V.1.

1 PRIMUL PREMOLAR SUPERIOR 
 

A. DATE GENERALE: 
  Primii premolari superiori ocupă pozițiile 4 pe cele două hemiarcade maxilare fiind vecini  cu caninii superiori spre mezial şi cu premolarii doi superiori spre distal. În conformitate cu  sistemul internațional de notare codurile acestor dinți sunt următoarele:  1.4‐pentru primul premolar superior drept  2.4‐pentru primul premolar superior stâng.    Cronologie:  11/2- 13/4 ani Debutul calcificării 5 – 6 ani Finalizarea formării smalţului 10 – 11 ani Erupţia 12 - 13 ani Formarea completă a rădăcinii   Dimensiunile medii ale primilor premolari superiori:  22,6 mm lungimea totală

înălţimea coronară

8 – 8,5 mm

lungimea rădăcinii: vestibulare palatinale diametrul coronar M-D

14 mm 13,9 mm 7 mm

diametrul coronar V-O

9 mm

  Numărul lobilor de dezvoltare pentru aceşti dinți este de 2 (unul V şi unul P), fiecare din  aceşti doi lobi de creştere având la rândul lor câte 3 lobuli de dezvoltare.   

B. CARACTERISTICI MORFOLOGICE CORONARE: 
  Premolarii primi superiori sunt primii dinți din grupul dinților laterali şi fac parte din  aşa zisul grup al dinților “bicuspidați” (grupul premolarilor). Aceştia sunt considerați ca fiind  dinții de tranziție de la dinții frontali la molari.  Coroana primului premolar superior are o formă paralelipipedică, iar pe secțiune  arată ca un dreptunghi cu colțurile uşor rotunjite şi turtit în sens M‐D. Prezintă  4 fețe  laterale (V, P, M, D) şi o față ocluzală.   

 Relieful:  este convex în ambele sensuri. Dimensiuni:  sunt mai reduse decât cele ale feței vestibulare ca urmare a îngustării coroanei spre  palatinal. În multe cazuri ele sunt mai șterse și.  înălțimea =7 mm  lățimea =6 mm  . Vârful cuspidului este ascuțit și ușor deplasat spre  distal față de axul coronar. uşor convergente spre colet.4 premolar superior (dinte natural extras). Aceste depresiuni sunt  vizibile la peste 50% din cazuri.  Segmentul mezial este mai lung decât cel distal. Lobul central este cel mai  mare.I. urmează cel distal iar cel mezial este cel mai mic.                            Fața VESTIBULARĂ a primului Fața VESTIBULARĂ a primului premolar superior drept 1. FAȚA PALATINALĂ:  1.2 mm  lățime:  7 mm  dimensiunile sunt mai reduse decât la canin în ambele sensuri (cervico‐incizal şi M‐D). cele două segmente formează un “V” mai  deschis şi mai  rotunjit decât cel de la cuspidul caninului.  b) marginea cervicală (linia coletului): are forma unui semicerc cu concavitatea spre ocluzal.   2. Forma este pentagonală. Uneori segmentul mezial poate să prezinte  o ușoară concavitate.  mai dificil de observat.  1.  3. FAȚA VESTIBULARĂ:  Seamănă cu fața vestibulară a caninului dar este  mai mică şi mai rotunjită.  a) marginile aproximale (M şi D): ‐ sunt verticale. prin urmare.  înălțime: 8‐8.  în jumătatea ocluzală a feței vestibulare sunt prezente două depresiuni verticale care  delimitează cei 3 lobi de creştere ai lobului vestibular.    II. asemănătoare cu cea de la fața vestibulară a  caninului.  c) marginea ocluzală: este formată din două segmente inegale (unul mezial şi unul distal).  Este mai puțin concavă decât la canin.  convexitatea maximă este situată în 1/3 cervicală mezial. Dimensiuni: diametrul cervico‐incizal este mai mare decât cel M‐D. o margine cervicală şi o  margine ocluzală. Contur: este format din cele două margini aproximale (M şi D). Împreună.

