Sunteți pe pagina 1din 72

Standarde europene EN

31.03.2004

Standarde europene EN

existente în Fondul Naţional de Documente Normative

Situaţia la 31.03.2004

SR EN*

1. SR EN 1:2001

Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardere

2. SR EN 3-1:1999

Stingătoare de incendiu portative. Partea 1: Descriere, durata de funcţionare, focare tip de clasele A şi B

3. SR EN 3-2:1999

Stingătoare de incendiu portative. Partea 2: Etanşeitate, incercare dielectrică, incercare de tasare, dispoziţii speciale

4. SR EN 3-3:1997

Stingătoare de incendiu portative. Construcţie, rezistenţă la presiune, incercări mecanice

5. SR EN 3-4:1999

Stingătoare de incendiu portative.Partea 4: Încărcături,focare minime impuse

6. SR EN 3-5:1999

Stingătoare de incendiu portative.Partea 5: Specificaţii şi încercări suplimentare

7. SR EN 3-6:1997

Stingătoare de incendiu portative.Partea 5: Mod de evaluare a conformităţii stingătoarelor portative cu EN 3 partea 1 la partea 5

8. SR EN 12:1997

Produse petroliere. Determinarea presiunii de vapori Reid. Metoda umedă

9. SR EN 14:1996

Dimensiunile paturilor (de pat)

10. SR EN 19:1995

Marcarea aparatelor de robinetărie industrială de uz general

11. SR EN 20-1:1998

Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii de protecţie faţă de Lyctus brunneus (Stephens). Partea 1: Aplicare prin tratament de suprafaţă (Metoda de laborator)

12. SR EN 21:1995

Produse de protecţie a lemnului. Determinare a pragului de eficacitate impotriva Anobium punctatum (De Geer) prin transfer de larve (Metoda de laborator)

13. SR EN 22:1999

Produse de protecţie a lemnului. Determinarea acţiunii curative impotriva larvelor de Hylotrupes bajulus (Linnaeus) (Metoda de laborator)

14. SR EN 24:1996

Uşi. Măsurarea defectelor planitaţii generale a foilor de uşa

15. SR EN 25:1996

Uşi. Măsurarea dimensiunilor şi a defectelor de rectangularitate ale foilor de uşă

16. SR EN 26:2000

Aparate de producere instantanee a apei calde menajere echipate cu arzătoare atmosferice utilizand combustibil gazos

17. SR EN 30-1-1+A1:2001

Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1-1: Securitate. Generalităţi

18. SR EN 31:1999

Lavoare cu picior. Cote de racordare

19. SR EN 32:2000

Lavoare suspendate. Cote de racordare

20. SR EN 33:2000

Vas WC cu picior, cu rezervor de spălare pe vas. Cote de racordare

21. SR EN 34:1998

Vas WC cu spalare directa şi rezervor montat pe vas. Cote de racordare

22. SR EN 36:2001

Bideuri suspendate cu alimentare superioară. Cote de racordare

23. SR EN 37:1999

Vas WC cu picior cu spalare directa şi alimentare independenta. Cote de racordare

24. SR EN 38:1998

Vas WC suspendat cu spălare directă şi alimentare independentă. Cote de racordare

25. SR EN 40-1:1994

Stâlpi pentru iluminat. Definiţii şi termeni

26. SR EN 42:1996

Metode de incercare a ferestrelor. Incercarea la permeabilitate la aer

27. SR EN 43:1999

Metode de incercare a uşilor. Comportarea la variaţii de umiditate a foilor de uşi plasate in climate uniform succesive

28. SR EN 46:1995

Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacitaţii preventive impotriva larvelor recent eclozate de Hylotrupes bajulus (Linnaeus) (Metoda de laborator)

29. SR EN 47:1995

Produse de protecţie a lemnului. Determinare a pragului de eficacitate impotriva larvelor de Hylotrupes bajulus (Linnaeus). (Metoda de laborator)

30. SR EN 48+AC:1998

Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacitaţii curative impotriva larvelor de Anobium punctatum (De Geer)(Metoda de laborator)

31. SR EN 49-1:1995

Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacitaţii de protecţie faţă de Anobium punctatum (De Geer) prin observarea pontei şi a procentului de supravieţuire a larvelor. Partea 1: Aplicare prin tratament de suprafaţă (Metoda de laborator)

32. SR EN 49-2:1995

Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacitaţii de protecţie faţă de Anobium punctatum (De Geer) prin observarea pontei şi a procentului de supravieţuire a larvelor. Partea 2: Aplicarea prin tratament in profunzime (Metoda de laborator)

33. SR EN 54-1:1998

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 1: Introducere

34. SR EN 54-2+AC:2000

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control şi semnalizare

1

Standarde europene EN

31.03.2004

35. SR EN 54-4+AC:2000

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică

36. SR EN 58+A1:1997

Luarea probelor de lianţi bituminoşi

37. SR EN 60+A1:1998

Materiale plastice armate cu fibre de sticlă. Determinarea pierderii la calcinare

38. SR EN 63:1998

Materiale plastice armate cu fibre de sticlă. Determinarea caracteristicilor la incovoiere. Metoda celor trei puncte

39. SR EN 71-1:1995

Securitatea jucariilor. Partea 1: Proprietăţi mecanice fizice

40. SR EN 71-2:1996

Securitatea jucariilor. Partea 2: Inflamabilitate

41. SR EN 71-3:1999

Securitatea jucariilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente

42. SR EN 71-4:1997

Securitatea jucariilor. Partea 4: Truse pentru experienţe chimice şi activitaţi conexe

43. SR EN 71-4:1997

Securitatea jucariilor. Partea 4: Truse pentru experienţe chimice şi activitaţi conexe

/A1:2001

44. SR EN 71-5:1997

Securitatea jucariilor. Partea 5: Jocuri chimice (seturi) altele decat trusele pentru experienţe chimice

45. SR EN 71-6:1996

Securitatea jucariilor. Partea 6: Simbol grafic de avertizare a varstei

46. SR EN 73:1995

Produse de protecţie a lemnului. Incercari de imbatranire accelerata a lemnului tratat inainte de incercari biologice. Incercare de evaporare

47. SR EN 76:1997

Ambalaje pentru anumite produse alimentare preambalate. Capacitaţile recipientelor de sticla şi metalice

48. SR EN 77:1999

Metode de incercari ale ferestrelor. Incercari de rezistenţă la vant

49. SR EN 78:1996

Metode de incercare a ferestrelor. Prezentarea raportului incercarii

50. SR EN 79:1999

Metode de incercare a uşilor. Comportarea foilor de uşă amplasate intre doua incaperi cu condiţii climatice diferite

51. SR EN 84:2000

Produse de protectie a lemnului. Incercari de imbatranire accelerata a lemnului tratat inainte de incercari biologice. Incercare la spalare

52. SR EN 85:1999

Metode de incercare a uşilor. Incercarea la şoc cu corp dur a foilor de uşi

53. SR EN 86:1999

Metode de incercare a ferestrelor. Incercare la etanşeitate la apa la presiune statica

