Sunteți pe pagina 1din 10
Programa examenului de capacitate pentru personalul clerical Potrivit noilor reglementări ale Sfântului Sinod al BOR
Programa examenului de capacitate pentru personalul clerical Potrivit noilor reglementări ale Sfântului Sinod al BOR
Programa examenului de capacitate pentru personalul clerical Potrivit noilor reglementări ale Sfântului Sinod al BOR

Programa examenului de capacitate pentru personalul clerical

Potrivit noilor reglementări ale Sfântului Sinod al BOR referitoare la obținerea gradelor profesionale, aprobate în ședința din 4-5 martie 2003, titularizarea personalului clerical se va face numai în baza examenului de capacitate preoțească, ce se va susține în două sesiuni anuale. Publicăm subiectele examenului scris și ale celui oral, valabile pentru centrul de perfecționare de la Alba Iulia.

E

1. Apostolatul clericilor și apostolatul mirenilor

- Pr. prof. Liviu Stan, Mirenii în Biserică, Sibiu, 1939

- Pr. prof. dr. Ion Bria, Participarea mirenilor la viața Bisericii, în „Îndrumător Bisericesc”, Mitropolia Banatului, Timișoara, 1983, p.102-107

- Pr. dr, Ioan Mircea, Preoția harică și preoția obștească, în „Ortodoxia” XXXI, 1979, nr . 2, p. 232-254

- Pr. prof. dr. Valer Bel, Misiunea Bisericii în lumea contemporană. 2 Exigențe,

Ed. Presa Universitară Clujeană (PUC), Cluj-Napoca 2002, (cap. Apostolatul mirenilor,

p. 159-180) - Idem, Participarea mirenilor la misiunea Bisericii, în „Studia UBB - Theologia Ortodoxa” XLVI, nr. 1-2, 2001, p. 83-100

- Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Grigorie de Nazianz și Sf. Efrem Sirul, Despre preoție, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR (EIBMBOR), București, 1987

2. Participarea la viața liturgică și importanța ei misionar-pastorală. Mijloace

și metode de antrenare a credincioșilor

- Pr. prof. dr. Ene Braniște, Participarea la Liturghie și metodele pentru realizarea ei, în „Studii Teologice”, 7-8/1949, p. 567-581

- Idem, Participarea la Liturghie, Ed. România creștină, București, 1999

- Idem, Parohia, cadrul normal de trăire a vieții creștine, în „Îndrumări

Misionare”, coord. Pr. prof. dr. Dumitru Radu, EIBMBOR, București 1986, p. 751-758

- Pr. prof. dr. Ioan Ică, Modurile prezenței personale a lui Iisus Hristos și a

împărtășirii de El în Sfânta Liturghie și în spiritualitatea ortodoxă, în vol. Persoană si comuniune. Prinos de cinstire Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Sibiu, 1993, p. 335-357

- Mitrop. Emilianos Timiadis. Preot, oarohie, înnoire. Ed Sophia, București,

2001

- Pr. prof. dr. Ion Bria, Eclesiologia pastorală, în „Studii Teologice” XXXI, 1979, nr. 1-4, p. 313-323

1

2001 - Pr. prof. dr. Ion Bria, Eclesiologia pastorală , în „Studii Teologice” XXXI, 1979, nr.
P

P

P
P - Idem, Credința pe care o mărturisim , EIBMBOR, București, 1987 - Pr. prof. dr.

