Sunteți pe pagina 1din 112

Lucrarea cQP~i~de ,tra~rea.

pompelordevehiculare a lichidelor, sub aspeotul alegerii, explo rtrii, intreinerii i rcparlirii lor, acestea fiind o categorie de maini utilizate in aproape toan ramurile de activltate economicll., fie pentru diverse ser'ficii-alimentri Cu ap. desecri, inrervenii la stingerea incendiilor - fie integrate in procese tehnologice industriale complexe. Constituie un indrumar necesar pentru cunoaterea specificului tuturor categuriilor de pompe (pompe centrifuge. pompe axiale, pompe vclumicc Cu micare alternativa. i rotitoare, pompe autoaspiratoare etc.). Pentru fiecare tip de pomp sint date curbele caracteristice si rxnr.' .'" . grafice ale parametrilor funcionall pe care-i poate realiza pompa !";",ee"1<1, dind posibilit are " '0 cunoate limitele de utilizare corect a acesteia in sensul exploatrii raionale i totodat economice a instalaie! hidruulice pe care aceasta deservete. Sint tratate atit elementele con. structbe esenrate (in mare parte tipizate] ale fiecrei categorii de pompe, cit i metodele de detcrminare a parametrilor funcionali ai pompelor fi!1;'dim~a de pomparc, iuluuea de a.:-iplr~l.r" ir::l1ti:l:r';;"c::ergct:(.a neta ia. a-prruic .:\SPH, care reprezint factorul care impune condiia Iinut., de funcionare a pornpei in afara zonei de C(\',it(\:~ etc.}. Sint date noiuni de cxploatare, ntreinere i reparare corect a pompelor, avind ca. cfc.~: respectarea Cu rigurozitate a indicaiilor prevzute de construotor in cartea pornpei. Lucrarea se adreseaz tehnicienilor i inginerilor din industrie i agricultur. personalului care exploateaz pompe, putind fi folosit i de ctre studenii din fncultile tehnice.

C up r

n su

,~ \ ~ .~ . ","-~,
t

}. 1. Xotiuni fundamentale despre pompe. . r. Rolul f)f;mne i:~ i:;,,:~~l;l~iL: -' _. ;:~: (la~ifi~are pornpelor . " Principii de funcionare a pompelor " 1.3.1. Funcionarea pompei centrifuge ~ 1.3.2. Efortul axial . \.3.3. Turaia specific . I l.3.i. Legea similitudinii : .. : .. ,,1.3 ..5. Funcionarea pompe! axiale [elicoidale) 1.3.6. Funcionarea pompelor '10lumice 1.3.6.1. Pompe volumice cu . micare alternatiilI. 1.3.6.2. Pompe volumice Cu micare rofitoare ! _~ Fn nctionarca ", pompelor . . . autoaspiratoare autoaspiratoare Cu canal lateral ~ 1.3.7.2. Pompe de vid cu inel de lichid 1.3.7.3. Pompe periferiale 1.3.7.i. Pompe autoaspiratoare cu bazin ,.. I.i. Curbe caracteristice .... 1.4.1. Curbe caracteristice la pompele centrifuge . l.i.2. Curbe caracteristice la pompele axiale .oi.3. Curbe caracteristice la pompele volumice I.-!.~. Curbe caracteristice la pompele cu canal lateral ~ l.i.5. Curbe caracteristice la pompele de vid cu inel de lichid >1: 1.5. Elemente constructive .... , 1.5.1. Elemente constructive la pompele centrifuge x 1..5.2. Elemente constructive la pompele axiale 1.5.3. Elemente constructive la pompele volumice 1.5.3.1. Pompe volumice cu micare alternativ 1.3.7.1. Pompe

1.5..1.2. Pompe 1.5.i.

',olumice

cu oli 61 6\ 63

JIl1SI.~.1ft.: r0lltOarC

10 10 13 17 18 19

Elemente constructive la pompele autoaspiratoare 1..5.4.1. Pompe autoaspiratoare cu canal lateral 1..5.1.2. Pompe de ',id cu inel de lichid in instalatii . caracteristicilor instalaiei

2. Utilizarea pompelor 2.1. Determinarea 2.1.1. Noiuni

67 67 67

20
21

fundamentale de hidrodinamic

2.2. Alegerea

22
30 30 31 33 ,1'1 35 36

"'N ~
-.!:: (r
Controlul Hedactor: Coperta: tiinific; Ing. Arh. Conf. dr. ing. GHEORGHE ZIDARU VICTORIA VALERIU VALENTIN POPESCU M()RRESCU Tehnoredactor:

;0

pompei i acordarea curbelor caracteristice cu cerinele instalaiei 2.2. 1. Parametrii Iuncionali ai pompelor ~.2. 1. 1. Debitul pompat (] .... 2.2.1.2. nlimea de pompare H 2.2.1.3. nlimea de aspiraie a pompei 2.2.1.4. Cavitaia ......... 2.2. 1..5. Caracteristica N PSH. 2.2.1.6. Greutatea specific a Iichidului 2.2.1. 7. Viscozitatea lichidului. 2.2.1.8. Putere. Randament . 2.2.1.9. Viteza de antrenare .. 2.2.1. 10. Valoarea pH . 2.3. Relaii intre furnizor i beneficiar 2.3.1. Garaniile furnizorului .. intretinerea pompei In instalaie 3.1. Montarea pompei in instalaie 3.1.1. Indicaii privind aezarea pe fundaie 3.1.2. Indicaii privind centrarea agregatelor de pornpare 3.1.3. Indicaii privind poziia i racordarea conductelor 3.1.3.1. Conducta de aspiraie 3.1..1.2. Conducta de refulare Exploatarea i

71
79

~o

80 83 83
84 96 97 103 10i 105 107 112

W " ~,,~: ....

.~.
O

VIAN

Bun de tiar: 25.09.1981 Coli de tiPar H,25 C.Z. 621.65/68


executat sub comanda nr. :67 la fntreprlnderea poligraficA .13 Decembrie 1818" str. Grlgore Alexandrescu nr. 89-:17 BucuretI. Republlc3 Socialista Romn!a Tiparul

15
47

\17 117 118 119 121 122 124

53 56 56

\./

6
3.l.i. Indicaii privind maina de antrenare 3.1. Punerea n funciune, supravegherea i ntreinerea n perioada de ezploatare 3.2.1. Supravegherea n timpul funcionrii . 3.2.2. Deraniarnentc funcionale i
;.2 . .1. ntreinerea 3.2.3.1. t"ng("r~a

CUPRINSUL'

1. Noiuni
"i.
135 li3
J-1.)

fundamentale

despre pompe

3.2.3.2. Etan~rea '" . " .. " 3.2.3.3. Cuplajul ........ Repararea pompelor . i.~. Repararea pornpelor centrifuge, of._. Repararea pompe1or cu piston L3. Organizarea reparaiei pompetor 1.i. Reguli de tehnica securitii
mHr'!di

171 188

195 195 20.~ 216


"".!!Q

158

159

1 ................... Anexa II
Anexa

220
. 227

1.1. Rolul pompei in instalaie


~ Pompa este o main care transform energia mecanic, primit de la o surs de antrenare, n energie hidraulic. Astfel, energia transmis lichid ului poate fi utilizat potrivit 'scopului dorit - alimentare cu ap, transport hidraulic, acionare hidraulic etc. Deoarece pompele snt destinate, mai ales, transportului de lichide la distane i nivele 'diferite, utilizarea lor s-a im'pu~ aproape pretuti~deni u~~e. s-a ivit.~ec~sitate~ unuiastfe! -q,e 'transp?rt. In l!ldustrl~iPO!ll.pele ~nt ut}1izte~~lJloclt n ~lver~ pr~~se.tebn?logice, vehiculnd o mare varietate de lichide, 'sau n scopun auxiliare pentru alimentri cu ap industrial i potabil. In agricultur, pompele ~utilize3.z nsisteinele de irigaii i desecri, n' sistemele de alimentare cu ap a Iocalitilor rurale, a fermelor, sau direct n procesul de producie prin ataarealor la diverse maini agricole, cum sim LcI<.: de combaterea dUJltorilor. . - -'Deoarete ttaIiSj>'Ortlil unui ~~~id cu poh1~~l r piest}>'~fte"o'~ontinuitate a curgerii Intre 'sursa 'de alimentare i locul (kversrii,aceasta.~lti se poate realiza dect tiitr-o' instalaie hidraul.ic~,'0 astfel' de Instalaie este

n,bi'ograj' ........................

232

'ajutorul

. "':;

"';

~i

rI

~:;tt:i~~'~~~ :;j~~td~i~~~~ ...... '. . ''''I;r,~.:::::'z' =' :::':=:"~'q-',:, i bineneles pompa, ca element principal. Conductele au rolul de a face legtura intre pomp i sursa de aspiraie i locul de refulare a lichidului. Din aceste motive. conducta care se racordeaz la' rezervorul de aspiraie se numete "conduct de aspiraie" i, nmod analog, cea care unete tuul de refulare al pompei cu rezervorul de refulare, "conduct de refulare". .' In fig. 1.1 este reprezentat schema unei instalaii .hidraulice simple, in circuit deschis. Instalaia se compune din urmtoarele ele-. mente: sorbul S, montat la captul Fig. 1.1. Instala ie in circuit deschis. conductei deaspiraie CA, scufundat n lichid, pompa P, acionat de motorul electric EM, robinetul de reglare R i conducta de refulare CR. Ca aparate de msur snt ataa te: un manovacuurnmetru M V, amplasa t pe cond ucta de aspiraie, i un manometru M, montat pe conducta de refulare a pompei.

NOTIUNI FUNOAlIENTALE DESPRE POllPE

CL. IF"ICAREA POlIPELOR S

Manovacuummetrul servete la msurarea depresiunii din conducta de aspiraie, iar manometrul indic presiunea de refulare la reirea lichidului din pomp~Jtln unele situa ii, manovacuummet ul poate indica i suprapresiune n aspiraie, cnd nivelul ichidului din rezervorul de aspiraie este mai ridicat decit axa pompei cu o anumit nlime geodetic, sau cind se aspir din spatii aflate la presiuni mai mari decit presiunea atmosferic. Robinetul R servete pentru reglarea debitului pomp-i n funcie U..;consumator. Distanele snt cotatecu urmtoarele settffilfic;ai: Hg,t este nlimea gcodetic de aspiraie i reprezint distana pe vertical dintre nive1ullichidului din rezervorul de aspiraie i axa rotorului pompei; H,n nlimea geodetic de refulare i reprezint distana pe vertical dintre axa rotorului pompei i axa conductei orizontale de refulare; HIII4I. >', nlimea geodetic total, care este egal cu H"A H,n. ~f. 1.1 suprafeele lichidului din bazinul de aspiraie idfu cel .de refulare se.gsesc sub influena presiunii atmosferice. iar rezerVoarele'nu comunic fntre' ele, 'astfel c, pentru acest gen de ~talaii, s-a adoptat denumirea de instalaie n circuit deschis. .Prin analogie, se' .consider instalaie tn circuit,nchis, aceea la care rezervoarele de aspiraie .iz:efJlll'fl:.tnt'puse in comunicai~, iar lichidul poate fi recirculat, exemplu: instalalu' q.e.rcire. , Prin ..urmare, p:>mpaest~ unelement absolut indispensabilhir::QJiristaIaie hi~ulic, ~ar energia pe care o tra~mit~ lic:hidul!li .se ma)llfest prin Circulaia acestuia in conducte, Ia o anumit presiune. Astfel, ntr-o instalaie, pompa ndeplinete urmtoarele atr~u,lii. principale: ._ , _ .'..:": - de transvazare, atunci cind lichidul este deplast 'e l.l"sursade alimentare pn la consumator; . . . '._1 .... , - de recirculare, atunci cnd o cantitate limitat de lichid este vehiculat in circuit inchis;",,, - de acionare, n cazul n care energia de presiune a lichidului este folosit pentru producerea i amplificarea forelor. .... ' , ";,' .r' " . Din aceste atribuii decurg i condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc, din p.unct de vedere hidraulic, pompa amplasat ntr-o instalaie, condiii care un un asigurarea etrilor ener etici necesari: debi .,... . Carac errs ICIe lichidului Ve ICU n ms a le etermin tipul conat structiv al pompei i impun alegerea corect i adecvat a dimensiunilor acesteia. ) 1?eoare~e . diversitatea instalalilor hidraulice deservite de pom,e.e este practic nelimitat, datorit nenumratelor domenii de activitate in care acestea i gsesc aplicarea, pompa trebuie s posede anumite caliti valabile pentru orice tip de instalaie. Dintre acestea, principalele caliti sint: -Siurana n funcionare, Prin aceasta se inelege"c,.tn condiiile unei exploatri corecte, pompa trebuie s funcioneze nentrerupt o perioad -de timp acceptabil, pn la opririle necesare reviziilor. Aceast condiie tre:buie s fie bine analizat de ctre proiectantul instalaiei, la alegerea p:>mpel,. deoare~e se tie c, n cazul pompelor montate n instalaii tehnologice, opnrea accidental a ace~tora, datorit defectrii pompei, provoac pagube ca re intrec cu mult cheltiuala pentru cumprarea acesteia.

- Asigurarea parame~rilor hidraltli~i ~~licitai. ~rin .~ceasta se nelege c pompa trebuie s reahzeze. caractenst~clle "nommal.e .contrac.tate, care snt cele la care pompa va funciona ce~ mal mare part~ d.ll~timpul el de_exploatare. Este de dorit ca la valoarea nominal a caracteristicilor, pompa sa funcioneze cu un randament maxim!. realiz~du-se I?rin ac~~s!a o, e:,pl?atar~
1.,.~!!r:1.j\:l:;::~ din

punct de vcdcr:

":('.):'l:;)ol.lL.

Dur

111 .i-l1.(J.L~lL~~t:Xb~a. ;:'l~Uatl~

.t
~
e-e
$'

frecvente care cer ca pompele s funcl~)J1~~e ,Parametn hl.drau~lcl.diferit 1 la fat de cei norninali, ca de exemplu: vanau man ale nlv~lulUJde ltc~ld pe~te li~itele prevzute n bazinul de aspiraie; creterea rezlst~nelor hidraulicc n conducta de refulare, datorit nfundrilor sau depunerilor, te~peratura m .diului ambiant diferit de cea preconizat i nc multe altele. Ppn urma~e, po~pa trebuie s corespund i acestor. s~licitri suplimentare,. Iar funcienarea ei trebuie s fie elastic in cadrul limitelor garantate de UZlOaconstructoare. -, . "1 -lntreinere simpl, acces uor.. Prm aceasta ~~ mel~ge c op~r~ue de ntreinere care ~ efectueCl;Z t~p~ exploatm treb~l1es. se ~lez~ n la un numr ct mal redus de intervenii I la lIl;te.ryale de tt~.p CI.n,tal mar~. Accesul la interiorul pOlIlpei trebuie s ofere posibilitatea ve~if1cpll t~OCUIrii pieselor defecte pfin mneViri sinple;'Uor de realizat cu mijloace locale: i efectuate ntr-un timp 'cit mai scurt, de preferat fr demontarea pompel din instalaie., - ';;. .!." , ., '. .' . ; :;?~, . , .' Diversitatea foarte mare a situaiilor de .funcionare .3: pom.pelo~n ~stala ii impune desigur i ~Ite condiii de f~nclOnare, specifice tipului de instalaie, dar acestea vor fi tratate tn capitolele urmtoare. .~ ,
j,:-' ~

<'1""-'-i"-+":~-- ,

"

1.2. Clasificarea

" pompelor
.:

f'
~

~.

t
l,

t ~ i

,-

~ '"'

1
1

In stadiul actual ai dezvoltrii industriale, soluiile tehnic~ alese la proiectarea instalaiilor prevd utilizarea pompelor Ia transportul flUidelor.cu o mare diversitate de caracteristici. Acestea determin la rindul 10: n~c.~sltatea r~aIizrii unei game largi de construcii de pom~, ~~zate pe p~mclpll de. f~nclOnare adecvate pomprii fluidelor cu caracteristicile respective. D~. al~l~pare evident nevoia clasificrii diverselor tipuri de pompe p~ cat~go~l1dls~cte, care s contribuie astfel la o clarificare a denumirilor I noiunilor utilizate n domeniul acestor maini. -. . .. In acest sensvpompele slnt clasificate dup~ ~numlte criterii, acceptate la nivelul unor organisme .internaionale de ~peclallate, cum. este de exempl~ EUROPUMP, i folosite I~n ara noa~t~, fl.~ndlegiferate prin STAS 6868-7.) intitulat'; "Pompe pentru lichide. Clas.!flcare . .. , . In conformitate cu prevederile acestui standard, pompele .se clasific dup urmtoarele criterii principale: - criteriul principiului de funcionare; - criteriul constructiv; - criterii specifice. Dup criteriul funcional rezult urm~toarele categorii de pompe: tur>opompe, pompe volumice, pompe cu fluid motor, pompe electromagnetice i elevatoare hidraulice.

. __

._----_ _--..

,._- ......

......

10

NOTIUNI FUNDAlIESTALE DESPRE POMPE

I'RISCIPII

DE FUNCIONARE A POUPELOR

11

Dup criteriul constructiv sint: pompe centrifuge monoetajate i multietajate, pompe cu angrenaje, pompe cu piston, pompe curnembran, pompe cu rotor excentric. pompe cu canal lateral etc. . In limbajul folosit in practica curent se ntlnesc frecvent i alte clasificri, fcute dup criterii specifice. cum sint: criteriul destinaiei pompei, criteriul poziiei de funcionare. criteriul materialului din care sint confecionate prile udate de lichid i altele. n ara noastr a Iost elaborat STAS 7215-80. intitulat ,.Pompe Centrifuge. axiale i instalaii de pompare. Terminologie, simboluri i uniti de msur." Acesta stabilete noiunile de baz i reglementeaz denumirile din domeniul pompelor de vehiculare, Din cele relatate mai nainte rezult c. pentru evitarea confuziilor n relaiile tehnice sau chiar comerciale dintre mulimea divers a beneficiarilor i uzinele productoare de pompe. este absolut necesar nsuirea de ctre beneficiari a denurnirilor corecte ale pornpelor i utilizarea corespunztoare a acestora. .. . ... ';." .
1""1 ,~. ~ ~ " '" _
4, _.

, .
r
:Fig.' 1.2. Organe hidraulice centrifugl : la o pomp

r
.

=---S

!---=---

Fig. 1.3. sChema function&ll a pOmpei centrifuge:'

..

"'

1 - lotar; ., - .careasl.
0.

. 1.3.. Principii. de funci~"""re -a. pOl;l)pelor, ;(r~f')'l':;.,::.<.


. . .... JI..
.ti{ ..;.;:

;u.,tl....J;j.ii; .,,~~~~}#ijtt''7"

"Pentru exploatarea raional a unei maini sau a unui mecanism este recomandabil i necesar ca personalul de ..exploa.Jare-"s..P9d~.;r~llminim . de cunotine ~le~entare ~are s-i foloseascla ntel~~ere<~p.~~iP!Y.lui.de.fl.lnc: ionare a mamu resf.eCtive; acest .Jucruf:vala.bU;l~ntrl.:pompe.tn1tura posibilitatea efecturii unor manevre greite. sau, a unor .i.tI.treineri necorespunztoare. care ar putea provoca deranjaxnente .&Muru:tiqnar~Mmpei sau scoaterea ei din funciune. ., .. ...". "f'(' 'l~~H;,,~,v ... I!1 acest sens. n continuare. snt.p(~~atepr~ip'qJ,~; de,Ju~ti9nare pentru cele mai rspnditetipuri de p?mpe,,' .. I;. h;'~ :q191;; :... " L'.: 1.3.1. Funcionarea pompei centrifuge .: Se' poate' ,afirma fr ca ..grei c pot;npa centrifugeste cea'mairsptii'dit pomp rditt't :l:'t6ate.tipuriIe constructive existente n prezent fn lume~rDe1tfel.:ten~aql.ctuaJ pe plan' mondial este aceea de a utiliza astfel de pompe chiaifn'domenii fn care n mod' obinuit se folosesc pompe cu piston ,.sau ,pom~ !cuangrenje.TeSpectiv n domeniul debitelor relativ reduse i a presiunilor ridicate, :.,. ::. Aceast tendin se datorete atit simplitii constructive a pompei centrifuge. ct i cheltuielilor de exploatare mai reduse. Totodat. prin utilizarea motoarelor de antrenare cu turaii ridica,t!,!.s-a. 're~t s se obin valori ale presiunii de refulare careanterior 'nu puteau' fi obinute dect cu pompe cu piston. ., ... ~. ., . .,'J.'i; ;~::"~ . <" Elementele hidraulice principale ce alctuiesc o pomp centrifug sInt rotorul I carcasa pompei (fig. 1.2). Dup cum se poate observa din figur, n carcasa ? care ..are anUmite forme dimensionate prin calculele de proiectare. se gsete montat pe un arbore rotorul 1. alctuit din dou discuri $OIi. datizate ntre ele printr-un numr de palete a cror form este deasemenea determinat de proiectant. n funcie de caracteristicile hidraulice pe care trebuie s le realizeze pompa. .

. ~.

re

~I
"

Y' ..,

.F uncionare 'prdpriu~~~ a pompel are loc astfel: arborele fl!pl ~trena t de la o surs exterioar transmite ro~rului o micare de rotaie; orice particul de lichid care"~gsete n contact cu rotorul, va fi proiectat ctre periferiaacestuia; datorit forei 'centrifuge ..ce 'acioneaz asupra 'ei .' Paletele au rnJ111.d.p.~~~ .. ,'i.:,t.L.'.,.~::o.~~'f p ...i"l...articul~i.d~ lichid tnaa. fel..'i!1.ct!la. ieirea r I. din~~;l.):~~\'(l'~~P'~.~~~.lt~n~tI~ ca~ s p0;l.t~ f: t;.tnsfo~a~ , apoi meu..:rg~fGWito.~de ~li!.tQ {gi,ea din ~ ,.~Qde.lm~ld este colectat n caracasa pompei, ..iar de afci n continuare e::'Lc.; uirijat spre conducta' de refulare.' S-a realizat astfel o deplasare a particulei de lichid \ de la intrarea in rotor pn la orificiul de refulare al pompei.~ce1ai principiu este valabil i pentru o mas compact de lichid. care. sub .aciwrea aceleiai f<?recellrifuge .J>ar~u~g.etrai~c.t?rta. diptre. orific!ul d.~ aspiratie ,al. pompei I cel de refulare, realizmd un circuit continuu I. prm aceasta. -fenomenul de pompa te. .. . : . .. .;.; . .. . _ Din cele relatate mai nainte rezult c la <> pomp centrifug, pentru a putea funciona. lichidul trebuie s fie in permanen n contact cu rotorul, adic chiar de la nceputul rotirii acestuia. n caz contrar deplasarea Iichidul': nemaiputnd avea loc. . , " . Evidentierea principiului de funcionare a pompei centrifuge este redat .n schema din fig. 1.3. Orificiul de aspiraie al carcasei pompeleste pus in leg'tur. prin intermediul conducte! de aspiraie CA. cu lichidul din rezervorul de aspiraie. Din figur rezult c nivelullichidului se gsete la o cot inferioar nivelului. axei rotorului . iar pentru ridicarea Iui In conducta de aspiraie pn la nivelul acestuia este necesar crearea unei diferene de presiune Intre cele dou nivele; care s acioneZe n sensul ctirgerii lichidului spre rotor. Operaia prin care se efectueaz punerea in contact a lichidului din rezervorul de aspiraie cu rotorul se numete amorsare". Aceast noiune este ntnnit frecvent n domeniul exploatrii pompelor.

\..

12

NOIUNI FUNDAJIENTALE DESPRE POMPE PRINCIPll DE Fl:SCIOSARE A POMPELOR

13

Aa cum s-a artat anterior, rotorul pompei centrifuge acioneaz direct asupra lichid ului, proiectindu-I spre periferia sa i, n continuare, prin conducta de refulare GR, spre consumator. In cazul cnd rotorul nu se gsete n contact cu lichidul, ci numai cu aerul nconjurtor, sau cu un gaz oarecare, datorit densitii reduse a gazului, n comparaie cu cea a lichidului, fora centrifug cu care este acionat o particul de aer spre periferia rotorului este mult mai mic, astfel c aceasta nu poate fi evacuat din conducta de aspiraie pentru ca lichidul s-i ia locul. De aici rezult c pompa centrifug prezint incouvenienrul de a nu putea s se amorseze singur, sau n limbaj adecvat, s se "autoamorseze". Parametrii hidraulici pe care-i poate realiza o pomp impun acesteia anumite dimensiuni constructive .: Se remarc faptul c proiectarea particulei de lichid ctre periferia rotorului se efectueaz cu o for centrifug a crei valoare este determinat de viteza de rotaie a rotorului. De aici rezult c o pomp cu un singur. rotor _ monoetajat - poate realiza o caracteristic funcional maxim limitat de factorul vitez periferic. Turaia de antrenare a pompelor a manifestat fn permanen o tendin de cretere, oferind avantajul unui gabarit redus al pompei, dar ea nu poate depi totui anumite limite condiionate de rezistena mecanic a materialului din care este confecionat rotorul. Astzi existn 111ID.~pompentrea nate la turaii de 6000-7000 rot min-l,dartrebuie,menionac.o tura ie prea ~at prezint J~dezavantaj~ nrutirii cOl}diiilor de 3.Sl?iraie a pompei, cu toate urmarile detavorabile pentru mstalale. ;PQID.pdeaclonate de motoare electrice sint de obicei cuplate direct i antren~~..Ia.tll!aia nominal a ..acestora. r ,; "i-,. .. .,..... _.,.,., ...."" ...'""""'." ';' '. , Pentru rile unde frecvena reelei electrice este 'de5O 'Rz, turaiile de antrenare .;.... neglijind alunecarea - sint: .500, 600, 750, 1 000, 1 500 i 3 000 rot min-l. In rile In care frecvena reelei este de 60 Hz , valorile indicate mai sus se multiplic cu 1,2. I . " . . Mrirea' diametrului rotorului mai este limitat i din motive de gabarit 'aipompei,care poate condu~e .!a dimensiuni anco~br~nte ne~;!,~oIllice. Astfel valorile maxime ale inlmlll de refulare ce pot fi obmutede '0 pomp centrifug monoetajat, la turaii standard de funcionare, Se situeaz n limitele 180-200 metri coloan de lichid pompat. " Pentru a realiza presiuni superioare, fr a apela la mrirea turaiei sau a diametrului rotorului, se utilizeaz soluia cu mai. multe rotoare montate n serie. Pompa centrifug a crei construcie are rotoareleaezate in serie, { se numete "multietajat", considerndu-se c fiecare rotor reprezint un etaj. In. fig. '1.4 este reprezentat o seciune longitudinal printr-o pomp cu 'fotoare montate in serie. Din figur se vede c lichidul iese din rotorul 7 cu anumit energie i este condus printr-o carcas intermediar ctre aspiratia rotorului 2. Deoarece rotorul2 este identic din punct de vedere geometric cu rotorul 1, el va transmite lichidului, la rndul su , o cantitate identic de energie, dar preluat de la nivelul produs de rotorul 1, astfel c la ieirea din rotorul 2 lichidul va avea o presiune a crei valoare va fi de dou ori mai mare decit cea realizat de rotorul 1. La intrarea n rotorulurmtor lichidul
.<

va avea suma energiilor primite n rotoar~le 1 ~ 2: fen~mcnul re~et!ndu-se pn la ieirea din ultimul rotor, cnd presiunea lichidului este egala, .m mod teoretic, cu suma presiunilor realizate de fiecare rotor. In mod practic, presiunea total este mai mic dect cea teoretic, datorit pierderilor hidraulice din intersti ii. Astfel, construcia multietajat a unei pompe cen!r~ful?epermite obinerea unor nlimi de refulare ridicate, pstrnd diametrul rotoarelor i turaia de antrenare, in limite admisibile. Bineneles c la aceste. co~C:::) .---E:3- :='::~:::, strucii, dimensiunea Iongitudinal a pompei crete corespunztor cu numrul de etaje. In practic, construciile obinuite ~u depesc un .numr de ..15 eaJe. Exist ns I construcii speciale, cum este cazul pompelor verticale i folosite' in. indusg~ petroli!I. '! unde numrul de""etaje poate -fi mult mai mare..JIJ..fun<;ie de nlimea de pompare necesar. Fig. ti. Seciune printr-o construcie cu rotoare Spre exemplificare, -pompele cuaezate in serie. noscute sub denumirea de pompe .: . '. . REDA au pn la 400 (patru sute) de etaje, atmgmd nlimi ~e. po.mp~re de ordinul a 3 000 metri coloan de lichid. La astfel de constru~ll insa, .dla~ metrul rotoarelor este foarte redus, maximum 80 mm, iar limea etajului
n~.

-=----.. -=-

.. 1.3.2. Efortul anal. No-

,~~~~t:,.,~,O;;i~~_~T'
p, p,

iuriea de "efort axial", "mpingere axial" sau "for axial", este utilizat curent in limbajul din domeniul pompelor i reprezint, . aa dup cum indic i denumirea, rezultanta unor fore care acioneaz axial, in lungul ar1>orelu.i.Ace~te fore iau natere din presiunile diferite ce se creeaz pe suprafeele organelor aflate n micare in masa de lichid. In fig. 1.5 este reprezentat repartiia sarcinilor

Fig. U. Reparttia presiunilor pe, suprafeele exterioare


ale rotorului .

~~il~~~-~=-=-,~~~==~~~-,.,~~-.
~I'f

tU

,j;*,~

+~i:l

f4

NOIUNI FUNDAMENTALE DESPRE POMPE

PRII\CIPII

DE FCI\CIONARE A POMPELOR

IS

pe suprafaa exterioar a rotorului unei pompe centrifuge. In timpul funcionrii, lichidul este proiectat de rotor n carcasa de refulare unde i crete presiunea, n raport cu cea existent la intrarea n rotor. O parte din lichid ptrunde prin intetiii n ambele pri ale rotorului, la o presiune mai redus, datorit efectului de laminare. Folosind notaiile din figur SI' poate scrie:

.Jabirini", al cror rol ~o~st in cr~aoreaunor i~terstiii oaortemici, de ordinul . zecimilor sau chiar sutimilor de milimetru, prm care Iichidul refulat care se rentoarce n aspiraie i reduce p;esiunea datorit larninrii. Acest sistem

r, = Pr :

(d~ - d~);.Fl

Pa :

(d~- d~) + Pr

(d; -ci;)

n care FI i F2 reprezint forele ce acioneaz pe ambele suprafee ale rotorului, iar Pa este presiunea absolut a lichidului la intrarea n rotor. Fcnd diferena ntre F2 i FI rezult fora axial FII:-

"f:!r-~"; fDIfi
1

..;::..,~:;.f.~l:1 -;-,.:F~"ZPr"4d~+-4t7':P.~,(d!" .. 7?rP~4.'''?-W.) . fo) .


iN

r.

,_o

r.

. r.

sau: ",

~.J~

~~:io~."..:;,

'iii'JE.'';;''':' .',4

':~~ ~.oii) {" t


,'. -

:"-<'.

'P":""-Pa'

t="~~:/:~::J:;?!~,~.~ ...'
1. ,

,,-,
..,.:..."

il
''''f:.lt'~~.,,:t!

1[_,
?Rator CII duble:' : ; aspiraie, ecbllibrat,.,lIi.:.1 ' .i. draulic. '. .
-; .{., 'l' ".,~

-.".;-,,;-,.....
..

(1 ) .1

Fig:1;6. :Chilibir~a efortului axialFig,J. prin~glDrlae echilibrare:


. ;' 'I-JDellabirillL

1l
i

".:.:Deoarece )otdeaunc(Pr .>-,pl;:for!l .rezultant 'aie r'6""Walo~ .'pozitiv, ii sensm_~i es~:b.!qeptat.~.s.Pr~.,9r!tici~ deaspirll;i~mpei"pe direci~ axei acesteia. In realitate acea5t3;:Yoraeste mal mic creat valoarea determinat cu ajutorul relaiei (1.1),eOarece datorit aevierii curentului d~ lichid In rotor, din direcia axial n cea radial, ia natere o forcarepoata fi determinat cu ajutorul teoremei impulslui i care este de sens' contrar sensului forei axiale, micodndu-se astfel efectul' acesteia.': ,.,",. r .' . Aa cum. rezult din figur, .repartiia presiunilor pe feele. exterioare . ale rotorului, datorit antrenriilichidului tn micarea de rotaie, are loc dup o curb care reprezint un parabolod de revoluie. Prin urmare, fora Xial.sau efortul. a~, tinde ~ ~epla.se~, ro.t~m4o Illpre~n~ -. ~.a.rbpre}~, ~ ctre partea de aspiraie a pompei, situaie din care rezul.t n~cesItatea eC.hdIbrrii acestui efort, prin adoptarea unor soluii constructive ~oresp~nztoare .. " . o. ,.. .. , . . . . n cazurile obinuite, acest lucru se realizeaz de ctre nsui lagrul pompei, care este constituit din rulmeni cu capacitate. ~e preluare asarcinilor axiale. D ..ac acestea. ating valori importante, ceea' cear conduce la uzuri premafureale rulmenilor, se utilizeaz metode de echilibrare hidraulic care de~arc lagrele i ~rmit astfel reducerea dime~si!!!ill2r acestora.. . Deoarece efortul axlal reprezint n multe cazuri surse de defeciuni mecanice, n timpul exploatrii, cunoaterea diverselor metod.e re, caracteristice pentru anumite tipuri de pompe, poate oferi persoanelor ce se ocup cu exploatarea pompelor, posibilitatea depistrii din timp a defeciunilor ce pot surveni din aceast cauz. .'. , " In fig. 1.6 este prezentat soluia echilibrrii axiale cu ajutorul gurilor de echilibrare. In discul posterior al rotorului snt practicate un numr de guri a cror seciune este determinat astfel ca presiunea As aib O valore apro'piat de Pa. Iri prealabil, construcia prevede montareaunor inele c!e~umi~

ti~. ,
..

o.i
8

. pr;zinti' incon~enientul c prin.gurile ~e e.c~i?rare ia nat~r~ un curent ncirenit inchis, dinspre refulare ctre aspiraie, micornd astfel rand~ellt~ voUmic al pompei i "deci debitulrefulat., \' '; o." .. ~;_;,o.'Y r. ' ., n fig: 1.7, In .care e~teprezentaU schem.a echilibrrii efor.tul1!'I,a~al prin! 'utilizarea' uriui "rotorcudublasp~ti~: rotorul este perfect SlDlet~IC, astfel c~ sup~~e1e ~ .carec,acroneaz~reslunile.,de sens co~tx:ar-.stn~ egale, ~ eforturile axiale vor fi Iele egale, ~u1!1du-se reciproc. ~ceast~ soluie ~.aplic in special la rotq.re de dimensiuni mari, unde forele axiale ,atmgvalorl Importante:,,7 . '.. ;:.... :- .J in fig. 1.8.este prezentat o ~luie de echilibrare ax}al ~~~ese ap~c n _ cazul pompelor multietajate. ~chilibrarea in ca.zulacest.eI ~IUll se reallZeaz. prin ezare.asimetric a ~n:UInu~: egal de rotoare. I:lchldul5f~at de.~tlmulrotor din pruna grupa este trimis printr-o conducta ~e leg!'-f~ la pr~ul rotor:dhi grupa opus, Deoarece. din punc de vedere dimensionl rotoarele sint egale, sarcinile pe rotor vor fl,de asemenea egale, dar de sens opus. astfel c forele axiale se anuleaz reciproc. Rotoarele ambelor g:uPl!.sint egal~ disneasonal dar nu, sint identice, deoarece sensul de rotaie flmd, acelai, t~UI paleteioi:)m~ grup de ,at?1lre este simetric f."~!.c~l!lalt gr;ug (apare ca'o}iinagine iQ;roglin). . ." ::'.::,,~~. ' ,:). . O cut metdd ~ echilibrare, utilizat n special la' pruhpel multietajate de presiunenalt, turn sint. c~le.de al~~er:ta.~e ~ c~~neI~r,.'~te prez~ntat~ n fig. 1.9 i se bazeaz pe principiul echllIl?rarn hldra~~c cu ajutorul dISC~Ul de echilibrare. Din figur se observ c discul de echilibrare D este solidarizat cu arbbrele pompei i se rotete odat c.u a~esta. El ~st~ mo?tat dup ultimul rotot~SPfep'aea.de,r~ful.are a po~pel; .dlscl1 d este.fjxat m carcasa pompei, fiind,..ampiasid .sirnetric In faa discului mobil. n timpulfuncionrti pompei, lichidul refulat de rotor ptrunde n s~aiul 1, iar 'de''acolo prin=interstiiul y, n spaiul II. Lichidul ajunge n spaiul

'~Yj

'-;'"

PRINCIPII DE FUNCIONARE A rmIPE1.0R

11

1I cu o presiune mai redus fa de presiunea de refulare deoarece a suferit o laminare n interstiiul y. Presiunea lichidului din spaiul II acioneaz
~,

j,

~I

"

'5
";;; C o

:J

::i

~ ~
'!l
":l

" c;
E

e
.0::
'C 14 al

" g

" "

!Il :a
::s

I';fl:,,,.; "" ]

..
~d

:J

:3
>OS

~-e
@

~ " ~
ei>

:a

I I

~S

:;
c,

~ ~
;:.

asupra discului D i caut s deplaseze ntreg ansamblul rotitor - disc, arbore rotoare - n sens opus sensului de acionare a forei axiale, care este ndrept~t spre aspiraia pompei. Spaiul III este racordat cu conducta de aspiraie, depresiunea din acest spaiu acionnd in acelai sens ca i suprapresiunea din spaiul II. Sistemul are avantajul c este autorcglal.il, deoarece, la u depiasare mai mare a discului D, interstiiul E se mrete, iar presiunea lichid ului -cade, astfel c cliseul tinde s revin n poziia iniial. Supravegherea funcionrii corecte se face prin urmrirea unui reper care indic limitele corecte ntre care se poate deplasa arborele. Aceste limite nu trebuie depite, deoarece, n caz contrar, discurile intr n contact direct i se uzeaz prematur. De aici provine i denumirea de "discuri de uzur", care se folosete destul de frecvent, dar care nu este adecvat deoarece pompa nu trebuie s funcioneze n acest regim. Rezult astfel condiia ca presiunea de refulare a pompei s nu scad sub o anumit valoare, prescris de ctre furnizor la contractarea pompei.' Dac n funcionare se constat c presiunea de refulare este sub limita indicat, se va nchide vana de refulare pn ce se obine valoarea prescris. In practic, exist mai multe soluii de echilibrare cu ajutorul discului, dar principiul de funcionare este acelai. 'Se tntelege c echilibrarea efortului axial cu ajutorul discului se poate aplica numai la pompele destinate s funcione~e tn .instal~tiLdepompare -careutilizeaz lichide curate, fr impuriti mecanicidnsuspensie. Dac lichidul conine particule dure, acestea vor provoca uzura rapid a discurilor prin abraziune. ", '-, 1.3.3. Turaia specific. Aceasta este o noiune care caracterizeaz performanele unor rotoare asemntoare 'din punct de vedere geometric. Turaia specific se determin pentru un rotor model, ale crui performane hidraulice snt: debitul Q = 1 m3/s i nlimea de pompare H = 1 m. Valoarea turaiei specifice n9 se determin cu ajutorul relaiei
n9

ii;

I
~. 1"'1"

.~

nQl/2H-3/4.

(1.2)

tI

Atunci cnd turaia specific se raporteaz la puterea de 1 ep, valoarea ei se determin cu relaia n,=nPlI2H-S/4. (1.3) Turaiile specifice nI i n, denumite i cu termenul de "rapiditate" _ adoptat din terminologia turbinelor hidraulice -, constituie un criteriu de clasificare a rotoarelor, utilizat n mod frecvent de constructorii de pompe. Astfel, dup valorile rapiditii n9 i n" rotoarele pompelor centrifuge se mpart n: . - rotoare lente, n, = 9-30 n, = 33-110 - rotoare normale, n9 = 30-50n, = 110-185 - rotoare rapide, n9 = 50-80 11, = 185-290 Rotoarele pompeIor diagonale i axiale au urmtoarele valori: - rotoare diagonale rapide l'q = 80-120 11, = 290-440 - rotoare axiale rapide llq = 120-300 II, = 440-1 100
2 Alegerea pompe lor c. 267

18

I>0TIUI>I

FUNDAKENT.\LE DESPRE POMPE

PRI:.'CI PII DE Fl,'1'ICI01'lARE A rOllPELOlt

19

Relaia dintre n, i nq, valabil pentru pompele care vehiculeaz ap la temperatura mediului ambiant, este n.

= 3,65

nq

(1.4)

lfrimile utilizate la calcularea turaiilor specifice nq i n, se exprim


n uniti de msur SI i MKfS de aceea n forma n care sint prezentate

ele reprezint mrimi dimensionale nq[m3/1 s-3/2] i


1I,[kgf1/2

m-3/i

S-3/2].

Dac se folosete un alt sistem de msur, valorile turaiilor difer, fapt care poate conduce la erori de interpretare. Pentru a obine valori adimensionale, in relaia lui nq se introduce acceleraia cderii libere:

pe un model redus, ncercat ~n la~orat~r, sau pentru determinarea dime?siunilor unei pompe ce urmeaza a fi proiectat, pe baza rezultatelor obtmute cu o pomp model din exploatare, sau in cazuri frecvente, pe~tru determ!narea parametrilor hidraulici ai unei pompe sU'pu,~ la un alt regim de funcionar(turatie diferit, lichid cu alte caracte:ls,~ICI), .. , ... ., _ Din punctul de veder~ al e;<ploataru~ legea slmlhtudt.nlJ s~ ~tillzea?:J. n ~p':cial Ia schimbarea regimului d~ funcl01:ar;: la u pompa data, !Il s~opul determinrii noilor valori ale curbei caracteristice. La aplicarea acestei legI trebuie s se in seama de condiiile de funcionare referitoare Ia reg~mul de curgere, care presupune ca noile \'al?ri ale cifrei Rey~ol.d?, precum I ale coeficientului de cavitaie, s fie cit mal aproape de cele iniiale. .. Pentru cazul funcionrii unei pompe la un regim asemntor dar Ia turaii diferite, relaiile de calcul snt urmtoarele:

n; = n QI/2(gH)-3/'.
'X.-""'.' _.,-~. ',."
.i_,).4 .

,.,
.~'.~~_ ..
'~',:.'o_~;.

(1.5)

~:=::: ~:={::r ~:={::r-., ..., .

(1.7)

,..,.'t.~

.',

In Ultimul timp, pent'ru acaracteriza mai sugestiv regimul optim de funcienare a pompei (Q.pI' HopI' 'rJ.., .), s-a Introdus un nou termendenumit ;,numr caracteristic", simbolizat cu litera K i determinat prn .relatia, . ,"
.. _ . . ,.:.. ,.. :'-, F1~'"''";,; .t. '.~J "
, .::

" ;~~~ul'~;~t~:d~.
q

2'! QU~(gH""t3/'. '

',';>;;,

,".,.V',.',

(1-6)

asemenea o,mrim ;a~elso~~~'~;.~~~~i<j5!~t~

dintre K I n este

."}r~1Ir17Ji~;,'.

,.......,:' ; ~1._.j.:,,'.i., ';' ~ ...:.:.


:Y1$',X

.. '

';'''~f.:

In fig. 1.10 sint prezentate div~rse forme de rotoare caracterizate de tura-" ia specific. .. " . ' .

..

~
''l7;-.. '
",-I-JII

Dl

o",,

!l!._2~~~;'"' D. ~ .,.
n230~SO
n.,,/IO-II!

~filJ
' . . ~.'''' l.~, _":

iI.:12

",.33-IIlJ. II07URain

1I07UIt"NO/lIiAl

nf"Sq-IO nI =115-210 ROrORRAPID


nq(n)
. ."

Dil - 1If-1O-12fJ n, 111-440

-::!:':~~;:'.' "o. >

'. - ;

.'

1:a.'

1If-11Q-3Of) ,.' ".-uo'-I1Of1

,'.','~ "

"..'

: //OrORDlHIJNAI. 'de
;:..

RUt9RAXlAI:' spt>'cilidl .
""';' ',", , :-.~.t
.. ~.

Fi!!, 1. 10, 'Sch.irhil rotoarelor

i:aracteritaze
. :", .. L
. , .

tuiatra'

i.(tf~r~~,r

In teoria maini!9~'"h~rauIjce"s-a determinat o lege a similitudinii, aplicabil i la pompe. Aceast lege este folosit la stal.~,-I. Legea similitudinii.

bili;ea formcil dimensiunilor unor pompe mari, iri baza rezultateloroblnute


,"

Din aceste relaii rezult c debit~ Q este direct propori~n~ .cu turaia, nlimea de pompare H este proporional c~ ptratul turaiei, Iar puterea pompei Peste proporional cu eubul turaiei, " ". , ':.:. c ,~'Prin ~are: t~ie Inlocuirea motoiului de antrenare atmlci ctn,d, $e,!!:J~I/ la lJca JuraUlpompe,; ".J; . ., ', .. ' . . 1.3.5. Funcionarea pompei axiaJe (elieoidale).Pompele ~eaffcp~ta:t aceastde~#ire . datorit dir~ciei de cur~ere a c~re~t~u~ de lichid" 7are ptrunde l1ese 'din rotor coaxial. Construcia acestui tip de pomp cuprinde un rotor ce se rotete Intr-o carcas tubular, realizat tehnologic dintr-oeav de diametru mare. RotoruI este alctuit dintr-un butuc pe care snt fixate un numr de palete cu profil elicoidal, Principiul de functionare a pompelor axiale se deosebe t cel al pompelor centrifuge, pnn aceea c parametrii hi aiilici o Inui nu sint rezultatul aciunii forei centrifuge asupra particulei de lichid; fenomenul de pompare Ia acest tip de pomp are loc datorit circulaiei i forelorhidrodinamice ce iau natere In jurul paletei, atunci-cnd rotorul se rotete in lichid. .." ..' ': Se poate face o anlOgie intre rotorul pompei axiale i elicea de avion, de vapor sau rotorul unei suflante axiale. Astfel la rotire, rotorul tinde s se fnuiubeze in lich'id, 41", spre deosebire-de . avion, sau vapor, pompa fiind. fix, lichidul Va fi aceIa care se va deplasa din fa spre spatele rotorului. _ Datorit formei elicoidale a paletelor i funcionrii analoge cu cea a elicelo~ , '. ' de avion sau vapor, aceste pompe se mal FIg. 1.11. Schema. pompe. axiale. 'numesc i "eliC!~w.aIe" .' ~ ..'.. . In fig. 1.f1 este prezentat schema unei pompe axiale.' Pompele axiale, datorit construciei lor, sint ca:pabile sit deplaseze cantiti mari de lichid, corespunztoare dimensiunii corpului (tubului) pompei. De aceea ele sint

20

PRINCIPII DE FUSCION,"RE A POMPELOR NOIUNI FUND,UlENTALE DESPRE POMPE

21

utilizate cu precdere n agricultur, importante la nlimi de pompare

la irigaii i desecri, reduse.

care necesit debit!"

Construciile moderne sint prevzute cu posibiliti de modificare a unghiului de nclinare ~ a paletelor, in timpul funcionrii, permind astfel acoperirea unui cmp larg de caracteristici. Astfel, considerindu-se unghiul de nclinare a paletei in raport cu planul perpendicular pe axa pompoi (vezi fig, 1.1 1), la mi('~f)nrcJ. acestui unghi, debirul pompei se va reduce, iar la creterea lui. debirul va crete, Unghiul de nclinare a paletei variaz intre anumite limite, depirea acestora conducnd la inrutirea apreciabil a randamentului hidraulic al pornpei, In mod obinuit, valorile acestui unghi (M sint cuprinse intre - 10 i 6 grade.

Datorit seciunilor mari de trecere, pompele axiale permit pomparea lichidelor ce conin corpuri in suspensie, fr pericol de infundare a aspiraiei. Ele se monteaz de obicei n poziie vertical, dar, pot funciona i n poziie orizontal sau - mai rar - nclinat. Amplasarea vertical necesit spaii reduse, deci construcii de staii de pompareeconomice. ;<:;ln mod analog cu funcionarea pompelor centrifuge, i la Pompele axiale "e produce fenomenul hidraulic al impingerii axiaIe, iarlaj>oID:Pelel!ezate vertical, la acest efort se mai adaug i cel datorat greut3.ii pieselor in'r<i~ie _ arbore~ .rator, cuplaj. La pompe!e axiale nu se pot, apli~a~cel~~i ,soluii de echilibrare ca la pompele centrifuge, deoarece construclapompel nu permite reaIizarea"unei ,~chilibr.rLNtlra~.!l~);>e, a,<;.e!'.:rQ~(C?nw..~ este 'preluat de lagre (crapodine) axiaIe, sau direct de ,ctreI~~~motorului de antrenare, .a,tu~ci cind acest.uiespecial construit cu ace~pos!bmate. 1.3.6: Funcionarea pompelor volumi~. Principful 'de funcionare a pomlor volumice se bazeaz pe variaia de volum produs de un organ al pompei - in contact cu lichidul - ce execut o micare periodic . .Variaia de volum (conform legii Boyle-Mariotte p .. V = const) are loc concomitent cu o variaie a presiunii, astfel incit, Ia o mrire a volumului.dn camera de lucru a pompei presiunea scade sub valoarea presi1;lnii. atmosferiqe." Dac n acest moment camera de lucru este pus in cemunicie cu conducta care face legtura cu bazinul de aspiraie, lichidul din bazin va ptrunde in aceast camer, fiind impins de presiunea atmosferic ce se exercit la nivelul su superior. La micorarea volumului camerei de lucru, presiunea lichid ului va crete i, dac in acest moment se face legtura cu conducta de refulare, lichidul va fi pompat Ia consumator.. '-il' Deci, ca i n cazul pompelor centrifuge, organul de lucru al pompei, denumit in mod uzual "piston", transmite direct lichidului o cantitate de energie care se manifest prin deplasarea lui i' totodat prin creterea presiunii acestuia. Pentru a putea funciona, camera de lucru a pompei volumice nu trebuie s fie pus concomitent in comunicaie cu conductelede aspiraie i refulare. Separarea comunicaiilor se realizeaz, la construciile actuale, cu ajutorul unor soluii ce prevd supape de sens (de aspiraie i de refulare), sau prin practicarea unor fante ce snt acoperite sau descoperite la momentul oportun, chiar de ctre organul de lucru.

1.3.6.1. Pompe volumice cu micare alternativ,. In fil?' 1.12 este prezentat schema de funcionare a unei pompe volumice cu piston, ~unclOn:'lrea are loc astfel: la deplasarea pistonului P spre dreapta~ camera din faa pistenului i mrete volumul realiz~du-se a~tfe! o dCP:,:"lu~" care produce deschiderea supape~ d~ aspI~ale S" ~ mC~If.=-~ derea supapei de refulare hchldyI dm ~;tSIlI menor t:,l.: J.,pirJ.~ in pomp ?i u?1ple sp.aIUI degajat de piston, Dup termmarea cursei, pistonul Incepe, sa se deplaseze spre stnga, micornd volumul c~mereI ,de, lucr~. S.ub aciunea presiunii exercitate de piston, lichidul m~hide supapa de aspiraie i deschide supapa de refulare I este astfel evacuat prin orificiul aceste.ia din u~~, ctre vas~ superior. La urmtoarea curs a pistonului, CIclul se repeta realizlndu-se astfel efectul de pompare. . Fig. 1.12. 'Schema Pompa cu piston descr.is mai s~s face parte .dm funcional a pompei ca .piston. categoria pompelor volumice .. c~ micare alt~rnatIv. La pompele vcu'rvpiston" cu micare alternativ este caracteristic faptul c spaiul de aspiraie este separat de ce~ de ref~Iare nu prin intermediul pistonului ci prin s.istemul ~e distribuie .alct~lt din cele dou supape de sens. Pompele ,:olumlce cu mI~are altern~tIv, snt actualmente realizate in nenumrate variante constructive, tn funcie de scop i destinaie, tare nu po. i pr~zent!,-te .tn ca~~;stei lucrri, da: .pent~ familiarizarea 'cu 'denumirile I noiunile specifice corecte se prezint mal jos principalele caracterist~ci constructive ale acestor tipuri de pompe, int~nite mai frecvent tn practic. . .L; .. , ." Astfel pompele al cror piston po1;1lpeaz lt~hld?,l num~1 ntr-un .smgur sens al cursei se numesc "pompe cu SImpl aciune . Cele la carepiston~ aspir i refuleaz n am~le se~s!lri ale cursei se numesc i.pompe ~u dub~~ aciune" . .Pompele cu un smgur cilindru-de lucru se n~esc pompe ~lmp!ex ~ cele cu doi cilindri paraleli - i.pompe ' duple::c': -' !ar cele cu trei cilmd,~1 paraleli - "pompe triplex", Pompe cu patru cilindri de lucru "quadruplex , se ntlnesc mult mai rar. ' . . . Pompele acionate de maini c~ abur, la care pistonul pompei I. cel al mainii cu abur snt cuplate pe o tIJ comun se numesc "pompe cu aciune ~ct~. . 1.3,6,2. Pompe volumice cu micare rotitoare. Pompele volumice ale cror organe de lucru execut. mic~ri de rotaie. si~t utilizat~ n mod frecven~ in toate ramurile industriale I in mod special 1~ domeniile ~nde nu pot fi utilizate pompele centrifuge. sa~ pompe!e CU~ISto~, ,respectiv acolo. und; se cer debite continue la presiuni relativ nalte, Iar lichidele se caracterizeaz prin viscoziti mari. ., . Principiul de. funcionare. al acesor. pompe este acel~I ca I la JX?mpele cu piston, respectiv se .bazeaza p~ .v~l.flala de ~o~~, dar m acest .caz plston~ nu mai execut o micare rectilirue alten;atIva, CI,una de rotaie. Totoda.ta el nu mai are form de disc sauplunger, CI este obinut pe baza unor profIl~ rezultate din calculele de proiectare specifi~e tipului c?nstructiv ~ ~ompeI. La pompele volumice cu. mic~re. rotItoar~, sp!llUl d~ asplr<l:Ie. est~ separat de cel de refulare chiar prin intermediul pistonului proprIu-zIS I,

s..

22

NOIUNI FUNDAYENTALE DESPRE PO)IPE

PRINCIPII DE FUSCION.~RE A PO:.lPELOR

23

din acest motiv, aceste pompe nu mai sint dotate cu organe de distribuie. care sint supapele. Printre construciile cele mai cunoscute de astfel de .pompe se pot enumera: pompele Clf. angrena]e, pompe cu rotor excentric '(cu palete, cu role, cu segment separator. rIt ~!lrqh excentric) i bel multe alte construcii speciale. In categoria pompe/or cu angrena], cele mai rspndite snt: pompele cu roi dinate, pompele cu uruburi i. n g~nf'ral. toate pompele d~nu:nit~ "cu pistoane profila te" . -in fig. 1.13 este prezentat schema de funcionare a unei pompe cu roi dinate. Conform schemei din figur, funcionarea are loc, astfel: la rotirea roii 1, numit roat "conductoare", insensw.indicat pe desen, roata 2, denumit roat .condus", 'angrenat cu roata 7, se rotete n sens invers, astfel nct camera de aspiraie i mrete volumul cu o cantitate echivalent cu spaiul cuprins ntre dinii a - b i a'-b' . Prin aceasta se creeaz o depresiune iar lichidul este aspirat n camerade-aspiraie A, de aici ptrunde n golurile dintre dini i este transportat de ctre acetia spre camera de refulare R., Pe msura rotirii, volumulcamereijde -refulare se micoreaz cu o cantitate echivalent cu spaiu). cuprins intre 'dinii c,-d i c'-d', iar lichidul este obligat s ptrund n conducta de refulare.Dup cum se poate' observa, in cazul pompelor cu roi dintae, dinii acestora joac rolul pistonului ce acioneaz direc asup.ra.lichidului..:iP-9lPpa cu .I9ti di.rate descris mai sus face parte din categoria' pompelor cu angrenare exterioar. Exist ns. i c?nstruci~. cu angrenare .!ttterioar~,.~.~~!l1:e~oaa ccw.4~ .se gsete In Interiorul roii conductoare, dar acestea snt-mal,.rar nblmte n procesele industriale. .,~l, .,",,~ : l:"'t"y'::J' fi r Pompele cu rpi dinate snt destinate ,s yel1icu,lztl.Jic1ti.de ,~ente, deoarece ungerea 'angrenaj ului ia lagrelor de spr:ijin ,se'realiz~az chiar cu lichidul pompat. Mai rar, pentru lichide neunguente--se folosesc variante " constructive la care lagrele. se gsesc tn exteriorul ffL.~~w.:lor-' pompei, fiind unse-separat cu ulei sau unsoare consistent. De- asemenea, exist-i construcii la care corpul pompei este inconjurat de o manta exterioar care formeaz cu acesta un spaiu nchis in, care se introduce un agent <letnclzire (ap, abur) cu scopul de a micora viscozitatea lichidului pompat, atunci cnd acesta este prea vscos. Debitul pompei .cu roi dinate are un oarecare grad de neuniformitate (pulsaii); datorit divizrii spaiului de lucru de ctre dinii roilor conjugate, ceea ce reprezint un inconvenient important pentru unele instalaii mai pretenioase (acionri la maFig. 1.13. Schema funciini-unelte). onal a pompei cu roi In afar de pompele cu roi dinate, care alcdinate. tuiesc categoria reprezentativ a pompelor volumice rotitoare, exist i alte tipuri constructive; folosite din ce in ce mai mult in diverse domenii cu caracter specific i care s-au impus ateniei utilizatorilor. Dintre acestea, o categorie important o reprezint pompele cu uruburi, denumite astfel datorit formei pe care o au organele de lucru (rotoarele),

form care este un profil elicoidal asemntor spirei unui urub. Aceste tipuri de. pompe ~e co~struies~ ~ dou variante ~~ baz: cu dou u(ubur~ i cu trei uruburi. EXIst nsa I unele construcii speciale, care au mal multe rotoar= dispus- rirr"hr, dar utilizarea lor este limitat. n-~tM ~rf~~ __

Fig. 1.1i. Pompa cu dou

uruburi. cu angrenare directii.

In fig. 1.14 .este pfeze~tat "const~uci~ .u~~i pompe cu 'do~ uruburi. Pompa este alctuit dintr-o carcas, n interiorul creia se rotesc cele dou rotoare (uruburi), dintre care unul este conductor, iar cellalt condus. Transmiterea micrii de la urubul conductor la cel condus se realizeaz prin angrenare direct astfel c flancurile spirelor snt in contact permanent, iar linia de angrenare asigur o etanare .ermetic continu ntre, spaiul de aspiraie i cel de refulare. . ...' " . Pentru qangrenare corect, profilulflancurilor spirei n seciune normal pe axa uruburilor este, 9 curb epicicloid. ',r ,. ',., ,,', ,j

Fig. 1.15. Pomp cu dou uruburi, cu angrenare prin roi dinate.

o alt soluie constructiv folosit la pompele cu dou uruburi este prezentat n fig. 1.15. La aceast pomp, transmiterea micrii de la urubul conductor la cel condus se realizeaz prin dou roi dinate fixate la capetele arborilor. La aceast construcie, flancurile spirelor nu snt n contact, ntre ele

24

NOIUNI FUNDAMENTALEDESPRE PO~!PE

PRINCIPII DE7UlfCIOlf,"RE

." PO~IPELOR

25

existind un interstiiu foarte mic prin care are loc o recirculare a debitului de lichid din spaiul de refulare spre cel de aspiraie, fapt care are ca efect reducerea randamentului volumic al pompei. Profilul flancurilor spirelor in seciune normal pe axa uruburilor este de form riglat (dreptunghiuIar sau trapezoidal), ceea ce favorizeaz proiectarea i execuia sculelor de prelucrare, deci se obine o reducere a costurilor de fabricaie. La aceste pompe, uzurile flancurilor spirelor sint practic inexistente, dar presiunea maxim ce poate fi realizat nu depete 20 bar. O alt variant de pomp cu uruburi este construcia cu trei uru buri, prezentat n fig. 1.16. Pompa este asemntoare cu cele descrise anterior, dar organele de lucru snt alctuite din trei rotoare (uruburi), dintre care cel median este conductor, iar celelalte dou sint conduse. Prin aceast amplasare, se creeaz posibilitatea obinerii unui debit sporit intr-o construcie compact. La pompele cu trei uruburi, transmisia micrii de la urubul conductor la cele conduse se realizeaz numai prin angrenarea direct a flancurilor spirelor, deci pe baza unui profil epicicloidal. Angrenarea prin roi dintate exterioare ar conduce la construcii complicate i la dificulti d~ sincronizare a roilor i a uruburilor. '00 .. .,. ".>' ~ ,-,.'J ~w 1""~ ~'"''' : Datorit liniei de angrenare ermetice, pompele cu uruburi cu profil epicicloidal pot realiza presiuni pn la 80 bar, iar unele c6nst~ucii speciale ating valori de 200 bar. La aceste pompe, uzura rotoarelor estcrniai rapid, iaHehnologia de fabricaie mai complicat. Fenomenul de pomPai"eareloc la rotirea uruburilor datorit deplasrii spaiilor. volumice cuprinse Intre .. spirele uruburilor i peretele interior al carcasei pompei; umplerea'Jpaiilor' Se reaIizeaz tn perioada de aspiraie, cind, prin deplasarea spirelor, volumul camerei de aspiraie crete. n .mod analog, refularea lichidului se datorete micorrii volumului camerei de refulare cu o cantitfe echivalent cu volumul ocupat de sire. De fapt spira' joac rolul unui piston fr sfrit, iar lungimea ei (numrul de spire) determin gradul de etanare a pompei i prin aceasta presiunea maxim ce poate fi realizat. Pompele cu uruburi se utilizeazla vehicularea lichidelor unguente, cu viscoziti pin la 15000 cSt. Cele cu dou uruburi i angrenare ,exterioar pot pompa i lichide neunguente sau corosive. ' , ,," Debitul acestor pompe este continuu, fr pulsaii, fapt pentru care snt utilizate ca pompe de ungere pentru lagre de motoare sau turbine i ca pompe de acionare a mainilor-unelte. a alt categorie de pompe volumice rotative este aceea a pompelor cu pistoane profilate, denumite astfel datorit formei organelor de lucru Aceste pompe se utilizeaz mai ales pentru pomparea lichidelor foarte vscoase, ,spumoase sau cu tendin de coagulare. . n fig. 1.17 este prezentat schema unei pompe .cu pistoncu o singur .arip. Pompa este alctuit din dou rotoare profilate asimetric (cu o singur arip), amplasate ntr-o carcas comun, Transmiterea micrii de la rotorul conductor la cel condus se realizeaz prin dou roi dinate montate pe capetele arborilor. Profilele nu sint n contact, dar interstiiile care separ spaiul -de aspiraie de cel de refulare sint foarte mici, de ordinul 0,05 mm, astfel -c pierderile de debit snt reduse. In fig. 1.18 este prezentat schema unei pompe cu piston cu dou aripi.
e ,

E
.'I.'~ ..

..:

c .s " 'a,

1l>g,
oos ,;l.

co.= E '. o o

....8

26

NOTlmil

FUNDA)JENT.~LE

DESPRE

POMPE

PRINCIPII

DE FUNCIONARE

A POllPElOR

21

La aceast pomp rotoarele au aripi simetrice, iar profilul acestora este astfel conjugat nct interstiiu} se pstreaz constant n orice poziie. Fenomenul de pom parc are loc datorit variaiei de volum, create prin rotirea pistoanelor. n fig. 1.19 este prezentat schema unei pompe cu piston raclor. Pompa este alctuit dintr-o carcas n interiorul creia se Totete un rotor de form eliptic. Tot n carcas se mai gsete un bra oscilant care are o muchie Ce s~ r~azcm p'~cOllt~rul_exteri?r ~l rotorului. Pompa este utilizat la pomparea lichidelor ce manifesta tendin de aderare la suprafeele metalice. n categoria pompelor cu pistoane profilate mai exist i alte tipuri de construcii cu mai multe aripi, dar utilizarea acestora este limitat. O alt categorie de pompe volumice rotitoare, care au o caracteristic comun, este cea a pompelor cu rotorul plasat excentric n carcas. In fig. 1.20 este prezentat schema unei astfel de pompe, denumit cu "p ale t e cu} is a n t e", Pompa este altuit dintr-un rotor al crui ax este decalat fa de axul carcasei, cu o anumit valoare denumit "e.xcentricitate:!. astfel nct intr-e pOziie determinat rotorul este tangertna ~cartas. ~ln-rotor snt prevzute fante radiale, n care pot culisa liber dou sau mai multe palete lamelare. Datorit amplasrii excentrice a rotorului, n carcas apare un spaiu in forn de secer, care se mrete de la poziia de tangen a rotorului pn la poziia diametral opus, unde atinge valoarea maxim apoi se micoreaz in mod simetric. La. rotirea rotorului, paletele sntproiectcite spre periferia carcasei i alunec pe conturul interior al acesteictf1~ep~ spaiul de :spiraie de cel de r~fulare. Aspiratia se face n zon~;te:!~{t~ ..".,.sp.aiului 10 form de secer, Iar refularea in zona de reducerea;.iCes1U.lll: .... Pom p ele ciu pal e t e tndeplinesc n nlQSf9tr-;-;;it~u"iJtinciuni principale: funcia de pomp de aciosare, atunci cin,~~pompez lichid n
,,,...

Fig. 1.19. Pompa. cu piston raclor.

Fig. 1.20. Pomp cu palete culisante.

diverse sisteme de transmisii hidraulice, realiznd presiuni de ordinul a 100 bar i funcia de pompe de vid, atunci cnd vehiculeaz gaze; cu o etanare corespunztoare ele pot realiza valori ale vidului de 10-2 mbar.

n fig. 1.21 este prezentat construcia unei pom p e cur o le. i la aceast pomp, rotorul este plasat excentric n carcas, dar, n loc de fante, el este prevzut cu alveole n care se introduc role cilindrice. La rotirea rotorului, rolele snt proiectate spre exterior i se rostogolesc pe conturul interior al carcasei, Prin aceast soluie, se nlocuiete frecarea de alunecare - existent la pompele cu paIete - cu o frecare de rostogolire, ceea ce are ca efect reducerea uzurilor pieselor aflate n micare. Deoarece i aici ia natere un spaiu n form de secer, principiul dL' functionare este identic cu cele al pompelor cu palete, relele realiznd separare; dintre celulele cu presiuni diferite. Pompele cu role se utilizeaz pentru vehicularea lichidelor corosive sau cu viscozitate mai mare, in instalaii care necesit debite mai reduse la presiuni medii de ordinul 20-25 bar. Un exemplu tipic de utilizare a acestor pompe l reprezint mainile de combatere a duntorilor n vii i livezi, unde pompa realizeaz presiunea necesar pulverizrii agentului de lucru. O alt construcie. cu rotor excentric fa de axul carcasei, este pompa cu s e g m e n t s e p li r citor, prezentat in fig. 1.22. Rotorul acestei pompe, avnd axul decalat fa de axul carcasei, este prevzut la partea superioar cu un corp de ghidare care poate oscila ntr-un loca al carcasei pompei. Micarea rotorului in carcas este o micare de rostogolire pe peretele interior al acesteia, iarspaiul n form de secer este in funcie de deplasarea rotorului, care, ln punctul, de contact cu c~~casa, ~epl!-r spaiul de aspiraie de cel de 'refulare. Acest tip de pomp se utilizeaz mal. ales ca pomp de vid. .O alt construciecu rotor excentric este prezentat In Jg.l.23, fiinci de tipul cu u:r_u b ex.~:e.,t;l i' i c, Aceasta."se compuneJn.'princip.al dintr-o .... f carcas tubulai[;,Ji'eifiiZat..de oQicei din eav, care mbrac prin vulcanizare statorul pompei, 'co~iifecioRatdintr-un cauciuc special, rezistent la abraziune i coroziune. Cavitatea statorului este de form elicoidal, fiind generat de dou elice cu originile diametral opuse (dou inceputuri). Rotorul, plasat excentric fa de axa statorului, este un arbore cu profil elicoidal, avnd pasul egal cu 0,5 . din pasul. elicei statorului. La rotirea rotorului, _spirele sale execut o micare de rostogolire i, tndeplasarea lor, fac s varieze continuu volumul cavitii statorului, realiznd astfel procesul de aspiraie i refulare, deci pomparea lichid ului. Dac n timpul funcionrii pompei, o particul solid este prins ntre rotor i stator, ea va fi presat i va deforma l?cal cauciucul, dup care va reveni n curentul de lichid fr a fi provocat stricciuni (~uri). , . ... . . . Datorit acestei caliti, pompa este foarte potrivit pentru pomparea lichidelor cu coninut de particule n suspensie. Ea se mai utilizeaz i la pomparea lichidelor vlscoase: siropuri, pulpe de fructe, melas, nmol et~. Presiunile maxime pe care le poate realiza o astfel de pomp snt de ordinul 10-24 bar. ~ Un alt tip de pomp volumic rotitoare este pompa cu rotor elastic prezentat n fig. 1.24. La aceast construcie rotorul este confecionat tn tntr~gime din cauciuc avnd paie tele dispuse radial. El este amplasat concentric ntr-o carcas, care este teit la partea superioar, astfel c, n timpul rotirii, paletele elastice snt deformate in aceast zon. Sensul deformrii paletelor este contrar sensului de rotaie al rotorului, astfel c, la ieirea din zona

28

NOTIVlIl FUNDAMENTALE DESPRE POMPE PRINCIPII DE FlXCTIOX.\RE .\ POllPELOR

29

teit. are loc mrirea volumului, deci aspiraia lichidului, Iar la intrarea n zon, rnicorarea volumului, deci refularea. # Acest tip de pomp are o utilizare mai restrns, ea neputind realiza presiuni prea mari (de ordinul 3-4 bar), dar poate vehicula lichide puternic corosive, deoarece organul n miscare - rotorul - este COllfec'ionat din cauciuc special. n fig. 1.25 este prezentat schema unei pom p e per ista Iti c e. Pompa este alctuit dintr-o carcas, in interiorul creia se afl un tub elastic. Rotorul este format dintr-un dispozitiv cu role, care n timpul rotirii preseaz asupra tubului elastic, deformindu-l. Lichidul aflat n tub va fi refulat n conducta de refulare, in timp ce lichidul din vasul de aspiratie va ptrunde n tub dup revenirea acestuia la forma iniiat:' " .Pompa are o utilizarelimitat, dar este foarte potrivit n special pentru cazurile in care lichidul nu trebuie s vin Fig. 1.25. Pomp peristaltic. n contact cu organul de lucru (exemplu: pomp de singe n laboratoarele medicale). Pe plan mondial se cunosc nenumrate soluii constructive, bazate pe principiul funcionrii pompelor volumice, dar acestea snt construcii specifice anumitor procese, au un caracter special i o utilizare limitat, astfel c nu pot fi cuprinse n cadrul acestei lucrri. )( Pompele volumice, spre deosebire de pompele centrifuge, snt capabile s evacueze singure aerul din conducta de aspiraie, nefiind necesar amorsare a lor din exterior, prin urmare ele snt pompe "autoaspiratoare". Aceast calitate se datorete tocmai principiului de funcionare, bazat Re variaia de volum, precum i etanrii superioare a organelor de lucru. In comparaie cu pompele centrifuge, randamentul volumic al pompelor volumice este net superior. ~ O alt caracteristic a acestor pompe este aceea c ele i pot menine presiunea de refulare constant la debite .variabile. Debitul lor este direct proporional cu turaia, iar presiunea, care depinde de rezistena creat de consumator n refulare, poate crete nelimitat deoarece lichidele snt fluide mcompresiblte, In practic valoarea acestei presiuni este limitat doar de rezistena materialelor din care este confecionat pompa. Spre deosebire de pompele centrifuge, pompele volumice snt capabile s vehiculeze lichide cu viscozitate foarte ridicat, Datorit acestor caracte-

I
II

30
xortuxr
FUND.\1IESTALE DESPRE POMPE PRINCIPII OF. Fl'XCTIOXARE A POllPElOR

31

ristici, domeniul de utilizare a pompelor volumice se limiteaz la debite relativ reduse ~ n .comparaie cu cel al pompelor centrifuge - i la nlimi de pompare marr, ! .J. 7. Funcionarea pcmpelor autoaspiratoare, Pompele autoaspiratoare reprezint o categorie de pompe distincte, al cror principiu de functionare, diferit de cele descrise n pan':;o:\fdc :::: t.rioarc, le confer calitatea de a putea elimina singure aerul sau gazele din conducta de aspiratie, realiznd astfel ceea ce se numete n mod obinuit "autoamorsarea". ' Datorit acestei caliti, pompele autoaspiratoare snt utilizate n instala,iile unde realizarea etanrii este mai puin pretenioas dect la pompele centrifuge - t~asee de conducte c~ multe mbinri i racordri care pot prezenta locuri neetane - precum Ila pomparea lichidelor cu coninut bogat de aer sau gaze !n co~.poziJie. n funcie de tip~ ales, ele pot fi folosite i pentru crearea vidului m diverse procese tehnologice, Deoarece randamentul maxim al acestor tipuri de pompe nu depete, Iaconstruciile curente, valoare~ de 50%, ~le se ,utilizeaz in divetse combinaiicontructivecu pompele centrifuge, realiznd amorsarea acestora, . ..' Celemail.spn~iteconsJfUc~ -, e .pompe .auoaspiratoare .sp;..,pompele d cu canalla~eral, pompele de VId cu inel de Iiehid, pompele perife~ i pompele cu bazin, ': . 1.~.7.1. Pompe a~t0a.sfiratoar<, .:It canal lateral. 111fig. !,26,.~, ~!lJepre~eI,1tat. c~eIl}<I. PrII19P!,~'; 'Y}P,,~mpe ~u canal lateral. 'Du~.;~ s de ~e~~~J~,. :pJ.5.!~a.:'h!m:~~/a ~mper cu. ~a,~)'.leral este' ~CtUlt dintr-un rotoc~cu.palete.flXe; In form de stea, montat intre dou celule una de aspi;raie ~d~ ceaJaltAi r~ful~e Ca; InF~I~gld}I(Pfclct!.cat fanta A pnn care se realizeaz aspiraiafluidului. L~.perifer~ceIuler Cz este prevzut un canal Circular c, a cruiseciune'transvers1 re-.o'anumit ~orm~. Canalul lnc.epe !n .punctul. 1, car~ se gsete la' riivelul .suprafeei interioare a celulei, adncimea lUI crete treptat pn n punctUl 2, apoi rmne constant pin 1n punctul 3,' de unde lncepes 'desereas pn n punctul 4 care se gsete situat la. nivelul aceleiai suprafee, ca i punctul l. Totodat fn celula Cz se gsete I fanta de evacuare E ..

lul lateral, astfel c grosimea inelului de lichid nu rmne constanta pe ntreaga periferie ci crete sau se micoreaz proporional cu , seciunea .canalul~i. ,\(01,) unde seciunea este mal mare, suprafaa mtenoar a inelului se deprteaz de centrul rotorului, iar n poriunea unde
adncimea rnnalului (ksrretc. marginea inelului

1/

a
Fig. 1.26. Pomp cu canallate~:
....:. chema constructivA; ,'-schema s

circulatiei cureatuluJ turblonar, .. J

Funcionarea are loc astfel: se umple iniial pompa cu lichid; la rotirea rotorului n se~sul indict pe figur, lichidul este proiectat la periferia celulei i formeaz un inel de o anumit grosime; o parte din lichid ptrunde n cana-

se apropie de centrul rotorului. Situaia se prezint ca n fig. 1.27. Din figur, se remarc poziia excentric a inelului de lichid. Prin aceasta volumul spaiilor a, b, c, d i e, determinate de palete i suprafaa interioar a inelului de lichid, variaz crescind de la nceputul canalului pn n planul axului orizontal, iar apoi descrescnd pn la terminarea canalului. Astfel aici se repet principiul de funcionare al pompelor v.ol~mice, rolul piston~lu! fiind Fig. .I.~!'. Sche~ ~~tiei jucat de inelul de lichid. Paralel cu variaia vo- . grosimu Inelului de lichid. lumului, ntre celulele rotorului i canalul lateral, se formeaz un eurent turbionar (vezi sgeile din fig. 1.26, b), datorit diferenei de presiune existente- ntre cele dou spaii nvecinate, care provoac o mrire a energieilic}:Udului, manifestat prin creterea presiunii acestuia. De aceea, pompele cu canal lateral realizeaz presiuni de refulare apreciabil mai mari decit pompele .cent~if1,lge C;U ,.,rot-oare-, e diJI)ensiunicompad rabile. . .. : ,... ., ... .. Pompa este astfel conceput -r- gurile de aspiraie i refulare sint. indreptate n SUS - incit, la oprirea din funciune, ea rmne.plin cu lichid, astfel c la urmtoarea pornire nu mai este necesar o nou umplere. Pompele cu canal lateral se construiesc numai pentru debite destul de mici, deoarece randamentul lor volumic este redus, el neputind crete peste anumite limite datorit umplerii nesatisfctoare a celulelor rotorului. Prin urmare, utilizarea acestor pompe: este recomandabil n domeniul debitelor mici i al presiunilor mijlocii (20-30 bar) i mai ales acolo unde este necesar autoamorsarea. De regul, se utilizeaz construcii multietajate. . 1.3.7.2. Pompe de vid CII inel de.licl,id. O alt categorie de pompe, al cror principiu de funcionare se asemn foarte mult cu cel al pompelor 'cu canal lateral, este reprezentat de pompele de vid 'cu inel' de lichid. Aa cum le indic de altfel i denumirea, aceste pompesnt destinate in special pentru crearea vidului industrial n diverse Instalaii.rdar snt folosite din ce n ce mai mult i ca suflante sau compresoare de joas presiune. 'Aceast ultim utilizare se datorete mai ales faptului c debitul de aer refulat este continuui totodat lipsit de vapori de ulei', cum este in cazul compresoarelor cu. piston. Pompele. de vid cu; iqef de lichid pot' vehicula i lichide, .dar ~qizarea lor numai in acest scop nu este recomandabil deoarece randamentul este. necorespunztor; iar puterea, absorbit crete foarte mult, ceea ce poate provoca defectarea motoruluide antrenare. Construcia acestor pompe se aseamn ntructva cu cea a pompelor eu-canal lateral, dar. rolul canalului l "joac:aici poziia excentric a rotoruluifa de carcas.' . ~ . . . '"

32

XOIUNI FUNDAMENTALE DESPRE POMPE

PRI~CIPII

DE Ft:NCIO:URE

A rOllPELOR

33

I
Il II

tlI, it

In fig. 1.28 este prezentat schema de funcionare a unei astfel de ~om~e. Pompa. este. alc~tuit d~ntr~o ~arcas. cu seciune circular c, fixat lateral prin discurile de distribuia dl I d2 In interiorul carcasei R se gsete rotorul R, montat P" un .//.z:i~z,,<: . ti, arbore deplasat fa de axa carcasei cu excentricitatea e. Rotorul poate culi'3. Il" arbore n limita jocurilor s dintre limea sa i limea carcasei mrginit.; de discurile de distribuie. In discul tii este practicat o fant a de o anumit form, care este pus n legtur cu conducta de aspiraie, iar n discul d2 - o alt fant T, de asemenea de Fig. 1.28. Schema funcional a pompei de O anumit form i care comunic cu vid cu inel de lichid. conducta de refulare. . . .Func!onarea se petrece astfel: la rotirea rotorului in pompa umplut iniial cu Iichid, acesta este antrenat de palete i proiectat la~jYeriferia carcasei, unde, asemntor ca Ia pompele cu canal lateral, ia forma unui inel de lichid de ? ~numit grosime constant, concentric cu carcasa pompei, Datorit poziiei excentrice a rotorului, ntreacesta i faa in..terioara inelului de lichid, se formeaz un spaiu n form de secer, divizat n mai multe 'celule -"'-7, 2, 3, 4,5 - de ctre paletele rotorului. n sensul de rotaie indic~t;pefigur, volumul celulelorcrete pn in dreptul axului vertical al pomPei, realiznd astfel depresiunea' necesar aspiraiei.Din dreptul axUlui vertical, volumul ac~stor celule se reduce, iar aerul aspirat ncepe s fie comprimat i este refulat prm fanta de evacuare. ,:,.)' ,';"." r-, . Prin urmare, i la aceast categorie de pompe, procesul de pompare se datorete variaiei de volum, la care rolul pistonului este preluat de inelul de lichid, Spre deosebire de pompele cu canal lateral, unde seciunea canalului lateral limiteaz dimensiunile pompei i deci i parametrii hidraulici, la pompele de vid cu inel de lichid, dimensiunile nu mai sint limitate, astfel c aceste pompe pot vehicula cantiti de fluid foarte nsemnate. Deoarece transportul lichidelor cu astfel de pompe se face cu un randament sczut, aa cum s-a mai artat, ele sint folosite n special pentru evacuarea aerului sau gazelor din diverse recipiente i instalaii. Din figur se observ c, odat cu evacuarea aerului din celule, prin fanta de refulare este eliminat i o anumit cantitate de lichid, ceea ce conduce la micorarea grosimii inelului de lichid i la o funcionare defectuoas a pompei. Rezult deci c, pentru completarea cantitii de lichid evacuat i deci pentru meninerea grosimii constante a inelului de lichid, este necesar s se aduc n pomp, de Ia o surs exterioar, o cantitate de lichid echivalent cu cea eliminat. In acelai timp, datorit procesului de comprimare realizat n celulele pompei, aerul se nclzete, iar cea mai mare parte din cldura degajat este preluat de inelul de lichid. De aceea, cantitatea de lichid care o nlocuiete pe cea eliminat are i rolul de a rci inelul nclzit, astfel c alimentarea tre-

buie s se fac de la o surs care are temperatura corespunztoare. Din acest motiv, lichidul de alimentare se mai numete i lichid de rcire. In ~nele lucrri de specialitate sau in prospecte ale fabricilor constructoare el mal poart denumirea de "lichid auxiliar" . Curbele caracteristice ale pomp-Ier nI' vid cu ind uc E~hiJ snt illl.iicClll: ..e Iuru.zori la o valoare a temperat urii lichidului de alimentare de 1:1 T ~i l ele sufer modificri n funcie de varia ia tomperaturii acestuia. . in marea majoritate a cazurilor, acest" pDmpe au ca agent lichid apa, e.: aceea ele se ntlnesc i sub denumirea de "pompe cu inel de ap", dar bine neles c se pot utiliza i alte lichide, cu condiia ca acestea s nu intre in combinaii chimice cu mediul ce trebuie evacuat. . Din punct de vedere constructiv, pompele se execut n dou varIante: cu un singur rotor - monoetajate - pentru vid mediu pn la 160 Torr I cu dou rotoare aezate in serie - bietajate - pentru vid nalt pn la 25 Torr. De aici au rezultat i denumirile de "pompe de vid mediu" i f,pompede vid inalt". ,'. ..... "Trebuie fcut distincia ntre pompele de vid pentru vehiculate, la. cre vid inalt (25 Torr) reprezint un .vid industrial i pompele de vid naintat (10-8 Torr] utilizate n Iaboratoar i inelectronic. Acestea din urm reprezint construcii de poinpeVolumice speciale. . . ' . . . Pentru .~.obi~ed~M~ .f.C!~te~~"l,a .1;1~. regim cie,~jnd~tljU~:roQ~~ rele poIllpelor de Vid ttpnel ,~f!JlchIdPOJ.lI montate n "paraler,a-ryncl. a~pl. raia pe ambele pri, pentru a mbunti umplerea celulelor I deci a randamentului volumic. . . .. ... .., .,; "1:-.'. ..... Vidul maxim ce"pO~te :fi'obinut cu pompele de vid cu inei de lichid :::inge valori de 15-10 Torr, dar la acest regim debitul scade practic la zero. Pentru a obine un vid mai inaintat cu acest tip de pomp, se utilizeaz un dispozitiv cu ejector, care se monteaz pe flana de aspiraie a pompel, obinndu-se cu ajutorul su valori ale vidului de pn la 5 Torr. Pompele de vid cu inel de lichid se utilizeaz in diverse procese tehnologice (uscare sub vid) sau ca pompe de amorsare centrale pentru staii de pompare. Elemai pot fi folosite i ca suflante sau compresoare de joas presiune, atunci cnd presiunea de aspiraie este chiar presiunea atmosferic. Astfel pompele cu un singur etaj realizeaz presiuni de refulare de maximum 2.5 bar, iar cele bietajate pot atinge valori de 6-7 bar. Pentru obinerea acestor parametri, pompele se livreaz cu discuri de distribuie speciale, avind fantele modificate. Dac s-ar folosi aceleai discuri cu care este echipat pompa de vid, s-ar obine caracteristici inferioare i randamente mult reduse. Totui, in multe locuri din exploatare, ele funcioneaz in aceste condiii, fr inconveniente de ordin funcional-mecanic. ' Pompele de vid cu inel de lichid se folosesc i n combinaii constructive cu pompele centrifuge, care au prevzut o carcas special n care este amplasat rotorul de vid ce realizeaz amorsarea. Astfel de pompe se .numesc "pompe centrifuge autoaspiratoare". 1.3.7.3. Pompe perifeTiale. Pompele de acest tip se asemn constructiv cu pompele cu canal lateral. In fig. 1.29 este prezentat construcia unei pompe periferiale. Pompa este alctuit dintr-un rotor amplasat ntre dou carcase avnd fiecare cte un canal lateral identic. Canalele fac legtura direct ntre
j

Alegerea pompelor

c. 267

f
.1

34

:-iOIUNI

FUNDAllENTALE

DESPRE

POMPE

CURBE

CARACTERISTICE

35

()rifici~l de aspiraie i cel de refulare. Rotorul are forma unui disc prevzut la periferie, pe ambele pri, cu un numr mare de palete realizate prin freza re
;:\u matriare. ,. ,

Fig, 1.29, Schema pornpei pcrifcrrale,

Eig. 1.30,Schema funcional a pompei periferiale.

