMIREA OPȚIONALULUI:„ CU LITERELE NE JUCĂM, POVEȘTILE LE ASCULTĂM”
TIPUL: INTEGRAT
DISCIPLINE IMPLICATE:COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, MATEMATICĂ ȘI
EXPLORAREA MEDIULUI, AVAP
PROPUNĂTOR: prof.înv.primar FLOREA SOFIA NICOLETA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DOROBANȚU
CLASA : a II- a (22 ELEVI)
ANUL ŞCOLAR: 2018/2019

Argument-

Într-o cugetare neasemuit de frumoasă, Lucian Blaga spunea: “…Limba este întâiul mare poem al unui popor.”
În ciclul primar importanța limbii române ca disciplină școlară este covârșitoare, prin ea urmărindu-se atât
cultivarea limbajului oral și scris al elevilor, cunoașterea și folosirea corectă a limbii, cât și învățarea unor tehnici de
bază ale activității intelectuale, cum sunt: cititul, scrisul și exprimarea orală și scrisă.
Disciplinele limbii române se constituie într-un sistem unitar. Acestea se influentează reciproc și sunt coordonate
în vederea îndeplinirii unor funcții comune. Funcțiile și obiectivele limbii române la ciclul primar se realizează prin
corelarea, în mod armonios, a tuturor acțiunilor ce se întreprind la fiecare din disciplinele ei specifice.
Comunicareacombinată cu orele de lectură,matematică și abilitățile practiceconstituie în mod deosebit la dezvoltarea
gustului pentru frumos, precum și a unei scrieri cât mai deosebite.
Am ales acest opțional pentru clasa a II-a deoarece vreau să contribui la disciplinarea și ordonarea elevilor în
spațiul grafic al caietului, precum și în viața de zi cu zi.
Scrisul reprezintă un instrument de muncă intelectuală, iar pentru psihologi un element de bază în cunoaşterea
indivizilor, în depistarea trăsăturilor lor de caracter.
Modul în care vor scrie elevii va fi o oglindă a muncii noastre de dascăli, o dovadă că am format tineri bine
pregătiţi, hotărâţi, cu atitudini pozitive faţă de muncă, faţă de artă.
La această vârstă, elevii primesc numeroase informaţii pe care vor să le stocheze prin scris. Acest fapt determină
creşterea vitezei scrierii.
Preocuparea noastră, a învăţătorilor este ca viteza de scriere să devină direct proporţională cu calitatea.

299
Programa opţionalului
COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
1.Executarea corectă a literelor, -concursuri de transcriere / copiere
cuvintelor, textelor, respectând “Pot sătranscriu frumos și corect!”
spaţiul grafic, în pagina caietului; - transcrierea unort exte însoţite de
desene sugestive ,
-scrierea dupăd ictare a unor texte
scurte care cuprind dialoguri,
-jocuri de rol: elevul dictează clasei.
-realizarea unor compuneri.
2. Realizarea unor lucrări artistico- - realizarea unor colaje, chenare,
plastice folosind elementele de limbaj utilizând elemente grafice și litere,
plastic şi tehnicile studiate; - realizarea unor litere pe obiecte din
plastic,
- realizarea unor afișe, reclame
pentru lecturile studiate,
- realizarea unor compoziţii utilizând
tehnici de modelare a plastilinei
(litere, cifre);
-utilizarea tehnicii TANGRAM în
realizarea unor lucrări având ca
subiect litere de tipar sau cifre
exersate.
3. Respectarea normele de ortografie -copierea unor texte,
şi de punctuaţie; -derularea jocului ,,Descoperă
capcana”,
-completarea unor spaţii lacunare ,
-scrierea după dictare,
-realizarea unor mici compuneri.
4.Manifestarea plăcerii pentru -audierea unor povești scurte,
lectură; - citirea expresivă a textelor,
-prezentarea şi comentarea unor
lecture pentru copii,
300
-concurs ,,Interpretează personajul
preferat”,
-jocuri de mimicăşigestică,
- realizarea unui jurnal cu dublă
intrare pentru lecturile studiate.
5.Realizarea unor reprezentații - jocuri de dicţie( „frământări de
teatrale după poveștile audiate; limbă”),
-jocuri de mimică şi gestică,
- interpretarea unor scurte dialoguri,
- recunoaşterea şi reproducerea unor
roluri,
-jocuri de rol în pereche, ,,Alege cel
mai bun actor”.
6. Cântarea la unison a unor cântece - recitarea unor versuri ,
legate de lecturile studiate - interpretarea unor cântece legate de
textele citite, de cifrele învățate,
-concurs „ Cel mai bun interpret” .

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII:

• Elemente grafice pregătitoare pentru scriere


• Literele mici si mari ale alfabetului limbii române
• Grupurile de litere
• Cuvinte, propozitii, texte – copieri,transcrieri, dictări, compuneri
• Cifrele.Scrierea problemelor şi a planului de rezolvare pe liniatură cu pătrățele
• Folclorul copiilor : numărători, frământări de limbă
• Literatura cultă :povestirea, poezie, povestea.

301
MODALITĂȚI DE EVALUARE:

probe scrise : fișe de muncă independentă, lucrări de control, compuneri;


probe orale : redarea ( orală) a unor fragmente sau chiar a întregii opere
studiate;
probe practice : desene, colaje, jurnal cu dublă intrare.

BIBLIOGRAFIE

Ciobanu Fulvia, Sfârlea Lidia, 2008- „Cum scriem, cum pronunţăm


corect”,București;
Goncerencu Georgeta, Goncerencu Vasile 2001- „Ore opţionale la clasele
I-IV”,Constanţa ;
✓ Peneş Marcela, Molan Vasile ,1994„Texte literare pentru învăţământul
primar”, E.D.P., Bucureşti,

302
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DOROBANȚU
CLASA : a II- a
ANUL ŞCOLAR: 2018/2019
DENUMIREA OPȚIONALULUI:„ CU LITERELE NE JUCĂM, POVEȘTILE LE
ASCULTĂM”
NR.ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 oră
Sem.I: 17 ore
Sem.II: 14 ore

Planificare calendaristică

Nr Nr
Competen
. . Săptămâna/Da Obs
Unităţi de învăţare țe Conţinuturi
crt or ta .
specifice
. e
1.Trăsătura bastonată pe I-V
NE JUCĂM, ȘI O1 unul şi două spaţii 12.09
COLORĂM LA O2 2. Semiovalul şi ovalul pe 19.09
O6 unul şi două spaţii 5 26.09
3. Trăsătura buclată 3.10
1.
suprarând şi subrând. 10.10
Trăsătura şerpuită cu
nodule
4.Motive decorative,
ÎNCEPUT DE utilizând elemente grafice
DRUM și litere
5. Cântece, numărători,
frământări de limbă

CU MIC , CU MARE 1.Literele mici de mână VI-X


PLECĂM LA O1 2.Transcrierea unor 17.10
O3 cuvinte/ propoziţii 24.10
2. O5 3.,,Pinocchio” de Carlo 5 7.11
Collodi-audiere, povestire, 14.11
transcriere(fragment) 21.11
4.Montaj literar-
Frumusețile toamnei
5.Mandala-litere mici de
PLIMBARE mână

ZÂNA IARNĂ NE O1 1.Literele mari de mână; XI-XIV


SARE ÎN AJUTOR O2 2. Copierea unor cuvinte/ 28.11
O4 propoziţii 5.12
3. 4 12.12

303
3.,,Gândăcelul” de Elena 19.12
Farago-transcriere,
memorare
4.,,Crăiasa zăpezii” de
Hans Christian Andersen-
jurnal cu dublă intrare
5.Tangram-Literele mari
de mână
6.Jocuri.Desene

DANSUL 1.,,Iarna” V.Alecsandri- I-IV


FULGILOR DE memorare, transcriere XV-XVII
4. NEA O1 2.Compunere: Iarna
O2 3.Colajul/ pictură ,,Iarna pe 16.01
O3 uliță” 3
23.01
4.Concurs : ,,Pot să scriu
frumos și corect?”
30.01