- Idem, Credința pe care o mărturisim, EIBMBOR, București, 1987

- Pr. prof. dr. Vaier Bel, Misiune, parohie, pastorație. Coordonate pentru o

strategie misionară, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2002 (cap. Participarea la viața liturgică, p. 61-90)

- Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Liturghia urcuș spre Dumnezeu și poartă a

cerului, în „Mitropolia Banatului”, XXXI, 1981, nr. 1-3, p. 41-56

- Idem, Spiritualitate și comuniune în Liturghia Ortodoxă, Craiova, 1986

- Pr. prof. dr. Nicolae Necula, Tradiție și înnoire în slujirea liturgică, voi I, Galați, 1996, vol. I-II, Galați, 2001

3. Sfânta Euharistie ca Taină, Jertfă și comuniune

- Pr. prof. dr. Dumitru Stăniioae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III,

EIBMBOR, București 1978,1996

- Idem, Jertfa lui Hristos și spiritualitatea noastră prin împărtășirea ei în Sfânta

Liturghie, în „Ortodoxia” XXXV, 1983, nr. l, p. 104-118

- Idem, Taina Euharistiei, izvor de viață spirituală în Ortodoxie, în „Ortodoxia” XXXI, 1979, nr. 3-4, p. 499-510

- Idem, Liturghia comunității și jertfa interioară în viziunea filocalică, în „Ortodoxia” XXX, 1978, nr. 1-2, p. 389-399

- Pr. prof. dr. Ion Bria, Biserica și Liturghia, în „Ortodoxia” XXXIV, 1982, nr. 2, p. 481-491

- Al. Schmemann, Euharistia-Taina împărăției, Ed. Anastasia, București, 1992

- Mitrop. Ioannis Zizioulas, Ființa eclesială, Ed. Bizantină, București, 1996

4. Taina Mărturisirii - mijloc de înnoire și sfințire a credincioșilor, de pastorație individuală și îndrumare duhovnicească

- Pr. prof. dr. Dumitru Stăniioae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, EIBMBOR, București 1978,1996

- Idem, Înnoirea și sfințirea credincioșilor și Taina Mărturisirii după învățătura Bisericii Ortodoxe, în „Ortodoxia” XXXVIII, 1986, nr. 3, p. 10-18

- Pr. prof. dr. Petre Vintilescu, Spovedania și duhovnicia, București, 1939; Alba Iulia, 1996

- Pr. prof. dr. Constantin Galeriu, Taina Mărturisirii, în „Ortodoxia”, 1979, nr.

3-4

- IPS Andrei Andreicuț, Spovedanie și comuniune, Alba Iulia, 2000

5. Formarea caracterului religios-moral al copiilor și tinerilor; învățământul religios și catehizarea

- Pr. prof. dr. Dumitru Călugăr, Caracterul religios moral creștin, Sibiu,

1955

- Idem, Catehetica, reed. Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2002

- Maica Magdalena, Sfaturi pentru o educație ortodoxă a copiilor de azi, Ed. Deisis, Sibiu, 2000

- Idem, Comunicarea credinței copiilor, Ed. Deisis, Sibiu, 2002

- Idem, Să vorbim cu tinerii despre credință, Ed. Deisis, Sibiu, 2002

2

copiilor , Ed. Deisis, Sibiu, 2002 - Idem, Să vorbim cu tinerii despre credință , Ed.
P

P

P
P - Pr. prof. dr. Ilie Moldovan, Adolescența, preludiu la poemul iubirii curate , Ed. Renașterea,

- Pr. prof. dr. Ilie Moldovan, Adolescența, preludiu la poemul iubirii curate, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2001

Fr. W. Forster, Îndrumarea vieții, reed., Ed. Panaghia, Suceava, 1999

Părintele Alexandru, Copilul în lumea televizorului și computerelor, Athos,

1999

-

-

- Pr. prof. dr. Ion Bria, Ortodoxia în Europa. Locul spiritualității române, Ed. Trinitas, Iași, 1995

- Pr. prof. dr. Valer Bel, Misiune, parohie, pastorație, Ed. Renașterea, Cluj- Napoca, 2002, p. 91-120

6. Familia și Biserica, mediu de împlinire și desăvârșire creștină

- Mitrop. Nicolae Mladin, Studii de Teologie Morală, Sibiu, 1969

- Paul Evdokimov, Taina iubirii. Sfințenia iubirii conjugale, în lumina tradiției

ortodoxe, Asociația Christiana, București, 1994

- Pr. prof. dr. Ilie Moldovan, Iubirea, taina căsătoriei vol. I-II, Alba Iulia, 1996

