Sunteți pe pagina 1din 32

CONCEPTE SI

PRINCIPII ALE
RADIOPROTECTIEI
OBIECTIV
 Indicatorul de expunere – doza primită
 Gestionarea tuturor dozelor de iradiere
primite
 Necesită utilizarea echivalenţilor de doză
ELEMENTE DE BAZA
 1. Fiecare fiinta este expusa inevitabil la radiatii
ionizante provenind din surse naturale si
artificiale.
 2. Folosirea in multiple scopuri a radiatiei
ionizante conduce la expunerea populatiei la
nivele ce se adauga celor rezultate din surse
naturale.
 3. Studiile experimentale au demonstrat ca
expunerea la radiatii ionizante poate determina
modificari la nivelul celulei sau tesutului.
Acceptanta de catre societate a riscului asocierii
iradierii este conditionata de beneficiile
radiatiilor.
LOCUL IRADIERII MEDICALE
1% 7%
11%
37%
13%

31%

organism cosmică telurică


medicală radon nucleară
IRADIEREA MEDICALA
EXPUNERI MEDICALE/TIPURI DE ECHIPAMENTE - 2008

57%

17%

0,1%
2%
3%
19% 0,9%1%

Angiografie CT Mam ografie Osteodensitom etrie


Mobile Radiologie standard Radiologie digitala Radiologie Digitale
IRADIEREA
POPULATIEI
• Doza letala la 70 kg = 4Gy

• Doza uzuala – 1 – 3 mS/an


EXPUNEREA MEDICALA –
DOZA LIMITA INDIVIDUALA
 Expunerea medicala pentru personalul medical:
 Doza efectiva (pe tot corpul)  5 mSv/an,
Pentru regiunea ochilor  15 mSv/an,
Piele sau orice extremitate  50 mSv /an,
Pentru embrion  0.5 mSv pentru intreaga
perioada de sarcina
Minori  10% din toate limitele de mai sus.
 Expunerea medicala pentru populatie  0.1 mSv
/an
REPARTITIA IRADIERII
RADIOLOGICE IN FUNCTIE DE
VARSTA
% d e l'e x p o s itio n g lo b a le

30

25

20

15

10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
décennie
REPARTITA PE GRUPE DE
VARSTA A IRADIERII MEDICALE
contribution à l'irradiation de la population

120%
100% 96%

80%
60%
60%
40%
40%
20%
4%
0%
scanner total conventionnel

nombre irradiation
PRINCIPIILE
RADIOPROTECTIEI
 Practică – orice activitate umană care
conduce la expunerea suplimentară la
radiaţii a populaţiei, ce se adauga celei
primite din surse naturale.
PRINCIPIILE RADIOPROTECTIEI

Justificarea practicilor
Nici o practică sau sursă nu trebuie
autorizată decât în măsura în care
acestea produc suficient beneficiu
indivizilor expuşi sau populaţiei pentru a
compensa dauna pe care radiaţiile ar
putea-o cauza.
PRINCIPIILE RADIOPROTECTIEI

• Necesitatea unei justificari corecte si


complete
• Decizia finala apartine medicului practician
• Orice expunere nejustificata este interzisa
• Necesitatea cooperarii directe intre medicul
ordonator si cel practician
EXPUNERI
MEDICALE

ORDONATOR

INDICATIA
PRACTICIAN
EXAMINARII

EFECTUARE
JUSTIFICAREA
SI
PROCEDURII
DIAGNOSTIC
PRINCIPIILE
RADIOPROTECTIEI
• Pentru reducerea
abuzului de examene
radiologice este indicat
sa se verifice existenta
unor examene similare
• Nu trebuie repetate
examene a caror
rezultat nu indica o
evolutie a bolii
PRINCIPIILE
RADIOPROTECTIEI
Optimizarea protecţiei şi a siguranţei
Protecţia şi siguranţa trebuie optimizată în
scopul ca mărimea dozei individuale,
numărul de indivizi expusi si probabilita-
tea de a avea loc evenimente sau
accidente nucleare sa fie menţinute la
nivele cât mai jos posibile, luându-se în
calcul factorii economici şi sociali pe care
limitarea dozei îi impune.
CURBA IZODOZA IN
FLUOROSCOPIA CU
AMPLIFICATOR
CURBA IZODOZA CT
PRINCIPIILE
RADIOPROTECTIEI
Limitarea dozei
Expunerea normală la radiaţii a indivizilor
trebuie supusa restrictiilor astfel incât
nici doza efectivă totală si nici doza
echivalenta totala a unor tesuturi sau
organe relevante, cauzate de combinarea
posibila a practicilor autorizate, nu va
depasi nici o limita de doza relevanta,
specificata, exceptand situatiile speciale
prevazute de normele de radioprotectie
Kinetic Energy Released in Material
(kerma)