54. SR EN 87:1994

Placi şi dale ceramice pentru pardoseli şi pereţi. Definiţii, clasificare, caracteristici şi marcare

55. SR EN 101:1994

Placi şi dale ceramice. Determinarea duritaţii superficiale dupa scara Mohs

56. SR EN 105:1994

Placi si dale ceramice. Determinarea rezistentei la harisare. Placi si dale glazurate

57. SR EN 107:1999

Metode de incercare a ferestrelor. Incercari mecanice

58. SR EN 108:1996

Metode de incercare a uţilor. Incercarea la deformare a foii de uţă in planul sau

59. SR EN 111:2001

Lavoare suspendate. Cote de racordare

60. SR EN 113+A1+A2:1995

Produse de protecţie a lemnului. Determinarea pragului de eficacitate impotriva ciupercilor basidiomycete lignicole cultivate pe mediu de gel

61. SR EN 115+A1:2000

Reguli de securitate pentru construcţia şi montarea scarilor şi a trotuarelor rulante

62. SR EN 116:1997

Combustibili pentru motoare diesel si pentru instalatii casnice de incalzire. Determinarea temperaturii limita de filtrabilitate

63. SR EN 117:1995

Produs de protecţie a lemnului. Determinarea pragului de eficacitate impotriva Reticulitermes santonensis de Feytaud (Metoda de laborator)

64. SR EN 118:1995

Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacitaţii preventive impotriva Reticulitermes santonensis de Feytaud (Metoda de laborator)

65. SR EN 120:1995

Placi pe baza de lemn. Determinare a conţinutului de aldehida formica. Metoda de extracţie numita metoda cu perforator

66. SR EN 121:1997

Placi şi dale ceramice extrudate cu absorbţie redusa de apa (E<3%). Grupa AI

67. SR EN 122:1994

Placi şi dale ceramice. Determinarea rezistenţei chimice. Plăci glazurate

68. SR EN 124:1996

Dispozitive de acoperire şi de inchidere pentru camine de vizitare şi guri de scurgere in zone carosabile şi pietonale. Principii de construcţie, incercari tip, marcare, inspecţia calitaţii

69. SR EN 125+A1:1998

Dispozitive de supraveghere a flacarii pentru aparate care utilizeaza combustibili gazoţi. Dispozitive termoelectrice de securitate la aprindere şi la stingere

70. SR EN 126:2000

Robinete multifuncţionale pentru aparate care utilizeaza combustibili gazoţi

71. SR EN 129:1999

Metode de incercare a uţilor. Incercare de deformare la torsiune a foilor de uşi

72. SR EN 130:1997

Metode de incercari ale uţilor. Incercari pentru determinarea modificarilor in rigiditate a foilor de uşă prin torsiuni repetate

73. SR EN 132:1995

Aparate de protecţie respiratorie. Definiţii

74. SR EN 133:1995

Aparate de protecţie respiratorie. Clasificare

75. SR EN 134:1995

Aparate de protecţie respiratorie. Nomenclator de parţi componente

76. SR EN 135:1995

Aparate de protecţie respiratorie. Lista termenilor echivalenţi

2

Standarde europene EN

31.03.2004

77. SR EN 137+AC:2001

Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie autonome cu circuit deschis. Cu aer comprimat. Cerinţe, încercări, marcare

78. SR EN 140+A1:1997

Aparate de protecţie respiratorie. Semimăşti şi sferturi de măşti. Cerinţe, incercari, marcare

79. SR EN 141:2000

Aparate de protecţie respiratorie. Filtre impotriva gazelor şi filtre combinate. Cerinţe, incercari, marcare

80. SR EN 143:1997

Aparate de protecţie respiratorie. Filtre de particule. Condiţii, incercari, marcare

81. SR EN 145:1999

Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante, autonome cu circuit inchis, tipul cu oxigen comprimat sau cu oxigen-azot comprimat. Cerinţe, incercari, marcare

82. SR EN 148-1:2000

Aparate de protecţie respiratorie. Filete pentru piese faciale. Racord cu filet standardizat

83. SR EN 148-2+AC:1999

Aparate de protecţie respiratorie. Filete pentru piese faciale. Racord cu filet central

84. SR EN 148-3+AC:1999

Aparate de protecţie respiratorie. Filete pentru piese faciale. Racord cu filet M 45x3

85. SR EN 152-1:1995

Metode de incercari ale produselor de protecţie a lemnului. Metoda de laborator pentru determinarea eficacitaţii preventive a unui tratament de protecţie a lemnului prelucrat impotriva albastrelii fungice. Partea 1: Aplicare prin periere

86. SR EN 152-2:1995

Metode de incercare a produselor de protecţie a lemnului. Metoda de laborator pentru determinarea eficacitaţii preventive a unui tratament de protecţie a lemnului prelucrat impotriva albastrelii fungice. Partea 2: Aplicare prin alte metode decat perierea

87. SR EN 153:1997

Metode de măsurare a consumului de energie electrica şi a caracteristicilor asociate ale racitoarelor, conservatoarelor şi congelatoarelor de uz casnic şi ale combinaţiilor lor

88. SR EN 154:1994

Placi şi dale ceramice. Determinarea rezistenţei la abraziune. Placi şi dale glazurate

89. SR EN 159:1996

Placi şi dale ceramice presate uscat cu absorbţie de apa E>10%. Grupa BIII

90. SR EN 161+A1:1998

Robinete de inchidere automate pentru arzatoare cu gaz şi aparate cu gaz

91. SR EN 162:1997

Metode de incercari ale uţilor. Incercarea foilor de uţă la impactul cu un corp moale şi greu

92. SR EN 165:1999

Protecţia individuala a ochilor. Vocabular

93. SR EN 169:1997

Protecţia individuala a ochilor. Filtre pentru sudura şi tehnici conexe. Specificaţii de transmisie şi utilizare recomandata

94. SR EN 171:1997

Protecţia individuala a ochiului. Filtre pentru infraroşu. Specificaţii de transmisie şi utilizare recomandata

95. SR EN 176:1996

Plăci şi dale ceramice presate uscat cu absorbţie redusă de apă (E < 3%). Grupa BI

96. SR EN 177:1996

Placi şi dale ceramice presate uscat cu absorbţie de apa 3%<E<6% (Grupa BIIa)

97. SR EN 178:1997

Placi şi dale ceramice. Placi şi dale ceramice presate uscat cu absorbţie de apa 6%<E<10% (Grupa B II b)

98. SR EN 186-1:1997

Placi şi dale ceramice. Placi şi dale ceramice extrudate cu absorbţie de apa 3%<E<6% (Grupa A II a) Partea 1

99. SR EN 186-2:1997

Placi şi dale ceramice. Placi şi dale ceramice extrudate cu absorbţie de apa 3%<E<6% (Grupa A II a) Partea 2

100. SR EN 187-1:1996

Plăci şi dale ceramice. Plăci şi dale ceramice extrudate cu absorbţie de apă 6%<E<10% (grupa AIIb). Partea 1