- Familia creștină azi, Ed. Trinitas, Iași, 1995

- Familia și viața la începutul unui nou mileniu creștin (Lucrările Congresului

Internațional, Palatul Patriarhiei, 25-27 sept. 2001), EIBMBOR, București, 2002

- Pr. Constantin Mihoc, Taină căsătoriei și temelia creștină în învățăturile marilor părinți ai Bisericii din secolul IV, Ed. Teofania, Sibiu, 2002

- David și Mary Ford, Căsătoria, cale spre sfințenie. Viețile sfinților căsătoriți,

Ed. Sophia, București, 2001

- Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, EIBMBOR, București, 1978,1996

7. Sfințirea timpului. Anul liturgic și ciclurile acestuia. Laudele bisericești. Starea de rugăciune, felurile și condițiile rugăciunii

- Pr. prof. dr. Ion Bria, Credința pe care o mărturisim, EIBMBOR, București, 1987

- Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, Liturgica specială, EIBMBOR, București, 1980

- Îndrumări misionare, coord. pr. prof. dr. Dumitru Radu, EIBMBOR, București,

1986

- Paul Evdochimov, Ortodoxia, EIBMBOR, București, 1987

- Idem, Arta icoanei. O teologie a frumuseții, Ed. Anastasia, București, 1994

- Învățătura de credință creștină ortodoxă, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 1993 (și alte ediții)

8. Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, surse și temeiuri ale învățământului catehetic parohial

- Pr. Prof. Vl. Prelipceanu, etc, Studiul Vechiului Testament, (reedit.) Ed.

Renașterea, 2003

- Pr. prof. dr. Stelian Tofană, Introducere în Studiul Noului Testament, vol. I

1997,2000, II 2001, III 2002, PUC, Cluj-Napoca

- Mitrop. Nicolae Corneanu, Temeiurile învățăturii ortodoxe, Timișoara 1981

- Pr. prof. dr. Dumitru Călugăr, Catehetica, reed., Ed. Renașterea, Cluj-Napoca,

2003

3

ortodoxe , Timișoara 1981 - Pr. prof. dr. Dumitru Călugăr, Catehetica , reed., Ed. Renașterea, Cluj-Napoca,
P

P

P
P - Pr. prof. Sebastian Șebu, M. și D. Opriș, Metodica predării religiei , Ed. Reîntregirea.

- Pr. prof. Sebastian Șebu, M. și D. Opriș, Metodica predării religiei, Ed. Reîntregirea. Alba-Iulia, 2000

9. Principalele secte religioase din România. Atitudinea Bisericii față de noile secte și mișcări religioase moderne: New Age, mormonii, secta Moon, mișcările sataniste etc.

- Îndrumări misionare, coord. Pr. prof. dr. Dumitru Radu, EIBMBOR,

București,1986

- Diac. P. I. David, Călăuză creștină pentru cunoașterea și apărarea dreptei credințe în fața prozelitismului sectant, Arad, 1987

- Idem, Invazia sectelor, vol. 1-3, București, Constanța, 1997, 1999,2000

- Radu Antim, Societatea „Martorii lui Iehova”, în contextul fenomenului sectar, Ed. Arhidiecezana, Cluj-Napoca, 1996

 

-

Bruno Wiir , New Age, Timișoara, 1992

-

Rev. „Renașterea /Cluj, nr. 9/1996

-

Pr. Dan Bădulescu, Împărăția răului: NewAge, Ed. Christiana, București, 2001

-

Nicolae Achimescu, Noile mișcări religioase, Ed. Limes, Cluj-Napoca,2002

 

10.

