Sunteți pe pagina 1din 5

Aerul amestec omogen

Botoi Albert Cristian


Aerul-principalul component al atmosferei, amestec
omogen format din azot, oxigen și alte gaze
• Aerul –principalul component al atmosferei, amestec omogen format din azot, oxigen și alte gaze.
• Atmosfera:
• - este învelișul gazos al Pământului, pe lângă aer ea mai conține vapori de apă;
• - principalii componenți ai aerului, azotul și oxigenul reflectă culoarea albastră din lumina solară
• (de culoare albă), motiv pentru care, ochii noștri percep cerul albastru;
• - odată cu creșterea altitudinii, aerul se rarefiază (densitatea aerului scade – alpiniștii au nevoie
• de butelii de oxigen pentru ascensiunea pe vârfurile înalte, cabinele avioanelor sunt presurizate);
• Compoziție:
• -azot, N2 – 78%;
• - oxigen, O2 – 21%;
• - alte gaze – 1%.
Poluarea aerului
• Nu toate substanţele din aer sunt considerate a fi poluanţi. În general, poluarea aerului este definită ca
existenţa anumitor poluanţi în atmosferă, la niveluri care afectează în mod negativ sănătatea umană, mediul și
patrimoniul nostru cultural (clădiri, monumente și materiale). În contextul legislaţiei, este luată în considerare
doar poluarea din surse antropice, deși poluarea poate fi definită în sens mai larg în alte contexte.

• Nu toţi poluanţii atmosferici provin din surse antropice. Numeroase fenomene naturale, inclusiv erupţiile
vulcanice, incendiile forestiere și furtunile de nisip eliberează poluanţi în atmosferă. Particulele de praf pot
circula pe distanţe foarte mari, în funcţie de vânt și de nori. Indiferent dacă provin din surse antropice sau
naturale, odată ce aceste substanţe ajung în atmosferă, ele pot fi implicate în reacţii chimice și pot contribui la
poluarea aerului. Cerul senin și vizibilitatea ridicată nu sunt neapărat semne ale unui aer curat.

• În pofida îmbunătăţirilor semnificative din ultimele decenii, poluarea aerului în Europa continuă să ne
deterioreze sănătatea și mediul. În special, poluarea cu particule și poluarea cu ozon determină riscuri grave
pentru sănătatea cetăţenilor europeni, afectând calitatea vieţii și reducând speranţa de viaţă. Totuși, diferiţii
poluanţi au diferite surse și un impact diferit. Este important să privim mai îndeaproape principalii poluanţi.
Importanța aerului
• Importanța aerului:
• -menține viața pe Pământ;
• - menține temperatura planetei și o protejează împotriva radiațiilor
solare (majoritatea radiațiilor
• sunt reflectate);
• - menține procesele de ardere din industrie, transporturi, încălzirea
locuințelor etc.;
• - industria chimică (obținerea azotului, oxigenului, gazelor rare prin
distilarea aerului lichid).
Ce este efectul seră și cum se
produce
Efect de seră este un termen folosit pentru a evidenția contribuția unor anumite gaze
emise natural sau artificial la încălzirea atmosferei terestre prin modificarea
permeabilității atmosferei la radiațiile solare reflectate de suprafața terestră. Acest
fenomen a fost descoperit de Joseph Fourier în 1824.

În cazul atmosferei Pământului, efectul de seră a fost responsabil de încălzirea suficientă a


acesteia pentru a permite dezvoltarea plantelor așa cum le cunoaștem noi azi.