101. SR EN 187-2:1996

Placi si dale ceramice. Placi si dale ceramice extrudate cu absorbtie de apa 6%<E<10% (grupa AIIb). Partea 2

102. SR EN 188:1996

Plăci şi dale ceramice. Plăci şi dale ceramice extrudate cu absorbţie de apă E>10% (Grupa AIII)

103. SR EN 196-1:1995

Metode de incercări ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea rezistenţelor mecanice

104. SR EN 196-2:1995

Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimică a cimenturilor

105. SR EN 196-3:1995

Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului de priză şi a stabilitaţii

106. SR EN 196-5:1995

Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 5: Incercarea de puzzolanicitate a cimenturilor puzzolanice

107. SR EN 196-

Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 5: Incercarea de puzzolanicitate a cimenturilor puzzolanice

5:1995/AC:1997

108. SR EN 196-6:1994

Metode de incercari ale cimenturilor. Determinarea fineţii

109. SR EN 196-7:1995

Metode de incercare ale cimenturilor. Metode de prelevare şi pregatire a probelor de ciment

110. SR EN 196-21:1994

Metode de incercari ale cimenturilor. Determinarea conţinutului in cloruri, dioxid de carbon şi alcalii din cimenturi

111. SR EN 204:2000

Clasificarea adezivilor nestructurali pentru asamblarea lemnului şi a materialelor derivate din lemn

112. SR EN 209:1996

Butoaie de tablă de oţel. Butoaie cu deschidere totală, cu capacitatea totală de 213 litri

3

Standarde europene EN

31.03.2004

113. SR EN 210:1996

Butoaie de tabla de oţel. Butoaie cu deschidere parţiala, cu capacitatea totala de 216,5 litri

114. SR EN 212:1995

Produse de protecţie a lemnului. Ghid pentru eşantionarea şi pregătirea produselor de protecţie a lemnului şi a lemnului tratat pentru analiză

115. SR EN 227-

Cimenturi. Incercari fizice. Determinarea caldurii de hidratare

5:1996/C1:2001

116. SR EN 228:1997

Carburant pentru automobile. Benzină fără plumb. Condiţii şi metode de incercare

117. SR EN 233:2001

Tapete in rulouri. Specificaţii pentru tapete din hârtie finisată, tapete vinilice şi tapete din materiale plastice

118. SR EN 238:2000

Produse petroliere. Benzină. Determinarea conţinutului de benzen prin spectrometrie in infraroşu

119. SR EN 247:2000

Schimbătoare de caldură. Terminologie

120. SR EN 252:1995

Incercarea in poligon pentru determinare a eficacitaţii de protecţie a unui produs de protecţie a lemnului in contact cu solul

121. SR EN 253:1997

Sisteme de conducte preizolate pentru reţele subterane de apa calda. Ansamblu de conducta din conducte de oţel, izolaţie termica de poliuretan şi manta exterioara de polietilena

122. SR EN253:1997/C1:1997

Sisteme de conducte preizolate pentru reţele subterane de apa calda. Ansamblu de conducta din conducte de otel , izolatie termica de poliuretan si manta exterioara de polietilena

123. SR EN 266:1997

Tapete in rulouri. Specificaţii pentru tapete textile

124. SR EN 268:1998

Pulberi propulsoare pentru muniţii de uz comercial. Condiţii tehnice şi metode de incercare

125. SR EN 271:1998

Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante cu aducţiune de aer comprimat sau cu aer liber cu ventilaţie asistata, cu cagula, utilizate pentru operaţiile de proiectare a abrazivilor. Cerinţe, incercari, marcare

126. SR EN 273:1999

Produse de protecţie a lemnului. Determinarea acţiunii de protecţie impotriva lui Lyctus Brunneus (Stephens)(Metoda de laborator)

127. SR EN 275:1995

Produse de protecţie a lemnului. Determinare a eficacitaţii de protecţie impotriva organismelor marine sfredelitoare

128. SR EN 277:1996

Saci pentru transportul ajutorului alimentar. Saci confecţionaţi din ţesatură de polipropilenă

129. SR EN 281:1998

Cărucioare de manipulare autopropulsate cu conducător sezand. Reguli de construcţie şi de amplasare a pedalelor

130. SR EN 286-2:2000

Recipiente sub presiune simple, nesupuse la flacără, destinate să conţină aer sau azot. Partea 2: Recipiente sub presiune pentru circuite de frânare şi circuite auxiliare ale vehiculelor rutiere şi remorcile lor

131. SR EN 287-1+A1:1999

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oţel

132. SR EN 287-2+A1:1999

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 2: Aluminiu şi aliaje de aluminiu

133. SR EN 288-1+A1:1999

Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 1:

Reguli generale pentru sudarea prin topire

134. SR EN 288-2+A1:1999

Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 2:

Specificaţia procedurii de sudare pentru sudarea cu arc electric

135. SR EN 288-3+A1:1999

Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 3:

Verificarea procedurii de sudare cu arc electric a oţelurilor

136. SR EN 288-4+A1:1999

Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 4:

Verificarea procedurii de sudare cu arc electric a aluminiului şi a aliajelor sale

137. SR EN 288-5:1996

Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 5:

Calificarea prin utilizare de materiale pentru sudare certificate la sudarea cu arc electric

138. SR EN 288-6:1996

Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 6:

Calificarea prin referire la experienţă anterioara

139. SR EN 288-7:1997

Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 7:

Calificarea prin referire la o procedura de sudare standardizata pentru sudarea cu arc electric

140. SR EN 288-8:1997

Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 8:

Calificarea printr-o incercare de sudare inainte de inceperea fabricaţiei

141. SR EN 288-9:2001

Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 9:

Verificarea procedurii de sudare cap la cap pe şantier a conductelor de transport terestre şi marine

142. SR EN 289:1999

Maşini de prelucrat cauciuc şi materiale plastice. Prese de formare prin comprimare şi prin transfer. Condiţii de securitate pentru proiectare

4

Standarde europene EN

31.03.2004

143. SR EN 292-1:1996

Securitatea maşinilor. Concepte de baza, principii generale de proiectare. Partea 1:

Terminologie de baza, metodologie

144. SR EN 292-2+A1:1998

Securitatea masi nilor. Concepte de baza, principii generale de proiectare. Partea 2:

Principii si conditii tehnice

145. SR EN 294:1997

Securitatea masi nilor. Distante de securitate pentru prevenirea patrunderii membrelor superioare in zonele periculoase

146. SR EN 295-1+A1:1997

Tuburi şi accesorii de gresie şi imbinarea lor la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 1:

 

Condiţii

147. SR EN 295-

Tuburi şi accesorii de gresie şi imbinarea lor pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 1: Condiţii

1+A1:1997/A2:1998

148. SR EN 295-2:1997

Tuburi şi accesorii de gresie şi imbinarea lor la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 2:

Inspecţia calitaţii şi eşantionarea

149. SR EN 295-3:1997

Tuburi şi accesorii de gresie şi imbinarea lor la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 3:

Metode de incercare

150. SR EN 295-

Tuburi şi accesorii de gresie şi imbinarea lor la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 3:

3:1997/A1:1999

Metode de incercare

151. SR EN 295-4:1997

Tuburi şi accesorii de gresie şi imbinarea lor la racoruri şi reţele de canalizare. Partea 4:

Condiţii pentru accesorii speciale, piese de adaptare şi accesorii compatibile

152. SR EN 295-5:1997

Tuburi şi accesorii de gresie şi imbinarea lor la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 5:

Condiţii pentru tuburi perforate şi accesorii

153. SR EN 295-6:1998

Tuburi şi accesorii de gresie şi imbinarea lor la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 6:

Condiţii pentru caminele de vizitare de gresie

154. SR EN 295-7:1998

Tuburi şi accesorii de gresie şi imbinarea lor la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 7:

Condiţii pentru tuburile de gresie şi imbinarile lor destinate execuţiei prin impingere

155. SR EN 297+A2:2001

Cazane de incalzire centrală care utilizează combustibili gazoţi. Cazane de tip B11 şi B11BS echipate cu arzătoare atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu

70

kV

156. SR EN

Cazane de incalzire centrală care utilizează combustibili gazoţi. Cazane de tip B11 şi B11BS echipate cu arzătoare atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu

297+A2:2001/A3:2001

70

kV

157. SR EN

Cazane de incalzire centrală care utilizează combustibili gazoţi. Cazane de tip B11 şi B11BS echipate cu arzătoare atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu

297+A2:2001/A5:2001

70

kV

158. SR EN 301:1999

Adezivi de natură fenolică şi aminoplastă pentru structuri portante de lemn. Clasificare şi condiţii de calitate

159. SR EN 302-1:1998

Adezivi pentru structuri portante de lemn. Metode de incercare. Partea 1: Determinarea rezistenţei imbinarii la forfecare prin tracţiune longitudinala

160. SR EN 302-2:1998

Adezivi pentru structuri portante de lemn. Metode de incercare. Partea 2: Determinarea rezistenţei la descleiere (Metoda de laborator)

161. SR EN 302-3:1998

Adezivi pentru structuri portante de lemn. Metode de incercare. Partea 3: Determinarea influenţei atacului acid al fibrelor de lemn, ca rezultat al tratamentelor ciclice la temperatura şi umiditate, asupra rezistenţei la tracţiune transversala

162. SR EN 302-4:1998

Adezivi pentru structuri portante de lemn. Metode de incercare. Partea 4: Determinarea influenţei contracţiei lemnului asupra rezistenţei la forfecare

163. SR EN 303-6:2001

Cazane de incalzit.Partea 6: Cazane de incalzit echipate cu arzatoare cu tiraj fortat.Cerinte specifice pentru furnizarea apei calde menajere a cazanelor cu functionare dubla care utileazeaza combustibili lichizi,cu o putere nominala mai mica sau egala cu

70

kw

164. SR EN 305:2000

Schimbătoare de caldură. Definiţii ale performanţelor schimbătoarelor de caldură şi procedura generală de incercare pentru determinarea performanţelor tuturor schimbătoarelor de caldură

165. SR EN 306:2000

Schimbatoare de caldura. Metode de măsurare a parametrilor necesari evaluarii performanţelor

166. SR EN 307:2000

Schimbatoare de caldura. Indrumator de intocmire a instrucţiunilor de instalare, de exploatare şi de intreţinere, necesare pentru menţinerea performanţelor tuturor tipurilor de schimbatoare de caldura

167. SR EN 308:2000

Schimbatoare de caldura. Proceduri de incercare pentru determinarea performanţei recuperatoarelor de caldura de tip aer/aer şi aer/gaz

168. SR EN 309:1996

Plăci de aşchii de lemn. Definiţie şi clasificare

169. SR EN 310:1996

Plăci pe bază de lemn. Determinare a modulului de elasticitate la incovoiere şi a rezistenţei la incovoiere

170. SR EN 311:1996

Plăci de aşchii. Smulgere a suprafeţei placilor de aşchii. Metoda de incercare

5

Standarde europene EN

31.03.2004

171. SR EN 312-1:1999

Plăci de aşchii de lemn. Condiţii. Partea 1: Condiţii generale pentru toate tipurile de plăci

172. SR EN 312-2:1999

Plăci de aşchii de lemn. Condiţii. Partea 2: Condiţii pentru placi de uz general utilizate in mediu uscat

173. SR EN 312-3:1999

Plăci de aşchii de lemn. Condiţii. Partea 3: Condiţii pentru placi pentru imbinari interioare (inclusiv mobilier) utilizate in mediu uscat

174. SR EN 312-4:1999

Plăci de aşchii de lemn. Condiţii. Partea 4: Condiţii pentru placi portante utilizate in mediu uscat

175. SR EN 312-5:1999

Plăci de aşchii de lemn. Condiţii. Partea 5: Condiţii pentru placi portante utilizate in mediu umed

176. SR EN 312-6:1999

Plăci de aşchii de lemn. Condiţii. Partea 6: Condiţii pentru placi portante de inalta rezistenţă utilizate in mediu uscat

177. SR EN 312-7:1999

Plăci de aşchii de lemn. Condiţii. Partea 7: Condiţii pentru placi portante de inalta rezistenţă utilizate in mediu umed

178. SR EN 313-1:1996

Placaj. Clasificare şi terminologie. Partea 1: Clasificare

179. SR EN 313-2:1997

Placaj. Clasificare şi terminologie. Partea 2: Terminologie

180. SR EN 314-1:1996

Placaj. Calitate a incleierii. Partea 1: Metode de incercare

181. SR EN 314-2:1996

Placaj. Calitate a incleierii. Partea 2: Condiţii

182. SR EN 315:1996

Placaj. Toleranţe la dimensiuni

183. SR EN 316:1996

Plăci de fibre de lemn. Definiţie, clasificare şi simboluri

184. SR EN 317:1996

Placi de aşchii şi placi de fibre. Determinare a umflarii in grosime dupa imersie in apa

185. SR EN 318:1997

Plăci de fibre de lemn. Determinare a variaţiilor dimensionale sub influenţă umiditaţii relative

186. SR EN 319:1997

Plăci de aşchii şi placi de fibre de lemn. Determinare a rezistenţei la tracţiune perpendiculara pe feţele panoului

187. SR EN 320:1997

Plăci de fibre de lemn. Determinare a rezistenţei la smulgerea şuruburilor pe axa lor

188. SR EN 321:1997

Plăci de fibre. Incercare ciclica in mediu umed

189. SR EN 322:1996

Plăci pe baza de lemn. Determinare a umiditatii

190. SR EN 323:1996

Plăci pe baza de lemn. Determinare a masei volumice

191. SR EN 324-1:1996

Plăci pe baza de lemn. Determinare a dimensiunilor placilor. Partea 1: Determinare a grosimii, a laţimii şi a lungimii

192. SR EN 324-2:1996

Plăci pe baza de lemn. Determinare a dimensiunilor placilor. Partea 2: Determinare a perpendicularitaţii şi a rectilinitaţii marginilor