Noțiunea de sfințenie. Cinstirea sfinților

 

-

Pr. prof. dr. Ion Bria, Credința pe care o mărturisim, EIBMBOR, București,

1987

 

-

Idem, Tratat de Teologie Dogmatică și Ecumenică, Ed. România creștină,

București, 1999

 

-

Mitrop. Nicolae Mladin, Studii de Teologie Morală, Sibiu, 1968

-

Idem, Asceza și mistica paulină, Ed. Deisis, Sibiu, 1998

-

Îndrumări misionare, coord. Pr. prof. dr. Dumitru Radu, EIBMBOR, București,

1986

 

-

Arhim. Ilie Cleopa, Călăuză în credința ortodoxă, Ed. Timpul, Iași, 2000 (și alte

ediții)

 
 

11. Preacinstirea Maicii Domnului

-

Îndrumări misionare, coord. Pr. prof. dr. Dumitru Radu, EIBMBOR, București,

1986

 

-

Arhim. IIie Cleopa, Călăuză în credința ortodoxă, Ed. Timpul, lași, 2000 (și alte

ediții)

 
 

12.

Cinstirea sfintelor icoane

-

Îndrumări misionare, coord. Pr. prof. dr. Dumitru Radu, EIBMBOR, București,

1986

 

-

Arhim. IIie Cleopa, Călăuză în credința ortodoxă, Ed. Timpul, lași, 2000 (și alte

ediții)

 

13. Cinstirea sfintei cruci

- Îndrumări misionare, coord. Pr. prof. dr. Dumitru Radu, EIBMBOR, București,

1986

4

13. Cinstirea sfintei cruci - Îndrumări misionare , coord. Pr. prof. dr. Dumitru Radu, EIBMBOR, București,
P

P

P
P - Arhim. Ilie Cleopa, Călăuză în credința ortodoxă , Ed. Timpul, Iași, 2000 (și alte

-

Arhim. Ilie Cleopa, Călăuză în credința ortodoxă, Ed. Timpul, Iași, 2000 (și alte

ediții)

 

14.

Cinstirea sfintelor moaște

-

Îndrumări misionare, coord. Pr. prof. dr. Dumitru Radu, EIBMBOR, București,

1986

-

Arhim. Ilie Cleopa, Călăuză în credința ortodoxă, Ed. Timpul, Iași, : 2000 (și alte

ediții)

 

15.

Temeiul rugăciunilor pentru cei morți și folosul lor

-

Îndrumări misionare, coord. Pr. prof. dr. Dumitru Radu, EIBMBOR, București,

1986

-

Arhim. Ilie Cleopa, Călăuză în credința ortodoxă, Ed. Timpul, Iași, 2000 (și alte

ediții)

- Diac. P. I. David, Călăuză creștină pentru cunoașterea și apărarea dreptei credințe în fața prozelitismului sectant, Arad, 1987

16. Rostul și importanța postului creștin

-

Îndrumări misionare, coord. Pr. prof. dr. Dumitru Radu, EIBMBOR, București,

1986

-

Arhim. Ilie Cleopa, Călăuză în credința ortodoxă, Ed. Timpul, Iași, 2000 (și alte

ediții)

 

17.

Serbarea duminicii

-

Îndrumări misionare, coord. Pr. prof. dr. Dumitru Radu, EIBMBOR, București,

1986

-

Arhim. Ilie Cleopa, Călăuză în credința ortodoxă, Ed. Timpul, Iași, 2000 (și alte

ediții)

 

18.

Importanța Sfintelor Taine și a ierurgiilor în lucrarea pastoral-misionară a

preotului și în viața spirituală a credincioșilor

Îndrumări misionare, coord. Pr. prof. dr. Dumitru Radu, EIBMBOR, București,

1986

- Învățătura de credință creștină ortodoxă, Ed. Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Cluj-Napoca, 1993 (și alte ediții)

-

19. Dezbinarea Bisericii Ortodoxe din Transilvania:1698-1701. Uniatismul

- Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2, EIBMBOR, București, 1981

- Pr. prof. Dumitru Stăniloae, Uniatismul din Transilvania, încercare de

dezmembrare a poporului român, București, 1973 - Silviu Dragomir, Românii din Transilvania și unirea cu Biserica Romei, Ed. Arhiepiscopiei Vadului, Feieacului și Clujului, Cluj-Napoca, 1990

20.

