Sunteți pe pagina 1din 206

iANUARIE-MARTIE 19-14.

fl'l'iTh'TLt PHfltU

"! )

_)-"' ( R .,

BULETINUL.
C O IvTI.SIU NII
. ,. .

--

6 (J.
__ .

.!Q!J....

MONUMENTELOR

ISTORICE

PUBLICAIUNE

T.RIMEST:Ri.:\ r..?J._

Li 1

B UCURETI
TIP GRAFiA

.,GUTENBERG" JOSEPH G(ll;f,


2:!. - STR.'\011. DOJL\tNEI. - :;o J9H

.:.-"ti.

inp.org.ro

Preedinte Dr. C. 1. 1 STRAT 1 Membri D 1 1\'11 T R E O N C 1 U L, G EO R G E MU R N U i G E O R G E Secret ar ALEX. LPEDATU

COMITETUL DE REDACIE

B AL

CUPRINSUL TEXT
. . . . . . .

Pagina

Scl)itul Srcineti (mainte de restaurare), de ION D. TRJ\}1\NESCU . . . . .. . . Cetatea de pmnt dela Brlad, de PREOTUL 1. 1\NTONOVICI . Sfenice romneti i candelabre italiene (origini i caratere), de 1\L. M.. Zl\GORITZ . .. 1\nticl)iti din Balcic, de CONST. M.OISIL .. . . . . . . . . . . . . . : . . Comunicri : 1. Inscripia bisericii Sf. Gl)eorgl)e din Galai, de N. VELICHI. - II.Manastirea M.il)alVod palat domnesc, de H. Sl\HL. - III. Un fragment de crmid legionr g sit _ la lglia, de N. VELICHI. - IV. Crmizi romane dela Drobetae, de 1\L. BARCl\ClLl\. V. Inscripii de la Bisericile i mnstirile Ialnia, M.oflenii, Dintr'un lemn, de V. D.
. . . . . . . . .

16 27

13

t Ion Kalinderu, de E. R. PRNGRRTI . .. . . . . . . lndreptri i adaose la articolul Cetuia, fasc. 24, an. 1913, de V. D.
. . . . .

33 48 41

ILUSTRAII
Pagina
Scl!itul Srcineti :
4.

Pagina Mnere de tigi de bronz, cu capete de berbec i de lup 5. Sticlrie . 6. Ceramic. 7. 1\rl)itrav de piatr
Comunicri:
1. 2 1.
29

Vedere general, spre intrare . Vedere general . 3 Planul de ansamblu al scl)itului . 4. Vedere in biseric. spre altar 5. Biserica. Vedere lateral . 6. Vedere in curtea interioar 7. Biserica . 8. Clopotnita i ruina vecl)ilor cl)ilii 9. Clopotnia i biserica . 10. Ruinile vecl)ilor cl)ilii 11. Casele mnstireti. Vedere din curte 12. Planul cl)iliilor de la etaj . 13. Casele mnstireti 14. Pridvorul cu scara caselor mnstireti .
1. 2.

2 3 4
5

30
31
33

30

6 7 8 9 10
Il

Biserica Sf. Gl)eorgl)e din Galai Inscripia bisericii Sf Gl)eorgl)e din Galai J\rl)ivele Statului (Mnstirea Mil)ai-Vod dup restaurare) Vedere luat de pe podul Dmboviei
1910 .

3!1

10

12

Cetatea de pmnt de la Brlad :

Vedere a laturei despre miazzi 2. Scl)i de plan lucrat de N. 1. J\ntonovici 3. Vedere a colului despre rsrit-miazzi.
1.

13 111

1:,

Sfenic de lemn : Biserica din Netoi, Prai)ova 2 Candelabru de bronz : Sf. 1\ntonio, Padua . 3. Baz de candelabru antic : Palatul ducal, Veneia 4. Candelabru! Barberini 1: J\'\uzeul Vaticanului, Roma 5. Candelabru! Barberini Il tantic) : Muzeul Vaticaului, Roma. 6. Candelabru de bronz : Muzeul naional, Florena. 7. Sfenicele mprteti : Bis. Nisipoasa, Ptal)ova. . 8. Sfenic de lemn : Biserica din Cepfur11, Pral)ova. 9. Candelabru de bronz : Muzeul naional, Ravenna . 1 0 . Sfenic mprtesc: Biserica mnstirii jitianul. 11 Candelabru de lemn : S-ta Croce, Florena . 12. Sfenic de la Moceti, Pral)ova. 13. Sfenic mprtesc: lr\n. Vrbila, Pral)ova . 1 4 Candelabru de lemn : .Muzeul naional, Florena . 15. Sfenic de lemn : Mn. Vrbila, Pral)ova 16. Picior de iconostas: lr\nstirea V rbila, Pral)ova.
1.

Sfenice romneti i candelabre italiene :

16 17 17 18 18
20

19

21

21
22

23
24 24 25 26

Palat Domnesc. Reducerea stampei din albumul J\inslie . 3 Noua clopotni de pe noua intrare in curtea mnstirei, pe strada J\rl)ivelor 1910 . IJ. Vecl)ca clopotni, deasupra vecl)ei intrri n mnstire . 5. Vecl)ea poart de intrare in mnstire, la rsrit subvecl)ea clopotni . 6. Vecl)ea clopotni i vecl)ea intrare n mnstire, spre rsrit. prin ulicioara ce d n str. Sf. 1\postoli. 7. Intrarea de sub veci)ea clopotni. (faad spre Mil)ai-Vod, ascuns astzi de case). 8. Faa din spre str. Mil)ai-Vod, cu totul ascuns trectorilor, din pricina caselor zidite pe mucl)ea dealului . 9. J\ceiai faad din spre str. Mil)ai Vod, dup ierea salcmilor, in 1912 . 10. Colul str. J\rl)ivelor i str. Mil)ai Vod. !Se vede clopotnia vecl)e, turla bisericii din mijlocul curii) 11 Faada din strdua 1\rl)ivelor, in timpul drmrii !1912! . 12. Mnstirea Mll)ai-Vod, interiorul, la 1910
2.

35 35 36

36 36 36
36

37

37

37
38

37

dinjia lui l. Kalindem :

Cteva amintiri din escursiile Comisiunii sub pree

Antichitji din Balcic:


1. 2. 3.

Manet de bronz din D ionysopolis !Sept. Sever) . Can de bronz !Vedere lateral i din spate) . Tigae de bronz

27 28

29

La Cernuti !cu ocazia vizitrii monumcntelor din Bucovina), 9 Octomvrie 1908 . La fjurezi, 12 Iulie 1912 3. La Brncoveni, J3 Iulie 1912 4. La Cldroani, 8 Decemvrie >912

1.

46 1.6 47 47

inp.org.ro

SCHITUL SRCINESTI
-- 0-'

INAINTE DE RESTJ\URJ\RE

Cam pe la ju mtatea dru mu lu i ce duce de l a R. -V lcea spre bil e Ol n eti, pe u n tapan , umbrit de pru n i

ca n ite ocbi sfioi i cu acoperiul l or de in dril n egrit de vremu ri. Nu mai c n d ai in trat n cu rtea scbi-

1. Vedere general, spre intrare.

i meri, ce se ridic n st n ga ose lei, st retras, ca u n pu stn ic grbovit de an i, scl)itu l Srcin eti. De departe abia i se zrete, prin l umin iul crn gilor, clopotn ia sa scu rt i groas, ca un bl oc de piatr prvlit din mu n i, cum i tu rl a alb a bisericii, cu aco periul n form de cl opot. A.bia dup ce ai lsat oseau a i ai apu cat la st n ga pe bogau l ce du ce la scbit, se vd i casele m n stireti, cu ferestrel e tupil ate su b streain
C. 9910 Buletinul (omisiunii Monumentelor Istorice

tul u i pe su b poarta de lemn scobit n zidul de cetate ce n cin ge curtea i ai fcut roat bisericii, care st n mijloc ca u n st lp n eclin tit de veacu ri, po i n el ege al ctu irea i rostul ace stui btr . n aezm n t, care n e-a ps trat cu at ta fidelitate al taru l credin ei strbun e i datin a meteu guril or din vremu ri n deprtate. L a prima ocbire s'ar prea c n e aflm n vreu n cimitir prsit, n care buru en ele i spinii au crescu t n bu n

inp.org.ro

4. Vedere in biseric, spre altar.

inp.org.ro

CHlTUL Sf\RCINETl

an i , n ai n te a H ure zi l or, n tr-o e poc de pl i n de svol tare a artei bi se ri ce ti bizan tin e pe pmn tul n ostru. ln trn d n bi se ri c ve de m, pe pe re tel e di n spre u, n stn ga, zugr vi t pe Epi scopul te fan al Rmn i cului , i ar n dre apta pe Damascbi n , Epi scop

lat cupri n sul ace stei pi san i i zugr vi te : 1\.ce ast sfn t bise ri c s'au zugr vi t cu n de mn are a i cbel tui al a de l a sfi n ia sa pri n tele k i r Damascbin E piscopul i de l a ce ti pri ni ce s'au n cbi pui t, vel e at 7 226 (17 18 ), de ace ti

5. Biserica. Vedere lateral.

al Rmn icul ui , i n n d amn doi bise ri ca n mi n i ca cti tori . Expl i cai a fi in rei ace stor doi e pi scopi ca ctitori ne -o d i n scri pi a zu grvelei di n an ul 17 18 , cn d a ps tori t Epi scopul Damascbi n , adi c cn d 30 an i dup fon dare , ace sta a pus de s' a zugrvit bise ri ca, de svri n d ast fel cti tori a Epi scopul ui te fan .

zugravi : Te odosi e , G be orgbe , Pre da, le at 7 226 (17 18 )=-=-. Pe cei l ali 2 pe rei ai pron aosul ui gsi m zugrvii , n dre apta, pe boe ri i Atan asie ve i Comi s Srcin e scu cu ju pnia l ui Il i n a i pe 1\.tan asie ve i Cl uce r Pue scu ase me n e a cu jup n i a l ui 1\.spra. 1\.ce ti a au fost de si gu r boe ri i bti n ai ai Srci ne til or, cari mpreun

inp.org.ro

BULET:U'\!UL C O :\lT SI

II i\IONUi\IENTELOR ISTORICE

6.

Vederi' in curtea interioar.

cu Epi scopul tefan , s'au nvredn i ci t s ri di ce sfn tul l oca, du p cu m se pomen ete i n pisan ia de pi atr. Pe peretel e di n stn ga pron ao sului , fa 'n fa cu boeri i mai su s pomen ii , sun t zugrvii "ceti pri n i ce s'au n cl)i pui t", despre cari ami n tete pi san ia, anume: .. Dosoftei u Er mon al)", "Pai si e Ermon al)", "Ioan 1\.r l)i man dri t al H urezil or", avn d n tre ei cl)i pul Maicei Domn u l ui , cuurm toarea rugci un e: - O prea curat, pri mete acest dar de la robii ti i ne fi i fol osi toare n ziua judecii . Restul bi seri ci i , n pronaos i al tar, e mpodobi t cu zugrveli de sfi ni i mpl eti tu ri bi zan ti n e, cari , dei n egri te de fum, l as s se vad totui c i zugrvi rea, ca i zi dria i ci opl i rea n l emn i piatr, se bucurau n c de

7.

Biserica.

bu n a tradii e a meteu gu ri l or de pe acea vreme.

inp.org.ro

SCHITUL SARCINETI

Re paraiun i poste ri oare l a arcul de spri tor n tre pron aos i n aos au adus pre face ri n ve cbea al ctui re , de sfiin n du- se zi dul de spr itor, dup cum se ve de l a mul te bise ri ci , spre a mai mri l ocul , iar zugrveala fcut pe zidul spart i te n cui t din n ou e cu mul t in fe rioar ve cbe i zugrvel i. T mpla e ve cbe (fi g. 4) i e l u crat cu bogate i frumoase ci opl i turi, re pre se n t n d arcade cu coluri,

un tru o l umi n sl ab, nvlui n d cu pri n sul n tr'un obscur miste rios, iar ton urile zugrvelii se tope sc n tr'un ame ste c de o armon ie n e spus; ca o raz ve n i t de sus, l umi n a se stre coar pri n cel e opt fe re strui ci ale tur lei , iar pe pov rn iul l or privi rea se ridic n ce t spre bol ta Pan tocratoru l ui, care di n n l ime pare c stp ne te totul , revrs n d pe sub arcuri i bol i un ae r de o profun d pi e tate

8. Clopotnia i ruinele vecJ:>ilorci:>ilii.

st l piori, frun ze , fl ori , roze te , iar dea supra e i se n al mre crucea i ce le dou i con ie al turate . E roas de cari, cru cea e ple cat, par' c st s cad, iar minunatele ui mprte ti abia se mai in n nele l or. Stranele de ase me n ea sun t ve cbi , iar pol ican drul cum i cel e al te po doabe ale bi se rici i sun t mai n oui i pre fcute n urm de vre mel n i cii o c rmuitori saun cbin tori ai scbi tul ui . Pri n n gustele fe re stre ptrun de n -

i mpcare . Pe din afar bise rica e croit n propor ii svel te -(fig. 2) i potrivi te cu mrimea e i, iar acope ri ul , care l a n ce put tre bue s fi fost de in dril ca i cl opotn ia, e pre fcut cu tabl de fe r, ceace i stri c n fi area e i btr neasc. De ase me n ea privdorul , pe st l pi de piatr, care l a n ce put a fost de s cbis, acum e astupat cu zi drie di n care abia se mai ive sc ci ubucriile

inp.org.ro

BULETT:\UL COIJ IUNTI i\ION

MENTELOR

TORJCE

de pi atr al e capi telelor i bazel or de l a stl pi . Cben arel e de pi atr al e fe restrel or su n t i el e ascu n se su b ten cui al, i ar zi dria soc! u l u i e desvel i t, l s n d s se vad zi dria bru t de bolovan i i crmi d. In pleti tu ri l e de arcade de de-asu pra br u lu i (fi g. 5- 7) cu m i cele dela turl mpodobesc cu pl cu t di sti n c iu n e tru pul bi seri ci i .

ce du ce afar, la oseaua mare.\ .A a cu m e aezat, clopotn ia n e l mu rete c dru mu l vecbiu al m n sti ri i mergea n prel u n gi rea axulu i cl opotn i ei ; n s, cu ti mpu l, scbi mb n du -se stp n i torii pm n tu lu i di mpre ju r, s'a scbi mbat i dru mu l, du p cu m se vede azi . In faada di n spre i n trare- ca mai l a toate cl opotn i ele- se vede o fi -

9. Clopotnia i biserica.

Cl opotn i ta de o propori e joas, ro bust (fi g. 8 -9 ), se prezi n t cu zi dri a bru t de crmi d i bol ovan i , de pe care ten cu i ala cu ti mpu l s'a despri n s n favoarea aspectu lu i su cu mult mai pi toresc i mai i n teresan t, accen tu n d mai bi n e caracteru l vecbi u al zi dri ei . In st n ga e o ue i o scar ce du ce l a cl opote, i ar pe dedesubt o bolt i l i n dri c pe sub ca re trece drumu l

rd deasu pra arcu lu i mare, n care se a zu grvi t i coan a de bram, i ar n dreapta i st n ga (fi g. 8 ) c te doi sfin i zugrvii pe u n petec de ten cu i al aezat fr gu st n an sambl u l "faadei : In faa i n trri i l a bi seri c se vd ru i n ele vecbi lor cbi li i (fig. 10) cu m i urmele zi du lu i ce su si n ea pri spa. U mezeala a i n trat ad n c n grosi mea zi du ri l or l sate vreme n del u n gat fr adpost, n c t s'a u drma t n parte, J

inp.org.ro

CI-TITUL SRf\.CINETI

i ar la cele ce au mai rmas n pi ci oare li se poate vedea stru ctu ra lor cu m i fi ri dele cele scobi te n grosi mea zi du lu i , du p cu m era obi cei u l pe atu n ci . Margi n ea di n spre mi az- n oapte a cu r ei e n cl)i s de casele m n sti reti , av n d la r n du l de jos o pivn i mare (fig. 11 i 13) bolti t, cu m i mai mu lte n cperi servi n d ca depen di n e. L a r n du l de su s (fi g. 12) su n t n i rate cl)i lii le pe u n cerdac lu n g de

rea se desfteaz n deprtare spre mu nii Oln eti lor. Aceast n cpere pare a fi servi t de trapez, av n d n apropi ere o bu ctri e i camere pen tru locu i n a mai cei arl)on drese. In cperi le di n dreapta au servi t n parte pen tru strei e, i ar celelalte c teva ca cl)i li i pen tru clu gri e di n preu n cu cl)i li i le di n cu rte, azi n rui n . Restu l cu r ei e n con ju rat cu u n zi d

1 0.

RuineleLvecl)ilor cl)ilii._

lemn , av n d ca n fru mu se are la ca pete c te u n foi or mai ei t, di n tre cari cel dela st n ga cu o scar de co bort n cu rte. Du p alctui rea n cperi lor, cele di n st n ga par a fi servi t de arl)on dri e, cci se poate vedea o sal mai mare, cu u n fru mos tavan de lemn , tu nat cu ci opli tu ri i cu peretele di n spre nord lu crat cu st lpi de zi dri e i arcade, pri n lu mi n a crora privi Bulelinul
omisiuni Molllunentelor

gros i n alt, n parte czu t, i ar pe margi n ea di n spre mi az-zi se vd u rmele u n or case dr mate, acoperi te de dei u l bu rui en i lor i mrci ni lor crescui p n la n li mea omu lui . G rele pori drpn ate stau deacu r mezi u l i n trrei pe su b clopotn i, o porti u bred n cl)i de i n trarea cu pi ci oru l n cu rte, pri mpreju r totu l e ntr'o complet prsi re i u i tare. Cu toate acestea, bi seri ca n c mai adu n Du mi n eci le civa n cl)i n tori ,
2

lslorice.

inp.org.ro

10

;::!


a. "'

(")

::..


!'-'
ro (") = "' a.

<

"'

5J

:i"

a.

inp.org.ro

SCHITUL SHGINETI

11

cn d pre otul din Cl)e ia mai face s rsune pe sub bol i sfin te le cn tri, iar ae rul s se nviore ze de mirosul de tme i de aprin sul lumn ril or. G lasul clopotului mai rsun din cn d n cn d, an un n d c n scl)it n c mai e ste o licrire de via , n juru l altarului i a ne clin tite ! or da tine strmoe ti!

cu por i n zbre le n cruciate , por ti a de la in trare n curte , lucrat cu uori i cosoroab cre state n col i, grin zile i tavanul trape zii, l ucrate la fe l, cu cre stturi i cioplituri mi n un ate , stlpii ce rdacului, cape te le grin zlor de la strain , cum se ve de mai pe ste tot l ocul lucratul le m n rie i i zidrie i,-- ave m n cre din are a

13. Ca:::-e le mnstireti.

Pn n anul 18 73 scl)itul a ;slujit ca cl)in ovie de maici, cn d, de sfiin n du-se , a rmas n prsire i ui tare pn n zil e l e n oastre, cn d case le stre ie i s'au mai re parat i au se rvit de locuin pre otului, apoi ca coal de sat, cum i pe n tru un ate l ie r de l ptrie . Privin d poarta ce n cl)ide pivn i a, lucrat cu ram de ste jar cioplit i

c tot lucrul ace stor case a e it din min e le dibace ale me te rilor_ ran i, ale cror lucrri ase mn toare se vd mai pe ste tot locul pe la case le lor de primpre jur, n sat. De ci, acum, cn d a ve n it vre me a ca i ace st scl)it s se re staure ze , cu cale ar fi ca tot ace stor me te ri ne tiu i de n ime n i s li se n cre dine ze lucrul , iar n ume le lor s se sape a-

inp.org.ro

BULETINUL COi\IlSI NTI l\lON

ME:--JTELOR ISTORICE

Ttarilor (1241) pri n locurile aceste, adic cel puin din veacul al X I I. Nite spturi sau cercetri in scop tiinific nu cunosc s se fi fcut vre-odat; nu ti u dac i Can temir va fi intreprins o astfel de lucrare, sau va fi l uat cunotin i el din observarea pe deasupra ori din auzite. Planul Cetii, de cum se afl n fiin, este cel ce se d mai jos: Laturea despre nord are 430 metri, despre sud 428 metri, despre rsrit 100 metri, i despr apus 95 metri.:Suprafaa aproxi mativ 4 bectare.

I n acest rzboiu au perit atunci: Ieremia Potlogeanul, Stoica Armaul i Mafteiu C pitanul1). Dupcum se spune din btrni , n partea despre rsrit a Cetii au fost nmormn tai, in timpul unei ciume, mai m uli Brl deni , pe la mormintele crora au fost i pietre, din care una mare cu data 1801, avnd multe n ume pe ea i care n u se mai puteau ceti, am vzut-o i eu n anul 1906 2) . Piatra exist ea i astzi, ns sfrmat i c u mult prere de ru trebue s spun c n aceast Cetate i anume tocmai n partea aceasta despre rsrit, Primria oraulu i Br-

... __

--- --[HLT
51!!-

TII

---

C: .A--- \
OE L!iNGfi O.Ril.JUL BR.Ii'LRO
lucRrflAE NJijNTQIJ/OV/Co/ 1i 'f.J

CET/tTE/1of PH/'1/HT

s.

2. Cetatea de pmnt de la Brlad.


- Scl)i de plan. lucrat de N. 1. J\ntonovici -

A.ceast Cetate trebue s fi servit, n curgerea vremei, l a mai m ulte ciocniri rz boinice, ce au fost pe aici sau se ateptau s fie, din care pricini se observ n parte oarecari rscoliri sau prefaceri. N u mai pu in ea va fi suferit ntru ctva i din pricina revrsrilor rul u i B rlad. In vecintatea Cetii, i a nume la Trestiana, a fost n anul 1624 o ciocnire ntre Ttari i Moldoveni, comandai fiind aceti din urm de N icoar, care se afla acum ca vornic al rii-de-sus, dar avea moie cu curi, livezi i iaz la Bicani (Gbicanii de astzi) pe Simila.
voi. ill (sub pres), anul din Condica Adunare de Scrisori,. a d-lui 1. Em. Paladi. in partea unde-i vorba de Prile de
1 630, 1 ) Documente Brldene,

Iad a regulat, de vre-o 30 ani, ca s se arunce acolo toate m urdriile din ora. Lucrul acesta observnd u-1, in Iunie 1906, prin petiia din 12 Iulie, acela an 3), am adus cazul la cunotina d-lui Primar, care, prin adresa N o. 6843, din 4 August, mi-a rspuns c am dreptate i c a luat deja cuvenitele msuri ; dar acele msuri nu s'au respectat, de oarece n toamna trecut, cnd m'am dus pe acolo pentru ridicarea planului Cetii , am constatat aceiai necuviin, dupcum se vede din u rmtoarea fotografie, ce n fieaz vederea colului Cetii de pmoie din Greci, de pe Bogdana. 2) Vocea Tutovei, No. 21, 30 Iulie
3) Ibidem.

1 906,

pag. 2.

inp.org.ro

CETATEA DE Pi\lNT DELA BH.LAD

15

mnt, in partea despre rsrit-meaz-zi. 1\poi, n u rma unei astfel de dureroase constatri, adresndu-m d-lui Preedinte al Comisiunii Monumentelor Istorice, d-sa, prin adresa No. 38876, din 25 Nov 1913, a binevoit a-mi rspunde c a mijlocit la Onor. Minister

de Interne luarea de msuri pentru ngr direa i pstrarea in cea mai b un cuviin a acestei Ceti. S ndjduim deci c mo numentul acesta va fi ingrijit de acum nainte dup cum se cuvine, spre cinstirea trecutului i pilduirea viitorului.
PREOTUL 1. 1\NTONOVICI J\\embru coresp. al C. M. J. pentru jud. Tutova

3.
-

'Vedere a colului despre rsrit-miazzi -

cetatea de pmnt de la Brlad.

RESUME
Il est difficile de dire de q uelle epoque date cette elevation de terrain, qui se trouve pres de la viile de Berlad et qui est connue generalement sous le nom de Cetatea de pmnt (La forteresse de terre). Dans le Letopisetz Kievien (Cbronique de Kief) nous trouvons que Ia viile de Berlad etait forte et tres peuplee vers 1145; nous pourrions donc affirmer que cette elevation de terre existait deja a cette epoque. Plusieurs actes locaux de propriete, qui da tent du,XVII-eme siecle, nous parlent egale ment. d'une maniere directe ou 'ndirecte, de la Cetatea{ de pmnt. De metre Cantemir en parle aussi dans sa Description de la Moi davie. Cette elevation de terre est aussi mar quee, au sud de la viile de Berlad, sur la carte de la Moldavie, imprimee a Vienne en 1797, par Rigas Velestinli. Elle s'etend sur une superficie totale de 4 bectares. Dans le cours des temps, on y a fait des fouilles, et maintes modifications. Comme on ne lui accordait aucune impor tance bistorique. la mairie de la viile de Berlad a trouve bon, il y a une trentaine d'annees, de la transformer en depot d'or dures. 1\ujourd'bui, grce a l'intervention de la Comission des monuments bistoriques, on a mis fin a cet etat de c!)oses deplorable.

inp.org.ro

SFE SNI C E ROMNE STI


' '

E CANDELABRE ITAL lEN


-- 0--

- ORJG!Nl

I CARACTERE -

1. Sfenic oe Jemn : Biserica din

Netoi - Prai)ova.

O parte di n frumusee a ve cbei ar bi te cturi rom n e ti st n vi a strlu ci re di n lun trul bi se ri ci lor sale . In gri ji rea de ose bi t pe ntru mpodo bi re a i n te ri orului ve n e a pri n mote n i re a tradii i lor bi zan ti ne . Ori ct de mi ci i de si n gurati ce sun t une le di n bi se ri ci le n oastre , toate cte s'au pstrat n tre gi pn astzi au p reii mbrcai n fine i mi gloase pi c turi , i ar tmpla, sfe ni ce le , stran e le , tronurile sun t n flori te n spt uri .

In lun trul lor, pe jumtate n tun e cos, se de slue sc cu n ce tul pe zi duri i coane mrun te i trupuri firave de sfi ni n ve tmi n te prei oase ; i ar lu mi n a ce scapt de afar pri n fe re stre le n guste i frn ge raze le pe au ri tura care mbrac mobi lie rul n tre g. Era pstrat pri n dati n ace st p trun ztor con trast n tre forme le si mple ce se n al n lumi na vie de afar i mi gle ala bogiei de pi ctur i sculptur, n cbi se n umbra di n lun tru -i dac, pri n forme le lor, ace ste bi se ri ci sun t o n dre pti t mn dri e a arbi te cturii n oastre , mobi li e rul lor poart se mn e le unui sti l ce i cre i az forme le i i rn due te podoa be le dup n orme le ne cli n ti te ale artei . In de ose bi di ntre obi e cte le cultului , sfe n i ce le di n vre muri le ce le bune ale artei n oastre sunt mode le pe cari le pute m pun e , fr te am, alturi de can de labre le ve sti te n lume .
*

Ce le mai frumoase can de labre sun t

inp.org.ro

SFE)NICE ROM.1-\NETl I CANDELABRE l'f.\LIENE

17

cele i tali en eti di n vremea ren ateri i . In gen eral arta aceasta, cu deose bi re decorativ, i alege mi jloacel e, cu o larg fan tezi e, di n tr fi gu ri l e de ani male - real e ori n cl)i pui te - ca i di n tre plan te, pe cari l e n lnu e n tr'o slobod voe, i n n du -le totu i n tr'u n con tu r si gu r. Se formeaz ast fel di n ele u n tru n cl)i u n n alt, destul de pl i n jos i di n ce n ce mai u or spre v rf, u n de su n t n fi pte fcl i i l e. Sfeni ci l e n oastre cel e mai bogate, pri n al ctui rea l or ca i pri n felu l orna men taiu n ei , se apropi e mu lt de aceste can delabre, cari i trag ori gi n ea lor di n n si an ti cl)i tatea clasi c.

2. Candelabru de bronz Sf. 1\ntonio - Padua.


Buletinul Comisiunii M.onumentelor Istorice.

3 ... Baz

de candelabru antic Palatul ducal - Veneia.


3

inp.org.ro

18

l3ULJ.::'l'INUL CUIISI

Nll IONUli!Et'\TELUlt ISTUHICI.::

4. Candelabru! Barberini l : Muzeul Vaticanului - Roma.

-. Candelabru ! Barberin i Il (antic) : Muzeul Vaticanului- Roma.

In anticl )itatea greac i roman candelabrele, mari i simple, erau lu crate mai ades n marmur, termi nndu- se n partea de sus printr'un vas, n care ardeau cu flacr uleiuri aromate, mprtiind miros i lumin. Din vremea roman s'au pstrat candelabre n form de acante mari, cu rnduri de foi resfrnte n cerc i care in deasupra lor vasul cu mi resme (Fig. 4 i 5). Cnd renaterea Italiei afl, n rui nele din care i lu fiin, aceste gingae ncl)ipuiri de marmur, so coti forma lor nc trebuitoare pentru sine.

Acum ns nu se mai ardeau m i resme n piee i naintea templelor, ci credina aprindea fclii nuntrul bisericilor, la icoane. Prin potrivirea vecl)ilor forme l a noua necesitate fur create candelabrele renaterii italiene. Intre unele i altele stau ns vre muri i firi deosebite. Cel e vecl)i erau ca nite stl pi de piatr aezai n piee ; cele noui sunt purttoare de lumini uoare la altare. Unele fur ale unor prin i uriai i severi, cele lalte ale unor copii ncnta i de forme i de frumuseea podoabel or. Aceasta este i originea i origi nalitatea candel abrelor italiene. Printre ele unele sunt o nlnuire

inp.org.ro

SI'E llCE RO!\l.NE.,Tl 1 CA

'lJELAB.HE I'I'AI.IE:>:l

1\:)

nestpnit de ci )ipuri, de flori, de frunze. N iceri n arta italieneasc nu se vede mai bine c sculptorii i ari)i tecii renaterii i ncepeau cariera lor n ateliere de giuvaergii. Vestite ntre altele, prin mrimea i bogia lor, sunt candelabrele din biserica Sfntului Antoniu din Pa dova (fig. 2). Cele mai multe ns dintre cande labrele Italiei se in n anumite mar gini ca m1 ime i mpodobire i nu arareori formele lor sunt simple, aproape fr ci )ipuri, cum e cel dela M uzeul naional din Florena (fig. 6). Iubirea aceasta de forme i de or namente era potrivit pentru gustul nostru de latini i orientali i veni o vreme cnd sculptura italieneasc o aduse - odat cu alte nruriri i o altoi din plin pe tmple, pe am vonuri, pe strane i pe sf-enice ro mneti. Asemnarea ntre candelabrele ita liene i sfenicile noastre nu e greu de vzut, ci )iar necunoscnd de a proape pe unele i pe celelalte asemnare ce vine, n parte, din n rurirea pe care sculptura italieneasc o avu ntr'o vreme asupra artei ro mneti. Ins nrurirea aceasta nu a trecut peste formele organice nici nu a sci )imbat normele de mpodobire a lor ; ci sculptorul-- sptorul, cum i se zicea odat - care cunotea frumo sul meteug italienesc, l aplica pe forme veci )i pmntene. Astfel, credem, s'a altoit nrurirea italieneasc i pe sfenicile noastre mprteti.
*

Candelabru de bronz : Muzeul naional - florena.


6.

Forma de tulpin dreapt, bul bucat din loc n loc i gtit cu

inp.org.ro

20

BULETI 1UL COl\liSlUNll MONUMENTELOR ISTORICE

frunze ori crestturi , este forma popular a sfeni celor n ara Ro mneasc, i ea e aa de strns legat de ar l)i tectura interioruri lor noastre, nct nu un gust strei n, venit acum dou sute de ani , a pu tut-o nate i mprti a pretuti ndeni . Cercetnd sfenicul romnesc, el este ori unde acela: un picior de lemn ntr'o piu grea, care l i ne n equi.... li bru, iar deasupra lui poart o ti psie unde sunt aezate fclii le i pe care cad fetile arse. In bi seri ca dinStneti 1 ) sunt sfenice de cea mai simpl form. Cnd meterul avea di bci e i ti mp, mpodo bea aceste tulpi ni nalte cu crestturi i , uneori , cu frunze, perle ori m pleti turi. Aa sunt sfe ni cele .di n N isipoasa Pral )ova (Fig. 7 ). Sfeni celemprteti ale bi seri cii lui B ucur sunt ceva mai bogate ca ornament, dar forma e nc simpl i bulbu cturile aproape de a ceia msur. T ot n acest B uletin s'au mai publi cat: sfe ni cul biseri ci i din Doi 1 ) 1\.cest Buletin, an' IV, fasc. No. 13.

inp.org.ro

SFENICE ROMANETI I CANDELABRE ITALIENE

21

8. Sfenic de lemn : Biserica din Ceptura - Pral)ova.

ceti 1 ) cu bulbucturi de mrimi i forme felurite, i cel dela Viero (azi la Muzeul naional de anticl)i ti) 2) , care, n afar de piu, este identic cu cel din Doiceti, dar cu cio plitura mai uscat i neacoperit n poleitur, - amndou exemplare ale unui tip foarte rspndit.
1 ) 1\nul V, pag. 1 24.

9. Candelabru de bronz : Muzeul naional - Ravena.

Inrurirea italieneasc, care se simte n aceste din urm dou mo dele, i fcuse nceputul, dar nu ne venea, cum se socotete, dela can delabrele de bronz, ci dela modele de candelabre lucrate n lemn.
2) 1\nul V, pag 1 24.

inp.org.ro

. lm prtes c : Sfemc Biserica mn. )itianul Dor J


1 0.
-

1 1. Ca ndelabru de lemn:

S-ta

Crocc

Florenta.

inp.org.ro

SFENICE ROMNETI I CANDELABRE ITALIENE

E adevrat, cele mai multe i cu noscute candelabre din Italia sunt de bronz. Materialul acesta, deopotriv de tare i preios prin fineea lui, ndemn dibcia lucrtorului spre forme delicate, fr ca trinicia lor s fie osndit. Dar n Italia sunt i candelabre de lemn. Fcute n mprejurri de srcie i lips, multe s'au prpdit 1 ) . A.m aflat cu toate astea dou can delabre de lemn n Florena. Unul n bis . S-ta Croce (fig. 11), altul n Mu zeul naional (fig 14), i ele sunt ndestultoare s ne desveleasc n treg drugml nrurirei sculpturei ita liene asupra sfenicelor romneti. E deajuns pentru aceasta a pune desenul celor dou candelabre flo rentine alturi cu desenul sfenicului mprtesc dela biserica fostei m nstiri a Jitianului de lng Craiova, (fig. 10), care este unul dintre cele mai frumoase modele din cte se cunosc. Dac piua de jos se deosebete dela un exemplar la altul, nu att ca form ct ca ornamentare, apoi tul pinele lor sunt aproape la fel. Este nendoios ca meterii care au fcut sfenicele noastre nu au imitat candelabre de bronz- nu o puteau face cl)iar de le-ar fi cunoscut - ci au luat de modele candelabre mai vecl)i de lemn. Intre candelabrele italiene de bronz i cele de lemn este o vdit deo sebire i ea vine din nsi na tura materialului ntrebuinat. In lemn nu se pot lucra, ca n bronz, cl)ipuri i forme subiri desprinse de truncl)iu, fr ca ele s fie osndite s se strice
11 Cele cari mai exist sunt aa de nesocotite. nct vestiii fotografi: .Albinari, Brogi i .Anderson, cari au n coleciile lor de zeci de mii de fotografii toate lucrurile frumoase din Italia, nu au socotit nici unul demne de coleciile lor aceste candelabre de lemn. Le dau dar in desen luat dup natur.

curnd; se fac ns n lemn orna mente regulate, simetrice i lipite de formele mari. Astfel se nate o natu ral deosebire de ornamentare ntre candelabrele de bronz i cele de lemn, deosebire care se poate vedea din compararea celor dou candelabre aflate nMuzeul naional din Florena. (fig. 6 i fig. 14). Deosebirea ntre sfenicul Jitianului i candelabrele de lemn florentine st numai n caracterul ce l au pe fiecare din ele aceleai forme i or namente. Ornamentele italiene au o adustur mai vioae i formele de sub ele par uoare; ornamentul ro mnesc e mai strns pe forme, care par pline i tari. i unul i celalt sculptor au deopotriv dragostea de podoabe, dar se vede c italianul i supune cu greu lemnului brut meteugul su, pe cnd meterul romn e mai deprins s l asculte.

c de la Moceti - Pral)ova. 12. Sfeni

inp.org.ro

24

13. Sfenic impr"tesc: Mn. Vrbila - Prabova

14. Candelabru de lemn: Muzeul naional Florena.


-

inp.org.ro

SFENICE ROMNETI I CA. tOELABRE ITALlE:-\r::

Sfenicul dela mnstirea Jitianului este dintr'o epoc strlucit a arl)itec turii romneti - dup care, mai a proape de noi, vin alte forme n mo bilierul nostru bisericesc. Fr a se sl)imba formele generale i fr a fi prsit sistemul de decoraiune, orna mentele capat alt stil sau mai drept l perd, tinznd spre moliciunea imi trii naturei. Dreapta msur de alt dat e perdut. In judeul Pral)ova sunt pretutin deni sfenice din aceast epoc i care nu au o vecl)ime mai mare de o sut de ani: fig. 8, 13, 15. Scl)imbrile aduse se pot urmri din dese ul unora din ele : Piua n trei mucl)ii nu mai este un bloc plin,. ci i iau aproape locul trei picioare scurte, nfipte piezi n tul pin, al crei capt de jos se vede acum. J\a sunt cele dou sfenice mprteti din Vrbila (fig. 13). Picioarele sfenicului din Ceptura (fig. 8 ) sunt trei delfini; iar tipul cu totul rustic din Moceti (fig. 12) este el nsui n ntregime un delfin cruia trei lei mici, diform cioplii, i compun picioruL Tulpina sfenicului devine aproape dreapt, cu bulbucturile slbite, iar dealungul ei sunt spate- ca i cum ar fi fost prinse ca agrafe or brri bucl)ete de flori. Cele dou sfenice mici date n fig. 8 i 15 au aproape forma unei fclii, pe care, din loc n loc, au fost legate mnuncl)iuri de flori. Din aceast vreme, n care mono tonia formelor e rspltit uneori prin gingia sculpturilor, este i pi ciorul de iconostas din Vrbila, al crui trup n partea de jos este n vlit n foile, grase i mari, ale unei plante (fig. 16). Comparnd desenul

prin care e reprezentat acest picior cu fig. 4 i 5, se vede cum, dup

15. Sfenic de lemn : Mn. Vrbila

Pral)ova.

un att de lung drum i timp ntre amndou, un candelabru roman de marmur i un sfenic romnesc de lemn se aseamn att de mult ntre ele.
* lj

inp.org.ro

26

BULETINUL COMISIU ru MONUMENTELOR ISTORICE

In toate aceste din urm modele se vede o stngcie n crearea formelor

a pune ornamente pe forme organice, cari i au preul lor n afar de aceste podoabe, i nirarea fr noim a sculpturilor, fatal legat de orice de caden.
AL. M. ZAGORITZ.

RESUME Dans la splendeur - byzantine de caractere et d'origine- abritee dans les interieurs des eglises roumaines, on remarque des candelabres, parmi lesquels il y a des modeles compara bles aux plus beaux candelabres de la renaissance italienne. En notant cette ressemblance, ge neralement connue, on a etabli la forme originelle et populaire des can delabres roumains et l'influence qu'ont eue sur elle les candelabres italiens. Cette influence n'est pas venue, comme on l'a cru- des candelabres de bronze, mais des modeles plus sim ples, en bois, rares en Italie. Comme exemples de comparaison, on a pris d'une part les candelabres roumains des monasteres: Jitianul (fig. 10) et Vrbila (fig. 13) , et d'autre part deux candelabres en bois, de Florence (fig. 11 et 14) . On fait ressortir la ressemblance des formes generales et du style de l'ornementation, ainsi que les diffe rences des details et de la facture de l'ornement. On etudie sommairement, par des exemples prises des eglises du district de Prabova, les derniers modeles ar tistiques de candelabres roumains datant d'avant 1800- dans lesquels se fait sentir, toujours sous l'influen ce italienne, l'affaiblissement et la mollesse du style, qu'a suivis la complete decadence de nos jours.

16. Picior de iconostas : Mnstirea Vrbila - Pral)ova.

generale ca i in alturarea, fr mult alegere, a unor forme ce nu merg mpreun; se vede n toate o nclinare spre decadena ce avea s soseasc i s scbimbe ntregul mo bilier bisericesc ntr'o amestectur de forme baroce. Decderea aceasta nu mai avea s aminteasc vecbiul mobilier, dect prin via pornire de a acoperi toate formele cu ornamente Dar este o nemsurat deosebire ntre

inp.org.ro

1. Monet de bronz din Dion!Jsopolis (Sept. Sever).

ANTICHIT TI DIN BALCI C


' --

0--

P rin recenta incorporare a Dobrogei sudice Ia regatul Romniei, ntreg teritoriul vecl)ii provincii romane Scytl)ia minor a intrat n stpnirea noastr. In acela timp un nsemnat numr de aezri i monumente antice s'au adogat la cele ce posedm, lrgind i mai mult cmpul de studiu al acelora ce se ocup la noi cu cercetrile arl)eologice. Intre aceste aezri se distinge att prin vecl)imea nain tat, ct i prin valoarea cultural a anti cl)itilor ce conine, complexul de ruine ce se ntinde peste ntreg cuprinsul frumosului port la mare, Balcicul. A.stzi nu mai exist nici o ndoial, c ruinele acesteR sunt ale vecl)iului ora grecesc Dionysopolis. Itinerariile i periplurile vecl)i , n de comun acord c u scriitorii antici, fixeaz aci interesanta colonie de G reci amestecai' care la nceput s'a cl)emat Krunoi, i apoi a imprumutat numele zeului Dionysos, consi derat mai trziu cl)iar ca fundatorul (xTlon1) oraul u i l ) . Cteva inscripii ce s'au gsit ntre ruinele din Balcic i cari cuprind de crete de ale senatului i poporului din D ionysopolis , confirm aceast identificare 2); iar numeroasele monumente i obiecte antice ce s'au descoperit aci - de i nu s'au fcut spturi sistematice- arat c avem a face cu o aezare greceasc, unde s'a desvoltat o via cultural mai nalt 3). Intre anticl)itile vecl)iului Dionysopolis ocul principal l ocup monetele . Ca i alte

orae greceti dela Marea-Neagr, Dionyso polis a posedat un atelier monetar, care a funcionat timp de mai multe veacuri, dnd la iveal numeroase serii de manete, cari n vecl)ime indestulau nevoile comerciale ale locuitorilor, iar astzi constitue documente de cea mai mare importan pentru istoria oraului 4 ) . Cci i cu privire la aceast localitate scriitorii antici nu ne dau de ct informaiuni cu totul sumare, aa c pentru cuno:::terea trecutului ei suntem nevoii s apelm ntr'o msur foarte mare la constatrile ce se pot face din cercetarea i studierea monumen telor arl)eologice i n special a celor numi matice. Din studiul monetelor btute n acest ora rezulW c, n anticl)itate, Dionysopolis n'a avut o importan deosebit i ci'i abia dup cucerirea roman a luat un avnt mai mare. Ins nici atunci n'a ajuns la importana ve cinelor sale dela nord i sud: Kallatis (Man galia) i Odessos (Varna). In adevr, n vreme ce oraele acestea au avut nainte de cucerirea roman o l ung perioad monetar autonom, caracterizat prin numeroase emi siuni de manete de argint i b ronz, mone tria autonom din Dionysopolis este foarte restrns i l ipsit cu desvrire de monete de argint. Constatarea aceasta i faptul c Dionyso polis nu este amintit de scriitorii antici de

inp.org.ro

28

BULETINUL COMI S IUN I I i\lONUi VlE

TELOR I STOR ICE

ct abia n veacul al IIIlea - Sk!:Jmnos l amintete cel dinti - dovedesc recenta origin a oraului. De altfel locuitorii lui nu veniser din nici una dintre metropolele cari au trimis coloniti la MareaNeagr - Miletul sau Heraclea - i nici n u erau mcar de aceea origine, ci << Greci amestecai >> , cum spune Sk!:Jmnos. Situaia geografic a oraului nu permitea nici ea o desvoltare economic prea mare, cci golful este mic, iar valea ce! leag cu cent rul Dobrogei deservete u n teritoriu puin ntins.

monele de aur, cari reprezintau pe fa capul lui Mitl)ridate sau al vre unui fiu al su, iar pe revers pe A.tl)ena Nikepl)oros i ini ialele oraului respectiv . N ici o monet de aceasta n u s'a gsit pn acum cu iniialele oraului Dion!:Jsopolis. Dup cucerirea roman i n special n timpul imperiulu i, oraul nostru pare a fi luat un avnt mai mare, cci vedem c a btut monete sub cei mai m uli mprai , dela Antonin Piui pn l a Gordian TII. Cu toate acestea dac comparm monetria lui din acest timp c u cea a oraelor vecine, ne

2 . Can de bronz gsit in Balcic (Vedere lateral i din spate).

Astfel Dion!:Jsopolis a fost n primele tim puri ale existenei sale o simpl scl)el emporium - a oraului nvecinat Odessos i cl)iar dup ce s'a emancipat (pe la 200 n. d. Cr.), a rmas un ora de a doua mn 5) . O dovad despre aceast lips de importan a oraului este i faptul, c atunci cnd oraele greceti dela MareaNeagr s'au vzut ameninate de cucerirea roman i s'au unit c u Mitl)ridate pentru a rezista perico !ului, Dion!:Jsopolis n'a fcut parte din lig sau n'a avut de ct un rol secun dar. Toate oraele din lig au btut cu aceast ocazie
-

convingem uor c att n privina num rului de emisiuni, ct i a varietii de tipuri monetare i cl)iar ca art, este m ult inferioar. Se nelege c toate acestea nu exclud existena unei viei culturale mai nalte n Dion!:Jsopolis, att nainte ct i dup cuce rirea roman, mai ales c monumente de alt natur, gsite n localitate, dovedesc, cel puin pentru perioada roman, o stare eul tural tot att de naintat ca i n marile orae vecine. C u toat lipsa de spturi mai ntinse s'au gsit n Balcic, pe lng monete, un numr

inp.org.ro

Al\TICI-L ITTI

BALCIC

20

de lucrri de art plastic i industrial foarte remarcabile. Ele provin, ca i alte obiecte antice de valoare mai mic, din descoperirile intmpltoare fcute pe ridicturile ce formeaz a doua teras, mijlocie, a terenului, acolo unde se intin de oraul ac tual ; pe terasa a treia, cea mai nalt, se afl numai resturile ziduri lor acropolei . Dintre l ucrrile de sculptur ce s'au des . coperit pn acum, m rit a fi menionat in primul rnd o statu et a zetrlui Pan, re prezintat eznd pe o stnc i cntnd din naiu (syrinx). De i ca pul l ipsete, esactitu dinea i finea cu care 3. Tigae de bronz este executat dovedese, c avem a face cu o lucrare din epoca bun a artei gre ceti. Acela l ucru se poate spune i despre Horele dansnd sculptate pe o plac de

Foarte interesante lucrri de art indu strial s'au descoperit in anul 1907, ntr'u n mormnt boltit din fa a fostulu i gimnaziu 7). Ele se compu n din tr'un numr de vase de bronz, de sticl i de lut, din obiect' mai mici de bronz i fier, din dou i nele i un numr mare de instru mente cl)irurgicale. In fruntea obiecte lor de bronz st un fru mos crater, pe care sunt reprezintate, cu o execuiune admirabi l i cu o neobinuit bogie de motive, sce ne din mitul lui Oreste. D up cum spun cei ce I-au vzut - cci n u se afl reprodus n i ciri, nici n u i s'a fcut gsit n Salcie. o descriere mai am n unit - craterul a cesta ar fi unul dintre cele mai frumoase pro duse ale artei greceti. I n rndul al doilea vin mai m ulte cni, ale cror capace i toarte

4. Mnere de tigj de bronz, cu capete de berbec i de lup.

marmor. 1\mndou sculpturile se pstreaz n m uzeul din Sofia 6 ) .

sunt mpodobite cu montri manm t c u ca pete de meduz, precum i cteva tigi ro

inp.org.ro

1 3 U L ET I N U L C:Oi\I I S I U N U 1\lON Ui\IENTELOH ISTOR ICE

tunde, cu mnere drepte, frumos canelate i terminate In capete de lei sau de lupi ; In sfrit o masc de b ronz, lucrat i ea cu m ult art. Ct privete obiectele de sticl, ele sunt mai ales fiole pentru parfumuri , de forme

lmpodobit c u u n cap de meduz i poart o inscripie greceasc, cu ajutorul creia i putem fixa data n timpul mpratului Ela gabai 9) D intre inscripii, pe lng cele amintite mai sus i cari conin decrete de ale Sena.

5. Sticlrie gsit in Balcic.

tului i poporului, are pentru noi importan foarte elegante, iar ceramica, reprezintat deosebit , o mare inscripie onorific; care prin felu rite vase i mai m ulte candele, arat o ndemnare tecnic destul de mare. l murete ntru ctva situaia acestui ora n v remea marelu i O importan rege dac Bure deosebit prezin bista 10). Un ce t, n sfrit, nu tean din Diony meroasele instru sopolis numit 1\ mente cl)irurgi kornion este lu cale, cari dove dat in aceast desc c mormn inscripie pentru tul era al unei meritele ce i-a persoane cu n ctigat n trei deletniciri dofto misiuni ce i - a u riceti. fost ncredinate. Ceea ce impre Una din aceste sioneaz privind misiuni a avut-o obiectele gsite n acest mormnt la regele B urebi este marea lor a sta, iar alta i-a semnare cu o fost ncredinat biectele de ace de nsui B u re bista la Cn. Pom la fel gsite n 6. Ceramic. mormintele din peius. De amn Tomis' ; asemnarea este une ori att de pro dou 1\kornion s'a acl)itat bine, susinnd cu n unat, nct u nele par a fi cl)iar din a succes interesele oraului. ceeai fabric ). Evenimentul s'a ntmplat, dup cum re z ult cl)iar din inscripie, n timpul cnd n O arl)itrav gsit n u departe de mormnt oraul nostru i stabilise cartierul de iarn , constitue restul arl)itectonic cel mai de seam guvernatorul Macedoniei Caius 1\ ntonius Hydin cldirile vecl)iului Dionysopolis. Ea este

inp.org.ro

A :t' T l f.H l T I D I N BAL C I C

31

brida, celebru pentru purtarea sa aspr fa de provinciali. Impotriva lui s'a rsculat populaiunea din Dobrogea i 1-a btut cu ajutorul Bastarni lor de pe malul stng, lng Istros, pe la anul 50 n d. Cr. .Aceast nfrngere a Romani o r i-a inlesnit lui B u rebista s-i ntin d do minaia i in aceast parte, supunnd i ora ele greceti. Unele din acestea, cum a fost Istros, s'au impotrivit regelui dac, altele ca Dionysopolis, s'au supus de bunvoie. Nu mai ntr'un astfel de caz patrioi ca .Akornion puteau primi dela regele dac nsrcinri pe

lng generalii romani, servind in acela timp i interesele patriei lor n). Dup c um se poate constata din aceast scurt ocbire asupra anticbitilor gsite pn acum in Balcic, localitatea aceasta cupri n de interesante u rme de cultur antic i dac se vor ntreprinde spturi mai ntinse i mai sistematice, ne putem atepta la desco periri cari s contribuie nu numai la c unoa terea mai deplin a istoriei i culturii anti cului Dionysopolis, dar i la Jmurirea unor probleme n legtur cu istoria general a anticbitii.
CONST . .MOISIL.

7 . 1\rl)itrav de piatr gsit in Salcie.

1) Dintre itinerarii in special Itinerarium 1\ntonini 228 i Tabula Peutingeriana ; dintre peripluri Skym nus 751 ; 1\nonymus 77. In tradiia noastr istoric Dionysopolis este identificat cu Varna. Un cronicar anonim din veacul XVII spune cu privire Ia expe diia din 1444 contra Turcilor : clar Vladislavu cu oaste mult au venit Ia Varna, ce se cl)iam Dio nisupolis. (Iorga, Studii i Docum. IX, 1 94). 2) 1\rcl)iiol.-epigr. .Mitteilungen aus Oesterreicb X, 1 83 urm.; XVII, 210. 3) Cf. Kalinka. 1\ntike Denkmler in Bulgarien (Scl)riften der Balkan Comission), Wien 1 906 i K. S korpil, lal)resl)efte des oesterr. arcl)iiol. Institutes XV. 1 . col. 101 urm. ; Cf. K . t H. S korpil, Bule tinul Societii arl)eologice din Vama, 1912, p. 47. 4) Pick, Die antike .Munzen von Dacien u. Ml2sien , !, 1 , p. 1 25, urm . Cf. Brunsmidt, Num ._Zeitscl)rift, XXXV i XXXVIII. 5) Istoricul oraului l a Pick, o. c . , Brandis in Paully

Wissowa, Realencyklopiidie, i Dr. !. Weiss, Die Do brudscba im 1\ltertum, p . 76 urm. 6) Descrise i reproduse de Kalinka, o . c ., col. 1 69 i 1 70. 7) Descrierea amnunit, nsoit de numeroase reproduceri o d S korpil, 1. c. i Buletinul societii arl)eologice din Varna 1912. Din acest buletin sunt reproduse i figurile noastre, cu autorizaia Societii . 8) ln coleciunea d-lui .M . C . Sutzu s e an cteva cni i tigi de bronz, gsite la Constana, cu totul identice cu acestea. 9) Descris i reprodus de S korpil, 1. c. 1 0) Dittenberger, Silloge, 542 ; Kalinka, o. c., col. 86 urm . 1 t ) Brandis in Paully-Wissowa, 1. c . ; Weiss, 1. c . ; Cf. Seure, Revue 1\rcl)eologique, 19 1 1 , p. 431 , unde fixeaz data cea mai probabil a expediiunii lui Burebista, "n apropierea anului 50" .

inp.org.ro

:J2

LETlN U L COni J S l

l\l l J\ I O N U J\ I EN TELOH ! S TO H I CE

R E SU M E

Les auteurs antiques, d'accord avec les in scriptions trouvees a Balcic, prouvent que dans cet endroit etait situee jadis l'ancienne vilie de Krunol ou Dionysopolis. D'autres objets antiques decouverts ici demontrent que la viile, quoique n'ayant pas eu une im portance commerciale aussi grande que ses v01smes Kallatis (Mangalia) et Odessos (Varna), etait tout de meme un centre de ci vilisation grecque. Parmi les antiquites de cette viile citons en premier lieu les monnaies. Le monnayage autonome est tres restreint a Dionysopolis et les monnaies d'argent manquent absolu ment, mais sous l'empire romain on frappa des monnaies en bronze, en commen<;:ant par 1\ ntonin et jusq u'a Gordien lii.

L'art plastique est represente - notons que des fouilles systematiques n'on pas ete encore entreprises a Balcic - par deux pie ces : une statuette du dieu Pan et une pla que de marbre representant la danse des Heures. E l les se trouvent au musee de Sofia. Une foule de produits de ! 'industrie an tique ont ete decouve rts en 1 907 dans un grand tombeau. Ce sont des vases en bronze, des fioles en verre, des produ its de l'art ce ramique et des instruments de cl)irurgie. Tous ces objets ressemblent aux pieces trouvees a Constana (l'ancienne Tomis). Q uelques vases en bronze surtout, decou verts dans cette viile, et appartenant a la collection de M. Micl)el C. Sutzo, (B ucarest}, prouvent la meme fabrication

inp.org.ro

C O MU N I C R I
-

-o --

1. Inscriptia b i seri cii Sf. Gheorghe diri Galati.

Din cele trei bisericj nlate n secolul

70 centimetri. Se compune din dou pri deosebite i anume : dintr'o piatr de ru moale, sfrmicioas, n lungime de 90 cen timetri, pe care e spat inscripia ce ocup

J " '\ -

li

o i

1 . Biserica Sf. Gi)eorgi)e din Galai .

al XVII-lea n Galai, anume Maica Precista, Sf. Dimitrie i Sf. G i)eorgl)e, n umai aceasta din u rm i pstreaz inscripia. .Aezat deasupra uei de intrare in bise ric, ea a rmas n acela loc unde a fost pus de la nceput, cu toate transformrile ce a suferit clclirea, mai ales n partea su perioar a ei. E a are o l ungime de 1 .30 m. i limea de
)3uletinul Comisiunii .Mouumentelor Istorice.

vre-o 60 de centimetri, i dintr'un ornament lucrat n teracot, n l ungime de 40 centi metri, aezat deasupra . Textul inscripiei, scris grecete, este ne ingrijit i lipsit n mare parte de semnele ortografice necesare. Literele, din cauza pietrei puin rezistente, pe unele locuri s'au stricat, ngreuind m ult citirea.
4

inp.org.ro

34

BULETI 'UL CO 1 I S I UN I I MONUi\lENTELOR I STOR ICE

Textul :
H<IOC Ti:< dno 111 !1"<11\0II<IPT\'PO C l ' e o p r i S

fhi H repfh iK K<lflpNI co 111-JO"iKII<I ?I C K(.l i ) GF"ioc O TOC n.lp.l C I I OVA H TS K O i pi or { HX<IIIii K ii x,,_

Traducerea :
S'A RDICAT D I N TENI E L I E ACEST ZEESC LCA AL SFNT U LU I MARE G H E, CA METOH AL SFNTUL I I R E I D U M 1E MUCENIC G H EOR

M O R M NT, PRIN 0PENTRU MN L U I I

1'311 ei c ,1\fTOXiO I TS 'fl rior TMo I H il <l>ni K H C K (.l i) II H I Ih O I H O\' .n(TS T! K(,l i ) TWH ro l l fW H ,\ijWrOC 6 cTp<IT O\' MI I I 3<1 & NK ( O j), Cll !Tf : 1 664 : 7 1 72. 'flflll II d,

SRDIA D U M N EA L U I H AG I M I H ALAC H I ,

T U I REA SU FLETULUI I E R TAREA PCATELOR A PRINI LOR LUI,


,.

N T I M PU L L

ISTRATE DABIJA

VOEVOD, iN A1 U L 1664-7172, APRI LI E 1

2. Inscripia bisericii Sf. Gl)eorgl)e din Galai. <Desemn dup o fotografie, de N. Veiicl)il

Transcrierea :
,Av 11YEQ{hj EX Bciflgwv o JtE(l LX}cw'y ,; xa l {)Et:oc; ou-wc; vaoc; 'tOV ay[o'\J LEyu}cO Lct(lT'\J(lO<; rEWQYlO'\J, rraga <mo'\Jb'fi "tov X'\JQLO'\J Th'hxaJccix11 Xa,- , de; LE"toxwv -wv cAyi n'\J Tcicpo'U, 1mEQ '\jJ'\J;{t x ii c; xal L II 1HLO<nVO'\J a{rwv TE xal 'tWV yo VEWV acpE'tO<; (?) EU<Jl:(lU'tLOU aLrr[a BoEB v ETE L 1 6(>4- 7 1 7:!, 'Arr.Hw

[ 6]8,

1,

Relativ la persoana ctitorului nu am putut culege nici o tire din puinele documente ale bisericii, rmase i pstrate la Arcl)iva Statul ui, partida mnstirei Sf. Sava din Iai, toate din sec. X IX-lea ; i nici datele culese de prin d iferite pri nu spun mai m ult. Cldirea, pri n arl)itectura ei original, ca i prin soliditatea construciei ei, merit o deosebit ateniune.
N . VELICHI.

inp.org.ro

CO M

I CR I

35

II.
Mnstirea Mihai Vod p a l a t dom nesc.

In fascicula 18-a a Buletinului Monumen telor Istorice, D-1 O. Lugoianu n>produce sub titlul Palatul domnesc din Bucu reti la 1801 o vedere care se afl i la p. 302 din Istoria Bucuretilor a lui Ionnescu Gion, dar unde se arat a fi " Curtea Ars" .

astzi Arsenalul, deci destul de departe de apa Dmboviei A.a fiind, a crede mai de g rab c vederea de mai sus reprezint mnstirea Mihai- Vod, cu morile ei vestite. Prerea c sus citata vedere este mnstirea Mil)ai-Vod, mi se ntrete in urma citrii, de ctre d-1 Lugoianu, a legendei nsoin d vecl)ea stamp i n albumul l u i A.inslie :

Principii

sau

Voevozii, n deobte, in

1 . A.rl)i ve le Statului

(Mnstirea Mil)ai- Vod dup restaurare) Vedere luat de pe podul Dmboviei 1 910.

2. " Palat Domnesc " . Reducerea stampei din albumul lui Ainslie (acest Buletin, fasc. 1 8) i care ar fi dup lonnescu-Gion " Curtea Ars" (Arsenalul), iar dup mine Mnstirea Mil)ai-Vod, inainte de 1 80 1 .

A.m pus la ndoial afirmaia lui Gion in cartea mea Bucuretii ce se duc >) , unde, reproducnd aceeai vedere, spun : Curtea a rs> zice lonnescu G ion. Curtea ars, in care au stat Domnii rii, de la .Alexandru Ipsilant (1774-1782), ziditorul ei, i pn la 1812, cnd a fost 'distrus de un incendiu, era 'innlat pe locul unde se afl

o curte pompoas in acest ora, dar palatul (care e descris de Cl)isl)ull ca o frumoas i plcut cldire de piatr) arznd, princi pele actual a fost nevoit s i stabileasc reedina ntr'o mnstire ... Vederea alturat nfiaz reedina actu al a Voevo9-ului. Cldirea, vast i nere g ulat, este aezat pe o innlime in apro"'

inp.org.ro

36

BULETI UL COMI S IUNII I \1 IONUMENTELOR I STORICE

3. Noua clopotni de pe noua intrare in curtea

mnstirei, pe strada 1\rl)ivelor,

1910.