Funcionarea are loc astfel: pompa fiind umplut 'irtii~(cu'lichid, Ia rotirea rotorului, lichidul este proiectat spre periferia carcasei i aici capt o micare circular n form de spiral - ntre canalul lateral ~ipaJete - , avansind continuu de la aspiraie spre refuIare:.Celulele, alc;~tul~.4e paIete i pereii late"ra~i ai carc~~!or joac .rolu:L~?r~t~jetn~ca~~:~x;]{ ;' li Ipd~ui se acumuleaza Ise ampliflcasubformde'preSlUnea~tfelcp9mpae ',' pabil s~~.r~alizf!z~la. d.D:l~siun~ reduse presi9~:de.refu.w.-~':II?-~lt ~m:fi0.,. i~ilect pompele centnfuge asemntoarexstfel pompele periferiale pot realiza nlimi de poinpare de 250 metri coloan de lichid, cu un singurro()r ..J( , ,i, Schema principiului}e f~8tio~ase.e~,e r~d~tJpJ~!,}}4'~,; :;":f,'',' ._" '" ,P()mpele penfenaIe se mal numesc I pompe "turff' 'bionare", denumire datorat circulaiei turbionare a ~::', lichidului in pomp. Ele sint pOlp.peautoaspiratoare, tf::.::..:;)~::.., ?~r ~a~acitatea lor de aspiraie este redus, nedepind i" I ",' nlimide 2-3 m. , ", ",,' , .. " ' I Pompele' periferia1e seutlizeaz ,ndeosebi n industria chimic ifarmaceutic)i acolounde snt necesare debite foarte mici, de ordinul 0,,5 - 4 ~3/h la lnl imi de pompare relativ ridicate. Atit rotorul ct i carcasele se preteaz a fi realizate din materiale anticorosive. 1.3.7.4. Pompe autoaspiratoare e~.bazi1. Principiul de funcionare al acestui tip de ,pomp const n producerea unei turbulene care are ca efect degajarea aerului sau gazului coninut n lichid. Acest principiu este ilustrat n fig. 1.31. Pompa este prevzut cu un bazin de decantare a Iichidului, n care are loc separarea aerului de lichid, Fig. 1.31. Pomp autofuncionarea are locastfei; .Iavrotirea rotorului, aspiratoare cu bazin. n masa de lichid se produce o" turbulen puternic, avnd ca efect crearea unui amestec de lichid i aer. Acest amestec este .refulat n bazin unde ntlnete un spaiu mult mai linitit, astfel c bulele de aer, fiind mai uoare, se ridic Ia suprafa; iar lichidul se ntoarce in rotor prin orificiul de retur i ciclul se repet.
.r

Lichidul din pomp este n contact permanent cu aerul din conducta de ,,"pirac. iar, pe msura funcionarii. acest aer se dizolv n li,ch~di nlocuiete treptat aerul evacuat in conducta de refulare. Locul aerului din conducta de aspiraie este luat de lichidul din rezervorul de aspiraie. care_umple, nt~eg -raseul pn S(' produce arnorsarva pomp_'1. In C'lntllluarc, dup;! n', se: 1I1Cll1Jt~ orificiul de retur. p'Jmpa funcioneaz CI n pomp c(~ntrrfll!.:''-l l)!lI~nul~:!. .. Timpul de amorsare la acest,! tipuri de p()mp'~ este d(,"t!!1(l<> l-mv. vu iin.! intre 3-7 miri. Pentru' a obtine o amorsare ct mai eficient, este r,:comandabil ca vanele de pe conducta de refulare s fie complet deschise astfel nct s opun o rezisten ct mai redus n calca aerului evacuat. Aceast categorie de pompe este utilizat dvstul de frecvent pentru diverse servicii: irigatii, evacuri de ape uzate din incinte. alimentri cu ap cu caracter local, int'ervenii la stingerea incendiilor etc. n funcie de cara~terul exploatrii, pompele se echipeaz cu rotoare adecvate. Pen~ru aputea s~tbface astfel de cerine.lele se monteazpe.asiuri cu rOJii siI?-antre~ae cu aJut0m! motoarelor termice. Aceast -soluie le confera mobilitate I independen fat de surse de energie electric, caliti apreciate mai ales n cazuri de intervenii 'rpide. :.' '1'" . ,... " ,;<.'.' , , Principiile de funcionare descrise n cadrul acestuic,!-pitol ~ refer I~ tipurile de pompe cu cea mai larg aplicaie pe plan mondial.: EXIst ns '!il alte, categorii de pompe, 'al' cror principiu de funcionare se ~azeaz, ~e:.ufllizarea unui fluid motor - apa. aerul. aburul - dar domeniul de ut!Ir:::-.r;: al acestora este limitat Ia scopuri speciale: irigaii cu caracter local, asan~rl, denisipri de puuri etc. Aceste!"construcli snt 'cunoscute sub denumirea de transformatoare hidraulice, dintre care cele mai cunoscute snt: injeelorul de ap, ejectorul, berbecul hidraulic, pompa ?fumul, pldsometrzel ele abu i ap salt cu gaze :

:"q - """':,

" ",.'-';~~

,1p.

Injectorul i ejectorul snt aparate Ia ca~e principiul de funcionare este identic, dar denumirea lor rezult in funcie de modul de aplicare. Astfel aparatul se numete injector, atun~i cnd este f~los~t p~nt~ p~m~area su~ presiune, i ejector, cnd este folosit pentru aspiraia lichidului din puuri cu nivele adnci. Deoarece din punctul de vedere al exploatrii, utiliza~ea acest?r' apar~le este limitat, n comparaie cu celelalte tipuri de. pompe, la~ d.escnerea prIncipiului de funcionare este prezentat n Iucrrile de speclallt~te . pre,zenta lucrare i propune s le trateze numai n cazuril~ n care snt folosite in diverse soluii combinate cu pompele de larg circulaie.

lA. Curbe caracteristice


Criteriile dup care pot fi apreciate calitile unei po~pe snt parametrii funcionali pe care-i poate realiza aceasta, supus la dIver5~ regImUrI, de funcionare. Expresia analitic sau grafic a acestor pa~amet~I ?fer pOSIb~litatea beneficiarului pompei de a alege pompa cea mal potrivit sCOPUlUI, de a-i cunoate limitele de utilizare corect, asigurndu-i astfel exploatarea raional i totodat economic a instalaiei hidraulice pe care aceasta o

36

NOIUNI

FUNDAMENTALE

DESPRE POMPE

CURBE

CARACTERISTICE

37

~ f

_ i

deservete. n practica curent relaiile dintre aceti parametri snt exprimate pe cale grafic, sub form de diagrame, care cuprind diverse curbe ce au cptat denumirea de "curbe caracteristice". !.oi.!. Curoe caracteristice la pompele centrifuge. Parametrii funcionali ai unei pompe snt: Q - debitul de lichid pcrnpat, exprimat de regul n m?or, lll~/~eCUnu.:" sau Imi/secund, litri/minut; H - nlimea total de pompare. exprimat n metri coloan de ap (mCA) sau metri coloan de lichid (mCI); n - turaia de antrenare a pompei, exprimat n rotaii pe minut (rotjmin, sau rot-rnirr t) : "1) randamentul total al pompei, exprimat n procente (%) sau n numr subunitar; N PSH - nlimea energetic net la aspiraie, exprimat n metri; P - puterea absorbit la arborele pompei, exprimat n kW. .. ,Curbe1ecaracteristice ale pompei se determin de ctre uzinele ~nstructoare pe standurile de prob, prin msurtori directe, efectuate pe prototipuri, iar dup introducerea acestora n fabricaia de serie, fiecare exemplarse verific pentru un anumit numr de puncte funcionale i se compar cu curbele omologare. Pentru pompele care se lncadreaz ~n limitele toleranelor admise, uzina elibereaz certificatul de calitate corespunztor. . 'ii,La anumite categorii de pompe centrifuge sau la alte tipuri ie pompe care seexecut n serii foarte mari, deci avnd o fabricaie binetnsuit, normele pot prevedea ca verificrile s fie fcute prin sondaj, pe Ioturi. Msurfile. efectuatepestand!U'ile deproM ale. uzinel~;;c~msructoare se fac,tIi mar"ea majoritate aciiZriiil:~i,. ~ll ap. (cu y d: '1 OOO:'kgf{m3) i 1<1; temperatura mediului ambiant. Numai In cazun cu totul speciale se fac I probe cu alte medii, identice cu cele din exploatare, dar n certificatul de calitate furnizorul prevede n mod expres acest lucru. /"(m) . In fig. 1:32 este prezentat _ 'Il". o dia:grain1\.ce conine curbele
,-( JJ

carltcterlsfice ale unei


r

j:)()npe

centrifuge. Dindiagrama prezentat n figur se observ alura curbelor caracteristice ale P(k~/) pompei centrifuge, alur Ce reprezint sensul de variaie a parametrilor funcionali in funcie de variaia debitului Q, Astfel, Se poate remarca: LLJl.......!.-t::t:::I::l-L.-L...L...L...L.LLLY.!::m:pe msura creterii debitului, / Q(m3/h) nlimea total de pompare. Cl/s} Fig. l.32. Diagrama curbelor caracteristice ale pompe] ,H, scade, puterea absorbit, P, centrifuge. crete i de' asemenea valoarea , N PSH crete. O alur mai deosebit este cea a curbei d~ randament "1), care la nceput nregistreaz o cretere pn atinge o valoare maxim, apoi, pe msura creterii debit ului, ncepe .s scad sensibil" Analiznd alura curbelor rezult c alegerea pompei tre-

I.uic astfel fcut nct aceasta Srt funcioneze o perioad ct mai ndelungat n zona randamentului de valoare maxim. Parametrii corespunztori punctului (j,> fn:'(';nnan' din a"('ast~ 7.{Jn~ nurn.-sc pararnetri "n()minali". iar ~(' punctul se numete la rndul su "punct nominal". Deoarece ns n multe cazuri ',"_' aceast situaie nu poate fi obinut. se t" .., ad11liL' folosirea pornpi ntr-o zon .:():'esp:lllz~'ttoare nor valori acceptabile u ' di n punct de vedere al randamentului. Aceast zon este marcat n diagram prin dou linii frnte. PC?mpapoate funciona i n afara acestei zone, ~ar rczultatcle nu snt satisfctoare I exploatarea se face neeconomic. Zona de presiune maxim din pa~tea sffiig a domeniuluI recom.andat este de obicei o zon de funcionare instabiI,. d~~.!!YL.yariaz de~f,!j~d Fig. 1.33. Diagrama H =J(Q) pentru dip,;!,lsatoJ,?,fapt p: se rsfrinl?e negativ verse turaii. asupra instalaiei. Zona <m---PUtea . . .' .. dreapt. .a d0lll:~niuluI, ~9.~spUIlZt?r dC!b~telor maXlme,.afecteaza c~n~liile \ de aspha:ie, favoriztnd fUiiclOn3:I'ea t;!~l n.. are ca efect distru, gerell p,enlatld a organelor hidraulice a~e ~ . Curbele caracteristice prr,untate n. diagrama din fl~.. 1.32 snt ~eterml''1late la o '9lluinit ,'turaie n,' de .val0a:e .constan1\.. Va:lala turaiei atrag,: dup sine variaia: curbelor ca;actenshce ale pOI?pe~. S~a d~~onstrat. 11 experienele au confirmat, teona dup car: curbel~ de sarcI~a !f = 1(1) snt parabolecongruenteacro!axeste.paralela cuabscl~a, astfel ca avind curba determinat pentru o anumit turaie se poate o~ln~ curba corespunztoare unei alte turaii prin deplasarea paralel a pnm,el curbe, ',' In fig. 1.33 snt prezentate curbele de sarcin aleunei pompe centrifuge, la diverse turaii. Punctele Al'" A3' A~ ... A;, A~ ... :1; se l?sesc situate pe cte o parabol~ de gradul II, iar coordonatele lor se obin cu ajutorul ~ormulelor (1.5) d~ter:n~~ nate de legea similitudinii. Aceast lege nu se aplic n cazul funclOnarn ~~pei n regim de .cavitaie., ~.
Eumplu numeric: O pomp centrifugl!.este determinat prin curba de sarcin H =!(Q) trasat prin punctele cunoscute I. II, III, (fig. ~.34). Ea este antren~t:}e un motor electric avind o putere de 0.75 kW la o turaie de funclOnare de 1500 rot-rnm . . . Pentru folosirea aceleiai pompe ntr-o instalaie in care sint necesare un debit ",,:uo lnltime de pornpare mai mari, se poate inlocui motorul electric de a.ntrenare cu. altul avind o tu~aie de 3000 rotmin-1 Pent,:, noua turaie se calculeaz valorile celor trei puncte:
QII = QII X fi,

'''1
~

3000 3jh = 2 X -=i m ; 1.500 = ix 2

QII;

Q1l1X

..

"1

8 m3/h.;

.'".' i"o,:

'it .
38
xortcx:
FliI'iDA)[ESTALE DESPRE POMPE

i~

CCRBE

CARACTERISTIBE

39

Fig. 1.34. Caracteristica de sarcin a unei pompe centrifuge la turaiile de 1500 " 3.0.0.0 rot-mtn-".

-lI I I

----

/
/

/ /

I
I

,
!.

. diametrului,exteri9r, ..soluie care se practic de toi fabricanii de -pompe. Prin aceasta se obine o lrgire-a: cmpului de utilizare a aceluiai tip de pomp. Strunjirea. r?torului est~ limitJ.r~ de forma. construt iv a acestuia, admindu-se o diminuare a diametrului cu aproximativ ~o. In construcia modern a pornpelor se manifest pregnant tendinta tip :il':(;t[f' hi.lraulic i cunst,ucti'.:L ;btLl ca Uil .ium.ir cit m.u reUlb dl' [lP,,d!~nensiuni s poat satisface dom-nii ,1., ut ilizan- cit mai largi. J."'_'(':I. (': :-i~ .es~e interes.it s cunoas~;l toate posibilit.itii p(JlTrp(:i. pentru a putea stabili I recomanda limitele el de utilizare. In acest scop In standurile de ncercri ale uzinelor constructoare, pompele snt supuse unor probe complexe, ale cror rezultate snt consemnate ntr-o diagram numit "caracteristica universal" a pompel_ In fig. 1.35 este pr'CZcn:tattr-caracteristica universal a unei pompe centrifuge. In aceast diagram snt reprezentate curbele de sarcin H = l(Q) pentru un numr de diametre de rotor variabile ntre limitele 0,75 D __1,2 D(uIl~le '. diagrame redau curba de 'sarcin funcie de' variaia turaiei), curbele randamentelor -r" curbele puterilor P i curbele nlimii energetice ne te la aspiratie

nt"

'8

NPSH.,

...

H.I
-:

.= Hll-X(
,

~.

}2

"=

8l5"'{'> 00.0
":

)" =

'. ~1

1.5.0.0
m:

.32.

m; ... \

:'~:II=.!i~;;(::r';'28
H.ITI = HlIIIX' Il!' (::

=2.0

m.
curba' de sarcoin analog folosind corespun relaia

S-.:.u obinut punctele 1', Il', zroaro noii turaii. Puterea absorbit la arborele

prin c~re'se se

poate trasa

porupei

determin

n. mod

--neterminarea valorilor din diagram se face astfel: punctul B, corespunztor debituiui Os i n';Iimii totale de pcimpare HB,' se afl situat pc ~ttr~<I: desarcinQ-H apompel cu rotorul de diametru 0,95D. RandaInentul acestul punct este cupjins - intre H(m) valorile.0,751)..::...0;801) ,- t i se aprecieazprinjnterpolare, '. '. Punctul corespunztor valorii puteriiabsorbite la arborele pompei este situat ntre c.urbele 0,6 P i'0,8 :P,'urmnd s se aleag puterea p/' care este acoperitoare ... ,
_J

<led: 1'.=
-

i'lX("')'
"1

= .0,75:< (.~OOQ)'l = 6 k\\.

r 5.0.0

Prin urru.u-e se 'Ia alege un motor electric c.lin gama standardizat care trebuie s acopere neccsarul de (j k\Y. Trebuie precizat ins c la modificri importante ale tura iei , randarnentele pompei nu-i pstreaz "/u]orile iniiale. Pentru obinerea unor parametri Iuucionali interrnediari. ~ 'Ia calcula turaia de antrenare corespunztoare i se va utiliza in acest scop o trans .. misie prin curele sau. un reductor. '.

De obicei, n majoritatea cazurilor, motoare electrice asincrone, care au o "variaia turaiei nu mai este posibil. ristici diferite, se poate modifica viteza

pompele centrifuge snt antrenate de turaie practic constant, prin urmare Totui pentru_obinerea unor caracteperiferic arotorulu], prin strunjirea

Punctul B este situat Hs ntre curbele 1,2 NPSH_ .. -.. I,jNPSH. Se va alege 1,5 NPSH ca valoare acoperitoare. Punctul A din diagram corespunde valorii randamentului maxim. '. QB' In concluzie, pentru Fig. 1..3.5_ Diagrama caracteristicli universale a unei pompe pompele centrifuge Se va centrifuge. reine c alura curbelor este urmtoarea: pe msura creterii debit ului, nlimea de pompare scade. iar puterea absorbit crete. Cnd vana de refulare este complet nchis, deci la debit nul, puterea absorbit este minim. De aici rezult recomandarea

,1
.~ -........ -

r>0TIUXI

FUXDAlIEXTALE

DESPRF.

PO~IPE

CliRBE

CARACTERISTICE

41

ca pornirea pompe/or centrifugesse efectueze la ualori ct.t!Jai m!u.~.ale debitil!ui, dac este posibil. chiar cu r~bin.~tld refulare tnchis. Aceast manevr nu de

Ia o ::-!:lmit valoare limit se produce o ntre:upere a debitrii concomitent


cu o scdere brusc a n~imi.i d.e pompare. Fenomenul. se datorete ntoarcerE pariale a curentului de lichid ntre paiele rotorului. , .. fig. 1.37 este preze!lt~t Hrm'

repreiinf-ri.ici iiiipericol pentru pomp. dac se face pe o perioad de timp


limitat, fr. a depi ~~ minute. astfel ca lichidul din pomp, care este rccirculat, s:, nu se nclzeasc peste msur. Imcdiat dnp amorsarca pornpei,

acest robinet trebuie deschis treptat. )t nlimea energetic. net riecesat'"1aaspiraie crete de asemenea odat cu fT',,'!rca dcbitulu i. Dri-, urmare, la ace.ai pomp, dehitele mari influentcaz i.i mod nefuv.ir.d.il conditiile de: aspiraie, fapt care se explic prin aceea c la ' instalaie d,it, p~ masura creterii debirului crete i viteza lichidului i implicit cresc i rezistenele hidraulice. n general. reprezentarea curbelor caracteristice se face cu ajutorul diagramelor care. utilizeaz sistemul de coordonate carteziene, avnd n abscis valorile debitului, iar n ordonat valorile nlimii totale de pompare. Firmele constructoare utilizeaz. ns n prospectele de 'prezentare ale, familiilor de pompe tipizate, reprezentarea n diagrame Ia scar logaritmic, n care abcisa reprezint logaritmul valorilor debitului, iar ordonata logaritmul valorilor nlimii totale de pompare.rPrin acest fel de .reprezentare se ofer posibilitatea cuprinderii unui cmp caracteristic mult, mai larg. . .; ,', ",",~p,fig. 1.36es~e pte~entaf~mpuI carctedstIc' al uriefarfiilii de pompe ;centrrfugcmo~octaJate... . . ", ", J. ". .

diagra:na curbelor .caracterrstlce ale unei pompe axiale.


: '~:l (lid..:)r~llll:l ~L poate remar:.. poriunea de instabilitate

fOO~_ .: .,
'~ ~-JIQ,

a cun-ei de sarcin Q-H situat P 'N in zona debitelor mici. "l% Spre' deosebire de pOI?pe1e cL',ltriiuge, puterea absorbit la arborele pompei crete pe mNPSH (mi sura reducerii debit ului 'pompat ~ si din acest motiv, este recoman- " ')d~bilcapo;;nire:'P.~P!f2r.aXii/lr ' I s~ se ef~eZ!...'i"1c.,.0JJ4~'!itel?,~uVz~~'1J:{lls1:~ftl.i~C~ ~.~--F-ig-.-I-.3-7-~-b':i=ag=r=~-m""a-c-~-;be-:;:""I~-~~-'';;'-l-~r~;;:.t;:;rwl~:-';~:':'~-C7:'~L.IC';-,'''' trebuie realizat cu o 'rezisten ' pompe axiale, minim n'refulare, asffel ca pom_. ' . PJ. s ajqlh,'i;~~t1p~iim)e.d~ tI.lP9rHunea~~.<;~ba sa~ll: ._ _ f tri'fig~-t .38 este pretentaf uri exemplu de mstalaye~~esefVlta d.e o pOfUpa axial, Instalatiaese:prev~~ut la capp.!.c0n~uc.t~I ~~ r~fular~ cu o dap~t de ~:::iner'&, C:i.te'1mpiedic"s~~~~fea ina~?l ~lichld!1l.1.udin ba,zlIlW~upenot:! '_: _', ~".,+( .... 9"'.J, :I,._aoprir~~.. pC!.rnpel,_, . lichidul aflat ln conducta d..: refulare se scurge prin pomp inapoi in bazinul de aspiraie ..,i ,pr~~ce ef setul de -rotire n sens invers a rotorului, ceea ce poate conduce la deurubarea filetelor organelor de fixare a pieselor n micare. de rotaie. Vne!-e pompe sint prevzuteprm construcie cu un'dspozlti v de oprire a rotirii n sens invers. Multe pompe ns nu snt dotate cu un asemenea mecanism. de aceea proiectantul instalaiei trebuie s prevad soluii care s Impiedece rotirea pompei n sens Fig. I.jS. Pomp axial invers. La urmtoarea
s "'._c,ol,"" .
_'to~ '. -'

50

'~

H (In)

"',

20

10

.r'

2~~~~~~+-~~~++~~~--~rr++H+~
f,52L-J-~5~UUt~'----~20~~~S~0~~~~~Q~~~~~~~~
Fig. 1.36. Diagrama cmpului caracteristic al unei familii centrifuge, reprezentat la scar logaritmic.

1.4.2. Curbe caracteristice Ia pompele axiale. C~~b~ie caracteristice ale pompelor axiale cu o alur deosebit fa de cele ale pompe1or centrifuge. Astfel la pompele axiale, n zona corespunztoare debitelor de valori reduse,
~"

..

42

KOIUNI FUNDAlfE:':TALE DESPRE POlIPE

Ct:I!BE C.~RACTERISTICE

43

~gOrollmin

7'7a,
NP 'H(m) "

pornire,,: I!0mpei. conducta d.e refulare fiin~, ~olit .. porni:e~ se face rcziste!la rn refulare. respectmd astfel condiiile unei porntrt corecte. Din diJ.gram se mai observ alura curbei randamentului. care atinge valori I11Cl:\imt tot n zona debitdor mari. ;::: l.i pompele axiale se ntocmesc diagrame de caracteristici universale. ascm:Il1,'ltoare cu cele prezentate la pompele centrifuge. La pompele cu palet e :1:~ -. (,:l!:':1Ct'~i~i!iC:l '~1;1~;,-~:.:;:.l:L.~t; LLl(,."-;:"~ll:~ pi.'Illru Ji\\.r."JI... ungllluri (le.:
indi:"li'l' pul11;x. a palctei. h; ii.:;. 1.3'J ,'sle

fa:~,

I
fO

-1-

prczentut.i

caracteristica

universal

a unei astfel

de

h87%

8l<

86

11r18

T. 7U 3
2

I
O 2 -6 -8 4

-10

LJ..

p.

~40 2

e
2'
-4" -6' /3-fO

Variaia curbelor de sarcin Q-H este stabilit n funcie de unghiul de rq.Jaj al paletelor p. Dac pJmpa cu palete reglabile este antrenat la t1!;"c.il diferite, caracteristica universal se determin pemru fiecare turaie n pan:o. 1..1.3. Curbe caracteristice la pompele volumice. Forma curbelor caracteristice ale pompelor volumice este mult diferit de cea a pompelor Cfnri,fuge i axiale. ., ," ' Din: descrierea'principiului de:funcionare a acestor categorii de pompe, a rezultat c debitul este independent de nlimea de pompare. variaia lui datorndu~se numai variaiei'turalei de antrenare a pompei. Presiunea de refulare este determinat de rezistena creat de consumator, astfel c pompele volumice au posibilitatea de a debit a cantiti de lichid variabile, la presiune constarit, sau' cantiti de lichid constante, la presiuni variabile. Teoretic curba de sarcin Q-H este reprezentat n diagram sub forma unei, drepte paralele cu abscisa, dar iri mod practic. pe msura creterii presiunii derefulare, ea se abate de la linia dreapt. Acest fenomen se explic prin faptul c. paralel (li creterea presiunii. cresc i pierderile prin neetaneiti, deci are loc o reducere a debitului pompat. ' ' in fig. l.40 este reprezentat diagrama curbelor caracteristice ale unei pompe volumice. Dup cum se poate remarca din diagrp.m. reprezentarea coordonate~or ~st.e d~ferit faqe cea il pom-'~[m1/h) " pelor centrIfuge I axiale, abscisa reprezentind ' presiunile, iar ordona ta. deJitcle. La pompele 1----..;:---- - - volumice se folosete de obicei n notaii; ter~ mcnul de "presiune de refulare". exprimat n "1.", bar, n locul nlimii totale de pomparc. exprimat in metricoloan de lichid. " In fig. 1.40 curba de sarcini, Q - p se ~ abate de la linia dreapt teoretic. care este p reprezentat prin linie punctat. curba Q-P prezentind o alur descendent in zona pre- L---:_p_("'~-.,.).,-L---' siunilor mai ridicate. Curba de putere absorbit P este continuu ascendent. pe msura creterii presiunii. De aceea este recomandabii
Fig.

2 Debito! - Metri cub; e 'tecuntlii


)

t.so. Diagr;ma curbelor caractcrist lce la pompele volumice,

ca pomi rea pom peTo~!!oJ~t!Ej.(rL~!. 4~E!!~:::::'._i.!.~ ...;.9JH!_~!~.~~_!.~e.


Curba. de' randament )) prezint iniial o poriune ascendent. atinge o valoare maxim. apoi devine descendent in zona presiunilor ridicate.

Fig. 1.39. Caracteristica universal a pompei ' axial,


;.',

44

N<YJ1UNI FUNDAlIllNTALE DESPRE POMPE

CURBE CAR.~CTERISTICE

45

Deoarece debitul pompelor volumice este determinat de turaia pompei, curbele caracteristice din cataloage sau prospecte se prezint n funcie d. acest parametru. n fig. 1.41 este prezentat diagrama caracteristic a unei pompt" volurnice h (IJn('i" d,~ variaia turaiei. Curbele snt date totodat pentru diverse valori ale presiunii de refulare. D,'n~~('('r> r'l',<;CJri:.t pompelor volumice este alrutuit , dintr-o mare diversitate de tipuri construct ivc, cu ,ic,~tinaii speciale, curbele caracteristice nu snt reprezentate tordeauna pentru ap, de aceea la alegerea lor trebuie acordat atenie acestui lucru. Pompele volumice acoper n general domeniul de pompare a lichidelor cu un anumit grad de viscczirate, domeniu ce nu poate fi deservit de pompele centrifuge, ~ n rotmin~1 astfel c n practic pentru pompele volumicese ntlnesc frecvent diagrame cu caracteristici avnd paraznetri deterfuncie de turaie, la mirai n funcie de viscozitate,J1.?,{,.~#i~)~.'~ ' diverse presiun.i, la ,1.4.4. Curbe caracterisic;e J~.. QInP~I~tcu..ca~a~ P pompevolumice. lateral. Pompelecu canal ~at~.r~se cOI,lstrUlesc~;oblcel .' .:': c cu mai multe etaje, Jns~QPul obinerij.,unQr valori mal. mari ale nlimii de pompare. Reprezentarea div.erilor,,.parametri !n. ~a~.ame se face ns pentru un singur rotor, iar_p!Hru".Q.j;~~!1<.lrea ml~ll t.otale ,4.epQlP,pare i a P1,lrii;absorbite tgtalese)nUltiplidi ~valorile ?e b~z1{:cu numrul de etaje corespunztor. Se tie c d.ebituLnuya~'iaz lr: fun~J!e <1<: n.uIll~ul,d~et~jt)~ A.~eas~ ,solui,e,a.4,qli~n uu.gr!J.<1,9.~,iWroXPR.'i~,.c!~ar~~~! ~;tu cre.ter:ea'numrulqi~j!,.etaje, .t;especiv a pre~Iunude retuare, cresc i pierderile prin interstiii, astfel c presiunea total real este mal redus dect cea teoretic rezultat prin multiplicare.' Pentru determinarea caracteristicilor reale, uzinele constructoare efectueaz msurH(m} tori n standurile de prob, pentru toate variantele constructive - att ca numr de PlkW) etaje ct i ca materiale din care se corifecioneaz pompa. Materialele pieselor cu funciuni hidraulice ale pompei determin valorile interstiiilor acestora i prin aceasta influeneaz parametrii finali. n fig. 1.42 este prezentati diagrama caracteristic a unei pompe cu canal lateral, m'J!1Oetajat. .' . ~urba de sarcin Q-H i cea a randamen, ,. q(mJlhJ tului lJ au forme asemntoare cu cele ntlnite" Fig. l.iZ. 'Diagrama caracteristic la pompele centrifuge. Curba puterii absorbite a unei pompe cu canal lateral, P are o alur asemntoare cu cea a pompelor monoetajat, axiale. Valoareaputefii maxime este situat tnz()n~. presiunilor ridicate i a de~itelor mici, prin urmare pornirea acestor catego~u~e pompe este recomandalnl s se efectueze n zona debitelor mari i a preswmlor reduse. Pompele cu canal lateral snt utilizate frecvent la vehicula-

!~~:~11. r;;~~~~~

rea hl'hidelor corosive; in consecin materialul din ca~e este. confeci~nat ~mnd trebuie s corespund din punct de vedere al r~zIstenel l~ corozlUn~. ,},ieei, n astfel de ca7.1l:i.p!esel: udate a,le', ;,"~pel se confecIoneaz nid anullllte caliti de oel uri moxIdablle s~u aliaje din bronz. ('onstruciile in seama ns de caliJ{ , >'/" "'. ,:" dlltilriqiune ale materialelor conmt>,,__ l ~;:'::. ':i n functie de acestea. se stabilesc '9,7 n=15~Ororml;"\ d'. iu,a~';j~si dimensiunile pieselor care deterI "'.f>;"8 ~n:n. p~rametrii hidraulici; cotele rezul100~'-s:-".:",~,?--=~-;-;;--i---1 tate difer' fa de cele ale eonstrucici ", '6.5 :;tanuard. Curbele caracteristice ale acestor 80 <:",,,,._.1.' ~ c-r- ~~''':'<o----l pompe snt prezentate n prospecte, n % di:lgrame separate. De asemenea, la pompele de construcie standard care sint de~ti~a~e s pompeze .Iichide SI.! ,JeIllperatu~!, ridicate, interstiiile hidraulice ~nt mal man .d~torit 'dilatrilor I ca atare caracteristicile vor fi mai reduse. . 2oi---+--?-..;;;;;::-ii;:-~ n fig. 1.43 este repre~entat diagra..-na caracteristic a unei pompe ~u canal lateral cu mai Ip-tlte etaje. ln~la: oL-.:L----2~~:..:---:--7.':::3ii: gr2.m5. pentru fiecare c~rb de ..sarcina Flg, 1.-13. iagrama,caracteristi~ a ,unei , D (j-H, sint indicate v~orile puteru ~'t>sox:.-'pi)mpe cu-can~l ; Ia.teral, ;lUl,l!uetaJat, bite la diverse'deblte." Astfel,. 'pentru . '. ul . d pompa alctuit din trei etaje, puterea corespunzatoare debit Ul e 1 m3ih este de 3,7 kW, pentru 2 m3jh este 3.2,k\V i ~a mal dep.arte. Se observ c puterea absorbit necesar a'1Lren;,[l! pJmpel scade pe masura reducerii nlimii de pompare, . . " Randamentul total al pompelor cu canal lateral ~~te inferior, In cOI?pa,aie cu cel al pompelor centrifuge. Astfel la c::>nstruclll=actuale. valorile maxime sint de ordinul 40-50 %. .... -,- ,,--"-:"d P et '; . '. 1 4 5 Curbe.caracteristictna pompele de vid cu inel de Iichid, aram. ru fun~~~iLii pompelor de vid cu, inel de lichid sint: . ~. 3. '. Q _ debitul de aer. aspirat la s~ar~a de_~ompar~. em I h., '. P _ vidul sau presiunea absoluta, LTorrc' .lmmHg], [mmH!Oj, p puterea absorbit la arborele pompei, [kWJ; . , '1) randamentul total, [OoJ: . (, - debitul de lichid auxiliar (de rcire) fl:mm]. ., fig. 1.44 este reprezentat diagrama curbelor caracterIstIce ale unei pO'l1pC vid cu inel de lichid. de ' . La aceast categorie de pompe, poziionar;~ ~oordonatel?r. este asemntoare cu cea a pompelor volumice (prezentata In fig. 1.40). adica ordonata reprezint debitul, iar abscis'a-presiunea. '. f" d " b d i Q-P are alura unei curbe de pomp volumic, l~n "ur a e sare n t ., '1 l i dennmd ar.ilel initial cu axa abscisei, apoi, pe msura cre ~rH v:( u t! '. '.'" fIl'~rendent:;. i aici faptul se explic prin cret;rea pierderilor In l<Iter~~l:1 la regimuri de vid mai nalt. Puterea absorbit a crete paralel cu cre erea

h.,
J

ImJr

ln'

XOll.:Xl

Ft:XDAldEXTALE

DESPRE

PO~rp!l ELEME~.;TE CO!\"STRt'CT1VE

vidului, iar alura curbei randament ului este asemntoare cu cea a celorlalte categorii de pompe prezentate anterior, adic la nceput este cresctoare pn cc atinge o valoare maxim, dup care devine descendenta. Randamentut total al pom pela!' de vid cu inel de lichid este de asemenea redus, n comparatie

construcia acestora este diferit la pomp fa de cornpresor, restul pieselor fiir..l comune, " "1 1 d ,',1 r 'nelc firme constructoare prezint caracteflstlcl.e pomp~ ar re \ I~, cu inel .~elichid sub form tabelar, sau sub forma unor diagrame' Ul care debirul este determinat n kg aer .
::,p:,:: 1:' ':".~":lL furiee ticnare. h fi;:;, 1.46 este PL'j:lntat:, o astfel de dia,

p-

"Pi1Ds"""!Ig

as
p0mp4 ~

Prr4r:.,NI",,')
~id
COmJrflGr .".

i >. ~.,:.j, J_ .

fig. J.H.cDiagrama "curbelor caracteristice le unei pompe de vid cu inel de lichid.

Fig;~~La!l-Di:1g~~a ~~~I~~ck~~~r1~:Lt:e ale


unei maini cu in':-I de lichid pentrii dorcenrje pomp de vid icomPreSor.:
:

cu cel al pompelor centrifuge, atinglnd la construciile>-actuale ,valori ce nu depesc'fO %. Debitul de lichid a.uxili~r este 'coi1~ta?~'f>nzo~a d~ vid illC;diu, . .dar. crete odat cucreterea .vidului. "Caractenshcllemdlcate"'de ,uzmele constructoare'stnt considerate la presiunea barometric de 760 mmHg i o temperatur a lichidului auxiliar de 15C. 'Debitul de 'aei' aspirat este considerat destins la vidul resj>ectiv.lnacste,condiii tolqrana acceptat pentru debit este de 10%. Caracteristicile,pompei 'pot fi indicate i pentru starea normal a gazelor - 760 mmHg i OC--.:dar fn. practic curent se folosesc valorile corespunztoare strii de funcionare. Transformarea valorilor pentru starea normal se face cu ajutorul legii Boyle-Mariotte, respectiv cu relaia: pV = constant. ' Curbele caracteristice determinate pentru funcionarea pompeica suflant sau compresor sint trasate n partea stng a axei ordonatei,astfel c pe o diagram general pot fi prezentate ambele funciuni ale mainii cu inel de lichid. n fig. 1.45 este prezentat diagrama curbelor caracteristice ale unei maini cu inel de lichid, n ambele situaii de funcionare: pomp de vid i compresor. Din diagram rezult c domeniul optim de utilizare este diferit la pompa de vid fa de compresor. Astfel pentru pompa de vid, zona randamentului optim corespunde unei turaii de 1600 rot . min-1, pe cnd la cornpresor turaia corespunztoare crete pn la valoarea de .2000 rot . min-r. Prin urmare, folosirea unei pompe de vid .ca suflant s~u. co~pr~~or, fr mi?djfic~i constructive i la aceeai turaie se poate face 'numai fn dauna randamentului mainii, deci exploatarea devine neeconomic. In scopul obinerii unor parametri satlsfctori constructorii determin forme speciale ale orificiilor din discurile de aspiraie i refulare, astfel nct

;:rc.'n;1.Dur:' cum se poate remarca, diagrama este construit Ia scar logaritmic, iar debitul este exprimat n kg aer/or. Familia este alctuit din po: p.: m0110~ta[ate, pentru. vid 'mediu ptn la aproximativ 160 mmHg absolut, pompe bieta jaie, pentru vid nalt pn la 25 Jn;;lHg absolut. ipompe combinate ele ejector ' Fig. l.i6 . Diagrama cimpului caracteristic ':1 uner familii de' aer, pentru v,id pn ..de pompe de vid cu in~1 de lichid. . la 5 mmHo absolut. . . . Not: Curbele caracteristice ale pompelor periferiale au .. aceeai alur~ cu cele ale pompelor cu canal lateral, prin urmare consideraiile de la capirolu: respectiv snt valabile i pentru aceast categorie de pompe.

'-<,

,.

1.5. Eiem~nte constructive


Pompele snt maini hidraulice al~~ui~e di~tr-un ansamb~~ de elem~n~~ mecanice 'care asemntor altor maini din diversele domenii ale. tehnicii, n decur;ul timpului, au cptat den~~iri specit.ice,.utiIiza!e astzi pe plan mondial. Paralel cu dezvoltarea tehnicii, domeniile de utIlIza~e a pomp;lor au devenit din ce n ce mai numeroase, ceea ce a condus la real~area de ,catre constructori a unor varieti de tipuri noi de pompe care satisfac ,;ennJele si conditiile impuse de instalaiile moderne. Dar extinderea e~agerata .a IPU~iIor constructive devine neeconomic, astfel c a aprut tendm.a de hmlta:~ a :1:1"11;lfUlui construciilor, cut indu-se n acelai t!mp ca: prin dlver~ SOIUll, s S' obin extinderea i diversifica:-ea ~ome~lUI~1~e Utl~Izar~a unei pompe. Astfel, sistemul modern de concepie I fabricaie m domeniul pompel~r se bazeaz pe principiul tipizrii hidraulic~ i ~onstr,uctive. P:In aceasta se m.t~lege. c acoperirea unui anumit do~enlu hldrau~lc ,se realizeaz cu o: fam~l~ de pompeasemnto~re g~n:etnc, l~carC,va:lala .paraI?etriIor h.'draul~c~ se-obtine n general pnn modificarea dnuL'nslUml?r ~I~~aullce sau pnn v~na tia t uraiei de antrenare. Totodat n cadrul familiei respective, t~ndina ~S(f~ 'C:l un numr cit mai mare de repere s fie. comune pent'~ mai multe dimensiuni de pompe, ceea ce cer duce la o fabricaie economicu "acestora.

48

:-IOT/U:-IlFlr.'ID.\)IENTALE DESPRE PO)IPE

ELEMEl\TE COXSTRl:CTl\'E

respectiv. In lucrarea de fa, Se pre' 1 zint numai solut iile (' . i ce au nn caracter ! " I general. aplica te de constructorii de pompe din toat lumea, scopul fiind nsuirea de ctre beneficiari a denumirilor corecte si uzuale a prilor co~ponente ale pompelor. ,tn fig.i lA7 este ~;'ntrifllg monoetajat. prezenta:trl!o' Sectiune '. '. lorigitudiii~f:pri;ltr-o pomp centnuga .. de C011~truclC. ?rm~ (s~andard) .. .; .~'.~~.,,,,, n 'Confo~ figurii, pompa este alctuit din urmatoarele eIementeprmcipale:, rotorul Lfixat la cap~tul ~rb.orelui ~ n interio~ carcasei 3 ;'arborele'!?,se spriJm~ pe dOI rulmeni radiali cu bIle, ~ont~l In corpul lagm!ui 4:XClrpUl lagar este asamblatcu carcasa pompel prm prezoane. Etanarea'arborelui la ieirea din c~lTCas, as~gura~ pringarniturile n"Ioi5, de~eciu~e;ptrt, este presate n locaul presetupei dectre capacul 6. La 'partea anterioar carcasa est~ nchis d~ capacul de aspiratie, 7, care face legtura cu conducta' de aspiraie. In acest capac, precum I In 'Carcas sint presate.dou inele labirint 8. al cror rol e:te de a reduce .pie~derile datorat: scurgeIii lichidullIt-din spaiul -de refulare catre cel de aspiratie. Corpul lagar este Incrusla ambele capete cu capacele 9, prevzute cu garnituri din psi, pentru protejarea interiorului lagrt:I~~,mpotriva ptrunderii impuritilor. Pe corpul lagr este p.revzut un onfl~1Uin ~are se m.urubeaz u? ~op transparent!.Q..J:.e servete la verifi:area !lIVelI1;lUl: de 1!lel Inelul asvrlitor 77 are rolul de a opri ptrunderea . In lagar. a lIchld~lul ~capat pe la pr~setup i care se prelinge de-a lungul arborelg], Pe capatul liber al arborelui se monteaz cupla de antrenare a oom~ p~i. In fl~~ :apacului de aspiraie i in cea a carcasei de refulare sir:.t prevzute orificii In care se monteaz aparatele de msur, respectiv vacuurumetrui i manornetrul. Lichidul scpat pe la presetup este colectat n cuva ?e la partea inferioar a corpului lagr i de aici, printr-un orificiu, este' dirijat ctre canalizare. La artea" carcasei se sete un do c.. ser~ vete pentru golirea pompei de lichid, in cazul cnd exis per. e w"het. R?t?r~ po~pei este de tipul "nchi~", deoarece paletele snt cuprinse 1ntie do~a <!iSCurl lateral~. Pompa prezentat este .de construcie orizontal mono-" etajat cu rotorul In consol. n fig. 1.48 este prezentat o seciune longitudinal printr-o pomp centrifug multietajat.
L...,__

. 1.5..1. Elemente co?Structive la pompele centrifuge. Soluiile constructive aplicate la e~ecula pompelor centrifuge snt numeroase i variate, iar ~ adoptarea lor depinde de scopul urmrit n cadrul instalaiei n care urmeaz ~ r--"=,'~,=r="~ s fun~i5>nezepompa

Dup cum se vede din figur, pompa este alctuit din urmtoarele' elemente: un arbore 1 pe care snt fixate un numr de rotoare 2 separate ntre ele prin bucele de distanare 3. Arborele este sprijinit la arnb-l- qPf>tf'

l_

--:--y}
'3

~~ fR'l

'.

p~

II)

.z.

II

Fig. 1.48. Seciune printr-o pomp

multietajat,

"

~~"

pe doi rulmeni cu bile montai i~ ~ou corp,:ri de .lagr 4.~otci~rele .s~,t amplasate n interiorul unor corpuri directoare :1, numleuzu~ I:dIrectTlce " Acestea snt prevzute c~ ~alete, a cror orientare este Inv~rsa faa ~e paI~t~e rotorului. Rolul COrpUlUI irector-este acela de a reduce VIteza vmei de Iichid d care trece din rotor Iacarcas, realizind astfel transformarea energiei cinetice n energiepotenialli ... Paletele corpului director sint destinate. s dirijeze lichidul fr pierderi mari de energie, pentru a nu diminua randamentul global. al pompei. Rot~arele, ~preun c~ c?rpurile directoare, ~nt plasat~ n interiorul carcaselor intermediare ~, alctuind astfel cte un etaj al pomper, Interiorul carcasclor intermediare, are o form special numit "canal de n-' toarcere", care permite Iichiduluiece iese din rotor s fie ntors din nou spre axa pompei i adus astfel la orificiul de aspir~ie .al rot?rului etajului ur:lltor. Lichidul intr n pomp prin carcasa de aspiraie 7, I este evacuat prm carcasa de refulare 8, ambele amplasate Ia cele dou extremiti ale pornpei propriu-zise. Asamblarea carcaselor intermediare cu carcasa de aspiraie i cu cea de refulare se face cu ajutorul tiranilor 9. Etanarea separaiilor dintre etaje se realizeaz cu inele din cauciuc de tip "O", denumite uzual O-ring. Etanarea arborelui la ieirea din carcas se face prin garniturile 'moi 70, din azbest grafitat, care snt presate n corpul presetupei de ctre capacele 77. Garniturile freac pe ~~.!le?'Eur~ 1.t c,!-re .protej~~~ astfcl.arborc:le n po~iunea de lucru. Reducerea pierderilor prin interstiii este a~lgu:ata .de Iabirin ii 73. Locaurile celor dou presetupe snt puse n comunicaie pnn ea\"a d" eg~~resiunii l4. Inelele asvrlit oare 75, mpiedicplit~nderea ap~l prelhlse de la presetup spre lagre. Fiecare celul, care alctuiete un etaj: are prevzut la partea inferioar cte un dop 16, care se~vete la golirea pompei de 'lichid in caz c exist pericol de nghe. Rulmentul din lagrul aflat la extr~"~, mitatsa prii de refulare a pompei este fixat mpotriva deplasrii aJ(ial~. ",:" prelund t?todat i efortul axial hidraulic. Rulmentul opus este n~:.' ~~'n. ~~~f~:tt
4 Alegerea pompelor c. 267

~~
"
,

'I'~':" ',' !,'


.j;

, /'

j,

,,' li
;'

50

NOIUNI FUXDAlfEXTAUl DESPRE POMPE

ELEME!HE COSSTRUCTI\'E

SI
zona.

tf
~

la inelul exterior. permind astfel deformarea axial a arborelui datorit variaiilor de temperatur. . . Prin construc i.c....narma st-.neleg~.{!;'{ecuia pompei din materiale ob:nul, pect1v ~pentr.l Iese e urna e I otelul ,,' , , " C' n' I',;t a ttt ,:1 C::.: tarea matcrialuliji ca-re trebuie s coresp~~d condiijlor in:I;lUsed~natura Iichidului pornpat, 'ct i Ia diversele SOIUllconstructive utilizate I al.t'trnr scop ',~ste prehingi:c'_' L~lll;;dbi d funcionar.. a p.nnpei. Astfel, pentru pomparea lichidelor corosivo; s~ ut :l:z':~I.{L cu precdt;re oelurile- inoxidabile i bronzul, pentru lichide abrazive. s" .oloscse materiale rezistente Ia uzur - font cu nichel font cu crorn ['J:1:{. cu siliciu, ?el n~an~~nos - iar. pentru .ape menajere::care conin cor~ pun de diverse dimensiuni In suspensie, se utilizeaz anumite forme de rotor " care nIt.u:~ posibilitatea d:; ?fundar.e a. P~i1:l~. ;l.. .,..,.., " ., Condiiile de .amplasare In ll~stalaIe. snt aCdea ~are determin conceptia a.ll~m~roase vafI~nte. cOilstructl;e. derivate ?-.tt d!n pompeleriionoetajatc: ClLI din cele multietajate, cum snt : construcule onzontale, cele cu transmisi", \'~rtic!ll, submersibile, ,:nono.bloc e~c. Elem\!n~le hidrfl~ce~e~p1pei proprm-zrse - rotor, carcasa -l.. snt la nndul Ior adaptate astfeffudfs corespuad cerinelor impuse de mediul vehiculat. Cteva exemple ilustreaz diverse solutii alese. .rn fig.. '1.49 s~t rcprezentat~ dou ~~ciuni pri?tr-un rotorobinuit, ue tip Inchis, al unei pompe centrifuge, .utilizat la vehicularea lichidelor' fr impuriti. ' ' , " """'''''':;,'' . Seciunea med!an~ d!n fig:~ 1.4.9, 11;'yealizat tn~lunguI paletei;""arat c rotorul este alcat.U1t din ?OUadl.scu~1 mtre care snt amplasateechidistant pal~tele-respecbve.'Secl~~e::t. din f~g. 1:49,.b este realizat~nI:~rr.pl~n perpendicular peaxa.rot9ru!ur ~aratFiorma I traseul paletelot.DlscU;'Ilc ~atera1e s~ prevzute cu do~ .pr~guri A, pe ~are se fixeaz prin presare Inelele labirint. Cota D; reprezint diametrul de Intrare al rotorului, iar D _ lJ2 'diametrul de ieire. Cota b2 reprez[nt I\imea canalului rotorului i mri- - A mea ei. determin debitulpompei respective. . ' ,;' :;;;',", , In marea majoritate a cazurilor, rotoarele sint piese realizate prin turnare din font, oel sau bronz. deci discurile laterale mpreun cu :paletele ,i' butuculvrotorulni alc, tuiesc un corp comun. Exist ns i situaii cnd, din motive tehnoloil. b gice, sau n cazuri dc reparaii, paleFig. U9. Rotor'-tle pomp centrifug, de tip tele se execut separat i se asamInchis. bleaz cudiscuriIe prin nituiresau .. " sudare. Deoarece curgerea Iichidului p:In canalele rotorului trebuie s fie cit mai co~tinu, spre' aetit'a pierderile hidraulice, traseul paletei nu trebuie s prezinte deviaii brute. ..' . -Construcia paletelor-se realizeaz prin trasare cu ajutorul arcelor de cerc. sau prin puncte in coordonate polare. Paletele pot fi cu simpl curbur sau
1

cu dubl curbur. Acestea din urm au muchia de intrare prelungit-n

de aspiraie, iar prin curbura du~I (n.sp~iu) .se.n:aliz~a~ c.anale.de t:ccere' mai largi, micorndu-se astfel viteza Iichidului I implicit pierderile hidraulice. n consecin+ rotoarele cu p;,] ... ,1111,h!'\!rb,t" .u: randarncntc superioare, ( fa de cele cu simpl curbur, dar confecionarea lor este mai dificil din punct de vedere tehnologic. , , .' ,, La rotoarele turnate, datorit n-part inci nouniformc de material III ma-a oiesei, 'aparmase'neechililmlle, c.ir il! [!tnqi"!!arc pr?duc .\'il>r::tii (L'LULltO,ll'C organelor pom,eei. P?~tru c\ita.rea u~or ;stf,d ..de .s~tua.::.. I:~,:non:aj ':>.'~' rotoarele trebuie echilibrate, att static Cit.!iI,.<1mamIC. Ecll1I.lJ,arc~.Sc.lacL. pe dispozitive sau maini speciale .. PEincreg~~e _~~m'!Lr.ar prin adu, ~are de material; .. '.. . In fig. 1.50 este reperczcntat c seciune printr-un rotor lL' tIP SCITIluc',; .. chis. . Rotorul din fig. 1.50 se numete ..semideschis'' deoarece are doar un singur disc lateral, de care snt fixate paletele.Rolul celuilalt <iisceste'pre.lua~A~ capeul de aspiraie al pompei. >etanatea' dintre 'spaiile de "asp!Tale I refulare realizindu-se prin interstiiul s creat ntre paletele rotorului I, capacul respectiv, aa cum este prezentat n fig. 1.5 i., '. . .'. ' , . Rotoarele de tip semidcschi~ se f?losesc Ia ~'~hlcul~ea hc.hl~.eI~r, ?rosIVC: C unde, .pe msura, 'uzrii palet:l~. eX1:t~ pos~ilitat~~. ef;cturl! :IplUI,regla} care oapropie ele capac. astfel mcit m.anmea l!lterst~l~~1 s}'InI.qe ~9~15~an:~ i permite funci(;m.~reap<?~pein c?ntmuare~lm~etnel~s.cu uzi ~eb~r~a! fedus, dar care satisface ttotui mstalala~ Reglajul jocului se realizeaza fie pnn variaia numrului de garnit~ri gale capacului .de':~piia~e:{~e ):ir!nt;'~ cln\struciespecial a, lagru1uipompei care face posibil deplasa~ea ax~a .a'tntregului ansamblu arbore-rotor. Avnd n vedere c mrimea jocului s influeneaz direct caracteristica pompei, utilizarea. ac.estei soluii est~ rec~mand.a~ bil numai n cazurile n care limitele de variaie ale parametrilor hidraulici sint mai puin riguroase. Rotoarele sernideschise snt mai uor de realizat
.C"' 1
<

.:!;'

Fi",. 1.50. Rctor de pomp


cenrrifug, de tip deschis. semi-

-I<aE1!--t -1. , 1"''I=m1~'" Fig. 1.51. Rotor 5,.,.:';<1 ee-

chis montat ntr- o pon I a. centrtfug.

) r,

..,.,,:~,"

din punct de vedere tehnologic, dect ~ele nchis~, da~ ran~ament~ lor ~ste inferior randamentului rotoarelor nchise, datorit pierderilor mal man ce au loc prin spaiul s.

52

NOTIUNI FUNDAloIEHTALE DESPRE POMPE

ELEMENTE CONSTRUCTIVE

53

@@~~
" . " o
Fie.

~. ~ d
0" tin

b
construcii
"l:.dH~.

1.52. Diverse

C de rot oare

Domeniile de utilizare a pompelor cu rotoare semideschise sint: industria chimic, industria alimentar. industria construciilor de maini (pentru rcirea motoarelor termice), industria energetic (pentru
circulaia apei in schimbtoare

vzute cu un orificiu de golire. n exploatate. datorit formei sale spiralc, carcasa mai poart i denumirea de ..mclc_ul_ ompci", denumire ce este reco~ mandabil a fi evitat. " -

de cldur etc. pomparea lichidezx Q lor ncrcate, abrazive, a pas+ ~ .~ telor, a pulpelor de fructe. '-;t: . folosesc pompe prevzute C'! rotoare de tip "deschis". ~ ~ a . b c In fig. ,1.52 snt prezenFig. l..'iJ. Diverse tipuri de rotoare pentru ape menajere. tate maitnulte rooare de " """., ., . .{~.. .~.a~esttip::;l~":;;;:;~i;'}"~"' Rotoarele de Hi;des~his se 'caraCterizeaz .f'rl; ;lceea~.I~.~pS~~c9Ill-plet, sau, aproape "complet, ..(:hsc,ur1I~).laterale,~p,tIVul,.~ 'Jxplic,\ ,prm;ll!lptul c t ; Iichidele vehiculate ?;u o VlSCO?;lt"te~~e,lJez;iteJ?e).e ,creat,e.,PMfrecarea cu discurile rotorului sint mult mai mari aecit n cazul Iichidelor Obinui~;.:, Pentru

o
Fig. 1.5-1. Diverse construcii

c
de carcase Pentnrpompe"C;;~trifuge. -, ,'1
.:

Tl:l~isi~iI i~~~~r!lrrezistenei mecanice, deoarece eforturile ~~a~~ &!~~f!.t~~~~lliU~1~~~l!I{~~~~:E~~:i~~~ dezavantajoasdin punct de vedere .al
snt mai mari datorit viscozit~ii, Pentru evitarea unoroliCitri excesive ~,?I9,sesc soluiile a, b, c i ti din fiiT.52.~Laomparea apelor' menajere care conin particule grosieren suspensie, .se, utilizeaz diverse construcii de rotoare a, b, c, aa cum snt prezentate n fig. 1.53-, '~" . Rotoarele prezentate se caracterizeaz prin seciuni largi de trecere i numr redus de palete, care nu permit nfundarea pompei cu diverse obiecte. Rotorul d din fig. 1.52, datorit formei sale speciale, a cptat denumirea de rotor nec". Lichidul centrifugat de rotor este colectat ntr-o carcas m C2re-1dirijeaz ctre conducta de refulare. Formacarcasei trebuie s satisfac atit cerinele hidrodinamice, ct i cerinele instalaiei. La pompele care nu au corp director, carcasa trebuie astfel realizat nct s suplineasc i rolul acestuia, adic s reduc viteza lichidului i s transforme astfel energia lui cinetic. n energie de presiune. In acest scop. partea de refulare propriuzis a carcasei are forma unui difuzor n care se petrece transformarea amintit. '. .

n fig. 1.54 snt prezentate diverse forme de carcase de pompe centrifuge.


Construcia a reprezint o carcas spiral ~d gura de reIulareairipThsat tangential, n timp ce la construcia b aceasta este orientat pe direcie radial. In varianta c este re rez t carcasa unei pom e cu r l ~aie. e reI:>.a .e e carcas~ snt exec~ta e m oua uci, respectiv pompa este secionat m planul orizontal AA. La partea superioar, carcasele au prevzut un orificiu care servete la umplerea pompei cu lichid n vederea amorsrii sau la evacuarea pungilor de aer, iar la partea inferioar sint pre-

Alegerea soluiilor constructive ale 'carcaselor est~,~t~iiiilii1~'i~d~ condiiileimpuse de caracteristicile instalaiei, precum ,;Jl ~}.:"l!.e.l:iChldulul vehiculat. Exist situaii destul de frecvente in care f?rma car~i nu ~ste conform (u cerinele. hidrodinamice ale. c~rerii .lichldelor. dar !$Ii: schimb ofer o siguran maxim in exploatare I o ntreinere comod. 4stfel, c~rcasele pompelor de ape ~enajer~ .a~,~~i~i la~gi de .tr~~fx:ep~ntrti1apermlte circulaia 'obiectelor solide ~de'Qlm~nslUm ;mal m~l, ~arJ~e!e ale,pompelor ce vehiculeaz lichide abrazive sfnt'prevz';1te cu b~md3.Jeqm?fate4a1~.foarte dure> rezistente -Ia abraziune; care 'pot flJ nlocuite pe..Et~ ,u.ff.llr .fr a nlocui i'cartasa. Accesulla"iritetiOrul cestor pompe seJ~ce~cu uurmll., n multe C'azuri"n!fiindnecesar demcntareapompei din'f.hstalale. Carcasele pompelor centrifuge multietajate au forme,.p?oseb~te. de cele a~e pompel?r monoeaj:-te. In fi~. 1.55 sint re~rez~ntate car~asa de ref~lare. SI carcasa intermediar ale unei pompe multietajate, ;;-, . Dup cum se observ, carcasele nu mai au forma spiral, inUinit la cele monoetajate, deoarece aici transformarea energiei cinetice n energie potenial se realizeaz cu ajutorul corpurilor directoare. Carcasele intermediare au o form celular, care mpreun cu profilul corpului director alctuiesc canalul de ntoarcere pentru aspiraia lichidului de ctre etajul urmtor. Carcasele de la extremiti au orificiul de b aspiraie. respectiv de refulare, orientat n dire- Fig. 1.55. Ca~'caSt'lepompel.mutticie radial. Acestea mai snt prevzute cu un . etajate : numrde urechi cuguri prin care trec tiranii de .-carc.!ll ,. J'de' relulare; b -e-carcas . , Intermediar. de pompare stringere i asamblare a pompei. , o.!, -:- ~ 1.5.2. Elemente constructive la pompele axiale .. J.\':~a, cum~a>riat anterior, pompele axiale (elicoidale) snt pompe pentru debite mari i nlimi de pom-parc reduse, fiind destinate s descrveasc instalaii c~re funcioneaz la acest

,a.

54

NOIUNI FUNDAMENTALI'; DESPRE PO~!PE

ELE)/ENrE

CO""STRUCrl\'E

gen de parametri; astfel, se folosesc la irigaiidle~efi:i,ri, ca pompe de circulaie lCceIiiralele termice etc. . In fig. 1.56 este prezentat o seciune printr-o pomp axial de construcie vertical. -'.
rnmpa pc care snt este montat
(.o.::tn

11r'.tl.~it:id~:1 '.::'~~:"~~(,; palctclc clicoidalc, l/

rele pr j componente: bu turul rotor 1,./


fi.\~!I(;

pc arborele 3, cuplat cu transmisia rigid 4. Arborele pompei propriu-zise, precum i arborii transrnisiei, snt ghidai n lagrele interrnediare 5, Carcasa pornpei este alctuit din plnia de aspiraie 6, camera rotorului 7, camera statorului 8 i corpul de refulare 9. Att ~rQqrl!le.poII}.pi,,(;t i .,,"transmisia, s.int,ptot,eja~i!lJ;1potriva contact ului cu lichidul pompat prin , tubulde pn)tecie ,10,;E(9.r.P!!r,axial, rezultat att, ",:lin Jmpinge~(:a;tial . , " idra.ulicilc,!.,i;..;din ~~:~ieelor aflate Jnxo~,ie,~~_t~ prelu~~~;Jag"..;',.ru! otorului electric de an trenare; care m este dimensionat linc.o~s~.: U nge j,,, ~ )Jlagre.l9r,:lse .Aea14e~ .i,q,,1I.,p "~!-;: icu@t,:iIlcazul ctlld :SUP01:htl acestora este confecionaf'din cauciuc, sau cu , ulei, cnd .se-folosete'compoziie de lagre. ' -;:,-" Unele tipuri 'de pompe snt prevzute i cu un mecanismde acionare, cl! aj utorql cruia se 'poate "efect;' reglajul u~hiului paletelor n timpul funcionrii- pompei. La alte construcii, acest mecanism lipsete, astfel c unghiul paletei este fixat la montaj de ctre constructor i el nu mai poate fi modificat. In fig. 1,57 este prezentat o soluie constructiy,sinpI;t,a. unui mecanism de modificare .. a ungl}i)ilui palatelor n timpul,funcionriL , Funcionarea mecanismului are loc a.s.t~~l;p.r!~,_,~~S~,~r~a,~ij;L!t:.;~4b9;".
c .

..:

,",_ ~ ~ .~'.:.~ _~,t~>

q;

".~'.

"

Fig, 1.56, Pomp

axial de constructie verticall1, -

'/

56

NOllJM FUNDA:IIENTALEDESPRE POllPE

ELE~IENTE CONSTR1:CTIVE

51

r:le 2 poate fi deplasat pe vertical iar odat cu el prin l' t di 1 l il: di li 'al 3 . -J 1 '.' , n erme IU ru rnc6' B:aae~: ~~XI .15 .I t sle ( eplaseaz ~ buca 5 care se rotete odat cu rotorul . cei SIn egate excentric prin uruburile 7 de cap" t 1 fi 1 ovale 8,. solida:i~ate cu paIe tele 9 prin bolurile 10 Deplasarea aX~; a;:e o~ t:a1n.im Ite10micare de. rotaie flanelor, iar odat ~11;rr'~I.,,, . "",a, .~l' ,UC?el Ct1 r 1, . '. ' ~ .-~ ~/~'-"11.."-Y uUI.U1 , .. , .. -, " ~., UllolllUl <le <lesdJl(lere al acestora oat fi 1 ' necesl~d.1. ~ceast s~luie, constructiv prezint incom'~ni(~~tlll r~~.~t ~.~~~ prem.a,n[la.!rt1l'11htll1f,r0,r,,), .i. 1 Il -'.1" ..... ta t: . .', . !.,." ,:",:,,"v" c.c C:'C olLureaza patrunderii apei cu impnr~ pietri - prIn ,Inelele de ctanar .. i care provoac.i dd.:('tan'~ : o'~';c .: . IUl.. 1: pre~~ent, ~XIsta. pe pla~ mondial numeroase solutii moci, ma. CfJm!?h~aLe, care realizeaz transmiterea micrii prin interior l b 1: l p'uml~el, ten~d articulaiile d~ .contactul cu apa. Cursa axial e;t~Uli~~t~;~ ~l~;~ care sa asigure o modificars. a unghiului paletelor de ordinul _ lOC .~
n~1 .,".-. (It" "-~

,
.

trice cit i de motoare termice, iar cuplarea lor se realizeaz. prin intermediul unui reductor de turaie, n limitele valorilor admise att pentru viteza medie a pistoanelor, dar mai ales pentru randamentul volumic dterminat de umplerr-a cu lichid a cilindrilor. l>"mpele cu aciune direct snt folosite n special pentru alimentarea cazanelor de aburi, deoarece ele pot utiliza pen t ru actionar.' chiar :1111:r', b i;;CI, . ..r.orui pe care-i dcscrvesc, Ele sint mall utilizate i n industria petreb'r:'l.

.:1,,~.~ ~blt

~!.;.

Pompele axiale pot fi realizate i n construcie orizontal sau ' Rlottoafr::e P?mpelora.dale sn~ realizate dup dou solutii cu pa e e ixe I cu palete reglabtle. \ r. .ln fig. unei pompe

con;~~~~tv:: , .
F

'1'

1.5.8 este prezentat


axiale cu plete

In dou poziii regIabile. ' '..

d~schis~tnchi$;~ . ,."

t l ro or.u t~ ~o-

faletel~ se toarn sepap~, iar dup prelucrarea definitiv sefixefitt~'bl1 c':l rotorulUl. Prelucrarea profilului paletclor Se face e ma inis . . plat, ~are u.rmresc pr?filul modelului. Calitatea fin!t1ia s~pdn~tal~d{ ;;- ~:~~;~s~~~o~~gozltate

~t mai red~tsgustruite),

~r~~~u f,l;b;f~;~~:

.' .CorpUl pompe es~executat sub form de tronsoan dinJ,eav de dim SJUl1legal.e cu cele ale condut:~ei de refulare. La unele ti de ~l~ e~el se realiza sub tor~.jie ples, turnat-din font RPflil . J:..; P", ~,rechl: realizat sub un.1ijriahrde 90 600 f d .. .e. area ~mpel pqate fi beneficiarului P'tl.nJa de a-:-- '. a f e ~erhcaIa,J!l funcie de instalaia ".' " ~ r . sI?lra le are o orma care favorizeaz condi iile d aspiraie. Statorul este o pies turnat din font i ar zut .1 e "e "' ;de pal~te care dirijeaz curentul, de lichid pe direcie a~ifI~~vazu 1,11). numar .. 1:":.3. Elemente constructive la pompele volumice' A " anterior, pompele. volumice sint grupate in dou categ6rii p~i~~impals~~ ~rat~t .' ',e. cu mrc~re alternativ i cu micare de rotaie, In stadiul actual de dezvoltare a tehnici.i, ca urmare a cerinelor extrem de variate, soluiile constructive adoptate la pompele volumice cunosc o mare diversitate, multe din ele fiind nregistrat? sub form .de patente; din acest o b motIv. n prezenta lucrare se prezint Fig. 1..'58. 'Rotor axial : numai construciile clasice cele mai a -cu palete deschise; b -cu palete nchise. frecvent ntlnire. , 1.5.3.1. Pompe volumice cu micare alternativ Din aceast c t . f . .a egone ac Parte pompele c ~ pis t on cu ac iJUne diirect".' I cele cu piston antrenate . ." . sistem biel-manivsl, Acestea din urm snt antrenate att d t PIrIn e ma oare c ee-

nil

Iri ...

sau

l'.Hnpek cu antrenare prin sistem biel-manivel ce [:;1",."" m.ii a:_." ca pompe de intervenie, pentru evacuri de ape din incinte, pentru alimentri ca ap n locuri izolate, la grupuri hidrofoare. ca p.)mpe ele acionare pentru prese etc. (3. tipuri constructive se disting urmtoarele categorii; - pompe simplex, avnd un singur cilindru de lucru; - pompe duplex, avnd doi cilindri de lucru, aezai paralel; - pompe triplex, avind trei cilindri de lucru, aezai paralel. Din punct de vedere funcional, se deosebesc: pompe cu simpl aciune i pompe 'cu dubl aciune. Exist i alte construcii care reprezint diverse variante ale celor dou sisteme i anume pompe cu aciune cvadrupl sau diferenial, dar acestea snt de fapt soluii care au ca scop uniformizarea debitului, deoarece la pompele cupiston debitarea are un regim pulsatoriu. Elementele principale care ,alctuiesc o pomp, ,cu piston cu aciune direct sint prezentate ,!n3ig. 1.59.', '" :'l..:lr > ' Pompa este alctuit din urm toatele pri principale distincte: corpul pompei 1 solidarizat de m~ina de antrenare 2 prin intermediul corpului .. de legtur 3. Pi~oliulpQUl~L{.estefbcatpe)mul din capetele tijei 5, pe cel-v-" lalt capt fiind aezat pistenul ma(nii de abur 6. La partea superioar a corpului pompei se gsete camera 7, care conine supapele de aspiraie 8 i cele de refulare 9. Sistemul de distribuie se compune din suportul distribuiei 10, tija de legtur 11, sertrul 12, braul 13, i cutia de distribuie 14. Ungerea mainii de abur se realizeaz cu ulei pompat de ctre pompa de ungere 15, acionat de axul de. distribuie 16. Deasupra corpului pompei este montat robinetul 17, care servete la evacuarea aerului acumulat la partea superioar n momentul amorsrii pompei. La partea inferioar a mainii de abur snt amplasai robineii de purjare 13. Etanarea tijei pistoanelor la ieirea din cilindri se face n camerele presetupelor 19, prin garniturile moi din asbest grafitat 20. Funcionarea pompei are loc astfel: sub aciunea agentului de for. respectiv aburul sau aerul comprimat, pistonul mainii de abur execut, prin intermediul mecanismului de distribuie, o micare alternativ. care este transmis direct, prin tija comun, pistonului pompei. La deplasarea acestuia ntr-un sens, de exemplu spre dreapta, n spaiul din partea dreapt are loc compresia i refularea lichidului, n timp ce n spaiul din partea stng se produce o depresiune i deci aspiraia acestuia. La inversarea sensului cursei pistonului, spaiul din stnga este cel care se micoreaz, iar cel din dreapta se mrete, astfel c fazele se petrec n sens invers. Sistemul de supape de aspiraie i refulare pune n comunicaie la momentul oportun spaiile respective, cu conductele de aspiraie i refulare. Pistonul mainii de abur are forma unui disc de o anumit lime i este prevzut cu canale n care

_.>

ELEMENTE CONSTRUCTIVE

59

se introduc se'mlcnii de etanare.

Pistonul pompei poate fi executat n diverse variante. n fu~cie de condiiile de lucru i de .caracteristicile ~ichidului'pompat:
~:: ;:~. 1.60 .ilnt pr,.'zc:lt~t~ cteva pornpei. variante cousrructrve ale pistonului

,.

qE._ _.} ...