Lupta clerului și a credincioșilor din Transilvania pentru apărarea

5

Feieacului și Clujului, Cluj-Napoca, 1990 20. Lupta clerului și a credincioșilor din Transilvania pentru apărarea 5
P

P

P
P Ortodoxiei, în sec. al XVIII - Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române

Ortodoxiei, în sec. al XVIII

- Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2, EIBMBOR, București, 1981

- Pr. prof. Dumitru Stăniloae, Uniatismul din Transilvania, încercare de dezmembrare a poporului român, București, 1973

21. Istoricul Catedralei Reîntregirii din Alba Iulia

E

1. Cultele recunoscute de Stat în România

2. Relațiile dintre Biserică și Stat. Raporturile preotului cu autoritățile de stat. Preotul

și politica

3. Principiile fundamentale ale administrației bisericești parohiale

4. Organele administrative bisericești parohiale. Atribuțiile lor

5. Când și cum întocmește preotul paroh execuția bugetară și bugetul?

6. Registrele folosite de preot în activitatea administrativă de la parohie. Completarea

lor

7. Reglementările privind ridicarea noilor construcții parohiale

8. Reglementările privind intervențiile asupra monumentelor istorice. Norme de

păstrare a bunurilor ce fac parte din patrimoniul cultural eclesial

9. Reglementările privind lucrările de pictare și repictare a bisericii

10. Opera socială și de caritate a Bisericii Ortodoxe, în contemporaneitate. Elemente

ale diaconiei locale

11. Se poate concepe o biserică ortodoxă fără catapeteasmă?

12. Cine are voie să intre în altarul bisericii ortodoxe? Norme canonice și reglementări

liturgice referitoare la amenajarea și întreținerea curățeniei în Sfântul Altar

13. Ce este antimisul? Rostul și semnificația lui

14. Este posibilă coliturghisirea cu un preot grcco-catolic?

15. Mai păstrează bisericile greco-catolice nou construite caracteristicile locașului de

cult ortodox?

16. Este îngăduit ca preotul sau credincioșii ortodocși să intre în locașurile de închinare

ale celorlalte culte și să se roage în ele?

17. Atitudinea preotului și credincioșilor ortodocși față de fenomenul sectar

18. Anul liturgic

19. Cărțile liturgice absolut necesare pentru săvârșirea serviciilor religioase

20. Cărțile de slujbă pentru cântăreț. Cuprins și întrebuințare

21. Unde se regăsesc rugăciunile și ecteniile pentru diferite trebuințe ale

credincioșilor?

22. Data serbării Paștilor

23. Sărbătorile bisericești: praznicele împărătești, sărbătorile Maicii Domnului

24. Sărbătorile bisericești: sărbătorile sfinților mai importanți în Biserica Ortodoxă

25. Sărbătorile sfinților români și ale celor cu moaște la noi.în țară

26. Praznicele împărătești cu dată schimbătoare

27. Rânduiala Vecerniei sărbătorilor,Vecernia mică și de peste săptămână

6

cu dată schimbătoare 27. Rânduiala Vecerniei sărbătorilor,Vecernia mică și de peste săptămână 6
P

P

P
P 28. Rânduiala Utreniei 29. Slujbele premergătoare săvârșirii Sfintei Liturghii. Rânduiala și timpul

28.

Rânduiala Utreniei

29.

Slujbele premergătoare săvârșirii Sfintei Liturghii. Rânduiala și timpul săvârșirii

lor

30.

Posturile de peste an

31.

Cele șapte laude

32.

Ierurgiile

33.

Veșmintele preotului. Veșmintele arhiereului

34.