SEMESTRUL al II lea

O1 1.Grupurile de litere ce, Ce, I-IV


VINE, VINE O2 ci, Ci, ge, Ge, gi, Gi, che, 13.02
PRIMĂVARA! O3 Che, chi, Chi, ghe, Ghe, ghi, 20.02
5. O6 Ghi-scrierea unor cuvinte ce 27.02
conţin grupurile de litere. 4 6.03
2.„Bunicul” de B. Şt.
Delavrancea – transcriere
(fragment)
3.Reclama.Afișul
4.„Primăvara” de Elena
Dragoș – copiere, pictură,
colaj
VARĂ, DULCE O1 1.Alfabetul – scrierea cu V-IX
VARĂ! O3 litere mici/ mari de mână 13.03
O5 2.,,Dumbrava 20.03
6. minunată” de Mihail 5 27.03
Sadoveanu-,,Alegecel mai 3.04
bun actor !” 10.04
3.„Vara” de Eugen Jianu
– transcriere
4.Biletul;Invitația;Felicitar
ea-redactare,transcriere
5.Transcriere caligrafică
însoțită de desene
inspirate din text

304
SE APROPIE O2 1.Scrierea cifrelor; XI-XVI
VACANȚA MARE 05 2.Scrierea problemelor şi a 8.05
7. O4 planului de rezolvare 15.05
3.Realizarea cifrelor prin 5 22.05
tehnica TANGRAM 29.05
4.Suntem actori
:interpretarea unor roluri de
12.06
personaje îndrăgite de în
texte cunoscute
Mimică și gestică

305
306
307
308
309
Scoala:
Clasa : a II-a

‹ DISCIPLINĂ OPŢIONALĂ ›

PROF.INV.PRIMAR: COMAN VASILICA


An scolar : 2018 - 2019

Tipul opţionalului : Opţional integrat


Arii curriculare implicate: Limbă si comunicare (Comunicare în limba română)
Arte si tehnologii (Muzică si miscare)

Durata : 1 an
Modul de desfăşurare : 1 oră pe săptămână

„Şi, Doamne, frumos era pe atunci, căci şi părinţii, şi fraţii, şi surorile


imi erau sănătoşi, şi casa ni era indestulată, şi copiii şi copilele megieşilor era
de-a pururi in petrecere cu noi, şi toate imi mergeau după plac, fără leac de
supărare, de parcă era toată lumea a mea!
Şi eu eram vesel ca vremea cea bună şi sturlubatic şi copilăros ca vantul
in turburarea sa. […]
Copilul, incălecat pe băţul său, gandeşte că se află călare pe un cal de cei
mai straşnici, pe care aleargă, cu voie bună, şi-l bate cu biciul şi-l struneşte
310
cu tot dinadinsul, şi răcneşte la el din toată inima, de-ţi iè auzul, şi de cade
jos, crede că l-a trantit calul, şi pe băţ işi descarcă mania in toată puterea
cuvantului…
Aşa eram eu la varsta cea fericită, şi aşa cred că au fost toţi copiii, de cand
ii lumea asta şi pămantul, măcar să zică cine ce-a zice.”

Ion Creanga

Concepută transdisciplinar, disciplina opţională “Cântec, vers, ritm şi mişcare”, strânge

laolaltă elemente din folclorul copiilor, pe baza trăirilor pozitive ale universului copilăriei,

stimulând interesul elevilor pentru exprimarea activă.

Informaţiile devin mai accesibile, iar vocabularul, influenţat de motivaţie şi mediul

educativ adecvat, devine mai bogat, mai activ, exprimarea tot mai expresivă, mai curentă şi

chiar fluentă. Astfel, elevii care au frecventat mai rar sau defel grădiniţa se adaptează mai uşor

cerinţelor programei şcolare.

Prin opţionalul propus, elevii îşi pot forma şi dezvolta capacităţi de comunicare

expresivă, nuanţată, plină de vivacitate şi vervă. Datorită sonorităţii, ritmului exersat prin

mişcări corporale sugerate de conţinut, învăţarea distractivă devine captivantă, oferă un

adevărat spectacol de sensibilizare.

În activităţile desfăşurate, doresc să ţinem seama de evenimentele din viaţa clasei,

sărbătorile religioase şi din calendarul ecologic, anotimpurile, bucuriile şi jocurile copilăriei,

dar şi de temele abordate la celalte discipline. Se ţine cont de ceea ce se întâmplă în natură şi în

suflet. Într-o oră, prin incursiunea în mai multe domenii, se elimină monotonia, plictiseala, dar

mai ales prin mişcare, chiar euritmie, care, prin elementul ei emoţional, mobilizează forţele şi

oferă elevului bucurii şi mulţumiri.

311
Voi încuraja şi stimula elevii prin evaluarea orală pozitivă, consemnarea progresului în

urma verificării observabile, fără notare în catalog.

Consider că opţionalul poate deveni liantul firesc al trecerii de la vârsta preşcolarităţii

la cea a şcolarităţii pentru că oglindeşte disponibilităţile şi interesele copiilor, asigură un mediu

stimulativ de cooperare şi coeziune în care se îmbunătăţesc considerabil abilităţile şi relaţiile de

comunicare.

1. Dezvoltarea capacităţii de de receptare;


2. Dezvoltarea capacităţii de interpretare prin sincronizare;
3. Dezvoltarea capacităţii de coordonare psihomotorie;
4. Dezvoltarea abilităţilor inter-relaţionale;
5. Formarea şi dezvoltarea capacităţilor creatoare în conceperea şi
desfăşurarea jocurilor lingvistice/muzicale cu exprimare corporală

1.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral


Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare
1.1. să recunoască diferite jocuri de a) audiţii de frâmântări de limbă, jocuri de cuvinte,
cuvinte/ poezii/cântece/jocuri muzicale poezii, cântece, jocuri muzicale;
învăţate: b) dialoguri pe baza legăturii dintre conţinut şi acţiune;
1.2. să înţeleagă nuanţarea, ritmul, c) participarea la concursuri de jocuri
mişcarea din conţinutul sugerat de text; muzicale/recitative etc;
1.3. să distingă părţile poeziei/
d) alcătuirea unui „top” individual/al grupei/al clasei;
cântecului /jocului muzical (strofe, început,
mijloc, sfârşit); e) exerciţii de recunoaştere şi explicare a preferinţei;

312
1.4. să-şi exprime preferinţa pentru
anumite poezii/cântece/jocuri muzicale;

2.Dezvoltarea capacităţii de interpretare prin sincronizare


Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare
2.1. să cânte jocuri muzicale f) exerciţii de interpretare în diferite moduri;
individual şi în grup, dezvoltându-şi şi g) cântare/recitare solistică, în grup, în alternanţă;
deprinderile elementare de cântare h) cântare vocală/recitare cu acompaniament;
vocală/recitare;
i) exerciţii de dezvoltare a expresivităţii;
2.2. să acompanieze ritmic cântarea;
2.3. să cânte/ să recite cu plăcere, j) formarea unui comportament de auditor/de
exteriorizându-şi propriile trăiri; interpret/participant activ la exersarea jocurilor
2.4. să manifeste răbdare şi stăpânire de muzicale/recitărilor/dramatizărilor;
sine în timpul învăţării sau exersării jocurilor
muzicale/recitărilor/dramatizărilor;

3. Dezvoltarea capacităţii de coordonare psihomotorie

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


a) exerciţii de sincronizare
3. 1. să sincronizeze mişcarea cu ritmul, b) jocuri muzicale, numărători, poezii din folclorul
textul şi melodia; copiilor, din culegeri;
c) jocuri muzicale, poezii, dramatizări cu solicitări de
interacţiune;

4. Dezvoltarea abilităţilor inter-relaţionale

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


4.1. să înveţe şi să exerseze deprinderea
de interacţiune socială prin participarea la o a) exersarea interpretării pe roluri în jocul muzical,
recitare animată prin mişcare, la un recitativ dramatizare versificată sau cântată;
ritmat/joc muzical sau o dramatizare în b) exersarea repetată a unui joc de cuvinte/muzical în
versuri/prin cântec; vederea practicării lui în timpul liber;
4.2. să câştige sentimentul propriei c) sesizarea comportamentului adec-vat/neadecvat;
identităţi în grup şi să-l trăiască în diferite
situaţii;
d) recomandări generale şi indivi-duale;
4.3. să exerseze regulile sincronizării
independent şi-n cadrul organizării în grup;
4.4. să manifeste corectitudine în
desfăşurarea sincronizării/ jocului muzical;

5. Formarea şi dezvoltarea capacităţilor creatoare în conceperea şi desfăşurarea


jocurilor lingvistice/ muzicale cu exprimare corporală

313
Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare
5.1. să îmbogăţească prin aspecte
noi şi originale conţinutul activităţilor; a) exerciţii de creativitate (versuri noi, mimică,
5.2. să trăiască afectiv aspectele mişcări diferite)
creative încorporate în conţinutul b) exprimarea bucuriei pentru situaţii inedite.
comunicărilor prin cântec,vers, ritm şi
mişcare.