~)~_

.. _---_.-

d
Q

C alternativ .

F:g. 1.60. Variante constructive ale pistoam Ior pornpelor volumice cu micare

...

Varianta a reprezint'o soluie de pist<rif ctisegmeni ~deseclune drept: unghiular, care pot fi confecionai din metale - font, alam, oel - sau din rnaterialefemetalice - tcxtolt. lemn. teflon. Varianta b reprr-zint un piston prevzut cu o garnitur conic din cauciuc, cu strngerereglabil prin intermediul rondelelor g. Varianta c"repreiln'f:un"piston cu garriitur "t!p;,manet", confecionatdinpiele sau cauciuc.' Arcul lamelar r menine' periferia garniturii n contacf'permanent cu pereii cilindrului. Varianta constructiv d reprezint. un. piston de tip "plunger" . Acesta se caracterizeaz printr-o lun~ime mare,rn,';ra:Ii~rt ~u. dia~etr;U,. iar et:,-~are~'in, aceg~ ~~~cn~.,,e~ai realizeazcu segmeni, CI numai prin interstiiul creat Jntre diamefrui cilindrului i cel al pistonului, astfel nct jocul radial s nu depeasc valori mai mari de 0,01 mm. Acest joc se obine printr-o prelucrare foarte fin, urmat de rodarea pistonului n cilindrul su. Cilindrul propriu-zis al pofupeieste executat ntr-un bloc din font sau oel, aa cum este reprezentat fi fig. 1.61. Blocul cilindriJor este. de regul o pies tumatiavndanumfte fOhne interioare care alctuiesc camera de aspiraie" i camera de refulare 2. In corp snt prevzute i locaurile su. papelor de aspiraie i refulare. Cilindrul propriuzls este alctuit dintr-o buc 3 presar n corp. care poate fi nlocuit dup ce s-a uzat. ' Pompele cu piston de construcie normal pot vehicula lichide cu temperat uri maxime de 250cC i presiuni de refulare Fig. 1.61. Sectiune prin blocul cilindrilor unei pompe medii pn la 50 bar. Prin cu doi cilindri paraleli, tip "duplex". construcie normal se nelege confecionarea blocului cilindrilor din font. Pentru temperaturi i presiuni mai mari dect valorile indicate mai sus, corpul pompei se execut din oel turnat, iar pentru presiuni foarte mari, din oel forjat.

60

/WIlmI UNDAMENTALE F

DESPRE POMPE

ELEMENTE

CONSTRUCTIVE

1)1

a1.5.3.2 .. Pompe uolumice Ctt mi~:~re rotitoare. i in aceast categorie exist. /) mare dlvers~ta~t: de: construcu, ~ar cele mai cunoscute i utilizate snt pompele cu roi dinate, cunoscute ~sub numele de "pompe cu angrenaje", r'az;.aiel cu a_ce:tea ~~au d:svo~tat I alte tipuri de construcii. care treptat a.u In.c~put :a fie utIltza~t! I? diverse domenii speciale. 111;\i ales la Vehicularea lichidolor vtscoa- sau Ip.carcate. Dintre acestea, se pot enumera: pompele cu uruburi. pompele cu palete, pompele cu rotor elicoidal, pompele cu role pompele cu rotor <'!;lSt:r ,1, .re rrm hi!;: alt.Ic, . 1;\ ii.dust ri exist dou categorii de pompe cu roi dinat si auurnc : pomp;' pentru tran'.\'l.itr<: de lich~de i po.mpe pentru acionri hidr~ulict; . . .1on:pdt: l)L'Il.tru tr~n:vazare SInt destinate, aa dup cum le indic i denumir-a, a vehl,CUIL'Ze sa transporte lichide vscoase i unguentc, m.i i ales I produse petrol.Ierl'. ronstruci~ lor. este astfel realizat nct s poat 2,COpL'ri de bite relativ Importante - pn la 100 m3/h - i presiuni reduse - max, 40 bar .. POI?pl'le de ~cionri hidraulico s~nt destinate exclusiv pentru crearea pres:u~l1 necesare in diverse sisteme d~ instalaii hidraulice, pentru actionarea n~ecal11sm~lcrdcservlte. de acestea, Ele se caracterizeaz prin. debite reduse I presium de refulare.malte.,-.- pn la 300 bar, ' .', ."::'~ )n.;ig ..:l:6?-.H~..pre1i91a,t~;o seciune printr-o roi dinate destm~a transvazrii de produse petroliere. ..... . . ".' ; :;Powpa este alctuit din urmtoarele elemente: roata 'dinta t 1, executa t dintr-o buca t cu arborele, careeste n acelai timp i rO,tat<l;.lllot.9~re, angre';4' '3"6' r' '5'2'" nat c.u rotata .d~llJ~t.2t A , " care .este roata . antrenat; acestea sfni'mcnt;itCiil corpulpompei 3, nchisntr-o par:y,~~~P'!-S~ "iar n 4, partea opus cu corpul lagr 5, care este prevzut cu 1I-E=::::::::3-1J- un picior. suport ce fixeaz ~~~~~~~~~~~~~L""===:JJ pompa pe postament. Feele laterale ale roilor dinate snt n contact cu plcuele de uzur 6. Arborii roilor se sprijin n lagrele prevzute cu bucele de alunecare '7; ungerea acestora se realizeaz chiar cu lichidul pompat. Etanarea arborelui se face cu garnituri noi din azbest grafitat. Suprafeele de separa ie A se . , _ .. f~llisc~z prin tuaro. realiFig. 1.6_. Pompa cu roi dinate, pentru transvazare. znd astfel etanarea nece". " . .. ...' .. ' "",' ~~~~ 1\~piraia i refularea .. l~c~l~ulwSP face prin onflclJle ~~terale;afe cdrpului pOI?pel.Pompa este reversibil, ceea ce presupune ca prin schimbarea sensului de rotaie se schimb i sensul curgerii. ' '.

nare exterioar sau interioar, cu dini drepi. nclinai


LI C

var}ante: c~ angre~au I~ forma de V, unul sau mai multe rotoare aezate n paralel, cu lagare interioare sau exterioare. Ca tip de lagr se utilizeaz at..tcele de clunecar-: cit si cele J..: rostogolire. La construciile la care distana dintre axe este mic. se folosesc lagre de alunecare sau
rulmont i ('11 ilr". In 'timpul funcionrii. lichidul p;Hr~!Il(!"ntre bO lurilc dintre dinii aflai I1 an;;renare I ca u:ma~'l' ~

Pompele cu roi dinate pot fi con.st~ite n ~r~t?aree

pompt 'cli:

variaiei volumului spaiului cuprins ntre. ace~la, lIdudul este comprimat. ceea ce produce eforturi suplimentare asupra organelor pompei, unconsuntexagyrat de puter . .: i debitarea lichidului in regim pulsatoriu. Pentru ey~~ tarea acestor inconveniente se adopt diverse soluii constructive care constau n punerea n cornunicaiea // " spaiului cuprins ntre dini. cu cavitatea tle asp1:a1e ~ ~;;sauTeJulare. O astfel de rezolvare este prezentata n Fig. 1.63.Schema degafig. 4 .63..~~ - .,' .. ,. ~ , ' jrilor pentru descrcaDup c;'m se remarc din figur, la mijlocul distanrea presiunii Iichidului - eldintre axe, respectiv n poriunea de angrenare, pe di Il o.:ra tiile dinilor an1 . . 1 grenai. feele laterale ale c?rp~lui ~i ca~acu UI PO~P~L sau are plcuelor de uzura, sut F::\:tlcatc degajrile a: pr!.1 care lichidul ce se gsete n golurile dintre dini este evacuat n cavitatea de aspiraie sau refulare. .. . . "-. . . . .' . Corpul, capacul ilagrul pompei snt c6~feclonatedm fon~, Iar ~ .cazun de presiuni ridicate, din, qt.e1tur~at. R,:~e .d~ate.s!1~.confeclOn,aeiWxJ..ote;Iuri aliate; tratate ..ternlc;'tn scopul manrn duritii suprafeelor 4e cqntact. O soluie modern pentru 'pOmpe1ede tr~nsv:uat. o const~tUle confec!onarea roilor dinate din font sau' din oel?rI obinUite: ne~ltate, care s~nt supuse dup uzin~r: la un tr~taI?ent de sUYI~a!e.opera~e 'prIn c~re se obine o rezisten sporit la uzura l o iI?bunatat,lre a .c~e~clen.tului de frecare ntre suprafeele de contact. Pentru mlcqrarea .mt~n~ltall zgomotelor de angr~nare, dinii roilor se prelucreaz la dimensiuni foarte p:eclse, ~ar rugo~ltatea suprafeelor de lucru trebuie s fie foarte redus. Cu titlu de mfo_~ale, se precizeaz c nivelul maxim admis pentru zgomotele datorate angrenaru este de 35 decibeli. . 1.5.4. Elemente constructive la pompele autoaspiratoare. Pompele autoaspiratoare, a~ cum le indic i ~elll!IIlirea: au proprietatea d~a ,eyaf1J~~ singur- aerul din conducta de aspiraie, deci de a se auto~mo=~a. De. ~~d decurge i avantajul.c. fu~cionarea lor poate av~a loc chiar m condiiile n care conducta de aspiraie nu este perfect etan. Cele.mai cunoscute pompe din aceast categorie snt pompele cu canal lateral i pompele de vid cu inel de lichid. 1.5.4.1. Pompe al,toaspiratoare eli canal lateral. In fig. 1.64 este repre~ zentat seciunea printr-o pomp cu. canat lateral. Pompa din figur este alctuit din urmto~rele elemente: ,arborele 1 sprijinit la ambele capete pe lagrele cu rulmeni 2; pe arbore S1l1taezate

62

~OTIU)i/I

FUliID.~llE)i/T.\LE

DESPRE

POI[PE ELEIIE~TE CO~STRUCTl\'E

63

cu un ajustaj alunec tor, rotoarele J, cuprinse ntre carcasele intc'rmedl<m.: de aspiraie 4 i cele de refulare 5, care formeaz etajul sau celula po.npei, La o extremitate a pompei se gsete carcasa de aspiraie (j, iar n partea opus,
7 / 12

, 1'" 1 66 s observ forma teit a orificiului de aspiraie I refulare. n fIe'. ti d' a te f 1 66 b se vede forma canalului lateral din ' zona pe care se 111 In e. nIl;. . , . '1 dc I t' I e rl p'fl1hr" <i <nt date ('11 titlu informativ unghiuri e e Incepu ~I r~rr:l a (' " c::::, sfrit ale acestuia. . .
T

1.5.4.2, Pompe de V1.d CIt mei de iichid. Aceste pompe snt cunos<'lI:', n general sub denumirea Jl' ,~p('mpe de vid", dei ~le pot funct iona i pentru comprimarea aeru- ~"~

'~\

,fi.
/;/ -/

-r

~\,,;;:'
\;'(.;:;

;',\... -~~.--~c;:-~,~

----=-.J...~)i

'~=e:,f(J

'i,
"1

1/

Fig. 1.64.'Pomp autoasplratbare 'cu' canatlateral.

of:

l'

cea de reiuh~ef'Et8.~ar(,l arb~~clui Ia: ieirc:a din carcas este a;:;lo,;rac prin garniturile moi din .<p:~e,sgr\lWat.~\ sr,nsf c:.upreset~pa" p. Locaurile presctu1?elof,~e,la c~!e doua.~~tr~I~lli sl~tpuse. In c,omUI11Calerin eava p de egabzare 10. Carcasele intermediare SInt etanate n planul de contact prin garniturile plate 71, confecionate di,p,rarton de grosime absolut consrant. Asamblarea pompei este realizat cu ajutorul tiranilor 72. Pentru ubinerea unui randament satisfctor. jocul axial ntre rotor i pereii Iatorali .ai celulei ~u tr~by.}e 51. depe<l;Sc~. O,I.nun la construciiletandard. In tImpul, funclOnru, rotorul are, posIbilItatea s se 'autocentreze, dar la apariia unor fore neechilibrate, el poate s frece pe una din feele laterale ale celulei. Din acest motiv, pompele cu canal lateral nu trebuie s whi.:uleze lichide ce conin particule abrazive n suspensie, deoarece acestea ar provoca uzura prematur a suprafeelor de contact, ceea cear avea caefectdiminuarca performanelor pompei. ,'. ',,' "," ".' In fig. 1.65e"~te reprezentat rotorul unei pompe canal lateral. Rntorul o;'ste de tipul deschis, deoarece feele laterale nu snt acoperite de discuri, ca la pompele centrifuge. El este executat sub form de pies turnat din bronz, iar n anumite cazuri speciale, din oel sau font nodular (de exemplu n cazul ':ehiculrii amoniacului). Cuplul de materiale n contact, rqtor-carcas.l, trebuie astfel ales nct n timpul funcionrii s nu apar fenomene de gripaj. Aceste tipuri de rotoare, datorit formei lor -'palete radiale incastrate n butuc - au cptat denumirea uzual de "rotoare stelate". In fig. 1,66 snt reprezentate carcasele intermediare de aspiraie i refulare ale unei pompe cu canal lateral. Performanele pompei depind n 'mare msur de forma i dimensiunile canalului lateral i a ferestrelor de aspiraie

lui ca suflante sau compresoare. , ~"C;:-7 De' aceea <er:umi~ea lor ~or~c~,rl i ~. ':\,,::-=-: . ' este: .mami cu. ineldC"l1chld . ~ \ ~;~ / " f---:-~T Ele se folosesc n mstalall.pentr~ }}>':'0-Y/~ ---i. '.; absorbia de aer sau gaze Inumai ~ .. -:; ( , ~ in mod accidentalpot re~lll~, ~en- '. '''. <. tru perioade scurte, I 'Iichide, .' \~ I \ bineneles cu performane mo- , L-J deste. " . ' .' c ...4 . ,,' "" In fig." 1.67 este prezentat.li l .t . Eig. 1.65. Rororul pompei cu cana .a era" d O sectiune printr-o pomp de ~I,7;"" .. ~, " cu in~l de lichid." , ,,' ", ' 1 1 d tip Pom a este 'alctuit din "urmtoarele e!emente:rot~ru , e .

C ..

~r~~;;

I I

st~~;i~ c~~c:l~iS;~e~~~~~~~o;, ~~h~~b(l~~~r~' ~~l~~tr~;ili~~u:i~~ ~e distribuie" 4 i 5. Discul 4 conine fereastra de aspiraie I fa~e!egt~r~ e 'c'arcasa de asp iratie 6 Discul 5 contine fereastra de refulare IIcom U n1C cu ,',.. a la rindul su cu carcasa de refulare 1. AbI ore e pom Pei se sprijin Iui ce el d r b t ou asi

~~ffn~ri~~

~s~= d alimentate aie este prevzut cu orificiul 9, pentru racordarea con uc el e x _ : inelului de lichid. In orificiul 10 se monteaz~ v":.cuu~me~rul ~entru masura re~ vidului. Poziia corect a discurilor se asigura })rl1?- !lfttur~e de c~~t~~~~ 77, Dopurile 72 servesc pentru golirea pompe! de lichid 111 penoadele I
nran

~~;~~i~;I~ ses: ~:;~~~~~if~~::.~~~~e~~~O; ~~~~~;rl~~ie cu ajutorul are. Asamblarea pompei realizeaz

i~c~~;Ea;e
t"

cu

a
a- Carcas
de aspirale: 2-canal b- carcas de refulare; lateral;" 3- Iereastr : - Iereastr de refulare.

Fi;;: 1.66, Carcase intermediare ale unei pompe cu canal lateral:


de aspiraie:

64
7

:>;OIL":>;1

Ft'XDAlIENTALE

DESPRE PQ)IPE

ELDIJ,;:>;IE

COXSTRLCTlYE

a
Fig. 1.68. Rotorul pompei de vid cu inel de lichid. Fig. 1.69. Discuri de distributie la pompa de vid cu inel de lichid:
II -

dix de aspi~tie;

b-

dIsc de ff'fulare.

, ...

. , F'tg. 1.67. Pomp. de vid' cu inel de lichid.

;r:isr:i p,;r~col de ng~e. Carca,sele, discurile i lagrele seconfecioneaz In.ont, Jar rotorul din .br0!1Z'sub form de piese turnate. In anumite cazuri sp~iale, cnd nu se admit ples~ din ~ateriale neferoase in componenta DODpei, rotorul se poate exec~ta du; fonta nodular sau oel.' . !,er,fo~anJele pompei depind de Jocul axial dintre rotor i disearil,; d,~~lstnbule, JOccare nu trebuie s~ depeasc valoarea 0,1 mm la construc~IL stf~dar~. L~ pompele co~feclOn~re.din materiale ~peciale,rle exemplu n oe ~oXlcabiI, satr la folosirea ca Iichid de etanare a unul lichid mai vscos - ule.l- Jo~~rile pot crete ntr-o anumit msur, dar aceasta are drept consecm!i modlftca:~a pe,I!0rmanelor pompei. . In t~mI?111 functlOnam, rotorul poate culisa pe arbore autocentrindu-se In carcas,: I deoare~e el.poate: veni n contact cu discurile, feele sale laterale p:ecum Ic~le a~e discurilor snt prelucrate foarte fin, pentru a obine o rugozIt~,te redusa: ~m acest .motiv, ca i la pompele cu canal lateral, pompa de vid c~ }~el de .1~C~ldtrebuie s funcioneze numai cu lichide _sau gaze curate ~ara ~mp~:ltaR mecanice. Astfel gazele care conin praf vor fi filtrate naint~ -f ea. sor ire, otorul pompelor de vid cu inel de lichid este asernn tor ca orrna cu cel. al pompelor cu canal tateral, dar difer prin numrul de alcte care este mal redus I pnn lImea acestora, care este mai mare In fif 1 68 este prez;ntat un rotor de pomp de vid cu inel de lichid. _ .. . o Dupa. cum se observ dit; figur, palctele snt inclina te spre inainte ~ore~punzatr se~sulu~ ~e rotape a pompei i snt rigidizate prin nervuri. Bu~ ~cu are o ?r:z.nacomca, cu vrful conului n planul median, ceea ce imhunt ete condiiile de scurgere a fluid ului i de umplere a celulelor, favori-

znd totodat! ~te~~~g~i~.1e t~~~re_~_:p;~sei. n bf~c ~siI!~re~~z~e.~~~i~rr de uurare '. _. .. In fig. 1.69 sint reprezentate discurile de distribuie aleaceleiai pompe. Fantele de asplraiei refulare din discuri sint dimensionate de constru~tor avind in vedere destinaia mainii, respectiv utilizarea ei ca pomp de VId sau compresor.. L~ unele .cor:stfu.ci~,fan tele de aspirat~~ i r~plare ~nt. practicate in acelai dISCde distribuIe. Iar in acest caz pompa de VId are o singur carcas la care gurile de aspiraie i refulare sint separate printr-un perete despritor. Aceast soluie este prezentat in fig. 1.70. L--.:; Aa cum s-a mai preci~~t anterior, pen~ru re~ea. unui. vid ~amt3lt de ordinul20-25Torr se utilizeaz construcia cu doua etaje montate in ser~e, n care rotorul etajului doi preia fluidul refulat de primul etaj la caractensticile realizate de acesta, transmiindu-i in continuare energia sa. In fig. 1.~1 este prezentat construcia unei pompe de vid cu inel de lichid cu dou etaje
o" . ". '. . . _ __ _ -' . _
_o

mon~:.eot~~~~~J~tin~a l"ot6rUluipHniUIui etaj este apreciabil m~i'mii~ dect cea a rotororul.ui celui de al doilea etaj. Explicaia const in aceea c

Fig. 1.70. Piese componente ale pompei de "lid cu inel de lichid.


a- disc de distribuie cu Iaute .de aspiraie ti refulare;
bcarcasa aspiratie sau refulare.

la dimensionare se ia n considerare alura curbei caracteristice a pompei, din care rezult c debitul de gaz aspirat de rotorul II, la presiunea de refulare a rotorului 1, este totdeauna mai mic dect debitul aspirat de primul rotor, Traseul curentului de fluid la aceast pomp este urmtorul: aspiratia flui5 Alegerea pompelor c. 267

!I:OIUX!

Fl:XOAlIEXTALE

DESPRe

POlIPf.

2.

Utilizarea

pompelor n instalaii

2.1. Determinarea

caracteristicilor

instalaiei

.','/1,

['S.

"2

. ').j

':o!!.

Iri'.;

l.

:;:<ifig."{i!'.

'o.ripiI.de;}jet1cJinei de lichid, ~u douil.1t~je.


.~ , .... ; . )'.1 .

L.;:.;)

ll~-:.:.:,;.; :.)'

d~~i Seoface prinorifi~iui. d~ .~spi~~it!:I:ir'.t,iF?~sef(;Q.~~~'bat,J~ac:esta ~ste dirijat ctre ~ISC~ de distribuie 2, preirzui: cu' fillHe~ttea~pfrterreftiJ.are. In, celula etaJ.ulul 1, curentul s~ m~arte ndou p,rii: o cantitate defluid e).mtoa~cq>r1l?-fanta. ~,e l'eful,ar~o~a. . .. ~ISC~UI:2,~ca~~c~;tifi.~R4,#~ieY.,C'qat1l, prin ut~ de refular.e al acesteia Iconducta de !eg't~t[ 3, 'ctre 'oruiCiul ~e. aspiraie alcarcas~1 4; ~ea ~e a doua cantitate de fluid ptrunde prin orifICIUlde refulare al dISCulUI5 Intr-o camer intermediar, de unde este aspirat. de ctre rotorul ~l pr~n. ~rific!ul de. aspiraie al discului 6, Din etajul II fl~ldul ~~t~refulat prm orificiul dISC~UI7 n carcasa 4, de unde este evacuat prin orificiul de refulare al acesteia.' '. "', _Prin ..~~re, etl!-jul .I .aspir printr-un singur orificiu i refuleaz prin d.ou<lOfltl~U, Iar e~a)l~lII aspir pri~ dou orificii i refuleaz printr-unul singur. Prin aceasta dispunere, se obin performane mbuntite deoarece umplerea celulelor rotorului II este favorizat. ' . Alirnentarea rotor~lui pe ambele pri este o soluie ce se practic de obi.c~1la pompele de debite m.an, care necesit o lime mai mare a rotorului .l.la care.allmentarea pe o singur parte ar lungi neeconomic drumul curentulUI de fluid, conducin.,dla o umplere neunifo~ ~ celulelor i la un randament V?IlIml: necorespunstor. La pompele de debite Importante, pentru a se evita dlml'nSll~1l1 rotor prea mari, deci dificil de manevrat Ia montaj, se utilizeaz de ca solutie aezarea rotoarelor n paralel. reducindu-se astfel limea pe rotor.

SuD denumirea de instalaie hidraulic se nelege complexulde e!C:ITII:n('! alctuit din conducte, racorduri, robine i., clapete, filtro ctc., prin care circul un fluid vehiculat de o pomp. n funcie de dimensiunile i natura instalaiei, aceasta poate fi descrvit de una sau mai multe pompe, pe care proiectantul instalaiei le prevede la ntocmirea proiectului, astfel incit s. se asigur obinerea caracteristicilor solicitate. Pentru aceasta este'necesar's1l se defennine eft rriaiprecs'bii putin' parametrii pe care trebuie s-i ating instalaia respectiv. 2.1.1. Noiuni fundamentale de hidrodinamic. ntr-o instalaie n care circul un fluid, au loc fenomene de natur hidraulic ce pot fi inelese numai pe baza cunoaterii principiilor generale ale. hidrodinamicii. l~l .scop, acest n continuare snt .PI:~zenta.flnoiunilefundamentale i legile care guverneaz curgerea Iichidelorv.: ..' o: "r .. ,.... "f,,' Intr-o conduct. (fig. 2.1) prin care curge un lichid considerat .perfect, deci incompresibil i frviscozitate.iavnd 9 micare pennaIl.Ilt i unregim de curgere staionar, adic n aceleai puncte viteza nu variaz cu timpul, cantitatea de fluid care trece In unitatea de timp prin diverse secti~Urans-:, versale ale conductei este constant i poate fi exprimat prin produsul dintre, aria seciunii respective i viteza de curgere. n acea seciune: ....
'0,' o"~,

, -.l~l =
,',' ' '..

Ss'Vs9'
_." \

53,

V3

const.
!
j

(2.1)

Aceast relaie poart numele de "ecuaia continuitii" i cu ajutorul ei se pot calcula debitele ce trec prin diverse conducte, atunci cnd se cunoate viteza de curgere i seciunea conducte, .

?21f ...
:. S'}J

Fig. 2.1. Schema curgerii lichidelor perfecte.

In realitate, datorit faptului c lichidul .l,1u este perfect, .avnd un llnu"; mit grad de viscozitate, viteza real variaz att n seciune ct i n lungul conductei, de aceea n calculele practice se apreciaz o vitez medie. , Curgerea Iichidului n conducte se consider .Jaminar" atunci cnd particulele de lichid au micare paralel cu axa conductei i "turbulent", cnd micarea este dezordonat, n direcii diferite.

DETERm:-;.\RE.\

C,\R.\CTERISTKILUR

I:oiST.\L.\IEI

1i8

69'

l'TILlZ.-\REA

POlIPELOR

1/\ I~STALATII

In fig. 2.2 snt prezentate cele dou regimuri de curgere.

---~
a
Fil. 2.2. Schema -Ie curgere a
ti -

;',/////~,'III' ' ////'


V.,.
ti.,,;

-~

Pierderile locale se datoresc modificrilor subite ale direciei i sensului vit~zei de curgere a lichidului, modificri c~re..au loc atunci cn~ s~.ntlnesc c?tun, ramificaii. supape etc., sau apar vana.u brut~ ale ~ecIUnJIcon.ductcl. Relaiile teoretice pentru determmarea p,~rd~rIlo~ de ~r~m servesc proiectanilor de instalaii la calcularea traseulu~ I a ,dI,mensl~mlor .condu~telor. Aceste relaii snt urmtoarele; - pentru pierderi lineare m regim larnih, =
j,-_...':..:.-

1'"

/'

b
Schema repartiiet
b-

!... 2
c

f(',gimului lichidului
laminar; turbulent,

Fq. 2.3.

vitezelor

m:,

(2.3)

In conducte:
b -

in conducte:
- ngim laminat; regim turbuler:.t.

d- 2g

regim de curgere regim de curgere

n care i. este un coeficient de rezisten al conductei i are valoarea;


64 90 A=-"'-

Pentru determinarea regimului de curgere s-a stabilit un criteriu adimensional, cunoscut sub numele de numrul Reynolds", notat cu simbolul Re i a crui valoare se calculeaz cu ajutorul relaiei:
\. o , .~;

Re

Re

'",U,

;"""
~

';":'",f,ii,;,~, "V~ d".,'., ,


. ,'.
".:~!:~!,,) .I' __ ~

.r
.

$tI":'" it," .."L;;t,


.~~~<:-!n -;

s,

I~::'o.,,(

.;. o

(2.2)

Pentru. ev.i drepte~~ .consi,der~ A':"',]5/Re."~ ,,; ... . Pierderile hneare in regim turbulent se calculeaz cu relaia (2.3), In care coeficientul A se inlocuiete cu coeficientul de rezisten in regim turbulent AI i care se determin atf,1:;.
>

lL,"j~.i~{:.t :

~)(: ";~

viteza medie de curgere, n tns ; ,o.' ,<., . " diametrul interior al conductei.xn :ni":> ,!St. V viscozitatea, cinematic a)Jchidului:'.t ''iiil/s..~~}'f J~a' dem?nstrat experimental 'c regimul de 'curgeYe e'ste laliiin~r pe'ittru val?rI ale lUI Re< 2200: .. 2 .100. I?eI:ire~ acestor valori Ildic.Ull regim de curgere turbulent.,-EXlSt fns.lsltuau cindregimillpote"S ~n laminar .Iper,tt~ valori mai 'mari, de ordinul Re ~. 3 000 ... 4 000, 'dar pentru a~easta trebuie mlturate cauzele care provoac perturbaia in fluxul de curent ~I care dau natere la turbioane. ,. '1' . , Din formul se ob~rv .c regim~ ~e menine .lami~ar la viteze i diametre r~duse, precum I la curgerea lichidelor cu viscoziti mari, )n f~.2.3 este repr~ze~t~t,sch~ma repartiiei vitezelor in regi~ de curgere laminar I turbulent. , o. ,o'h'~f"'" Dup c~~ se ,Poate ~emarca ~in figur, in regim laminar rep~'tiia vitezei es ~e parabol.lca, viteza fund ma~~ in axa conductei i nul la peretele acesteia. In regim turbulent repartiia se face dup o curb diferit de prima' a:t~~l, Ung Pl;re!i conductei curgerea rmine laminar, dar pe msura depr~ trii de perei, VIteza crete brusc, .
n regim laminar,

n care: v reprezint d

I~= ~log:"(Re. i);,) -::;.,9 .8,.. pentru Re <3,4' 108;

~~= 0:3164.Re--0-3.:"7t.ii~;;'pentniRe :
A,=

=(0,8--3):"105; Re < 10'.


'< .:''___ '; -, -.

0,0032
,'.t.",

+ O,~I'R.e-O237.pentru
..,.:;:t I _

conducterugoaseiIs;

In diagr:ifua' A -- tabelul 2.1 -:- snt "prezentate pierderile de sarcin lineare in conducte drepte. .' . .' . Pierderile de sarcin datorate rezistenelor locale se calculeaz cu relaia

-"

.-

, '~~.il

"; )- ..

h,=~\"'2g

VZ

[m], ,/"

(2.-4)'

valoarea vitezei medii este

Vmtd ~-

~m~z ,

iar n regim

n care ~ este un coeficient de rezisten local, determinat pe <;,ale experime~-' tal i depinde de forma corpurilor care provoac aceste rezistene (cotun.robinete, clapete etc.). ' ~., In calculele practice, se utilize~ in~ ~oiunea de ::lungime ec~ivalent~ notat cu t; i care corespunde unei lunglm~ de c?nducta ce d~termm o sca,:-dere de presiune egal cu cea datorat pierderilor locale dintr-o conducta real. \' aloarea lui l. se calculeaz cu relaia

turbulent v (0,78 ... O,84)vm.:C' = In tin:tp~ curgerii pr.in con~~cte, da,torit frec~~ilor inten;e ntre particul~le de l1~hld, ~recum I recm aces.tula <;'U perei! conductei, apar diverse I~zlst~ne hldra~lce denumite uzual "plerden de sarcin" sau "pierderi de preslur,te : In f~?cIe de, cauz~ care ~; provoac,.acest.ea l~ rndul lor pot fi pierderi "lmear! sau. ,~plerden locale . ~atu=a plerden~or lineare depinde de regimul de curgere I ntr-o oarecare masura de rugozitatea pereilor conductei.

1: ~-~
2g

1 A -!. -~ , d 2g

(2.5 ).

de unde (2.6}

--------------------------------------------------------------In lucrrile de specialitate, valorile lui t,sint date n tabele sau nomograme. Astfel in diagrama B din tabelul 2.1 snt indicate valorile lui 1. pentru direrite armturi.

'10

l'IlIZ.\REA

PO~IPELOR tx IXSTAL.\TII

I
Sorb

Tabe11J12.1 Armiifuri On
DIr1'JNlmll

Robm~!c" va1!t/ des" c/'" compltl

A_ a--~

PIEROERIOE SARCIN LOCALE


L:'JnJ,m~~de condoctd dr:(]IJ/rj CII aceeas/ p'trder~ d~ sarcina
( m)

lIobln~ltI' col( CII ,,'" ti,sch,s

, ,

1000 O/am. cond. 0"

,
\

compl"

,.

300 200
150

~oo
100

50a

(mm)

\ '\

C/ap4f re!lntrt

1J-.-.-iI--

\ \ \
\

'50
40
30

.f

'

T."
. -: (rql,rt brll$ti
,'< )

t:n
-- """""'..-,

SIJI)
, -i

'l1J

'110 'i: 300


350

i~
..IZS _
175 150

ct g(J~

fi"
60
SO

r',

70 '

~o

30 25 r v t , , 20""

iti ;'

IS'

.-,

Principiul general al conservrii energiei, aplicat la fluide, este reprezentat' n hidraulic printr-o expresie matematic cunoscut sub denumirea de "ecuaia lui Bernoulli". Cu ajutorul acestei ecuaii, care este considerat drept legea fundamental a hidrodinamicii, se poate studia micarea unui lichid n diverse conducte sau canale' ,. .: Pentru exemplificare, se consider o particul de lichid n micare pe o traiectorie ntre punctele 7 i 2, conform fig. 2.4.

72

UTILIZAREA PO:.IPELOR ,,, INSTALATII

DETER~":\.\RE.\

C.\R.\CTERISTICII.OR

I:\ST.\I..\IEI

----------------------------------------------------------------

73

. Fa~ de t;>lanul de referin~ O-O, .parti~ul~ se g.~te la ~limile I IJ~.. av ~nd vitezele VI. ~e5pectlv v: I presiunile PI I PZ' Considerd cazul unui lichid perfect, deci lipsit de fore de frecare, ntr-o micare permanent.

"1

de lichid, care urmeaz s circule pe fiecare poriune de conduct, dintre di\'crs,:k noduri, Dimensionarea diametrelor interioare ale conductelor se face akgndu-se viteze de curgere convenabile, astfel nct pierderile de sarcin s. fie cit mai reduse, fr a exagera alegnd conducte prea mari. deci 11t>l'COnunul': , pentr

n tabelul 2,2 snt prezentate valorile .. "pOl. produse pr-trol icr,: ~i abur.

uzuale ale vitezei de curgere

Fig. 2.1.

Schema deplasrii particulei in lungul unei linii de curent.

de

lichid

Viteze

medii de curgere

in conducte
Fluidul

(01/5)

Conducta

energ!~ total a .~arti~ule~ de ~ichid est~ constant i se compune din suma energlllor. de poziie, cinetice I de presiune. Astfel ecuaia lui Bernoulli se poate scne: .
,;",..., ":20' -:;-ii''':'! ';'r, ,.,~:, " "" ~.jt' o:\).:_ .. ~:,.".-:~' .> ..,',',' J _

Produse petrol iere

Abur

Aspira ie Refulare

1-2 I.5- j

ht+.,~ +1'~i.f:'1i?+;Ji)..:P2

~'~~iisr;;.,c",~'-t;' J
.
, __ , __ '

(2.7)

'"

"

Dar n cazul lichidelor reate apar fore'de frecke tntt'e m6ieculeiecare al~~tl'ie~ li~hidul, precum i ntr: aces:t.\l,.~r~ii c~nductei,'c'~ului sau onflcl~ulPr.tI1.car~ .. re loccurge~~ .Acesle . "nabsOrb.o earititate de energie a c~e'~ t1-"aPr~~o~J~c.@~~~,~~~n~l\~pdFo.~~pg~~~n~rgia xpeca: nic. :.Ijo.ttn'd,'f~~pr1!pleraerea 'ae energie 'Intre, p~n.c'teYe" FZ, ecuaia lui 1 Bernoulh devme, " '. ;.,... ,".oi':":'> "}'" .:.," '#,'..,.\.." .
,. ": ,',

Diametrul interior al conductei se calculeaz cu ajutorul ecuaiei de continuitate: Q=


v
1td~.' V

.i.

'

[m3/s~ Iar d=

V4Q ..
"

_..:'[mJ

..

(2.9)

n care: d reprezint diametrul ini:erior al conductei, in In;


viteza medie de' 'curgere a 'llchidiilul, "tri;rt/s.' ~.~;.~

;.v -: ',~:';'" ,:.:: ~,'\:f~~:~ 'h "'i['1!.\".P{~~ h x,;J!j ri:~PI +:'),~.",~y.'\.~;;;' E:." 1 T, 2-"~ 2 "'2'" '1-1' .' _g."1 . "gr,:r '. "'_l~.' .,,~
'. "~~ ~' ~o

<o

~"

(2 8) .
,

':.

,...

,,;..,...

".'

,$

.~!. ~

r ~

Termenul h, 1-2 poart denumirea me!1ionat anterior decpierdere de sarcin" . .tn~ormula (2.8) dimensi~ll1ile termenilor sint, e~primatein:.11 [rn", p (da~/m2J" v.~~f~h, YC<l~N/~3t,~~Jn;!~ozJ.,c:l*".,.~:pr~tt}c;.a:cqr.!:Rt!-aadeseori se lIldIC~,preslunea: in.~aNi~~;I,;grrut;!.t~\;pecifICy In)i~~[~, :ast~l c raportul Pir.' ~ebUlemultIpbcat cu valoarea 10000/1000 = 10,'.iar ecuaia sepoatescne:,:.',. :'" r.,. ,:: . ';r;: \'~> : .' ' P [daN/cm!] v2 [m/s]2 ' ,',.~.~' h(m) 10 + = const. , , . , ,:".. y,[daN/dm3J. 2g[m/s2] . ;':.:' \ \' .

Valoarea diametrului determinat astfel se ncadreaz apoi n dimensiunile standardizate ale conductelor, alegndu-se limita superioar. Se determin apoi pierderile de sarcin ale instalaiei, cu relaia
IIr = )..-.--

v2

2g

[ml,
-

n care:

e-

. :: ... ',~~ "

.:~.'r.--

", _..:'

'.

~ ...

-.

.~ . :'~

'!",,-:;:"'.---

'

Noiunile i 'formulelehidraiilice prezentate 'permit proittantului instalaiei .s determine caracterlsticile.z.funcionale aleacestei~:-astfel nct n expl~atare .il].s.talaia s funcioneze ~ condiii ct mai' 'apropiate de cele prevazute 1Illlal... ,,' .., ''''-. Pentru acest scop, se ntocmete mai nti o schem a instalaiei, stabilindu-se numrul de consumatori cu debitele maxime respective, precum i punctul sau pun~tel~ de alimen.tare. Se. sta?ilete apoi numrul i tipurile adecvate de arrnturi necesare I se leaga prm conducte punctele de alimentare cu cele de consum. Dup stabilirea schemei se determin debit ele maxime

reprezint lungimea echivalent total a conductei, n m; lungimea efectiv a conductei, n m; lungimea echivalent corespunztoare pierderilor locale, n m . Valorile lui ), i le se calculeaz cu relaiile prezentate anterior. Pentru uurina calculelor, n practic se utilizeaz diverse nomograme i abace, cu ajutorul crora se determin direct pierderile de sarcin 'ale elementelor componente ale instalaiei. Presiunea, exprimat n metri coloan de lichid, pe care trebuie s o realizeze pompa pentru ci.deplasa licaidul n instalaie, se compune din presiunea necesar pentru ridicarea lichidului la nlimea geometric respectiv, presiunea necesar pentru nvingerea sarcinii rezistente suplimentare la captul conductei de refulare (n cazul refulrii ntr-un spaiu ce se gsete la un

t:TiLIZ.\RE.\

l'O.\II'ELOR

tx

I:-':ST.\L\TII DETER)!JSARE.\ C.\R.\CTF.RIST!CILOR ISST.\L.\TIEI

75

regim de presiune superior presiunii atmosferice). precum ~i din presiunea necesar nvingerii rezistenelor hidraulice ale instalaiei:
H = in carr:
-1 :;'1 _

ZI

+ Z2 +P2

il + rh,l + rlt,2

(2.10)

n diaU'rama din fig. 2.6 se traseaz separat curbele de funcionare ale celo!" dou e p:>mpt'. numerotate ClI 7 i 2; n aceeai diagram se traseaz curba caracteristic a instalaiei. C.
:J/ ..r

reprezint

nlimile geometrice ale nivelelor lichidului n conducta de aspiraie i refulare. fa:'t ci, "::'0
;jnn1~~ ~ ,

I~

.:

la captul condurtci <1., a"pin i.:; presiunea la captul conducu-i de refulare : suma pierderilor de sarcin datorate rczistenelor hidraulice din conducta de aspiraie; suma pierderilor hidraulice datorate rezistenelor hidraulicc din conducta de refulare:
prcsiur-:a

dar

h,=

2g
ZI

;':2(A";'+~I'+~2+
d
PI

....
g

+~n) i
1

-r---=.-aJ

'--02-'

Q,.

it

Q(m'/h) aa.

I~-j 10J J
fi?

Q(m'/II)

v=~-;

7td2,
2d l2
l

deci
,-;,

H =

=2+ pz-: + 2~~~~(AI~I + z ~I)+ _z~~:(


i

1:

1, .

",. 2

r. ~2)(l.ll)
" .

Fig. 2.6. Determinarea punctului de fifnclartare1n instalaiE.' a doua pompe centr ifugv diferite, mon'tate in paralel.
.
',

Fig. 2.7. Diagrama punctului de funcionare in instalaie


a unei pompe
C:J

piston

i a unei pompe centrifuge. montate in paralel .'

Din formula (2.11) se.ob~rv c presiunea necesar deplasrii lichidului in conduct variaz proporional cu ptratul debitului. Aceast relaie se ,folosete,pentr~q,t)te.rq:tinarea punctului de funcionare a pompei n instalaie. ,In fIg. 2.5 este reprezentat metoda de determinare a acestui punct. Procedeul este urmtorul: intr-o diagram. aleas la o scar convenabil, se traseaz curba variaiei rezistellelorhidra~lice ale instalaiei n funcie de -debit, respectiv curba 'C, 'denumit .i "caracteristica "conductei": n aceeai diagram se traseaz i curba caracteristic a pompei O":"H. Punctul de intersecie x reprezint punctul de funcionare al pompei.
H (m) Q-H r-r-r-

Q(m'lll}

Fig. 2.5. Determinarea punctului de funcionare in instalajie a unei pompe centrifuge.

Din diagram se observ c nlimea total de pompare se compune din suma nlimii geometrice Hg. care este constant pentru aceeai instalaie, i a nlimii dinamice H4, variabil n funcie de debit. Construcia acestei diagrame este util in special pentru cazurile de funcionare n "paralel" a dou sau mai multe pompe in aceeai instalaie. Pentru exemplificare, se analizeaz situaia unei instalaii, in care dou pompe centrifuge, de caracteristici diferite, debiteaz ntr-o conduct comun.

n continuare se' traseaz 'turba rezultat din suma debitelor curbel~r. 1 i 2, pentru diverse tnlimi de pompare. Punctul de intersecie .t'3 reprezint punctul de funcionare n instal2:ie al celor dou. pompe m~ntate tn paralel. Din diagram se observ c debitul corespunztor punctului .t'3.de pe curbe rezultant este mai.mie dect suma debitelor celor dou~ pompe .da~a acest~.~ ar funciona separat (03:< Oi +02)' Dac rezistenele hidraulice ii;I~I~stalal~1 snt mai mari, respectiv seciunile de ~ece;e s~t mai .reduse, ..c.tIgn! de debit se reduce simitor,.~pentru. curba C dI~ dla~rama, el fiind nem~emna~. La instalaiile; cu seciuni .de trecereIargi, ~ebltu.t total crete considerabil curba C" din diagram, rminlnd totui mal mic dect 01 + O~: ce~t lu~ru este A explicabil, deoarece n ac.e~a~iins~al~!e. p~ .msura cretem debitului, cre~te i viteza .p.edeplasare a Ilchidului I ImplICIt.cresc I rezlstenele hidraulice In consecin, atunci cnd se prevede funclOnar.e~. U/lO;, p~mpe ,n. p<l;ralel. ntr-o instalaie existent, este necesar s se verifice minuios seciunile .de trecere ale conductelor acesteia i numai dup aceea s se aleag pompele corespunztoare.. '.. ' . . Determinarea punctului de funcionare, la un montaj In p<l;r~elal uI?-el pompa.centrifuge i al uneiacupistoncare~ebitea~ In ~ceeai Instalaie. este ilustrat in fig. 2.7. Pentru a reprezenta Intr-o diagram comun curbele caracteristice ale celor dou pompe, se convine ca Ipentru pompa cu piston, abscisa s reprezinte debitul, iar. ordonata .nli~ea. de pompare .. n diagrama <defig. 2.7, .. debitul pompel c~ piston, care. teoretl(,; nu d~pinde de variaia presiunii, este reprezentat prin dreapta 1, .paralel~ la ax~ ordouatei. Curba 2 reprezint caracteristica Q-H a pompel centrl~uge. . n cazul funcionrii simultane a ambelor p~mpe, curba pompe.l centrtfuge este deplasat spre.dreapta. cu cantitatea OI' I~r ~unctul de funclO.nar~ :'(3 se gsete la intersecia. curbei 7 -+ 2 ~u c~racte.nstIca C a ~onductel. ~1 m acest caz, debitul rezultat Q3 este mal mic decit suma debitelor QI I Q<!:

'16

UTILIZARE." PO~f>n()R

is

iSSTALAII

ACORD.\RE,\ CURilEUJR CARACTERISTICE Cl' CERI"TELE

IXSTAL.\IEI

77

In anumite situaii. ntr-o instalaie existent se ivete necesitatea de a pompa lichide la o presiune superioar fa de cea prevzut initial. In acest caz, rezolvarea const n montarea a dou pompe "n serie". .
H(m)

l'i(m)

in diagrama Q-- H se traseaz curbele pornpelor 1 i 2 precum i car.ackristica C a instalaiei. Apoi se traseaz curba rezultant 1 + 2 determinat pril>ladunarea ordon~telor curbelor I i 2 .. Intcrsec ia c.aracter~~~ic.ii cu C curba 1 + 2 reprezint punctul de funcionare .\'3 al instalaiei In noua situaie. Dup cum se observ din diagram. debitul Q:l este mai mare dect debitul () sau dect Q" dar mai mic dect suma lor. De asemenea. nltimca de PUll1p~l~e este ma-imare dect HI i dect H2 dar mai mic decit suma aces' H3 tora. 2.2. Alegerea

pompei ,i acordarea curbelor caracteristice cu cerinele instalaiei

Fig. 2.8. Diagrama punctului de funcionare in instalaie' a dou J;>0mpe. centrifuge identice, ' montate n serie.
~. , ,;~L.,.;

Fig. 2.9. Diagrama punctului de functionare in instalaie a dou pompe. centrifuge diferite, montate in serie.
;,:(;;:, dl i)<-~J;;i~;HI.t1

~,~,~~tj"';'1":lr~:n

_f

t~ fig,2,g este reprezenta! int:-o di.agram c~racteristica unei instalaii

deservite de dou pompe centrifuge identice, montate in serie. . "In :~!agraIP:.se.tr~seaz. c~beIecaracteristice' ale celor dou pompe, 7 I 2. Fllndidenhce. curbele se suprapun. Dac in reea ar debita numai pompa 7. s~u .numai po?Ipa ~. punctul de.funcionare rezultat din intersecia cu .caracten~b~a reelei ar fi XI' respectiv Xa,' crora le corespund debitele Ql =: Qz Pr10 adunarea ordonatelor celo: dou curbe se determin i se traseaz curba rezultant 7 +. 2. Intersecia aceste.ia cu cara~teristica reelei Care !oc in pu~ctul~3' cruia il corespunde ?ebltul Q3' D10 diagram, se remarca faptul ca debitul Q3 este mal mare dect QI sau Qz, astfel c in realit~te ..il!.noua situaie. fiecare pomp~ va funciona de fapt la un debit sporit, caruta II corespunde o putere absorbit mal mare. Prin urmare. in cazul cnd se intlnesc astfel de situaii, este necesar s se verifice urmtoarele elemente: , - rezistena conductelor i arrnturilor, pentru noile condiii de pre-

~M:

- rezistena pompelor la presiunea total: pentru aceasta este necesar s se obin avizul fabricii constructoare; - suprancrcarea motoarelor de antrenare (sporul suplimentar de putere necesar). . n sit~aiile l1 care nI! exist po,sibilitate.a de a monta dou pompe IdentIc,:,.diagrama de ~U!?clOnaree va intocmi dup acelai principiu, dar s concluzll.le se vor refen 10 mod. separat, pentru. fiecare pomp. In fig. 2.9 este prezentat diagrama de funcionare a dou pompe centrifuge, avnd caracteristici diferite, montate n serie.

Intr-o instalaie hidraulic, pompa reprezint elementul motor a~ acesteia. de aceea dotarea instalaiei cu tipul de pomp adecvat este de Importan capital pentru o funcionare corect. ' Pentru alegerea pompei, proiectantul instalaiei trebuie s aib in vedere cteva criterii care pot fi grupate in dou categorii principale: criteriigenerale i criteriis~cifice. Este ~e la ~inei~:les c na!nt.e.de alegerea ~ompel. t.~ebuie determinate cit mal precis posibil caracteristicile generale I condl.llle de lucrule instalaiei.Dupstabilirea acestora, se iau in considerare criteriile cu caracter specific" i 'nunie: sdomeniul de utilizare 'recomandat' de constructorul pompei, curbele caracteristice raportate la greutatea specif~c a lichidului ce urmeaz a fi vehiculat. viscozitatea, temperatura de fu,ncl0nare, natura lichidului (compoziia chimic, coninutul de s~peisi'i, 'nfia": mabilitatea), alura curbei pompei, posibilitile de reglare a caracteristicilor, influena debitului (uniform sau pulsatoriu) etc. Debitul i nlimea de refulare a pompei trebuie s satisfac valoril~ maxime ale debitului i nlimii de pompare cerute de consumator. Aceti parametri determin alegerea tipului de pomp adecvat '. Astfel pompele volumice cu piston i cu angrenaje se recomand a fi utilizate pentru debite mici i mijlocii, pn la 150 m3/h 'i presiuni de refulare ridicate. 100-150 bar. Pompele centrifuge se folosescn zona debitelor i presiunilor mijlocii, respectiv pentru debite maxime de 500-600 m3Jh i nlimi de refulare pn la 200250 metri coloan de lichid. Pompele centrifuge cu rotor diagonal se folosesc pentru debite mari, de ordinul 4 000-5000 m3/h i nlimi de pompare mici, 20-25 metri coloan de lichid. Pompele axiale se folosesc pentru satisfacerea domeniilor de debite foarte mari. pn la 80 000- 100 000 m3/h i nlimi de pompare reduse, 6....,.15metri coloan de lichid. , . '. Dup stabilirea tipului pompei i a caracteristicilor acesteia. trebuie considerate criteriile cu caracter general i anume: sigurana n funcionare, calculul economic. situaia pompei din punctul de vedere al tipizrii, respectiv posibilitile de procurare a pieselor de schimb, etc. : . F, ' Din cele expuse mai sus. rezult c nu exist limite precise de utilizare a diferitelor construcii de pompe. prin urmare alegerea tipului celui mai potrivit pentru instalaia respectiv depinde de competenta i experiena proiectantului acesteia.

118

~TILlZARE.\ PO:.IPELOR I~ 1:-i5TALAII

.\C,PARE.'

CURBELOR CARACTERISTICE Cl' CERI:-OI>LEl:-os'nUIEI

79

Alegerea pompci din punct de vedere economic trebuie fcut cu mult atenie, pentru fiecare situaie separat, fiind de cea mai mare importana pentru viitoarea exploatate - cheltuieli de ntreinere, reparaii, personal etc .. Astfel, pentru o funcionare continu. se va al!'gl' pomp;c r:\re. i:: ,:,'i:" l':cr;;m.ctr;l". ~ul;cilati, ofer valori maxime ale randamentului, chiar dac costul ei iniial este mai ridicat. Evident c pentru o pomp cu tiu'l) tit;uuLiuna,'L' redus (pomp de intervenie). problema randament ului devin" mult mai puin important. n unde situaii, se prefer utilizarea unor pumpL' ni randament inferior, dar care ofer o mai mare sigurant n functionare, fa de altele cu randament superior, dar care prezint po~rbiliti d~ 'detectare mai numeroase, deoarece, innd seama decarcternl instalaie! deservitc, oprirea acesteia pc perioada n care pompa este scoas din funciune poate conduce la crearea unor pagube ce depesc cu mult valoarea pompei respective, ,.", , In general, tendina beneficiarilor este: de a indica valori pentru debit i nlime'de pomI!are maipla# dect cele efectiv necesare, in scopui6bin~rii. uIl!>~;J~it,e~,e,;s~u?n.t a~ppe~+tRare~ dC:l.l;.:~d~~~~J~xploaat:e, a4~~~ se do~" vedese nejustificate, atunci se produce o nsipde energie continu, deci o utilizare, .neeconomic a obiectivului exploatat. Aceast. situaie, poate fi evitat numai prin determinarea cttmai .real cohdiiilor 'de funcionare i a caraCteristidlor pe care -rtrebuie s Ieaslgure...... inst,alaia." )fA., '. ,. ,' ... . _,.... ; .. ,:. ",; o., ".!." ,1l~_'~'l,~. . ',,, I~st~cIu,t ;a<;tual.~~.'t~hni:ji.:mondiale, .exist ' tendina .de, i a diminua . numrul de pompe dintr-o instalaie, cu. scopul de' a obine o exploata re avantajoas din punct de vedere 'economic; In cazul unor variaii importante de debit, devine necesar utilizarea unui numr mai, mare de pompe, care se determin prin tmprireatcurbe! caracteristice a inst'alaiei multe poriuni, deservite fiecare de o pomp corespunztoare. Aceast soluie este avantajoas deoarece instalaia va funciona cu un randament superior fa de cel realizat de o singur pomp, caz n care se acoper variaiile de debit prin reglarea vanei de pe conducta de refulare. La alegerea pompei va trebui s se in seama de alura curbei acesteia, care trebuie s Se acorde cu cerinele instalaiei. Astfel pentru o instalaie la care debitul variaz n mod substanial, dar presiunea rmne aproximativ constant, se va alege o pomp cu curb ct mai plat (cazul pompelor de alimentare a cazanelor de abur). ' . Pentru variaii mari ale nlimii de pompare, la care corespund variaii nensemnate ale debitului, se va alege o pomp a' crei' curb H = f(Q) are o alur cztoare (cazul pompelor de ape menajere, de splare a filtrelor etc.),
u
i, " I ~ :,._ . ~ ..~.!

h fi" 2 tu este prezentat diagrama curbelor caractenstl~e .~l~ unei D. pompe centrifuge d es ti t a fi utilizat intr-o instalaie cu variaii nnpor. ma a 'rante ak debltulUl.
1
p,

~-iL--==----'

Fig. 2.10. Alegerea pompei in funcie de:,alura c.urbei, ~

Fig. 2. l l, Schema funcional .:a instalaici vpentru, definirea .paramet~\lpr,: PO!llPCi.

-').~11f'i'

. i,._,

in:m~(

In diaaram au fost trasate curbele H =/(Q), 'Il =/(Q) i"1j =/(H). Du ii cum ~e observ, alura curbei, H= /(Q) este pla.t Ji pri~ urmare unor vaJatii importante" ale debitului ~e core~putnd variaii ne!~se~~tnatei~: tnltimii depompare i ale randamentulul. n cazul unor v~rla 11 ~ar ~ ltimii H variaz sensibil i randamentul (curba punctata), deci pomp~ In. '. tiv ~ste otrivit numai pentru instalaii in 'care pr~s.lune~ nece.s,:~a n limit~ reduse. Rezult deci c, ntre c~racterist.lc~: I. condiiile de lucru ale instalaie! i parametrii funcionali-constru~tIVl Pdm~el, exist o dependen direct, care trebuie ,analizat cu atenie la aza e egere a pompei. ...,'.,..,. . . tT ~.2.1.Parametrii' Cuncion'ali ai po~pelor .. Pen~ru. msuirea I u 1 izarea corect a noiunilor privind parametrii funcional! al p.ompelor, n cele .ce urmeaz se prezint modul de determinare a acestora din schema de prmcipiu a unei instalaii hidraulice. .:. .; .n fier 2.11 este artat o astfel de schem cu ajutorul creia se pot defI~1 O' S tpompcentnparametrii ce servesc la alegerea pompelor: c~ema repre~m a o " . . fua care aspir lichid de la un nivel inferior l-I refuleaza la un nnelsupenor. nt> principiu, schema este valabil pentru orica:c alt tip de,pomp: d:~ pentru uurina nelegerii, raionamentul se va referi la o pompa centrifug.

~::~:~

80

UTlLIZ.\RE.\

PO~IPELOR

1:<01 I:<olST.\L.\TlI .\CORDARE.\ CURBELOR C.\R.\CTFRl';TIC[ lT CF.Rl:>TEI.E I:>ST.\L.\TIEI

81

Xotaiile folosite snt urmtoarele: Q reprezint debirul grupei; H, distana geodetic ntre nivolu] lichidului din rezervorul inferior i nivelul lichidului din rezcrvorul superior; Hg.~ distana dintre axa flanei de aspiraie a pompei si suprafata lichidului din rezervorul inff'r;r;'f; , H distana dintre faa flanoi de refulare a pompoi ,i suprafaa \ichidului din rczervorul superior; , z distana dintre axa flanei de aspiraie a pompei i faa flanei de refulare' P.~i Pn presiunile relative msurate la nivelul flanei de aspiraie, respectiv de refulare a pompei; v.~ i ,'n vitezele lichidului la intrarea n flana de aspiraie, respectiv la ieirea din flana de refulare; PI i P2 presiunile . r~lative la suprafaa lichidului din_r.~.zeryorul~fenor, respectiv cel supenor ; ...-:--r-' "'A i h'R=" ~'pi~derile de sarcin in conducta de aspiraie, respectiv de refulare. <r ' Conform schemei din fig. 2.11 i a notaiilor indicate, parametrii funcienali ai pompei pot fi definii astfel: -. 2.2.1. 1. Debitul pompat Q. Debitul pompei este cantitatea de lichid pe care o vehiculeaz (o transport) ..pomp~ n un!tatea de timp. Unitile de msur pentru debit snt: [m3fh],~[m3/s],[l/minJ, [Ils]. Uneori SI' utilizeaz;\ i unitile [kg/h] i [t/hJ. . .... . Relaia dintre' debitul volumle Q i debitul gravimettic Geste Q= E.., y fiind greutatea specific a lichid ului. y '. , . , In literatura .de specialitate se distinge un "debit teoretic", care este determinat de elementele constructive ale .pompei i de ,turaia acesteia, i un. "debit real", care ia n conSiderare pi~r~erilepdn interstiii .i}leetaneiti, .. . .' -. . . Debitul unei pompe se caracterizeaz printr-un anumit grad de uniformitate, n funcie de tipul constructiv al acesteia. Astfel, pompa al crei organ de lucru are o micare de rotaie continu prezint un grad mai sczut de neuniformitate a debitului, pe cind la pompa cu micare alternativ lichidul este debitat n regim pulsatoriu. . Prin grad de neuniformitate s.~(:i~~elegeaportul dintre diferena debiter lor instantanee maxime i minime i debitul mediu, .8 = Qm.x - Qmi z... Qmm In practic este de dorit obinerea unui debit ct mai uniform. 2.2.1.2. lniimea de pompa,,, H. Aceast noiune reprezint creterea de energie hidraulic, exprimat n metri coloan de lichid, a masei de un kilogram de lichid, la trecerea acestuia prin pomp. Algebric se poate scrie expresia

PR vi -+-= y 2g

H ,R +'II,n

+ P2 . 0,
-

(2.14)

Se adun cele dou expresii i se adaug la. fiecare cota z PI


'-1 .:

+ PR + vi +~ =
v "". ..

H+k'A+
,';..;:

PA+ v~ +Hn
.., ,y .2g

20' b

+
,

lZrn+ pz +z{j
i;."fT.'?'l .

.,:i.;...;,

sau PR-P~+
y
.

Vjiv.4+z~HgA+HR+Z+h'A+I"R+
i

q_.~
e"

,PZ~Pl
.y;

2g.,

;',

(2.15)
.

Dar PR-PA+V'R-VA+Z=H
y 2g

din din fig. 2.11.

(2.12)
1 .

I' H

It + h = /, reprezint suma pierderilor de sarcin de-a lungul traseu U1 c~~ductclor de .aspiraie i refulare. . " _ Dac diametrul de intrare al pompei este egal cu cel de r~fular~, atunci vite , . zele de intrare I Ieire snt egale, d eCI fac t oru 1 iIR -2g VA devine nul. Prin urmare, nlocuind expresiile de m~i sus, n~li~ea tottla-.de pompare necesar a fi realizat de o pomp poate fi determinat cu re a la

,A

+H +z = H
R

H 1,1

pz - PI +H.
.,
;

+ Iz,.

(2.16)

. In practic, se obinuiete s se f~loseasca. noll!-nea.de i.i limemanometrului. e iilor manometric total" deoarece aceasta se stabilete prin citirea lI~d}c. . t ic Reiaia dintre nlimea total de pompare H I nlimea manome r total Hma. este urmtoarea: H
6 Alegerea pompelor m.n

:,1:

PR - P.{+
j

i.'~ -

V1 +z.

(2.12)

2g

=-1000

:m:.

(2.17~

c. 267

82

l:TlLIZ.\RE.\

POlIPELOR

tx

IXST.\L.\II

'\CORD.\REA

CURDELOR

CARACTERISTICE

cu

CERI:>:ELJ:

I:>:~T.\L.\TIEI

83

Relaia (2.16) este va.labil pentru schema din fl'a 2 .,II adic p en t ru , 1 d bit .. o' ca ;azu e I <tril Intr-~lI n:ze~\'or aflat .Ia presiunea P2' Dac refularea are loc I~tr-un ~a~al a~lat 1~1 ~t'r liber. sau Intr-un rezervor n care p" = i> iar viteza Iichidului LI rcrrea <1111 conducta de refulare are valoarea ::'~tul1ci N",
=

}alm ':

'6...

+H

.i,

It, + c2 2g

(2.1)i

Dac rezcrvoru! de aspiraie este deschis. deci i H,, = H.


c" + Il +_ 2"
r

Pl

A'in' atunci
(J 19) -,

Dac.~rezcrvorul d~ asp~raie ~e ~~ete la o presiune inferioar presiunii atrno~fer:ce, cazul aspl:a~el unui lIch~d af~at sub vid, atunci Pl = P.,m _ ',H ~n "are H, reprezrnt valoarea vidului exprimat n metri coloana' d a'p"v Iar e a, H
,./

"

P2 - (A,,,, - yHr)
, Y

+ 1.1 + II, + -c
1

2g

(2.20)

:res~unea de refulare a.pompei este indicat de mano~etr~, iar riza de masura se gsete pla~at m mod obinuit n flana de refulare. Dac nanometrul ~ ~nurub~.az direct iZ; fl~n~, astfel ca axul cadranului s fie la nivelul p~el. atunci presiunea Indicata de el este chiar presiunea de refulare ~ pomper, Dac~ racordarea se face printr-o reducie, aa cum se arat n fig. 2.12, atunci presiunea de refulare va fi dat de 'relai ' '

p,
sau nlimea de refulare

= Pm yltm
este HR

(2.21)

Pma. Iim' n care Itm se consider


i

2.2.1.3. Inlimca de aspiraie a pompci. n relaiile curente dintre fabrican.ii de pompe i beneficiari, cu ocazia alegerii pompelor, acetia din urm nun frecvent ntrebarea: "de la ce adncime poate s trag pompa"? Aceast intrebare este incorect deoarece ..trgnd" de Ull Iiciud el se va rupe, dat fiind c forele de coeziune molecular a lichidelor snt mult mai reduse n comparaie cu cele ale solidelor. n schimb lichidul poate fi .,lllpill~", (lc-f'l.i~~ll".ilui putind 1: realizat numai n acest mod (prin mpingere). n scopul clarificrii noiunii de ..Inlinu. Je aspiratie". precum i a dcmentelor legate de ea. se consider din nou fig. 2.11, n care se observ c, pentru a avea o continuitate a coloanei de lichid ntre nivelul de aspiraie i cel de refulare, trebuie mai nti ca lichidul s ajung de la nivelul inferior, la nivelul de intrare n pomp. Acest lucru este posibil numai n cazul n care presiunea Pl' care apas asupra suprafeei lichidului din rezervorul de aspiraie, este mai mare dect presiunea PA existent n flana de aspiraie a pompei. -In acest, sens, noiunea de "fnlime de 'aspiraiev sedefineteconform urmtoarelor expresii: - nlime de aspiraie geodetic, H'A; =- Inlime de .aspirale, H.!.; -nlime de aspiraie vacuumetric, HeHgA reprezint nlimea geodetic, exprimat n metrict>loanldelichid. de la nivelullichidului din rezervorul inferior, pn la ax~ pompei; HA suma tn~imii geodetce H,d i a pierderilor de sarcin n conducta de aspiraie 'h,.!.: H.!. =. Hg . + le,. ; , .. ':,;,.~'c ''iI;,''(t' ..'iC.'' indicaia vacuiiimetruluifiiontat nflana de aspiraiea pompei, 11metr coloan de lichid. Aplicnd ecuaia lui Bernoulli ntre nivelul lichidului din rezervorul de aspiraie i axa flanei de aspiraie a pompei, se obine
j ~;

poziti~', atunci cn~ .ax~ cadranului se glsete deasupra axului prizei, negativ, pentru poziia inferioar a manometrului. '

",
sau

Pl _ P.~ + t~ +',

-;-,y

2g

II,

+ H"

gA

(2.22)

(2.23)

Fig. 2.12. Racordarea rnanometrulut la flana de refulare , a pompei,

Pr~~iunc'a de aspiratie P.I ~e c.itete pe cadranul vacuummetrului, neluind In considerare l'pOZIIa acestuia fat de priz deoarece con d uc t a "a d e . tur ., 1t'g-a ura este p 111~1 cu aer, a crui greutate poate fi neglijat.

Din aceast relaie se observ c H.. crete pe msur ce PA scade. Dar valoarea lui PA nu poate fi mai mic dect presiunea de vaporizare a lichid ului P<, la temperatura la care are loc pomparea, deoarece, n cazul atingerii acestei valori, lichidul ncepe s se evapore i atunci n pomp are loc un fenomen nedorit, cunoscut sub numele de "cavitaie". 2.2.1.4. Cavitaia. Aceast noiune, utilizat frecvent n limbajul curent din domeniul exploatrii pompelor, este definit de un fenomen ce poate a vea loc n timpul funcionrii pompei i care este determinat de transformarea n vapori a Iichidului din conducta de aspiraie.

84

lrTILIZAREA

PO)lPELOR

tx

I!\STALATl!

.\CORD.\REA

CIJRBEI.OR

C.\R,\CTERISTICE

cu

CERISEI.f.

ISSTAL\IEI

85

e~~
.-1

Procesul de apariie a cavitaiei in cazul pompelor are loc astfel: in anumite condiii (inlime de aspiraie mare, temperatura lichidului ridicat, presiune atmosferic redus la altitudini mari). presiunea lichidului din conducta de aspiraie i din interiorul pompei poate atinge, n unele zone, valori reduse, corespunztoare presiunii de vaporizar- a lichidului respectiv, Se produce astfe:! !uL.!l vaporizarea Iichidului, prin degajarea unor bule de aer care creeaz goluri (caviti) in masa de lichid. La ptrundr-ron acestora n zone cu prr-siun i mai ridicate, are luc un lenomen de "implozie" insoit de condensarea vaporilor con inui in bulele de aer. Ca urmare n masa de lichid se produc ocuri hidraulice locale i suprapresiuni ce pot atinge valori impresionante, de ordinul sutelor sau chiar miilor de atmosfere. Cavitaia se manifest n exterior printr-o funcionare defectuoas a pompei, prin zgomote puternice i vibraii caracteristice, debit pulsatoriu, creteri brute ale puterii absorbite etc. Totodat, in zonele in care se produc ocurile respective, suprafeele pieselor pompei snt SUpuse unor solicitri puternice care creeaz deformaii ale materialului, fisuri, desprinderi de particule. Astfel, suprafaa unei piese care a funcionat in regim de cavitaie se prezlnt cu m\Uf;lgW'i.i cscobituri, caracteristice care evidenia~ f~nomenul. In afar de efectele datorate aciunilor mecanice, materialul este supus i unei coroziuni intense, deoarece aerul dizolvat n lichid are un coninut mai mare de oxigen decit aerul. atmosferic. Rezultatele combinate ale acestor aciuni - mecanic ichimic -conduc in ~in~ la disrugerea rapid a yieselor pompei ce func..io.e.a.zIn regim de n. . cavitaie. . " .. _ .. Cauzele principale care potdetermina apariia cavitaiei sint urmtoarele: creterea nlimii geometrice ae~ aspiraie; scderea. presiunii atmosferice la altitudini superi~are; aspiraia lichidului din rezervoa~e aflate sub regim de' depreslune : creterea' temperaturii Iichidului pompat; creterea viscozitii lichidului pompat; creterea turaiei pompei ; creterea rezistenelor hidraulice n conducta de aspiraie (numr mare de armturi, traseu dirnen, sionat incorect). .
J. .,'

..;1

n literatura tehnic de specia~it~te. ac:~strl,,~O.JUne mal. este ntlnit .ub forma urmtoarelor simboluri I semnificaii: .' ' . ' ~ ." t absolut la aspiraie; H,,, - rezerva .de: ca\ It.a le; ss, !!."~r:d:r~~I~i~ar::ic a presiunii interioare; :111,- supraqrCl:;~l exterioar

la aspiraie. D

a artat an teri enor pe ntru l'a ""l existr- o contin uitat" 'd'cunrr-rii ,',,' , upa cum s~a , ., .1 ., de as irarie este necesar ca presiunea In cv!uanl'l Ul' lichid III COllUU.Ct,l .. p. . . " 1"1 din [lansa de aspiratie a 1 d . tie ''-l fie superIoara prl'sllIn , n pomp o , {'rer.-zervoru e aspIra, C ,. '. d I . t a po;npei. n acest scop. liclid~l t.rel}lIlC ~~!r~se r~si~~~ ~~r~'aporizare la temsiune absolut, ca:e trebUie. sa fIe ~uP.t'r ac~ast resiune absolut i preperatura de funcionare. DIferena dI.ntre . d P t 1 VPSH adic siunea de vaporizare este reprezentata tocmai e parame ru ,

SPSH

= P.t+ ~ _ P.,
1. 2g
O(

(2.24) plus

In care"'~+-2. '( g

PA

t1

reprezint

presiunea

abso'lut" total - static

dinamic - la intrarea Jn pomp, exprimat n metri [m}: presiunea de vaporizare a lichid~l~i la tem,peratura de f~~cionare; exprimat in metri [m], '.. ' hidrodi amic Din formul, rezult c'termen~1 N~SH o ::;~~eon:"de ddinii~ a crei valoare se msoar !n metn. t~ne~t: factoJ care impune condiia paramedtrulfui NPSH, rez;~paei~n a~;:ra zonei de cavitatie. De .aceea trebuie . limit e unc ionare a p . NPSH ' i NPSH Ibfl deosebite dou feluri de no~utI?-i d SH ~ ~~~clusiv P d'~tipul i cons~':~~ia N PSH este o caractens ica epen e d. nipe !I'C. al d termin de ctre uzinele constructoare e pa , pompei, Iar v oarea sa se e . d b A a dup cum s-a artat la pe cale experimental, I?-s.tandun e pro t;. NPSH este reprezentat n de "" capIit olul 1, curba .. variaie a parametru lUI .

n::.:

Din numeroasele cercetri ~xperimentri efectuate n scopul determinrii cauzelor cavitaiei i lmuririi fenomenului,a rezultat c inceputul cavitaiei este precedat de o cretere a randament ului pompei i a nlimii de pompare. Prin urmare, cunoaterea caracteristicii de cavitaie a pompei devine necesar, deoarece prin alegerea judicioas a acesteia se pot obine regimuri de exploatare optime din punct de vedere economic. Cazurile de funcionare n regim de cavitaie snt mult mai numeroase la pompele centrifuge, deoarece turaia de antrenare a acestora este mult superioar n comparaie cu cea a altor tipuri de pompe. . 2.2.1.5. Caracteristica N PSH. In cadrul capitolului 1 s-a artat c unul din parametrii funcionali, caracteristici pompelor, este "nlimea energetic net la aspiraie" simbolizat cu termenul NPSH. Aceste iniiale reprezint prescurtarea din limba englez a definiiei: "Net Positive Suction Head", denumire care este generalizat astzi n limbajul tehnic mondial din domeniul pompelor. Din acest motiv, ea este acceptat sub aceast form i n ara noastr i este utilizat din ce n ce mai mult in relaiile dintre beneficiari i fabricanii de pompe.

:V

diagrama caracteristic ~ p~mdel. N PSH prin aceea c el se refer numai N PSH.I&P se dC?~ e~.e ~ 1 ." m la condiiile instalale\llln~t~nt~~~~~t ~e aka ~~nei .de cav~aie,. este Pentru ~~!!Impa NPsH.. Practic la proiectarea instalaiilor hIdra: necesar ca N. vedere > ~iv dl," "fie' mai mare cu cel puin 0,5 metri ulice se are 111 ca "PSH'"dl6l' sa dectI~Yf~~~~t3 i 2.14 s~nt !lustrate grafic :ele dou valori ale parametrului S PSH, (pentru ins.talale I pentruulp?mK~PH se scrie ecuaia lui Pentru determinarea parametr UI tlIIP,.. fl ei e ~SPtiraIAI}~po~np Bernoulli ntre nivelul lichidului din rezer\"orul dd . . 1 onsiderind c n planu l e 111 rare , de loc trecerea c a c . , are aspiraie a podmpel micarea a bsol~t permanent, la micarea relativ permanent.

.\cORD.\RE.\ CIJRBELOR C.~R,\CTER1STlCEcu CER1:>rLE I:>STAUJEl

81
(2.25)

Astfel: n care

Po T.J..I
.:

= PA + +
V~ j'

H9.l

+ lz'J'
;::i = N P S H
') (1

Pl

reprezint

presiunea atmosfcric : ceilali termeni i pstreaz


i-.!
,

2;;

sen11"! fie:1 ~ ~!l" J.i1 tl.'l"!'.;arlo.

Dar conform expresiei (2.H):

".' +

P + ss .
~. ...,

ILoa:T(\." <ecllaia ~-;l aplicat p,', tra,:~l liniei ek cun:nt pin.i la intrarea !~1pimp. rezult C"l .\!'Sfl se rdt'r:"l numai la ill't:dai,', ''''''i
:::

.v PSH'"HP = l~_lJ. Pi'._ + El

(Hu

+ 1Ir.j) - p, ,

(2.261

-'-.:
-.:

Termenii din expresia (2.26) definesc urmtoarele mrimi :

~ ~
o

~ ~ :;,

<
Ci

:t: 'f' ...

"11 it 'ti :;._~


"C

1, .eel
.~

~l 1 ~l
l~ ,~
,-(; CIlr~ CIll;;
~tjOfIlISU/

J'U

/lSdN !'1V

~""

.~

~"

~j'

s.~

d$.'PHSdN

li
;: ~

..

..

'

::1'" 't

reprezint nlimea piezomctric absolut la intrarea n conducta de aspiraie: H ,.t + 11,.1 tnlimea de aspiraie H,j' Relaia (2.26) ttanspus n fig, 2.13 arat variaia termenilor respecuvi. Astfel dac la temperatura tI' NPSHdl.1> = NPSHn;. rezult c, pentru temperaturi superioare, pentru a satisface condiia NPSHdl611 ~ NPSH.". trebuie micorat ,;aharea H.!. respectiv n., i i.; ~ La temperatura '2' HgA devine nul, iar pentru temperaturi mai mari dect t2 Hg.i devine negativ, deci pompa va trebui s funcioneze j:u necare n aspiraie, .0 ~.!h ,,'" , . , .. , ' Pe~tru det~pninarea ,par~inerului. 1\:PSH.ee ! se pr~cedeaz~ astfe~ ~ e se consider un punct M situat pe paleta rotorului (fIg. 2.,14) I se sene ecuaIa lui Bernoulli tnrte 'axa flanei de' asprae i acest" punct

'r

'PA+W~-'-te~_P.If'+. _ - y

"'.U T

2g

,wjf-tl~+" 2g

IZrA-Jlt

(2.27).

in care: w.t
.W.It

'tll

'1

viteza relativ n seciunea de intrare n pomp; ,viteza. relativ. n punctul M;,. ., viteza periferic a unei particule de lichid din seciunea. 1~A de intrare tn pomp; viteza periferic a unei particule de lichid n punctul 111 ; pierderile de sarcin din seciunea de intrare n pomp. pn n punctul JI; Z.l1 _ distana pe vertical dintre axul rotorului i punctul AI;: Adunnd relaiile (2.25) cu (2.27) i considernd PI = O, se obine

este

POT
"

PA+~ -u~ PA+ ~ +H .4 + k ,.t +PM + ZM +w1-1I!j,+h 2


2g

"(

2t:

r"-:II

sau. ordontod termenii i innd cont c H'A

+
II~

h,.4 = HA'
t'~ -

P'I _ (Po
-

H)

.1

(W3.r 2g

/IiI

w~ -

+'

/1,,1-.\1

'i

'{

2g

2g

+.)

~.\I '

(2.28),

88

U'TlLIZARE.\

PO)IPELOR

tx

I!\ST.\L.\II ACORD,\RE.~ CI.'RBELOR C.\R.\CTERISTlCE

ce

CERIXELE

I:OOST.\L.\IE!

89

pac fo.nside.r ~. n pun~tul M apare presiunea minim. corespunztoare Incepu U}'I ca~ltalel. atu~Cl. P.Il devine Pmin' S~ZInd din ambele pari ale ecuaiei (2.28) presiunea de vaporizare se o b ine ~ P,.

Pmin- p, = (P~_ - p,. _

"

"

.1

)_("'3/-

Astfel, innd un coeficient crui valoare Stepanoff); CI

cont de turaia specific II, = 3,64/1 . Q 1/2. H-'J!~, se introduce de cavitaie CI = IllldH, denumit coeficientul lui Thoma, a dup unii autori este urmtoarea: CI = 2,29 1O-~' lI!,a (dup = 0,001' ns(I.1 0.01'11,) - 0.02 (dup Dorin Pavel).

}! 2"
U
b

-'-'2- + Il
g

1"~ -

II~

rA_.1I

Z.ll

+ -.:!.

