Sunteți pe pagina 1din 14

3.

Entalpia specific a aerului i gazelor

Entalpia specific a aerului atmosferic uscat


Pentru calculul entalpiei specifice a aerului uscat am utilizat date din mai multe surse,

dintre care cele din programul de calcul avnd la baz datele extrase din Genus Microprograming
IntelliPro, de Richard E. Sontag, Clauss Borgnakke, Kyoung Kuhn Park, Young Moo Park
Copyright 1994, by John Wilei & Sons, tabelele de proprieti editate de J. Willey & SonsS, din
Computer Program for Calculation of Complex Chemical Equilibrium Compositions, de Gordon
i B.J. McBride, NASA SP-273,National Aeronautic and Space Administration,1971, din The
properties of gases and liquids, de Robert C Reid, John M Prausnitz & Bruce E. Poling, Fourth
Edition, McGraw-Hill, 1987, ct i din Zucrow M, Hoffman J, Gas Dynamics, Jonh Wiley, 1976.
Entalpia specific molar, hmol [kJ/kmol], a aerului uscat, la p0=0.1 MPa este:
hmol = c(1) a 18 + c(2) a 17 + c(3) a 16 + c(4) a 15 + c(5) a 14 + c(6) a 13 +
c(7) a 12 + c(8) a 11 + c(9) a 10 + c(10) a 9 + c(11) a 8 + c(12) a 7 +
c(13) a 6 + c(14) a 5 + c(15) a 4 + c(16) a 3 + c(17) a 2 + c(18) a + c(19) ,
unde: t [ grd.C ] - temperatura aer uscat intre -180 i 3500 gr.C, tk [K] =t+273.15 temperatura
n grade Kelvin, a = log(tk./273.15), iar c(1) c(19) sunt din matricea
c=[-2.551725002551076e-002

2.115247233722704e-001 ...

-1.127378899262981e-001 -4.155509979309111e+000 ...


1.586944529491510e+001 -1.300477129888553e+001 ...
-3.943790602814103e+001

7.736396610872130e+001 ...

2.390331141946915e+001 -1.252059173894869e+002 ...


-5.854279691697413e+000

8.619965158934171e+001 ...

6.477763750430331e+001

1.676835699630160e+002 ...

4.663781618059517e+002

1.415572754067433e+003 ...

4.006095807112329e+003

7.939643663066922e+003 ...

7.922924303147004e+003];

Entalpia specific masic a aerului uscat, hm [kJ/kg] , la presiunea p0=0.1 MPa este:
hm = hmol ./ Mmol
unde: Mmol = 28.967 [kg/kmol] este masa molar.

Entalpia specifica raportat la metru cub normal aer uscat, hv [kJ/m3N] , la presiunea
p0=0.1 MPa este:
hv=hmol / Vmol

3- 1

unde: Vmol = 22.414 [m3N/kmol] este volumul molar normal.


Pentru calculul entalpiilor specifice de mai sus se utilizeaz funcia haert, prezentat mai
jos.
function [hm,hv,hmol]=haert(t)
% function [hm,hmol]=haert(t)
% Entalpie aer atmosferic uscat functie de temperatura
% conform J. Willey & Sons
% hm [ KJ/Kg ] - entalpia masica aer uscat, p0=0.1 MPa;
% hv [ KJ/m^3] - entalpia specifica volumica aer uscat, p0=0.1 MPa;
% hmol [ KJ/Kmol ] - entalpia molara aer uscat, p0=0.1 MPa;
% t [ grd.C ] - temperatura aer uscat intre -180 - 3500 gr.C;
tk=t+273.15; a=log(tk./273.15); Mmol=28.967; Vmol=22.414;
c=[-2.551725002551076e-002

2.115247233722704e-001 ...

-1.127378899262981e-001 -4.155509979309111e+000 ...


1.586944529491510e+001 -1.300477129888553e+001 ...
-3.943790602814103e+001

7.736396610872130e+001 ...

2.390331141946915e+001 -1.252059173894869e+002 ...


-5.854279691697413e+000

8.619965158934171e+001 ...

6.477763750430331e+001

1.676835699630160e+002 ...

4.663781618059517e+002

1.415572754067433e+003 ...

4.006095807112329e+003

7.939643663066922e+003 ...

