P. 1
Premolarul Superior (1)

Premolarul Superior (1)

|Views: 4,711|Likes:
Published by andreea

More info:

Published by: andreea on Nov 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2015

pdf

text

original

V.1.

1 PRIMUL PREMOLAR SUPERIOR 
 

A. DATE GENERALE: 
  Primii premolari superiori ocupă pozițiile 4 pe cele două hemiarcade maxilare fiind vecini  cu caninii superiori spre mezial şi cu premolarii doi superiori spre distal. În conformitate cu  sistemul internațional de notare codurile acestor dinți sunt următoarele:  1.4‐pentru primul premolar superior drept  2.4‐pentru primul premolar superior stâng.    Cronologie:  11/2- 13/4 ani Debutul calcificării 5 – 6 ani Finalizarea formării smalţului 10 – 11 ani Erupţia 12 - 13 ani Formarea completă a rădăcinii   Dimensiunile medii ale primilor premolari superiori:  22,6 mm lungimea totală

înălţimea coronară

8 – 8,5 mm

lungimea rădăcinii: vestibulare palatinale diametrul coronar M-D

14 mm 13,9 mm 7 mm

diametrul coronar V-O

9 mm

  Numărul lobilor de dezvoltare pentru aceşti dinți este de 2 (unul V şi unul P), fiecare din  aceşti doi lobi de creştere având la rândul lor câte 3 lobuli de dezvoltare.   

B. CARACTERISTICI MORFOLOGICE CORONARE: 
  Premolarii primi superiori sunt primii dinți din grupul dinților laterali şi fac parte din  aşa zisul grup al dinților “bicuspidați” (grupul premolarilor). Aceştia sunt considerați ca fiind  dinții de tranziție de la dinții frontali la molari.  Coroana primului premolar superior are o formă paralelipipedică, iar pe secțiune  arată ca un dreptunghi cu colțurile uşor rotunjite şi turtit în sens M‐D. Prezintă  4 fețe  laterale (V, P, M, D) şi o față ocluzală.   

 Uneori segmentul mezial poate să prezinte  o ușoară concavitate. Contur: este format din cele două margini aproximale (M şi D). În multe cazuri ele sunt mai șterse și. uşor convergente spre colet.  a) marginile aproximale (M şi D): ‐ sunt verticale. Relieful:  este convex în ambele sensuri.  b) marginea cervicală (linia coletului): are forma unui semicerc cu concavitatea spre ocluzal.  Este mai puțin concavă decât la canin. FAȚA VESTIBULARĂ:  Seamănă cu fața vestibulară a caninului dar este  mai mică şi mai rotunjită. Aceste depresiuni sunt  vizibile la peste 50% din cazuri. Forma este pentagonală.  înălțime: 8‐8.4 premolar superior (dinte natural extras). Dimensiuni: diametrul cervico‐incizal este mai mare decât cel M‐D.  c) marginea ocluzală: este formată din două segmente inegale (unul mezial şi unul distal). prin urmare.  convexitatea maximă este situată în 1/3 cervicală mezial.  Segmentul mezial este mai lung decât cel distal. cele două segmente formează un “V” mai  deschis şi mai  rotunjit decât cel de la cuspidul caninului. o margine cervicală şi o  margine ocluzală. Lobul central este cel mai  mare. Vârful cuspidului este ascuțit și ușor deplasat spre  distal față de axul coronar. asemănătoare cu cea de la fața vestibulară a  caninului.  mai dificil de observat. Dimensiuni:  sunt mai reduse decât cele ale feței vestibulare ca urmare a îngustării coroanei spre  palatinal.  3. urmează cel distal iar cel mezial este cel mai mic.    II.  înălțimea =7 mm  lățimea =6 mm  .   2.  1. FAȚA PALATINALĂ:  1.                            Fața VESTIBULARĂ a primului Fața VESTIBULARĂ a primului premolar superior drept 1.  în jumătatea ocluzală a feței vestibulare sunt prezente două depresiuni verticale care  delimitează cei 3 lobi de creştere ai lobului vestibular. Împreună.2 mm  lățime:  7 mm  dimensiunile sunt mai reduse decât la canin în ambele sensuri (cervico‐incizal şi M‐D).I.