1. Poezii, cântece, ghicitori muzicale, frământări de limbă din cărţi,


culegeri, internet şi compoziţii proprii;
2. Recitative numărători;
3. Dramatizari versificate şi cântate;
4. Cântece şi poezii din folclorul copiilor;
5. Jocuri muzicale

Tematica:
1. Viaţa clasei – Imnul clasei; prietenia;
2. Numărăm şi socotim;
3. Alfabetul muzical;
4. Natura;
5. Anotimpurile;
6. Sărbătorile;
7. Evenimente din viaţa de zi cu zi;
8. Frâmântări de limbă

- orală pozitivă;
- verificare observabilă pe tot parcursul lecţiei;
- scrisă, fără calificative în catalog, prin consemnarea progresului privind:
- curajul în exprimare;
- respectarea regulilor;
- exprimarea corectă;
- exprimarea părerii personale;
- bogăţia repertoriului personal/al grupei/ al clasei

• Învătătoarea
• Elevii clasei I-A
• Părinţii, bunici
314
• Casete, CD-uri cu cântece din folclorul copiilor şi cântece/dansuri
populare;
• Antologii de poezii, incantaţii, numărători...;
• Aparate audio –vizuale
• Materiale din natura

− Încurajarea unei atitudini deschise fată de folclorul copiilor ;

− Promovarea creativitătii

− Promovarea spiritului de echipă

1. Ionescu-Motora Ana, Cântece şi jocuri muzicale pentru preşcolari, E.D.P.,


Bucureşti, 1980
2. Vasile Vasile, Metodica educaţiei muzicale, Editura muzicală, Bucureşti, 2004
3. Geta Stanciu, La grădiniţă e serbare, Editura Compania, 2000
4. Lucia Dobrei, Prin labirintul alfabetului, Editura Miriador, 2003
5. Anca Toader,Valentin Moraru, A,B,C cu cantece, Erc Press, Bucureşti – 2008
6. www.edu.ro, Programe şcolare
7. Poezii, frământări de limbă, cântece www.google.ro
8. www.didactic.ro – Jocurile muzicale - planificare opţional – Kapus Elvira

315
Nr. Competențe Nr. Săpt./
UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE specifice LISTA DE CONŢINUTURI OBS.
ctr. ore perioada
1 Imnul clasei; prietenia 1.1 ➢ alcătuirea si învătarea unui 2 1-2
1.3 căntec „Prietenia”
2 Recitative numărători; 1.4 ➢ Numărători la începerea 2 3-4
4.3 jocului
3 Jocuri de miscare cu 1.2 ➢ „Lupul si gâstele” 3 5-7
reguli 5.2 ➢ „Oaia înăuntru, lupul afară”
➢ „Baba oarba”
4 Poezii din folclorul 2.2 ➢ „Cătelul cu părul cret” 3 8-10
copiilor; 4.1 ➢ „Un pitic atât de mic”
➢ „Cocosel cu creasta creată”
5 Colinde traditionale de 2.4 ➢ „Florile dalbe” 3 11-13
Crăciun si Anul Nou 5.1 ➢ „Mărut mărgăritar”
➢ „Sorcova”
6 Jocuri cu cântec si 3.1 ➢ Am cunoscut un orăsel 3 14-16
miscare 1.3 ➢ Noi avem castel frumos
➢ Venea un print călare
7 Ghicitori muzicale 1.1 ➢ Cine-i dirijorul 3 17-19
2.1 ➢ Deschide urechea bine
8 Dramatizari versificate 2.3 ➢ A fost odată ca-n povesti 2 20-21
şi cântate 5.2
9 Frământări de limbă 1.4 ➢ Frământări de limbă alese 3 22-24
4.3 după caz
10 Cântece din folclorul 1.2 ➢ Mel, melc, codobelc 2 25-26
copiilor, de primăvară 5.2 ➢ Paparudele
si de vară
11 Cântece din folclorul 2.2 ➢ Alunelul 2 27-28
copiilor 4.1 ➢ Iepuras, coconas
12 Jocuri de miscare cu 2.4 ➢ Podul de piatră 3 29-31
text si cânt 5.1 ➢ Tăranul e pe câmp
➢ Printre munti si printre văi
13 Pregătirea repertoriului 3.1 ➢ Alegerea si perfectionarea 2 32-33
pentru serbare 1.3 unor jocuri pentru prezentarea la
serbarea de sfârsit de an scolar

316
CUM COMUNIC CU CEILALŢI?
Activitate opțională
Prof. Agoston-Vas Mariana-Rodica
Grădinița „Căsuța cu povești” Orăștie, jud. Hunedoara

I. Argument
Activitatea opţională “ Cum comunic cu ceilalţi?” a fost propusă la sugestia părinţilor
de la grupa mare, preocupaţi de calitatea educaţiei copiilor, considerând comunicarea un
aspect esenţial pentru un comportament asertiv, activ şi responsabil .
În cadrul cursului opțional, preșcolarii au avut posibilitatea să dobândească: tehnici şi
maniere moderne de optimizare a relaţiilor de comunicare , să asimileze , să aplice, să compare
atitudini şi comportamente comunicative, să înveţe să producă şi să recepteze informaţia în
situaţii concrete, să comunice liber, deschis, fară teama confruntării cu o realitate, pentru care
nu sunt pregătiţi. Diversitatea şi natura activităţilor propuse au contribuit la procesul de
cunoaştere , formare şi educare prin interrelaţionare , stimularea comunicării şi adaptarea la
situaţii concrete, socializarea copiilor , la dezvoltarea relaţiilor de cooperare între aceştia , între
aceştia şi adulţi.
II. Competenţe generale:
• Dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare în contexte variate;
• Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic;
• Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;
• Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite
de limbajul oral;
• Valorificarea optimă şi creativă a cunoştintelor de limbă şi comunicare dobândite;
• Evidenţierea elementelor verbale, nonverbale si paraverbale in producerea şi
receptarea mesajelor;
• Realizarea aplicativă a unor efecte benefice ale comunicarii orale şi ascultării active;
• Exersarea abilităţilor de exprimare orală in diferite situaţii concrete de comunicare;
III. Competenţe specifice
• să participe la convorbiri pe diferite teme, să formuleze întrebări, răspunsuri, enunţuri
potrivite contextual;
• să relaţioneze pozitiv cu ceilalţi;
• Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple , atât verbal, cât şi prin intermediul
gesturilor, semnelor, inflexiunilor vocii;
• să-şi cultive libertatea de exprimare si de opinie;
• să utilizeze formule de politeţe în conversaţie;
• să asculte atent ce i se povesteşte şi să reproducă textul cu propriile sale cuvinte
• să achiziţioneze atitudini pozitive faţă de comunicare şi de incredere in propriile
abilităţi de comunicare;
• să identifice dificultăţile de comunicare proprii şi ale altor copii, să înţeleagă lipsa
comunicării şi consecinţele acesteia;
• să recunoască aspecte de viaţă şi să adopte un comportament potrivit situaţiei;

317
IV. Planificarea calendaristică
Nr. Obiective Conţinuturi ale învăţării/ Nr. Sugestii Luna
crt. Teme ore metodologice
Situaţii de învăţare
1. - să dea exemple de - Autocunoaştere 5 Exerciţii –jocuri de Oct.
caracteristici Date de identificare a propriei autocunoaştere ;
personale persoane, aspecte legate de Discuţii despre activităţi,
elementare; înfăţişarea fizică, data şi locul persoane preferate
- să identifice jocuri, naşterii, adresa, numele Jocuri de rol;
hobby-uri, activităţi părinţilor, membrii familiei, Jocuri didactice;
preferate, etc.; locuri favorite, animale Jocuri distractive;
- să explice de ce emisiuni, mâncăruri preferate.
preferă o anumită TEME : “Cine sunt eu?”
activitate; “Aceasta e familia mea!
“Ce-mi place mie cel mai
mult?”
2. - să achiziţioneze - Autocunoaştere şi 1 Jocuri de intercunoaştere Nov.
atitudini pozitive dezvoltare personală
faţă de comunicare Prezentare, autovalorizare,
şi de incredere in valorizarea de către ceilalţi
propriile abilităţi de TEMA“Să vă povestesc
comunicare; despre mine!”