7.922924303147004e+003];
hmol=c(1).*a.^18+c(2).*a.^17+c(3).*a.^16+c(4).*a.^15+ ...
c(5).*a.^14+c(6).*a.^13+c(7).*a.^12+c(8).*a.^11+ ...
c(9).*a.^10+c(10).*a.^9+c(11).*a.^8+c(12).*a.^7+ ...
c(13).*a.^6+c(14).*a.^5+c(15).*a.^4+c(16).*a.^3+ ...
c(17).*a.^2+c(18).*a+c(19);
hm=hmol./Mmol;
hv=hmol/Vmol;

3- 2

Entalpia specific a vaporilor de ap


Entalpiile specifice masice, volumice i molare reale ale vaporilor de ap (H2O - gaz)

funcie de temperatur, au la baz sursele citate anterior, fiind corelate i cu datele din Tabele i
diagrame termodinamice de Kuzman Raznjevic, editura Tehnic,1978.

Entalpia specific molar a vaporilor de ap, hmol [kJ/kmol], la p=const. este:

hmol = c(1) a 10 + c(2) a 9 + c(3) a 8 + c(4) a 7 + c(5) a 6 + c(6) a 5 +


c(7) a 4 + c(8) a 3 + c(9) a 2 + c(10) a + c(11) ,
unde: a=(t+273.15)./298.15; t [ grd.C ] - temperatura aer uscat intre -60 i 3500 grd.C, iar c(1)
c(11) sunt din matricea
c=[-1.537386755483430e-005

1.010025487879624e-003 ...

-2.841567364288101e-002

4.490870226861828e-001 ...

-4.433184563243299e+000

2.934859579476939e+001 ...

-1.411219672793373e+002

5.031265114151291e+002 ...

-6.638230964888787e+002

1.027264326991862e+004 ...

-9.997480809091630e+003];

Entalpia specific masic real a vaporilor de ap, hm [kJ/kg], este:


hm=hmol / Mmol,
unde: Mmol = 18.015 [kg/kmol] este masa molar.

Entalpia specific volumic a vaporilor de ap, hv [kJ/m3], este:


hv=hmol / Vmol
unde: Vmol = 22.414 [ m3 / kmol ] este volumul molar normal.
Pentru calculul entalpiilor specifice de mai sus se utilizeaz funcia hh2o, prezentat mai
jos, cu care se mai poate calcula i exponentul adiabatic.
function [hm,hv,hmol]=hh2o(t)
% function [hm,hv,hmol]=hh2o(t)
% Entalpia specifica masica, volumica si molare reale,
% a H2O gaz functie de temperatura, dupa John Wiley & Sons
% hm [ kJ/kg ] - entalpia specifica masica
% hv [ kJ/m^3] - entalpia specifica volumica
% hmol [kJ/kmol] - entalpia specifica molara
%t

[ grd. C ] - temperatura > -50 C si < 500 C

% Mmol [ kg/kmol ] - masa molara;


% Vmol [ m^3/kmol ] - volumul molar

3- 3

Mmol=18.015; Vmol=22.414; h298_2=-2.4199e+5;


c=[1.9575

2490.8] ;

hm=c(1).*t+c(2);
hmol=hm.*Mmol;
hv=hmol./Vmol;

Entalpia specific a dioxidului (bioxidului) de carbon (CO2 - gaz)


Entalpiile specifice masice, volumice i molare ale dioxidului de carbon (CO2 - gaz)

funcie de temperatur, au la baz sursele citate anterior.

Entalpia specific molar a dioxidului de carbon (CO2 - gaz), hmol [kJ/kmol], este:

hmol = c(1) a 10 + c(2) a 9 + c(3) a 8 + c(4) a 7 + c(5) a 6 + c(6) a 5 +


c(7) a 4 + c(8) a 3 + c(9) a 2 + c(10) a + c(11) ,
unde: a=(t+273.15)./298.15; t [ grd.C ] - temperatura aer uscat intre -60 i 3500 grd.C, iar c(1)
c(11) sunt din matricea
c=[ 1.719821446815703e-005 -1.199095869708897e-003 ...
3.632290221385858e-002 -6.290211075929425e-001 ...
6.925446052936455e+000 -5.155082930952310e+001 ...
2.760275787828875e+002 -1.165824795985732e+003 ...
4.293560971424084e+003

5.102667276559834e+003 ...