193. SR EN 325:1996

Plăci pe baza de lemn. Determinare a dimensiunii epruvetelor

194. SR EN 326-1:1996

Plăci pe bază de lemn. Eşantionare, debitare şi verificare. Partea 1: Eşantionare şi debitare a epruvetelor şi exprimare a rezultatelor incercării

195. SR EN 330:1997

Produse de protecţie a lemnului. Incercari de camp pentru determinare a lemnului pentru protecţie a unui produs de protecţie a lemnului pentru folosire cu o acoperire şi in afara contactului cu solul: metoda cu imbinare in L

196. SR EN 335-1:1997

Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Definiţia claselor de risc de atac biologic. Partea 1: Generalitaţi

197. SR EN 335-3:1998

Durabilitate a lemnului şi a materialelor derivate ale lemnului. Definire a claselor de risc de atac biologic. Partea 3: Aplicaţii la plăci pe bază de lemn

198. SR EN 336:1997

Lemn pentru construcţie. Raţinoase şi plop. Dimensiuni, abateri admisibile

199. SR EN 338:1997

Lemn pentru construcţie. Clase de rezistenţă

200. SR EN 340:1998

Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale

201. SR EN 341+AC:1999

Echipament individual de protecţie impotriva caderilor de la inalţime. Coboratoare

202. SR EN 344:1995

Cerinţe şi metode de incercare pentru incălţămintea de securitate, incălţămintea de protecţie şi incălţămintea utilizata in timpul muncii pentru uz profesional

203. SR EN 344-2:1999

Încălţăminte de securitate, incălţăminte de protecţie şi incălţăminte de lucru pentru uz profesional. Partea 2: Cerinţe suplimentare şi metode de incercare

204. SR EN 345:1996

Specificaţii pentru incălţăminte de securitate de uz profesional

205. SR EN 346:1996

Specificaţii pentru incălţămintea de protecţie de uz profesional

206. SR EN 347:1996

Specificaţii pentru incălţămintea de lucru de uz profesional

207. SR EN 348:1997

Imbrăcăminte de protecţie. Metode de incercare. Determinarea comportarii materialelor la contactul cu stropi mici de metal topit

208. SR EN 349:1996

Securitatea maşinilor. Distanţe minime pentru prevenirea strivirii parţilor corpului uman

209. SR EN 350-1:1997

Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Durabilitatea naturala a lemnului masiv. Partea 1: Ghid de principii de incercare şi de clasificare a durabilitaţii naturale a lemnului

210. SR EN 350-2:1997

Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Durabilitatea naturala a lemnului masiv. Partea 2: Ghid de durabilitate naturala a lemnului şi de impregnabilitate a esenţelor de lemn alese dupa importanţă lor europeana

6

Standarde europene EN

31.03.2004

211. SR EN 352-1:1998

Protectori individuali impotriva zgomotului. Condiţii de securitate şi de incercare. Partea 1: Antifoane externe

212. SR EN 352-2:1998

Protectori individuali impotriva zgomotului. Condiţii de securitate şi de incercare. Partea 2: Antifoane interne

213. SR EN 353-1:1998

Echipament individual de protecţie impotriva caderilor de la inalţime. Opritor de cadere cu alunecare pe suport de ancorare rigid

214. SR EN 353-2:1997

Echipament individual de protecţie impotriva caderilor de la inalţime. Opritor de cadere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil

215. SR EN 354:1996

Echipament individual de protecţie impotriva caderilor de la inalţime. Mijloace de legatura

216. SR EN 355:1999

Echipament individual de protecţie impotriva caderilor de la inalţime. Absorbitoare de energie

217. SR EN 358:1995

Echipament individual pentru poziţionare in timpul lucrului şi prevenirea caderilor de la inalţime. Sisteme de poziţionare in timpul lucrului

218. SR EN 360:1996

Echipament individual de protecţie impotriva caderilor de la inalţime. Opritoare de cadere retractabile

219. SR EN 361:1996

Echipament individual de protecţie impotriva caderilor de la inalţime. Centuri complexe

220. SR EN 363:1997

Echipament individual de protecţie impotriva caderilor de la inalţime. Sisteme de oprire a caderilor

221. SR EN 364+AC:1996

Echipament individual de protecţie impotriva caderilor de la inalţime. Metode de incercare

222. SR EN 366:1998

Imbrăcăminte de protecţie. Protecţie impotriva caldurii şi focului. Metode de incercare:

Evaluarea materialelor şi a ansamblurilor de materiale expuse la o sursa de caldura radianta

223. SR EN 367+AC:1999

Imbrăcăminte de protecţie. Protecţia impotriva caldurii şi flacarilor. Metoda de incercare. Determinarea transmisiei caldurii la expunerea la flacara

224. SR EN 368:1997

Imbrăcăminte de protecţie. Protecţia impotriva produselor chimice lichide. Metoda de incercare: Rezistenţă materialelor la penetrarea lichidelor

225. SR EN 369:1997

Imbracaminte de protectie. Protectia impotriva produselor chimice lichide. Metoda de incercare. Rezistenta materialelor la permeatia lichidelor

226. SR EN 374-1:1997

Manuşi de protecţie impotriva produselor chimice şi a microorganismelor. Partea 1:

Terminologie şi performanţe impuse

227. SR EN 374-2:1997

Manuşi de protecţie impotriva produselor chimice şi a microorganismelor. Partea 2:

Determinarea rezistenţei la penetrare

228. SR EN 374-3:1998

Manuşi de protecţie impotriva produselor chimice şi a microorganismelor. Partea 3:

Determinarea rezistenţei la permeaţia produselor chimice

229. SR EN 375:1997

Sisteme de analize medicale in vitro. Etichetarea reactivilor pentru diagnostic, pentru utilizare profesionala

230. SR EN 376:1997

Sisteme de analize medicale in vitro. Etichetarea reactivilor pentru diagnostic pentru utilizare ca auto-test

231. SR EN 377+A1:1997

Lubrifianţi destinaţi aparatelor şi echipamentului asociat, utilizand combustibili gazoţi cu excepţia aparatelor anume destinate utilizarii industriale

232. SR EN 380:1996

Structuri de lemn. Metode de incercare. Principii generale de incercare prin incarcare statica

233. SR EN 382-1:1997

Plăci de fibre de lemn. Determinare a absorbţiei de suprafaţa. Partea 1: Metoda de incercare pentru placi de fibre obţinute prin procedeul uscat

234. SR EN 382-2:1999

Plăci de fibre de lemn. Determinarea absorbţiei de suprafaţa. Partea 2: Metoda de incercare pentru placi dure

235. SR EN 383:1996

Structuri de lemn. Metode de incercare. Determinarea caracteristicilor de strivire locala şi a portanţei locale a elementelor de asamblare tip tija

236. SR EN 385:1997

Imbinari cu dinti multiplii in lemn de constructie. Caracteristici de performanta si conditii minime de fabricatie

237. SR EN 386:1997

Lemn lamelat incleiat. Caracteristici de performanţa si conditii minime de fabricaţie

