Sunteți pe pagina 1din 23

ELEMENTE DE FIZICA APLICATA - BIOFIZICA-

ISBN 973-8114-59-4 / 2004

CAPITOLUL 1 NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1. OBIECTUL BIOFIZICII Stiintele biologice studiaza natura vie reprezentata prin plante, animale si oameni si relatiile complexe dintre ele. Acesti reprezentanti ai naturii vii au o structura foarte variata. Functiile vitale se complica si se perfectioneaza progresiv, de la formele simple la cele complexe, ca rezultat al adaptarilor foarte numeroase la conditiile de viata. Fiziologul roman, acad. E.Pora, sublinia ca : .,viata se serveste de toate pune la dispozitie". Pentru cercetarea si cunoasterea proceselor biologice trebuie cunoscute, in primul rind, structura si insusirile fizico-chimice ale fenomene fizice sint corelate studia separat. In chimic cu materiei vii. La baza multor procese biologice stau anumite fenomene fizice. De multe ori, aceste cu fenomene chimice si, de aici, greutatea de a le posibilitatile pe care lumea fizica i le

lumea vie gasim o asociere foarte strinsa a fenomenului

fenomenul fizic, deoarece substantele actioneaza intre ele atit prin proprietatile lor chimice, cit si prin cele fizice. Limitele intre fizica si chimie se sterg in lumea vie, dar tocmai strinsa intrepatrundere a fenomenelor fizice cu cele chimice caracterizeaza fenomenul vietii. Legile fizice si chimice isi gasesc in procesele moleculare, din lumea vie o expresie imediata. Desigur,

viata nu poate fi redusa la aspectele fizico-chimice ale materiel vii, dar fara cunoasterea acestor aspecte nu este posibila intelegerea vietii. Biofizica este disciplina care s-a dezvoltat la granita dintre fizica si biologic, datorita conlucrarii dintre aceste doua discipline. Nu se poate stabili cu precizie, in timp, aparitia acestei stiinta. Totusi, ca domeniu de sine statator, biofizica are o

discipline ; as pectul fizic al fenomenelor biologice a preocupat de mult timp pe oamenii de virsta relativ tinara. Inca din secolul al XVI-lea Le on ar do da Vinci, marele pictor, fiziologul italian L. Gal vani fluenta om de stiinta si ganditor italian a studiat zborul pasarilor, folosind legile mecanicii. In secolul al XVIll-lea si fizicianul italian A. Vo l t a au studiat experimental in ca obiect de studiu cu metodologie proprie de lucru,

fenomenelor electrice asupra tesuturilor vii ; la inceputul secolului al XlX-lea savantul englez T. Young a fost unul dintre creatorii opticii fiziologice si a analizat circulatia sangelui hidrodinamic. Medicul german R. M ay caracter biofizic. In acele timpuri, cercetarea stiintelor naturii cu ajutorul fizicii era dictata de dezvoltarea fizicii, pe de o parte, si a stiintelor naturii, pe de alta parte. 0 caracteristica a lucrarilor clasice de biofizica a fost efortul pe care-1 faceau oamenii de stinta de a gasi explicatii fizice pentru data fenomenele fenomenele biologice, explicatii care reduceau citeo din punct de vedere er, fizicianul irlandez J.

Tyndall, s.a., prin lucrarile lor, si-au legat numele de cercetarile cu

biologice la fenomene

fizice. Astfel, marele filozof si om de stiinta astfel o fiziologie mecanicista. Acest

francez din secolul al XVII-lea, R. D e s c a r t e s , sustinea ca animalele nu sunt decat masini, creind reductionism a avut o latura pozitiva, marcind tendintele materialiste din biologie, dar a avut si o latura negativa, ducand la pierderea din vedere a specificului calitativ al fenomenelor biologice (organizarea sistemica a materiei vii). Conceptia materialista arata ca viata este o forma superioara de miscare a materiei, care nu se poate reduce.la formele ei inferioare (fizice, chimice), forme pe care le inglobeaza in organismele vii. Legatura organica dintre existenta ale diferitele forme de miscare a materie,

care deriva din diversitatea calitativa a formelor concrete de ei, a facut necesara aparitia in secolui al XX-lea a numite ,,de granita" sau ,,interdisciplinare", ..de actuala, o caracteristica importanta a tot ramurilor numeroase stiinte

tranzitie". De aceea, in etapa

dezvoltarii stiintei in general este nu numai d i f e r e n t i e r e a mai marcanta a stiintelor ci, paralel cu aceasta, integrarea clasice in discipline de granita. de miscare disciplinei fizica de chimie-fizica;

