Sunteți pe pagina 1din 32

Programul intensiv de educatie

medicala continua in domeniul


radioprotectiei privind

“PROTECŢIA RADIOLOGICĂ ÎN
RADIOLOGIA DE DIAGNOSTIC ŞI
RADIOLOGIA
INTERVENŢIONALĂ”
în cadrul ciclului:
“Radioprotecţia în expunerea medicală”

Coordonator program:
Dr. C. Milu, Preşedintele Societăţii Române de
Radioprotecţie
Introducere

Radiatiile ionizante sunt folosite tot mai frecvent, atat


pentru diagnosticul cat si in tratamentul multor afectiuni. Ca
rezultat al acestor practici, indivizii si populatia primesc o
expunere semnificativa la radiatii ionizante, chiar daca
aceasta este in beneficiul activitatii medicale.

Expunerea medicala reprezinta sursa principala de expunere


la radiatii ionizante a populatiei, dintre toate sursele create
de om. De aceea este necesara o continua analiza a
frecventei, a dozelor si a metodelor diagnostice si
terapeutice ce folosesc radiatiile ionizante, in vederea
folosirii lor cu maximum de eficienta si minimum de risc.
Introducere
Diagnosticul cu radiatii X, incluzand de
multe ori expunerea la radiatii ionizante a
unor persoane tinere, copii, femei la varsta
de procreere, ridica probleme de protectie
deosebite. Radiologia interventionala conduce
la expuneri ridicate la radiatii ionizante, atat
a personalului operator, cat si pentru
pacienti.

Evaluarea expunerii medicale la radiatii


ionizante este o preocupare continua a
forurilor internationale implicate in
problemele de radioprotectie: Organizatia
Mondiala a Sanatatii, Agentia Internationala
pentru Energia Atomica ( AIEA ), Comisia
Comunitatilor Europene
Scopul programului educational propus

• Implementarea in Romania a prevederilor Directivei


Consiliului Europei Nr.97/43/EURATOM, privind protectia
pacientului in expunerea medicala, transpusa in legislatia
romana prin „Normele privind radioprotectia persoanelor
in cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante”,
aprobate prin ordinul comun al presedintelui CNCAN si
ministrului sanatatii.
• Pregatirea in domeniul radioprotectiei a medicilor de
medicina muncii, in vederea acreditarii pentru
supravegherea starii de sanatate a personalului expus
profesional la radiatii ionizante.
Grup tinta

Atelierul se adreseaza medicilor


radiologi si din radiologia
interventionala, medicilor
stomatologi , dentisti si ftiziologi,
DEXA, medicilor specialisti si primari
medicina muncii si igiena radiaţiilor,
medici veterinar, fizicienilor medicali
şi responsabililor cu securitatea
radiologică din spitale.
Tipuri de activitati

•Prelegeri asupra recomandarilor internationale in


domeniu ( AIEA si ICRP ) si a prevederilor legislative in
vigoare in tara, dezbateri libere privind aspectele
abordate si analize critice asupra situatiilor practice
concrete din spitale.
•Metodele educationale propuse si continutul vizat sunt
adecvate obiectivelor educationale ale programului.
Tinand seama de neomogenitatea grupului tinta din punct
de vedere al cunostintelor privind fizica radiatiilor si/sau
efectele biologice ale expunerii la radiatia ionizanta,
prelegerile de la inceputul programului cuprind
elementele de baza din aceste domenii, indispensabile
intelegerii materialului didactic din prelegerile urmatoare.
Obiective pedagogice:

Participantii la program sa fie


capabili:

•sa aplice principiile radioprotectiei in


domeniul medical
•sa respecte cerintele autoritatilor
nationale cu privire la protectia
pacientului si a expusilor profesional
la radiatii ionizante
•sa realizeze asigurarea calitatii si
controlul calitatii in diagnosticul
radiologic
Numar de ore = 33

Numar credite acordate de colegiul medicilor : 18


Rezultate asteptate

Insusirea adecvata de catre participanti a


noilor reglementari in domeniul radioprotectiei,
indeosebi a “Normelor de securitate
radiologica in practicile de radiologie de
diagnostic si radiologie interventionala”,
aprobate prin ordin al presedintelui CNCAN
nr.173 si publicate in MO nr. 924 din 23
decembrie 2003 si a reglementarilor MS privind
supravegherea starii de sanatate a personalului
expus profesional la radiatii ionizante
(nr.944/2001 si 1032/2002)
ICRP

In 2007 au fost publicate


(Raportul ICRP nr. 103) cele
mai recente recomandari
internationale ale Comisiei
Internationale de Protectie
Radiologica (ICRP).

Sunt prezentate totodata in curs


modificarile importante aparute.
Evaluarea nevoilor educationale

• Absolvirea de catre medicii radiologi, a altui


personal medical din radiologia de diagnostic si radiologia
interventionala, de catre fizicienii medicali si responsabilii
cu securitatea radiological din spitale, a unui curs de
radioprotectie , reprezinta o cerinta de pregatire
profesionala specifica ceruta de normele CNCAN si o
conditie pentru obtinerea permisului de exercitare de
nivel 2, emis de CNCAN ; aprox. 2000 persoane intra in
aceasta categorie.
• Deasemeni, medicii specialisti si primari medicina
muncii, pentru acreditare de catre MS, au nevoie de acest
curs de radioprotectie.
.