-8.461227531949597e+003];

Entalpia specific masic a dioxidului de carbon (CO2 - gaz), hm [kJ/kg], este:


hm=hmol / Mmol,
unde: Mmol = 44.01 [kg/kmol] este masa molar.

Entalpia specific volumic a dioxidului de carbon (CO2 - gaz), hv [kJ/m3], este:


hv=hmol / Vmol
unde: Vmol = 22.414 [ m3 / kmol ] este volumul molar normal.
Pentru calculul entalpiilor specifice de mai sus se utilizeaz funcia hco2, prezentat mai
jos, cu care se mai poate calcula i exponentul adiabatic.
function [hm,hv,hmol]=hco2(t)
% function [hm,hv,hmol]=hco2(t)
% Entalpia specifica masica, volumica si molare reale,
% a CO2 gaz functie de temperatura, dupa John Wiley & Sons
% hm [ kJ/kg ] - entalpia specifica masica

3- 4

% hv [ kJ/m^3] - entalpia specifica volumica


% hmol [kJ/kmol] - entalpia specifica molara
%t

[ grd. C ] - temperatura > -60 C si < 3500 C

% Mmol [ kg/kmol ] - masa molara;


% Vmol [ m^3/kmol ] - volumul molar
Mmol=44.01; a=(t+273.15)./298.15; Vmol=22.414; h298_15=-393.78e+3;

c=[ 1.719821446815703e-005 -1.199095869708897e-003 ...


3.632290221385858e-002 -6.290211075929425e-001 ...
6.925446052936455e+000 -5.155082930952310e+001 ...
2.760275787828875e+002 -1.165824795985732e+003 ...
4.293560971424084e+003

5.102667276559834e+003 ...

-8.461227531949597e+003];
hmol=c(1).*a.^10+c(2).*a.^9+c(3).*a.^8+c(4).*a.^7+ ...
c(5).*a.^6+c(6).*a.^5+c(7).*a.^4+c(8).*a.^3+ ...
c(9).*a.^2+c(10).*a+c(11);
hm=hmol./Mmol;
hv=hmol./Vmol;

Entalpia specific a dioxidului (bioxidului) de sulf (SO2 - gaz)


Entalpiile specifice masice, volumice i molare ale dioxidului de sulf (SO2 - gaz) funcie

de temperatur, au la baz sursele citate anterior.

Entalpia specific molar a dioxidului de sulf (SO2 - gaz), hmol [kJ/kmol], este:

hmol = c(1) a 10 + c(2) a 9 + c(3) a 8 + c(4) a 7 + c(5) a 6 + c(6) a 5 +


c(7) a 4 + c(8) a 3 + c(9) a 2 + c(10) a + c(11) ,
unde: a=(t+273.15)./298.15; t [ grd.C ] - temperatura aer uscat intre -60 i 3500 grd.C, iar c(1)
c(11) sunt din matricea
c=[ 1.303409746036222e-004 -9.243737677197950e-003 ...
2.853384968508616e-001 -5.032194974450372e+000 ...
5.596301655034857e+001 -4.088213756689649e+002 ...
1.983080752517074e+003 -6.317451130989672e+003 ...
1.314290456638497e+004 -1.703419111258163e+003 ...
-6.747106467187737e+003];

3- 5

Entalpia specific masic a dioxidului de sulf (SO2 - gaz), hm [kJ/kg], este:


hm=hmol / Mmol,
unde: Mmol = 64.063 [kg/kmol] este masa molar.

Entalpia specific volumic a dioxidului de sulf (SO2 - gaz), hv [kJ/m3], este:


hv=hmol / Vmol
unde: Vmol = 22.414 [ m3 / kmol ] este volumul molar normal.
Pentru calculul entalpiilor specifice de mai sus se utilizeaz funcia hso2, prezentat mai
jos, cu care se mai poate calcula i exponentul adiabatic.
function [hm,hv,hmol]=hso2(t)
% function [hm,hv,hmol]=hso2(t)
% Entalpia specifica masica, volumica si molare reale,
% a SO2 gaz functie de temperatura, dupa Hayhurst & Reid
% hm [ kJ/kg ] - entalpia specifica masica
% hv [ kJ/m^3] - entalpia specifica volumica
% hmol [kJ/kmol] - entalpia specifica molara
%t

[ grd. C ] - temperatura > -60 C si < 3500 C

% Mmol [ kg/kmol ] - masa molara;


% Vmol [ m^3/kmol ] - volumul molar
Mmol=64.063; a=(t+273.15)./298.15; Vmol=22.414; h298_15=-297.1e+3;

c=[ 1.303409746036222e-004 -9.243737677197950e-003 ...