 Este mai  scurtă decât marginea vestibulară.    I. aceste două fețe sunt cele mai   mari.  începând cu 1/3 mijlocie această față este înclinată oblic spre V în sens cervico‐ ocluzal.  creasta marginală mezială (care formează latura ocluzală a feței meziale) este  traversată de un șanț de dezvoltare. palatinală şi vestibulară. Conturul: este format de patru margini: cervicală.    FEȚELE APROXIMALE (MEZIALĂ ŞI DISTALĂ):      Datorită faptului că acest dinte este turtit în sens M‐D.  b) marginea ocluzală: formează baza mică a trapezului şi are forma unui “V” larg  deschis cu deschiderea spre ocluzal. Dimensiuni: diametrul cervico‐incizal este mai mic decât cel V‐P (o caracteristică pe care o  vom reîntâlni la toți dinții laterali).  a)marginea ocluzală: are tot formă de “V” dar este mai rotunjit decât cel de pe fața  vestibulară.  Aceste margini dau forma unui trapez cu baza mare la colet.  cuspidul are o formă rotunjită fără elemente de relief prezente pe suprafața lui  palatinală.                          Fața PALATINALĂ a primului premolar Fața PALATINALĂ a primului premolar superior drept 1. Ele sunt uşor convergente spre palatinal.  a) marginea cervicală: reprezintă baza mare a trapezului şi are forma unei linii curbe  cu convexitatea spre ocluzal. FAȚA MEZIALĂ:  1. La majoritatea primilor premolari superiori.  . Contur:  prezintă aceleaşi margini ca şi fața vestibulară dar au dimensiuni mai reduse.  înălțimea 7. Cele două segmente formează un unghi de aproximativ 90 grd. ocluzală.4 superior (dinte natural extras)   2.  c) marginea vestibulară: linie curbă cu convexitatea maximă în 1/3 cervicală  d) marginea palatinală: linie curba cu convexitatea maximă în 1/3 mijlocie.  vârful cuspidului palatinal este deplasat spre mezial față de axul central al feței. Relieful:  are o dublă convexitate care atinge maximum  la unirea 1/3 mijlocii cu 1/3 mezială.  3.5 mm  lățimea 9 mm  2.

 Relieful:  În 1/3 ocluzală este convex mai accentuat în 1/3 vestibulară unde există şi punctul de  contact cu dintele vecin.  În 1/3 cervicală este plană cu o uşoară depresiune care se adânceşte mai mult chiar la  colet  şi se continuă în şanțul interradicular.4 Fața MEZIALĂ a primului premolar superior (dinte natural extras)                             3. Cuspidul  palatinal este mai scurt și mai turtit decât cel vestibular.  Zona de conctact aproximală este plasată în 1/3 ocluzală și deplasată spre vestibular  față de axul central al feței.  Fața MEZIALĂ a primului premolar superior drept 1.  FAȚA DISTALĂ:    .    II.  Vârfurile celor doi cuspizi sunt plasate în interioriul conturului rădăcinii.

 Contur: este format de patru margini: M. comparativ cu cea  de pe fața mezială.Contur: asemănător cu cel al feței meziale  3.4 Fața OCLUZALĂ a primului premolar superior (dinte natural extras)       . V şi D.  diametrul maxim este în sens V‐P: 9 mm  diametrul minim este în sens M‐D : 7 mm  2.4 Fața DISTALĂ a primului premolar superior (dinte natural extras)   1.Dimensiuni: mai mici decât ale feței meziale  2.    III. P.Relief: este mai convex decât cel al feței meziale. Dimensiuni:  dimensiunea M‐D este mai mică decât cea V‐P.  Cele 2/3 cervicale ale feței distale sunt mai netede și nu prezintă o depresiune atât de  accentuată ca la fața mezială.  FAȚA OCLUZALĂ:  1.  Aria de contact cu dintele vecin este mai spre V şi mai spre cervical decât la fața  mezială.   Fața OCLUZALĂ a primului premolar superior drept 1.  Creasta marginală distală este plasată și ea mult mai spre cervical.Fața DISTALĂ a primului premolar superior drept 1.