Astfel, suprapunerea dintre forma intrepatrunderea formei de miscare biochimiei ; biofizica este fizica

si forma de miscare chimica a dat nastere

chimica cu cea biologica a dus la aparitia si forma de miscare biologica si cercetare proprii unor si in alte stiinte.

stiinta care studiaza inter dependenta dintre forma de miscare manifesta procesele fizice in cadrul proceselor

cerceteaza aspectele sub care se biologice. Metodele de

stiinte se aplica tot mai frecvent si mai fecund

0 alta caracteristica a stiintelor contemporane este si matematizarea lor. Matematica auxiliar universal al precizie si ordonare. stiinta care studiaza celorlalte relatiile cantitative si un calitative ale obiectelor si fenomenelcr devine tot mai mult cercetarea si exprimarea fenomenelor biologice, carora le confera In literatura mondiala biologica se folosesc tatelor experimentale este biologie. Multe matematice sau curent metodele de analiza si inter pretarea matematica a fenomenelor

stiinte; este mult folosita azi in

de viata. Prelucrarea statistica a rezul

prezenta in toate revistele si tratatele moderne de din fenomenele vietii sint exprimate prin formule reprezentate prin grafice.

Intelegerea fenomenelor si proceselor fizica

biologice va fi posibila numai folosind cunostinte de chimic, si matematica, precum de prelucrare a biofizica datelor.

si cele mai moderne metode de investigare si Folosind fizica in studiul materiei vii, de sine statatoare, cu obiective si

devenita disciplina

metode de cercetare specifice, deschide largi pers pective in cele mai diferite domenii ale biologiei teoretice si aplicative. Din cele aratate rezulta ca este foarte greu sa se cuprinda intr-o fraza scurta si clara definirea biofizicii. Pentru a inlelege scopul si metodele de cercetare ale trebuie sa se aiba in vedere ca obiectul cercetat de materia vie, respectiv viata, iar metodele de cercetare sint metodele fizicii si chimiei pe matematicii, pe de alta parte. Pina in prezent s-au dat completa a ei. diverse definitii pentru biofizica, dar ceea ce priveste definirea inca nu s-a ajuns la un consens in de o parte, si biofizicii ale bios-ului ale biologiei si biofizica este

Astfel, profesorul Tarusov de la Universitatea Lomonosov din Moscova arata in cartea ,,Bazele biofizicii" ca : .,biofizica consta in studiul fenomenelor si transformarilor moleculare fizico-chimice care stau la baza meca nismelor primare ale proceselor biologice". Profesorul W. Beier (1968) de la Universitatea din Leipzig, in defineste biofizica fizica a structuri lor functionale , ,,biofizica este stiinta lucrarea ,,Introducere in biofizica teoretica" drept ,,stiinta care se ocupa cu analiza si a comportarii biologice". Dupa parerea acad.prof. Grigore Benetato care studiaza structura si functiile si tehnicilor fizice". Dupa prof. dr. doc. Vasile Vasilescu, de la Universitatea de Medicina si Farmacie din Bucuresti,,.biofzica este stiinta care studiaza fenomenele fizice din sistemele biologice, in lumina si cu ajutorul teoriilor si tehnicilor f izico-matematice". Din definitiile care s-au dat pentru obiectul biofizicii, rezulta ca aceasta este stiinta care studiaza : structura fizica a sistemelor biologice ; proprietatile fizice ale acestor sisteme ; fenomenele matematice. 1.2. DIVIZIUNILE BIOFIZICII Multiplele preocupari si cercetari din biofizica se pot grupa in urma toarele patru directii principale : fizice care stau la baza (care determina) teoriilor si tehnicilor fizicofenomenele bio logice cu ajutorul sistemelor vii cu ajutorul teoriilor