6 . Vecl)ea clopotni i Vec)Jea intrare i n mnstire, spre rsrit, prin ulicioara c e d i n str. Sf-ii 1\postuli , 1 91 1 .

"

,... - ....::;. ; -

;;;;::,...,._;..-

:. 4 --. . ..

. d

""'.::-

4. Vecl)ea clopotni, deasupra vecl)ei intrri in mnstire. (Faada din str . .Mil)ai Vod, ascuns de casele cldite pe mucl)ea dealului), 1910.

5. Vec)Jea poart de intrare i n mnstire, la rsrit, sub vec)Jea clopotni. In fund turla bisericii din mijlocul curii. La dreapta o parte din noua zidire imprejmuitoare (1\rl)ivele) : 1 91 1 .

7. Intrarea d e sub vec)Jea clopotni (Faada

spre .Mi)Jai Vod, ascuns astzi de case). Vedere luat din vrful unui salcm, 1 91 1 .

inp.org.ro

C O M U

I C R I

37

pierea rului i domin a a de bine esul din ap ropiere.

vorbi de palatul din Deal ul Spirei, care se va zidi doar la 1774, ci de Vechea Curte

8. Faa din spre str. Mil)ai Vod, cu totul ascuns trectorilor, din pricina caselor zidite pe muchea dmJlului (vedere luat de pe acoperiul unei case), 191 1 .

1 0. Colul str. Arl) ivelor i str. Mil)ai-Vod. (Se vede clopotnita vecl)e, turla bisericii din mijlocul curi

Curtea Ars, zidit la 1774 de 1\1. lpsi lante, e distrus de un irronrtiu la 1814, n zilele lui Ion Caragea (Jstorw fondrei ora-

Domneasc, care se afla unde e astzi Piaa de flori i biserica Curtea V e.cl)e, palat care a fost i el distrus de un incendiu. Pe de alt parte Grigore Gl)ica, l a 1823

9. Aceiai fatad din spre str. Mil)ai Vod, dup tierea salcmilor, n 1 912.

12. Faada din strdua Arl)ivelor, n timpul drmrii ( 1 91 2).

ului Bucure ti de Lt. colonel D. Papazo glu). 1\lbumul l u i 1\inslie, dup care s'a re produs vederea, apare la 1 80 1 , aa c Cl)is l)ull (1670 - 1 733), citat de 1\inslie, nu putea

i-a avut palatul la mnstirea Mil)ai Vod, ne-o spune Lt. Colonel Papazogl u ; e deci foarte plauzibil ca i nainte mnstirea Mil)ai Vod s fi slujit vremelnic de palat domnesc.

inp.org.ro

38

BULETI JUL C0:'11 T SI

1I I M O N UMENTELOR I STORICE

Apropierea de apa Dmboviei Li mai ales morile ce se vd pe gravur, confirm cred pe deplin prerea mea. Prin pioasa, struitoarea ngrijire a d-lui profesor D. Onciul, veci)ea mnstire a lui

ul, s'ar fac e , cred, un act de pietate i o real nfrumuseare a oraului. Reproducnd mai jos cteva vederi l uate nainte de reinoirea mnstirei, s-mi fie ngdu i t a expune i n acest Buletin, cu

J :=: o ..., Ol


.(/)

;::

..., n
o. '

Ol

i3

n Ol

b' 5l

t: o -

oo. :=: "' " Ol <Il () - o ::s "' . . -- ....: . =: n

- -g

o (; t;

;:;. ;:} ;;o "'

-2.

( ..

Qj ::s z c:: n

;s:

QJ c;;

Qj .,;,

Mii)ai Vod Viteazul renvie parc prin res lJurare. De s'ar putea drma oribilele case ce nconjoar mnstirea, urcnd dealul, n nbuind i profannd veci)ea mnstire , ca s rmie singur n vrful dealului, nconjurat de grdini i dominnd tot ora-

rugmintea de a fi luat n seam, un dezi derat exprimat n prefaa crei mele ci tate : " Nu ar trebui s se d rme cas, s se alinieze strad, fr obligativitatea fotogra fierei nainte i dup prefacere, ca s se

inp.org.ro

C O M U

ICRI

poat u rmri, an cu an i zi, cu zi nfrumu searea oraului ori vinovata distrugere a urmelor neajunse nc la ceasul fatalei pieiri . Pisaniile bisericilor, inscripiile, traduse ori transcrise cu litere latine, ar trebui s se poat ceti la i ntrarea fiecrui monument, pentru ca trectorul, citindu-le, s poat cpta imbold s nvee istoria rei ce se cunoate att de puin , s prind iubire pentru oraul in care s'a nscut, in care trete ,. .
HENRIC STAHL

mpreun u n cerc cu raza de Qm.27, gro simea crmizilor fiind de Qm.075 . Fiecare sector poart stampila in relief :
LEG. V I I C. P. F. ( L EG I O V I I C LA U D IA PIA F ELIX)

III
Un fragment de cr m id leg ionar gsit la I g J i t a .

Textul :

E prima oar cnd se ntlnesc n D ro betae crmizi cu stampila acestei legiuni. S'au ntlnit pn acum la : Mojgrad, Me l)adia , Palanca vecl)ie, insula Sapaia din faa Palancii noui i la Szerb-Poszeszna. (Vezi Tocilescu , Mon u mente epigrafice i sculp turale, pag. 342) . .Ace-te crmizi s'au gsit cu prilej u l lu crrilor de canalizare a oraului TurnuSeverin.
AL. B A RC A CIL A .

LEG. V. J\IAC.
adic :

L.EG [ I O ] V. M AC [ E DON I CA]

V.
Inscriptii de la Bisericile i Mnstirile : Iainita. Moflenli, Din tr'un lemn.
1. t ACAST! J SFNT I D U M N EZE IASC B I SEARIC!J.
C E INTRNSA SE C I N STEATE I S PREAZNUOTE A DORM I R EA PRF.A S F I N T E I I DE D U MNEZEU REI I P U RlJ REA FECORE1 M A R I E I , CARE :STE OI SCTOA B ISEARIC

Mrimea fragmentului, socotit dup dimensiunile cele mai mari : 1 4!20 cm. Grosimea : 2 ' 1, c m .

Ialnia-Dolj

TEMELi: EI Z I D IT I I FCUT, C U M U LT 1 DOM 0 POME IS

OS R D I E SUFLET:SC , D E J U PAN PTRU DIN O B EAD I N I , MARELE ARMA, I N Z I L E L E PREA L U M I NATUL IOAN CONSTAN T I N O BSRABO VOEVOD, I N T R Z I DIT CN D - ERA LEAT L

N I R E I I E RTAREA PCATELOR P1 IN VEC I , I S-AU

1Sf;,\I

!7214

1706!.

PRAVNIC F I I N D PREDA LOGOFT.

.Aceast bucat de crmid cu stampila egiunei a V Macedonica ne atest staio narea acestei legi u n i la Troesmis, aproape de Iglia de azi . .Acest fapt e bine cunoscut pentru'timpul dela Domiian pn la Marcu .A.ureliu. Dei sunt cunoscute i publicate m ulte crmizi cu stampila acestei legiuni, totui fru m useea literelor, ce amintete epoca de desvoltare n .A.ntoninilor, face rar acest exemplar.
N. VELICHJ.

apoi G H EO RG H E VEL CPI TAN D E N O B E D E :-< 1 , J U PA I T A EGO VI LAf. ap o i CONSTA TIN B RANCOVEA N U . N

CTITOR/ : J U PAN PTRU,

J U PAN EASA

DESPA,

M I I-tA

2. Mojlenii-Dolj Grafite : a) l l T H .-T l:i E !l HIJ E . tS".-\ ( = Petre din B ereti, 7074 - 1566). b) Rafailu ermonah leat 7252 ( = 1744). c) La 1 784 au venit patriarhul A vraam E rusalimului. d) n ,,,I\6Hi rii llilli TK'6i t!H,\. ( = Pomenete Doamne pe rob u l tu .Ana) . e) il\ H ;(<ll-1.1 G ,L\I ,' I I IX 1\\ r l N ' '' I'I)'IWHI H K . /3cSK. ( Mil)ail ero monal) pctosul, 7262 =1754). !) Inscripie nou interioar : A ceast sf. i d. biseric ce s prznuete hramul sf. Niculae, s-au fcut de zid, din temelie de D. jupan Barbu i Prvu Cluceru i s-au zidit la anul 1 1 70... (sic !) iar acum s-au prenoit..
-=

IV.
Cr m i z i rom a n e dela Drobetae.

La m uzeul regional din Turnu-Severin a u i ntrat : 4 sectoare egale de teracot, formnd

1 873.

inp.org.ro

40

BULETINUL C O i\ l i S IUNI I M ONUi\IENTELOR ISTO R I C E

Ctitori : Jupan tefan Barbu, Jupan Prvu Cluceru.


De fapt biserica, un admirabil exemplar al arl)i tecturii veacului al XVI-lea, e ntemeiat de Stepan marele Ban (ginerele lui Alexandru-Vod, cam . a d-lui St. Nicolaescu), nmormntat la 1574, luna Dec. 1 1 , n Mnstirea Bucovul nou, i de fiul su Prvul Clucerul. Petre din Bereti nu poate fi dect un nume de meter. Biserica s-a ridicat deci prin 1566. (Asupra lui Stepan i Prvul, ctitori i la Bucovul nou, vezi . Pomelnicul mnstirii din Bu covul nou " , Ari) iva Statului ; Iorga, lnscripfii ; Stoica Nicolaescu, Documente.

3. Mnstirea dintr'un Lemn Pe o cruce


ACAST SFNT I DUMNEZEIASC I FCTOARE D E VIA CRUCE S-AU R1\DICAT D E J U PAN B A R B U L OTE TELIANUL B IV VEL VOR. I DE J U PANEASA L U I MARIA, I NTRU POM E[NI REA] RST IGNI R J I MNTUITORU L U I NO STR IS. HS. I INTRU SLAVA PREA SFI T I I STPNEI OCIUNEA NOASTRE DE DUM .!'ZU NSCTOAR E I MAR I I , U N D E S-AU NSCUT F J I UL L O R B A R B U L , 1 TRU R LOR, LA ANUL DE LA H

. 1740

SEP .

inp.org.ro

t
IO N K A L I N D ERU
--

0--

Comisiu ne a monu me nte lor istorice a su fe rit, la sfritu l anu l u i tre cu t, o pie rde re ire parabil . Ion Kalinderu, pre e dinte le e i l)arnic, price pu t, iu biti re spe ctat, a nce tat din via , apfO ape pe ne ate ptate , la11 De ce mbre 19 13. Cu 9 zile nainte e l lu ase nc par te la lu crrile Ca misiu nii i pro ie ctase vizitare a bise ricii Stavro pole os pe ntru ziu a de 6 De ce mbre i o e s cu rsiu ne pe ntru ce rce tare a ce tii romane de la T . Seve rin, e scu r siu ne fix at cl )iar pe ntru ziu a cnd a nce tat din via. 1\ stfe l activitate a lu i Ion K alinde ru s' a manife stat I a Comisiu ne a noastr, pu te m zice , pn n u ltime le mome nte ale ex is te ne i sale . Pie rde re a ne ate ptat a l u i K alin de ru a ndu re rat pe toi prie te nii l u i nu me roi, pe toi colaboratorii lu i, cari pre u iau ntr' nsu l u n brbat afa bil, binevoitor, cu nalt cu ltu r, cu mare price pe re de adminis trator, cu

mul t stru in i activitate nentre cu t. In Comisiu ne a monu me ntel or isto rice Ion K alin de ru a introdu s u n obice iu du ios. De cte ori pie r de am pe vre u nu l dintre ce i cari - mari sau mici - au contri bu it I a propi re a lu crrilor noastre , re spe c tatu l nostru fost pre e dinte nu a lipsit niciodat s-i adu c u n o mag iu come mo rativ ntr'u na din prime le e dine ale ( omisiu nii, I a care lu a parte i Ministru l no stru . Urmtoare ace stu i obice iu pios, Comisiu ne a, ex primndu- i du re re a pe ntru pie rde re a fostu lu i su pre e dinte , n e dina de la 16 De ce mbre 19 13, a l)otrt s se come more ze me moria lu i Ion K a linde ru , printr'o cuvntare 1), care s
1 ) Din mprejurri diferite, d. Ministru ne putnd lua parte la lucrrile Comisiunii, n cursul lunii Ia nuarie, aceast cuvntare nu a putut fi rostit n prezena d-sale, cum se l)otarse dela inceput.

inp.org.ro

42

BULETINUL C O M I SJUN T I

10NUME 1TELOR I STOR ICE

se publi ce apoi i n B uletinul nostru, mpreun cu portretul re gretatului di s prut. Comi si unea a expri mat to o dat dori na ca bustul lui Ion K ali n de r u s fie executat d e unul di n sculp tori i notri de seam i s fie aezat n localul ( omisiunii . Cole gii mei mi-au fcut cinstea s m nsrci ne ze cu ndeplinir ea pioasei datorii de a reaminti meritele nse m nate ale lui K ali nderu pentru c omi siune a mon umentelor istoric e. .A ceast ndator ir e o nde pli nesc cu emo iune, vorbi nd ai ci despre un prie ten i co leg respe ct at, c u car e am colabor at de aproape n ulti mi i ani i ale crui meri te pe ntru ar ta noastr nai onal am avut astfe l pr ilejul s le apr ecie z cu adevrat.
*

I on Kalinderu i-a nci )i nat ac tivi ta1 e a sJ rod nic multor opere cultu ral e i ec o(] omi ce Cei cari I -au vzut 1 munc8 , pot pre ui neasem nata n r u r ire ce a avut d nsul, la p ; op irea tutulor acelor ope re . L a 1\. dmi ni str ai a Dome ni ilor Cor oa nei , ca e ducator al rnimii i c a organi zl:l t or al de svoltr ii ei economice; la soci et i le ..Ste aua" i . 1\. lbi na" , ca r sp ndi tor a1 ci titului folosit or n pturi le de jos ; la A cade m i a r om n ; la Soc ie tatea ge ografic, la la Soc ie tate a silvic, la Socie tatea Crucea r oi e , n at tea dir eci i dife ri te de activ itate tii nific , practicti sau umani tar , K alinder u a muncit p n n ulti mele sale zile, c u toat8 rvna i cu mare pri ce pere de or ga ni zator i de admi ni strator. A ctivi tate a ce a de svoltat este imens. Pentru toate gsia timp. N ici o pre ocupare nu-l di strgea de la celelalte ndatoriri ce-i impusese. Ci )i ar n ultimele luni ale vi eii sale, cnd starea de rzboi u i epi demi a

grav ce a bntui t apoi ara, l pre ocupau zilni c i l fceau mereu s cltoreasc pentru i nspectarea di fe ri telor spitale or gani zate de Crucea roi e, - ci )i ar n aceast epoc de frm ntare i de obose al mare , Ion K alinderu nu uita ni ci un m om ent di feri te le sale preocupri cultur ale i economi ce. O ulti m br > ur, a XLVII, a ap rut n B iblioteca Domeniilor Cor oanei. T ot n acest ti mp se oc u pa stator ni c de i nstalar ea Socie tii geo gr afice n noul su local di n Palatul A teneului; i ar pentr u mai buna orga ni zare a Crucii roii n campani e, Ion Kali nderu a gsi t ti mp s fac i o cltori e la Viena, unde a stu diat de aproape or ganizarea Crucii roi i austriace. i toate aceste ocupai uni , att de diverse i de obosi toare, nu I -au stnjeni t de la munca sa de predi lec ie, c e nci )i na ( omisi unii noas tre. A gsit vreme s ntre in cor es ponden cu autoriti le mi litare de ocupaie di n Cuadri late r asupra r mi elor romane di n acea regi une; a adunat i nfor mai uni intere sante i a pregti t ci )iar o not, care a a pr ut ca lucrare postum n ulti m ul nostru B uleti n. In diversi tatea luc rr ilor sale, Ion K alinderu acor da o deosebi t pre fe rin luc rrilor ( omi siunii monum en telor istori ce . M are iubi tor de art nc din ti ne r eea sa i ex cel nt cu nosctor mai cu seam n a rta pic tur ii -} , pli n de respect i de i ubire pe ntru monumentele trecutului nos tru, -- Ion K alinderu considera ocu2) "Sunt 53 de ani de cnd adun aceast comoar -im i spunea Kalinderu cu vre-o dou sptmni ina inte de moarte, vorbindu-mi despre Muzeul su ; . d r art J pot zice c am iubit-o de mic copil. In camera noastr erau cteva stampe bune, pe p rei. Ore intregi le priveam cu adevrat fericire sufleteasc" .

inp.org.ro

lON I< L INDERU

43

paiunile ( omisiunii noastre ca una din puinele plceri ce- i acorda n viaa lui plin de munc. E ra nel ipsit dela lucrrile ( omi siunii, ale crei edine fcea s se in foarte regulat. T oate lucrrile, toat corespondena i trecea prin mn ; c erceta toate studiile trimise pentru B uletin; lua parte la orice excursiune devizitare a lucrrilor ; n demna pe to i colaboratorii notri la munc ; ntreinea coresponden per sonal c u autoritile, cu spec ialitii, cu arl)itecii, c u pictorii i cl)iar cu bursieri i notri n strintate. De c te ori aprea vre' o oper interesnd arta noasf r, Ion K alinderu gsia timp s o cerceteze ndat i s aduc Ca misiunii o noti bibliografic plin de miez. Intreaga noastr activitate era nsufleit de K alinderu. Mai drept este s spun c toate ramurile de activita te ale ( omisiunii monumente a r ist orice au fost create de dnsul. Comisiunea nsi a devenit o reali tate numai n ult imii 12 ani, de cnd K alinderu i conducea luc rrile. Inainte vreme, c urgere de aproape 30 de ani, Comisiunea monumentelor istorice a f ost numai o f iciune legal, fr nici o act ivit at e i j r n i ci un t ol os )
*

lui 1\ lex . Odobescu, nc din anul ur mtor 187 5 a fost nsrcinat d. J\. L e comte (de N oii y) cu acea restaurare. Dar serviciul d- lui L ecomte a rmas n afar de organizarea servic iilor noastre publice, cu o autonomie spe cial compl et, care dinuete de 40 de ani pn astzi, fr nici un con trol tecl)nic i mrginit numai la cele 4- 5 monumente c e i s' au ncredin a putea ice at spre restaurare, mai exact spre recldire 4 ). L a att s' a mrginit cl)estiunea restaurrilor, n primii 18 ani dup Regulamentul din 187 4. Ct despre conservarea celorlalte nenumrate monumente is torice i artistice ale rii, i n aceast perioad nu s'a fcui nimic.

Prima regulamentar e asupra con servrii i restaurrii monumentelor noastre istoric e a fost f cut de mi nistrul 8. B oerescu, n anul 1 87 4. Puine zile n urm, venind minis tru al Instruciunii publice i al C ul telor d. T itu Maiorescu, s' a constituit o ( omisiune pentru cercetarea c l)es tiunii restaurrii mnstirii C urtea de Arge i, dup recomandarea lui Viol let- le-Duc, fcut prin intermediul
3) 1\ se veoea interesantul studiu al d-lui 1\lex Lapedatu, " Scurt privire asupra cestiunii conser_ vrii i restaurrii monumentelor istorice", n volu m u l omagia! .Lui S p . C. Haret" .

A doua perioad se descl)ide n 1892, ministru fiind d. T ak e Ionescu. Dup struinele DirectoruluiMuzeu lui de anticl)iti, G r. T ocilescu, s' a votat atunci prima Lege a monumen telor istorice (2 4 N oembre 1892 ), care reproduce multe dintre dispoziiunile regulamentului B oerescu dela 187 4, dar reprezint firete un nsemnat progres formal pentru conservarea i restaurarea monumentelor noastre. L egea nou instituie o Comisie per manent a monumentelor istorice, compus din cinci mem bri ) .
4) Mnstirea Curtea de Arye a l e carei lucrri au nceput la u r . 5, biserica Trei Ierarhi la 1 882 i S f. Nicolae Domnesc din lai la 1 884, Mitropolia din Ta.rgovite in acela an Hi84 i biserica S/. Du mitru din Craiova in J &i5. Primele trei lucrri sunt astzi terminate, dei l a Trei-le. arhi se mai lu creaz nc la reddirea Slii Gotice. Cele dou lucrri din urm (Mi t i or; olia din 1 1 govite i :-:.f Dumitru din Craiova) , dei ncepute acum 30 ani, sunt nc n curs de lucrare, cci ca i la Sf. Nicolae Dom nesc , ca i la Sala Gotic dela Trei-lerarl)i, nu s'a fcut restaurare, ci recldire din temelie ! 5) Prim i i numii au fost : V. 1\. Ureci)ia , Gr. Toci lescu i d-nii Titu Maiorescu, Const. C. 1\rion si G . Sterian, ca ari)itect. Dar d. Maiorescu se retrage i n locu-i este numit B. P. Hasdeu. La 1 898 se retrage i d. Sterian, venind n locu-i d. arl)itect N. Giabrilescu. In sfrit la 1 900, d. Const. 1\rion, fiind

inp.org.ro

44

BULETINUL COMI SIUN I I MONUMENTELO R I STORICE

Z ece ani trecuse dela votarea legii de organizare, dar Comisiunea mo numentelor istorice nu cptase nc nici o importan real. Rolul su se m rginea doar la cteva consultri ce i se cereau din cnd n cnd de ministru, pentru cl )estiuni curente; iar avizele sale, de cele mai multe ori rmneau la dosar, fr nici o urmare practic. Comisiunea nu avea nici un serviciu tel)nic, nici un ser viciu de secretariat, nici o arl)iv i nici mcar o sal de edine sau o simpl mas a sa, n j urul creia s se ntru neasc n mod regulat. G r. T ociles cu ncepuse o inventa riere a monumentelor naionale, care mergea foarte greu. Din celelalte ce rine ale legii din 189 2 nici una nu cptase cel puin un nceput de fiin : Rapoarte anuale, bibliotec, arl)iv documentar, publicaiuni, - nimic nu se fcuse. " Existena Comisiei se dovedete a fi numai de form" , n cl)ee d. Alex. L apedatu tabloul trist ce ne face n documentatul su studiu, - " legea czuse aproape n desue tudine" . Puinele lucrri de restaurare ce s'au nceput n ac ea vreme, erau exe cutate de arl)iteci numii deMinister care scpau cu totul de sub contro lul ( omisiunii. Un ele din acele res taurri sunt i azi neisprvite (ca biserica G olia din Iai); altele au fost executate n cl )ip puin fericit (ca mnstirea Cetuia de lng Iai)
*

L a sfritul anului 1 9 01, prin nce tarea din via a lui V. .A. U recl)ia, Ion K alinderu intr n Comisiunea monumentelor istorice. Atunci ncepe a treia perioad pentru Comisiunea
numit ministru, i n locu-i vine d. ari)itect Gr. Cerkez. Comisiunea are astfel, dela aceast dat, doi tei) niciani in snul su.

noastr, perioad de existen real: organizare, regul, lucrare sistema tic i rodnic. Ion K alinderu, - " ca cel mai b trn dintre membri" , cum i plcea s ne spun adesea, ia conducerea lucrrilor. edinele ( omisiunii ncep s se in regulat, la nceput lunar, apoi mai des, n timpii din urm cl)iar sptmnal. Cl)estiunile, studiate din vreme de K alinderu, se desbat serios n ( omisiune i l)otrrile luate se execut. L ucrrile sunt supravegl)iate i controlate. E drept s menionm aici c str duinele lui K alinderu au gsit un sprijin puternic i mult ncurajare n ministrul Sp. C. H aret i n cola boratorul su, d. Petre G arboviceanu, administratorul Casei B isericii. H aret nu era un om de art; nu ambiiona nici cl)i ar calificativul uor accesibil de iubitor de art. Activitatea sa fusese prins la nceput de tiin, n care a lsat urme trainice; apoi, de organizarea nv m ntului nostru secundar i superior, cror le- a dat cea mai bun i cea mai contiincim. studiat lege, din cte s'au fcut la noi. In ultimii ani ai vastei sale a c tiviti, i ntorsese toat ateniunea spre clasa rneasc. Ridicrii sale economice i culturale i-a consacrat H aret o m unc uria, ale crei roade nu mai sunt azi tgduite de nimeni i pentru care i se cuvine recuno tina noastr. Dar H aret era un sincer iubitor al rii i al trecutului ei. Monumentele noastre strmoeti i erau scumpe, ca i istoria neamului, ca i arta noastr romneasc. H aret are merite despre cari s'a vorbit prea puin, n toate aceste direciuni. El a organizat Comisia monumentelor istorice, i- a dat fi ina real i putina de a lucra

inp.org.ro

ION KAL INDERU

45

sprijinind strduinele lui K alinderu. T ot H aret a nfiinat i coala noastr de Arlj itectur, care exista numai ca desiderat legal nc dela 186 4. T ot el a reorganizat coalele de Arte frumoase; a creat Comisia istoric; a ncurajat formarea de nsemnate coleciuni de Art bisericeasc i naional pe lng Casa B isericii i pe lng Casa coalelor. Iat attea fee ale activitii ministeriale a lui H aret prin care el a binemeritat dela istoria i dela arta romneasc. In aceste condiuni Ion K alinderu a gsit, dela nceput, n H aret un ministru ca re l-a neles i i- a spri jinit cu dragos te munca sa dela Co misia monumentelor istorice. K alin deru, prin cunotinele sale artistice, prin spiritul su de organizator, prin munca sa struitoare i prin sprijinul gsit la ministrul H aret, a fcut n scurt timp ca legea dela 189 2, czut n desuetudine, fr a fi fost aplicat, - s devin o realitate rodnic. Crearea secretariatului ( omisiunii i statornicirea unui local propriu pentru lucrrile sale, s' au realizat la 19 04, curnd dup nfi inarea Casei B isericii. S' a nceput tot atunci for marea B ibliotecii i l\ rl)ivei ( omi siunii. L a 19 06 un arl )itect competent a fost pus n capul serviciului su tel)nic, care devine un serviciu defi nitiv organizat dela 19 07 i comple tat, treptat, cu arl )iteci tineri, alei printre cei mai buni absolveni ai c oalei noastre de Arl )itectur, - cres cui n dragostea i n priceperea stilului naional. Coleciunile ( omi siunii se mbogesc pe fiecare zi; un specialist inimos este nsrcinat

cu conservarea lor. Catalogul acestor coleciuni, redactat cu mare ngrijire, apare la 19 12. In acela timp - un muzeu de mulage dup principalele sculpturi ale monumentelor naionale este organizat n Palatul Artelor de la Filaret, tot prin ngrijirea ( omi siunii monumentelor istorice. B urse speciale pentru studiul pic turii n st rintate sunt create i tinerilor tri mei li se fixeaz un program de lucru n spiritul i n sensul artei noastre picturale bisericeti. Restaurrile i lucrrile de ntre inere ncep n toate prile rii; ele sunt precedate de studii sistematice i executate cu ngrijirea i cu res pectul datorit artei i monumentelor trecutului nostru. L a biserica Stavro poleos, la mnstirea H orezu, la Mamu, la B rncoveni, la B aia, la Cetuia dela Iai, . . . lucrrile sunt n bun mers. Rapoarte anuale regulate i foarte complete sunt prezentateMinisterului i publicate n B uletinul ( omisiunii, care a ajuns astzi la sfritul volu mului al 6 -lea, formnd o coleciune bogat documentat asupra trecutului nostru artistic i istoric. I n acest B u letin, n acele rapoarte anuale se vede limpede activitatea mare i fe ricit desfurat de Ion K alinderu n cei 12 ani ct a condus dnsul Ca misiunea monumentelor istorice. N oua lege de organizare (votat n 19 13) este tot opera lui K alinderu. S- i pstrm n sufletele noastre statornic recunotin i s cutm a pi nainte pe calea ce ne- a des c l)is, n serviciul artei i al istoriei naionale .
E .A. Pl\NGRJ\TI
.

Directorul coalei superioare de .Ari)itectur Membru al Comisiei monumentelor istorice.

inp.org.ro

C TEVA AM1NTIRI DIN ESCURSIILE COMISiUNll SUB PREIDENlA LUl I. KALINDERU

1 . La Cernui (cu ocazia vizitrii monumentelor din Bucovina), 9 Cc1cmvr:e 1 S08.

2.

La Hurezi, 12 Iulie 191 2.

inp.org.ro

3. La Brncoveni,

13 Iulie 1 9 1 2.

l!. La Cldruani , 8 Decemvrie 1 91 2.

inp.org.ro

INDREPTAR I I ADAOSE LA ARTICOLUL : CETUIA


Fasc. 24, an. 1913
--

0--

Se va ndrepta la p. 1 47 , col. II, rnd 1 3 : 1 679 n 1 670 ; (Cf. note 1 16) ; la pagina 150, n prima in scripie greceasc : 1 7 n 13 (cf. fotografia i nota No 27) ; la pagina 165 col. Il, rnd 1 4 : 60 m in 100 m ; la pagina 1 70 col. 1, rnd 1 5 : peretele ora ului , n peretele palatului ; la pagina 1 72, col. Il. rnd 2 : XVIII in XVII La Nota 1 1 se va adog : vezi N. Iorga, Inscripii !, 13 pentru clop::>tul din Dantzig.

La nota 13 se va ndrepta Mai 1 0, n Iunie 1 0, (cf. textul slavon) ; la nota 27 : Iorga , Inscriptii : " Sept. 16" n Septembrie 1 7. De altfel aceast greal ' e cu att m ai regretabi1 cu ct citaia era fcut pentru a nvedera controversa asupra citirii datei de zi din inscripia mormntal a domniei Mia, cifra putnd fi citit ca 1 3, lati n , (lectura noastr) . sau ca 1 7 cirilic ( lectura D-lui Iorga). Vezi iL No 6.
..

V. D.

inp.org.ro

APRILIEIUHIE 1914 l:fi"t oc r..,illE


,.1 -:
-. " :._; F B il:l. : OTsLA

BULETINUL
COJY\ ISIU NII

lnv.

H.
i

-- -

P.

Coi ------t

M.ONUM.ENTELOR ISTORICE

PU BLI CATIUNE TRIMESTRIAL

BUCURETI
lnst. de Arte Grafic e CAROL G OBL Sr 1. St. R asldescu
16, .STRADA f'A.RI.S, 16

inp.org.ro

COMITETUL DE REDACIE
P r e e d i n t e

Dr.
D1M1

C.
EO

I.

1 S T R A T 1
M

M e m b r i

TRE

ONC1

U L, G

RGE

URNU

EO

RG

BA L

S e c r e t a r

A L E X.

LPEDATU

CUPRINSUL
T E X T
Iconografia i mnalai acatist, de O. TI\ FRl\LI . Cetatea Saracii (notitti istoricdescripti\?), de ,
Pagina

1\LEX. L.PEDl\TU

49 83

I L U S T R I\ I I
Pagin Pagina
1 1 , Scena a IV-a a 1\catistului.

Iconografia imnului acalisl :


1 . Scena Ia a 1\catistului. Scena I-a a

1\pologia Sfintei-Fe grec 1 1 3


71 71

Buneivestiri

cioare
58 59 1 2 . 1\pologia

(l'l.iniatur a manuscrisului

(fliniatur a manuscrisului grec 1 1 3 al Bii>lio


2.

al Bibliotecii 1\cademiei Romne) . SiinteiFecioare i Naterea Domnului 1\catistului . Naterea Domna:lui


tecii 1\cademiei Romne) Banavestire

3.

Bunauestire (Fresc din catacomba S. Priscilla) (l"liniatur a manasrisulai


c pt 1 3

(Fresc din Trapezria Lavrei)


1 3. Scena a IV-a a

al Bibliotecii Naionale din


4. s.

Paris, Veaca:l al

XIIlea (desemn de O. Tafrali) . beti J'lakovei. XIV s.)


(1'\iniatur a manuscrisului grec 1 1 3 al Biblio


59

tedi 1\cademiei Romne)


1 4. Scena a VIII-a a
'

Bunauestirea (Fresc din biserica mnstirii sr


1\catistulai, Cltoria J'lagilor


72

60

(l'l.iuiatur

a manuscrisului grec 1 1 3 al Bi
.

Scena a lla a 1\catistnlui. Scena a II-a a Bunei \lestiri (fliniatur a manuscrisului grec 1 1 3 al
1

biiotecii 1\cademiei Romne) pezria Lavrei)

78

Cltoria i Inchinarea flagilor (Fresc din Tra a IXa a 1\catistulai. In chinarea J'lagilor
1 1 3 al Ei

6, Scena a m-a a 1\catistului. Scena a m-a a

Bibliotecii 1\cademiei Romne)

Bd
64

nei\lestiri ( fliniatur a manuscrisului grec 1 1 3


1.

1 6 . Scena

79

al Bibliotecii 1\cademiei Romne) Scena a IVa a 1\catistalui. Scena a IVa a Bu


(1'\iniatur a manuscrisului grec bliotedi 1\cademiei Romne)


17.

80

neivestiri (fliniatur a manuscrisului grec 1 13 al Bibliotecii /\cade miei Romne)


8. Scena a

Inchinarea l'l.agilor copt


t3

{l'liniatur a manuscrisului Naionale din Paris,


82

V-a a 1\catistului. Vizitatiunea (J'Unia


al

Bibliotedi

66

XII s,, desemn de O. Tafrali)


1 8 . Inchinarea flagilor (fresc

tur a manuscrisului grec 1 1 3 al Bibliotecii 1\cademiei Romne)


9. Cele patru scene ale

din biserica mns ..


83

B aneiuestiri i Vizitatinnea.

tirii srbeti tlateia)


67

Cetatea Saracii :
1 . Vedere general

(1\catistulai Trapezriel mnstirii Lat>ra din


1 o.

87 89 91

1\tos)

69 70

2. 3.

exterioar interioar

Vizitatianea (flozaic din Parenzo)

inp.org.ro

I C O N O G R A FI A I M N ULU I A C A T I S T
0
--

J . .MANUSCRISUL GREC 1 1 3 A L ACA....

DE.M IEI ROt\ 1\NE.

F\cademia Romn posed un m anuscris gre cesc interesant prin miniatorile ce-l i lustreaz. El poart nam ral 1 1 3 i conine, ntre altele, anul din imnurile cele mai canoscote i mai g1orioase ale bi sericii ortod e : Imnul Acatist, popolar Acafist 1 ). Pe legtura de piele din 11eacol al XVIII-'ea ( 1 4 c.m. l:i. , 1 9 c.m. Jung.), se citete inscrip ia n litere de aor : 'l-I &x.o),ou[x -co:J &x. a 9{<n:ou UftVOU, adicli, Slujba imnolui 1\catist,>. Tomo! coprinde urmtoarele pri : . 1. Imnol F\catist, 2) n manuscris, (rol. 1 - 2 1 i 2 7 ''- 3 0') ; II. O rugciune, n manuscris, clitte Domnul nostru Iisus Christos, alclitaitli de patriarhul Con stantinopolalai George Scholarios, zis i Ghena dios (1 453 - 1 4 5 9), (rol. 2 1 ''-2 4) 3' ; III. O alt rogliciune, n manuscris, d'itre l'1aica_ Domnului, datorit lui Germanos, p atriarhul Con stantinopolalai (din -oeacul al XIII), (rol. 2 4'' -2 7'')4); IV. O carte tiprit la Nic. Glyki, la Veneia, in 1 7 43, cuprinznd Slujba sfintei mahrame 5) ;
,

1)
i

El a fost tradus n alte limbi

toate

limbile cretinilor

Achatiste n Cabrol, Dictionnaire d'arc/t eologie chretimne et de li/urgie , t. !1 Paris, 1 9 0 7 . I n leacal al XVII-lea a
chiar occidentale.

H.

Lecl erq,

ortodoxi

fost tradus i in latinete de ctre cretanul Eustachias telaro. Karl Krumbacher,

Pa

Litteratur,

Ma{Jta. lnc. : Boo) -1-jv 1tpi'Ju.t0lvtov &itOY.a)... Orr-rwv vot r.. O pf] . l'ao p t). 2 <f- c'l's, etc. 3) rw.>pr iou oi\ :E xo),apt oo1 oii p.sta ; tJJ.w ::;!v XP'tJ flG<tO'J.vo ltap!apx.ou K w vowvn;ourr6),swc;. toii 'l.G<t revv a( o u f12ovop.u.::; Ovb, Ebx.-1] d /;y K opwv + fl W Y '1-tjooiiv Xp!ot6v. I.nc. : Ai cltotu. K opts 'Itjcoii Xp, ::;-:i, 0d
...

),op]p.ivfj o sc rro(v'lc; p.wv 82oov.u ""' & s t rr a pfii: v o u

2)

'.A ;w),oufJ{a t; OY .'l.a(Jt -otOY up.vov brr2pu

2 ed.

p. 6 7 3 .

Gesc!Jichte der byzantinischen

V. O ,-uglici une, n manuscris, c.tre Iisus ChristJs de S. Ioan Chrisostomul 1) (opt oi dela stritul tomolui). La nceput (ol. 1 - 5 ) , ntlnim o sedere cursi111i oblicli, ca11e diterli de cea urmlltoare. Textul F\catistului este intreropt la tol. 2 1 -2 7 T i se contina!i dela 2 1 -3o. Dela lol. 6 -2 1 obserJiim o scriere mai ngrijitli i na oblicli, care aparine, cred, 11eacalui al XVIIIea. Ea se c ntinuli pn la lol. 2 1. De aci pni'l. la ol. 3 0'. -parte care, dup cam am spos mai sus , e continuarea F\catistaloi - scrierea e la rei ca cea dela nceputul manuscrisului. La ol . 3 1 -4 1 v e loc alb. Patern presupune, dup aceste obser11aiani , c<i primul scriitor lsase 5 oi albe la inceput i i-a ntrerupt m unca la rol. 2 1 v. Un alt scriitor sau poate chia1 acelai, ce11a mai trziu, a 11enit s adaoge cele dou rogliciani ale Joi Scholarios i Germanos, dup care a completat i F\catistol dela rol. 2 7 v - 30v, precum i cele 5 roi dela nceput. Scriitorul acestui manuscri s, care probabil e i autorul miniatorilor, trebue sli i rost clog!iJ. La rol . 1 8 , n jurul literii majuscule decorati11e :ep!7.y[a 8sot6x.e, T, pe o bandeletli, citim : Tn ooO "f/ CJO'I "CO'I oou),6v [crou]. adi eli : (C Preasnt Niisclitoarede-Dumnezeu, miloete pe robul tii o . Execc1ia manuscrisolai s'a f!icut probabil l a l'1untele F\tos. Volumul legat a rost n posesionea unoi cluglir dela monstirea atonita Vatoped, numit Nicodem, dupli cam se 11ede din notia dela p . 5 a clirii tipdte : Ex. -cwv tou Ntx.ooftOU -cou Ba:-orca:totvou, adicli din crile lui Nicodem Vatopeditall> ; apoi a trecut n mna a noi alt c'"

&l,.'lfltvt,

.O'J, l'spp.a o ) Ux: TZpa, .d 1:-f)v l.Htsp'L1 tfl.v f h o : 6 Y .cvf.tyafh .l.YTtYOUit0/zw:;. Inc nr voO pX,tZ7tt cx6rrou {{wvv'tr "1-'J.t sUorr) a.X'JS oitotv'J., 'th -rWv xptotavtOv rrr.pap.O
:

Baotl,so u<jltots, 'T,.sp2rts,

etc.

1 ) ToU v &&(l'>t<; rrrJ.tpOc; !J-G.w 'Iwci.vvo'J b.pxt2itt:1x6rrou 1\.wvorvnvo'Jiti... z:w; -co i Xpoao:;-rp.ou, slJx itpb:; ) v X p tJLbv -rtou xa-rrJ.VU'l.'tt'l. . -rbv l{O p w v p.Wv l r p o i
' " ..

I n . : 1\. 0ptz b 0 ; 6 :; p.ou, O p.2ju r.al q.. ozph<;, Y.a.l v8o

fJtr.,v,

..

s) Axo),ou[u. ou &r:oo !J.U.YG'fj),:ou.


Buletinul Comisiunii tlonumentelor Istorice .

etc..

;o. O 1tcl O"f) optup.Yf) 'l.'/. Y O O Ufl Z Y : afjfllOUp ( o;: etc. ; Des. : 1: W v ERoopu.v[wv zal vozpWv 8ovap.zwv, Y.CI. rrav-rwv till v i'm' aiwvo c;oi zi'w.p<oIJ ca'l"twY, &p. v.

inp.org.ro

50

BULETINUL COl"\ISIUNII 1"\0NUl"\ENTELOR ISTORICE Din punctul de "edere poetic condacuh' i <dcoasele aparin genului liric. Ele sant expre" siunea sentimentului pios al poetului pentru 1"\aica Domnului, care e numit strateg nen"ins>l , pre cum i pentru 1"\ntuitoral nsui. Dup conmut, dup \Jeisificaie ; dup expre siile sale de sl."ire, i mnul I\catist aparine ge nalai "echilor peani. Pean (7t1XtcXV), cam se tie, era un imn m.estos, cntat n cot n cinstea mai ales a lui 1\polon, cruia i se aduceau astfel mulumiri , fie pentru o Jictorie, Fie pentru mn tairea unei ceti de "reMo calamitate. Autorul i mnului I\catist era an cunosctor al literatarei clasice. El a fost influenat fie direct, lie prin ali poei medie"ali, predecesorii lai, de im nografia pgn. O do"ad o a"em n repeirea expresianii bucur-te, ntrebuinat att la imnul 1\catist, ct i la ali poei bizantini 1). I n imna riie pgne ea se ntlnete adesea ori 2). In pri"ina coninutului imnului 1\catist, dup an condac exastih , urmeaz cele 24 icoase , numerotate n acrostih c u literele alfabetalui gre" cesc. Ele preasl."esc Bun."estirea, Naterea Dom nalai, In"tara cea nou a 1"\ntuitoralai, preM cam i pe 1'1aicaDomnalai. Icoasele se mpart n patru pri saa stase>' (cr'ticrEt). alctuind dou mari grupari deosebite : l (I\ - Z) conine Bana"estirea ; II ( H - !"\) Na terea Domnului ; III (N - Y) Noua n"tur a Domnului ; IV (T - Q) Imnuri n cinstea 1'1aicei Domnului i a 1'1ntuitoralui 3). Iat n rezumat coninutul acestor pri :
a.

lagr dela Sfntul1'1ormnt, numit tot Nicodem, dup. cum ne arat. o a doua noti., scris de o alt mn, alturi de cea dint:a : vuv OE Of-LOVtf.L(ou) (V..1X)xCcrtou oou),ou &yCou t<X(cpou), adic, iar acum a prea nensemnatului rob o monima l (lui Nicodem) dela Sfntul 1'1ormnt>l . Cele 2 4 miniaturi cari i l ustreaz imnul 1\ca.. tist sunt de o execuie interesant i merit s. fie studiate mai ales pentru unele probleme de istoria artei, ce le saggereaz. Dar nainte de a examina aceste i lustraiuni, s artm ce este imnul I\catist si , ce discutiuni , s'au produs n jurul chestiunii autorului i a e pocei, n care a fost alctuit.

II. 11'1NUL fiCJHIST.


Imnul I\catist (6 &x.&Stcrto uf-LVo) se cnt., n zilele noastre, la "ecernie {XIX'ta 'tOV op9pov) n smbta sptmnii a cincia a postului mare. ln timpul slujbei toi trebue s stee n picioare, de nici i numele de &x.iStO"'tO 1) El se compune din 320 "ersari. In ele se preasl."ete mai ales 1'1aicaDomnalui. Expresia, care re"ine mereu, este bucur-te (X1Xtp), din care pricin imnul mai e cunoscut n biserica greac i prin de" numirea de X1XtpE'ttO"f-Lot (salataiani) 2). Imnul I\catist se alctuete din ceeace bizan tinii numi au an condac ('l.OV'tcXX.WV), repetat de mai multe ori, i din 24 icoase'' (ofxot) 3).
Smbta acatistului
manuscrise ziua aceasta se numete chiar (:EllllacoY "c; 'Axalcr'too, ms. din "eacul al X a Bibl. coalei teologice din insula Chalki,
1 ) ln unele

Ma.'tOo.<oc; lla p a v [ x a. c; , I hpt 'too 'AY.a6to'tot> f>p.vot>. 'E),.),. 'f' Lko),o'J'LY.oc; Iono'fo<; Kwv cr'tavnvoolto),swc;,

t. xxv ( 1 8 93 9 4) p. 1 40 1 4 1 ). Se pare ns c nu in toate timpurile co memorarea 1\catistului a a"ut loc la aceast epoc i zi. In aOe'!Jr, ntr 'an manuscris grecesc dela inceputul \'eacula_l al XIV-lea, pstrat la Bibl. Naional din Paris (Coislin 2 2 S) , gsim urmtoarea noti : Comemorarea Ia duminera Pate lai a 1\catistalui, care este srbtoarea de mulumire ctre Prea Sf. Nsctoare-de-Dumnezeu, care a mntuit oraul de i<; barbari ('H iv "<f> Y.opl<p llcrw xopLa.x-1] p. v p. - "'i &itt:.t6fo-roo, rr; tbx_r .tpt rr p t6 Z o'tY o pr rr-1]:;; 07t s p a.:r t a. c; 8zo'toY.ot> -r'Y]<; crwccr,; 't"JY lto),v h 'twv 2fJvwv). H. De lehaye, Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae, 1 90 2 , p. 5 2 8 . ') tl. Paranike.s, op. cit. p. 1 3 6 , 1 4 2 , 1 44. 3) Termenul oho,; se intlnete de timpuriu in poezia f\'Ului media pentru a desemn anume grupri de \lersari. Vezi in aceast pri,in K. Krambacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur, 2 ed. , p. 6 6 8 ; !cosul este un cntec bisericesc, n care se laud actele i \'llrtuile unui sfnt. E numit icos ( o1xoc;, cas) pentruc reprezint oare.., corn templul gloriei i al \>irtuilor sfntului. Contacu/ este an cntec de acela gen, dar mai scurt. Vezi Goar. E b x o ),.6'flOY Ed. 2. Ven. 1 1 ;; o , p. 4 1 ; Ducange, Glossarium inf. graec. la cuuntal oho.

PI\RTEI\ I STORIC .

1. A. Ingerul Gabriel, trimis din cer, salat.


') De p ild I a Efrem Sirul (Vezi \>ersurile citate din acest autor Ia P. F. Krypiakiewicz, De hymni Acathisti auctore, Byzantinischtt Zeitschnft xvm ( 1 90 9), p. 36 8 i nrm . ) ; la loan Damascen ntlnim, ntre altele : II apflh s x.trp osp.v 'tOO '.ABp. (8so't:OY.apav p. 1 5 ) ; la Teodor Staditul : Xarps 'A6p&.p. - &vx),cnc; xal El>a.<; 1-Utptu c c; . ( !bid. p. 5 0 ) , etc. 2) Exemple : la un imn in cinstea lui 1\polon, adresndu se Latonei, poetul zice : Xr.tips , p.xa.tp' J, Aror, ltSt 'ths<; b.'f),w/. hva (Homeri Carmina ed. Didot,, p. 5 2 9, \'lers 1 4), Ia un altul ctre Hermes : Xap, cruy p 6crc;u., x opol'to;re, ou.Loc; i: w [p ( fbid. p. 5 4 0 , ers ;; 1 ) ; ctre Venus : X ai p s , e , K o lt po w sii l.(p.Svc; p.eoot>OC< (lbid. p. 5 5 6 , \>ers 2 93) ; ctrc i\tena : Xrt.Lps, fls. 00 o'p.p. 'tOX"Y, siJOC<LfJ.OYt"'l 't S (/bid. p. 5 6 8 ) ; ctre Demetra, protectoarea unui ora : Xatp=:, 6::&, r.al 't-f}YO cw 'itQJ,LY. pxs o'&o(o'Y]<; (lbid. p. 5 6 8) ; etre Selena : Xa<pe, vacrcra, 6sa ),wxo>),svs, ora z ), v , ( lbid. p. 5 7 5 , vers. 1 7 ) , etc. 3) tl. Paranikas, op. cit. p. 1 4 1 .

inp.org.ro

ICONOGRA.fll\ IflNULUI A. CA. TIST pe fecioara 1'\aria, \Jestindo c \?a de\Jeni nl area o mului, ren\Jierea l ai A.dam, mntairea laerimilor E\Jei. B. Sfnta fecioar, tii ndase curat, se n doete de spusele ngerului. r. Voind s ptrund misterul, ea ntreab pe nger. Ll. A.tanei puterea damnezease ambrindo, con eepia are loc. E. S fnta fecioar tJiziteaz pe rada ei Eli satJeta, al crei prunc se mic de bucurie n pn teeele ei , salatnd astfel pe 1'\aical'lntuitoralai. z. Concepia miraculoas a logodnicei sale turbur pe Iosif, care ns, aflnd dela Duhul Sfnt cele ntmplate, sltJete i el pe Domnul. II. H. La naterea Domnului pstorii din m prejurimi \?in de se nchin l ui i mamei sale n petere. 8. 1'1agi1 din Persia, Craii dela Rsrit, el torese ea steaua, care le arat drama! spre Betleem. Ei sosesc i se nchin ea bucurie Dom M nu lui. l. Ii aduc daruri ea unui mprat i preasl \Jese pe 1'\aieaMDomnalai. K . Ei se ntorc apoi la Babilon, mplinind scripturile, dupce au proclamat pe Iisus rege i aa ocolit pe Erod. A. fuga familiei sfinte n Egipt i prbuirea idolilor. M. Iisus, dos la templu, e primit n brae de Simeon, care l atepta de mult, i care l reM cunoate ca pe Dumnezeul ade\Jrat. A.id se sfrete partea istoric a imnului, reM feritoare la Ban\Jestire i la NatereaMDomnalui.
b. PA.RTEA. 1'\ISTICA .

51

III. N. Poetul glorHie apoi ntJtara lai Iisus, care apare ca an creator, artndane noua ereaiane. 8. De aceea s ne ntoarcem spiritul spre cer, pentruc Dumnezeul cel de sas s'a artat pe pM mnt ea om smerit, ea s ne ridice la nlime. O. El e ea total celor de jos, nelipsind ns celor de sas. ll. Intreaga fire ngerease se minuneaz de marea oper a nernrii . P . Pe ritorii cei mult \?Orbitori i \?edem, NsetoareMdeDamnezeu , a fi despre tine ea nite peti fr de glas, c nu se pricep s spue n ee chip i fecioar ai rmas i ai putut nate - Dumnezeu s'a cobort pe pmnt ea l'lntaitor, \?Oind s mntaiase lumea.

IV. In cele din arm ease ieoase poeta! sltJete alternati\J pe 1'\ntuitor i pe 1'\aieaM Domnului. T. SfntaMfeeioar e zid al feeioarelor i al tuturor celor ce alearga l a ea. l". Iisus Christos ttebue preasltJit, dar nici an imn nu e att de demn fa de binefacerile lai ctre mulime. P. l'laiea Domnul este luminarea ee apa1e celor ee se afl n ntuneric. X. l'lntuitoral \?Din d s libereze \Jeehiul pcat, iart greelile \Jeehi i rupe cartea pcatelor. IV. In enteeul arm tor poetul numete pe SfntaMfeeioar bisrie \?le, n care a locuit Cel ee are n m n firea ntreag. n. De aceea se adreseaz ei, rugndMo s primeasc aef'st imn drept prinos i s m nM taiase pe toi de toat(' r elele i de iadal- deM apoi. Imnul A.eatist n'a purtat ntotdeauna denumi M rea lai de astzi 1). In unele manuscrise \leehi se numete Sm bta A.eatistalai >> . Tot acest titlu l poart i n T1riodz"on-ul, tiprit n 1 8 2 0 la Veneia. In Tip iconul bisericii constantinopolitane, ti M prit n 1 8 3 8, se ntlnete pentru primaMoar denumirea de Im.nul Acatz"st, ('0' AxcWtcr"tO\; U f.LM VO\;). Dela aceast dat ea predomin n ediiile greceti de Triodiz" i Ceasloave. A.eeast deM numire a fost probabil luat din Sin axar ul pre scurtat ( 'E1t['to!LO\; :Luvo:o:ptcr"t) 2). Dar ehia1 i slujba A.eatistului a suferit n scurgerea \Jremei unele modificri. In eodexul \Jeaeulai al xlea al coalei teologice din i nsula Halki, slujba e mai simpl, dect cea care a preM dominat mai trziu , ceeace arat c s'au petreeut unele schimbri n decursul timpurilor. ParaM nikas face o ipotez i nteresant n prl\Jina aceasta. El eonjeetureaz, c au putut exista dou tipi eoane ale acestui imn : anal, m ai scurt, pentru bisericile din orae, altul , mai deztJoltat, pentru monstiri. A.eest din urm a reuit eu timpul s se impun i bisericilor din orae S).
1) N 'am patat urmri i cerceta ediiile romneti ale 1\.catistalai, cari lipsesc din bibliotecile Iailor. Totui n edi ia romneasc din 1 8 4 0 , scoas sub episcopul RSmnicului Neofit, gsim urmtorul titl u : Slujba 1\.catistalai.
) '01e p.v Ozo <f ll. -r:'ij KwvW.'tlvwtto).zwc; ),ah 't"Q Eleop.-fjtopt -ry x.aptY &<pbc:to op.o:vo;, b/.ovolt'tlOY 'tOY Op.vov "/.al 6:Y.li0toToY a.b-n p.s)\tjl8floc c; , cJ; c; 6it2p a.O-rwv Y.a.-ra 'l:WY x6pwv -rporcawv. Paranikas,
in

<'qpo'itY"tjvcic:} "MJ.t {>1tz p 'f o zi ilovcip.sl

ilw.ttpu.a.p.b}

'tO

op. citat., p.

1 40 .

3 ) Op. cit. p . 1 40- 1 4 1 . - 1\.catistul a fost reprodus i

ediii populare i i n ediii tiinifice. Dintre aceste din

inp.org.ro

52

BULETINUL COl'\ISIUNII l'\ONUl'lENTELOR I S TOR i CE

III. CH EST IUNEA. A. CA.TISTULUI.


1\UTORUL I DF\TI\ COl'lPUNERII ll'\NULUI 1\CF\TIS T. Imnul 1\catist, dup cam s'a artat mai sas, s'a alctuit ca s se aduc laude l'laiceiDom nului, care, dup tradiie, cu prilejul unui asediu al Constantinopolului de ctre barbari i n urma nnei rngciuni solemne a cetenilor n biserica Sin tei Sol'ii, u inter\lenit i a mntait cetatea. Dup plecarea barbarilor s'a compus acest imn i s'a hotrt s se comemoreze minunea l'laiceiDom nalul ntr'o srbtoare special. La ce epoc s'a petJecut acest e\leniment ? Cine e autorul imnului ? Iat dou ntrebri, la cari n\laii s'au n cercat s rspnnd. Ele aa dat n atere nnor lungi discaiani, cari n'an adus nc o soluiar.e satisfctoare i definiti\ld. 1\stzi se poate dar \lOrbi de o chestz'une a Acatistului, ce rmne deschis I) .
urm dou sant mai nsemnate : a lui lv. Christ i r\. Pa ranikas, Anthologia graeca carmi111mt christianonem, Lipsiae 1 8 7 1 , p. 1 4 0 - 1 4 7 , i a cardinal"lai J. B . Pitra, Analecta sacra Paris 1 8 7 6 , t. r, p. 2 5 0 - 2 6 2 . Edi tiile a cest<a dap observa ia lui Papadopoulos-Kerameus, sunt in suficiente, Se gsesc diferite copii ale i\catistulai, cari difer intre ele fie prin prescurtri, fie prin schimbri , ceeace pro .. beaz c textul a fost adesea remaniat. S ' au mai gsit apo i nc cinci manuscrise, necunoscute de Pitra, Ia mon3tirea Laura, la coala teologic din Halki, la Patmos, cari tre buesc utilizate la facerea unei edi ii critice. (/\. Papadopoulos Kerameas, ro &x&!O'tO<; Bp.;op. 6 - 7 ) . I n \>remea din urm avem i edi ia lui Pl. de rleester. 0./fizio dell l n110 Aca tisto in onore delta santissima li! Iadre di Dio, Ro ma, 1 9 0 3 . fu fi de asemenea interesant s s e fac un studiu com parativ intre diferitele texte greceti ale i\catistului i texte l e romneti. In textul i\catistului rom nesc publicat sub auspi ciile episcopalai Rmnicului Neofit pe la 1 8 3 0 , se ntlnete o introducere, care lipsete din edi ia ceaslouului grecesc modern, tiprit la Constantinopol n 1 9 0 0 . In schimb lipsesc unele pri ale slujbei i\catistulai n edi ia romneasc. '1 Vezi bibliografia acestei chestiuni n K. Krumbacher, Geschiclzie der byzantinisc!ten Litteratur, 2 ed., p. 6 7 2 - 6 7 3 . La ea se mai adaog studiile urmtoare, dintre cari cele mai multe au aprat dap 1 8 9 7 , data publicrii er ii de mai sus : 1. r,r.tr.. z:)J... twv, 1tz:pl -cWv ry, o'irwv 'tc: 8wro'l.oo, :Ewp, 1 8 9 1 , p. 8 9 - 9 3 ; Ebanz),o<; Koqn ",;,.,.1]<; , 'O &;o;cifJLO'J<; &p.vo<;, i\tena 1 9 0 1 ; /\. Papadopou los-Kerameus, 'O &,.6.8G!O<; op.,o<;, B d)),. [apuo).. , 1 9 0 3 ; D, Piacido de r\eester, O f Jieio dell'inno acatisto in

Despre imnnl 1\catist, Bizantinii neaa transmis diferite tiri 1). Cea mai \leche ar Yi ceeace se atribue chro nografulai \leacalai al lXIea George l'\onahul, supranumit i 1\martolos. Dup aceast tire 1\ca tistnl i contacul Celei ce fu un strateg ap r;>itor au fost compuse pe la anal 6 7 7, cnd Constantinopolul, prin inter\lenia l'luicei .Do mnului, a sc;>ipat de incursiunile i asedinl 1\rabilor 2). Dar prerea aceasta nn decmge din nsui chro nograful George l'lonahul, a crui oper origi nala n'o a\lem, c dela scriitorul, malt mai recen t , care a modificat-o i u augmentato. O altti tire, deasemenea \lechie, arat d al ctairea i mnului a fost fcut sub mpratul Era elia, dup primul a >edia al 1\\larilor i al Per ilor. 1\cest e\leniment s'a ntmplat pe la anul 6 2 6 , sub ptistoria patl'iarhnlai Sergia, care a jucat nn rol nsemnat n timpa! asediulni. tirea aceasta apate pentru primaoar n pro totipul sinaxaralai acatistului i, mai precis, n \leacnl al XIIJ.Jea, n uvot Xpowx.rj, al crei autor nu se cunoate. 1\cesta la sfritul po\les trii sale despre asediu! Constantinopolului de ctre 1\\lari scrie : De atanci n amintirea minunei s'a hottirt s1i se cnte slujba de noapte a acatistului n fiecare an, Sergiu fiind cel ce a alctuit stiharile, pe cari le numim icoase, i mnuri ctre n\lingtoarea i protectoarea noastr (l'laicaDomnalni) 3).
Photius et l'Acathiste n Echos d'Orient, VII, No. 4 8 ) p 2 9 3 - 3 0 0 ; Thearui. Autour de l'Acat '. iste, n Echos d'Orient VIII, No. 5 2 ( 1 9 0 5 ) , mai, p. 1 6 3 :Ewv, an III, (Jerusalim,
1 66 ;

( 1 90 + ,

onore delta sm1fissima Madre di Dio e sempre Ver<.; ina Maria. Roma, 1 9 0 3 (critic de Clagnet n Echos d'Orient, VIII ( 1 9 0 3 ) , i n Oriens Christianus, TII ( 1 9 0 4 ) p. 5 5 5 - 5 5 7 . ) D. Placido de r\eester, L'itmo aca tisto in Bessarione voi. VI-VII, Roma, 1 9 0 4 ; Thearvic,

Pythag. P. N Themeles : '0 &,.&.6L:J"to<; op.vo;. N r.< 1 9 0 6 ) , 1 2 fasc. voi . III, 4 4 - 5 8 i an. I V ( 1 9 0 7 ) p . 826 - 8 3 5 . Idem ' Epp.l]vt'X Toi\ 'A;o;a filo-roo Up.vou, N a. U1Y, X, p. 2 0 5 - 2 2 7 , 3 9 3 - 4- t t , p. 3 6 - 5 l ; Vizantiiski Vremennik 5 6 6 - 5 8 0 ; XI, t. XV ( 1 9 0 8 ) , fasc. 2 - 3 , p. 3 5 7 i urm. ; col]p.<pLv z o; "1:0 'A'l.'J.8io-.:Otl op. 'iOtl Cl]tp.ett!J<; ; i\. Papadopoulos Kerumeus, [1-(at r.al OvzLa 1:00 itOt+, rJ.. Y To; 'r);y 1A.r.6. fao-.:o'i &p.vov. Btl(r.tv"tc<;, I ( t 9 0 9 ) , p. 5 1 7 - 5 4 0 ; P. F. Krypiakiewicz, De hynmi Acat '1 isti auctore in B yzan tinisc!ze Zeitsc!tnjt, 1 9 0 9 , p. 3 5 7 - 3 8 2 , unde se d de asemenea o bun bibliografie, dei necomplect. ') Istoricrrl acestei chestiuni e tratat foarte bine in cartea lui Papadopulos-Kerameus " , A 'l. tiLOHO<; op. YO<;. Vom face aici un rezumat, modificnd pe ici pe ...:olo unele lucruri. ' ) George rlonabul, Cilronicon S. Petersburg 1 8 5 9 , ed. rluralt, p. 6 1 2 . 3) K . :!:&fJr.<, M<cwwvt;o; BL3),wB;o;l], t. VII, p. 1 0 9 . Papa dopoulosKerameus co mbate aceast tire. El crede ci autorul a confundat serbarea instituit de Sergiu pentru asediu! din 6 2 6 , cnd na s 'a patat scrie i\.catistaJ ; cci pn in \'eacol al Xllllea nici o Copie a acestui imn nu poartll numele lui Sergiu. (Papadopoulos-Kerameus, '0 \-\;o;afJLo-ro<; op.vo<;, p. 9 ) .

inp.org.ro

ICONOGRl\Fil\ 11'1NULUI 1\Cl\ TIST tirile acestea contradictorii ncarcaa pe nii bizantinii. DoJad este o notill, gisit de P. Pa" pageorgia ntr'un manascl"is din \Jeacal al XIII"lea, care zice mmlltoarele : 1\ceste <c icoase >l dam nezeeti na sant, cam pretind anii, ale lai SerM gia, cate cinsti& atunci scaunul Constantinopolalai, ci ale di\Jinalai Romanos, care se mai numiil i /'1elodos 1 ) . i ca toate acestea prerea, c imnul a fost alctuit n \Jremea lai Eracli a de Sergiu, a con" tinnat si se rspndeasc n l umea bizantin, dup cum se \Jede din Sinaxarul Prescurtat, care a fost compus de Nicefor Ca'ist Xantopol n \Jeacul al XIVMlea 2). Ea eri! admis ca un tel de tradiie n \Jeacarile urmtoare, dup cam ne spune /'1eletie Kallonas, in secol al al XVIII-lea 3). Dar tot n acest \Jeac ia natere o noa prete, datorit eraditalui patrial"l1 al Ierus:tlimalui, DoM -' sitei. Dap et slujba de noapte i i mnul 1\catis" talai s'au alctuit n 1'remea mpllratului Leon Is:mianal i a patriarhului Germanos 1 4). Pll rerea aceasta, care nu se razm pe nimic se rios, are drept ol"igine tirea ce ne-o d ptoto tipal sinaxarnlai despre o minune a /'1aicei-DomM nalai la asediu! Constantinopolului n 1'remea lai Leon Is:arianal 0). In \1eacnl al X VIII.,Jea, losef /'1aria Qnercins atribne imnul 1\catist lai George Pisidis 6), i a ceasta numai pentruc n 1\catist /'1aica"Domnn lni se n umete strateg, ca i n poema acestui scriitor priJitoare la asediu! Constantinopolului de ctre barbari i). In aceast poemll insi na se ntlnete nici o aluzie la alctuirea 1\catistnlai i a slujbei de noapte S). Chestiunea 1\catistuloi a di1'izat n diferite taM bere pe sa1'anii moderni. Astfel Constantin Jconomos, i dn el Ioan
1) Byz. Zeitsclirijt, t. xm, p. 406 . 2) tligne, Patrolog ia. graeca, t. 9 2 , col. 1 3 4 8 - 1 3 5 3.
3) 1\cest scriitor ne transmite i o legend de felul cum
s 'a pstrat 1\catistul. Cr ile lui Sergiu, din pricina ereziei sale au fost, Ia un moment dat, aruncate n foc. Pe cnd ele ardeau o singur sedere sri3 din foc oridecteori er aruncat ca s piar cu celelalte. Lam ea dndui seam c aceasta er. o minune, s 'a examinat cartea i s 'a vzat c ea con ine un imn n dnstea l'\aicei .. Domnului. 1\stfel s ' a pstra! 1\catistul lui Sergiu. PapadopoulosKerameus , op. cit. ,
p. 1 0 - 1 1 .