3. - să prezinte - Unicitatea persoanei; 2 Exerciţii de identificare a Nov.


asemănări/deosebiri Diferenţe individuale asemănărilor/
dintre el/ea şi TEME: “ deosebirilor cu ceilalţi,
ceilalţi “Ce ne aseamănă? Ce ne cu personaje din poveşti,
deosebeşte?” desene animate.
4. -Să stabilească - Comportamentul şi conduita 2 Jocuri în perechi şi în Dec.
relaţii reciproc - în grup grupuri mici, de
suportive în grup Elemente de comunicare cooperare/necooperare;
eficientă în grup, de dezvoltare Exerciţii de comparare a
a încrederii în ceilalţi membri situaţiilor
ai grupului, descoperirea unor
calităţi ale copiilor pentru a le
cunoaşte şi a le pune în
valoare.
TEME: “Nu eşti singur!”
“Ce se întâmplă, prietene?”
5. - să recunoască - Strategii de comunicare în 1 Aplicaţii practice, jocuri Dec.
situaţii de viaţă şi să familie, grădiniţă, comunitate de rol
adopte un TEMA:“Cum mă adresez,
comportament cum comunic, atunci
potrivit situaţiei; când…”

318
6. - să transmită - Comunicare cu şi fără 4 Transmitere/ascultare Ian.
mesaje simple , atât cuvinte atentă a unor mesaje orale
verbal, cât şi prin - prin limbaj pentru identificarea
intermediul - prin semnale/ gesturi persoanei care transmite
gesturilor, semnelor, - prin imagini, culori, /receptează mesajul;
inflexiunilor vocii mişcare/dans. - jocuri de receptare a
TEME: “Spune ce ai înţeles? mesajelor
“Mesagerul”, “Oglinda!” Euritmie
“Dansul păpuşilor”
7. - Să relaţioneze - Abilităţi sociale 2 Jocuri de autocunoaştere Febr.
pozitiv cu ceilalţi; Comportamente de cooperare Jocuri de echipă
în grup, relaţii cu colegii Jocuri de rol
TEME« Cine sunt prietenii
mei ? »
“Clubul copiilor prietenoşi”
8. - Să participe la -Interactiunile verbale : 3 Jocuri în perechi şi în Marti
convorbiri pe conversaţia grupuri mici; e
diferite teme, să Principii conversaţionale Dialog si monolog;
formuleze întrebări, - principiul cooperarii Analiza situaţiei de
răspunsuri, enunţuri - principiul politeţii comunicare;
potrivite contextual; -Instrumente de reglare a Jocuri interactive pe
-Să utilizeze comunicării calculator;
formule de politeţe Formularea şi adresarea-
în conversaţie; intrebărilor şi a răspunsurilor
TEME: “Te rog, Mulțumesc, Exerciţii de construire a
Cu plăcere!” unor enunţuri (propoziţii
“Eu întreb, tu răspunzi!” simple) cu cuvinte şi
“Spune mai multe cuvinte expresii noi;
despre…”
9. -să asculte atent ce - Ascultarea activă 2 Activităţi de audiere a Marti
i se vorbeşte sau TEME: “Ascultă şi unor întâmplări, povestiri e
povesteşte şi să povesteşte!” scurte;
reproducă textul cu “E timpul poveştilor” Repovestirea de către
propriile sale “Povestiri încurcate” copii
cuvinte
10. Să înţeleagă şi să -Comunicarea 4 Exerciţii şi aplicaţii Apr.
transmită mesaje nonverbal/paraverbală Jocuri de rol,
simple , atât verbal, Forme de comunicare Jocuri de mimă şi
cât şi prin nonverbală pantomimă,
intermediul TEME:Corpul şi gesturile Exerciţii de sesizare a
gesturilor, semnelor, “Clovnul şi prietenii săi” corespondenţei
inflexiunilor vocii “Sonorul dezactivat” elementelor verbale cu
“Jocul mut” cele nonverbale(gesturi-
mimică);
11. - să identifice -Bariere ale comunicarii 1 Jocuri în perechi şi în Apr./
dificultăţile de eficiente grupuri mici Mai
comunicare proprii TEMA
şi ale altor copii, să “Ce se întâmplă dacă nu
înţeleagă lipsa spunem ceea ce dorim?”

319
comunicării şi
consecinţele
acesteia.
I. Modalităţi de evaluare
S-a urmărit asigurarea unui nivel corespunzător de cunoştinţe pentru tratarea temelor (teste,
întrebări,discuţii).
S-au folosit modalităţi de evaluare alternative ( proiecte, postere, observarea sistematică,etc. ).
S-au urmărit dezvoltarea competenţelor de comunicare, prezentare, argumentare, lucru în
echipă, autoevaluare.
VIII. Bibliografie

1. Bardasan, Gabriel, Curs practic de comunicare orala, Timisoara, Ed. Excelsior


Art, 2006.
2. Borchin, Mirela, Comunicare orala, Timisoara, Ed. Excelsior Art, 2006.
3. Breben, Silvia, Activităţi bazate pe inteligenţe multiple, vol. III, Ed. Reprograph,
, 2005
4. Comlosan, Doina, Borchin, Mirela, Dictionar de comunicare (lingvistica si
literara), vol. I, Timisoara, Ed. Excelsior Art, 2002.
5. Dinu, Mihai, Comunicarea, Bucuresti, Ed. Argos, 2002.
6. Dumitrana, Magdalena. –“Didactica preşcolară”, Ed. V.I.Integra, Bucureşti,
1998
7. Dumitrana, Magdalena, Educarea limbajului în învăţământul preşcolar,
comunicarea orală, vol. I, Ed. Compania, Bucureşti,1999

320
Programa şcolară

Opţional:
„TEATRUL ȘI FILMUL, UNIVERSALITĂȚI ALE
LITERATURII ROMÂNE”

1 oră / săptămână – clasa a VII-a

PROPUNĂTOR: PROF. VALENTINA CIOBANU

Argument

Literatura, teatrul şi filmul reprezintă forme de comunicare artistică deoarece, asemenea


obiectului estetic, sunt destinate în primul rând să placă. Pentru a-şi atinge scopul, fiecare
prezintă particularităţi care transcend limbajul specific. Teatrul, ca ipostaza a literaturii, este o
lume fascinanta pe care copiii o percep cu bucurie, caci jocul pe scena oferă modele umane,
implicându-i pe micii actori in cunoașterea atât de necesara dezvoltării ființei noastre.
Socializarea se realizează mai ușor, dar acest joc impune reguli pe care copiii le respecta.
Participarea la acest joc ii face mai responsabili, ii pune in valoare in fata colectivului. De
asemenea, teatrul, filmul pot contribui la îmbogățirea culturii elevilor, la dezvoltarea gustului
lor pentru arta autentica, la educarea posibilității de a înțelege, de a pătrunde profunzimea,
frumusețile și subtilitățile operelor marilor autori, de a emite judecăți de valoare, dezvoltarea
spiritului colectiv, trezirea spiritului de inițiativă și a responsabilităților.
Implementarea acestui opțional este o necesitate pentru elevii dotaţi, capabili de a organiza
diferite activităţi de ordin educativ: activităţi conexe, concursuri, dramatizări, imitație,
vizionari de filme, teatru, etc.
Desigur că cel mai mare avantaj este integrarea tuturor elevilor în organizarea unor
activităţi de ordin educativ, care să permită tuturor elevilor să se manifeste sub aspect cultural,
oferindu-i elevului şansa liberă spre vocaţia multidimensională.
Un alt punct forte este dezaprobarea intimidării între elevi, pentru că există elevi cu
potenţial către artă care dintr-un motiv sau altul nu au şansa de a se manifesta pe tărâmul
pasiunii: al cântului, al poeziei, al prozei, al desenului, al scenei.
Frecventarea acestor ore de opțional pune în valoare dezvoltarea competenţei de liberă
expunere şi manifestare artistică.
Așadar, acest opțional poate largi orizontul de cunoștințe al elevilor în domenii multiple:
limba si literatura romană, literatura universală, folclor literar, istorie, teatru, educație muzicală,
educație artisto-plastică, educație tehnologică.