1. Studierea structurii si proprietatilor fizice ale materiei vii. Biofizica studiaza structura atomica, moleculara, macromoleculara a materiei vii, proprietatile fizice ale structurilor si sistemelor biologice. 2. Studierea fenomenelor fizice etc.) prin animale, in general, Aceste fenomene (mecanice, termice, electrice care se realizeaza procesele biologice fizice care stau din plante si

diferite de la un grup de vietuitoare, la altul. la baza proceselor biologice se transforma unele in vitale. ai mediului asupra lor nocive

manifesta prin diferite tipuri de energie, care se 3. Studierea actiunii factorilor fizici organismelor, in

altele. De aceea, biofizica studiaza si energetica proceselor

scopul de a-i utiliza pe cei favorabili ca agenti

terapeutici sau de a realiza profilaxia (prevenirea) actiunii asupra organismului. 4. Folosirea tehnicilor fizice organismelor vii,

in abordarea unor probleme de

biologie. Astfel, biofizica include si fizica experimentala in studiul

Aceste multiple preocupari ale biofizicii pot fi sistematizate atat in functie de domeniul din fizica pe a carui aplicare se bazeaza, cat si in functie de nivelul de organizare a In functie de primul criteriu, fizicii, astfel : Biomecanica studiaza diferitele tipuri de locomotie animala pina la moti litatea celulara si la proprietatile mecanice ale constituentilor celulari. materiei vii care, se studiaza. privita in sens de fizica aplicata, clasice si moderne ale

biofizica foloseste aproape toate domeniile

Bioelectricitatea

studiaza

ansamblul fenomenelor

electrice

din

lumea vie de la nivel celular,

tisular si de organ, fenomene care constitute baza

exprima functionali tatea structurilor respective si unui grup important de inves tigatii clinice. Biotermodinamica si Bioenergetica

se ocupa atit de generarea, cit si de biofizica se

stocarea si conversia energiei la nivel celular si de organism, supraindividual. In ultimul timp, in cercetarile de

problemele ener getice ale marilor sisteme biologice de nivel folosesc capitole moderne din fizica atomica si nucleara, mecanica cuantica, fizica moleculara, fizica corpului solid, optica, etc. Biocibernetica comenzii, studiaza principiile si mecanismele concrete ale transmiterii de

reglarii, conservarii, prelucrarii si mecanismele

informatii in sistemele biologice. Bionica studiaza structurile si al biofizicii. Radiobiologia este un capitol al biofizicii care studiaza din sistemele vii,

pentru a gasi solutii unor problemele tehnice ; este un capitol modern

interactiunile dintre energia radianta si materia vie. Clasificarea metodologica a problemelor capitolele de fizica complexitatea problemelor biofizicii in functie de diversitatea si folosite pun in evidenta

cercetate de biofizica. Importanta si sistematizarea cercetarilor in care studiaza care studiaza

semnificativa este, insa. definirea si acest punct de vedere. se nivel molecular si

functie de nivelul de organizare a sistemului biologic studiat. Din disting : Biofizica moleculara, : Biofizica celulara, proprietatile fizice ale moleculelor si fenomenele fizice ce se produc la supramolecular

proprie tatile fizice ale mecanice, termice etc.) sistemelor complexe, supraindividuale. Structurarea pe

celulelor

si fenomenele fizice

(electrice,

ce se petrec la nivel celular si Biofizica pina la nivelul siste melor biologice

care studiaza aspec tele biofizice incepind de la

nivel tisular si de organ si

capitole a acestei lucrari incearca , in masura treptelor de organizare a materiei

posibilitatilor, sa se studieze structura, proprietatile si fenomenele fizice care au loc la nivelul tuturor vii. 1.3. METODELE DE CERCETARE IN BIOFIZICA Fenomenele fizice care se petrec in organismele vii sint

exprimate prin diferitele forme de miscare a materiei si prin transformarile acestor miscari. Ceea ce este comun fizicii si diviziunii acesteia, biofizica, este faptul ca in acelasi mod urmaresc sa descopere, sa cerceteze si sa explice aceste fenomene, pentru ca sa poata stabili relatii cantitative, matematice intre cauzele care produc aceste fenomene si efectele lor. Studiul fizicii , in general, este bazat pe descoperirea si punerea in evidenta a unor modele care sa imite comportarea structurilor materiale in natura, care sa poata fi folosite la explicarea unor fenimene si legi ale acesteia Descoperirea si cercetarea fenomenelor se realizeaza prin Observarea atenta metoda observatiei a unui fenomen arata si metoda experimentului. producerea si desfasurarea