V2)

2g

. (2.29)

Di? .relaia (2 ..29) se observ c grupajul termenilor din partea dreapt rr n ; lit tii este astt l . t I . e a a eba '.D S ~ .~ranJa mcrt pnma parantez conine elementele care depind numai de ~o~dll1l.e ext::noare pornper: nlimea de aspiraie geodetic temperatura lichidului veh~culat, altitudinea locului n care funcioneaz pompa caracteristica conductai de aspiraie etc Cea de a doua p t ti elemente 1 g t d . teri 1 .' aran eza con me . e a e e In enoru pornper: construcia rotorului i rezirnul d funcionare. e e n literatura tlh
e

-,l,'i1#1;Hl1mJ1

YPSH
(mi

Rtgl.'n IIps'! d~

Fu"cfIlJII~rt in

"rIIa",

ca,t/aTit

de specialitate, H
A -

pentru
dl,P.

simplificare

se utilizeaz

notatiile

= Po - Pc _
"y.,

"

;\TPSH

A 1

:.Jo111

= u'j[ -

UJ2f

2g
A

- U'~ .,

'2g

112 A

+ II r' .

rA-lI

' Z M'

~
Zi O ~6T~I.IQ/SzqJQtQSIJ, 1fIQ1SIJ1OO38Ij(J(J 11IOO

n care

~/I. reprezint , ..,.

suprasarcina ~xter!o~:.
yapo.r~r.e,. pomp; .disponibll '.

raportatJa

m seciunea

pr~siunea de .mIrare

de n
Fig.

2.15.

Diagrama

relaiilor
"'.'

dintre

parametrii
...

,ro ,,:
. nlocuind

'r'
,.

cderea dinamic. interioar ~ presiunii totale, care se~ato~az. ;vaqaiiJ.oJ,', pe vitez, .respectiv .acceleraiilor parhculeleirde' lichid 'pe traseul de la in,tr:ar~!l)~ ~otor pn-la punctul M. .: .: Il". i Il", n relaia
,\1 _

Q-~~"

.;1'..

tului

Fig. 2.16. Determinarea mornende incepere a cavita ici.

valorile ~;tll:iilor

(2.29). rezult (2.30)

Pmi. - P. = '-"II,
,)

(AI + _ . Vl)
:.Joll1

2g

a cavi a Iei a ica NPSH

~~tnt:u. sidt':laJia de funcionare a pompei la condiia limit de evitare P n - P" NPSH' dl,I'.. ci evine o vaioars minim I este .' " ;., " . . egal acu . . rc In acest c~z. relaia (2.30) se poate scrie

In fig. 2.15 este p~!ze~;iQ]:l~gfa~~ stabilete relaia dintre debit. turaie i cderea dinamic a presiunii interioare (Q - 11 - ilhi) . Diagrama poate fi utilizat fie pentru determinarea parametrului Il"" la un debit i o turaie date, fie pentru alegerea turaiei maxime la care poate funciona satisfctor pompa, atunci cnd se cunosc debitul i nlimea de aspiraie disponibil a instalaiei. Valorile indicate n diagram au fost stabilite pentru regimul de randament maxim al pompel. .In practic, uzinele constructoare determin valoarea lui .\'PSH.re pentru fiecare; tip de pomp, pe cale experimental, pe baza relaiei, '
NPSH.re= n care

t;~

Po:, Pl
j

(~:
i

+P~.7jn),~~..

(2.33)

NPSHdl,p = tlh. = . pnn urmare, N PSH


nec -

~"j+ 2g =.VPSH <'1


1) <) .') <)

.
arc,

(2.31)
1I~ ., ,

~ ,\ '1

.:..l" I

+ -V:i

_
-

lt'.'it -

tt:ir
b

2a
D

2a

/i.':i -

2 g

!.1,,(_.1[

+ + _,,2
z.l1

(2.32)

l ....:...

Dar valoarea N PSH nu po t fi d t '. . (232) d .. eee a. ele: errnmat teoretic. cu ajutorul relaiei . 1 eoarec.e POZll~ punctulUI .l;f nu este precizat; valoarea sa se determin pe ca e e:<penmentala m standul de prob. . In literatura de. specialitate mmarea pararnetrnlul :l/zl' snt indicate cteva metode pentru

det _
e er

reprezint nlimea piezometricminim la aspiraie (fig. 2.14), Y msurat cu manovacuummetrul . Determinarea lui NPSHn se realizeaz n dou moduri i anume: n instalaii de prob n circuit deschis, prin variaia nivelului apei din rezervorul de aspiraie, sau n instalaii n circuit nchis, prin modificarea presiunii din rezervorul de aspiraie cu ajutorul unei pompe de vid. Rezultatele se transcriu n diagrama caracteristic a pompei sub forma unei curbe N PSH.,c = /(Q). aa cum s-a artat la paragraful 1.4. Dac ntr-o diagram comun se traseaz curbele }.;PSH.tc = /(Q) i NPSHdl,p = /(Q). se obin zonele n care pompa poate funciona n afara regimului de cavitaie sau n cavitaie, Aceast situaie este ilustrat n fig. 2.16.

P d n i

90

I:nL/Z.\RE.\

PO)IPElOR

I~ I~STALATII ACORO,\RE.\ ClJRBElOR CARACTERISTIC . CI: CERI:\TEU, II\ST.\L\Il':I

91

Di.n dia~ram~ rezult c ~e,gimul de funcionare este lipsit de cavitaie atlt~ tr.mp Cit .\ PSHd16lI >!'-l Inceputul apariiei fenomenului de ca vitaie c~respunde deblt~lu191' und~ ~de d(;m valori snt egale. Prin urmare, pentru proiectarea corecta a instalaiei, proiectantul acesteia trebuie s disp~n d~ cur~a. Y."SH., ,., a pomp.ei pe. care o alege, iar instalaia trebuie astfel dimensionat incit 1"1 P:,Hdi,P sa satisfac ntotdeauna valoarea f.,'PSH respectiv s fie mai mare cu cel puin 0,5 metri. ...' l! cde e<; urmeaz se prezint c[c"u exemple de determinare a valorii .\,PSH,Ii.,P pentru diverse situaii de pornpare.

sn.;

Determinarea valorii ~VSPHdl.1p se face cu ajutorul re la iei (2;26), innd cont de ordinul de mrime al renneuilor respec tiv i. Pentru si t ua ia iusralaic. din fi~. 2.1"", relaia f!.26) se scrie Itl.~. (2.14)

hrA=ltrAlb-7-

hr.llv(")l

rcpn-z in r suma din diagrama

pit'nlcriluf

d(' :-.J,.r..:tr.;l ii.iiare

~i locale

I!

c c.tduc ta di~ in con-

aspiraie, 1I,A. u. se determin pierderilor de sarcin ; 'Iezi dia.grama.-I, taocluI2.l)

Exemplul 1. Cazul aspiraie) la ll;l hber inferior pompe,


/'.f

in fig. 2.1: este prezent~t:l o _~chem in care pompa aspir ap din tr-r.n riu sau rezeraflat la presiunea atmosferic . Xivelul suprafeei apei este inferior nivelului axuluipompei.

:t

.w:r
.
.

ducte lineare astfel: din punctul corespunztor debit ului de 30 m'jh sau 500 I/min, se ridic o dreapt paralel Cu ordonata. care intersecteaz diag-onala corespunztoare diametrului C0nductei de fZI 75 mm; din punctul de' intersecie. se duce o paralel la axa abscisei, care intersecreaz ordonata in dreptul cifrei 6, ceea ce corespunde unei pierderi de sarcin echivalent cu 6 m/IOO m lineari de conduct. Lungimea tctal a conductei de aspiraie. din schem, este ;,2 m, iar pierderea de sar67" cin lin~rl va. fi iorA II. _ --'-- == O,i.3 m.
. :''-''-)~;l' f
H t"

J,OO

t:

,",.

.-=.-=

-0,--

:r:

J ..

Viteza .de,c;W'8er~a a~,~ conduc~.?e aspiraie, corespunztoare punctului de intersecie cu diagonala, care. reprezint. diametrul,conductei. este de aprcximativ 1,9 m/s. in continuare, se deter~in valoarea parametrului itrA loc. Pentru aceasta, se utilizeaz nomograma pierderilor de sarcin locale 'diagrama B, tabelul 2.1), care stabilete lungimile de conductl ce au pierderi de sarcin~ ~ech'lalente cu cele produse de armturile i nodurile instalaiei:, eqrb, coturi,vane,. cJapete:~tc.'Pentru situ~,- din schema din fig. 2,17, pc diagrarna B, tabelul 2. 1. se procedeaz ~~tfel:. I ,';;", . ,..;._ ,:. '.:., - se unete cu o dreapt punctul, c:orespul)~torjjl.!briL9iametruluiconductei de I;Jl' nun, de pe ~ diametrelor, ~u punct~l,j core~!,un~~or sorbului ; - de la intersecia acestei drepte cu scara 'lungimllor de conduct, se citete valoarea corespnn~~;.in,C8Z:u~em.ei dilji:1ig. 2.17, val~ete 2O;m; . ~ se procedeaz identic pentru' coturile de 90 i 120'; ~ . ." - pentru cot :de 90,1<0114. tchl~. = 1,7 m; :..::.pentI;;:cot de 120, 1C()f14. = I m. 20+ l'II'21 2"'" mi .. ,r. ~rAllN. ... ~,., ia .... - = 623,7 1:,~2 m; Pnn urmare, 1<clafo. .~_
r

UA;":

-=

': ," .. '.. ;;:"~ ..,

deci lirA = 0,4.3 + 1,42 = 1,85 rn, Din tabelu' 2.3, ;'e determin valoarea P. corespunztoare tcmperaturii daN/cm". Iiltroduci~d ;/alorile respective in' formula (2.J~) se poate scrie:
l\' PSH'f'l1';'

:~::;,.>:..:j1. i .~ :';"i de 20'(: Pc.;'" 0,02

10 - (3 -7- 1,85) 1'

100,02 = 10 - 5,05 = -1,95

ro .

Fig. 2.17. Schema Instalaie! cu aspiraie la nivel liber. Date cuucscute : Debitul maxim al pompei, Q = 30 m'/h; Altitudinea fa de nivelul mrii, A = 60 rn ; Presiunea atmosferic corespunztoare altitudinii, Temp!'ratura mediului ambiant, t = 20C; Greutatea specific a apei, y = I kgf!dm'; nlimea de aspiraie geodetic, H g.4 = 3 m; Diametrul nominal al conduc tei de aspirai e. Dn

1'IPSHdl'11

rezultat se compar cu NSPHn ea cerut de pomp, iar in cazul cind acesta din urm nu poate fi satisfcut, se va modifica instalaia micorindu-se iniimea pin la valoarea necesar. astfel ca .\' PSH disp ~ N PSH ne. -7- 0,5 m.

H,..

Exemplul 2. Cazul asiiralci

la nivel liber, s"l~tricr pompei.

Po

= 1 daN/em';

75 mm.

ntr-o astfel de instalaie, pompa se gsete la un nivel inferior fa de nivelul minim al apei. iar alimentarea sa se face prin "cdere", sau n limbaj uzual se spune c pompa este "necat". 'In fig. 2.18 este prezentat o Instalaie de acest gen. Pentru aceast schem, calculul valor ii XPSHdl~~ se '/a face lund n considerare situaia cea mai defavorabil, care corespunde nivelului minim din bazinul de aspiraie. Deoarece n aceast schem, nivelul geodetic de aspiraie este situat deasupra axului pom pei i acioneaz in acelai sens cu. presiunea atrnosferic, reprezentind o contrapresiune,
tC1'7

92
menul H ,A devine: se introduce in

UTILIZAREA

PO~PELOR

IN INSTALAII .\CORD.\RI;.\ CtiRBELOR C.\R.\CTERISTICE

cu

CERIXF./.l:

IXST.\l.\I(1

93

formula = 10

(2.26)

cu

semnul

. mmus, lt'A -

astfel

relaia

de

calcul Comparind valoarea obinut. cu valoarea N PSH"lrp din primul exemplu, se observ c acestea sint aproape egale, dei in cazul al doilea pompa este inecat. Acest lucru se explic prin faptul c, n exemplul 2, pierderile hidraulice in instalaie, datorate mai ales sorbului i robinetului cu ventil. sint mult mai importante, de aceea :-'1..' recomand ca acolo unde este posibil s se evite astfel de arrnturi.

.vl'SHdl''P

p. -+- Pl
y

+ Hg.4

10 Pu
y

(2.3.5)

Date cunoscute:
Oebitul maxim al pompei,

Q = 1.5 m3/h;
Altitudinea instalatil'i fat de nivt-Iu l mrii, A = l' 000 ~. Presiunea at mosfcric corcs: punztoarc altitudinn de 1000 m Po = 0,92 daN/cm2; Temperatura mediului ambiant, t = 1.5C; Lichidul pompat: ap cu suspensii, Greutatea specific, y = 1,1 . kgf/dm3; nlimea de aspiraie geodetic, H'A = 0.5 m; ,'. Diametrul nominal al con: ductei de asJiiiaie.'D.= 13 .5Omm; . Aspiraia are loc la presiunea atrnosferic, Pl = O. . Pentru determinarea termenilor necunoscui se procedeaz ca i In cazul de la exemplul 1: ,
~o'f';'
;"'hi;! ')":,_

Tabelul
Presiunea
1

_,' .

.)~

de saturaie
'(

a vapor ilor de ap
P dal'/cm:
'Y

U' c: i
1

;;rellt::ltl"J.

"pecifie:! a apei (,:,


1

P.
uaSicm'

'C

kghlml

'C

k~f/dm~

-c

daX

t"

COl:

k;lomJ

'C

d~;\(nj:

r-

'Y

ktj1idmJ

0;- ------~
, '.' ."

o,,~

ni.,., m061m

't"~

O I 2 3 i 5 6 7 8
1)

10
II 12 .13 14 1.5 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27

"11,.4

= "'A 1/.+ "'A /0<:'

.'
Fig. 2.18. Schema instalaiei nivelul de cu pomp aspira i e. montat

Din nomograrna pierderilor de sarcin locale lungimile de conduct echivalente: Ico_. fMlu" pentru sorb, 13 m; l,ood. r<hlv . pentru cot la !IO. 1 m; _dl pentru robinet cu ventil deschis complet 16 m, deci se poate scrie; ,

Din diagrama pierderilor de sarcin (diagrama A - tabelul 2.1). rezult, pentru debitul de 15 m3/h i conducta cu diametrul !ll 50 mm ~ pier?ere de sarcin de 12 m/lOO ,,; hnean de conduct. Lungimea total a conductei de aspiraie este 2,65 m. Se remarc conform figurii. c n calculul lungimii conductei nu a fost inclus cotul de aspiraie al pompel, deoarece acesta sub f~ce parte c?mponent din pomp I este luat in considerare la sta. bilirea NPSH"" al pompei. (diagrama B, tabelul 2.1), se determin

~. -~

28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1,."".

h,.t

= "'A li. -'-h,.4/0C = 0.12 (2.6.5 a apei la t.empera:turade 2.35 valorile obinute, = ~00.92 ,1.1 trebuie

13

+ 1+
Pu =
10 0.017 1.1'

16) = 3.92 m. 0.017 daN/cm' = 478 m . (din tabelul 2.3).

Presiune~ de :,aporil~re Introducind 10 relaia

150C este se obine: 3.92 _

39
40

0.0062 0.0067 0.0072 0.00i7 0.0083 0,0089 0.0095 0.0102 0.0109 0,0117 0.0125 0.0134 0.0143 0.01.53 0,0163 O,Ot74 0.0185 0,0197 0.0210 0.022-1 0.0238 0,02.53 0.0269 0,0286 0,030-1 0,0323 0.0343 0,0363 0,038.5 O,OiOS 0,0432 0,0-158 0.0485 0,Q513 0,0.5;2 0,0573 0,0606 0,06-10 0.0675 0.0713 0.0752

0.9998 0,9999 0.9999 1,0000 1.0000 1,0000 0.9999 0.9999 0,9998 0,9997 0.9996 0,9995 0.999-1 0,9993 0.9992 0,9990 0.9989 0.9987 0.998.5 0.9984 0.9982 0,9979 0,9917 0,997-1 0,9972 0.9970 0.9966 0,9964 0,9961 0.9957 0,995.5 0,9952 0.99;9 0,99-16 0,99H 0,9939 0,9934 0,9932 0.9928 0,9925 0.9921

il 42 43 44 45 46 47 48 49 .50 .51 .52 53 54 5.5 .56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 7.5 76 77 78 79 80 81

0.0793 0,0836 0.0881 0,0928 0.0917 0.1028 0.1082 0.ll.38 0,1197 0,1258 0.1322 0.1388 0.14.57 0,1530 0.160.5 0,1683 0,1765 0.1850 0,1939. 0,2031 0.2127 0,2227 0.2330 0,2438 0.2550 0,2666 0.2787 0,2912 0,3042 0.3177 0.3317 0.3463 0,3613 0,3769 0.3931 0,4098 0,4272 0,4-151 0.4637 0.4829 0,5028

O,9~05 170 82 0,5234 8.016 O,S'J7 3 0.991/ 175 83 0,5447 0.9698 9.10 I 0,8920 0.9913 10,225 0,11869 84 0,5667 u,9693 180 0.9909 115 0.5894 O,96~7 1\.456 O,IISI-I 185 0.9905 12,80U 0,8760 190 0.9900 86 U,6129 0.9680 14.26.5 0.8703 87 0,6372 0,9673 195 0.9898 0.9893 88 0.6623 0.96Q? 700.:'11.5.857 0.8646 17.58.5 0,8587 0.9889 89 0.6882 0.9659 205 19,4.56 0.8.528 210 0.9885 90 0,7149 0,96.53 91 0,"-125 0.9646 215 21.417 0.8465 0.9880 23.6.59 0.8403 92 0,1710 0,9640 220 0.9876 22.5 26.007 0.8339 93 0.8004 0,9632 0.9871 9-1 U.I!307 0.9625 28 .531 0.8272 230 0.9866 9.5 0.86 19 0.96.19 23.5 31,239 0.8206 0.9861 0,98.57 ,240 96 0,8942 - 0.9611 34,140 0,8136 "24.5 37,244 0,8064 97 0.9274 0.960-1 0.9852 98,-p,96 16 0.9596 .. ':2.50 -.4O:.~0 0.7992 0.9847 25.5 44,100 0,7918 99 0.9969 0.9590 0.9842 100 '1,0332 0.9.583 0.9836 . 47.870 0.7SiO 260 26.5 .51,880 0,17.59 102 1,1092 0.9.568 0.9831 0.95.54 .56,140 0.7678 104 1.1898 270 0.9826 1,2751 0.9.540 60,660 0.7.593 0,9821 106 275 1,36.54 0.9525 65.460 0,7.506 108 280 0,9816 70,540 0,741(, 110 285 0,9810 1.4609 0,9.510 7.5,920 0,7323 112 1,5618 0.9;95 0,9804 290 29.5 81.6000.7227 "114 0,9800 1,6684 0,9479 87.610 0.7124 0,9794 116 '1.7809 0.9464 300 30.5 '93,9.50 0.7017 1,899.5 0.9-148 0,9788 . 118 310 100,640 0.6906 0,9782 120 2,021.5 0.9431 0,9717 122 2.1561 0.9;1-1 315 107,690 0.6793 320 11.5.130 0.6671 124 2.29;7 0.9171 0.9398 32.5 122.950 0,65-10 0,9381 0.9765 126 2,;;0; 330 131,180 0,6402 128 2,.593.5 0,936.5 0.9759 33.5 139,8.50 0.6257 0.9754 UO 2.7.5;; 0.9348 1.>5 3,1920 0,9305 0,97;8 .140 1;8.960 0.6093 34.5 1.58.540 0,.5910 0,97-12 140 3,6850 0.9260 3.50 168,630 0,.572'1 145 -1.1370 0.9216 0.9737 3.5.5 179,240 0,.5.512 0,9730 150 ;.8.54U 0.9169 0,972-1 0.5243 360 190,;20 155 .5.5-100 0,9121 36.5 202,210 0.4926 0,9718 0.9073 160 6,3020 370 214,680 0.H84 0.9712 165 7.1460 0.9023

N;PHdi'P
Prin urmare aceast valoare

+ 0,.5 s satisfac

N PSH."

al pompei.

Exemplul 3. Ca:,,1 aspiraiei dintr-un reUrt'or llchis cart se afl la o presiune diferit de presi""ea atmosferic. n fig. 2.19 este prezentat rezer-lOr aflat sub presiune. schema unei instalaii de pompare la care pompa aspir dintr-un

94

L"TILIZ.\RE.\ PO)[PELOR 1:0;lXSTAL.~nl

astfel de instalaie, la car~ conducta de aspiraie are o lungime foarte mare, se utilizeaza de exemplu .Ia pomparea lichldt'lor Inflamabile, unde se impune condiia ca electropompa sa" motopompa sa '" gseasc 1.t o anumit dlsta~ fa{, de rezervorul de aspiraie.

," o

Al-,;<U .... I-:.\ fL"RHELlJR R

C,\H..\CT:::usncE

("'" (J:RIXTl.d.E

I XST.\I.X!'Ir:r

95
Presiunea de '/aporizart' a benzinei, corespllnz.\toare tempcraturiide Introducind valorile termenilor in formula i2,Ji) se obi:tc:
O,()n~
L f)

,,
,
"

,lYC, este: PI' = 0,4 daX!cm',

I ~

: ..--f--~ ~. __ ,,

.J

.\ l'.)lIji"p

= I() 0,8

(.'iT' 2!J,5.' -

10

0,8

~=

.li.6 -

j(),).'>

-ll,~"

m.
.\ i'";!,,, astfel
p c;~

Rezulta n.: "!';",,, are" vnloare negati',:" "vva 1" 1111 ",tr- 1"",;,;1, .j"""J'("" (('rr!lend este o mr irne fi,:lC;-l n-al : de aceea tre-buie aconat a~nrra<"l{'rn('Jlt('lor instalan-] valoarea sa s de"/illtL poziti",.

Din ecua ;. >e observ c pierderea ele sarcin" cea mai important este determinat:' de lungimea i diametrul couductet. Deoarece lungimea este impus, se poate aciona numai asupra diametrului interior al acesteia. Dac se alege Dn = ~~Onun, picrdcrr-n de !o'urcin.l (r,. respunzroa-s este, conform diagrarnei A, tab"!lll 2.1, de 6 m/100 In liwari de cOrldlll.:!;~. Pierderile echivalenrs pentru armturi sint: lcC1Ul. echiv . pentru claper de rctuere, 6 m; IcoM, ,cAi." pentru cot la 120', 0,75 fir,

",.4.
Deci: ]VPSHdl,p

= 0,06 (I-'l.i ('

-:- 6 _

+ 20,75)
10 O,i = ',07

= 9,-'-' m.

10 ,968

+ 9,33)

m. '. ,;"
de, aspiraie, a'dnd diametrul

" 0,8 ' '., .: :'


Prin urmare, interior egal cu jQ se impuue mm. soluia utilizrii

0,8
unei

'~'
conducte

' Dac rezervoru] este amplasat la un .nivel sUp';rior pompei, aa cum este reprezentat punctat in fig. 2.19, atunci, pentru determinarea valorii JVPSHjlap, se utilizeazA relaia (2,.35!. ' Exist situaii in care'pre<iunea din rez('norul de aspiraie cS'c iu!eri"" r:' prcsiunu ",. .mosfer-ice, adic aspiraia se face sub vid. Relaiile utilizate pentru calcurul lui N PSHtll,p la astfel de instalaii sint: ,:1:<:;'1 C .,,!.~ ~r,'~ . -; pentru rezervor aflat la nivel illfer!or ,axului pompei: ,-;'
t"

T,

Dale

NPSHrJ1<p ~ ia in considerare nhelul DeLitul inaxim al pompei, Q = 10 m3jh; .\Ititudinca fa de nbelul mrii; A = 300 In;
Pentru calculul CIWOSCttte:

minim 'din rezer'/or::l'de

aspiraie. pentru rezervor situat la nivel 10 ' superior axului pompei:

(2,.3fi)

Lich!dul vehiculat:., benzin, Y,,=: 0,8 kgf/<4n"; ".'.., f, Pres,?neaat~~sfen~ corespunzl1t<la!e altitudinii, Pe == 0,968 daX/em'; fnl,mea de aspiraie geodeticll, H,.I = 3 m; , DIa~etruI nominal al conductei de aspiraie, Dn = iO mm; PresIUnea la suprafaa lichidulu; din rezervor, Pl = I daN/cm!; Temperatura mediului ambiant, t = j3eC; Lungimea total a conductei de aspiraie, l= I-'I,i m. Pentru determinarea lui NPSHdip se aplic relaia \2.3i):,

- (- Hg.4. + "r,4) _ 10 _ (2.37) Y Y O.att situaie e~te'a:ce~a ncare preslunea lasup~afaa; lichidriiui este chiar presiunea de vaporizare a acestuia - cazul pomprii lichidelor care se afl n stare de fierbere. Atunci formula de determinare a valorii NPSHdt.p este:

.\ 1SHdl,p =

.,

p. +(- 1>,)

P.

NPSHdhp

= 10 po
nrA

+ Pl
y

- (Hg.4

+ Itr.4.)_

10

Pv
y

1".4. lin

+ ",.4. loc

Din diagrama pi,:,rderilor duct I conducta cu dlametrul Din diagrama B, tabelul

de sarcin (diagrama A, tabelul 2.1), rezult, pentru debitul de 10 m fh 3 flJ iO mm, O pierdere, a crei valoare este 17 m/100 m Iinearj de con2.1 rezultA: of rn :

lto" hf., pentru lto"". <thlt', pentru

c1apet de reinere, cot la 120, 0,3 m.


lirA

= 0,17 (Dt,i -:-i

+ 2

0(5)

26,58 m,

NPSHalsp=.H .4. - h,.4.(2.38) De aici rezult c, n astfel de cazuri, pompa trebuie s fie plasat sub nivelul lichidului din rezervorul de aspiraie, adic necat.. " , ' Din exemplele prezentate mai sus, rezult c proiectantul. instalaiei este dator s determine ct mai exact posibil valoarea N PSHdl,p a instalaiei, valoare care-i servete la alegerea corect a pompei, asigurnd astfel de la nceput funcionarea acesteia ntr-un regim lipsit de cavitai-, Din cele expuse anterior, se desprind cteva concluzii cu 'caracter general, care trebuie respectate la instalareapompelor i care pot fi rezumate astfel: - Pierderile de sarcin din conducta de aspiraie trebuie s fie ct mai reduse, ceea ce impune utilizarea unor conducte cu traseu ct mai scurt, annturi ct mai culul economic). puine i diametre nominale largi (n limitele impuse de cal-

96

UTlLIZ.UU:.\

PO)!PELOR

tx

IXST.\LAII

ACORDAREA

CURBELOR

CARACTERISTICE

cu

CERI~ELE

IXSTALAIEI

97

-: nlimile de. aspiraie geodetice H'A trebuie s fie ct mai reduse. C~unle. fa,,:o~ablle ~In ace~ea n. care pompa se gsete Ia un nivel inferior nivelului rrurum al lichidului, deci este n permanen necat, - Temperaturilc lichidului pompat, s fie de asemenea cit mai redus. ceea ce ar cor~spunde unor .nl~ri m,iei.alep~'l:siulliide vaporizare P., 2.2: I.~. (.J~cutatea Speciflc~ li !chtdulul. Greutatea specific a unui lichid se exprrma prin greutatea unitii de volum a acestuia i Se msoara uzual n kgf!dm3 sau n kgfim3, Ea se nOkaz;t cu simbolul v. . _ ~;reutatea specific a lichi~ului vehiculat nu influeneaz debitul sau lI1<llllIle.a pompare a pomper, deoarece nu intervine n relaiile teoretice de care de,Emescaceti parametr!. Ea i manifest influena numai asupra puterii absorbite la arborele pompei n a crei formul apare i termenul y: P,. = Q'''' H

IO~

'1:

[kWJ.

ntr-adevr, calcu~elc teoretic.e, precum .i. ex~rienele practice, demonstr:a~a ca, la. o tura ~e consan,ta a pompe 1, nlimea de pompare msurata in "mejn, ,coloan';l ~eh~hld" este ,totdeauna aceeai, indiferent de greutatea speclflc~ a Iichidului, Cu alte: cuvinte, nlimea de pompare pe care o poate realiza o pomp, la turale constant, nu se modific atunci cnwdse vehiculeaz Iichide ,cu ..greuti specifi~ediferite, spre exemplu, apa sau mercur. Dar indicaiile mancmetrului se .modific deoarece In prezent manometrele snt etalonate in metri coloan de ap sau kgf/cm2. I?e ~cee~, este necesar. s. s!.coreleze aceste indicaii n funcie de 'natura Iichidului pompat. Acest lucru este prezentat n exemplul de mai jos: .. - O pomp vehiculeaz cteva lichide avnd unritbarele greuti speap, y = 1 kgf/drri3; benzin, y = 0,8 kgf/dm3; . saramur, y = 1,4 kgf/dm3 ' .Dac pompa realizeaz o nlime total de pompare de 32 metri coloan de l~ch~d,la un anumit debit, atunci manometrul, gradat n mCA. sau'~/cm2 va indica urmtoarele valori:' .. '."")". 1.' ..'. n' .' "''r',' '- pentru ap: 32 "l"~'hinCA =' 3,2 kgf/cm2; , . . - pentru benzin, 32 . 0,8 = 25,6 mCA 'P 2,56 kgf/tm2; - pentru saramu, 32. 1,4 = 44,8 mCA = 4,48 kgf/cm2 Dac Ia aceeai pomp, presiunea maxim de aspiraie, indicat de mano\'acuu.mmvet~ulmonta~ n flana d~ a~piraie a pompei, este de 0,75 kgf/cm2, ~tUI.tCl nl~mea maxim de aspiraie pentru fiecare din cele' trei feluri de r lIchide va fi: ' " 2 - pentru ap, hA =' 0,75 kgf/cm = 750 crn = 75 m : 0,001 kgf/cm3 ' 0,75 kgf/cm2 - pentru benzin, JiA = = 937cm = 9,37 m; 0,0008 kgf/cm3 2 - pentru saramur, hA = 0,75' kgf/cm = 535 cm = 5,35 m, 0,0014 kgf/cm3
t : .

cifice :

In scopul evitrii confuziilor, toate curbele caracteristice ale pompelor, n cataloagele firmelor furnizoare, snt valabile pentru ap cu greutatea specific y.~ 1 kgf/dm3.., , . .. I"flut.:ll~a greutau spccince a lichidului vehiculat asupra putem absorbite la arborele pornpei se manifest prin creterea valorii puterii absorbite, pronortional cu creterea greutii specifice. Prin urmare, pornparca unui lichid greutate specific mare va necesita un motor de antrenare mai puternic. 2.2.1.7. Viscozitaiea licltidului, In hidraulic, lichidele incompr-sibilc i lipsite de viscozitate snt considerate ..ideale" sau ..perfecte". in realitate, n masa lichidelor exist fore interne de frecare ntre molecule i, de asemenea fore de frecare ntre lichid i pereii conductelor. Aceste fore opun rezistent.e la curgerea lichidelor, iar pentru nvingerea lor este necesar un consum suplimental' de energie. Caracteristica lichidelor, Ia care odat cu apariia micrii iau natere fore de frecare, se definete cu noiunea de "viscozitate". Aceast caracteristic a lichidelor este de ornare importan in tehnic, att prin avantajele pe care le creeaz in cazul meninerii filmului delubrifiant, la ungerea organelor de maini, ct i prin dezavantajele care nsoesc curgerea lichidelor prin orificii i conducte. De aceea, in decursul timpului. problema viscozitii a preocupat un mare numr de cercettori, dar pin in prezent nu a fost definitivat o teorie care s elucideze complet fenomenul. In practic, msurarea viscozitii se efectueaz dup mai multe metode, dar in principiu se consider c~ unitate de viscozitate absolut fora cu care acioneaz reciproc dou straturi de lichid, avnd fiecare o suprafa de 1 mi, aflate la distana de 1 metru, unul fa de cellalt i care se deplaseaz cu o vitez relativ de 1 mfs. Dac acest principiu se aplic la o suprafa elementar dA, atunci fora tangenial care apare la deplasarea a dou straturi situate la distana dyeste
prevzute

I,

cu

dF n care :;

= lJ'-

dv

dy

dA,

(2.39) dA, iar


1)

este gradentul de vitez pe normala la suprafaa

este un coeficient care depinde de natura, temperatura i presiunea lichidului. Coeficientul 1) se numete "viscozitate dinamic", iar unitatea sa de msur n sistemul internaional SI este [m-l. kg S-I]. In practic, in sistemul CGS, lJ msoar n ..poise" sau mai frecvent n se "centipoise", simbolizat cu "cP". Tot aici se mai distinge i noiunea de ..viscozitate cinematic", notat cu v i care este raportul dintre viscozitatea dinamic i densitatea lichidului la temperatura i presiunea respectiv. v =ll. [m2. S-I]
El

(2.40)
'i

In sistemul CGS, viscozitatea cinematic in ..centistokes", simbolizat cu "cSt".


7 Alegerea pornpelor c. 267

se msoar n "stokes" sau

98

UTILlZARIlA

POllPIlLOR

Il! INSTALAII

ICORDARE.\

CVRllELOR

CAR.ICTERIST!CE

CI,; U;RIXlELE

IXST.\LAlIEI

99
Tabd"l2.-I

n practica industrial din ara noastr, viscozitatea se exprim de obicei n grade Engler, avnd simbolul E. Gradul Engler reprezint raportul dintre timpul de curgere al unui anumit volum de lichid, printr-un orificiu calibrat i timpul de curgere a unui volum identic de ap distilat, la temperatura de 20C. Viscozitatea cinernatic poate fi determinat din viscozitaten ('xprimat:-I n :{-::(~CE:~c:kr. u aju.orul relaiei
10.
'J

TJnitMi de conver-siune
Grade EUS;<fT Secunde Redwocd I Secunde Redwood Il
l:\dlllinJtvl

a \'iscol.itP~
Secunde SaynoltFuf',I
Vi!OCozir:t[f' Cinf"!il.lric::.

Secunde Sevbottt"ni,'r~:1 !

l.r',

7,31 E _

6~~1

[m2JsJ.

(2.-1.1)

O mare influen asupra viscozitii o are temperatura lichidului i anume: viscozitatea scade pe msura creterii temperat urii. Curbele de variaie a viscozitii cu temperatura, pentru diverse lichide, snt prezentate sub form de diagrame n diverse manuale de specialitate. Teoretic, variaia viscozitii n funcie de temperatur poate fideterminatcu. relaia aproximativ . . .. . "
v

I.-! 1,~ 2,2 Z,R 3,0 3,-l -r._ 5.0 6,0 ;,0 8,0

27 39
.51 6.5 77 91 104 128 l.5i . 185 217

~,
j

i2
57 73 90 105 121 150
IlS)

7 8

la

It
12 15 17 20 23 ... 26 29 32 38

.,

13 15 16 17

20 22
2.5 29 32 3.5 39 46 56 7\ lI! i5,0 .53,0 60,8
68,-1

'

218 2.5.5 292 329 365

218
279 311 37.1 466 621 776 932

~n
10,0 12.0 1.5,0 20,0 25.0 30,0 40,0 50,0 70,0 100,0 150,0 200,0 250,0

Vo

, n care
Vo

(to + 17,78 .'. t +17,78

k ).

(2.42)

17
/i2

438 5i8
730

76,0 91,2 114.0 190,0 22S,0 30:i,0 380,0 .532,0 760,0 11-10,0 1520,1) 1900,0

este viscozitatea cinematica la temperatura lo "C i k ~- 2.5 ... ... 3.25 este un exponent care depinde de natura Iichidului., .. , ;' ,,, Deoarece n multe ri industriale se utilizeaz alte uniti de msur a viscozitii, este necesar ca acestea s fie cunoscute cu denumirile respective, iar utilizarea lor trebuie s se fac numai n baza valorilor convertibile prezentate n diverse tabele. Dintre unitile folosite iz?,mod frecvent se rein: secunda Redwood 1 (R), secunda Redwood-Admiralty II (RA), secunda Saybolt-Univsrsal (SSC), secunda Saybolt-Furol (SF), grade Barbey (OB) i altde. n lucrare este prezentat tabelul 2.4, care conine valorile convertibile ale diverselor uniti de viscozitate, . Viscozitatea lichidelor influeneaz fenomenul de pompare, dar, innd seama de principiul de funcionare al pompelor, aceast influen se manifest n mod diferit. Astfel, la pompele centrifuge i axiale, debirul. presiunea i randamentul scad pe msura creterii viscozitii n timp ce puterea absorbit la arborele pompei crete proporional cu yiscozitatea. Inlimea de pompare a pompelor centrifuge este funcie de turaia i diametrul rotorului, dar pierderile prin frecarea cu discurile rotorului snt apreciabil mai mari dect cele cauzate de mrireaturaiei. De aceea, la vehicularea lichidelor vscoase (cu pompe centrifuge), se prefer utilizarea unor turaii sporite n locul unor rotoare cu diametre mari. Creterea rezistenelor de frecare conduce la scderea nlimii totale de pompare a pompei. Curbele caracteristice ale pompelor, furnizate de uzinele constructoare, se refer de regul la pomparea apei reci aflate la temperatura mediului ambiant (15'C), astfel c pentru pompa rea unor lichide cu viscoziti diferite este necesara recalcularea parametrilor pompei pentru lichidul n cauz. Recalcularea noilor curbe se face cu ajutorul unor coeficienti de corecie, fJl,fQ if~, stabilii pentru poziia de randament maxim. '

h
.'/~

9U
1095 ' 1460 182.5 2.5.55

1242
1.5.53 2174 310.5 4660 6210 7760

/1/93 124 15.5 217 311 -'166 621 776

'UO
146 183 256 36.5

36-'0 ' 3480 ,300


9130

.5i8
730

91.3

n fig. 2.20 este prezentat diagrama variaiei coeficienilor respectivi, funcie de debit i viscozitate. '. Pentru utilizarea diagramei se procedeaz astfel: se fixeaz pe abscis valoarea debitului Q pentru care se face recalcularea i se ridic o vertical care intersecteaz ntr-un punct linia oblic a nlimii de pompare corespunztoare debit ului respectiv; din punctul de intersecie se duce o dreapt orizontal n sensul n care intersecteaz linia oblic a viscozitii lichid ului ce urmeaz a fi vehiculat; din acest punct. se ridic din nou o vertical care intersecteaz curbele factorilor de corecie, determinnd astfel valorile acestora. Exemplu: O pomp, avnd urmtoarele caracteristici valabile pentru ap: Q = 250 m3h, H = 40 m iYj= 0,72, vehiculeaz un lichid avnd viscozitatea cinematic li = 160 E sau 1217 eSt i greutatea specific y = 0,8 kgf/dm~. Aplicnd metoda indicat mai sus din diagram rezult urmtorii factori de corecie: I = 0,75; fH = 0,79; I; = 0,33. Noile valori caracteristice snt: Q. = 0,75' 250 = 187,5 m3/h; H. = 0,79 40 = 31,6 m; 'Ylv = 0,33 . 0,72 = 0,237. Q 'Y'H 1875800,316 Puterea necesar va fi Pc =. V=' , = 54,47 kvV. 102 Yj. 3 600 102.0,237 \
0

.---

.\(()RfHREA

C\:RIlELOR

CARACTERISTICE

cu

CERIXTELE

IXSTAL\TIEI

101

~j
}/(m]

-... ....
" Qu/~ ......

30

1'7

<,
25 20 15

<,

<,
"-

f Q9

0.8 0.7 PWlj

~
PIJI~ _. __ -

0..
0.5
O.~

10 8 6

la
5

--..~
10 20

_..---

. -

Pap

- ....
40 50 60 10

0.3 0.'1 0.'

'1

ia

Q (m'/h)

Fig. 2,21.

Diagrama caracterisficilor viscozitatea de jOGE, .

unei pompe recalculat ap ............... .

pentr~ ule r.

~20

Valor ile obinute astfel se inscriu in dia3rama din fig, 2.2 1. Coeficienii decoreCieJq; !H'i f.. preientai sint in unele funcit" de un coeficient analog numi ului Rf'ynolds i anume:

lucrA.ri de

specialitate

in

Re=~,
150 100 Fig. 2.20. Diagrama variaiei JI1) ~ 54(J6IJO 6IJ(J1000 1500 2QOO in Care Q D

QmJln
factorilor de corecie a viscozifj},

Pentru determinarea unei curbe complete. se procedeaz identic, lund n considerare valorile: 0,6 Q, 0,8 Q, 1 Q, i 1,2 Q, precum i mrimile H i "Il corespunztoare. ; . Se ntocmete apoi un tabel n care se nscriu valorile afectate de factorii de corecie i apoi se traseaz noua diagram a caracteristicilor.
Exemplu Parametrii pompei
06 Q

este dcbitul pompli in punctul de randament maxim, in m3js; - diametrul rororului, in metri: v _ ,iscozitn.tea cinematic, in m2Js. in di,,~rama din fill. 2.22 este prezentat '/3rialh acestor coeficieni. 1-- f1-- f{Yilm1/ue finSfOA<t cu "QillmJ/ttc sau Qtn cmJlsec lZO Dinm Dincm
Q

(q.(Hpfr(infv!ierit Rt=-

I %

i
I

I I
II

i
I

08Q

I Q

100
12 Q

ApA

Q H
"1]

m3fh m k\V

p
v

33,6 35 0,6 ',3-1

II

44,8 33 0,67 6.0 .50 0,82 0,86 0,4 36,7 28,4 0,268 0,8 8,48

.56 30 0,695 6,6

90

67,2 27 0,692 7,11

,O
70 60 50

fH /'

1.-1..
V
I

~
I
1

I
I

I
I i
1 I

E
0,89
m3jh m kgf/dm3 k\\'

Ulei

JQ JH J~ Q.JQ H'JIl
Y

." J(J
0,78 .5.5,1 21,1 0,276 9,18 20

V
fV

i
I
I

0,83 4.5,9 24,9 0,278 8,9.5

la
O /O' 1

LI
3.5671910' Variatia 1 3456/89/0'

'r,'h
p

2i,5 31,1 0,24 7,76

345616910

!
2 3456I69JS R.

Fig. 2.22.

coeficieni lor de corecie

fQ' JH i f~ in [u nc ie de Re,

102

UTILIZAREA

POllPELOR

IN

INSTAI.AII

.KORlJ.\REA

CURIlELOR

CARACTERISTICE

CU CERI~ELE

IXST.\LATIEI

lO;J

Pentru pompe-le flulo:lspiratoart- cu canal lateral. det("~minarea factorilor dl' cort.c~e :,c r.n pc baza UrlOT formule stabilite empiric pentru un debit dat. Aceste formule ,1U valabilitate intr-un domeniu care satisface condiiile:
v

= 10 ... 'lOoE corespunztor

i Q/Q" = 0.2' unei inlirru

... 0,75.

in care Qu este dcbit ul maxim Astfel

JH

=.0,9 - 0,06 (E - 101C(Q/Q.)'

ne pomparp + 0,09]:

nule. 12.~')

(j(J,,1 r- 1,2 I!J/(J,,)'.

Rezult c este dificil s se fixeze limite generale de utilizare valabile p~ntru toate mrirnile de pompe cu angrenajc, l?e aceea, n baza experienelo~ efectuate. a rezultat c, pentru o bun funcionare a unei pompe cu roti vicozitate (cst) " dintate, este necesar s se respecte raportul: --.----..=:": .: '. . ",C,.'L . creterea presiunu (da:\ icm2) 2.2. l.S, Putere. Randament. Lucrul mecanic util p" C;Jr"-l ,f,,t., :::-: \."..-". ,.,:::,.:~.:::~! r:~:~~~~l ) Ld.ll~~~,li..t' elI' iJei\ltl ( (d-/ Lt () iIl~~dtirnc'Inar:'J/l~t.trictl H. in timp de () secund. poate fi e xprirnat sub forma

t., = Q'
i!

i'

rr

(da\'m).
Qv}[

(2.'13)

c, IJ,')_oor,20jO,'.5)1.;..

O.09~

0.12.

'l'

1.012 ~ O,OZ20(O,J

-,.0,'51

-'- 1.2 ro, 751' = 2,1.

sau, exprimat n uniti de putere, Q'rf{


p = --u 75
3 3

La pompele cu piston, drumul parcurs de lichid :ste f?arte. .ntortoch~at, datorit supapclor care provoac schImbar:aJr~c\'~n_ta. a direciei de curS'f~r~. Totodat, lichitlul este supus unor accclerri I frnri repetate, corespunzatoare vitezei de deplasare a pistonului. Toate acest~. p~rtur?ai~. a~tr~neaZ~l pierderi de sarcin care sporesc pe msura cretem. v~s:ozItll hC~I~U~UI. Creterea acestor rezistene cond~c~ la o umple~e ne~a~1f~c~t~ar~ cavitilor a de aspiraie i deci in:tPlicltla o dI~muare ~ de~lt~luI I.a ma.lImu de po,?pa:e. La aceste tipuri de pomp~, m. ~nun:tlte.hmI.te. v.lscozlt~tea ar~ ~o mfluen favorabil ~eo~rece. scaprile pr~ jocurIl.e dmtre ~)Iston I.cIlind~u se diminueaz cu Cit viscozitatea este mal mare, Iar etaneitatea se mbuntiU'este, ceea ce are ca efect creterea valorii nlimii de pompare, , 'ta pompele cu angrenaje, fenomenul se ~etrece analo~ ca la.cele c~ pistop, dar aici pierderile snt mai mici, deoarece debitul este contmuu, Iar:schimbrile de direcie ale curentului de lichid snt mai reduse. Dat fiind c jocurile frontale i radiale snt mici, creterea viscozitii conduce la o diminuare a pierderilor de debit, deci devine favorabil n anumite limite de funcionare. _. In diagrama din fig. 2.23 este prezentat variaia curbelor caracteristice ale unei pompe cu roi dinate, n funcie de viscozitate. Din aceast diagram rezult urmtoarele constatri: Debitul crete paralel cu creterea viscozitii, indiferent de presiune, pn la o anumit limit, dup care rmne constant; La viscoziti reduse. mrirea presiunii de refulare atrage dup sine o diminuare a debitului; Randamentul este mai redus la lichidele mai puin vscoase, valoarea sa maxim depinznd de presiunea de pompare ..
i .

(CPj sau P = --'._u 102

(kW),

() -16
-.

>

n care Q, n m js; /' n kgfjm .3 H, n m. _. . Dar pompa este antre~at.a d~ un motor ,a carul 'putere treb~le s ac.op~re att puterea util a pompei Cit I puterea consumata pentru tnvingerea rezrstentelor datorate pierderilor interioare i exterioare. , Prin pierderi. inter~oare se inelege suma tuturo.r l?ienl~rilor. provocate de rezisten~le hldrauli~e, care apar la curgere~ li~hldulu~ P!I? P?l!lP,. i a pierderilor volumice care se ~toresc sca~rIlor .l!r~n m,~;,~;Il ~ neetaneiti i care. au ca t:ezul~t v~hicul:uea U?eI cantiti de Iichid mal mari dect cea debitat util. Prin pierderi exterioare se ineleg cele datorate frecrilor mecanice n lagre, garnituri, glisiere etc. Prin urmare, puterea absorbit la arborele pompei este mai mare dect puterea util, iar raportul dintre .cele dou puteri reprezint tocmai randamentul total al pompei, notat cu simbolul 'Il' Deci formula puterii reale va cpta forma p

= Q' Y' H (CP) sau P


75
l)

Q'/'
102

H
l) . .

(k\V).

(2.-17)

Cu ajutorul acestor relaii, Se poate calcula putere~ r~~I necesa~ pentr:r antrenarea unei pompe, atunci cind se CU~lOSc caract~rIst~cil~ acesteia: debit maxim, nlime de pompare corespunzatoare debitului I randamentul la punctul respectiv. Randamentul total 'Il, care influeneaz puterea real a pompei, poate fi descompus ntr-un numr de factori ~dependeni, care se datoresc pierderilor interioare i exterioare artate anterior. Dac se noteaz cu simbolul h. valoarea presiunii necesare pentru nvingerea rezistenelor hidraulice, create de curgerea lichidului prin pomp, atunci lucrul mecanic al pompei este LA = Q' y(H + he); (2.-18)
'IlA= L =

LA

QyH Q'y(H+he)

=_H __ H+h.

(2.49)

reprezint randamentul hidraulic al pompei.

104

UTILIZAREA

PO}!PELOR

Is

INSTALAll

ACORDAREA

CURBELOR

CARACTERISTICE

CU CERINELE

INSTAUIEI

105

Dup cum s-a mai artat, debitul real Q al pompei este mai mic dect debitul teoretic Q., datorit scpriior prin interstiii i neetaneiti. De aici. rezult randamentul volumic
.Ij, =

lI.
Q,
(2.50)
"lJv fu.

Lucrul mecanic interior necesar pentru vehicularea debitului teoretic Q. la nlt im.:a H _L b ",t.,
L, =
'r,1

a~'cast i,nfl!-l~nse maniest n mod dif~rit, n funcie de tipul constructiv I de pnnc,lplUl de functionare al pompe!. Astfel, la pompele centrifuge i axiale, variaia caracteristicilor pompei n functie de turntie estr- n:lFt drelaia (1.5), determinat, pe baza criteriilor d~ similitudirie in capitolul 1 al lucrrii: '
(lL'Q2 =
/11/112;

H[! H2 ~-= (n1(1Z2)2;

[',1

!'2

= (n,!1l2

,3.

Q".
_.

:(H ~ It,); H

-=

t;
Li

Q. H

+ i,

(2.51)

lk aici :ie remarc urmtoarele reguli: - ~ebi~ul pompei variaz proporional cu turaia : - nlimea de P?mpare variaz proporional cu ptratul turaiei; -:-,puterea absorbit la arborele pompei variaz proporional cu eubul
turanci,

reprezint randamentul interior al pompei. Pentru nvingerea rezistenelor exterioare provocate de frecarea n lagre, pistoane, cilindri, garnituri etc., este necesar un lucru mecanic exterior L., care, mpreun cu lucrul mecanic interior Li>reprezint tocmai lucrul mecanic total L, efectuat de pomp. . , '
1j", = -

'n .ce~a ce privete randamentul, pentru variaii reduse de turaii, se poate considera c "1/1 = "1/2. . Pentru variaii importante de turaie, determinarea valorii randamentului se face cu ajutorul unei relaii stabilite empiric
"1/2

LI

1 - (1 -

'1)1)

(n1/n2)1/10.

(2.54)

L,

(2.52)

reprezint randamentul mecanic al pompei. Randamentul total al pompei este raportul dintre lucrul mecanic util i lucrul mecanic total " ill" L LI"IJ1J.\ "1/ = -!. = = "1/ "IJA. "1/".. (2.53) . L" Ld"l/m --',~ Prin urmare, aa cum rezult din relaia (2.53), valoarea randamentului total ~ unei pompe este produsul randamentelor hidraulice, volumice i mecanice. Randamentul hidraulic "1/.\ folosete pentru determinarea presiunii manometrice dezvoltate de pomp, n comparaie cu presiunea teoretic rezultat din calcul. Randamentul volumic "11. permite stabilirea debitului real fa de cel calculat teoretic. Randamentul mecanic "1Im folosete la determinarea puterii necesare nvingerii rezistenelor exterioare. Randamentul total "1/ se utilizeaz n calcule pentru determinarea puterii motorului de antrenare. Randamentul total este deci unul din cei mai importani parametri care se iau n considerare la alegerea pompei i de aceea valorile lui, care difer mult in funcie de construcia i tipul pompei, se obin pe cale experimental n standurile de probe ale uzinelor constructoare. 2.2.1.9. Viteza de antrenare. Pompele snt maini ale cror organe de lucru execut micri transmise de ctre o main de antrenare. Aa dup cum s-a artat .la capitolul 1, aceste micri pot fi de rotaie sau translaie alternativ. . V.lteza de antrenare a pompelor este o caracteristic esenial a acestora I ea influeneaz n mod direct parametrii funcionali: Q, H, P i '1), dar

Din formula (2.~4), se poate constata c, la creteri importante ale turaiei, rand~n:entul se ~mbuntete; de asemenea, se observ c influena variaiei turaiei este mal accentuat n zona randamentelor inferioare. _ .Este ~ec:sar ~ se"a.b n vedere c, paralel cu mrirea turaiei, crete l viteza Iichidnlui fI?cond~cta de ~piraie ~i.~mplicit pierderile hidraulice, ceea ce conduce. n final la nrutireacondiiilor de aspiraie a pompei. ~~re de~seble de c:lelalte til?uri de .pompe, la pompele volumice, v~iaia tura:el nu I~fluen~aza teoretic presiunea de refulare, aceasta depinznd practic numai de rezistena pe care o opune consumatorul la captul conductci de refulare. . La po~pele .vol?mice cu micare alternativ, viteza de antrenare este incomparabil mal mic decit la celelalte tipuri de pompe, deoarece organele de l?cru.al~ acestora sint mai volurninoase, iar n micare dau natere la fore de inerie Importante, care solicit n mod nedorit materialul pieselor. De asem~nea, datorit forelor de inerie care apar in lichid, viteza de antrenare trebuie redus, pentru a evita apariia cavitaiei. 2.2.l.l0. Valoarea pH. Pompele utilizate n activitatea industrial snt pus: in situaia d? a vehi~ula lichide de natur foarte diferit, i pe drept cuvnt se poate afirma .c.Industria chimic ofer, din acest punct de vedere, un domem? practic nelimitat. Dar n procesul de pompare, organele de lucru a~ePO~P~I care vin in contact cu lichidul snt de multe ori atacate prin coroztuno I distruse ntr-o anumit perioad de timp, care depinde de azresivitatea :lg-entulmr~~pectiv i de con~iiile n care are loc pomparea. Din a~est motiv, constructon~ de pompe trebuie s cunoasc ct mai amnunit posibil comport.are.a m~tenalelor din care se confecioneaz pompa la aciunea diverselor lichide I s aleag materialele corespunztoare, astfel nct pompa s ofere o siguran maxim in exploatare. Coroziunea metalelor este un fenomen care ~e produce datorit aciunii agenilor chimiei asupra suprafeelor cu care vin !Il contact, provocnd modificarea formei i structurii acestora. Fenomenul poate avea loc ntr-un ritm lent sau foarte rapid, Procesul se datorete reaciei

106

UTILIZAREA POMPELOR IN INSTALAII

RELATII INTRE FlJRXIZOR I IIEXEFICIAR

107

chimice care se stabilete ntre metal i lichidul pompat. n funcie de natura acestui proces, coroziunea poate fi chimic sau electrochimic. Coroziunea chimic este provocat de aciunea (reacia) direct a lichidului asupra metalului. . . Coroziunea elecrr-vhim !c';i ('ct,~ provocat de prezena unor rnicropile electrice care se formeaz n mediul respectiv i care se datoresc mai multor
cauze: utilizarea unor rr1aj"('r;alf~ rlift'rit:. na rnr.i : pp.'7;r'!l~t:~ !';~:: l:\dii .. u.rcru c : lll"(jlll,)!;,~nitatea materialului; diferena rugozitii suprarcelor : eforturi mecanice dir-rit: incluziuni ~i pori n material. :'Ll,ura[~a efectelor coroziunii se face prin aprecierea "vitezei de coroziune", care exprim pierderea de material (n greutate) a unei piese, raportat la. suprafaa pe care se exercit aciunea de corodare, ntr-o anumit perioad
r'1

iIl tabelul 2.5 snt prezentate materialele cart' se comport satisfc tor care snt recomandate pentru construcia organelor pompelor, n funcie :te lichidul vehiculat. f)"');l;rc'. n !!,neral. IJl:tll,:J.l,;" l':l.i;-;'~nte la coroziune sint cldicilan~ i deci nt'economice: pe plan mondial au avut loc investigaii. care n prezent
SI ~H!

luat () arnnlo.ir.:
'. car" s;i

d',,):-::;,l,jt~

~""I"nl!'l! ,I,,-.:"()'[",r-;.-,

...

:" ':-

.i...'; :-:;l~

i"J.'.I~',_t.~ll.

tl't'lil

pro[,~j,'ze

pIJlJlpl.'k

cun('qi{)llat,~ din rnateriak- ()hi~r;llik.


a nt icorosiv.

j)!"()ct'dl'I'll~

tt'hnolugicl'

11<1!'rn,. de' prott'Cfll'

constau

in

de timp. Astfel grosimea stratului corodat ~t se determin cu formula


=

:"")pt'rirt'a suprafeelor expuse'. cu pclicule metalice (crom.rrc. uichclarc, !')C,{<ltare), plastice. ceramice etc. Totodat, :1 cxploatare. se utilizeaz din ce n ce mai mult metoda de prelucrare a lichidului vehiculat, prin adaosuri de inhibitori, care au propric.atea de a incetini sau chiar opri aciunea de
c0:-()(!~~rl' .

t:..t (mm/an)

365 (zile)' 24 (ore)'

;j.p,
y

n care:

t:..p reprezint

pierderea n greutate,

2.3. Relaii intre furnizor i beneficiar


Pompa este o main indispensabil n orice domeniu de activitate inU!lstrhl-economic. Astfel, ncepnd de la industriile de .baz i terminnd cu mica gospodrie domestic, pompa fi ndeplinete rolul' el, :uneori mai important. alteori mai modest, satisfcnd cerinele celor ce o utilizeaz. ' Beneficiind deci de serviciile pompelor, n limbajul uzual al. c~-!lstru~torilor !1~ pompe, cei .ce le exploateaz sint denumii ;;beneficiari".,,"' ; ~ n comparaie cu alte tipuri de maini, sistemul constructiv' al pompe1or este n sine un sistem destul de simplu i uor de neles, n ceea ce' priv;ete functionarea, iar aceast situaie prezint avantaje pentru cei ce efectueaz lucr~ri de exploatare i intreinere. Dar n contrast cu aceast simpl.icit~te, alegerea i montarea corect a un~i p0ll?-I:e,adecvat .pe?ru o .anumIt 'InStalaie, comport cunoaterea amnunit a caracterIstIcIlor. I elementelor instalatiei n cauz, astfel nct pompa aleas s poat funciona in exploatare in' condiii ct mai apropiate de cele prevzute iniial. Omiterea unor amnunte, care par mai puin importante la prima vedere,poat~ conduce la o funcionare defectuoas a pompei urmat de o degradare rapid a acesteia. In practic, se cunosc destule cazuri cnd pompe identice, montate n instalaii asemntoare, se comport n mod diferit tocmai datorit unor amnunte care au fost omise iniial: altitudinea locului de instalare. temperatura mediului ambiant, natura lichidului etc. Datorit unor astfel de situaii, apare necesitatea c.a ntre beneficiar i l~roducTlto;'.Sflexi~t~ o relaie de colaborare care s asigure alegerea pompel celei mal potrivite pentru instalaia respectiv. Totodat beneficiarul are datoria de a informa uzina constructoare asupra comportrii n exploatare a pompei alese, contribuind prin aceasta la mbogirea experienei constructurilor de pompe i implicit la ridicarea gradului de calitate a acestora. Informaiile pe care le poate obine beneficiarul despre pompe, n special proiectantul instalaiei . snt preluate din prospectele i cataloagele firmelor furnizoare. n mod obinuit, documentaia de prezentare conine minimul necesar de date pe baza crora beneficiarul poate s-i proiecteze instalaia. Datele respective se refer de obicei la diagrama curbelor caracteristice ale

m.\"/m2h i y este greutatea spec~fic~.a materi~ului,. n. kgf/m3 .. Din punct de vedere al aciunii lor corosrve, lichidele pot fi clasificate in urmtoarele categorii: acide, alcaline i neutre. Aceste noiuni caractcrizeaz de fapt lichidul respectiv, prin concentraia sa n Ioni de hidrogen. Astfel apa neutr la 20C are o concentraie de ioni de hidrogen a crei valoare este de 10-7 Din motive de simplificare, s-a convenit ca, n mod practic, in loc de concentraia propriu-zis s se indice 'logaritmul negatiV al acestei valori, atribuindu-i denumirea de pH.Astfel valoarea PH, pentru ap curat la20C; este 7.' ' . .;: , Lichidelecarea:u eoncentraii de ioni inferioare celei a apei, adic 10-', 10-9 etc., ceea 'ce':reprezirit'valori' aIe'pH-ului~iIpeti6are'dfrei 7: snt lichide alcaline. Lichidele cu valori ale PH-ului inferioare cifrei 7, snt Iichide acide. Neutralitatea lichidelor nu este constant ci variaz n funcie de temperatur, aa cum este prezentat n diagrama din fig. 2.24. Valoarea PH a unui lichid poate 11 I . servi n mod orientativ la alegerea 10 materialului pompei, conform urm9 Alcl1/ine toarelor recomandri: :t:8 Q; 7 ..... Pentru PH = O '" 4 (acid puternic conrt! 6 Neutre centrat). se utilizeaz oelul inoxidabil : ~ .li! 5 pentru PH = 4 ... 6 (acid slab concen~ Acid. trat), se utilizeaz bronzul; 3 pentru PH = 6 .., 8 (lichide aproxi2 1 o 50 100 150 200 250 300 c mativ neutre) se utilizeaz fonta; pentru PH > 8 (lichide alcaline) se Temperl1furl1 utilizeaz fonta sau oelul. Fig. 2.2~. Variaia limitei de neutralitate Aceste recomandri au un caracn funcie de temperatur: ter general, iar n cazul particular al. unui anumit lichid, trebuie s se in seama i de celelalte elemente: temperatur, concentraie, prezena aerului etc., care pot modifica n mod substanial proprietile acestuia.

,A

ac

Tubrl ul 2,5 Alegerea materialului pentru piesele udate ale pompe]

...
co

Nr. crt.

Denunure lUa~rrialului indicat

ludullria procJuseJor de bazA

Indultria alimentar

Indultria de 00101'&011 i lacuri

,'IDdu5lria de.Slpun ,i COI'pur i gra.

InduIUI.1. bidrocarburiloc sintetice fi

Ii

Iudusra cciuloze!

Iucn.strta de t cx tite na tur.de fi


OIrtiLdaJe

Industria Iarmaceutfc

cauciuculu!

Aliaje Cr-Ni-Mo

Acid acetic \ Acid lac tic Bere Acid iosforic Acid sulApe furie minerale Alealii Amestecuri acide Acid clorhidric Acid nitric Aciz] orgunici Acid sulfuric Cloruri. E lectrolii Sruri acide Extrase de carne hidrolzate i acide

Acid acetic Acid formic Ester acid Produse nitrate

Acizi grai Acid oleic ,GrAsillli vegetalc

Ap acidll pentru splat gaze Soluie de alcuztd cald

-.-.Acizi diveri Acizi grai Alaun (sulfat de cupru saupi.i\tr. vtnt)

_._ _--..

Acid formic Apll oxigenat I.esi i sulfati"c Pulpe celulozice

.-h'id rormic lUi tit: t inctur ,"!,Il


oxigcll;lt

Acid Iormic Ant ibiorice Produse iIIt ermcdiare e::

I :\itror -lu1 In/il Y 1SCUlC


t ~01 Il" II

N :.:00

r:
." o
:" ' .-

-l

.!

Foute cu Si (15%) Noricid

lIiP":lori~-1
I

H i cit, congdan' 1I:,i ti, prc cipit arr I li Jltlcl, -rit ~itro/t

Hrom Clorolx-nzol

'... " O
:00

-e

~
. __ 1

-- ---Sulf ur tic l'arL.11I Viscozc


L'ngueu]

AJiajc de aluminiu

Acid azotic concentrat Acid surfhidric Nitra'[l neutri

Bere Pulpe Gernuri

Coloran i n dispersie

Gicerin Uleiuri volatile Parfumuri

Hidrocarbnri Alcazid rece Latex

Suffur

.e ca r 0011 f

Parfumuri Uleiuri volatile

r:.~

:2 "' ;..
-l

" j.,
i'

-4

Bronzuri

Acizi slabi Lichide organice Soluii sr~~

Alcool Distilate Pulpe minerale Sir~uIIHr.

Fenoli Solveni

Soluili de sare de buctrie

Ulelur] Esene Benzol

Pulp ceIulozice acide

ll,"\i arid,' culora u i

Fuugicidc Iusertici.lc

--------5 Plumb durilicat Alaun Bisulfit de sodiu Acid sulfurie stins

._----_.A Iau Il IlL.ullit du ",,,liu , sulAcid feric stins, Ajaun Hisultit .Ic', sodiu Acid sulfurie stins Alaun Bisullit de sodiu Acid sulfurie stins Plast ifiani Acid olorhidric Acid sulfurie stins Soluii srate mineralc

_.
I \cicl
SIII-

Aci rl sul
(111"11

r uri

c qjus

<t ru

1 .t:'!;'ii th~ i ul blre

1l,'Ii tk coagula!"t Jl[1 dl' Jln','ipita, {' Aci/i IIl' Qxidauli Soluii
~firalt..:

Acid ~111furir -a iu-, de Hisullil sodiu

---6 Materiale dure. pe baz de grafit, carbon sau rini fenotice Acid Iluorhidric -40% Acizi neoxldant Compui orgauici Soluii
srute

------ ---,
Acid Iluorhidric -40% Acizi neoxidarrl Compui organ ici Soluii srate Acid fluor-

--------Acizi neoxidaui Compu-i organici Soluii srate Acid f!uorhidr ic ill% Aciai neoxidau i Compui organici Soluii sarate

hidraulic -40%
Acizi neoxidani Compui

organici
Soluii srate Acid clorhidric Acid sulfuric stins Saredeamo-

Compu~i or~ani\.'i 1I,\i tit> fi",j

~
z ..;
:;:

''" "
e-

- ._-_
Acid clorhidric Acid sulf'uric stins Solutii srate minerale usii de nlbire Paste celulozic(' agresive Bi acide de (."oloraI.! Lei: tit'
iu?Llhirt'

'." "
e:: :.o:

..

Cauciuc dur sau moale sau ebonit

Aci clorhtdric Acid f1uorhidric Acid sulfurie stins Decapani FI noruri acide Soluii de sruri minerale

Sararnuri pentru salate Soluii acide de sare de buctrie

niac
Soluii sl\rate mine-

rale

Acid clorIu dr-ic Acicj fluorosi licic sul Add stins furie SI,lutii srate minerale

~
N

O ~ ~ \:!

'" .'"" r:; > ::e


Z

-----Alcool dellaturat Pulpe

----Paste ele celuloz neutre Pasle de hirtie ueut rc Emulxi i titnuu criulc sint et ice Solve-n i 11('111 ri \'i~l'P/t' !"t't Alcool] grai Ceton CI(,rofnrm Ett'ri ~i t~st(.,'i

Font cenu- Acid sulfurie conie sau Iont cu grafit . centrat Hidrocar\luri sferoidal Leii de potus Leii de sod Soluii sra h" neutre

neagrestve
Sarnmur

Anilin Lacuri diluate Solveni Hidrocarl\l1ri ciclice

rece

Alcooli Glicerin Carbonat de sodiu Uleiuri,i grAsiml J,eii de sod

Esene Gaz lichefiat Ujeiuri Latex Alea.id rece

...
Q

110

UTILIZAREA I'OMI'ELOR tN iNSTALAI!

RELATII

INTRE

F!:RXIZOR

I BF.!'\EFlCIAR

111

pompelor, valabil pentru ap rece 15' ... 20(, precum i la dimensiunile' de gabarit i amplasare. n cazul cnd datele din catalog satisfac cerinele beneficiarului, acesta poate comanda direct pompa, indicnd denumirea ei exact, conform indicativului din catalog. Acesta este cazul cel mai des ntilnit la alegerea pomp-Ier de uz general, iar beneficiarul poart intreaga rspundere pentru tipul de pomp ales. Pentru categoria pomn-lor r!r> 117 [;(>n',,,-1. n ~o:adiul ;.tc[uul ai Uez\uLtarll ieidl:u:. exist o experien suficient care asigur alegerea pompoi f{,r;'i riscuri. cazurile de nepotriviri fiind din ce n ce mai rare i considerate ca accidente. Datorit ns avintului industrial. manifestat pe plan mondial n ultima perioad. procesele tehnologice devin din ce n ce mai complicate. solicitnd Ia rndul lor realizarea unor instalaii la fel de complicate, ce impun construcii speciale dc pompe, care de multe ori se ncadreaz organic n procesul respectiv, astfel nct cunoaterea comportrii acestora se poate stabili numai pe baza unor experiene vaste, att de laborator ct i de exploatare, De aici s-a nscut necesitatea ca relaiile dintre productor i beneficiar s fie directe. adic beneficiarul este ndemnat s se adreseze nemijlocit productorului, s-I consulte. iar acesta din urm s-i recomande pompa cea mai potrivit pentru instalaia dorit. Dei constructorii de pompe se strduiesc s ntocmeasc un material documentar ct mai complet, ei nu uit s menticn-ze n cataloage i in prcsppd,' ~:~, n cazurile unul' instalaii speciale, be_neficiarii, snt invitai _s, consulte specialitii ntreprinderii." '; ~.-,,:? : . In scbpul~yitrii unor confuzii ce ar putea -avea loc tn relaiile dintre beneficiari i productori, acetiaidin urm au simit nevoia de a introduce anumite. tipuri de formulare, denumite n limbaj uzual "chestiQnare" sau "cereri de ofert", prevzute cu diverse rub r ici referitoare la instalaie. lichidul vehiculat, maina de antrenare etc., care trebuie s fie completat de solicitani. Formularele astfel completate snt napoiate serviciului competent al fabricii constructoare, unde snt analizate de specialitii acesteia i apoi primesc un aviz tehnic. Pentru a veni n ntmpinarea dorinei beneficiarilor din ara noastr de a alege pompa cea mai potrivit, la ntreprinderea de pompe AVERSA din Bucureti funcioneaz un compartiment special pentru relaii tehnice, alctuit din specialiti cu nalt calificare n de meniul pcmpelor i care pot fi consultai pentru orice situaie de alegere a unei pompe. Compartimentul analizeaz din punct de vedere tehnic cererile beneficiarilor i recomand pompa corespunztoare instalaiei ale cror caracteristici au fost indicate n formularele chestionar. Deoarece caracteristicile pompei recomandate pot diferi ntr-o anumit msur fa de cele solicitate, n funcie de sortimentul de fabricaie, beneficiarul are obligaia s verifice avizul i numai n cazul n care soluia avizat il satisface, poate s emit comanda ferm de execu~~ . In fig. 2.25 este prezentat un model de formular chestionar utilizat de ntreprinderea de pompe A VERSA, Bucureti. Formularul din fig. 2.25 este valabil pentru pompe centrifuge i axiale,

FOAIE

DE DATE Nr. ~I __ POMPE CENTRIFUGE

--

.m
t. 19
:Con,hnvl//Jd~ sus ~n 'PH
II

r,t/mJIt KW

'" ,

.2.'

;~i~~~~Z/~::O;;~~1 ~:f:'Z;':e'~:/:~:::f:r~tJ'(llef1,f,~ci
lfU.

KN
KW

. "re/fi"'"

ied :r,

..

.) TOiOli :nfOcmil : ,~,-. ieal:

Observa II

men',um/~invltlfJ
Semndt
AprOMf:

Fig. 2.25. Formular

pentru alegerea pompclor centrifuge.

Pentru pompe de vid cu inel de lichid, care vehiculeaz gaze; chestionarul difer n ceea ce privete coninutul rubricilor. aa cum se arat n fIg. 2.26. Dup completarea rubricilor din formular. at'es~a este a~a.lizat !n cornpartimcntul de relaii tehnice, dup care se transmite beneficiarului oferta.

112

-----_.
Otnt/m.
Formulo ciI/mica
II

l"TJI.IZ.\REA

PO~IPELOR

I~

IXSTAI..\nl

REL\TII

I:':TRE

FURXIZOR

I BEXEFICIAR

113

A Dale privind gazul vel>iculal

:8. Oale privmd lichIdul auxiflar

.
....
.:
.'

1-=-.-':r:.>-"-~;:
nu/ura
SI.lSD~n.

...............

l'empera/ura

ac

n care pompa poate fi considerat corespunztoare. in privina realizrii parametrilor energetici. (';\t"vCJriik d, erori si abalc:i aLcqJlale sint urmatoarele: _ erori tolerate la msurare, datorate aparatelor de msur i metodelor de msurare: _- dlJri tolerate datorate intcrdependenei parametrilor Q, H i 't;; . ._ erori tolerate datorate abaterilor rezultate din irnpreciz ia de execuie a
r;tJmpei .

Valorile erorilor tolerate la msurare snt indicate n tabelul 2.6 .


. Tabelul 2.6 Valori pentru erori tolerate la msurare Erod tolt:'te Denumirea metodei de msurare I

C Oafe privind pompa

D Maina de antrenare
Denumirea parametrului misura~

..".1 1

Presiune

I
!

-------!Dehit

MAsurllri cu manometre cu lichid in tub U ' MAsurllri cu aparate cu Itemp. ~ 200cC : ,e~l:.e::.m~c::.n:.t ~e:.::la=s:.:.ti~c~ .!., t::e:::m.:!p:.: ...:;;'::...:2:.:0:.:0~c.:.C :\I':""I";'ri cu rezervoare etalonate MAsurllri prin cjntrire ~lsurri CIt dispozit ive de strangular

1 ;; l,j -=:.2:...__
.J..

I
___

O,i
e
l'

-L

i ~IAsuril.ri cu deversoare MAsurllri cu debitmetre ------~~~I:As~u~r~ll~ri~cu~m~or~i~~~i.~h~i~d:.:ra:.:u:.:l=iU=-

: -=.J..~2:...__

Putere Fig. 2.26. Formular pentru alegerea pompelor de vid cu incI c.e lichid. Turaie

::IIsurri }Isurllri

i ~'Isurri

cu dinamometre de torsiune cu motoare basculaute prin metode indirecte

I
_L

!\Isurri cu contoare cu cronometru


Msurru-i cu tahometru centrifugale ::IIsurri pentru ap cu tempo ~ looce ~Isurri pentru ap cu tempo ;;. JOoce sau lichide cunoscute din punct de vedere chimic !\Isurri pentru lichide necunoscute din punct de -zedere al compoziiei, sau pentru lichide cu suspensii

2.3.1. Garaniile furnizorului, Dup alegerea pompei, pentru a o obine

+l,5 =.0 ='0,5

beneficiarul trebuie s emit o comand ferm ctre furnizor, iar apoi intre cele dou pri se ncheie un contract n care sint prevzute att condiiile tehnice referitoare la obiectul contractului, ct i la termenele de Iivrare. Referitor la condiiile tehnice se precizeaz c, aa cum rezult din cele descrise n capitolul 1, funcionarea pompelor este elastic ntre anumite limite, conform curbelor caracteristice respective, de aceea in formulare se indic numai valorile corespunztoare parametrilor energetici ai punctului nominal. n practic, la verificarea pompei n standul de prob. snt foarte rare cazurile cnd punctul contractat se situeaz chiar pe curba caracteristic. De regul, poziia lui se abate in anumite limite, fa de curba determinat, iar acest lucru se datorete, pe de o parte erorilor rezultate n timpul rnsurrii, pe de alt parte, abaterilor provenite din imprecizia de uzinare a pompei. Pe plan internaional, exist diferite norme care reglementeaz categoriile de erori i abateri admisibile, astfel nct furnizorii au posibilitatea s ofere garanii pentru o anumit zon, care cuprinde i valorile punctului nominal

Greutate

specific

Erorile datorate interdependenei para~etrilor en~r'etici s!nt. cauzate de abaterile turaiei fa de valoarea sa nO~l1nal. aICI r.ez,:lta ca pentru aprecierea corect a performane~or pompel,. t.rebUle s se la in considerare influena total a erorilor factorilor respectivi, Legea de propagare a .erorilor .p~ev.ede ~ eroarea total,. dete:m!n~t de erorile relative ale factorilor p~rlalt al U!lUIprodus, este. egala c~ .radacm~ p trat din suma patratelor erorilor factorilor care concura. De aICI, rezulta c eroarea tolerat total pentru debirul Q este

pe

TQ T
8 Alegerea pompe lor C.

.JT~+ T,~.

(2.55) ,

267

114

lJT!L1ZAREA POMPELOR tII ll/ST/.LA!!

RELAI! INTRE FUR:>I!ZORI BE!'iEFICIAR

115

iar pentru nlimea de refulare H (care se modific cu ptratul turaiei):


TH si turat ir-i <i 11,' ,,-,~:,~
;~tl(jj;
T

Jn

-+- 4 T;;,
1U

(2.56)

n aceast situaie, pompa este considerat corespunztoare, dac curbele respective intersecteaz sau snt tangente la dreptunghiul Q - H, respectiv la segmentul tl"lJ.

n care TQ TH i T. snt erorile tolerate la msurarea


~iii, indicate tabelul

r]f'hitullli. pw-;inn;i '

2.0, n functie de metoda se dct -rrnin.c (2.57)

folosit,

" n mod asemntor T

'''0''.r-:

tr)!. r~l~:, lJcillru

randanicnt

1"

Ur",)
N.'l'nl

ce; relaia

-W'

~~

" n care T p i T; reprezint erorile msurate la msurarea puterii, respectiv a greutii specifice. Eroarea tolerat pentru putere se determin cu relaia

., , [0-~:::-n-:::Ti, + T{,

~!

I
Q(m'fo)

l~ . .2.2'7. Donn-niul garall19' rar pell~ru parnme-tr ii noi;;i:!ali <li u nci por::lpe centrifuge.

(2.58)

In ceea ce privete abaterile limit. datorate impreciziei de execuie. normele internaionale stabilesc n general urmtoarele limite: - pentru debitul corespunztor nlimii de refulare Hno"'ln.l i nllOml 1
(2.S9) - iar pentru randament:
'. 1, IS
Il.

tractat Q

Exemplu. Pentru o pomp are urmtoarele valori:

centrifug

care vehiculeae .

ap curat,

punctul

nominal con-

12 m'/h;

15 m; '7J

= +

67 %; I

3.5'C.
se utilizcaz;l relaiile: j,Q

Pentru determinarea domeniului garantat .).H = 2TRT' H.; C1'7J = A'l T'l' )[surarea. parametrilor s-a realizat astfel: Debitul nlimea Turaia Puterea Din tabelul 2.6. de refulare valorile :

2(TQT

+ AQ}Q.;

A~

=-

(1 -

'Ilnomin.I)'

(~.60)

prin Cntrire; cu manometru Cu elemen t elastic ; cu tahometru mecanic centrifugal; cu motor electric basculant etalonat.

