Sunteți pe pagina 1din 9

A elaborat: Misac Valeriu

CARACTERELE
MORFOLOGICE ALE
PREMOLARULUI PRIM
INFERIOR DIN STINGA
Cuprins
 DATE GENERALE
 CARACTERISTICI MORFOLOGICE
CORONARE
 FAŢA VESTIBULARĂ
 FAŢA LINGUALĂ
 FEŢELE PROXIMALE
 FAŢA OCLUZALĂ
DATE GENERALE
Primii premolari inferiori ocupă poziţiile 4 de pe cele două
hemiarcade mandibulare, fiind încadraţi de caninii inferiori
spre mezial şi de premolarii secunzi inferiori spre distal.
Conform sistemului internaţional de notare codurile lor sunt
următoarele: • 3.4-pentru primul premolar inferior stâng • 4.4-
pentru primul premolar inferior drept. Primii premolari inferiori
erup pe arcada mandibulară la vârsta de 10-12 ani, iar
rădăcina lor va fi complet edificată la 12-13 ani. Dimensiunile
medii ale acestor dinţi sunt următoarele: • înălţimea coroanei
: 8-8,5 mm • înălţimea rădăcinii : 14 mm • diametrul coronar
M-D: 7 mm • diametrul coronar V-L: 7,5 mm Primii premolari
inferiori prezintă 2 lobi de creştere( 1 V şi 1 L) fiecare din
aceştia fiind format din câte 3 lobuli de creştere.
CARACTERISTICI MORFOLOGICE
CORONARE
 Coroana primului
premolar inferior
are o formă
aproape cilindrică
cu patru feţe
laterale şi o faţă
ocluzală.
FAŢA VESTIBULARĂ
 1.Dimensiuni:-înălţimea : 8 mm -lăţimea : 6,5-6,9mm
652.Conturul: este format din laturile proximale (mezială şi
distală), cervicală şi ocluzală. -este asemănător cu cel al caninului
inferior dar are dimensiuni mai reduse iar “V”-ul ocluzal este mult
mai deschis. a)marginile proximale:-uşor curbe şi convergente
spre colet. Marginea distală este mai scurtă şi mai convexă decât
marginea mezială. b)marginea proximală: formă de semicerc cu
concavitatea spre ocluzal. c)marginea ocluzală: este
asemănătoare cu cea a caninului dar este mai mică şi cu unghiul
“V”-ului mult mai deschis. 3.Relieful: -este convex în ambele
sensuri. Convexitatea în sens mezio-distal este evidentă pe toată
lungimea coroanei. -convexitatea maximă se găseşte la unirea 1/3
meziale cu 1/3 cervicală. -prezintă două şanţuri verticale care
separă cei trei lobi de creştere. Lobul central este cel mai
proeminent.
FAŢA LINGUALĂ
 1.Dimensiuni: -mult mai reduse decât cele
ale feţei vestibulare. De multe ori înălţimea
feţei linguale reprezintă doar 2/3 sau chiar
½ din cea a feţei vestibulare. Înălţimea
feţei linguale este în strânsă legătură cu
gradul de dezvoltare a cuspidului lingual
care decide înălţimea acestei feţe.
2.Relieful: -convex destul de accentuat în
sens transversal şi axial. Convexitatea
maximă se găseşte în 1/3 cervicală.
FEŢELE PROXIMALE
 1.Contur:-are forma unui trapez cu baza
mică spre colet şi baza mare spre
ocluzal. Este conturul de trecere de la
canin la dinţii laterali deoarece marginea
ocluzală are forma unui “V” cu vârful
spre colet. 2.Relieful: -convex în sens V-
L. Cele două feţe proximale sunt
convergente spre lingual.
FAŢA OCLUZALĂ
 1.Contur:- aproximativ circular cu o uşoară turtire în sens M-D.
2.Relieful: -cuprinde: 2 cuspizi, 2 fosete, 1 şanţ intercuspidian,
câteva creste de smalţ accesorii a)cuspizii: -cuspidul vestibular
este cel mai mare, el având o dimensiune dublă faţă de cel
lingual. Această diferenţă mare între dimensiuni face ca faţa
ocluzală să aibă o înclinare de aproximativ 45 grd. spre lingual.
b).crestele de smalţ: -cele două creste esenţiale ale cuspizilor
separă faţa ocluzală în patru versante : 2 meziale şi 2 distale, câte
unul pentru V şi L (M-L şi M-V , D-L şi D-V). -creasta ocluzală a
cuspidului vestibular este mai mare şi mai pronunţată decât la
cuspidul lingual. c).şanţul intercuspidian:-uneşte fosetele mezială
şi distală. Este scurt şi are o formă concavă spre vestibular. Este
situat mai aproape de marginea linguală şi are o adâncime redusă
ceea ce face ca cei doi cuspizi să pară că sunt uniţi între ei.
d).fosetele:-foseta distală este mai largă decât cea mezială.
Sfirsit

S-ar putea să vă placă și