lui naturala. Prin experiente facute cu incit sa se gaseasca factorii care

ajutorul unor aparate, in laborator, se reproduce artificial fenomenul in conditii care pot varia, astfel

determina (cauzele) si factorii care influenteaza (conditiile) fenomenul. In urma observatiilor si experientelor facute asupra fenomenului, se formuleaza concluzii care conduc la stabilirea relatiei cantitative, matematice, dintre cauze, conditii si efecte, ceea ce constituie legea fenomenului respectiv. Ulterior, se cauta ca fenomenul si, respectiv, legea de guvernare a lui sa se foloseasca la studierea sub aspect biologic, medical a subiectului respectiv (animal, organ, tesut, celula etc.), sau chiar in tehnica (bioinginerie, bionica). 1.3.1. Observatia Este, in toate stiintele, una dintre metodele importante de cercetare. Trebuie sa fie riguroasa, sistematica sau continua, detaliata, ceea ce-i confera caracter stiintific. In biofizica se observa, atit sub aspect cantitativ, cit si calitativ : miscarile celulelor, manifestarile electrice care au loc la nivel celular, tisular sau de organ, fenomenele optice care au loc in organismele vii etc. si rezultatele se exprinra numeric (observatie cantitativa). Simturile omului sint imperfecte si au o sensibilitate limitata calitativ (organele de simt nu percep, de exemplu, radiatiile ionizante) si cantitativ (ochiul nu observa obiecte oricit de mici). De aceea, in observatia stiintifica se folosesc instrumente si aparate (detectoare-contoare pentru radiatiile ionizante, microscoape pentru observarea obiectelor invizibile cu ochiul liber etc.), care permit o observatie cit mai obiectiva.

1.3.2. Experimentul Permite verificarea ideilor prin intermediul faptelor. Inca din secolul al XVII-lea, medicul Italian M.Malpighi spunea : ,,nullius in verba'" (vorbele fara fapte nu spun nimic). Abstractizarea trebuie sa se faca pe baza unor rezultate obtinute in experientele concrete. Metodele fizice (mecanice, optice, electrice, electronice, magnetice, cu radioizotopi, fizico-chimice) au determinat obtinerea de rezultate deosebite in domeniul biofizicii. Progresele disciplinelor tehnice ale stiintei (in special fizica si chimia) au permis in ultimul timp, trecerea de la studiul macrostructurilor biologice (a organelor, a tesuturilor) si a fenomenelor fizice care au loc in ele, la studiul microstructurilor (celulelor, organitelor celulare) si a feno menelor fizice legate de acestea. Astfel, ultracentrifugarea, difractia radiatiilor X, spectrofotometria, spectrofluorimetria, microscopia electronica, electroforeza, cromatografia, folosirea izotopilor radioactivi, perfectionarea metodelcr de cultivare a celu lelor ,,in vitro" (in eprubeta) si alte descoperiri si inovatii tehnice au modificat radical conditiile de cercetare, permitand elucidarea fenomenelor biologice si interpretarea lor la nivel celular, molecular si chiar atomic. Se poate vorbi, rezultate remarcabile. Stiinta si tehnica moderna deschid largi perspective in domeniul cercetarilor, examenelor clinice si de laborator. Utilizandu-se in acest scop aparatura electrica respective, se determina cu cea mai mare precizie temperatura corpului in orice punct al suprafetei lui, tensiunea arteriala, tensiunea intraoculara, astazi, de o biofizica celulara, precum si de o biofizica moleculara in plina dezvoltare, care au obtinut

tensiunea lichidului cefa-lorahidian, viteza de circulatie a singelui etc. Electrofizica a deschis calea studiului biocurentilor si a pus la indemina medicului electrocardiografia si electroencefalografia, metode foarte pre tioase de diagnostic si studiu in bolile de inima si ale sistemului nervos. Progresele din domeniul opticii au adus biologiei si medicinei posibilitatea de a utiliza aparate de marire a imaginii, contribuind in mare masura la dezvoltarea microbiologiei, histologiei, histopatologiei etc. Progresele din domeniul electronicii au dat posibilitatea crearii microscoapelor electronice prin care, expunindu-se preparatul de examinat intr-un fascicul de electroni a carui viteza este accelerata cu ajutorul unor cimpuri electromagnetice asezate in serie, se ajunge in final la impresionarea unui ecran fluorescent pe care imaginea preparatului apare marita de zeci de mii de ori. Exista microscoape
6

electronice cu putere de marire de 10

ori.