321
COMPETENȚE GENERALE

1. DEZVOLTAREA CAPACITǍŢII DE RECEPTATE A MESAJULUI AUDIO-


VIZUAL

2. DEZVOLTAREA CAPACITǍŢII DE EXPRIMARE ARTISTICĂ

3. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS

4. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE SCRISĂ

CLASA a VII-a
COMPETENȚE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITǍŢI DE ÎNVǍŢARE

1. DEZVOLTAREA CAPACITǍŢII DE RECEPTATE


A MESAJULUI AUDIO-VIZUAL

COMPETENȚE SPECIFICE Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul anului şcolar, elevul va fi Pe parcursul anului şcolar, se recomandă


capabil: următoarele activităţi:

1.1. să identifice informaţiile esenţiale dintr- - exerciţii de ascultare a unor mesaje audio-
un mesaj audio-vizual vizuale diverse, cu scopul de a desprinde
esenţialul şi de a exprima acest lucru la
1.2. să înţeleagă semnificaţia globală a schimbarea rolului de receptor cu cel de
mesajului audio-vizual emiţător

1.3. sa-şi concentreze atenţia pentru a - participarea la interacţiuni în care să


recepta mesajele audio-vizuale dovedească înţelegerea replicilor şi
capacitatea de continuare a dialogului
1.4. să depisteze diferenţele dintre opera - exerciţii pentru dezvoltarea atenţiei
literară şi ecranizarea ei distributive şi a capacităţii de a urmări
mesajul audio-vizual
1.5. să manifeste curiozitate pentru mesajul - exersarea ascultării mesajelor orale în
audio-vizual diverse situaţii de comunicare, în scopul
formarii unui comportament de ascultător
activ

322
- exerciţii de selectare a unor informaţii,
idei, opinii în funcţie de substanţa mesajelor
receptate

2. DEZVOLTAREA CAPACITǍŢII DE EXPRIMARE ARTISTICĂ

COMPETENȚE SPECIFICE Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul anului şcolar, elevul va fi Pe parcursul anului şcolar, se recomandă


capabil: următoarele activităţi:

2.1. să povestească justificând şi explicând - situaţii diverse de dialog, povestire , relatare,


întâmplări personale, evenimente etc. explicare a unor situaţii şi întâmplări personale
sau pe bază de imagini sau benzi desenate;
- exerciţii de dialog pe teme date;
- simularea de convorbiri telefonice
2.2. să relateze amănunţit sau succint, - povestire în lanţ, intrare în comunicare,
coerent, prin cuvinte proprii, fără ticuri continuarea comunicării, previziunea unui final
verbale şi pauze nejustificate între neaşteptat;
cuvinte şi idei - exerciţii de intervenţie în convorbire
2.3. să se exprime natural pronunţând corect - antrenament pentru exprimarea opiniilor şi
şi conştient articularea cuvintelor şi atitudinilor proprii;
sunetelor - antrenament de utilizare a formulelor de
2.4. să aplice în dialog salutul, formulele de adresare, de menţinere şi de închidere a unui
politeţe, toleranţă faţă de părerile dialog ( conversaţie în grup ).
partenerilor
2.5. să recite expresiv - exerciţii de exprimare a părerilor şi
sentimentelor personale;

- compararea şi clasificarea unor obiecte


prezentate în imagini pe baza unor criterii
stabilite de învăţător;
- memorarea de poezii şi fragmente de proză.

323
3. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS

COMPETENȚE SPECIFICE Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul anului şcolar, elevul va fi Pe parcursul anului şcolar, se recomandă


capabil: următoarele activităţi:

3.1. să deosebească elementele de ansamblu - exerciţii de identificare a problemei principale


de cele de detaliu în cadrul textului citit abordate într-un text literar (identificarea
3.2. să identifice modurile de expunere într- elementelor descrise şi a trăsăturilor obiectelor
un text descrise, într-o descriere, identificarea acţiunilor, a
3.3. să manifeste curiozitate pentru lectură participanţilor la acţiune, a timpului şi spaţiului în
care se petrec evenimentele într-o naraţiune;
identificarea ideilor esenţiale dintr-un anunţ sau
dintr-o ştire şi sesizarea intenţiei comunicative din
spatele acestora);
- exerciţii de identificare a caracteristicilor
operelor epice (în proză sau versuri): naraţiunea la
persoana a III-a şi la
persoana I, subiectul operei literare, momentele
subiectului, timpul şi spaţiul în naraţiune, autor,
narator, personaj;
- exerciţii de sesizare a rolului dialogului şi al
descrierii într-o naraţiune; sesizarea rolului
descrierii în realizarea portretului şi a tabloului;
- observarea rolului dialogului în caracterizarea
personajelor;
- identificarea şi comentarea rolului figurilor de
stil învăţate în diferite
texte;
-exercitii de expimarea opiniei;
-interpretarea, selectarea unor texte traditionale ca:
uraturi, bocete, balade populare, doine, colinde;
-improvizarea unor secvente din scente, opera
literare;
-comunicarea unor informatii despre folclor,
traditii, obieceiuri, limba si literature, texte
functionale;
-compunerea de poezii, proza, texte pe diverse
teme;
-alcatuirea de felicitari, postere, scenarii pe teme
literare, educative;

324
4. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE SCRISĂ

COMPETENȚE SPECIFICE Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul anului şcolar, elevul va fi Pe parcursul anului şcolar, se recomandă


capabil: următoarele activităţi:

4.1. să redacteze texte cu destinaţii diverse - exerciţii de recunoaştere a destinaţiei unui


4.2. să utilizeze un lexic diversificat, text;
recurgând la categoriile semantice - exerciţii de selectare a informaţiei
studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a solicitate;
vocabularului - exerciţii de structurare a detaliilor în jurul
4.3. să înlănţuie corect frazele în textul ideii principale;
redactat, utilizând corect semnele - exerciţii de redactare a unor scrisori şi a
ortografice şi de punctuaţie unor anunţuri;
4.4. să alcătuiască rezumatul unui text - exerciţii de rezumare, în scris, a textelor
literar sau nonliterar citite; prezentarea unor informaţii
privitoare la realitatea înconjurătoare;
- exerciţii de relatare a unor fapte/
întâmplări;
- exerciţii de motivare a opiniei, pornind de
la diverse teme discutate în clasă/ aprecieri
personale referitoare la textele epice şi
lirice studiate
- exerciţii de povestire a unor texte
narative/filme văzute etc.; exerciţii de
redactare a unor descrieri de tip tablou şi de
tip portret
- exerciţii de valorificare a posibilităţilor de
exprimare nuanţată oferite de utilizarea
sinonimelor, a antonimelor şi a
omonimelor adecvate în contexte date;
- utilizarea corectă, în propoziţie şi în frază,
a semnelor de punctuaţie (punctul, virgula,
punctul şi virgula, linia de dialog, linia de
pauză) şi a semnelor ortografice (cratima,
punctul)
- exerciţii de aplicare a topicii normale în
propoziţie şi în frază;

325
- exerciţii de identificare şi ordonare a
secvenţelor narative dintr-un text dat, în
vederea rezumării acestuia;
- exerciţii de transformare a textului
dialogat în text narativ
- exerciţii de rezumare a textelor narative
- exerciţii de povestire a unui film, a unei
piese de teatru

VALORI SI ATITUDINI
• Cultivarea placerii de a citi, de a viziona un spectacol de teatru sau de film.
• Stimularea gandirii autonome, reflexive si critice, pin lectura textului sau vizionarea
spectacolului.
• Cultivarea sensibilitatii, prin receptarea operei artistice.
• Formarea unor reprezentari culturale privind evolutia si valorile literaturii, teatrului,
filmului.

COMPETENTE GENERALE
• Formarea competentelor in domeniul receptarii particularitatilor si limbajului specific
in literatura, teatru, film.
• Folosirea instrumentelor de analiza stilistica si structurala a diferitelor modalitati de
comunicare artistica.
• Argumentarea, in scris sau oral, a propriilor opinii asupra unui text literar, spectacol de
teatru sau film.