 KERMA

 Mărime specifică pentru radiaţia X si .

 Kerma reprezintă suma energiilor


cinetice iniţiale a particulelelor
ionizante eliberate de particulele
ionizante neîncărcate într-o unitate de
masă dm.
DOZA EFECTIVA
NIVELE DE REFERINTA
 concept introdus pentru prima dată în
1996
 CIPR publică în Directiva 73 definiţia în
“Protecţia şi siguranţa radiologică în
medicină”
 teză reluată şi actualizată de EURATOM
în Directiva 97/43 la articolul 4
 nivele de referinţă diagnostică
NIVELE DE REFERINTA
 specificitatea iradierii medicale – depinde de
factori multipli legaţi de tehnică şi bolnav
 limită reglementată de doză – valoare care nu
constituie obligativitate strictă
 NRD – valoare medie a dozei de iradiere
specifice unei tehnici radiodiagnostice
 NRD – instrument orientativ în creşterea
fiabilităţii diagnosticului radiologic legată de
scăderea iradierii
NIVELE DE REFERINTA
 de ce sunt necesare NRD în medicină?
 care este definiţia exactă a NRD?
 cum se determină NRD?
 cum se utilizează NRD?
 ce schimbări va determina utilizarea NRD
în practica radiodiagnosticului?
 NRD vor creşte fiabilitatea examenelor
radiologice?
NIVELE DE REFERINTA
 definiţia din Directiva 97/43:
NRD în practicile radiologice – nivele de
doză pentru examene tip, pe grupe de
pacienţi tip sau pe fantome, pentru
categorii mari de instalaţii radiologice
 în condiţiile unor examene radiologice
efectuate corect aceste nivele de doză nu
ar trebui să fie depăşite de principiu
NIVELE DE REFERINTA
 NRD nu sunt:
- nici limite, nici constrângeri de doză
- valori de doză optimale
- nu pot fi disociate de noţiunea “calitatea
imaginii”
- indicatori de risc radiologic
- nu constituie limite de demarcaţie între
practicile radiodiagnostice corecte sau
incorecte
NIVELE DE REFERINTA
 NRD permit:
- evaluarea din punct de vedere a
dozelor încasate de bolnav, a calităţii
echipamentelor radiologice şi
procedurilor utilizate
- intervenţia, în caz de depăşire
nejustificată a dozelor, prin acţiuni de
control şi corecţie
NIVELE DE REFERINTA
Variations de la dose moyenne délivrée aux patients, en mGy,
selon les pays, pour un même examen (CEC Trial 1991)

Pays Rachis lombaire face Rachis lombaire profil


Espagne 46,2 56,8
Irlande 17,1 50,1
Allemagne 30,6 46,7
Norvège 14,6 45,4
France 23,1 36,5
G.B. 14,9 35,3
Italie 26,1 30,3
Belgique 11,5 27,4
Pays-Bas 8,4 27,1
Danemark 9,9 19,9
Gestiunea riscului
Dificultăţi de extrapolare
risc relativ
Efecte

Efecte ipotetice

• relaţie lineară
• fără prag
RR
acceptat

0 expunere
prag
RADIATIE NUCLEARA
REZIDUALA

Iradiere externă
Contaminare externă
Contaminare internă
RADIAŢIE NUCLEARA
REZIDUALA
alpha béta gamma

Iradiere externă 0 ± +++

Contaminare externă 0 +++ +

Contaminare internă +++ ++ +


Repartiţia geografică a
experimentelor nucleare 45-89