238. SR EN 388:1996

Manuşi de protecţie impotriva riscurilor mecanice

239. SR EN 390:1996

Lemn lamelat incleiat. Dimensiuni. Abateri admisibile

240. SR EN 391:1996

Lemn lamelat incleiat. Incercarea la desprindere in zonele de incleiere

241. SR EN 392:1996

Lemn lamelat incleiat. Incercare la forfecare a zonelor incleiate

242. SR EN 395:2001

Veste de salvare şi echipament individual ajutator de plutire. Veste de salvare - 100 N

243. SR EN 405:1999

Aparate de protecţie respiratorie. Semimăşti filtrante cu supape impotriva gazelor sau gazelor şi particulelor. Cerinţe, incercări, marcare

244. SR EN 407:1996

Manuşi de protecţie impotriva riscurilor termice (caldură şi/sau foc)

7

Standarde europene EN

31.03.2004

245. SR EN 409:1996

Structuri de lemn. Metode de incercare. Determinarea momentului plastic al elementelor de fixare. Cuie

246. SR EN 413-2:1996

Ciment pentru zidarie. Partea 2: Metode de incercare

247. SR EN 414:1996

Securitatea maşinilor. Reguli pentru elaborarea şi prezentarea standardelor de securitate

248. SR EN 418:1996

Securitatea maşinilor. Echipament pentru oprirea de urgenţă, aspecte funcţionale. Principii de proiectare

249. SR EN 420:1996

Cerinţe generale pentru mănuşi de protecţie

250. SR EN 421:2000

Mănuşi de protecţie impotriva radiaţiilor ionizante şi a contaminării radioactive

251. SR EN 423:1997

Acoperitoare elastice de sol. Determinarea acţiunii petelor

252. SR EN 424:1998

Imbrăcăminte rezistenta la şoc pentru pardoseala. Determinarea efectului deplasarii simulate a unui picior de mobilă

253. SR EN 429:1998

Imbrăcăminte rezistenta la şoc pentru pardoseala. Determinarea grosimii staturilor

254. SR EN 430:1999

Imbrăcăminte rezistenta la şoc pentru pardoseala. Determinarea masei pe unitatea de suprafaţa

255. SR EN 431:1998

Imbrăcăminte rezistenta la şoc pentru pardoseala. Determinarea rezistenţei la jupuire

256. SR EN 432:1998

Imbrăcăminte rezistenta la şoc pentru pardoseala. Determinarea forţei de forfecare

257. SR EN 433:1998

Imbrăcăminte rezistenta la şoc pentru pardoseala. Determinarea poansonarii remanente dupa aplicarea unei sarcini statice

258. SR EN 434:2001

Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea stabilităţii dimensionale şi a deformării după expunere la căldură

259. SR EN 435:1999

Imbrăcăminte rezistenta la şoc pentru pardoseala. Determinarea flexibilitaţii

260. SR EN 437:1997

Gaze de incercare. Presiuni de incercare. Categorii de aparate

261. SR EN 437:1997/A1:2001

Gaze de incercare.Presiuni de incercare.Categorii de aparate

262. SR EN 438-1:1998

Stratificate decorative de inaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de răşini termorigide. Partea 1: Specificaţii

263. SR EN 438-2:1997

Stratificate decorative de inalta presiune (HPL). Placi pe baza de răşini termorigide. Partea 2: Determinarea caracteristicilor

264. SR EN 439:1996

Materiale pentru sudare consumabile. Gaze de protecţie pentru sudare şi taiere cu arc electric

265. SR EN 440:1996

Materiale pentru sudare consumabile. Sarme electrod şi depuneri prin sudare pentru sudare cu arc electric in mediu de gaz protector cu electrod fuzibil a oţelurilr nealiate şi cu granulaţie fina. Clasificare

266. SR EN 441-1+A1:1999

Vitrine frigorifice. Partea 1: Termeni si definitii

267. SR EN 441-2:1999

Vitrine frigorifice. Partea 2: Condiţii mecanice şi fizice generale

268. SR EN 441-3:1999

Vitrine frigorifice. Partea 3: Dimensiuni liniare, arii şi volume

269. SR EN 441-4:1999

Vitrine frigorifice. Partea 4: Conditii generale de incercare

270. SR EN 441-5:1999

Vitrine frigorifice. Partea 5: Incercare de temperatura

271. SR EN 441-6:1999

Vitrine frigorifice. Partea 6: Clasificare in funcţie de temperatura

272. SR EN 441-7:1999

Vitrine frigorifice. Partea 7: Incercare de dezgheţare

273. SR EN 441-8:1999

Vitrine frigorifice. Partea 8: Incercare de condensare a vaporilor de apa

274. SR EN 441-9:1999

Vitrine frigorifice. Partea 9: Verificarea consumului de energie electrica

275. SR EN 441-10:2000

Vitrine frigorifice. Partea 10: Incercare de absenţă a mirosului şi a gustului

276. SR EN 441-11:2000

Vitrine frigorifice. Partea 11: Instalare, intreţinere şi ghidul utilizatorului

277. SR EN 441-12:2000

Vitrine frigorifice. Partea 12: Măsurarea puterii frigorifice utile a vitrinelor la care grupul de condensare este separat de vitrina

278. SR EN 442-1:2000

Radiatoare şi convectoare. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice

279. SR EN 444:1996

Examinari nedistructive. Principii generale pentru examinarea radiografica cu radiaţii X şi gama a materialelor metalice

280. SR EN 449:2001

Specificatii pentru aparatele care functioneaza exclusiv cu gaz petrolier lichefiat.Aparate de incalzit casnice neracordate (inclusiv aparatele de incalzire cu combustie catalitica difuza)

281. SR EN 457:1996

Securitatea maşinilor. Semnale acustice de pericol. Condiţii generale, proiectare şi incercari

282. SR EN 458:1998

Protectori individuali impotriva zgomotului. Recomandari pentru selecţionare, utilizare, ingrijire şi intreţinere. Ghid

283. SR EN 459-2:1997

Var pentru construcţii. Partea 2: Metode de incercare

284. SR EN 460:1998

Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Durabilitatea naturala a lemnului masiv. Ghid de condiţii referitoare la durabilitatea lemnului pentru anumite utilizari, conform claselor de risc

285. SR EN 462-1:1996

Examinari nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 1: Indicatori de calitate a imaginii (tip cu fire). Determinarea indicelui de calitate a imaginii

8

Standarde europene EN

31.03.2004

286. SR EN 462-2:1996

Examinari nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 2: Indicatori de calitate

a

imaginii (tip cu trepte şi gauri). Determinarea indicelui de calitate a imaginii

287. SR EN 462-3:1998

Examinari nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 3: Clase de calitate a imaginii pentru metale feroase

288. SR EN 462-4:1996

Examinari nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 4: Evaluarea experimentala a indicilor de calitate a imaginii şi a tabelelor de calitate a imaginii

289. SR EN 462-5:1998

Examinari nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 5: Indicatori de calitate

a

imaginii (tip cu fire duplex). Determinarea indicelui de neclaritate a imaginii

290. SR EN 464:1998

Imbrăcăminte de protecţie impotriva produselor lichide şi gazoase inclusiv aerosolilor lichizi şi particulelor solide. Metoda de incercare: Determinarea etanşeitaţii combinezoanelor etanţe la gaz (incercare la presiune interna)