53

Sakellion, atrlbae, frll probe de altfel, compu nerea icoaselor /'1aiciiMDomnalni lai 1\pollinarin din 1\lexandria din seco lul al IV -lea 1) . 1'\anuel Gedeon a susinut teza, c imnul 1\catist a fost scris nu mult dap ma artea mpllratalai Iulian 1\postatal (an. 363) 2) . Prerea ns., care a predominat i la Bizan tini, eli patriarhul Sergiu este autorul imnului , a fost mbrlliat de muli sa1'ani moderni. Cel dintiu, care o sasine, este rasol lnocen iu n 1 8 3 6 3). Dar prerea sa ar fi rmas fr. ecou, dac n1'atol Pitra n'ar fi reluat tradiia dela Bizantini 4). Christ "), BOU'-'Y 6), Paranikas 7) , Semitelos ) i Dieterich 9) o admit la rndnl lor. Dup dnii 1\catistnl a fost compus sub Era elin dup primul asediu al Perilor i al batM barilor, cari locaiaa dincolo de Dunre. /'\sediul a a1.'nt loc pe la 626 d . Chr., n anul al 1 6lea al domniei lui Eracliu. Paranikas de pild, exami nnd textul imnului, g1sete multe aluzii : la reM l i gianea Perilor, clireia i se opane Sfnta Tre i me ; la religiunea p.gni a l\1'arilor, a Hnnilor, a Gepizilor i a Sla1'ilor, cari asediarll Con stantinopolul ; la zdrobirea tiraniei sub mpllratal Focas, etc. 10) . Totui opininnea aceasta n'a satisfllcat pe toi . 1\rhimandrital rus 1\mfilocbie l l ) i 1\lexandra Enmorfopalos 12) atribne poetului Romanos com punerea 1\catistalni. Vatiras a dopt1i pllrerea aaM torului, care nea dat cronica lui George 1'1o nahnl, dup care 1\catistal a fost compus sub mpratul Constantin Pogonatnl (668 -685) 1 3).
') K. Ohov6p.oc;, llspl -.::; I'"IJGtc.<c; npocrop.c;. S. Pe az).l,wv, Ihpl tUiv y)j' ohwv tersb. 1 8 3 0 , p. 6 6 7 ; 1. :Er -.:i'jc; 0sot6Y.oo, :Ew-.:p, 1 8 9 1 1 p. 8 9 - 93 . 2 ) M . re swv, Uu"tpWp'X_tY.Ot ;t[YG<Y.sc;, Constantinopol 1 8 8 5 - 1 8 8 7 , p. 2 4 0 - 2 4 1 . cf. K. Krumbacher, Gesch. der byz. Litterafter, 2 ed. p. 6 7 2. 3) Inocenb. Privire istoric asupra crilor litur gice ale bisericiig1eco-ruse (n rusete) Kie. 1 8 3 6 , p. 5 9. 4) Pitra, Ana!ecta, t. r, p. XXXI i 2 5 0.

5) IV. Christ i Pl. Paranikas, Anthologia graeca car mimem christianorum, p. XXXV. 6) Ch. BouY, PoiJtes et rmflodes, Nmes 1 8 8 6 , p. 2 0 6

i urm.

7) ll upav[Y.a<;, ll zpl uw.fJ1otoo up.voo, 'EU. <p t),o),tij Y.oc; o)J,oroc; Kfnohwc;, t. 2 5 , p. 1 3 6 - 1 5 o . 8) A . X . :Esp.taoc;, 'E'-hJ'ItY.r1 p.stptY.-1]. 1\tena 1 8 9 4 ,
131.

8 ) Prerea lai Quercius ns a fost admis d e mul i, dup cum obsen Papadopoalos-Kerameus.

') uoofJfoo, n pt 'tWY ZY 'hpooo),op.otc; 7tG<'tpw.pxoovO.v-rwv, p. 623, ') PapadopoulosKerameus, op. cit. p. 9 - 1 0 . 6) tligne, Patr g r. t. 9 2 col. 1 3 5 4 . ' ) G. Pisidae, Expeditio persica, Bonn, 1 83 6 p. 4 7 - 6 8 .

p.

Gesc/zichte der byzantinischen ttnd neugriechischen L ittel'atur, Leipzig , 1 90 2 , p. 3 6 . IO) llupuv[Y.uc;, op. cit. p . 1 3 9. 1 1) . 1\rh . 1\mfilochie, Kov'WY.apwv rlosco\a, 1 8 7 9, p. 1 6 , 12) Papadopou:os-Kerameus, op. cit., p.1 2 . 13) Str.oiipoc; Bootop.c;, NzoMroo t61Jop.uotuu 'mBsw pIJo'c;, 1 8 9 3 , t. 2 p. 4 1 1 - 4 1 3 , 4 3 1 -4 3 4 , 5 1 1 -5 1 5 .

O ) K. Dieterich,

inp.org.ro

54

BULETINUL COti SIUNII tONUJ'\ENTELOR ISTORICE Rugciunea e o ndaplecare care se face n mijM local poporului co\?rit de unele e\?enimente triste. Prin urmare ar fi \?Orba de an al patrulea asediu al Constantinopolului. Din examinarea unor alte pasagii se constat, c locuitorii acestui ora, asediai de barbari, se aflau i n plin rzboiu ci\?il 1). I\ceste e\?enimente n'au loc, zice autorul, nici n \?eacul al VIIMiea, nici n al VIIIMlea. Care este dar acest al patrulea asedia ? Papadopoalos Kerameas nu \?ede altul, dect pe cel din anal 860, ntreprins de Rui ( Pw) sab domnia mpM ratai b izantin tihail al IIl-lea i sab patriarhal Fotios. In sprijinul teoriei sale el utilizeaz o tire confirmat i de PseadoMSimeon tagistrul, di'lt de o cronic prescartat, descoperit1i la Bruxel. I\ceast tire ne arat, c Ruii au fost respini de cretini prin protecianea 1'1aiceiMDomnalai 2). Papadopoalos-Kerameas mai constat, c pa triarhal Fotios a jucat an rol nsemnat n aceste e\?enimente, innd i dou cauntri In S!nta .. Sofia, n cari se gsesc aluzii la o slujb de noapte 3). O dat stabilite acestea, se ntreab dnsal, cine putea s compue n aceast epoc an imn demn de 1'1aica..Domnulai. Patra persoane erau n stare s'o fac. : imnograful Iosif, mitropolitul Smirnei , titrofane, patriahal Fotios i ele\?al su, chartofilaxal George. Cei doi dintia trebaesc nM lturai, cci la 8 6 0 ei se aY!aa exilai la CherM son. Rmn ceili'lli doi, Jintrecari PapadopoalosM Kerameas prefer. pe Fotios 4). Pornind dela aceast idee, dnsal caut s descopere asemnrii ntre scrierile acestui paM triarh i i mnul I\catist, pe cari le i gsete i le enamer ndelung 0). Orict de mare este autoritatea lai Papado poalosKerameas, argumentele, ce aduce n spriM jinal teoriei sale, sant slabe. 1'1ai ntia, n potri\?a tnidiiei celei mai rsM pndite, care atribae lai Sergiu paternitatea imM nulai, dnsul nu aduce nici an argument decisi\?. Ea se datorete, zice el, anei confaziani a lui Nicel'or Callist Xantopol. Prin ce ns probeaz dnsal !l.Ceast. confuzie ? Prin nimic. Niceror Ci'liM list Xantopol era an erudit de seam din \?eacal
1) lbid. p. 2 4 - 2 5 . ') Teo fane continuat, Bonn, p . 6 7 4 - 6 1 s i 1 Cu mont, Anecdota Bruxellensia, I, Gand 1894, p. 3 3 , ci tap de Papadopoalos-Kerameus op, cit. p. 2 8 - 2 9 . a > Ibid. p . ;; o i 3 6 . 4) lbid. p. 4 6 - 4 8 . 0 ) lbid. p, 4 8 - 4 9 .

Vatiras obser\?, c din contextul I\catistalai na patern scoate nici an argm:nent pentru a atribui patriarhului Sergiu paternitatea acestui imn. Din potri\?. ntlnim n el pasagii cari combat n chip n\?ederat erezia monotelit, susinut d e Sergiu 1). PapadopoulosKerameas \?ede n aceasta an argument n fa\?oarea tezei sale, pe care o \?Om rezuma mai la \1ale, i declar c. imn al I\catist e posterior lui Sergiu. Totui cine ne poate asigura, c. aceste pasaM gii n'au fost intercalate mai trziu cu prilejul celei dealdoilea i al treilea comemor.ri a acestui imn ? Ct pri\?ete al doilea punct al tezei lai VoM tiras, cam c. I\catistul a fost compus n \?remea lai Constantin Pogonatal, nefiind susinut ca probe suficiente, n'a putut con\?inge pe nimeni 2). Nesigarana aceasta n pri\?ina autorului i a epocei, n care a fost scris i mnul I\catist, a fcut pe anii erudii s ne mai circumspeci. I\a. Karl Krambacher declara, n 1 8 9 7 , c. chestiunea I\catistalai nu se poate socotl ca deslegat 3). tai n urm E\?anghelos Kofiniotis, ntr'un stuM dia special, recunoate, c att autorul Imnului I\catist, ct i epoca n care s'a scris, nu se pot hotr 4). Distinsul sa\?ant PapadopoalosKerameus nu s'a mpcat ns ca ideea aceasta. E l a c.atat o nou solaiane, care, oriMct de ingenioas ar i, n'a a\?at norocul s fie acceptat de lumea tiinific . PapadopoalosMKerameus combate att prerea, care atribae 1 i Sergiu imnul, prere care s'ar datora anei confaziani a lai Nicefor Ca!ist XanM topol, ct i pe cele ce fixeaz epoca scrierii I\catistalai sab Constantin Pogonatal ( 6 6 8 - 6 8 5) i Leon lsaurianal ( 7 1 7 - 7 4 1 ). Scopul i mnului, urmeaz dnsal, este ndoi t : s aduc mai ntiu mulumiri taiceiMDomnala1 pentru binefi'lceri trecute i apoi s'o ndaioeze din noa pentru a ocroti oraul n primejdie. Vechile binefaceri ar Yi, dup acest n\?at, cele din \?remea 6) asediilor sab Eraciia, Const. Po gonatal i Leon Isaarianal.
'

' ) Acatist, ''ers. 1 7 2 - 1 7 6 i 2 1 1 - 2 2 3 ; cf. Papado

p oulos -Kerameus, op. cit., p, 1 2 - 1 3 , ') K. Krumbachet, Gesc!zic!tte der byz. Litte1atur, 2 ed., p, 6 7 2 , i 1\, PapadopoulosKerameus, op. cit., p, 1 3, > Op. cit., p. 6 1 2. ) E. Ko<f- C'Itwn..; , b 'A;o.6.6coo OfiVO, i\tena 1 9 1 1 , p. 1 3 i 1 6 . S) PapadopoulosKerameus, op. cit. p, 1 9 - 2 1 . 6) lbid., p , 2 3 .
,

inp.org.ro

ICONOGRAFIF\ ltiNULUI ACA TIST a l XIV-lea i aPei:! probabil l a ndemn izPoare cari aa disprut n arm. E totui posibil ca tradiia, p.strat de dnsal, s fie greit ; dar pentru a o nltura trebaesc doPezi. Papadopoalos-Kerameas gsete m ulte asem nri de Persari i expresiani ntre operile lai Fotios i Acatist. Dar tot el descopere nite ast fel de asem.nri ntre acest imn i poeii Pea calai al VIII-lea, Ioan Damascen, Andrei din Creta etc. 1). De ce atunci s admitem numai dect, c unele expresiani i IJersari ale Acatistalai aa rost mprumutate dela aceti i mnografi saa create de nsui Fotios, i s na admitem iniJersa ? Pa triarhal Sergiu era an crodit i an om de talent, care putea prea bine i an creator de seama, pe care s-I i mite posteritfl.tea. Papadopoalos-Kerameas mai obseriJ, c. n imn se aduc laude pentru binefacerile anterioare ale tiaicei::J)omnalai, pe cari le pune n legtur ca asediile Constantinopolalai sab Eraclia, Con stantin Pogonatal i Leon Isaarianal. In priiJina aceasta se pot face dou conjec tari : I) Pasagiile n chestiune pot fi din textul primitiiJ despre care na tim sigur cam a fost ; Il) ele pot fi posterioare primei compoziiani. In prima! caz aluziile la binefacerile trecute ale tiaicei-Domnalai na pot mira pe nimeni. Cal tai ei e foarte IJechi a la Bizantini. Sfnta Fe cioar. a fost n tot eiJal media socotit ca pro tectoarea Constantinopolaiai, chiar nainte de anal 6 2 6 . Aluziile dar la binefacerile ei din trecut se pot referi la unele minuni, cari i -aa ntrit i mai m ul t caltal ), ca, la an moment dat, n 626 de pild., toate priiJirile locuitorilor s se ndrepte spre dnsa. In al doilea caz, adic admind c pasagiile n chestiune sant adogiri . posterioare, nimic mai firesc, dect s se fac aluzii la bi neiacerile tiaicei-Domnalai din IJremea asediilor anterioare. i n adeP.r, dup. asediu! Arabilor sob Con stantin Pogonatol, i mnul s'a cntat din noa i
1) Jbid., p. 5 0 i urm. 1\supra chestiunii iZ\'Oarelor i a mprumuturilor autorulu i imnului 1\catist, Papadopoulos-Ke rameas a mai re\,enit in revista Boet.VL[:; I ( 1 90 9 ) p. 5 1 7 5 -1-0 : llIJ1at xal IJavzca toii r.:ocavto; TOV 'A,.&8cctov Op.vov. l'\. Thean1ic, n articolele citate rnai sus, a combtut ca mult dreptate extraordinara ipotez a lai Papadopoulos Kerameus.
2) Se tie c impotrh,a acestui cult s 'a pornit o micare,

55

s'a tiprit (E'tu7tW 9'1)), adic. s'a ordonat s fie cntat n fie-care an n chip canonic, dup cam spune scriitorul Amartolos. Ordonana aceasta 11 rost renoit i dup 7 1 8 sub Leon Isaarianal, cnd Constantinopolul a scpat de an nou asedia al Arabilor 1). Remanieri i intercalri erau deci posibile, m ai ales c adesea ori mpraii ineau si cinstea sc. pe l'laica Domnului, fie compannd IJersari, fie adresndu-i o caiJntare de laud. Impratul Teodor Daca Lascaris, de pild, a scris o caiJntare, care trebuia si se ceteasc. la srbtoarea Acatistulai 2) . Dup Papadopoalos-Kerameus, Krypiakiewicz s'a ncercat, la rndal sia, si descopere pe au torul i mnului Acatist 3). E l ajunge n stadiul sa la urmtoarele con cluziuni : 1 . Imnul Acatist a fost compus, ca s se aduc laude misterialui incarnaianii, precum i Sfintei Fecioare, prin care s'a mijlocit acest mister ; 2 . Ideile teologice ale Acatistului fac parte din cicla! celor din IJeacal al IV -lea mpotriPa Apo Jinaritilor ; 3. Sunt m ari i multe aseminri ntre Acatist i opera Srtulai Erem Sirul, (mort la 3 7 3) ; 4. Totui nu acesta este autorul lui. Limba i arta i mnului trdeaz ca furitor pe m arele poet Romanos, zis tielodos, pe care Krypiakiewicz l socotete ca trind sub Anastasie I . ( 49 1 -5 1 8) 4.) 5. Imnul are adogit contacal 'tfj 6m;p !l-XX<Jl, al crui autor poate H patriarhul Sergiu (VII s,) sau Fotios (IX s. ) 5). 6. Acatistal a fost compus de Romanos n Siria nainte de 11enirea acestuia la Constantinopol 6). Pentru demonstrarea tezei sale, Krypiakiewicz face abstracie de tradiie. El se adreseaz di rect imnului i compar i deile i IJersurile Joi c u ideile i IJersorile altor epoci. El constat in adeiJr, c aceste i dei fac parte din cicla! celor din IJeacol al IV-lea ; c ntre Errem Sira] i Romanos sant nrudiri i mpru maturi multe, precum i ntre opera acestuia i Acatistul. Aceste mprumuturi i nradiri le ena .. mer ndelung. Krypiakiewicz gsete mai ales expresianea bucur-te (XXrpe) foarte des ntre

1) M.

Ilapa.Vt'l.a.. op. cit. p, 1 40 ; cf, Paparigopoulos,


lll, p. 3 1 0 i 3 5 2 .

'lao p [a -rou 'Ei./,vxoii Z'fJvooc;,

sus inut de Teodor din t\opsueste i mai ales de ele,,ul su Nestorlu. l\tacurile i erezia Nestodenilor rnpotrh,a Sfintei .. Fecioare a fost condamnate in sinodul inut n 4 3 1 Ia Efes. J. 1\. t\oehler, Histoire de t'Egiise. Paris, 1 8 6 8 , !, p . 1}5 3 i arm.

<; t-fjv iir.:pa)'ta.v btf-::Dwv &vu.j YliH JY.::o6at Y ttj Eo p'tfl ti] 'A,.a.U[owo. tw'tp, 1 6 ( 1 8 94), p . 1 8 6 - 1 9 2. 3) P. F. KrYpiakiewicz, De hymni Acat!tisti auctorP, Byzantinische Zeitschrift, XVIII ( 1 9 0 9), p. 3 5 7 -3 8 2 . <) Jbid, p . 3 7 1 , S) Jbid. p . 3 6 1 , 6) Jbid. p, 3 8 0 .
Abto'l. p atopo 8 t o o w poo, l.61oc; o 7to tJ u.v 8eo-rt h .ov,

2)

inp.org.ro

BULETINUL COI'\TSJUNJI 1'\0HU/'\EHTELOR I STORICE Nu cunoatem cnd anume s'a fixat iconog1afia lor ; constat:im numai, c aceste scene se repet. dela monument la monument, relativ ca pain::t variante. Unei din ele sant nvederat mpruma tate dela i conografia anterioar - oridecte ori subiectul se preta ; altele nsl a a fost create a nume, ca sj. ilustrez Imnul F\catist. lat n rezumat reprezentaionile ace3tea : A. Pa1'fea istoric. Buna vestz"rea, patru scene : 1 , Il, III (F\. B. C.) : F\1hanghelul Gat1ri!l se coboar. la sfnta feciootr., ca s-i vesteasc:i voina Celui-deSos. IV. (D.) Puterea divin:i umbrete pe Sfnta fecioar. Vz.zitaiunea : V. Int.lnirea 1'\aiceiDomnului ca t1ar a ei Elisaveta. Bnudile Sfntului fost/: VI. Srantol lo3if b:inoete, Sfnta-fecioar. se ap::ir.. 1\faterea Domnu/uz, patru scene : VII. (F\.) Pstorii i ngedi se nchin:i lui Isus, nlscat ntt-'o petere. VIII. ( B.) tlagii cltoresc, cluzii de o stea. IX. (C.) Inchinarea 1'\agilor. X. (D.) Intoarcerea .1'\.agilor la Babilon. Xl. Fuga n Egip t : Sfnta familie clto rete n Egipt. XII. Intmpinarea Dornnulu i : B.trnul Si meon primete pe Christos n templu. B. Partea Mistic. Din cele 1 2 scene urmtoare, 6 sant nchi nate .1'\.ntuitoruloi i 6 .1'\.aiceiDomnului .
,W.(P'J.l.f- tr. -rxrfjc;, ediia l\ . Papadopoulos-Kerameus, S .
Petersbi.. rg, 1 90 9 , p. 2 2 0-2 2 1 ). Intre aceste reprezenta iuni, dup Mmut'll, afar de Imnul 1\catist, sunt : Scena numit A IJ :;<; (Chdstos pe tron, a" nd la stnga i la dreapta lui pe Sfntul Ioan Boteztorul i pe tlaica-Domnului) ; cele eapte sinoade ecumenice ; parabolele ; diferi i sfin i prin i i melozi, etc. Lipsete ns 1\pocalipsul. Un cunosctor al bisericilor Sfntulai-tlunte, Gedeon, arat c n nartex fi gureaz scenele l\pocalipsului i, numai da;: spa iul ingdue, se picteaz cele 2 4 icoase ale i\catistului (ti. 1. rzi:hwv, 'O " .-l&w, 1 8 8 5 , p. 3 9) . Bisericile noastre urmeaz de o b iceiu prescripiunile Jl!lannalului de Ptctur : Imnul 1\ catist, se ntlnqte n nartex, ca, de pild, la Stavropo leos, la Colea etc. Excepii ns dela recomandaiunea lanualuJui sunt multe. l\, chiar Ia 1\tos, 1a monstirea Laura, Imnul i\catist este reprezentat printre picturile Trapezriei. La monstidle serbeti, el figureaz in interiorul bisericii. De pild, la Mateia i :a Makovei-JI!lonastir din Uskub, fondate de tefan Duan in \leacul al XIV-lea, scenele Im nului 1\catist fac nconjurul sanctuarului sau chiar i al bisericii. La biserica Golia din Iai, ale crai picturi dateaz din anal 1 66 0, i mnul i\catist figureaz pe pere ii nord i sud ai di oiziunii care precede imediat corul. La Cet aia ( aproape de Iai' cele 24 icoase acoper arcul dublu , care sus ine cupola in spre altar,

boinat la Ffrem Sirul. Ea putea nsl H imitan de ori ce aotor bizantin, cunosctor al lite1atorei antice, unde, dup cum am \1zal, se nt. nete adesea n imnuri. .1'\.etocla Joi Krypiakiewicz no clife1, dup cum t1eclem , ele cea a J oi Papaclopoolos-Kelameos. Ea se ntemeiaz. pe comparaii, cari n imbroglio poeziei mecliet1ale no pot coJstitol o bazl sigur ; ea e mai puin solicl1 chiar, dect cea a Joi Pa paclopoalos-Kerameus, care a cutat cel puin sii explice i s nsping. m"1ele tradiii bizantine despre F\catist. No e de ajuns ele altfel sl explici origina sau si descoperi pe autorul ico:selor, ca chestiunea F\catis'oloi s fie H\morit. Ceeace inte1eseaz n primul 1ncl e de a se tl, cnd i ca ce prilej s'a inut prima slojbl a F\catistolui, care pe lng. icoase mai conine i alte pri. Aceasta m nu s'a llimurit nc. de nimeni. De aceea chestiunea F\catistolui r.mne deschis..

IV. ICO OGRl\Fil\ 11'1NULUI 1\Cl\TIST.


Nesigorana aceasta nsl nu sti!lgherete ntru nimic on studia despre picturile i minintari le i mnului F\catist. I lostraionea acestuia e ca mult posterioar. compozi i unii lui 1). Ea ncepe s. se manifesteze mai ntia prin miniaturi, apoi prin esturi sa cre ) i icoane, iar mai trziu trece la decora tionea pictm-al a bisericilor 3). Cum ns n interiorul acestora fiecare por ane a zidolai erb. destinat. s. primeasc, prin tradiie, anumite scene i figuri sfinte, Imnului F\c atist, venit mai trziu, nu i s'a patat face Joc, dect n nartex,aleitori de alte reprezentaia"ni sacrei). Imnul F\catist e ilustrat ca 24 scene, cores panzn d celor 24 "icoase" .
') Dap Kondako\l ea incepe deabia prin \>eacal al XII-lea. N. P. KondakO\>, Histoire de rar! byzantin considere pri11cipalement dans les miniatures (tr. fr. ), Paris 1 8 8 6 - 1 8 9 1 , 1, p. 6 1 ; cf. l. 5:t.-zygowski, Der A!.at/; is tos Hymnos de1 Synodalbibliothe!J n Denksc!mf phil.-hist. Klasse, lvien, Lll ( 1 9 0 6 ) , p. 1 2 9. 2 ) Scriitorul l"lanoel \aJaxos ne spune, c 1\ndronicJ fial mpratolu i bizantin f'\anael, Ce] care, a QO\,ernator al Sa .. lonicului, a \1ndut acest ora Vene ienilor, n 1 4 2 3 , retr .. - g ndu-se la Sfntultlunte, a druit monstitei Vatoped dou t\lere (GIJ ),6eopa), dintte cari unul era brodat cu cele 2 4 icoase ale i\catistului. tlanael tlalaxos, Ms. g r. Bibl Val.
.

leu

der Kaiserlichen Alwdemie der [1Vissenscha(tm,

s) Cele mai \lechi exemple d e pictm moral sunt din \leacul al XVI-lea, ca, de pi d, cele ale monstirei La\,ra dela 1\tos. 4) Vezi in pd\lin a aceasta Jl1.anualul de Pictur a t\ ntelui i\tos : w;o:;[ou oii zx <l>oupv., ' EpflIJ""'"- 'ij

din Paris, No. 1 7 90, foi. 80 4 .

inp.org.ro

T CONOGRAF!l\

11'\NULGI ACATIST I. SCENA A. Ea ilustreaz'i icosul :


A yycl,o 1tpWtOO'tCh1j;
El1tEl'l

57

XIH. Christos ta 1Vfntutior : Dum nezeu cel Prea-Inalt s'a ar.tat pe pmnt ca om smerit XIV. Maz'ca Domnului adorat : 1'\aicaDomnului adornt de lume. XV. Christos care e n cer z' pe pmnt. XVI. Christos z cetele ngereti : Chl"istos inconjurat i adorat de cetele ngereti. XVll. Maica-Dom11ului i 11 Retorz'i" : 1'\aica. Domnului punnd n nedumerire pe rctori. XVIll. Christos ca M1ztuitor : Christos atra gn(i l,crmea Epre ade1J1lr. _ XIX. Maica-Domnului ocrotitoare : ."'laica Domnului ca zid aprd.tar al fecioarei or i al celor ce alearg la dansa. XX. Christos StjJJitoruf ( Pa11f:Jcrntor) : Christos pe tronul de mrire, adorat de lume. XXI. Maica-Domnului Lumz'ntoare : 1'\aica Domnului lu innd pe cei ce se afl n ntunel"ic. XXII. Christos Deslegtoml de pcate : Chris tos rupnd cartea p:icatelor. XXIU. Maica-Domnului adorat ca o bi seric vie. XXIV. lnchi11are ctre Nsctoarea-de-Du m 11ezeu, S examinm n pa1te iiecare din reprezen taiunile manuscrisului Academiei Romne, fcnd totodat un studiu al ilmtraiunilor I mnulu\ Acatist.
BUNI\ VESTIRE A In afar de manuscrisul 1 2 08 al Bibliotecii Naionale din Paris, din \Jeacul al Xll-lea, c are conine omiliile clugrului Iacob, numai n 1\ catist buna\Jestirea e 1eprezentat n nni multe scene. Pretutindeni aitwea na ntlnim dect una singur. Se pune ns ntrebarea : Pentruce patrd scene la 1\catist ? E grea de rspuns. Poate c aceasta c01espunde unei concepii teologice, care cuta s explice turburarea Sfintei-fecioare i silina ngerului de a o liniti cu ncetul. Pentru teologi ngerul s'a cobort pe pmnt n ain te de a ptrnnde la Sfnta-Fecio:'ldi . "El s'a silit, zice clugrul Iacob, s fac o intrare analoag celei a oamenilor, pentru a nu- i pricinui o turburare IJiolent 1 )" . Artistii ntotdeauna seam d e , ns:i n'au tinut , aceste idei teologice, do\,ad scenele, n cari n gerul IJine sburnd, e\")eniment care ar fi putut pricinui cea mai adnc turburare n sufletul unei fecioare.
1) G. tlillet, Quelques represmtahons de la salu ta/ion angelique n Bu!Letin de correspondance hel llf1tique, xvm, p. 4 1 1 . Buletinul Comisiunii flonumentelor Istorice.

t'{j

@EOtGXql 1:0 xcJpE 1} xai

oopxv68cv ETEtrp'11j
Gt .J'I

't'{j cX

GWflCb:<p rpwv'{i , crwtatOUj-tEV6v crE Scwpiiiv, KuptE, e[Gl:aw. xo.:l tCJ'to.:to xpo.:uytXSWV 7tpo o.:OtV 'tOau'tO.:. >>

"Ingerul cel mai ntia stttoriu din cer al fost trimis, si zic N1sc.toarei-de-Dumnezeu, bu cur-te ; i mpreun ca glasul cel n e trupesc IJ zndu-te pre tine, Doamne, intrupat, s'au spi mntat i au sttut strignd ctre dnn unele ca acestea 2)" . Descripia scenei I-a manascrisu'ui grec 1 1 3 al Academiei Romne (foi. 6 v , n susul pagi nei ; dimensiunile miniaturii : cm . 9,4 8 X 6,6 7 ) : tlaica-Domnulai st n picioare, n interiorul anei cldiri, pre\Jd.zat cu o deschiztur in arc surbaisse. Eu e l uminat de razele Sfntalai Dub, cari cad oblic dela stnga la dreapta, i ine mna stnga n jos, iar ca dreapta, ridicat. b nlimea peptulai, face semnal nchinciunii. E in\Jestmntat n costum antic, cu mantie ro ie i ca rochie taler albastr. Poart sandale roii. l ndrtul ei se afl o la\J: de coloare castanie deschiS, ca partea superioar \Jerde, peste ca1e e pus o perin lung, de coloare \Jermillon. In fond se \Jede o u. Podeala ncperii e n \Jermillon. 1\rhanghelal Ga\Jriil 3) IJine din stn ga, zbarnd pe un noar ; m::J.ntia-i fl!e n IJnt. El se ndreapt spre Sfnta-Fecioar, ctre care ntinde mna dreapt, ascunzndu-i stng, sub mantia-i carmin liliachie. Hitonul su e l'ermillon. Cerul : sus olbastra- nchis ; jos \Jermillon-portocalia. P mntui : \Jerde-nchis. (fig. 1). Scena Bunei\Jestiri e pO\Jestit n E\Janghelia apostolului Loca (!, 2 6 -38), n Proto -e\Janghelia _ lui Iacob (cap. XI) i n e\Janghelia lai Pseudo1'\atei ( cap. IX) . In e\Jal mediu aceste poPestiri aa fost adesea

1 ) Pn aU figureaz ca insrip ie alturi de prima scen a 1\catistalui trapezriei Lat,rei . '> Akathistariu, Bucureti, 1 s ;;o, p. 7 4 . . 3) Teologii greci an cutat s explice pentru ce s 'a tri mis Sfintei-Fecioare arhanghelul Gariil. 1\.rhanghelul t\ih a!l a fost., zic ei, ntrebuin at n minni i n faptele neamului C\,reesc ; arhanghelul Rafail, dup biblie, deasemenea a a1-.ut nsrcinri n min!lni . Cnd ns a fo3t 1'0rba s se s\lr.. easc un mister, nu s 'a nsrcinat dect arhanghelul Ga\'riil, ca de pild : in ''isai l ui Daniil ; la naterea Sfntului Ioan Bo. tez. tornl ; la nate.ea lui Christos. dC<f1C<vY.'IJVOii OIToat-x'l:ovO"u 'l.al 'tooacwu, 8"loaop6c;, Vene F a, 1 1 9 9 , Btm a_ vestirea .

inp.org.ro

58

BULETINUL COI'\ ! S IU

f i 1'\0r

Ui'\ ENTELOR ISTORICE

reprodase i comentate 1), mai ales n predici 2). Dup acestea scena a a11at loc in casa Sfintei Fecioare. Ingerul ptrunsese la ea, dup Luca ; Sfnta-Fecioar se lntorsesese de cunl.nd acas, dup proto-e11anghelie. Predicatorii au armat tradi ia. Andrei din Creta spune, c ngerul sosi n 11estibcrl, apoi naintnd n interiorul casei, se apropi de poad, ptrunse n ncperea, unde se afla SfntaFecioar, c reia i zise : bucur-te 3). Buna11estirea, socotit ca serbtoare cate a mintete mntuirea omenirei de iad 4), a fost re prezentat nc din timpurile primii i\'e ale cre- tinismului. O gsim n catacombe 5), iat mai tr

zia pe sarcofage, n mozaicuri , n manuscrise, pe i11orii i n picturile bisericilor. Se pot deosebi dou mari categodi, dintre cari a doua conine mai multe tipuri :

J , Bunavestirea clas1:c.
Il

Bl,tJtavesfirea orz'ental.

Prima se ntlnete n arta catacombelor. Ea se caracterizeaz prin simplicitatea scenei, prin uesemnal antic al figurelor, prin mbtcmintea roman a personagii lot i mai ales prin lipsa aripilor la inger, detaliu , pe care l socotesc di e datorit Orientului. Ca exemplu se poate da cea mai 11eche re

- 1"\iniatur a manascrisului gre 1 1 3 al Bibliotecii Academiei Romne. 'l Pokrouski, EBrurre.l je


B1> JJU\lllT I III J{iL>,;'t..

Fi g. 1. S cena Ja a F\catistului. Scena Ia a Bcrnei\,estiri

BJJ3aHTil"rclmX1> u pyccr;ux-:b, 1 8 9 2 , p. 4 - 6 . /\ici s 'au re unit pasagiile sfinilor prini interesnd iconogtafia Bunei estiri. ') Intre predicatori se pot cita i\ndrei din Creta (t\igne, Patrologia greaca, t. 9 7 , col . 8 8 2 ) , care a asistat la sioodul din 6 8 0 ; Germanos ( ldet1l , t , 9 8 , col. 3 2 0 ) ; pa triarhc.l Constantinopolului dela nceputul veacului al X-lea ; Iacob Kokkino,,a!os, care d trit probabil pe la sfritul se colului al XI-Xli. 3) 1'1igne, op. cit., t 9 7 , col. 8 9 3 B ; d. G, t\il let, Quelques representations de la salutation angelir;ue, n Bulletin decorrespondance hellenique, t. xvm, p. 4 6 6 4) L1ap.amt'1)YOii, op. cit . , p. 1 1 . ) Vezi 1. Liell, Die Darstellungen der allerseligsten lung[rau und Gottesgebaerin Mariae au(dem Kunst denkmllern der Kqtakomben, Freibur, 1 B S 8 i F.

JIKOHurpatJlill

prezentare a Bonei11estirii, o fresc din primele 11eacuri ale cretinismului, din catacomba Sfintei Prisci lla. Ingerul , mbrcat n costum roman, e fr al'ipi. El intinde mna dreapt spre 1'\aica Domnulai din faa lui , pe cnd cu stnga ine captul mantiei sale, petrecut sub braul drept. Srntci.-Fecioar st pe un je, mbrcat de a semenea n hillne romane, cu tunic i cu pallium. Ea face cu mna stnga un gest de surprindere. Pe cap poa1t o mahram subire aruncat pe spate 1 ) . (fig . 2).
i\. " Lehncr, Die Marimverehnmg in dett ersten jahrlnmderten, Stuttgart, 1 8 8 6 . 1) Lehner, ojJ. cit., p. 2 9 0 - 2 9 1 i pl. I, 4 ; cf. t\arti gny , Diciomtaire des antiquittfs, i\nnonciaton,

inp.org.ro

I CONOGRI\fll\

ltlNULUI 1\C/\T I ST

59

Intr'o alt scen curioas din aceai catacomb, tlaicaDomnaloi st pe scaun al?nd pe Christos n bra e. Un personagia st naintea lor, la stnga, innd n mna stnga an rulou, iar ca dreapta

Fig.

2. Bonal?estirea

- fresc din catacomba S. Priscilla. -

fcnd gestul alocai anii. ,Sos strlucete steaua 1). 1\cest pe1sonagio a fost socotit ca fiind profetol Isaia 2). Totui l putem considera i ca repre zentnd pe anghelol Gal?riil. In acest caz a\?em combinarea Banei\,estiri ca a Naterii . Categoria a doua cuprinde toate Banele\?estiri , n cari ngerul are aripi. In ea deosebim urmtoarele tipari : liol Tip. Sfnta:Fecioar st la stnga 3)

scen a manoscrisaloi grec 5 1 O al Bibliotecii Naionale din Paris, coninnd scrieri ale sYn toloi Grigorie din Nazianza (a. 8 8 1 ) 1 ) ; o scen. a manuscrisului grec 1 2 08 al Bibliotecii Naio nale din Paris (XI s.) 2) ; an mozaic dela Dafni 3) ; Banal?estirea 1\catistoloi manuscrisului grec 4 2 9 al Bibliotecii Sinodale din tlosco\?a (XII s.) 4 ) ; o miniatur a manuscrisului copt 1 3 al Bibliotecii Naionale din Paris (XII s.) (Fig . 3) 5) ; un mozaic din Sfnta Sofia din Kiev ; psaltirea din 1\tena ; e \?anghelia de la S. 1'1arc ; el?anghelia armeneasc din Ierusalim ; manuscrisul grec 54 al Bibliotecii Na ionale din Paris 6) ; Bona\?estirea nartexolai Vatopedoloi. In sfrit descrip ionea Manualului de Pictur al 1'1ontelai 1\tos face parte din acest grup . Iat-o : "Cldiri i SfntaMFecioar, stnd naintea anei l al?i e, are capul puin nclinat. Ca o mn ine mtasa nl?rtit. n fus, iar dreapta o are ntins spre nger. 1\rhanghelol Gal?riil, naintea ei , biM

pe o lavtj i toarce sau ine Jdorul n mn. Ingerul st n faa d, fcnd un gest de a!ocuiune) uneorz de binecuvntare. Mna stng io are nvluit n tw:r, n mo mtmente!e cele mai vechi 4L sau ine un toiag nflord.
Ca exemple se pot da : an sarcofag din \?eacal al V -lea dela Ral?enna ") ; an mozaic dela S tlaria tlaggiore 6) ; an il?orio' din Hano\?ra 7); o
p. 2 8 7 i pl. 1, 1 . ') N. P. Kondakov, li>oHorpa(piH BoroJaTeprr, S. Petersburg, 1 9 1 4-, t. I, p. 2 0 , fig, 1 - 2 n 'a recunoscut n ea Buna\'lestirea. Ingerul il ia drept prooroc ca i 1\ndre Pe rate, Les contmence ments de l'art chretien en Occident in Histoire de l'art par 1\ndre l'lichel, t. I, p. 34. 3) In mozaicul din Parenzo, Sfnta-Fecioar st la dreapta inaintea unui portic, iar ngerul la stnga. Kondakov, op . cit fig. 1 o o . 4) Ca pe sarcolagul dela RMenna din t>eacul al V-lea 1Kondakov, op. cit p. 2 6 -2 7, fig. 6 ; Li eli, op. cit., p. 2 1 5 , fig. 9 ; Lehner, op. cit pl. VII, 6 9, p. 3 2 2 - 3 2 3 ; cf ; Pokrotski, op. cit., p. 8, n ta) i un mozaic din S. rlaria tlaggiore (Kondakot, ibid, p. 1 1 5 , fig. 80 ; d. Rohault de Fleary L'Evangile, I, p. 1 1 , pl. II ; Pokrovski, op. cit., p. 8, fig. 2 1 , 5) Vezi nota precedent : Sfnta-Fecioar st l a stnga, n costum antic i cu sandale. Ea toarce ln, care cade din f uior ntr 'un co, aezat naintea ei. Ingerul st la dreapta, m brcat n costum antic , cf. Venturi, Storia dell'arte ita I iane, "oi. I, p. 3 1 4, fig. 2 9 6 . 6 ) Rohault de FlenrY, L'Evang"ile, I, P . 1 1 , pl. II ; Po krovksi, op. cit p. a, fig. 2 1 . 7 R. d e Fleury, L a Sa in le Vier:;e, l, p. 7 8

Fig . 3. Bana\?estirea
l'liniatur a manuscrisului copt 13 al Bibliotecii Nationale din Paris. Veacul al XII-lea ( desemn de O. Talrli ) .

1 ) 1\ceast !resei' dateaz din veacul al doilea. Lehner, op.


.

cit

neca\?inteaz ca dreapta, iar ca stnga ine o ance. Deasupra cldirii, cer, i din el Sfntul Dah se coboetr!i, trimi nd o raz pe capul Sfintei Fecioare" 7).
1) H . Omont, Facsimiles des miniatures des Plus anciens mam1scrits grecs de la Bibliat.'1eque Na tionale du VI-e au, Xle siecle. Paris, 1 90 2 . 2 ) Foi. 1 5 7 Y i 1 5 9 Y , ''ezi Bordier, Description des peintures et autres mom1ments con/enus da>zs les mss. grecs de la Bibl. Nationale. 3) G . tlillet, Le !V /onastere deDaphni, Paris, 1 8 9 9pl. XII . 4) Copies photographitfes des miniatures des ma nuscrits grecs conserves a la Bibliotheque synodale autrefois patriarcale de Moscou. l'loscou, Katkolf, 1 8 6 2 ,

1 - 2 fasc., scena I. 0) Foi. 1 36 . 6 ) G . l'lillet, Quelques representations de la salu tation angelique. B. c. H . XVIII, p. 47 2. ') Op. cit. p. 8 5 . S se noteze c descripiunea tlanua !alai pril.'itoare Ia Buna"estirea special a 1\catistalai se deo sebete de aceasta (vezi ibid., p. 1 4 7 - 1 48).
.

inp.org.ro

6o

BULETINUL C01'11SIUNII 1'10NU1'1ENTELOR ISTORICE i e\Janghelia siriac din anal 3 8 6 a Bibliotecii Laareniane din Florena, cunoscut sub numele de el?anghelia dela Rabala 1 ). IV. Tip. lngentl mbrcat in hai11,e m prteti. 1\.cest tip se ntlnete la 1'1artorana ; n e\Janghelia Vatopedulai ; n bisericile serbeti 1"\ateia, Liabotin, i 1'1ako\Jei 1"\mastir (Fi g. 4) 2). In scena a I I Ia a Baneil?estiri a 1\.catistalai Tra pezriei La\Jrei ngeml poart costumul antic i lorosul imperial 3). V. Ttp . SfntaFecioar are pe lng ea o servz'toare, ocupat de regul., cai dnsa, s toarc.. Ca exemple se pot da : manuscrisul grec 1 2 0 8 al Bibliotecii Naionale din Paris lXI s.) 4) ; Banelel?estiri din bisericile din Trape

II. Tip. Ingerul vine zburnd. Ca exemple a\,em : mozaicul marelui arc de la S. 1'1aria 1'1aggiore, unde ngerul naripat e reprezentat de doaii ori , odati'i zbarnd, apoi n faa SfinteiFecioare 1) ; manuscrisul grec 1 2 08 al Bib1iotecii Naionale din Pads (XI s.) 2) ; ma nascrisal grec 7 5 din aceai Bibliotec i ps11l tirea Pantocratorulai dela 1\.tos 3) ; psaltirea ser beasc, publicatii de Strzygo1\Jski 4) ; manuscrisul 1\.cademiei Romne 1 1 3 i descripiunea Bunei \Jestiril\.catist a Manualului de Pictur, pe care o diim mai la \Jale : "Ciiidiri i SfntaFecioar, stnd pe scaun, toarce mtitas roie. Sus, cer, i din el se co" boar ngerul ca nouri. Ca dreapta el bineca IJinteazii, cu stnga iPe o ramurii nfloritii" 5).

fig. 4. Bana\Jestirea.
- F1esc din biserica mon tirii srbeti t\akO\>ei. ( Fotografie O. lilletL

XIV

s. -

lll. Tz'j;. Bunvestirea cu fntn 6). Tipa! acesta a fost inspirat de e\Jangh eliile apocrife. Scena se petrece n faa u nei fntni . Ca exemplu pot seri?! Bunele vestiri dela bisericile San-1'1arc din Ven eia, KahrieDjami din Constantinopol ')
1)

zunda i Sfntul-1"\ante (Kutlamusi, Dionisiu , DoM chiariu ), T1apezaria La\Jrei 6). VI. Tipul occidental : lngentl n genunchi nai11tea Sfintei-Fecioare.
') Gar.-acci, Storia dell' arte cristiana, p. 1 s J, fig. din urm se poate n:1te ndoial, dac ceeace se \'ede la stnga SfinteiFecioare este in ade\,r o f ntn, sau coale ul cu ln. E posibil de altfel c artitii, imitnd modelele anterioare, s fi confundat acest co sau coule ca gara unui pa , d nd astfel natere tipului Bunei
1 0 0 . La aceasta

Ciampini, Vet.

1'/101lzt11.

t. 1, pl.

II,

p, 2 0 0 i J'lr-

tigny, Dictiomzaire des antiquites, 1\nnonciation. ') Foi . 1 5 7 V i 1 5 gv ' \>ezi Bordier, op. cit. 3) G. tlillet, art. cit., p, 4 7 1 .

4)Strzygowski, Die Miniature1t des serbisch m Psal ters, pl. Lrr, fig . 1 2 4. 5) Op. cit.. p. 1 4 1 - 1 H.

vestiri cu fntn.

7 ) G. tlinet, Quelques representations de la salu ta/ion angelique, B. c. H. xvm, p, 45 > .

6) Llsta scenelor bunelonestiri cu fntn se gse-te in Pokrouski, Evanghelia n 111011U11lentefe bizantin2 i ruseti ( titlul citat mai sas n rasete , p. 22 i arm.

des Haute;-Etudes , c. 2 0 0 .
-4

' ) G. tlillet, art. cit. p. 4 7 0 . 3 ) G . \illet, La col!ection c/i.rtftienne et byzantine

ta/ion angelique , p. 47 2 . " J G. t\iiiet, La collection etc. des Hautes Ett1des, c. 2 0 0 .

) Foi. 1 5 i V . 5 ) G. f\iUet, Quelques represwtations de la salu

inp.org.ro

lCO OClRl\Fll\ Il'tN(JLUI 1\Cl\ TIST Ca exemple, ntre altele, a"em : Bun vestirea. pe care o posed biserica S an-J"\arc din Veneia, opera lai Ca"allini, ele" al lai Giotto ; o pictur din J"\ilano, datorit lui Gio"anni Sanzio, tatl Joi Rafael 1 ) ; etc. In luntrul acestor tipari sant \>ariante, cari constao n micatea i gesturile per.:;onagiilor, n elal mbrcminte lor, precum i n decOIa ianea fondaloi. Gabriel1'1illet are an studia minuios i erodit despre Bana"estire, din care rezumm m :ti la "ale cele mai nsemnate din rezultatele aduse completndo-le . Dup acest sa"ant, artitii aa reprezentat Bu na"estirea dup doa iz"oare : dup:i e"angheli" Joi Loca i dup e"angheliile :tpocrife. Dup3. prima, scena e cea ordinar : Sfnta-Fecioar i ngetol stau faii n a. l\a o "edem la Dani ) ; la Vatoped, n psaltirea Bibliotecii Naionale din 1\ tena No. 7 3}1; psaltirea monstirei Pantocrator dela l\tos No. 49 4) ; ntr'o e\,anghelia a monas tirei I"iron No. 5 5) ; n biserica Pantanassa din /'1istra G) ;. In "eacorile al VI-VII-lea apare o noa dispo ziiune. Sfnta-Fecioar ocup dreapta, n picioare, sau eznd, fiind ca aa ntoars spre spectator. Ingerul este la stnga, ntors spre ea ; cteodat ns el st i la dreapta i), ca de pi ld ntr'o fresc. din Santa J"\aria l\ntiqua S). J"\ai trzia ingerul ocnp dreapta ca n psaltirile de tipnl ChloadoU 9), i n cte"a alte motamente din "ea curile al IX-lea i al X-lea 10).
' ) Laforge, La Vierge. Lyon, 1 8 6 4 , p. 1 2 3 . Da ci tm acest tip e c n secolele al XVIU i al XLX el a influ enat pe unii dintre artiti orientali. Pe unele g ra\,uri din ueacul al XIX-lea "edem chiar aprnd un al VIII tip : S. Fecioad\ e ingenunchi, i8r ngerul \line zburnd pe un nour, cum e de pild o gra"ur a monahalui Gber"asie din Acathistariul t iprit n Bucureti, n 1 8 3 0 , fig. p. 5 8 . 2) G. ruuet, Le MonastiJre de Dap!mi, pl. xrv. !l ) Foi. 2 5 zv . <) Foi. 8ov . ' ) Foi. 2 2 2 . 6) G. flillet, Quelques representations de la saf. ang. p. 45 3 ; d. du meme anteur, Monununts byza/1tins de JY!istra, Paris, 1 9 1 o , pl. 1 3 9 . ' ) G. l'lillet, Quelques rep1. de la sai. ang. p. 4 6 0 ; cf. Pokro"ski, Evanghelia p. 9 - 1 0 , fig. 2 2 ; Strzygo\\!ski. Das Etsc/nniadzin-Evangeliar, pl. VII. tlillet socotete, ns aceast dispoziiune drept o excepie. B) Kondako", op. cit. p. 2 8 0 , fig., 1 8 5 . 9) KondakO\, Mi11iaturile unei psaltiri greceti din veacul al lX-lea din colecia Chloudotf ( n rusete) pl. !, 3. 1 0) G. tlillet, art. cit p, 4 6 0 ; cf. Kondako" Emaux, byza ntins, fig. 4 3 . tlillet a dresat un tabl o u al monumen telor coninnd Buna\lestirea, ncepnd cu \'eacul Xl- XIli.Jea, att. cit., p. 46 1 i urm.
.

61

l\desea Bnna"estirea are ca ond cldiri mai mult saa mai puin fantastice. Decora! acesta arhitecturale, Ia -nceput, simplu. I n "eacal al XI-lea ntlnim ns'i o arhitectur mai complicat, ca de pild n miniatarile ma nascrisalai Bibliotecii Naionale din Paris, No. 7 5 , nnde s e "ede o casti , care l a stnga are a n pgr .. tic scand ; deasemenea a"em an portic n psal tirea din 1\tena, No. 7. La alte m J namente acest portic e nlocuit ca an zid cu ferestre, ca, de pildli, l a psaltirea Pantocratoralni, la e"angheliile Sc.ntnlai Pantelimon i San -J"\arc. In "eacarile al XII-lea-XIII ..lea apar noni m J ti"e. !o e"i' nghelia Vatopedului, dincolo de zidul scund , sun dou. cldil"i, ntte cari atrn11. o pjnz. l\cesta e un moti" decorati" ntrebuinat des la reprezentaiunile Banei"estiri 1). /'1ozaicmile 'ins n'aa aC'est fund arhitectural decoratii). J"\ozaitii cataa s simplifice. l\a Bunele"estiri dela Dani , dela Vafoped, dela S. SJHa din Kief, din bisericile Siciliei, sant Jip3ite de acest element decoratii). Personagiile se de taeaz pe an lund simpla de aur, ntrerupt nu m ai ia bazli , care e "erde la Vatoped, cenuie la Kie. Scena ate adeseet loc fie sab nn porti c cu ar cadele deschise, ca la ntia i a doua scen a manuscrisului gtec al 1\::adeniiei Romne 1 1 3 , fie n interiorul anei nc.peri, ca la a treia- scen a aceloiai manuscris 2), SfntaFecioar st de obiceia pe o la"i, dar aproape ntotdeauna, cnd e n picioare, ndr tul ei apare aceast la"i. In Banele"estiri ale catacombei S-tei Priscilla Sfnta-Fecioar stii pe un fotoliu cu spate ; tot aa n unele rev rezentaiani ale "eacolai al VI..Jea. /'lai trziu ns apare la\Jia bizantin ca patra picioare, pe care o ntlnim la Evanghelia din Etschmiaclzir 3), la manuscrisnl grec 5 1 O al Bi bliotecii Naionale din Paris (IX s.) ; la manns crisol grec 42 9 al Bibliotecii si nodale din J"\os.. CO\Ja ; Ia Vat ped ; Ia manuscrisul grec al 1\ca demiei Romne 1 1 3 ; etc. La"ia li psete la S.-Soia din Kief i la psa] .. tirea Pantocratorului.
') G. tiillet, art. cit. p. 4 6 7 . La bisericile noastre se ntrebuineaz acest fund arhitectural decorati", de pild Ia Colea, etc. ) i\rtitii occidentali reprezint cteodat o camer de culcare n stil gotic, getman, etc. Laforge, La Vierge, p. 1 2 7 - 1 2 8 . 3) Strzygowski, Das Etsch.miadzin-Evangeliar , \vien, 1 8 9 1 , pl. IV.

inp.org.ro

62

BULETINUL COJ'1ISIUNII 1'10NU1'1ENTELOR ISTORICE XI-lea, mnecile sant lungi i dublate, ca la Dafni, la S.-Sofia din Kie, la psaltirea din 1\tena. I n 11eacal a l Xll"lea mnecile s e lungesc. Secolele urmtoare le menin lungi, ca la Pantanassa din 1'1istra 1 ) . Pn n 11eacul al XIIea tunica ngerului e alb ca i toga ; apoi de11ine albastr. I n manuscri sul l\cademiei Romne ea e toie. l\ici patern bnui c e o influen a tipului Bonei11estiri, n care ngerul e n costum mprtesc, care e ro iu, ca de pild n e11anghelia dela Vatoped. Ingerul poart aripi, ncepnd ca 11eacal al V -lea, i an toiag nflorit. l\ripele sant l ungi i strmte n 11eacul al VI-lea; largi n al XI-lea ; scurte n al XII-lea. Pe picturile 11eacurilor al XIV -lea i dl XV-lea ele au proporii mijlocii . Sfnta-Fecioar poart tunic i palla femeelor romane i sandale roii. l\desea ea ine fuioral ca ln de purpur. ln manuscrisul copt 1 3 al Bibliotecii Naionale (XII s.) coloarea lnei e al bastr. Bana11estirea sarcoagalai dela Ra11enna reM prezint pe Sfnta-Fecioar torcnd, iar lna cznd ntr'un co 2). In 11eacal al VI"Iea ea ine an croet i o margine a ghemalai, aezat ntr'un coule. l\ ceasta se mai ntlnete i pe reprezentaianile 11eacalai al IX-lea. Coaleal dispare cam prin 11eacal al XIM!ea, iar croetal ceDa mai trziu 3). Sl'nta-Fecioar are adesea mna rezmat pe pept, ca pe o ampal dela 1'1onza 4), Ia Dafni, n manuscrisul grec 1 1 3 al 1\cademiei Romne (scena I) ; saa aproape de garii, ca la mozaica! de pe maM rea absid a bisericei din Parenzo 5) i n minia tara sirian a eDangheliaralai din Etschmiadzin 6). Cteodat o ndreapt spre nger ntr'un gest de binecuDntare, ca n e\?anghelia dela Rabala 7) ; n manuscrisul grec 5 1 o al Bibliotecii Naionale din Paris, etc. l\poi acest gest se transform. 1'1na se ntoarce ca s prezinte palma, ca la Vatoped, (biseric i nartex B) ; la poarta S-loi Pa' ) G. 1'\illet, Monuments byzantins de Mistra, pl. 6 5 , 1 1 6, 1 3 9, 1 5 2, 2) Lehner, op. cit,, p, 3 2 2 1 pl. VII, 6 9, 3) G. tlillet, Quelques representations, et c., P. 470- 472. 4) Garrucci, op. cit. 433 , 8 ; Kondako'' op. cit. fig., 2 0 7 . '") G. tlillet, Collection ... des !-lautes-Etudes, c. 6 1 0 . 6) I. Strzygowski, op. cit. i Kondako'' op. cit., p , 1 93 , fi g. 1 0 8, 7J Kondako, ibid., fig. 1 0 2 , 8) G, tlillet, Collection ... Hautes-Etudes, c. 2 4 7 i popee byzantine,II partie1p. 141. C. 1 7 0 , G, Schlumberger, L'E

In a doua jumtate a 11eacalai al XIM!ea forma scaanalai s'a schimbat, aproape n acelai timp ca forma cldirilor din fond. In 11eac arile al Xlfl"lea i al XIVMlea spatele fotoliului reapare, ca la manuscrisul grec 54 al Bibliotecii NaioM nale din Paris, la s.MNicolae dela 1\tos 1). In manascrisal grec al 1\cademiei Romne 1 1 3 , n primele dou scene a11em la11ia, n a treia fotoliul. La11ia are pe ea o penna lung, adesea bro dat ca la manuscrisul grec 5 1 o al Bibliotecii Naionale din Paris, 2), la Dani 3), la Pantocra tor, etc. SfntaMFecioar i reazm picioarele pe an scanel dreptanghialar (subsellium 4), care apare pe monumentele cele mai 11echi : ca n e11angheM lia dela Raba la (VI s.) ; n manascrisal grec 5 1 O al Bibliotecii Naionale din Paris (IX s.), l a s.M Sofia din Kief (XI s,) ; n manuscrisul grec 42 9 al Bibliotecii sinodale din 1'1osco11a (XII s.) ") . In unele reprezentaiani Sfnta! Duh se c_oboar pe o raz n chipul unui porumbel 6) : ca n narM texal Vatopedulai, n e11anghelia bisericii S. 1'1arc, la Trapezanda, n biserica Pantanassa din 1'1istra 7). La manuscrisul grec al l\cademiei Romne 1 1 3 , n primele doa scene, prezena Sfntului Dah e indicat prin trei fii de raze aarii ndreptate spre Sfnta-Fecioar. Cele dou personagii ale scenei poart de re gal costamal antic. Ingerul are tunic, tog , sandale ; cteodat o bandelet i susine pr al 8) . In manuscrisul grec 5 1 0 al Bibliotecii Naio nale din Paris (XI s.), mnecile tanicii sant largi i scurte, iar braul dela cot e gol. In 11eacal al
1 ) G. l'lillet, art. cit. p, 4 6 8 , ) H. Omont, Fac-similes.
3) G, l'lillet, La Monastere de Daplmi, pl. XII. ) Pe Stbsellimn i rezemau, n antichitate, picioarele numai persoanele de vaz, Inveniunea lui, dup S, Clement din 1\Jexandria, se datorete Perilor (Strom. I, 1 6). Sc unelul acesta se mai numia adesea i scabellum sau sub positorium, n grecete 0ltOlto3tov. 1'\artigny, Diction. naire des antiquites, p, 6 2 2 La cele trei scene ale manuscrisului i\cademiei 1 1 3, scunelul acesta e un fel de perinu rotund, vopsit n J>erde. 5) l'1illet, Quelques representations de la salutation angilique, p, 4 6 9, 6) Prezena Sfntului-Spirit se explic printr 'un pasagiu al Sfntului Grigorie din Neocesarea : la -r'ij &xo'ij do'ij).. fJtv -ro IIniip.a -ro "A-( WY t -rbv &p.lav-roY vabv -r'q IIap8hoo (l'1 igne ; Patrologia gr. x, col. t 1 6 4, citat de 1'\illet, art. cit p, 46 9 ). 7) G . l'1illet, Monuments byzantins de Mistra, pl. 1 39, 1. 8) G . l'lillet, Quelques representations de la salu tation angilique, p. 4 7 0 - 4 7 2,
4
.

inp.org.ro

ICONOGRAFIA \Jel ; l a psaltirea No. 49 a Pantocratorului 1 ) ; la e\Janghelia dela I\Jiron 2) ; la biserica Peribleptos din tlistra S) : la scena a doua i a treia a ma nuscrisului grec 1 1 3 al Academiei Romne, etc . Ct pri\Jete atitudinea ngerului aceasta arati\ n general micllte 4 ). SCENA a l la B. Ea i lustreaz icosul : BAbtoucro: 'Ay[o: o:u'tV 't<ji ro:opt), So:pcro;),sw. ") 'tO 'fi cpwv1j oucrTio:p&oei(:t6v p.ou 't O:l " &cr1t6pou yecp cruUew ).ye l ; xp&wv &U1]),oi:o:. >>

Tt\NULUI

ACATIST

63

EV &yvo[cr-, cp7Jcr1 1to:paoo6v O'OU ?) ux'ii cpcdve 'tV xu7Jcrtv Tiiii ;;

tlanuscrisul grec 1 1 3 a1 1\cademiei Romne (rol. 7 , n josul pag. : dimens. 8,48 X 6, 7 7): Sub a n portic 1 ), n Fundul cruia se \Jede o a n plincintro pe an petete castaniu"glbuiu, SntaFecioar, mbrcati ca n scena de mai sa , ca roca\Jie ns la mini, ateapt \Jenirea ngerului. Indrtol ei se an o la\Ji castanie cu o perin toie . SntaFedoar st pe o pe" rinat , rotund \Jerde si , e ntoars trei sfettnri cu spatele spre nger. t\icarea capului, ntors spre nger, gestul mnei drepte , ntoars ca palma nainte, precum i micarea mnei stngi, pe care o i n e n jos, deprtat de corp, arat tarbo" rarea SrinteiFecioare i indoiala ce i "au prici n uit co\Jintete ngerului. Trei fii de raze aarite

..