  d) fosetele: sunt situate la extremitățile şanțului intercuspidian şi au o formă  triunghiulară. 1 şanț intercuspidian. Cel mai frecvent două rădăcini:  una vestibulară (mai lungă şi mai voluminoasă) şi una  palatinală (mai redusă ca dimensiuni). 2 fosete.  c) marginea mezială: are forma unei linii uşor curbate. Ele se  unesc cu crestele sagitale ale celor doi cuspizi delimitând. astfel. Este mai aproape  de marginea P a feței ocluzale. Paralel cu crestele esențiale  există şi alte creste  mai mici numite creste accesorii (creste de descărcare sau  Relieful feței OCLUALE a primului premolar superior drept 1. Cele două rădăcini sunt separate de la nivelul  coletului sau din 1/3 cervicală. 2 creste de smalț marginale.  C.  d) marginea distală: este mai scurtă şi mai convexă decât cea mezială.  c) şanțul intercuspidian: are forma unei linii drepte cu orientare M‐D. CARACTERISTICI MORFOLOGICE RADICULARE:  Pot apărea mai multe variante:  1.5‐2 mm de marginea palatinală.  . Au  o extremitate pe vârful cuspidului (mai evidentă) şi una în  sanțul intercuspidian (mai ştearsă). Crestele ambelor  cuspizi au aspectul unor segmente convexe mai apropiate  de marginea mezială.  a) cuspidul vestibular: este mai voluminos şi mai  proeminent decât cel palatinal.  Marginile mezială şi distală au o orientare uşor convergentă spre palatinal  3. depresiunea feței ocluzale.  e) crestele marginale (aproximale): delimitează la exterior fosetele marginale.  b) marginea palatinală: formă de semicerc. Este mai mică decât marginea vestibulară. Ele separă jumătatea ocluzală a  cuspidului în 2  versante: unul M (mai mic) şi unul D (mai  mare). Prezintă o creastă ocluzală  sagitală  situată la 1 mm de marginea vestibulară. 2 creste de  smalț esențiale.4 secundare). Relieful: este format din următoarele elemente:  2 cuspizi. iar direcția lor poate fi paralelă sau divergentă spre  apex.  b) crestele esentiale: se mai numesc şi creste axiale. Foseta mezială este mai mare decât cea distală.                      a) marginea vestibulară: are o formă convexă cu două depresiuni ce corespund celor două  şanțuri de pe fața vestibulară care separă cei 3 lobi de creştere. 2 creste de smalț sagitale (ale cuspizilor V şi P). spre  deosebire de creasta sagitală a cuspidului palatinal care  este la 1.

   Dinspre mezial cele două rădăcini sunt vizibile. Foarte rar pot apărea trei rădăcini (2 vestibular şi una palatinal).   Dinspre palatinal:  sunt vizibile ambele apexuri de la cele două rădăcini.  Fața vestibulară Fața palatinală Fața mezială Fața distală VARIANTA CU DOUĂ RĂDĂCINI SEPARATE LA TRECEREA DINTRE 1/3 CERVICALĂ ȘI 1/3  MIJLOCIE  Fața vestibulară Fața palatinală Fața mezială Fața distală VARIANTA CU CELE DOUĂ RĂDĂCINI UNITE ÎN 1/3 CERVICALĂ ȘI MIJLOCIE  Dinspre vestibular: este vizibilă rădăcina vestibulară care  se aseamănă cu cea a caninului. Ansamblul  suprafeței palatinale radiculare este convex. Rădăcina bifidă: este o rădăcină unică care se separă în 1/3 apicală. Prezintă două  canale radiculare.  Dinspre mezial:  concavitatea coronară vizibilă la examenul feței meziale  este de asemenea  reperabilă la nivelul prelungirii sale radiculare. Acest şanț este situat în continuarea concavității  meziale şi a şanțului marginal mezial. care se bifurcă în 1/3  apicală.  .2.   Este conică și convexă.  Această bifurcație poate fi situată mai sus sau mai jos dar pe porțiunea  comună există un şanț  profund.  3. formând un corp comun.  În 1/3 cervicală şi mediană sunt unite . Rădăcină unică  4.  Marginile aproximale converg spre un apex care poate fi mai mult sau mai puțin  accentuat.

 CAMERA PULPARĂ ŞI CANALUL RADICULAR:  .  Fața vestibulară Fața palatinală Fața mezială Fața distală Radiografie din normă vestibulară Radiografie din normă aproximală VARIANTA CU CELE DOUĂ RĂDĂCINI UNITE PE TOATĂ LUNGIMEA LOR (rădăcină bifidă) Fața palatinală  Fața distală Fața mezială Fața vestibulară PRIMUL PREMOLAR SUPERIOR‐varianta cu 3 rădăcini (2 vestibulare)    D. Fața mezială apare împărțită în două jumătăți ( V şi P).  Dinspre distal prezintă un şanț interradicular  mai puțin pronunțat decât cel de pe fața  mezială.