Ca si radiatiile X, cele radioactive au aplicatii pe de o parte in domeniul investigatiei clinice, iar pe de alta parte in terapeutica. In plus, radioizotopii afirma ca nu pot fi utilizati in cunoasterea factorilor de mediu, microbiologice si, mai mult, se poate studiu in orice specialitate aplicare. in cercetarile epidemiologice,

exista domeniu de

medicala in care izotopii radioactivi sa nu-si gaseasca

Astfel, cu ajutorul izotopilor radioactivi se studiaza digestia si absorbtia intestinala, absorbtia vitaminelor, metabolismul proteinelor, se de termina volumul singelui circulant, durata de viata a hematiilor,

leucocitelor

si trombocitelor, se studiaza dinamica

lichidelor intra-

si extracelulare, functia glandei tiroide, functiile ficatului etc.

1.3.3. Metoda matematica . Este un instrument de pentru : exprimarea, prin numere, a rezultatelor de observatie si de expe riment ; prelucrarea datelor de observatie si de experiment; gasirea explicatiilor pentru diversele fenomene, apreciate statistic. Biofizica teoretica se obtina mai (biofizica matematica) urmareste descrierea cantitativa a fenomenelor biologice. Pentru aceasta, este necesar sa intii ecuatii empirice pe baza prelucrarii datelor experimentale si apoi sa se caute deducerea matematica a ecuatiilor obtinute pe baza unor ipoteze asupra mecanismului fenomenului studiat. Asa dupa cum cercetatorul care executa o experienta face unele simpli ficari, tot asa si matematicianul simplifica si abstractizeaza unele aspecte ale fenomenului. Metoda matematica da rezultate foarte bune in cazul fenomenelor simple (in fizica, in general). In biologie, simplificarile sint mai greu de facut, deoa rece fenomenele biologice complexe si unele simplificari pot sa sint fenomene conduca la rezultate care sa nu lucru teoretic, ce se foloseste si in biofizica

corespunda intrutotul realitatii. De aceea, fo-losirea metodei

matematice in studiul fenomenelor biologice nu este tot ampla ca in fizica si chimie.

atit de

1.3.4. Metoda modelarii Este foarte utila in biofizica pentru studiul organismului viu, care este un sistem complex. Metoda consta in crearea unor dispozitive (modele) pe care se studiaza procese analoge celor care se petrec in organismele vii. Astfel, anumite procese biologice pot fi studiate pe modele electronice (modelul elec tronic al neuronului, modele electronice ale anumitor mecanisine cerebrale etc.). In functie de obiectul cercetat se preconizeaza, in general, pentru studiul fenomenelor fizice si, respectiv, biofizice, doua metode : fenomenologica si metoda statistica. Metoda fenomenologica. Studiaza fenomenele pornind de la citeva principii fundamentale, rezultate din numeroase experiente, facind abstractie de structura interioara, discreta a materiei. Metoda statistica. Studiaza fenomenele pornind de la structura interna, discreta, a materiei. Pentru studiul sistemelor cu un numar enorm de parti cule se foloseste proprietatile macroscopice calculul probabilitatilor. Astfel, masurabile apar ca niste valori medii metoda

statistice ale proprietatilor particulelor individuate. In biologic ,,discretul" este caracteristic, viata fiind o manifestare a sistemelor individualizate (a organitelor, celulelor etc.). Organismele vii prezinta diferite nivele de organizare incepind cu cel macroscopic

(individ, organ) si Fiecare

continuind cu cele microscopice (tesut, celule), organizare are legile sale specifice,

ultramicroscopice macromolecule , molecule) si nivelul atomic. treapta de fenomenologice. Pentru a intelege aceste legi in mod cauzal, trebuie cercetate procesele si feno menele cel putin la o treapta imediat inferioara de organizare. In acelasi timp, la toate treptele de organizare generale (legea conservarii ale materiei (vii si inerte) actioneaza legi

masei, legea conservarii sarcinii electrice, legea conservarii energiei) ceea ce demonstreaza unitatea materiala a Universului.