Datorit erorilor i abaterilor descrise mai sus, i care sint acceptate pe plan internaional, rezult c garania furnizorului se refer la o zon i nu la un punct nominal, Pentru debit i nlimea de refulare, aceast zon are forma unui drepturighi. avnd n centru punctul nominal i ale crui laturi rezult din nsumarea erorilor tolerate i a abaterilor respective. Astfel: Q = 2(Tq
T

se determin

TQ
.:r'.I1ue:.l

0.01. "/ulori

TH

0,015.

Tn

0,015.

Tp

0.01.5,

Ty

O;

. '.';..:e!o:.tc

in formule.

se obine:

TQT=

./T' + T;; =
+ -11";; =

'/0.012

+ 0.015 =
2

0.018; = 0,0335;

+ AQ) Q.omi.al

(2.61) (2.62)

THP= ,'TiI

'/0.0152

,iQ =

2(0,018 -;- 0,0.5) 12

+ 4.0.015 = 1.632
2

m"/h;

Pentru randament, domeniul garantat este limitat de un segment n direcia ordonarei. avnd valoarea:
llYj

!!.H = 20,033515

1,005

m;

= A'l

+ T".

(2.63)
!., T, = " 1Q
ll1)

in fig. 2.27, este prezentat diagrama caracteristic a unei pompe centrifuge, cu domeniul garantat pentru valorile nominale ale parametrilor energet ici. . ... Conform diagramei din fig. 2.27, domeniul garantatde furnizor pentru curba H = f (Q) este dreptunghiul avind laturile Q i tlH, iar pentru curba 'i) = f(Q) , limitele garantate snt date de segmentul 't;.

+
15

., ., 2 I TiI.j.. Ti> + Ty = VO.012 T 0.0152

+ 0.0152 =

0.0235;

= -1

(1 - 0.67)

+ 0.0235 =

0.0~55 sau

~'7J = ~.55%,

n continuare, prin punctele obinute la msurare. se traseaz diagrama curbe lor caracteristice i se '/':!rific dac acestea satisfac condiia de in n-rsec tare a zonei respective,

116

I:TILlZAREA

PO)IPELOR

1:.0 IliSTALATII

In ceea ce privete pompele volumice, pn n prezent nu exist o reglementare internaional care s stabileasc limitele de garanie a parametrilor. Acest lucru se explic prin aceea c randamentul volumic al acestor pompe este net superior fa de cel al pompclor centrifuge i axiale. Totodat presiunea de refulare nu depinde de turaia pompei, astfel nct ea poate ating" valori foarte ridicate. n functie rjr. rezistena consumatorului i calitatea materialului pornpei. Totui, neconvenional, se admit abateri de 5';;, fa de caracteristicile nominale. La pompele de vid cu inci de lichid, constructorii acestor tipuri de pompe prevd o toleran de 10% pentru debitul de aer rarefiat, aspirat la vidul corespunztor, cu condiia ca ternepratura lichidului de alimentare s nu
depeasc ISOC.

3. Exploatarea i ntreinerea n instalaie

pompei

Exploatarea reprezint totalitatea operaiilor care se efectueaz n scopul utilizrii eficiente a parametrilor unui utilaj sau a:i unei maini, n vederea meninerii lor la valori acceptabile pe o perioad ct mai lung de timp. Aceast cerin se aplic i n cazul pompelor, care snt maini relativ simple din punct de vedere constructiv, dar care, pe Iing.:o alegere judicioas,. mai necesit i o exploatare care trebuie s respecte cu .rigurozitate indicaiile prevzute de constructor in cartea tehnic mainii. Aceste cri sint elaborate de productor i cuprind indicaii specifice. pe tipuri constructive de pompe. De regul, ele snt transmise beneficiarului odat cu pompa, iar respectarea prevederilor devine obligatorie chiar de la recepionarea pompei. Experiena demonstreaz ~, de multe ori, cauzele unor defeciuni importante, constatate in timpul exploatrii, s-au datorat nerespectrii sau nelurii. n considerare a unor indicaii cepreau lipsite de importan la prima vedere. Un exemplu, frecvent intUnittn exploatate, li constituie neverificarea sensului de rotaie al agregatului la: pornire, avind de multe ori ca rezultat distrugrea pompel.idatorit deurubrii rotorului, sau neobinerea parametrilor energetici necesari. Pentru evitarea unor astfel de situaii, precum i din dorina de a oferi. unui numr ct mai mare de persoane, care vin n contact cu pompele, posibilitatea de a-i nsui un bagaj de cunotine n acest domeniu, n cele ceurmeaz se prezint regulile generale i recomandrile ce stau la baza unei. exploatri raionale 'a pompelor. Dar in paralel cu nsuirea acestor reguli, pentru obinerea unor rezultate ct mai bune. este necesar ca personalul de exploatare s posede o calificare tehnic adecvat. Acest personal are urm;t- toarele atribuii: executarea operaiilor pregtitoare n vederea pornirii propriu-zise a pompei; supravegherea funcionrii agregatelor; respectarea regi-. murilor de funcionare prescrise; efectuarea manevrelor i reglajelor necesare;' sesizarea avariilor ; notarea constatrilor fcute n timpul funcionrii in carnetul de bord al utilaj ului ; executarea operaiilor de ntreinere; respec-. tarea regulilor de protecia muncii. 3.1. Montarea

pompei

in instalC\ie

De obicei schema de montare a pompei n instalaie este conceput de proiectantul acesteia, astfel c traseul conductelor i dimensiunile acestora snt precizate n documentaia tehnic de execuie. Dar, pentru instalaiile hidraulice, exist anumite condiii specifice, care de cele mai multe ori nu snt precizate n documentaie, fiind considerate ca reguli cunoscute de ctre,

118

EXPLOATAREA

I I:-iTREI~ERE.\

POl/PE/

11\. /I\STALA/!c

MONTAREA

POl/PE/

rx

IXST,\L\IE

119

f1
1
~'

,
i
..

personalul care execut rnontajul, n mod obinuit, pompele se livreaz de' ctre furnizor ambalate n lzi nchise sau stelaje, care le protejeaz de deteriorri n timpul transportului. Gurile de aspiraie i refulare snt acoperite cu capace de protecie, care mpiedic ptrunderea corpurilor strine n interiorul pornpci. Se recomand ca, n msura posibilitilor, pompa s fie procurat la timpul oportun pentru montarea ei n instala tie, c\'it;]du-se p-r ioad . prea lungi de depozitare sau stocaj. Dac acest lucru nu este , posibil. ea se va pstra ambalat, fr a i se ndeprta unsoarea prnt,r::,', 1'::O:::11';!:U"':l ~" v.. fac(' numur .i t unri cind se ncepe montarea efl'ci':,',. ia;' '.'ap:lr<'le de pmtl'r;" se vor k!:-llura numai n momentul racordrii cun-<.bctdur la rlanele de legtur. In situaiile n care pompa a fost depozitat o perioad mai ndelungat (2-3 ani), nainte de montare se va face o verificare a aspectului pieselor principale i se va nlocui unsoarea rulmenilor, atit la pomp ct i la motorul electric de antrenare. 3,1.1. Indicaii privind aezarea pe fundaie. Agregatele care snt destinate s funcioneze n instalaii stabile - staii de pompare, instalatii tehnologice - se vor aeza pe fundaii turnate din beton, care frebuie astfel dimensionate . nct s poat prelua trepidaiile normale ce"apar!n timpul funcionrii. Forma fundaiei este aceea a unui paralelipiped ale crui margini ale suprafeei de aezare trebuie s le depeasc pc cele ale plcii de' h:l7.:-' a agregat ului cu aproximativ 80-120 mm. . " La tu~narea blocului de beton, n acesta v'br pre;';edea locauri cu seciunea .de 100 X 100 mm i adncimi corespunztoare, (250-500 rnm), .n care urmeaz s se' introduc buloanele de fundaie. Suprafata' .superioar .a fundaiei se niveleaz, dup care se las s se ntreasc,'b.etonul; dup in rrire (cea. 6,8 zile, dela .tuqare) .~~ ,~ntroduc ?t4R!l;~e de (1;1ndaie i se fixeaz poziia acestora astfel nct s corespund cu gui-ile de trecere din placa de baz. innd seama ca partea filetat s fie suficient de lung pentru a permite strngerea piulielor de fixare. Apoi, n locaurile buloanelor se toarn mortar de ciment n proporia: o parte ciment i trei pri nisip i se las .s se ntreasc. Dup ntrire, se aaz agregatul pe fundaie i se verific orizontalitatea plcii de baz cu ajutorul unei nivele cu bul de aer, care se va aeza pe placa de baz n dou direcii perpendiculare. Eventualele nclinri ale plcii se corecteaz cu ajutorul penelor din oel care se introduc sub placa de baz, cit mai aproape de buloanele de fundaie. Se recomand ca nlimea, .spatiului- rezultat ca urmare a introducerii penelor s nu depeasc 50 mm, Operaia urmtoare const n verificarea strii de contrare a agregatului (conform cu indicaiile de la subcapitolul 3.1.2). Dup aceast operaie, n ..vederea rigidizrii plcii de baz, se toarn lapte de ciment, prin gurile special prevzute pentru acest scop n plac, :i se verific umplerea acesteia, care trebuie s fie ct mai uniform, materialul ocupnd .ntregul volum disponibil. Dup ntrirea laptelui de ciment, piuliele buloanelor de fundaie se :string uniform - n cruce i cu un efort moderat, dup care se verific din nou centrareaagregatului.

o"

se

n fi;' 3.-'. este prezentat o seciune prin fundaia unei clcctropompc. n. situaiile n care pompele snt amplasate pe planeul unei cldiri, fundaia se va turna astfel ca axul su longitudinal s se suprapun pe una din grinzile de rezisten ale cldirii, sau s se sprijine la capete pe dou ~ '2 grinzi transversalc. Pornn-l-. Cln .......i.:l n: nt.it.. dirf.'rt , -'::::/ pc constructii metalice (rczcrvoar.-. chcsoanc-). se vor amplasa in poriuni!5 cele mai rigide, Dac acest lucru nu este posibil datorit construciei. atunci se vor execu ta lucrri speciale drigidiza re . La pompele care urmeaz s vehiculeze lichide fierbini. stringerea buloaFig. 3,1: Seciune prin fundaia unei nelor de fundaie se va face ferm numai pompe: . . ' spre partea de antrenare .,,:pompei. l-rompl; 2 - placA d~ ~z;;i;-j:::Japted~~ciment; Spre partea opus strngerea se va face .1- buion de fundatie; 5-adaosuri metalice; 6-mortar de clmeat ; 7 - fundaie. moderat astfel nct s permit mici deplasri datorate dilatrilor ITi contraciilor, Dimensiunile gurilor de trecere pentru buloane sint suficient de largi pentru a prelua aceste deplasri. 3.1.2. Indicaii privind centrarea agregatelor de pompare. Turaia de funcionare a pompelorcorespunde n majoritatea cazurilor cu turaia nominal a rnotoarelor electrice sau a motoarelor termice curente, astfel nct transmiterea micrii de antrenare se face de obicei prin cuplare direct. Pentru pompe de dimensiuni reduse,' se utilizeaz construcia monobloc, la care rotorul pompci i cel al rnotorului electric snt calate pe un arbore comun. Aceast soluie prezint avantajul unui gabarit redus, al unei funcionri mai linitite i. ceea ce este mai important, nu necesit operaii de centrare n timpul exploatrii. Dar cea mai rspndit metod utilizat pentru antrenarea pompelor const n realizarea cuplrii ntre arborele mainii de antrenare i arborele pompei, prin intermediul unui cuplaj elastic. n acest fel ocurile provocate la pornire sau n timpul funcionrii snt preluate de elemente elastice din cauciuc care le amortizeaz, protejnd astfel arborele i lagrele pompei. Este de la sine neles c obinerea unei micri uniforme, linitite, fr trepida ii, depinde de precizia coaxialit ii dintre arbcrele me tor i arborelepompei, Operaia care are ca scop alinierea celor doi arbori se numete n limbaj uzual "centrare" i ea se execut iniial de ctre uzina constructoare, atunci cnd livreaz pompele cuplate cu maina de antrenare. n timpul transportului ns, precum i n perioada de montare n instalaie, la racordarea conductelor sau la strngerea buloanelor de fundaie, pot aprea anumite deformri care au ca efect descentrarea agregatului. De aceea, este necesar ca dup montarea sa definitiv n instalaie s se procedeze la verificarea centrrii i, dac este cazul, s s~ corecteze. Verificarea strii de centrare se efectueaz asupra cuplajului respectiv, folosind mai multe metode, dintre care cele mai uzuale sint prezentate n

{(8) .. j'~

120

EXPI.O.HAREA I INTRETINERE . PO)IPEI IN INSTALATIE

MONTARE..POMPEI IN ISSTAL.\IE

121

exemplele urmtoare. Astfel n fig. 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5 se arat. procedeul de verificare a centrrii cu rigla i trusa de calibre: Procedeul de verificare cu rigla este urmtorul: se aaz rigla paralel cu axa celor doi arbori, astfel nct se se sprijine pe generatoarele celor dou semicuple; operaia se efectueaz n mai multe puncte de pe circumferina

pos!l1men!

m.elo cuDU/ti e II" d

.:1';
Fig. 3.3. Centrare defectuoas.

Fig. 3.2. Verificarea centrrii cu rigla plan. Centrare corect.

i~""""

;""=::"
-

=~~~ .-,~-~="", - :: ==
. "",

'

'.-,-',

'

r,' ',,:

('

'1

i.~ ...J
Fig. 3.1. Centrare defectuoas.

~_.J

corect incorecr Fig. 3.5. Verificarea centrr ii unei cuplaj. cu trusa de calibre,

cuplaj ului, rotind cu mna ansamblul (n prealabil se slbesc uruburile de strngere a presetupei). Se consider c centrarea este corect, dac rigla este n contact pe toat lungimea generatoarelor, n toate punctele circumferinei (fig. 3.2). Dac situaia se prezint ca n fig. 3.3 sau 3.4, centrajul trebuie corectat. Corecia se face prin deplasarea corespunztoare a pornpei sas motorului - n sensul dorit - i prin introducerea de adaosuri metalice sub tlpile acestora. uruburile de fixare a pompei i motorului pe placa de baz se vor strnge numai dup ce cuplajul este corect centrat. Concomitent cu verificarea efectuat' cu rigla, se controleaz i distana dintre cele dou semicuple, cu ajutorul trusei de calibre. Aceast distan trebuie s fie egal pe toat circumferina cuplaj ului. Procedeul este prezentat n fig. 3.5. ' Dup efectuarea operaiilor de centrare, rotind cuplajul cu mna, se observ vizual dac distana dintre cele dou suprafee frontale ale semicuple-

lor este constant pe toat circumferina. In caz contrar, se reface din nou centrajul. La pompele care vehiculeaz lichide fierbini, centrarea se face n dou etape: iniial se execut centrarea atunci cnd agregatul este rece, apoi se p()rnl'~t.. :,"mp'! !"t<nd-!) s funcioneze: pn ce at::-..;c tcuipci atura ue regim; se oprete agregatul i se verific din nou ,tgl.j:;/qfiIJ Cl'ntrarf':l F.,f"_. p().s!~i! C:J.. ac:..::1j:a "-;:1. r.., mai corespund din cauza dilatrilor neuniforme, iar in acest caz se efectueaz coreciile necesare, cu mult atenie, agregatul fiind fierbinte. In unele situaii, turaia de antrenare a pornpei difer de turaia nominal a motorului, astfel c antrenarea se poate realiza printr-o transmisie cu curele sau Fig. 3.6. Centrarea unei pompe antrenat printr-un grup reduc tor-multiplicator. La prin transmisie cu curele. O transmisie prin curele, arborele pompei i cel al motorului trebuie s fie perfect paraleli, iar roile de curea trebuie s fie coplanare, aa cum este prezentat n fig. 3.6. Verificarea coplanaritii roilor de curea se face cu ajutorul unei rigle plane, sau, pentru curele mai lungi, cu o sfoar bine ntins. Centrarea se consider corect dac rigla sau sfoara fac contact pe toat lungimea planului exterior al celor dou roi. La acest gen de transmisii trebuie prevzut totdeauna posibilitatea de ntindere a curelelor. Acestea se ntind astfel nct s nu patineze i totodat s nu solicite in mod inutil lagrele. ).f.3.1.3. Indicaii privind poziia i racordare conductelor. Dup cum este , cunoscut, pompa are misiunea de a prelua lichidul de la o surs i a-l transporta la consumator. Transportul lichidului se face prin conducte, care, mpreun cu pompa i armturile respective, alctuiesc instalaia propriuzis. Conducta care face legtura intre sursa de lichid i orificiul de aspiraie al pompei se numete "conduct de aspiraie", iar cea care face legtura ntre orificiul de refulare al pompei i consumator; "conduct de refulare". Conductele se racordeaz la pompe prin flane strnse cu uruburi, i mai .rar prin mbinri filetate. Etanarea rnbinrii se realizeaz cu garnituri plate, confecionate din cauciuc sau marsit (klingherit). Pentru toate pompele snt valabile urmtoarele indicaii generale privitoare la conducte: - axele flanelor conductelor 'trebuie s coincid cu cele ale flanelor la care se racordeaz, iar flanele trebuie s fie paralele ntre ele. Prin aceasta se evit obturarea seciunilor de trecere a lichid ului i crearea de rezistene hidraulice suplimentare; - racordarea trebuie astfel realizat nct conductele s nu creeze solicitri mecanice n flanele pompei. In acest scop, se vor folosi diverse elemente

":':1>.'. ';.,

122
EXPLOATAREA I IYTRETlYERE.~ POMPEI IY INSTALAIE

MONT.\REAPO)IPEI

de susinere, aa cum Se arat n fig. 3.7; este absolut interzis realizarea mbinrii prin strngerea forat a uruburilor flanelor; " - la instalaiile la care lichidul vehiculat are temperatura rIdIcat: ~e yor lua msuri pentru evitarea eforturilor ce ar putea lua natere datOrIta dllatrii conductelor. In acest scop, acestea vor fi prevzute ClIc:)mpcnsatoare de dilatare i reazenu- de
al 1I1Crarc.
1

tx

IXST.\L.\IE

123 cordarea fig. 3.9. se va face printr-o reducie excentric;l. aa cum este artat n

Tnt0dat:t

cOl~d::(~~,L

~':"J'-

inca",! Fig. J.7. Susinerea

corect conductcJor.

bini se vor izola termic. pentru a preveni acciJentde prin arsuri e,: ar putea avea loc la atingerea lor; - traseul 'conductelor va fi ales ct mai judicios, astfel nct s permit accesul Uor funcionrii; la pomp n timpul _ de cte ori este posibil, instalaia

, va fi astfel conceput .tnctt s permit demontarea pompei ..qm,rin,stalaie fr demontarea con~uctelor; - modificrile de direcie se Vor realiza prin racordri largi, eVltndu-se coturile brute; - se vor evita montajele care permit formarea pungilor de aer; --.:nainte de racordarea pompei, se va proceda la curirea interioar a ' '. conductelor, ,prin, splare cu ,j'".("';;~iJ'l 1 ., ap d~la"o'iut surs; elim-: ",/ nndu'-se' astfel impuriUlile r.,'mase din timpul sudrii.
'3.1.3...1. :Condutta''lfe aSpi?'ajie.

Dac prin construcie nu se poate evita formarea pungilor de aer, atimci n locurile cele mai de sus ale zonelor respecth'e se vor monta robinei de aerisire. Este recomandabil s nu se montez:' p van r r('ndl!"') r!., 'L"i):i"alt'. Jt:U~LL\'Ll.' acestea 1lJ;"[l"SC pi,rderilc hiuraulice i tot, odat;'l pot prol'Uca (.kzamors{lri ale pompei, datorit;l neetancit{lilor. Vana se "a monta numai n cazul n care pompa se gsete la un nivel inferior fa de cel din rezervorul Fig. 3.9. Rcdllcti~ (It- rat:0rdan~. de aspiraie. cu scopul de a permite demontarea pompei pentru revizie sau reparaii. Este interzis utilizarea vanelor de aspiraie pentru reglarea parametrilor pompei. d bil f' ~ 'b~ d t . ' . d . Este recoman a ca iecare pomp sa aI a o con uc proprIe e aspiraie. Dac aceast soluie nu se poate aplica, se "a folosi atunci o conduct comun, dimensionat corespunztor, aa cum este artat n fig. 3.10. Dimensionarea conductei de aspiraie se va face innd cont c, pentru o funcionare a pompei n limite~ unui randament acceptabil, este necesar ca viteza lichid ului la intrarea n pomp s nu depeasc valorile: 1 '1,2m/s. ... In funcie de siSf~inU1.!de;aih~rl;re,()lacap[iui cond~ct~(de"aspirafie se monteaz un sorb cu clapet sau' :numai un grtar simplu, Qestinats mpiedice ptrunderea impuritilor n pomp. Pentru e\itarea unor deranjamente de aspiraie, la montarea sorbului. se vor respecta urmtoarele prevederi: - distana' de la fundul bazin ului de aspiraie pn la sorb, tre,buie S fie corect de cel puin 0,5 metri; . - distana de la flana de ,racordare . a sorbului pn la suprafaa lichid ului, atunci cnd acesta atinge nivelul minim; trebuie s fie de cel puin 0,5 metri; - distana de la axa sorbului pn la peretele cel mai apropiat, trebuie s fie de cel puin 2 D (D fiind diametrul sorbului). . incorect Aceste condiii snt ilustrate schematic n fig. 3.//. Fig. J.IO. Conduct de aspirai 7 comun, Dac fundul bazinului de aspiraie este nisipos, pentru a se evita .ptrunderea n pomp a particulelor abrazive. antrenate de curentul creat de aspiraie, sorbul se va instala ntr-o cuv special construit, aa cum este prezentat n fig. 3.12.

corfet

incorect Fig. 3.8. Montarea conductei ele aspiraie.

Este recomandabil ca lungimea conduCtei de aspiraie s fie ct mai redus, cu scopul de a se micora pierderile hidraulice. Pentru a se evita formarea purigilor de aer, poriunea de conduct orizontal se vamonta astfel nct s aib o pant continu pn la pomp (minimum 2%). In fig. 3.8, este prezentat schema de montare a unei conducte de aspiraie. Diametru! conductei de aspiraie trebuie s fie cel puin egal cu cel al orificiului de aspiraie al pompei. n cazul unor diametre superioare. ra-


124
EXPLO.\T.\RE.\ I IXTREIXEREA POllPEI Ili INSTALAIE MOSTAREA pmlPEI Il' INSTALAIE

125

. .. Deoarece .foarte ~ult.e deranjarncnte de amorsare se datoresc neetaneit~l.1conduct~1 de aspiraie, este necesar s se acorde o grij deosebit rnbinrilor acesteia. In acest sens, este de preferat ca mbinrile s se fad prin

t
Fig. 3.11. Schema poziiei sorbului. Fig. 3.12. Schemade montaj a unui sorb cu cuv de. protecie.

flane cu garnituri plate, moi, care asigur o etanare superioar in comparaie cu mbinrile prin filet. .. ' . 8.1.3.2. Conducta de refulare. Diametru! conducte! deret'ulare'frebuie s fie cel puin egal cu c~l al orificiului de reful~re al pompei. In caz)1l utilizrii unor conducte cu diametre superroare, mbinarea se va realiza prin reduc ii c ),nce~tric~, a ~ror ~onicitate nuva depi raportul 1 :' 10.'Conducta de refulare trebuie dlmen~lOnatcorespu~zto~, n fun<:ie de presiunea maxim pe care? poate realiza pompa. Daca lun~mea vertical ~ conductei depete 10 metri, se r~comand~ Ipon,,:rE;aunei ~lapete de reinere care protejeaz pompa. mpotriva ocurilor provocate prm intoarcerea lichidului, la oprirea pompei. Pe conducta de refulare este recomandabil montarea unei vane care servete la pornirea pompei i la reglarea debitului n timpul funcionrii. Conductt;le verticale vor fi rigidi~ate prin colie.re de.susinere montate n drept?l.cotunlor. La pompele volumice, unde presiunea poate atinge valori foarte ridicate, se va monta ntre conducta de refulare i cea de aspiraie o supap de siguran (numai in cazul cind pompa nsi nu este prevzut cu o astfel de supap). Supapa se va regla pentru presiunea de descrcare, astfel ca in caz de depire a valorii stabilite, ea s declaneze i s pun in legtur conducta de .refulare cu cea ~e aspiraie, p:otejind prin aceasta att pompa cit i instalaia, Supapa de siguran trebuie astfel aleas nct s poat permite recircularea debitului maxim al pompei. ' Deoarece in perioada de execuie a instalaiei, in interiorul conductelor se acuI?uleaz diverse impuriti, rezultate din activitatea de antier, pentru a se evita ptrunderea acestora in pomp, este necesar ca nainte de racordarea pompei s se procedeze Ia curirea tuturor conductelor. Aceast curire pre~int o importa~ deos.ebit, mai ales la instalaiile deservite de pompe echipate cu etanri mecanice, la care ptrunderea impuritilor ntre inelele frontale poate provoca rizuri pe feele aflate in contact ale acestora, conducind astfel Ia degradarea etanrii i pierderea etaneitii. Curarea se poate realiza cu ap sub presiune preluat de la o pomp auxiliar.

. La dimensionarea co.nductei de refulare, care uneori poate atinge lungimi Import~n~e, .se va av<:.aIn :edere re~o~a~d~rea ca sum~ tuturor pierderilor de sarcina sa nu depeasc 10% din nlimea geodetIcfl de refulare. 3, .1'7' Indicaii privind ~aina de .a~tr~n:l!'~. I'u"'t-'c:lICt-'Ijlll<.:~e energia mecanica de antrenare de la diverse mairu de for, a cror denumire provine de la cea a agenilor energetici utilizai r!p arpst{>~ In. prezent. p'.'lItru antrenarea pompeIor.. se folosesc urmtoarele maini .de fora: motorul electric, motorul termic. ma~lI1aeu abur i turbina cu abur. P.entru .c~nstrucii cu caract~r s>ecialse mai olosete turbina cu gaze, turbina hidraulic, motorul pneumatic i motorul eolian. . La alegerea mainii de antrenare a unei pompe trebuie s. se ia n considerare un. numr d: .factori, ~ cror i~fluen este determinant pentru obinerea unei exploatri avantajoase. Din acest punct de vedere, Ia alezerea celei n:ai convenabile maini pentru o situaie dat, se vor analiza urmltorii factori: - rentabilitatea instalaiei, innd cont de balana cheltuielilor iniiale i ale celor de exploatare; ,. - timpul diurn de, funcionare a instalaiei; - existena energiei de acionare disponibil la faa locului - combustibili uor de procurat, energie electric, hidraulic etc.; - ~a?ul ~e siguran necesar n funcionare - ntreruperi accidentale, pornm rapide; , - posibiliti de tntrelnere ...:...cadr.ecalificate; - c?-racteristici spe~i~ice tipulu.i }=onstr.u<:tival pompei, care pot determina mama d~ antrenare fr a' me seama de ceilali factori. Analiza economic poate fi reprezentat ntr-o diagram ca cea din fig. 3.13. Dup cum se remarc din diagram, curbele cheltuielilor prezint o pant c~ns.tant, considernd c preul combustibilului sau al energiei consumate r~mme constant pe ntreaga perioad analizat. Salturile verticale reprezint cheltuielile de ntreinere, dobnzile i amortismentele. . Astfel, curba A reprezint un cost iniial ridicat, avnd cheltuieli de combustibil i ntreinere Co.f 10/./ reduse. Curba B reprezint un cost in iial ridicat, c~eltuieli reduse pentru combustibil, dar ntreA inere scump. Curba C reprezint un cost iniial mijlociu i cheltuieli mijlocii pentru combustibil \ i ntreinere. Curba D reprezint un cost iniial I redus, dar ulterior cheltuieli ridicate pentru comI bustibil i ntreinere. : Din diagram, se mai observ c punctele de L-_-~""o.:-,,-dt:-r.:-un-C":-iOfl...lo-re intersecie determin precis momentul din care o Fig. 3.13. Diagrama ~nalizei main de antrenare devine neeconomic, n corncheltuielilor privind alegerea para ie cu altele. ' mainii de antrenare. . Dintre toate mainile de antrenare utilizate . n prezent, ponderea covritoare o reprezint motoarel~ ele~t~l~e, d~oarece ele snt mai economice din punct de vedere' al costurilor iniiale I al cheltuielilor din perioada de exploatate.

126

EXPLOATAREA I blTRETINEREA

POMPEI IN DISTALAIF.

MONTAREA POMPEI IN INSTALAIE

127

.Mo!oar~le termice se folos~sc de o?icei .n .situaiile n care nu poate fi reah~ata alimentarea cu energie el~ctnc:. I din acest punct de vedere ele suphnesc cu su~ces mo~~arele electrice, Fund surse de energie independent, ~otoar~le !ermlc~ se uhlIze.az cu precdere la agregatele de pompare, mobile, In speCIa! ~n agnc u1.t r, ~I ca gru~uri de intervenii la stingeri de incendii, u la evacuart Of' ano In PPrIO;Jr!p d" inundatii etc . . . Pentru antrenarea pomjJd?r, ~e folos~sc att motoare cu aprindere prin ,c~nLlI': rlimentate cu bcnzin.i, CIt ~I motoare cu aprindere prin compresie .. (diesr-l}, alimentate cu runtorin. . . Alegerea tipului de motor se face pe baza unei analize tehnica-economice mn~ con.t de. avantajele i deza\'~ntajele pe care le prezint fiecare cOllstruc~ ie. S~ tie ca .motoarele .cu aprindere prin scnteie, n comparaie cu cele cu ap:mde:e pnn compresie, prezint a\'a~taje c~: gabarite i greuti reduse, puteri marr ra~ortate la greutatea rnotorului, porniri uoare, costuri initiale mai redu~ela >uter.Iasem?toare: Deza\:antaje~e lor con~t<;u~n: combustibil scump, uzun m~I :a,PIde, pericol de Incendiu sporit, puteri limitate; Datorit acestor caracte.nshcI, motorul cu a~rinere prin scnteie este folosit la antrenarea grupunlo de pompar~ J?oblle, uor transportabile, a cror durat diurn de funcionare este IImItat.-.;; ",," . .' . Av~ntaje!e. mctoarelor cu aprindere prin compresie sint: "~~ndament energetic su~enor, consum mic de combustibil, preul combustibilului mai red1!s, intrelnere uoar, uzuri mai lente in timp. De aceea; ;motorul cu aprmd.ere pnn comp:esle se ~reteaz a fi u.tilizat la antrenarea pompelor mari, alc~umd agre?,ate fixe, cu timp de funcionare diurnfoartenre sau chiar continuu. Dei au un cost iniial ridicat, cheltuielile globale sjnt mai reduse cu 1/3 sau 1/4. fa de cele ale unui motor cu benzin care antreneaz aceeai pomp. Din acest punct de vedere, ele concureaz cu succes instalaii asemntoare echipate cu motoare electrice. .' , " M<l:inil~. abur sau turbinele cu abur se folosesc la antrenarea pompecu, lor In sItu.aIile In car~ acest. age~t es~ disponibil Ia faa locului. Astfel, pompele cu piston cu actiune direct, utilizate la alimentarea cazanelor de abur f?losesc pentru antrenare chiar .0 parte din aburul produs de cazanul respectIV. De ll:semenea, pOJ?pele centrifuge de nalt presiune, folosite n centralele termice pent~u alirnentri de cazane, sint antrenate de turbine cu abur, agen~ preluat. c~Iar de la cazanele pe care le deservesc. Aceste pompe snt folosite de obicei ca pompe de rezerv care pot intra 'rapid n funciune in caz de intrerupere a curentului electric._ ~otoarele cu aer comprimat au un domeniu limitat d~'~tilizare, n ceea c~ privete ant~enarea pompelor, ele nlocuind motoarele electrice n instalatiile care funcioneaz n mediu exploziv - mine i rafinrii. Motoa!,ele e~liene snt rar folosite astzi, dei n trecut au fost utilizate cu succes m agricultur. (In Olanda au adus servicii importante fiind puse s antreneze pompele de eva~u~re a apei din incintele ndiguite.) Funcionarea lor este legata de prezena I vIt~za v~ntului, <:~eace l~ face improprii pentru antrenarea pompelor care au regtmun defuncIOnaredmrnmarisaucontniu. Din cele relatate mai sus rezult c motorul electric este maina de for care ntrunete majoritatea calitilor necesare pentru antrenarea pompelor

i de aceea utilizarea lui n acest scop s-a impus pe plan mondiaL Din acest motiv, este necesar ca atit proiectantul instalatiei ct i personalul Gt' ... xploatare s posede suficiente cunotine n acest domeniu, astfel ca alegerea tipului de motor electric, montarea n instalaie i exploatarea ";l rOf/'spund:i ct :",,; lULlif'let scopului urmarit. ' Curentul electric este de dou feluri: continuu i alt crna tiv. Curentul alte-mari v este un curent electric caracterizat de variatia periodic a parametrilor si. Prin denumirea de "perioadl", notat cu simbolul T, se nelege timpul dup care un fenomen i repet ciclul. Inversul perioadei se numete "frecven.", notat cu f (f = lJT). Ca unitate de timp se ia n considerare secunda, deci frecvena va reprezenta numrul de perioade efectuate de variaia curentului ntr-o secund. In ara noastr, precum i n majoritatea rilor europene, frecvena este normalizat la valoarea de 50 perioade/secund (50 Hz). ln S.U.A., Canada i alte ri ale continentului american, valoarea frecvenei este f = 60 Hz. Reelele de distribuie ale curentului electric sint monofazice i trifazice. Cele monofazice sint destinate alimentrii diverselor aparate electrocasnice precum i iluminatului electric:'Reelele trifazice slnt destinat: s alimcntcze cu c'ncri)'i..: electric de for consumatorii industriali. Reeaua monofazic furnizeaz curent electric la tensiunile de 120 V i220 V. Tensiunile'uzuale la reeaua trifazicsint de 220-"380 V, pentrureeaua de joas tensiurie, i 6 000-10 000- V, pentru reeaua de nalt tensiune. Puterea medie transmis in decursul unei perioade a curentului alternativ monofazat se numete "putere activ" i se determin cu relaia ' '. .; . . p = U . Lcos i.' (3.1) C reprezint valoarea efectiv a tensiunii; 1 valoarea efectiv a curentului; 'P unghiul de defazaj dintre tensiune i curent. Din formul, se observ c Pare valoarea maxim atunci cnd cos <il = 1, deci 'P = O, respectiv atunci elndtensiunea i curentul snt n faz. Termenul cos <il se numete "factor de putere" i reprezint unul din cei mai importani parametri ai instalaiilor electrice de for. Prin urmare, rezult c transmiterea unei anumite puteri electrice este cu att mai economic cu cit valoarea factorului de putere este mai apropiat de cifra 1. La reeaua trifazat, consumatorii pot fi racordai n dou moduri: n ..st-a" sau n "triunghi". n care

1,

3--...-"!!"'--..,.
J--r-~~~~~~~
1-..J..__ L-.:.!...:...-4 conexiunii in stea. Fig. Fig . .1.H. Schema 3.15. Schema

2~~~~----~~~
conexiunii n triunghi

In fig. 3.14 i 3.15, sint prezentate schemele celor dou feluri de conexiuni.

128

EXPLOATAREA

I INTRETI!'IEREA

POMPEI

IN I!'lSTALATIE

!dONTARE."

PO~!PEI

Ix

lSST,IL.\TIE

129

Curenii de linie snt curenii care circul prin conductorii reelei trifazice. Curenii de faz snt curenii care circul prin circuitul propriu al consumatorului. . . d 1" t "1 .t t t d hti..l i' ensium e mie sin tensiuni e exis en e m re ou a e re e el. Tensiuni de faz snt tensiunile existente la bornele consumatorului. Din schemele prezentate mai sus se pot determina urmtoarele relaii:
A A

_ la conexiunea n stea).. { - la conexiunea


A

1: =;!. : [1=,,3'U,
1

(3.2) (3.3) (3.4)

In triune hi1 t:,. {I


e

= ,'3 . 1, =

U1

[7,

(3.5)

Din cele relatate mai sus se observ c la conexiunea n stea, tensiunea de faz este mai mic dect cea de linie, iar la conexiunea n triunghi, curentul de faz este mai mic dect cel de linie. /: ',.",.,';". ' . Aceste proprieti rezultate din cele dou feluri de COneXIunIservesc la racordarea convenabil ac,?~sumatoril~r, n,!!lncie de caracteristicile specifice ale acestora. . "'". "' Puterea activ absorbit de la o reea trifazat nu. depinde de modul cum este conectat consumatorul, iar valoarea ei se ~,~t~rmin cu expresia p

= ,f3 . UI

cos cp

(3.6)

n care U i 1 reprezint tensiunea i curentul de linie, ale cror valori sint uor msurabile. Puterea motorului de antrenare trebuie astfel aleas nct s fie cel puin egal cu cea absorbit de arborele pompei la regimul normal de funcionare. Deoarece n exploatare pot interveni ns situaii neprevzute, datorit' modificrilor condiiilor iniiale de funcionare, care pot provoca suprasarcini suplimentare, este recomandabil s se aleag un motor cu o rezerv de putere care s poat satisface solicitarea suplimentar. n tabelul 3.1, valabil pentru pompe centrifuge, snt indicai coeficienii cu care trebuie multiplicat puterea absorbit de pomp, fa de care se va alege motorul electric corespunztor.
Tabelul 3.1 Coeficieni de multiplicare a puterii absorbite de pbmp, pentru alegerea motorului electric de antrenare
Puterea. abscrbit la arborele pempei la regimul Dominal kW
Coeficient de multiplicare funcie de variaia tnllimil H a puterii, de refulare

0,8H

0,5H

0-3 3,-'-7,5 8-37,5 38-75


peste 75

1,2-' 1,18 1,1-' 1,12

1.09

1,50 1,40 1,3-' 1,30 1,25

1,80 1,60 1,4-' 1,40

~rotoarele electrice snt realizate n diverse tipuri constructive, determinate de natura curentului electric utilizat. Dup acest criteriu, ele pot fi mprite in urmtoarele categorii: - motoare de curent continuu; - motoare de curent alternativ monofazat : - motoare sincrone de curent alternativ trifazat : - motoare asincrone de curent alternativ trifazat. n industrie, utilizarea motoarelor de curent continuu este limitat din cauza dificultilor de transmitere la distan a energiei electrcmagne t icc sub form de curent continuu. De aceea, astfel de motoare i-au gsit utilitatea la antrenarea pompelor montate n instalaii care dispun de acest gen de energie la faa locului: locomotive, nave. La alegerea motoarelor de curent continuu trebuie s se in seama de caracteristica lor de variaie :a turaiei tn funcie de cuplu, deoarece, aa dup cum se t!~;~va!,i~.iaturaji~i~!e in_~pene asupra parametrilor energetici ai pompei. . Din electrotehnic se cunoate c alura curbeide variaie a turaiei n functie de cuplu, la-motorul cu excitaie paralel.iesfediferit de cea a motorului cu excitaie serie. I ., ' n fig. 3.16 snt reprezentae diagramele de variaie a turaiei,n funcie de cuplu, la cele dou categorii de. motoare. Din figur Se observ c,'la motorulcu excitaie paralel, variaia turaiei este nensemnat, iar 'aceasta se axplic prin aceea' c, la acest tip de motor, curentul de excitaie se menine aproximativ constant. La motorul cu excitaie serie, datorit faptului c curentul de excitaie este egal cu curentul rotorului, variaia turaiei In funcie de cuplu devine important i, prin urmare, trebuie s se in seama de .ea. :. Din cele descrise mai sus rezult c motoarele cu excitaie paralel snt preferate pentru antrenarea pompelor, deoarece pot asigura meninerea unei turaii constante. Motoarele cu excitaie serie snt preferate ca motoare de traciune, fiindc, la turaii reduse, au valori mari ale cuplului, deci demaraje puternice. Motorul cu excitaie serie nu trebuie lsat s funcioneze n gol sau la sarcini reduse, deoarece aa cum se vede din diagram, turaia crete foarte mult, ceea ce poate provoca defeciuni mecanice datorit aciunii forelor centrifuge care ating valor importante. Sensul de rotaie al motoarelor de ~ It " It curent continuu este stabilit de fabrica a constructoare n conformitate cu coFig. 3.16. Variaia turaiei In fun~ie de manda beneficiarului. n exploatare, cuplu, la motoare de curent contrnuu : . . - motor cu excltatle In paralet: b _ motor cu exsensul poate fi Inv~rsa astfalel: . citalie terfe. la motorul cu excitaie par' e lse inverseaz sensul curentului de excitaie; - la mororul cu excitaie serie se inverseap sensul curentului de alimentare a rotorului. '

t:~. . .
Alegerea pompelor c. 26i

9 -

130

EXPLOATAREA I r:-;rREI~ERE.\

POlIPEI

rN INSTALAIE

~IO:-'TAREAPOMPEI

r:-.

I:-'ST.~L.\IE

131

In fig. 3.17 i 3.18 sint prezentate schemele legturilor pentru inversarea sensului de rotaie la aceste categorii de motoare.

+----.-, -----

Fig. J.17. Schema conexiunilor pentru inversarea sensului de rotaie la motorul cu excitaie paralel,

+------~------- +-------T-------

t,
CI

.'",'

Fig . .3.18. cbema. conexiunilor pentru inversarea "sului de rotaie la motorul cu excita ie
. . '.,. ',} J".

sene. "

sen-

Notaiile ,au urmtoarele semnificaii:. , ... -Al i A2inceputul isfritul nfurrl rotorului:': . _ BI i B: - _inceputul i sfritul Infurrii de excitaie paralel; el i c 2 - nceputul i sfritul lnfurrii de excitaie serie; DI i D: -inceputul i sfritul polilor auxiliari; _., R,1 - reostat de pornire ; ._ _ R. -:- rezisten _reglabil a curentului de excitatie. Terminaiile capetelor de legtur se numesc bornei se gsesc pe o plac de borne prins de corpul motorului, La motorul de curent continuu aceast plac are forma din fig. 3.19. Pornirea motoarelor de curent continuu prezint unele dificulti, deoarece curentul de pornire are o valoare foarte mare, ceea ce poate provoca nclzirea excesiv a bobinajului, Pentru evitarea unor astfel de situaii, pornirea se face cu ajutorul unor reostate de pornire care introduc in circuit o rezisten-suplimentar ce limiteaz Fig. 3.19. Placa. de valoarea curentului. nainte de a pomi motorul, maneta borne a motorului reostatului se aaz n poziia corespunztoare rezistende curent continuu. ei maxime, apoi se face contactul electric i,pe msur ce turaia crete, se reduce treptat rezistena, astfel ca la atingerea turaiei de regim aceasta s devin nul. Dac curentul de excitatie are o valoare redus, motorul se ambaleaz, turaia crescnd vertiginos,' ceea ce poate provoca deteriorarea acestuia. Ca msur de protecie, pentru evitarea acestui fenomen, n circuitul de exci-

taie se introduce o rezisten reglabil care permite s se obin turaia necesar. La motoarele de puteri reduse, bobinajul este n general supradimensionat de aceea ele pot fi pornite direct, fr folosirea rezistenelor reglabiIe. , :\Iotoarc-le electrice de curent alternativ mcnofuzat, denumite in limi.aj uzual "motoare monofazice", reprezint o eategori,> de motoare mai rar utilizate in industrie, deoarece puterea lor este limitata, n general nedepind 1 kW. Din acest motiv, ele i-au gsit o larg utilizare la acionarea unor maini i aparate electrocasnice. n acest domeniu, ele snt folosite la antrenarea unor pompe de grdinrit precum i a grupurilor hidrofoare de alimentare cu ap a gospodriilor individuale, care nu snt racordate la reeaua public de distribuie a ,?-pei.Din punct de vedere elestric, mont~re<l:lor n ~nstalatie este foarte SImpla, racordarea Ia reea efectuindu-se prm SImpla introd~cere a tekerului in priza de curent. Deoarece aceste motoare se construiesc pentru tensiuni de 120 V i 220 V, la racordare se va verifica n prealabil corespondena dintre tensiunea reelei i cea a motornlui electric. Rotorul motorului electric rnonofazic este supus aciunii a dou cupluri egale dar de sens contrar, determinate de cimpul magnetic al nfurrii monofazate. De aceea, atit timp ct rotorul se gsete n stare de repaus/cele dou cupluri se anuleaz reciproc i micarea nu poate avea loc. Dac se imprim ns o micare de rotaie ntr-un sens oarecare, atunci cuplul corespunztor s-;nsului de rotaie devine preponderent, astfel c rotorul se .va roti datont aciunii cuplului rezultant. De aceea motoarele monofazice, pentru a putea fi pornite, au nevoie de un dispozitiv care s le asigure rotirea iniial in sensul dorit. Soluia constructiv ce se adopt n acest sens const n prevederea unei nfurri auxiliare n sta tor, care este alimentat de un curent defazat fa de cel din nfurarea principal. Aceast defazare se obine cu ajutorul unui condensator de capacitate corespunztoare. Prin urmare, la aleger~a unui motor monofazic trebuie s se aib n vedere c sensul su de rotaie 1 este stabilit de fabrica constructoare i el nu poate fi modificat n exploatare . Motoarele electrice sincrone de curent alternativ trifazat snt denumite astfel datorit faptului c turaia rotorului este egal cu turaia cimpului magnetic rotitor produs de curentul ce trece prin nfurrile polilor respectivi ai statorului. Rotorul motorului sincron este alimentat cu un curent de excitaie de la o surs exterioar de curent continuu. Funcionarea acestui tip de motor este stabil numai la turaia de sincronism, deaceea el este utilizat cu precdere n situaiile n care este necesar meninerea unei turaiiabsolut constante. La motoarele sincrone, variaia curentului de excitaie atrage dup sine variaia curentului absorbit de la reea, astfel nct acesta poate fi defazat nainte sau napoi fa de tensiunea U. Aceast proprietate este folosit pentru mbuntirea factorului de putere, care poate atinge valoarea 1, deci transmiterea puterii devine economic. In practic, domeniul de utilizare al motoarelor sincrone se situeaz in zona puterilor mari, peste 300 kW, deoarece n zona puterilor mici, datorit complexitii construciei fa de cea a motoarelor asincrone, cheltuielile iniiale snt mai ridicate, nefiind compensate de economia datorat factorului de putere. Cuplul activ al motorului sincron trebuie s fie mai mare dect cuplul rezistent al mainii antrenate, "deoarece nerespectarea acestei condiii face ea motorul s ias din sincronism

132

EXPLOATAREA I !I>TREII>ERE.\ PO~IPEI !:-I INSTALAIE

MOI>TAREAPO~IPEI 1:-; I:-;SU,r..qIE

133

i s se opreasc. Pornirea motoarelor sincrone este dificil, fiindc rotorul trebuie adus iniial la o tura ie apropiat de cea a cimpului magnetic rotitor. Acest lucru se realizeaz de obicei prin dou metode: - antrenarea mecanic de ctre un alt motor de construcie asincron ; - executarea unei nfurri suplimentare, in colivie, asemntoare cu cea cI" la mntn'lr('k asincron- i car: servete numai la pornire.

Prin noiunea de alunecare se nelege


(3.7)

r------------------,
TABLOU
I I

I
I I I I

R.

q:

_______
A, 8,

I I

Fig. 3.20. Schema de pornire cu racordare direct la reeaua de alimenare:


E - oscilatoare J reoiaIenl1 la descIr care; R. -r- rezistenti de' excltatle; T~- trans clorm.alol'c de curent J' K "7;OODIIII&Iol'. '
c~ -

Fij(3.2l. Schema 'de pornire cu racordare .prin autotransformator:


c

E - ezCitatoare, TP - autotnD.formllor de pornire, Ro-rezlstoDl'4e uc:ltalio, T.--trail: r _ lloemalct' de curent. _ .~ ..


'."\

.0,

Schimbarea sensului de rotaie poate fi obinut prin schimbarea a dou faze din stator sau prin inversarea sensului curentului de excitaie. n fig. 3.20, 3.21 i 3.22 snt prezentate cteva exemple de conexiuni ale unuimoorsincll()n tipM,SL " ,;,'e.,.', ; Motoarele asincrone sint cele mai rspnditemotoare electrice utilizate in toate domeniile de acionate, iar acest lucru este explicabil prin faptul c 1 ele au o construcie extrem de simpl, snt robuste, iar caracteristica lor funcional poate satisface cele mai variate cerine. Denumirea de . sincron" ilusa treaz modul lor de funcionare, care se caracterizeaz prin aceea c viteza de rotaie a rotorului este diferit de cea a cimpului magnetic rotitor. Din punct de vedere constructiv, dup modul de execuie al rotorului, aceste motoare Fig. 3.22. Schema conexiunilor la placa se construiesc n dou variante prinde borne. cipale 1. Motoare cu rotor ..n colivie", denumite i motoare n scurt-circuit. 2. Motoare cu rotor ..bobinat", denumite uzual motoare cu inele colectoare.

turaia cmpului mai511dicrot iu.r : turaia rotorului. Valoarea alunecrii se exprim de obicei in procente i indici astfel reducerea turaici rotorului n raport cu cea a cmpului magnetic. La motorul asincron, totdeauna 112 < nI' iar alunecarea crete proporional cu sarcina. La acest tip de motor, funcionarea este posibil numai pn la o anumit valoare a alunecrii, corespunztoare cuplului maxim. Dac cuplul rezistent este mai mare dect cuplul maxim, alunecarea crete foarte mult, funcionarea devine instabil i motorul are tendina s se opreasc. In fig. 3.23, este prezentat diagrama de variaie a cuplului in funcie de alunecare. _ ' Din diagram se observ c la pornire, cnd s = 1, valoarea cuplului este redus, iar pentru s = O, corespunztor situaiei de sincronism, valoarea cuplului este nul. Funcionarea este stabil numai pe poriunea O-A, adic n zona n care cuplul crete propq,ri0l!al cu alunecarea, de aceea la alegerea motorului, se va avea in vedere ca valOarea cuplului nominal de funcionare s nu fie prea apropiat. de cea a cuplului maxim. In acest fel, se vor putea evita deranjamentele provocate de suprasarcini temporare. ,: . . \ . J " In mod practic, valoarea cuplului nominal se alege de 2 ... 5 ori mai mic dect cea a cuplului maxim., ' La pornire, motorulasincron prezint urmtoarele particulariti de funcionare, care difer de regimul nominal: - Cuplul de pornire are o valoare redus la tura ie redus, deci pornirea se realizeaz ntr-o situaie dezavantajoas; - Curentul absorbit la pornire are o valoare mult mai mare dect curentul nominal (Ip = 4-71,,), ceea ce provoac ocuri in reeaua electric de aliN mentare, ocuri ale cror efecte defavorabile snt resimite de ceilali consumatori; - Decalajul dintre tensiune i curent este mare, deci factor de putere redus. " Aceste dezavantaje sntacceptatela motoarele n scurt-circuit de putere redus, care solicit mai puin reeaua de alimentare i ofer in schimb I posibilitatea unei cuplri simple, direct la reea. Fig. 3.23. Variaia cuplului Orientativ, pornirea prin legare direct la reea unui motor asincron, funcie poate fi permis dac se realizeaz condiia de alunecare.
C'!l ii~
$"

n ca.'.

:"_Fczintl

I. -~-+
p

IfI

3 4

. puterea,
4
X

instalat (puterea motorului)

(3.8)

Pentru prentmpinarea neajunsurilor descrise mai sus, la pornirea motoarelor asincrone n scurt-circuit de puteri relativ mari, se utilizeaz diverse

134

EXPLOATAREA I I~TREIXERE.\ PO)IPEI IN IXST.\U1E

PI:J.iEREA IN FUNCII:Jo:EI !~TRET1~ERE.\ fOMPEI IN EXPLOATARE

135

soluii al cror principiu se bazeaz pe reducerea curentului sau tensiunii de alimentare a statorului. . Metodele de pornire generalizate snt urmtoarele: - pornire prin racordare stea-triunghi Y - t:.; y pornire prin autotransformator : -~-- pornire cu b<:bin~ trifazate de in~uci.e. . --r--+-+---Schema lega tnrilor r',:!~ pcrmr..a ru ruou taj tru stea-triunghi este prezentat n fig. 3.24. Conform schemei, comutatorul conecteaz iniial infurrile de faz n stea, iar dup ce motorul a ajuns aproape de turaia nominal, se efectt;eaz. fr pauz, trecerea pc poziia triunghI. _______A : Aplicnd relaiile determinate anterior psn?Jrn;r, tru cele dou moduri de conexiuni, se obine; - pentru cuplarea n stea Y: Fig. .3.2i. Schema couexlunilcr . ~ U' ',. r la pornirea stea-triunghi. I,y = [rr = = ~;, (3.9) ! ,,3 ,Zk - pentru cuplarea in .triunghi I:!.: ., :,:". ..,oi

Prin urmare, dar dezavantajul cuplul de pornire a\'ut n vedere la

i prin aceast metod, se obine un curent redus la pornie. ntlnit la conectarea stea-triunghi se pstreaz deoarece este mai mic dect cuplul nominal, iar acest lucru trebuie alegerea motorului.

W
Fig. 3.2.5. Schema conexiunilor la pornirea cu autotransformator.