 La majoritatea primilor premolari superiori.                          Fața PALATINALĂ a primului premolar Fața PALATINALĂ a primului premolar superior drept 1.  3. palatinală şi vestibulară.4 superior (dinte natural extras)   2. ocluzală. Contur:  prezintă aceleaşi margini ca şi fața vestibulară dar au dimensiuni mai reduse. Ele sunt uşor convergente spre palatinal.  b) marginea ocluzală: formează baza mică a trapezului şi are forma unui “V” larg  deschis cu deschiderea spre ocluzal.5 mm  lățimea 9 mm  2.  creasta marginală mezială (care formează latura ocluzală a feței meziale) este  traversată de un șanț de dezvoltare.  Aceste margini dau forma unui trapez cu baza mare la colet.    FEȚELE APROXIMALE (MEZIALĂ ŞI DISTALĂ):      Datorită faptului că acest dinte este turtit în sens M‐D. Cele două segmente formează un unghi de aproximativ 90 grd.  a)marginea ocluzală: are tot formă de “V” dar este mai rotunjit decât cel de pe fața  vestibulară. Conturul: este format de patru margini: cervicală.    I. Relieful:  are o dublă convexitate care atinge maximum  la unirea 1/3 mijlocii cu 1/3 mezială.  cuspidul are o formă rotunjită fără elemente de relief prezente pe suprafața lui  palatinală. Dimensiuni: diametrul cervico‐incizal este mai mic decât cel V‐P (o caracteristică pe care o  vom reîntâlni la toți dinții laterali). FAȚA MEZIALĂ:  1. Este mai  scurtă decât marginea vestibulară.  a) marginea cervicală: reprezintă baza mare a trapezului şi are forma unei linii curbe  cu convexitatea spre ocluzal. aceste două fețe sunt cele mai   mari.  înălțimea 7.  .  c) marginea vestibulară: linie curbă cu convexitatea maximă în 1/3 cervicală  d) marginea palatinală: linie curba cu convexitatea maximă în 1/3 mijlocie.  începând cu 1/3 mijlocie această față este înclinată oblic spre V în sens cervico‐ ocluzal.  vârful cuspidului palatinal este deplasat spre mezial față de axul central al feței.

  Zona de conctact aproximală este plasată în 1/3 ocluzală și deplasată spre vestibular  față de axul central al feței.  Fața MEZIALĂ a primului premolar superior drept 1.    II.  Vârfurile celor doi cuspizi sunt plasate în interioriul conturului rădăcinii.  În 1/3 cervicală este plană cu o uşoară depresiune care se adânceşte mai mult chiar la  colet  şi se continuă în şanțul interradicular. Cuspidul  palatinal este mai scurt și mai turtit decât cel vestibular. Relieful:  În 1/3 ocluzală este convex mai accentuat în 1/3 vestibulară unde există şi punctul de  contact cu dintele vecin.  FAȚA DISTALĂ:    .4 Fața MEZIALĂ a primului premolar superior (dinte natural extras)                             3.

   Fața OCLUZALĂ a primului premolar superior drept 1.Dimensiuni: mai mici decât ale feței meziale  2.4 Fața OCLUZALĂ a primului premolar superior (dinte natural extras)       .  Cele 2/3 cervicale ale feței distale sunt mai netede și nu prezintă o depresiune atât de  accentuată ca la fața mezială.  Creasta marginală distală este plasată și ea mult mai spre cervical.  FAȚA OCLUZALĂ:  1. Dimensiuni:  dimensiunea M‐D este mai mică decât cea V‐P.4 Fața DISTALĂ a primului premolar superior (dinte natural extras)   1. comparativ cu cea  de pe fața mezială.Contur: asemănător cu cel al feței meziale  3.Relief: este mai convex decât cel al feței meziale. V şi D.  diametrul maxim este în sens V‐P: 9 mm  diametrul minim este în sens M‐D : 7 mm  2. Contur: este format de patru margini: M. P.  Aria de contact cu dintele vecin este mai spre V şi mai spre cervical decât la fața  mezială.    III.Fața DISTALĂ a primului premolar superior drept 1.