1.4. LEGATURILE BIOFIZICII CU ALTE STIINTE Una dintre caracteristicile dezvoltarii contemporane a tuturor stiintelor este cercetarea complexa a obiectelor de studiu, cu metode cit mai diferite. In cazul stiintelor biologice eforturile stiintifice sint orientate, in prezent, spre descifrarea si intelegerea aprofundata a intimitatii mecanismelor vietii, utili zand in special stiintele fundamentale. Fiziologul francez Claude Bernard pastrindu-si, insa, metodele specifice si legile proprii". Legaturile biofizicii cu alte stiinte s-au realizat si se dezvolta rapid datorita faptului ca biofizica primeste, pe de o parte, informatii de la unele stiinte, iar pe de alta parte, ea insasi furnizeaza informatii pentru alte stiinte. arata ca ,,biologia experimentala,

trebuie sa preia de la stiintele fizico-chimice metoda

De aceea, biofizica are legaturi cu stiintele care-i furnizeaza idei, concep tii, tehnici si aparate de cercetare. Dintre aceste stiinte, fac parte : fizica, chimia, matematica, statistica, electronica, cibernetica, psihologia s.a. De asemenea, biofizica are legaturi cu stiintele biologice si medicale. Aceste legaturi deriva din obiectul comun de studiu care este viata, care nu poate fi obiectul exclusiv al unei discipline. Biofizica are legaturi cu biologia, biochimia, fiziologia, fiziopatologia, microbiologia, virusologia, anatomia macroscopica si microscopica (histologia), terapeutica, igiena s.a. Din cele aratate rezulta ca biofizica, o disciplina relativ tinara, are cone xiuni multiple cu numeroase stiinte si isi dezvolta si extinde aceste legaturi datorita rezultatelor deosebite pe care le-a obtinut. De aceea, biofizica este o disciplina care patrunde din ce in ce mai mult in domenii ce apartin altor stiinte ca : histologia, fiziologia, biochimia, medi cina si altele, folosind adeseori metode netraditionale de cercetare si interpretare a rezultatelor. Zi de zi se descopera noi fapte, se emit noi ipoteze, care de care mai indraznete. Adeseori este greu sa se delimiteze ce apartine biofizicii si ce o depaseste. Biofizica reprezinta un domeniu complex al stiintei. De aceea in lucrarile de biofizica nu se poate face o delimitare stricta intre ceea ce reprezinta fizica si ceea ce, face parte din biochimie, histologie sau fiziologie.

1.5. IMPORTANTA BIOFIZICII PENTRU BIOLOGIE SI MEDICINA Pina nu demult, in facultatile de medicina umana si veterinara, printre disciplinele din planul de invatamint era si disciplina de medicala. Aceasta disciplina a adus mari servicii medicinii, in fizica special

celei practice, mai ales in domeniul aparaturii medicale. Progresele deosebite inregistrate atit pe plan teoretic, cit si pe plan tehnic, au dus la necesitatea transformarii in aceea de biofizica. Saltul calitativ de la fizica medicala la biofizica moderna are doua aspecte importante : 1. Din punct de vedere al conceptiei, el consta in trecerea de la studiul legilor fizicii pentru a le cauta aplicatii in biologic, la studiul aspectului fizic al legilor biologice. 2. Din punct de vedere structural, el reprezinta trecerea de la studiul macrostructurilor, la studiul microstructurilor, la nivelul carora reflectarea mai complexa a legilor fizicii descopera fenomene mult mai complexe ale sub stratului material al fenomenelor biologice. Tendinta de a studia microstructurile organismului si functiile lor nu inseamna studierea ,,localicista", deoarece aceste structuri (de exemplu, structurile subcelulare) prin structura, cit si prin functia lor. sint ubicuitare (se gasesc peste tot in organism) si, deci, reprezinta caractere ale organismului intreg, atit calitative a disciplinei de fizica medicala

Din definitia biofizicii (v. 1.1.) rezulta clar importanta deosebita a acestei stiinte pentru studiul sistemelor biologice atit din punct de vedere struc tural, cit si functional. Biofizica s-a impus rapid ca o disciplina absolut necesara formarii generatiilor de medici umani si veterinarl, de ingineri zootehnisti, de biologi in general, care prin insasi formarea lor trebuie sa posede o imagine clara a legi tatilor proceselor care stau la baza lumii vii.

