Sunteți pe pagina 1din 7

NOTIUNI TEORETICE

CLASA a V-a

Prof. ANCA POPA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 21 SIBIU
Definitie
• Verbul este partea de vorbire
flexibilă (își modifică forma) care
exprimă :
• acţiunea (ex : a citi)
• starea (ex : a dormi)
• existenţa (ex: a fi).
Flexiunea verbului
• Verbul își poate modifica forma după :
-timp ( trecut, prezent, viitor)
-persoană (pers I , pers.a II –a, pers a III-a)
-număr (singular, plural).
ex :Mă joc cu mingea./ Ne jucăm cu mingea.
S-au jucat prea mult la calculator.
CLASIFICAREA VERBELOR
VERBE PERSONALE. VERBE
NEPERSONALE
ex. Am fost acolo când ați făcut fotografiile.
A uitat că și tu ai un exemplar din această
carte .
Fără a învăța nu vei ajunge nicăieri.
Pentru ora de matematică aveți de scris trei
exerciții.
La ce persoană este fiecare dintre verbele
subliniate ?
Verbele personale : sunt verbele care își modifică
forma în timpul conjugării după persoană și
număr.
Ex : ascult, asculți, ascultă ,ascultăm, ascultați, ascultă .
!!Aceste verbe pot îndeplini funcția sintactică de
PREDICAT VERBAL .
Verbele nepersonale : sunt verbele care nu-și
modifică forma după persoană și număr (nu se
conjugă) . Ex : a asculta, de ascultat, ascultat,
ascultând.
!Verbele nepersonalenu pot deveni predicate.
Funcții sintactice ale verbului
• PREDICAT VERBAL : verbul poate forma singur
un predicat , fiind la un mod personal (deci
predicativ).
ex . Toamna a ajuns și pe aleile parcului .
Băiatul se juca cu o minge mare de cauciuc.
Ghetuțele băiatului erau în dulap.

PREDICAT NOMINAL (alcătuit cu ajutorul verbului


a fi )
ex. Ghetuțele băiatului erau curate.