 2 creste de smalț marginale.  d) marginea distală: este mai scurtă şi mai convexă decât cea mezială.  .  b) marginea palatinală: formă de semicerc. Ele se  unesc cu crestele sagitale ale celor doi cuspizi delimitând. 2 fosete. Este mai aproape  de marginea P a feței ocluzale. 2 creste de smalț sagitale (ale cuspizilor V şi P).4 secundare).  C. depresiunea feței ocluzale. Foseta mezială este mai mare decât cea distală. iar direcția lor poate fi paralelă sau divergentă spre  apex. Relieful: este format din următoarele elemente:  2 cuspizi. Cel mai frecvent două rădăcini:  una vestibulară (mai lungă şi mai voluminoasă) şi una  palatinală (mai redusă ca dimensiuni). 1 şanț intercuspidian.  a) cuspidul vestibular: este mai voluminos şi mai  proeminent decât cel palatinal. Prezintă o creastă ocluzală  sagitală  situată la 1 mm de marginea vestibulară.  c) marginea mezială: are forma unei linii uşor curbate.  e) crestele marginale (aproximale): delimitează la exterior fosetele marginale.  c) şanțul intercuspidian: are forma unei linii drepte cu orientare M‐D. Cele două rădăcini sunt separate de la nivelul  coletului sau din 1/3 cervicală. Este mai mică decât marginea vestibulară. Ele separă jumătatea ocluzală a  cuspidului în 2  versante: unul M (mai mic) şi unul D (mai  mare). Paralel cu crestele esențiale  există şi alte creste  mai mici numite creste accesorii (creste de descărcare sau  Relieful feței OCLUALE a primului premolar superior drept 1.                      a) marginea vestibulară: are o formă convexă cu două depresiuni ce corespund celor două  şanțuri de pe fața vestibulară care separă cei 3 lobi de creştere. CARACTERISTICI MORFOLOGICE RADICULARE:  Pot apărea mai multe variante:  1. Crestele ambelor  cuspizi au aspectul unor segmente convexe mai apropiate  de marginea mezială. spre  deosebire de creasta sagitală a cuspidului palatinal care  este la 1.  Marginile mezială şi distală au o orientare uşor convergentă spre palatinal  3.5‐2 mm de marginea palatinală. Au  o extremitate pe vârful cuspidului (mai evidentă) şi una în  sanțul intercuspidian (mai ştearsă).  d) fosetele: sunt situate la extremitățile şanțului intercuspidian şi au o formă  triunghiulară. astfel.  b) crestele esentiale: se mai numesc şi creste axiale. 2 creste de  smalț esențiale.

  .   Dinspre palatinal:  sunt vizibile ambele apexuri de la cele două rădăcini. Ansamblul  suprafeței palatinale radiculare este convex. formând un corp comun. Rădăcină unică  4.  Dinspre mezial:  concavitatea coronară vizibilă la examenul feței meziale  este de asemenea  reperabilă la nivelul prelungirii sale radiculare.2. Prezintă două  canale radiculare. Foarte rar pot apărea trei rădăcini (2 vestibular şi una palatinal).   Dinspre mezial cele două rădăcini sunt vizibile.  Marginile aproximale converg spre un apex care poate fi mai mult sau mai puțin  accentuat.  În 1/3 cervicală şi mediană sunt unite .  Această bifurcație poate fi situată mai sus sau mai jos dar pe porțiunea  comună există un şanț  profund.  3.  Fața vestibulară Fața palatinală Fața mezială Fața distală VARIANTA CU DOUĂ RĂDĂCINI SEPARATE LA TRECEREA DINTRE 1/3 CERVICALĂ ȘI 1/3  MIJLOCIE  Fața vestibulară Fața palatinală Fața mezială Fața distală VARIANTA CU CELE DOUĂ RĂDĂCINI UNITE ÎN 1/3 CERVICALĂ ȘI MIJLOCIE  Dinspre vestibular: este vizibilă rădăcina vestibulară care  se aseamănă cu cea a caninului. Rădăcina bifidă: este o rădăcină unică care se separă în 1/3 apicală. Acest şanț este situat în continuarea concavității  meziale şi a şanțului marginal mezial.   Este conică și convexă. care se bifurcă în 1/3  apicală.

 Fața mezială apare împărțită în două jumătăți ( V şi P).  Dinspre distal prezintă un şanț interradicular  mai puțin pronunțat decât cel de pe fața  mezială.  Fața vestibulară Fața palatinală Fața mezială Fața distală Radiografie din normă vestibulară Radiografie din normă aproximală VARIANTA CU CELE DOUĂ RĂDĂCINI UNITE PE TOATĂ LUNGIMEA LOR (rădăcină bifidă) Fața palatinală  Fața distală Fața mezială Fața vestibulară PRIMUL PREMOLAR SUPERIOR‐varianta cu 3 rădăcini (2 vestibulare)    D. CAMERA PULPARĂ ŞI CANALUL RADICULAR:  .