2.853384968508616e-001 -5.032194974450372e+000 ...
5.596301655034857e+001 -4.088213756689649e+002 ...
1.983080752517074e+003 -6.317451130989672e+003 ...
1.314290456638497e+004 -1.703419111258163e+003 ...
-6.747106467187737e+003];
hmol=c(1).*a.^10+c(2).*a.^9+c(3).*a.^8+c(4).*a.^7+ ...
c(5).*a.^6+c(6).*a.^5+c(7).*a.^4+c(8).*a.^3+ ...
c(9).*a.^2+c(10).*a+c(11);
hm=hmol./Mmol;
hv=hmol./Vmol;

3- 6

Entalpia specific a azotului molecular (N2 - gaz)


Entalpiile specifice masice, volumice i molare ale azotului molecular (N2 - gaz) funcie

de temperatur, au la baz sursele citate anterior.

Entalpia specific molar a azotului molecular (N2 - gaz), hmol [kJ/kmol], este:

hmol = c(1) a 10 + c(2) a 9 + c(3) a 8 + c(4) a 7 + c(5) a 6 + c(6) a 5 +


c(7) a 4 + c(8) a 3 + c(9) a 2 + c(10) a + c(11) ,
unde: a=(t+273.15)./298.15; t [ grd.C ] - temperatura aer uscat intre -60 i 3500 grd.C, iar c(1)
c(11) sunt din matricea
c=[ 1.299287406981371e-005 -8.442324716723984e-004 ...
2.301316055019250e-002 -3.358953900382461e-001 ...
2.706717730768992e+000 -9.786048920487856e+000 ...
-1.516658207208790e+001

2.710238925206880e+002 ...

-6.775993248898731e+002

9.314346036487772e+003 ...

-8.883786267805242e+003];

Entalpia specific masic a azotului molecular (N2 - gaz), hm [kJ/kg], este:


hm=hmol / Mmol,
unde: Mmol = 28.013 [kg/kmol] este masa molar.

Entalpia specific volumic a azotului molecular (N2 - gaz), hv [kJ/m3], este:


hv=hmol / Vmol
unde: Vmol = 22.414 [ m3 / kmol ] este volumul molar normal.
Pentru calculul entalpiilor specifice de mai sus se utilizeaz funcia hn2, prezentat mai
jos, cu care se mai poate calcula i exponentul adiabatic.
function [hm,hv,hmol]=hn2(t)
% function [hm,hv,hmol]=hn2(t)
% Entalpia specifica masica, volumica si molare reale,
% a N2 gaz functie de temperatura, dupa John Wiley & Sons
% hm [ kJ/kg ] - entalpia specifica masica
% hv [ kJ/m^3] - entalpia specifica volumica
% hmol [kJ/kmol] - entalpia specifica molara
%t

[ grd. C ] - temperatura > -60 C si < 3500 C

% Mmol [ kg/kmol ] - masa molara;


% Vmol [ m^3/kmol ] - volumul molar
Mmol=28.013; a=(t+273.15)./298.15; Vmol=22.414; h298_15=0;u298_2=220.8;
3- 7

c=[ 1.299287406981371e-005 -8.442324716723984e-004 ...


2.301316055019250e-002 -3.358953900382461e-001 ...
2.706717730768992e+000 -9.786048920487856e+000 ...
-1.516658207208790e+001

2.710238925206880e+002 ...

-6.775993248898731e+002

9.314346036487772e+003 ...

-8.883786267805242e+003];
hmol=c(1).*a.^10+c(2).*a.^9+c(3).*a.^8+c(4).*a.^7+ ...
c(5).*a.^6+c(6).*a.^5+c(7).*a.^4+c(8).*a.^3+ ...
c(9).*a.^2+c(10).*a+c(11);
hm=hmol./Mmol;
hv=hmol./Vmol;

Entalpia specific a oxigenului molecular (O2 - gaz)


Entalpiile specifice masice, volumice i molare ale oxigenului molecular (O2 - gaz)

funcie de temperatur, au la baz sursele citate anterior.