w=
~~~l
,

Fig. 3.26. Schema conexiunilor pentru pornirea cu bo bin de inducie trifazat.

hA = li

.@=.f3 ~, ,
~. -...>'"

(3.10)
~f 'l

in care I" 1, sint curenii de linie, respectiv de faz; , . U, - tensiunea de linie (reea); ZJ: - impedana unei faze a Infurrii statorice. Din cele dou egaliti, rezult ,.,'Ji .i.''>''', . ,'~ ZJ:= sau
.'

U,=

..f3,U,
[u.

..f3
I,y=

"

[,Y

(3.11)

- . II.l
3

(3.12)

Prin urmare, la conectarea motorului n stea, valoarea curentului este de trei ori mai redus decit la conectarea n triunghi. ' Pornirea prin conectare n sistemul stea-triunghi prezint ns deza vantajul reducerii valorii cuplului de pornire, .tot naceeai proporie {~ deoarece acesta este proporional cu ptratul tensiunii pe faz, la conexiunea n stea. , . ,.,' Pornirea prin utilizarea unui autotransformator esteprezentat n schema din fig. 3.25. . , Dac se noteaz cu K raportul de transformare al autotransformatorului aplicnd relaiile stabilite n electrotehnic, se obin urmtoarele rezultate - valoarea curentului absorbit de la reea este de K1 mai mic dect la cu plarea direct; . - cuplul de pornire se reduce de K~ ori fa de cel realizat prin cuplare direct

Pornirea motoarelor asincrone n scurt-circuit prin intermediul unei bobine de inducie trifazate are la baz acelai principiu de reducerea tensiunii in faza iniial. Schema acestei metode de conectare este prezentat n fig. 3.26. . ," , Alimentarea motorului la acest montaj se face cu un curent mairedus," deoarece in interiorul bobinei are loc o cdere de tensiune. n paralel, se produce i o micorare a cuplului de pornire, deci dezavantajul nttlnit la:,~etd-" " deIe anterioare .se~ps?,eaz.,.. ...... .,.. " .;i' '.;" ;"'1-.;" .~ Pornirea motoruhii asincron cu inele colectoare se realizeaz cu ajutorul unui rcostat de pornire care introduce n infurrile de faz ale rotorului rezistene reglabile;legate in serie cu acesta: Prin aceastase reduce curentul de pornire, dar cuplul nu este afectat, deoarece, conform tebriei mainilor' asincrone, valoarea cuplului nu depinde de rezistena rotorului. Pe msur ce motorul se accelereaz, rezistenele se scurtcircuiteaz, iar la atingerea turaiei de regim, acestea se scot complet din circuit i periile snt ridicate de pe colector, motorul funcionnd ca un motor in scurtcircuit. '" Acest motor prezint avantajul unui cuplu mareIa pornire ceea ce fi recomand s fie utilizat la acionarea mainilor i mecanismelor la care cuplul rezistent atinge valori importante. Motoarele asincrone au o turaie practic constant, deci convenabil pentru antrenarea pompelor. Din cele descrise anterior rezult recomandarea ca pornirea pompelor s , se efectueze la sarcini reduse, iar aceasta se poate obine prin manevrarea corespunztoare a vanelor instalaiei, in funcie de tipul pompei utilizate. Schimbarea sensului de rotaie a motorului poate fi obinut foarte simplu prin inversarea a dou legturi de la reeaua de alimentare, ceea ce echivaleaz cu inversarea cmpului Invrtitor statoric. '. ':

3.2. Punerea in ftmciu,!e, ~upravegherea fi Intreinerea in perioada de exploatare


Punerea n funciune a unei instalaii hidraulice poate fi definit ca fiind totalitatea operaiilor ce se execut n faza de trecere de la starea de repaus,

136

EXPLOATAREA I !XTREIKEREA POliPEI IN INSTALAIE

PUNEREA IN Fl"XCTIlJKE I !xn:;:lIXEREA

POl/PEI IN EXPLOAT.\RE

131

1
.
.............
"
....

.. {~;'.' '
-

',

:i

la cea de funcionare. Ea reprezint pentru beneficiar momentul important n care instalaia poate fi solicitat s satisfac cerinele pentru care a fost conceput. Inainte de punerea in funciune, este absolut obligatoriu ca personalul de exploatate s studieze cu atenie i s-i nsueasc indicaiile cuprinse n instruciunile de exploa tar. alt; fabricilor constructoare, emise pentru fiecare tip de pomp n parte i livrate mpreun cu acestea. Verificrile ('p se efectueaz nainte de pornirea ~r()v;.!zisJ. au ca scop s ofere garania nr1";--!iniriit ut uror conditiilor necesare unei functionri corecte J. instalatiei, Aceste verificri, \'aiabil,~ n general pentru' toate pompele industriale, se vor efectua n ordinea urmtoare: - :.)~irealiber (valabil numai pentru pampele cuorgane ln micare de rotaie); - sensul de rotaie (valabil numai pentru pompele cu organe n micare de rotaie) ; - sistemul de ungere; - sistemul de etanare; - circuitele auxiliare; , ." .. _ amorsarea. ". . ""._,.' . ,.:' .,: ' ,.: .I< . Rotirea liber este prima operaie ce se execut inainte de pornirea pompei i are, ca scop s verifice in ansamblu corectitudinea montaj ului pieselor r~titoare. Pentru aceasta, se slbete stringerea presetupei i apoi se rotete cuplajul cu mina. Rotirea trebuie s se fac uor icontinti~. Dac pe anumite poriunise ntlmpin rezistene sau nepeniri, se va verifica centr~wa cuplajului. Prin aceast verificare,seJ>revin~pom~~ nniji'poinj>itblocate din' ailHw-.itXv-w.,0tive.,care; :(~alt~ ,poate' 'conduce 'Iau defectarea unor 'J?iese. , t'Opera'ia' "poate exectifa' i la pompele de dimensiuni mari; pentru aceasta se apuc cuplajul cu ambele mini, de ctie .una'sai{i;!0Ul perSoane i se rotete citeva: ture.' Micarea' este posibil de'oarece frecarea in lagre i n garniturile de ebiIlare este redus.' t .,.' . Ca exemplu se prezint urmtorul caz: o pomp vertical de adincime, de tipul PAD, destinat hidrocentralei de la Pori1e'de Fier, avnd o lungime de 50 metri (alctuit <lin tronsoane), fiind acionat .prfntr-o transmisie rigid, sprijinit pe lagre de alunecare, a fost rotit de ,osingur persoan n dou situaii diferite: n poziie orizontal, la asamblarea pompei, i ln poziie vertical, dup ce p:>mpa a fost montat n instalaie. Efortul de rotire a fost moderat. . . . La pompele care funcioneaz n condiii atmosferice neprielnice, expuse pericolului de nghe, operaia de verificare a rotirii se va executa de fiecare dat cind se pornete pompa. La aceste pompe, tn perioada de iarn, dup fiecare oprire, se vor deuruba dopurile prevzute la partea inferioar a carcasei, cu scopul de a evacua apa din pomp i a pr.eveni astfel tnghearea ei. ". Sensul de rotaie a pompei are o mare importan asupra bunei funcionri a instalaiei, att in ceea ce privete obinerea parametrilor energetici, ct i pentru prevenirea deteriorrii agregatului, Este obligatoriu s se verifice dac sensul de rotaie al motorhlui de antrenare corespunde cu cel indicat de sgeata de sens a pompei. Aceast sgeat este aJzat ntotdeauna ntr-un loc uor vizibil i este realizat fie direct din turnare, aprnd proeminent pe piesa respectiv, fie sub forma unei plcue prins cu nituri. Pentru a atrage mai uor atenia, culoarea ei se deosebete de cea a pompei - se vopsete

n.-I!:.!.

:';:tlb~n s.iu negru. \',"rificare~ sensului de rotaie se face n~mai ~a

pompele antr~nate de motoare. electrice ",de?arece . acestea P:Jt funciona in

se

am' .[" :;',n'llr1. .\[otoardt; termice de tor, in afara de cel~ navale: au ~~sul determinat prin construcie, astfel c n exploatare el nu mal poate fI.mo,dlf!Clt~. Op~ra.ia de Vf'rifkar,' propriu-z.is ~" [ace yornl?-d .mot~rul I~'.llllt~ ca ac... la sa tie cuplat cu pompa. La pompele de dimensiuni mICI I mIJlOCII,se V",:., pJl'1li m.itorul pentru o fraciune de t!mp foarte .scur~ (cu pompa cuph:,'l:, astfel nct s se poat obs~rva. ten~m.a de rotire I ~ensul. .. La pompele echipat~ cu .gar':lturI mOI. din azb.es grafltat.. venflca:ea se:1sului se va face numai dupa ce.m prealabil s:a~ slabIt. uruburile ~~ st.rm"ere a presetupei. La pompele echipate cu etanrt mecanice. se va verifica mainte de pornire prezena lichidului de un~~re-splare, n s.paiul destinat acestuia. Este interzis a se proceda la verificarea ~e:u'~lui cu motorul cuplat, .la pompele la care rotorul este fixat pe arbore p!m infile?re, deoarece o. porrure n sens in vers poate provoca deurubarea sa I Inepenirea in carcas, Aceast interzicere este totdeauna subliniat n instruciunile de exploatare (cartea .tehnic a mainii). ., . ,". . La aceste tipuri de pompe: pentru verificar~~ tsensului, se .proce~eazl astfel: se decupleaz n prealabil motorul, se v:eriIc sensul la~ersul li?- ~ol i se corecteaz ~ac~este, cazul~~. cUJ?le~ apol~tn ~o~ .~~~a ~~~,~e~lc e centrarea cuplajulul ..... .,~:.,h . !L, ,;.q', ., ..... ,. . . Lagrele pbmpei slnt unse'cu ulei sau cu unsoare consistent. Inainte de nornire se va verifica sistemul de ungere astfel: la pompele care au .lagrele unse cu ulei, nivelul acestuia trebuie s se gseasc n dreptul semnului de nivel prevzut pe lagr, de obicei un vizor transparent. Dac pompa este echipat cu un ungtor de nivel constant, se va verifica nivelul uleiului din paharul basculant. . ' La pompele la care ungerea se face cu unsoare consistent, ~u este necesar s se verifice gradul de ung~re, deoarece lag~rele ~u rw.m~nl ale acestora snt unse n timpul procesului de asamblare din uZI? ! bv~a:e ca atare. Numai n cazul n care p:>mpa a fost stocat pe o perioad mal ndelungat, mai mult de un an, astfel nct calitile unsorii nu mai pot fi garantate, se vor demonta capacele rulmenilor, s~ va ndeprta un?oarea veche i se va nlo~ui cu unsoare nou. Aceeai operaie- se' va executa I asupra motoarelor electrice eate nu au funcionat o perioa1li mai. lung. . . Excluznd unele construcii speciale, etanarea arborelui pompelor industriale se realizeaz cu garnituri moi, sau cu etanri mecanice. In aceast privin nainte de pornire, se vor lua urmtoarele msuri: .: l~ pompele echip'.lte cu garnituri moi s~ vor strill'e ~~ulie1epresetup~i ct mai uniform cu putin, Stringerea va fi moderata, fund recomandabil a se efectua cu mina liber;' _ la pompele echipate cu etanare mecanic, se va, verifica dac n locaul presetupei ~xist lichid de. ungere-splare. . .. .. Unele tipuri de pompe snt prevli~ute ~u InstalaII. a~xlltare - de rcire, ungere, egalizare - al cror rol I funcionare trebuie bine cunoscut de personalul de exploatare. In acest sens, nainte de pornire, se vor manevra robineii respetivi, n , .conformitate cu indicaiile prevzute n instruciunile mainii. .

138

EXPLOATAREA I IKTRETD."EREA POMPEI IN INSTALATIE

P{;XEREA IN FUNCT!UXE I !NTRETIXEREA

PO)!PE! IN EXPLO,UARE

139

Cea mai important operaie de car~.este condiionat bun,,: funcionare a instalaiei o reprezint verificarea stm de amorsare a pom~el. . Dup cum s-a artat in capitolul 1, pentru a putea tra~smlte o can~ltate oarecare de energie lichidului, organul de lucru al. pomper - rotor, plst~n, nalet - trebuie s vin n contact cu acesta, realiznd amorsarea propnu~is. Din acest punct de vedere, exist dou categorii de pompe: - pompe care nu se pot arnorsa singure (neautoamorsante); - pompe care se amorseaz singure, denumite autoamorsante sau autoaspiratoare. In general, toate pompe~ \"olumic~, atit cele .cu micare alternativ ct i cele cu micare de rotaie, au calitatea de a fi aut<;amorsante. Pompele centrifuge i axiale nu posed aceast proprietate, ceea ce reprezint marele lor dezavantaj. Avnd n vedere importana fenomenului de amorsare la puner~~ n funciune a pompelor, in continaare snt prezentate cteva procedee utilizate mai frecvent la diverse instalaii: a. Procedeul amorsrii prin "cdere" sau "lnecare". Acesta const in amp~sarea pompei in instalaie astfel ca nivelul lichid~ui din rezervorul de asprraie s fie situat la un nivel superior fa de nivelul la ~~rese &se.~te ax~ rotorului pompei. In acest fel1ichidul ajunge la pomp datont. ac~unl1forei de gravitaie, asigurnd in mod permanent amorsarea acesteia. Diferena. de nivel trebuie astfel aleas incit s satisfac NPSH-uJ. necesar al pomper, ..Schema de funcionare a unei astfelde .Instalaii teste prezentat' n fig. 5.27.'1;'

b Procedeul amorsrii prin sorb CII clapdJ. Soluia este ilustrat n fig. 3.28, din care se remarc faptul c nivelul lichidului din rezervorul de aspiraie este inferior nivelului axei rotorului pompei. Sistemul funcioneaz astfel: inainte de pornirea iniial. prin plnia rlP umplere, situat la partea sup.eri~ar.a pompei, se umple conducta de aspiratie I pompa ~
cu lid,iJ care <ipaS<iasupra clapetei I o rnentin= nchis. Pompa se consider umplut atunci cnd lichidul ajunge la nivelul plniei,

I-':'---~:=I
~

.r;,-

'.

.....

".;

..

.<:t"

Fii. 3.27. Schema instalaliei de amorsare prin sistem gravitaional (prin cdere, sau Inecare).

Acest procedeu prezint dezavantajul c necesit execuia unei construcii speciale - coborirea pompei sau ridicarea rezervorului de aspiraiescumpind costul instalaiei.

dup care se nurubeaz~ dopul de nchi~er:. La pornirea pompel, coloana de lichid fiind continu, amorsarea poate avea loc, clapeta deschizndu-se sub aciunea c~re~tului de lichid. Dup oprirea pompei din funciune, sensul curgerii se inverseaz, elapeta se nchide i pstreaz astfel coloana de lichid pentru o nou amorsare. , Acest sistem presupune realizarea unei - ) etaneiti perfecte a clapetei, care s .asis gure meninerea permane!lt. a coloanei de lichid in conducta de aspiraie. Eventualele \ scpri datde0rate strii necoreSj>utnzft.oare '~'\~~~~fS1~!2I a suprafeei ,etanare, care poa e I coro- ~ dat, lovit sau :zgtriat,' conduc la go- Fig. 3.28. Schema ins~iei .:"de'alirea conductei de aspiraie, avind drept morSl!Ze,prln sorb c.uclapet:", consecin nearnorsarea pompei la pornirea , _ pilnie;- sorb cu clapet. , urmtoare. " " . Aceast deficien reprezint deza,:antaj~ prmcip.al. al sl~temulul. Un alt dezavantaj, din punct de vedere hidraulic, il consltule nsi clapea; care introduce o rezisten suplimentar, ceea ce defavorizeaz caracteristica de aspiraie a pompei.,," '.} c. Procedeul de amorsare prin vid. Acesta se realizeaz cu ajutorul unei surse care poate crea in cond~7ta de aspiraie. o d~presiti~e. ." Exist diverse soluii de creare a VIdulUIcare-i gasesc aplicarea n funcie de caracterul instalaiei. ,' Pentru staiile de pompare dotate cu un numr mare de pompe, sau pentru pompe de dimensiuni mari, es.te,rentabil s se foloseasc o p~mp de vid racordat la conducta de aspiraie a pompelor. " 1 . In fig. 3.29 este prezentat sche~a a.cestui procede~. Funcionarea are loc astfel: se mchide in prec:Iabil ~a~a de r,:ful~re,..se deschide robinetul de vid de pe conducta de aspiraie, urmrindu-se indicaiile vacummetrului. Cind depresiunea atinge o valoare stabil, determinat d~ nlimea geodetic de aspiraie, lichidul ajunge la. nivelul J?rizeide vid I deci pompa poate fi amorsat, Se pornete pompa I se deschide treptat vana de refulare.' .... Acest sistem de amorsare este raional, nu are dezavantajele nt1ln~te la sistemele anterioare, iar astzi este utilizat din ce n ce mai mult, n special n staiile de pompare.

:L '

,[

140

.
EXPLOAHREA I INTRETINEREA POMPEI IN INSTALAIE Pl:NEREA 1:01 FUl>ClmiE I INTREI:oIERE.\ POMPEI IN EXPLOAT. RE

141

, , Utilizarea sistemului de amorsare prin vid, la pompele axiale este condllOna,tll. e alura curbei caracteristice a puterii acestora, care a a 'du li.cum d s-a mal artat, crete pe msura creterii presiunii de refulare. De aici,~ezult c pompele axiale nu pot fi pornite cu vana de refulare nchis, astfel c sepa-----~ rarp;a ~onductei de refulare de cea de a~plrale nu poate avea loc, iar crearea ~ld,U!Ul aceste condiii nu mai este pon sibil. La aceste pompe nu se aplic nici pro5edeul de amorsare prin sorb i elaSpre .,6 It rid p~ta, d~oa!ece conducta de aspiraie are dimensiuni foarte mari i umplerea s-ar face ntr-un. timp prea ndelungat. Din ace~te motIve, la staiile de pompa re echlpa.te cu pompe axiale se utilizeaz exclusiv pr~cedeuld~ amorsare prin ne'f:. c'.'Ie. Totu~ la unele staii, "situate la distan mal m~e de sursa de ap, amor:> .sarea se face prmtr-o conduct' sifon, Care se u;nple tot cu ajutorul unei pompa .de VId.'" . '" " . ,; ln:afar de .sistemele descrise -mai :s~s, l~~umite tipuri de pompe se utiIizeaz .di~er~e..soluii ,constructive" baFig. ~.29. Schema instaIaiei de amor- . zate pe, prmcipn de funcionare diferite: sare prin Vid: astfel.indt pompele devinautoamorsante. M,-manometru. MI'-:-manC>VaCuummetru. Folosirea acestor c~n~truc~i este impus . .' in general de condiia de siguran (agregat~ de mterv~nii la stingerea Incendiilorvpomp navale, procese tehno. Iogice automatIzate, etc). De obicei, randamentul lor este inferior fa de cel al pompelor obinuite. . ..~ 'regul general, nainte de pornire, toate pompele autoamorsante trebuia um~lut~ cu licJ;ridulde. lucru care realizeaz etanarea interstiiilor I n acelai timp evit uzurile datorate frecrii suprafeelor nelubrifiate Dup efectuarea tuturor operaiilor pregtitoare n vederea punerii in func~ iune, se poate proced~ la po~rea propriu-zis a agregatului. Manevrele care se f~c cu !lce~t ocazie trebuie s in seama de tipul pompei, precum i de particularitila constructive ale acesteia. In .~elece urmeaz, se prezint regulile valabile la pornirea principalelor categoru de pompe.

"i~-;;~~=~!! "

Pompe centrifuge - ~enchi~e. complet vana de refulare, cu SCO~ul e a obine un cuplud rezistent ~mtm, conform curbelor caracteristice ale .pompelor centrifuge. - Se deschide vana de pe conducta de aspiraie, la instalaiile care snt echipate cu astfel de vane. - Se deschid robinetele cir~uitelor de .rcire, ungere sau etanare. - Se pornete pompa, acionnd maina de antrenare respectiv.

Dup atingerea turaiei de regim se urmrete indicaia manometrului de refulare a pompei; dac acesta este stabil i indic u presiune superioar fa de cea nominal, pompa este amorsat i se poate deschide vana de refulare. ,i' Nu este nici un pericol dac pompa funcioneaz o perioad de timp limii tara (1-2 minute) cu vana de refulare complet nchis, deoarece organele (.pompei snt dimensionate s reziste la o presiune mai mare dect presiunea obinut in acest punct. Totui pompa nu trebuie s funcioneze prea mult n acest regim, deoarece, datorit frecrilor cu organele pompei, lichidul se poate nclzi excesiv i poate atinge punctul de fierbere, ceea ce ar avea ca efect dezamorsarea pompei. Dac dup pornire manometru! nu indic presiune n refulare, aceasta este un indiciu c pompa nu este amorsat. In aceast situaie, se va opr] pompa i se va verifica din nou starea de amorsare. ' ... ,.', .r, .;; Dac pornirea pompa! s-a efectuat n condiii normale, in continuare, se va regla regimul de funcionare n scopul obinerii parametrilor dorii. In mod practic, la instalaiile curente se procedeaz astfel:" - Se deschide vana de refulare, nrmrindu-se concomitent indicaia manometrului pn ce acul indicator se oprete in dreptul diviziunii corespunztoare presiunii dorite. La o instalaie calculat corect din punct de vedere hidranlic, aceast situaie trebuie s coincid cu deschiderea complet, a vanei de refulare. ,.,' . - Se urmrete" funcionarea etanrii: presetupa' cu' garnituri moi se va stringe astfel incit s permit o picurare necesar rcirii i ungerii gamiturilor . - La pompele antrenate de motoare electrice Se citete indicaia ampermetrului, avndu-se n vedere ca;. la sarcina respectiv, s nu' se depeasc valoarea curentului nominal nscris pe plcua de caracteristici a motorului In exploatare, pot aprea situaii diferite, n care pompa este pus S'1iiiiCioneze la ali parametri dect cei prevzuilaconlractare.Dinacestpunct de vedere, pompa centrifug poate satisface un domeniu cu limite suficient de largi, dar se va ine seama c, in general, motoarele recomandate de fabrica constructoare nu satisfac caracteistica puterii absorbite pe toat lungimea curbei- procedeu raional i economic - astfel c, la o anumit valoare a debitului, motorul devine suprancrcat, iar funcionarea n asemenea regim trebuie evitat. ' n marea lor majoritate, instalaiile nu snt dotate cu debitmetre pentru msurarea debitului vehiculat, iar acest lucru nici nu este necesar atta timp ct cerinele beneficiarului snt satisfcute. Dac se apreciaz ~ns c debitul este nesatisfctor, privind jetul de lichid la captul conductei de refulare, atunci se poate improviza o msurtoare cu ajutorul unui vas atalonat, de exemplu un butoi de capacitate cunoscut. Rezultatele msurtorii snt aproximative, dar ele pot oferi o imagine asupra ordinului de mll.ri~e a debitului, care, fiind comunicat productorului n caz de rsclamaie, poate reprezenta pentru acesta o informaie preioas. Se inelege c astfel de msurtori se pot aplica numai la pompele cu debite mici i mijlocii, determinate de capacitatea vasului de msur.
m')nht n flana
>

142

EXPLO,IT.IRE,":

~I

l:-orREI:-OEREA I'OMPEI

1:-0I:O>ST.\L\IE

Pm.'EREA

IN FUNCIUSE I INTREISERE."

POllPEI

IN EXPLOAT."RE

143

, la pompele cu debite .importants, se vor utiliza debitmetre adecvate Iar pentru alegerea metodei de msurare si a tehnicii ~ -. ". ' c"'::snIta manualele de specialitate. .,.. ,. . ". " ~'-', Of P~nt~ oprirea pompei din funciune se va proceda astfel:
O" \

Oprirea se face astfel:


Vana de refulare rmnnd deschis, se deconecteaz maina de antrenare.

- ::.e deconecteaz maina de antrenare. - Se inchid roLindple circuitelor auxiliare Dac' ~e golete pompa. . ''.l (

- :p

lnrhf<11'

't'~1n~l

de P(~ conducta

CI; ~-t;f:.ildrt:.

t'.

xist
,

pe!lcu
"

d/;: ingllte

Pompe axiale - ~e deschide complot vana de ~efulare. --: Se ,deschide vana de pe conducta de aspiraie. dac instalaia o are pr _
vzut. ' e

- ~e deschid r~~i~etele circuitului de alimentare cu lichid pentru unzer lagarelor transmisiei, .' '01:' ea - Se pornete pompa. - DU~ atingerea turaieids regim, se va manevra vana de refulare n ce s~ obme. presiunea .dorit. Aici se va avea n "edere ca reglajul p;esiunii sa se ~eallZeze astfelmct s nu se depeasc valoarea nominal contractat care, In caz contrar, ar putea conduce la suprancrcarea mainii de antre~ nare,.; ".' ;)J,WT f'.~ -:- Se verific stringerea presetupsl cu garnituri moi, astfel ca f~ funcio~are sa se asigure o sc~rg~re ~ub form de picturi. . -". ~ urmresc Indicaiile aparatelor de control: manometre vacummetre debitmetre, cunpermetre. l' Y.... ." ,. .' , Deoarece .pomp~e axiale nu pot fi pornite cu vana de refulare nchis funcionarea .lo~ fiind I?stabID: n zon~ debitelor reduse i a nlimilor d~ pompare ~al ridicata, Instalaia trebuie astfel conceput nct s nu creeze rezistena !mportante la pornire .. In acest sens, clape ta de' reinere nu se va monta dect la ~aptul conductel de refulare. astfel nct pornirea s SI' fac cu conducta golit de ap. c, J Oprirea pompei din funciune se face astfel: - Se deconecteaz maina de antrenare. - Se nchid robineii circuitelor auxiliare. - Se deschide complet vana de refulare dac aceasta a fost nchis parial n timpul funcionrii. ' ' Pompe volumice To~te pompele volumics, indiferent de felul micrii - prin rotaie sau translaia - se pornesc cu vana de refulare complet deschis, deoarece, Ia aceste p?mpe, puterea c~)Jlsumat crete pe msura creterii presiunii de refulare. Prin u~are, pornirea lor are loc astfel: - Se deschida vana de refulare. ...:.. e deschide vna de aspitaie. S - Se deschid robineii circuitelor de ungere i rcire. - Se pornete pompa. -: D~p atingere~ regim~l?i nominal, cu ajutorul van ei de refulare se regleaz valorile parametnlor solicitai,

- Se nchid robineii circuitelor auxiliare. - Dac exist pericol de nghe, se golete pompa. - Vana de pe conducta de aspiraie poate rmne n poziie deschis. ~ 3.2.1. Supravegherea n timpul funcionrii. Supravegherea agregatului in perioada de funcionare are scopul de a asigura exploatarea normal a acestuia i de a preveni producerea unor defeciuni sau deranjamente datorate ; unor cauze accidentale. f. . Pe parcursul funcionrii, se urmresc urmtoarele elemente: "r Funcionarea linitit a agregatului, care trebuie s aib loc fr zgomote ~normale sau vibraii puternice. Dac regimul este silenios. aceasta este o indicaie c montajul i centrajul au fost corect efectuate. La pompele al .cror arbore este sprijinit pe lagre cu rulmeni, se aude un uruit continuu, a crui intensitate este n funcie de calitatea rulmenilor. Acest zgomo(nu estetm indiciu de funcionare anormal. De regul, astfel de' pompe nu se monteaz n instalaiile cldirilor de locuit. deoarece zgomotul este suprtor pentru locatari. In astfel de cazuri, se instaleaz pompe prevzute cu lagre de 'alunecare, a cror funcionare este mult mai silenioas.; '." : Vibraiile 'i trepidaiile puternice stnt determinate' fn majoritatea cazu: I rllor de un centraj defectuos. Dac tn timpul funcionrii 'a:parzgomotepnternice, 'Sub form de loviI turi sau pocnituri, se oprete iniediat pompa, se cerceteaz cauza. setnltur '. defeciunea inumai dup aceea se poate pomi din nou agregatul. . ' .: - Temperatura uleiului din lagrul pompei ntiitrebuie 's depeasc Cu mai mult de 50C, temperatura mediului ambiant. Pentru aceasta, se va urmri ca nivelul de .ulei din lagr s corespund cu reperul marcat pe indicatorul de nivel. Dac uleiul are un nivel mai redus, fa de reper. se va completa cu ulei de aceeai calitate. . .' , .. ' "'. ,. . .. Este contraindicat funcionarea .~u ~x9lS Ae PIeideoarece aceasta i>ro-, voac un consum suplimentar de energie I, n acelai timp, conduce la o Inclzire excesiv a uleiului, datorit frecrii acestuia cu piesele aflate in rotaie. Dac lagrele pompei snt unse cu unsoare consistent, completarea se va face periodic. n funcie de tipul pompei, tipul constructiv al rulmentului, precum i de mediul n care funcioneaz ansamblul. Intervalele de completare sau nlocuire total a unsorii snt precizate n instruciunile de exploatare emise de ctre furnizor. , Temperatura de funcionare a rulmenilor se verific de obicei atingnd cu mna poriunile de lagr din dreptul acestora. Orientativ se precizeaz c dac mina poate suporta cteva secunde contactul cu prile respective. fr senzaie de arsur, nclzirea poate fi considerat normal (40-50C). Verificarea se va face dup cel puin 1/2 or de funcionare, deoarece in aceast. perioad de timp se poate aprecia c regimul termic s-a stabilizat. Dac temperatura continu s creasc i dup acest interval, atunci se va opri pompa, se va cerceta cauza i se va remedia. Temperatura diverselor pri ale corpului pompsi poate fi msurat cu precizie cu ajutorul termometrelor de suprafa, care ar fi recomandabil s existe n dotarea unei staii de pompare.

144

EXPLOATAREA I lSTRaTINEREA POMPEI I~ I~STALATIE

rt.::':EREA IN FUNCIUl'iE

I I:-OTRE1J:':[RE.\

PO)Il'EI

1:> EXPLOAT.\RE

145

- Etanarea arborelui la ieirea din carcas trebuie s asigure o funcionare fr pierderi abundente de lichid, la presetupele echipate cu garnituri moi, iar la cele echipate cu etanri mecanice, s mpiedece complet scprile. La etanrile moi, piuliele pr-setupslor, se strng moderat, la. nceput cu mna liber, astfel nct s permit o uoar scurgere de lichid, sub form de picturi, necesar rcirii i ungerii garniturilor. O strngr>p~ prcJ. pu~,_~:.iC~l are ca foct nclzirea excesi va a acestora, nclzire care se manifest prin apariia unui fum negru n zona prssotupsi, arderea inelelor respectiv= i deteriorarea etanrii. la pompele ale cror utanri snt prevzute cu circuit exterior de rcire, splare sau etanare, robinetul care alimenteaz acest circuit se va regla astfel ca presiunea Iichidului auxiliar s depeasc cu 1-2 bar presiunea Iichidului pompat, In principiu, la pompele echipate cu etanri mecanice, nu snt admise scpri de lichid. Dac totui se constat astfel de situaii, se va opri pompa i se ~a ~erifica ~ac n;ontajul etanrii a fost executat in .conformitate cu prescnpille furnizorului. i'" r , ..i " .. !' '; ',ni .,' i; .. :' . ."..,..A,paratele msur i control trebuie observate n permanen, iarvalorile de parametrilor obinui se noteaz n registrulde exploatare, la. anumite ,intervale sabilite infupcie .~e C;~Cl.cterul t~iei.:Qa:A ~ ,indic~iile aparatelor sint sub form de pulsaii sau oscilaii, rezult~ c1\ rl'gimul dp pompareeste neuniform, prin urmare. tre.buie,.JePisat~-ta~za'i~AjE1~tffi'.lIrt~~,; ,.,.,."." ar . iP.~~ vQlumI~e ~plston; dup~ cum rezUlti. (firi p~nciplUl de funcflonare, regimul debitrii este pulsatoriu, Jar pentru a proteja aparatele, acestease, v.qr racorda prin intermediul unor amortizciare' de.pUlsaii., '.' _. ." Corespyn~to.~ st~i~U!~~~# .de ,c!esvQltare a ~~di,,ii~t;uatiile mai lIDportanfestnt antomatizate, astfel inc:1t pompele pot funciona ,~fr .0 supraveghere strict din 'partea personalului. Astfel, instalaiile' dotate cu pompe antrenate "de 'motoare electrice se preteaz in mod deosebit la automatizare, datorit uurinei de transmitere electric la distan a comenzilor. .Cel mai simplu dispozitiv de comand electric este contactorulelectromagnetic, care, are rolul de a astgura r~~IideIea_au dsschidsreaIclrcuitului electric de alimentare a motorulul, Comanda automat a pcmpelor centrifuge este foarte uor de realizat deoarece, spre deosebire de pcmpele volumice, ntre pomp i motor nu intervin cupluri rezistente care s se opun in mod brusc la pornire. Avantajele principale ale autcmatizrf pot fi rezumate astfel: - Eliminarea posibilitii efecturii de manevre greite, in timpul funcionrii, element care devine foarte important in special la agregatele de puteri mari. - Protecia motorului este asigurat n mod automat in timpul cit agregatul se afl in funciune: . ...;.. conomie de personal de supraveghere calificat. E . In principiu, aparatele i dispozitivele de automatizare trebuie s semnalizeze i s ntrerup funcionarea pompelor n urmtoarele situaii: - dezamorsarea pompei: .' - scderea presiunii de refulare sub limita pentru care s-a reglat funcionarea; - depirea temperaturii uleiului din lagrul pompei, peste limita admis;

_ suprancrcarea mainii de antren.are; scparea lichidelor toxice n exterior. , d 1 Tn practic automatilarpa instalatiilor r!P, pomp~rp, 1~,,-UIll}~ p~oce ee e folosite, se baz~az pe principiul variatiei 'param~trllor .energe~lclt al dagre~~= tului: de resiunea in conducta de aspiratie, pres!1.~nea !TI con uc a e re iare, 'Jebiful rciulat, intensitatea curentului. electric de alimentare, ni\~~:= limit ale Iichidului din rezervorul de aspIraIe sau rtfularp, tempera lagrelor etc. . . . De obicei variaia nivelului este folosit pentru ~ornlrea I oprl:ea. agregatului, iar v;riaia presiunii, temperaturii i Intensitii, pentru opnre !TI caz de avarii. tir Soluiile construtive bazate p~ variaia nivelului s.nt cele care u fzeaza comanda prin flotor sau electrozl.. .'. . Flotorul este un corP plutitor ghidat pe un cablu \'e~lcal Icare urm~ret~ i ia nivelului lichidului ntre dou limite, un~ l!lferl(~ar,altl1;.supenoai, var a t f'l t du dorin Cnd nivelul hchidului crete rn rezervor, care po I reg a e p . . ind' 1 limita superioar plutitorul (flotoru1) se ridic odat cu acesta Ic ajunge a '. 1 IIi hid lui stabilete contactul electric i POd meltetJ?Ot mPla..Pbe om:~uric~i:d\ ~fing~ ~ita sca e, pUI oru co a , ..

e ; 2.

2 ? 2

U .: 7

?~

"w.~.

. "dispozitjv. ',.'''' ... "V ,1),,,:i;.l,,.<H.\fl J~:H':';; .1-'>:'1\ .Co.m.n~:piln, eledroZl"S!l. J;.e~~ c't.aJu, toi-ui ~doi electrqzi suspen$l J>1:.IIi ,~b.I~ ele<:''tdte 'iZ'oI3:te, la. dou nivele difer.ite ale lichi4~11l' 'tn rezervoi:Ul de aspiraie: Acest sistem se.ba~eaz 'pe prinCipiul conductibiliti~ electrIce a lichIdelor , impure I de a~eea es~~ u'tilizat .cu precdere la automatizare a mstalalilor, de. pomp~e a apelor .menajere .i .lichidelor ce conm particule in suspensie. , ,~' . . .. n momentul contactului electro~ului <:u uchidul, se stabilete ~n curent de slab mtensl~ate, care, prin intermediul un~l releu, e~te capabil. s transmit comanda electric de pornire sau oprire. " ''3.2.2. Deran)amente filDcion~e ..i metode de remediere. n perioada exploat.rIl, .la . agre,., ~~atele de pompare pot aprea anU:IIute incidente funcionale care au ca efect un re&lm d~ l~cru deFig. 3.30. Schema automatifectuos a1instalaiei, sau chiar opnrea el din funczrii cu dispozitiv cu flotor: iune., ,.".' K - comuta.tor; il - ung~,~or.' Defeciuriile ce' se ivesc in func,tlOnarea. mstalaiei il nemulumesc totdeauna pe >enefi~iar, iar practica confirm tendina acestuia de a acuza pompa, deci furnizorul. . Pentru ca relaiile dintre beneficiar i furnizor s nu ~ufere datorit unor interpretri sau informaii eronate, estl' bine s se precizeze cadrul acestor
10 Alegerea pompelor c, 267

r'}:J
.

~J1, !f},~e .. ~~~a!tgl .,~t.X;~,U~ft~?~p~~~hM~cr~r~~i"l~est~i


.. ".. .. ,

146

EXPLO.H.\RE..\ I tSTREI:.rERE.\ PO)[PEI IN INSTALAIE PCl\'P.REA IN FUXCIUNE I IXTREI!\ERF.\ rOMPEI I~ EXPLOAHRE

147

.. " 1
1"/
;",'
.... . e

h(

relaii, privind principalele ~ondiii de Iivrare a pompelor, care, in perioada act~al~ de desv?lta:e tehnic, au un ~aracter de valabilitate acceptat de majoritatea furnizorilor de pompe, la nivel mondial. Astfel trebuie cunoscut c inainte de livrare, pompele sint supuse unui control final In standurile de prob ale uz!nelor exe.cutante, control care are ca scop s verifice comportarea pompei in funcionare precum i realizarea caracteristicilor hidraulice pre\:.zute n d<?Cument~ia tehni~. Pompele care sint admise primesc un cartificat de calitate I!mlS ct" furnizor, care este nmnat beneficiarului odat cu livrarea pompei. Prin acest certificat se atest faptul c uzina a livrat un produs care corespunde condiiilor stipulate n contractul incheiat cu beneficiarul. In ara noastr, dealtfel ca i In multe alte ri, uzina furnizoare acord anumite termene de garanie, in funcie de tipul constructiv al pompei, in cadrul crora se oblig s remedieze sau s nlocuias~ piesele defecte, datorate unor cauze imputabile executantului - defecte de' material, defecte ascunse etc. . In general, termenele de garanie acordate de uzinele ~uctoare, pen-, tru pompele: de uz general,' sint de .6"; 12luni de funcionare; dar ele nu depI esc12.....!.18luni de la livrare..' ..", r-~-::-""" . _..,_.. __ . . Prin I~iniare, se re~otD.andca:, c'c\ZU! uri6r.defe~iurii de fulclonare. beneficiarul s verifice' in prealabil dac din punct ,de vedere.al instalaiei a~ fost r.esp.ect~~ec~ st.*t~~ r , to~te ~~Il;~ille prev;,z't\~. Ili~ ~~d.au fost urmate !~~l~iile ~ -, :1lStrUcl1l1:itte exploatare ale pro~ui7Dacl l iie dup ace.~t.y~ri:f2ca,r~,ef~?tul.~~~ 1l~con9udent s.. 1I9 ya~ilipa:,::furnizoru1, c~ 1 se vor transmite info.~aii~.~ai, ~4ille as~pra,s~aiei eJistente. Dac pe-ih;ua ,acestor infonnaii specialitii uzinei pot depista ,cauza defeciunii, ei vor informa beneficiarul, recomandtnd tn acel~i. tinp msurile necesare in vederea remedierii; Dac informaiile nu sint sUfiCiente, fumizorul are datoria de a trimite un delegat competent sau echipa de "service", care va analiza situaia la fata locului i va indica modul de remediere.rcare pOate s priveasc pe beneficiar sau uzina constructoare, Rezultatele cerceU.rUor efectuate in prezena beneficiarului, precum i constatrile, se. coasemneaz ntr-ull proces, verbal. Dacdefeciunea se. prOduce .dup scurgerea termenului de garanie,' furnizorul nu mai are obligaii legale de remediere, cu ~xcepia~vrrii contra cost a pieselor de .schil;nb comandate de 'benefic~ar;Totodat beneficiarul este nevoit s 'stabileasc prin personalul su deexploatare, care trebuie s posede cunotinele adecvate, cauzele defeciunilor i s execute remedierile necesare cu mijloace proprii. Pentru a oferi personalului de exploatare posibilitatea de a depista operativ cauzele care conduc la funcionarea necorespunztoare a instalaiilor hidraulice, tn continuare se prezint principalele defeciuni ce se intilnesc mai frecvent in exploatarea pompelor, precum i recomandri pentru remedierea acestora. Deranjamentele ce apar ntr-o instalaie pot fi mprite n dou categorii distincte:

_ deranjamente privind pompa; _ deranjamente privind maina de antrenare.. ,. _ Deoarece natura deranjamentelor funcional-liidraulice este comuna pentru marea majoritate a diverselor categorii de pompe, ele pot fi grupate dup aceleai criterii, fapt care prezint avantajul unei depistri rapide a cauzei care le provoac. . Indicatiile se refer n special la pompele o-ntrituer-. d,>()~,rpCf :l(I'S~f':l srrit (ele mai rspndite, particularitile specifice anumitor tipuri de pompe fiind tratate separat.

A, PO)IPA

1. Pompa nu se amorseaz
_.,.: .. -:--. <'. -

tn

Cauze Remeieri .1. Sorbul cu clapet a. Se demonteaz. sorbul i se verific starea supranu :indeplinete feelor de e~nare ale clapetei i ale sor~ului: Dac coadiia de' etan-.. acestea .presint urme .de corodare, zgtrieturl sau eitate, astfel c lovituri, se vor remedia prin prelucrare sau lefuire ump1erea .pompei cu mirghel fin, in funcie de mrimea, forma i cu lichid nu mai adncimea rizurilor, Se verific dac c1apeta nu poate fi asigurat. lmtIie blocat In 'poziia "deschis", datorit uzurilor articulaiei clapetei. Dac se constat nzuri mai pronunate, se vor nlocui piesele uzate. b. Traseul conductei b. Se verific etaneitatea conductei de aspiraie, cu de asp!raie de la scopulde ~ preyeni ptrund~rea. aerului ~ sistemul sorb pn la gura de aspiraie pnn eventuale fisuri sau pon, Aceast de aspiraie a pom- verificare este deobicei greu de realizat, din cauza pei nu este etan. poziiei 'dificile a traseului conductei de aspiraie . (puuri, rezervoare nchise), astfel c n majori+tatea cazurilor se poate verifica doar execuia imbinrilor, stringerea uruburilor flanelor, racordarea robineilor i aparatelor de msur (vacuummetre, manometre), stringerea presetupei . etc. Dac accesul la conducta de aspiraie este simplu, atunci aceasta se umple cu ap i se verific dac prezint scurgeri. Lichidul se toarn prin orificiul de umplere al pompei, iar nivelul su trebuie s depeasc marginile acestuia. Dac apar bule de aer, se continu umplere a pn ce acestea dispar. c. La sistemul de a-c. Se pornete poinpa de vid i se observ indicaia morsare prin instavacuummetrului, care trebuie s arate o valoare de laie de vid nu se 'cel puin -0,6 bar. Dac vidul nu poate depi realizeaz vidul ne- o anumit limit, se nchide robinetul de legtur cesar amorsrii. dintre conducta de aspiraie i instalaia de vid,

148

Pl:XEREA EXPLO.H.\REA I l!lTRETIXEREA POMPEI lN INSTALATIE

lN FUNCTIUNE

I lXTRETl:fEREA

PO)!PEI

tx

EXPLO.n.\RE

l~~

se oprete funcionarea acesteia i se urmrete poziia acului vacuummetrului. Dac se constat o reducere treptat a valorii vidului, rezult c traseul de aspiraie nu este etan i deci trebuie verificat, Iniial se Va verifica strngerea garniturilor presetupei pompei i ale celor de la tija vanni de refulare. Dac i dupa aceste msuri vacuummetrul continu s indice o reducere a vidului, conducta de aspiraie trebuie demontat i verificat separat pe tronsoane. Dac vidul se menine constant, dar sub limita minim necesar, defeciunea se datorete neetaneitilor sau uzurilor pompei de vid sau a instalaiei respective i n consecin acestea trebuie verificate. d. Valoarea NPSH""l1 d. Din diverse motive, valoarea NPSH"lt1) poate s este mai mic decit r difere fa de S~a, pr\lv.zl1t~la~ontractare, astfel NPSHrHc' "~ndt 'NPSHrH; s nu mai poat fi sifi'sacut i de aceea amorsare a nu mai poate fi realizat. Pentru depistarea acestei cauze se procedeaz astfel: . '.'..;' j.c 'se:'V~'ri!ic. dac :Sit~:s6~b~ui.nll.esf~ nfundat i . .:~',.: '.~iz! l~puptilEjldinochlUrile sitei ; "-;;1', ," ,:r, .,' "::.....se ventic. caracteristicilE? lichiuIui: enieil1ir :.. "'."'. , ~.,lu'~. ;'visCOzit:te:,'1gteutate['Specific''fI se' ia~ . n&suri c~ acestea s se incadreze n limitele valorilor avizate laconfractare;.. . ,le; , . .:.... ~~' ';tivelul' iniIiim ''ar ;Ilchidului din rezervorul de d aspiraie este mai sczut dect cel pentru care s-a ay'~~t pompa, n funcie de situaie, vor lua msuri pent~u, restabiliraa condiiilor iniiale, sau dac aces lucru, nu ,et~"posibil, se va proceda la modificar.e;t /~~ai~~,;~ sensul creterii valorii NPS!l"IQ . .n acest scop se va aciona n special asupra nlimii geodetice dintre nivelul lichidului din rezervorul de aspiraie i axa sau planul rotorului pompei (vezi paragraful 2.2.1.5). Dac condi. 'iile eXistente nil pot fi' schimbate, iar instalaia este dificil de modificat, se va proceda la nlocuirea pompei cu o alta adecvat pentru noua situaie; In multe cazuri, aceast soluie se dovedete a fi cea mai economic.

II. Pompa se dezamorseaz Cauze Remedieri a. Debitul pompei este a. Se verific nivelul lichid ului n rezervorul de. aspimai mare dect raie i ~e. iau msuri ~a. ~cesta s nu scad sub debitul de colec- nivelul mmim prevzut iniial.
tarc
!!1

rczorvorul

se

de aspiraie. astfel c la un moment dat sorbul rmne descoperit, permind ptrunderea aerului n conducta de aspiraie. . b. Ptrunderea aeru- b. Se verific etaneitatea mbinrilor conductei de lui in sistemul de ..aspiraie i ,se strng urubu~ile .~anr~}o~:, aspiri~,. "';~'dato';;'~"";" .:JLu. .,-,,,.1'''0''. " ,,' .' .. , ',1. ",I.v rit "unor cauze accidentale - fisuri, deteriorri ,'r' .. ale garniturilor flanelor, :~:sIbiri 7:~1'.~. ;-, .. ale, strngerii flan!. elor etc. - provoeatede trepidaii,l~.",. . ,,,_ agregatului.... ...' : ': .;',bu ; ..... :.iI <, "",;H"" .,.-. . c. Cretere~' btlirnii c. Se verific ~ac .s~ta . sorb.~ui ni; este ~nda I vacuummetrice : dese nltur Impuritile din ochiurile ..eI. . ' J asp.iraie .pes.te.'.'. de punde, valorii c. .'indicaia. .,manom.et.ruluI, c~res.li.':: v erif.ic da. mita admis' presiunii Ventru care a fost avizat pompa r~spec'tiv:'" po~pa~: ma.i;te~ndu-se. v~a d\!, refulare pn~: c~ ,~ . -i.. . obine p!eSIUnea nominal, .,. .~

('se

. . . In pract.ic se ntlnesc destul de des cazuri n care pompa se amorseaz iniial, .funclOneaz o perioad, iar apoi se dezamorssaz, Aceast defeciune se manifest prin oscilaii ale debitului, care se transmit direct aparatelor de msur (vacuumetre, manometre, ampermetre), regimul devine instabil, Iar zgomotul uniform al pompei se modific.

In funcie de alura curbei, la reducere a presiunii de refulare c()re~ll;1ld!: o cretere a valorii' debitului, ceea ce poate avea ca efect creterea nlimii de aspiraie peste limita po:;ibi~itilor p'ompei. Aceasta poate con~uce la o funcionare in regim de <:aVltale sa~ c~~ la dezamorsare!l pompei. . Funcionarea tn regim 'de cavltalemtens poate _~~ uor d~plstat deoare~e:-ea-'se1nmufest~ prntt-::r:wot caracterISuc'Jt,ocat-d.e:-. ~ aerulUl'nsorb;-pecum'l pInI fv rsa unei pilrill,de lic d n Juiltondueterdeaspu--;ifie:- " '-"-':~'---"""'~ .'. .' ... :~-rracaPompa funcione~ nt~-un regi~ ~e ~avitai~ ~ puin mteIls: care corespunde unei zone din vecintatea hm.lteI.de aspiraie, de m~t~ 0;1 acest fenomen nu mai poate fi sesizat din exterior, Iar efectele apar mal tIrZIU sub form de defeciuni mecanice ale pieselor hidraulice ale pompei.. Dac la demontarea pompei, cu. ocazia reviziil?r: se.~~mstat .u~Ur1datorate cavitaiei, atunci se va interveni ip.s~ns~ modlflc~ru m~talaIel, astfel ca nlimea de aspiraie s se incadreze in limitele valorilor avizate, Dac acest

150

FXPLO.\ BRE.\

I II>TREi:"-ERE.\PO)(PEI IN INSTALAIE

Pl:NEREA IN

ruxcrruxs I

I~TRETI"EREA POMPEI I~ EXPLOAURE

151

luc~u nu est~ posibil. nu se va mai folosi pompa deoarece ea se va distruge rapid. Soluia corect const in nlocuirea ei cu o alta adecvat condiiilor reah. I?ezan::.orsarease mai I;>0a.te r.oduce i n. situaia n care, pe parcursul p funcionrii, temperatura lichidului crete, atmgind valori la care incepe s se produc vaporizar-a lichidului. Ca mijloc de remediere se recomand intercalarea in circuitul instalaie! a unor rci toate, care s menin temperatura lichidului din rezervorul de aspiraie n limitele prevzute iniial. Pompele volurnice, pe baza principiului lor de funcionare, snt toate pompe autoamorsante i de aceea ele prezint rareori deranjamente de amorsare. In general, nainte de pornire ele trebuie umplute cu lichid, cu scopul de a micora uzura datorat frecrilor uscate i de a mbunti etanarea. In situaia in care o pomp de tip volumic nu poate fi amorsat, cauZei; prezentate ,4..oxp.pele centrifuge. rmtn._valabile, ,urmrna .S se verifice In p p.lus gra~ul de uzur al pieselor liidraulice. Dadi~terSti~e'uc~esCut datorit uzurn, etanarea nu mal este corespunztoare Iar piesele in cauz trebuie 'nlocuite. ,
17J .

.';,~,; i~

III. Pompa nu realizeaz debitul

~lw.

.:

Deranjamentele privind aceast caracteristic se constat atunci cnd debitul este nul sau insuficient.L';:: De obicei, in majoritatea cazurilor instalaiile nu s~tJ>~evzute cu apa: rate pentru msurat debitul, astfel c valoarea acestuii'se apreciai vizual, obssrvlndu-se variaia ni;:elului lichidului n rezervoruI de aspiraie sau forma ietului la captul conductei de refulare. . l,'.J ,',' Astfel, 'dacCnivelullichiduluidiii; rezervorul de aspix:ie crete n permanen, se deschide complet vana de refulare i se observ captul conductei de refulare;je94. de,lichid, tr~bUie's ~i~ .J?~1,~~~!in1iu~~aconine bule de aer, de grosime egal cu diametral interior' al conductel de refulate. Dac i ntr-o astfel de situaie nivelul lichidului continu s creasc, rezult c pompa nu poae satist~ce caracteristica instalaiei i decia fost nepotrivit aleas. Ea trebie nlocuit cu o alta adecvat sau completat n paralel de o alt pomp suplimentar. ,. ) .. ,;', In catul n care pe msura deschiderii vanei de refulare apare un ~gom.ot caracteristic de cavitaie, se va Inchide din nou vana pln la dispariia complet a zgomotului. . Dac la captul conductei de refulare debitul .este nul Sau insuficient (jetul este anemie, pulsatoriu, conine mult aer i are o grosime mult mai mic dect diametru! conductei), cauzele care pot provoca aceste deranjamente snt urmtoarele: \ .. ;,,,
o o o

. r

;.

Cauze Remedieri a. Lipsa lichidului n a. Se verific nivelul lichidului n rezervoru1 de aspirezervorul de aspi- raie i se iau msuri ca sorbul s nu rmn descoraie perit. .

b. Amorsarea pompei b, Se verific dac pompa este amorsat [varia de renu este realizat. fulare fiind nchis, manometrul trebuie s indice presiunea maxim .. Vana de refulare a c. Dup amorsarea pompei se verific vana de refulare fost uitat n po- i se deschide corespunztor necesitilvr. ziia nchis. d. Sita sorbului este d. Se verific sorbul i se desfund ochiurile sitei. nfundat cu $USpensii. e. Clapeta sorbului e. Se verific funcionarea clapetei i se nlocuiesc este blocat n piesele uzate i garnitura din cauciuc. .poziia nchis, datorit uzurilor articu1aiei sau "" ~"'i';'!) < '_;n, C"! Iipirii de garnitura de cauciuc. ., . ~ Sens de rotaie in- f. Se' verific sensul de rotaie a mainidide.antre~adr.e f. L versat: -r. ,Lse iaumsuri ca acesta s cor~spun cu cel In IV 'Cat 'de sgea;a <l~sens a pomper, g. Se gsesc pungi de g. Ssverific modUl.de execuie a traseului de aspiaer pe traseul de ra~e; ~ac acesta ~~te astfel cO,nstruit nct creeaz~ aspiraie.' - posibilitatea formrii unor pungI de aer, se va ma<;ll, fica instalaia in conformitate cu recomandrile referitoare la condiiile conductei de aspiraie. II. Turaia nominal a s. Se verific turaia pompei ~u ajutorul u~ui tc:h0metrl!' pompei nupo~te La~mpel.e antrenate pr~ ~.uplare direct, turaia fi realizat datorit este identic cu cea a malnll de antrenare, care are unor defeciuni '!alear~rel~ prevzut ~u ,o gaur coni~ n care se inmainii de antrenare traduce c~:ptul pr~el tahometrului, . . sau sistemului de La acest sistem de cuplare, scderea turaiei, dac transmisie (de nu este 'provocat de o defe~iun~ a ma!n!! de anexemplu: patinatrenare, se datoree exclusiv suprasarcmu create rea . curelei la o de pomp. Ca remediu, se recomand s ~e~anevreze tranSmisie prin cu- vana de refu.lare pn ce ~anometruI indic o pr~rea) siune apropiat de cea avizat la contractare. Prin aceasta, puterea absorbit la arborele pompei este readus n limitele pe care le poate satisface maina de antrenare. Dac nici prin aceast operaie nu se obine o reducere a sarcinii, rezult c defeciunea se datorete unor cauze mecanice (strngere prea puternic a gamiturilor presetupei, ~ipaje ~n.lagre: cuplaj descentrat etc.), care trsbuie venflcate. ~~ nlturate. La pompele antrenate pnn transmisn cu curele, se verific att turaia motorului cit i cea a pompei, pentru a se constata diferena datorat alunecrii curelelor. Valoarea turaiei msurate a

c.

o:

152

EXPLOAT.\REA I Il'TREIXERE.\ PO~PEI IN INSTALAIE

PL"l<:EREAIN FmiClUNE I Il<:TRElZiEREAPO:.fPEI tx EXPLOATARE

153

~Ci..

pompei nu trebuie s depeasc tolerana de 40 rot/min, fa. de cea avizat la contractare. Alunecarea curelelor poate fi datorat unei ntinderi insuficiente, imbcsirii cu ulei a roilor de curea, sau depirii efortului pentru care a fost dimensionat transmisia. Ea se constat relativ uor, deorece se manifest prin degajare de fum cu miros de ars, datorat nclzirii excesiva a curelelor. n vederea remedierii se iau urmtoarele msuri: - Se cur de unsoare att roile de curea ct i curelele i se presar cu praf de talc sau sacz. Dac curelele snt prea imbcsite se nlocuiesc cu altele noi. - Se ntind curelele moderat; o tindere prea puternic uzeaz lagrele n mod inutil. .... - Se evit crearea de suprasarcini. Funcionare n re- i, Funcionarea in regim intens d.e:ca,vI.ta. se.maniie gim intens de ca- fest prin zgomote caracteristice, asemntoare cu vitaie. . . cele provocate de o avalan de pietre sau de un .' . fi~r~tF.,: c!r~ular~. aceast situaie, pompa se . va opri imediat, urmmd s se procedeze la Inltu..~area .cauzel~t: car~. g.~~~~e~~,.~cionarea ntr-un f 'asHel de regim: nlime '"de aSPlaie ce depete ;. -t: ,!,p.o~ibilitat~a~e.3.?p.4;~ie a,pompe.i, femperat.ura p~ea "' . ridicat a Iichidului, creterea rezistenelor hidraulice

Ca remediu, se recomand, inainte de alte msuri, verificarea funcionrii supapei, reglarea corespunz~oar~ ~n funcie, de ~re~iunea de de~lana;e ~i asigurarea reglajului efectuat prm sigilate sau inscripionare care sa atrag atenia. IV. Pompa nu realizeaz nlimea de refulare Defeciunile privind nlim-ea ~e. f:,fulare se C Jlblat simpl~, citil~d indicatiile manometrului racordat la orificiul de refulare al pompei. .\cesta trebuie s indice o valoare apropiat d2 cea avizat la cont~actare. . . Cauzele defeciunilor care determin nerealizarea debitului, sint valabile i pentru nlimea de refulare. . Astfel dac m~nometml nit iwlc nici It}! fel de presnme, CI/tel ,,'alla de refulare este complet ncllis cauzele pot fi:
c->

J~

uzuH';:pori~n\~t~ j.~a~i ttr;J~~l~i:~cdin m~teriale normale, ; la rotoare i ~a- dar funcioneaz cu lichide care :au n suspensie (birini. particule abrazive, uzurile vOI fLmult mai rapide, in special la'rotor i inelele labirint,' ceea ce conduce la creterea cantitii de lichid ce trece din camera .de refulare ctre' aspiraJie.Prin. aceasta, debitul , total de lichid se mi~6r~.azapreciabil,Ca remediu," se recomand trilocuirea pieselor uzate cu altele din materiale adecvate, rezistente la "abraziune. _ k. Caracteristicile' li- k. Dac lichid~ vehiculat difer prin caracteristicile chidului difer fa sale, fa de cele avizate de furnizor, de exemplu: de c'eleavizate. viscozitate mai mare, 'debitul se va reduce n mod corespunztor: n aceast situaie, dac noile caracteristicinu sntsatisfctoare, singura soluie const n nlocuirea pompei cu alta, adecvat lichidului vehiculat. J
1.

f j.

~J:~

La pompele volumice cauzele defeciunilor snt n principiu aceleai, n plus ns, la anumite categorii prevzute cU supape de siguran pentru limitarea presiunii, reducerea debitului poate avea drept cauz chiar funcionarea defectuoas a supapei. Astfel dac supapa rmne blocat n poziia deschis, o mare parte a debitului este recirculat intre refulare i aspiraie, iar debitul total de lichid este mult redus. /":

Cauze Remedieri a. Lipsa lichidului ~ a. Se verific nivelul lichidului i se iau, msuri coresrezervoru1 de aspl- punztoare. . raie. b. Amorsarea pompei b, Se aplic msurile descrise,la capitolul privind ~efecnu este realizat. iunile de amorsare . c. Sita ~rbui~ieste c.Se desfund sita sorbului. complet nfundat. d. Clapeta sorb~~i d. Se verific clapeta i se debfocheaz. blocat n poZIia ", inchis. Dac ~ci~a'de refulare este comPlet tnchis, iar manomeirul indic o presiune redus, cauzele pot fi: Cauze Remedieri a. Sens de rotaie in- a. S~ y,erific sensul i se'c;oreleaz cu cel indicat de versat. . sgeata de sens a pompei. i. Turaia pompei este b. Se .msoar turaia po:opei i d:'Lc co~stat abase apreciabil mai re- ten fa de cea nominal, se tau msun_ de rem~dus fa de va- diere conform indicaiilor artate la capitolul pnloarea nominal. ' vind turaia. .. c, Pungi de aer neeli- c, Se deschid robineii sau dopurile plasate n "cocoaminate pe trase~ ~elet inst:Ua}iei. Ace~tea s~ nchid numai dup ce conductei de aspi- jetul de Iichid nu mal conine bule de aer. raie. d, Funcionare n d. Se aplic msurile indicate la capitolul care traregim de cavitaie. teaz cavitaia. e. Uzuri pronunate e. Se nlocuiesc piesele uzate. ale pieselor hidraulice.

154

EXPLOATAREA I INTRETINEREA POMPEI IN INSTALATIE Pl::-iEREA Il' Fll:-;qIU~E I IXTRETIXEREA POliPEI

tx

EXPLOATARE

155

j. Ca~acte~isticile lichidului, In special g~e~tatea specific I viscozitatsa, snt diferite fa de cele prevzute iniial.

f. Se verific caracteristicile Iichidului i se corecteaz pe ct posibil.

B. }IAIXA DE AXTREXARE n timpul exploatrii, pot surveni unele deranjament al . .. d ;~~~enare care determin o funcionare necorespunztoare : nt~e~~~t~~re= . Avnd n. vedere c antrenarea pompelor se realizeaz

~~~~t:r: s~a~~;;;~r - I. Motorul

~:ic~~~el:~~~~~: :f;~~~i~e~ !e:;~{~mentele


poate fi pornit

~e~~~a:C~~=

e. Contacte murdare sau perii uzate, la motoarele cu colector.


r"
r-

DU

i '. :.

Cazeze Remedieri a. Linia de alimentare a Se verific dac lini d al' ,. . e~te lipsit de ten- . tiv sub tensiune; \"e:lfic~~:t::eias~egISaetboeenfecIr siune . mtrul'lt"" ee o o UIe ec ric cu ajutorul unei lmpi de control. Dac. aceasta nu se aprinda se va interveni la postul de alImentare b. Con~~unile snt b. Se verific dac conexiunile~xe~'~tate corespund cu.' grei executate bobinajul motorului electric .. Dac acestea snt greite, de exem}?lu: tensiunea reelei este 3 X 380V I tensl1:nea nominal a bobinajului statoric indicat pe }?laca e~te 3~OY ~au 380/220, iar conexiunea se reallZeaz.m triunghi , atunci dup cum se tie puter~a I curen~ul cresc de trei ori, bobinajul s~ supramclzete I se poate deteriora .. pac~ .la aceeai tensiunea reelei, tensiunea bobinajului indicat pe plac este 380 sau 380/660 ia conexiunea se realizeaz n stea y .att timp' { puterea a~sorbit nu depete puterea motorul~i co.r':.spunzato~e .conexiunii n stea (care este mai luca de trei ori), funcionar~a decurge normal, nb~azt?ulrncare P > ; motorul nu pornete iar b o ma) se supranclzete." . . ' c. Legturile borne- c Se v T t lor snt slbite sau . Da en lC~ s a~ea contactelor la legarea bornelor, murdare c ace~ ea .Sll~t murdare, se cur de praf i . _ unsoare, Iar piulisls se vor strnge ferm, cu chei, r . adecvate (nu cu cletele pa-tent). ".
W

f. Scurtcircuit n tnf-

d. d~~ni~f;~~~~~:-~~~ d. ~~t~~~a~ele

torului .

rifazicre se velrif!c dac t?ate fazele . ensruns. n cazu cnd una din faze nu este alimentat, la efectuarea contactului se aude

urrile rotorului, la motoarele cu colector. g. Valoarea rezistenei g. Se verific poziia manetei reostatului de pornire, reostatuIui de por- la motoarele care snt pornite cu ajutorul acestui nire nu este adsc- dispozitiv. Maneta trebuie s se gseasc n poziia vat. corespunztoare .unei rezistene de valoaremaxim. ;.1. Caracteristicile reostatulu ales trebuie s fieadec" vate pentru motorul respectiv, deoarece la o .rezistent de valoare mare, curentul de pornire, res-, petiv cuplul, snt mult reduse, iar motorul nu mai poate porni. II. Momentul rezis- h, Pentru a obine o pornire normal, cuplul rezistent tant depete va- trebuie s fie mai mic' dect cuplul de pornire al loarea cuplului de motorului electric. Dac rezistenele mecanice sint pornire a motoruprea mari, ele pot fi provocate de urmtoarele cauze: lui electric. - Stringerea prea puternic a garniturilor pompei; se remediaz prin deurubarea piulielor de strngere cu citeva ture; - Lagre gripate, rulmeni blocai; se verific montajul iar piesele defecte se nlocuiesc (se verific prin rotirea cuplaj ului cu mna); - Arborele pompei deformat, datorit tensiunilor provocate de racordarea incorect a conductelor la flanele pompei;se verific i se corecteaz montajul instalaiei; - La pompele volumice, vana de refulare uitat n poziia inchis; se deschide vana de refulare.

"un zgomot de intensitate mt:.!:~, de forma unui blziit", care nceteaz la ntreruperea contactului. n practic, se spune c motorul electric este n "dou faze", iar deranjamentul poate fi datoratlipsei de tensiune ntr-una din fazele liniei de alimentare, sau unei ntreruperi accidentale ntr-o nfurare a statorului, In acest din urm caz, motorul electric trebuie trimis la atelierul de reparaie. La sesizarea zgomotului caracteristic de alimentare n dou faze, contactul trebuie ntrerupt imediat, deoarece, n caz contrar, bobinajul se va arde. e. La motoarele cu colector, se verific starea contactelor periilor pe inelele colectoare. Contactele murdare se cur de praf i unsoare, apoi se terg cu o crp curat, pentru a ndeprta impuritile. Periile uzate se nlocuiesc. f. Se verific starea bobinajului rotorului, la motoarele cu colector, iar dac acesta este ntrerupt, se trimite la atelierul de reparaii. 1

156

EXPLO.UAREA I !NTRETI)<lEREAPO:lII'EI 1.'11 INSTALATIE

PlJ'SEREA IN FUNCIUNE I INTRETINEREA POliPEI IN EXPLOATARE

157

II. Motorul se suprainclzete


b.

In practic, gradul de nclzire a unui motor electric se verific de obicei extrem de simplu i anume prin palpare a carcasei acestuia cu mna. Se consider c nclzirea este perfect normal dac temperatura carcasei nu dpp~ptp 50-60C. iar ~r":1<t:1 SP apreciaz prii: a'('('a c, la at inyr-ro. mina nu simte o senzaie de arsur. Totui n multe situaii motorul poate funciona la temperat uri superioare, cea. 80cC, fr a prezenta deranjamente din acest punct de vedere, astfel c aprecierea temperaturii cu mna este destul de relativ. n aceast privin, STAS 1893-78 reglementeaz limitele maxime admise pentru temperatur, n funcie de clasa de izolatie a motorului

Contacte necores- b, Se verific starea contactelor pentru a se constata unztoare intre dac lipiturile sint corect executate. In caz ~e'tinc.?bob:n~le statorului. zire puternici a lagturilor, se V0!' r~fac~ lipituri P..

Scurtcircuit ntre c, Scurtcircuitul .spirelor u~ei. bobine se _~anifes~ c. spirele unei bobine. printr-o nclz iro ?ute:n.lca. Iar ~otorul ~coated!u,~, . datorit. arderii izolaiei. DefecIUnea se reme Iaza numai Ia atelierul de reparaii. D.lC nclzirea este uniform, cuprinznd treptat bobinajul rotorului sau statoruIui, cauzele pot fi:
Cauze Remedieri

*~.condiiile exploatrii curente principalul element care'poate oferi o n

baz real pentru aprecierea nclzirii unui motor fi constituie variaia temperaturii ntr-o anumit perioad de timp. Astfel, ncepnd de Ia pornire se urmrete nclzirea motorului.: cel mai frecvent prin atingere cu mna, n interval de 1-1,5 ore. Dac regimul termic se stabiIizeaz ~ acest rstimp, funcionarea se consider normal. Dac ns temperatura manifest o tendin de cretere continu, motorul trebuie oprit, uri:iind 's~ se 'depisteze cauza defeciunii i s se remedieze. '. .' .".. ., ' ,i~edt.~c:i ~~~~:t se~clze~t.El,4e.l~ nceput fo~t~,~~.!~~ . .~~~ui!l oprit ~
'\

a. Supraincrcarea
motoruIui.

a. Se verific elementele pompei care 'pot. crea suprasarcini: strnzerea presetupel, corectitudinea monta[ului pie,selol' i a Instalaiel etc. i se corecteaz aa ~ , cum s-a artat anterior.

b.

': Este important de tiut c Un 'motci: ~~tt~i~ ~:'i~~i~~e, ~~fla't al crui rotor esteimobiIizat dintr-un motiv oarecare, absoarbe un curent de o intensitate foarte mare 'i piinurmare bobinajul, care nu este dimensionat pentru astfel de sarcini, nclzete puternic i poate fi deteriorat ntr-un timp foarte ,scurt - mai puin de un minut. De aceea se recomand ca ntr-o astfel de situaie s se ntrerup imediat contactul electric, s se depisteze cauza i s se remedieze. , nclzirea anormal a motorului electric se manifest sub form de nclzire foarte puternic, localizat n diverse poriuni, sau sub fqrm de nclzire uniform a bobinajului, dar care depete cu mult limita de temperatur admis. Supranclzirile locale pot fi datorate urmtoarelor cauze:

se

Ventilaie defic'itar ~.'Se ~~cionarea ventilatorului . motorului (numrul de pale trebuie s fie complet, Iar acestea nu 'trebuie s fie deformate). . Dac motorul e,ste amplasat ntr-un. spaiu str~mt, nchis, fr posibilitate de Circulaie a ~erulUl, s~ vor prevedea orificii n. p~retele lz;1cperu,care sa permit ,intrarea..aeruIUl dinexte?OftW(f,." I Starea"":ae 'cUr!fe'rue ia' motorului . poate.influena n mod considerabil regimul de rcire, de ac~ea.spaiile dintre aripioarele carcasei ~rebUl~s fie h~ere , i curate, pentru a permite CIrculaIa aerului de ~~k~ .. , .. Tensiune de ali- c, Se verific valoare~ tansiunii de ali?le.ntarella bor: tare d s ne Dac aceasta este redus sub limita to eran el men are re U .' admise, pentru transmiterea ace1" uiai cup1 curenU, tul absorbit va crete, faptcare poa.te conduce Ia nclzirea exagerat a nfurrilor. LIte~atura de specialitate recomand ca tensiunea de allm~ntare Ia borne s nu depeasc l~itele .tol~ranJel d.e .l.5'X fa de tensiunea nominal indicat p~ e~l_ motorului. In. practic, se accept }imlte ceva mai largi, '10%, n funcie de condiiile de exploatare. ..,.... sau murdare slbite d. Se verific contactele sistemului colector i se cur de murdrie sau unsoare. .' . Se verifi: co~ta~tele Ia legar~~ aparatulUI de pornire i se strtng piuliele respecti v e. greit e. Se verific corectitudinea consxiunilor i se remediaz aa cum s-a artat anterior.

~~rifI:l.

c.

Cauze

Remedieri verificndu-se valoarea tensiunii de alimentare; dac tensiunea corespunde cu cea nominal, dar motorul se nclzete totui peste limit, deranjajamentul este datorat unui scurtcircuit al tolelor (tole cu bavuri rmase de Ia matriare, ptrunderea unor corpuri strine etc.). Remedierea se poate face numai de ctre atelierul de ntreinere specializat.

a. Scurtcircuit in pa- a. Se pornete motorul i se las s funcioneze n gol,


chetul de tole. )

'; d. Contacte

e. Conexiuni executate.

158

EXPLOAT.\REA I IXTP.ETIXEREA pmlPEI tx IXSTALAIE

PUXEREA tx Fl'KCIl'SE

I INTREINEREA POMPEI IN EXPLOATARE

159

j. Dereglri de ordin j. Se verific t~mperatura lagrelor prin atingerea mecanic (lagre poriunilor din dreptul ruImenilor cu mna' neunse, curea de dac se simt Cr.~7''':, 1 ",_, ,,"" transmisie prea de lagr i se ~o-~plet~az~ ~~~-~~' W~~u~~;~:~~~~~~:~e slbit sau prea La agr~~atele car.e. ~nt antrenate prin curele de' ntins. vibratia mo- t , ransn:15Ie, se venf!ca dac intinderea acestora -ste torului), :o~e~ta. In cazul In care cureaua nu este ntins ~uficIent,. ea. v~ aluneca pe roile de transmisie si va provoca nclzirsa excesiv a acestora, precum' i a UI mo.t<?X:U.de a!ltre~are. O intindere prea puternic sohcI~a in ~od inutil lagrele, provocnd de asemenea supratnclairea lor.. Dac agregatul funcioneaz mtr-;m regim de vibraii sesizabil cu ochiul liber, pe .lmg ce~elalte mconveniente legate de aceasta mal apare I~enomenul de supranclzire. Pentru remediere se recomand' - Verificarea cent:"ajuluiansambl~ui' - '; erificarsa r~gidizrii acestuia pe iundaie; , - ,} erificarea pieselor c.e se rotesc i luarea de msuri ca acest~a s nu pre~mte mase excentrice n m~carea de rotat!e (palete lips Ia ventilator, uruburi lips la cupla] etc.). II'~, Mc>-t~l,!l]n.uezv~It(puti~a ,n~cesar . d
'_' ',_ , _, -o : ,_',,'. ;,

Cauze

Remeiieri

a. Tensiunea de

ali- a. Se msoar tensiunea la borne i se iau msuri ca ment~re. este redus aceasta s se ncadreze n limitele t 1 lof sub limita admis. admise. o eran e ,

b. La ~otoarele cu b, Se verific dac toate cele trei faze ale nfu ., co.nexIu!lea ~ n triunghi ale. bobinajului snt alimentate. In c~~~; triunghi, una din n care una dI~ faze este ntrerupt, se spune c faze. este Intre- motorul funcIoneaz n "triunghi deschis". Astfel rup~ cuplul pe care~l realizeaz va avea o valoare mai redus ~ din cuplul nominal). c. Scurt circuit n c. Dac ampez:m~trul .fu~cioneaz cu pulsaii, aceasta bobinajul rotorului poate constitui un I!ldIC.lU m bobinajul rotorului c la motoarele cu co- s-a p;odus un sc~rtCIrC':1It. e verific deci bobinajul S lector. cu a]utoru~ unei I~PI de control. Remedierea se face numai Ia atelierul de reparaii. ~.2.3. Intretinerea Prin noiunea de ntreinere se nelehge n general totalitatea operaiilor de verifi~are, re"l~re, ungere, curire, ce se efectueaz ~u sco~ul. de ~ menIn~. Ia un .nIvel .satIsfactor calitatea funcional a mainii s~u utilajului. Operaiile de Intreinora care se aplic n domeniul pompelor snt asemntare pentru majoritatea tipurilor constructive cunoscute astzi,

de aceea personalul de exploatare trebuie s posede calificarea necesar pentr? a l~ nelege ~i a le efectua cu. toat contiincio~~tatea, I?-scopul obineriI unei exploatri cu rezultate maxime. Pentru a facilita nsuirea de ctre ace,st personal a unor cunotine temeinice, privind operaiile de ntreinere specifice pompelor, acestea snt prezentate n continuare in funcie de elementele constructive principale care alctuiesc pompa. 3.2.3.1. Ungerea. Dup cum s-a artat la nceputul lucrrii, organele de lucru ale pompei pot efectua micri de rotaie sau translaie. Indiferent de natura micrii, prile metalice aflate reciproc in micare relativ nu trebuie s vin in contact direct, deoarece atunci are loc o frecare uscat care provoac uzuri exagerate ntr-un timp foarte scurt. Pentru a se evita aceast situaie, ntre suprafeele de lucru se introduce un lichid de ungere care creeaz o pelicul ce mpiedec contactul suprafeelO,r, iar frecarea devine hi"d, I rodinamic, Prin urmare locurile de ungere ale pompei snt determinate de aceast necesitate, ' iar organul principal care necesit operaii de Intreinere, din acest punct de vedere, fi reprezint, la pompele cu micare de rotaie, lagru1. La pompele cu micare de translaie, ungerea se aplic pe suprafeele '1fegli'idare ale micrii. ( In principiu,lagru1 unei pompe cu micare de rotaie este alctuit dintr-un , corp suport n care snt prevzute locaurile pentru ruImeni - Ia lagrele ( de rost~lire - , sau pentrubucele lagrelor - la cele de alunecare. Aceste llagresusin arborele pompei i piesele ce se rotesc mpreun cu, acesta. In tehnica actual, marea majoritate a construciilor de pompe utilizeaz lagre cu ruImeni, deoarece ac~~tia Csinto/:eme?t~ de maini ~tandar~~te, care se pot procura uor.vnecesitnd m ad~lal timp o mtrelDere minim . Dezavantajul folosirii lor const ntr-o funcionare mai puin silenioas. In continuare se prezint citeva dintre cele mai rspndite soluii constructive de lagre, precum i metodele curente de ungere utilizate astzi pe plan mondial. ' In fig. 3.31 este prezentat o seciune longitudinal printr-o pomp centrifug avnd arborele sprijinit pe doi rulmeni radiali cu bile, intreg ansamblul fiind susinut de un corp lagr. , Efortul axial este preluat de ctre rulmentul 7 din partea dinspre pomp. care se sprijin cu inelul exterior n umrul capacului de lagr 2, iar cu ineul interior n umrul arborelui J. Intre faa frontal a inelului exterior al rulmentului din partea dreapt 4 i umrul capacului de lagr 5, se prevede un joc de 0,2-0,3 mm, ,careClre scopul de a prelua deplasrile rulmentului datorate dilatrii arborelui n timpul funcionrii. Ungerea rulmenilor poate fi realizat fie cu unsoare consistent, fie cu ulei. In acest scop, corpul lagr 6 este prevzut cu un orificiu de nivel 7, in care se gsete inurubat un dop transparent ce permite cu uurin s se verifice nivelul de ulei din baie. Completarea cu ulei se face prin orlficiul prevzut la partea superioar, protejat impotriva ptrunderii impuritilor de ctre dopul 8, iar golirea uleiului se realizeaz prin deurubarea dopului 9. La anumite variante constructive, lagrul este dotat cu un ung tor de nivel constant, care are rolul de a menine constant n permanen nivelul uleiului. O intre inere satisfctoare din punct de vedere al ungerii se poate obine prin alegerea adecvat a lubrifiantului, care trebuie s in seama de urmtorii

~,-p

160

EXFLOAnREA

I IXTREIXEREA

PO}IPEI

IS' ISST.\L\IE

PUXEREA

1:>1I'UXC!UNE

I b1TREI:>1ERE.\

pmlPEI

IN EXPLOATARE

161

'.,

'1

<')

, ~"

'

'0;.

rr~
I

~"1~'
~ 1~-'-t01

~-rA,",e~~

l.j

factori: dimensiunile rulment ului, turaia, sarcina, temperatura, modul de etanare, rentabilitatea etc. Este important ca lubrifiantul s pr~:'intf' (\ roz.istcn de frecare ct ruai redus, pentru a se evita creterea exagerat a temperaturii, care dup cum se stie i modific substantial viscozitatea si calittil . de un~ere.Tot n sconul evitanl unor mclziri, doz:lrea cantitii d~ Iubrifiant trebuie s in cont' drcapacitatea de nrnagazinaro a camerelor de ungere. Temperatura de regim a lag-rului, la care ~~ ajunge dup o anurnit.i perioad de funcionare, trebuie s fie intotdeauna sub limita maxim a temperaturii admise pentru un anumit tip de lubrifiant. Pentru alegerea raional a lubrifianilor utilizai la pompele prevzute cu lagre cu rulmeni, se fac urmtoarele recomandri: - Ungerea cu unsoare consistent este indicat a se aplica n cazul rulmenilor care trebuie s suporte sarcini mari la turaii relativ reduse : . - Ungerea cu ulei se aplic l rulmloii ce suport sarcini mijlocii i reduse, la turaii mari i foarte mari. .. -. - ' Ungerea cu unsoare consistent prezint avantajul unei construcii mai simple, deoarece soluiile de etanare au O complexitate redus, In comparaie cu cele utilizate la ungerea cu ulei. ' Pentru lagrele de pompe, intervalul de ungere cu unsoare consistent este de regul mai mare decit perioada de funcionare ntre dou revizii sau reparaii curente, astfel C: -in.acest-timp riu este necesar completarea unsorii din lagr. Din acest motiv multe construcii de lagre nici nu au prevzute dispozitive de 'allmeritare, cum fi gresoarele, Intervalul de ungere sereduce mult ns, dac temperatura de regim a. lagrului are o valoare ridicat. Aceasta conduce la mbtrnirea prematur a unsorii i la pierderea calitilor de ungere. In aceast situaie, completarea se face la intervale mai scurte i numai cu unsoare de aceeai calitate, care se introduce n rulment astfel nct s o nlocuiasc pe cea veche. La pompele care nu au dispozitive de ungere, se demonteaz capacele de lagr i se introduce unsoarea, care se preseaz cu degetul sau cu o lopic, direct n locaurile dintre hilele rulmentului. Completarea se va face, moderat, astfel nct cantitatea total do unsoare. ce se afl in carcasa de ungere s nu depeasc 2/3 din volumul camerei acesteia. Practic, unsoarea trebuie s acopere prile frontale ale rulmontului, iar capacul lagrului se umple pn la jumtate din volumul su. . n situaiile cnd rulmenii se demonteaz cu ocazia efecturii reparaiilor, este recomandabil ca acetia s fi splai n petrol sau soluie de tricloretilen, pentru a se ndeprta unsoarea veche, s fie teri cu o crp moale i umplui cu unsoare proaspt. De regul, temperatura unui lagr cu rulmeni nu trebuie s depeasc cu mai mult de 50C temperatura mediului ambiant. Aprecierea se face prin palparea corpului de lagr cu mna, n dreptul rulmentului unde nu trebuie s se simt o senzaie de arsur . .. Ungerea cu ulei se aplic la lagrele pompelor care funcioneaz la turaii foarte ridicate i prin urmare au un regim de temperatur ma i nalt.

ar

11 -

Alegerea

pompelor

c. 267

162

EXPLOATAUA I fNTRElNEREA POMPEI fN INSTALATIE

n::\1cREA IN FI:l\CnI:XE

I IXTRETIl\ERI!A POMPEI Ix EXPLO,HARE

163

Ai.ci,pe lng unger~, ~lei~l mai ar~ Ti rolul de ~ n.ei lagr.ele respect.ive, prelund cldura degajata I transmind-o mediului nconjurtor pnn toat masa corpului lagr. De aceea, este recomandabil s se folosesc ungerea cu ulei n special la pompele care un regim de funcionare continuu. Uleiul de ungere trebuie s satisfac urmtoarele condiii: - s nu produc spum n timpul funcionrii; - s~ nu ~ie corosiv, s n.u aib tendine de oxidare i s nu formeze depuneri; - \"~scozltatea sa trebuie s corespund ternperaturii de funcionare a lagrului.

Nivelul uleiului din baie nu trebuie s depeasc mijlocul bilei sau rolei din. partea cea mai de jos a rulmentului, deoarece o cantitate prea mare de ulei conduce la creterea temperat urii lagrului, datorit frecrilor, precum i la scurgeri de ulei ~are apar in zonele de ieire ale arborelui din corpul lagr. .P~ntru a se .evlta ~ventua!el.e erori n aceast privin, precum i n scopul sporr.;ll gradul~I ..de s~gu~a~a In exploatare, lagrele' pompelor ce funcieneaza in c~>ndlll ~aI. dificile (pompe pen.tIl! procese ,tehnologice, pompe p~nt~ yehiculare.a lichidelor cu t~mperaturt ridicate) smt prevzute cu un ~ISPO~Itly de~umit ,,!IDgtor de ruvel con~tant't, al crui rol este, aa dup 'cu~ In~IC~ I d;numtrea, acela de a menine in permanen constant nivelul ulsiulul din bale. .. . ,: In. fig. 3.32 este prezentat un astfel de dlspozitiv.. , . '. l!ng~toru~ de nivel cCl~tall estealctuitdintr-unrezervor 7, confecion~t di.n lIla;erlal transparent, o eav 2, tiat inclinat la un unghi de aproxunativ .60., r~cord.~ 3,~e se. Iaurubeaz in locaul pre,:zut n corpul lagrulul 4, articulaia 5 igarnitura de etanarej.v-Funcionarea are lOC astfel: inainte de punerea in funciune se umple cu ulei baia lagrului, ung-

urmreste nivelul uleiului. Dac acesta scade mai mult de 2/3 din volumul rezeno~ului. se repet operaia pn ce nivelul rmne constant. Din figur se observ c marginea superioar a tieturii evii se gSete la acelasi niv-I cu mijlocul bilci rulmr-ntului. In cazul cnJ nivelul uleiului din lagr, scade d~orit~. pier~er!lor prin- nsetaneiti, uleiul eli~ere~z pa.rt~a .'11T1p,'n;>r 'al"tllrIi a tr-vu I 1"1"'1111" ('1 ,antltat, .1,. ,_,.1' -:t p:tfrunda Il! corpul rezpnonIllli. cer-a ce ar- ca rf(ct ~curgprl'a urui cant it i de Iubririant n bai- . .\ceas(~l scurg-I'n) dureaz !Jn:l n m..m-nt ul in ar t":l':a ('stI' elin nou acopE'rit cu ulei. restabilindu-se situaia de echilibru. Completarea uleiului sau nlocuirea lui depinde de condiiile de funcionare a pompei. Astfel dac lagrul funcioneaz cu sarcini mari. care au ca efect crptPrea temperaturii lag:lrului. completarea sau schimbarea se vor face mai frecvent. Din acest punct de vedere. n cazul lagrelor de pcrnpe se admite ca temperatura de funcionare s ating limita de 50C peste temperatura mediului ambiant, dar .cu condiia ca suma acestora s .nudepeasc 80C. De asemenea pentru lagrele de pcmpe unse euuleiosereomand ca nlocuirea eompleta cantitii de ulei din baie s se fac la maximum un an calendaristic.'- _ n fig. 3.33 este prezentat o seciune printr-o pomp care arc arborele sprijinit pe lagre de .~unecare. ;. ,i', -".

Fig. 3.33. Pomp centrifug cu arborele sprijinit pe lagre de alunecare i rulment <lepreluare a efortului axial, Fig. 3.3:!. Ungtor
.

de' nivel constant.

'torul fii.n~ .n pO,:iie nchis .. pn ce uleiul ptrunde n rezervor i devine astfel vizibil : se Intrerupe alirnentarea, se basculeaz rezervorul i se toarn ulei prin eava oblic; se aaz din nou rezervorul n poziie vertical i se

Lagrele de alunecare 1 preiau efortul radial. Ungerea acestor lagre se realizeaz numau cu ulei, cu ajutorul inelelor d ~ ungere 2 care vehiculeaz uleiul din baie. Efortul axial, n cazul prezentat, este preluat de rulmentul 3, montat special pentru acest scop.

164

EXPLOAT.\RE.\

I INTRETINERr::.\

1'01IPI\1

IN INSTALATIE

~' I
" .,'t

'f"

La alte construcii, se utilizeaz pentru preluarea acestui efort un lagr axial de alunecare, astfel cum este prezentat n fig. 3.34. O alt important categorie de lagre o constituie cea a pompelor de construcie vertical, utilizate la puuri de diverse adncimi. Aici lagrul are rolul de a prelua pa de o parte efortul axial rezultat din suma efortului hidraulic i a maselor pieselor aflate n micare de rotaie, iar pe de alta de a ghida arborii de transmisie. Avind n vedere c aco-sul Ia acesta p0mpe ~ste dificil, d-oar=c.. eL) sint montate in puuri adinci i inguste, soluiile de ungere w'/Juifl astfel adoptate nct s prezinte o mare siguran n exploatate. La majoritatea construciilor de astfel de pompe, efortul axial este preluat de un lagr cu rulmeni, care poate fi inclus n construcia motorului electric de antrenare, sau alctuiete o construcie separat denumit "crapodin". Lagrele verticale intermediare snt lagre cu rulmeni sau lagre de alunecare i au rolul d,) a ghida arborii de transmisie. n fig. 3.35 este prezentat o pomp vertical pentru ap i m majore, montat in pu uscat. Soluia de montaj din fig. 3.35 se utilizeaz pentru pompele prevzute cu lagre intermediare cu rulmeni, deoarece. ofer ..A1n -acces "uor peatru ungerea acestorachiatln timpul funcionrii. In acest scop, corpurile lagrelor snt prevzute cu orificii astupate cu dopuri; acestea se deurubeaz i n locul lor se monteaz gresoare adecvate, ungerea realizndu-se cu ajutorul unei pompe de ungere manual (tecalemit). .: In fig. 3.36 este prezentat o pomp vertical pentru apa menajere, imersat n lichid. Aceast schem se utilizeaz n situaiile n care spaiul este limitat, nepermind construcia n parelel a unei camere uscate. Soly,ia este mai economic din punct de vedere al investiiei, dar mai dezavantajoas din punct c'.! vedere al exploatrii. Pompele verticale pentru apa menajere, irnersate snt prevzute cu lagre de alunecare intermediare, ungerea acestora realizindu-se cu ansoare consistent trimis sub presiune de ctre o pomp de ungere antrenat de la arborele principal al pompsi prin intermediul unei curele de transmisie sali al unui angrenaj melcat. ..- . . In fig. 3.37 este. prezentat o astfel de pomp de ungere; -care este de tip volumle, cu pistonae axiale. Funcionarea pompei de ungere are loc astfel: n rezervorul 1 S3 introduce unsoare consistent care este presat de paleta 2 prin gurile prevzute n corpul pornpei 3. Cuplul do rotaie este realizat de anrenajul melcat 4, iar micarea este astfel sincronizat nct canalele prevzute n distribuitorii 5, acionai de axul dinat 6, se gsesc n dreptul orificiilor din corpul distribuitor 7 n momentul n care paleta profilat 8 preseaz unsoarea n acestea. n aceast faz pistonaul 9, comandat de cama profiIat 10, execut cursa de aspiraie, iar unsoarea ptrunde n cilindrul 11. La sfritul cursei de aspiraie distribuitorul se rotete cu 1800 - astfel cum se vede la cilindrul opus - iar 1:1 cursa de ntoarcere a pistonaului unsoarea este trimis prin canalele 72 ctre racordurile 13, iar de aici, prin conducte separate, Ia punctele de ungere ale lagrelor intermediare. Reglarea 'cantitii de unsoare necesar fiecrui punct de ungere se realizeaz cu ajutorul uruburilor de reglaj 14, care permit modificarea cursei pistonaolor ntre valoarea maxim i zero, n dependen

--

l'e~EREA

I~

FUNCIUNE

I INTREISEREA

POMPE!

IN EXPLOATARE

16S

166

EXPLOATAREA I Il'(TRETINERE.\ I'O.\IPEI IN INSTALATIE

rt:;-';EREA I~ FUNClU~E I I~TRETINERE:\ POl/PEI IN EXPLOATARE

167

a
Fig. 3.3'. Pomp vertical montat in incint uscat:
schema amplaslrii fn jostaJalie; II seciune prin pomp.

direct de profilul carnei de acionars. Astfel, pentru a obine o curs de valoare nul, se deurubeaz urubul pn ce, Ia o rotaie complet a camei, aceasta nu-I mai atinge. n. aceast situaie, pistonaul rmne imobilizat n poziia superioar, datorit adeziunii unsorii, iar cursa de aspiraie este anulat. Pompp.le de ungere de acest tip snt prevzute cu un numr de
Fig. 3.36. Pomp '/ertical! montat in incinta' urncd :
(1-

schema

amplasrf

in

lnstalclc

: b-

seciune

prin pomp,

168

EXPLOATAREA I INTREINEREA PO~IPEI IN INSTALAIE

il
'

.
1

..
;;

'......f[ ..'
'.

'}r

t ~f'1
. ':.' ~.c .

; t."~.t 'l.l
,

{~;;

>~.
h

~~

-4-16 racorduri de ungere. Dac numrul punctelor de ungere este inferior fa de posibilitile pompei, racordurile suplimentare se astup cu dopuri. iar pistonaele respective se regleaz pentru cursa nul. Unsoarea care se utilizeaz trebuie s fie suficient de fluid, deoarece, n caz contrar, aspiraia se realizeaz dificil. In cazul unei unsori df'osphit d" viscoas. aCi~I.;t;l poate ii tluidrzat prin amestec cu ulei. P~ntru evitnroa oricror neplceri. se recomand s Se utilizeze numai unsoare de calitatea celei prescrise de fabrica constructoare. Inainte de prima punere in funciune, pompa .6 de ungere trebuie amorsat, iar conductele de legtur umplute cu unsoare. Aceste operaii se execut iniial de ctre uzina furnizoare, dar cu ocazia reparaiilor ce se efectueaz la pompe, ele trebuie repetate de ctre personalul de exploatare. In vederea arnorsrii, unsoarea se preseaz manual prin orificiile de la partea inferioar a rezervorului, rotindu-se n acelai timp axul central, pn ce pompa 'ncepe s refuleze: Pentru a se evita dezamorsa rea pompei in funcionare, cantitatea dp unsoare din rezervor nu tre~1\ s .scad mai mult de 3/4 din capacitatea 'acestuia. lInsoarea care 'Se folosete trebui!' s fie de .bun calitate, s fie lipsit de impuriti sau particuleL;abrazive. --1fz:z:?:ZF''F'rrIJI''lI Pompele cu transmisli Verticale. n special Pomp cr.;ru~gcre cele imersate n ape menajere. au o fiabilitate pentru unsoare consistent. redus tocmai datorit uzurii lagrelor de ghidare, care sint pretenioase din punct de ved-re al asigurrii unei ungeri corecte i al meninerii etaneitii, -Din acest motiv, n . ultima vreme ele au nceput s fie nlocuite cu o categorie de pompe de .eonstruciexmonobloc", care nltur sistemul de transmisie alctuit din rronsoane de diverse lungimi. n fig. 3.38 este prezentat o pomp de acest tip. Dup cum se poate observa din figur, rotorul pompoi este montat direct pe arborele rnotorului, iar corpul pompei este fixat de asemenea direct pe -carcasa motorului, Ansamblul pomp-motor este imersat in lichid, care asi.gur totodat i rcirea motorului. lnstalaia este prevzut cu un sistem de ghidare care permite scoaterea pompei la suprafa, pentru lucrri de ntreinere i desfundare, fr a fi nece~ar.demontarea instalaiei. Pompa se racor.deaz la conducta de refulare prm simpl basculare. n fig. 3.39 este prezentat schema acestei instalaii . In construcia de pompe verticale se utilizeaz n mod frecvent lagre -de alunecare avnd cuzinei din cauciuc. a cror ungere se realizeaz chiar cu lichidul vehiculat, care ns trebuie s fie neutru fa de rnaterialul lagrului. .Acest gen de construcie se aplic de obicei pentru lagrele intermediare de .ghidar', care preiau sarcini moderate.

~.miIJ~1~m~r3

Fig.

:3 ..38. Pomp

monobloc,

pent r u ape

menajere.

170

EXPLOAHREA I tNTRETJ:-;ERE.\ PO~PEI tN INSTAL.qJ~: Pl'liEREA tN FUNCTIUKE ! tKTRETINEREA POMPE! IN EX PLOATARE

171

Fig.

3 ..39. Schema instala"iei pentru

pompa

"1

imersatlL.

Fig. '3.40.Po.nplL verrical cu transmisie ., ghidaU pe lagre din cauciuc.

In fig. 3.40 este prezentat o pomp vertical de adncime avind lagrele intermediare din cauciuc,unse cu ap. ' La pornire, ~oloana':'de refulare a pompei trebuie umplut cu ap n scopul de a se evita frecarea uscat n lagre. Dac aceast cerint nu este ndeplinit, cuzinatnl din cauciuc se mclzete puternic i materialuse degradeaz. In perioada de staionare, coloana de ap este meninut n conduct de so~bl!.l~u. clapet, montat p.e conducta de aspiraie a pompei; n timpul funcionrli, ungerea se face chiar cu apa refulat de pomp. Apa trebuie s fie curat, lipsit de impuriti mecanica (nisip, pietri), care ar putea provoca uzura ril:I!lda arborilo~ .de trafismi~ie. t~ c~Ul n care apa conine un procen~ n;al msemI?-atde nisip sau alte tmpunt], pompele se echipeaz cu cuzin~~dl~ bronz, Ia~ ?ngerea se face cu ulei i n aceast soluie arborii de transrmsre smt montai in coloane de protecie, etanate fa de lichidul vehiculat. Etanarea se realizeaz cu inele de etanare - siemering.

n fig. 3.41 este prezentat construcia acestei pomnp Pompele volumics cu micare dp rotaie au n principiu aceleai tipuri coustructivde lagare - cu rulmenp sau d- alun-cara, ca i pompele centrifuge. n afar de aceasta, ungerea organelor de lucru - pistoane, palete. rotoare - se face chiar cu lichidul Vt'hiculat, de aceea materialul din care se confecioneaz piesele n contact cu lichidul se alege astfel nct s nu intrs n reacii chimice cu acesta. 3.2.3.2. Etanarea, Vehicularea liIchidelor cu ajutornl tpompelor presu.tpuns adoptarea unor soluii constructive care permit s se obin un anumit grad de separaie intre fluidul pompat i mediul exterior. Din acest punct de vedere, etanarea pompelorreprezint unul din cele mai importante 'criterii de care depinde buna funcionare' li. acestora. ; . Deoarece organele de lucru ale pompelor, care snt in contact cu lichidul. preiau micarea de antrenare de la surse exterioare, prin intermediul unor transmisii mecanice - arbori sau tije - etanarea poriunii n care acestea ptrund n corpul pqmpei se realizeaz CUajutorul unor elemente care compun ansamblul a ceea ce n limbaj uzual poart denumirea de "presetup". La pompe se utilizeaz n principal dou moduri de etanare i anume: - etanare moale, la care presstupa este prevzut cu garnituri moi, sub form de inele, confecionate din materiale corespunztoare condiiilor impuse de natura lichid Ului vehiculat. - etanare mecanic, la care presetupa este alctuit din elemente mecanice inele, arcuri, burdufuri - , diferit ca principiu de funcionare fa de prima.

Fig. J.i t. Pomp 'rertical cu transmisie


n lagre unse cu ulei.

ghidat

172

Pl:Z'EREA IN. FI1NCIUNE I INTRETINEREA:PO)(PE( EXPLOATAREA I INTRETIXEREA POMPEI IN INSTALATIE

IN IlXPLOATARE

173

. In afar de ~cest;a exist, i,unl"!~l?O~Pf' de construcie special, la care el<l.n:rea se reallz~aza numai pnn Iabirini, sau la care motorul de antrenare este lI~corpora,~chiar n corpul pompei Ji lichidul circul i prin interiorul acestuia, ele fiihd cunoscute sub denumirea de "pompe ermetica". , Etanare~ ~oale. Etanarea moale este o etanare Clasic i ea se utiIjIZ;!lzde obicei la pornp-Is la care nu se impun condiii de etaneitate absoUlU.

desparte n d:e~tul inelului l!lte.rnou n d?u s~nsu~i opuse, astfel c. ? pa!t~ reintr n pompa, Iar alta scapa catre ext~r':.O!: (sag:el~edesenate cu. ht;le plin n figur). Aici, pe lng rolul de ungere I racire, lichidul este folosit Ipentru
S?

1
'...,c f.
~i~

",'

Pr~ncipiul, de func ionar este urmtorul. un inel din garnitur moale, din azbost grafitat, cinep, bumbac sau alte materiale adecvate e~te deformat n .locaul presetupei da,to:it comprlmrli exercitate de o bucit I, astfel preseaz~ suprafaa arborelui, Imp~edecnd scurgerea lichidului spre ~xt.eno:, In reaht~te fora de presare trebuie aleas astfel nct cldura degajat prin fre.care sa nu pr?voa~~ degra~~rea gamituriii a suprafeei arborelui. Pentru a evita ~stfel de sltu,au, se utilizeaz diverse soluii constructive care a? ca scop sahsfa~e,~e~ cerinelor de, ~mgere i rcire a presetupei, precum I a celorlalte condiii J,lIlp'us~;de, sp'ec,hcul exploatrii. 1"'. 1. '. , In scopul cun?ateru principiilor de funcionare a etanrilor utilizate la pompe: in con~muare snt prezentate cteva din cele. mai uzuale soluii c;pnstnu;tl\T~._!'.l; ',' ,..j'!~;', "" ,~;, ,,' , . In ~g. 3.42 este art~t schem~ unei etanri cu garnituri ~oi, care se u,~II,Izeaza po.rn. l.a p.ele de Joa. presiune ce \ehiculeaz.,..i.. b-ide fr. impuris . ~. c tr mecflmce.. ,': ,; '.' ':/ ''t;.?.,;;~pt, 11' . Dup cum s~ ob?erv~ din figur. rotorul p~inpei nu"ai:e g~~ri de echih!=>ra.re efortului ~XI~, pompa fiind de joas presiune, astfel c in spaiul a dinaintea pr~set!lpeI, Iichidul care a sc~pat prin labirint se gsete Ia o presiune a crei v~oa~eeste :c.u ceva ~aI redu? dect presiunea din carcasa de. refula~e a pompel, dato~Ita e~ect~~1 de Iaminars, i a~e tendina de a curge prm s~alul dln~r~.arbore Igarnituri, m exteriorul pompoi. Pentru funcionarea corecta a etan,:ru~ este !1ece~r ca strngerea piulielor presetupei s se fac moderat, aS:fell/lClt s permit o.u.oar,scurgere de lichid, sub form de pictun, care snt cqlectata la partea Infe!lO~r a lagrului p?]ll~ei .i evac~ate la reeau<l;d~ canallz.a~e. n acest fel, lichidul care scap coritribuis la rcirea p~es~tupel.I 1<1; luJ:>rlf~ereauprafeelor de frecare, micornd uzura acestora. s Lichidul trebuie s fie curat, fr impuriti - nisip, particule dure etc., pentru,a .nu uz~ prematur arborele i garniturile. Acest lichid trebuie s fie lipsit de nocivitate pentru a nu duna mediului nconjurtor. Pentru pompele de presiune medie sau nalt se utilizeaz soluia de etanare prezentatIn fig. 3.43. . . Seh.em,apre~entat~ se. u,tiIi7.eazde asemenea la pompele ce vehiculeaz lichide lipsite de rmpuritti. Spre deosebire de solutia anterioar. aici rotorul 1 ese prevzut. cu ~rLUri de. echilibrare a impingerii axiale, iar lichidul circul 2 pnn canalele I?terIO~re ~, ~In~ l~ inelul 4. denumit}n limbaj uzUal "bternou", c~re .~es~are In doua pri distincta setul de garnituri 5. In acest'fel n spaiul dinaintea presetupei se stabilete un regim de presiune care poate' da natere Ia urmtoarele dou situaii:, --- . .... -: Presiunea ab~<:lut din acest spaiu are o valoare mai redus dect presiunea atrnosferic - c~zul pompelor care aspir de la nivele inferioare, sau rezervoare aflate sub Vid. In aceast situaie, curentul de lichid de splare
confecionat

;.

