Sunteți pe pagina 1din 2

T.

2/1 Radioprotectie i dozimetrie militara :


unitati de masura folosite n radioprotectie, principiul constructiv
al aparaturii dozimetrice
Pentru evaluarea efectelor biologice ale radiatiilor nucleare, s-au utilizat n timp doua
sisteme:
- sistemul roentgenologic, bazat pe masurarea ionizarii produse de radiatii n aer (expunerea)
i folosit n evaluarea efectelor biologice produse de radiatiile Roentgen i gamma, avand energia
pana la 3 Mev, n perioada de inceput al utilizarii radiatiilor ionizante;
- sistemul radiobiologic, la baza caruia sta absorbtia de energie de catre organe sau tesuturi
( transformarea de energie ,DW, prin ionizare i excitare a unui element de volum de masa Dm, al
materialului considerat ). Acest nou sistem s-a introdus dupa 1950 i serveste pentru evaluarea
efectelor biologice produse de toate radiatiile nucleare.
a) Sistemul roentgenologic
Pentru sistemul roentgenologic marimea de baza este expunerea (doze de expunere sau doza
de ioni), rezultand din raportul X=DQ/Dm (suma tuturor sarcinilor electrice de acelasi semn DQ,
produsa n aer cand toti electronii eliberati de fotoni, intr-un element de volum de aer de masa Dm,
sunt complet opriti n acest volum , de catre masa Dm, a volumului de aer inchis).
Unitatea de masurarea expunerii, n sistemul international (I), este coulombul pe kilogram
(Ckg-1) (unitatea de masura a sarcinii este coulombul iar a masei este kilogramul) i deci , pentru
expunere se va folosi relatia :
X= DQ / Dm (Ckg-1)
O unitate speciala pentru expunere, care va fi mentinuta temporar, este roentgenul (R).
Roentgenul corespunde unei expuneri la radiatii Roentgen sau gamma , cu energia pana la 3 Mev
care produce , direct sau indirect , intr-o masa de aer de 1,293 mg (1 cm 3 de aer, n conditii normale
de presiune i temperatura - 760 mm Hg i 00 C) sarcini electrice totalizand un Franklin (o unitate
electrostatica n sistemul CGS) de fiecare semn.
Debitul expunerii X reprezinta variatia expunerii intr-un interval de timp t, adica:
X= DX / Dt (C s-1 kg-1) (Akg-1) sau (R s-1)
Pentru exprimarea debitului expunerii, dat n R s-1 , R min-1 , R h-1 , n unitati I se folosesc
urmatoarele relatii de corespondenta :
1 R s-1 = 2,58 * 10-4 Akg-1
1 R min-1 = 4,3* 10-6 A kg-1
1 R h-1 = 7,167 * 10-8 A kg-1
b) Sistemul radiobiologic
n cazul sistemului radiobiologic , pentru evaluarea efectelor biologice s-a introdus notiunea
de doza, care defineste cantitatea de energie a radiatiilor absorbite de un mediu material.
Doza absorbita reprezinta raportul DW pe Dm, n care W este energia medie comunicata de
radiatiile nucleare unei cantitati de masa Dm.
Numele unitatii n SI pentru doza absorbita este gray (Gy), care corespunde unei energii
cedate de un joule pe kilogram.
De asemenea, pentru doza absorbita se mai mentine temporar, i unitatea speciala numita rad
(roentgen absorbed dose)
1 rad = 10-2 Gy = 10-2 j kg-1 sau 1 rad = 100 erg g-1
Relatia pentru doza absorbita este de forma :
D = DW / Dm (Gy) sau (rad)

Debitul dozei absorbite U reprezinta variatia dozei absorbite DD n intervalul de timp Dt i


are ca unitate de masura unitatea derivata din gray sau rad (multipli sau submultipli) raportata la
unitatea de timp :Gy/s, Gy/min, Gy/h sau rad/s, rad/min, rad/ h, etc.
D = DD/ Dt (Gy/h) sau (rad/h).
Echivalentul dozei absorbite, H este produsul a trei factori , intr-un punct considerat al
tesutului, D, FC i N, unde:
D= doza absorbita;
FC= factor de calitate;
N= produsul tuturor celorlalti factori modificatori, ntre care i factorul de distributie.
n prezent se considera N=1
Orientativ, pentru factorul de calitate se dau urmatoarele valori :
1- pentru radiatii Roentgen, gamma i electroni;
10 - pentru neutroni, protoni i particulele cu sarcina unica care au o masa de repaus
superioara unitatii de masa atomica;
20- pentru particulele alfa i pentru particulele cu masa multipla.
Unitatea I a echivalentului dozei, H, este asemanatoare cu cea a dozei absorbite D ( j / kg)
i se numeste sievert (Sv) 1 Sv= 1 j / kg
O alta unitate speciala a echivalentului dozie, a carei utilizare este temporara, poarta numele
de rem (roentgen equivalent man)
1 rem = 10-2 Sv = 10-2 j/kg sau 1 rem = 100 erg / g tesut
Relatia pentru echivalentul dozei are forma :
H = D (FC) N (Sv) sau (rem)