Sunteți pe pagina 1din 31

“Copii fericiţi – adulţi de success”

Ce înseamnă dezvoltarea socială şi


emoţională a copilului?

Seminar teoretico metodic


Elaborat: Mariana Colța
Activitate de spargere a gheţei

CE CULOARE
AU EMOȚIILE ?
Lumea complexă în care trăim ne face să
conştientizăm din ce în ce mai mult că
inteligenţa emoţională, adică modul în care
ne stăpânim şi ne înţelegem emoţiile, joacă
un rol esenţial în dobândirea fericirii şi a
succesului în viaţă.
În prezent, specialiştii confirmă faptul că
inteligenţa emoţională joacă un rol
fundamental în formarea şi dezvoltarea unor
copii deştepti, fericiţi şi de succes.
PRIN ACEST SEMINAR ÎMI PROPUN SĂ
VALORIFIC COMPETENŢELE ŞTIINŢIFICE
ALE CADRELOR DIDACTICE CU SCOPUL
DE A EVIDENŢIA ROLUL EDUCAŢIEI
SOCIO- EMOŢIONALE ÎN FORMAREA ŞI
DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII
PREŞCOLARILOR , PROMOVÂND METODE
ŞI STRATEGII DIDACTICE BAZATE PE
GESTIONAREA ŞI COMUNICAREA
EMOŢIILOR.
DIFINIȚI NOȚIUNEA DE COMPETENȚĂ ?

COMPETENȚA ESTE UN ANSAMBLU NU


NUMAI DE CUNOȘTIINȚE ,DAR ȘI
ABILITĂȚI , ATITUDINI , VALORI CARE
ASIGURĂ SOLUȚIONAREA UNOR
PROBLEME DIN VIAȚA COTIDIANA .
Ce este dezvoltarea socială şi
emoţională?

Dezvoltarea socială şi emoţională


reprezintă capacitatea copilului de a
înţelege, accepta şi empatiza cu înțelege
sentimentele celor din jur, abilitatea de
a-şi gestiona sentimentele, emoţiile şi de
a-şi controla comportamentele nocive şi
de a lega relaţii sănătoase.
Identificați importanța dezvoltării competențelor
emoționale și sociale ?

COMPETENŢA SOCIALĂ.

COMPETENŢA EMOŢIONALĂ

• Este definită drept capacitatea


de a recunoaşte şi interpreta
• Este definită drept abilitatea
emoţiile proprii şi ale
copiilor de a forma relaţii
celorlalţi, precum şi abilitatea
sociale funcţionale cu ceilalţi
de a gestiona adecvat
copii şi adulţi din viaţa lor.
situaţiile cu încărcătură
emoţională.
Așadar, dezvoltarea socio - emoționala se dezvoltă
odată cu dezvoltarea socială și cea emoțională
DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ

DEZVOLTAREA SOCIALĂ

Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu adulţii

Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu copii de vârstă


apropiată

Acceptarea şi respectarea diversităţii

Dezvoltarea comportamentelor prosociale

DEZVOLTAREA EMOŢIONALĂ

Dezvoltarea conceptului de sine

Dezvoltarea autocontrolului emoţional

Dezvoltarea expresivităţii emoţionale


De ce este atât de importantă
dezvoltarea emoţională și socială
a copilului?
pentru a putea construi legături
frumoase, relaţii sănătoase, pentru a
reuşi să îşi atingă scopurile şi să-şi
construiască planuri eficiente, copilul
are nevoie de abilităţi sociale şi
educarea inteligenţei emoţionale.
Acrostih:
I E
N M
T O
E Ţ
L I
I O
G N
E A
N L
Ţ Ă
A
Acrostih:
• I ntelect • E mpatie
• N atural • M anagementul
• T est • O rientarea
• E chilbru • Ţ imidităţii
• L abilitate • I mpulsul
• I ndividual • O cazional
• G estionare • N evrozele
• E moţiolor • A bilitate socială
• N ecunoscute • L ider
• Ţ răiri • Ă gresivitate
• A fective
Copilul are acel Intelect Natural care
se descoperă printr-un Test cognitiv ce
menţine un Echilbru şi Labilitate Individuală
pentru Gestionare eficientă a Emoţiolor
Necunoscute şi acele Trăiri Afective.
Noi ca educatori este necesar să avem
Empatie şi Managementul propriilor emoţii,
pentru Orientarea Timidităţii şi Impulsurilor
Ocazionale ale copiilor, precum şi Nevrozele,
pentru a educa Abilităţi sociale şi un Lider a
proprie vieţi fără Agresivitate.
Cum îi putem ajuta pe copii să-și
dezvolte inteligența emoțională?
• urmărirea unor filme potrivite.
• citirea  cărți / povești care să vorbească despre
emoții:”Mă simt trist”, „Mi-e frică”, „De ce vă certați,
Matei?” 
• Joc interactiv – “Cine cu cine este prieten?”
Joc de mişcare- “Hora prieteniei”.
Joc distractive –” Cursa cu obstacole”.
Joc în diade – “Siluete pe perete”.
Joc social – “Ce se aude în interior”.
Activităţi pe domenii experienţiale:
Domeniul Ştiinţe: cunoaşterea mediului: “Roata
emoţiilor”
Domeniul Arte: Educaţie muzicală: cântec:” Un copil
politicos” Educaţie plastică – modelaj- Feţe vesele, feţe
triste. – confecţionare măşti – activitate practică
Domeniul limbă şi comunicare: povestire – “Prietenia –
comoara cea mai de preţ” Joc didactic: “Eu simt, eu
exprim”
Domeniul familie și societate: dezvoltarea personală –
Joc socio-emoţional “Tu poţi să faci”
Activităţi liber alese la centre
de activitate :
Bibliotecă – “Alfabetul prieteniei”, “Cutiile fermecate cu emoţii”;
“Insula emoțiilor ”, ”Ajutorul prietenilor mei”;
audiţie - “Poveştile norilor” ce simt personajele poveştii “Ridichea