- ..

.,

Fig. J.42. Etanare cu garnituri, moi din azbest grafitat.

Fig. 3.43. Etanare cu garnituri moi ~i circuit intern de splare.

etansarea pompei mpotriva ptrunderii aerului din afar, mpiedicnd astfel dszamorsarea acesteia. Din acest motiv, lichidul mai poart i numele de .Jichid de etanare". . - Presi~nea absolut din spaiul respectiv are o valoare mai mare dect presiunea atmosferic - cazul pompelor montate sub nivelul lichidului din rezervorul de aspiraie, sau care aspir din vase aflate sub presiune, Atunci curentul de lichid de splare va avea un singur sens (sgeile desenate cu linie ntrerupt n figur). Bineneles, n ambele cazuri, strngerea presetupei se va face moderat pentru a permite scurgerea lichiduluisub form de picturi. ", , " , . Pompele care vehiculeaz lichide 'Cu suspensii sau impuriti, care pot ptrunde n spaiul dintre arbore i garnituri, folosesc scheme de etanare de felul celei prezentate n fig. 3.44. Aceste tipuri de pompe au arborele protejat cu o buc denumit "buc de protecie" sau "bug de uzur", confecionat din m<l;teri~e. rezisten~e la uzur. Lichidul de splare este adus de la o. surs exterioar I el trebuie s. fie lipsit de impuriti. Presiunea acestuia se alege astfel nct s depeasc cu cel puin 1 bar presiunea maxim pe care o poate realiza pompa. Din figur se observ c inelul laternou este plasat naintea gar,nit~nlo~ de etanare. Aceast poziie a fost aleas astfel deoarece aurentul lichid ului

174

EXPLOA'fAREA I 1NTRElXEREA POMPEI 11'1INSTALAIE Pl"NEREA IN FUNCTIUNE I 1NTREII'EREA P01IPEI IN EXPLOATARE

175

de splare, care are o presiune mai mare deC.tcea a Iicbidului pompat, se divid n d?u~ :en:,un opuse, din care o parte mPI~dIC~ patrunderea impuritilor i pro~eJ('aza ~'tana:ea, iar cealalt se scurge In exteno.r, a~lg?rnd ungerea i rcirea pre~etupel. LIchIdul de splar0 ;,n ::!""'C leCa III pomp cu lichidul vehiculat r]/. acee~.el trebuia s~ ~ie neutru pentru ~ nu _ rmodifica propnetatIle acestuia. r-miji!2~[2~F~' La pompele care. vehiculeaz lichid'. i cu tem~era.tu.ri ridicate, peste I05'C, est~ nec~sara .I"<lclreapresetupei. Aceasta se obIne. pnntr-? construcie prevzut CIl :a~era de rcirs, aa cum este prezentat In fig. 3.45. -

. '. Etanril cu garnituri necesit anl!mlte operaii de ntreinere care trebuie efectuate cu. copffinciozitate Je FIg, J,~i. Etanare cu garnituri moi i personalul dedeservire; deoarece negliCIrCUJtde splare exterior. jarea celor mai mici amnunte poat pompei. n mod obinuit it a':'leaca efect .t~ncion<irea defectuoas : Ii hi -(, garru un e mal utilIzate la ,.;ppm 1 t /c Ide ~drmale ~int cOnfecionat,? din azbest grafitat, impl.rtit di~ ~at~~l~ ire, av.n o secIUne transversal p.!.l'ati care, din punct de vedere dimen=
A-A

'moi

sional, trebuie s se potriveasc perfect cu golul locaului din corpul presetupei. Fabricile productoare livreaz garniturile sub form de inele gata confc'ionate la diverse dimensiuni, sau sub form de nur continuu, infurat n colaci. Garniturile se monteaz in locaul presetupei numai sub form d" iud.:, iar operaia trebuie efectuat astfel: mai nti se introduce inelul de fund, dac presetupa este prevzut cu un astfel de inel, apoi se introduc g1rnit,,~!L: m JL inclul latornou, car" trebuie sl fie aezat il! dreptul orificiului Iichidului de etanare, precum i restul garniturilor. Fiecare inel de garnitur se introduce separat i se impinge n loca pn ce opune rezisten, lmpingersa se realizeaz cu ajutorul capacului presctupei sau utilizind un rnpingtor ca cel din fig. 3.46. Inelele se vor aeza cu tieturile decalate la 90_120, n funcie de numrul garniturilor. Dac garniturile nu pot fi procura te sub form de inele. situaie care ar trebui evitat ori de cite ori este posibil, atunci acestea se vor confeciona din nur, cu ajutorul unor dispozitive care trebuie s le asigure dimensiunile i forma corect . Secionarea inelelor se poate face intr-un plan' vertical, perpendicular pe axa garniturii sau inclinat la 45 fa de aceasta. Prima soluie se utilizeaz de obicei in cazul gamiturilor mo], fr inserii metalice, care sint Plai ~or deformabile,' destinate etanrli pompelor cu presiuni reduse. Tietura oblic se folosete la garniturile moi cu inserii metalice, destinate pompelor ce f!1ncioneaz in condiiidepresil1n~ .i.,temperatur, ridicat .. ,,' :'., ' " Pentru tierea corecti i 'gamiturilor, se'intrebuineazdiverse dispozitive, simple i practice ill: acelal timp. , .' .,. , In fig. 3.47 este prezentat iun dispozitiv pentru tierea ;garniturilor, perpendicular pe ax. ' ., , Dispozitivul este alctuit dintr-un arbore auxiliar avind diametru! identic cu cel al arborelui pompei (poate fi folosit in acest scop chiar arborele pomp.ei, cnd aceasta este demontat, sau arborele de rezerv al acesteia, sau chiar

Fig. 3.-16. mpingtor pentru garnituri moi.

Fig. 3.47. Dispozitiv pentru confecionat inele de garnitur cu tietur dreapt" : '

Fig. 3.i5. Etanare cu garnituri moi i camer de rcire a presetupei.

un dorn confecionat din lemn). Pentru a nu deteriora suprafaa arborelui, acesta se protejeaz in poriunea respectiv cu 1-2 straturi ,de hrtie cerat sau hrtie pergament.

176

EXPLOATAREA I INTRETINEREA POllPEI

IN INSTALATIE

PUXERE .IN FUNCIUNE I INTRETINEREA POMPEI IN EXPLO.\_T_'\_R_E

171

~nurul. <e garnitur se nfoar strns pe acest arbore, apoi se trage cu creta o linie dreapt longitudinal, dup care, cu un, cuit foarte bine ascuit, se taie fiecare garnitur in parte. _ Tierea oblic a inolelor se realizeaz de asemenea cu ajutorul unui arbor
an xiliar. :'!~a
'~tlnl ~I' ;::-:~~:l i~

Inlocuirea separat a unui singur inel de garnitur este eontraindicat. deoarece deformare a acestuia va fi diferit fa dp inelele mai \'"du. deci i presiunea. de etan~r~ va fi diferit, ~eea.ce are ca ('.fect uzarea neuniform " 'llnnf.-.r"1 a,],,,r(,ll1l In rl,"ptnl garmturll')!' r(~p:'c::;('.

fig. 3.48.
.~.').

. .. :;;~urul se nfoar strns pe arbore, apoi se traseaz longitudinal dou 111111 distantat ntre pl" ('1.1 () va lnar= ug":1L'i, ,....: !:""tin1i;;i _jiiulului ~l'ib' \l)~ cfup;l car.. s,> taie cu un cuit fiecare inel. p~ diagonala dintre cl'l,' dUll~'l linii (fig. 3.4S. /;). ~e obtine astH un segment secionat la 45'. ln alt dispozitiv pentru confecionat garnituri cu tietura oblic este prezentat n fig. 3.49. Dispozitivul este alctuit dintr-un jgheab de lemn, avnd dimensiunile cor~spunzrttoare cu ('el>-al" s-ciunii nurului, El este prevzut cu o faet oblic, la 45', pe care se face tierea nurului sub form de segmeni. Luneimea acestora se stabilete anterior, dup o garnitur model, sau prin msurarea circumferinei arborelui. ,~:,Montan~a garniturilor se face numai dup ce n prealabil s-a efectuat o ver~fica~e minuioasia locaului presetupei i ,a suprafeei de etanare ~ arborelUi,.care trebuie s fi~ perfect curate. Fiecare inel se monteaz separat, Iar. pentru ~ntrod4~nrElape ,!:+,borl,.fr rfsCul.unei deformri permanente sau ChIa! rupen, se va proceda. astfel: se apuc cti ambele mini cele dou capete ale. Ine~ului i. se .desc~idr~diaI, i>~1l ~ distana 'dintre capeto dr-vin- (>C;~J;l c ~u Jum~ate din dla"?-,eti:u1rborelui, apo!.c~pe~('IeS.desfac axiali seintroduce a inelul pe arbore.ia cum sEilarat in fig. 3.50. ,. '<'# " " Capetele inelelor trebuie s se ating fr a se ncleca ... ; ";'il Dup montarea' ntregului pachet de garnituri, se rotete arborele cu mna p~ntru .a ~ verifica dac~ string!rea. g.a:niturilor pe arbore nu este prea putermc~. Piuliele presetupel se stnng iniial cu mina, astfel nct presarea garniturilor ~ permit o uoar scurgere, sub form de picturi, a Iichidului pcrnpat. Se admit de regul 40-'-:60 picturi ntr-un minut. Pe msura uzrii garniturii, care se constat :,-tunc~cnd s~urgerea devine abundent, piuliele prcsetupei. se strng cu cheia, uniform I moderat, pn se restabilete regimul iniial, . ~a urm.are a s~rngerilor succesive, lungimea axial a pachetului de garnituri se micoreaza, astfel c, la un moment dat, etanarea nu mai poate fi asigurat, iar garniturile trebuie nlocuite .. Ca regul se recomand inlocuirea ntregului pachet de garnituri atunci cnd rtingim~a acestuia s-a redus cu o valoare ce depete cu 1,5 ori limea unui inel de garnitur. Pentru aceasta se procedeaz astfel: se oprete pompa, se scot garniturile uzate i s~ .cur b.inc loca~l ~resetupei. i suprafaa arborelui de care au rmas lIpIte resturi de garmtura; operaia se execut cu atenie pentru a nu se zgria suprafeele de etanare. Pentru scoaterea garniturilor, se interzice utilizarea. unor scule improvizate - urubelnie, srme - deoarece acestea pot deteriora suprafaa arborelui sau locaul presetupei. Se recomand c aceast operaie s se ef;ctueze cu ajutorul unor scule speciale - tirbuoane - de mnme corespunzatoare, aa cum este prezentat n fig. 3.51. Tirbuoanele se introduc diametral opus n locaul presetupei, se nurubeaz n materialul garniturii i apoi se trag cu atenie afar astfel cum este artat n fig. 3.52. '

-----4
Fig' . .l.51. Tirbuon pentru garnituri!or. ext ra e-rea

Fig. 3.i8. Dispozlt r pentru con.Ie~jip'!Il! .iri~le , de garnituri 'cu tietur 'Oblic.

Fig. 3.;9.

Dispoziti" pentru tierea clinat a, garniturilor. .

11' ,

Fig .. 3.'2. Extragei ea 'garnlt uri!or ajutorul tirbuo~ului.

g;;;
~ ~

.;itI
Incorect

-.-;6
Fig. 3.'3. Inel laternou.

Fig. ,l.5t1. :\lo11tarea pe arbore a inelelor de garnituri.

Inelul laternou este prevzut prin construcie cu dou deg~j~ri care permit introducerea unei tije, ndoite la un capt I scoaterea acsstuia m afara presetupei, fig. 3.53. Temperatura de resim a presetupei co~st~t,:~e, n cazul pomp:,rii Ii.chidelor reci, un criteriu de apreciere a funcionru corecte a a~esteIa. Astfel dac o presetup este strns prea tar~, presiune~ de <;ontact dlI~tre ga..rnttu:l i arbore devine prea puteI?ic, deg.aJ1n~.o cantt!ate Imp~rtanta de caldura, ceea ce conduce la un regim termic ridicat al intregului ansamblu. Acest lucru se poate constata n mod foarte simplu: atingnd cu mna corpul presetupei i apreciind aa cum s-a artat anterior, temperatura. De asemenea

b.... .. ....:-'--

<,

178

ExrLOATAREA

I Il\TRETISEREA

POlfPEI

IN Il\SHLATIE

Pt:~ERE.\

1); F.uNCIt:NE

I INTRETJ:>EREA

POMPE!

IN EXPLO.H.\LE

179

dac se observ c presetupa fumeg i se constat un miros specific de ars, rezult c strngerea este prea puternic i deci trebuie slbit. Dar simpla deurubare a piulielor de stringere nu-i face ntotdeauna efectul deoarece s~ ntn:PI frec\'en ca ntregul pachet de garnituri s se deplasez~ fr r.~:" s~ se micoreze presiunea de etanare. De aceea, dac se constat n continuare ca presetupa este prea cald, se vor scoate separat inelele i se vor reintroduce de asemenea separat, strngerea piulitelor fcndu-se cu mna ct mai uniform. f)_up:,pu~nirea po:nrei, se va urmri intensitatea scurgerilor i se va regla astfel stnnger.ea 'p~na .ce. se. obme o scurgere sub form de picurare. Acest lucru ~ste un indiciu ca lichidul de etanare circul i deci funcionarea este corecta . . O.etan~re,. care a fos.t prea strns nct a scos fum, este practic compro~Isa Igar.mtunle.respecl\"e nu mai pot fi utilizate. De aceea, se recomand sa s:: scoat~ to~te ~nelele, s se curee cu grij locaul i arborele i s se introduca garnituri nOI. . Pentru sigurana funcionrii, este contraindicat folosirea unor gamitll;l. d~ ~ecl!l~e.~.!!core~pu~~toare cu locaul inelar din corpul presetupei (nici ma! ~a:I,. mei mal mici], .deoarece. o garnitur. cu grosimea prea mare i va trebui s,a fie mtrodus forat m loca Iva avea ca efect o presiune de etanar~ n~umform. De asemenea, dac garnitura are 'tin diametru exterior n:al m:c dec~t cel ~. loc~ului presetupe!, ea nu v~ umple complet spaiul; I nu va realiza presrunea de etanare uniform necesar. Procedeul de a mri d.imensiu~il~ garnituri.i pri~ lire.a ei cu lovitul'Lde. 'eiocan .este total greit' I contr~m~Icat, deoarece firele din care este alctuit garnitura nu rezist" la OCUrI I aceasta se degradeaz rapid. .;' , Alegerea corect a dimensiunilor gamiturii trebuie fcut conform schemei de principiu din fig. 3.54. '. Grosimea garniturii se stabilete cu ajutorul relaiei:
S=-2

n fig. 3.55 snt prezentate ctpva modele ci, garnitui'i moi, clt! diferite forme. Etanarea mecanic. Etanarea mecanic. ""!!'!mit:t ,:7.;::,: ;: ,,1'''' td)", mecanic:i" reprezint o soluie constructiv modern, aplicat cu precdere la pvlllpe i ea se utilizeaz n special n situaiile de pxploatar~ c~re impun condiii severe, n ceea ce privete scprile ctre pxtpri(Jr: 11C)qcl.
~i)_\.;('f'. ,~

:-t:,i\t'.

i.ul.unabii,

radic-aruve

ptc.

D-d

(3.13)

n care: ~ ese diametru! arborelui i D - diametrul Iocaulul presetupei. <?arn!t~rIle moi se confecioneaz din fire subiri de bumbac sau de azbest, rsucite I Impregnate cu seu sau unsoare grafitat. -

~0J,
. I

-.' '-10;--' __
I . j-<

c::.r

"b.

-7
.

.
Fig. 3.54. Schema pentru alegerea dimensiunilor garniturilor. Fig. 3..5.5.FO,r~e .,i' modele de garnituri mei.

nurul se obine din mpletirea acestora n diverse forme care trebuie s cores~und condii~lor impuse de sistemul de etanare. ' Seciunea nurului este un ptrat cu margini rotunjite.

in comparaie cu sistemul de etanare cu garnituri moi, etanrile mecanice prezint avantajul unei depline sigurane n funcionare, necesitnd o intreinere minim, cu condiia ca etanarea s fie corect aleas i montat.

180

EXPLOAHRE.\ I I:-;TREISEREA POMPEI IN INSTALAIE Pt:~EREA IN FUNCIUNE I ISTREIXERE.\ PO~IPEI

tx

EXPLOATARE

181

Din punctul de \'fdere al caracteristicilor constructive i funcionale, domeniul de aplicare a etanrilor mecanice cuprinde urmtoarele limite: - diametrul arborelui: D = 5-500 mru, pentru etanri cu inele executate dintr-o bucat; D = pn la 1000 mm, pentru etanri cu inele executate din dou buci; - domeniul presiunilor: p = 10-5 Torr - 250 bar; - domeniul temperaturilor: t = - 200'( ... + 450'C. Pot fi utilizat- i la temperaturi mai ridicate, dac SI' aplic o rcire suplimentar; - domeniul vitezelor de rotaie: v = pn la 100 tas. Din prezentarea datelor de mai sus rezult c etanrile mecanice rspund practic la toate cerinele impuse de exploatare. In principiu, o etanare mecanic se compune din dou inele n contact, aezate perpendicular pe axul pompei, din care unul este fixat n carcas, iar cellalt se rotete mpreun cu arborele. Inelul rotitor este apsat de un arc, iar etanarea se realizeaz intre cele dou fee de .alunecare, aa .cum est~ prezentatiI!ShemCl din fig. 3.56.""t . ~:1:t:"::.::"'~)"'. ,. :Contorm~:figurii. )nelul rotitor 1 este. montat Pe arbore cu un ajusta] suficient de larg, care-i perrii"iteo deplasareaxial. Etanarea pe arbore se realizeaz cu ~n.ele~llt ~~t,i~ ~,\!l .a~illc de~;.!.(t: .T,!~si1}i,J.earc11l~ise. rec ; a gleaz cu ajutorul OPI:loriilI;l14l .f~tpearbOre cu.un.~rub: Valoat:ea~<lel de fixar~ 'este . dat in' ctatogel~ l~elor produc toa~~ ~a,~t.re~ul(~~spectat.~ cu ngurozlt~te. ~. .. .' J,4", ...r~h,.;."...<:.,.;~.:,i",.L .. .... Etanarea lichidului flat sub presiune Si' realizeaz pe suprafaa A, care reprezint locul de contact al celor dou inele, Din acest motiv, suprafeele <e.alunecare ale' acestora trebuie. s fie absolut plane i s aib o rugo. .: 4 " 3 f' zitatc minim. Finisarea lor se obine 21 pria lepuiro pe maini de lepuit, iar verificarea calitii suprafeelor se face cu , dis~zitive spe~i~e de control optic .. O verificare expeditiv se poate face chiar de ctre monfor/ prinpresarea manual a celor dou 'inele (unul ctre altul) pe suprafeele de etanare; acestea trebuie s se lipeasc prin adeziune i s opun o oarecare rezisten la incercarea de a le desprinde. Din expunerea mcdului de funcionarereisse c"itI1t!,~suprafeele de alunecare"ale melelor, ,ipate o for de frecare care conduce la o nclzire a etanrii i n Fig. 3.56. Schema etanr ii mecanice:. final la uzarea inelelor. n scopul preintim, - inel rotltor : 2 -- inel fix; 3 - arc e! Icoidal ; pinrii acestor inconveniente, trebuie luate J - cpr itor, msuri de lubrifiere a suprafeelor respective i de evacuare a cldurii degajate. Pentru micorarea forei de frecare, materialele din care snt confecionate inelele se aleg dintre cele care au un coeficient de frecare redus, dar totodat este necesar s se in seama i de natura lichidului vehiculat, care nu trebuie s le influeneze comportarea.

n acest sens, materialele cele mai uzuale din care se confecioneaz inelele snt: _ pentru inelul rotitor: crbunel~ realizat prin sinterizare Jiu di\"t.r~en't'le de amestecuri ce au la baz grafitul; ... .. .. _ pentru inelul fix: fenta, bronzul, or-lul ::1:;.\:J;lL1I, t,xtu!;t:ll '(1 un ..,l~'; materiale ceramice de duritate foarte mare. Li eranrile destinate s echipeze pompe ce \~ehi.cul;az lich!de ~?raziH', inelele se confecioneaz din materiale ce au la baza diferite combinaii de carburi metalice. Lubrifierea suprafeelor de alunecare se realizeaz oarecum asemntor ca i la sistemul de etanare cu garnituri moi .. :\~~f,,!, ,n spaiul ~n care ~ac se gsete montat ~tanare<l:' valo~re~ p.reslUnll.llchlduIUl este mal mare dect presiunea exterioar, o parte din Iichid v~ patrunde. in~re feele de alunecare ale inelelor i va asigura ungerea. Cantitatea de hEhld care p~,t~nde intre cele dou fee este extrem ~.ered!1s. iarspaiullamit.tar ~reeaz o scdere puternic a presiunii. care poaf' atmge v~oarea pr~slUnll de. valOr~are a lichidului, astfel c in e.xteno!, au loc scpri subform de v.a~ofl care practic snt imperceptibili. . r '. .'. , n .teIlWc sint ~'W-0~ute. p~trl:l:feluri de frecrij,~at, .limit. mixt i lichid. 0_1.;;;1, U.;,-c<.l;i1';lf'. !f'J';;, ....,...... ,:~";;!Tl!).'f':I!':;: ... La frecarea uscat. -ntre suprafeele ce se afl in contact nu exist un film de'lubrifiant cars s reduc coeficientul de trecare. astfel c cele dou suprafee sint supu~' unui proces de uzur intens, tnsotide:ciupituri i fisuri. La frecarea.limit .filmul de lubrifiant este parial intrerupt. iar local, in anumite poriuni ~re loc o. frecare u~at~. Fr~~area ~ixt este asemn.toare cu frecarea limit, dar viscozitatea Iichidului Joac In acest caz un rol Important coeficientul de frecare se reduce, iar uzura este minim. La frecarea lichid suprafeele de alunecare sntjseparate printr-un film de lubrifian.t care le ~piedic .~ vinJn. contact, astfel nct n mod pr~ctic nu apar UZUrl. Din punct de.v~dereal fr~crii, et.a~~rile mecanice ~ tn~adreaz tn cate: goria de frecare limit sau mixt, adica in anumite poriuni frecarea uscata nu poate fi evitat. n cazul in care calitatea suprafeelor este necorespunztoare i prezint denivelri, pori sau fisuri, sCllrgex:,ea evine abun~ent .iar etanare~ fu~ciod neaz defectuos. Practica' arat ca, in general, pnn efectuarea unei perioade de rodaj, cele dou suprafee de al~nec~e ~e adapteaz rec!pioc, astel.c scurgerile se reduc progresiv. Se precizeaza ca pe plan mondial nu exist norme care s reglementeze valorile limit admise pentru scurgerile de lichid la etansrile mecanice. Firmele constructoare de etanri mecanice nu admit scurgeri sub form de picturi, susinind c in asemenea situaii cauzele se datoresc unui montaj defectuos. unei manipulri neatente a stanrii in timpul montrii, care poate provoca deteriorarea suprafeelor de alunecare, sau alegerii necorecte a etanrii. n mod tacit ns, se recunoate c termenul "scu:gere zero" nu trebuie considerat ca o noiune absolut, astfel c n funcie de situaia din exploatare se pot admite anumite valori ale scurgerii, chiar sub form de picturi.

:i.~... .

i .

"

/
182
EXPLO.H.\REA I lliTRETlliEREA POllPEI IN INSTAU.TIE PUSEREA Is FUNCIUSE I ISTRETISERE.~ POMPEI Is EXPLOATARE

Conform datelor din literatura de specialitate, cantitatea de lichid care se scurge sub form de vapori, la o pomp de mrime medie, este de ordinul a 10-12 cm3/or. .Dac pres.iun~a din .spaiul d? etanare are o valoare mai redus dect presiunea ':le~hu!uI exterior, .atunci est~ necesar aducerea n spaiul de etan~re a unui lI~~ld cu o presiune superioar, care servete la rcirea i Iubrifierea etanrii,
In

clasifica

.I?in punct ?e veder~, constructi\'-funcional,


dou categorii:

etanrilo

mecanice se pot

- etan~lr! fr e~~ilibrarea presiunii, denumite i "etanri neechilibrate" ; cu echiltbrarea presiunn, sau "etanri echilibrate". . ,La et.anarea fr echilibrarea presiunii, suprafaa de alunecare este echivalent cu suprafaa pe care se exercit presiunea Iichidului ce trebuie etanat: pri~ urmare i presiunea specific este aceeai cu cea a lichidului r~s~ctIv. Din !lc,est motiv, etanrils neechilibrate nu pot fi folosite Ia pre~IUnIprea mari, deoarece fora de apsare a celor dou inele capt valori Importante, ,~t,~el 5~ tem'p~r~,ura ~r~te i?e~te li~itele l>ermise, iar etanare . .se uze~ prematur.PractIc,etanriIe din aceast categorie pot fi utilizate pentru p.resiuni ce nu depescvaloarea' de la bar.' . . .'1", In fIg. 3,57 este prezentat schema unei etanri mecanice neechilibrate. . .Dup~ c,um se observ din figur, supi-Maa A pe care acfioneitZl presiunea h.chld~ul dm. pomp este echivalent cu suprafaa B a inelului fix. 1n aceast situaia, presl1!ne!'-pe .faa de cont~ct dinre cele, dou inele este egal chiar ,~u pres~unea Iichiduhri ce trebue et!lnat. l? exemplul prezentat nu s-a luat In considarars fora ar~ulul care .acloneaz In ac~isens -cu,presiunea' lichi-dului pompat.n 'realltate,presll~nea de c~ntact dIntre 'cele dou fee are -o val~area mal mare decit: presiunea :Iichidulu; '~ato~t:'tOCmai aciunii oarcului, . 'o o";;! (" . In fig. 3.58 este pr~zentat~ sche~a~nei etanri mecanice Ia .care suprafaa A, pe care se exercit presiunea Iichidului de etanat, este mal mare dect .suprafaa B de contact" n aceast situaie, presiunea de contact este mai mare -dect presiunea lichidului de etanat cu .0 valoare determinat de raportul -celor dou suprafee.
- etanri
o
o o o

La presiuni superioare valorii de 10 bar, utilizarea unei etanri neechinu mai este raional, datorit presiunii m~ri. de cont!lct dintre cel: dou fee de alunecare. Pentru nlturarea acestui inconvenient se adopta o soluie constructiv. h .i:::~:: ;:. c : ~ el" om;v",ta",hi""". contact este determinat de presiunea diferenial a pompa . hid I . d t A -,": :/"" hc I U Ul l' etana , .. _ . Dup cum SI~ remarc din flg, 3.)9. presiunea lichidului ce acioneaz P" suprafaa A rezult ca o dife~enp dillt:-e presiunile d~ p~ fef'le. opuse, al: inelului rotitor I ea se transmite inelului fix pnn Intermediul suprafeei Bl' Dar contactul dintre cele dou Fig. 3.59. Schema etanrii inele se realizeaz pe o suprafa alctuit din sumecanice echilibrate, ma B, + B2' echivalent cu suprafaa B a inelului fix, Rezult, prin urmare, c presiunea pe sUfrafeele de contact este mai mic dect presiunea lichidului de etanat I este determinat de raportul: lBI A (3.li)
jibrate

v: . / -.~1
o

o"

,:'

Bl +B2

///'
Fig. 3.57. Schema etansrj rnecanice neechiIibra t~, Fig. brat

J,jS:

.Etanare neechilicu presiune specific 'm1rit. 1 ,,',

Etanrile mecanice neechiIibrate se utilizeaz n numeroase situaii -de exploatare, care impun condiii mai uoare, datorit construciei lor simple .n raport Cll cea-a etanrilor echilibrate,

Acest raport, exprimat n procen~.indic gradul de echilibrare aetanrli. Alegerea etanrii mecanic~ c~e urmeaz~ s echipeze l??mpa, respec.ti: determinarea. tipului constructiv I a materialului etanrii este o sarcina a constructorului depotnpe.tcare Posed datele de baz i condiiile de funcionare n exploatare furnizate de beneficiar in formularul cerere de ofert. Totui, ocazia reparaiilor capitale, sau in . "'cazUl cind beneficiarul dorete ca la o pomp s inlocuiasc etanarea moale cu una mecanic, el trebuie s aleag etanarea cea 'mai potrivit i, in acest sens, este recomandabil s consulte specialitii fabricii constructoare de pompe. ~ i" Inscopul dea Inlesni cunoaterea i nsuirea cunotinelor referitoare la etanrile mecanice, n continuare snt prezentate cteva din construciile caracteristice pompelor uzuale. Schema din'fig. 3.60 reprezint soluia de montaj a unei etanri simple, nsechilibrate, la care circulaia Iichidului de rcire se face prin exteriorul pompei. Priza de lichid este situat pe carcasa de refulare, iar lichidul preluat la presiunea de lucru s.e introduce n locaul etanrii printr-un ono ficiu . a crui poziie se gsete In planul celor dou fee de alunecare ale inelelor etanFig. 3,60. Schema de montaj a etanrii. Dup cum se observ din schem, srii mecanice neechilibrate, cu ciretanarea suprafeelor inelelor de alunecare, . culaie exterioar. i inel rotitor .

-=====:=:g:fu::-;:'n ;.

cu

184

EXPLOAT,\RE,\ I INTRETI!'OERE,\ POMPEI IN INSTALAIE

Pt:XEREA IN FUI>CWNE I II>TREII>ERE.o\ P01IPEI Ix EXPLO.\TARE

185

nu poate fi realizat direct cu lichidul aflat n spatele rotorului, deoarece datorit gaurilor de echilibrare prevzute in acesta, camera presetupei este pus n legtur direct cu conducta de aspiraie i prin urmare se gsete la un regim de depresiune.

'~F
Fig. 3.61. Etiln~lre
cu inel
m"G1JlICJ..

i'

F r~. ':;.6.3. Etanare


-cj .. ",pille 111

meca-

nic dubl, combinat", rnon-pai..".

cchiliLrat.~L.

fix,

Fig 3.62, Eranarea mecanic dubl, neechlltbrar, montaj spate in spate.

.....

In schema prezentat, elementele etanrii - inelul de grafit, arcul de presare, manonul din cauciuc i carcasa metalic desprijin _ sint solidarizte mpreun cu arbJreb i se rotesc odat cu acesta: n timp ce contrainelul este fix n carcas: ' 'i " " .'. . In fig., 3.61, este artat sch~~a. d~ montaj '. u'~ei:,~t.~L,mec~.~ce simpla, J,acareelemeteb,p:l'esettipel sn.{lxe in carcas iar contramelul se roteteedat cu arb6'tel'l. Aceast etanarp'este d-numit uzual ..cu inel rotitor", n !?ituaii n care parametrii exploatrii impun condiii mai dificile; vehicularea de Iichlds cu particule solide in suspensie, toxice, inflamabile etc., se utilizeaz ca soluie de montaj etanarea mecanic dubl. De obicei aceasta este alctuit din dou etauri simpla aezate: ..spate in spate", ..fa n fa", in "tandem" sau "combinate", In schema din fig. 3.62 este prezentat soluia de montaj a unei etanri duble aezat "spat~ n spate", utilizat la o pomp pentru lichide abrazive. Lichidul d: etanars i splare se introduc- din exterior, prin dou orificii .amplasate n planul suprafeelor de alunecare ale inelelor respective. EI trebuie s fie lipsit de impuriti i s aib o presiune superioar cu aproximativ 1-2 bar fa de presiunea d,' lucru a pomp-l. In fplul acesta, ntre feele de ahmecare, se creeaz un film de fluid care mpiedic ptrunderea particulelor abrazive i asigur protecia mpotriva uzurii prematura, In cazul vehiculrii unor lichide cu toxicitate ridicat sau foarte inflamabile, etanarea dubl are rolul de a impiedica scparea acestora n atmosfera exterioar. n acest scop. se utilizeaz montajul "fa n fa" sau "combinat", n fig, 3.63 se prezint schema de montaj a unei etanri duble, combinate. alctuit dintr-o etanare simpl, neechilibrat, i una echilibrat. Dup cum se observ din figur, etanarea echilibrat este montat spre exteriorul cutiei presetupei, deoarece ofer o singur sporit mpotriva pierderilor.

Etanaroa dubl dispus n sistem ..ta.nd.:m" eS,te l~tilizat ~e o?icei la pompele ce vehiculeaz .lichide c~ au. t~nd~~a de cristalizare, polimerizare sau cracare. Aceast soluie .este aratata ~n flo; 3,~:d. ., Exemplele descrise mal sus nu epulze~za dlversel~ soluii de mo.ntare a etan rilor mecan~ce, .mai<!l).Ej~",,9!14 m~;se~a I de marea vafletat: ~':' de forJe 'constiucHve'a:aoptateCl~ :f~~flcil~ produ~atoare. De aceea, .s~ rece mandcaalgersa ~ u~liz~x:e<!. etanri me~amce ~ se fac numai In conunei formitate cu prescriptiile din cataloagele furnizorului. ;

Fig. 3.64. Etanare mecanic dispus n tandem.

Aa dup cum s-a ~r'tat anterior, etanare a m.ec~nic nu ~ecesit prac,ti; operaii de ntreinere, Iar dac a fost corect aleasa I mon.tata .va .da deplin satisfacie n exploatare. Di,n ac~st punct de v~dere se prec~eaz.a ca montar~a unei etanri mecanica reprezint o operaie foarte delicata, care trebuie

----_ ....~_----"_.

__

.,'"

186

EXPLOAHRE.\

I INTRETINEREA POMPEl

1:.

INSTAL.~IIl

PlSF.RF..-I.IN FU!\CTr{;NE I !STRErNERE.-I. POMPEr IN EX PLOATARE

187

executat cu mult rbdare i finee, respectnd cu strictee toate prescripiile furnizorului. In acest sens, n continuare, sint prezentate cteva recomandri care au o valabilitate cu caracter general, avnd ca baz indicaiile cuprinse n instruciunile emise de diveri furn izor i: - nainte de nceperea montajului propriu-zis snt necesare cteva operaii pregtitoare, caro .i ;ded. la urganizarea locului de munc - spaiul de montaj, masa de montaj, sculele folosite etc .. Astfel, ncpersa aleas p=ntru montarea etanrii mecanice trebuie s fie situat la o distan suficient de mare fa de atelierul mecanic de montaj, unde se efectueaz operaii de prelucrare prin achiere sau polizare, aa nct s se poat asigura o atmosfer lipsit de impuriti (praf, murdrie etc.). Chiar i hainele i minile montorului trebuie s fie curate. Pompa se va aduce la camera de montaj dup ce n prealabil a fost suflat cu aer, iar locaul presetupei curat cu ngrijire. - Etanrile se livreaz ambalaten cutii nchise, iar suprafeele Inelelor de alunecare, care sint lepuite, stnt protejate cu un 'strat din. material plastic . Din acest motiv, desfacerea din ambalajul original se va face numai n m;9:;" mentulcndetanarea se monteaz In pomp. Mane.vrarea se face cu deosebit atenie, iar stratul protector se va ndeprta prin dezlipire, avnd grij ca suprafeele de etanare s nu fie zgiriate sau lovite. - Arborele trebuie s aib pe IJlng~meade montare a etanrii o suprafa neted, obinut prin rectificare., Toate degaj rile , muchiile i pragurile, peste care trece etanarea n tlmpul montr!i, trebuie teite i rotunjite la cetele indicate in cataloage. In 'Iocurile de trecere .peste canale de. pan, se vor introduce pene din lemn, care se vor ajusta, la nivelul diametrului arborelui. n timpul rotirii, arb6rele trebuie s fie lipsit de yibraii perceptibile. Pentru uurina montajului, se recomand ca suprafeele peste care se introduceetanarea s fie unse mai nainte cu un strat de ulei foarte fin. In cataloage se indic cotele de montaj precum i toleranele admisibile pentru fiecare tip.ds etanara.Se tneIjg~ c .acestea vor trebui respectate cu rigurozitate.:' .~-, ,-~ '.-' Pentruexemplificare, in contiriuare, \se prez~t dt~va tipuri de etanri mecanice - cote de montaj, dimensiurii i tolerane'~ pen-tru diametrul nominal al arborelui D" = 26 mm, cuprinse n diverse cataloage de etanri. Valorile corespunztoare literelor snt (fig. 3.6.5): D = 26 0,0.5 rom D1 = 32mm; Da"'; 40 O,O.5nim;Da = 47mm; D4 = .50mm;B = 2.5 rom; H = 13 mm; F= 10,5 mm. Etanareadin fig. 3.6.5 este o etanare de tip T 2 (fabricat de firma CRANE-Anglia), neechilibrat, utilizat la pomparea lichidelor neagresivs. Valorile numerice indicate au fost obinute prin transformarea unitilor din oli n milimetri. In fig. 3.66 este prezentat o etanare mecanic tip T2 dubl, neechilibrat, pentru diametrul nominal al arborelui D" = 70 mm .. Ea poate fi utilizat la pompele ce vehiculeaz lichide ce conin particule n suspensie, sau pentru lichide toxice i inflamabile.

,
; I

L_.:.....::.~====~
Fig. J.6j. Etanare mecanic simpl, tip T2, fabricat de firma CRANE-Anglia.

.[_.

il

Fig . .3.66. Etanare mecanic, tip T2. dubl, neechilibrat, fabricat de firma CRAXE-Anglia.

Valorile corespunztoare literelor snt (fig. 3.66): 70 0,05 mm;-D1 = 81 mm; Da = 95 O,05 mm; D3 = 100 mm: D = 108mm'F= 16mm;H~ 19mm;}=98mm. . ~ Pentru a proteja elementeledin c~uciuc la t~e~erile p~.ste um~ arborelui, Se recomand pentru arbori de dlam~tre m.lcl, ~tu~Jlrea muc~lllor cu D raz de cel puin 0,8 mm, Pe?tr~ arbori ~e dimensiuni mal mari, se vor executa teituri conform cotelor indicate in fig. 3:67. ". . Aceeai condiie de rotunjire se i~pune I pentru muchi~le locaului n care se monteaz inelul de etanare fix, aa cum se arat t~ f~g. 3.68. Montajul propriu-zis al etanrii cuprinde dou etape d.lStmcte: .' - montarea inelului fix; " \" . ,.... ." _ moritareaansamblului ratitor. . .... " .Inelul fix este alctuit din inelul de alunecare I garnltur~ de etanare. In vederea montrii, se procedeaz astfel: se desface a~balaJl1;l,. se ~oat~ inelul fix i se ndeprteaz cu atenie s~ratul ~rotect~r (pnn dezlipire I ~nmciun caz prin rzuire). Se introduce ga:mtura dl[l caucIUc.pe pragul de ghldar~ al inelului, se unge apoi cu un strat fl~ de sulei la exterior (nu se recomand unsoare consistent), i se 'preseaz, ansamblul cu mna. n locaul respectiv. Dac opune o rezisten destul de mare, se poate folo~1o buc~ de presar~, cu marginile teite, care se aplic pe tsitura melulul: _ 6.5 :1!!>. astfel ca s nu deterioreze suprafaa de alunecare (vezi fig. 3.68). Dup montare, suprafaa de alunecare se unge cu un strat fin de ulei. Ansamblul rotitor se monteaz pe arbore, iar, pentru a uura alunecare~ burdufului de cauciuc, se unge .C~. un strat subire. de ulei suprafaa arborelui. Se impinge apoi a~mblul cu mina pe arbore, pn ce inelul. de sprlJI.n.a.l Fig. .3.67. Dimensiuni de arcului se' reazem pe umrul arborelui. Se verific rotunjire ale umrului ardac ir~ul s-a aezat corect i se tncearc tensiunea borelui. cu mina.'Se Verific dac suprafeele de alunecare ale inelelor snt aezate perpendicular pe .arbore. ~e unge i suprafaa de alunecare a inelului roti tor cu un strat fin de ulei. . .. . Ansamblul etanrii montate trebuie s respecte cotele de monta] indicate n catalog. D

PliNERE.-\ IN FUNCIUNE I INTRETINERE,-\ POllPEI IN EXPLOAT ARE

'189

188

EXPLOAHRE.~ I IliTRETISEREA POMPEI 1:-1I:-ISTALATIE

~in punct .d.? v~dere al sig~ranei n f~ncion.are, este esenial s se cunoasca. faptul ca nainte de pornirea pompe! trebuie s se asigure alimentaroa cu lichid de ungere-rcire a presetupei. Pentru aceasta, dac circuitul de rcire

j.,~~
-----~-~..------. -t --r-----,---In--~)

U/h

.----,

t"6te .ext!~ior, se verific preze,:a lic~idului de,alimentare. Dac circuitul este mteno~, pompa se va ~o~.m'numai dup ce a fost umplut cu lIchid. In stadlulact~al al ~ehn~<;ll, etanare x.nec.anic~'lco[e~t,ale.~i montat; ? poate avea o du~ata de via cuprm~ intre citeva mii de ore i cteva zeci de mii d.e ore de. fun~l~nare. ~ceasta depinde de c~nd~iile de f,!I}~ionare, precum I de mediul lichid vehiculat. De re&uI,cu, CIt ~Ic!licu!est mai ;,curat,iare o temperatur norma1:, cu aUt mal lung va fi durata de utilizare. . Ca ~xemplu:' n fig. ~.69 este prezentat diagrama' de uzur a inelului din grafit al uneloetan.~1 mecanice care a unciona,, cuapcurat la temperatura de 55-90 C, presiunea 3,5__5,bar Ila viteza de alunecare il = 2 m/s . Deoa.rece n mod normal uzura .admi~!. pn la scoaterea' produsului dlI.lfunciune ~ste.2 mm~ rezult c ncondiiila date, aceast etanare poate atinge o dura.ta ~e funcionare de ordinul a 100 000 ore. , Pentru lIchl.de curate, r particule in suspensie, durata de utilizare se poate determina cu relaia:

care trebuie ndeplinit n acest caz, const n obinerea unei coaxialiti ct mai corecte, ntre arborele pompei i cel al motorului. Din acest punct de vedere, cuplaj ele utilizate la pompe se mpart n dou categorii: cuplaje rigide 'ii cuplaje elastice. Cuplaj ele rigide presupun realizarea unei coaxialiti perfecte ntre cei doi arbori, nefiind admise n mod practic abateri. Dac aceast condiie nu p0atr> fi ndeplinit, urmarea este uzura prorr.atur; i J,,[,,<.:t rva L6':~"I,);~ de susinere a arborilor respectivi. In practic. obtinerea unr-i eoaxialit t i [;tr,"tabateri este ansvoias. de aceea utilizarea cuplajelor rigide la pomp'; e,te limitat . Cel mai rspndit tip de cuplaj este cuplajul elastic, la care, aa dup cum indic i numele, transmiterea momentului se face prin intermediul unor elemente elastice ce preiau att abaterile de coaxilitate - n anumite limite - ct i ocurile transmise de ctre maina de antrenare. Actualmente in tehnica mondial snt cunoscute o sumedenie de soluii constructive de cuplaje elastice, dar dintre toate, cele mai utilizate snt: cuplajul cu boluri i cuplajul cu gheare ilamele din cauciuc. In fig. 3.70 este prezentat un cuplaj elastic cu boluri. El este alctuit din semicuplele cu butuc 1 i 4, bolul din oel 2 i bucele 3,confecionate din cauciuc sau piele. Se observ c momentul transmis de semicupla 1, prin intermediul bolului 2, este preluat de bucele elastice 3. Cuplajul cu gheare i lamele din cauciuc reprezint o soluie mai modern, avantajoas din punct de vedere alrepartiiei presiunilor pe lamele .precum i din punct de vedere economic, deoarece bolurile prelucrate sint nlocuite cu gheare obinute direct din turnare. . .r. ; y~ ! Infig. 3.71 este prezentat un cuplaj cu gheare i lamele din cauciuc. Acesta este alctuit din semicupla pompei 1, seinicupla 'motorului 2 i lamelele din cauciuc 3. Momentul de torsiune este transmis prin intermediul
..'l

! /

L~.!!.. '
A'

(3.15)

n care L este ?~rata~} fu~cionare; a ~ tnlimea:piaguiui de uzur disponibil. ~entru. eta~anle obinuite, a = 2-5 mm; A - uzura medie orar-a materialului mal moale. ,~-,.', ' 3.2.3,3.. Cupl~jul. Trans~iterea micrii de ia sursa de putere la pomp se poate realiza prin: cuplare direct, reductor mecanic sau transmisie cu curele l:lti~ele dou soluii se folosesc atunci cind turaia motoarelor 'de antrenar~ difer de cea a pompelor antrenate; '-. ". ' , . Cuplarea. direct, ~are este ce~ mai rspndit, se folosete in situaiile 111. ca:e tural~ pom~el este aceeaI. c~ turai~ motorului i ea se realizeaz prin intermediul unui organ de mama denumit "cuplaj". Condiia esenial,

..,.J
Fig . .3.70. Cuplaj elastic cu boluri. Fig. 3.71. Cuplaj elastic cu gheare cauciuc,

i lamele

din

lamelelor, care fiind elastice, pot prelua anumite abateri de.coaxialitate, amortiznd totodat i ocurile de transmisie. Lamelelc snt confecionate din cauciuc cu inserie de pnz i au o form paralelipipedic (fig. 3.72).

190

EXP1.0.\TAREA I I:oITREn:olEREA POMPEI IN INSTAL~TIE

Pl::\EREA IN FUNCTIUNE I tl\TRETISEREA POMPEI 1:\ EXP1.0ATARE

191

Dimensiunile lameh'lor snt normalizate, iar introducerea lor n locasurile respe;tive ale semicup~ci trebuie s se fac fr joc, printr-o presare uoar cu rnma. ntre lam ele I gheare se asigur un joc, aproximativ 1 mm, cu scopul de a facilita montarea semicuplei cu gheare.

..... ~. 4sr 1t)


f
,

Fig. J.72. I.ameJ din cauciuc.

Fig. 3.1J.Cuplaj elastic Ci Fii.- 3. 74.'Cuplajcu tr~n'son' ~ter~ediar i gheare, cu inel demontabil. ',. ,,> ,., .;:: .. ..,
" J

cu

, ~~n.ru ape~mite rotirea -motorului de antrenare separat, in vederea \'e:~fIC~rII sensului de rotatIe, sau p.e~tru efectuarea unor reglaje, n caz i.l acionaru ~u motoare termice, se util4e~ un alt tip de cuplaj cu gheare. care ~rmite decuplarea, ce~or' dou semicuple fr-a fi necesar deplasarea p~JI11p'eI~au a rnotorului din poziia centrat. '.' .',. ',. In fIg. 3.73 este prezentat un cuplaj cu gheare cu inel intefmediar care ofer aceast posibilitate.. . "". ',.;. . Cuplajul. este alc~tuit din 'semicupla pompei 1, inelul cu gheare 2, fixat p~m ~uruburl de sem~c.upla 3 a motorului i lamelele din cauciuc 4. Cuplajul din fIg. 3.73 este utilizat cu precdere la agregatele de dimensiuni mari deoarece operaiile de centrare ale acestora: 'snt mai dificile. ' ... Un alt tip de cuplaj care se foloSete la pompele ce fui!ftf2ueaz in condiii grele de exploatare, cum sint pompele de proces din. Industria petro~hi!Di~, est~ .cuplajul cu tronson interm~diar. Acesta este :astfel conceput nct sa permit d~m.ontarea.suban~amblulullagr I a rotorului, fr a demonta carcasa pompai din instalaie. n fIgura 3.74 este prezentat un astfel de cuplaj. El este alctuit din. urmtoarsls elemente: semicupla motor 1, urubul de strngere 2~ tronsonul lI~termediar 3, discul din cauciuc 4,urubul de psuire .-; I semicupla pompai 6. --,... _ La de.montare,. se desfac. uruburile 2, i 5, se scoate discul elastic 4 i trons~>nul intermediar 3, apoi .se poate demonta lagrul pompei fr a Se desface instalaia, Aceast operaia este prezentat n fig. 3.7.5. Din punct de vedere al exploatrii, cuplaj ele descrise anterior nu necesit practic operaii de ntreinere, ns la manipularea lor trebuie s se respecte urm toarele recomandri: - Cu ocazia montrii sau demontrii se va evita contactul lamelelor din cauciuc ~u diverse produse petroliere. n timpul funcionrii, se verific periodic funcionar-a cuplajului, observnd ca acesta s nu produc vibraii sau bti.

Dac se constat asemenea fenomene, se oprete agregatul i se controleaz centrajul, aa cum s-a artat la subcanitolul 3.1.2. - 'In cazul in care o lamel este fisurat, ea trebui" nlocuit imediat. Uzura Iameleior se manirest prin detaar-u unor particule de material de dimensi~ uni varia te, ca urmare a fenomenului de Imbtrlnire a cauciucului dup o perioad de funcionar~. n~elunga~, sau datorit unor solicitri termice excesive. In aceast situaie, se va nlocui ntregul set de lamele. - Montarea semicuplelor pe arbori se face cu ajutorul unor dispozitive de presare, pentru cuplaj ele de dimensiuni mici i mijlocii, i prin nclzire, la cele de dimensiuni mari. - Ajustajul dintresemic~le i arbore este un ajustaj intermediar, de tipul H6 de aceea se .in t erzice d emon t area . . --,

'6

i: :"~'

"

s~u montarea prin lovituri de ciocan, deoarece acestea pot deforma arborele ----,f-+ 'sau distruge lagrele' cu 'nilmeni. In fig. 3)6.este artat modul de depresare a unei cuple de pe arbore, cu ajutorul unei prese cu gheare. Fig. J.75. Demontarea cuplajului cu tronSemicuplele sint stru)tiiteja exteson intermedilli' i a Iag~ului pompei, fr rior.cu scopul de ~ permite efectuarea demontarea instalaiei. ' operaiilor de centrare'cu ajutorul riglei .,' plane. De aceea, ele trebuie manipulate cu grij, ferite de lovituri care ar putea provoca deformarea acestor suprafee i ar conduce astfel la erori de centrare. . Pentru montarea cuplaj ului cu tronson intermediar, se procedeaz astfel: - Se introduce tronsonul intermediar pe umrul de centrare prevzut In acest scop la semicupla motor, se introduc ~ruburile d~ st~ngere i s~ ~trng n diagonal, cu un efort. uniform, preferabil cu o cheie dmamometnca. - Se introduce apoi discul din cauciuc i se strnge n mod asemntor, cu urub urile de psuire. - Se face 'apoi verificareacentrajului cu ajutorul riglei plane, care se aaz~ pe generatoarea cuplaj ului h~ trei ~oziii de:alate ~a .12~o. ,Se msoar a~O\ cu ajutorul unei lere de grosime, distana dintre ngla I diametrul extenor al celor dou semicuple. Aceasta nu trebuie s depeasc valoarea 0,05 rnm ,

i
II II
~
I

192

EXPLOATAREA I I~TRETIXERE.\

r osn-sr

tx DISTALAm

, e,

!'""

~!REA

'IN PUNCTI UN

S ltNTRETINEREA

FOMPEI

tx

EXPLOATARE

193

o important categorie de pompe este aceea la care acionarea se realizeaz de la distan. tn aceast categorie intr pompele de construcie verti-

, Fig. J.76. 'Demontarea unei semicuple cu ajutorul presei cu gheare.

Fig. 3.77. Cuplaje pentru al bcr]' velti~caii .ge transmisie.

cal, care funci~meaz introduse '~ puuri sau rezer~oarei la c~r.llpompa rebuie s fie situa ct mai aproape de nivelul de lichid sau chiar ilJlersat, Iar motorul de acionare este aezat la suprafa. ',', '., ,'.," . La aceste construcii, transmisiamicrii se faceprintr~iirisistem de arbori intermediari, cuplai rigid ntre ei, astfel nct s realizeze coaxialitatea dintre arborele motorului i ce} al, pompei, " :. . "";, , ' " :(:. Exist nUI]lero~se sOlufil .deciiplare a arborilor de transmisie, din care n fig. 3.77 snt prezentate cteva din cele mai rspndite. ' Cuplajul a este un cuplaj cu manon filetat.rde construcie simpl, alctuit dintr-o buc filetat n care se nurubeaz capetele celor doi arbori. Pentru asigurarea unei coaxialiti ct mai bune, filetele se execut cu o preciziemrit, iar la montaj capetele ,arborilor' trebuie s se gseasc n coritact pe toat suprafaa frontal. Momentul este transmis prin spirele filetului. In exploatare, acest cuplaj prezint dezavantajul c se poate deuruba atunci, cnd agregatul este pornit n sens invers. Prin urmare, la astfel de pompe nainte de pornire trebuie verificat sensul de rotaie, cu motorul decuplat. Cuplajul b este de tipul cu "inele conice". El este alctuit din dou sernibuce 'cilindrice la partea' interioar i conice la exterior. Solidarizarea acestora cu cei doi arbori se realizeaz prin dou inele care au aceeai conicitate ca i bucele. Inelele se preseaz pe partea conic a bucelor i realizeaz astfel strngerea. La aceast construcie, momentul de rotaie este transmis prin pan. Pentru obinerea unor stringeri eficiente, execuia bucelor i inelelor trebuie s fie ngrijit i s asigure coniciti identice. Dac din prelucrare au rezultat coniciti diferite, n exploatare exist pericolul slbirii strngerii i deteriorrii cuplaj ului.

Cuplajul c este un cuplaj alctuit dintr-o buc in care se introduc capetele arborilor astfel nct ghidajul s asi~rn coaxiali,t;tea prescris. Cupl?l de rot~lel' se ,,' '1' a ~ transllllte prm pal,,,-, la." el plasarea .' axia Ii a bucei es'te limitat de catre doua pili 1 e 'secionate. ".. _ , Din jJUllL:de \ ,Jdt' al explo~tarll, c,u. \ ~~==B.~"j.==~;=!. . . - s nu necesit lucran plajele dcscnse mal su 1 t de intreinere, deoarece accesul aulaces ~ cu la' e este dificil i de. cele ma~ m, !e ori iaf o~ibil (cazul transmlSlel realtzata. m tub ndtis). Verificarea lor se face cu o~~la reviziilor periodice, cnd se de~~:mteaza Ipompa: Din acest motiv, operaiile de montare I demontare trebuie s fie ~xecu~~te cu multt . fi' d ule i dispOZItive adecva e atenlC, o osm, ,;f, . " . 1 lor S se se recomand ca presarea me ~ fac rin lovituri de ciocan), iar piesele v~r f ~ atit la interior ett i la exterlor cu un s~:at subire de unsoare c~nsis~ent. Aceast~, . msur uureaz montarea I, de~on~are , i protejeaz ~t~-o .o~re,c~~ P.lasur~ l>le.~:~~ I'! "..., '''inpotnva coroziunu. ,;" ,1.I: al" . : Pentru anumite slt,uall. la care ml~ .. " rborllor de' transmisieJ. este foarte ~lrea ar . 'd t' ' danic '. ficil se folosete cuplajul e. ip car. / , rmite realizarea unui monaJ cu ~tr:te~importante de coaxilitate- In flg. 3.~8 este prezentat o poml>.. acldnat. intermediul unei transmlSll car aI!-lce.,\ crrile' de intreinere necesare ~el pompe chipate cu transmisie cardaDlc c~n~~~~ verificarea funcionrii ansamblulUl ~l. ~I . . ~ngerea' periodic a articulaiilor transmlslel;: . Deoarece acest tip de pompe se monteaza Fig. 3.78. Pomp,~rtical a~ionat wnai in incinte uscate (pompa ~u este prin transmISie cardanicL ~""v i Iichid) accesul este lejer. In , .~ lmersaLa n, . t , ". . .' ',!< 'i~'se va presa unsoare conslsten cu ca~ul rttc'ul.aiilor prevll.z~te c(ugra1:O:it)', iar ungerea se va face moderat, ajutorul unei poll;lpe de mn t~c L articulaiile care nu sint dotate evittndu-se excesul de ufar~. n~mai cu ocazia reparaiilor, cnd se decu gresoare, unge.r~a se va e ee ua monteaz transmlSla'. ~

."

(nu

II
1,

,r

Pl~

!'fu.
I

13 _

Alegerea

pompelor

c. 267

4. Repararea pompelor

REPARAREA

PO~IPELOR

CEXTRIFl'GE

195

, fi .r, t o alegere corespunztoare a pompei, Acest lucru se poat~ obm~ ,IC pI,l,l.r, roa e de realitate, fie printr-o
n ra~ort cu natura ll1~talalel, d~C\I~I~:~~r~;itat~ cu prescripiile fabri~ar:ntreinere permanenta, efectl~at it limite n care valorile caracteristitului. n cxploatare SI' accpp,a ~numI.e d~n unct de vedere mecanic, sint cilor hidraulice, pr~cum I t~n~lO~~n:'dd. ~~Bln=ntru unul din ('f.]n r!01!;) , f- t D ca aceste Iimit s mt (.D.. it!' satis aca oare. ." ,., _.' '.. '::~" " , , ' .' ') Plpa atrebuie .: OpIl',l CHil, ... ,tiUr1~, si trimis la reparat, deoarece id si t eklll"l.cl', 1u- _ '" , " .. I uzura pro<rrp,;t'az~l apI I poa (~ r ~'"0 cunoscut ca, de la un anumit ,~H'" '" ,~~,~'\'nca deteriorarea gra\' a pomp~;, stabilirea parametrilor energetici Prin repararea pornpelor se urmarste re, 1 furnizate la puneai instalaiei, n cadrul unolr valori ct ~a~b~1~~P~~i~ ~~r~~t~rca jocurilor i direa ei n functiune, Acest ucru ,se P?a P', d tehn ologice astfel nct ' " ' '1 t m diverse proce ee ,, mensiunilor piese o~, uza e, pr ti - st s se ncadreze in limitele toleranla terminarea operaiilor de rrulepara,le ~eR:;tilt deci c reparaia'unei ,pompe a telor prescrise de constructo ~ompel" , , "~' a se mcr~dneaz ~u poate avea un caracter tie '.1.Il1prO\:IZalde !g~"'1f:tee't~"S:' . y I':frebule..te1:tut i nersorialului ... . osed1lcl.lnotme e specI l a e t. " ~ numai p~rson~. ~ p """';~'d c vate capabile s realizeze precizia necen ateliere, care trebuie s ed~am: I e, Inst~mente , de msur corespunztoare. dIsp~n sar;AtelIerul tspuna

Parametrii funcionali-hidraulici ai 111"'<.; rC'Y!~rr; nu-i J.-"lr"" valorile ti de via, iar acest lucru $p explic prin faptul c, n mod asemntor altor maini, pi.se!" care alctuitoc pompa se Uzeaz n timp, datorit aciunii unor fac,tori mai mult sau mai puin previziblli. n cazul pompelor, natura uzurii este de dou feluri: mecanic i chimic, dar in foarte multe situaii din exploatare ea se manifest printr-o aciune combinat, astfel nct este destul de dificil s ~e determine Uzura care are influena cea mai puternic, Uzura mecanic a pompelor se datorete forelor de frecare ce apar atunci cind dou piese aflate tn contact au o deplasare relativ una fa de alta, Evident, cu cit forele de frecare Vor fi mai mari, cu att uzura va progresa mai rapid, Aceast formde'uzurll,'t. i tii'cazul altor maini, poate fi amelicrat - Incetinit -..;.prin a:JegereacorespUnitoare a ma teri!!leJor pieselor udate de lichidul vehiculat, 'prinasfuurareauritii ajustaj cit m~xorect, printr-un 8:ra.d Malt He firiisre'a supra~efeloide c9ltact, dar mai ales prin lubrifierea su];>r.ifeeloide lucru,' astfel moft s se elimine frecarea uscat, O alt form de uzur mecanic este cea provocat prin ,abraziune i ~a.. e datorete acis unii unor particule dure;. aflate fn lichidul vehiculat, care lovesc cu anumite viteze suprafeele de curgerp' alepiesc1ur pompei. Ea .iiemanifest prin eroziunea materialului, respectiv, prin zmulgerea unor particule de AiJ:nensiuni x:eduse.'care' cu timpul modific forma iniial a piesei i in acelai timp subiaz peretele, putnd ajunge pn .la strpungerea lui. "', . Uzura chimic se datorete aciunii intime dintre elementele chimice ale unui lichid i cele ale metalului cu care vine in contact. Ea este cunoscut n general sub denumirea de "coroziune" i se manifest de asemenea prin ndeprtarea unor particule minuscule dI\ metalul piesei, cre trec n soluia de lichid i stnt eliminate' odat cU,acesta, " :' , Foarte adesea, tn cazul Pompelor, Uzura mecanic este msoit de cea chimic. astfel tnctt la alegerea materialelor pompei trebuie- sit se in seama de toate condiiile impuse de specificul instalaiei. Aceast situaie este evident reIiefat de regimul de cavitaie. intilnit destul de des tn funcionarea pompelor i la care Uzura mecanic este produs de presiunile locale foarte sczute, ce provoac fenomene de implozie insoite de desprinderi de material, precum i de coroziunsa rnetalului aflat sub aciunea oxigenului degajat din lichid"
r0,:"t:l:;~0 1:" LV",;! uurala

~~

'd

b
'

4,1, Repararea pompelor

centrifuge

if . , 1 c le mai expuse la uzur, att abrazlv ct r~oi~~~~l~~~~t;~t~~~;, arborele, buca ,de p~btecie ~ ,arb01'el~li (buJp de uzur), eta~la~';'1 ~}tecamc'I, garniturue 1~Ot I l~~a~eleiesede uzur.

1~b~~t:~~i:'

'mas~~r~ii g\~e1u~~~~t ~a~~~,;hicUflri! unotr 1 C~rcdaspedreedl,eI' pe avin .' , t bl' daje con eciona e Iichide pu~ernic abrazive, _c~rc:e:= ~~rr~~~:r:l ~~pre~?nt una dintre cele dm, I?atenale cu ~are reZISenpj j de aceea se recomand ca, n caz de c?ns-

~~'=~~
1~

",

Indiferent de natura uzurii, aceasta are ca efect modificarea formelor geometrice ale pieselor precum i schimbarea caracterului ajustajelor, ceea ce se reflect in final in variaia parametrilor funcionali-hidraulici ai pompei. In mod practic nu exist vreo pomp i probabil nici alt gen de main care s funcioneze fr uzur, dar cerina este ca aceasta s se produc ntr-un timp ct mai ndelungat, astfel nct s poat fi considerat ca o uzur normal.

e1s~r; ~iocuiaScft ("dU alltuflOri'inal'aprpol,ceusa;adted~~hi~l e a urmzor c t _ In acest 'fel,se asigur ~n con,tI,::nuare caracteristica hidraulic iniial a pornpei. t~zura, ro~o~lui se manifest pnn ciupituri, stirbituri, discontinuiti ale ,for: mei, -subieri de perei, ~)\'allzn ale alezajului buuculUl, ?eformri ale canalului de pan a ec_ , n fig. 4,1 se observ uzurile prcvccato la rotorul unei, pcmpe centrifuze utilizat la. vehicularea '" id ' apelor de min, uor aCI ~' ~u Fig, 4,1. Rotorul uzat al unei pompe de min, coninut de particule abrazive In suspensie. Rotorul a fost confecionat din oel turnat, nealiat, t I figur . Durata sa de via, pn a ajuI?s n starea n c.are se .pre:~n.a ,m ziunii: a fost de ase sptmni, Cauzele uzuru s-au datorat atit corozrunn CIti ero
IJ Alegerea pompelor c. 267

~~~::ru~~~~i~!a~~s;~:~~

196

REPARAREA pmlPELOR

REP.~R.~REA PO}IPElOR CE:STRIFl:GE

197

Fig. '1.2 prezint rotorul unei pompe centrifuge utilizat ntr-o instalaie chimiei, unde a vehiculat o soluie de acid sulfuric cu o concentraie de 3--:1 '~o, coninnd i resturi de minereu n suspensie. .

La rotoarele inchise nu exist posibilitatea sudrii palatelor pe discul opus, deoarece accesul este dificil sau chiar imposibil. De aceea fixar .a acestui disc se face prin nituire, aa cum SI' arat 1:1 fig. -1.-1.

fi '1J'
.

<' ,
,"
~~,

Fig. 4.2. Rotor;'l uzat al unei pompe pentru . "produse chimice.

Fig.. ,.4. Rotor centriIugal executat prin sudare i . nituir~.

11

Fig. -1.5.Tolerane i caliti ale suprafeelor larctorut pomj>ei,eentri,fuge,_

Rotorul este confecionat din oel-turnat nalt raliaf;'cuftt6m i nichel, de tipul Y-tA. Durata de via a fost de aproximativ trei luni, Cauzele uzurii: coroziune, ,eroziune i cavitale. '; Y : ",~ . . In fig. 4.3 este prezenta: rotorul unei pompe utilizate la apei de rcire ntr-o central termic. ... .i ' ">'-' ':.:.'RotOJ;l!-l. este .confecionat din font, iar uzura se datorete i coroziunii. ., "', . .. , Este eviderit c rotoarele prezentate n figurile de mai sus nu mai pot fi reparate i trebuie nlocuite cu piese de schimb originale. n caz de for major, cnd nu se pot procura piese de schimb n mod operativ, se poate . .ncerca .confecionarea unui rotor din, piese sudate din tabl de otel. Pentru aceasta, se procedeaz asfek ';;. .,. . ~se secioneaz piesa uzat n' plan perpendicular pe axul bntucului.rastfel nct s se detaeze un disc i s poat fi determinat forma, paletelor. Se ndeprteaz apoi discul dinspre partea de aspiraie. Acest 'procedeu se aplic la rotoarele de tip nchis: . ,,", . - se decupeaz apoi dou discuri din tabl de. oel, -de grositpe i dimensiuni corespunztoare piesei model. Pentru rotoarele semideschise se decupeaz numai un singur disc: .. ", - se execut un ablon dup forma paletelor, respectnsIu~se pe ct posibil limea, grosimea i traseul paletei (unghiurile de" tntrare i ieire), iar cu ajutorul acestuia se confecioneaz numrul necesar depalete; - se conflcioneaz din oel laminat, butucul rotorului: .-:- se sudeaz apoi discul corespunztor pe butuc, se repartizeaz pale tele 'pa' disc, conform modelului i se sudeaz pe. ambele pri ale paletei, la baza de aezare. Pentru rotoarele sernideschise, asamblarea elementelor este terminat, iar rotorul urmeaz s fi,>prelucrat 1:1. cetele finale.

n prealabil, niturile confecionate din oel snt la rnd~ lor sudat'~ p~ muchia pal~.tei,.iar ~,4ist;,.snt .practicate gurile. de rtl~e~!l coresPunztoari'. ; dup care mturile se cipuIesc ..Rotorul astfel obinut urmeaz. s. fie prelucrat pe strung, la dimensiunile finale, care trebuie s fie cit mai apropiate de ::~b ale piese~ origin~~. _H>.t~lf?e, dltermin .prin m;;~rtOl:i"pe. pies~ model. s In fig. 4.5 smt date toleranfele de dimensiuni, form i poziie i calitile suprafeelor prelucrate ale unui rotor de pomp centrifug de uz general. Indiferent de procedeul de confecionare a unui rotor, fie prin turnare, fie prin sudare-nituire, materialul din care este alctuit piesa nu poate fi perfect omogen, astfel nct n timpul rotirii apar mase neechilibrate, care n funcionare dau natere la fore i ~omimte ce, provoac vibraii ale ntregului ansamblu. ~Efectele' unei 3., Sti,!'l de' iunc'ionri se manifest negativ asupra pieselor pompei i conduc n finall~ uzura prematur a acestora i la ntreruperea funcionrii. Pentru a evita apariia acestui fenomen este necesar ca dup prelucrare, fiecare rotor s fie supus unei operaii de echilibrare. I La rotoarele pornpelor, ca de altfel i la alte piese care au o micare de rotatie, \ exist d~u. fe~uri de echilibrare i anume.: :tatic ! .d4tamic~. . _ '. '. Daca atelierul nu este dotat cu o maina de echilibrare dinamic, atunci se procedeaz la echilibrarea static, care poate fi realizat de orice atelier de reparaii, deoarece ea nu necesit utilaje complicate. Acest gen de echilibrare se realizeaz astfel: - se confecioneaz un dispozitiv alctuit din dou prisme ce se aaz pe doi supori care permit rotirearotorului: . :- rotorul se introduce pe un arbore executat special pentru aceast operaie, Iar ansamblul se aaz cu fusurile arborelui pe cele dou prisme; - se imprim rotorului o micare de rotaie i se Iocalizeaz zona care revirie n poziia cea mai de jos. Se marcheaz cu o cret locul respectiv, din care

198

REPARAREA POMPELOR

REP.~R.\RE"\

POlI PE LOR CESTRIFl'GE

199

lN'

11',f'

urmeaz s se ndeprteze apoi o anumit cantitate de material. Aceast operaie se realizeaz prin frezare, cu ajutorul unei fraze deget, dup care ansamblul se verific din nou pe dispozitivul cu prisme. Operaia se repet pn ce nvrtind rotorul, acesta rmne ntr-un echilibru indiferent. n scopul determinrii precise a cantitii de material ce trebuie ndeprtat, pe circumferinta rotorului se pot asta sau lipi div-rse mase. pn la obt ineroa echilibrului indiferent. L-lterioc;.'acestea se cntresc i se' stabilete astfel cantitatea de material ce trebuie ndeprtat. Degajar~a materialului prin frezare provoac o subiere a peretelui discului rotorului, care nu trebuie s depeasc n nici un caz mai mult de jumtate din grosimea acestui disc. Pentru obinerea unei schilibrri ct mai corecte, dispozitivul trebuie s satisfac urmtoarele condiii: - prismele trebuie s fie perfect paralele i orizontale. Suprafaa. lor de lucr:: trebuie s fie suficient de lat, pentru a nu lsa urme pe fusurile arborelui, la rotoarele mai grele. Totodat, n scopul reducerii coeficientului de frecare, ~ sup.raf~t ,trebui~ finisat prin .lef~!,r.e..: ,,; <. "". <' '!-'''''' - arborele trebuie (le asemenea s alb fusurile bme lefuite I executate cu o mare precizie. De exemplu ovalitatea maxim admis este de 0,01 mm. In fig. 4.6 este prezentat un dispozitiv de echilibrare static a rotoarelor pompelor centrifuge. Dezechilibiul dinamic este pus n eviden numai ntimpul funcionrii rot0ru.Iui 1<1; t}lr~i~ q~)ucru i el se d~tor~te mon:,eqtelof ~E~ae de fO'el~,; centrifuge ale unor mase concentrate, SItuate n planul axuhii, dar n acelai timp i n plane perpendiculare pe a~, mai mult sau m~i l?uin di:tanate .' unul fa de alt~,. aa CUm se,ar~.ta ~ flg, 4}. Se ob~er.v~1?-.frgurc ~.funcionareapar~un cupludeterminat .(le pro~sul ~mtre masele neechilibrate i distana dintre ele. Acest cuplu provoac vibraii ale pompel, care se transmit ntregului agregat, inclusiv postamentului, putnd avea ca efect desprinderea de pe placa de fundaie sau ruperea unei piese. . Soluia de echilibrare dinamic care ~e impune, c9Hst ~ cr~area volu!1tar. a unui cuplu, egal ca valoare, dar de sens contrar, care sa anuleze aciunea primului cuplu. Acest lucru 'serealizeaprin degjarea sau adugarea unor mase de material, precis determinate, concen~~ate n dou plane paralele, perpenporlillne din cqru~ ii/(/~pdrlelmj 11I(1I"i(11

dimensionate pentru diversa mrimi de rotoare. Din punctul de vedere al dotrii unui ~tel!er ~e repar~ii pentru po~pe, achiziionarea unei astfel de maini trebuie facuta numa.l, pe baza unei analize temeinica, care s in seama de ponderea ~pp,:ralllor ,d~ roto~re, p~e.cl!m i de t,ipu.l i. dimensiunile lor, deo~rece,~e tie ca cheltuielile de investiie sint apreciabile, Iar maina trebuie s fIP utilizat la ntreaga pi rop~rit;tt(>. E(hiJibr~,rr.::t dinamic r,,':.~j'J.7tifi(a:~-, practic la pompele ce au rotoare cu diametre mari sau care functionaaz 13. turaii foarte ridicate, deoarece aceste elemente determin valoarea fortelor centrifuge neechilibrate. De aceea un roror de dimensiuni reduse, sau 'care funcione~ la turai~.moderat~ - 1 000-1 500 rot/min - confecionat nt:-un atelier de reparaii, poate .f~montat mtr-o pomp i utilizat cu suficient siguran, chiar dac a fost echilibrat numai static. O alt pies important a pompelor centrifuge, care determin durata di?-tre,dou rel?araii, este arborele. Prile cele mai supuse la uzur ale acestura sint .poriunea pe care freac garniturile de etanare (la arborii car~ nu sn,t prev~zutic~ buc..d~ pro~ecie)".pori~nilepe ,careJreac~e1ele\ de ~ta~are ~ caucI~c(slemermgurile), precum I prile care vin n contact cu !lchidul vehiculat Icare sint supuse uzurii prin coroziune. Totodat arborele mal, sufer def~l1ll!l.ii,de ncovoiera i torsiune." . ' ." Repararea unui arbore, in cazul n care nu a fost procurat ca pies de schimb, poate fi realizat n dou moduri: -prin confecionarea cl,l~ ~l;>oIJ~ nou;"., .. "/'f~!i; " ,' .... "t -prin recondiionarea arborelui vechi. , , , Desi&"Ir;c~nfe.ci~n~reatinui arbore nou este preferabil,mai ales la pom-' pele: de. dimensiunimici, deoarece acest lucru este uor ode realizat n cadrul unui atelier de repal'aii;rcare dispune de cteva maini unelte universale estrung, fre.z. Prelucrarea se ,,:a face numai pe baza unui desen de execuie, car~ trebuie procurat de la uzma constructoare, iar dac acest lucru nu este posll;>Il, se ntocmete un desen dup model, msurndu-se ct mai precis . poriunils uzate. '
p

"r. ;;;'I3fl],loI40'11$lO'1
~
!:::!', :

o,:
':

J1:IJI.
'.

~ ---!I
.~

[!]

Fig. 1.G. Echilibrarea static:" a unui rotor de pomp centrifug ..

Fig. 1,'7. Schema dezechilibrului dinamic. Fig. 1.8~ Tolerane i calit] ales~prafeelor ia un arbore de pomp centrifug.

diculare pe axa rotorului. Echilibrarea dinamic poate fi realizat numai cu ajutorul unor maini speciale de echilibrat dinami~, care indic ?ir;" valoarea maselor neechilibrate. Acestea au o construcie complex I snt

. In fig. 4.8 este prezentat schia uriui arbore de pomp centrifug rnonoetalat, la care s-au indicat toleranele de dimensiuni, form i poziie precum i calitile suprafeelor. Indicaiile din figur se refer la arborii pompelor

200

REPARAREA P/)',!PELOR

REP.~RARE.' PI))IPELOR CE~TRIFt'GE

201

de uz general. Aa dup cum se observ, arborele trebuie prelucrat cu mult atenie, deoarece, in funcie de precizia realizat, se obine un montaj corect i o echilibrare precis a ntregului ansamblu roti tor. Astfel suprafaa L de aezare a rotorului i suprafaa R de aezare a cuplaj ului trebuie s fie perfect concentric", cu suprafeele de aezare ale rulnieniior 5 'ii T. U' asemenea, abaterea de la cilindricitats a suprafeelor funcionale nu trebuie- s depeasc valoarea de 0,02 mm, pentru pompele de dimensiuni mici i mijlocii. Suprafeele L, S, T i R precum i cele pe care sp aaz inelele de etanare se finiseaz prin rectificare la calitatea o'~ Din punct de vedere tehnologic, obinerea preciziei necesare este posibil prin prelucrarea ct mai multor poriuni dintr-o singur prindere pe main. Materialul arborelui se alege n funcie de condiiile de lucru ale pompei. Astfel pentru pompele de uz general, care vehiculeaz lichide necorosive, se folosete oelul OL 50.1, iar pentru cele destinate instalaiilor n care mediile 4e,I~l=.t;ts~trc9fOiYJ' ,s.B,r,e,c9m",nd te~ul"m.:0xig~b~l. 0 ~enru,,~~U:nite..fonStrili!il de'pompe speclle'sefolosesc Ialtematenale; cumStnt ofeluiile carbon 'de calitate, la care se .aplicun trata.Illent de hnb~tA.ire. 7', Un arbore poate s se defecteze in timpul.funcionrlidatodtunor cauze accidentale - ocuri la pornire, variaii brute ale sai-anU de refUlare -.: i s capete astfel deformaii permanente care influeneaz negativ comportarea agregatului (vibraii, zgomote), De obice, aceste deformaii reprezint tncovoieri ale arborelui,tn diverse plane,' iar remediul const tn tndreptarea acestuia cu ajutorul unor prese mecanice cu urub, sau a unei prese hidra,u-. lice.tnfuncie de natura i mrimea deformaiilor, indreptarea se poate face la rece sau Ia cald, prin Inclzlrea arborelui. Aceast tnclzire trebuie s se fac local, n poriunea in care sgeata este maxim, iar n acest scop se utilizeaz dispozitive cu cureni de inducie, de genul celui prezentatIn fig. 4.9. Pentru ca arborele s devin.maleabil Ia cald, el trebuie nclzit .local . pn la temperatura de 600 '" 800C. Dup atingerea temperaturii necesare, se ndeprteaz inductorul i se preseaz arborele n zona sgeii maxime, Dup presare se execut operaiile de verificarecu ajutorul unui comparator, aezat pe masa presei de ndreptat. Operaia se continu pn ce btaia arborelui se tnscrie in limitele toleranei de 0,01-0,02 mm, n fig. 4.10 se prezint schematic modul de ndreptare a unui arbore. Nu este recomandabil ca nclzirea local s se fac cu flacr oxiacetilenic, deoarece viteza de nclzire este neuniform, iar arborele rmne cu tensiuni interne periculoase, Canalele de pan deformate pot fi reparate fie prin practicarea unui alt canal n partea opus, fie prin lrgirea canalului uzat, ceea ce impune utilizarea unei alte Fig. 4.9. Dispoziti" pene. De acest lucru, trebuie s se in seama. i la piesa de l~cI.zire ~ocali care se monteaz pe arbore: rotor, buc, cupl. prm Inducie. La arborii pompelor centrifuge, zona cea mai afectat de uzur o reprezint suprafaa pe care freac garniturile de etanare ale presetupei. De aceea, la construciile moderne, arborele este protejat n aceast zon cu o buc de uzur care poate fi lesne nlocuit.

)lCt:-,-:l~

-2

Fig, 4, !O, Indreptarea arborelui deformare termic,

prin /

Fig. 4, Il. Tolerane i caliti ale suprafeelor la o buc de uzur,

In fig,'4,l1.~ste.prezentat schiaunei bu'e deuzur,la caie S-a"; indicat toler~nje~e ~l c~ltile suprafeelor. Dup cum se observ, feele frontale au rugozlal dlfer~te, n fUnCl~ de co.ntact~ cu piesele conjugate. Bucele se confecioneaz dlI?-oel. car~on de calitate.riar suprafaa de uzur se cement~az cu scopul de ~-l m,n duritatea. In unele cazuri, bucele se confecioneaz din oel carbon obinuit I se cromeaz dur la exterior. O al! pieS'9: pompei 's~ptl~ ja uzur este tnelul lalnr:'1it. ~u este ~m~ntor cu~el al bUC~1 uzur, el prctejnd pragurilecarcasei ~~ de aspiraie a,po,~pe.l!lrec?m.~,z?rn:,- ,de .:t~nare dintr~ carcas ~i, ro.to...., Inelullabirmtse i(zeaz datorit aciunii partictrlelor abrazve 'tare cirdul prin i~terstiiu~ form~t. de }ne~i.r,otor, Uzura lui conduce la creterea debitului p,arazltar prin ~tershlU,I P~lI:, c;ea~ta,la nrutirea caracteristicilor bidraiia lice ale pompsr. El poate fi. InlOCUItcu uurin. . ___. In..,~l~u~a ''1,12 este prezentat seciunea printr-un : J2 ~.tI''''''..: m~tr:l,~bJrInt,: cu toleranele i calitile suprafeelor I ~ respectIve.;~ I ~' In;lele lab.irint Se co.nfecioneaz din buce din font turnat a, ~au din bu~e din bronz. Dac nu se pct procura ca piese de schimb, inelele labirint se vor executa ;:. -.. ' pe ~n ?trunp universal pe care-I posed orice atelier, .de reparaii. ' .. U~ alt ~~gan al pompei centrifuge, care este supus Fig, 4. U. Tolerane acl\:nl1 uzurn, ese pr~setupa,. Dac etanarea se reali,i calitri ale suprazeaza c. garmllln .mo~, atunci, aa dup cum s-a artat u feelor la un inel 1 t lul labirint. a c;~~ 9 respectiv, acestea snt supuse ,uzur~i datorit _ ., , frecrii c:ar: loc la conta~tul cu suprafaa bucei de uzur, Daca lichidul vehiculat c/;te ncrcat cu particule .abrazive, uzura gamiturilor progreseaz rapid i acestea trebuie nlocuite foarte des. Avantajul garnituri!?r moi co,?st n faptul c ele pot fi procura te i nlocuite cu uurin, fr a ti necesara n acest scop demontarea pompei; confecionarea inelelor se poate face chiar la locul de exploatars.

;sdiipru. (

-..--~------=._=---_~----~~_----202
REPAR.\RE.\ POl(PELOR REPARAREA PO:,IPELOR CEXTRIFl'GE

203

Dac etanarea folosit este o etanare mecanic, uzura se produce pe suprafeele de frecare ale celor dou inele - mobil i staionar. Etanarea mecanic nu se repar ci se nlocuiete cu alta identic . . In afar de piesele de, mare uzur d-scris- anterior. la o pomp centilug~, ~zura se manuest ~I la '<lgr';/rJ de sprijin ale arborelui. In marea lor majoritate, pompele centrifuge snt prevzute cu lagre cu rulmsnti, iar uzura ~l' ;Li, ,,,.:... " eil.c;,.ur";": llI",lit':~L:l asupra iHldur I a cilor de rulare. Lzura rulmont ilor se poate datora urmtoarelor cauzr-: sarcini prea mari, turaii prl'a ridicate, u.ngere insufici-nt, montaj necorespunztor (ajustajprl'::t strnse care conduc la deformarea cilor de rularei etc. Trebuie subliniat c i o ungere excesiv conduce indirect la uzur, deo~rece introducerea unei cantiti de.lubrifiant mai mari dect cea prescris are ca efect suprainclzirea ansaI?blu!tu lag~, t~p!:ea lubrifiantului i pierderea calitilor sale de ungere. In timpul funcionrii, uzura rulmenilor se manifest printr-un zzornot ~'stul de p;re:-nic: spec~fic, ~soit de trepidaia agregatului. Starea r~menilor se verific an de cite on se efectueaz o reparaie la pomp. Verificarea jocului n rulment se face astfel:sedecupleaz pompa de motor~l ~~ anren~e, se a~uc cupla pompei cu ambele miini, aezate opus la 180 I I se Impr~m~ o micare de cuplu in 'planul axului. Se rotete cupla cu un sfert, de,rotaie Ise repet operaia. Dac se constat un joc' oricit de neinsemnat, ~e procedeaz astfel: se controleaz, ajustajul cuplei pe arbore; obser.vind -dac aceasta are joc i se mic. Cupla trel>uie s fie fix pe arbore, de:>arece ea se monteaz Cu uq ajustaj intermediar de tipul H7/j6.Dac~.ajustajul ..este corect i cupla nu se mic, atunci jocul nu se poate datora-aeeit " uzuru r~qlenilor. Se demonteaz lagrul i se. scoate arborele mpreun cu , rulmenii, Sespal ansamblul in petrol sau.tricloretUjln pentrua"se tndep'rta ~" unsoarea, se usuc i apoi se verific manb.l. La rotirea cilor de rulare nu trebuie s se simt nici un fel de rezisten, iar jocul radial i axial (la rul~enii radi~.li cu ~ile) trebuie s fie practic imperceptibil. Cile de rulare 'i bilele trebUie s fie n perfect stare, fr urme de zgrieturi sau ciupituri. In cazul cnd .~n rulment nu satisface a~este ~ondiii, el trebuie nlocuit. Perso~~ul califlca~t care execut ~eparala uner pompe trebuie s posede experiena necesara pentru a aprecia starea de uzur a unui rulment. . C? import~n categorie de pompe centrifuge este acionat de la distan, prin .mtermedlul unor transmisii mecanice sprijinite pe lagre intermediare, soluie care este aproape generalizat la pompele verticale. Datorit lungimii relativ mari a transmisiei, este dificils se respecte o coaxialitate corect a arborilor d~ acionare, 'ceea c~ pr~v?ac apariia unor eforturi suplimentare care, combinate cu o ungere insuficient, conduc la uzuri premature ale pieselor active. ale lagrului. La transmisiile sprijinite pe lagre cu rulmeni - la pompele care funcionaz n camere uscate - n caz de uzur se nlocuiesc rulmenii respectivi. Pompele care funcioneaz imersate in lichid snt prevzute cu lagre de alunecare, iar la acestea trebuie restabilit jocul corect al pieselor ce alctuiesc lagrul propriu-zis. ' . n fig. 4.13 este prezentat seciunea unui astfel de lagr i toleranele ajustajelor.
0,0"

. Buc~ ~e .protecie 3 se confsciom-az din oel carbon de calitate, de tipul 0I:C1J I se cementeaz la exterior. Ea se introduce presat pe arbore, Ctl o strng-re moderat. Buca l.ag;l~2 se co~ecioneaz din bronz de tipul Bz 14T Ise introduce m corpul lacrului dp aspmpnea cu un ajustaj cu stringere moderat. , Cele d,ou,buce pot fi realizate pe un strung uo"l Ulil U'J'art;J. ~lll;:."c,'l't;r Li", r-parau UDInuit. Este recomandabil, uin punct d,' vedr-re t.hnologic. ca suprafaa interioar i cea exterioar s se realizeze din aceeai prindere, pentru a se obtine o concentricitate corect. ' . D~c pomp~ nu mai d satisfacie n instalaie, fie prin nereahzarea parametrilor hidraulici, fie printr-o funcionare defectuoas din punct de vedere ~ecanic, ea tr~buie demonta.t~ din acea instalaie I du~ la at~her pentru verificare. Aceast operaie !lecesIt; r a~roap'e:: tlltotdeauna demontarea pompjli Fig. -1.13. Toleranele ajusIn prile el componente i verificarea individual a tajelor i calitatea suprafefiecrei piese. .,' , elor pieselor unui lagr de alunecare la o transmisie ,Deoarece cu ocazia demontrii se pot produce vertical: .~_~~~~l c~~~_3lSP~te.a :on~uce!a ~eterio:a~ea,unor piese, l-corp Iaglr; Z - buqllaglr, este recomandabil ca operaiile de demontare i 3 - bue de protecie. ... montare sa se efectueze ntr-o anumit ordine stabilit printr-un proces tehnologic"tntocfuit pe baza desenului de ansamblu al pompei. De cele mai multe ori .!ls atelierul nu dispune de un astfel de desen, ceea. ce creeaz .suficiente7.dific}ilt~,cuocciziadetpOlitrii i poae conduce chiar la deteriorarea unor piese bune. Pentru a evita astfel de 'situa~!,ln continuare sint prezentate cteva reguli de baz, privind ordinea operaiilor de demontare, care pot fi aplicate la pompele centrifuge monoetajate. In acest se.ns, n fig. 4.14.esf.e ptezentat~ o.seciut;e longitudinal printr-o astfel de pompa, l~ care s-au indicat totodata I austajele pe care trebuie s le respecte construcia dup asamblare. _ . Demontarea pompei in prile ei componente se face n ordinea urmUtl~\

toare :

- se demonteaz semicupla de pe arbore cu ajutorul unei prese cu gheare; - se desfac piuliele ce fixeaz capacul de aspiraie 7 de carcasa de refulare 2. Dac acest 'capac este prevzut cu dou sau trei uruburi de depresa:-e, prin strngerea. acestora, capacul se ndeprteaz de carc~ i poate fi extras de pe poriunea de centrare. Dac nu snt prevzute uruburi de depresare, n special la pompele de dimensiuni reduse, scoaterea capacului se face prin lovituri uoare"aplicate prin intermediul unei buci de lemn sau metal moale, pe spatele flanei capacului, de jur imprejur, trgnd n acelai timp capacul spre exterior; - se desface piulia 3 care fixeaz rotorul pe arbore;

204

REPAR.\REA PO~IPELOR ,REPARAREA POllPI!LOR CENTRIFUGE

- se scoate apoi ruterul de pe arbore. DI.' r-gul acesta se extrage relativ uor, deoarece rste montat cu un ajusta] aluns ctor. Exist mai multe soluii de extragere a rotorului i anume:
2

~==~-=-")j'

7
I

S
I

~
!

buci de lemn sau metal moale, pn ce rulrnenii snt scoi din ~ezajele ~e centrare al lagrului. In continua~e, scot: presetupa. 6, garniturile d~ azbest grafitat sau etanarea mecanic, melullaternou 7 ~1. buca de ';lzu!~. Demontarea inelelor labirint este mal dificil deoarece ele sint presare in loca; de ~I -... ace~a dac se constat o uzur pronunat, - II care impune nloCl:ir":l, de o' 2'J~ t:J.ia cu tA atenie cu ajutorul unei dli, .-f'r Demontarea rulment ilor d" pe arbore, ~ ,!q! dac si-tuaia o cere, s,~fa~e conform regulilor ' ;t~ _~ generale de demontare a rulmenilar,. car. 1..:: '" se asesc n cataloagele de rulmeni s~u ~ ...., .. ,.~. in ~anualele de specialitate i care n pnn-

5:

'

Fig .. i. li. Jccuri


.

i tolerane la o pomp centrifug


, . .

mcncetajatL.
!: ~."''.J,:l~

~L

~t

Dac situaia o-permite, se introduc ri-spatele discului rotor d6\t Ieviere subiri sau dou urube1nie, diametral opuse, i se extrage spre exterior, aa cum se arat n fig. 4.15: li' "", ,;. '''''.'';;,;. . ", ,In timpul cionrii cu cele aou 'urubelnis, o alt persoan; prin inte'r-, mediul unei buci de lemn sau de metal moale (bronz, aluminiu), aplic in captul arborelui lovituri ferme de ciocan, fr a seexagera. b, Dac construcia pompei nu permite introducerea- .urubelnielor, se COI1fecioneaz dou crlige care se introduc n gurile de echilibrare ale rotorului ; apoi rotorul se extrage spre exterior. concomitent cu aplicarea loviturilor de ciocan, aa cum s-a artat i in primul caz. /. ,., ,. .', c. Dac rotorul opune totui rezisten i nu poate fi extras prin metodele indicate anterior, aceasta se datorete unui ajustaj iniial realizat prea strns. sau ruginirii suprafeelor de centrars : n acest caz pentru demon tare se procedeaz astfel: se desfac piuliele care fixeaz carcasa 2 a pompei de lagrul 4, apoi se deurubeaz piuliele presetupei 6 i s,e strng uruburile de depresare ale lagrului. Dac pompa nu este prevzut cu astfel de uruburi, se aplic lovituri de ciocan, numai prin intermediul unei buci de lemn sau metal moale, n carcasa pompei, pentru a o scoate de pe pragul de' centrare. Dup anularea interstiiului dintre discul posterior al rotorului i carcas, rotorul se va sprijini direct pe carcas i va fi scos concomitent cu aceasta. Lagrul mpreun cu arborele rmn ca un subansamblu separatda pomp, iar demontarea lui se face astfel: se desfac uruburile de fixare ale capacelor de lagr 5 i se scot capacele respective. ,Se aplic apoi lovituri de ciocan ntr-unul din capetele arborelui, de asemenea numai prin intermediul unei
4.

,::r

l,'

,t,!,~

- transmiterea efortului, de la scula de demontare la unul din cele dou inele, nu ',"se va' face prin intermediul corpurilor de ~ -" ..' ,rulare; . "." i;,,'.iN. b',:seva aciona ntotdeaun;l..asupra:,~eluFig. ~.1'. Demontarea.,;~otor,,:\~l.,\Uui .care este montat cu -strngere, fie pe . - ','.! :,' ""'"l>iv",;[fjitbore.fieJncarc;a~;;.;. . .. ' "J - este ~e.comai~biJ!~t~~~fc!!.selor cu gheare, On ,de CIte ori construcia o permite, . ,il< =": .' Trebuie menioIat,.~ in e~c:,- mo?~rn, .mont:,-~ea ~den:ont~~e,!: n;Umenilor se face cu ajutam!. U~.P.lSPO,zlt~ye hidraulice, denUtn1tel "pIulie hidraulice". . y~ '. " T; , . In fig. 4.16 i 4.17 sint pr~~entate Sol~lile corecte ~~ demontare a rul:nenilor de pe arborele unei pompe centrifuge monoetajate. '.

\~ 'U
~

'f'.8:.'"~