J'Hniatudi a manuscdsului g1ec 1 13

Fig. 5. Scena 11 J I a a 1\catistuloi . Scena a IIa a Bonei\Jestiri


1

Bibliotecii 1\cademiei Romne, -

l"Vznduse pte sine Stanta ntnJ curie, au zis Joi Ga\Jrlil ca ndrznire : prea sl\Jit glasul tu s arat a fi ca ane\1oe primit safletulai men , c natere cu zmislit-e ntra curie cam mi spni ? strignd : alliluia ) . 11 G)
") G. r\illet, Quelques repn!sentations, etc. , 41 s . 3) G. r\illet, Jl!lonuments byzantins d e Jll{istra,
') G, !'li.td, La collection etc.
C. 1 1 :;,

fig, :;, 4) In prh,ina aceasta vezi detalii n articolul citat al tui r\illet, Quelques representations, etc. 5) Pn aici figureaz ca lnscripie la scena a H-a a l\catis.. ta lai Trapezariei La,,rei. r\illet, Cullection.. . 1-!autes,E

1 1 6,

pl.

ptrund printre cele cloud coloane ale porticului i !nmineaz Ya a SYintei"Fecioare. Arhanghelul Ga\1riil se coboar n mijlocul unui noar gros, ntr'o poziiane aproape \1ertical. El ndreapt mna stnna n sus artnd cerul, iar n mna dreapt ine o ramur. El e mbrcat namai cn an hiton carmi n liliachia, cptuit pe dinantra cu o toY ele coloare galben, care se \1ede pe la extremiti. 1\ripele sunt galbene ca umbre castanii. Cerul la Yel cu cel precedent. Pe jos, ditmizia (Fig. 5).
' 1 PO!-Licul acesta
nu

tudes , c. 2 0 0 . 6) Akathistaritt, Bucureti,

e dect o infloent occidental, In

1 8 3 0 , p,

7 5.

Bunavestil'ea lai Gioanni Sanzio, de pild, Sfnta-FeciOar se afl sub u n astfel d e portic. Laforge , La Vierge , p, 1 2 3.

inp.org.ro

64

BULETINUL C01'1ISIUN!I !'10NUI'1ENTELOR ISTORICE hrtie , care zice : "Bucur-te cea plin c a ha rari , Domnul e cu tine i}" . SCENA III. C . Ilustreaz icosn l :
fviii cr tv &yvwcr-ov yvwvxt -roOcro: 2 ) , s661)uE ), o:yo'IW'' &.yvwv -c6v ;
it pC.;;

In scena a I I-a a F\catistolai manuscrisului grec 429 al Bibliotecii sinodale din 1'1oscova, Sfnta Fecioar st pe on scaun, ntoars:i spre nger. Ea ridic mna dreapt n sas. Ingerul e n profil i). In scena cotespanztoate a F\catistuloi Tra pezariei Lavrei , Sfnta-Fecioat ntinde amn doua minile spre n ger i st naintea laviei, nd:irtol cteia se ddic un baldachin. Ingentl, acoperit de aripa sa dreapt, nainteazil. spre Snta-Fecioar, avnda-i mna stng m, :ila itl co mantia, iat cu cea dreapt f<icnd gestul al ocoianii. Fundul e ocopat de dou rnduri de cldiri, din cari prima! e scund.

llo:pfJ.vo; cEX'i1vo:t

YJ
ce ' Ex

-cC.v 7tw;;

),Enoupyouno:
cr-t hcivo:;;

uiov

ouvo:

(.,lnelegetea cea neneleas cutnd Fecioara s o neleag:i, au strigat ctr cel ce slujia : "Din pntece curat, cu m iaste cu putin s:i se

rr66tp, p;/,-,

),Eov

IJ.O: .

l l po;;

'i)v

rirp1)crEv sv

xp o::.>y&-wv oi.h:w .

r rid t"'vrou
fOV
) 1

xF r. rrw l 4 t c ."J O"V ">l lt


, 1

rr

fig . 6. Scer.3 a l l f -J. a Acatistn1ci. Scena LI I J J ,.. a a Bctnei\:estiri.


- t\iniatar a manuscrisului grec
1 13

al Bibliotecii i\caden iei Ro:nne. -

Nici una d;n aceste reprezentaiani na cores punde cu descripionea Manualulut de Ptdur , care cere ca cele doa::l. personagii sil. inii filac tere co inscripii, ceeace nu intra n gostnl pic tarilor bizantini antetiori , cel pa in n ceeace privete Banavestirea. Iatii descripianea aeasta : "Cldiri i Sfnta-Fecioar n picioare mirn da-se i innd o hrtie, cate zice : "Dup ce voia cnnoate acea3ta, de oatece nu canosc bt bat ?" i arhanghelnl Gavriil, stnd naintea ei , cu dreapta o binecuvinteaz, iar cn stanga ine
') Copies pliolographiee
,

nasc iu, spu n e-m; ? Ctre carea el a a zis cu ric, ns:i stri gnd aa"} 3). 1'1annscrisnl grec 1 13 al F\cademiei Romne ( 7 " , la mijlocul pag. : dimens. : 8 ,4 8 X 5,50} : Scena se petrece n interiorul unei nciiperi 4}, care la stnga are o ct:i cu douil. trepte . In and se vede an perete castania-gil.lbuia, pre"zut
1 ..'. c ovoaioo -roj Y. cl_loopvu, ' r.:pp.vzir t (rurp'< tzz:v-;. ed. Papadopo:los-Kerameus, p. 1 4. 2 ) Pn aicl iigu 1eaz ca inscripie pe scena a J ll-a a i\cati tutui Trapezariei Laurei. t\illet, Collection . . . Hrwtes
'f c

Etudes, c. 2 0 0 . 3 ) Akathistariu, p .

scena II-a.

4) Ea e conform prin urmare cu euanghelia lai Luca

7 s.

1, 2 8 .

inp.org.ro

ICOHOGRI\FII\ 1!1.HULUI I\CI\ TIST c a an bra simpla la o nlime oarecare, p e care se reazm dou ferestre .ca dou canaturi, al?nd fiecare trei ochiuri. In peretele acesta se deschide o u, naintea creia se ridic an mare baldachin n form de portic, susinut de patra coloane ca capitelarile i bazele n acant. Coloanele ' ca si zidul n care se afl poarta ca , trepte, sant n culoare roz. Baldachinul are sas an fel de friz, dil?izat n ptrate, reprezentnd pilatri saa coloane 1). Sub acest baldachin, a carui podeal e de culoare roie, st StntaFe cioar pe an tron aurit ca spatele n \1ermillon. Ea i reazm picioarele pe o perina \?erde O\?al si face ca mna dreapt an gest mre de acceptre. Costumul e la . tel ca cele dou pre cedente. Ingerul st pe a doua treapt a aei . Ca mna dreapt face an gest de alocuie saa poate chiar .i de binecul?ntare, ca cea stng tine o ramur l?erde nflorit. Aripele sant albe u umbre castanii . El poart nclminte de par par, un hiton taler l?ermillonnchis, peste care are o alt hain ca ireturi aarii, ncins la mijloc i care i cade pn la genunchi (fig. 6). In scena a treia a F\catistulai Bibliotecii si.. nodale din 1'1osco\?a (XII s.), Sfnta-Fecioar st pe scaun, ridicnd amn doa minile n sas, ca n scena a doua a A.catistalai Lal?rei. Ingerul face an semn ca mna dreapt. In scena corespunztoare a Lal?rei , SfntaFe cioar are o atitudine i dentic ca cea din scena a doua a F\catistal i manuscrisului I\cademiei Romne, adic e ntoars trei sferturi ca spa tele spre nger, ctre care ntoarce numai capul, ridicnd mna n semn de ndoial.. Ingerul e mbrcat n costum antic, dar e ncins ca Iora su/ m prtesc. El bineca\Jinteazii ca mna dreapt. Jndrtal Sfintei-Fecioare, care st pe an sca nel dreptunghiular, se l?ede la\Jia. Fundal tablou lai l alctaesc cldiri, ntre cari se ntisde o pnz. Scenele acestea sant iari n dezacord cn descripianea Manualului de Pt"ctur. care de altfel e posterior lor. Iatii ce zice acesta : iri si arhanghelul, stnd ca ei?Jal?ie, arat . " Cld ' n sas ca dreapta, iar ca stnga ine o hrtie, care zice : " Daha! ... Sfnt se \Ja cobor asupra ta i puterea Celui-Prea-Inalt te va umbri". Iar Sfnta-Fecioar, de dinaintea lai, i are mna
') 1\rtistul a lucrat aici sub influena artei italiane, care adesea a ntrebuinat aceast friz la baldachinuri sau la portice. Vezi intre altele tabloul Moartea seniorului din Ce/ano ( 1 30 0 - 1 304 ?) al lui Giotto din Basilica din 1\s sise. C, Bayet, Giotto, pl. dela pag, 5 6, Buletinul Comisiunii /'\onumentelor lstodce .

65

dreapt pe piept i ca stnga ine hrtie, care zice : "Iat roaba Domnului, facse l?oia sa" 1). SCENA. IV. D . E a ilustreazii icosal :
<< .6.uvaf1t -rou

'Y lcrtou btecrx[acre -.6-re n:po


&ypov 6n:ioetev 'JOU 1

ta:Ut"f} V YJ OUV w,;

crU AAYJtv '?i &n:etpi'Jy&.f1cp

).

xa1 -rv dixa:pn:ov &n:a:crt

'tOL eD.oucrt ecplEtY O"WtYJpla.v, EY 'tcfl C.AA EtY

o(hw( &).).-).ouia:. "Puterea Celui-de-Sas aa umbdt atan<ea spre zmislire ceeace nu tia de nunt, i pntecele ei cel cu bun toad ca o arin dulce l aa a rtat tuturor celora ce \?reaa s seacere m n tai re, cnd I?Or cnta aa : allilaia 3)": 1'1anascrisul grec 1 1 3 al F\cademiei Romne (toL av , n susul pag. ; dimens. : 9,48 X 6,50) : Un portic, alctuit din trei arcade, din care cea dela mijloc mai mare, desprite de doi pi l atti , I?Opsii n alb, ca capitelari i baze simple, alctuind scotii i tori. Sfnta-Fecioar, n atta.. dine de orant, st n mijlocul arcadei celei mari i e imbrcat ca n scenele precedente. Indrtal ei, arhanghelul Gavriil ntinde o draperie roie ca ornamente auri te. Raze de aur cad pe capul Sfintei Fecioare 4). Podeala n \Jermillon nchis. (Fig. 7). Reprezentarea i deei de concepie era grea de reuit. F\rtiti aa ncercat-o n dou feluri : 1. Fr draperie, ca la manuscrisul grec 4 2 9 al Bibliotecii sinodale din 1'1osco\Ja. F\ici Sfnta ... fecioar st pe an scaun ptrat, a\Jnd n dosul ei cldiri. Ea e ntoars trei sferturi spre stnga i i are minile ridicate ca orant, pn n dreptul snqrilor. Deasupra, o stea tri mite spre ea raze 5). II. Cu o draperie, s usin ut nd1tul Sjz'ntei-Feoare de ctre ngen. saa chiar de ctre fecioare (ceeace se deprteaz de ideea primitil? a concepiei acestei scene) . A.ici a\?em mai multe tipuri : a. Sjnta"'Fecioa1 st pe un tron, n drtul ez' ngeriz' ntz'nd drajJe1'ia, ca n psaltitea serveasc publicat de Strzygowski 6).
' ) Op. cit., p. 1 4 8. 'J Pn aici figmeaz ca i nsc.ripie pe scena a IV-a a il catistului Trapezadei Laurei. ") Akathistarht. p. 7 6 , . .. ) 1\ceast draperie simbolizeaz momentul conceptunn. . 5) Copies photographirfes, scena IV ; cf. 1. . st zygows

ymnos der Synodalbtblzothel? "' Der Akathistos H Den!tschriften der !?aiserlichen Akademie der Wis sensclzajten, 5 2 , \Vien, 1 90 6 , p. 1 2 9 - 1 30. 6) I. Strzygowski, Die Afiniaturen des serbiscl1e1 Psalters, pl. LI!, fig. 1 2 5 .
9

inp.org.ro

66

BULETINUL COI'USIUNII MONUl'lENTELOR I STORICE. Cnd a fost creat acest tip al Siintei - Fecioare orante cu o draperie ndtt nfind concep ianea di\Jin, nu putem ti . Pe un bazorelief cretin primiti\?, descoperit n 1 7 1 3 n cimitirul S. 1\gnes, se \Jede o orant, 1igaratii de doa1i ori, ndrtul creia se ntinde o dtaperie 1). Bineneles, nu putem trage de aici nici o concluzie. Semnalm ns apropierea, care e corioas. Elementele, din cari se alctuete scena l\ca tistalui, existau n orice caz, naintea creerii ei . In ceeace prhete pe Sfnta-Fecioar orant, reprezentaianea aceasta e foarte \Jechie 2), Ea se ntlnete n arta cataco mbelor 3). Cledat a des-

l\ceasta e conform descripian ii Man ualului de Pz'ctur : "SfntaFecioadi st pc tron. Din amndoa prile doi nged in o mate batist de s as pn n jos ; iar deasupra ei DabalSfnt se coboar ca m ult strlucire i cu nouri muli 1 )". b. Sfnta- Fecioar ca ora11tii. D1'ajJeria e ntins ndrtul ei de un singw uge1, ca n manascdsal grec al l\cademiei Romne 1 1 3. l\ici miniataristal, ft a se depda prea mult de tradiie, a s\Jrit o oper ori ginal . In ea se \Jede o inspiraie nalt i mult gust artistic . c . Sfnta-Fecioar st pe tron, z'nnd n mu o ba#st ndrhtl ei draperia e

/'liniatur a manuscrisului grec 1 1 .3 al Bibliotecii l\cademiei Ro mne.

Fig. 7. Scena a IV -a a 1\catistulcti . S cena a IVa a Bunei\Jestiri .

ntz'ns 11u de ngeri. ci de patru fecioare . Sus :se vede o stea, iar Duhul-Sfnt, n ch1Pul u nui porumbel, se coboar pe o raz. In fund, decor arhitectural. Ca exemplu a\Jem scena l\catistalai Trapezariei La\Jrei 2). Zagra\Jul nattexulai bisericii Colea din Bucu reti a combinat tipurile de mai sas : Sfnta-Fe cioar e reprezentat ca orant, st ns pe tton, ca la l\catistul manuscrisului din l'losco\Ja ; n drtul ei dou personagii, probabil dou fecioare, ntind o draperie 3).
Collection... des Hautes-Etudes, c . 2 0 1 . 3) 11.. Battazar, Frescurile de la Colea in Buletimtl Comisiunii Monumente/ar Istor ice , I, ;; p, 1 2 6 .
rlillet,

1)

R.

P.

G<:u-rucci,

Storia delta arte cristim1a,

rv,

p l . 3 8 5 , No. 3 . ') J'lartigny, P. 6 6 0 .

Dictionnaire des antiquites chretiennes,

3) Liell, Die Darstell. d. ]ung frau Maria a uf d. Denkmdllern der Katakomben, p. 1 1 5 - 1 9 7 ; K1aus, Real-EncycLop., 1 8 8 2 - 6 , Orans / Lehner, Die Ma 1'ienverehrunJ ( iu den ersten jall.rlumderten, p. ;; 2 1 i urm., pl. VIII, No. 1 7 - 8 0 ; Kondakou, Icon og-ra(tja Bogo n I. ateri , 1 9 1 + , t, l, p. 6 0 . Cteodat Sfnta-Fecioa,

apare ca orant

cu

Christos

pe

piept, ca n cte\>a fresce

d in \ >eacudle al IV-lea- V-lea

ale catacombei S, 1\.gnes. rlai

2)

'

) Op . cit ,
.

trziu ntlnim acest tip pe sigilii i monezi (G. Schlumber p. 1 4 8. ger,

Sigillographie de l'empire byzantin, B yzantinische Denkmaler


v. 55
-

p.

1 6 2 ) i

n miniatori, ca

(1.

e\ ,angeliarol

Etschmiadzin,

V I I -V I I I s. I . Das

Strzygo>Uski,

schmiadzin-Avan geliar, 1 s 9 1 ,

Et

6 , 6 4 - 5 , pl.

IV}.

inp.org.ro

ICONOGRF\.FII\. lt\NULUI A. CA. TIST coperit n sptarile sale dela Baoai't n Egipt ctel?a fresce ale bisericilor copte, rep1ezentnd pe SfntaMFecioar ca Orant, nconjnrat de sfini 1). Tipul orantei l gsim mai trziu n arta bi zantin si e'. , n rami!icatiile , La biserica t\ntaitoralui din Nereditzi, n aM propierea Nol?gorodului (XII s.), SfntaMFecioa1 e reprezentat 2) ca orant, cu faa spre spectatod, ntre doi ngeri. 1"\ai trzia, tipul pe1petunduMse, l ntlnim i la Sfntu!Mt\ante 3). La monstirea, de pild, llionisiu, SfntaMFecioar Yigareaz ca orant ntre doi n:Jed 4). La ll?iron are aceai atitudine ca la l\.catistul l\.cademiei Romne 5). O-

67

neles simbolic, al dirui l?echime se pierde n trecutul antic. In adel?r pe multe din bazore liefurile elenistice se l?ede o pnz ntins n drtul anui altar sau anei m ese 1 ). Desi gur c prezena ei al?ea o nsemntate ritaal. VIZITA.IUNEI\. 2).

(0 0.uTW.G!J.6).

SCENA. V. Ea ilustreaz icosul :

<<''Exoucro:: 6e:o06xov IIap6ivor;; 'tV f.L''tpav 3), &viopaf1e: 7tpor;; v 'E/,(crci.oe: 'to oz opi:po ; &xdv7Jr;;. e:o6ur;; emyvouv 'tOV 't!XIh7J<;; &u7t!Xuf.LOV , EX!X(pe; xal cl./,flau(V wr;; quf.LO::u (V eo6a 7tpor;; 't'V Ele:o'tOXOV.

Fig. 8. Scena a V -a a l\.catistului. Vi zi taiunea


- f\iniatar a manuscrisului grec 1 1 3 al Bibliotecii 1\cademiei Romne. -

ranta se mai ntlnete i pe sigilii, monezi , lu crtori n argint B), etc. Draperia, sasinut de ngeri sau de fecioare ndrtal SfinteiMFecioare i care traduce cmJin tele "Puterea Celui-de-S us a ambrit-o", are an
1 ) CI<dat,
) Le

monastere et la necropole de Baou'il,


;:I;peBI1epycm;aro

1 9 0 0 - 6 , pl. XL.
U:lliHTBHiin

"A.I?nd Fecioa1a n pntece pre Damnez_ea priimit, au alergat la Elisa\Jet, ia1 pruncul aceiia ndati cunoscnd nchinarea Eii, s'aa bucurat, i ca saltdle ca cu nite cntri au strigat ctre Nsctoare-deMDumnezea 4)". t\anuscrisul grec 1 1 3 al l\.cademiei Romne (foi . 9, n susul pag. ; di mens. : 9 , s o X 6 , 5 0) :
Die heltenistischeu Relie fbitder, Die sch6nsten Ornamente und merkwiirdigsten Gemalde atts Pom pe ji, Berlin, 1 8 5 2 , pl. ill, 3 1 .
'l Th.
Schreiber, pl. Leipzig, 1 8 9 + , XXXIX, LXX i \v. Zahn,

de 1 'art ancien russe , 1 9 0 8 , ed. i\caderniei i mperiale de bele arte din S. Petersburg, 1, fasc., pl. 1 i p.

rrCI{YCCTBa 2.

(tlonuments

3) H.
) 5)

Brockhaus,

Die Kunst in den Athos-Ktoester,

Leipzig, 1 8 9 1 , p. t\illet, La

1 7 6 nota.

Cottection ... des Hautes-Etudes, c. 2 9 s Jb id., C . 2 3 7 . 6) Kondako1, op. cit., p . 9 5 - 1 0 0 . c f . G . Schlumberger, op. cit., p. 1 3 2 , 1 6 2 , etc.

:! ) 3)

Luca, I , 3 9 - 5 5 . Pn aici figureaz ca inscrip ie la Laura pe scena a

V-a a 1\catistului Trapezariei.

4) Akathistariu,

p.

1 6.

inp.org.ro

68

BULETINUL C Ot\tSIUNI! 1'10NCiliENELOR fSORfCf. intea anei ddiri fr ferestre, care are o u nalt pnfi n strein. Reprezentarea aceasta se apropie oarte malt de cea a manuscrisului A.ea demiei Romne 1 1 5 ; miniatura manaserisalai grec 74 al Bibliotecii .Naionale din Paris, ande cele doa femei se mbrieaz ntre doa elii diri 1) ; scena V a A.eatistolai manaserisalai grec 4 2 9 al Bibliotecii sinodale elin t\oseo11a, n care Sfnta-Fecioar i Sfnta Elisa11eta se mbri eaz n faa anei cldiri 2) ; minia tara manus erisalai A.eaclemiei Romne 1 1 5 , cleserisi'i mai sas ; scena V-a a A.eatistalai bisericii Colea elin Baeareti 3 ) ; etc. III. Ttp . Sfnta-Feoar i Sf nta E hsaveta se m.brieaz. Sfntul Ioszf a sist, P1'ecurn i mai m.uli servzlori. Ca exemplu se poate ela manaserisal grec 1 2 0 8 al Bibliotecii 'aionale din Paris (XI s.). La folial 203 al acestui manuscris cele doa sfinte se s tot n faa anei cldiri. La dreapta lor se \?J.cl trei fete ; la mijloc, spre stnga, an copil, n dosul cruia sta o femee n picioate . La stnga, Sfnta! Iosif eade pe an scaun, ntr'o atitudine ele meditaiane, ea brbia rezmat de mn. A.eest tip e posterior celui clintiu. A.rtitii oe eiclentali Jau adoptat adesea 4) . Pe tablourile lor reprezentnd \?izitaianea aa pas mai multe per soane ). A.eeasta, clap cam obser\? Laforge, e contrar e\?angheliei i primelor opere, cari nu dau niciodat Sfintei-Fecioare pe S. Iosif ea to \?r n e1il1itoria ei la Sfnta Elisa\?eta 6). De tipul precedent se apropie, fiind eu malt posterior , tip al urmtor. IV. Tzp, dat de Manualul de Pictur , care n pnvina lo::uluz, urm.eaz e vangh elia lui Luca , presc?'iz"nd c scena trebue s se petreac n z"nterior : "Cldiri i nantra Sfnta-Fecioar i Eli
' ' Il. Omont. Evangiles avec peintures byzantines du XI-e siecle de la Bibliotlzeque Nationale de Paris,

Inaintea anei case ea o afi n plincintru i trei trepte albe i \?erzi, ap1irat1i de o streinfi, Sfnta-Feeioarfi i Sfnta Elisa\?eta se strng n brae sfiratndu-se. SfntaFeeioar (figura din stnga spectatorului) e mbrcat, ea n figurile precedente, ea m antie de parpar. Sfnta Eli sa\?eta are hiton taler \?ermillon i o mantie \?erde. Cerul, sas albastra, la orizont roia. Terenul sienagalben. In fond, dealuri in\?etzite. (Fi g. 8). In istoria llieii SfinteiFeeioare \?izitatea \?erei sale are o m are nsemntate. Ea e prima ma nifestare a \?enirei lai 1"\.esia pe pmnt. Sfnta Fecioar, plecnd din .Nazatet, merse ntr'un ora din Iudea, ande locuia Zaharia i soia lai Eli salleta . Intlnirea s'a feat, dap e\Janghelia l ui Luca, n interiorul casei. A.rtitii ns, a\?nd ptobabil n \?edere c prima ntlnire a onor persoane, cari na s'aa . \?zat de m ult, se face la intrare , aa reprezentat scena naintea pragului locuinei lai Zaharia . (Fig. 9). Vizitaianea saa srutarea SfinteiFecioare eu Elisa\?eta (6 a.cr1to:crf16) 1) e ana din scenele , pe cari arta eretinfi le-a creat din timpurile cele mai \?eehi. Deosebim i aici m ai m ulte tipari : I . Tzptl antic. Cea mai \?eehe reprezentare a \?izitaianii pare a fi o piatr gra\?at, pe care o posed cabinetul de 1"\.edalii din Paris (No . 1 552). E a dateazfi probabil din \?eaeal al IV-lea. Cele dou jernei stau fa n fa i-i afz'11g . brbz"ile cu minile ntr'o salufm'e antz c mngetoare 2). II. Tzp. Sfnta-Fecz'oar i Sf n ta Etz" sa veta se m.brieaz naintea u nei case. A.eeasta e reprezentarea cea m ai obieinaitfi . Cea m ai \?eehe e, poate, cea din \?eaeal al VIIlea, gsit n cimitirul Stalai Valentin pe \?ia Fla m inia la Roma. Scena aceasta face parte din .Naterea lai Christos . Cele dca femei se m br1iieaz1i, l a stnga. Sas i la mijloc se \?ede Christos n fae fr 1"\.aieaDomnalai, iar la dreapta, dou femei s e oeap e u seldarea lai 3 ) . Din acest tip fac parte, ntre altele : \?izita ianea manuscrisului grec 5 1 O al Bibliotecii Na ionale din Pads (a . 8 8 1 , fol . 5). A.iei Sfnta Elisa\?eta i SfntaFecioar se mbrieaz na
' 1 ! o munuscrisul grec 1 2 0 8 al Bibliotecii Naliooale din Paris (XII s,), care conine omiliile clugralui Iacob, se citete, la folio 2 0 3 V : b 1tp0 't" Y 'E),eac H iz't [ aom:xop.o 'ti) llap%voo]. In e''anghelia la.i Luca se ntlnete de douli ori cu11ntul acma.ap.6 priitor la aceastli scenli. Luca

Copies p!wtographiees, scena V-a ; cf. J . Strzy gowski op. cit., p. 1 s o . Strzygowski se mir eli lipsesc persona
giile oc ce se ntlnesc la alte scene . Totui aici tre&ue sli ob sen,lim, c artistul a urmat tradiia obicinuitli, 1eproducnd un tip deja cunoscut. 3) 1\, Baltazar, art. cit., Buleti11ul Comis1:unii Momt mentelor Istorice, I, 3, p. 1 2 6 . <) t\alte din icoanele, ce se glisesc in occident, sant opere ale onor pictori bizantini. Intre acetia se canoate un oa recare Angelus Bizamanus graecus, care a pictat n veacul XIIIXIV o ''izitaiuoe i a semnat in latinete nu mele lui. . N. Kalou1:(1J Ila.vawpa, VI, p. 3 7 7 -3 7 9 5) Laforge, L a Vierge , p . 1 3 9.
"l Ibid., t 4 7 .

t. II, pl.
1)

94.

1, 4 1 ,

') Lehner, op. cit., p. 3 2 0 , pl. VII, No. 8 4 . 3) Garracci, Storia delta arte cristia11a, P .

4 4.

92,

pl.

84.

inp.org.ro

ICONOGRI\FI1\ ll"\NGLGI 1\Cl\ T1ST saJeta se nbdlieaz i pain mai ncolo Iosif i Zaharia staa de \JOt'b. lndrtal lor e an copila ca haine scurte aJod pe amr a n toiag i pe toiag atrn an co. In partea de jos a cldirii iesle i an catr mnnc n iesle 1 ) " . V . Tip anten'or precedentuluz' : Sfnta

69

Jitoare asist 1) scena a va a 1\catistalai Tra pezariei LaJrei, o nde cele doa snote se mbr ieaz naintea onor cldiri, dela cari pornete o pnz legat, la stnga, de o coloan izolat. La stnga lor se Jede un copila ca haine scurte purtnd un coule, atrnat de toiagul sa, reM

<O <lJ

> u;..

2 "N

;;:
o

.;
c:

c:

:0

.._,

'dj c o ce
<lJ

"' <lJ !:>

!>

o:;

o:;

<lJ <O CJ "' '-

"" c: o
00

c : CJ ,;o o

-:o

0.. <lJ

.
o

" "' "' "

]
: "

<J

ciO>

u:

Fecioar i Sf nta Ehsaveta se mbri'ii eaz. Un servz'tor asz'st. Ca exemple a\Jem : Psaltirea:: serbeasc, unde cele doa femei se mbrieaz ntre doi chiparoi , pe cnd o ser
. 1 )

zmat pe umr, i de care \'Orbete Mauualul de Pzdur. VI. Tipul vizitaiunii din Parenzo : Cele doa femei stau fa n fa, aJndai amandou
1) 1 . Strzygowski, Die Jl1iniaturen des serbichen Psalters, pl. un, fi9. 1 a .

Op. cit.,

p.

-86 i

1 4,

inp.org.ro

70

BULETINUL COI'\ISIUNil 1'\0NUI'\ENTELOR I STORICE

au cunoscut c i aste zmislirea ta d e l a Duhul Sfnt, au zis: 1\llil uia o]. 1'\anuscrisul grec 1 1 3 al 1\cademiei Romne (rol. 9 v, n josul pag. ; dimens. 9, 5 2 X 7 ,48) : U n portic cu dou arcade. Pilatrii, albastru cer i alb, n adnci mi, au bazele simple, cu tori SCENI\ VI. i scotii , i capiteluri alctuite din - dou abacuri suprapuse. In fund se \1d cl1idiri n castani un Bl\NUELILE SF NTULUI IOSIF I DESVINOVI\ chis i terre-de-Sienne . In mijlocul fiecreia din IREI\ SFINTEIFECIOI\RE ('H &7to),oy[o; 'ii cele don arcade n arc-surbaissi stau, la stnga, Jio:p 6Evou 2). Sfnta-Fecioar, la dreapta Sfntul Iosif. Sfnta Fecioa1 poart costumul obicinuit, i dentic cu cel Ea ilustreaz. icosul : din scenele prece ZrfJ.,"fjV evoo6av dente. 1'\na dreap EXWV ),oytvf!WV 3) c o are n jos, pe &f!cpto6),wv' o crw cnd cu cea stng, E'T:a cp cDcr cppwv 'J pe care o ine pe p&xe"f'J, np "CV pept, face un gest &yo:[L6V cra 6awpwv, x o; 1 x),at.J![yo:[.Lo'l de des\1ino\1ire, a plecndui totoda fmovowv, &[tEf!7t"CE' f! 0:6 wv CiE crou '" t capul. In faa ei, :JuU"f'Jt.fitv ex Ilvau Sfnt a! Iosif, cu p f!CXLO 'Ay[ou, E<fl'IJ rul alb, cu picioa 'A U"f'J/,ou-(o; 4) ". rele goale, poart l Vi for de gn costum antic : hiton dad necredincioase albastru i mantie a\1nd nluntru n mslinie, care las. eleptul Iosif, s'au amra!, braul i turburat aitnduse mna stnga libere. spre tine cea nea 1\titudinea lai arat mestecat. cu nunt, pe omul turmentat i gndind c eti de bnaeli. Ii ine furat de nunt, mna dreapt ori Fig. 1 o. Vizitaiunea ceea ce eti fr zontal naintea pep - flozalc din Parenzo. prihan ; i ar deac tului, rzmndu-ii pe ea capul nclinat, i ar ca mna stng face an ') f\illet, La collection ... des Hattles- Etudes, n, 4- + : gest \1ag. 1\ceast atitudine curioas se explic prin Kondako,,, Iconograjija BogDmateri, 1, p. 9 2 , fig. 7 0 . aceea c modelaJ, pe care 1-a a\1ut n \1edere ar 2 ) I n manuscrisnl grec 1 20 8 al Bibl. Na. din Paris (XI s.) , tistal, reptezint pe Sfntul Iosif rezmnduse a fol. 2 2 8 , unde se gsete aceast scen, se citete inscripia : U.r.o),oriu - r.up6zvoo. aa cum se \1ede pe alte reprezentaiuni similate 3) Pn aici figureaz ca inscripie pe scena a vr .. a a i\a.. pe un toiag, inut ca amndou m nile. In figura tistului trapezariei La\'rei. noastr gestul a fost pstrat, toiagul ns n'a mai 4) !cosul acesta are drept baz e\anghelia lui t\atei, 1, 1 8 fost figurat. (Fig. 1 1 ) . 25 : S. Iosif \)zndu-i logodnica insrcinat, hotr s 'o p rseasc pe ascuns, dar un inger i s 'a nfiat in somn i I n scena a VIa deosebim dou tipuri, d i n cari i ... a spus s na se team s .. i iea soia, cci pruncul, pe care primul prezint m a i multe \Jariante : il poart, e opera Sfntului-Duh. i\cest prunc, ca1e trebue s 1 Tip : Scena se compune numai dzn poarte numele de !sos, i <a mntui poporul. S. Iosif, de dou personagii : Sfnta-Feoar i Sfn teptndu-se, ndeplini poruncile ngerului. Dup o legend ns tul loszj. el merse de se arunc la picioarele Sfintei-Fecioare, cerndu-i minile n jos ntr' un gest de salutare. l ndditul Sfintei Elisa\1eta se \1ede o locuin. La i ntrare, Inchisi. printr'o perdea, st o mic ser\1itoare. Ea face cu mna dreapt, pe care o duce na i ntea brbi ei, un gest de admiraie (Fig. 1 o 1 ) .
ertare. 1\.ceste dou momente, apariia n somn a ngerului i er.. tarea Sfntului Iosif n 'au fost dect rar reprezentate n art, i aceasta numai n Occident. Luini a ilustrat 11isul lui Iosif i epa:iia ngerului. Ertarea lui Iosif a fost reprezentat In sculpturile strane)or catedralei din i\miens i pe porile bi sericii Nobe-Dame din Paris (Laforge, op. cit., p. 1 4- 5 --- 1 4 6 ) . i\rta bizantin n 'a ilustrat dect bnuelile l u i Iosif i desi DOllirea Sfintei ..Fecioare intr 'o singur scen. 5) Akathistariu, p. 7 7 .

inp.org.ro

ICONOGR.AFII'\ Il"\.NULUI ACA TIST


Il

71

godm"cul ei, asist z alte personagii. I. Primul tip are urmtoarele \Jariante : a. SfntaFecioar i ridic minile n dreptul peptaloi ntr'un gest de des'Jinovire . Sfntul Io sif cu braele deschise pare n prada anei mari sa-..s-cv o11"XJ e(.
> C.
,

Tip : Pe lng Sjnta-Fedoar i lo

pieptului . La dreapta, Sfntul Iosif rezmndase cu stnga pe un toiag, ntinde mna dreapt spre logodnica lui, privindo cu asprime. In fund cl el iri. (Acatistal Trapezariei Lavrei, XVI s.). (Fig. 1 2 ). Aceasta este conform prescripianii Manvtalului de Pt"ctur :

x" ltw

- l'\iniatur a manuscdsului greC 1 1 3 al Bibliotecii Academiei

Fig. 1 1 . Scena a IVa a Acatistalui. Apologia Sfi nteiFecioare.

Romne . -

rescitri. (Scena Vla a Acatistaloi manuscrisului grec 4 2 9 al Bibliotecii si nodale din t1oscova (XII s .)I). b . StntaFecioar st la dteapta i face un gest de desvinovire ca amndoa m nile, n toarse ca palmele n atadi i ridicate n dteptal

Cldiri i nuntru SfntaFecioar nsrcinat st n extaz, i ar Iosif n faa ei, rezmnduse pe toiagul su, i ntinde dreapta spre SYntaFe cioar, privindo cu ochii ri 1 ) . c . Scena a Vla a Acatistulai manuscrisului grec

Fig. 1 2 . Apologia SYinteiFecioare i Naterea Domnului.


- Fresc din Trapezaria La\,reL -

1) Copies plzotograplziees,

scena VI-a ; cf. 1. Strzygo"'"

J, ski, Der Akatlzistos Hyr;mos der Synodalbibliothe! op. cit. , p. 1 3 0 . Pe o scen similat dela Kahrie-Djami din
p.

'i:O'i'i:o ; ISB'BCTIH
1 26 .

Constantinopol, se citete inscrip i a : M a p[a, 'l:[ institatului ras din

'i:O r.:pti"( p.l).

R.omne, descris m a i sos. Il. Tip. Maz multe pe?'sonagii, cam se Pd n manuscrisul grec 1 2 08 (foi. 2 2 8) al Bibliotecii Naionale din Paris. (XI s.) : Sfntul Iosif st pe
1 ) op.
cit., p.
1 18.

1 1 3 al Academiei

Constantinopol, VIU,

inp.org.ro

72

BULETINUL C0/'1ISIUNJI r\ONOr\ENTELOR ISTORICE fae, e aezat pe pae pe an fel de podeal, alc tuit din trei rnduri de petre n isodom. /'1aica Domnalai, mbrcat n acela costam ca n sce nele precedente, st la dreapta n genunchi naintea ialai ei, spre care ntinde minile ntr'un gest de i ubire i de proteciane. La stnga, ndrtul lai Christos, apar cele dou animale simbolice, boal i asinal, cari nsoesc scena natedi. /'1ai la stnga, ntorcnd spatele la scena din dreaptn, Sfntul IosH, n hiton albastra i mantie mslinie, st pe o piatr rzmnda-i capal de mna dreapt. In faa lai, doi pstori Pin s se nchine /'1ntaitoralai i 1'1a mei sale. Cel d'intia e an btrn ca barba i p rul alb, lsat pe spate. El poart plrie larg, neagr, la fel co cea a pstorilor notri. El mai

an scaan, innda-i mna dreapt la brbie, i rezmndai stnga pe genunchi. I n dosol so se Pd patra personagii, doi brbai, o femeie i an copil, cari fac gesturi de mirare i de ndoial. Sfnta-Fecioar, priPit co asprime de Sntal Io sif, st la stnga naintea 1JDOr cldiri i se apr. NATEREA. D01'1NOLUI . SCENA. VII.
i\. Ni\TER EI\
DO INULGI.

Ea ilustreaz icosal :
cyi-Ixoucrav o: TOlflEV\; 'tWV 'tWV &yyD wv O[LVO UV
,

1)

't.V E:v cr a px ov X pt cr'tOU 7tapoucrta:v. xa1 opa W\; 7tpG\; 7tOt!J.Eva, Scwpoucrt 'toll'tov W\;

!J.OV-\;

Fig,

13.

Scena a IV-a. n A.catistalai . Naterea Domnului .


113

tliniatur a manusc.risului grec


d[LVOV cX!J.W!J.OV EV 't"ft yao-cp1 :MaptCI.\; TJ'I Of! VOUV't\; t7t0V . ,.

al Bibliotecii 1\cademiei Romne. -

OOXYj9Ev-tiX.

[c A. azi t-au pstot-ii pe ngeri Jadnd penirea Joi Hristos n trap, i alergnd ca ctr an ps toria, 1-aa Pzat pe acesta ca pre an miel fr prihan n braele 2) /'1ariei pscndo-se, pre ca rea ladnd-o, aa zis 3). J /'1anoscrisal grec 1 1 3 al Academiei Romne (foi. 1 0, la mijlocul pag. ; dimens. : 9,62X 6.02) : Doa dealari nPerzite. In mijlocal celai ma i mare din fa, o petere. La i ntrarea ei !sas, n
') Pn aici figureaza ca inscripie la Scena VII-a a /\ca tistalai Trapezariei La\,rei. 2) Akathisan:u, p. 1 ,

poart pantaloni cenuii i o manta scart, an tel de pae uul cenuie. F\.1 doilea pstor e tnr, m brcat ca pantaloni liliachii strmi i ca o tanic roie scart, ncins la mijloc. Ca amndoa mi nile ine an miel, ncolcit pe dap gt, ca n re prezentaianile lai Hermes criooral. Poart o p lrie ca cea a bhtrnaloi, ca o proeminen l a mijloc. A.mndoi sunt nclai c a cisme. Pe dap mani apar cetele n get"ilor. Pmntal e glbia Perde. (Rg. 1 3). Naterea Domnalai e po!>estit pe-scart i sim pla n ePangbelia lai Loca 1) ; tradiiile ns pri-.
1) Luca TI,
1 -Q.

inp.org.ro

ICONOGRl\Fll\ Il'lNOLUI 1\Cl\ TIST miti\Je cretine nconjoar acest e\Jeni ment d e cir camstane, cari i dau o mare nsemntate i an interes deosebit. De ele s'au i nspitat a1titii. Laforge afirm, dup an iz\Jor n pe care na ni! d, c n mprejurimile ieslelor, u nde d up Loca a fost aezat lsas dapi.i natere, era o cas n ruine, locuit odinioar de Jeffe, tatl lai D a\Jid, precum i multe turme de oi 1 ). 1\rtitii, ntre care i miniataristal 1\catistalai 1\cad miei Romne ), au nfiat adesea aceste ruine la scen a Naterii . Naterea este ana din cele mai \Jechi reprezen taiani ale artei cretine. Ea se ntlnete n ca tacombe. In ci mitirul Slntalai Valentin pe \Jia Fla minia ea e redus la cea mai simpl expresie, re prezentat n dou scene : a. Isus n fae, fr l'lai caDomnulai ; b. Isus scldat de doa femei, di ntre care ana e Salomea, dup cam arat in scripia pus ..{mari 3). O fresc a catacombei Stei Priscilla (Il s.) re p1ezint deasemenea Naterea lai Christos n chip simpla, unit ns cu Buna\Jestirea. l'laicaDom nului cu Christos n brae, st pe un scaun. Ina intea ei e ngerul, iar sus steaua !). l'lai trziu Naterea apare n bazoreliearile sarcofagelor, apoi n mozaicuri, n fresce, n pic turi, etc. Ca accesorii n reprezentaianile Naterii sunt boul i asinul, pstorii i ngerii. Deja pe cele mai \Jechi sarcofage din \Jeacul al IVlea 5), apar boul i asinal 6), cari prin tra diie din secol n secol, \JOr .figura pe reprezen taianile Naterii 7). Totui aceste animale na sant menionale n textele e\Jangelice canonice. Boul i asinal sunt amintite n e\Janghelia apocrir, care conine mai m ulte fapte pri\Jitoa1e la Natere, cunoscut sub
1)
"}
4)
Laforge,

73

numele de Pseado .../'1atei : <1 Prea fericita l'laria . . . ntr n staul, unde puse n iesle copilul ei ; iar boul i asinal l adorar 1) . 1\cest text ns n'ar patea 1ezoi\Ji chestiunea figurrii acestor dou animale la Natere. Ve chimea e\J<J.ngheliei lai Pseadol'latei na se ridic, dect pn n \Jeacol al Vlea :). Boal i asinul ns, dup cam am \Jzut, apar pe bazoreliea riie sarcofagelor, anterioare acestui secol. S'a pro pas atunci o alt explicare : tradiia oral , pe care Biserica a admis-o uneori : Textele sfinilor p rini, unde se menioneax boul i asino l ca cele ale lui Origen, S. Grigorie din Nazianza, S. Gri ... gorie din Nyssa , S . 1\mbrosie, S . Ciril din !era salim, par a a\?ea ori ginea n Isaia 3). 1\nimalele acestea n'au ns acolo dect o \Jaloa1e mistic i simbolic. S. Grigorie din Nysa scrie : Boul este E\Jreal nlnuit de lege ; asinal, partto rol de sarcini grele, e cel ce ncarc greutatea idolatriei 4) . 1\ceste comentarii re\Jeniaa mereu n gnd oridecteori se cita \Jersetnl e\Jangbelistalai Loca despre Natere. 1\a c n epoca Sfntului leronim apropierea se Ycea dela sine. Sosit la Betleem, scrie acesta, Paala ntr n petera l'l.n taitoralui ; ea \Jza aceste locuri sacre, unde Fe cioara s'a odihnit ; acest staul, unde boul recu ... no cit pe stpnul su i asinul z"eslele st... pnului f>) . Sfntul Grigorie din Nazianza Yace chiar apropierea ntt-e textul e\?angheliei lai Loca i profeia lai Isaia 6). Dup cele artate mai sas, boul i asinul na eraa n \Jeacal al IVlea dect nite simbole. Boul reprezenta. umanitatea e\Jreiasc, asinal umani tatea pgn 7). Puin cte puin ns aceste sim bole s'aa uitat i atunci l u natere legenda, care d animalelor an sens istoric. 1\rtitii o mpra matar ca acest din arm neles S) . E\Janghelia lai Pseado .../'1atei consacr deiniti\J aceasta.
1) Pseudoflatei, X I V .
Variot,
!,

La Vier,ge,

p. 1 5 7 .
1, pl. 84 i p. 9 2 .

2) Vezi scena urmtoare, VHI. P. R. Garacci,


1\ .

''

Lehner,

op. cit op. cit.,


.

p l . ! , 1 i p.

2 8 6 - 2 8 7 . Kon El ia

2)

dakO\ l nu recunoate

in fresca aceasta
1.

Bunavestirea.

5 1 i urm. i Grousset,

ingerul drept un prooroc. K o ndako\l,

1nateri,

5) Unul din aceste sarcofage, aparinad eate dralei din P.n

1 9 1 4 , t. I, p. 2 2 , fig .

lconograji ja Baga

-cv <fa'tY"IJV 1:oii Y.opcoo o.b-roii.= Cogno\lit bos possessorern


l stpnete i asinul ieslele stpnului su).

3) Isaia,

Les Evangiles apocryplles, op. cit,, p . 3 3 6 .


3 : Eyvw oii -chv

Paris, 1 8 7 8 , p.

'l.'t'ljvtip.;:vov, <.al llvo

suum e t asinus praesepe Domini sai. {cunoscil boul pe cel ce

cona este, dup cum dot,edete inscripia, dela sfritul \ leacului al IV-lea. Lehner,

op. cit.,

pl. VI , 5 5 ,

. 3 1 7 ; De Rossi d un

fragment al anei sculptud reprezentnd Naterea din anul .3 4 3 , unde aceste animale s u n t figurate. D e Rossi,

lnscr. c!trist
5 7 -6 1 , p.

C<f>o v , 'to 1:j} b.p.ap'ttlf -c'iJ <; dBw),a-cp;:(ac; ltZ'f'Opncp.hov.


ed. fligne, t. III, col. 1 1 4 2 . praesepe cf.

4)

Boii<; o r h :o (wyp.bo -ciji v6p.l)l, ovo 1:0 &.x_6o<f6pov

S.

1\mbrosiu

in Luc.

2,

Rot-n.

3 15- 321.

6) Lchner,

I,

p. a 1 .

V , 7 : (cagnouit ergo asino species scilic.et e t forma gentiliam, pl. VI-VII, 5 1 -5 +,

op. cit.

7) Rene Groasset,

p. 1 3 4 .

Christ

in

1 e boeu j el l'ne a la nativite du jJ.felanges d'archeologie el d'hisloire IV,

7) Grousset, a1'l. cit., p . S) Ibid., P. 3 4 2 .

5) Hieronymus, Ep. 2 1 . 6) Predica 3 8 la Teo janii


3 3 9.

domini sui , citate de Grousset, XVII.

art. cit.,

p. 3 3 9.

Buletinul Comisiunii f'lonumentelor Istorice.

10

inp.org.ro

74

BULETINUL CO.I'iiSIUNII l'iONU./'iENTELOR ISTORICE numite, dup Pseudol'\atei, Salomea i Zelonia I ) , cari scald pe noul nescat, cum se \Jede, de pild, pe fresca cimitirului Sfntului Valenti n ). In IJeacul al V I-led, n eiJanghelia dela Rabala suntem jnc aproape de simplicitatea primitiiJ. ./'iaicaDomnului eade jos pe lng Isus, culcat n iesle, iat ndrt st Iosif 3). Pe ampulele dela .1'\onza scena, dei mai puin simpl, are nc ceiJa din sobrietatea i'lrhaic. Iosif, cu capul rez mat de mn, priJete pe .l'iai ca-Domnalai . Intre ei se ridic o poart ca do u canaturi ; deasupra se IJede u n nom i Isus este calcat ntre bou i asinnl ; pe cer strlucete steaua. ./'iai trziu aceste teme se t1ansform i scena se complic prin adogarea altor persoane i motiiJe. ./'iaicaDomnc!lui st culcaU\ lng iesle ; losi! asist. Pe cer apar de data aceasta ngeri, iar jos se vd cele dou moae, cari dealtfel, dup cum am IJzut, 1igureaz i pe alte monumente mai IJechi. In IJeacul al Xlea acest tip se ntlnete n tr'un manuscris din Berlin ). Totui aici n'a!Jem dect u n singur nger, iar scena d nc o im presie de simplicitate. In l'ienologial mptatalui Basile II, precum i n alte manuscrise din \Jea eul al XIIea, apar mai multe persoane, cari a sist la scena Naterii. Doi ingeri adot pe Christos, un altul anun pe pstori ). La mnstirile din Grecia, la Dafni, de pild (XI-XII s.), ngerii sunt mai n umeroi i se a pleac spre iesle ntr'o atitudine de adoraiune. In veacul al Xlllea tema i conogralic a Na terii e Hxat n liniile ei generale.
1\.T!TUDINE/\ t\1\ICEI-DOi'\NULUI.

Dup Groasset aceast legend are o origine latin, figurat mai ntiu pe sa1cofagele occi dentale ; ea trece apoi n Orient 1 ) . Cel mai IJechia monument din Orient, unde n tlnim boul i asi nal pare a fi an sarcofa!J, gsit n insula Naxos din l'eacul al VI-VII-lea 2). In secolul al X J ,Jea aceste animale se Jd pe multe monrrmente, care reprezint Naterea : in l'ie nologial Vaticanalai 3) ; nh'nn mozaic al mn stirei Sf. Luca din Grecia 4) ; etc. In IJeacarile urmtoare boul i asinul figureaz pretutindeni n scena Naterii. Pstorii ofer cteodat !oi Christos an miel . ca n scena F\catistalui F\cademiei Romne, cte odat porumbei i alte obiecte 5). Uneori se mai adaog i detalii pitoreti : anul din pstori cnta din fluer, iar toiJarii si pdiJesc n sus. Ca exemple se pot da un mozaic al lai Ca!Ja!lini n S . ./'iaria din TransteiJere la Roma (a 1 2 90) 6) ; o icoan greco-italian din IJeacul al XIV lea 7) ; fresca bisericei Peribleptos din ./'iistra (XIV s.) 8) ; f1escele bisericilor man stirilor SJntalui-.l'iante Dochiaria (a. 1 568) 9), Dio nisiu (a. 1 5 4 7) 10), Sta\Jronikita (a. 1 7 8 9) 1 1 ) ; p1 e cum i descripiunea Manual ului de Pictur 1 2). Scena Naterii a e!Joluat n decursul l'eacariloL In primele secole, n catacombe i pe sarco !age, ea e foade simpl, unit mai ntotdeauna ca I nchinarea .1'\agilor 13) i 1ar ca BanaiJeSti rea 1 4). Pe lng Isus, ./'iaica Domnului i anima lele simbolice, mai apar, cteodat, i dou moae,

2)

1) Grousset, art. cit. p. 3 4 2 .

Const. Damiralis, ' AYci),ucpoY pYY -Ij a s w 'l:Oii Xpatoii

'Ecv t.J.pl 'A pxawl.oro<-' . t. VIII ( 1 8 9 0 ) , p. 2 1 - 2 2 , p l . 3 .

3) Cod. Vat. gr. I6Ij. Stephan Beissel, Vaticanisc!te.


illb:niaturen, Freiburg in Breisgau, 1 8 9 3 , pl. XV I .

4)

5) Laforge, op . cit., p. 1 6 1 .

C h . Diehl, Saitt P. Kondako",

Luc ,

p. 6 4 . BorO)Ia-repu
n . fig.

pa1mrrro

'Jeelwrr

6) N.

Il pycrwr r B1WHOII;ft;l[ C'h Irra.l. bllHCIW.IO ;,J{IIIJOUIJCbiO IJOapoa;.ucliH.

IIRoaorpHpmr

CIJH:m rpc 4,

') N, P. Lichace'' fig. 7 . S) G. 1 1 8, 1 . 0) G. f\illet, 2 6 9.

eauin, 1 9 0 6 , p l . LXXX, 1 4- 1 ,

JI3TepiaJJbi ;u.m p ycci;aro

s. Pet. 1 9 1 1 , p .

i Kondakou, op . cit., p . 1 31
de Jlllistra,
pl.

lliWJJonu

Pe monumentele IJechi, pe sarcofage, ./'i<:ica Domnului st pe sci'lan alturi de ]sas, aezat n iesle. F\ceast atitudine e i nspimt de scena In chinrii .l'iagilor. Ca exemplu putem da, ntre al tele, sarco!agul din anal 3 5 4 , pstrat n muzeul Lateran din Roma 6) ; u n alt sa1cofag dela sfr itul IJeacului al IV- l ea, apari n!ld catedralei din
1 ) Grousset, art. cit., p. 3 -1- 2 ,
') P. R. Garrucci, op. cit., p, 9 2 , pl . 3 4 . J) t\. Schmidt, Die Darstel/zmg der Geburt C!tristi

\illet, Jv!onu ments byzan!ins

Lct Collection . . . des Haules Eiudes, C .

IU ) }bid. C. 2 8 0 . 1 1 ) K ondakou, op . cit., p. 1 5 , fig . 8 .


" ) Dionisie din Farna, op. cit., p . 8 6 . " ) Lehner, op . cit., pl. Il, lll, IV, V i Ii. Kehrer, Die

ill de r bildenden
Rohault de Fleor)',

Kunst,

Stuttgart, 1 8 9 0 , p. t. !, p. 4 4 , 60.

13,

89;

L' Evangile,

pl. XI, 2 ;

Ebersol t , Les 1Jtiniatttres byzantines de Berlin in la

Heiligen drei Kn i.ge in Litle1'alttr und Ktmst, Lei p


zig, 1 9 0 9 , t. II, fig. 1 , 1 0 , 1 3 , etc.

Revt-te Arcf.eologique,

< ) Ebersolt, art. cit,, p . 6 4 , fig. 5) lbid.,


p. 60.

n ( 1 9 0 5 ), p, 4.

14) Lehner, op . cit., p l .

1.

6) Kehrer, op . cit., p . 2 1 , fig. 1 3 .

inp.org.ro

ICONOGRAFIFi 11"\NGLUI 1\CF\.TIST Ancona 1) ; u n a l treilea gsit lng biserica Sfn M tu lui Sebastian pe Pia Appia 2) ; etc. Aceeai atitudine se ntlnete pe un iPoriu din Peacul al VI-VTIIlea al catedralei din 1'1i !ano 3) ; pe o pixid din aceeai epoc a 1'1uzeulai SouthKensington din Londra 4). Pe an iPodu din colecia StroganoP din Roma (circa a 1 2 00), 1"\aicaDomnulai ine pe Christos n btae ; ieslele i cele dou animale simbolice figareaz alturi , mpreun cu nchinarea 1'1agilor 0). 1'1ai trziu ns atitudinea S!inteiFecioare se schimb ca totul. 1"\nicaDomnului, sau st pe o s altea naintea ialui ei n ae, sau e culcat pe aceeai saltea, sau, n sfrit, st n genunchi naintea lui Isus. ' Aceast din urm atitudine e datorit influenelor occidentale. A. MaicaDomnului st pe o saltea. Ea se reazm pe m' na dreapt, fcnd ca stnga, pe care o ine naintea pieptului, un gest de malu mire pentru darul cei ofer un personagia, cum se Pede pe Catedta Joi 1'1axi mian dela RaPenna G) . La Dafni st cu faa ntoars spre spectator 7) La 1"\artorana, (XII s.) S) la capela Palatina din Palermo n) ea ine minele pe Hol ei , nfat ; n mozaicul baptisteriolai din Florena. astzi n ma" zeul S . 1'1aria de! Fiore (sftitul s. XIlea) 1o), se razm pe mna dreapt. Aceeai atitudine o are ntr'un mozaic al lai CaPallini din S. 1'1ada din TrastePere din Roma (a. 1 2 90) 1 1 ) . 1'1aicaDomnulai st pe saltea i ntinde amndou minile spre fini ei n semn de adoraiane, atitudine ce se \Jede pe o steatit din Peacul al XIVlea, repre zentnd cele dousprezece srbtori , aparinnd mnstirei Vatoped 1 2), i pe an ePangeliar al Bi bliotecii Vaticanalni (Orb. graec 2) 1 3). Cteodat
'l 1 ) Lehne.-,

75

lbid.,

3) Garrucci, op. cit., p. 4 5 4 ; Kondako, op. cit., p. 1 9 4 , fig. 1 1 o . 4) Garrucci, op. ci/.1 pl. 4 3 8 , 1 ; Kondako'' ibid. , p . 1 9 4 , fig. 1 1 1 . 5) H. Grae,en, Friihchristlichm und m ittelalterliclte

p. 3 1 6 , pl. vr, 5 2.

op. cit .,

p. 3 1 7 , pl. VI, 5 5 .

st pe saltea i Mi razm capul ca mna stng, pe cnd ca dreapta mnge capul ialai ei , ca n epangeliarele 6 1 o al Vatopedalai (XII s.) 1 ) i 7 4 al Bibliotecii Naionale din Paris 2). Alteod i ine minile pe genunchi, ca n scena Natedi Acatistalai Trapezariei LaPrei3). (Fig.1 2). Pe o fresc din mnstirea Dionisia (a. 1 54 7) 1"\aicaM Domnului arat ca dteapta pe Isus, i ar ca stnga ine o margine a huinei 4). Pe o alt fresc a mnstirei S. PaPel din Atos (a. 1 42 3) i are minile ncruciate 0) ; etc. B. Mat"ca Domnuluz e culcat pe o saltea! Aceasta este . o atitudine deriPat din cea precedent. Ea se ntlnete pe monumen tele ttzii ca n frescele bisericilor din 1"\istra din Peacol al XIV-XV-lea : la Peribleptos 6), Brontochion '), Pantanassa B). La toate ace3 tea 1"\aica Domnului pare a se repaaza cul cat, rzmndai capul de mna stng saa dreapt, ntoars cu faa sau ca dosul spre fiul ei. Tipul acesta l mai gsim pe o icoan din Peacul al XVIIea, apatinnd bisericii BaneiPeM stiri din 1'1oscoPa n) ; pe o fresc din Peacul al XVI-lea (?) a monstirei Vatoped LO) ; etc. C. Maica-Domnului st n genunchi na . z ntea ieslelor, n cari se afl Isus. Aceast atitudine se ntlnete mai ales n unele Nateri posterioare i e datorit unor in flaene occidentale. Ea e prescris chiar de Ma nualul de Pictu ? al 1'1antelui Athos, care n priPina aceasta sufere aceleai influene. lat n adePr ce recomad el : Petere i n i nterior, n spre partea dreapt, 1'1aicaDomnalai n ge nunchz, aeznd pe Christos, ca prunc nfat, n iesle ; iar la stnga Iosif u genunchi, aPndu-i minile ncruciate naintea pieptului. Indrtul ieslelot un bou i an cal 11) priPind la Christos ; n dosul lui Iosi i al 1"\aiceiDomnalui, pstori innd toiege i aitnda ...se ca admiraie la Chri stos. J\far din peter oi i pstori ; anul cn ... tnd din fluer i ceilali priPind n sus ca fric ;
'

Eljenbeinwe1ke in p hotographisch.er Nachbildung. Ats Sammlungen in lta lien . Rom. 1 9 00, No. 1 5 , p. 4 1 . ja Bogomateri, 1 9 1 4, t. r, p. 6) Kondako, Iconograji
G. 1'\.iJiet, L e Monastere de Daphni, p l . xn. B) Ch. Dieh!, Manuel d'art byzantin, fig. 2 5 3 . ja Bogo m ateri, 1 9 1 1 . p. 1 0 , "l Kondako'' lconograji fig. 3 . 10 ) Kehrer, op. cit . , fig. 7 2 . 1 1) Kondako. lconografija Bo go m ateri, 1 9 1 1 , p . 1 1 , fig. 4. 12 ) rli!let, Collection. .. des Hautes-Elttdes, c. 1 9 2. 1 3 ) Kehrer, op. cit., p. 8 9 , fig. 7 8 .
7)

1 9 8' fig.

1 1 7.