Entalpia specific molar a oxigenului molecular (O2 - gaz), hmol [kJ/kmol], este:

hmol = c(1) a 10 + c(2) a 9 + c(3) a 8 + c(4) a 7 + c(5) a 6 + c(6) a 5 +


c(7) a 4 + c(8) a 3 + c(9) a 2 + c(10) a + c(11) ,
unde: a=(t+273.15)./298.15; t [ grd.C ] - temperatura aer uscat intre -60 i 3500 grd.C, iar c(1)
c(11) sunt din matricea
c=[-2.705687132149552e-005

1.969665264119102e-003 ...

-6.259470758033785e-002

1.138693789400436e+000 ...

-1.304771162943224e+001

9.733781758754470e+001 ...

-4.688390667787277e+002

1.369939896451602e+003 ...

-1.862926874744909e+003

9.834531574279602e+003 ...

-8.958490830594783e+003];

Entalpia specific masic a oxigenului molecular (O2 - gaz), hm [kJ/kg], este:


hm=hmol / Mmol,
unde: Mmol = 31.999 [kg/kmol] este masa molar.

Entalpia specific volumic a oxigenului molecular (O2 - gaz), hv [kJ/m3], este:


hv=hmol / Vmol
unde: Vmol = 22.414 [ m3 / kmol ] este volumul molar normal.

3- 8

Pentru calculul entalpiilor specifice de mai sus se utilizeaz funcia ho2, prezentat mai
jos, cu care se mai poate calcula i exponentul adiabatic.
function [hm,hv,hmol]=ho2(t)
% function [hm,hv,hmol]=ho2(t)
% Entalpia specifica masica, volumica si molare reale,
% a O2 gaz functie de temperatura, dupa John Wiley & Sons
% hm [ kJ/kg ] - entalpia specifica masica
% hv [ kJ/m^3] - entalpia specifica volumica
% hmol [kJ/kmol] - entalpia specifica molara
%t

[ grd. C ] - temperatura > -60 C si < 3500 C

% Mmol [ kg/kmol ] - masa molara;


% Vmol [ m^3/kmol ] - volumul molar
Mmol=31.999; a=(t+273.15)./298.15; Vmol=22.414; h298_2=0;

c=[-2.705687132149552e-005

1.969665264119102e-003 ...

-6.259470758033785e-002

1.138693789400436e+000 ...

-1.304771162943224e+001

9.733781758754470e+001 ...

-4.688390667787277e+002

1.369939896451602e+003 ...

-1.862926874744909e+003

9.834531574279602e+003 ...

-8.958490830594783e+003];
hmol=c(1).*a.^10+c(2).*a.^9+c(3).*a.^8+c(4).*a.^7+ ...
c(5).*a.^6+c(6).*a.^5+c(7).*a.^4+c(8).*a.^3+ ...
c(9).*a.^2+c(10).*a+c(11);
hm=hmol./Mmol;
hv=hmol./Vmol;

Entalpia specific a argonului (Ar - gaz)


Entalpiile specifice masice, volumice i molare ale argonului (Ar - gaz) funcie de

temperatur, au la baz sursele citate anterior.

Entalpia specific molar a argonului (Ar - gaz), hmol [kJ/kmol], este:

hmol = c(1) a 10 + c(2) a 9 + c(3) a 8 + c(4) a 7 + c(5) a 6 + c(6) a 5 +


c(7) a 4 + c(8) a 3 + c(9) a 2 + c(10) a + c(11) ,

3- 9

unde: a=(t+273.15)./298.15; t [ grd.C ] - temperatura aer uscat intre -60 i 3500 grd.C, iar c(1)
c(11) sunt din matricea
c=[ 1.819246031281523e-017 -1.202251742165319e-015 ...
3.402607569137124e-014 -5.402953427001546e-013 ...
5.299711713001987e-012 -3.333268903783052e-011 ...
1.350719949482864e-010 -3.449493373102782e-010 ...
5.259121872370047e-010

6.201519999999571e+003 ...