Evaluarea cunostintelor participantilor

La inceputul si la sfarsitul programului –


folosind un TEST, continand principalele mesaje
ale programului; pe parcurs – intrebari cheie,
dupa fiecare prelegere.
Suport de curs

Programa de invatamant a Agentiei Internationale


pentru Energia Atomica din Viena, tradusa in
limba romana de responsabilul programului ( cu
acordul AIEA ) si care este distribuita, la
incheierea programului, tuturor participantilor, pe
un CD-ROM.
Materialul bibliografic folosit este constituit din
toate reglementarile actuale ale CNCAN si MS in
domeniul radioprotectiei, cu referinta la
necesitatile educationale ale grupului tinta si la
situatia concreta din spitalele din Romania.
Resurse umane si materiale

• Coordonatorul profesional este CP I,


profesor asociat la Universitatea Bucuresti
si instructor formator acreditat;
• Toti lectorii sunt experti recunoscuti in
domeniu, poate cei mai competenti, cu o
bogata activitate profesionala si didactica.
• Exista aparatura adecvata de proiectie:
retro-proiector si laptop+video proiector,
s.a.
Lectori :
Dr.Fiz. Constantin MILU

• Formator Centru perfectionare


• CONSULTANTA
RADIOPROTECTIE srl
• EXPERT PRO-RAD srl

Prel.Ghencea Nr.14
Bl.R1 Sc.A Et.V Ap.22
061701 Bucuresti 66
TEL.: 0723 – 490 115 FAX:( 021 ) 746.19.92
E-mail: constantinmilu@b.astral.ro
Lectori :

Dr. Felicia-Steliana POPESCU


• formator, Institutul National de
Sanatate Publica-Bucuresti
• Sef departament clinic, Centrul
Pilot de Radiopatologie Bucuresti
Str.dr.Leonte No.1-3
050463 Bucuresti 35
TEL.: 0723 - 39.57.32
FAX :+(021) 318.36.35
E-mail : feliciapopescu@radiopatologie.ro
Lectori :

Fiz. Angelica Preoteasa

E-mail:apreoteasa@yahoo.com
Loc de desfasurare:

Centrul de perfectionare al medicilor Bucuresti

Perioada:
05-07.05.2017
Organizatorii programului:

Scoala Nationala de Management, Sanatate Publica


si Perfectionare in Domeniul Sanitar –
Bucuresti

• in colaborare cu EXPERT PRO – RAD


s.r.l. din Bucuresti si CONSULTANTA
RADIOPROTECTIE srl
• cu avizul CNCAN Nr. 51 /2017 .

Persoana de contact: Dr.Constantin MILU,


tel. ( 021 ) 746 19 92 ( dupa ora 16:00 ) sau 0723 – 490 115
UE – NOU !!!!!!

In Jurnalul Oficial al Uniunii


Europene din 17 ianuarie 2014
(acum un an !) au fost publicate
noile Standarde de Baza de
Radioprotectie Europene (EBSS).

La elaborarea lor membrii Grupului


de Experti pentru
Art.31/EURATOM au lucrat 5 ani.
UE

Noile standarde au fost publicate sub denumirea


“COUNCIL DIRECTIVE 2013/59/Euratom
of 5 December 2013 laying down basic
safety standards for protection
against the dangers arising
from exposure to ionizing radiation”.
UE

Noua Directiva inlocuieste


Directivele 89/618/Euratom ,
90/641/Euratom , 96/29/Euratom ,
97/43/Euratom
si 2003/122/Euratom.
UE si Romania

Statele Europene membre au obligatia de a-si


modifica legislatiile nationale in domeniu, in
concordanta cu EBSS.
Ca urmare , si intreaga legislatie a CNCAN se va
modifica in urmatorii ani.
AIEA

Trebuie amintit ca AIEA


VIENNA deasemenea a
definitivat in 2014 Standardele
de Baza de Radioprotectie
Internationale , care inlocuiesc
IntBSS-115 din 1996 si care se
gasesc in prezent pe site-ul
iaea.org
UE si AIEA

• Atat standardele de baza de


radioprotectie Europene , cat si
cele Internationale, aplica
Noile Recomandari
Internationale ale ICRP ,
publicate in 2007 , in Raportul
103
ANUNT IMPORTANT !
In cadrul masurilor de implementare
a noilor standarde de baza de
radioprotectie , in seria “Radiation
Protection” (RP), Comisia
Europeana a publicat in 2014 :
-European Guidelines on Medical
Physics Expert (RP No.174);
- Guidelines on Radiation Protection
Education and Training of Medical
Professionals in the European
Union (RP No.175);
- Referral Guidelines for Medical
Imaging ; Availability and Use in
the European Union (RP No.178).