Evangiles avec peintures byzanti1us du XJ-e siecle, pl. 6 i 9 6 . 3 ) lillet, Collection ... des Hautes-Etudes, c. 2 0 1 . 4) Ibid., c. 2 8 o. 5) lbid., c. 3 1 1 . 6) tlillet, Momements byzantins de Mistra, pl . 1 1 8 , 1 . ' ) lbid., pl . 9 5 , 8 . R) fbid., pl. 1 3 9. ") Kondako'' lconografi ja Bogom ater i, 1 9 1 1 , pl. 1 8 ,
fig. 1 0 . 10) tlillet, Collection ... des Hautes-Etudes, c. " ) Se confund aici as inul cu calul.
2 4 8.

2) H. Omont,

1 ) ruuet, Colection . . . des Hautes-Etudes,

c. 1 3 0.

inp.org.ro

76

BULETINUL COl'liSIUNII t10NUt1ENTELOR I STORICE In general el ntoarce spatele scenei. Prin acea sta artitii au voit, poate, s arate, c satletete, nefiind printele lai Isus, scena nu-l intereseaz. Probabil tot pentru acela motiv Sfntul Iosif o cap adesea pe monumente posterioare partea inferioat a tabloului.
TIPURILE DE NI\TERE,

iar deasupra lor an nger, care i binec{minteaz. Din partea cealalt magii ca haine mprteti, stnd pe cai i artndai anal altuia steaua. Deasupra peterii o mul ime de ngeri ca noari, innd httie ca aceste rnduri : Slav Domnu lai ntra cei de sas i pe pmnt pace ; oame nilor fericire . i deasupra, n mijlocul lor, steaua, din care coboar o raz m are pn pe capul lai Christos 1 ) . A.cest tip se ntlnete : la monstirea S fntului Luca din Grecia 2) ; la o i coan greco-italian din veacul al XV lea 3) ; la o fresc a bisericii m nstirii Dochiaria din 1\thos (a. 1 5 68) 4) ; la mi .. niatara 1\catistalai manuscrisului 1\cademiei Ro m ne, descris mai sas ; la o fresc a biserici monstirii Stavronikita din 1\tos (a. 1 7 8 9) ) ; etc .
1\TITUDINE/\ SFANTULUI IOSIF.

S ncercm acum a ntocmi o clasificare n tre dil?ersele scene ale Naterii. Putem deosebi mai multe tipari. I. Tipul primitiv fr petere, ce se n tlnete n catacombe i pe sarcofagele vechi. Propriu zis, Naterea nu e figurat uici. Scena reprezint an alt moment al Naterii : Inchinarea t1agilor 1 ) . 1\ici ntlnim dou grupari : a. JV!aica-Dmnmtlui st pe un tron, avnd

Pe unele sarcol'age vechi, la scena Naterii unit ca Inchinarea t1agilor, apare an personagia btrn, care asist pe t1aica-Domnalui, stnd n picioare ndrtul saa alturi de ea. Dac pe sarcofagul b isericii S. Trophimas din 1\rles 6) acest perso. nagia poate fi socotit ca S. Iosif, pentta alte sat. cofagii ns s'ar putea nate discuie, dac el re.. prezint n adevr pe logodnica) t1ariei saa pe un pstor ; cci n mn ine an toia g ncovoiat, care e atributul pstorilor, cam se vede de pild : pe an sarcofag al muzeului Lateran 7) ; pe an altul gsit lng biserica S . Sebastian pe via 1\ppia 8) ; pe an al treilea din catedrala din 1\ncona (IV s.9); etc. Oricum ar fi , mai trziu personagial acesta devine S. Iosif. 1\ii. l ntlnim n manuscrisul grec 5 1 O al Bibliotecii Naionale din Paris (a. 8 8 1 ) , stnd ndrtul t1aicei ... Domnalai n scena Inchinrii t1agilor 1 o). 1\ici el are aceeai poziiane i aproximativ aceeai atitudine ca personagial sarcofagulai bisericii S. Trophimas. t1ai trziu ns S. Iosif are o alt atitudi ne, a crei origine nu o putem determina. El eade gnditor pe pmnt saa pe o rididltar, de obi cei a l a stnga scenei , destul de departe de t1aica... Domnului, rzmnda...i capul ca ana din mini.
') Op.
cit., p. 86.

pe Christos in brae. Jll[agii se nchin. b. MaicaDon'lnului st pe un tron alturi de Christos nfat n iesle. S. Iosif sau un pstor asist. Magii vin s se iJtchine 2).
In spiritul epocei scena nchiniirii magilor re prezint i Naterea. Pentru aceasta avem ca dovad : Intiu sarcol'agal S. Trophimas din 1\rles (IV s.), unde t1aicaDomnalui, innd pe Christos n brae, primete nchinarea magilor, ceeace se vede i n alte reprezentaiuni similare din catacombe i sar cofage. A. ici ns artistul a voit s arate c e vorba de natere, de oarece a fcut, pe deoparte s a siste S. Iosif, iar pe de alta, a figurat cele dou animale simbolice, cari nsoesc Naterea. I\1 doi lea, scena Naterii ca Christos n iesle, e nso it adesea ori, pe alte sarcol'age, de nchinarea ma gilor 3). 1\ceasta invedereaz c n mintea con timporanilor cele dou scene se confandaa. II. Tip. Naterea cu peter. A.ici se deo sebesc mai multe variante :
1\. NI\TEREI\ CONFORrl EVI\NGHELIE! LUI LUCI\,

t1aicaMDomnalui i Christos se afl la intrarea petere!. Pstorii, ntiinai de un nger, se }n) Pe unele basoreliefari scena e ncadrat de arbori. Ca
exemplu auem : un sarcofag al muzeului Lateran (a. 3 5 4 ) (Kehrer, ner, din R o ma ') Lehner,

op. cit. ,

p l . I l , IV, V , VI, 5 0 .

op. cit. ,

p. 2 1 , fig.

1 3 ) ; un

altul apar

) Ch. Diehl , SaintLuc, p . 6 4. 3) N. P. Lichaceu, Ma-repuaiiJI pl. LXXX, 1 4 1 i Kondako\,


II Koaorpaqnm Bormrarepn, 1 9 1 1 , p. n , fig.

innd catedralei din 1\ncona (sfritul ueac. al IV-lea) (Leh

op. cit.,

p . 3 1 7 - 3 1 8 , pl. V I, 5 5) ; un bazorelief gsit din ueacul al VI- Vll-lea (Const. Damiralis,

4 ) flillet, Collection ... Hautes-Etudes, c. 2 6 9. 5) Kondakou, op. cit . , p. 1 5 , fig. 8 .

1.

in insula Naxos,

'Aw ir}.o:p ov

ol,oj iY.-fj, t. VIII ( 1 8 9 0 ) , p . 2 1 - 2 2 , pl. 3.

pvv o zw -rou Xp1otoii, 'E<pfjp.zpk 'Apxa

6)
7)

Lehner,

op. cit. , p .
pl. VI, 5 2 . pl. VT, 5 5 .

3 1 4 - 3 1 5 , pl. V I , 5 0 .

3) Lehner,

fbid., 8) Jb id. , 9 ) Jbid.,

p. 3 15 - 3 1 6 , p l . V I , 5 1,

op. cit.,

p . 2 1 - 2 2 , fig . 1 3 , In afar de aceste bazorelie

op. cit.,

pl. VI, 5 1 -6 0 ; pl. VII, 6 1 ; Kehrer,

f uri ale sarcofagelor, scena aceasta combinat mai figareaz media din Viena ( Kehrer,

10)

i pe o pixid sirian n fildq (clrl!a a. 5 5 0 ) din colecia e1>alai

H . Omont,

Facsimiles,

pl. XXXII, p . 2 0 .

op. cit., f!

54- - 5

fiq. 3 8 -4 ! ,

inp.org.ro

ICONOGRI\FII\ If'lNULUI /\CI\ TIST chin lor ; o ceat d e ngeri slvete pe noul nscut. S. !osii asist. Ca exemplu tipic avem mo zaicul dela Dafni (XI-XII s.) 1). 1"\ai trziu acest tip se simplific sau se complic. 1\stfel n m a nuscrisul grec al l\cademiei Romne 1 1 3 (XVH s.) ntiinarea pstorilor de ctre nger lipsete. In schimb n Naterea 1\catistului Trapezriei Lavre ceatil ngerilor care exista n acest ms. nu figareaz) In Nate1-ea ns a monstirii Dionisia dela Sfntul-f'lunte (a. 1 5 4 7) din potriv se adaog elemente noui pitoreti : o turm de oi pscnd i un cioban zi cnd din fluer, precum i scena cltoriei magilor 3) , scen, care de altfel figu:' reaz i pe unele monumente anterioare, cum e manuscrisul grec 7 4 al Bibliotecii Naionale din Paris (X!Me s.) 4). Naterea, u peterea, cu nchinarea pstorilor cu slvi rea nger" lor i cu cltoria magi lot, e de origin sinac i corespunde cunoscutului condac, care se cnt la Crciun i care e da ... torit melodului Romanos : 'H llapiHvo cr.t.spovjtov fmspoucrtov t{xts.J xiX1 y'fj to cr::AIXtoVj tij'> &npocr{t<p:npcicrcXys. J yA yys),o !-'-Sta 7tO!lEVWV Jooo),oyoucr j f!cXYO o !-'-Sta &crtltpoj 6oomopoucrJ o' f!IX y&p &ysv ve'YJ nato{ov veov 6 npo aZwvwv Els6. 5) [<<fecioara astzi pre Cel mai presus de fiin nate, i pmntal petera celui neapropiat aduce ngerii cu pstorii slvesc, i magii cu steaua c... ltoresc ; c pentru noi s'a nscut prunc tnr Dumnezeu cel mai nainte de veaci] 6). 1\rtitii monumentelor menionate s'au inspirat desigur dela acest condac. La Vatoped ns, n loc de cltoria f'lagilor, avem nchinarea lor 7).
B. NI\ T EREI\ CONFORt\ EV!\NGHELilLOR 1\POCRIFE.

77

Cea mai veche reprezentare ca scldtoarea pare a fi fresca cimitirului Sfntului Valentin, unde totui scena e simplificat 1). In nrm ns scena aceasta nu se mai nti ... nete, pe ct putem ti, dect tocmai trziu. In veacul al XJ ...Jea avem : e\Jangeliarul grec 7 4 al Bibliotecii Naionale din Paris 2) ; an ivoriu si rian 'al muzeului din Ravenna 3). In veacul al XIIMiea : un mozaic dela f'larto rana (Palermo) ) ; evangeliaJul grec 7 5 (anc. fond) al Bibliotecii Naionale din Pal"is 5) ; evangeliarnl grec 61 o al monstilei Vatoped 6) ; Fisiologul, maM nuscris grec al coalei e\Janghelice din Smirna 7). In veacul al XJII ...Jea : evangeliarnl siriac al Biblia tecii Naionale din Paris (cod. syr. 5 5 0) din an . t 2 6 2 sJ. In veacurile al XIV...)ea i al XVMiea : evange ... Harul grec 5 4 3 (ol. 1 1 6 ') al Bibliotecii Naia ... nale din Paris (circa a. 1 3 5 0) 9) ; fresca capelei Sfntului Gheorghe a monstirei Sf. Pavel din 1\tos (a. 1 42 3) 1 0); frescele bisericilor din f'listra: Periblep tos 1 1) Pantanassa 12), Brontochior. 1 3) ; o icoan de art greco italian 14) ; o alt icoan n altarul bisericii Buneivestiri din f'l.osco\Ja (XV s .) 15); Psaltirea serbeasc, publicat de Strzygowski (XIV s.); 1 6) etc.

III. np. Combinarea timpului ntiu cu al doilea, adic f'laica...Domnalui innd pe ChriM
stos n brae naintea unei peteri. Ca exemplu avem scena Naterii a 1\catistului manuscrisului grec 4 2 9 al Bibliotecii sinodale din f'loscova : I'\.aicaDomnului ine n brae pe Christos. Iosif st la stnga cu capul rzmat de mna dreapt, sprijinit pe genunchiu. La dreapta f'l.aicii ...Dom nului, care st l a intrarea peterii, se vede un pstor, care pare a arca dealul. Deasupra peterii stau, de o parte i de alta a ei , patru ngel"i 1 ').
' ) Garrucci, ) H . Omont,

Pe lng celelalte elemente cunoscute, se mai adaog aici i scldarea lui Isas de ctre SalaM m ea i Zelonia S).
'l G.
tlillet,

op. cit., p. 9 2 , pl. 8 4 . Evangiles avec peintures byz. du Xl e

siecle,

> G. tlillet,

Le Monastere de Daphni, pl. xn. Collection ... des Hau/es-Etudes, c.


280.

201.

3) lbid, c .

> H. Omoot, Evangiles avec peintures byzantines de la Bibliotlzeque Nationale, pl. 6 . S ) Dr. l\nton Baumstark, Sptbyza11tiuisches zmd friih c/u-istliches TIVei !machtsbild, n Oriens Christianus 1 Heft

(1 9 1 3)

p. 1 24

arm. cf.

To ,afya wQoJ.oywv,

Constantinopol,

1 90 0 , p. 2 4 5 6 . Bucureti, 1 8 3 0 , p. 1 6 4.

6)

7) tlillet, Col/ection... Hautes-Etudes, c. 2 4 8 , (XV! s. ?). B) O analogie curioas se poate face cu unele monumente,
antic, ca de pild

Akathistaritl,

cari reprezint scldarea unui zeu sau e1ou

u a lai Dionisos. 1\ceast scen figoreaz pe n sarcofag al mu >eac). Kehrer, zeului Capitoliu din Roma (I-iu \ 8 6 8 7 i nota 1, fig. 70.

op. cit.,

op. cit., p , B 9 , fig. 7 3 . Histoire de !'art byza1-1tin, I I , 2 1 i lconografi ja Bogomateri, 1 9 1 1 , p . 1 0 , fig. 3 ; C h Diehl, L'art d'ltalie Meridio1tale, p. 2 20. 5) Kehrer, op. cit. , p. 90, fig. 7 7 . ) tlinet, Colleclt"on ... des HautesEtudes, C. 1 3 0 . 'l Kehrer, op. cit., p . 1 9 2 , fig. 8 2. 8) lbid., p. 9 3 , fig. 83. 9) lbid., p. 9 5 , fig. 8 8. 1o) G. t\illet, Collection... des HautesEtudes, c . 3 1 1 . " l G. tlillet, Jlt!onuments byzantins de Mistra, pl. 1 1 8 i 1 2 4. l2) lbid., pl. 1 39. " > tlillet, lVfonuments byzantins de Mistra , p l . 95 . 14) N. P. Lichaceu, Material y, pl. LXIII, 1 0 3 i N. P. Kondakou, lconografi ja Bogomateri, 1 9 1 1 , p. 1 8 , fig. 9 "> Kondakov, op. cit., p. 1 8 , fig. 1 0. ' ") 1. Strzygowski, Serb. Psalt. , pl. LIII, fig, 1 3 0 . ''l Copies_'photograpl.iees, scena VII ; cf. Strzy g o wski, Der Akathistos H ymnos, etc., p. 1 3 0 .
Kehrer, ) K ondakou,

3)

pl. 6 i 9 6 .

inp.org.ro

78

BULETINUL COtuSIUNII 1'\0NU/'\ENTELOR ISTORICE


magii. De o parte i de alta a acestui drum sant brazi. Cerul, n partea de sus, e albastra, o stea de aur strlucind pe el n sp1e stnga : la ori zont, e roia. Cei trei magi nainteaz clri. Ei a1at steaua ca m na dreapt. Pri mul e btrn, elrind un cal roib. E mbrcat ntr'o tunic roie i o mantie albastr. Pe cap poart o co roan ca raze, care are aspectul unui fes roiu cu cealma alb. F\1 doilea, la mijloc, e de vrst. mijlocie ca barb brun. Calul su alb poart. o ea lung, ol"iental, n albastmnchis. Clre ul e mbrcat ca un cal'aler din el'ul media : pan" taloni roi lipii de corp, o tunic 11erde, ncins la mijloc, o mantie scurt. roie flfitoare. Pe

De remarcat e di /'\aicaDomnalai e ca mult mai mare dect celelalte personagii, ceeace s'ar pa tea explica prin aceea c artist ul a copiato dup an alt model de dimensiuni mai ma1i dect cel din ca1e a luat celelalte elemente.

SCENF\ VIII-a,
B. Ci\L\TOR!i\ fli\GJLOR CU STEiiUi\

Ea ilasteaz icosul : 8coop6!J.ov &o-te pa. 0Ewpf;aa.v'tE !J.6.yot 1) ,.?i 't01hou ij'XOAvU07)uO:V a.ry ),{ f xo:l W ),uxvov xpa. 'tOOV'tE a.O'tOV ot' o:O-coO pEuvwv xpa.'ta.tbv b:va.x'to: xo:.l c:p06.aa.v-cE 'tOV cp8o:a'tOV EXcXP7JuO:.V a.O-c<j> ooiilV'tc 'AU7JA.ou"io:..

fig. 1 4 . Scena a VIII- a F\catistului . C.Jtoria /'\agiloL


f\iniatur a manuscrisului grec
1 1 .:;

al Bibliotecii 1\cademiei Romne -

[ Steaoa cea ca dumnezeeasc mergere v. zanduo n elep ii, au mers pre urma l aminei eii, i iinda"o ca o fclie cu dnsa cuta pre tm-ele mprat, i ajangnd p1e Cel neajuns, s'au bu" curat. strignda-i : F\lliluia 2) ]. /'\anuscrisal grec 1 1 3 al l\ cadem iei Romne (foi. 1 1 , sas ; dimens. : 9 , 5 0 X 7 . 4 8) : Un peisagia : la stnga n depdare un deal 1Jerde ; la dreapta un alt deal, pe pol'rnial c raia se l'ede un ora ca pla11"taii de chiparoi. La mijloc un al treilea deal izolat ca arbori i tufe, pe care l ocolete drumul ce J urmeaz
...

1 J P5o oici figureaz ca inscripie pe scena tistului Trapezariei La\,rei. ) Akathistaritt, p. 7 8 -7 9.

Vrn .. a

a l\ca..

cap poart o coroan, care are la baz o band neagdi, ca un fel de b lan, apoi raze aul"ite. Fundal ei e roia, carminnchis. l\.1 treil ea, dela coad, e tnr, fr barb, clare pe an cal ne" gra, noat cu o ea neagr, brodat cu fir de argint. E l e mbrcat tot in cal'aler din el'al media : tunic albastr, peste o alt hain al bastr ; o m antie roie, scurt, flfitoare. Pe cap poa1t deasemenea o coroan neagr, la baz bicorn, ca raze aurii, cu fundal roia. (Fig. 1 4). In aceast scen influena occidental e l'dit. Ea se trdeaz. att din costamal occidental, pe care l poart magii, ct i din gustul artistului pentJa peisagii. Scena cltoriei magilor se prezint. i ca scen

inp.org.ro

ICONOGRF\Ftl\ lMNULUl F\CF\iiST de sine stttoare i c a scen anitii c a Na .. terea. Cele mai \lechi monumente reprezint pe magi n scena aceasta, cltodnd pe jos. F\a i n tlnim pe unele sarcoFagii : ca de pild. pe cel al muzeului lapidar din F\rles 1). Mai trziu ns, n epoca bizantin., magii apar mergnd clri . Cea mai \leche reprezentare a c.Jtoriei ma gilor c.ll'i, ca scen de sine stttoare, dup tiina noastr., e din \leacul al XHlea : scena a VIIIa a Imncrlai F\catist al manascdsulai g1ec 429 al Bibliotecii sinodale din J'iosco\la. Unul din magi e biitrn, altul de \lrst mijlocie, al treilea tnr. Cei eloi cl'int.i , tn.r,al i b.ttnul, arat. cu mna steaua. Cel tnr se ntoarce ndrt spre cel btrn. F\cesta pare orbit de lumin, de care se apr... u an gest al mnei stngi. Hai nele lor F!Fe n \lnt ca n scena co1espanz toare a F\catistu lui F\cademiei Romne 2).

79

In \leacal al XVI..Jea n scena a VII!a a F\ka .. tistalai Trapezariei La\lrei, cei trei magi sunt deasemenea clri. Ei poart coroane mici i haine, care f!Ye n \lnt. O stea mare trimite Fii de raze spre pmnt. Cei trei cltori io arat. cu mna. Ei nainteaz n mijlocul unui peisagiu muntos. Uncrl din ei a ocolit dejil man tele, ceilali l ar meaz 1 ) . (Fi g. 1 5). Scena aceasta e conFo1m. descripi unii !vfa nualului de Pictur : Cer i din el se cobocu o stea strlucitoare n mijlocul unei raze ; iar dedesubt, muni i magii clri i-o arat. anul altuia 2) . Cltoria magilor e adesea unH ca Na terea. Ca exemplu a\lem : e\langeliaral grec 74 al Bi .. bliotecii Naionale din Paris (XI s.) 3), unde cei trei magi, purtnd coroane mici pe cap, sosesc clri n Fuga cailo1, cu mantiile F!Find n \lnt ; Naterea dela capela Palatin din Palermo J) ;

Fig. 1 5 . Cltoria i Inchinarea Magilor.


Fresc din Trapezaria La\'rei -

In secolul al XIVlea a\,em an mozaic elin Kahrie Djami din Constantinopol reprezentnd cltoria magilor clri, cli'iazii de stea, precum i nF... iarea lor la Erod 3). In Psaltirea se1cbeasc, din \leacal al xrvlea publicat de StrzygO\\JSki, magii l'in clri, condui de un nger, care le arat pe Maica ..Domnalui i pe Christos J).
2i fig.

fresca dela Dionisiu (a. 1 5 4 7) 0) ; fresca din ca... pela S. Gheorghe a monstirei Sf. Pa\Jel din F\tos (a. 1 42 3) G) ; Fresca monastirei Dochiaria din F\tos (a. 1 5 68) ') ; o i coan grecoitalian din \Jeacul al XVIea ; o alt icoan. apari nnd bi ... sericii Buna\Jestire din l'losco\Ja, din l'eacul al XVIIea S) ; etc.

Strzy gowski, Der Akathistos Hymnos, etc. , p. 1 3 0. In arta occidental ntlnim deasemenea aceast scen u veacul al XII-lea, ca n Psaltirea Albani, aparinnd tesaaralai din GodehardsKirclie n Hildeshaim (circa a. 1 1 1 4) (Ke hrer, op. cz."t., p, 1 2 6 , fig . 135 i 1 3 9 . i aici magii sunt clri. Tot din "eacul al Xll-lea face parte un relief n bronz dela catedrala din tlonreale, datorit lui Bonanus (a. 1 1 8 6 ). 1'\agii aici sant clri i poart brbi lungi (Kehrer, op. cit., ig. 25 ' 3) Kehrer, op. cit., p. 9 8 , fig. 97. ') 1, Strzygowski, Serb. Psalt. pl. L ! V , fig. 1 3 1 .
1.

2 ) Copies photograp hiees, scena vm-a ; cf.

1) Kehre.,

op. cit., p.

15.

') t\illet, Collection ... des Hautes-Etudes. C. 2 0 8 . U n alt exemplu i l "''em l a Colea. 1\. Baltazar, Frescurile dela Colfea n Buletinul Comis . Mon . Jstorice , 1 , 3 ( 1 9 0 8 ) p. 1 2 3 .
'>
'

Omont, Evangiles avec peinittres byzantines du XJ-e s icte, p. 6. ') Ch. Diehl, Manuel d'm-t byzantin, fig. 2 5 3 , 5 ) !'lillet, Collection . . . des Hautes-Etudes, C . 2 8 0. 6) lbid., c. 3 1 1 .
7)

li.

Op. Ci:t.,

P 1 4 8.

Jbid. ,

c.

2 6 9.

B) Kondako,, lconografija

Bogmnaten', p. 1 8 , fig. 9 - 10.

inp.org.ro

80

BULETINUL COI'\JSIUNII l"\.ONUl"l ENTELOR ISTORICE SCENA. IX.


C. INCH!NI\REI\ t\1\GILOR 1).

Ea i lustreaz icosal :
Yioov 7tatoE XaA.odwv E.v XEpcrl 't* llap f1Evou 2) 'tOV 7tA6.cravta XEtpl 'toii &v9pw7tou. xal OEcm6"Cr; v VOOU'J'tE c:dnov, d xc oo6),ou ID-cxE o'i'jcrat ti EuA.oy7)f.lEV\). f!Opc:pV, ecr7tEUCiCZV "COl owpot 9Epa7tEUO"CZt xal

[ Vzataa pruncii Haldeilor n m inile Fe cioarei pre Cela ce aa zidit pre oameni ca mna, i canoscndaJ pre El a i stpn, mcar de aa i luat chip de rob, s'au ne\Joit ca daruri a-i slajl lai, i a striga Ceii blagoslo\Jite 3) ].

ca\Jinteaz pe magi, cari i se nchin, oferindai , dup e\Janghelia Jaj l"latel l), aur, tme i smirn xpu cr6v , xal ),(ocxvov xal uf.16pvav). nd.r.tal zi dcrlai , S. Iosif n hain. mslinie, ntot-cnd spatele la scen, i are braele ncruciate i se razm pe zid. La stnga, sant cei trei magi. Btrnal se prezint. ntia.El a ngenunchiat naintea lai Christos i a 1'1a mei sale, dup ce ia aezat coroana pe podea. Ca mna stng. se raz.m. de p.mnt, ca cea dreapt prezint an fel de t.melni. ca capa cal ridicat. Btrnal poart. barb. i plete pe spate. E mbrcat ntr'o hain roie, brodat ca aur, peste cate are o mantie \Jerde, brodat de asemenea ca a ar . Coroana sa e pre\J.zat ca

Fig. 1 6 . Scena a JXa a 1\catistalai . Inchinarea l"lagilor.


- fliniatur a manuscrisului grec
11;;

al Bibliotecii 1\cademiei Romne -

l"lanascrisal grec 1 1 3 al 1\cademiei Romne (foi. 1 1 \J., sas ; dimens. : 9,5 6 X 7,50) : Pe o podea roz se nal, n prima! plan, an zid n isodom, de culoare albastr\Jerzae. La stnga, pe an soclu ptrat n isodom, \Jpsit alb , se ridic o frntar. de coloan. canelat \Jerzae. lnd.r.tal zi dului e an fel de opron, acoperit ca pae, susinut de patra stlpi, din cari na se \J.d dect dou. ln faa acestui zid, l"laicaDomnalai n costumul ei obicinuit, ine n brae pe !sas. 1\cesta, mbrcat ntr'un hiton taler msHnia, bine
' ) tlatei, II, 1 0 - 1 2. 2) Pn aici figureaz ca inscripie pe scena a IX-a a 1\ catistului Trap ezariei Larei. 3) Akathistariu, p. 7 9.

raze de aur ; fundal ei e roia, carmi n ; n \Jrf se sfrete ca o cruce de aur. Ind.r.tal lai na inteaz. magal cel tnr, innd n mn o t. melni de aur. Peste h aina-i roie, din care na se \Jede dect partea dela antebta, are o alt. hain lung., albastr, brodat. ca aur, pre \Jzat cu mneci largi. Peste ea mai poart o mantie roie, brodat. cu aur, ca multe eate largi , prins. naintea pntecelui. Pe cap are o coroan de aur cu raze, iar la picioare sandale roii. In d..d ital lai st.. al treilea mag, care ine dease menea n mna dreapt. o tmelni.. saa an potir de aur. E mbrcat ca o hain. lung, ncins la
t,

f'\atci, I l ,

1 1.

inp.org.ro

ICONOGRAFIA I1'1NULUI ACATIST mijloc, verde, cu broderii de aur, peste care poart o mantie, prins ca o agraf pe umrul drept. Pe cap are o coroan. occidental1 : la baz, b lan alb i raze de aur1). (Fig. 1 6). Cerul e albastru nchis, pe care strlucete o stea de aur ; la ori zont, e purpuri u. Pmntol e vctde ; la [und se vede an ir de movile castanii. Artistul a tiut s execute draperi ile magilor cu mult fantezie, cu eate largi turmentate, care denot un gust occidental. Teologii s'au ntrebat n ce Joc au g 1sit ma gii pe Cristos. In operele de art pdmiti\'e in chinarea m agilor e un it, dup cum am v1zat, ca Naterea ; deci n mintea artitilor din epoca aceea scena se petrecea la Betleem, lng1 i esle. Aceeai idee i-o fceau i teologii veacului al I V-lea. Sf. Ioan Chrisostomul zice, di 1'1agi i au gsit pe Christos n petere. Acest mare autor bisericesc este o autoritate , de care toi redicat)rii de mai trziu au inut seam. i I -au urmat. Opinianea lor tiind curent, aditii s'au i nspirat dela ea. Totui S. Isidor Pi Jusiotal a susinut, c 1'1agii au giisit pe 1'1ntaitor nu la Betleem, ci n Egipt. Pa1erea lui n'a pu tut convinge pe muli. Ea a fost combtut chiar de teologi greci posteriori 2). In art predomin1 piirerea Sfntului Ioan Chrisostomol. Puine sant scenele sacre, cari au a\Jat o mai mare rspndire ca nchinarea 1'1agilor. Cele mai vechi reprezentaiuni ale acestei scene le gsim n cataco mbe. Ele se perpetul'i att n Occident ct i n Orient din timpurile primiti\Je ale cre tinismului pn n zilele nvastre. Hugo Kehrer a tratat acest subiect foarte bine n dou volume excelente 3). N'avem dar i nten iunea de a reface saa rezuma ml'icar acest stu dia. A mintim numai c acest sa\Jant deosebete mai m ulte tipuri : 1. Tipul elenishc, care se caracterizeaz prin simplicitatea scenei i dese mnul antic. Cea mai veche reprezentaiane este o fresc a cata combei S-ilor Petra i 1'1arcelin din Roma, din veacul al III-lea 4) : La mijloc st:i 1'1aica...Domnului
' ) Cei trei magi poart in unele documente din eacol al Xlea urmtoarele nume : Bathisarse, flelchior, Ghathaspa, (Bc&c;ap"f, 1\I zl,xuup, ra&aootii.). Kehrer, op. cit., t. I, p. 6 9. 1\iurea ei poart numele de Baltazar, flelchior, Gaspar, lbid., t. Il, p. 6 9 .

81

pe tron ca Christos n brae. La dreClpta i la stnga ei cte an mag i mberb aduce an disc ca daruri. Grija de simetrie a fcut pe artist s soprime pe al ttei lea mag, precum a fl'icot pe cel al fre ... seei similare din catacomba Domitillei (circa a. 300) s reprezinte patra magi , doi de o parte i doi de cealalt 1 ) . l'1agii sunt reprezentai densemenea pe sarco ... fagele primitive. Pe frescele catacombelot nchi narea l'1agilot apare independent 2). Pe sareo . rage insii e i independent 3), dar i adesea ani tii cu Naterea 4).
II Tt"pul sud-galz'c sau primul sz'ro-e/e nistic, din care fac parte o samii de m ::mmnente :

un sarcofag al muzeului lapidar din Arles 5) ; un diptih al catedralei din l'1ilano 6) ; an i\Joriu al muzeului Soath-Kensin gton din Londta 7) ; dublul amvon din Salonic (circa a. 5 0 0) S) ; CCldexul Eg _ berti (circa a. 9 8 0) al bibliotecii din Trier 9) ; etc.
lll. Tzpul am,Pulelor dela Monza sau al doz'lea tip siro-e!enistic. Din acest tip, pe lng'i

ampulele dela l'1:>nza, mai avem, ntre altele, an mozaic al bisericei S . 1\pollinare din Ra\Jenna (circa a. 5 5 5) ; etc. t o). IV. Ttpul 01'tenfal, a c1rui caractel"isticii e steaua saa ngerul aductor 11 ) . Ingerul con ductor apnre pe m ulte monu mente, ca la Baptisteriol AdaniJor n S. l'1aria n Co> medin din Rof!la 1 2) ; n manuscrisul grec 5 1 o al Bibliotecii Naionale (a. 8 8 1) IS) ; n mi niatura m anuscrisului grec 1 6 1 3 al Bibliotecii Va ticana'ai (a. 9 7 6) 1 4) ; la mozaicul monstirii Dafni (XI--XII s.) I5) ; n e\Jangeliaral 7 8 A. 5 al cabine
') Kehrer, op. cit. , Il, p. 1 0 -11, fig. 1 0. 2) Lehner, op. cit., pl. 11, 6 - 1 1 , ca, de pild, frescele catacombelor Domitillei ; Sfin ilor r\arcellinus i Pet.us ; tai Thraso i Saturoinns ; Stului Soter ; etc. 3) Lehner, op. cit., pl. IV- V, 2 5 -47. 4) Lehner, op. cit., pl. VI, 5 0 - 6 0 , VII, 6 1 . I n acest categorie Kehrer face sabdi,,iziuni, op. cit., p. 2 1 i arm. >) Kehrer, op. cit., II, p. 2 8 - z 9 , fig . 1 5 . 6) Jbid., p . 2 9 . 7) lbid., p . 3 0 . fig. 1 6 . B ) Jb id. , p. 3 1 -3 2 , fig. 1 7 - 1 8, 9) lbid., p, 3 2 , fig. 2 0 . 10) lbid., p. 45 - 5 8 . 1 1) lbid., p. 5 8 . Piberea e li steaua e u n inger s e admitea de teologii orientali. Hipodiaconul Damascen n Tesaurl/.l su, la a opta intrebare pe care i ..o putie cu pri\,ire Ia Na .. terea lui Christos, rllspande c steaua nu era dect un nger
(0 c; aop6, p. 3 2\ .

3) H. Kehrcr, Die Heilig-en drei Konige in Litteratur

2) .ap.ac;xYou, 0'f)oaop6, p . 3 1 .

cit., ; cf , J. \vilpert Ein Cyklus christologischer Gemlde atJS der Ka takombe der Heiligen Petrus u11d Maree/linus. Frei
burg i. Br.
1 8 9 1 , p. 2 1 ,

ttnd

Leipzig, 4) H. Kehrer, op.

Kunst,

1 9 0 8 - 9,

t. I - Il. Il, p. 1 , fig . 1

") Kehrer,
20,

1 3) lbid., fig.
p.

op. cit.,
48

Il, p. 6 5 , fig. 4 7. cf. H. Omont, Fac-si111iles, pl.

xxxrr,

pl. V.

foi. 1 3 7 . 1 4) Kehrer, op. cit., II, fig. 4 9. ) Ibid., fig. 5 1 i lillet, Le Jl{onastere pl, 1 6 1 , pl. XIII.

de Dap!mi,
11

Buletinul Comisiunii flonumentelor Istorice.

inp.org.ro

82

BULETINUL CO.M.ISIUNH .M.ONU.M.ENTELOR JSTORICE ele pild, pe un s:rco1ag elin catacomba S. A.gnes (actualmente n m uzeul Lateran), pe un mic sar cofag elin sacristia din S . .M.<'lrcello din Roma 1), etc. Acest tip continu s'l existe in secolele urm\1. toare. I l g'-;;i m : pe un bazotelief de lemn d ela Porta-Sabina din Roma (citca a. 430) ') ; pe un sarcofilg elin S. Ioan Boteztorul din Ra\Jerma3 ); pe satcofagul lui Jsaak al VIIIlea din muzeul din Ra\Jenna (a . 643) 4); pe un mozaic din S. A. pol " Jinare din Rauenna (circa a . 5 5 5) ; n acest din urm ns .M.aica-Domnului e ncoPjarat de n geri 5). .M.aica-Domnalul mai apare asistatii de n geri i pri mind nchinarea .M.agi!Ot" ; pe un iiJoriu din British .M.useum 6) ; pe dublul am";on gsit b Salonic, astii n m uzeul elin Constantinopol ') ; pe un iuol"iu sirian al m uzeului South-Kensington elin Londra B) ; pe ms. copt No. 1 3 al Bib. Na ionale din Paris (Fi g. 1 7), etc.
II. Tip.
terea. i aici deosebim dou gntpuri :

talui de estampe din Berlin 1) ; pe an bazorelie! de lemn de la poarta C<'ltedraJe; din Spalata (Da! m<'liil) ) ; pe timpanul potii nordice a Baptiste riului din Parma (a. 1 1 96) 3) i pe alte multe opere occidentale italiene i germane. Diuiziunile ptecedente ale lui Kehrer au ca punct de plecate ol"i gina. Se poate ns face o alt clasificare dup dispoziiune a personagiilor n tablou. !. Tipul pnmitiv. .M.aic<'l-Do;nnului st:i ca Christos n btae pe tton i primele nchinarea .M.agilor, cad au o atitudine de micare. In fresca catacombei Silor Petra i .M.arcellin nu sunt dect doi .M.agi, cte anal de fiecare parte a .M.ai cei Domnului 4) ; n fresca catacombei Domitil'ei din Roma (circa a . 3 00) a\Jem patru magi, cte doi de fiecare parte 5). Aceste sant de altfel neregu lariti, datorite, dup cum <'lm attat, dorinei ar tistalai de a a\Jea o simetrie n <'lr<'lnjatea perso . nagiilor . Ptetutindeni aiurea auem trei magi, att n cat<'lcombe, ct i pe sarcofagele primitiue ,

fncltinarea 111agilor um't cu Na

. Fig. 1 7. Inchinarea .M.agilor.


fliniatur a manuscrisului copt 1 3 al Bibliotecii Na ionale din Poris (Desemn de O. Tafrali) .
(Xll

S.). -

precum i pe o amalet-medalie de bronz din \Jeacal al V -lea 6). Ei IJin din dreapta saa din stnga purtnd bonet frif.)ian, ndragi strmi , o hain scurt, ncins l a mijloc i cteodat o mantie scurt 7). A.desea n'au bonet S). Pe unele sarcofage magii mn cu dnii trei cmile, ca
E. Bertaux, L'art dans Paris, 1 90 4 , I, p. 4 3 3 , pl. XIX. 3) Ct priete monumentele tipului al V-lea, pe care Ke hrer l namete siro.. bizantin, ele fac parte, dap mine, n ge .. neral din cltoria J'lagilor. l\ceasta se invedereazll de altfel prin atitudinea tlaicei-Domnului, care ntoarce spatele tlagilor, ca de pild pe mozaicul Baptisteriulai din Florena, evange liarele Bibliotecii Naionale din Paris 7 5 i al Bibl iotecii Va ticanului 2, etc. (Vezi n Kehrer, op. cit., fi, fig. 7 2 , 7 7 , 7 8 \ . 4) lbid., fig. 1 . S) Kehrer, op. cit., II, fig, 1 o . 6 ) lbid. , fig. 1 2. ') Lehner, op. cit., pl. Il, IV, V. !) Jbid., pl. IV, 30, 3 2 , pl. V, 4 1 , 46.

' ) Kehrer, op . cit., II, fig. 5 2. 2) lbid., p, 7 1 , fig. 53 i

A.. Nate1'ea j?' petere, la care adesea a sisti'i S. Iosif saa an pstot". Ca exemple a\Jem : un sarcoVag al bisericii S. Trophimus din A.rles 9) ; un altul gsit n basilica Vaticanului 1 0) ; un al trei lea descoperit n bisel"ica S . Sebastian pe \Jia A.ppia ll) ; o pixid sirian de fi lde din colecia e1,alui media din Viena (circa a. 5 5 0) ; 1 2) e\,ange

!'Italie Meridio11ale,

1) lbid., pl. V, 3 + - 4 1 . 2J Kehre1, op. cit . . Il, fig. 30. 31 lbid., fig. 2 8. 4) lbid., fig. 2 9 . ) Kehrer, op . cit., Il, fig. 3 .J.. 6) lbid., fig. 3 7 . 7 ) lbid., f ig . 44-45. B J fbid., f ig. 1 6 . 9) Lehner, op . cit., p . 3 1 4, pl. VI, 5 0 . 10) Jbid., p. 3 1 5 , pl. V I , 5 1 . ") Jbid. , p. 3 1 6 , pl. VI, 5 2 . 12) Kehrer, op. cit., ll, fig. 3 8 - 4 1 .

inp.org.ro

ICONOGRAFil\ 11'1NULUI ACA TIST liaral siriac din 1'eacaJ al Xlea a l Bibliotecii du cale din W'ol!enbuttel 1); etc. B. Naterea cu petere, tip creat ntr'o e poc byzantin destul de trzie. t1aicaDomnului st n faa peterii innd pe Christos n brae. 1'1agii 11in, fiplecndu.se mult, condui de un n ger, cum se 11ede ntr'o miniatur a manuscri" Hllui grec 1 6 1 3 al Bibliotecii Vaticanului (circa a . 9 7 6) , lucrnt pentru mpratul Vasile al IIIea 2). In alte mol'amente scena se complic prin fap tai c apar toate celelalte elemente ale Naterii , ingeri , pstori, S . l osiY, etc. Ca exemple - unde nu poate fi 110rba de diltoria magilor, ci de n chinarea lo1 - se pot da : un i 11odu sirian al muzeului din Ra11enna S) ; _Fisiologul, manuscl'is, al coalei e11angelice din Smirna 4) ; etc.

83

Acatistului Trapezariei La11rei (XVI s . ) 1 ) i a ma.. nuscrisalui 1\cadcmiei Romne 1 1 3 , descris mai sus. (Fig. 1 5 ). C. Magii se 11cltz'11 ja1' asistenfa nge

rzt!ui. Pe cer strlucete steaua. JV!aica-Dom

nuluz' finnd j;e Christos pe ge11unchi st 11az'ntea pete7'ei. Ca exemple a11em scena a JX.. a
a 1\catistalui manuscrisului grec 4 2 9 al Biblio" tecii sinodale din 1'1osco11a 2). l V. Tipul Manualului de Pictur 3) : Ci dire i /'1aica-Domnalni st3 pe scaun, innd pe Christos prunc. care bi neca11inteazii. Cei trei /'1agi naintea ei in daruri n cutii de aur. Unul din ei e btrn cu barb l ung, ca capul gol. El st n genunchi pri11ind pe Christos. Ca o mn ine

III. Tz}. Maica-D01nnului st pe tron cu Chrz"stos n brae. 5. Ioszj ast:st. Ma<[[z'i se nchi11.
Aici deosebim bei grupud ; A. Magiz" sunt cluzii de n_ger. Ca tip putem lua manuscrisul grec 5 1 O al Bibliotecii Naionale din Paris (a. 8 8 1 ) : /'1aica"Domnului st la stnga pe un tron i prezint 1'1agilo1 pe Chri stos. Acetia se nchin, asistai de nger. lnd rul t1aiceiDomnului st S. losiY "). ' Din acest grup mai fac parte e11angeliarul ca binetului de estampe din Berlin 7 8. 1\. 5 G) ; fresca Naterii a bisedcii Brontochion din 1'1istra (XIV s.) i). Tot aici trebue pas i mozaicul 11eaculai al X I XIIIea dela Dafni , dei S. Iosif lipsete S). B. Magit: se nck i11 f1' asistenta n geruluz. Pe cer nsii st;lucete steaz:a. Ca exemple a11em : Codicele Egberti din Biblioteca oraului Trier (ci1ca a. 9 80) 9) ; an mozaic al lui Bertoldos di Pietro (?) din S . /'1aria Traste11ere din Roma 10) (a. 1 3 00) ; psalti1ea cabinetului de estampe din Berlin 7 8. 1\. 9 1 1 ) ; scena a IXa a

Fig . 1 8. Inchinarea /'1agilor.


Fresc din biserica monstirii srbeti rlateia {Fotografie G. rlilletl .

'i

Br., 1 8 9 3 , p . 2 7 , pl. XVI, 2 . 3 ) Kehrer,

2)

lbid.,

fig.

98.

S. Beissel,

Vaticanisch e Minia!ure11,
n, fig. 7

Freiburg i .

4)

7)

Gl Keh rer
tlil let,

5) H.

lbid.,

fig. 8 2 .

op. cit.,

3.

daru l , ca cealalt coroara. Celalt are barb po tri11it ; i ar al treilea e imberb. Ei se pri11esc ii aratii pe Christos. Indrtul 1'1aiceiDom .. oului st losiY i admir. 1\tar din cas un t.. nr ine de ru trei cai, i m ai departe pe muni, iari cei trei /'1agi staa pe caii lor i se ntorc n ara lor. Un nger le arat calea 4) . Acelai Manual ns1. d. l a Inchinarea .M.a gilor din ciclul 1\catistului o descripie, ca1e se
1 ) 1'\illet, Collection... des Hautes-Etudes,c. 2 o a . 2) Copies photographiees, scena IX, c f ., Strzygowscki, Der Akathistos Hymnos, p. 1 3 0 . 3 ) Ed. Papadopoulos-Kerameus, p. 8 6 8 7 .

Omont,

Fac-sintiles, pl . XXXII, p. 2 0 . op. cit., 1 1 , fig. s 2 . Monummts byzanlins de Jl! Iistra, Mo1wstere de Daphm:, pl. op. cit., JJ, fig. 1 9 .
1 1,

pl .

95 .

/\rtistul aici_-a intercalat scena Inchinrii tlagilor n cmpul tabloului su teprezentnd Naterea. 8) tlillet, Le xur . 9) Kehrer,

4) /\ici autorul
pe care
n

'0) Ibid., fig. 9 3 . 1 1) Keh re, op. cit.,

Manualului greete. Pictorul tabloului, are dnsul n 1edere, n 'a reprezentat ntoarcerea
n

flagllor, ci sosirea lor ; cci niciri na se arat, c acetia fig.


96.

au fost rccondui

ara lo1 de nger.

inp.org.ro

84

BULETINUL COl'USIUNli I10NU/'1ENTELOR ISTORICE In codicele Egberti (X s.) 1) i n manuscrisul grec 1 6 1 3 al Bibliotecii Vaticanalai (a. 9 7 3) 2), /'1agii poart deja coroan. RePenind la manuscrisul I\cademiei Romne 1 1 3, constatm m ulte influen e occidentale. /'1ai ntiu mbracmintea /'1agilor somptuoas, cu mneci largi, ntoarse Ia cot, e cea a senio rilor apuseni . Execuia draperiilor i a catelor tarmentate denot d easemenea o i niiaen occi dental. Coroanele, dintre care ana blnit la baz, sunt apusene, dei le gsim i pe unele mi niaturi armeneti din \1eacul al XVll"lea 3). In fluen a apusean se mai constat1i i n decorul scenei. fndrtul /'1aiceiD:>mna:ai se l1ede un grajd , care niciodat nu figureaz pe monumen tele bizantine, dar care exist pe sarcofage i pe tablourile italiene, ca de pild pe o Natere a lui Fra Filippo Lippi (a. 1 1 4 1 ?- 1 469) 4). Ruinele trdeaz iarili gusta! artei italiene, c reia i place an astfel de decor. Ca exemple, ntre multe altele, se pot da : a. Inchinarea Magilor a Joi Francesco Raibolini zis Francia ( 1 4 5 0 - 1 5 1 8) ce se afl astzi la DrezJa. In acest tabloa /'1aica"Domnului st pe scrile unui templu n ruine. b. Triptihul lai Gio\1anni /'1assone (a doua jum!.tate a \1eacalai al XVlea, coala din Pie mont) 5). c. lnchz"narea lVlagilor diri Hortalus I\nimal al pictorului ol andez Sebastian Brandts (circa a. 1 5 1 O), ps trat astzi n Biblioteca curii imperiale din Viena 6). In acest tablou fragmentul de coloan apare 'n acelai loc ca n miniatura I\catistulai I\cademiei Romne.
O.

deosebete de cea de sas : Cldiri i /'1aica Domnului st pe t ron a\1nd n bra e pe Christos prunc ; iar /'1agii n genunchi naintea ei in da rari. Iosif st nd.rtal ei, iar steaua se coboar. de sus. lUar din cas., an tn.r ine caii 1'1a gilor de fru 1). Tipa! acesta _n u se ntlnete l a I\catistal Tra pezariei La\1rei, unde tnral cu caii magilor lip sete. La manastirea serbeasc. ns 1'1ateia, In chinarea /'1agilor se apropie de ultima descripi e a Manualului. Rei serl1itoral c u caii magilor exist, lipsesc ns S. Iosit i steaaa. (Fi g. 1 8). I n pril1in a l1rstei /'1agilor deosebi m : 1. Tipul imberu, care e datorit artei romane i Il. Tipul oriental, unde cei trei /'1agi repte zint cele trei l1rste. Tipul imberb se gsete pe frescele catacom belor i pe sarcofagele pri mitil1e din Occident. Tipul /'1agilor revrezentnd cele trei l1rste, l gsim deja pe an mozaic din S. I\pollinare din Ral1enna (circa a. 5 5 5 ) 2); pe ampula IIIa dela 1'1onza 3) ; ntr'o miniatur a e\1angeli aru'ai din Etschmiadzin (circa a. 5 5 0) 4) ; n manuscrisul grec 5 1 O al Bibliotecii Na ionale din Paris (n. 8 8 1 ) ; n codexal Egberti (X s.) 5) ; precum i pe toate monumentele secolelor urmtoare att din Occident 6) ct i din Orient. Costumul /'1agilor pe frescele catacombelor i pe sarcofagele primitil1e e cel antic oriertal : pan taloni strm i, tunic scurt, paenula scurt. Pe cap poart boneta! fdgian . I\cest bonet se transform ncetul ca ncetul n coroan, la nceput mic, apoi din ce n ce mai m are.

TAFRALI.

Le resume jranf:at:s suzvra a_ la fin de cette itude.

3 ) Strzygowski, Das Etschmiadzin-Evangeliar in lvien 1 8 9 1 , 1, pt. vr. ') H. Omoot, Facsimiles, pl. XXXI!, p . 2 0 . > ) Kehrer, op. cit., II, fig. 1 9 . 6) !\rtitii occidentali din Renatere au reprezentat adesea pe unul din magi ca negru . EL an dat magilor figura unor persoane ilustre din timpuFile lor. !\a, o pictor atribuit lui Sandro Botticelli reprezint pe Cosma tledicis. Leonardo
B yzanti11ische Denkmiiller.

, Kehrer, op. cit., Il, fig. 3 4 .

1) Op . cit., p. 1 4 8 .

3)

lbid.,

fig. 3 3 .

da Vinei a pictat o nchinare a i'lagilor, n care se recu- nosc cei trei tledicis : Cosma, Lorenzo i Giuliano. Laforgc, La Vierf{e, p. 1 6 6 . 1) Kehrer, op. cit., I l , fig. 1 9 . ' ) Beisset, op. cit., pl. XVI. 3) Fr. tlacler, JVfi11 iatures aY111enie1mes, Paris, 1 9 1 3 pl. XLI. 4) No. 1 3 4 3 sala Vll Luuru, coala Florentin. 5) No. 1 3 8 4 Sala VI, Lmru. 6) Kehrer, op. cit., II, fig. 2 8 3 .

inp.org.ro

C ET A T E F\ S O R O C I I
NOTI J\ ISTO RIC A DESCRIPTIV;\
--0 ---

Cetatea dela Soroca a fost nlat de tefan cel .Mare . O spune tradiia local, care-i expl ic numele prin faptul c Dom nul a pus soroc (termen) de cldire 1), i o confirm documentele contimporane, cari scot la ive::tl, tocmai n acest timp - la I 499 - pe 1,rimul prcl ab al cetii 2). Ca i Orhei 1, cldit 20-30 de ani mai nainte 3), ea a fost nlat mpotriva ce telor ttare de prad, cari, ocol ind vadurile Nistrului pzite de strj ile noului prclab orheian, i fcuser se vede cale spre pr ile de Sl.,!S ?le Moldovei, mult mai la nord, prin vadurile Nistrului dela Soroca 4), de under pri n Bli i Scule n i , se putea aj unge la lai, iar prin tefneti i Botoani la Suceava. Cldirea cetii dela Soroca nu fu deci pentru tefan cel Mare o necesitate stra-

tegic de primul ordin, pentru sigurana general a erii, ci numai o necesitate stra tegic secundar, pentru si gur.ana u nora din regiunile erii mai expuse incursii lor i jafurilor ttare. De aceea Soroca n'a fost o cetate mare, cu dou rnduri de z iduri, ca bunoar Cetatea Alb, Suceava, Hotinul, chiar Neamul 5), ci o fortrea mic, un simplu castel pe ntru adpostul u nei strji de paz mpotriva Ttarilor. Aceasta ne-o rat nsui Bogdan V od, fiul lui tefan cel Mare, ntr'o scrisoare din 1 5 1 2 ctre regele Po loniei, n care spune c noua cetate sluj ete mpotriva pgnilor (Ttarilor) : castrum So rocianum contra pag9-nos tutelam habet 6). Dou secole n urm, tot un Domn, Dimi trie Cantemir, spune acela lucru aproap e : cci, acolo, la Soroca, scrie el, stau cldela 1492 (Octomvrie r o : Bogdan, I, 504) p n la 1 493 (Noemvrie 4 : Bogdan, I I, 3 1). D aci nainte documentele nu mai dau n:.mele prclabulqi sau prc:labilor de Orheiu pn la 1499, cnd a par doi deodat : Alexa i I vanco (Bogdan, II, 425 i 444) - ultimii prclabi de Orheiu ce se mai cu nosc snb tefan cel Mare. 4) Banul Constantin Caragea arat n efemeridele sale, la 1778 ( Hu;:-muzaki-Papadopulos Kerameus, D;:,cumente, X I I I, 102), c Nistru!, pela inutul Sorocii, avea unsprezece vaduri, prin cari se putea trece vara clare. ) A se vejea planul Cetii Albe n acest Bu letin, VI, 59, al cetii Suceava, la Romstorfer, Ce tatea Sucevii, Bucureti 1 9 1 3, pl. I l i al cetii Neamul, la Acela, Schlo3s Neamu, Cernui 1899, fig. 8.-Hotinul nu are nc un plan ; din i lustra tiile date de d. dr. C. I. Istrati n Analele Aca d emiei Romne, mem. st., tom XXXIV, se vede ns c i acest cetatea avea al doilea rnd de ziduri, cari nu sunt ridicate de. Turci la 1 7 13. ci numai repara le i lrgite atuncj. Cf. D. Cantemir, Descrierea Moldovei, ed. Aca d. Rom., Bucureti r 875, r6, i Isoria I mperiului Otoman, ed. Acad .. Rom., Bucureti 1876, 362, n. 3, 6) Hurmuzaki-Densusianu, Documente, I I -3, 699-700.

') Z. Arbure, Basarabia n secolul XIX, B:.Jcu reti 1 899, 293 2) I. B::>g :lan, Documentele lui tefan cel Mare, 1 9 1 3, Il, 425 i 444 - Costea mai e menionat, cu fratii si, ntr'un alt document (o danie pe seama lor ) dela Stefan cel Mare, transmis ns numai prin o tra :ucere din secolul X VIII, cu data gre . I orga, Studii i Documente, it (7140 = 1530) : V, 2 I I 2. ") Cel dintiu prclab de Orheiu, Radu! Gan gur, apare n documentele lui tefan la 1470 t Maiu 7 : Bogdan, op. cit., I , 148). El p3treaz aceast demnitate pn la sfritul anului 1 480 ( August 29 : Bogdan, I , 243), urmndu-i la 1481 (Fevruarie 1 : Bogda n, I , 249), V laicul, unchiul de pe mum al Dommilui, cu fiul su Duma, care ajut pe tatl su Ia ndeplinirea funci unii, fr a fi ns prclab. Vlaicul e menionat n docu mente ca prclab de Orheiu pn la r 484 (Maiu 29 : Bogdan, I , 2S6). In locu-i , la 1486 (Septemvrie 1 4 : B Jgdan, I, 230), apare G:ozea Micotici ( de notat c dela 1484 Iunie pn la q86 Septem\ rie nu se cunosc documente dela :efan), care p::>art prclbia pn la q9r (Aprilie 20 : Bogdan, I , 464). Acestuia-i urmeaz Gangur, a doua oar,

inp.org.ro

86

BULETINUL C01'1JSJUHII 1'10HU1'1EHTELOR J STOR ICE


noatem dect o singur meniw1e despre ameninarea Sorocii de ctre Ttari : acea din Octomvrie 1 539, cnd Domnul de atunci - tefan- Vod Lcust - trimise m potriva nvlitorilor pe un curtean al su de frunte, un anume Selha {?) 7). Petru Rare, care, ca i tefan cel Mare, restaur vechile ceti ale Moldovei 8), re fdl din nou, din piatr, Soroca. Intr'adevr, la 23 Aprilie 1 543, el chem la sine, pentru lucru la cetatea Saracii, pe un Bistriean elin Ardeal, fost mai nainte n serviciul su u). E vorba, de sigur, ca i n cazul lui Ion Zidarul , constructorul ele biserici al lui Rare 1 0), nu de _ un simplu meter z idar, cci de acetia erau i n Moldova, ci de un arhitect, care s conduc lucrrile puse la cale sau ncepute la Soroca. Aceste lu crri erau, cred, l ucrri mari, de refacere a cetii n pi atr. Prerea mi-o razim pe tirea lui Miron Costin din Cronica po lon u), c " Soroca a fost zidit d e Domnul Petru dup a doua desclecare" , tire pe care cronicarul o d cel puin pe baza unei tradiii ce atribuia, nc pe vremea sa, z idirea Sorocii unui Petru Vod. Ori acest Pehu Vod, ntru ct e dovedit c cetatea i i a fi in numai sub tefan cel Mare, - nu poate fi, cum- s'ar - presu pune, Petru Muat, ci Petru-Vod Rare, care, nh'adevr, cum vzurm, ntreprinse lucrri la Saraca. A ceste lucrri trebue s fi fost destul de nsemnate, pentru ca amintirea lor s se fi pstrat pn pe vremea lui Miron Costin. Nu credem deci c grei m , admind c tefan cel Mare fcuse cetatea din lemn i pmnt, cum Ro man Vod cldise odinioar Cetatea Nou

rai, s nu intre varvarii (Ttarii i Cazacii) i n Moldova 1). C cetatea dela Soroca a fost cldit dela nceput ca o simpl fortrea, face dovad I faptul c tefan cel Mare i are aci, ca i la Orheiu, un singur prclab, nu doi, ca n cetle cele mari ale sale i c n urm i mportana prclabului de Soroca scade ntr'att, ct el nu mai figureaz n rndul boierilor de sfat ai D omnului. Aa se exp lic de ce pn l a sfritul secolului XVI, documentele nu dau la iveal, n lista boierilor de sfat, numele urmailor lui Costea prclabul de Soroca al lui tefan cel Mare, cu toate cu funciunea exist, cum se con stat din tratatul ncheiat la 1 5 r o ntre Bog dan cel Orb i Sigismund al Polon iei, n care prclabul ele Soroca (capitaneus Soro cnsis) e pus pe aceea treapt, ca atribu iuni jurisdicionale, cu prclabul de Hotin 2), i din misiva lui tefni-V o d dela 1 523 ctre Regele Poloniei pentru ajutor mpo triva Turcilor, n care de asemenea e men ionat capitaneus Sorocensis 3) . Cele cteva nume de prclabi de Soroca ce cunoatem din secolul XVI apar numai i ncidental n doCW11enre. Aa Neagu l a I 550-5I ) , N i colae la 1 554 5) i Prvltl l a 1 587 6) .
..

Cu acest rol mai modest, firete c ce tata - dela Saraca nu putea stvili invazi ile ma ri ttare ; n schimb ns, dindrtul zi . citirilor sae, pucaii' moldoveni vor fi oprit i ntors din cale desh_Ile cete ttare de prad, pe cari cronicele i documentele nu le-au nregistrat dect foarte rar. Astfel, n prima jumtate a secolului XVI nu cu-

Hronicul vechimei a Romano-Moldo- Vlahilor, ed. Acad. Rom., Bucureti r9or, 224. 2) Hurmuzaki-Densusianu, Documtnte, I f-2, 629 i aceia colecie, sup. I I - r , 9. 3 ) Ibidem, I I-3, 719. 4 ) Niegum, p refectus Sorocensis : N. Iorga, Studii i Documente, XXIII, 56. 5 ) Mentionat, ca delegat al lui Alexandru L puneanu, n tratatul acestui a dela 1554 cu Sigis mund August al Poloniei : Metilineu, Coleciune de tratatele i conveniunile Romniei, Bucureti 1 879, 58. 6) Gr. Ureche, la Koglniceanu, Letopisee 2, I, 237 i u n doc. dela Petru chiopul din 1587 Maiu

1)

8, publicat de d. N. Iorga n Convorbiri literare, X XXIV, 6 r 8- r 9 . 7) N. Iorga, Studii i Documente, XXIII, +4 S) Pentru Neamu : Hurmuzaki- Iorga, Documente, XV I, 317 ; pent ru Hotin i Suceava : N. Iorga Is toria armatei, Vlenii de Munte I9IO, I, 7 1 i 306. 9) Hurmuzaki Iorga, Docu mente, XV-r, 432. ' o) A. LpMatu, acest Buletin, V, 83 i urrn. ") La 1. Bogdan , C ronice inedite, Bucureti r895, r83.- tirea a fost introdus de unul din fiii si - Nicolae negreit - n aa zisa pn acum Carte pentru desclecatul dintiu al Moldovei. Cf. Miron Costin, De neamul Moldovenilor din ce ar au eit strmoii lor, ed. C. Giurescu, Bucureti I9I+ pp. XXV-XXVIII i 44

inp.org.ro

CETATEA SOROCII
dela Roman 1), i c Petru Rare a refcut Soroca din piatr la 1 543, cum tatl su refcuse din p iatr Cetatea Nou dela Ro man la 1 483 2). Dup refacerea Soroci i sub Petru Rare -refacere explicat de d. N. Iorga, ca avnd de scop ntrirea graniei dinspre Bugeacul de curnd ocupat, prin Ttari, de Turci 3) - cetatea noastr avu, n a doua j umtate a secolulu i XVI, n epoca nvlirilor c zceti, u n rol ceva mai deosebit. - Cci pe aci, pela Soroca, intrar i eir din ar, firete ocupnd cetatea, pretendenii domneti, cari , cu spnJ m dela Cazaci, tur-

87

Jicoar Pribeagul (1577), zis, n scurta-i domnie, Ion-Vod (Potcoav) 4), cum i cei ce mai venir pe urmele lui 5) . Condui de astfe l de aventurieri, Cazacii se nrviser n Moldova, "ca nite lupi nvai deapu rurea la prad " , z ice cronicarul 6) . Prvul prclabul de Soroca rsplti ns des re petatele lor przi n 1 587, cnd, scrie acela cronicar, "cu hnsari i cu ali ci au vrut de bun voie" , s'au ridicat asupra Cazacilor, fugrindu-i dincolo de istru pn la Pe riaslavl, unde " tare rzboiu s'au fcut... i, btndu-se, i-au biruit i pre toi 1-au tiat" 7).