-6.201311999999858e+003];

Entalpia specific masic a argonului (Ar - gaz), hm [kJ/kg], este:


hm=hmol / Mmol,
unde: Mmol = 39.948 [kg/kmol] este masa molar.

Entalpia specific volumic a oxigenului molecular (O2 - gaz), hv [kJ/m3], este:


hv=hmol / Vmol
unde: Vmol = 22.414 [ m3 / kmol ] este volumul molar normal.
Pentru calculul entalpiilor specifice de mai sus se utilizeaz funcia har, prezentat mai
jos, cu care se mai poate calcula i exponentul adiabatic.
function [hm,hv,hmol]=har(t)
% function [hm,hv,hmol]=har(t)
% Entalpia specifica masica, volumica si molare reale,
% a Ar gaz functie de temperatura, dupa Hayhurst & Reid
% hm [ kJ/kg ] - entalpia specifica masica
% hv [ kJ/m^3] - entalpia specifica volumica
% hmol [kJ/kmol] - entalpia specifica molara
%t

[ grd. C ] - temperatura > -60 C si < 3500 C

% Mmol [ kg/kmol ] - masa molara;


% Vmol [ m^3/kmol ] - volumul molar
Mmol=39.948;a=(t+273.15)./298.15;Vmol=22.414; h298_15=0;
c=[ 1.819246031281523e-017 -1.202251742165319e-015 ...
3.402607569137124e-014 -5.402953427001546e-013 ...
5.299711713001987e-012 -3.333268903783052e-011 ...
1.350719949482864e-010 -3.449493373102782e-010 ...
5.259121872370047e-010

6.201519999999571e+003 ...

-6.201311999999858e+003];

3 - 10

hmol=c(1).*a.^10+c(2).*a.^9+c(3).*a.^8+c(4).*a.^7+ ...
c(5).*a.^6+c(6).*a.^5+c(7).*a.^4+c(8).*a.^3+ ...
c(9).*a.^2+c(10).*a+c(11);
hm=hmol./Mmol;
hv=hmol./Vmol;

Entalpia specific a aerului umed


Pentru calculul entalpiei specifice a aerului umed necesar arderii este necesar cunoaterea

volumului real de aer uscat necesar arderii, Vraus [m3/kg] i a volumului real de umiditate
(vapori de H2O, gaz), VrH2Oa [m3/kg], n volumul real de aer umed necesar arderii, ale cror
clduri specifice au fost determinate anterior.

Masa molar a aerului umed, Mmolaum [ kg/kmol ], este:


Mmolaum = Mmolaus

Vraus
VrH 2Oa
+ MmolH 2Oa
,
Vraum
Vraum

unde: Mmolaus =28.967 [kg/kmol] este masa molar a aerului uscat; MmolH2Oa =18.015
[kg/kmol] este masa molar a vaporilor de ap (H2O gaz); Vraus [m3/kg] volumul real de aer
uscat necesar arderii; VrH2Oa [m3/kg] volumul real de vapori de ap (H2O gaz) introdui cu
aerul necesar arderii; Vraum=Vraus+VrH2Oa [m3/kg] volumul real de aer umed necesar arderii.

Entalpia specific volumic a aerului umed, hv [ kJ/m3 ], este:


hv = hvaus

Vraus
VrH 2Oa
+ hvH 2Oa
,
Vraum
Vraum

unde n plus: hvaus [ kg/m3 ] este entalpia specific volumic a aerului uscat; hvH2Oa [ kg/m3 ]
este entalpia specific volumic a vaporilor de ap (H2O gaz) introdui cu aerul necesar arderii.

Entalpia specific molar a aerului umed, hmol [ kJ/kmol ], este:


hmol = hv Vmol ,
unde: Vmol = 22.414 [ m3 / kmol ] este volumul molar normal.