Rugăciuni: Rugăciunile începătoare

35.

Rugăciuni: Troparele de umilință

36.

Rugăciuni: Crezul

37.

Rugăciuni: Psalmul 50

38.

Rugăciuni: Rugăciunile la îmbrăcarea în veșminte

39.

Rugăciuni: La „luarea vremii”

40.

Sfânta Liturghie. Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Rânduiala și timpul

săvârșirii ei

41. Liturghia Sfântului Grigorie Dialogul. Rânduiala și timpul săvârșirii ei

42. Liturghia Sfanțului Vasile cel Mare. Rânduiala și timpul săvârșirii ei

43. Modul în care se pregătește preotul pentru săvârșirea Sfintei Liturghii

44. Obiectele de cult necesare pentru săvârșirea Sfintei Liturghii

45. Poate săvârși preotul Sfânta Liturghie și cu pâine? Dar cu altceva înafară de vin?

46. În ce moment din cadrul Liturghiilor are loc prefacerea Sfintelor Daruri?

47. Se pot împărtăși credincioșii și la Liturghia Sfântului Grigorie?

48. Se pot săvârși mai multe Liturghii într’o singură zi, de către un preot, în aceeași

biserică și la aceeași sfântă masă?

49. Modul în care se face încheierea sfintelor slujbe. Rânduiala otpusturilor: la sfânta

Liturghie, în zilele de peste săptămână,

50. Otpustul Sfintelor Taine și al ierurgiilor mai importante

51. Organizarea serviciilor religioase în cazul în care preotul are și o filie

52. Taina Sfântul Botez. Când se săvârșește Botezul?

53. Săvârșitorul și primitorul Tainei Botezului

54. Locul unde se săvârșește Botezul

55. În ce condiții și pe baza căror acte poate săvârși preotul Botezul?

56. Rânduiala Sfântului Botez

57. Lucrurile de care are nevoie preotul pentru săvârșirea unui Botez. Cum va proceda

în cazul în care nu are cristelniță?

58. De unde primește preotul Sfântul Mir? Când și de către cine este sfințit?

59. Formula Botezului. Formula ungerii cu untdelemn sfințit și cu Sfântul Mir

60. Poate preotul boteza mai mulți copii în cadrul aceleiași Sfinte Taine?

61. Se pot boteza deodată un băiat și o fetiță?

62. Aghiasma sau apa sfințită altă dată pot fi folosite la săvârșirea Sfântului Botez?

63. Cum se procedează în cazul botezului unor copii găsiți sau despre care nu se știe

dacă au fost botezați anterior; formula Botezului, în acest caz

64. Când se face împărtășirea celor nou botezați? Dacă aceștia sunt maturi, trebuie

spovediți înainte?

65. Botezul de necesitate. Cum procedează preotul dacă pruncul botezat sub stare

duminica și în praznicele împărătești

7

de necesitate. Cum procedează preotul dacă pruncul botezat sub stare duminica și în praznicele împărătești 7
P

P

P
P de necesitate trăiește? Cum se face înmormântarea pruncului botezat sub stare de necesitate? 66. Unde,

de necesitate trăiește? Cum se face înmormântarea pruncului botezat sub stare de necesitate?

66. Unde, de ce și pe ce temei se înregistrează noul botezat?

67. Taina Sfintei Spovedanii. Spovedania, mijloc de pastorație

68. Săvârșitorul Sfintei Taine a Spovedaniei

69. Când și cum îi pregătește preotul pe credincioși în vederea primirii

Spovedaniei?

70. Creștinii se pot spovedi oricând?

71. Preotul trebuie să se spovedească? Când și cui?

72. Când și unde se săvârșește Spovedania? Poate fi săvârșită In Sfântul Altar?

73. Rânduiala Spovedaniei

74. Poate preotul spovedi fără săvârșirea Molitvei? Se săvârșește ea pentru fiecare

credincios? Se poate săvârși și pentru mai mulți?