./ .

Fig.

t.

Cetatea Sorocii. Vedere general.


Sub I eremie Movil, Soroca fu pus sub Domnul in hrisovul su de danie dela rs87 Maiu 8, au venit n ite Cza tlhari, foarte oameni rai, aice in pmntul nostru i au prdat i cteva sate la margine, pe Nistru, n pmntul domniei mele ; deci sluga noastr Prvul prclabul, el, lovindu-se cu dnii, s'au btut i aa Dumnezul milostiv fiind ajutor i biruind pe acei tlhari, i-au dat sub sabie domniei mele i toi s'au bi ruit cu moarte, iar pre unii dintre dnii nii vii i-au prins, iar unora dintr'nii numai cape tele lor s'au adus de faa inaintea noastr i a tot Sfatul nostru. Pe urm i sluga noastr Prvul prclabul viind, s'au aflat pre nsui trupul l ui avnd cteva rni : Conv. literare, X X X V, 6:>8.

burar, n acest rstimp, domnia Moldovei') Ars de Mateiu Corvi n mpreun cu trgui la 29 Noemvrie 1467. Cf. I . Bogdan, C ronice ine di te, 52. ') ldem, ibidem. 58. 3) N. Iorga, Geschichte des rumnischen Volke3, Gotha 1905, l, 38+. 4) Gr. Urechie, la Knglniceanu, Letopisee 0, I ,

231 2.

5) Pentru toate aceste nvliri czceti : Hurmu zaki-lorga, Documente, XI, prefa, XXXII i urm. 6) G r. Urechie, ed. cit., 1, 237, ') Acela, l. c. - Petru Schiopul rsplti aceast biruin, druind prclabului su de Soroca satul Burueneti, pe Siret, la inutul Ro:nanului. Cci, zice

inp.org.ro

88

BULETINUL COtuSIUHII 1'10NU1'1EHTELOR I STORICE


fu luat, se pare, penh u scurt vreme, ele Cazaci 7) , apoi, la r62 r , n timpul rzbo iului turco-polon din acest an, ea fu ocu pat de Ttari 8) , nainte nc de intrarea Turcilor i Leilor n Moldova (August). Printre aceti Ttari i fcuser cale, n August, Cazacii - 2o.ooo - veni i n aju torul Polonilor la Hotin 9) . Pe lng T tari i Cazaci, inutul aprat de cetatea dela Soroca avea, se vede, de suferit chiar i dela vecinii Poloni, cari fceau uneori prdciuni destul de serioase dincoace ele Nistru, - cum bunoar fu acea a lui Paul Reksczewski, mpotriva crui a se plnge lui Stanislau Zamoyski, starostele de Sza rogrod, la 23 Decemvrie r 62o, Totoi (To elor ?) prclabul Sorocii 10) , i cum fu acea fcut nousprezece ani mai trziu, la r 639, cu voia vicestarostelui de Racov, de locuitorii acestui trg, cari merser cu n drzneala pn acolo, ct prinser i ares tar chiar pe p rclabul Sorocii 11 ) . La r 649 Nogaii (Ttarii din Bugeac) prdar Soroca 1 2) , iar un an n urm, la r 65o, Crmlenii (Ttarii elin Crimea) ap rur, n numr neobinuit de mare, n faa vadurilor ei. Cetatea, firete, nu le putu opri intrarea n ar, unde, se tie, s vrir una din cele mai groaznice prd ciuni 13) . Trei ani dup aceea, la r 653, Au gust r r 1 4) , se strecurar, fr stnjenire, p e sub zidurile Sorocii; Cazacii adui d e Ti mu Chmelnicki s despresure Suceava 1 5). La r 657, n fine, Ttarii se gsiau din nou la Soroca, aezai fiind, cum scrie un con timporan, pe amndou malurile Nistrulu i pn l a Camenia 1 n) . Intre prclab i i cetii din acest timp cu I, 277 = trad. lat., ed. E . Ba:winski, Chronicon terrae Molda vicae, Bucureti 1912. 491 0) Hurmuzaki-Bogdan, Documente, srp. I I-2, 489. 1 1 ) Ibidem, sup. II-2, 6 1 9. 1 2) Ibidem, sup. I I-3, 28. - Paul de Alep, n Cl toriile Patriarhului Macarie al A ntiohiei, ed. E. Cioran, Bucureti 19oo, 103, arat c g3sl, n acest timp, tot l ocul ntre Soroca )ii gra n i a Bu geacului ars i prdat de Ttari. 13) Miron Cost in, ed. cit., I, 319-20 trad. lat., ed. Bar w i nski , r 2 i -2. 1 41 Data dup Paul de Alep, op. c i t , 6. 1 51 Miron Costin, ed. cit., I, 329 = B a r w i n ski , 155- Pentru decursul asediului, A. L p M a tu , la K. Romstorfer, Cetatea Sucevii, Bucureti 1913, 45-50. 161 Hurmuzaki-Iorga, Documente, X V-2, 126S.
=

comanda a doi prclabi - Mnil i Al hot, ' pe care-i ntlnim n 1 598 1} . Un an n urm n fruntea cetii e numai Al hot ), care, la sfritul lui r 6oo, trebui, probabil, s cedeze locul unui polon. Cci Ieremie Movil, ca i frate-su Simeon, cnd acest din urm fu aezat n domnia erii Romneti, primi, ntre condiiunile de supunere fa de regele polon i can celarul su, ca cetile erii s fie puse sub comandani poloni, iar garnizoanele lor s presteze j urmnt de credin regelui su zeran 3). Schimbarea aceasta nu fu ns de bun augur : nc nainte de ncheierea anului r 6oo, Cazacii Zaporoj en i nvlir 111 trgui i inutul Sorocii, s:ivrind o groaznic prad. Au prdat tot, scria Ieremie Can celarului polon, c n'a mai rmas nimic, masacrnd nu numai pe brbai , ci i pe femei i copii, aa c nu mai sunt n 3o roca dect cteva sute de lcuitori, c<ri, promite Domnul, vor fi totui pedepsii, de se vor dovedi c au cauzat rele servito rilor i supuilor poloni ai Regelui ) . Din acest angajament se vede c Polonii din cetate, cci de dnii, _credem, e vorba, au ptimit i ei pe urma acestei prdciuni, nu numat dela Cazaci, c1 I dela Mol doveni. Mai tarzu, la r6q, Soroca vazu fru moasa oaste pe care Gavrii l Bethlen o adu sese ajutor Turcilor pornii mpotriva Polo n ilor-5), cu care prilej Principele Ardealului ncheie acolo, sub zidurile cetii, la 26 Septemvrie, cu Radul, Domnul Moldovei, un tratat de reciproc credin i ali an 6) . Doi ani n urm, l r6r9, Soroca
') Uricar, XIV, 94 i Gh. Ghibnescu, Ispisoace si Zapise, I - 1 , 2q (222 ). 2 ) Gh. Ghibnescu, ibidem, l-1, 222 - 3 -5 3) Humuzaki-Bogdan, Documente, sup. I I-I, 467. 4) Ibidem, I I -2, 4 5) Iorga, Studii i Documente, I V CXXX-I i Acela, Acte i Fragmente, I, 56. 6) P ublicat n Tiiriik-Magyarkori Allam-Okm nytr, I, 193-4 : ap. N, Iorga, Studii i Docum., IV,
,

7 ) Hurmuzaki-Bogdan, Documente, sup. I I - 2, 469. B) .Iar Ttarii sunt la Soroca, dou mii, de in straje d e ctre Le i " , scria, ntre alte veti de pregtire ale rzboiului, Petre Diacul ctr Bistri - eni : Hurmuzaki-Iorga, Documente, X V-2, 895 9) Miron Costin , la Kogln i ceanu . Letopisee 2,

C XXXI.

inp.org.ro

CET!\TEA. SOROCII
noatem pe tefan Prclabul la r6sr 1), pe Ioni Hbescul la r 656 2) i pe Dumi . tracu Prclabul la r 66o 3) . In vremea luptelor turco-polone dela r6p-6, Soroca i avu rolul ei. A, n Aprilie r 6p, se veste la Varovia c ce tatea a fost ocupat de Polo n i 4) i c n preajma ei se gsete o oaste turceasc de vre-o cincisprezece m i i oameni ). Oastea aceasta nu fcu ns nimic pentru l iberarea cetii, cci, n Iulie, Soroca er tot n mi nile Leilor 6) , fapt ce nlesni, n Iunie 1 6 7 3 , mai nainte de ce oastea cea mare turceasc pornit mpotriva Polonilor s fi

89

locuitorii bj enrii de frica Cazacilor, nu mai cutezar a se ntoarce pe la ve trele lor 8). In anul urmtor, r674, o parte din oastea turceasc ce invadase din nou Moldova trectl Nistru, n August, n Ucraina, tot p e la Soroca, pe u n pod construit, sub paza ceti i, mpotriva plncilor ce Cazacii fcur de cea parte a fluv iului u). Acum, firete, nu mai putea fi vorba de Lei la Soroca. Ei ns revenir la r686, cnd Ioan Sobieski nheprinse prima sa expe diie n Moldova, dup ce, ntre timp, Ca zaci i mai nvlir odat n ar pe la So roca la r 68o 1 0) .

fi g. 2 . Cetatea Soroc.ii. Vedere exterioar..


intrat n Moldova, invazia n ar, prin va durile Sorocii, a Cazacilor supui Poloniei, sub cpetenia lor Srcu, rivalul lui Doro enco, rmas credincios Turcilor 7), cari prdar att de ru inutul cetii , ct mult vreme dup aceea, spune Cantemi r, Barwinski, 1323. - tefan Prclabul fu ucis de oamenii lui Vasi le- Vod Lupul pentru viclenie. Dela el, ca prclab de Soroca, avem o scrisoare ctre Gr. Ureche, cronicarul : Gh. Ghibnescu, Ispisoace i Zapise, Ill-1, 49 2) Gh. Ghibnescu, Surete i Izvoade, I V, 84s.-In acela timp cu loni Hbescul e men ionat un V lasie cpitan de Soroca : U ricar, XII, 286, i ar, la 1668, u n Povrib cpitan de Soroca :
Buletinul Comisiunii tlonamentelor Istorice.

lntr'adevr, ntr'un raport dat din H ui la r 686 August 23, despre naintarea Po lonilor n Moldova, se spune c Sobieski a luat n stpnire, prin Cazaci, "un castel foarte puternic, pe Nistru, numit Soroca, Gh. Ghibnescu, Surete i Izvoa je, l ll-2, 63. 3) G h. Ghibnescu, ibidem, I V, 220- r . ') H urmuzaki-Hodo, Document e, XVI. 14. s) Ibidem, X V I, 15. 6) Ibidem, XVI, 22. 7) N. Iorga, Stud i i i Documente, I X , 154. B) Cronicul vechi mei a Romano Moldo-Vlahilor, ed. cit., 224. 9) N :c. Cost in, b Kogln:cean:J, Letopisee ', H, 1 3. - Cf. N. Iorga, Stud i i i Do 2 u mente, IX, 1 64 5 . 10) Nic. Co3tin, d . c i t , I l , 27.
12

1 ) Miron

C ostin, ed. cit., I, 32 S

inp.org.ro

90

BULETINUL COl"liSIUNII l"lO NUl"lENTELOR I STORICE


Vod Cantemir se vzu nevoit s caute a se mntui ct mai repede de aceti prdtori ncuibai n cetate 1 2). In acest scop el cerl.t ajutorul Turcilor, cari trimiser pe Dal t:J.ban Mustafa Paa cu porunc ca m preun cu Domnul Moldovei s scoat pe Cazaci din Soroca 1 3). Astfel, p e la sfritul lui Iulie, Daltaban trecu Dunrea cu oastea sa de expeclie - patru mii pedestrai cu patru tunuri i douzeci de mii Ttari sub Ghirai Sultanul. D ela Dunre, el apuc drept spre Orheiu, unele urma s se ntl neasc cu Constantin Cantemir. Pe drum ns, Paa fu apucat de o clisenterie acut, ce-l inu pe loc mai mult vreme. Dimitrie Cantemir, care a luat parte la aceast expediie, clescriincluneo destul de amnunit in Istoria Im periului Otoman H) i n Vita Constantini Cantemyrii 1 5), ne spune c zbava aceasta a fost spre binele Polonilor, cci lea elat timp s-i fac noi fortificaii n jurul cetii (anuri) i si ad uc noi trupe de CaL. aci p entru aprare. I nsntoinclu-se 16), Mustafa Paa veni la Orheiu, unele se mpreun cu Constantin Cantemir, care avea cu sine o mie cinci sute de pedestrai i trei tunuri i cu Ca zacii lui Ste_ Hatmanul 17), cari, fugii dela Poloni, se aezaser, cu nvoirea Turcilor, n raiaua Benclerului. Aci, la O rheiu, D al taban mbrc pe Domn i pe fiul su cu b lni ele zibeli n, iar p e boieri i lor cu caf. tane obinuite, apoi, dup dou trei zile ele zbav, plec, pe la sfritul lui Septem vrie' 1 ), spre Soroca, u nele, pe dat ce aj unse, muzaki-Hodo. Documente, XVI, zSS. ") N. Iorga, ibidem, I, 97 ") Mustea, la Koglniceanu, Letopisee 0, Jll, 25 i Amiras, i bidem, III, no . ' " l Aceeai, Il. ce. - O lung i i nteresant bio grafie a lui Daltaban Mu3tafa Paa d Cantemir in Istoria Imperiului Oto:nan, 7 1 6 i urm. (nota) . "; E d . citat, 6s3+ ' "1 Ed. Academiei Romne, Bucureti 1083, 72-3. Cum to3.te datele pe basa crora s'a reconstituit asediu) Sorocii dela 1692, sunt luate dup aceste dou scrieri ale lui Dim. Cantemir, nu s'a citat deosebit de ct ceeace s'a luat din alte izvoare. 'Gl Cantemir, V ita Constantin i Cantemyrii, 7 1-2, povestete, n chip anecdotic, modul cum dasclul su Ieremie Cacavela a vi ndecat pe Daltaban cu pulbere de cret (prin sugestie) i c u invocarea Sf. Trei mi. ") Cf. i 1 . Neculce, ed. cit., Il, z o. 18 ) N. Iorga, Acte i Fragmente, I, 97

unde aez o numeroas garnizoan11 1). In Noemvrie, Polonii, adec Cazacii lor, erau tot aci 2). A semenea n Iulie anul ur mtor 3). Probabi l ns c dup nfrngerea i alungarea stpnului lor din Moldova 4), au trebuit s1 prseasc i ei cetatea. D ar numai penbu civa ani, cci la r 69r , cnd Sobieski ntreprinde a doua sa expediie n Moldova, Soroca czl.t d i n n o u n stp n irea Cazacilor. I n tre aceste dou ocupa iuni ea fu prdat ele Ttari l a r 688 5). L a r 69 r , cetatea, cum am zis, ajunse din nou n minile Polonilor. Sobieski n sui, ntr'o scrisoare din 20 Octomvrie, aclre sat lui Carol Radziwi ll, sub -cancelarul marelui ducat al Litvaniei, spune : La Nisbu am luat cu trupele Cazaci lor i cu o parte elin cele ale noastre, sub comanda Caste !anului de Chelm, cetatea Sorocii, de unde nu numai c avem cale deschis .spre Ti gh ina turceasc, ci nc - " velut et equo tro1anou - putem infesta intreg Bugeacul 6 ). Cet_atea, lipsit de garnizoan i plin de prov isiuni 7), fu ocupat, pe la sfaritul lui Septemvrie, cci la 5 Octomvrie coman dantul polon din C. Lungul moldovenesc scria Bistriien ilor n Ardeal c " mria sa era iul . a_ .Jyat o cetate la Nistru, ce se chiam Sorocau 8). Ea fu ndat fortificat 9) i bine garnizonat, pr:imind, n Aprilie r 69z, re gimentul colonelului Rap 10), care fu, se pare, atacat. n Iunie, de Ttarii elin Bu !!eac 1 1). Aezarea Cazacilor la Soroca aduse atta paub - n partea locului, ct. Constantin9) Hurmuzaki- Hodo, D.Jcumente, X VI, 127. ") Ibidem, X VI, 1 40. ") Hurmuzaki-Iorga, Documente, XV-2, 1410. . I . Neculce, la Koglniceanu, Letopisete 2 , II, 232-3 .,i Hurmuzaki-Hodo, Documente, X VI, 1 49 i 1 52 51 Hurmuzaki-Bogdan, Documente, sup. I I-2, I J5 Cf. N. Iorga, S tudii i Documente, X I, 175 "l Hurmuzaki-Bogdan, Documente, sup. II-3, 23r. - Pentru ocuparea cettii prin trupele C aste !anului de Chelm, cf. i Hurmuzaki, V-2, 23.5, pentru luarea cetii de Caza:i, cf. i Hurmuzaki I- Iodo, XVI, 272, iar, i n genere, pentru o cuparea Sorocii , izvoarele moldovene : Nic. Costin, ed. cit., I I , 3'l, I. cculce, ed. cit., I I , 23'l i Damiaa Dub3u, la . Iorga, Studii i Documente, III, 1 920. 7) Cantemir, Istoria I mperiului Otoman, ed. cit., 1 876, 628. 8) Hurrnuzaki-Iorga, Docun:ente, X V-2, 1 445 . 9; Hurmuza ki- Hodo, Documente, XVI, 272. ") . Iorga, Acte i F 1agmente, I , 96. - Cf. i Hur
. -

inp.org.ro

CETJ\ TEl\ SOROCJ I


constat c asediu] devenise mult mai greu prin noile fortificatiuni ce se fcuser n jurul cettii i prin noile trupe ce fuseser aduse pentru ntrirea garnizoanei. Totui , spre a nu se ntoarce fr folos, Mustafa Paa ordon imediat ca cetatea s fie in conjurat - de ctre nord cu trupele moldo vene ale lui Cante mir, de ctre sud cu tru pele cazace ale lui Ste i de c3.tre apus cu trupele turceti ale sale (de ctre rsrit era apa Ni strulu i ) . Asedi atii, 200 D ragoni i 400 Cazaci, sub comanda colonelului Rap, militar foarte cercat 1), - la nceput, elat fund marele numr al protivnicilor,

91

fcur, in mai mul te rnduri, noaptea m ai ales, n vliri in afar, n adposturile Tur cilor, ucignd i prinznd mulime d i n tr'inii. Asediatorii, vznd c. nu pot face n i ci o isprav cu armele lor de foc, cercar s 3 sparg z idurile subminn du-le, dar fr re zultat, pe deoparte fiindu-le foarte greu s se apropie de ele, cci , cum zice cronicarul nostru, cei din cetate n imeriau drept n om, pe cnd cei din afar nu puteau s'1 le strice nimica 3), pe de alt parte fiind cldite deadreptul pe stnc. Astfel, apropi i ndu-se iarna i pierznd vre-o trei mii de oameni,

Fig. 3. Cetatea Sorocii. Vedere interioar.


se intimidar ; curnd ns, constatnd c cele apte tunuri ale lor nu au nici un efect asupra puternicelor zidu ri ale cetatii , prinser curagtu i nu numai c se ap rar cu v1goare din luntru 2), dar nc ') Cf. mai sus, pag. 90, nota ro. - In Polo nia se exagera mult i mportana cetii i a gar nizoanei sale, care se credea a fi de 3.ooo oa meni, pe lng cari Castelanul de C helm mai du cea n ajutor 4.ooo Cazaci : Hurmuzaki-Hodo l, Do cumente, X V I , 285. Cf. i Theiner, V itera monu menta Poloniae et Lithuaniae, I I I { Roma r863), 737 2) Hurmuzaki-Hodo, Documente, XVI, 286. 3) I. Neculce, 1. c. - Un izvor palon arat c s'ar fi respins trei asalturi ale ascdiatorilor asupra cedup trei sptmni de zbav \n jurul ce tti i, asediu!, cel mai i mportant n trecutul ceti i dela Soroca, fu ridi cat 4), Paa \n dreptandu-se spre Dun re, iar Domnul c.u a i si spre I ai 5). ti i : Hurmuzaki-Hodo, DJcu mente, XVI, 288 ) La 19 Octomvrie, se vestea, la Constantinopol, c asediu! a fost ridicat : N. Iorga, Studii i Docu mente, XX, 13r-2 vol. XI, r8r, n. r. In ac-ela ti:np a proape (22 Octomvrie\, se tia n Polonia acela lucru : Hurmuzaki-Hodo, Documente, X V I , 287. 5) Asediu! e povestit la fel, pe scurt ns, i n cronicele no::stre : Neculce, Muste, Ami ras, Il. c e . Asemenea n Letopiseul Moldovei ed. de d. C. Giurescu, 13ucureti 1 9 1 4, 84.
=

inp.org.ro

92

BULETINUL C01'1ISIUNI! 1'10NU1'1ENTELOR I STORICE


ziduril e ei, ca dela adpostul lor sa Im piedece intrarea i pe aci a Muscalilor n Moldova. Ei ns n u putur ptrunde n Soroca, cci prclabul cetii le rezistar cu succes pn la 30 Maiu, cnd u n corp din oastea ruseasc comandat de F eld marealul Boris Scheremetew trecu istrul i,sub povaa generalului Wiedemann . , ocup cetatea 1), pe care Muscalii o inur n st pnire pn la sfritul lui August 13} . I n acest timp fu adus i nchis la Soroca Ior dache Ruset V ornicul, arestat la I ai din porunca rivalului i Domnului su Dumi tracu-Vod Cantemir 14} . Dup pacea ce urm, Turcii, cari luar n stpnire efectiv Hotinul, umblar s ia i Soroca. Anume, "un Alai-beiu, scrie Axinte Uricarul, i cu civa Cminceni au mers la arigrad i au cerit dela Im prie s le dea cetatea Sorocii cu o parte de loc, s1 stpneasc i s dea orice venit I mpriei. i dusese acolo isvodit i locul, cum vin locurile marginei, artnd soco tele c ar fi mai de folos s fie Turci la acea cetate, de ct Moldoven i . . . . i fiind atunci vremile turburate - continu Axinte Uricarul - venise acest lucru la cumpn, pe voia lui s fie, de n'ar _ fi pus mare ne voin Nicolai-Vod, scriind l a stpni cele ce se cdeau i la capichihai s cheltueasc i s dea ce ar puta, numai s nu se fac acest lucru. i aa - ncheie cronicarul lui Nicolae Mavrocordat, dup ce arat pe rnd toate motivele i nvocate de acesta fa de Turci pentru n enstreinarea Soroci i aceste i altele scriind icolai-Vod, chel tuind i civa bani i nefiind n ici voia lui Dumnezeu s se i a acea cetate, au isprvit de nu s'au luat atunci Soroca . . . " H). Scpat de stpnire turceasc, cetatea aj unse din nou n posesiunea prclabilor Domnilor Moldovei, ntre cari prclabi
1 0) Uricar, X I V, 208 i X VI, 42 . 1 1 ) ic. Co3tin, ed. cit., II, 9':!. "J N. brga, Acte i Fragmente, I, 3 1 45, iar pentru generalul VVie::lemann, HCirmuzaki- Hodo1, D.Jc.un nte, X VI, 3793So, apoi cronicele noastre : Nic. Co3tin, ed. cit., Il, 9S-9 i r os i I . Neculce, ed. cit., I I , 30 9, 3 : 2 , 3 1 4 . '3) Hurmuzaki, Documente, V I 9 i urm. 1 -1) Nic. Costin, ed. cit, II, 103-4 i I . Neculce, ed. cit., II, 317 t5) La Kogalniceanu, Letopisee 2 , II, 138.
,

Soroca rmase aa dar tot n minile Poloni lor, adec ale Cazacilor lor. i aceasta p entru mai mult vreme. Cci tirea dat de Mustea, cum c " la anul ( 1 693) au eit de bun voia lor din cetate Cazacii dra goni, de au rmas numai oamenii cei de loc" 1) , nu n umai c n u se confirm, ci se desminte prin mai m ulte alte tiri ce avem, timp de cva ani, despre stpnirea mai departe a Cazacilor n Soroca : la 1 694 Ia nuarie 2) i Noemvrie, cnd Cazacii, n frunte cu coman lantul lor Samuel, prad pe Ttarii Bugeceni 3) , la r695 Noemvrie, cnd ei atac i ucid pe r ivalul l or S te din raiaua Tighinei 4) , la 1696 Martie ") i Maiu, cnd prad din nou pe Bugecen.i 6). D eparte deci de a fi prsit Soroca, Po lonii i mtemeiar acol o o stpnire de fapt destul de statornic, stpnire pe care ei cutau s i-o c t ige i de dnpt dela Turci, prin t ratative la Constantinopol i). Tratativele acestea nu duser ins la re zultatul dorit de Poloni, cci, dup pacea dela Carlowitz (1699) 8), ei trebuir, n schim bul Cameniei retrocedate de Turci, s p rseasc cetile ce ocupaser n Moldova, nhe cari i Soroca 9) . De n otat c n tim pul acestei din urm stpniri polone la Soroca, apare n docu_mente un fost pr clab al cetii - tefan Soroceanul 1 o) . In sec. XVII, n timpul rzboaelor ruso turce, Soroca, ca i celelalte ceti de pe Nistru (Hotinul, Benderul i Cetatea Alb) i avu un rol mai deosebit. Astfel, n anul memorabil al primului rzboiu purtat pe pmntul nostru, l a 17 I I , Soroca fu pr dat mai ntiu n miez de iarn 3. (Fe vruarie) de Ttari i Poloni 11), apoi, nainte ca otile arului s fi ajuns la Nistru, soo Turci i Poloni, trimii n egreit de Paa dela Bender, aprur, la 25 Maiu, sub '' La Koglniceanu, Letopisee 2, I I, 87.=Magaz i nul istoric, III, s'3. . Iorga, Studii i Documente, XX, 139. 3\ Hurmuzaki- Hodo, Documente, X V J, 3 19. 4. I bidem, X VI, 3230. 5 Ibidem, X VI, 333 6) Ibidem, X VI, 335 71 Ibidem, X VI, 295 i aceia coleci e, s:.1p. I- r ,
32 ! .

3 1 9 i

235-6. Cf. aceia colecie, X VI, 374 9) Ni c . Costin, ed. cit., II, 44

8J Tratatul i n Hurmuzaki-Bogdan, sup. II-3,

inp.org.ro

CETI\TEI\ SOROCII
cunoatem : l a 1 724 p e Miron Do n ic i 1), la 1 730 pe Apostol Donici 2) i la 1 738 pe un Petre D uca, care fu mijlocitor n tratati vele de pace pe cari Grigore-V od Ghika le deschise n acest an, la cererea Turcilor, ntre acetia i Rui 3). C aceti prclabi nu purtau uumai titlul, ci fun cionau de fapt, face dovad o carte din 1 730 a nunu tului Domnitor, prin care h otrte pri cina prclabi lor de Soroca cu srdarii de acolo, cari, se vede, nclcau atribuiunile celor di ntiu 4) . Aceste atribuiuni, de ordin militar i administrativ, ei i le ndeplineau cu ajutorul garnizoan ei, compus din Slu j i tori de ar sub comanda unui vel C pitan 5) i din Cazaci nimii sub comanda unui Sotnic 6) , pe lng cari mai erau, sub un Vtv a l/ lor, a ziii "mbltori de Soroca 1 , can, ca t tovaru lor dela Ho tin, scrie Dimitrie Caritemir, tiau toi limba polon i rus, trim ii fiind n Polonia i Rusia, ca curieri, ori de cte ori fcea tre buin 7) . Sarcina garnizoanei dela Soroca era, firete, mai ntiu, aprarea cetii i a inutului de prdtori 8) , apoi paza v"ir.o vailor nchii n cetate 9) . De notat, n fine, c prclab i i de Soroca dedeau, n a doua j umtate a sec. XVI I I, o parte din veni turile cuvenite lor mnstirii Sf. Spiridon din Iai u). Revenind la rolul Soroci i n timpul rz boaelor dintre Rui i Turci din sec. XVIII, e de observat c n al doilea rz boiu (terminat cu pacea dela Belb oTad ' 1 739), cetatea noastr n'a avut nici un rol, cu toate c o lupt mai mare s'd dat n apropiere, la Racov 1 1) . Inainte ns, la 1 7 37, ea fu destinat de Turci ca loc de nti_ _

93

nire al delegailor pentru pacea pus la cale cu Ruii. Cum ns acetia destinar m acela scop Chievul, ambele pri se hotrr pentru Nemirov, unde pacea se i ncheie 1 2) . I n al doilea rzboiu ruso-turc (termi nat cu pacea dela Chiuciuc-cainargi, 1 774), Soroca, ca i Hotinul 1 3), fu azilul unui grup de vre-o 2 -300 de confederai po loni, refugiai n Moldova 1 4), ce fur ata cai , n Fevruarie 1 769, de o trup de vre-o 6oo Cazaci, parte din Rusia, parte din Ucraina, cari, hecnd Nistrul pe ghia, prdar trgui, lund cu ei pe prclabul cetii cu civa efi ai confederailor H). I n urm Soroca fu ocupat de Rui 1 6), cari o inur n stpnire pn la 1 7 74, cnd ei i retraser otile peste N istru 1 1]. La q85 Turcii aveau inteniunea s fac ntriri l a Soroca 18) . Aceasta de sigur pentru mai buna aprare a liniei Nistrului mpotriva Ruilor, cari att n al patrulea al lor rzboiu cu Turc ii (terminat cu pacea dela Iai, 1 792), ct i n al cincelea (ter minat cu p acea dela Bucureti, 1 8 1 2), acu par dela nceput, imediat ce otile lor trecur Nistru!, mpreun cu Hotinul, Ben clerul i Akkermanul, negreit i Soroca. Prima ocupare se fctt la 1 789 1 9) , a doua la 1 8o6 2 0) . Cu aceasta din urm Rusii i n trar defi nitiv n stpnirea cettii dela Soroca, care, sub ei, i pierde u des vrire importana, ne mai avnd acum pentru noii stpnitori nici mcar puinul rost strategic ce-l avusese mai nainte. De atunci, de sigur, ncepe i ruina ei.....
-

') N. Iorga, Studii i Documente, XVI, 395-96. 2) I dem, ibidem, 396. 3) Hurmuzaki, Documente, V I , 531 si aceias colecie, sup. l- 1 ,:)27 -32 ) 1. Bianu, Catalogul mss. romneti (din Bi blioteca Academiei Romne), I, 5 12 . 5 ) N . I orga, Studii i D0cumente , XXII, r5,

Cetatea Sorocii e situat drept n m alul Nistrului, pe ngustul es ce se ntinde din

N. Iorga, op. cit., XXII, 1 8 i XVI, 397 Descrierea Moldovei, ed. cit., 95. - Ct: si N. Iorga, Studii i Documente, XVI, 228. 8) La 1753 garnizoana dela Soroca res;:inge o nvlire a Nogailor rzvrtii mpotriva Turcilor, nvlire de pe urma c"reia avur a suferi multe din trguril e Moldovei : N. I orga, Documentele Cal limachi, I l, 627. a) N. Iorga, ibidem, II, r2S
7

r8,

"1

40.

1 0 ) Uricar, XXI, 353 i N. Iorga, Studii i Docu mente, XXII, 12. ") Hurmuzaki, Documente, sup. l- 1 , 525. 1 2 ) N. Iorga, Acte i Fragmente, I, 34 1 i 349, iar pentru pace, Acela, Geschichte des osm-a nischen Reiches, IV, 426 sq. 43) Hurmuzaki, Documente, sup. I - r , 764. '4) N. Iorga, Documentele Callimachi, II, 58::>. 15) Hurmuzaki, Document., sup. I-r, 776. 16) Hurmuzaki, Documente, V li, 66 . Cf. i N. Iorga, Acte i F ragmente, II, 12. 17) Hurmuzaki, Documente, sup. I - r , 898. '8J Hurmuzaki-Iorga, Documente, X, r o. ' 9) Cnd fur luate Benderul i Akkermanul : Hurmuzaki, Documente, sup. I-3, 87. 20 ) Ibidem. sup. I-3 1 I I -r2.
-

inp.org.ro

94

BULETINUL C0!'11SIUNII l'10NU/"1ENTELOR ISTORICE


poart de lemn lctuit st n locul ve chilor pori de stejar ferecate. Printre scn duri se vd ncperi de aprare drpnate i tapane de iarb slbatec deasupra mal drului nalt a l pietrelor czute" 4). Din aceast descriere, cum i d i n vede rile n o i ce am dat mai sus 5), vederi dato rite amab i litii d- lui N. Dunreanu, pro fesor i publicist din Tulcea, putem nelege destul de bine ntocmirea cetii dela Sa roca- un castel s implu, de form dreptun ghiular, cu zidur i de p iatr nalte i pu tern ice pe delturi i cu turnuri mai n alte i mai puternice la colw-i, turnuri d i n cari trei rotunde, i ar al patrulea, prin care se fcea i ntrarea n cetate, patrat (fig. 2). Pe creasta z idurilor i a turnurilor se vd nc, n parte, urmele crenelurilor pentru m pucat, i ar p e faa d i n luntru a z idurilor (fig. 3) gw-ile in cari erau mplntate gri n zile ce susineau podul de circulat (che min de ronde) n jurul castelului. Acesta, negreit, ca i cel dela Cetatea Alb 6), dela Suceava, dela Neam 7), avea n lun trul su oarecari cldi ri pentru adpost i aprare, cari cldiri, azi drmate, la Sa roca, trebue s fi fost mult mai reduse i mai modeste, dect bunoar la Suceava i la Neamu, unde se gsia, ntre ele , chiar frumoase i destul de n cptoare reedine domneti ...... Afar de aceasta, castelul dela Soroca era i zolat, cum fusese, nain te de tefan cel Mare, acel dela Su ceava 8) , adec fr un al doilea rnd de ziduri de nconj ur, ceeace fcea, cum am zis la nceput, ca Soroca si fie numai o ceate de al doilea rnd, o fortrea, u n simplu castel.
A l e x . L ped a t u

cursul apel pn sub dealuri l e ce se ridic i n i mediat apropiere, dealuri pe ale cror coaste se desfur, n pitoreasc prive lite, oraul dela care cetatea i-a luat nu efii nd situat p e drum mele (fig. r ) 1). mare de nego (intern aional), ca bw1oar Hotinul, Soroca n'a putut opri asupr-i, ca acesta din urm, a:en iunea cltorilor stre i n i , aa c nu posedm cu privire la ea alte descrieri, dect acea cunoscut a lui Dimitrie Cantemir, care ne spune . c "ce tatea, situat lng Nistru, sub deal, pe un es, e m i c, dar, dup timpul in care a fost z idit, foarte tare. Are un mur n patru unghiuri, foarte tare i aprat de turnuri foarte nalte, zidit cu b icasie, de cari dealu r i le de pri n prejur sunt p l ine" 2). Asemenea nu posedm vederi vechi ale cet i i , afar de l i tografia i talianului Bassoti dela r 832, afltoare n muzeul Societi i i storice i ar heologice din Odesa 3), de pe care sperm s ne putem p rocura o copi e , spre a o reproduce, cu alt ocazie, i n aceast pub l icaie. In starea de azi, cetatea a fost descris de d. I _ Iorga la 1905- "Uimitor de lim pede, scr i e d-sa, rsar ca din pmnt zidu rile ei negre, rotunde, stpnit<:: la coluri de patru turnuri . . . Se vd nc sus, u nde n'a czut creasta turnurilor, ferestrele n guste, dese, din cari se p rivia p n departe pe coasta d i n sus i pe cea d i n jos pn adnc in vi l e podolene, p e unde obinuiau s vie cltorii stepelor pustii . . . . Turc i i n'au luat-o, fi indc n 'avea msemntate m i l i tar . . . Rui i a u luat-o totdeauna fr lupt ... De aceea, cruate de btile tunuri lor, au rmas ntregi toate feele cetii i ar fi rmas i podoabele ei, dac ar fi fost podoabe .. . O

Soroca fiind o cetate mic nu putea adpostl, ln vreme de primejdie, pe refugiai ntre zidurile sale. De aceia, acetia cutau scpare, sub s::;utul cetii, n aa zisa stnc a Sorocii din apropiere, ' ) Z. A rbure, Dicionarul geografic a l Basara biei, Bucureti 1 904, 19 i Acela, Basarabia n sec. XIX, 293. 2) Descrierea Moldovei, ed. cit., 1 6. 3 ) Cf. Revista pentru istorie, arheologie i filo logie, VII, 239 4) Neamul romnesc n B3.sarabia, Bucureti

despre care n e vorbete nu numai tra dii a, c i i documentele. Astfel ntr'un d ocument din 1747, u n anume Todiraco Pahomie face o mrturie de pe vremea cnd erau Turci i la Camenia,

sarabiei al lui C ruevan (1 904), spre a vedea ce reprezentri se dau acolo cu privi re la Soroca. 6) A se vedea i lustraia dat n acest Buletin,

VI,

1 905, 756. 5) Nu am putut avea la ndemn Almanahul Ba-

85, nota 5 8) A. Lpedatn, la K. Romstorfer, Cetatea Su cevi i, XX V V L

'J A

6r.

se vedea planurile indicate mai sus, pag.

inp.org.ro

CETATEA. SOROCII
de tria n stnca Sorocii, dim preun cu ali oameni, de frica otilor : Uricar, III, 281 . C u privire l a aceast stnc, Th. Codrescu ne d, la 1 853, urmtoarea preioas noti ( mai po z i tiv i mai corespunztoare reali ti i istorice, doct acea dat de d. Z. Arbure in Basarabia n sec. X I X , 292-3) : o Aceast stnc s e afl aproape de l\' istru, la rsri t-miazzi, acoperit de o mul ime de vii, pe o i nt indere destul de nsemnat.... I ntrarea ei este att de ngust, nct abia u n om trindu-se poate intra, i numai la oare::: a re de prtare de ea ncepe a se lrgl, nct ar putea

95

J ocul mai multe famili i . Dup aceea i ari se n gusteaz i pe urm se lrgete, nct cu chipul acesta, l ocuitorii ce se adposteau n acea stnc dac erau alungai din ntia bolti t ur, se trgeau n a doua, n a treia i aa mai departe, aprn duse cu armele, pn la resufltoarea ei de m i a zzi, care da n satul numit Zstnc. I nti nde:ea acestei grote pe deasupra poate fi de 20 mi nute, ns pe din luntru nu se tie, cci nimeni nu cuteaz a face o asemenea cercare, tcmndu-se de primejdii ori de frica superstiiilor ce se fac asupra acestei stnci .
A . L.

R E S U 1'1 E
---

0 ---

.,1 La forteresse de oroca (sur le Dniester, en Bessarabie) fut btie par Etienne le Grand, prince de Moldavie ( I 4S 7 - 1 504), vers la fin de son regne. De m eme que la for teresse d'Orheiu (au Sud de Soroca, ega lement en Bessarabie), btie 20-30 ans plus tot, elle a ete elevee contre les Ta tars. Soroca n'etait pas une grande cita delle, a deux rangs de murai lles, comme par exemple Cetatea Alb (Akkerman), Suceava, Hotinul, Neamul m eme, mais un simp l e chteau, pour Ia surveillance d'une des regions du pays les plus expo sees aLL"X i ncursions tatares. Pour cette raison, E tienne le Grand n'eut ici, ainsi qu'a Orheiu, qu'un seul commandant (pr clab), et non deux, comme dans ses grandes citadelles. Apres l'epoque d'Eti enne le Grand, l'importance de ce com mandant diminua a tel point, qu'il ne figure que tres rarement dans la liste des con seillers du prince. C'est pourquo\ on ne peut pas etablir facilement et d'une ma niere complete la liste des commandants de Soroca, au cours des trois siecles de la domination moldave sur la forteresse. Vu son role modeste, il est explicable que la forteresse de Soroca ne puisse avoir qu'une i mportance secondaire dans l 'hisM toire de la Moldavie. Dans la premiere m oitie du XVI-eme siecle, elle resista aux attaques des Tatars qui traversaient, pour p ilier, le Dniester et, apres l 'etablis sement des oga"is dans le Boudschaq (la partie meridionale de la Bessarabie), elle

servit egalement comme ouvrage de defense contre ces incommodes voisins. Dans la se conde moitie du XVI-eme siecle, apres sa reconstruction en 1 543 par le prince Pierre Rare (1 52738 et 1 542-46), la forteresse de Soroca fut un point d'appui pour les pre tendants au tr6ne, lesquels, avec le secours des Cosaques, troublerent le regne des prin ces de Moldavie a cette epoque. Un des com- , mandants de la forteresse Prvul; se vengea des pillages des Cosaques, les battant completem.ent en 1 587. Mais les Cosaques rev inrent et pillerent plusieurs fo is Soroca. Sous le regne de Jeremie Movil (15951 6o6), la forteresse semble avoir eu, pour peu de temps, un commandant .polonais. Nous deduisons ce fait de ce que parmi les conditions de sa soumission aux Po, lonais figure l'obligation de n ommer des commandants de cette nation dans les for teresses du pays. Au XVII -eme siecle, Soroca a ete oc cupee et parfois p il lee par les Cosaques, les Tatars, l es Polonais et les Turcs, et notamment : en 1 619 par les Cosaques, en 1 620 par les Polonais, en 1 62 1 par les Tatars, en 1 639 par les Polonais, en 1 649 par les Tatars du Boudschaq, en 1 65o par . les Tatars de Crimee, en 1 653 par les Cosaques, en 1 67 2 par les Polonais, en 1673 par les Cosaques, en 1 674 par les Turcs, en 1 68o par les Cosaques, en 1 686 par les Polo nais, en 1 688 par les Tatars et, en 1 69 1 , pour la derniere fois, par les Polonais, qui, ne pouvant etre expulses par l'armee turque

inp.org.ro

96

BULETINUL COt\ISIGNII t\ONGt\ENTELOR ISTORICE


phiques que la lithographie de Bassoti (1 832), qui se trouve dans le musee de la So ciete h istorique et archeologique d'Od essa, lithographie inedite encore. La for teresse a ete decrite par M. N. Iorga en 1905. O n p eut se rendre compte assez exactement de sa constitution actuelle d'a pres ce reci t et les vues ci-jointes. C'est un simple chteau de forme rectangul aire, ayant des murailles et des tours (trois rondes et une carree) en pierre. On voit au dessus les restes des cren eaux et a l'interieur l'emplacement ou etaient fixees, les poutres du chemin de ronde. On voi t aussi les ruines des constructions interieures. Le chteau etait beaucoup plus modeste que celui de Suceava et meme de N eamu. Une seconde rangee de murailles n 'existai t pas, et ceci fait de Soroca une forteresse de second ordre.

et moldave qm assiegea Soroca eu sep tembre- octobre 1 692, resterent maitres de la forteresse jusqu'en 1 699, quand ils l 'e vacuerent conformement aux dispositions du traite de Carlovvitz (1699). Au X V I I I-eme siecle, Soroca fut oc cupee par les Russes en I 7 I I , 1 769, 1 789 et, finalement, au commencement du XIX-eme siecle, en 18o6, lorsqu' elle fut definitive ment perdue, ayant passe, avec la Bessa rabi e entiere, sous la domination russe. La forteresse de Soroca est sise sur les b ords du Dniester, sur la p laine etroite qui s'etend, en partant du fleuve, j uqu'aux col lines voisines. En ce qui concerne son an cienne conformation, nous n'avons d'autres renseignements que c eux du prince De mehe Cantemi r ( ! 7 1 0- I I ) dans sa "Des criptio Moldavice". De m eme nous n 'avons pas d'autres anciennes reproductions gra-

inp.org.ro

SECRETARIATUL COMISIUNII M O N U M ENTELOR ISTORICE


Administratia Casei Bisericii, Bucureti, str. Lueger, 26.

R E D A C I A :

Buletinul se gsete de vnzare la principalele

LIBRRii DiN BUCURETI

prin cari se fac abonamente i se pot procura colecii complecte din anii prececlenfi (afar de anii 1 908-9).

ABONAMENTUL IN AR I STRINTATE :
P R E U L A P A T R U F A S CI C O L E P L U S P O R T U L

inp.org.ro

PRE U L ;

L E I 2,50

inp.org.ro

ANUL

VII.

PASC. 27.

IULIESePTEM VRiE 1914.

BULETINU L
C O JY\ISIU N II

Cs .. -------t

MON UMEN TE LOR ISTOR ICE


1 J

PUBLICATIUNE T R lMESTRIAL

lnst. de A rte Grafic e CAROL GOBL sr J. St. Rasldescu

BUCUR ETI

inp.org.ro 1CJ14

16, STRADA P'AJUS, f6

38.791

COMITETUL DE REDACIE
P r e e d i n t e

Dr.
D1M

C.
G E

1.

1 S T R A T 1
M

M e m b r i

1 T R E O N C 1 U L,

O R G E:

URNU

GE

ORGE

BAL

S e c r e t a r

A L E X.

L P E D ATU

CUPRINSUL
T E X T
Pagina

"1\tgintarile" lai Constantin Brncot>eanu, de N. IORGI\ . 97 l1ormotal lai Constantin Brnot>eann Basarab Voet>od, de ViRG. DR GHICEI\NU 111 Iconografia imnalai acatist, de O . TI\FRI\LI . 1 27 Comuni cri : VI. Ctel?a t>ederi nou dela Cetatea 1\lbi, de 1\lex. Ulpedatu. -- V II. tlrturii do camentare despre mnstirea 1\rgealai , de I\1. T. Dumitrescu. - VJIT. Pisania mnstitii Plt>iceni-Oit, - Pisania bisericii l1gareniPrahol?a, de Virg. Dri:\ghiceana 141 Bibliografie, d e Virg. Drghiceana. 1 44

I L U S T R J\ I I
Pagina
"Arginlttrile" hti Constantin Brw:ovemw :

Pagina 4. Candela mormntului lai Brnco,eana 1Vdere de detaliu co inscripia amintltoare J 1 20 3 . Candela mormatalui lai Brnco"eana (Vede1e de 121 detaliu ca inscripia in continuare\ 6. Candel:l mormntulai lai Brncotcanu [Vederea . 1 23 rezen,oralui) .
. . .

1 . C1ace dela /'lnstirea Harezi, azi la /'lasea) National 9 7 2. Cruce dela l'lnstirea dintr 'un Lemn, azi 1 t\u seul Naponal . . . . . 98 3. Cruce dela t\nstired Hurezi, azi Ja tlaseul Ha 98 ional ( 1 694) 4. Sfenic dela' /'lnstirea dintr 'an Lemn ( 1 7 1 1 ), azi la /'laseul National , . 99 5 . Sfenic dela flnstiea dintr'un Lemn ( 1 7 1 1 ), azi la fluseul National 99 ' 6. Pater ( 1 6 95) dela flnstirea d;ntr 'un Lemn, 1 oo azi la fluseal Naional 1 . Potir ( 1 6 96 - 7 ) dela biserica bolniei /'lnstidi 1o1 Harezi, azi la flaseul Naionel 8 . Potir ( 1 7 0 5 ) dela flastirea dintr 'un- Lemn, azi . 1o1 la Biserica diot 'o zi din Capital , 9. 1\naforoi ( 1 6 9 1 -2) dela flnstirea Hmezi, azi 1o2 la flaseul Naional . 1 o. 1\naforni ( 1 6 9 1 -2) dela t\n2tirea Hurezi, azi 1 o2 la !'\aseal Naional 1 1 , 1\naforni ( 1 6 9 3 ) dela /'lnstirea dintr 'un Lemn, azi la flaseal Naional . . 1 03 1 2. 1\.naforni ( 1 6 94 - 5 ) dela biserica Cartea Veche 1 O3 din CaFital : 1 3. Ripid ( 1 7 o 8- 9) dela biserica Sf. Gheorghe Nou 104 din Capital, faa ca Sf. Gheorghe 1 05 1 4. Ripida dela No. 1 3, fata ' ca Pantocratorul 1 5 . Chiuot dela 1'\nstirea Harezi, azi la 1'\aseal Na 106 ional . 16. Legtur de ellanghelie ( 1 692) dela /'lnstirea . 1 o7 Harezi, azi la flaseal Naponal 1 1 . Legtur de ellanghelie ( 1 6 9 1- 2) de provenien 1 o1 necunoscut, azi Ia /'laseul National , 1 8. Legtur de euanghelie ( 1 6 98) d ela f\nstirea 1 o8 Hurezi, azi la l'luseul National . 1 9. Legtur de euanghelie ( 1 7 7 ) dela biserica Sf. Gheorghe Noa din Capital, aii la tluseul Na ional , 108 20. Coperta dindrt a cllangheliei din 1 6 9 8 , fcut i09 de Brncolleana pentru t\nstirea Hurezi .
. . , . . . , . . , . , . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . .

Iconografia imnuhti acatist :

I N SUPLil'lEN'l' :
ltformnfttl lui Constantin Brncoveamt Basarab Voevod :

1 9. Scena a Xa . a 1\catistalui. Intoarcerea magilor la Babilon (rliniatur a manuscrisului grec 1 1 3 al Bibliotecii 1\eademiei Romae\ , 1 27 20 . lnbarea magilor la Babilon i fuga in Egipt , tf,esc din Trapezria Laurei, Coilection des Haate.sEtudcs Paris) . . 1 28 2 1 . In toarcerea magilor i fuga in Egipt ,fresc din biserica m!'nstirii srbeti flateia, Collection des HautesEtudes Paris) 1 29 2 2 . Scena a Xl-a a 1\catistolui. fuga in Egipt (flinia" tur a manuscrisului grec 1 1 3 al 1\cademiei Romne\. . . 1 30 2 3 . Cderea Mmonoloi lfliniatur a manascri ul i copt 1 3 al Bibliotecii Naionale din Paris, XII s.' 1 3 2 2 4. Scena a XIIa a 1\catistalui. Int mpinarea Dom nului {rliniatur a manasdsnlui grec 1 1 3 al Bibliotecii /\cadem iei Ro"' <nel . , 1 33 25. Intmpinarea Domnului i Christos ado1at ca Creator (Fresc din T.-apezria Laure;, Coliec tion des HaatesEtades Paris) 1 3+ 2 6 . Scena a XIIIa a 1\catistalai. Christos adorat ca Creator. (tliniatar a manuscrisului grec 1 1 3 al Bibliotecii 1\cademiei Romne, Colletion des HautesEtudcs Paris) 135 2 7 . Scena a XJV Ci a 1\catistulai, 1'\aica-Domnrrlui ado rat (l'Hoiatar a manuscrisului grec 1 1 s al Bibilotecii 1\cademiei Romne 1 1 37 2 8. f\aica-Domnului adorat i Christos "carele e n Cer i pe pmnt'' 1 fresc din Trapezria 138 La\rei, Coilection des HautesEtudes Pal'is 2 9 . Scena a XVa a 1\catistulai . Christos "carele e n CeripCpmnt" {fliniatar a manascri suiai grec 1 1 3 al Bibliotecii /\cade miei ..Ro mne) . . 1 ;;9 .
. . . . . . . . .. .

Comunicri :

1 ' Candela mormntulai lui Brncoveanu (\'edere n intregime) 1 12 2 . Insula Halki tPianal cu dispoziia mnstirilor dap Vyzantios) 1 16 ' 3 , tlormntul Brncoueanulai (Piatra m ormntal ). 1 1 7

1 , Vedere n interiorul curtii celei mari (jumtatea despre ''est) a Ceti 1\lbe 141 2 . Turnul c e leag laturea de nordllest ca acea de suduest a Cetlii 1\lbe 1 42 3, Un col di n interiorul Cetii l\lbe. 1 43

inp.org.ro

" A R G I N T U R I L E" L U I C O N ST A N T I N B R A N C O V E A N U
---

0 ---

Dela Constantin-Vod Brnco\)eana, al crui ndoit centenaria dela moartea ca m ucenic a fost comemorat ca pomp n l\agast al acestui an, nn ni-au rmas n u... mai m ulte biserici d e o armonie arh itec ... tural saperiba r , palate mpodobite cam nu se o binuia pn atunci, sculpturi n piatr de o \)arietate a tipuri lor i de o fi ne de execuie incomparabile, cata pitezme de bogia n amnunte a celei dela Sf. Gheorghe Noa, marea biseric bucuretean a Domniei sale ; apoi picturi m iestre pe caracteristica! fond de al-. bastra tare, ca acelea dela Colea, cri tiprite, manuscrise si documente ca fron tispi c ii, i lustraii n tregi i litere ornate care ar merita reprodase ana cte ana, custuri n cele mai bune trad iii ; Ca toate prd cianile repetate, ca toat str mntarta la locuri le sfinte, ca toat pati ma sta, din z ilele noastre, de a topi Ja... cru-r-n \)ec:hi pentru a face strl u citoare qpcrre m od erne, ca t 6t jaful, c:a toat i m p itatea i neglijena, care au risipit c:ea mai mare parte d in odoarele bisericilor noastre, a\)em nc ici i colo, la 1'1asea, unde s'au aezat cele mai multe d i n pre ioasele Harezalai, n acea mnstire d e cpetenie c hiar, n alte fundaii oltene i, ici s i colo, n felurite alte lcasari -precum sant la Bucureti Cotrocenii, poate Rada-Vod i Ca rtea Veche - o parte d i n acele lucrri n m etal pe care cti torul, n scrisori le lai ctre Braso\)eni 1 ) ,
, , , .

le nu m ia, c:n an termin generic: :


ginturi.

Fi g .

t.

1)

Cruce dela l'\n:1stirea Hurezi, azi la l'\aseal Naional.

Publiate in " Braovul i Romuii"" din ale mele


X.

Studii i Documente, voi

Dm aici, contribuind astfel la ntre...


13

Buletinul Com!siunii tlooumentelor Istorice.

inp.org.ro

98

BOLETI UL COn.ISIU II 1'10 Ul'1ENTELOR ISTORICE

girea fisionomiei arti tice de o nnalt d istincie, a acestei epoce mari, c&te\?B d i n e l e , si aname, dap categorii si n ord inea cronologic , ntruct ea e poate fix : I. Cruci. 1 . edatat, dela Harezi (afJ ... toare azi, ca i c:elelalte ande na se no ... teaz altfel, la !'\asea). I n \?ec:hial t i i simpla.
' '

II. Sfenice. 1 . l'\&n tirea dintr'un Lemn. Rzi mat pe lei, dap datin. De ... \?Oltarea este i ea trad iional 1) . Foile de acant ant n apa ene. 2 . Tot asa., ca foarte mici d eo ebiri de amnunte n des\?oltare . III. Potire i patere. 1 . Pater, f'\....
'

Fig. 2 . C1oce dela l'.nstirea dintr'on Lemn, azi la t1oseol aional .

f i g.

3 . Croce dela l'.ncistirea Hurezi, azi la 1'1oseol aional ( 1 694).

Nedatat , dela l'\&nstirea d intr'un Lemn. 1\c:elasi tii. 3 . Din 1 6 9 4 . Influen apasean n fe ... lai cam se desfsar ramuril e si n sac... c:esianea i coanelor, ana cte ana, n lang i n lat.
2.
' '

nstirea dintr' an Lemn. Inscripia pe baz, c: 'a dat de Con tantin Br.nc:o\?eana l l'\.nstirei d intr'un Lem n l a 1 6 9 5 , e, n litere d e dac:t latin c:a form, ca flori n
Cegneanu 1 in anul

1) V.

stadiul d-lui Zagori ,

in fasc.

precedent i al d-lui

Jll.

inp.org.ro

F\RGINTURILE LUI CONSTI\NTIN BR\ NCOVEF\NU

99

sptur, ca !acra al toartelor, ca pro.... fane capete de femei , an lucru strin. 2 . Potir, d ela bolnia d i n Harezi. 1\re nsemnarea : potir i datu la Harezi, I t . 7 2 0 5 ( 1 6 9 6 -- 7) . E mult mai impla dect adm irabilul potir cu figuri dela

3 . Poti r, dela "lnstirea d intr'an Lem n, de tot simpla. Data, n c ifre, 1 70 3 .

IV. Anafomie. 1 . Dela Hurezi. In .. cripie n onoarea Sfntul u i Constantin si Elenei ; data 7 200 ( 1 6 9 1 -2). Poli ... gonal. I n m ijloc Sfinii I m prai. Pe mar...
'

fi g .

4. Sfenic d e l a 1'1nastirea dintr'an Lemn ( 1 7 1 1 ) azi la 1'1oseal Naional.


,

f i g . 5 . Sfenic deia 1'1nlistitea dintr'an Lemn


( 1 7 1 1 ) , azi la 1'1aseal Naional.

l'lrgineni, care cuprinde, n afar. de originalitatea formei sale, ca capac, attea chipari de sfini extrem de fin lucrate, n medalioane. N'are d ec t foi de acant ca podoab.

gine m edal ioane de finti. Intre ei, foarte frumoase ornamente, ntre care i flori nvoalte rsrind din frunze, nota de corativ a stilului brncovenesc. 2 . Dela Hurezi. In cripie : Ban .... cre ...
'

inp.org.ro

1 00

BULETINUL CO/'liSia

Il

MONU!'\E ELOR l STORTCE

d incosu robul lai Dumnezu Io Costan ... " d i n Basarabu Voe-o o d u cu Doamna sa t.aria i acest 'Vas de anafar la a lor mnstire Sfintilor In prat Costantin i Elena au dat...-o , 7200>> ( 1 6 9 1 - 2). Ace lai model fn lini ile generale. Florile i mai caracteristice. 3 . Dla t..flnstirea dintr'un Lem n , 1 6 9 3 . In m ijloc t.alca Domnului, cu Isus n brae : stilisare absolut catol ic. Pe mar ... gine medal ioanele de sfini tradiionale n ... tocmai ca la no. - 2 . Florile caracteristice. 4. Cartea Veche din Bucur esti. , Inscripie (-o. Iorga, 1nscripii, I , p. 2 6 2 , no.
' '

supt : familia dom neasc . Pe cotor : florile caracteristice. 2. Tot acolo. Aceiai dat. In ,mjle.c , _ Pantocratorql. Dedesupt, Sfi nii Imprai. Deasupra, ngeri , altfel ca sas. Cu ace leai flori. VI. Chivot. Dela Harezi. 1mita ie a bisericii dela Arge, pn i la -"p si.r:J le de pe coperi. V i . E vanghelii. 1 . De la H arezi. Data de 1 6 92 ca cifre. Pe o parte In\/ieren ntre medalioane cu sfini. Pe alta sfinii I m prai , iar pe margine garn itara de flori caracteristice.

1.

fi g .

6.

Pater:i

( 1 6 95)

d e l a l'lnstirea d i n t r ' un L e m n , azi la /'luseal

a ional.

6.03) d i n 7203 ( 1 6 9 4 - 5) . Un exemplar

2 . De pro'Venien necunoscut . I nscrip ...

asemenea se fcu e, spune aceast i n scripie, i pentru ceala lt biseric dom ... neasc , d i n Trgo-oite. La mij loc 1'1a ica Domnului n cel mai par t i ! bizanti n. S fi nii d in medalioane mult mai reliefai. Florile caracteristice. V. Ripide. 1 . La Sfnta Gheorghe .d in B ucureti (nestr mutate). Datate (Iorga, I n s c r ip i i, p. 304, no. 7 6 2) 7 2 1 7 ( 1 708-9). Sfntu l Gheorghe n mijloc . ntre heru\/imi. Ingeri la d re apta si la stnga. In colurile d e su i j os ale stelei , <:'Vanghelitii. Deasupra : ln\?ierea. Dede.-.
'

ie :

g 1\To ,3c ( 1 6 9 1 - 2). Numai icoa ... nele din m ijloc (In-o:erea, Sfinii Imprai) i d ela coluri (E'Vanghelitii). Inchiztorile Q c i flor-ile cara.cterisiice. 3. Dela HurezL Data : 1 o-9 8 . Ca urm toarea, cele mai strlucite {Jpere de sca[p ... tur din motenirea artisfic :a Brnco ... veanului. Cele dou!i icoane centrale, ace leai ca la nr. precedent, dar Sfinii Imp .... rati, mrgenit i de alti d o i sfinti, de aceiasi ad mirabil execuie, au de jar mprejur icoane de o m i nuiositate nenchipu it, cu

lw H.cCTilHNtN Bomo,&,

11

rcn,&,i!>d fro

ill d p id

'

'

'

'

inp.org.ro

1\RGINTURILE LUI CONSTl\NTfN B RA COVEI\NU

101

scene din \?iaa \ntaitoralui i a Sf. Con tanti n si Elena. Florile caractnistice apar deasupra capu lui celor doi sfini . Dosul e d in zale ca n wemea lui tefancell"lare. ou din Bucureti . 4 . La Sf. G heorghe Data 1 707. Identic pe faa ntia CCI cea de supt no. 3 ; faa a dona are un sa... perb Sf. Gheorghe i cene d in \Jiata lu i. Dosnl e o ad m i rabil e tar d e flori caracteristice.
'

putem mndri cu ima l no tra de fra ma e e si talentul ce trebue pentru a o

II. E o ntrebare : cine a f cut ace te o pere de o cinstit i m igloas art, creia astzi na... i pute m opune nimic ? Rspan sul hotrste dac ne putem luda numai
'

Fig . 8 . Potir ( 1 7 03) dela t1nll.stirea dintr'un Lemn, azi la Biserica di ntr'o zi din Capitalll..

fig. 7. Potir ( 1 696-7) dela biserica bolni ei t1 nll.stirii Harezi , azi la t1aseal Naional.

nfptui, ca consec\Jena nentrerupt a anei origi nal iti arti ti ce e"idente ? Scrisorile Brnco\Jeanalai ne arat te .. gtarile ce le...a a"at c a argintari din B ra... so\? - si, d e sigar, s i din Sibiia, desi n aceast pri\Ji n nu mai a\Jem iz\Joa-. rele - si ni dau ch iar numele furn isorilor de c peten ie ai Curii mu ntene : Gheorg he !"lai si Henric Lam bra 1 ) . Lor l i n ... cre d ina Vod argintari, fr ti m , n cele m ai multe cazuri, care era natura lor. A.flm uneori c e "orba de cte o pecete d e inel, dar nu l ipsete nici men-.
' ' ' ' '

ca bogia care poate s .. i aduc arta cot o \?rea i de unde o vrea, sau ne

') N.
l'lai , i

studiul dlai

Iorga ,

Braovul i Romnii, Bucurti


Sp. Cegneana ,

/.