Entalpia specific masic a aerului umed, hm [ kJ/kg ], este:


hm =

hmol
Mmolaum

Calculul este prezentat n funcia haerumt, redat mai jos.


function [hm,hv,hmol]=haerumt(t,Vraus,VrH2Oa)
% function [hm,hmol]=haerumt(t)
% Entalpie aer umed necesar arderii combustibililor lichizi si solizi

3 - 11

% hm [ kJ/kg ] - entalpia masica aer uscat, p0=0.1 MPa;


% hv [ kJ/m^3] - entalpia specifica volumica aer uscat, p0=0.1 MPa;
% hmol [ kJ/Kmol ] - entalpia molara aer uscat, p0=0.1 MPa;
% t [ grd.C ] - temperatura aer uscat intre -180 - 3500 gr.C;
% Vraus [m^3/kg] - volumul real de aer uscat necesar arderii
% VrH2Oa [m^3/kg] - volumul real de umiditate (vapori de H2O) in volumul real de aer
umed necesar arderii
Mmolaus=28.967; MmolH2Oa=18.015; Vmol=22.414; Vraum=Vraus+VrH2Oa;
Mmolaum=Mmolaus*Vraus/Vraum+MmolH2Oa*VrH2Oa/Vraum;
[hmaus,hvaus,hmolaus]=haert(t);
[hmH2Oa,hvH2Oa,hmolH2Oa]=hh2o(t);
hv=hvaus*Vraus/Vraum+hvH2Oa*VrH2Oa/Vraum;
hmol=hv*Vmol;
hm=hmol/Mmolaum;

Entalpia specific a gazelor rezultate din ardere


Pentru calculul entalpiei specifice a aerului umed necesar arderii este necesar cunoaterea

volumului real de bioxid de carbon-CO2 rezultat din ardere si introdus cu aerul necesar arderii,
VrCO2 [m3/kg], a volumului real de bioxid de sulf-SO2 rezultat din ardere VrSO2 [m3/kg], a
volumului real de umiditate (vapori de H2O, gaz), VrH2Oa [m3/kg], n volumul real de aer umed
necesar arderii n volumul real de aer umed necesar arderii, a volumului real de azot - N2
introdus si rezultat din ardere VrN2 [m3/kg] , a volumului real de oxigen ramas in gazele de
ardere VrO2 [m3/kg] i volumul de argon introdus cu aerul necesar arderii, VrAr

[m3/kg], ale

cror clduri specifice au fost determinate anterior.

Volumul real al gazelor umede rezultate din ardere, Vrgum [ m3/kg ], este:
Vrgum = VrCO 2 + VrSO 2 + VrN 2 + VrO 2 + VrH 2Oa + VrAr ,
unde: VrCO2 [ m3/kg ] este volumul real de dioxid (bioxid) de carbon, CO2, rezultat din ardere i
introdus cu aerul necesar arderii; VrSO2 [ m3/kg ] este volumul real (egal cu cel teoretic) de
dioxid (bioxid) de sulf, SO2, rezultat din ardere; VrN2 [ m3/kg ] este volumul real de azot, N2,
rezultat din ardere i introdus cu aerul necesar arderii; VrO2 [ m3/kg ] este volumul real de oxigen
molecular, O2, rmas n gazele de ardere; VrH2Oa [ m3/kg ] este volumul real de vapori de ap,
H2O, n volumul real de gaze, rezultat din ardere i introdus cu aerul necesar arderii; VrAr [ m3/kg
] este volumul real de argon, Ar, introdus cu aerul necesar arderii.

3 - 12

Masa molar a gazelor umede rezultate din ardere, Mmolgum [ kg/kmol ], este:
VrCO 2
VrSO 2
VrN 2
+ MmolSO 2
+ MmolN 2
+
Vrgum
Vrgum
Vrgum
VrO 2
VrH 2Oa
VrAr
MmolO 2
+ MmolH 2Oa
+ MmolAr
,
Vrgum
Vrgum
Vrgum

Mmolgum = MmolCO 2

unde: MmolCO2 = 44.01 [kg/kmol] este masa molar a bioxidului de carbon, CO2; MmolSO2 =
64.063 [kg/kmol] este masa molar a bioxidului de sulf, SO2; MmolN2 = 28.013 [kg/kmol] este
masa molar a azotului, N2; MmolO2 = 31.999 [kg/kmol] este masa molar a oxigenului, O2;
MmolH2Oa =18.015 [kg/kmol] este masa molar a vaporilor de ap (H2O gaz); MmolAr =
32.066 [kg/kmol] este masa molar a argonului, Ar.