291. SR EN 467+A1:2000

Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva produselor chimice lichide. Cerinţe de performanţă pentru articolele de îmbrăcăminte care conferă protecţie chimică unor părţi ale corpului

292. SR EN 469:1999

Imbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Cerinţe şi metode de incercare pentru imbrăcămintea de protecţie pentru lupta impotriva incendiilor

293. SR EN 470-1:1999

Imbrăcăminte de protecţie utilizata la activitaţi de sudura şi tehnici conexe. Partea 1:

Cerinţe generale

294. SR EN 471:1996

Imbrăcăminte avertizoare de mare vizibilitate

295. SR EN 472:1997

Manometre. Vocabular

296. SR EN 473:1994

Calificarea şi certificarea personajului pentru examinari nedistructive. Principii generale

297. SR EN 474-1:2001

Maşini de terasament. Reguli de securitate. Partea 1: Cerinţe generale

298. SR EN 474-2:2001

Maşini de terasament. Reguli de securitate. Partea 2: Cerinţe pentru buldozere

299. SR EN 474-3:2001

Maşini de terasament. Reguli de securitate. Partea 3: Cerinţe pentru incarcatoare

300. SR EN 474-4:2001

Maşini de terasament. Reguli de securitate. Partea 4: Cerinţe pentru incarcatoare-

excavatoare

301. SR EN 476:2000

Condiţii generale pentru componentele utilizate la reţelele de evacuare, de racord şi de canalizare cu curgere cu nivel liber

302. SR EN 484:2001

Specificatii tehnice pentru aparatele care functioneaza exclusiv cu gaz petrolier lichefiat.Plite de bucatarie independente,echipate sau nu cu gratar,utilizate in aer liber

303. SR EN 485-1:1995

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Table, benzi şi table groase. Partea 1: Condiţii tehnice de inspecţie şi de livrare

304. SR EN 485-2:1995

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Table, benzi şi table groase. Partea 2. Caracteristici

 

mecanice

305. SR EN 485-3:1995

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Table, benzi şi table groase. Partea 3: Toleranţe de forma şi la dimensiuni pentru produse laminate la cald

306. SR EN 485-4:1995

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Table, benzi şi table groase. Partea 4: Toleranţe de forma şi la dimensiuni pentru produse laminate la rece

307. SR EN 486:1996

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Lingouri pentru extruziune. Condiţii generale

308. SR EN 487:1996

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Placi pentru laminare. Condiţii generale

309. SR EN 490:1999

Tigle şi accesorii de beton. Condiţii pentru produse

310. SR EN 491:1999

Tigle şi accesorii de beton. Metode de incercare

311. SR EN 492:1999/A1:2001

Placi si accesorii de fibrociment, de tip ardezie pentru acoperis. Conditii pentru produs si metode de incercare

312. SR EN

Placi şi accesorii de fibrociment, de tip ardezie, pentru acoperiş. Condiţii pentru produs şi metode de incercare

492+AC1+AC:1999

313. SR EN 497:2001

Specificatii pentru aparatele care functioneaza exclusiv cu gaz petrolier lichefiat.Arzatoare cu utilizari multiple,cu suport incorporat,utilizate in aer liber

314. SR EN 499:1997

Materiale pentru sudare. Electrozi inveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fina. Clasificare

315. SR EN 511:1999

Mănuşi de protecţie impotriva frigului

316. SR EN 515:1994

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse deformabile. Simbolizarea starilor

317. SR EN 518:1998

Lemn de constrcţii. Clasificare. Condiţii pentru standardele de clasificare vizuala dupa

 

rezistenţă

318. SR EN 519:1998

Lemn pentru construcţii. Clasificare. Specificaţii pentru lemnul sortat cu maşina pe baza rezistenţei sale şi pentru maşinile de sortat

319. SR EN 522:1999

Adezivi pentru piele şi materiale pentru incălţăminte. Rezistenţă a imbinarii. Prescripţii minime şi clasificare a adezivilor

320. SR EN 526:1998

Nave de navigaţie interioară. Pasarele de imbarcare cu lungimea pana la 8 m. Condiţii tehnice, tipuri

321. SR EN 530:1997

Rezistenţă la abraziune a materialului din care este realizata imbrăcămintea de protecţie. Metoda de incercare

9

Standarde europene EN

31.03.2004

322. SR EN 531:1997

Imbrăcăminte de protecţie pentru lucratorii din industrie expuţi la caldura (cu excepţia imbrăcămintei pentru pompieri şi sudori)

323. SR EN 532:1997

Imbrăcăminte de protecţie. Protecţie impotriva caldurii şi flacarilor. Metoda de incercare la propagarea limita a flacarii

324. SR EN 538:2000

Tigle de argilă pentru acoperiri discontinue. Determinarea rezistenţei la rupere prin incovoiere

325. SR EN 539-1:2000

Tigle de argilă arsă pentru acoperiri discontinue. Determinarea caracteristicilor fizico- mecanice. Partea 1: Incercarea impermeabilitaţii

326. SR EN 539-2:2001

Ţigle de argilă arsă pentru acoperiri discontinue. Determinarea caracteristicilor fizice. Partea 2: Încercarea rezistenţei la îngheţ

327. SR EN 540:1996

Investigaţia clinica a dispozitivelor medicale pe subiecţi umani

328. SR EN 541:1997

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse laminate pentru cutii, capsule rigide şi capace. Condiţii tehnice

329. SR EN 542:1999

Adezivi. Determinarea densitaţii

330. SR EN 543:2000

Adezivi. Determinarea densitaţii aparente a adezivilor sub forma de pulbere şi de granule

331. SR EN 545:1997

Tuburi, piese de legatura şi accesorii de fonta ductila şi imbinarea lor la reţelele de apa. Condiţii şi metode de incercare

332. SR EN 546-1:1998

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Folii. Partea 1: Condiţii tehnice de inspecţie şi de livrare

333. SR EN 546-2:1998

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Folii. Partea 2: Caracteristici mecanice

334. SR EN 546-3:1998

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Folii. Partea 3: Toleranţe la dimensiuni

335. SR EN 546-4:1998

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Folii. Partea 4: Caracteristici speciale

336. SR EN 547-1:2001

Securitatea maşinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 1: Principii de determinare a dimensiunilor necesare deschiderilor destinate accesului corpului operatorului în maşini

337. SR EN 547-2:2001

Securitatea maşinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 2: Principii de determinare a dimensiunilor necesare pentru deschiderile de acces

338. SR EN 549:1999

Materiale pe baza de cauciuc pentru garnituri şi membrane destinate aparatelor cu gaz şi instalaţiilor pentru gaz

339. SR EN 550:1997

Sterilizarea dispozitivelor medicale. Validare şi control de rutina pentru sterilizarea cu oxid de etilena

340. SR EN 556:2001

Sterilizarea dispozitivelor medicale. Cerinţe pentru dispozitive medicale etichetate “steril”