1 90 5 .

c.

Pentru

inp.org.ro

1 02

BULET11 UL COtllSlUNll tlONUt-\E TELOR ISTORICE

ti unea lucrarilor biseri .... cesti 1). La 1 7 0 9 Domnul mun tean primia o E\/an-; ghelie, o cdeln i., re-ca... noscnd c. l'lai lucra frumos au . fcut, numai cu z. ba\/. mult. . l\.dmi-; nd ce- i spusese judele braso\/ean c. lucrul bun tot cu z.ba\/. s. face , el si cere, protestn d mpo.... tri\/a amn.rilor cu lunile, s i alte comand e : niste candele i o tipsie de nafur. 2) . Lam bru era clopotar, si clopotele brn .... co\/enesti \/ i n n mare parte dela dnsul ; el lucra i Suli nare pentru pu . I n acela i timp ns. se as.... teptau dela d nsul i sfe .... n i ce d e b iseri c 8) .
, , . ' , ' ' ' '

Fig. 9 . 1\.naforni ( 1 6 9 1 -2) dela tlnstirea Hurezi," azi l a tluseul Naional.

fig. 1 O. A.naforni ( 1 69 1 -2 ) deJa 1'1 nstirea Hurezi, azi la tluseal Naional.


' i Brao v u l i R.t;Jmnii, p . 1 0 3 1
no.

l'laterialul se tri m i tea dela noi , chiar i ciuoaie pentru sfenicele pomenite. Dar de s igur nu n u.... mai att. Uneori nu i se ce... rea mesterului s. ar ... meze dup anumite d ati n i , s i atunc i i esiaa lucrri fr caracter i fr. \/aloa re pentr u arta n oastr ., cam e potiru l gol d in 1 7 0 3 sau pater a ca capet e de fe mei pe toarte . De cele mai multe ori ns Brnc o\/ean u, care se u ita foarte de aproape i p utea i satisfc ut numai ca grea, stabil ia exact forma ce t rebuia u s
' ' '

10.

01

Ibidem, p . 1 0 2 - 3, no. 1 0 .

) Ibidem, p .

-os.

inp.org.ro

1\RGI HTURJLE

LUI

CO

STI1.HTIH BR.

COVE/1.

1 03

aib od oarele dor ite d e dansul. C se dedea chiar desemnul e de netgduit. Altfel, Sasal, care era m a i m u l t an _ tehnician expe... rient, ar fi pas pretatin ... deni frunze de acant, ca... pete ca obrajii plini si sfini ca capul i trupul ptrat ca i coanele din Si criul de aur tiprit pe acest timp n l\rdeal ; e l a r f i d a t 1'1aicei Domnului d . ex. aspectul d e 1'1a d o n P:f care J presint ana din anafornie. Doar pentru sracele biseri c i ardelene ale R o 11 n ilor iobagi nu se lucrau zilnic odoare care ar fi patul fa... Fig. 1 1 . 1\naforni ( 1 6 93) dela /'1n>tirea dintr' un Lemn, azi miliariza pe a rtiti cu ce la /'1useul National. rinele Bisericii rsritene ! Dar, odat ce m odelul era romnesc, aceste opere, ieite de supt mni strine afar d e cruci - sant de sigur le noastre. Putem spune ns mai mult : c ine a fost autorul acestor mo ... deie, dela cine n spe eia! a plecat concep ia, nou, a florilor largi deschise, a zam bilelor n\?oalte, d i n care aceast epoc face o aa de larg i de potri\?it ntre... bainare. Cnd s'a rein ceput ca tiparul la noi , ilustraia i n deo .... sebi ornamentele ei, frontispicii, culsde lampe, cadre au fost mprumutate, p r i n l\rdeal ori prin Po Fi g . 1 2 . 1\naforni ( 1 6 9 4 - 5) dela biserica Curtea Veche Qin Capital.
' ... ... '

inp.org.ro

1 04

BULETINUL CO!'USIUNTI l'10NOtU:NTELOR ISTORICE

Ionia, dela l\puseni ; singure figurile sfin .... ilor reproduceau un tipic nesc himbat. O not nou apare doar prin activi.... tatea unor zugrav i ce isclesc. l\stfel Da maschin cnrei zice Gherbest (an Herbst trecut Ia ortod ox ie nRasia) , dela care avem prea frum oase chipuri, de o m i ... naie deosebit, n Evanghelia i l\posto

ns ei nu inoveaz, ci dau tot adaptri ale frunzelor d e ac:ant obisnu ite n !\pus . Tot ce s'a tiprit I a Bnzu are ac:e -ste insusiri comune. Nu mai vorbim de 1'1oJ d ova In care ilustraia, stngace supt Do .... softeia, e apoi o adevrat caricatur. In Tara Romneasc ns mesterul care a fost l\ntim Ivireanul d dela nceput,
- . ' , .... ' '

Fig. 1 3 .
'

Ririda

( 1 7 0 8 - 9) dela biserica St. Gheorghe Nou din Capital, faa cu St. Gheorghe.
'

lai l a i SerbanVod. Dela el s'au nvtat poate zugravi m ai noi : Ursul, care lucreaz la Buzu, episcop fii n d 1'\itrofan 1'1ol do .... \?eanal, Joanichie; Dimitrie Grecul, d i n 1 6 98, si altii, cari toi si p u n isclitu .... riie. l\u trstura sigur i afecioneaz fonduri puternice negre. Ca ornamente
, ' ,

d in Evangheliile dela 1 6 93 i 1 6 9 7 - pe cnd 1'1rgritarele, Pra\'loslavnica 1'1r.... tarisire d i n 1 6 9 1 sunt mpodobite tot ca n trecu t - un alt caracter ornamen tri i t ipriturilor. 1'1eter al d esem nurilor sab .... iri, n pen i , el nu d figuri de \'laloarea acelora ale lai Gherbest , dar n podoa ....

inp.org.ro

f\RGIHTURILE

LUI COKSTl\HTIH BRNCOV El\HU

1 05

bele d e flori n imeni nu-l ajunge. i a -ceste podoabe, care se ntmpin i n miniaturile documentelor, sunt tot trium ftoare/e zam bile, largile foi de ap m pleticite, liniile rotunde erputoare din arginturile brncoveneti. Pe n cetu l nu mai ele \10r rsbate n t iparnia dela Bazu,

aceste flori, le tim acuma de unde \1in. Nu d in Veneia cum\1a, prin negusto ri i cr u rari , ci din Persia, prin clugrul i\1irean. El ni-a lsat si o lucrare artistic isclit, acele multe chipuri de sfini d i n manascriptul dela Chin\ descoperit d e d . t. B erechet. lnc odat exprim d orina,
'

fig. 1 4. Ripida dela Ho. 1 3 , ta:. cu Pantocratorul .

unde le aflm d oar d e l a 1 7 0 0 n nai nte. l\ntim \1enise din Iberia Caacasulai. !\colo erau ns \?echi trad itii de art armeneti i georg iene, asupra crora _ exercitase, secole ntreg i, o ad nc in fluen arta aa z is arab , n forma pe care o are n Persia. Florile, si anume
' '

pe care am exprimat-o acum d o i ani la 1\cadern ie , dar fr s fi a\?ut armri, ca acest manascr ipt s fie copiat n co .... !ori , fr zba\?, spre a se a\?ea la n-. demn un m ijloc de cpeteni pentru sta d iu l i apreciarea \1echii noastre arte.
N. IoRGA.
14

Buletinul Comiisiunii flonumeQtelor Istori ce.

inp.org.ro

1 06

BULETINUL C0/'11 JUNII /'\0 Ut1ENTELOR I STORICE

..- .. ,-

Fig. 1 5 . ChiiJOt dela /'1nnstirea Harezi, azi la l'laseal Na ional.

inp.org.ro

ARGI NTURII:E > >_:. L u r

CO

STI:U Tl - -BR. CO V E 1\ a

1 07

fig. 1 6. Le-ga:mf1-de e\?an gnelie (T6 9-2rde a


' ... - oJ -- ... --- -

1.n3tirea Harezain a 1'1aseul Naional.


- -

fig. 1 7 . Legturii de el?anghelie ( 1 69 1 -2) de pro\?enienll neconoscat, azi

la.

1'1aseal

a ional.

inp.org.ro

1 08

BULETINUL COl'\ISIUNII l'\0 Ul'\ENTELOR ISTORICE

fig. 1 8 . Legtur de e:anghelie ( 1 6 98) dela l'\nstitea Hurezi, azi la l'\useul Naional.
i

fig. 1 9, Legtur de e-vaAghelie ( 1 7 0 7) dela biserica Sf. Gheorghe Nou din Capital, azi la l'\useul Na tional,

inp.org.ro

MG I NTURILE

LUI CONSTA

TI

BR 'COV EA.NU

1 09 "

fi. 20. Coperta dindrt a e\?angheliei din 1 69 8 , fcut11. de Brnco\?eanu pentru !'\-rea Hurezi.
-

Requs

n fig. 1 8 . -

inp.org.ro

1 10

BULETINUL C01'\ISTUHII - 1'\0NHI'\ENTFLOR- ISTORIGE: ,


. - . . ..... -

R E S U L"\ E
-

o -

Le prin ce d e Valachie Constanti n Brn-. CO\?eana, execate a Constantinople le 1 5/2 5 aot 1 7 1 4, a donne a son pays ane e clo .... sion artistiqae extraord inaire, q u i ne se man i feste pas seulement par ses btisses religieuses et profanes, pB.r de bellcs pein .... tures d 'eglise, par les m i n iatures et aatres ornements des manuscrits et des l iwes imprimes, par des ou\?rages de sculpture en pierre et en bo is, par des broderies, mais aussi par d es objets en metal pre c ieax destines aux memes fond ations de son regne. Les lettres da prin ce ad ressees a la lll(l n icipalite de Kronstadt en Transsyl\?anie m ontrent que l 'execution de ces tra\?aux d 'art etait con fiee a des art istes saxons de cette \?ilie, entre autres an Georges ./'la i, un Henri Lambert (?). l'lais les types et sartout les ornements de fleurs, de talipes, de larges fea i lles entrelacees, n'appartien'" nent pas a l'art de !'Occ ident.

Brn co\?eanu ne donnant pas seulement les materiaux, i l fournissait aassi les mo.... deles qai de\)aient etre scrapu leusement sa i\?is. On peut sa\/oir en poursui\?ant l'illus.... tration des l i\?res roumains, qai etait l'au teur meme de ces dessins. J\ lors qae jusqu'en 1 69 1 , et dans ! ' i mprimerie de Buzu jasque \?ers 1 70 0 , on cont i naait la trad ition des ornements a feui lles d 'a-. canthe, d'origine occidentale, le mo ine iberien l\nth ime, qui de\? int e\?eque de Rrnnic et J'.etropo lite el a pays, i ntro.... d a it l ' i nno\Jation cl 'une ornementation toate noa\Jel le. Inspire par le \Jiei! art armen ien et georgien, i l apportai t des elem ents e mpruntes a la Perse m asa[ .... mane. I ls lai sen1irent a creer le nou... vean type q u i donne une \Jalear d'ori .... gi nal ite aax argenteries d ' eglise de cette epoqae de Brnco\?eana .

inp.org.ro

l'l O R l'l . N T U L
LUI

C O N S T A N T I N B RA N C O V E A N U B A S A R A B V O E V O D

1) Ultimii ani din domnia Domnului, 1712 - 1714. - 2) Chestionarea, moarttia i nmormntarea. - 3) 1storicul Monastirei Halki. - 4) Soarta familiei
brlincoveneti, reconstituirea Casei Brncovenilor i aducerea oaselor Voevodului n ar.
el eera i obinu dela Impratul Iosif 1 , renoirea scrisorilor din 1 706 ale Jm ... pratalai rposat Leopold, pentra protecie i asi! n rile I mprata lai. Se tia sigur n Transil\?ania c Brnco\?eana nea... pmt se \?a retrage acolo, pentru care scop D i n dar, secretara! lai, trata ca ge ... neralal imperial Stain\?ille, ca, n a cest caz, s se dea lai Brnco\?eana toat c instea c a\?enit 3) , cam i \?O ia de a ... i apro\?izionfl curile de acolo ca grne. De asemenea s i ca Rusii B rnco\?eEina ' ncheiase asemenea acte 4). Dar : sitUEiiea extern se complic ca ana i ntern : trdarea lai Toma CEinta... c az ino, care, prsind expectati\?a ps trat de Brnco\?eana, stri c toate pJa ... narile sale i.-.! puse ru ca toat casa Cantacazinilor, mai ales cnd Damitraca Raco\? i, d in 1'1oldo\?a , ginerile lai 1'1 i ha i Cantacuzino, prins d e B rnco\?eEina c trimete& tiri aralai Petre d in partea CEintacazinilor, era. pe punctul de a fi omort, scpnd numai ca fuga la B rao\?. De ad, el nu ncet de a tri mite nouti contra Brnco\?eanalai, mazilitalai sa frate, 1'1ihai Raco\?i, nchis la Edicale, care, la rnd a... i, le comunic& Viziralai, n speran c \?El obine e l domniea r i i Rom-flei 5). L a cartea lai Brnco\?eatia, na se mai petree:di i1imJc, dea cam nainte, fr a nu i des\?eli t la Poart d e stol ... n ical Cantacuzino. Chiar din timpul rz... boialai se \?Orbifi, la Constantinopol, de hainia lai Brnco\?eana, d i n care cauz i se ridic tot pro\?iantal bnuit fi in d
'

La 1 2 Ianie a. c., cluzit de inscrip ... iea de pe o candel, pas la 1 2 Iunie 1 7 2 0 , d e Doamna 1"\ariea d'asapra scam... petor rmie ale soalai su, aduceam la canotiin 1) public d escoperirea mor.-. mntalai lai B rn co\?eana ce o fcasem. Se lmaria, astfel, tocmai n ajunul srbtorirei bicentenarala i m orii mar.-. tiralai, m isterul ce plana. de 200 de ani asapra candelei i mormntalai , alate n \?zal tatarora, n b iseri ca S. Gheorghe... noa d in Bacaresti.
'

S ne reamintim, pe scurt, ultimele momente ale lai Brnco\?eana, martiriul i nmormntarea sa, silinele depuse de ndarerata sa soie, Doamna 1'1ariea, de a aduna. n pmntal patriei membrii fa... m iliei sale rtcite i scu mpele rmie ale acelor sacrificai pentru lege i neam .
1 ) Ultimii ani din domnia Brncoveanului. Situaia extern a rii , situaia internd. Titlul de Principe Imperial al Domnului des coperit de Turci ; protec(ionalele obinute dela Imperiali de Domn.-Mainaiunile Vizirului Ali Paa.-Mazi/ia.-Drumul spre Constantinopol.-lnclziderea la 7 Turnuri.

Noua problem pol itic, sasciiat de apariia anai noa factor cretin n !apta ca Turcii : Rusii lui Petre cel 1'1are, stric l inistea lai Brnco\?eana h care trifi dela ' ncheierea pcei din Carlowitz i grbi cderea sa . Greutatea s ituaii na scp l a i Br.nco.-. \?eMa, cci, chiar nainte ca Ruii s intre n ar, n pri m\?ara anului 1 7 1 1 ,
'

inp.org.ro

1 12

BULETTNOL C0/'1ISIUNI1 /'10 UliE TELOR I STORICE

c-1 pregti e pentra Rus i. Se cunostea bine Ia. Poart , acum, toa.te tra.ta.ti\lele Brn coreanalai ca I m peria.li i i chiar ti tlul n de Principe a.l Sa.cralai Imperiu
' '

o a pr d ojan din pa.rtea. Pori i : prin ba.ni a.i de\len i t Principe al a.O. zisalai I m periu ro ma.n . . . de sigur c ig norezi C i m perial roman e i m perial otoman ... (ca d rept) dela Constantin cel 1"\a.re. Impratul germa.nilor dac ndr nete << S-i atri bae a. fi mpra.t roman e fa.l , cci ma.i 1-ia, Ca.rol , a.a z isul ma.re ... ne a. fost promalga.t i rn pera.tor ro legii im prin 'Viclenia. a.mbiii pa.pei. . .. m a.n . . . pent ruca. s posead Roma. 7). P(]blic se \JOrbia n 1 7 1 2, la Cons tanlinopole c Tu rcii ar fi \/Oit de trei ori a-1 detrona ). ici "Br&nco\lea.na na-si f..: e a nici o iluzie, cci n 2 7 1"\a.rtie 1 7 1 2 , o binu on noo protecfional dela. Ca.rol a.l VI-lea. 9) iar n 1 7 1 3 , 2 3 1"\a.i, obinuse indige nalul n Tra.n il\lania., ceeace i d a dreptul de a. compra i mo bile. Ch ia.r i a.gentul su de a.colo, 1"\a.nu Apostol , primia scut nobilia.r i era primit n rndal nobi l imei Tra.n i l\la.n iei 1 0) . Zid irea. frumosului pa.la.t d i n Smbta., a.semenea 1"\ogooa.ei , d e pozita.rea. banilor n Venet ia. s i Viena. 1 1 ) n cepuse din a.cel timp. O impruden a. Brnco\lea.nalai, a.bil uliliza.t d e nebuna! 1\li .... Pa.sa., \Jiziral nou, ca.re 'Voia a. regenera i mperial oto ma.n prin rz boa.e - i sngele demnita... rilor, (dop el m bogii n pa.guba. J m ... perialui) 1 2; , nel \l igilena lai B rnco \lea.na. - - Vroind a cinsti la. 1 5 f\ugast rbtorirea a. 2 5 a.ni de domnie 1 7 1 4, si 6 0 de a.ni d e \"l:a.t ai i , si cu o ant (proiecta.t de 4 ni) 13 ) a. fi lai su de-,a.l III-lea. Ra.da, ca o fa.t a. lui f\ntioh - Vod, a.dres o scrisoa.re Viziralui spre a.... t cerceta temndu-se c a.cel pla.n ma.tri monia.l a.r a.duce we-o bnuia.l mpriei turceti, d in ca.uz c fa.ta a.ceastf\ era nepoata hai nalui Do11 n Da m it ra Ca.ntem ir. D iferite daruri nsoi& crisoa.rea. foa.rle iret , Viz irul tri mise con i mi Candela mormntului l a i Brnco\1eana. mntal su, in\"lilndu .... l a. tri mite pe Vedere n ntreg:me. cine\/& s ia. l ogodnica. d in Consta.ntinopole ca pompa. cu\"lenit 1 4) , ma.i ales c Im Roma.n pe ca.re l posed a d i n 1 6 95, pr(ia era n pa.ce ca toi . I n a.cela. ca care Brnco\lea.na, nu ma.i fio , se timp, se puse la. cale cu nesia.tul d e intitula pe unele acte : bog ii f\hmet Sulta.ncrl, p ierderea. Brn.. Constantinus Bassa-Raba de Branco co\leanulai, Principele aurului , Altyn-Bey, van D. O. S. R. !. et Valachiae Transal ma.i a.le c se a.tepta c ca acest prilej pianae Princeps 6), d in ca.re ca.az pri m ia.
. . ' ' '

inp.org.ro

h.OR1'1ANTUL Lai CONSTI\NTrN B RANCOVEI\NU BI\51\Rl\B VOEVOD

1 13

Brnco'Jtana i \?CI aduce toate g ia\?ae ricalele i bogiile. Un grec, d octora l Corea, chiar scrise lai Br&nco'Jeanu pentru al pre'Jenl d e cele pregtite, fr a fi crezut, ntruct Capac hehaile d omneti, d i n Constanti nopole, complice, no-i scrisese nimic ; n zadar c h iar Doam na l consimt, aco m , a s e mat& la T&rgo'J i le, Brnco'Jeanu era ca si adorm it, ne spune De! Chiaro, d in caaza acelei Si , rete scrisori a Vizi rala i , n felul unui puterni c soporific 1 5) . La 4 4 1"\artie, 1"\ari, se trim is" pentru prinderea Brncq'Jeanulai Capig ial, ad ic camerieral saltanolai, 1"\ostafa-Aga, amic intim al Voe"odalai, care trebui& s pre cead pe cel c a"e& toat plenitadi nea de a Iaer& : t\arele Im brohor (le grand ecayer) t\yordan (Bujor) care sosi a doua zi, 25 1"\artie. Pretextul 'Jenitei lai, fa trecerea spre Cetatea Hotina laj, pentru care cere& 1 2 care ca_ prodacte, 4 pungi de argin:t, 1 . 200 lucrtori c,ari s curee "Prata l j n tmplator, se exprim c, a doua zi, ar '-'Oi s \?Orbiasc i ca Domnu"! cn d trebui& s se ie i u n d i\?an la carte 1 6) , Brn co\?eana orict i pstr calmul, chiar n acea z i d e 2 4 1"\artie, d esigur, isi tri metea toate a ctele sale, docamen ... tele de proprietate i l ucra rile d e pre n Transil'Jania, prin omul su !"\ana l\postol 1 7). Se '-'Or i n'Jentari & din ele mai -trziu : 1 6 pungi ban i ; 4 8 . 000 da cai aur, diplo mele inperiale, documentele bunurilor, 1 2 sbii turceti , 1 2 abrace cu perle i smaragde, fru de argint aurit, nerghelele de porelan cu argint i coral, \)ase d e porcelan ca argint, li nguri aurite, sfenice, un 'Jas mare d e argint n form d e clre, 1 2 ceci cn Iocrtur de Aagsborg, li ngerie btut cu aor, stofe persianc, perne roi i de mtase ca anr, i coane, co\?oare persiane, ceas de perete d e argint, oglinzi "eneiane, marele cort druit de saltan, e'Jalaat la 2 4 . 000 mrci, colane ca rabi nari , i chiar coroanele d om neti ca d iamante i rabi nari , d i n care ana era lncrat depe moda ungar, erau trimise Ia Brao'J. Un alt agent duce& 30;000 dacai i 5 . 900 de pungi la locuina Patriarhu lui Ierasali malai din l\d rianop0le si , la agentul .Engliterei . de
' '

acolo 1 8), dup cam 'JOm 'Jede& i mai departe. In bun lin ite, Brnco\?eana tri m ise, a doua zi capigialai calul, pentru a se prezent& I a curte. l\cesta plec nsoit de 3 0 de c iohod ari , narmai pe sub haine, din cari lsnd o prte jos, la -scri , el i ntr numai ca cl\?&, nd rept.n da-se spre sala a I II-a a palatului and,e l ate.pt& Domnul; Brnco'Jeana l in\?H a se aez&. , 1 se rspunse de l\g c na e timpul d e as& , c e pas n neplcata pl, ce\?a, si cere a.... I j m1it& a se ls& n \JOia l a i Dam ... nezea s ' i a poruncii Saltanalai . Dup aceasta, scond un petec negru d e m ... tase- f... l puse pe amr, declarnda-1 m azil, aceasta fi ind porunca Sultannlni care a hotrt ca Cu toat fam i l ia a s i fii ti si , gineri i Ufh s fii adus la Constantino .... pole . Intr'o alt camer, se cetl d i'Ja-. nalai firmanul de ctre D ivan Eftendi. Se eera apoi d ela: boieri; ca printr'un act ntrit ca sigi li ile lor, s se declare ga.... rani ca \? iaa . lor pentru fuga Princ:.i pela i ; .corpal . negotorilor, la rndul lor, se fc u garanta! boierilor. . Br&nco\?eana , riguros pzit, refuz sfa .... tol lai tefan. fiul, de a . fugi la Trgo\? ite , psurile toate fiind mbcsite d e streji l ). La 25 t\artie sosi i i mbrohora l 20) care ceU decretul c Sultanul \?a ntri ca Domn pe cel ce-l 'Ja alege ara. Ale gerea noului Domn se f cu dup mas. - Cantacazinii se prefcar c n a \?Or . a primi 2 1,) domniea ; e i poate c chiar ar fi preferat a fi ales mai sas numitul 1'1i hai Raco'Ji, pn la numirea cru i ar fi girat afacerile Trii, namai pro'JiZDrin tefan Cantacuzino Sptaral 2 2) . I ntri gile, ns, ale parti dei t\a'Jrocordai lor cari lucreaz; acu m , pentrn propria lor so'co teal , zadrnicl acest plan 2 3) . Vineri, d in s pt m&na sfnt, nainte de amiaz, la 27 t\artie 1 7 1 4, Brnco.-. 'Jeana fa ridi cat din Bucuresti , cu 40 de care n care se aflau bagajele, ca 8-1 o care, sigi late ca bogi i 24), ca soiea, 4 fii , soiea primogenitalai c a a n m i c copi la, i poate i c a fetia celui de a l doilea copil, i cu 4 g ineri . Rmaser acas numai fetele2"). Con\?oial fa pas sab ordi nele Im broho.... rala i , fii fi ind tri mii nnai ritea tatlui care 'Ja zbo\?l pe d ram. La 2 7 Brn
' '

Ruletinul Comisiunii l'\onumentelor I storice.

Jj

inp.org.ro

1 14

BULETINUL COl'iiStUNii l'10Htll'1EHTELOR iSTORiCE

co\?eana e la Giurgiu, unde rmne n ziua de 28 26) , iar la 29 1"\artie, n ziOG de Pate, sosi n Rasciac. 2 ) Dup an d ram m a i lung de 3 sptmni, la 9 1\pri l ie sosi la Constantinopoie. Tot ca pe timpul drumului. din 1 70 3 , tot asa ' si acu m , B rnco\?eana 'ntrzia, spern d a prin inter\?enire i bani si ndalciasc situaia 2 8) . Zadarnice toate inter\?entii le sale si chiar ale prietenului su re cunosctor, sti .. pend iatal su de odinioar la Paris, Hri ... sant, Patriarhal Ierusal imului 2 9) core in ... ter\?eni ctre dragomanu 1 1'\o\?ro cordat. 1\cesta nu dete dect asigurri d u bioase lacrnd acum pentru fratele su ; zadar ... n ice rmaser toate planurile lai Brn ... co\?eana, cn d se \?zu transportat nu la Sara ial din Constantinopole ci n camera cea mai de sub pn'lnt a nchisoarei 7 Turnuri, unde nu putea n ic i o lum in arde 30) ; numai femeile fur nc hise d'a supra.
' '

C!Lestionarea, moartea i nmormntarea. lnvestigaii pentru descoperirea averilor i inventarierea lor.-Chestionarea Brncovea nului perfidia Vizirului. -Mrturisirea ave rilor aflate la Patriarhul Ierusalimului, Ve neia, Transilvania. - Vinderea mobilelor. Chestionarea imbrohorului. - Martiriul Voevodului.
,

Ca aceasta ncepe partea rr... a trage... d iei lai Brnco\?eana : chestionarea, tor.. tararea lai Brnco\?eanu pentru a ... i mr... tarisl a\?erile, cam i i n\?estigaiile pentru aflarea lor, a cror sum era socotita afar de mosii la 2 0 . 0 0 0 pungi , a 500 lei ana 3 1). I n acela timp cnd la Bucureti se petrecea cele ce s'a \?Orbit, n Constan ... t i nopole se aresta Domnia Blaa, tri ... m is la Constantinopol pentru a aduce pe logo dnica lai Rducana; ea fa des.. poiat n ziua Pascelor, pe cnd se intor ... cea dela biserica Patriarhal, de toate sculele, de 1 oo pungi , de 2 0 . 0 0 0 taleri 32) si fu nchis la Ciaas... Emini 3 3) , nchi... soarea femeilor 34). In ar se fceau cercetri serioase, fii n d arestai Jenache Vcresca Vistieral i 1"\anolache Lam brino 35), g inerele, soul domnie i Salai trim is la Constantinopole, cari fii n d i nterogai asupra tezaarelor, rs... punser c se afl n Veneiea, Olanda i
' ' '

Englitera, cci n casa public nu se gsise dect 4 0 5 0 , taleri; iar n cea parti cular numai 1 2 dacai (ughii), dar \?osele de argint, hainele nblnite, or... namentele cai lor erau o ntreag o\?ere 36). l\t.t Jenache Vcresca ct i Lam brino fur trimisi ' la Constanti nopole si inchisi Ja sachicali, nchisoarea marelui percep ... tor al datornici lor i mperiului. 3 i). Se d ecret pedeapasa ca moartea contra celor ce ar ti ce\?a de aceste bogii, i nn Je .... ar d i\?alga; se i n\?entarie tot o\?utal : moi ile, g ia\?aricfdele, 'Vinurile, \?itele, prodactele chiar i fasolea sm<; 'l'.at -el:!. r.Da.o6J... w. scria Stefan Cantacuzino Patriarhalai 38). apte care ca bogii, ad use din ar , erau depozitate n tezaurul i mperial din Constantinopol. La prima chestionare dela 1 1 / 2 2 1"\ai, Brnco\?eanu mrturisi numai cei 3 0 . 0 0 0 0 de galbeni depozitai n Veneia, cari ns nu se puteau ridica fi ind danie \\1acu f b is. SL Gheorghe noa, creia i da un \?en it de 90 0 galbeni anual 3 9). In zadar Viziral strui pe lng amba... satoral Veneiei a se ceda Pore i cele 8 0 0 0 de pungi ce se bnuiau a fi n depozitele publice \?eneiene, cari fceau an capital de 4 0 0 . 0 0 0 lei. 4 0). La 4/ 1 5 Iunie Brnco\?eana fu supus la tortura ntinderei pe roat de cap i mini, a arderei p ieptului i ca m ulte alte groz\?il > <:>hinu it, la Bostangi .... paa, (i ntendental palatelor Sultanului care a\?ea i j uridicia ntregului l itoral al 1"\r i i Negre) u n d e e r a nchisoarea (fornetta). Se prepar a cest barbar tratament i fi ilor si 41) cari trebuiau a fi i ei chestionai. O raz d e bucurie zadarnic lael lai Srnco\?eana, tot d in abiia per\?ersitate a Viziralai care crezu c \?a smulge ca binele ceeace na putuse smulge ca rul. Dup o edere de mai mult de 2 luni , la 7 turnuri, Brn co\?eana fusese eliberat , prin apropierea zilei d e 2 5 Iunie, perm i ... ndai-se a sta cu toat fam i l iea n sa... raiul rei, d i n Galata 4 2). Fusese chiar druit ca caftan i o\?n du ....se n \?edere d iscord ia d in tre Stefan Cantacuzino si ' un ... chiui su 1"\ihail Cantacuzino, 4 3) , i se da a spera c hiar Domnia rei, dac nu pentru
' ' ' ' '

inp.org.ro

!10Rl'\ NTU L LUI CONS l'I\NTIN BRNCOVEI\HU B I\SI\RI\B VOEVQ D

15

el nsa , cel puin pentru anal d in fi i si 4 4) . Fericit, acum, Brneo\?eanal intrase chiar n coresponden. ca generaral Si ... b ialai , ragnda ... l a ... i ine n tain. gia\?a .... r iealele aflate acolo, iar omului su, tlana 1\postol, i seria c. n curnd \1a re\?enl n ar. "' 5) . Vreuna din aceste scrisori, i nterceptat. de Poart. i c hiar intrigile din ar., c. m1erile lai Brneo\?eana, ar fi ca mult mai mari ea cele mrturisite, fcu ea Brn eoX>eana s. fie iar aruncat la cele 7 tur... nuri 4 6) la 2 8 Iunie. Pn. la 1 1 Iulie el fa torturat de 3 ori 4 7) la Fornetta, unde fur. condusi s i sotia, ,fii s i ginerii, fiind toi torturai , a far. d e femei in\?itate d e a pri\?1 aceast. groz.\?ie 4 8) . S e mrturisi atunci 2 4 - - 0 . 0 00 daeai , 5000 pungi i se lu. principesei an i nel ee nu se mai \?.zase pn. atunci la Poart. 49) . 1\eeti bani se a flau n min ile unui agent al Brn .... eo\?eanulai ee fugise din ar. n 1\dria... nopole, unde i ascunsese n apartamentul Patriarhului de Jerasalim, poate c hiar n ajunul sosirei lai tlastafa 1\ga n Bucureti 5 0). O parte din aceti bani fiind depozitai la dragomanul Englite rei, se dete o cumplit. pedeaps. , acelui agent 5 1 ). Se cereet. chiar casele Patriarhalalui de 1\lexandriea. Patriarhal d e Jerasalim, gra\? comprom is din cauza legturilor eu Brn co\?eanu sedea mai m ult la Iasi. , , !\supra depozitelor d in Veneia nu se patu afla mai mult d ect d e existena a 300 pungi pe lng. cele mrturisite ( = 1 5 0 . 0 0 0 reali, probabil c. cei depasi la a n ne gustor la dobnd.), ea toate . Vizirul ee rea ea asupra acestu i punct s. se st.ru ... iasc. mai mult, ntra ct se credea c. sant acolo depu i 1 5 .000 pungi. Se tiea c. o parte d in ei erau consacrai Sf. Gheorghe din Valahia, iar depe alii a acelui din Veneia 52) . 1\tanc i mrturisi si cele 200 de pungi , d i n Transil\?ania 5 3) . Se s\?onise pela 1 1 Iulie, n Constantinopole, c. a\?erile mr turisite de Brnco\?eanu se urc. pn. la 1 , 1 1/2 m i lion 54 ) . Un eiaus fa trimis a se ntreba bai , lui Veneiei , dac. ban i i depozitai n ade \?.r erau acolo la Veneia, se ncepu i \?nzarea obiectelor lai Brneo\?eanu pe
' ' ' ' '

piaa public., n almeidanul Costantino polei 5 5) . Se \?ndase atunci o mic. cutioar. ea g iu\?arieale ale Doamnei ea pre 1 /2 m i ! io n lei. Nici ehinairea la 6 1\agast a imbroho rulai ee adusese pe Brneo\?eanu, (acuzat d e a fi dosit din bagajele i banii, ee erfi nsrcinat C\ le aduce n Constanti .... nopole) 56), nu mai aduse nici o larnin. c u pri\?ire la a\?erile lui Brneo\?eanu. Se reeurse, de aceia, iar la d iabolica! m i jloc al speranel or frumoase ee se flu.... tarau naintea Brnco\?eanului. Bostangi Paa i fgduise iertarea i restabi lirea, iar n ajunul execuie i i punea ea con... d iie esenial. a nplinirei acestui \?is, eli... berarea, n 5 ore, iari a acelor fai m oase 20 . 000 de pungi (= 1 0 .000 . 000 lei, pe cari Turc ii, n imaginaia lor, i sa ... poza c. Brneo\?eanu i are n depozi ... tele Veneiei. Nai\? itatea eu care Turcii pun mna, mai trziu, pe casele am basadei franceze din San.... Stefano, foste ale Brneo\?eanalui, pentru a e.utfi, eu 2 0 0 de soldai a\?erile Brnco\?eanulu i, ne arat. ee fantastice tiri a\?eau Turcii asupra acestor a\?eri. Pli n de indignare, Brneo\?eana pronun. eu\?inte tari contra marelui Vizir i Sul ... tanului 5 7). 1\eeasta grbi sfritul martiriului su . La 1 5 1\ugust, cnd mplinia 60 d e a n i de \?ia. , la an ceas nainte d e am iaz. , Brnco\?eanu, ea cei 4 fii, i g iner i, i boerul V.c.rescu, fa d u s p e jos, n c. ... mae, spre marele Serai, de lng. mare, unde a\?ea s. se fac execuia . Cotregiul ireeu pe d inaintea caselor Grecilor i Ruilor din Fanar 5 8) . Li se propuse la toi iertarea dac. \?Or mbria rel igiea mahomedan., ceeace ei refazar 59) , afar. de unul d in fii 60), care se pare a fi Stefan 61), a crui per... , fidie supr. m ult pe Brneo\?eanu, d e oarece abjur. religia patern. fr. ns a obine graiea. In marea groaz. a asistenilor la o asemenea m.eel.rire d e care nu se re ... galase weodat. istoria 6 2), se ncepu execuia ca Jenaehe V.c.reseu. Dela mi ... eul fiu tlatei, dela Radu , Stefan, Constan tin, cuitul treeu, apoi, aapra n.trnulai

inp.org.ro

1 16

BULETINUL COI'\ISlUNII 1'\0NOI'\ENTELOR iSTORlCE

tat, chinuit, capul rmind atrnat d e corp 6 3) . Tragedia terminat, capetele fur purtate pe sulie, prin ora, -iar corpurile aruncate n faa subl im\"i Pori, la \?ede rea anei mari muli m i , d e a crei re\?ol tare, temndu-se, Viiirnl ordon arun ca rea corpu rilor n mare . De aci, pe ascuns laate d e u n i i din cretin i ( cred c d e agenii Patri arhiei) fur ngropate n f'\.... nsti rea c hemat Hal ki , nu d eparte d e Constantinopo le 6 4) .

Istoricul Monastirei Halki.-Monastirile din Halki. Monasttrea Maicii Domnului sau a Sf. Ion, zidit de lo:z Paleologul.-Renovarea ei de Panaiotachi Nicosios. - Relaiile M-rei cu ara Rmneasc i Brdnc011eana. - Re nOI'area et de Alex. lpsilanfe. - Mormrdal Brncoveanulai.
-

S ntrerupem puin inii expu nerei s \?edem ce este ca aceast 1'\nstire Hal ki.

Insula Halki.
Planul cu dispozi ia manstirilor dup Vyzantios.

Halki este a na d i n insulele situate spre nord ...estal - mrei' de 1'\a rmara, la 1 2 mile spre sud d e Constant inople. Zace n faa acropolei B izanului, ntre insulele Pri n c i p s i Antigona. ' . Se numete Halcki (n \?e chime XoXx.['t d i n cauza m i neraiului de aram c:e-1 ca .... prinde 6 5) . N i c i ana d in cele 3 mnstiri a flate azi acolo, nu mai poart acest nume de 1'\on ast irea H a l k i . Cci pe l ng

un mic: ore l , se afl n insu l aceste monastiri : a na zid it pe \?rfu l nor d i c a l i nsulei, nchinat Sf. Troie, e fon da.t de Fotie, fai mosul Patriarh 111 Constan... tinopol a l a i , iar tre fi nele \?eacu l a i a l XVI-lea, renoit d e i''\ itrofa n , Patriarhal. Azi ea e transform at n coal teologic. A doua t\onastire ded i cat Sf. Gheor g he, e nou, d in 1 7 6 0 . A treia 1'\onastire e cea mai i ntere ... sant , fi i n d mp rteasc. E z i d i t n faa unui go l f, n m ijlocul insulei, de I m p ratul Ion Paleologal al II-lea, n ci nstea S f. Ioan Boteztoru l , n \? eacal al XV-lea. Se mai numeste aceast t\onastire a Sf. Ion d i Fi H a l k i i a t\ai c:ii Domnului, d e pe h r a m a l uneia d i n paraclisele sale. l\celasi mprat zid ise, n c i n-stea aceluiasi ' hram s i i''\o nastirea d e pe i nsnla d i n fa , - d i n S zopo le, risipit d .e i n\?az ia Caza c ilo n 1 6 2 6 , cnd toat \.'l iaa ei mo nastic se con centr aci la H a l ki. Rui n n d u-se ea fu re no\.'lat d e str lucitul n\?at i dragoman al Pori i, Pa naghiotachis N icosios, . cel ce r i d i case i la noi , n B mwresti , B iserica Sf. Gheorg he Nou, i care era n legtur de pri eteni e i d e coresponden ca toi oamenii culi ai \Jeaco l a i XVII-lea , chiar i dela noi d i n ara noastr. El murU'l la Saxan sau Sactan, lng Dunre, ( desigur c Isacea), n t i m pul e x ped iiei otomane contra Po l o n i lor n 1 6 7 3 , 2 2 Septemwie, de u n d e corpu ....i lnblsmat fu transportat n manastirea aceasta 6 6 ) , ctitorie a sa, a SL Ion d i n Halki. A ceasta e m anasti rea n care fu n... mor .n ntat B rn co\.'leanu, ntru ct leg ... tarile e i cu \?Oe\?ozii Trii Romnesti se pot u rmri chiar 'd i n eacu l a l xvi lea. D i n nse mnri aflate aco lo, d i n 1 5 9 4 , s e cu noaste c t\.ihai Vod, sculnd a-se con tra puterei otomane, cucerise toate m etoacele acelei 1'\onastiri ..d i n Tara noa .... str 6 7). Rad a 1'\ i hnea al t\oldoue i , nc h i n n d , n 1 6 2 5, -tlonastirea l\ r o n Vo d d i n Iai tl-rei d in Sozopole, ea trecuse sub tutela acestei t\-r i Sf. Ion din Halki, d u p ce se r isipise cum am \?zut de p ustii rea Ca zaci lor 6 8) . B rn co\.'leanu c h iar nse mna, pentru u n i i a n i , m i la c e o fcea acestei monastiri
' ' .... ' '

inp.org.ro

l'\ORJ\.HTUL LUI COHSTI\HT!N BRNCOVEI\ '{] Bl\ Jllt'\B ' OEVOD

1 17

l'\ormntal BrncO\Jeannloi.
Piatra mormntal.

inp.org.ro

1 18

BULETINUL COI'\ISIUNJI 1'\0NUi'\ENTELOR ISTORICE

Ha l c: ki d i n ostro\?al 1'1 r i i l\lbe c:are i aste lng arigrad s u ) . X l\ lexandra 1'1awoc:ordat, Ion Cm ... raal l a i N ic:alae 1'1awoc:ordat, renot>aa c:isternele ac:estei 1'1nastiri , mai trziu 7 0) . In fine, l\lexandru I p s i la nte, soc:otind ac:east c:l d i re c:a o motenire strmo .... easc: , d in c: auza nru d irii net>estei sale E c:aterina, c:u Panaghiotac: h is N i c:os ios 7 1), promise Patriarhului Constantinopol ei, So ... fronie al II- lea, renot>area 1'1nstirei i dotarea ei. I n 1 7 9 2 , o renol i i d ete c:a metoc: mo ... nstirea 1'1rc:ua d i n Buc:ureti , c:u toate moiile c:t fnseser druite de Grigore ./'1 i ... tro polital l u i Ipsilant 7 2). Tot el fc:u ac:l i a n E)J:fJVOt.tr:.o.... atr:.v, o c:oali'\, poate c: h iar pe rai nile c:elei ri di c:ate d e Brnc:ot>eana, c:am se pstreaz n trad iia 1'1onastirei Sf. 1'1ante. Nu mai nc:ape nic:i o ndoial c: ac:easta e m anastirea n c:are fa ngropat B rn ... c:ot>ean a , f i i n d c:el mai sigur loc: de refugia n m ijloc:al anei i nsale c:a popul aia c:arat grec:easc: c:hiar azi 7 3). fnc:hi derea Bosfo ... ra lai n e.... a mpedec:at d e a o t>izita, c:hiar atanc:i c:nd f c:eam p regtire d e p lec:are, d ei c:redem c: n u se \'la gasi n i m t c: relati\'l l a B rn c:o\'leana, pentru ac:elai moti\'l pentru c:are, i mai trziu, n l'lonastirea Sf. Gheorghe noa din Bac:a... reti , mormntu l fa tinuit.

Soarta familiei Brncoveneti ; reconstituirea Casei Brncovenilor i aducerea oaselor Voe vodului n ar.-lnchiderea pe via a Brn covenilor la Bostangi Paa. - Exilul lor la Kutais, mai apoi.-Oreutatea pentru Poart a situaiei rei dup luptele din Peterwar dein ; eliberarea Brncovenilor pentru a face un reviriment n ar n favoarea noului Domn.-Restatilirea gospodriei.-Reluarea a verilor din Zecca.-Tratativele cu lmperialii pentru a verile din Braov. - Aducerea oaselor lui Brncoveanu la Sf. Gheorghe nou. - Discuia autenticitii mormntului.
Rentorc:&n du ... ne la c:ei rmai pe urma Brnc:o\'leanului, tim c: D oamna l'lariea, soia, c:u nepoi i (Constantin fiul biatu l u i c:el m are i 1'1aria, fic:a b iatu l u i deal ii.... lea, Stefan) si c:a ginerii, nu se stia c:e soart ' ' ' au a\?at d u p decapitarea Brnc:o\'leanalai. Se Z\'lon ise c:hiar d e strangularea lor, la 2 z i le, dup trage d i ea din 1 6 1\agast 74).

l'lai trzi u se l m a r ia c: nepoi i ac:esteia, fur d e c:larai sc:la\'li, c:a nsc:ai d i n prini rebe l i , prin sentin a m a ftialai i c: fuseser i nternai c:a atari n ser raiul Sulta n u l u i. Fuseser s c: pai , astfe l dela moarte nu d in c:aaza compti m irei, c:i pentru c:a, - esc:amotnd d rep turi le l o r de motenire , - Poart s poata smu lge i c:e mai rmsese d in a\'lerea Brnc:o\'leana lai 7 5). Sigur e c:, mai trzi u , se hot r c:a c: a toi s fie c:onda mnai la nc:hisoare per peta , l a Bostangi .... Paa 7 6) . Prin 1 7 1 5 , 28 lan. nenoroc: ita \'lda\'l, adac:ea a l ti ... mele boc:c:ele c:a g iat>aric:ale d i n ar s pre a mai nblnzl ferocitatea c:li lor si 7 7). I n Fe\'lraarie, ea fgdu ise 1 0 0 pungi c:a s fie eliberat, i propunea 2 garani c:ari s struiasc n ac:est sens, dar ac:etia fur arestai de Poart c:a t inaitori a i a\'lerilor lai Br&n c:o\'leana 7 8). D e abia la 2 7 l'lartie 1 7 1 5 , reui D o a... mna l'lariea, c:a n s c:himbal a 1 0 0 . 0 0 0 fiori n i , c: a c:heltael i i dobnz i de ali 1 0 0 . 0 0 0 fiorini, s fie eli berat d e nchisoare i exilat toc:mai l a Kutais p e rmul e s t i c: al l're i negre, sub munii Cauc:azu lai. Sumele fuseser mprumutate c:a greu, c:a 3 0 /0 7 9 ) pentru a fi date mi... riei tarc:e ti. O mprejurare fe ric:it \?enl s asigure eli berarea \'l d a\?ei . I n ar , part i d a naional a boierilor, c:ondas d e Bajoreana, Popesc:a, Golesc:a, nsc:at pe mormi n tele Brnc:o\'len ilor i Cantac:azinilor, i la instigaiile I m peria... l ilor, fac: c:a ara s fie a proape perdut pentru Tarc: i , mai ales, dap c:e N i c: a lae l'awoc:ordat Domnu l , fa dus prins n l\.r... rdeal 3 0) . Victoriile I m perialilor la Peter... waradein, d i n 1 7 1 6 , c:are a duse c:derea ulti mei c:eti tarc:eti n Ungaria : Te ... mest>ar, c:nd mari i c:radal\?izir l\.J i.... paa ; pierd erea O l teniei prin pac:ea d i n Pas ... sarow i tz, d eterminar Poarta a nc:erc:a an re\1iriment n o p i n ia pabl ic: a r i i , prin c: h iar mijlocirea \?da\?ei l a i Brnc:o .... \?eana c:are fU eli berat d i n exilul su. Se d d a , astfel , o satisfacie rei, c:e o nconjura de o afec:taas \?enerai e 8 1 ) i c:are tia c: toatenenoroc:irile rei pro... \?eniaa d i n c: auza morei m arelui Voe\?od . Printr'un dec:ret de amnistie c:tre toi

inp.org.ro

l'\ORI'\J'ITUL LUI CONSTl\NTIN BR.NCOVEl\NU Bl\Sl\Rl\B VOEVOD


cei ... ce mnnc pi nea Sultanu lui , se n cepa dom nia noului Voe\'lod Ion tla\'lro .... cor dat, care sosi ii n tar ca insasi Doa.... mna tlariea. Se in\'l ltaa ca toi s se n... to arc n ar , se hotrii iertarea tri iJ a .... tal a i i b iruri le pe an an 8 2). Nu puin contribu ise la eliberare i pa ... triar h a l Hr_isant cruia Doamna i mal ... a mete pentru iubirea, zelul i grija ce o arta pentru noi prea bunul Domn, care elibernda-ne d i n acel ngrozitor e xil ne... a soco tit d e m n i de a noastr patrie mult dori t de noi 8 3) . I nsi Doamna, ea m a r e bucu rie d e a re\'led eii patria, s e oferi a fi ajattoarea noulu i D o m n ea care se a!ii n legtur de eascrenie, cnd pe pragul de a re intra n Tar , la Razgra d , aflat ntre Varna s i Ra ciac, n' 1 7 1 6 , 1 7 O c : o m\'lrie, ser ia. lai 1'\i trofan, fostul d u ho-vnic al Brnco .... \'leana lai, acum de\'lenit tlitropolit, i ta ... taior boier ilor c D u m nezeu ne\'lo i n d S p i ar d ca total ara . . . a a les p r i n pronia sa pe Princ ipele Ion . Ea ndemna pe toi a se ntoarce fr fric de -v re... o neltorie d i n partea lai tla\'lrocord at n T<lr ; i ind toti ' ertati 84) pentru cele n ... t m pl ate s u b N i eal e 1'\a\'lrocordat. Jlcl n Razgra d , se ntln ise, deci, ea noul D om n Ion tlm)rocordat, dup ce debarcase l a Varna, d i n langol d r u m u l c e l fcuse pe 1'\area neagr -venind d in locul exilului su, Katais. Sosit n ar prin No-vemwie, ea i se gndi la aducerea rmielor iubite, a flate n H a l ki , d ei m ijloaJ:ele d e trai, i eraa foarte precare, iar cheltael-ile ce ar f i necesitat asemenea ntrepri nMre foarte mari. De sigur c d es p re acest mor... mnt e \'>Orba n scrisoarea u n u i clugr ctre Hrisant Patri arhal : Cele ce scrii despre Constantin nu poate s ffe . . . la .mare anangh ie se gsesc rudele . . . d eabia s'a gsit ce-va pentru mormn tul l u i 8 5). Ea cut mai nti s ... i as igure gos podria, ad ann d a .... i a\'leri le r\'lite prin mini streine. D e aceea, l a 1 7 1'\ai 1 7 1 7 , obi n u p r intr'un act formal, d i n partea lui Nectarie, d e Ie rusalim, tutela pentru ne... poelal Constantin, s ingur n d rept de pe legile rei , a moteni a\'lerea mobiliar 8 6) . Lo 1 7 1 7 I u n ie, fceo an act de partaj
.... '

1 19
'

ca g inerele su Iordache Cretulesca s i ca cei ali g ineri : acum cnd de la mari i cumplite pedepse i patime a m \'lenit ca to i g ineri i notri i . . . la p mntal nostru . . . i -vzn d pe D umnealor c M rmas la mare l i ps i sr cie ca o mam i inda .... mi m i l d e D umnealor d e aceea m parte pe d in dou a\'lerile rmase d e la Brnco-veana i Domnia Stanca, i ban i i d i n Ungaria i Veneia. D up ce se \'lor plti datoriile ctre miria tur ... eeasc, (ce i... a eli berat), o jumtate d i n a\'lere s i ... o rezer\'l Doamna ca cei 2 n e... poe i, iar cealalt ju mtate o luau ginerii 8 7). 1\.po i , prin George Trapuzantziul se ... cretarul su, inter\'leni pentru \'lirarea p e numele nepotului Constantin, a capitalel o r d epuse d e Brnco\'leana Vo d, prin i nterme ... d iul agentului su N . Carag iani, n d e pozi ... tele publice d i n Zecea Veneiei: Sala i se ... earia, n sum 2 0 0 . 0 0 0 de d aeai, ( 5 0 . 0 0 0 la Becaria si d o u d e cte 8 0 . 0 0 0 I a Sala 8 8) . I ntreag aceast cestiane se re... zo 1-v cu bine n Decemwie 1 7 1 7 . 1\.far de aceti bani se m a i S\'loniii a fi 1 3 0 . 0 0 0 d u cai l a an negutor d i n Venetia 8 0) . I n aeela timp, \'lda\'la i anun . . s o.... si rea n ar i I m pratalai Carol al VHea, cru ia a m int inda... i nenorocirile ei, ce rea a se pune ea toat fa m i ! ia ei sub scutul prote ciei sale 9 0) , - i nte r-venie ca Cltt mai necesar, ca ct, acum, erii suspec ... tat, ca ntreaga fam ilie ca partizan i ai poli ti cei turceti . Ea fcuse, n acela timp, d emersuri pentru a i se napoi a bani i Brnco\'lea... nalai. Se adunase acolo, d up moartea lui B rnco\'leanal, pe l ng banii a d u i d e tlano 1\.postol, ce i ...am \'lzat, nc 1 2 . 0 0 0 d acai, neti ui d e n i meni , i pe care i luase generalul T ige, se s-voniii c h iar c ar fi fost 1 oo.ooo da cai cari s'au dosit de 1\.postol 1'\ano, care fusese cum prat d e ga\'lerna l i mperial ca prin m i jloc irea lai s poat pune mna pe toate depo .... z itele Brneo\'leanului ntru ct el ca ... notea titlurile depozitelor 0 1). Ali 6 . 0 00 d acati se mai gsir n Tar. ' D i primul d e pozit al tai llpostol erau 5 3 . 9 93 d a cati cari fac 2 2 9 . 4 7 0 florini, apoi 7 . 5 3 8 bani n argint 92), mobilele fa... seser esti m ate la 3. 1 7 0 lc:;i . Totalul so ...
' ' '

inp.org.ro

1 20

BULETIHOL C0t1ISIUHII t10HUt1EHTELOR ISTORICE


tarea precar n care e afl, amenina1 d e a cdea d i n nou n minele bar b a re 95), cci i ntrigile partizani lor lai Can tacuz ino erau mai puter n i ce de ct dre pta tea e i , chiar n aceste momente. Pri ntr'o seri oar e ad resat perso n a l l m pratala i,

m e lor era 2 -t 0 . 1 39 lei, cari fa e :er ec festrate d e I m pratu l Carol VI-lea pentru :m fort i fi carea ceti lor din Ungari a i Tr.= i l \?ania 9 3) . Si Ja detal Braso\)alai mai d a... tora o sam ce o reclama Doamna care nu are pace de datorn i c i i < a 11 r.t
' ' '

Candela mormntulai lai Br:nco\?eana.


Vedere de de tai ia ca inscripia amintitoare.

\) i a trecea cia m ns i exprim 94). Ct d espre ali ban i d i n d epozitele Viene i , t\o co\?ei nu e m a i t i e n i m ic. I n zadar \)da\)a reclam prin Gheorghe Trapezun tz i a l ctre Carol al VI- lea cele 1 6 pangi argint i 4 8 . 000 e c h i n i , pe cari ea i tifi c ... i d ase lai tlano 1\.po tol, pln ... gea efectele \?ndate pe n i m ic, i a m i ntea

\?. d a\? a rn it n tot ce a\?ea m a i scamp): m e moria fostului e i o, i apr cu ac .... cente de u n patetism i ndrsnea l indes ... <:ript i b i l <:aaza e i . A.s\?&rl ia cu d ispre \? i n i l e ce se aruncau soului a, c ar fi laat 1 3 0 . 000 ducai d in a\)erea lui er... ban Cantacuzino, usarpnd tronul ca\?en i t a c e t e i fam i l i i , i documenta argume ntareo

inp.org.ro

!'10RMNTUL LUI CONSTANTIN BRI\HCOVEI\NU B1\S1\R1\B


chiar pri n d ocumentele Portei otomane. !\ rat cum Veneia m icat d e m i l H.t fcat dreptate ; Turc i i chiar i-au redat

1 21

fa m i l ie ce n u e rebel . . . nu se poate crede a se \Jedea., ca dap a t&tea ne noroc i r i , ea care a \Jzut acrificat soul

Candela mormntalai lui

Vedere d e detaliu u inscrip!i< ln

Broco\,eana.
O::Qnttlluare.

moi i le ce le ede tra e, cum se poate ca tocmai o putere cre, tin, pe care B rnco\Jeana o er\Ji e S spol ieze o
Baleliuul Comisiuoii tlonamenlel or Istorice.

i ..1, copi i , pentru bu nele ser\Jidi ad ase Casei (i m peri<;tle) r mn m izera b i l p rsit 9 6) .
16

inp.org.ro

1 22

BULETI U L COl'1!SiaNII l'10NUl'1ENTELOR ISTORICE

Scr isoarea na putea ea s n u a i b re sunet prin paternieele sale acce nte n inima Im prata l a i ; care dup ce dete an mic aeom pto d e 2 0 . 0 0 0 florini ca an fe l de clemen , hotra deocam dat ca n principiu s se rest itae et\Jerile ea oare care cond iii cari de acum nu ne mai pri ... \)esc aci. l\eum cnd i d ru m u rile erau li bere, n arma nche ierii pce i din Pa saro\J itz, se putea nenoroc ita gndi si la oasele ee ' z ceau nc pe pmntu l strin. I n I u n ie 1 7 2 0 , e le fur aduse n sa ... cu ret i, sub dom nia lai Nieu lae 1"\awo .... cordat, frate le Domnului precedent, m o rt c a a n an nainte, n 1 7 1 9 . Cu nea\J i i n ... area aeest o ia , ele fo r nmormntate lng oasele aceluia ce fosese e l iberatoral ei d i n groaz n ica! exil, Ion l"\et\Jrocordat Vo d, n biserica . Sf. G heorghe Noa d i n Bucuresti , ' nceput de ace la i Pnaghiotachi ca i biserica d i n Hetlki, term i nat de S rn .... eo\Jea na, i aflat sub scotal Patriarhiei de I e rusal i m , care, desigur, c ngr ijise d e transportul oaselor. O p iatr, eu moti\Je deeorati\Je m pru ... m utate aproape e xact de pe cea altu ... rat a l u i 1"\awocordat, ( deco rat cu un e .hcriar d e rinceauri, ca stema rii, n captu l d e sus, i s i m bol u l moari i e u coasa n mn, l a cap tul i n ferior), a c o... peria rmiele ad use, fr ca n i c i o in cri pie s fie spat pe mormntu l aceluia care fusese con d am nat d e I m p ... ria tu rceasc s nu aib parte de n i c i a n mormnt.
t 1 <dliii\,ersal o dela 1 2 tunle i Neamul Romnescn No. 3 9 , Oct. 1 9 1 4 , i numerile urmtoare. ') Pentru intreaga sa 1ia e de consultat frumoasa la. crare N. Iorga : Constantiu Brncoveamt, Viafa i domuia lui/ Vleni -de munt e 1 9 1 4 . Cum i 1\dministrai a Casei Bisericii V, Drghiceanu : In /\ minti rea lui Constantin Brn cooea nu. Lcaurile Voevodului, Bucureti, 1 9 1 4 . 3) Cererea lai Brnco\eanu n Giuresca i Dobrescu, Do

O s i ngur candel, frumos lucrat n st i l brnco\Jenese (ornamentat ca floa.... rea soarelui), spnzarat sas d e an sa .... port pstrat i azi, l a m i na odat , d ' a.... apra morm ntu l a i , i nd i c n d tai na s i n u m e l e cel u i ee o d i hn i a dedesupt. 1"\ .... tat , prin \?itreg ia ti m purilor, n alt parte a biseri c i i , am reco nstitoit local d'asa pra creia ea lumina, co n d us fii n d d e arm ... toarea i nscripie ce se gsia sc ris pe ea, printr'acela i proced eu al repoussee-alai e a care e lu crat ntreaga candel.

Acats candel ce s'au dat la sti. Gheorghe ceL nou, lumineaz unde o dihnescu oasele fericitului Domnu Con standini1 Brncoveanul Basarab Voevod, i iaste fcut de Doamna Mrii Sale, Maria, carea i Mria Sa ndjduiate n Domnul, iari aici s i se odih neasc oasele, 1ulie n 12 zile, Leat
7228 = 1 72097).
Intr'ac-e lai loc fur n m o r mrtai, mai apoi, 1"\anolache Lam brino, gineri l e Srn .... co\Jeetnalai. Probabil i Doamna 1"\ariea, ca fata sa S laa, i gsir od ihna, mai nt i , tot intr ' aeest mormnt n care zcea, de altfel i Domn ia I l inea 9 s) . Pe acest mormnt eresea si se des... ' \Jolt primele nceputuri d e conti in na ional : eliberarea de sub jugul pg .... nului, i d e i e condus de parti d e le naia nale pn la 1 8 7 7 , cn d fa realizat de Regele Carol, pe e.m p i i l e Ple\/nei.
VIRG. DRGHICEANU.