Entalpia specific volumic a gazelor umede rezultate din ardere, hv [ kJ/m3 ], este:
VrCO 2
VrSO 2
VrN 2
+ hvSO 2
+ hvN 2
+
Vrgum
Vrgum
Vrgum
VrO 2
VrH 2Oa
VrAr
hvO 2
+ hvH 2Oa
+ hvAr
,
Vrgum
Vrgum
Vrgum

hv = hvCO 2

unde: hvCO2 [ kJ / m3 ] este entalpia specific volumic a bioxidului de carbon, CO2; hvSO2 [ kJ
/ m3 ] este entalpia specific volumic a bioxidului de sulf, SO2; hvN2 [ kJ / m3 ] este entalpia
specific volumic a azotului, N2 hvO2 [ kJ / m3 ] este entalpia specific volumic a oxigenului,
O2; hvH2Oa [ kJ / m3 ] este entalpia specific volumic a vaporilor de ap (H2O gaz); hvAr [kJ
/ m3 ] este entalpia specific volumic a argonului, Ar.

Entalpia specific molar a gazelor umede rezultate din ardere, hmol [ kJ/kmol ], este:
hmol = hv Vmol ,
unde: Vmol = 22.414 [ m3 / kmol ] este volumul molar normal.

Entalpia specific masic a gazelor umede rezultate din ardere, hm [ kJ/kg ], este:
hm =

hmol
Mmolgum

Calculul este prezentat n funcia hgazerumt, redat mai jos.


function [cp,cpv,cpmol,cv,cvmol]=hgazeumt(t,VrCO2,VrSO2,VrN2,VrO2,VrH2Oa,VrAr)
% function [cp,cpv,cpmol,cv,cvmol]=hgazeumt(t,VrCO2,VtSO2,VrN2,VrO2,VrH2Oa,VrAr)
% Entalpia gazelor rezultate din arderea combustibililor lichizi si solizi functie de temperatura
% hm [ kJ/kg ] - entalpia specifica masica gaze, p0=0.1 MPa;
% hv [ kJ/m^3] - entalpia specifica volumica gaze, p0=0.1 MPa;

3 - 13

% hmol [ kJ/Kmol ] - entalpia specifica molara gaze, p0=0.1 MPa;


% t [ grd.C ] - temperatura aer uscat intre -180 - 3500 gr.C.
% VrCO2 [m^3/kg] - Volumul real de bioxid de carbon-CO2 rezultat din ardere si introdus cu
aerul necesar arderii
% VrSO2 [m^3/kg] - Volumul real (=teoretic) de bioxid de sulf-SO2 rezultat din ardere
% VrN2 [m^3/kg] - Volumul real de azot - N2 introdus si rezultat din ardere
% VrO2 [m^3/kg] - Volumul real de oxigen ramas in gazele de ardere
% VrH2Oa [m^3/kg] - Volumul real de umiditate (H2O - gaz) in volumul real de gaze,introdus si
rezultat din ardere
% VrAr [m^3/kg] - Volumul de argon -Ar introdus cu aerul necesar arderii
Mmolaus=28.967; MmolH2Oa=18.015; Vmol=22.414; R=8314.3;
MmolCO2=44.01; RCO2=0.188921;
MmolSO2=64.063; RSO2 =0.129785967; MmolN2=28.013; RN2=0.2968;
MmolO2=31.999; RO2=0.25984;

MmolAr=32.066; RAr=0.20815;

Vrgum=VrCO2+VrSO2+VrN2+VrO2+VrH2Oa+VrAr;
Mmolgum = MmolCO2*VrCO2/Vrgum+MmolSO2*VrSO2/Vrgum+MmolN2*VrN2/Vrgum+ ...
MmolO2*VrO2/Vrgum+MmolH2Oa*VrH2Oa/Vrgum+MmolAr*VrAr/Vrgum;
[hm,hv,hmol]=hco2(t);
[hm,hv,hmol]=hso2(t);
[hm,hv,hmol]=hn2(t);
[hm,hv,hmol]=ho2(t);
[hmH2Oa,hvH2Oa,hmolH2Oa]=hh2o(t);
[hm,hv,hmol]=har(t);
hv = hvCO2*VrCO2/Vrgum+hvSO2*VrSO2/Vrgum+hvmN2*VrN2/Vrgum+ ...
hvO2*VrO2/Vrgum+hvH2Oa*VrH2Oa/Vrgum+hvAr*VrAr/Vrgum;
hmol=hv*Vmol; hm=hmol/Mmolgum;

3 - 14