~~~i~~comand

respectarea

urmtoarelor

,r .' ,

Fig. 4.16. Demontarea rulmenilor prin lovituri de ciocaa.

Fig. 4.17. Demontarea rulmenilor cu dispozitiv de depresare cu gheare.

Dup demontarea rulmeni1?r, operaiile vde d~montare ~ pompei 'pot fi considerate terminate. In continuare, se cur I se spal piesele cu pe~rol sau tricloretilen, apoi se verific starea fiecreia. Piesele uzate se inl~culesc cu piese d schimb originale, sau se repar aa cum s-a artat anterior,

~.iII~""'*"-

-,

.,'

- .~

-~.

286

REPAIUREA

r'G~IPELuR

_._------------------

REPARAREA PO:,IPELOR CENTRIFI:GE

207

Montarea pompei se face in ordinea invers a demontrii. Pentru rulmeni snt valabile aceleai reguli generale, prevzute i la demontare, dar aici mai pot fi aplicate i alte procedee, de exemplu inclzirea n bi de ulei la temperatura de 70--80cC. Instalaia de nclzire este destul de simpl i ea poate fi confecionat n cadrul oricrui atelier de reparatii. Ea se ce mpunp dintr-o cuv ce contin uleiul ii"rulIit" in care ~.. introduc rulment ii. asezati pe supori adecvati. Inclziroa SI' rp,,!izpaz;\ I'lectric cu ajutorul ~::.,i~zistpnc montat- la partea r inferioar a cuvei, Rezistenta nu trebuie s vin n contact cu uleiul. Demontarea i montarea pompelor centrifuge multietajate se face de asemenea ntr-o ordine tehnologic stabilit dinainte i ea este exemplificat prin pompa de uz gpneral prr z=ntat n fig, ~,! 8. Pentru dsmontare se procedeaz astfel; - se deurubeaz piuliele de fixare ale capacului de lagr 1, dup care se ndeprteaz capacul i se deurubeazpiulia de strngere a rulmentului 2; - se deurubeaz piuliele de fixare a lagrului 3, de corpul carcassi de aspiraie 4" . .:' . , '. - se extrage manual lagrul de pe arbore, iar dac se constat o oarecare rezisten, se pot aplica Iovituri uoare, indirecte, prin intermediul unei buci de lemn, pn ce lagrul se desprinde din pragul de centrare; - se aaz captul arborelui rmas liber,pe cale de sprijin i apoi se deurubeaz piuliele de stringere aletiranilor..i racordurile e"iLde .egalizare 6; -':s'e'deinonfeaZ~ preseupa 'c~rcasei de aspiraie 4 i ~p6i 'se -extrage i car-' casa' ". . ' '.' . "o:;;:' 1' - s:'d~urUbeaZbu~a de pr~te~i(7,~'~oi se ixtiage 'cfi:jut(jrttI .~ d~u 'crlige primul rotor 8, concomitent ctJ buca de distan 9 ;"" ,r-,;-,o - n continuare, se extrage carcasa intermediar la, mpreun cu corpul director 71 i se' continu astfel, cu toate etajele pompei, pn la carcasa de refulare; : - se demonteaz: lagrul opus, presetupa carcasei de refulare i se arborele 72, 'fIllpreun cu buca de protecie 73. Dup verificarea i nlocuirea pieselor defecte, se execut operaiile de montare a pompei in ordine invers celei de demontare, respectndu-se jocurile ifoleranele recomandate n fig. 4.18. Cteva reguli cu caracter general, privind demontarea i.montarea pompelor, se recomand a fi msuite i respectate de ctre lucrtorii care se ocup cu ntreinerea i repararea lor. Cele mai importante dintre acestea snt; - demontarea i montarea trebuie efectuate ntr-o ordine tehnologic corect, stabilit nainte de incepere a operaiilor i care s exclud orice posibilitate de deteriorare a pieselor pompei; - operaiile de demontare i montare se execut numai cu scule i dispozitive adecvate, evitndu-se, acolo unde este posibil, aplicarea loviturilor de ciocan directe, mai ales asupra' pieselor confecionate 'din font,' aluminiu 'sau oel clit;'" -:este recomandabil ca pompa s se demon teze i s se monteze pe ansamble componente.

/ ...

",
:

'.

RE?.\R.~RE.\ !'O~IPELOR ce PI5TOX


! ,

20~

-:- .~oate _pies;le. conj~&ate se m~rcheaz~ prin. diverse semne - puncte, Ill~lI-. astfel 1n~lt POZiia lor. relativ s fie precis determinat. Prin aceast mii-sura, oper~111e. e n:o?~aJ vor fi mult uurate, asigurndu-se totodat d respectarea ajustajelor Iniiale; - dup Jemont~re, piesele se cur i se spal cu petrol sau alt lichid detergent: pentru a li se putea aprecia ct mai real zradul de uzur:
. - ?:,:.:;:,j .. ,:~ri.~ li.l:::cLi.Z~i .::: [it; i..,~,f01(,'':;~L.; SI:
C:\rf'

(ll'F~L:~.:a,::~ in

CG~l.t.iil:\ . _

:-1>

I.:J.:,_

La pnnp-le de tip industrial, formele constructive ale segmenilor snt celt' prel~ma[~ n fig. -1.19. Forma a este caracteristic p-ntru segmc!nii rnetalici, precum i ;)>'!,;ruc~; .lin t-xtolit, grafic sau lsmn. Formele b i c, cunoscute sub denu, mirea de "manetCi.",sint caracteristice numai pentru seg~ mr-nii conf~cionai din cauciuc sau piele .
: _1

s ]" fereasc de lovituri. ., Pent.fu a e\:ita orice surprize noplcu;e in funcionarea instala.tiei. estcLllga.tonu ca plesel~ repar~t~ s fie con.fecor:ate din aceleai material" din carI'. snt executate I~e~e .ongl~~e, sa~ ~m materiale echivalente din punctul UI' vedere al caracteristicilor fizico-chimice-macanics. Dac materialul piesei ~u. este cunoscut, se vor l.u~pro.be.d!n piesa original i se va stabili prin analiza de labo.rator co.mpozlla chimica. Dac acest lucru nu este posibil, se va cons.u1ta uzina furnizoare, care poate propune i eventuale nlocuiri n funcie de situaia real a instalaiei beneficiarului. .;, , .. R~.pa:aiile descrise anterior se refedfo.~pompele de dimensiuni mici i' mijlocii ~I ~le pot fi e~e~utate n cadrul unti\mic atelier de, reparaii, dotat cu un mimm de' maini-unelte universale: strung, frez, main de gurit, aparat de sudur etc.:. ''-1' -\ ... <"""'....~ . . Pentru pompele de dimansinnimari, cum' sint pompele ~xiale, diagonale sau cele.in dublu flux, reJ?araiile pieselor principale: rotor, carcas, arbore: nu po~ fi ex~cutate in ~teli~r(de~cest geh':-tlle. aceea aceste piese se inlocuiesc numai cu piese. de ~hlmb p:rq$rate de l~ f:w:nizorul pompei.: . ~a aceste ~Ipun de p~mpe,se pot realiza 1n cadrul unor astfel de ateliere, numai reparaii de mic Importan, pentrii piese de dimensiuni mai reduse - buce de lagr, bucedeprctecie, buce de distan, presetupe etc.

;I~ material. ~eea U z,,~ca efect pi-rd-rea etan",it:ii ir; poriunea respectiv. n mcd normal, segm,:nii ~e u~eaz,', ;!. ; ., " mai repede dect cilindrii pompelor, deoarece suprafaa lor, t:::..--l care se deplaseaz n micarea ele du-te-vino, rmne n a . contact permanent cu cilindrul, p<:cnd suprafaa acestuia Fig..;; 19. Foru.e C0n ia contact cu segmentul n mod intermitent, numai la strucrrve ~e seg. ! trecerea acestuia prin locul respectiv. Din acest motiv, .,,~~;,~'; ,.,,_,.,.,_serefc~.?:dAca..,s~en,ii.me~.al~~~, s~ib ~ ~uritate. ~u " puin. mal P.:lareaec~~~ra:;clli!i1!r.UUI. ~e~enll confecfl~na.l din cauciuc trebule s alb o bun rezisten la: uzura, precum i la aciunea produselor petroliere .: Avantajul,;utiliz.rii ~or const in aceea c prelucrarea cilindrilor poate fi realizat cuo 'precizie mai redus, deci mai economic, iar pe msura uzurii segmenilor, stringerea lor poate fi reglat, ceea ce conduce la prelua(':[ ', ,.;

-(f'

D,
id'.
1

cu

l.__

L zur.; segm,._,apior se mannesta pt: suprafaa <lL' cout..c ; ilindrul si ea z pJ.re S1J.1J form d- rizuri sac. ciupit ur i ..

~~r~~;~Pta1p~Vr~~1' :~~~~rf~/~~rtJt1f'~~~~ lOp,!JI,

4.2. Repararea

pompelor

cu plsten

Pompel~ cu pi~ton, utilizate n domenii n care nu pot fi nlocuit>?dpompe cen~nfuge, ~mt dotate ~u ?r';a~ede lucru care execut periodic micri de translaie. In timpul funcionrii, ntre suprafeele de ghidare ale pieselor ce se a~. i? ca.ntactpermanent, apar fore de frecare de diverse mrimi, care dstermin m final gradul de uzur a pcmpei. . La pompele cu piston: uzura datorat abraziunii este preponderent, In raport. cu ~ea :pr.ovocat~ de co~ozlUne, deoarece n general pompele de constr~cle o~lnulta nu snt destinate s vehiculeze lichide corosive. Dintre piesele ce alct.~iesc pompa cu piston, cele mai expuse la uzur Sl~t urmtoarele: segm.enu pistoamlor; cilindrii de lucru; pistoanele; tija pistoanelor ; ~u~apele ~ scaunele lor; organele de distribuie. .Segme~lH. s.mt organe de etanare care au rolul de a separa rogimurile de presiune diferit de pe feele opuse ale pistonului, Astzi exist o sumedenie d~ soluii constructive, aplicate la sgmenti, care se refer att la materiale din care snt confecionai acetia, ct i la forma lor. Astfel, ca materialele p.ent~u segm~ni se folose~c att materialele metalice - fanta, oelul. alama Cit I I?atenalc. nemetahce -: cauciucul, pielea de bovine, compoziii pe baz de grafit, textolitul, lemnul I altele. .

r~~r~ik~Me~~~ue~t taliCIDUp?t i cqnf~f n.fa.~ril! ~.n:0r atsliere rde ~eparatll ObID,Ulte, deoarece el se execut'dupll o fehnologle care presupune eXlstenaunor m:i?isped~e ~', iif~I&,~ .. ,~l~~eurio~ ~stfel de 'ateHere:ele~ nepiltin(i fi folosite In mod econl>tIllC 'declt, fn cazul unei producii de mare serie'. Totui, in atelierele mai man"tre dispun iieturntorie, se pot realiza sl'gm~ni metalici, confecionai din font-special pentru segmeni, avnd structura perlito-sorbitic cu grafit Iamelar, turnai n forme de nisip, n cochilii sau centrifugaL Tel'm:brogia-of,inuit de prelucrarea ssgmenilor este urmtoarea: " -se strunjete buca Ila exterior, lsndu-se un adaos de 0,5-1,5 mm, n funcie de mrimea segmentului: - se strunjete buca n interior, la dimensiunea final: Fig. i.~O.DL:4 pozitiv pentru _ se decupeaz segmentul din buc, lsnd un adaos de 0,1 realizarea deschiderii seg- mm pe feele laterale: mentului prin - se secioneaz segmentul cu o frez disc; termofixare . ~ se 'execut un tratament de clire-rsvenire : - se execut. un tratament de termofixare, conform fig. 4.20. Dimensiunea penei care determin dschiderea segmentului trebuie s fie de 1,1 s (s fiind deschiderea segmentului n stare liber); - SI' rectific feele laterale pin se obine nlimea final II; _ se introduc segmenii ntr-un calibru inelar, avnd diametrul 1,003 d i Se calibreaz deschiderea la valoarea prescris pentru segmentul introdus in cilindru:

210

REP,\R.\RE,\ POlIPELOR

REP.~R.~RE.\

pOllPrLOR PISTO:': CI.'

211

- se rectific diametrul exterior la cota final d; - se strunjete adaosul diametrului interior, rezultat n urma comprimrii segmentului n cilindru. l,? fig, ~.21 este prezentat. Ul~ segment metalic pentru o pompa cu piston, la care s-au indicat toleranel- i calitile suprafeelor. Fanta s an' rn!l1l' de :l !r!::'i,<:, ,'~, Llvc~';'<l ~':~llll:llLUlui datorit dilatrilor, ~ ,Trebuie acordat o atenie deosebit n timpul operaiei de mtroducere a segmentului n canalul din piston, deoarece atunci apare tensiunea maxim n fibrele de la diametrul interior" i care de multe ori po~te provoca deformaii permanente sau :hlar rUI?e~easegmentului, Pentru a preveni a~tfel de situaii, in practica se alege deschiderea segmentufu. n stare liber: s = (3,2-3,6) . t, t fiind grosimea segmentului. S~gmenii din cauc.~ucse pot confecion~ cu dest~ uurin {6 ,m atelierele de reparaii, -avtnd o form constructiv relativ Fig. ~,21. re. simpl. Pentru 'aceasta se cobfecioneazo,~matri care s respecte ct mai fidel, .forma "i dimensfunile piesei originale. feelor la un Aceasta se transmite apoi unui :atelier de vulcanizare obinuit, segmen~ rnespre execuie, cerndu-i totodat respectarea calitii .cauciut~~~;d"4cului." .' ,"~o' 'r ,: ", ',', :Cilindrii,de lucru ai pompelor se Uzeaz i ei n tiIrip':'daiorit' In spe~ial efectului de .ero~iune i mai puin celui.de coro.ziu~~;.u~ura cilindrllor' pcmi>E!i es.te deten:~l1n~ta att de c~ht.atea .mate;laluI1l1 utillzatpsntru confecionarea pieselor, Cit I de natura Iichidului vehiculat. Se melege c, cu ct un lichid conine un. procent mai important de particule abrazive n suspensie, cu att uzura devine mal pronunat. La pompele cu piston ca aciune direct. uzura este mai puternic la cilin~rii pompei propriu-zise dect la cilindrii mainii, ,cu abur, deoarece la acetia din urm ungerea este asigurat de ctre o pomp 'de unzere care trimite permanent n interiorul cilindrilor ulei sub presiune. Aic"i uleiul este antrenat de agentul motor - abur sau aer comprimat ~ i formeaz o emulsisc.ar~ ptrunde n toate interstiiile. Cilindrii pompei snt ns uni numai cu lichidul pompar, care n multe cazuri nu are proprieti ungusnts. De asen:~nea!. la pornirea pompei, pn la amorsare, frecarea dintre segmeni i cilindrii ~ste practic o frecare uscat. Din acest motiv, cilindrii pcmpei snt eoncepuI sub form de cmi amovibils, presate n corpul pompei. La un anumit grad de uzur, cmile pot fi Inlocuita cu piese de schimb noi. . Se recomand ca, atunci cnd se nlocuiesc cmile, s se nlocuiasc I segmenii deoarece dimensiunile de funcionare ale acestora alctuiesc un ajusta] foarte precis. Repararea cilindrilor de abur i a cilindrilor pompei se face prin alezarea acest?ra pe o main de alezat cilindri. La o pomp cu piston obinuit snt permise trei, maximum patru, alezri ale cilindrilor, dup care se recomand nlocuirea acestora.
A

, In fig. 4.22 este prezentat o seciune prin blocul ~ilindrilor unei p,ompe cu piston cu aciune direct, tip duplex, la care s-au indicat toleranel ajustaHor i calitile suprafetelor. . Pistoanele pompelor industriale au ferma de disc. Iar uzura lor preduce n-uniform, pe prile care vin n 'contact cu supraraa cllmdruIU1:,:-\CIc::it lucru

,p

I
I

5JI

H8:$>

"~rJ6;ff..l.
t1
I '

, ' <h ,_;:'

~-

~.'
~

ii
.@1

!~';~: ~~~=

~2'--~~--~I@~o~I,~o.o.~~Z~~w[tI:-~,i.~'~:~~~~~~
Fig. i.22. Tolerane ..i clitff :'a!e'ft1i>iateelor "la cilindrii Fig. ~.23. Tolerane i ',,' unei pompe cu piston 'cu', ~1l1ne'mrect, "calitl!:i ale suprafeelor,' , ' . la un piston disc,

~r '

se observ mai, uor Ii.f,.pazJ~~'i#htiJ>m:,~'pis.qanelor.pcIl1P~lor orizontale. Totod.a are loc i o, ~u~~l:.c;anarelor_dmplston, provocata de segmenn metallcl.. . ""fej' '..<J': t,,,'i' ", .... '. ;' t Pistoanele cir~ ~D:utrute~t,~'stfeI de uzuri snt greu' de reparat I es e preferabil ca ele s~ fiefuI9-gui~::c~p!ese-~~ schim~ originale. Se Joate nc~rca o reparaie 'prin lrgirea 'ta.n;ilelor~dntroducerea unor segmeni cu. ~llme mai mare. In atelierele/tie repariIi obinuite, car~ dispun de ma~ml-unelt; universale se pot confeciona relativubr pistoane disc, aa dup cum se.arata in fiz. 4.2'3. Pistonul se poate coD.feciona direct prin prelucrarea unei bare din gel laminat sau forjat, sau]:un~:discdin ~ont. turnat. --_.: ._ rit pistoanelor se uzeaz. n special pe pormm!e p~ car~ fre~ca garm turile presetupei. Uzura se manifest sub form de nzun longitudinale, care inrutesc etanarea Cin acelai timp, uzeaz prematur garniturile din azbest crafitat. b il l ~ Repararea tijelor se face n mod asemnt~r cu cea. a ar ?r or pompe o~ centrifuge. Astfel poriunile uzate se ~carc pn,n metalIzar: I se :prelucreaza apoi la cota final. n cazul n care atelierul nI! dlspUl~~de o.mstalale. de metalizare, se confecioneaz o tij nou. Ca ma~~~I~1 ~t~l1~.eaza elul aliat care :e se o comenteaz sau se nitrureaz n vederea manrn duritii suprafeelor de ~zura. n fig. 4.24. este prezentat tij~ pist?anelo~ une.ip~mpe cu aciune direct, la care s-au indicat toleranele aJustaJe~or I ~alltalle sup~afe5el?r. . nainte de efectuarea tratamentului termic, capetele I prile filetate se protejeaz pentru li. nu deveni cas~nte. . .... , Supapele au rolul de a nchide I.deschide con~UnICaIadintre cilindrul pompei propriu-zise i conducta de .asplra~e, res.pectl\' cea de refulare. l\I~:ea majoritate a pompolor cu piston mdustnale sint dotate cu supape av nd
1. Alegerea pompelor c. 267

212

REP.\R.\RE.\ PO~[PELOR

REPARAREA POlfrr:LOR cr PlSTOX

21:f

Il ~tl ~'

forma unui taler, care culiseaz pe o tij de ghidare. Uzurile caracteristici s~p'apelor se manifest pri~ ri~uri i o.valizri pe suprafeele de ghidare, datorita forelor de frecare, I prin uzun sub form de ciupituri i deformaii
,,~WfJ}.~~ ~~!
<---""-L-..,
c,

.~.:

'<

L::.t-.:~

,SO,. 'E
Ia tija

,"'rI

S
.

f? @{?\\ ... C \.v~~:~;) \8/


~~
l' ..:...t '--.. Fig. "i.25. Realizarea prm prelucrare din ma teria l Iarninat a sectiunii de trecere a scaunului supapei.

----p.IO'021,V, Frz.

_,~~')1:.;~'1-

L~-i. Tolerante i c'1.Iitl: 1.Ie suprafeelor pompe cu pisrcn cu actiune direct

u::-=i

" f;
g
;L
'it''''~

A:~i,

ale suprai~elor de etan~r;, ..att ale supapei cit i ale scaunului. Acestea au ca efect I2lerde~ea et~n.elta.ll camerelor volumics i prin aceasta diminuarea param~tn}9.f ]udr!l-ul.lcl debit-presiune. ' 't. 'Snpa~ele, ghidajele ~I sc~unele supapelor snt piese ce pot fi realizate cu uurin in ca~rul ~~UI atelier de rep.araii, .astfel nct cele. c~re snt d,~gradate se recomanda a fi nlocuite. M~ten~ul -din care se confecioneaz aceste organe ~~te bronzul, care are o buna rez~stex; la corozi~ne i.in acelai timp un coeficient ~.er:,care.redus .. La execuia pieselor trebuie realizat un aj~staj ;orect .ntre tip d~ g~l~a~e I corp!Jl supa}>el, astfel ca aceasta s nu rmn lx;eperut ntr-o p:)Zl~e intermediar. Deasemenea' trebuie 'asigurat .sei:~ ~m!1~:l. d, t:',: '1" :t ,:"';l~dulu: prin sca~n~ su~apei. i prin spaiul inelar creat <end!care~ supapei la I?lill~~,a m~Xlma..,Atl supap~ ~t ~i.scaunul. su pot fi realiza:e I,ncadrll unui atelier de reparan, prm prelucrare din material Ianiinat. Seciunea pro,flla.t, de t:-ecer:eprm scaunul supapei, se poate executa prin frezare, sau numai prm gurirs I ajustare c~ pila, aa cum se arat n fig. 4.25. , Pentru one~tare, n fig. 4.26 se prezint I ansamblul funcional al unei supape, utilizat curent la pompele duplex de alimentare a. cazane-' lor: de ab~r, l~ c~re s-au indicat toleranele ajustajelor. I ~all~ile suprafeel6r:Dup cum se vede .dm figura! suprafeele de etanare ale supapei I~ scaunului trebuie s aib o rugozitate foarte redusa. Aceasta se obine. prin rodarea fiecrei supape ~e scaunul su. Operaia are loc astfel: se monteaza supapa aa cum se arat n fig. 4.26, dar ------"-''-----; fr arcul.eli~oi4al; sepun~ past de lefuit n ciFig. 4,26. Tolerane i caliti teva, poriuni de pe suprafaa scaunului i apoi ale suprafeelor la elementele unui ansamblu supap. apasa ,C~ mma s~papa pe scaun, imprimndu-i n '. acelai timp o micare de rotaie. Se continu operaia a.stf:l. pJ.?trn~ sensul de.rotaie! ~a:periodic se terg suprafeele respective cu o cirpa ~ulat In petr.?l I s~ verific aspectul acestora, care trebuie s fie mat ..Oper~pa se consider terminat atunci Cnd,la o apsare cu mna, supapa se ..lipete pe scaunul su.

Organele de distribuie ale pompelor cu piston cu aciune direct snt alc:uite din urmtoarele elemente: sertarele de distribuie, tijele sertarelor, manivelele, culisele i articulaiile sistemul?i de distribuie. Uzurile acestor __ piese se datoresc frecrilor ce au loc ntre suprafeele active si ele apar sub iv.,!.:1 ~e ovalizari, rizuri ele. Reparalea acestor organe poate fi executat n cadrul oricrui ateli-r r1P !";:::--'~r:l:~:. f:,) ~::n confcc:'~::-'..~l:'_~:' t:~~,)r piese noi fie prin rsconditionar-a celor uzate. Pentru repararea distribuiei pompe lor dotate cu sertare cilin?i~, ~,2~. Rcccndi-ir.narca ser tarulu i drice, se procedeaz la fel ca la cilindrii i pistoanele plan prin tuare. pompelor propriu-zise, adic se alezeaz locaul di~ partea superioar a corpului mainii de abur, apoi se introduc sertare CIlindrice i segmeni la cot mrit. Sertarele plane se repar prin recondiionarea suprafeelor de etanare ale sertarului i ale corpului mainii de abur, aa cum se arat n fig. 4.27. Rscondiionarea se,}ealz,ea.z~,. rin tuarea ~elor,~ou,.s}lprafl~. ~C!ni1:lgate: p operaie c.etnibtiie 'Sli?~decurg astfel: se pun cantitl:Iloderate de pasta de lefuit,. mbi~3:~.tH,px:ea~]:)ilcu ulei, pe suprafa~ activ a s.ertaru~ui~~ a corpu!uI,mil~l1111",~e ~~~r; ~e~.l?Cls.~erta.~. p:I mma, execu~md ml~c~rvi alternative namte 'I napo, Iar penodic Se terg suprafeele I se verifica starea acestora. Operaia se consider terminat atunci cnd, la o apsare uoar, sertarul ader la suprafaa ,de lucru. . ""., ,'ntArtiClllaiile~tribui~i'~int.alct1lite din boluri ce se introduc n 10cC\7~ uri cilindrice, in care execut micri oscilatorii, din care cauz uzura se produce neuniform, respectiv -numai ,pe poriunile active ale suprafeelor, aa cum se arat n fig. "~.28.-ML '~' -;: '- '.. "r ~ f""'..J 'It-'\;., n funcionare efectul -uzurii se manifest prin ocuri ce pot degrada complet piesele, tnsoittn acelai timp de dereglarea distribuiei. Recondiionarea pieselor uzate se face astfel: se alezeaz locaul cilindric pn la dispariia 'ovalitilor i se confecioneaz la strung tin bol cu diametrul maimare, Dac aceeai ~i~s a fost recon~iiona~. de mai m~te o~i, (,. astfel nct diametrul Iocaului s-a marit cu aproximativ '20%,'se recomand s se 'confecioneze o buc din font , '. tare se preseat n locaul respectiv. Buca va avea '.'1 '/diametrul gurii corespunztor bolului original- acesta ,""'. se va msura pe poriunile neuzate. La presare a n loca .. _1 buca se strnge, micorndu-i diametrul interior, astfel ~~~~~:~~~c;i~~i~ nct bolul nu mai poate fi introdus. Pentru a se evita buie In caresearat aceast situaie, dup presare, buca se alezeaz din nou, zonele principale de cu un alezor reglabil, astfel nct ajustajul articulaiei uzur s fie realizat in tolerana H8/fS. Cu ocazia reparaiilor capitale, pompele cu piston se demonteaz complet, n vederea constatrii gradului de uzur a pieselor. Pentru aceasta, pompa se demonteaz din instalaie i ~~ transport la atelier. Bancul de lucu pe care urmeaz s se execute operaiile de demontare se pregtete special pentru acest scop: se cur de' murdrie, se elibereaz de piesele strine, se

t'

II

214

REP.-\R.\RE.\ POllPELOP..

IlEP ..R.\REA POY.PELOR cu PISTO:'; \

215

aduce materialul necesar splrii i degresrii pieselor, precum i ldiele n " care vor fi aezate acestea. Demontarea ca i montarea trebuie s se fac ntr-o ordine corect din punct de vedere tehnologic, folosind scule i dispozitive adecvate, iar personalul trebuia s lucreze cu mare atenie, astfel nct s evite deteriorarea !,i~selor pr::-: d'::::O:1t~lt:.

Pentru exemplificare, se prezint, urmrind fig. 4.29, modul de demoncu pi"vll cu aciune directa, tip duplex. Demontarea ncepe cu pompa propriu-zis.. Se desfac piulir-ls de fixare a capacului supapelor 7 i se scoate capacul. trgnd de robinetul 2 n sus: dac se simte o rezisten, datorit lipirii de garnitura 3, se aplic moderat citeva lovituri de ciocan pe prile laterale, dup care acesta va iei uor. Se desfac piulieIe flanelor 4, care fixeaz scaunele supapelor de refulare 5, apoi se scot asamblate supape le de refulare, iar prin locaurile eliberate, se extrag supapele de aspiraie 6. Pentru demontarea pistoanelor pompei propriu-zise, se procedeat astfel: se deplaseaz cu ajutorul unei bare metalice, care acioneaz asupra tijei comune.Ipistonul 8 ctre, ext~rior; se dem,9nteaz capaceledecilindri'P, se desdoaie siguranele din tabl i se d,~u~~e,az pin!iI~lede)~.trngere,. il'pp,i.s~., . introduc dou uruburi n gurile filetate, prevzute pentru acest scop n corpul pistoanelor i se extrag acestea n afar, :~preun cu segmenii respectivi. ; In continuare, se slbesc piuliele presstupelor g i se deurubeaz piuliele . de fixare a corpuluipompei. Dup aceasta pompa poate fi .eomplet separat de maina de abur. 'Urmeaz apoi demontarea mainii de abur, care seefectueazastlel: se slbete urubul de fixare a culisei 10 de pe .tija pistoanelor, se slbete piulia presetupei 11, se desfac capacele,:4ecilindri12 i se mpinge tija mpreun cu pistonul de abur 13 in afar'uSa trece apoi la demontarea sistemului de distribuie i ungere. Se demonteaz pompa de ungere 14, mpreun cu conducta de alimentare, se desfac piulisls de fixare a suportului distribuiei 15, se desfac articulaiile cu boluri, se scoate capacul distribuiei 16, se deurubeaz tija de distribuie 17, i sescoate sertarul 18. n acest stadiu, pompa este demontat pe subansambls principale, urmnd ca n continuare acestea s fie la rndul lor .demontatepe elemente componente. " ", ,,c '<::" '.' Dup recondiionarea sau nlocuirea pieselor uzate, pompa se pregtete pentru montaj. Ordinea de montaj raional este urmtoarea: se incepe cu asamblarea mainii de abur, apoi se monteaz pompa propriu-zis, iar la urm sistemul de ungere i sistemul de distribuie. Pentru: pstrarea coaxialitii cilindrilor mainii de abur cu cei ai pompei, corpurile snt prevzute cu tifturi de centrare. Dup asamblarea complet,' pompa se racordeaz la instalaia de lucru i se verific corectitudinea montajului printr-o funcionare fr sarcin. Aceast verificare se poate realiza i pe bancul de lucru, dac atelierul dispune de o surs de aer comprimat, Dup nlocuirea pistoanelor, segmenilor i cmilor, pompa trebuie s fie rodat, conform indicaiilor uzinei constructoare.
tar= t "" . ?cmp~ :

ORGA. \ZAREA llEPi'.RAIEII'Ol!I'ELO& x

,217

216

REPARAREA PO)!PELOR

4.3. Organizarea

reparai ei pompelor

Re~ararea unui util~j est~ o aciun~ care se organizeaz cu scopul de a-l repu~e In sta~e Ae funciune I d" a obtine din nou parametrii functional! n care l-a avut iniial, ' , i n cazul po~pelor, repararea acestora devine necesar atunci cnd :~mc~;~nJ.r,:a ffi<lCapid. o;,;le ue~u.re~pull~[~a.re, iar parametrii agregatului ~u ~al satls~a: cerinele instala iei. Ca ~nnclp!U.de reparare trebuie s se aib 1:1 .\ e?ere ca ,mtotd~a,una este preferabil ca o pies uzat s fie nlocuit cu o piesa d~ SChlI~lb .ongm~I, a~ea~ta constituind o garanie din punct de vedere al materialului I al d~mensluUllor. i totodat un procedeu economic. De ace~a, este. recoman~abll ca un atelier de reparaii s posede n permanen un. stoc raional de piese de schimb, din categoria celor de mare uzur scurtnd pnn a~easta timpul de inactivitate a pompei. ' . Din p~nct .de vedere .al org~n~rii reparaiilor, la pompe, ca de altfel I la. ~te tipuri de .~aml, ~e.~Istmg ~ou categorii de, reparaii: reparaii planificate': reparal!tfepl,anIflc~t~: ,,",' - .. ," , !?-eparaiile planificate' se mimssc astfel deoarece ele se stabilesc dinainte pe baza. ~or date cunosc~te i snt prevzute de obicei n cadrul unui a~ calend~rIsti:, Pla~ul de reparaii se ntocmete de ctre compartimentul Mec~~cului ef I s!3.~e~alc~ pe ~imestre sau luni, n funcie de perioadele stabilite pentru revizn I .repar~l1. . ' Piesele' care intr n 'componen~ }\mei pompe"\.difer~' '~ubst~ni~i" punct ~e vedere al.timpului de uzur, iar durata normal de funcionare a pompei este determI~t to.cm.u,,.,4e J?iesa):l}.aIJ!.;U qlj(:i;l.la uz}U. Astfel .: ~ o pomp centnfug..-~ar~~ehiculeat ~lichide cu particule abrazive In suspens~e, rotorul:. lab~mu. I buca de protecie se vor. uza mult mai :epede dect rulmen~ll lagrului. De aceea, n practic snt situaii frecvente m. c~: as:mene~Plese, sup~se uzurilor rapide, se nlocuiesc de mai multe on pll~ala inlocuirea !ulmenIlor, ceea ce presupune intervenii asupra pompei, la perioadele determinate de piesa cu cel mai scurt ciclu de uzur. . ~tunci cnd a~e~t tin:p poate. fi prevzut dinainte cu suficient precizie. fIe din datele statistice din practic, fie din recomandrile fabricii constructoare, el se~e~e la into~mirea p~~nurilor de reJ?araii, stabilind termenele la c~re urme~a sa se f,,;c mterveniile. Aceste aciuni au un caracter preventiv I ele urmaresc menmerea pompei in stare de funcionare o perioad ct mai ndelungat. . . : " Rep.araiile nepZanjjicate snt determinate de cauze accidentale, ivite m .func!onarea pompei, cum ar fi ruperea unui organ mecanic, cauzat de 0 mtremere necorespunztoare, sau uzura rapid, corosiv sau abraziv datorat~ ve~.iculr~i unor l!chide incompatibile cu materialul pompei. l~ a~este situaii, dupa reparaie trebuie nlturat cauza care a provocat defeciunsa. Repara~ii!e flanijicate ce ~ ~fectueaz asupra pompelor se clasific, ca i la alte maini, In r e par ai I cur e n tei r e par ai i cap i tai e sau general".

di~

Re par ai il e cur e 11 tese caracterizeaz. printr-o revizie a strii generale a pompei, nlocuirea sau ramedierea unui numr redus de piese sau 5ubansamble, efectuarea unor noi reglaje etc. Operaiile pot fi efectuate fie demontind complet pompa din instalaie, fie drmontnd-o numai parial. Rtpara.~d. curent trebuie s:i. 4i~igu.r( fUl:ciG::~r(z. pcmpci in cc.~diii bune pn la urmtoarea intervenie planificat. Reparaiile curente pot avea loc :c ma! multe ori pn la r=para ~ia Qrit;>.l, Re par ai a cap i tai se caractfrizeaz prin inlccuirea sau ~E:mediereaunui mare numr de piese care alctuiesc pcmpa, inclus iv a CI lor care au o durat de via ndelungat i care au atins un grad naintat de uzur, nct pericliteaz buna funcionare a instalaiei n continuare. In cadrul acestei reparaii, pompa-se demonteaz complet din instalaie, se transport la atelier, se demonteaz in prile ei componente i se face o verificare amnunit asupra strii tehnice a tuturor pieselor. Cu prilejul reparaiei capital" se nlocuiesc sau se recondiioneaz toate piesele uzate sau defecte, se restabilesc reglajele i jocurile normale i se efectueaz probe de funcionare n gol i in sarcin. La pompele:cu piston se llxecut i l"odajul preliminar. Repararea pompelor se efectueaz n mod obinuit n ateliere de reparaii ce depind decomparlimentul MeC(l.llic:efi in care se execut i repararea celorlalte utilajecu-care .este .tn~tiatii intrepr,inderea. Acee ,<~~P.,eJ;e ',.snt dotate cu maini-unelte. universale ~ strunguri, fre+~,. rabo,teze,.lP-M~i. ge gurit -la care se pot realiza majoritatea operaiilor prevzute In tehnologia de rsparaie. ... autn d ~." .... " La tntreprinderlle';careau,n otare un mare numr de pompe, este reCOIAetlcla?i1~!, A,f~W:jll,; ~ .aJIl~el1l;l~i. d.e.rwa.raie, s se'L~Jled~eze ,9~ e~hip~ de muncitori exclusiV pentru repararea pcmpelor. De asemenea atelierillse va utila cu cteva mil;iIJi pecifice tehnologiei de fabricaie apompelor:"::"mors tez pentru pre1ucrat'~l!-1l~e de pan n butucul rotorului, d!-spozitiv pentru echilibrare static(ace~ta este bine s-I. posede toate atelierele) i o pomp cu piston pentru probele de presiune hidrostatic. La ntreprinderile care utilizeaz n exploatare un numr nsemnat de pompe cu piston, atelierul de reparaii va fi dotat cu'o main de alezat cilindri. " '''1'," Pe lng acestea. atelierele trebuie s dispun i de instrumentede'msur, necesare verificrii dimensiunilor 'i toleranelor pieselor: ublere, micrometre, eomparatoare, truse de spioni etc. . "'<, . In cazul n care unitatea dispune de un rezervor sau bazin cu ap industrial, acesta poate fi folosit la ncercarea funcionrii pompei, inainte ca aceastas fie' montat n instalaie in mod definitiv. Prin aceasta -se poate verifica coreCtitudinea asamblrii pompei. " t.: 'Necesitatea de a 'asigura exploatarea raional a mainilor i utilajelor din cadrul unitilor economice din ara noastr a condus la elaborarea unor normative cu caracter republican, prin care se stabilesc ciclurile de reparaii i categonaacestora. Astfel normativul pentru repararea mainilor, utilajelor i Instalaiilor comune, cod 416, ntocmit de Institutul de Csrcetrivi ProieCtri Tehnologice pentru industria Construciilor de Maini (ICPTCM), din cadrul Ministerului de resort (MICM), cuprinde la capitolul 416.0 normele tehnice n baza crora se efectueaz reparaiile mainilor i utilajelor, in aceast categorie intrnd i pompele de vohiculare.

.'

218

REPAR_~REA PO)[PELOR

REGt:LI DE r::H~IC.~ SECt:RIT-,ii }:l-~Cir

219

In funcie de tipul constructiv al pornpei i de regimul de utilizare, normativul prevede urmtoarele categorii de intervenii: - revizia tehnic (Rt); - reparaia curent de gradul 1 (Rcl); - reparaia curent de gradul 2 (Rc2); - reparaia capital (Rk)_
':;;~mnif!c:~:2.ficc:~r(l~cJ.~,_;o~iide
intL"l"~'t;~!Li::

t:.ite

explicita c in nonnativ

iar acesta trebuie s stea la baza ntocmirii planului de reparatii din fiecare unitate economic ce are n exploatars staii de pompe. ' Organizarea _raional. a u~u~ ateli~r de. repa~aii, do:!:rea lui cu mainile necesare, aprovizionarea operativ cu piese de schimb, calificarea personalului, sint factori care influeneaz n mod direct aciunea de reparare a pompelor, conducnd la obinerea unui pre de reparaie redus i la o imobilizare cit mai scurt a pompei. -

4.4. Reguli de tehnica securitii muncii


-,,1>_, .. _.;'. ~ ~ ." . '~ .. .;, _, ~ '"",

".... ..... i .s, ~

fi_"-

. Pentru evitarea acci~entelor ~e.~r pute~. avea Iocn perioada de exploatare a :p.ompelor, cu ocaz~ ef~ctuarl1 opera~lor de ntreinara sau tu ,timpul re:pa!'lulor, est: neces:!:: s fl~.cunoscute. clt~va reg~l cu caracter general, :PrIV~~ protecia muncl!, speciflcedomeniului de utilizare: a acestui gen de ~a~ i lJiuteutilaje industria.!e, cauiele obiituite'car~Potprovo~~'~~~Ydente la po~pe. snt :..calificarea necorespunzto~re, neglije.n~:~:it.~eatenia persona1ulw .. : -~ '~:.''1 _ . ,;';-:" ',', ;... ;~-.~i:~~;,., ""Ci,": . -~i- "_}-'" -Aa dup- cum s-a '~tatanterlor,e'kploatar~ 'pkihpelor:ttebuie ncre- ~ dinat numai personalului care a primit o'calificare special n acest domeniu .i care i-a nsuit un nivel de cunotine. -. , Regulile privitoare la protecia muncii trebuie respectate chiar de la .primirea pompei. Astfel manipularea pompel?r n tirppul descrcrii din mijlocul de transport se .v~.face cu m~ta atenie, folosind macarale. sau poduri rulante adecvate sarcmu agregatulw. 1n acest scop, personalul Care le 'mane.vreaz trebuie s cunoasc cit mai exact masa ansamblului;' s foloseasc numai cabluri de ridicat verificate i marcate i s fie autorizat s fac prin-derile necesare. Aceste prinderi se vor efectua legind cablurile numai de suporii sau gurile prevzute special pentru acest scop. In timpul manevrrii nu este permis trecerea sau staionarea sub sarcin, iar manevrele se vor face lin, fr micri brute. Dup aezarea pe fundaie, pompa se racordeaz la instalaie. In prealabil aceasta trebuie curat de .resturila i impuritile rmase din timpul sudrii, impuriti care la pornire. pot ptrunde tu pomp i provoca astfel distrugerea ei rapid. Inainte de pornire, se verific dac pe pomp nu au rmas diverse scule sau dispozitive folosite la montaj, eliberindu-se pompa de orice obiect strin. Pornirea Se face respectind ntocmai indicaiile -din instruciunile de exploatare ale uzinei furnizoare. n principiu, la pornirea pompelor trebuie s se respecte urmtoarele reguli:

.: pornirea pompel?r c.entriugl; se face intotdeauna cu, va~a d.,. reful~re CI; pompa s-a amorsat i a Intrat In regim de funcionare la turaia nominal; . - pornirea pomp-Ier axial So' va f:tr, i.:lr',-I .. auna cu vana de refulare d~schis complet, respectiv cu rezisten mimm pe conducta de refulare, astfel !1ctpompa s poat d=pi zona de instabilitate : - pompele volumice se vor porni intotdeauna cu vana d- rdul~r" ue".c:::.'.:.._. L:l lllstalaul,;. car- _lolr)sl'~~ acest gen d., pompe s'" va pr,,--d~a III m.'el 'L,!r:o:L'~~lU supapa d..srguran, iirnitatoare de prssiun-. Prin aceasta, se p,tJ't-j~alCl att instalaria ct i personalul de deservire. _ In principiu, n timpul funcionrii pompei, nu snt admise efecturi d,! operaii de ntreinere, dar, n cazur~ speciale, cindJunc}onar.'a :1;1 Joatrfi ntrerupt, se pot executa doar urmatoarele operau: stnngerea piulielor presetupei, ungerea articulaiilor, reglar~~ desc~id:tii. ~?bineilor, palpare a pompei n poriunea lagrelor pentru verificarea nclzirii, dar toate acestea se vor .efectua cu cea mai mare atenie, avitndu-ss contactul cu organele mobile ale pompei. 'Curirea sau tergerea pompei seva face numai cnd aceasta este oprit, folosind in acest scop lavete din bumbac. -. Dac pompa vehiculeaz lichide fierbini, prile calde se vor izola Ia exterior, astfel nct s nu prezinte pericol de arsuri la o eventual atingere din neatenie. ,.'" _ ,~ , La 'pompele 'care "vehiculeaz lichide toxice, se vor lua msuri de evacuare a scprilor dela presetup, iar la pomp se va afia un avia vizibil care s atrag atenia asupra pericolului de intoxicaie. 'La pompele care vehiculeaz lichide inflamabile, se vor lur'msuri de protecie mpotriva apariiei scinteilor ce ar p.utea fi provocate de instala~ia electric sau de manevrare a unor scule metalice, De asemenea, se vor afia la locuri vizibile avize cu interzicerea fumatului. La demontarea sau montarea pompeise vor utiliza numai chei potrivite, cu laturile n bun stare, iar presarea sau depresarea pieselor se va face' cu ajutorul unor prese adecvate . Acionarea pompelor se realizeaz in marea majoritate a cazurilor de ctre motoare electrice, fapt care impune respectarea normelor de tehnica securitii valabile pentru instalaiile electrice. Conexiunile motoarelor electrice se vor efectua numai de ctre personal de specialitate autorizat, iar toate motoarele electrice vor fi prevzute cu legturi la pmnt. In exploatare, se vor lua msuri pentru protejarea instalaiei electrice impotriva stropilor sau jeturilor de ap provenite de la neetaneiti. Dac incperea n care se afl agrsgatul are o umezeal excesiv, se vor lua msuri de ventilaie corespunztoare. Instalaia electric trebuie s prevad pentru fiecare motor electric o protecie de suprasarcin, evitindu-se astfel pericolul arderii bobinajului acestora sau provocarea de scurtcircuite care pot da natere la incendii.
nchis. Ea se va deschide imediat

220
,\XEX\

221
.1;zcxd (cj)!ltin~arc)

~~;
~t,
"

Nomenclatorul principalelor categorii de pompe de vehiculare prevAzute n programele de fabricaie ale industriei coustructoare de maini din R.S. Romnia
DN U"-80-250 D:-\ 125-80-3!;

"
"

.-\ Pompe ceutrifuge


.~c. .. .. Tipul

120-180 70- 180


4,)0

90-70 140- 1\0


:,.;. ---15 'Y)- "O l'W"-

~--------,.
Pompe monoetajars, '!e uz g-eneral, tip LOTRt:CERXA-CRI .n.r-s BOTO.\XI) Cr 50 Cr 65 Cr 80 Cr 125 Cr 1.50 Cr 200 L 6.5 L 80 L 100 L U5 CJO. C 6.5 C 80 C 100 C 1.50 C 200 50 :g n 65 x -. n 80 x/n 100 x n/

---.5-18 10-35 2.5-70 120-220 100-220 1.50-4.50 1.5-50 25-'60 .;. 40- 120 .120~230 20-15 20-15 20-15 90-70 22-17 23-10 .50-.30

~~ i:~;l-=~': i~;~ 125-lIJ(),'"


D:';

-.30u

""':40'
.5S.-.42 5.5....;44 . 32":''!3 35-2.5 35,22 70-40 3.5--25 ,; 33-25 180-100 180- ..50 180-120 . 180-100 22-18 35-30
5.'1-~.'5

DX 200-150,~5,) DN 200- 150-315 DX 200-150-400 DN 200-150-500 D:\" 200-200-250 DX 250-200-315 DN 250-200-~00 DN 250-200-500 DN 300-250-315 DN 300-250-400 r'DN 300-250-500 DB 3.50-300-iOO DN 350300-400

130-300 180-300 250-500 250-500 2.50-500 250-500 500-800 500-800 500-800 500-800 800- 1300 800-1300 800-1300 1300-2000 1300-2000

uo

22-IS 35-25 55-'15 90-70 22-18


3j-25

5j-~5 90-70 '>5-25 .55-45 90-70 .55-45 90-70

"'."1-20:"
c'

!;5;-;,3-1, .

30 -e- 70., 4'0--'bo 120-230 200-500 ;:2"'-8: 6-25 15-40 '.30-90 6-15 6-15 6-15 . 6-15 z: 15"':30 ':'15-30 15-30 10-30 10-30 .30-60 .. 30-60 , 30-60 30-60 20-60 60-120 60-120 . 60-120 ,:,.;60-120 , ~0-120 120-250 120.;,.250 ,20- 180

Pompe ermetice standard, tip ET pentru epuismente, tntrep. de pompe , AVERSA Bucureti

.2

Pompe multietajate de uz Sadu general. tip SADU Sadu :,Intrep. de pompe ;, ;sdu AVERSA Bucureti Sadu Pompe monoetajate. tip D:-i" ITX) pentru proc-sreci i calde 'Intrep. de pompe AVERSA Bucureti DN DN DN DN DN DN
DN

ET ET ET ET ET

65 H 65 100 H 100 1.50H

"".,

_<<)

r;I:~.50

'8-26 '14-;:-60 13-'-'.50 28-120 20-115 6.5-240

36-18 19-11 60-33 35-,9 85-45 55-30

., ..

----

DN DN
DN

.- . i

DN DN DN DN
DN

DN DN
DN

.i'"

DN DN DN DN

.50-32-125 .50-32-160 .50-32-200 .50-32-250 6.5-50-125 6.5-50-160 6.5-40-200 65-40-250 6.5-40-315 80-65-U5 80-6.5-160 80-50-200 80-50-250 80-50-315 100-80-125 100-80-160 100-6'-200 100-65-250 100-65-315 i50-125-250 150-125-315 12580-200

r,

85.- iO 22-i8 35-25 55-'15 90-70 \010-110 22,.,.18, , 3:-25 55-i.5 90-70 liO- IlO 22- IS.. , , 35-.25 . 55-45' . ~:90.....,'70 liO-IIO 22-18, 35-'-25 55-~5

Pompe de racord,. ermetice, ghidate, construcie standard tip EPEG. pentru ape :nenajere i ncrcate. ntrep, de pompe , AVERSA Bucureti

EPEG 6.5-22/2 EPEG 65-30,2 EPEG 65-22/! EPEG80-1612EPEG 80-30/2 EPEG 80-4012 "EPEG 100-2612. EPEG '100.26/3 EPEG 100-30/2 EPEG 100-30j3 EPEG loo-40{2 EPEG 1.50-26/2EPEG 1.50-30/2 EPEG 150-3013 EPEG 150-40/2EPEG 200-40fJ EPEG 2oo-40/i
'j

12-50 12-72 25-1 \O 12-105 30-180 30-210 30-170 30-215 30-350 50-200 90-360 100-450 InQ-.560 150-350 150-500 l"O-iOO 350-600

16 11 .32-18 i2-38 9-3 30-15 55-28 10-6 23-7 35-14 8-3 .58-22 23-8 38-8 8-3 55-28 12-8 8-3

Pompe submersibile multietajate. tip HEBE, .pentru . alimentri cu ap din pu uri adinci. Intrep. de pompe . AYERSA Bucureti

HEBE 50 X n HEBE6.5xn. HEBE 80 x n HEBE 100 :< n

6-'18 18-48 48-75 42-75

160 100 160-100 160- 100 250-180

I
'1

ii

222

AXEX'\ ASEX.\

223
A nex d (.:0nti:1Uare)

A"'.r4

Pc:npe monoetajato, verri'-,',. ~I1a ~,. "in

naval. Jntrep, Mecanic

'"

\\"50-160

'

"

..

.,

10-3/1
lU-jl}

~O:GIJ

"~-28

-.,

.~

\\'-'0-2-'0 W 56-160
.v (J.)-2uu

C(jiJ...l:;:"J'~'~

w
W W W W W \V

65-250 80-160 80-200 80-250 125-315 125-iOO 200-315 200-iOO 250-400

10-30 25-f)1) 25-60


~5-(O

6U--!S 90-75
1~-~~

55-15
90- -5

12. Pompe monoetajare, cu blindajc. tIP 1.31C.-\Z pentru past de ciment '?~trr."'" .,.. norn n.-\\Ei<s.1. Buc,,~e:: 13 Pompe tip PSI. pentru
stins incendii Intrep. de pompe

BrCAZ 125 BlCAZ Ul BICAZ 200

iO-120

",2-2/:
~:IJ-j,.1

10-2.3l 60-'100

35-20

5U- 130 50-130 50-130 120-250 120-250 240-500 240-500 -150-1000 450-1000

36-2~ 55-45 9lJ-75 36-28 55-45 36-28 55-15 35-27 53-i-1

PSI S:' PSI 16/S PSI 50/8

50-70 60- 120 180-400

!'JO-fjj

:10-70 ilO-iI)

A\'ERSA Bucureti
1-4 Pompe multietajate, cu

w w
8 Pompe multietajate tip ':;LT, pentru alimentarea (}lzanelor de abur. Intrep. de pompe A"ERSA Bucureti

W 250-315

rotoare opuse, tip TT, pentru produse petroliere Intrep. de pompe AYERSA Bucureti 15 Pompe monoetajate, cii rotor il: dublu flux, tip RDN, construcie standard Intrep. de pompe .AVERSA ;Bucureti

TT 8040; .. IT 100-iO >: :: TT 150-100' '. .\'iI1:.250-250 X n

10-50 25-70 60-160 150-400

9)1)- ~Of}

900-700 12ilO-700 600-500

OLT 80 OLT 100

25-80 50-100
~~; .

550-:-350 550-'3-'0

-~'RDN RDN RDN RDN

150-259 150-315 300-280 300-315

-180-450 250-500 1000-2000 -1000-2000

80-70 35-30 22-18 35-30

9 -- .- - '--

----------:-----_.10 P":npe de circulaie, tip JD. pentru termoficare Intrep. de pompe .-\"ERSA Bucureti TD 30060 TD 400-75 TD 400-90

Pompe de proces, tip TERMA 65-22 TE-R..'fA,-penrru lichide __ . -T:ERll.\ 65-28_ fierbini TERlIA 80-2~ Intrep. de pompe TER.\IA 80-25 A '-ERSA Bucureti TERMA 100-22 TE1UIA 100-2,s TERlIA 100-3-1 TER.\IA 150-22 . TERMA 150-2~ TERlIA 200-22 TEIUIA 200-25 n:1UIA 250-28

6-iO .6-25 10-70 20-80 30-140 30-130 30-130 -'0-220 50-230 100''':'450 100-400 150-700

_._-130-120 95-;5 130- 105 19-11 187'"30 62-10 75--'0

55-iO 95-75 60-22 90-70 62-38 94-68 1i0- IlO 66-i5 96-7-1 70-iO 100-50 120-00

16

Pompe monoetajate cu rotor in dublu 'flux, tip RDT. pentru procese calde Intrep. de pompe A VERSA Bucureti Pompe monoetajate, tip PCH, pentru industria chimic! Intrep. de pompe AVERSA Bucureti

RDT RDl' :RDi RDT

150-315 150-iOC 150-500 200-315

250-500 230-500 220-500 '150-1000

HO-120 230-180 J-'O-280 HO-120

17

800-1600 1500-3500 2200-4000

II

PCH <f0-16 PCH <f0-20 PCH<f0-2'5 PCH 50-20 PCH 5025 PCH 6.5-20 PCH 65-25 PCH 65-32 PCH 80-25 PCH 80-32 PCH 80-40 PCH 125-25 PCH 12532 PCH 125-~:) BRATE BRATE BRATE BRATE BRATE 251) 350 '100
5(1)

Pompe monoetajate, tip AH, AH 80.)6 pentru materiale consistente, AH 125-36 in industria celulozei AH 150-50 i hirtiei AH 230-50 ntrep. de pompe AYERSA Bucureti

2-16 2-16 2-16 10-30 10-30 15-35 20-70 15-35 30-140 30-65 30-65 100-250 120-300 120-300 200-800 500-1500 800-2000 1500-30011 2000-iOOO

35-25 55-45 90-70 55--15 85-70 15-9 90-70 35-25 90-70 3:5-25 35-'10 90-65 35-20 55-35 18-5 18-5 SI-5 1--5 1--5

30-120 50-200 90,...390 200-1000

18

Pompe monoetajate in consol, cu rotor diagonal, tip BRATE, pentru alirnentri cu ap ntrep, de pompe
.-\\ERS.\ Bucuresti

60l

224
AHe:.;(1

ANEX.l,

225

(ccnt inuare}

l~

Pompe verticale cu rct cr


rEuqonal.
; .. '_' LcJ.fl

tip

MV, penrrr

-'IV .303 xrv ~')2


)1

uu apa

fU.>

lntrep, de pompe .\ ~:ERS;\ BlIc!lrr,t

)IV
'f\'

502
""

:,1 v IJO 1 '1\' '''12

570- 1510 '1l41)-23';U 10-10-2590 1548-3-190 ,110 -_.!;~"


21(jO--i3~O 2.>70-5-iI)II

66-22 37- H 65-22


37- H
lJl)-";~

pr):!;::'L

'~,. ;>~lrlLu~'l,

..-- SI3~ SB)r

,;2-2:) -158"
Jj . _

1,6-2.:'
3,8-5,5

SB:-;, pentru lichide


~, J'-'i/;:.~;,kr. .. ('~~~nil~a :\

SB:-' -10-60
~rl_\

~O-20 -I.)-2u
~Q-21J

6-7.5
,'),J- ~'_:,1~-2 ! -18-52

El.'.i: ~ -,"

v.v

(;1")

'IV 802
;,1\' 803 :,1\' iCI) 1

xrv IOU2 xrv 2()02


20 Pompe monoetajate, 'Ierticale, tip RV, pentru irigatii Intrep. de pompe , AYERSA Bucureti R\' 70,100 RY 120,1iO

2160- 5i0IJ -1250-9180 3960-100110 5i60-122-10


6-180-IHOO

~2-'" 5 .3"::'-1-+ 6/i-22 37-Ii

62-22 22-7,5 .37-1-1


j~-

SB:\ ~3); S3X SB)! SBN stator c.astic, lichide viscoase.

(;()-2~'
~,!-j-

uo.ur
H\J,172. 140-230"

95- 10: 1-15-155 190-21') 0,5-3 1,5- 13 6-50

...:. 2(~ '-: -1, -.: .- 1')


~J-IIJ

-10-1' 0,~5-0,2 0.-1:-0.:: 0,';5-0,2

Pom?','

C:I

32-100- 7200() 2500-6000 1600.030000 -

1.3

tip PS. psntru


alimentare

PS 30 PS 50 PS 80

65-38
60-38

Intrep. TEH:-'OFRIG Cluj-Xapoca , -4 Pompe cupist~n cu aciune direct, tip PD, pentru alimentri de cazane i vehiculri de produse petroliere, ." rrtrep. :lmCANICA Cimpina ...,. . ;,.,., Pompe dozatoare, tip PD Tatrep, TEHNOFRIG Cluj-Xapoca " . " Pentru acest tip, debirul este in I/h
Pompe cu canal latcrr ...,

21

Pompe verticaie cu rotor axia1, tip DV, pentru agricultur i centrale termice. lntrep, de pompe A\'ERSA Bucurr-t i

6-30' DV 5-30 DV 6-35 D\' 5-35 DV.5-i1 :W 6-70 DV 2-87 DV.5-110 DV 2-110

DV

.n ~" ...

APD 1 APD 5 :'''.-\PD 6

4-7 35--10 60-65

32-25 32-25 32-2'

. 700~1200
800.-:-HOO

1200-2200 liOO-2300 ---2000"'" 3500 .3309-~poO 5500...;,12000 14000-27000 12000-25000

. 6-3:' 8-5' 8-5 12-7 9-5


6.....,3

12-6 '1-1-7 17-10

PD PD PD PD PD TC TC TC TC TC TC Te

100 250 630 1600 4000 25/1,6


32/2,5
X

1,6- 129,2 11,4-1152,9 29,4-4560 236-9400 953-11800 ..


n

350-9 315-6 315-5 320-7 285-20 ::'-35 250-50 220-70 180-80 200- UO :00-60 130-20 100-10 163-15 210-20 240-70
lGO Torr

B Pompe

volumice

'5

Xr. ert,

Categoria

tip TC, ntrep. de pompe AVERSA Bucureti


Tipul

32/4 32/6

( Productor)

Gama debitelor m',h

Gama presiunilor bar

50/Hl

X n X fi X n
r

50/16 >: 50/25 A

r;

0,6-1.S 0,9-3,5 l.5-4,5 3,5-6,5 6-1.3 12-20 18-35 0,5- 3,6 0,5-3,5 0,5-6,5 1,5-7 15 25 40 60 100 160 250 -100

I
1\

Pompe cu roi. dinate, tip J?L, pentru lichide unguenre .mtr ep, ENERGOREPARAII Bucureti

DL 1 DL 2 DL 3 DL -1 DL 5 DL 6
D'

~ -r.

DL DL DL DL DL DL

8 9 10 11
12

13

0,95-0,74 1,11-0,85 2,1-1,56 2.52-1,80 ~,47-3,5-1 5,64-'1,56 9,9-7,98 12,3-10,2 15-13,3 17,7 -15.9 29,-1-26,4 35,4-32,1 69-62,7

2-16

2-16 2-16
2-16

Pompe parifcr iale, tip Te ntrep. de pompe AVERSA Bucureti

TU 32-100
TU 32-112

32-125 TU 32-HrJ ~!IL ~!IL ~f1L )!IL )!IL )IIL )IlL )!IL
251

rt:

2-16 2-16 2-16 2-16 2-10


2-10 2-10
2-(1) 2-(1)

Pompe de 'Jid cu inel tii: lichid, tip MIL Inrrep, de pompe AYERSA Bucureri Vidul este exprimat in presiune absolut:"

252 401 402 403 50 i 502


503

160 Torr 160 Torr 160 Torr 160 Torr 160 Torr iso Torr 160 Torr

>

226

AXEX'\

8i bl iografie

;,GL

~ul-,d

l!IL 1250 :\HL 150!


.\llL J.ju~

630 1000

Imn
250')
~f
:(~.j

:\[[L

~IIL
~fIL

~IIL ~IIL
)IIL ~fIL

1503 -i0 1 / -i02 / -103 .: 501 :< 1000 ;' IjOI /'

2 2 ::

-il)
(H)

Torr 11>" T r:'


JU Tort

160 160 'r;n lGO

Torr Torr
T

1. .\ISE);STEI:\,
,rosk/~,

1017,

:'1. D, Tentrobejnila nasosi dlia neftianoi promilenostL Gost:lptehuizdat,


de cavitatie la mainile hidrau iice. Cc,m':aic-triie - irninara, sept, 1961, Confl'rinei

2
:: ::

100 160 630 1600

30 Torr 30 Ton 3() Torr J() Torr


J()

2. .:\NTU':-':. 1. Curbe caracteristice de Maini Hidraulice, L?vLR

J, DARGL\ZAN, A" ANTON, L, ANTON, V" PREDA, L ncercrile mainil"r hidraulice i pneumatice. Bucureti, Editura tehnic, 1959,

Torr

1, CHIMION, G, ILIIU, D, BRNITEAXU, M, Pompe centrifugale. Bucurcrj , Editura tehnic, 1964.


5. DUCROS, L. Pompes hidrauliques et appareils elevatoires. Paris, Dunod, 1967. 0, FUCHSLOCHER - SCHULZ, Die Pumpen. Berlin, Springer Verlag, 1959. 7, ION, L IONEL, Instalaii de pompare reglabile. Bucureri, Editura tehnic, 1976. 8. MAZILU, G., GANEA, N, Pompe anticorosive, Bucureti, I.D.T., 1968, 9. KARASSIK, 1. Centrifugal pumps. Selection, operation and maintenance. New York, Mc, Graw-HilJ Book Comp., 1960. 10, KOVATS, A., DESMUR, G, Pnmps, Fans, Compressors. London, Blakie &: Sun LTO., 1958.

11. MAYER, R Axiale gleitringdichtungen,Dusscluorf, VOI _ Verlag, 197~. 12, PFLEIOERER, C. Die Kreiselpumpen ftir Fltissigkeiten nnd Gase. Springer Verlag, Berlin,
1955, 13, PIETR..\REANU, E. Agenda electricianu1ui. Bucureti, Editura tehnic, 1968. H. POHLENZ, W. Pumpen fiU Fltissigkelten. Berlin, VEB Verlag' Technik, 1970. 15, Pumllng manual. Trade & Technieal Press LTO. Morden, Surrey-England.

16. RDt:, C" N1COLESCU, E., GHI, N. Maini electrice i transformatoare. Bucureti, Editura de stat didactic i pedagogic, 1960. 17. RITTER, C. FltissigkeItpumpen. Munchen, Verlag 'Ion R. 0ldenburg. 1953. 18. STEPAXOFF, A. 1, CentriCugaland axial flow pum!'s, NewYork, John WilJey &: Sons Inc. 1957. 19, VRC.-\:-;t:, G., GANEA, N, Pompe volumice. Bucureti, Editura tehnic, 1963. 20, Instruciuni de exploatare pentru pompe. ntreprinderea de pompe AYERSA _ Bucuresti. 21, Prospecre i cataloage de pompe.