341. SR EN 558-1:2000

Robinetarie industriala. Dimensiuni faţă la faţă şi faţă-la-axa ale robinetelor metalice cu flanşe utilizate in sistemele de conducte. Partea 1: Aparate de robinetarie desemnate prin PN

342. SR EN 558-2:2000

Robinetarie industriala. Dimensiuni faţă-la-faţă şi faţ-la-axă ale robinetelor metalice cu flanşe utilizate in sistemele de conducte. Partea 2: Aparate de robinetarie desemnate prin Clasa

343. SR EN 560:2000

Echipament pentru sudare cu gaz. Racorduri pentru furtunuri pentru echipamente de sudare, tăiere şi procedee conexe

344. SR EN 561:1996

Echipament pentru sudare cu gaze. Racorduri rapide cu obturare, pentru sudare, taiere si procedee conexe

345. SR EN 562:2001

Echipament pentru sudare cu gaze.Manometre utilizate pentru sudare,taiere si procedee conexe

346. SR EN 570:2000

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Rondele pentru extruziune prin impact, realizate din produse obţinute prin deformare plastică. Condiţii tehnice

347. SR EN 571-1:1999

Examinari nedistructive. Examinari cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale

348. SR EN 572-1:1996

Sticlă pentru construcţii. Produse de bază: sticlă silico-calco-sodică. Partea 1: Definiţii şi proprietaţi fizice şi mecanice generale

349. SR EN 572-2:1996

Sticla pentru construcţii. Produse de baza: sticla silico-calco-sodica. Partea 2: Geam float

350. SR EN 572-3:1996

Sticla pentru construcţii. Produse de baza: Sticla silico-calco-sodica. Partea 3: Geam armat polisat

351. SR EN 572-4:1996

Sticla pentru construcţii. Produse de baza: Sticla silico-calco-sodica. Partea 4: Geam tras

352. SR EN 572-5:1996

Sticla pentru construcţii. Produse de baza: Sticla silico-calco-sodica. Partea 5: Geam ornament

353. SR EN 572-6:1996

Sticla pentru constructii. Produse de baza: Sticla silico-calco-sodica. Partea 6: Geam ornament armat

354. SR EN 572-7:1996

Sticla pentru construcţii. Produse de baza: Sticla silico-calco-sodica. Partea 7: Profil de sticla armat sau nearmat

355. SR EN 573-1:1995

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Compoziţia chimica şi forma produselor obţinute prin deformare plastica. Partea 1: Sistem numeric de simbolizare

356. SR EN 573-2:1995

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Compoziţia chimica şi forma produselor obţinute prin deformare plastica. Partea 2: Sistem de simbolizare bazat pe simboluri chimice

10

Standarde europene EN

31.03.2004

357. SR EN 573-3:1995

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Compoziţia chimica şi forma produselor obţinute prin deformare plastica. Partea 3: Compoziţie chimica

358. SR EN 573-4:1995

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Compoziţia chimica şi forma produselor obţinute prin deformare plastica. Partea 4: Formele produselor

359. SR EN 574:2000

Securitatea maşinilor. Dispozitive de comanda bimanuala. Aspecte funcţionale. Principii de proiectare

360. SR EN 575:1997

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Prealiaje obţinute prin topire. Condiţii tehnice

361. SR EN 576:1997

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Lingouri de aluminiu nealiat pentru retopire. Condiţii tehnice

362. SR EN 577:1997

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Metal lichid. Condiţii tehnice

363. SR EN 578:1997

Sisteme de canalizare de materiale plastice. Tevi şi fitinguri de materiale plastice. Determinarea opacitaţii

364. SR EN 579:1997

Sisteme de canalizare de materiale plastice. Tevi de polietilena reticulata (PE-X). Determinarea gradului de reticulare prin extracţie cu solvent

365. SR EN 580:1997

Sisteme de canalizare de materiale plastice. Tevi de policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Metoda de incercare a rezistenţei la diclormetan la o temperatura data (DCMT)

366. SR EN 582:1995

Pulverizare termica. Determinarea rezistenţei la aderenţă prin incercarea la tracţiune

367. SR EN 584-1:1996

Examinari nedistructive. Film pentru radiografierea industriala. Partea 1: Clasificarea sistemelor de filme pentru radiografiere industriala

368. SR EN 584-2:1999

Examinari nedistructive. Film pentru radiografiere industriala. Partea 2: Controlul prelucrarii filmelor prin intermediul valorilor de referinţă

369. SR EN 586-1:2001

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Piese forjate. Partea 1: Condiţii tehnice de inspecţie şi de livrare

370. SR EN 586-2:2001

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Piese forjate. Partea 2: Caracteristici mecanice şi proprietăţi speciale

371. SR EN 590:1997

Carburanţi pentru automobile. Combustibili pentru motoare Diesel (motorina). Condiţii tehnice şi metode de incercare

372. SR EN 591:1997

Sisteme de analize medicale in vitro. Reguli pentru manualul de utilizare a instrumentelor pentru diagnostic in vitro, pentru uz profesional

373. SR EN 592:1997

Sisteme de analize medicale in vitro. Reguli pentru manualul de utilizare a instrumentelor pentru diagnostic in vitro, pentru folosire la domiciliu

374. SR EN 595:1997

Structuri de lemn. Metode de incercare. Incercarea fermelor pentru determinarea rezistenţei şi a rigiditaţii

375. SR EN 596:1997

Structuri de lemn. Metode de incercare. Incercarea rezistenţei unui perete cu cadru de lemn la impactul cu un corp moale

376. SR EN 597-1:1998

Mobilier. Evaluarea aprinderii saltelelor şi a somierelor captuşite. Partea 1: Sursa de aprindere: ţigare aprinsa

377. SR EN 597-2:1998

Mobilier. Evaluarea aprinderii saltelelor şi a somierelor captuşite. Partea 2: Sursa de aprindere: Echivalentul unui chibrit

378. SR EN 599-1:1998

Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Performanţe ale produselor de protecţie preventiva a lemnului stabilite prin incercari biologice. Partea 1: Specificaţii pentru clasele de risc

379. SR EN 599-2:1998

Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Performanţe ale produselor de protecţie preventiva a lemnului stabilite prin incercari biologice. Partea 2: Clasificare şi etichetare

380. SR EN 600:1999

Prezervative masculine de latex de cauciuc natural

381. SR EN 601:1996

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Piese turnate. Compoziţia chimica a pieselor turnate utilizate in contact cu alimentele

382. SR EN 602:1996

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse obţinute prin deformare plastica. Compoziţia chimica a semifabricatelor pentru obţinerea articolelor utilizate in contact cu alimentele

383. SR EN 603-1:1999

Aluminiu si aliaje de aluminiu. Semifabricate obţinute prin deformare plastica destinate forjarii. Partea 1: Condiţii tehnice de inspecţie şi de livrare

384. SR EN 603-2:1999

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Semifabricate obţinute prin deformare plastica destinate forjarii. Partea 2: Caracteristici mecanice

385. SR EN 608:1998

Maşini agricole şi forestiere. Ferastraie