Biofizica este de mare utilitate pentru unele capitole esentiale din morfologie, pentru studiul fiziologiei, analizand la nivel molecular si submolecular procesele fiziologice. Biofizica este in mare masura indispensabila intelegerii proceselor bio chimice. Este usor de observat ca, in medicina, metodele si conceptiile fizicii cauta sa completeze metodele chimice, care au predominat in aceasta stiinta timp de multe decenii, deoarece metodele fizice de investigate sint rapide si de o deosebita finete. Biofizicii, alaturi de genetica si biochimie, ii revine un rol important in dezvoltarea si perfectionarea productiei agricole animale si vegetale, prin utilizarea cunostintelor de biofizica in rationalizarea si cresterea eficientei cultura. Aplicarea metodelor biofizicii in controlul performantelor morfologice si functionale ale animalelor, in conditiile unor factori de mediu diferiti (in eco logie), face posibila crearea unor efective cu potential biologic si productiv ridicat si imbunatatirea raselor de animale la toate speciile. valorificarii patrimoniului zootehnic si pentru productivitate la toate plantele de obtinerea de noi soiuri de inalta

Biofizica isi aduce contributia in cercetarea proceselor studiate in fizio patologie, microbiologie, virusologie, in cunoasterea patologiei bolilor, in diag nosticul si terapia lor. Importanta biofizicii in complexul domeniu al viului rezulta si din rezolvarea multiplelor probleme ce-si asteapta solutionarea, corelate cu o serie de procese biofizice si biochimice, cum ar fi : problema cancerului, a bolilor nervoase si cardiovasculare, a bolilor degenerative si genetice, cu implicatii veterinare si zootehniei. Progresele obtinute de biofizica furnizeaza medicinii si biologiei, in general, un permanent flux de date, idei si conceptii noi. Practica a aratat si arata ca performantele in stiintele biologice se obtin in acele domenii care cerceteaza in profunzimea structurilor si care studiaza analitic mecanismele proceselor intime ce au loc la acest nivel. Deoarece biofizica urmareste, prin excelenta, aceasta linie de evolutie a stiintei, nu se poate concepe o activitate in domeniul medical, si in general in domeniul biologic, fara cunostinte de biofizica. Din cele aratate, reiese clar importanta deosebita pe care o au cunostin tele de biofizica pentru sporirea insusirilor biologice si productive ale animalelor si plantelor de cultura, a pastrarii sanatatii. In plus, cunostintele de biofizica contribuie, alaturi de celelalte domenii de studiu, la formarea si dezvoltarea competentei viitorilor medici sa determine la acestia : veterinari, ingineri zootehnisti, biologi, ce se bazeaza pe un ansamblu de cunostinte teoretice si practice care exactitate si precizie in stabilirea diagnosticului si a terapiei, in organizarea, dirijarea si finalizarea unei cercetari ; directe in domeniul medicinii

abilitatea tehnica in manuirea cunostintelor si a diferitelor tehnici; modestie si devotament in practica meseriei. Avind in vedere rolul deosebit pe care il are biofizica pentru formarea gindirii independente in procesul de instruire a viitorilor medici veterinari, ingineri-zootehnisti si biologi in general, aceasta disciplina ocupa un loc bine conturat in planurile de invatamint domeniile respective. 1.6. BIOFIZICA PE PLAN MONDIAL SI NATIONAL Marile succese ale biofizicii din ultimii ani justifies interesul si sperantele puse in aceasta ramura a stiintei, pentru rezolvarea unor probleme impor tante ale biologiei si medicinii. Succesele obtinute in biofizica i-au accelerat dezvoltarea. permitind elucidarea unor nivel subcelular si interpretarea biologice. Astfel, cresterea vietii. probleme deosebit de interesante la unor aspecte esentiale ale fenomenelor din

productiei animale si vegetale va putea fi puternic influentata prin folosirea factorilor fizici in cunoasterea mecanismelor 0 privire asupra organizarii si investitiilor in domeniul stiintei pe plan mondial arata ca biofizica se bucura de o atentie speciala. In ultimii treizeci pentru medicina si cercetari in biofizica. Trebuie mentionat faptul ca cercetarile de biofizica au o amploare deosebita intr-o serie de unitati si centre de cercetare mai ales cu profil medical, datorita importantei lor, pentru de ani o mare parte din premiile Nobel chiar pentru chimie au fost acordate pentru

elucidarea mecanismelor sanatatii si

bolilor.