uriaşă”
Artă – “Cărticica emoţiilor” – unirea punctelor şi haşurarea emoţiilor
pictură – emoţii “Ghiceşte emoţia şi desenează” (fructe-legume)
Ştiinţă: jocul de cărţi “Norişorii –emoţii”
Joc de rol: actori iscusiţi –mimarea emoţiei, “Cel mai bun
prieten”,Cutia cu îmbrăţişări.
Joc de creaţie – puzzle – din jumătăţi – întreg – prieteni şi emoţii
Construcţii – Castelul Lego; Orăşelul copiilor – lego
Activităţi de dezvoltare personală
exemple:
“Copacul emoţiilor” – cum te simţi azi la
grădiniţă?
“Întâlnire cu zâna norilor” – emoţii
“Prietenul meu şi trăirile lui”
“Copacul prieteniei” – cine-mi este cel mai
bun prieten.
Înțelegerea emoțiilor de către
preșcolari
 În perioada preşcolară, copilul denumeşte şi recunoaşte emoţiile proprii şi ale
persoanelor din jur, acest lucru permiţându-i să răspundă adecvat la propriile
trăiri emoţionale, cât şi la ale celorlalţi. La vârsta de 3 ani, copilul denumește și
recunoaște emoţii precum: Fericirea , tristeţea, teama ,furia ,surprinderea
ajungând ca la vârsta de 5-6 ani această paletă de etichete verbale să fie mult
mai amplă, fiind incluse de exemplu și ruşinea, vinovăţia jena, dezgustul .
Cum iși dezvoltă copiii abilitățile emoționale?
Adultii (parinti, educatori) sunt cei care contribuie la dezvoltarea abilitatilor emotionale ale copiilor prin trei modalitati:

Exemplu: daca adultul exprima în mod frecvent emotii negative, copilul va exprima el aceste emotii, datorita expunerii repetate la acestea
Experimentarea unor situatii emotionale diferite si discutiile cu parintii ajuta copii în intelegerea situatiilor emoționale si în reactionarea adecvata in astfel
de situatii
Modul în care cadrul didactic discuta problemele legate de emotii poate transmite sprijinul si acceptarea lor si poate contribui la constientizarea de catre
copil a diferitelor stari emotionale pe care le experimenteaza.
.
Ce pot face părintii și cadrele didactice pentru a-i ajuta pe copii să își
exprime în mod adecvat emoțiile.
JOCURI PENTRU DEZVOLTAREA
INTELIGENŢEI EMOŢIONALE A
PREŞCOLARILOR
• Jocurile şi jucăriile reprezintă cel mai simplu şi mai
eficient mijloc de a-l ajuta pe copil să-şi însuşească
principalele aptitudini sociale şi emoţionale.
• Adultul are ocazia să îl înveţe pe copil cum să se joace
frumos cu alţi copii şi să îi creeze oportunităţi pentru a fi
generos şi a împărţi jucăriile cu ceilalţi sau de a face
schimb între ele. Nu va fi uşor şi va trebui ceva răbdare
şi timp, dar până la urmă micuţul va învăţa să
socializeze.
Joc: Butonul magic al emoţiilor.
Materiale necesare: Un buton confecţionat din plastic.
Desfăşurarea jocului: Spunem copilului că am găsit într-un loc
special un buton magic. Acesta are puterea de a-l ajuta când este
furios sau supărat pe cineva. Tot ce trebuie să facă în acele situaţii
este să spună cum se simte (de exemplu: mă simt furios!), să apese
pe el, şi apoi să aştepte un minut, timp în care butonul îşi face
efectul magic şi emoţia care îl supără scade. Când furia (sau
supărarea, tristeţea) scade, butonul magic va face astfel încât să îi
apară în minte o idee despre ce se poate face pe viitor când va mai
apărea acea emoţie negativă. După ce i se trezeşte curiozitatea
copilului, îl întreabăm în ce situaţii ar vrea să îl folosească. Se face
o probă a butonului. Pentru început i se amintește copilului să
apese butonul ori de câte ori vede că este trist sau furios.. De câte
ori apasă butonul, îl încurajăm să spună cum se simte şi stăm
alături de el până se linişteşte. După un timp se poate renunţa la
buton, spunându-i că butonul magic este atât de puternic, încât
trebuie doar să se gândească la el, că el îşi va face efectul cu
aceeaşi putere. Rezultate: Pentru copii obiectele concrete sunt un
suport foarte util în dezvoltarea unor deprinderi. Cu ajutorul
acestui buton, copilul învaţă să îşi exprime emoţiile, să îşi amâne
reacţiile de moment şi să poată experimenta noi feluri de a
reacţiona la furie, supărare şi stres. Practic noi doar învăţăm să
vorbim pe limba lor şi folosim o soluţie potrivită vârstei lor pentru
a-i ajuta atunci când au nevoie.
Joc: Detectivul emoţiilor
Materiale necesare: Imagini cu emoţii sau măşti
Desfăşurarea jocului: Unul dintre copii va mima o
emoţie pe care o va alege dintr-un cufăr, luând o
postură şi făcând gesturi cât mai expresive. Celălalt
este detectivul şi va trebui să ghicească despre ce
emoţie este vorba, în 2 minute. Mimează fiecare
copil câte 3-4 emoţii. Dacă copiii au reuşit să
ghicească emoţiile se pot declara adevăraţi
detectivi ai emoţiilor.
Rezultate: Copiii vor deveni mult mai conştienţi de
dificultatea reală de a recunoaşte emoţiile celorlalţi,
de multe ori comunicarea emoţiilor este un proces
complicat. Jocul merită să fie făcut de mai multe ori
şi poate fi folosit şi în grupuri de copii sau adulţi. El
este ca un fel de antrenament pentru recunoaşterea
cât mai bună a emoţiilor. Recunoaşterea emoţiilor
celuilalt este o componentă a inteligenţei
emoţionale, despre care mulţi spun că ne ajută în
viaţă chiar mai mult decât inteligenţ
Carduri cu emoții • 
 Cum le puteți folosi??
– Copilul extrage un card și vorbiți
împreună despre emoția respectivă
– Se extrage un card și se mimează
emoția;
– Se extrage un card și se povestește
o situație în care s-a trăit emoția
respectivă;
De exemplu, un copil care este dus la
grădiniță și plânge, poate fi asociat cu
un card care arată tristețe. Un copil care
primește o jucărie este bucuros. Un
copil fuge când vede un câine pentru că
este speriat. Un coleg ia jucăria din
mâna altuia și copilul devine furios.
Mama spune copilului că vor merge la
mare și el este entuziasmat etc.
Baloane vesele şi triste
Sarcina didactică: Stimularea unei exprimări emoţionale deschise, autentice,
spontane a copiilor, descoperirea abilităţilor empatice, antrenarea conduitelor
prosociale şi de socializare, dezvoltarea spontaneităţii şi exersarea potenţialului
creativ al copiilor.
Metode şi procedee: explicaţia, exerciţiul, expunerea, autoanaliza.
Mijloace didactice: baloane colorate, carioca, markere, bol.
Desfăşurare: Copiii sunt aşezaţi în semierc, aleg din bol, baloane (ce culoare
doreşte fiecare), aţă. După ce copiii umflă baloanele şi le leagă cu aţă, acestia
vor desena pe baloane stări şi trăiri emoţionale preferate: bucurie, tristeţe, furie,
mirare, îndoială, rusine, mândrie, frică etc. Copiii trebuie să identifice diferite
stări emoţionale, să confere etichete verbale acestor stări exprimate prin desen
şi să interpreteze în faţa celorlalţi un rol ales sau dat. Baloanele se vor arunca
în aer, copiii le vor prinde pe rând şi se vor identifica cu ele, experimentând
toate trăirile. Variantă: Se cere copiilor să formeze grupe după stările
emoţionale exprimate pe baloane: o grupă de baloane vesele, o grupă de
baloane triste, o grupă de baloane furioase, o grupă de baloane mândre, o
grupă de baloane fricoase etc. Se numără baloanele din fiecare grupă şi se
concluzionează care din stările emoţionale sunt cele mai multe.
Şi cel mai important!!!

Ai încredere în tine!!!

S-ar putea să vă placă și