COMPETENTE SPECIFICE
• intelegerea fenomenului de diversificare tematica si compozitionala a literaturii,
teatrului si cinematografiei;
• cunoasterea principalilor reprezentanti ai literaturii, teatrului, filmului universal si
romanesc;
• formarea competentei de a aprecia opera de valoare la nivelul traducerii (sau, acolo unde
este posibil, la nivelul textului original);
• compararea valorilor estetice in evolutia acestora;
• formarea capacitatii de a individualiza opera prin structura, tema, motiv, stilistica si
capacitatea de stabili analogii;
• integrarea fenomenul literar in fenomenul cultural-istoric prin conexiuni cu istoria
artelor (teatru, cinematograf);
• largirea sferei de interpretare a formelor de comunicare artistica prin nuantare
filosofica;
• realizarea transferului de valori estetice, specific literare, din domeniul literar in celelalte
arte;
• cunoasterea si intelegerea mesajului operelor literare;
• desprinderea valorilor morale care isi gasesc expresia artistica in acestea;
• sesizarea la fiecare autor a elementelor stilistice proprii;
• integrarea operelor artistice in circuitul valorilor nationale si universale;
326
• dezvoltarea spiritului interogativ-argumentativ despre viata si lume;
• stabilirea de legaturi tematice si de idei intre operele artistice studiate.

ACTIVITATI DE INVATARE
Pentru formarea si consolidarea competentelor specifice pot fi folosite, individual si in
grupuri de lucru, activitati de invatare si metode asa cum sunt:
• analiza de text/ film/ spectacol de teatru
• comentariul de informatii (stiri, articole, cronici)
• simulare
• jocul de rol
• studiul de caz
• portofoliul
• brainstorming
• redactarea de articole pentru revista scolii
• metoda lecturii explicative
• improvizatie
• recitare
• interpretare
• descriere
• povestire
• exemplul
• dramatizare
• metoda proiectului
•dezbateri
• masa rotunda

MIJLOACE DE INVATAMANT: laptop, dvd, filme, cd audio, postere, fise de lucru,


planse, costume nationale, costume pentru dramatizari, microfoane, obiecte populare,
carti/literatura de specialitate.

VALORI ȘI ATITUDINI VIZATE

• Cultivarea plăcerii de a citi, de a viziona un spectacol de teatru;


• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice, prin lectura textului sau vizionarea
spectacolului;
• Cultivarea sensibilitaţii și a unei atitudini pozitive față de teatru;
• Recunoaşterea rolului teatrului pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului
cultural.

SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile metodologice au în vedere modul de organizare a activităţii didactice în


vederea formării la elevi a competenţelor formulate în programa şcolară. Dezvoltarea
competenţelor cheie, considerarea elevului ca subiect al activităţii instructiv-educative şi
orientarea acesteia spre formarea competenţelor specifice, accentuarea caracterului practic-
aplicativ al disciplinei presupun respectarea unor exigenţe ale învăţării durabile, printre care:

327
- utilizarea unor strategii didactice care să pună accent pe:
- construcţia progresivă a cunoştinţelor, consolidarea continuă a capacităţilor, dezvoltarea
creativităţii elevilor;
- cultivarea capacităţii elevului de a se autoevalua, a spiritului reflexiv şi autoexigenţei;
- abordări flexibile şi parcursuri didactice diferenţiate;
- utilizarea unor metode active (de exeemplu: învăţarea prin cooperare, jocul de rol, metode de
gândire critică, realizarea de portofolii), care pot contribui la:
- crearea acelui cadru educaţional care încurajează interacţiunea socială pozitivă;
- exersarea lucrului în echipă, a îndeplinirii unor roluri specifice în grupuri de lucru, a cooperării
cu persoane diferite în realizarea unei sarcini de lucru;
- înlăturarea stereotipurilor, a automatismelor de gândire, precum şi cultivarea spiritului
tolerant;
- utilizarea unor strategii didactice care să permită alternarea formelor de activitate (individuală,
pe
perechi şi în grupuri mici);

Conținuturile vor fi predate prin mijloace de învățare preponderent aplicative, având în


vedere interesul major al elevului – familiarizarea cu jocul scenic și deprinderea abilităților
necesare punerii în scenă. Ora de opţional va insista mai puțin pe repere teoretice și mai mult
pe aspecte practice. Elevii vor fi solicitați să pună în scenă diverse piese de teatru, dându-le în
același timp posibilitatea de a observa jocul scenic al unor actori consacrați.

Modalităţile de evaluare sunt dintre cele mai diverse. Observarea sistematică a implicării
elevului în actul învăţării este esenţială, mai ales când se urmăreşte participarea elevului la
diferitele momente şi forme de evaluare. Dincolo de metodele clasice, este recomandabilă
evaluarea pe baza unor produse de concepție proprie ale elevilor (portofolii și proiecte
tematice). Evaluarea va deveni astfel un proces care mizează pe participarea conștientă a
elevilor la actul educațional. Jocurile de rol, concursurile tematice sunt demersuri didactice cu
impact formativ, attractive. Evaluarea predictivă se poate face printr-o probă scrisă, pentru a
cunoaște nivelul de cunoștințe la care se află elevii. Evaluarea continuă se realizează prin
observarea sistematică, prin sarcini de lucru în clasă, prin dosare tematice. Evaluarea sumativă
se realizează prin: elaborarea de portofolii, mape tematice, jocul de rol.

Metodele de învățare activă sunt importante pentru această disciplină deoarece ele
generează un climat de încredere între elevi, dorința de a se implica, ieșirea din rutina orelor de
limba română. Se recomandă câteva exemple de metode şi procese de învăţare:
- activităţi în echipă, în alternanţă cu lucrul individual;
- jocul de rol
- concursul tematic.

EVALUARE
Modalitatile de evaluare trebuie concepute in stransa legatura cu specificul cursului
optional propus. In acest sens se impune deplasarea de accent de la metodele traditionale de
evaluare la strategii de evaluare care sa ofere elevilor posibilitatea de a demonstra:

328
• ceea ce stiu (ca ansamblu de cunostinte);
• ceea ce pot sa faca (utilizarea cunostintelor ca instrumente de raportare critica la
medii).
In acest context, evaluarea vizeaza:
• elaborarea unor eseuri;
• realizarea unor portofolii pe teme date;
• construirea unor alternative explicative la mesajele receptate;
• dezbaterea unor probleme comunicationale sesizate de elevi;
• observarea sistematica a activitatii si comportamentului elevilor;
• autoevaluarea;
• elaborarea de proiecte pe teme date.
• transpunerea in scena a unei dramatizari de catre micii actori
• realizarea de spectacole,scenete, dramatizari, imitatii
• realizarea unor machete, pagini de jurnal, felicitari.

CONŢINUTURILE ÎNVǍŢǍRII
Clasa a VII-a

Semestrul I– 18 ore
Prezentarea programei şi a obiectivelor
I. Literatura populară
Lectura unor texte din folclorul românesc: doina populară, balada populară,
basmul popular (Doina, Monastirea Argeşului, Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără
de moarte)
II. Poezia contemporană. Analiza literară a unei poezii. Audiţie audio poezii
Atelier de scriere creativă
III. Sceneta. Elementele unei scenete
Dramatizare „Serbarea toamnei”
IV. Personajul. Tipuri de personaje. Caracterizarea unui personaj
Interpretare „Personajul preferat”
V. Filmul şi literatura
Vizionare film: „Colind de Crăciun” ecranizare dupa cartea scrisă de Charles
Dickens
„Tradiţii şi obiceiuri de iarnă la români” – documentar
Sceneta „Noapte de vis!”
VI. Recitarea
Medalion Mihai Eminescu
Evaluare

Semestrul II– 18 ore


I. Textul nonliterar – Textul publicitar. Anunţul. Ştirea. Articolul de ziar/revistă.
Interviul. Reportajul
Improvizatie „Sunt reporter/redactor”
II. Critica literar – artistică
Dezbatere „Dragobetele româneşti versus Valentine’s day”
Vizionare piesa de teatru „O noapte furtunoasă” de I. L. Caragiale
III. Audiţia