75. Cum se procedează dacă primitorul Tainei nu știe să mai fi fost spovedit?

76. Care sunt întrebările preliminare necesare înainte de mărturisire?

77. Ce se are în vedere la formularea întrebărilor pe care le pune duhovnicul?

78. Care sunt elementele de care preotul duhovnic va ține seama pentru ca o

mărturisire să fie completă?

79. La ce vârstă se mărturisesc copiii?

80. Ce trebuie să urmărească preotul când hotărăște canonul pentru Spovedanie?

81. Cum se procedează dacă credinciosul venit la mărturisire nu și-a îndeplinit

canonul primit anterior?

82. Poate preotul să-i schimbe penitentului canonul dat de un alt duhovnic? în ce

împrejurări?

83. Respectarea secretului Spovedaniei și controlul penitentului după mărturisire

84. În ce împrejurări și cu aprobarea cui poate preotul să divulge cele auzite la

Spovedanie?

85. Taina Sfintei Împărtășanii. Săvârșitorul Tainei

86. Primitorul Tainei. Cum se face pregătirea pentru primirea Tainei?

87. Este necesar și folositor să postim înainte de a ne împărtăși?

88. Credinciosul se poate împărtăși de mai multe ori cu o singură Spovedanie? Dar

preotul?

89. Împărtășirea bolnavilor

90. Când și cum se pregătește Sfânta împărtășanie pentru cei bolnavi? Unde se

păstrează? Numai bolnvaii se pot împărtăși din ea?

91. Este bine și folositor să-i oprim pe credincioși de la Sfânta Împărtășanie pe

perioade lungi? Actualitatea canoanelor bisericești

92. Taina Preoției. Primitorul Tainei

93. Calitățile preotului, potrivit jurământului de la hirotonie

94. Activitățile și stările incompatibile cu slujirea preoțească, potrivit canoanelor

95. Pregătirea sufletească și trupească a preotului pentru săvârșirea sfintelor slujbe.

Canonul împărtășaniei

96. Mijloacele de formare și îmbunătățire a păstorului de suflete: rugăciunea, postul,

lectură, meditația etc.

97. Continua pregătire intelectuală a preotului

8

de suflete: rugăciunea, postul, lectură, meditația etc. 97. Continua pregătire intelectuală a preotului 8
P

P

P
P 98. Raportul preotului cu membrii familiei sale, cu rudele, cu vecinii, cu prietenii 99. Modestia

98. Raportul preotului cu membrii familiei sale, cu rudele, cu vecinii, cu prietenii

99. Modestia și cumpătarea preotului. îmbrăcămintea sa și a familiei

100. Curățenia preotului în căsnicie

101. Tactul pastoral

102. Comportarea preotului în societate. Atitudinea sa în relațiile cu autoritățile

bisericești și cu cele de stat

103. Relațiile preotului cu credincioșii de alte confesiuni

104. Combaterea aspectelor negative din viața credincioșilor: alcoolismul, concubinajul,

divorțul, avortul și practicile anticoncepționale; lupta împotriva superstițiilor și a vrăjitoriilor

105. Importanța activităților cu tinerii. Modalități de implicare a acestora în acțiunile

concrete ale parohiei

106. Implicarea preotului în acțiuni cari tați ve organizate. Asistența socială în

parohie

107. Relatiile preotului cu profesorul de Religie și cu elevii

108. Datoria preotului de a săvârși serviciile divine și de a răspunde prompt și cu

conștiinciozitate cerințelor duhovnicesti ale credincioșilor

109. Combaterea formalismului și a rutinei preotului

110. Curățenia în biserică și pe Sfânta Masă. Păstrarea obiectelor de cult

111. Datoria preotului de a predica la toate serviciile religioase

112. Viața de familie a preotului

113. Taina Cununiei. Rânduiala Tainei

114. Săvârșitorul și primitorii Tainei

115. Timpul săvârșirii Tainei

116. În ce condiții și pe baza căror acte poate săvârși preotul Cununia?

117. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească primitorii Tainei Cununiei

118. Sensul protocolului bunei-învoiri. Cum se procedează?

119. Vestirile. Rolul lor, când și unde se fac?

120. Impedimente la căsătorie

121. Stabilirea gradului de rudenie pentru cei ce doresc să se căsătorească. Cum se

procedează dacă solicitanții sunt rudenii?

122. Căsătoria celor cununați o dată sau de mai multe ori. Cum se procedează dacă

numai unul a mai fost cununat înainte?

123. Este îngăduit să se oficieze slujba Cununiei unui creștin ortodox cu unul neortodox

sau necreștin?

124. Se pot cununa mai multe perechi de miri deodată?

125. Pregătirea duhovnicească a mirilor pentru primirea Tainei

126. Logodna. De ce este potrivit ca ea să fie săvârșită odată cu Cununia?

127. Se pot săvârși logodna și Cununia în alt loc decât în biserică?

128. Nașii de Cununie

129. Se poate săvârși Cununia religioasă înainte de căsătoria civilă?

130. De ce este nevoie de certificat de Cununie? Unde înregistrează preotul Cununia?

131. Ce sfaturi li se dau mirilor în predica de la Cununie?

132. Taina Sfântului Maslu. Rânduiala

133. Primitorii Tainei. Poate fi administrată Taina și celor sănătoși?

9

132. Taina Sfântului Maslu . Rânduiala 133. Primitorii Tainei. Poate fi administrată Taina și celor sănătoși?
P

P

P
P 134. Lucrurile de care are nevoie preotul pentru săvârșirea Tainei 135. Numărul slujitorilor necesari pentru

134. Lucrurile de care are nevoie preotul pentru săvârșirea Tainei

135. Numărul slujitorilor necesari pentru săvârșirea Tainei

136. E necesară citirea tuturor pericopelor apostolice, a Evangheliilor și a rugăciunilor,

dacă slujesc mai puțin de șapte preoți?

137.

Când se face ungerea cu untdelemn sfințit?

 

138.

Rânduiala slujbelor înmormântării și a parastasului. Datoria preotului de a

predica

 

139.

În ce condiții și pe baza căror acte poate săvârși preotul înmormântarea?

 

140.

Când se face pomenirea morților?

 

141.

În ce împrejurări va săvârși preotul rânduiala la ieșirea cu greu a sufletului?

 

142.

Înmormântarea în cazul sinucigașilor

 

143.

Sfințirea apei. Rânduiala Aghiasmei mici și a Aghiasmei mari

 

144.

Molitfelnicul.

Rânduieli

pentru

diferitele

trebuințe

duhovnicești

ale

credincioșilor

145. Rânduiala sfințirii obiectelor de cult și a binecuvântării obiectelor casnice

BIBLIOGRAFIE

* Liturghier, EIBMBOR, București, diferite ediții;

* Molitfelnic, EIBMBOR, București, diferite ediții;

* Legiuirile Bisericii Ortodoxe Române, București, 1953;

* Pr. prof. dr. Ene Braniște, Liturgica specială, EIBMBOR, București, 1980;

* Pr. prof. dr. Ene Braniște, Liturgica generală, cu noțiuni de artă bisericească, arhitectură și pictură creștină, EIBMBOR, București, 1993;

* Pr. prof. Dr. Nicolae D. Necula, Tradiție și înnoire în slujirea liturgică, vol. 1, 2, Editura Episcopiei Dunării de Jos,.Galați 2001;

* Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox. Legislație și administrație bisericească, vol. 1, 2, EIBMBOR, 1990,1993;

* Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca; Prof. Sorin Joantă, Administrație bisericească parohială și legislație, ed a Il-a, Ed. Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, 2002.

10

bisericească parohială și legislație , ed a Il-a, Ed. Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, 2002. 10