  Cornul pulpar are uneori un aspect ”decapitat” în  cazul dinților la care cuspizii au un anumit nivel de  atriție.  Podeaua camerei pulpare este situată sub nivelul liniei  cervicale.  De cele mai multe ori canalul radicular se termină la vârful rădăcinii sau ușor deviat  spre vestibular sau palatinal.     La dinții la care cele două rădăcini sunt separate încă  Radiografie din incidență  aproximală la un premolar prim  de la nivel cervical este întâlnită camera pulpară cu  superior cu două rădăcini  cele mai reduse dimensiuni cervico‐ocluzale.    Foramenul apical pare să fie localizat la vârful rădăcinii  în majoritatea cazurilor. cu atât dimensiunile camerei pulpare sunt  mai  mari în sens ocluzo‐apical.  CANALUL RADICULAR: continuă camera pulpară şi poate fi unic sau dublu în funcție de tipul  rădăcinii  SECȚIUNE VESTIBULO‐PALATINALĂ    Coarnele pulpare sunt prezente și se prelungesc până  sub cuspizi. cel mai mare corn fiind cel vestibular ca  urmare a faptului că și la nivel exterior cuspidul  vestibular este cel mai bine dezvoltat. Dacă sunt prezente două canale radiculare  (cel mai frecvent) radioopacitatea va crește în  jumătatea apicală a dintelui datorită creșterii cantității  de dentină și os alveolar și reducerii volumului  canalului radicular (care este radiotransparent). dar există și localizări spre M  sau D.CAMERA PULPARĂ  Are dimensiuni relativ mari  Prezintă două coarne pulpare corespunzătoare cuspizilor vestibular şi palatinal.          Radiografie din incidență    vestibulară la un premolar prim  superior cu două rădăcini    divergente din 1/3 mijlocie    .  divergente din 1/3 mijlocie   Forma camerei pulpare (exceptând coarnele pulpare)  este în general pătrată sau dreptunghiulară. iar camera  pulpară nu poate fi diferențiată (ca formă) de canalul radicular.  Camera pulpară se îngustează ușor dinspre ocluzal  spre apical.  Cu cât nivelul de separare al celor două rădăcini este  mai redus.    SECȚIUNEA MEZIO – DISTALĂ  Coarnele pulpare par a fi retezate la examinarea dinspre aproximal.

   Uneori pot fi prezente două canale radiculare într‐o rădăcină. ceea ce duce la  prezența pe scțiune transversală a trei canale radiculare separate.      ASPECTUL PE SECȚIUNE TRANSVERSALĂ AL UNUI PREMOLAR PRIM SUPERIOR CU CELE DOUĂ RĂDĂCINI  UNITE PE TOATĂ LUNGIMEA LOR  Deschiderea camerei pulpare.   Existența unui șanț de dezvoltare pe suprafața radiculară mezială conferă secțiunii  acea indentație specifică. Sunt vizibile cele două orificii de intrare în cele două canale radiculare La 5 mm de apex La 4 mm de apex La 3 mm de apex La 2mm de apex La 1 mm de apex .  SECȚIUNEA TRANSVERSALĂ CERVICALĂ  Secțiunea transversală la nivel cervical evidențiază o formă reniformă a conturului  spațiului pulpar. sau poate să urmeze forma generală exterioară a dintelui.   Camera pulpară poate și ea să prezinte o constricție corespunzătoare acestui șanț de  dezvoltare.

La 5 mm de apex La 3 mm de apex La 2 mm de apex La 1 mm de apex apexul . Se observă cele două orificii de intrare în cele două canale radiculare.Apexul   ASPECTUL PE SECȚIUNE TRANSVERSALĂ AL UNUI PREMOLAR PRIM SUPERIOR CU CELE DOUĂ RĂDĂCINI  SEPARATE ÎN 1/3 APICALĂ  Deschiderea camerei pulpare.

  FAȚA OCLUZALĂ PREZINTĂ DOI CUSPIZI (CEL VESTIBULAR ESTE MAI MARE DECÂT CEL  PALATINAL)  ŞANȚUL INTERCUSPIDIAN ESTE LINIAR CU ORIENTARE MEZIO‐DISTALĂ ŞI POZIȚIONAT  MAI APROAPE DE CUSPIDUL PALATINAL.Imaginea radiologică a obturației radiculare care evidențiază morfologia canalelor radiculare. 2.           1.4  . 3. ESTE SINGURUL PREMOLAR  CARE POATE PREZENTA DOUĂ RĂDĂCINI. 5.              PRIMUL PREMOLAR SUPERIOR DREPT 1.  CEL MAI FRECVENT PREZINTĂ DOUĂ RĂDĂCINI ( UNA VESTIBULARĂ ŞI UNA PALATINALĂ)  SAU O RĂDĂCINĂ BIFIDĂ APLATIZATĂ UŞOR MEZIO‐DISTAL. 4. 5  CRITERII DE IDENTIFICARE ŞI POZIȚIONARE A PRIMULUI PREMOLAR SUPERIOR  FAȚA VESTIBULARĂ ESTE ASEMĂNĂTOARE CU CEA A CANINULUI (FORMĂ PENTAGONALĂ  CU PREZENȚA “V”‐ULUI INCIZAL)  FAȚA MEZIALĂ ESTE CEA MAI ÎNALTĂ DINTRE FEȚELE APROXIMALE ALE DINȚILOR  LATERALI.

  Fața vestibulară      Fața mezială    Vedere incizală    Fața distală  Fața palatinală  .

  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful