Sunteți pe pagina 1din 22

Profesor: Mihai Florenţa

Elev: Gheorghe Mirela-Daniela


Clasa: AMG 1J
BIOCHIMIA SÂNGELUI

 Sângele este un fluid


care circulă în
interiorul sistemului
cardiovascular.
 Cantitatea totală de
sânge din organism
reprezintă 7% din
greutatea corpului.
PROPRIETĂŢILE SÂNGELUI

• Sângele are culoarea roşie. Aceasta se datorează


Culoarea hemoglobinei din eritrocite.

• Sângele este mai greu decât apa.


Densitatea

• Valoarea relativă a vâscozităţii sângelui este 4,5 faţă de


Vâscozitatea vâscozitatea apei, considerată egală cu 1.
PROPRIETĂŢILE SÂNGELUI

• Constă în deplasarea moleculelor solventului prin


Presiunea
membrană spre compartimentul ocupat de soluţia
osmotică respectivă.

Reacţia
• Este slab alcalină.
sângelui

• La om şi la animalele cu sânge cald (homeoterme)


temperatura sângelui variază între 35°C (în sângele
Temperatura din vasele pielii) şi 39°C (în sângele din organele
abdominale).
COMPONENTELE SÂNGELUI

• Elementele figurate ale


Prin centrifugarea sângelui, situate la fundul
unei eprubete cu sânge eprubetei, se prezintă ca un
lichid foarte vâscos, de
incoagulabil timp de culoare roşie-închisă.
15 minute, la 3000 • Plasma sangvină, situată
t/minut, se produce deasupra, este un lichid mai
separarea sângelui în puţin vâscos, transparent, de
două componente: culoare galben-citrin.
ELEMENTELE FIGURATE ALE
SÂNGELUI
 Reprezintă 45% din volumul sangvin. Această valoare poartă
numele de hematocrit.
 Prin examenul microscopic al sângelui se observă trei tipuri de
elemente figurate:

• -globulele roşii (hematii sau eritrocite);• -globulele albe (leucocitele);

• -plachetele sangvine(trombocitele).
ERITROCITELE

 Denumite si
hematii,sunt celule
fără nucleu, bogate în
hemoglobină, o
proteină de culoare
roşie, cu un rol în
transportul O2 şi
CO2.
LEUCOCITELE
 Sunt elemente figurate
ale sângelui ce posedă
nucleu.
 Numărul leucocitelor
poate varia în condiţii
normale cu 1000-3000
de elemente/mm3.
 Principala funcţie a
leucocitelor constă în
participarea acestora la
reacţia de apărare a
organismului.
LEUCOCITELE

Polinuclearele(numite şi granulocite) cuprind trei


subgrupe celulare:

-polinuclearele
bazofile, în proporţie
-polinucleare -polinuclearele de 0,5%;
neutrofile, întâlnite în eozinofile, în proporţie -au rol în coagularea
proporţie de 65%; de 2,5%; sângelui, prin
-au rol în fagocitoza -au rol în reacţiile intermediul unei
agenţilor patogeni. alergice. substanţe
anticoagulante, numită
heparină.
LEUCOCITELE
 Grupa mononuclearelor cuprinde: limfocitele (25%) şi
monocitele (7%).
 Limfocitele au rol considerabil în reacţia de apărare specifică.
 Monocitele sunt leucocite capabile de fagocitoză, proces ce
are loc dupa iesirea monocitelor din vase in tesuturi.
TROMBOCITELE
 Sau plachetele sangvine
sunt elemente figurate
necelulare ale sângelui.
 Numărul lor variază între
150000-300000/mm3.
 Creşterea numărului
trombocitelor peste
500000/mm3 se numeşte
trombocitemie, iar scăderea
sub 100000/mm3
trombocitopenie .
PLASMA SANGUINĂ

 Plasma reprezintă
55% din volumul
sângelui.
 Compoziţia
plasmei sangvine
este foarte
heterogenă.
PLASMA SANGUINĂ
 Proteinelor plasmatice le revin următoarele roluri:

Albuminele au rol Globulinele au rol în Fibrinogenul are rol în


de transport al unor transportul coagularea sângelui, prin
substanţe minerale substanţelor prin trecerea sa din starea
(Cu, Ca, Fe), sânge, în coagularea solubilă într-o reţea
hormoni, pigmenţi acestuia şi contribuie, insolubilă, numită cheag
biliari, precum şi rol alături de albumine, la de fibrină.
în presiunea coloid- presiunea coloid-
osmotică a sângelui. osmotică.
EXAMENE DIN SÂNGE
 Hemoleucograma: se
recoltează, prin puncţie
venoasă, 2ml de sânge pe
0,5ml anticoagulant
EDTA.
 Constante eritrocitare:
se recoltează, prin puncţie
venoasă, 2ml de sânge pe
0,5ml anticoagulant
EDTA.
 Constante biochimice:
se recoltează, prin puncţie
venoasă, 5-10ml de sânge
fără anticoagulant.
GRUPA SANGUINĂ
• Termenul de grupă
sanguină este folosit pentru a
caracteriza sangele unui
individ în funcţie de prezenţa
sau absenţa unui antigen pe
suprafaţa
eritrocitelor acestuia.
• Grupa sanguina a unei
persoane depinde
de antigenii prezenţi la
suprafaţa globulelor roşii.
• În practica medicală curentă
prezintă importanţă sistemele
AB0 şi Rh.
SISTEMUL AB0
În populaţia globală, frecvenţele sunt:

Grupa 0 - 45%
Grupa A - 40%
Grupa B - 11%
Grupa AB - 4.9%
SISTEMUL RH
 Clasifică sangele uman după prezenţa sau absenţa unor
proteine specifice pe suprafaţa hematiilor.
 Acesta se bazeaza pe prezenta a cinci antigeni: D, C, E, c si e.
 Exista :

Persoane cu Rh + Persoane cu Rh –
(pozitiv), ce (negativ), ce
poseda antigenul poseda antigenii
D. C,E,c si e.
SISTEMUL RH
 Indivizii cu grupa
sanguinã AB pot primi sânge,
fãrã nici un risc, de la toate
celelalte grupe, motiv pentru
care sunt denumiti “primitori
universali”.
 Sângele din grupa 0 poate fi
transfuzat tuturor indivizilor,
indiferent de grupã, detinãtorii
grupei 0 fiind denumiti
si “donatori universali”.
SISTEMUL RH
 Postura celui care primeste persoanele cu Rh+ pot
primi sange de la persoane cu Rh+ cat si cu Rh-, insa
persoanele cu Rh- nu pot primi sange decat de la persoanele cu
Rh- si NU de la persoanele cu Rh+.

 Postura donatorului sângele Rh+ poate fi donat doar


indivizilor Rh+, pe când cel Rh- se poate dona la Rh- şi Rh+
fără nici o problemă, deoarece în sistemul Rh nu există
anticorpi în absenţa factorului antigenic.
BIBLIOGRAFIE

 https://www.scribd.com/doc/93886115/Biochimia-sangelui
 https://sites.google.com/site/biochimiemg1c/curriculum/c4-
3/sangele
 https://www.google.com/imagine
 https://www.wikipedia.com

S-ar putea să vă placă și