De fapt, marile bolile nervoase, biofizice si

probleme ale medicinii, cum ar fi : cancerul, solntionale pe deplin, deoarece o serie de procese inca elucidate.

cardiovasculare, bolile degenerative si genetice nu au putut fi biochimice nu au fost de ordin

Urmarirea prestigiului international in

stiinta si considerente

economic (biofizica are implicatii si in agricultura, biofizica. Astfel, in unele tari ca: S.U.A., fosta in Suedia, s-

zootehnie etc.) au dus la instituirea unor organisme guvernamentale si Internationale de U.R.S.S., Japonia, Franta s.a. s-au alca a constituit ,,Uniunea Internationala de tuit planuri pe anumite biofizica pura si aplicata", catedrele de ale lui I.

perioade, referitoare la dezvoltarea biofizicii. In 1962, la care au aderat numeroase organisme guvernamentale. La noi in tara biofizica s-a afirmat initial pe linga fizio logie. At hanas i u Inca din 1910 cursurile de fiziologie contineau numeroase elemente de fiziologie clujeana,

fizica si chimie

biologica, idei care au fost continuate de acad. V.Rascariu si prof. I.Kitescu. Scoala de Gr.Benetato , 1-au avut unii continutului si orientarii condusa de acad. dr. tanta la precizarea pe care publica a adus o contribute impor

biofizicii. Trebuie remarcat rolul

fizicieni care s-au ocupat de biofizica in cadrul fizica medicala. fizica, cum ar fi : receptia si biologice, actiunea in sistemele

facul- tatilor de medicina. Astfel, prof. dr. doc. N. Barbulescu in anul 1936 primul curs de conducerea informatiilor Deoarece problemele ridicate de

ultrasunetelor asupra celulelcr, spectrele RES ale ADN si ARN, prelucrarile de informatii in retina, rolul apei in functia membranelor

excitabile etc. au devenit atit de complexe, rezolvarea colaborarea specialistilor din diverse domenii de activitate, plan national, apare, in 1967, si prima in Biofizica", Victor Sahleanu 0 noua conceptie cu privire la natura E. Macovschi in ,,Teoria biostructurii" impus in aten tia oamenilor de stiinta. In ultimele trei lucrare

lor a impus atit pe

cit si international. Dintr-o asemenea colaborare introductiva in problematica ,,Introducere

biofizicii, in literatura stiintifica romaneasca, intitulata

semnata de Traian Gheorghiu, Teodora Grossu si

vie este sustinuta de acad. care, desi relativ noua, s-a

decenii, un rol deosebit pentru dezvoltarea

biofizicii pe plan national 1-a avut activitatea colectivelor de cadre didactice si cercetatori din cadrul universitatilor si institutelor de medicina si farmacie din Bucuresti si din celelalte centre dintre aceste din domeniul biofizicii, a aparut, in Biofizica medicala din tara noastra sub . Pe plan stiintific, se poate universitare din tara. Ca rezultat al colaborarii multora cadre didactice si de cercetare anul 1977, prima lucrare de

redactia prof. dr. doc. Vasile Vasilescu biofizica.

vorbi de o afirmare internationala a cercetarilor romanesti de

Biofizica se impune rapid si in tara noastra ca o

disciplina

absolut nece sara formarii generatiilor de medici si biologi. Ea incepe sa aibe o pondere din ce in ce mai mare in preocuparile in privinta mijloacelor de cercetare stiin tifica in biologie, deoarece prezinta metode noi, precise, mai sigure si mai rapide, dand posibilitatea studierii dinamice a materiei vii.

Biofizica este una din preocuparile cercetarii stiintifice din tara noastra. Prin specificul sau, invatamintul superior ofera largi posibilitati pentru interdisciplinara, Preluand orientarea cercetarii spre o activitate complexa spre rezol varea unor probleme de granita. acum in acest domeniu, stiintifice in

domeniul disciplinelor

tot ce s-a facut pana

viitorii specialisti vor trebui sa duca cercetarea mai departe, in aceasta disciplina noua, plina de perspective si unde sint atit de multe de facut. Speram ca acest manual de biofizica va reprezenta pentru inteconstitui un viitorii specialisti un instrument de lucru necesar pentru

legerea problemelor importante ale vietii si care poate ajulor pretios in activitatea lor viitoare.