329
Legende populare: despre mărţişor, primăvară
Ateliere de: realizare mărţişoare, felicitări; de scriere creativă
IV. Săptămâna altfel: Ȋn vizită la TVR / Teatrul Naţional
V. Literatura şi filmul
Tradiţii şi obiceiuri de Paşte la români – vizionare film documentar
Vizionare film: „Două loturi” ecranizare după opera scrisă de I. L. Caragiale -2h
VI. Textul nonliterar. Scrisoarea
Improvizatie ”Suntem europeni!”
Atelier de scriere creativă
VII. Copilăria ȋn literatură
Vizionare film: „Harry Potter şi piatra filozofală” după romanul scris de J.K.
Rowlling
Dramatizare „Amintiri din copilărie”
Evaluare
Bibliografie
*** Film critic. Revista de cultura si informatie
cinematografica
LEGISLAŢIE
ORDIN Nr. 4224/22.07.1998 referitor la Metodologia
privind regimul disciplinelor opţionale, în perspectiva
aplicării Planului-cadru de învăţământ pentru
învăţământul primar şi gimnazial, începând cu anul
şcolar 1998-1999
Notificarea nr.12 725/21.09.1998
Notificarea nr.12 805/28.09.1998
ORDIN Nr. 3449 / 15.03.1999 cu privire la regimul
disciplinelor opţionale în perspectiva aplicării noilor
planuri cadru de învăţământ, începând cu anul şcolar
1999-2000
Alin Cristea Postmodernismul in cinema, Editura AquaForte, Cluj,
2001
C. Corciovescu, Cinema… un secol si ceva, Editura Curtea Veche, 2003
V. Rapeanu
Calin Caliman Istoria filmului romanesc 1897-2000, Editura
Fundatiei Culturale romane, 2001
Calinescu, G. Studii si conferinte, ESPLA, Bucuresti, 1956

330
Calinescu, G. Scriitori straini, Ed. pentru literatura universala,
Bucuresti, 1967
Drimba, Ovidiu Teatrul de la origini si pana azi, Ed. Albatros, 1973
Gheorghiu, Mihnea Orientari in literatura straina, ESPLA, Bucuresti,
1958
Gheorghiu, O. Istoria teatrului universal, Ed. Didactica si
Pedagogica, Bucuresti, 1960
Jean Louis Leutrat Cinematograful de-a lungul vremii, Editura ALL, 2000
Marian Tutui Istoria filmului romanesc, in Revista filmului
romanesc
Pippidi, D.M. Antologie de literatura universala, ESPLA, Bucuresti,
1956
Savel Stiopul Incursiune in istoria filmului romanesc,Editura Antet,
2002
Vianu, Tudor Studii de literatura universala si comparata,
Bucuresti, 1963

331
Curriculum în dezvoltare locală
MODUL IV
EVIDENȚĂ ECONOMICĂ PRIMARĂ

Profil: SERVICII
Domeniile: ECONOMIC/COMERŢ
clasa a X-a

Date de identificare a CDL:


1. Instituția de învățământ:
2. Denumirea operatorului economic:
3. Titlul CDL: EVIDENȚĂ ECONOMICĂ PRIMARĂ
4. Tipul CDL-ului: aprofundare
5. Profilul/Domeniul de pregătire profesională: Servicii/Economic, Comerț
6. Clasa : a X-a
8. Număr ore : 90
9. Autorii
Unitatea de învățământ: prof.Tănase Rodica
Operatorul economic:

1. NOTA DE PREZENTARE

Modulul EVIDENȚĂ ECONOMICĂ PRIMARĂ se studiază în clasa a X-a, profil :


Servicii, domeniile: economic și comerț
Modulul are alocat un numărul de 90 ore conform planului de învăţământ.
Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an, din care: 90 ore/an –pregatire
practică comasată.
Modulul „Evidență economică primară” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din
domeniul de pregătire profesională Comerţ / Economic sau în continuarea pregătirii într-o
calificare de nivel superior.

332
Modulul se studiază la clasa a X-a, în cadrul stagiului de pregătire practică, stagiu ce se
va desfășura preponderent la sediul agentilor economici, parteneri de practică a unității școlare.
La baza elaborării Curriculumului stau competenţele individuale care se regăsesc în
Standardul de Pregătire Profesională, competenţe ce vor fi evaluate numai în cadrul acestui
modul. Curriculumul se va utiliza împreună cu SPP-urile.
Scopul modulului: dobândirea de către absolvenți a competențelor profesional necesare
pentru adaptarea în prezent și viitor la cerințele pieței muncii locale și județene.

2. TABEL DE CORELARE DINTRE REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII ȘI


CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII
Rezultate ale învățării suplimentare/ Conținuturile învățării Situații de învățare
Rezultate ale învățării propuse spre
aprofundare/extindere
URI 1. Participarea la operații specifice recepţiei
mărfurilor
Cunoștințe Abilități Atitudini
Operaţii specifice Operaţii specifice recepţiei
recepţiei mărfurilor - Verifică Asumarea mărfurilor
-Identificarea
documentele de responsabilitatii - Documente de însoţire a lotului
tipurilor de
-Documente de însoţire a lotului in utilizarea de marfă: factură, aviz de
documente de
însoţire a lotului de de marfă. documentelor expediţie, certificatul de
evidenta a stocurilor
marfă de evidenta calitate/conformitate, buletinul de
contabila analiză,
-Pregătirea - Pregătirea mărfurilor pentru
-Efectuarea operației
mărfurilor pentru -Pregăteşte verificarea cantitativă, calitativă:
de intocmire a
verificarea mărfurile pentru dezambalarea, aranjarea pe
principalelor
cantitativă, verificarea sortimente, articole;
documente privind
calitativă: cantitativă. - Verificarea cantitativă a
stocurile
-Verificarea mărfurilor: numărare, cântărire,
cantitativă a -Verifică măsurare;
mărfurilor: cantitativ - Verificarea calitativă a
mărfurile. mărfurilor: integritatea
-Verificarea ambalajelor, a marcării,
calitativă a -Verifică calitativ caracteristici calitative pe grupe
mărfurilor mărfurile de mărfuri.

333
URI 2. Executarea operațiilor specifice depozitării Conținuturile învățării Situații de învățare
mărfurilor
Cunoștințe Abilități Atitudini
Operaţii specifice - Manipulează şi Implicarea Operaţii specifice depozitării
depozitării transportă activa in mărfurilor Identificarea si
mărfurilor mărfurile în monitorizare a - Manipularea şi transportul executarea
spaţiul de fluxurilor in mărfurilor în spaţiul de depozitare operațiilor specifice
- Manipularea şi depozitare în cadrul unei în funcţie de caracteristici: manipulării, și
transportul funcţie de unitati greutate, volum, grad de transportului
mărfurilor în caracteristicile economice perisabilitate, înscrisuri pe mărfurilor în spațiul
spaţiul de mărfurilor. ambalaj; de depozitare.
depozitare -Formează unităţi -Unităţi de încărcătură în funcţie
-Unităţi de de încărcătură în de natura mărfurilor;
încărcătură funcţie de natura
mărfurilor în Aplicații practice
vederea referitoare la
expedierii. -Norme de transport şi respectarea normelor
-Norme de -Respectă normele manipulare a mărfurilor: poziţia de transport și
transport şi de transport şi corpului, cantitate maximă, manipulare a
manipulare a manipulare a înălţime, mod de prindere, mărfurilor.
mărfurilor: mărfurilor echilibrarea greutăţii.
URI 3. Urmărirea stocului de marfă Conținuturile învățării Situații de învățare
Cunoștințe Abilități Atitudini
Cunoasterea stocul Stocul de marfă -Identificarea
de marfă - Stocul de marfă stabilit prin: tipurilor de stocuri
- Stocul de marfă - Stabileşte stocul Implicarea numărare, cântărire, măsurare; - Exerciții practice
stabilit de marfă existent. activa in - Stocul de marfă în funcţie de de analize și calcule
- Stocul de marfă în - Determină stocul monitorizare a ritmul vânzării: intrări, ieşiri, economice care să
funcţie de ritmul în funcţie de fluxurilor in viteza de circulaţie; determine strategia și
vânzării, viteza de ritmul vânzării. cadrul unei - Situaţii specifice referitoare la politica în domeniul
circulaţie; unitati stoc: stoc supranormativ, formării stocurilor de
- Situaţii specifice - Raportează economice subnormativ, de siguranţă, pentru la o etapă la alta.
referitoare la stoc situaţiile specifice transport intern, stoc pentru
legate de stocul de condiţii de iarnă.
marfă.

Lista minimă de resurse materiale necesare dobândirii rezultatelor învățării


334
Pentru parcurgerea modulului se recomanda utilizarea următoarelor resurse materiale
minime: instrumente de lucru - cântar, metru, ambalaje de mărfuri alimentare şi nealimentare,
mostre de mărfuri alimentare şi nealimentare, utilaje de ambalare/depozitare, utilaje de păstrare
a mărfurilor, documente contabile.
Rezultatele invatarii vor demonstra formarea abilitatilor de comunicare profesionala in
relatiile cu furnizorii si clientii de bunuri si servicii, de utilizare a calculatorului in vederea
gestionarii stocurilor.
3. SUGESTII METODOLOGICE
Se recomandă parcurgerea conţinutului tematic în ordinea prezentată, însă profesorul
are libertatea de a alege ordinea de parcurgere în funcție de particularitățile colectivului de elevi.
Numărul de ore pentru atingerea rezultatelor învățării va fi repartizat de profesor în
funcţie de ritmul de învăţare al elevilor.
În strategia didactică profesorul poate utiliza o paletă largă de metode. Se recomandă
metodele centrate pe elev care să implice elevul în însuşirea unor abilităţi practice. Elevii învaţă
mai bine dacă vizualizează activităţile practice, discută informaţiile şi aplică sarcinile date.
Elevii dobândesc competenţe noi: gândire critică, conduită civică, capacitate de adaptare la
situaţii noi, lucrul în echipă, învăţarea continuă. Profesorul are doar rolul de facilitator,
comunicator, colaborator implicând activ pe cel ce învaţă. El are răbdare, lucrează la acelaşi
nivel şi respectă orice intervenţie.
Se pot utiliza metode ca: observaţia, munca independentă, experimentul, simularea,
problematizarea, jocul de rol, exerciţiul, discuţiile în grup care stimulează critica, învăţarea prin
proiecte, studiul de caz, brainstormingul etc. Vor fi promovate situaţiile din viaţa reală şi se va
urmări aplicarea cunoştinţelor la probleme reale, pentru a se ţine cont în măsură mai mare de
nevoile elevilor, ale angajaţilor şi ale societăţii. Elevilor li se va permite să aplice propriul mod
de înţelegere a conţinutului, prin descoperire, conversaţie şi realizarea de materiale cum ar fi:
proiecte, scheme, portofolii.
Pregătirea se recomandă a se desfăşura la operatorul economic. Pregătirea la operatorul
economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor învăţării. Se recomandă abordarea
instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate
în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev. Aceste activități de învățare
vizează: aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii
ale elevilor, pe exersarea potenţialului psihofizic al acestora, pe transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie; îmbinarea şi alternanţa sistematică a activităţilor

335
bazate pe efortul individual al elevului (documentarea după diverse surse de informare,
observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual,
tehnica muncii cu fise de lucru activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de
genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.; folosirea unor metode care să favorizeze relaţia
nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete; însuşirea
unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre
autoinstruire, spre învăţare continuă.
Se recomandă folosirea lucrului în echipă care facilitează procesul de învăţare. Această
metodă se aplică pentru perceperea poziţiei faţă de ceilalţi şi integrarea pe piaţa muncii.
Exemple de metode moderne de învăţare care pot fi utilizate în activitatea didactică:
- Elaborarea de referate interdisciplinare;
- Exerciţii de documentare;
- Navigare pe Internet în scopul documentării;
- Vizionări de materiale video (casete video, CD – uri);
- Vizite de documentare la agenţii economici;
- Discuţii.
Pentru achiziţionarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului ,,Gestiune și
evidență economică”, se recomandă următoarele activităţi de învăţare:
Exemple: Mozaicul
Tema: Identificarea condiţiilor de păstrare şi depozitare în funcţie de caracteristicile
mărfurilor: temperatură, umiditate, circulaţia aerului, vecinătate admisă, înălţimea stivei,
distanţa dintre purtătorii de marfă, distanţa faţă de sursele de căldură şi lumină.
o Elevii sunt împărţiţi în grupe de câte patru.
o Fiecare primeşte un număr 1; 2; 3; 4 şi câte o fişă de lucru individuală (fiecare fişă
conţine după caz următoarele – condiţii de temperatură, condiţii de umiditate, condiţii legate de
circulaţia aerului, reguli de vecinătate admisă, înălţimea stivei, distanţa între purtătorii de marfă,
distanţa faţă de sursele de lumină şi căldură).
o Elevii se regrupează după numărul pe care l-au primit, de exemplu toţi elevii care au
grupa numărul 1 formează o grupă, toţi elevii care au numărul 2..., toţi elevii care au numărul
3...,
o Astfel grupaţi, ei lucrează în grupul lor, se consultă acolo unde nu ştiu sau au
nelămuriri, dacă este cazul sunt ajutaţi de profesor.

336
o După ce au finalizat fişa de lucru, elevii se regrupează ca la început şi devin EXPERŢI
în grupul lor. Le prezintă şi colegilor conţinutul fişei, le dau lămuririle necesare acolo unde este
cazul. o Profesorul monitorizează activitatea elevilor.

CUBUL - explorarea unui subiect din mai multe perspective.


Tema: Ordonarea mărfurilor: grupe, subgrupe, articole, sortimente, termen de
valabilitate.
o Elevii sunt împărţiţi în 6 grupe.
o Fiecare din cele 6 grupe şi-a ales anumite simboluri.
o Profesorul le prezintă elevilor un cub care are desenat pe fiecare latură unul din
simboluri, asociate cu verbe:
Simbol 1 - DESCRIE
Simbol 2 - COMPARĂ
Simbol 3 - ANALIZEAZĂ
Simbol 4 - ASOCIAZĂ
Simbol 5 - APLICĂ
Simbol 6 – ARGUMENTEAZĂ
o Elevii vor face toate aceste operaţiuni pe fişe; fiecare echipă va primi o fişă conform
simbolului ales.
o După ce elevii vor lucra pe echipe aceste fişe, un reprezentant va prezenta colegilor
rezultatele finale.

4. SUGESTII PRIVIND EVALUAREA

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică, prin care


profesorul va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte
măsura în care elevii şi-au achiziţionat rezultatele învăţării propuse în standardele de pregătire
profesională.
Evaluarea rezultatelor învățării poate fi:
a. La începutul modulului – evaluare iniţială. Instrumentele de evaluare pot fi orale şi
scrise. Reflectă nivelul de pregătire al elevului.
b. În timpul parcurgerii modulului, prin forme de verificare continuă a rezultatelor
învăţării. Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.

337
c. Finală. Realizată printr-o metodă cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul
procesului de predare/ învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a
cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Se propun următoarele instrumente de evaluare iniţială: Întrebări; Chestionare;
Exerciţii de tipul ştiu/vreau să ştiu/am învăţat; Brainstorming. Sugerăm următoarele
instrumente de evaluare continuă: Fişe de observaţie Fişe test Fişe de lucru; Fişe de
autoevaluare; Fişe de monitorizare a progresului; Teste de verificare a cunoştinţelor cu: itemi
cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip
întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare de probleme; Fişa de autoevaluare a capacităţii
colaborative; Lista de verificare a proiectului Brainstorming Planificarea proiectului
Mozaicul; Fişă de observaţie; Jurnalul elevului Teme de lucru.

Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:


Proiectul - prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor
şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi;
Studiul de caz - care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei
înregistrări electronice care se referă la un anumit proces tehnologic;
Portofoliul - care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile
extraşcolare, etc.

5. BIBLIOGRAFIE

• Dumitru Matis: ”Bazele contabilitatii agentilor economici in Romania”. Ed.


Intelcredo, Deva, 2000
• Iacob Pantea: ”Contabilitatea financiara actualizata la standardele europenei”. Ed.
Intelcredo, Deva, 2005
• M. Ristea: ”Noul sistem contabil din Romania”. Ed. Cartimex, București, 2003
• Directia Generala legislatie contabila din cadrul Ministerului de Finante: ”Norme
metodologice pentru intocmirea si utilizarea formularelor comune privind activitatea
financiara si contabila”, Ed. Economica, 2002
• *** Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare
• *** Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare.

338
339

S-ar putea să vă placă și