    SECȚIUNEA MEZIO – DISTALĂ  Coarnele pulpare par a fi retezate la examinarea dinspre aproximal.  Podeaua camerei pulpare este situată sub nivelul liniei  cervicale. cu atât dimensiunile camerei pulpare sunt  mai  mari în sens ocluzo‐apical.          Radiografie din incidență    vestibulară la un premolar prim  superior cu două rădăcini    divergente din 1/3 mijlocie    .  CANALUL RADICULAR: continuă camera pulpară şi poate fi unic sau dublu în funcție de tipul  rădăcinii  SECȚIUNE VESTIBULO‐PALATINALĂ    Coarnele pulpare sunt prezente și se prelungesc până  sub cuspizi. iar camera  pulpară nu poate fi diferențiată (ca formă) de canalul radicular.CAMERA PULPARĂ  Are dimensiuni relativ mari  Prezintă două coarne pulpare corespunzătoare cuspizilor vestibular şi palatinal.    Foramenul apical pare să fie localizat la vârful rădăcinii  în majoritatea cazurilor.  De cele mai multe ori canalul radicular se termină la vârful rădăcinii sau ușor deviat  spre vestibular sau palatinal.  Camera pulpară se îngustează ușor dinspre ocluzal  spre apical. dar există și localizări spre M  sau D.  Cu cât nivelul de separare al celor două rădăcini este  mai redus.     La dinții la care cele două rădăcini sunt separate încă  Radiografie din incidență  aproximală la un premolar prim  de la nivel cervical este întâlnită camera pulpară cu  superior cu două rădăcini  cele mai reduse dimensiuni cervico‐ocluzale.  divergente din 1/3 mijlocie   Forma camerei pulpare (exceptând coarnele pulpare)  este în general pătrată sau dreptunghiulară.  Cornul pulpar are uneori un aspect ”decapitat” în  cazul dinților la care cuspizii au un anumit nivel de  atriție. Dacă sunt prezente două canale radiculare  (cel mai frecvent) radioopacitatea va crește în  jumătatea apicală a dintelui datorită creșterii cantității  de dentină și os alveolar și reducerii volumului  canalului radicular (care este radiotransparent). cel mai mare corn fiind cel vestibular ca  urmare a faptului că și la nivel exterior cuspidul  vestibular este cel mai bine dezvoltat.

   Uneori pot fi prezente două canale radiculare într‐o rădăcină. ceea ce duce la  prezența pe scțiune transversală a trei canale radiculare separate.  SECȚIUNEA TRANSVERSALĂ CERVICALĂ  Secțiunea transversală la nivel cervical evidențiază o formă reniformă a conturului  spațiului pulpar.   Existența unui șanț de dezvoltare pe suprafața radiculară mezială conferă secțiunii  acea indentație specifică. Sunt vizibile cele două orificii de intrare în cele două canale radiculare La 5 mm de apex La 4 mm de apex La 3 mm de apex La 2mm de apex La 1 mm de apex .      ASPECTUL PE SECȚIUNE TRANSVERSALĂ AL UNUI PREMOLAR PRIM SUPERIOR CU CELE DOUĂ RĂDĂCINI  UNITE PE TOATĂ LUNGIMEA LOR  Deschiderea camerei pulpare.   Camera pulpară poate și ea să prezinte o constricție corespunzătoare acestui șanț de  dezvoltare. sau poate să urmeze forma generală exterioară a dintelui.

Se observă cele două orificii de intrare în cele două canale radiculare.Apexul   ASPECTUL PE SECȚIUNE TRANSVERSALĂ AL UNUI PREMOLAR PRIM SUPERIOR CU CELE DOUĂ RĂDĂCINI  SEPARATE ÎN 1/3 APICALĂ  Deschiderea camerei pulpare. La 5 mm de apex La 3 mm de apex La 2 mm de apex La 1 mm de apex apexul .

5. 4. ESTE SINGURUL PREMOLAR  CARE POATE PREZENTA DOUĂ RĂDĂCINI.Imaginea radiologică a obturației radiculare care evidențiază morfologia canalelor radiculare.4  .              PRIMUL PREMOLAR SUPERIOR DREPT 1. 3.  FAȚA OCLUZALĂ PREZINTĂ DOI CUSPIZI (CEL VESTIBULAR ESTE MAI MARE DECÂT CEL  PALATINAL)  ŞANȚUL INTERCUSPIDIAN ESTE LINIAR CU ORIENTARE MEZIO‐DISTALĂ ŞI POZIȚIONAT  MAI APROAPE DE CUSPIDUL PALATINAL. 2. 5  CRITERII DE IDENTIFICARE ŞI POZIȚIONARE A PRIMULUI PREMOLAR SUPERIOR  FAȚA VESTIBULARĂ ESTE ASEMĂNĂTOARE CU CEA A CANINULUI (FORMĂ PENTAGONALĂ  CU PREZENȚA “V”‐ULUI INCIZAL)  FAȚA MEZIALĂ ESTE CEA MAI ÎNALTĂ DINTRE FEȚELE APROXIMALE ALE DINȚILOR  LATERALI.           1.  CEL MAI FRECVENT PREZINTĂ DOUĂ RĂDĂCINI ( UNA VESTIBULARĂ ŞI UNA PALATINALĂ)  SAU O RĂDĂCINĂ BIFIDĂ APLATIZATĂ UŞOR MEZIO‐DISTAL.

  Fața vestibulară      Fața mezială    Vedere incizală    Fața distală  Fața palatinală  .

  .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->