CIJmenle .i regestre privitoare la Constantin- Vod

Bac. 1 9 0 7 , 1 9 7 , 2 0 4 (tirea lai Staimille) ; (discu ia propoziiilor lui Dindar de Consiliul de rsboi) 4, V. inveotarul hrtiilor lul Brn.co\'teanu in Giuresca1 DJ .. brcseu, o. c, 2 9 5 . " ) Drghiceanu, ibid. 6) Clopotul t\rei Gura tlotrului are aceast inscriptie. ;; Copie din 1 7 1 2 de pe epistora marel i cancelar a; aulei otomanice ctre Brncoueanu. Hurmazaki, DoCH111en/e s. r,
2 0 7 -91

Brncoveanu,

B) rlemo.-iu francez H , ibid, S.I, 1 1 4 2 .f. . P e d e alt parte i Dimitrie Cantemir fusese numit de Poart In r\oldoua cu insrcinarea de a prinde pe BrUCO\leanu, \'ezi D. Cantemir, G esc/;ichte des osmanisclzen Reich, Hamburg , 1 7 4 5 , 7 6 5 9) Giurescu, Dobrescu, op. citat 2 2 1 - 2 2 2 . IOJ In 1 7 1 ;, 2 4 1\p, V, lbid, 2 3 9 , 2 4 2 -3 ( p . nobilitarea lai lanu 1\postol). Del Chiaro, Is tor ia delia moderne Ri voht.zzioni, delta Valahie. Veneia 1 1 1 8, 1 6 7. Domnul cugeta : a trooarsi un luogo de sieuro asilo do"e potesse decorosamente \l\lere con la saa numeros famylia. 1 1 1 Del Chiaro, ibid, 1 6 7 . 12) /\supra lui /\li. N , Iorga, Gesc!.-ichte des osma nischen Reiches Gotha, 1 9 1 1 , IV, 3 2 2 , 13) Raportul lui Fleischmann, in Giurcscu, Dobrescu, ibid.
261 .

J,

425.

14) De! Chiaro1 o. c, 1 6 7 , i Dobrescu, ibid. 2 6 1 , '" ) Del Chiaro, ibid. "17 8 .

1 70.

Fleischmann, In Ginresu

inp.org.ro

t\OR/'1NTUL LUI

COI:'lSTl\l:'lTIH BRI:'lCOVEl\HU

Bl\Sl\Rl\B VOEVOD

1 2 :3

Candela morrnntulai l u i Brnco\Jeana,


- Vederea rezerorul<ti -

inp.org.ro

1 24

BULETINUL COl'liSIUNll .1'\0NUl'lENTELOR ISTORICE


57) Rap. bailalui tlemmo, li IX, I , 5 3 7 . 58) Iorga, O. C. 1 4 + . 5 9 ) D e s i\lleur., ctre Rege. H. S. I . I,

1 6) Scrisoarea lui tefan Cantacuzino ctre Hrisant Patri arhul n E . Legrand, Epistolaire grec , Paris 1 8 8 8 , 1 1 o ; N. Iorga, Dac . relative la Brncoveantt. (Scrisoare a unui spion 6 7. Din hrtiile legaiei din Viena) 5 2 . (Pentru lucrtori) H IX, ibid., p. 1, 5 3 3 . Iorga, Dac. 6 1 . ' ; 1 Dominus l'lanno autem optiman fortmam habuit, quod adhuc 4. i\p. Bucoresti affugento se sal"a"ierit. (Din hrtiile legaiei din Viena) Iorga, Docum. relative la Brnco
veanu , 5 6 .
1,

60) lbid. 6 1 ) Rap. baiialui1 li IX, 6' ) Iorga, o . c . 7 9 .

430.

1,

537.

t8) Raporta! lui Steimille ctre consiliul d e rsboi H . V,

1 3 5 i urmtoarele cuprinde in\,entariul 3\lerilor. Pentru bunii din l\drianopole \l, nota 5 0 . ' ") Dcl Chiaro, ! pentru detaliile maziliei . loc ritat ; 1 8 2 - + . Iorga , ibid, 5 6,. H IX, p. 1 . 5 3 3 . Iorga, ibid 1 6 1 , i H . IX, p. 1 . 5 3 3 [pentru pasuri'. O O' H IX, p. I. 5 3 3 .

63) lbid 1 4 4 - 6 . 6 ) Del Chiaro, o . c . 1 9 4 . H. SI, I 4 3 0 . Rap. Dessalleur n Giurescu-Dobrescu 2 7 0 . Iorga, O. c. 5 9. 651 t\ulmit amabilitei d-lui D. Russo care ne-a pus la dispoziie aceast carte din excelenta sa bibliotec : T G OMNHMA XAAK H N MO.\ R 80.W M A IOT KOTTAOTMO Tl:lA l\ O T. Constantinopole

I TOl' l K O ll EPI T H TH 8 EOTOKOT

KATA

ll A P A B A P-

THN

' ') lbid.


531

2 2) Rapo1tul bailului din Viena ctre Doge, H IX, p. 1


din 1 7 1 4, 2 1 lip. ' ") Giurescu i Dobrescu op. citat, 265 (Fieischmann, tiri din 28 i\p. 1 7 1 4 ) . "') Iorga, op . cit. 6 9 . H I X , 5 3 3. Del Chiaro, o . c. 1 8 8 . 25) Del Chiaro, lbid. 26) H IX, p. I. 5 3 3 . >7\ Del Chiaro, o . c . 1 8 8 . 28) Fleischmann scrisoare d i n 1 7 1 4 , 2 8 1\.ug st, in Giuresc3 i Dobrescu, op. tat, 2 6 5 , 2 6 6 . 1 Legrand o . c . 1 1 5 . O) Fleischmann, in Giurescu-Dobrescu, o . C. 2 6 6 . Iorga, O. c. 5 1 , 1 3 3 , 1 5 3 , Del Chiaro, O. c. 1 8 9. " ' ) li IX, p. 1, 5 3 . l Rap. lui Z.ane ctre Doge din 23 i\p. 11 1 4 . 2 1 i\p.). Iorga, Documellte 1 3 3 . Del Chiara spune tot aa, 1 0 .0 0 0. . 0 0 0 talere. 2 ) Giurescu i Dobrescu,a. c. 2 6 1 ; \Fleichmann, 1 7 i\p. 1 7 1 4'. "3) lbid 2 6 1 , Del Chiaro o. c. 1 8 9 . 31) li I X , I , 5 3 5 : ( Rap. l u i Ferrati medicul lui Brilnco\eanu). ' 5 ) lbid. i Del Chiaro, o. c. 1 8 9, 1 9 0 . "6) lb id.
37 ) lb id.

1 8 6 + . llustraia aci anexat e luat din Vyzantios, aflat tot in biblioteca sa. 66) Jb id, 3 1 . Vezi i D. Cantemir, o. c. 3 9 4 , 4 0 1 . 6 7) lbid, 6 3 .

6 8)
iv

Vezi CotlornuzianuJ, o . C . 3 5 . ; ' ) Panaghiotache a"ea 2 fiice. U n a s e mrit c a i\damache i'\uruz, negustor din Trapezunt, a\,nd d copii pe Dimitrie. i\cest Dimitrie se cstori cu Sultana, fata lui l'la"rocordal i nscit pe Constantin r\uruzi i Ecaterina so ia lui Ipsilant, ib id, p 5 0 .

Documeute,

69) Condica l u i Const. BrncO\>eanu. V . Iorga. Studii i


v, 3 6 3 .

lbid, 1 6 > - 9 .

17 1 +

38) Legrand, o. C. 1 2 4 . ( Scrisoarea lui St. Cantacuzino din 2 0 Ju!ie1 39', Giurescu-Dobrcscu, o.c. 26 7 .(Fleischmann, 2 2 M.aiu 1 7 1 , 4). ,O) Iorga, O. C. 1 3 6 . tiri din Smirna . 2 1 Iunie 1 7 1 -1-). 41) Iorga, o . C. 7 1. ltiri din Viena'. 2 ) Giurescu-Dobrescu o. c. 2 6 8 . 1 3 ) Iorga, ibid 1 6 1 .

44) lb id.

7 1.

H) 7)

fbid. 1 7 4 - 5 . fbid, 7 2 . lbid. 7 7 .

Iorga, O. C. 7 6. 50) lbid i Iorga 7 7 . 51) Rap. bailalui tlemmo, li IX, 1 5 3 0 . (Pentru patriarhul lllexandriei) '' Iorga. o. c. 1 3 7 i H SI1 4 3 0 pentru !iri sant, retras n rloldo\>a. 52) Iorga, o. c.

171

49) Jbid 7 2 . H , I X 1 , 5 3 6 . !tirile bailulai


15

48) lbid. 7 1 .

H) li. S. I, 1 4 3 0 . H IX, 1, 5 3 7 . -;6) Iorga o . c. 1 4 7 - 8 1 2 7 0 , 5 9 , " 77) Iorga, tiri despre veacul a l X VIII-lea, llnalele i\cademiei Romne, ll, XXX!l. 78) GiGrescu1 Dobrescu1 o. c., 2 8 ;; - 4- . , Fteischmanni. lO lbid. 2 8 5 ? 3 0 6 . Datoriile ei erau de z o o . o o o fllo rini. Vezi suplica lui G. Trapezuntziul ctre Carol al VI. i\li spun 1 0 0 pungi = 5 0. 0 0 0 taleri. Giurescu Dobrescu, o. c:, 2 8 7. Del Chiaro spune 3 0 . 0 0 0 reali, 1 9 5 , ceeace trebue so cotit ca prim acompto. SJ) Vezi asupra acestei chestiuni, Virg. Drghiceanu. Cl-t r ! ile boiereti, Ooleh, n Con"orbiri literare, an. 1 9 1 3 . 7 3 1 . 1) Del Chiaro o c , 2 3 1 , Giurescu, Oltenia sub Austriaci 1 2 8 : durch brancovanische Familie die in einer besondere .. Consideration ist . . . sich cine Parthie zamachen 8o) Del Chiaro, o. c. 2 3 2 . sai Legrand, o . c . Epistolaire, 1 6 0 . 841 Giurescu, Oltenia sub Austriaci, Bucureti 1 90 9 1 1 0 4. 851 Legrand, o . c . 1 5 8 . 8 6) li, X, II, 5 4 6 . Rap. pro"editorilor dela Z.ecca ctre Doge.
75)
' >.

7> ) lbid, 1 6 7 .

72; lb id, 5 0 .

Iulie Giurescu-Dobrescu, o. c.

269

t\emmo din (Fleischmana).

!\ .

53)

5-l} Giures..:u-Dobrescu, o . c . . 2 6 9 ; Iorga. o. c , 55) Iorga, o . c . 7 7 . 56 ) Giurescu-Dobrescu o. c . 2 7 0 ; D e l Chiaro1

lbid.

89) 9>) 9!) 92) 9;J) 94) 95J

88 1 llctul proveditoriior H IX, 1.

87) Iorga,

Studii i Documente, XIV.


5 + 6 ; ibid, 5 4 5 , 5 4 4, 5 4 7 , 2 7 9 , 2 7 4.

wurescuDobrescu, o. c. lbid. , o. c. 3 0 5 .
lbid., 2 7 3 , 2 8 1 , 2 2 . lbid., 2 93, 3 0 1 .

lbid., 2 8 7 , 2 9 3 .

75, 19 >,

9 7) Drghiceanu, Locaurile lui Brncoveamt n : . 98 1 O parte din inscripii publicate n rell. Drum Drept,
i\ngust-Sept.
1 9 1 4.

96) lbid.

Iorga, Studii i Documente X, Giurescu ..Dobrescu, o. c. 3 0 6 .


3 1 1 , 3 1 3.

262.

H XV, II,

1 5 63.

inp.org.ro

1'\0RJ'\AHTUL LUI COHStl\HTIH BRAHCOVEl\HU BASARAB VOEVOb


P. S. Dar contingeren ce o a\.,em asupra mormntulni lui Brncoeanu, rezultat din logica faptelor i do,ezi:or expuse, ar putea fi pus la ndoial de cei ce nu recunosc de ade ruri istorice dect cele eite pe calea mrturisirilor docu m entare. S 'ar putea pa ne, astfel, la ndoial autenticitatea rnormntalai lui Brncot'eanu. Dac autenticitatea candelei e imposibil a se tgdui, totui printr 'o interpretare silit a i n script iei aa de clare, s 'ar putea deduce sau c inscripia se refer numai la o intenie a Doamnei de a aduce oasele lui Brnco\,eanu in Bucureti, sau, dac ea le-a adus, atunc i ele sunt ngropate intr 'alt parte a bisericii, iar nu sub piatra de care \'Orbim, care nu are nici o inscripie, fiind pregtit pentru altcinet'a, - deci candela na s 'ar referi l a piatra .care, dup noi , e mormntul Brnco\,eanului. Rspundem la prima obiecie, c nu s 'ar putea concepe pentru ce Doamna f\aria cu fetele llinca, Blaa, i ginerile lambrino Banul s 'au nmormntat la Sf. Gheorghe Nou, dac oasele Brncot'eanului nu ar fi zcat acolo, cu att mai mult cu ct f\onastirea Vcreti, zidit prin ingrijirea la i lambrino Banul , ar fi fost cel mai nimerit loc de odihn al lor. 1\poi se poate admite ca Doamna f\aria s nu-i fi rea lizat pioasa do 'n de a transporta oasele soului in Bucu reti ? La a doua obiecie, rspundem. Personaliti aa de mar cante, ca Doamna Maria, llinca, Lambrino Banul. nu se poate

1 2 .5

admite ca s fi fost ngropate la Sf. Gheorghe fr a li se fnce i morminte. Onde sunt ele azi ? cci faptul ingroprei lor la Sf. Gheorghe e amintit numai de candele, cu aproape ace la text ca a BrnCO\,eanuJui. Dac ei nu au morminte, aceasta se datorete faptului c au fost ngropai sub aceiai piatr sub care zceau oasele BI-ne.O\leanului. }\ceast piatr nu . poate fi dect a 'eia a crei fotografie o dam , decorat ca stem domneasc. Piatta e luctat pentru un domn, ea nu putea s acopere numai simplii descendeni sau rude de Domn, cari niciodat nu .. i pot impodobi mormintele cu stema dom 1easc. Exem ple : tlormintele Zmarandei i }\ncuei, fetele BrncO\.li!anului. (Hurez) ; al norei BrnCO\leanulai, Blaa. Cantacuzino (l'\itro .. polia Trgoite) ; al nepoatei BrncO\eanului (fata lai Con stnntin) ()>iseriea S-ta Vineri TrgO\>ite) ; al pdn ilor i mo ului Brncoeanului (Brnco"eni) ; ai tatlui - lui 1"\atei Ba sarab ( nrnota). Dnc piatra nu are inscripie ca att mai m!.llt tre bule s nelegem din ce cauz ; oare n Frana re:t,oluionar, dac s 'ar fi gsit oasele decapitatului LudO\lC al XVJ..Jea, ar fi putut cfnh1a a le exhiba cu ostentaie ntr 'un templu francez ? - Chiar faptul c tradiia il atribuie lui Grigorie Brnco ueanul, e concludent ; acest ultim Brnco\,eanu, fiind i ut .. timul ngrijitor al mormntului ce ascunde cenua strmo ... ului su.

R E S U t\ E
LE TOl'\BEl\U DE COHSTl\HTIH BRl\HCOV.I\H Bl\SS.I\Rl\B VOEVOI.l

La \?e ille de l'ann i\?ersaire du bicen tenaire de la mort de Constantin Bran co\?an, noas a\?ons d ecoa\?ert son to .nbeau dans l'eglise Sf. Gheorghe nou de Ba ... ca rest. Nous rappel lerons brie\?ement les der ... n iers moments de la \?ie de Branco\?an , son martyre, son enterrement, et les ef ... forts faits par sa \?eu\?e Doamna 1'\aria poar rassembler dans lear patrie les mem bres de sa fam i lle et les restes d e ceax goi etaient m orts poar leo r pays et leur fo i. L' inter\?ention d' an noo\?eaa factear dans la guerre contre les Tuns : les Rasses de Pierre le grand, en compligaant la sitaation exterieare du pays, troubla In trangaillite dans laq aelle \1i\?ait le \?Oe\?ode apres la paix de Carl owitz-et hta sa c hate. Des querelles interieares, pro\?oqa6:s par la rapture entre le prince et les paissants boyards Cantacazene, aggra \?erent la sitaation.

Il n'y eu plus rien de cache, dore na\?ant, a la coar de BranC0\1an ; meme son titre d e prince de l'Empire romain fat connu de la Porte, qui lui en fi t ane se\?ere reprimande. Connaissant les bruits gai couraient au sujet de son prochain Mtronemen t, Bran co\?an ne se fit plus aacune i l lasion ; i l obti nt le protectorJt de l'empereur Charles VI et l'ind igenat pour la Trcm syl\?anie, ou il se fit b.tir un magn ifiqae palais comme ! ieu de refuge. Une im prudence de Branco\?an.: l e projet qo'il a\?a it fait de marier s o n fils Radoacan a une n iece da prince rebelle de 1'\olda\?ie D. Kantimir, - i mpradence habile ment atil isee par le reformatear ma- n iaque de la Tnrquie, le \? izir 1\li-Pacha, m it en Mfaat la perspicacite de B ra n ... co\?an. Le 2 4 mars (\?.s.) 1 7 1 4, arri\?ait a Buca rest, a !'insa de toat le monde, le camerier i mperial, et le lendemain, l e grand ecuyer, soas le pretexte de passer a Hotin. -

inp.org.ro

1 .2 6

BULETINUL CO.I'\ISIUNII .1'\0NU.I'\ENTELOR ISTORICt

Le 24 !'\ars ils detronerent le Prinee, et l'emmenerent, le 27, de Baearest, avee ses biens, ses fils, ses gend res, sa fem me, et ses ne<Jeax, a Constantinople, ou i ls ttrri<Jerent le 9 awil. La fam ilie prineiere fat jettee a la prison des 7 Toars , la forta n e fat i n ... ventoriee et le prinee mis a. la q aestion. Les tortares qa'il subit l e 1 1 m a.i et le 4 jain (qaand ou l e soum i t a.u snppl i\'e de l a roae) ne pa.r<Jinrent a lai arra.eher le moindre a.<Jea en ee qai con eerna.it ses riehesses. On eu alors reeoars a la ruse. Le 25 jain, on perm it a.a prinee, aaqael on fit pr esent d'an cajta n, de se loger ao pa.la.is du pa.ys a Galata, afin d'in .... tereepter les lettres qu'il adressera.it a ses agents, et ou il serait question de ses biens. Le 28 jain l e prinee fat de nou'Veau jete aax 7 Tours et subit a 3 reprises la torture. - Il a'Voua les 3 0 . 0 0 0 dueats et l es 5 . 0 0 0 boarses qui se trou'Vaient dans l a maison du Patriarehe de Jerusalem et dans eelle d'un agent de 1 ' l\ngleterre a l\ndrinople ; les 3 0 0 . 00 0 d uea.ts de ... poses fl. l a Zecea de Venise; les 2 4 0 , 1 3 9 florins, qui se trou<Jaient en Tran.-. syi'Vanie. On 'Vendit alo r s ses objets d e valeur, des habits de prix, des bijoax, etc. a 1' l\tmeidan. !\pres ees tortares, le 1 5 aout, joar a.nni\1ersaire d e ses 6 0 ans de \?ie et de 2 6 a.ns de regne, BraneO\?an et ses fils furent Meapites en presen ee du Sul ... ta.n . - Lears tetes farent promenees au boat des la.nees, a tra'Vers la \?ilie, et leurs eorps jetes de\?ant la sublime Porte, d'ol\ ils de'Vaient etre jete fl. la mer ; ils furent n eanmoins transportes farti.... vement, pCir les agents d e la Patriar....

ehie, au monastere d e la. Theotoeos, de l ' le de Ha.l ki, qui entretenait d es relations a\1ee Ies pays rouma.ins des le XVI-me sieele. La \1eu\1e, Doamna. 1"\a.ria, ses gend res et ses petits ....enfa.nts furent eo11dam nes fl. ane prison perpetuelle, eommuee en an exil a Koata is. Ce n'est qu'a l'automne d e !'an 1 7 1 6 , qa' ils furent m is en liberte, en eeha.nge de la som me de 1 oo.ooo flo ... rins. On ea reeoars par ea.leal poli tique a ee moyen, poar prodaire a n re .... virement dans l'opin ion d n pays qai, -- apres l e pa.ix de Passarowitz - etait presqae perd a poar les Ottomans, et q u i entoarait la prineesse d 'ane a.ffeetaease venerat ion, De retoar dans sa. patrie, Ia prineesse reeonstitaa, d 'abord , la. ma.ison des Eran ... eo'Van, et ses biens d isperses, apres quoi elle pat enfin songer a ramener de Hal ki les ossements d e eeax dont elle cte fendait la. memoire . au pres de l'em pereur C harles VI, cmec ane fierte et une har... diesse d'aatant plns rema.rquable, qu'elle etait a present soap<;onnee de fa<Joriser la pol itiqae tarque ! ! Le 2 0 jail let 1 7 2 0 , les osse ments etaient deposes, en caehette, soas ane dalie de marbre, decoree des a.rmes da pa.ys, dans l'eglise de St . Georges, pres do tom beaa de Jean 1"\awoeorda.t, l'an ... e ien d ragoma.n de ta Porte, devenu Voe ... 'Vode de Vala.ehie,-fl. la bienfa isante i n ... ter<Jention daquel la prin eesse a<Jait du son retour d ' exil. l\ueane i nseription ne fut gra.vee su r la tombe d a condamne, m ais, au d essas, ane l a.mpe ma.gnifi q ae fut plaeee poar ra.ppeler le nom da bienheareax prin ee et l'eela.irer a tra.vers les tenebres d e deax sieeles.
...

inp.org.ro

I C O N O G RA F I A ! M N U L O I A C I\ T I S T *)
--

-0

SCENl\ X. D.
INTOI\RCEREI\ t\1\G!LOR Li\ BI\BILON.

Ea ilustreaz icosal :
<HpF-tfi(Xv EC 'tV BaouAiiiv o:, &wtdicro:ni crou 'tOV XP1Jcrp.ov M.i Y.. 1J PU(XV'tE crE 'tOV Xptcr'tov &rca:crtv, EOo't(X tfiriHm,
>

KpuxE 9Eorp6pot ycyovo'tE ot p.riyo( 1) {mi

cicpi'i'tE 'tOV 'H p wov w :; ).1Jp WOY), p. AU1JA.ou'ta.

[ <C/'\!irturisjlori purttori de Dum nezeu fiind i


losofii, s'au ' ntots n Va\Jilon, s\Jrind prOt"ociia

La dreapta, pe o colin \Jerdedeschis, o cetate cu turnuri creneiate, totnnde saa ptrate, de di ferite n1i m i . La extrema dreapt, o pJarn n plincintru, ce se deschide ntr'un zid de un a parat modern , regulat, cu creneluri. Prin des chiztura ei , se \J .id n intedor edi!ici i . 1'\agii se pregtesc s:i intre n cetate. Cel dintiu, btrnul, clrete un cal alb, angajat pe jumtate pe poart. El c lmbrcat ca un ca\Jaler occidental : jambiete i cisme li liachii , omate cu aur ; pan

- /'\iniatur

Fig. 1 9 . S cena a Xa a 1\catistului Intoarcerea magilor la Babilon.


manuscrisului grec 1 1 3 al Bibliotecii l\cademiei Romne. -

ta , i mrturisindate pre tine, Hristoase, tuturor, au lsat pe Irod ca pre un mincinos, c nu tia s cnte, 1\lliluia 2) >> ]. 1'\anascrisul grec 1 1 3 al 1\cademiei :Romne, (Yol. 1 2 ; jos ; dimens. : 9 , 5 0 X 7 ,48) : *) 1\ se \'edea fasc. precedent . 1) Pn aici figureaz ca inscripie pe scena a Xa a 1\ca tistului Trapezariei Lavrei. ') 1\kathistaria, p. 8 0 .

taloni roii, o mantie \Jerde scurt de Ca\Jaler Pe cap poart o coroan!i de aur radiat. Ind rtal lui nainteaz magal cel tn!ir pe un cal roib, neuat cu o ea \Jerde. El poart plete pe spate, e mbrcat ca pantaloni i cisme toii , ca o hain albastr nchis, peste care e aruncat o mantie scurt, roie, care las liber braul dtept. Pe cap are o coroan radiat. 1'\agul de \J.rst mijlocie \Jine cel din urmii, clrind un

inp.org.ro

1 28

BULETI UL CO/'\JSIUHII l'\OHUI'1EHTELOR I STORICE In \Jeacul al Xll-lea a\Jcm ntJarcerea magilor n scena a Xa a 1\catistnlui Bibliotecii i nodale din l'\osco\Ja. 1\ici se \Jede o cetate ca multe le re trc. Pe poarta ei p:itrunde cel dintiu magul de Jrstil. mijlocie, urmat de btrn i de tnr. Hainele lor sunt scmte, ncl.mintele antice 1). In Ttapezria La\Jrei cei "trei magi , nirai la tnd, nainteaz. spre cetate, la poada creia un personagiu , care dup Manual e pJrtarul, i ateapt. In Ionel e un decor de muni stilizai ). (fig . 2 0) . 1\ceast din urm scen. se apropie de descrip i unea Manualului de Pictur : Cetate i naintea potii ei pottatul, pe partea extedoar.; _i n afar de cetate, mnnti , iar magii \?in ' clri, condaz' de un nger 3). 1\cest in urm element lipsete dela toate monumentele menionate. La l'\ateia cei trei magi se ntotc clltri. La

cal negru. Din imbt.ci'imintea lui nu se \Jede de ct mantia-i scurt. liliachie. Pe cap poart. o coroan. radiat., ca fundal nchis, cu baza de blan.. La stnga scenei terenul e aceidentat, \?Opsit n \Jerde nchis. Cerul e ultraman n nchis ; la orizont, roin. {Rg. 1 9). Intoarcerea magilor a Yost "i:Jestal ae rar re prezentat. n art. Cele mai \Jechi reprezent.ti dupl'i tiina noa str., sant din \Jeacctl al X-lea. Pe on i\Jol"ia ca rolingian din Palatul 1\rtelor din Lyon din anol 900 aproximati\J 1}, a\Jem : Inchinarea 1'\agilor, \Jisul lor cu porunca de a se ntoarce pe alt drum la Ba bilon i ntoarcerea lor n acest ora. Scena aceasta din orm. are mnltl'i asem.nare ca miniatura 1\ca tis.talui 1\cadmiei Romne. Ual _din magi, _cari pe jcmitate n nainteaz dilri, defa angajat . ' . poara cet[i. Ceilali do\ l urmeaz. 1\ceasta _ doJedete c compozitia scenei e \'eche i c ar tistnl 1\catistaloi Academiei Romne, ca i cel al
. -. (

fig. 2 0. Jntrarea magilor la Babilon ,i fuga n Egipt;


-

Fresc din Trapezria La, rei. des Hautes-Etades Paris).

(Collection

Colei, care se aseam-n ca ptecedentol 2), a a\Jot n vedete un model, a c.n1i liliaiune s'ar putea mmi:irl ntr'o zi. Pe o fresc de Bonizo din S. Urbana din Roma (a. 1 O 1 1 ) cei trei magi se ntorc pe jos n Babilon, a cl'irai poart e ligurat la dteapta 3). ln \Jeacal al XI-lea a\Jem an ms. continnd home. ' liile despre Natere ale lai ioan Damascen , conser \Jat la letasalim. Cea dln ormi:i din cele trei fignri relati\Je la nchinarea magilor, puse pe aceeai pa gin, nl.iez ntoarcerea magilor clri la Babilon i ntmpinarea iar de portar inaintea cetii 4).
21 1\. Baltazar, Frescurile dela Colfea, in Bul.
') Kehrer, op.

aa cetl'iii o sumi:i de demnitari i ntmpin, iar pe zidurile crE>nelate ale ceii cte\Ja persoane pri\Jesc defilarea magilot (Fig. 2 1 ) .
FUGi\ l:-1

SCEHl\ XL
EGIPT

4).

Ea ilustreaz. icosul :
Aaf.LtjiO:<; & 't'{j

& otwo:<; 'tOO (j)E U OOU<; 'tO crx6-.o"; 'ta yap etow),o: 7tE7t'twxev ot -.ou-.wv oE -.v 0eo-.6xov .
1)

Alyumcp

Cf1W'ttuf.LOV aJ.1)6e[o:"; 0}

'tO:U 't1)<;,

w-. p , 11 &veyxo:v-.a crou


pucr6iv-.e";

&66w'l 7tpo

'tV _lcrxuv,

Der

cit.,

li, p.

1 0 7 9, fig.

1 06.

misiunii

3)

JY !onmnentelor

4) G. Schlumberger, Epopee byza.ntine, Ill, p, 3 7 .

Kehrer, op.

cit . ,

Istorice,

I T , p . 3 4- , fig.

2 4.

I, :;

(1908) , p. 1 2 s .

Ca

4) Nlateiu, 11, 1 3

Copies photograp!tiee , scena X . cf. trzy go"'ski, Akathisto_s H ymnos, p. 1so. 2) ruuet, Collection . . . des Hautes- Etude , c . 2 0 9. 3) Op. cit., p. 1 + 9.
0) Pn aici igureaz ca inscripi e pe scena a Xl-a a 1\
- 1 s.

catistului Trapezariei La,,rei,

inp.org.ro

ICOHOGRI\Fif\ II'1HULUI 1\CI\ TIST [ Strlucind ta n Egipet ! lamina ade11niiai , ai gonit ntunerecul minciunii ; c i dolii lai, 1'1n taitoriule, ne1bdnd triia ta, au czut ; ia1 cei ce s'au izbvit de dnii strigau ctr Nsc toa1ea-de-Domnezeu 1 ) J.M.anoscrisul grec 1 1 3 al l\ cademiei Romne (oL 1 2 " ; jos ; dimens. : 9 ,48 X 7 ,50) : La d1eapta, o cetate co tumori 1otonde i p trate c1enelate, vopsite n alb. La extrema d1eapt un torn rotund ca o poart mare n plincintra. De pe aceste edificii se prbuesc trei figo1i , dintre cari doo:i act r.ia1ea unor animale. Ele reprezint?i prbui1ea i dolilor , de care vorbete icosol. In spre cetate cltorete Sfntn Familie . .M.aicaDomnoloi , mbrcat n costumul

1 29

lui l osi sii plece n Egipt mpreun co .M.aica... Domnului i fiul ei, cci Erod caut s omoare pe Christos. Iosi ndepl!nete ntocmai porunca 1), Evanghelia apocrif ns amplific e11enimentul. In ciiliitoria n Egipt ia parte i Iacob, fiul lai Io3if. 1\rFtii s'au i nspirat din amndoa aceste texte, urmnd mai ales pe al doilea. In Fuga n Egipt deosebi m mai multe ti .. pari : I. Tzpul rom a ntic dela Ravenna. .M.aica.. Domnoloi st pe catr i ine n mn on pete (Christos) . .M.na dreapt o are petrecut dup gtol lai Iosif, care merge aliitori de ea. Catrol e condus de hori de un nger, care merge pe j s i i ne n stnga an toiag 2).

magilor i fuga n Egipt. Fig. 2 1 . Intoarcerea


- Fresc din bisedca mnstirii srbeti rlateia (Collection des HautesEtu d es Pari ) .
1
-

ei obicinuit, avnd n brae pe Chdstos n hain m slinie, ine minile ncruciate naintea poalelor i cl 'irete un catr. Jndrtul lor ormeazii Sfn tul Iosi, co picioarele goale, mbrcat ntr'un hiton lung, ncins la mijloc. El ine mantia sa mslinie atmat de toiagul sa reziimat pe o miirul stng. Indrtol Joi e an teren ondulat. Pmntol e verde-nchis ; ce1ol albastru-nchis. (Fig. 2 2) . Fuga n Egipt a fost reprezentat n art saa dnp e11anghelia Joi 1'1ateio sau dup evanghelia apocrif. Prima arat, c ngerul Domnctlni a poruncit
' ) A!.athistariu,
p.

Ingerul apare i pe unele opere italiene ale Renaterii. Un tablou In adevr al Joi Gaodenzio ferrari ( 1 484 - 1 5 46), ele11 al Joi Leonardo da Vinei, teptezint pe .M.aicaDomnoloi stnd co elegan pe catr i avnd pe genunchi pe Chris.. tos, care pare a i ndica calea. Un nger con duce. lndrt urmeaz S. Iosif co haina pe an toiag 3). III. S. loszj conduce catrul, Iacob pur tnd-u-i mantia pe tozag 1'zmat pe umeri, urm eaz dttp catr, pe care st Maica) Venturi, S!01'ia dell' Arte Italiana, I, p. 3 1 4 , fig,
298

') Mateiu, Il, 1 3 - 1 5.

dra
80.

a ) Larorge, La Vierge,

(Raenna. Sagrestia d e l l Daomo. Particolare delia cattc dctta dcl csco\o l'lassi miano).
p.

1 8 2 - 1 83.
17

Buletinul

omisiunii

\onomen!clor lslodce.

inp.org.ro

1 30

BC.ILETINUL C01'1ISTUNJI M.ONU1'1ENTELOR I STORCt apare i an personagio, care se apleac, ntin znd o pnz 1) ; scena XI-a a F\catistolui Trapez riei La\Jrei (XVI s.) (Fi. 2 0). F\ici, n fond se \Jede un decor de m uni. La dreapta o cetate cu crene luri, o poart, un interiot, cldiri. De pe crene lnd cad i dolii n chip de demo ni. 1'1aica-Domnuloi, cu Christos n poale, ea de pe un catr, condus de un tnr, Iacob, mbrcat ntr'o tunic scurt cu paenola deasupra i indilat ca cisme bizan tine. El se ntoarce pri\Jind spre 1'1aica-Domnoloi. Indrt nainteaz S. Iosif, imbrcat ntr'o hainli lung, cu o mantie deasupra. El ine n mna stng an toiag, de care atrn pe spate un co, iat pe cea dreapUI o ntinde spre 1'\aica-Domna loi, ntoars spre el 2 ) .

Dom11uluz' z Chn.stos. Inaintea lor se \Jede o cetate i o femee n genunchi se nchin Sfintei Familii. (1'1anoscrisol grec 74 al Bibliotecii Na ionale din Paris (s. XI) 1). . Din acest tip mai fac parte miniatura menolo giuloi lai Vasile a l II-lea (ms. grec 1 6 1 3) din Biblio teca Vaticanalai2 ). F\ici familia sfnt e ntm pinat la poarta cetii de un personagiu nco ronat ; fresca 1'1itropoliei din 1'1istra (XI V s.), unde Iosif conduce; iar Iacob urmeaz, innd pe umrul stng un toiag i cu mna dreapt o cld rue 3) ; fresca din biserica srbeasc din Gradatz (XIII s.), etc. IV. Iacob ro11duce, zm- S. loszj urmeaz. Ca exemple se pot <.la : Psaltirea Cloadoff 4) ; o

Fig. 22. Scena a Xl-a a F\catistoloi. Fuga n Egipt.


J'liniatur a manuscrisului grec

113

al 1\cademici Romne.

alt miniatur a manoscrisoloi grec 74 al Bi bliotecii Naionale din Paris (XI s.), unde Sfnta Familie cltorete ntre dou ceti. Iacob con duce, Iosi urmeaz. E de obser\Jat c aici minia tarista] a uitat s figureze pe Christos n braele 1'1aiciiDomnoloi 5) ; o plac bizantin de ilde din \?eacal al XI-lea, care e o l octare italian meddional, pstrat n Museo civica din Bo lonia: F\ici , pe lng celelalte tigari de mai sos,
' > H. Omont, Evangiles avec p einfttres byzantines

du XJ.e siecle, pl. 1 .


'> 1'\illet, Collection . . . 6 6. i\ici mai e figurat ' ) Foi. 1 2 3.

F\ceast fresc e, ca oarte mici deosebiri , conform descripianii JV!anualului de Pz'ctur: 1'1oni i 1'1aica-Domnolui st pe un catr ca prancal ei. Ea pri\Jete ndrt spre Iosif, care i poart haina pe toiagul su, rzma( de umr Un tnr tJage catrul spte 1'1aica-Domnolai. Ina intea lor, o cetate, din ale crei zidari se pr buesc idolii 3) . Din acest tip face parte i scena F\catistuloi manuscrisului F\cademiei Romne, descris mai sos ; numai c aici miniaturistol a suprimat pe
tine a la fin du X-c
' ) t\illet, ') Graeuen , Il, 5

des Haules- Etudes,

3) G. t\illet, /J1onu 111ents

i uisul S-tului Iosif.

byza11tins de Mistra,

c.

46+.

p l.

9 . Schlumberger, L'e popee byzan

siecle,

m-e partie,

1 9 0 5 , p.
c.

1 ;; .

b)

H. Omont, op. cit., pl. 9 6 .

3) Ed. Papadopoulos-Kerameus , op. cit., p . 8 1 .

Collecliou. . .

des Haules-Etudes,

209.

inp.org.ro

lCONOGRAFH\ il'lNULUl ACATIST Iacob. S nprimarea aceasta o ntlnim de alt!el i aicrea, ca, de pild, la poadL\ dela 1'1on reale. V. Maica- Domnu/11/ st si71!].1tr pe catr.

1 31

!oszj ine pe u m eri pe Chritos, deschz"znd sau uchiznd calea cortegiului.


Aici a'Jem dou 'Variante :

a) los1j finnd pe u111eri pe Clzri tos, precedeaz cortegiul, ca n manascrisol grec 74 al Bibliotecii aionale din Paris (XI s.) De o parte i de alta a Sfintei Familii sunt doa ceti. La poarta celei din stn ga, spre care se ndreapt alaiul, an pe,-sonagia se prosterneaz. In vrful celei din dreapta, an nger gonete a n personagia, care n modelul pri miti'J trebue s fi reprezentat an i dol. l'liniat01istu l , nepricep11d scen a , a fcat dintr'nsul un sfnt cu aareol 1) . De acela tip mai e i scena capelei Pala tine ) i a Psaltirei serbeti, unde S. Iosif merge n frunte cu Christos pe umeri . l'laica Domnului st pe catr, avnd lang ea pe Iacob. Demonii cad de pe vrful cetii 3). b) Tipul serbo-t izantin : S. Iosif, innd pe umeri pe C/rwistos urmeaz cortegz"ul, Iacob conduce. Civo. spectatori asist. Un servitor nsoete S. Familie. La l'lateia scena reprezint : I n fun d , la dreapta, o cetate, din vral creia i dolii se pr buesc. La stnga, trei pe,-soane asist de pe ziduri la defilarea alai ului. tlaica-Domnalui st singur pe catr, condus de Iacob. Indrtul ei vine S. Iosif innd pe u meri pe Christos. El e insoit de an tnr, care ine dou toiege. La dreapta, se vede poarta cett\ii , unde e adunat o mulime de oameni, precedat de un mp:irat, n costum de ceremonie i cu coroan pe cap. (Fi g. 2 1 ). l'lalimea aceasta este ampliicarea unui model pri miti'J, unde era - cu m se vede, de pildt\, p e manos crisal grec 74 al Bibliotecii NaVonale din Paris o sin gur persoan ce se prosterneazl'i naintea Sfintei Familii. V I . Tz'pul dela Kalm'e-Dja11li (XIV s.). Aici l'laicaDomnului nu mai sUi pe catar, ci merge alturi. Ct pri'Vete scena corespunzi'itoare a Acatis talui manuscrisului grec 4 2 9 al Bibliotecii sino ...

dale d i n l'losco'Va, ea e antezistt\, cci Christos i S. Iosi f lipsesc : O cetate, inaintea crei a dou personagii se apleacl'i spre l'laica Domnului ca m inile rugtoare. I n faa lor l'laica ... Domnulai fr copiJ 1 ). Din cele artate m ai sas 'Jedem c fuga n Egipt nu se ntlnete n catacombe i pe sarco fagele prim itive. Lipsindu-ne dar monumente 11ech i , cari s ne fac sti ntrezrim m cur o Hliaiane, nu putem susine, cam a cato So ... lomon Reinach - dei asemnarea e frapant c artistul cretin, n creaiunea tipului Fugei n Egipt, s'a influenat de reprezentaianile anei zeie, care dupli unii este Epona Koupo'tp6 cpo<;, i ar dup alii !sis i n care ea apare cu un copil n brae stnd pe un catr 2). Ct pri'Vete cderea idolilor se pot race ur ... m .toarele obsenJaiuni : Intr'un man uscris copt al Bibliotecii Naionale din Napoli 3) ni s'a pstrat pOIJestirea unui m i ... racol al 1'1aicii ... Domnalui. Idolii adorai ntr'un ora, c.1uia n u i se spune n umele, aa fost rs turnai r.tr' an abis. In urma acestui eveniment, morii aa i eit din mormintele lor, ngerii au aprut, i ar l'laica-Domnufui a fptuit numeroase IJindec.ri i alte minuni 4 ) . E posibil c icosul Acatistului s. fac aluzie la aceast legend, care probabil c n timpul compunerii lai era rspndit n l umea cretin din Egipt. Autorul i mnului a avut-o n vedere n laudele ce adreseaz. l'laicii Domnului menionnd cltoria ei n aceast ar. Cderea demonului se mai \Jede : pe o mi ... ni atur a celebruloi Me11ologz"u al lui Vasz'le il din Biblioteca Vnticanului 5) i ntr'o minia... tur a manuscrisului copt 1 3 al Bibliotecii Na ... ionale din Paris (XII s.). (Fig. 2 3).

1)

Copies photographiees, scena XI. c.

I,

Strzygowsk.

2) unele din aceste rep1ezentaiani, foarte numeroase de altfel, se ntlnesc chia ;- in frescele de la Pompei. Zei a este de regul a1ezat l a deapta pe un catr, care merge spre dreapta. Ea ine n braul stng un copil. In dreapta i in stnga niei, unde se afl ea, se \'ede un zeu innd o pate1 i un corn al abundenii. De desabt e un scla\1 con .. ducnd doi catri. S. Reinach, Revt,te A1cheologique,
1 8 9 5 , p. 1 8 8 - 1 8 9.

Der Alwthistos H ymnos, p. 1 30 - 1 5 1 .

3 ) J . Strzygowski, Serb. P:;alt. , L I V, fig.

2) t1illet, Coltection . . . des I-lattesEtitdes c. 7 5 1 .

1) H. Omont,

op. cit., pl. 8.

1 H.

X,

") No. 1 1 9 , Zoega, Catalog. 4) 1\.lexis flallon S. J. Revue de l'01imt c/wetien, p. 2 5 6 . 5 ) O . Schlumberger, Epopee, I l ( 1 9 0 0 ) , p . 1 2 3,

inp.org.ro

1 32

BULETINUL C01'1ISIUNII 1'10liUI'1ENTELOR ISTORICE SCENI\ XII.


INTiillP!Ni\REil DOtlNULUT.

(Yncman) 1).

Ol071:Ep Ec:n),an crou 'tV &pp'l)'tO'I OO<:,OtO:'I xpcl. wv 'AU'l)),ouio:>>. f V rnd Simeon s se mute dintru acest \?enc de acum neltoria, teai dat lai ca an prunc, dar teai cunoscut lai i Damnezea des.\?rit, pentru aceia s'au mirat de nelepciunea ta cea nespus, strignd : 1\llilaia 3) 1'1anascrisal grec 1 1 3 al 1\cademiei Rom ne (!ol. 1 3 v ; sas ; dimem. : 9 , 52 X 6, 5 6 ) : Interiorul onai templu 4). In fand, on zid alb cu ornamente florate, sos ferestre. La stnga o

o:utqi, &./.J,' Eyvwcre'l) o{mp Y.e.1 8c:b tV,c:w,

tJ.E9[crtCI.cr9 o:l 'tOU &71:1Z'tC:WVO, btc:o61:J'l) 4J opE<:,OO

Ea ilustreaz icosal : Mi&/J.ovto uf.LGivo tou napono alw'io 2)

. roie nnodat, b.trnol Simeon, co barba i pletele lungi , primete n brae pe !sos, care bineco\?inteaz. ca mna dreapt i e mbrcat n alb. Deasupra capului sa e scris ca litere roii H Xe (Isus Christos). Simeon i ine minile nt1laite ntr'o parte a mantiei sale roze, ceeace e gestul mplinirii anei slujbe sacre, pe care ser t1itoral trebue s'o fac. in cartenie de saYiet si . , corp i plin de respect. Simeon po:ut:l. sab mantie o hain lung. n \?ermil!on. El e ca picioarele goale. In faa lai l'1aicaDomnaloi, n costumul ei obicinuit, ntinde braele spre Si.meon, ca pentru a primi pe Hal ei. Deasop1a ei e scris n \?er m ilion iR P 81" (i'II't'l) p 8c:ou = 1'1aicaDomnalui). Indr.tal ei st:i S. Iosif n costum antic, cu hain taler albastr, manti e mslinie, care las s'i \?e \?ad. amral i braul stng. I n mini, n \?laite tot n chip sacramental ca o parte din mantie, el ine doi porumbei saa dou turturele,

Fig. 2 3. C.derea demonul ai. tliiniatur a manuscrisulai copt 1 3 al Bibliotecii Na ionale din . Paris (XII s.) (Desemn de O. Tafrali) a n plincintra, prin care se \?ede n exterior cerul i an arbore. Deasupra ei an panou, p trat, n relief ca ornamente. La mijlocul ncperii, dou coloane n roz, pe piedestale cilindrice, cu capitelari rotunde sasinclnd arcade n plin- cintra . Pe jos, aternut ca piatr, ca ape n \?ermillon . La extrema dreapt, altarul, reprezentat prin tr'o u mare, ncadrat de dou coloane albe, naintea creia sant dou. trepte albe, ca se paraianea \?ertical. n albastra. Inaintea acestei ai, n dreapta creia se t1ede o mare perdea
1) Luca, Il, 2 2 - 3 8 . ) Pn aici !igureaz ca inscrip ie pe scena a Xll-a a /\catistului Trapezariei La\>rei. S) Akathistariu, p. 8 1 . 4) Probabil c in spiritul artistului acesta >eprezint in" terioral marelui templu din Ierusalim, cci, dup e\,anghew Hstul Luca ntmpinarea Domnului a 8\'Ut loc n acest ora. Luca 11, 2 2 - 2 5 ,

cari se oferiaa, dup cam cerea legea mozaic, la 4 0 de zile ca an sacrificiu pentru naterea anai copil de sex brbtesc 1). Intre 1'1aicaDomnalai i S. Iosif e reprezentat11. btrna profeteasa 1\na, fiica lai Fanoil, din tribal lai 1\ser ). Im brcat. de asemenea fn costum antic, ca hain. lung n \?ermillon i ca mantie t1erde, ea n toarce capul spre S. Iosif artnd ca mna dreapt pe Christos, iar ca stnga innd un raloa desfurat, an Yilacter, pe care se al o i nscripie greac, din care se distinge ca\?ntul OpE<:,OO\; (pruncul) 3). (Fig . 24).
1) Luca,

2) Jbid. TI, 3 6 - 3 8 . S) i\cest cmnt face parte din inscripia, pe care ne-o d
Jllfanualul i care

li,

2 2 -25 .

figureaz i pe filacterul ce-l poart profeteasa i\na in f.-escele dela Dochiaria, Dionisia dela iltos i Pantanassa din t\istra ( t1illet, Mon. byz. de Mistra pl. 14. 0 , t ) : 'tOOto 'tO 6p'fo; oopa.vov 'l.CI.l ( i jY

inp.org.ro

ICONOGRI\FJA. If1NGLUI 1\Cl\ TIST 1\tta bizantin a dat o mare nsemntate n tmpinrii Domnului n templu de ctre Simeon. Ea de sigor a avut n vedere i textul lai Loca, dar mai ale3 o legend foarte rspndit n lumea cretin). Simeon, mare nvat i adnc cunosctor n tiina biblic, f u onol din cei 7 0 d e nvai tdmei J oi Ptolemeo pentru a tra doce sfintele di.ri din evreete n grecete. El !o nsrcinat s ttadoc pe proetal Is:tia. Ajuns, spone aceasri legend, la pasagial care zice : i iat c o fecioar va concepe i va nate on io . Simeon nu vol s::i cread1i. De aceea el tradose cuvntul alma, Yecioat, prin c:a vntctl grec, cate nsemna tnr femee ; dar deabia isprvi scrierea acestui covnt, c. o

1 33

ltorind spte Ptolomeo, trecar on ro. Si meon, nevoind sa cread:l c o fecioar poate n ate, scoase inelul su il arunc. n ap, zicnd : dacii pro!eia lai Isaia e adev:lrat, s reg::isesc acest inel . Dar i at c mi nunea se mplinete. Nite pescari gsesc i nelul nM tr'on v ete i - ! aduce lai Simeon. De atonci acesta sttea n templu i atepta s vadii pe Christos i s:ll primeasc. n brae 1 ). Voina i se ndepli nete i Si meon ntmpin pe f1n toitor i binecm,ntndol, rostete covintele ca noscote : A.cctm slobozete, Doamne pe robul tu, etc.. La Iutmpin:.rrea Dom.nuluz deosebim mai molte tipari :

Fig. 2 4 . Scena a XIIa a 1\catistuloi. Intmpinarea Domnului.


- t\iniatur a manuscrisului grec
1 13

al Bibliotecii 1\ cademiei R o m ne. -

mn nevzut l terse i! nlocui cu cuvntul fecioar. Simeon l ndrept de mai multe ori i tot deatteaori mna mistedoas terse cu vntul spre a pune fecioar. Foarte mirat de aceasta, se puse a medita, cnd o lumin dumnezei asc l ptrunse ii art, c mina nea no numai c e posibil, dar c. o va vedea cu propriii si ochi 1 ). Se mai adoga la aceasta o alt legend, care noi dect o i m itaione a anei legende antice : Cei 70 de nvai c
i:cnz p z w o z (Manual, p. 2 7 4 , la descrip ia Intmpinrii Domnului dela p. 87 gsim s a ra.t.oop rcrs, care nu se n tlnete pe monumente ) . 1) Lafoge, La Vierg e, p. 1 1 4.

I . Ttpul sz"metrz"c. In jurul unuz balda chiu, aezat la mijloc, cele patru personaje Sltnt aezate sz"m,etric : la dreapta, S. sz 111-eon i projeteasa Ana; la stnga, Maica Domnu/uz i 5. Iosif. Cea mai veche reprezentare e o mi niatur a manuscrisului grec 74 al Bibliotecii Naionale din Paris din veacul al XIlea. t1JicaDomnnlui pre zint pe Christos lai Simeon, care ntinde minele, nvelite n mantie, ca s! primeasc. S. Iosif ine n c:ata hainei sale cei doi porumbei. Ptofeteasa
1) ap.avi'."fJV05 u o 0 t.r J.i'. 6YOO xu.l 'tOOt'too, B1iO'CtVQbq,

p. 5 9.

inp.org.ro

1 34

BULETINUL COI'liSIUNII l'lONUI'lENTELOR ISTORICE cu i nscdpia : (( Totho -.b opE<:f!O\; oupo:vbv zo:1 '(V ZOY)f!toupncre: 1 ) (l\cest prunc a creat cerul i

l\na, nddi.tul lui Simeon, ntoarce capul spre scen, fcnd an gest cu mna dreapt, ntoars cu palma spre spectator 1 ) . Din acest tip mai fac parte : o miniatur a /'lenologiului l ui Vasile al I IIea 2), o miniatur a eJangheliei din ll'iron (XI s.) 3) ; un bazorelief pe o piatr litogra!ic, pe care d. Sch lumberger o socotete din l'eacul al X-XIlea, dar cate n realitate e posterioar, consen>at n eate drala din Toledo. Pe aceast oper se repre zint cele 1 2 srbtori ale mntuitontlm, ntre cari i ntmpinarea 4) ; o steatit din l'eacul al XIV"Jea dela Vatoped ") ; Psalft"rea serbeasc (XIV s . ) 6) ; frescele din Peribleptos i l'litropolia din /'listra (XIV-XV s.) 7). La acestea ns din arm Simeon i nu l'laica"Domnuloi ine pe Chri" stos. Baldachinal de asemenea n u e figurat. II. Tipul asim,etric al Jl; funteluz Atos : Sz'meon , la dreapta sz. ngur, ine pe Christos n brae ; la stnga, celelalte trez' personag-z"i.

pmntul). Ca exemple aJem : frescele dela ca pela S. Gheotghe a monstirii S. Pal'el din l\ t'ls (a. 1 42 3), 2) dela Dioni sio (a. 1 5 47) 3) i Do chiariu (a. 1 5 68) 4), dela Pantanassa din /'listra (XIV -XV s.) 0) ; dou miniaturi ale onor mana scrise armeneti, No. 1 8 al Biblioteci i Naionale din Paris (XV s.) i No. 3 . 2 9 0 al Unil'ersitii din Bolonia (XVI -XVI s.) 6) ; scena l\catistolui ma noscrisului grec 1 1 3 al l\cademiei Romne <XVH s.), descris mai sus ; fresca trapezriei La11rei . (fig. 2 5). fresca dela Colea "), etc. 111. 1 ijml simplificat: scena se compune din l'laica"Domnuloi, Christos i S. Simeon. Ca exem plo al'em scena XIIa a l\catistului m anuscrisului grec 42 9 al Bibliotecii si nodale din 1'1oscolla {XII s.). l\ici se \>ede un altar cu un cuJucliu, susinut de patru coloane, a11nd la mijloc o per" dea ce atrn n jos. Pe o mas:i ntre S. Simeon

fig. 2 5 . Intmpinarea Domnului i Christos adorat ca creator.


(Collection des Hautes-Etudes, Paris ).
-

Fresc din Trapezria La\'rei -

Manualul de pictur ne d descripiunea acestui tip: Un templu i an cuJacliu, dedesuptul cruia e o mas i pe ea o tmelni de aur. Sfnta! Simeon, cel primitor de Dumnezeu, ine pe Christos prunc n brae, iar acesta l bine cul'inteaz. l'laicaDomnului de cealalt parte a mesei ntinde minile ctre dilnsul. lndrtul ei Iosif ine n h aina sa dou porumbie. Lng el profeteasa l\na arat pe Christos i ine o hrtie
') H. Omont, op. cit., pl. 9 7 . 2 ) G . Schlumberger, Epopee, I I , p . 1 1 7 i tlillet, Collec
tion . . . des Hantes Etudl!s,

i l'laicaDomnului o carte. S . Simeon ine pe Christos n brae, iar l'laicaDomn aloi ntinde spre el minile S). A.cest tip se mai ntlnete n l'eacol al XVIlea
1) Op . cit., p . 8 7 ; pe frescele dela s. Pa\lel, Dochiariu, Dionisiu, Pantanassa a\lem bro p 2 w n (l'lillet, Collection . . . des I -!aules- Etudes , C. 1 2 , 2 7 0, 2 8 1 ) , ceeace gsim i i n A !anual la D, p. 2 7 4. 2) J'\illet, ibid. C. 3 1 2.

3) tlillet, Collection . . . Hautrs-Etudes, B. 6 2 . cf. Ch. Dichl, Nlameel d'art byzantine, Paris 1 9 1 o, fig. 2 2 4 . 4 J G . Schlumberger, Epopee, r , p , 4 6 5 . 5) i'lillat, Collectio11 . . . des Hautes Etudes , c. 1 9 2. Cf. G. Schluq,berger, Epopee, l . p . 1 o s . 6 ) r. Strzygowski, Serb. Psalter. p l . LV, f i g . 1 5 . 7) J'\itlet, iVIonuments byzantins de Mistra, pl. 1 1 1 ,
i 6 6 .

c.

466.

5) 1\ici decorul a1hitectural se aseamn cu cel dela m .. nstireu S. Pavel din i\tos. Pr:ofetea a i\na nu se intoa.-{'e

4)

3)

Ibid.,

lbid., c. 2 7 o .

c. 2 s 1 .

spe Iosif. J'lillet, Jliomwtento by ::a11tillS de Mistra, pl. 1 -1- 0 , 1 . 6) F\>. tlader, ,1/illialttres annelliennes, Paris, 1 9 1 -1- , pl. XV I i LI I l . ') i\, Battaza Frescttrile dela Colfea n Buletinul r, ( 1 908) p_ 1 2 3, B) Copies p!IOiograpl !.iees , scena XJI ; cf. l. Strzygow ski, Der Akathistos H ymnos, op. cit., p, 1 1 ,
Comisiunii Jlllonumentelor Istorice,

inp.org.ro

ICONOGRAFIA. Jl'1NULUI A.CA.TIST pe tribuna dela Vest a Vatopedului : de o parte i de alta, pe cei doi pilatri ce susin arcul , se atl , la stnga S. Simeon ca Christos n brae ; la dreapta, 1'1aica-Domnalui singur, innd cu mna stng o ma1gine a hainei sale, iar pe dreapta aducnd-o n':lintea gtalui l ) . SCENA. XIII.
CHRISTOS 1\DORI\.T CI\. CREi\TOR

1 35

edificiului. Pe peretele, 110psit n alb-cenuiu, la st.nga, an panou n relid cu an motitl flora! decorati11 la mijloc, care trdeaz. o i nfluen. occidental. La mijloc se aYi. reprezentat, pe nouri i ntr'o aureol de raze aarii, bustul lai Christos, care binecu11inteaz. ca am.ndoui'i mi... nile. El poarti'i hiton roiu, o mantie albastr, aruncat. pe um.ral i braul stng, ls.nd n tregul pept i braul drept liber. Tipul fi gurii sale e cel obicinuit : smead. ca barba bi!arcat.. .A.ureola capului, n cmpal c reia, sus, se distinge litera w , e cruci.ger. I n primul plan s e ridic. dou coloane n roia, sas i!l.nd arcuri n plin-cintru. Un grup de sfini p:i rini ocup toat. scena dela an cap:it la altul.

Ea ilustreaz icosul :
to: u rc' CGOtoD p ov tvo:: 'tO

N sa.v eostl;s /.."{; t<JtV E fL cp a.viaw;; 6

ye'iOI..lE'iOt, t i;

&u7i:Op01) o),aat mx

Kt[Crl) - fL'i )

yaa--cpo xal cpu),cf.o: ;;cdJTY}'I, wan:sp -v, cpOo Oo:: i:> fLa. o),sn:ovte

UIWu(!lleV

a.o-r:v

oowvts. >l

Fig. 26. Scena a XIII-a a .A.catistalui. Christos adorat ca Creator.


i 'liniatur a ma.noscrisu.lui grec (Collection des

1 1 .3

al Bibliotecii 1 \ ..:ademiei Romne. Paris).

Hautes-Etudes,

[ ccA.rtat-aa fptur noo artndu-se Fcto riul noo celora ce sntem fcui de dnsul, r si'irind din pntecele cel fr de s.m.n, i p zindu-1 ntreg, precum au fost ; ca 11znd minunea, s o ludm pe d.nsa strignd >> 3)). 1'1anascrisal grec 1 13 al .Academiei Romne (foi . 1 4 ; sus ; dimens. : 9 ,5 0 X 6 ,48) : Interiorul unui templu . Prin aa, arccrit n plin-cintru, se zresc ce1crl i arborii dinaintea
') lillet,

Co llection

. . des Hautes-Etudes, c.
XJII

2 5 8,

2) Pn aici figureaz ca inscipie pe scena tistnlui Trapezariei Larei.

a 1\.ca

3) Akathistariu, !' a 1 .

In primcrl rnd s e distinge crn e11anghelist ca e11anghelia n mini, mbrcat ca hain de epi scop, cu !oras i epigonation. In dreapta i n stnga lui, ali etJangheliti i apostoli, cari . se recunosc dup costumul antic i picioarele lor goale. Printre ei se 11ede, la extrema dreapt, S. Petra innd cheile raiului atrnate de braul stng . LJ. st.nga, un clugr cu toiag n m.n ca capuon, pare a fi S . .A.tanasie. Intreaga scen e alctuit. cu mcrlt. tiint n dispunerea per soaneloi pe tablou i in tlariaicrnea culorilor, printre cari predomin roi al, albastra! i tler dele. Podeala e in 11ermillon, ca lespezi ptrate e piatr. ca 11ine multe. (Fig. 2 6).

inp.org.ro

1 36

BULETINUL C0/'1lSIU I l l'\O NU/'1.1::'. TELOR !STORJCE

Ca termen de comparaie n'al?!!m dect cele dou scene corespunztoare ale 1\catistnlui ma nuscrisului dela /'1oscova, 1\catistul Tlapez)\dei Lal?rei i descripiunea Mmiualuhii de Pzdur . Dintre acestea numai cel din urm se asea mn prin concepie cu descripia de mai sus, dei prezint. - oarecari deosebiri. Manu alul spune urmtoarele (Christos pe un nour binecul?ntnd cq amndou m inile, i pe cele patru p1i ale 1 nourului cei patru e\Jan gheliti cu patru fee !). De desupt, de o parte i de alta, apostolii, + artirii , i erad1ii i celelalte cete ale tuturor sfinti l or ). , ' /'1anuscrisul 1\cademiei Romne a urmat aceast 1 prescripie n totul, af11-r. numai de reprezentarea celor patru e\?angheliti n nour. 1\catistul Trapezriei La\?rei de asemenea a om.is aceasta. Christos e reprezentat aici n bust, n mijlocul unei ameole, binecul?ntnd cu amn dou minile. La dreapta, a\?em apostoHi, n mis , ' care spre stnga ; n faa lor, fi n ii episcopi n pol)'Stavrion, i mnografi , monahi, l ali sfini prini (fi g. 2 5 ) 3): 1 Toate aceste m onumente ns sunt posteri oare : manuscrisul 1\cademiei Romne din \?eacul al XV!l-lea, fresca La\?rei din al XVIJea , Ma uualul cam din aceeai epoc. Renrezentaiunea aceasta amintete pe cea a Inlrii Domnului . n epoca bizantin. ns. se concepea. altfel re prezentarea acestei scene, dol?ad. manuscrisul grec 42 9 al bibliotecii si nodale din 1'1osco\?a din l?eacul al XII-lea. 1\ici n'al?em pe Christos bj ne cul?ntnd n mijlocul nourilor, ci pe 1'1aica Domnului stnd pc tron la Stnga, i a\?nd pe Christos copi l pe genunchi. Ea i arat cu mna dreapt cte\?a personagii n costum antic.

oowv-a<; ,AH"tJ),ouia:.
1)
Manualul zice

no<;, OOUA Of.LcVO<; thucret.t npo<; "tO ucj;o<; "tOU<; XU"tij}

(Vznd natere strein. s ne nslrainm din lume, mutndune mintea la ceriu ; c. pentru aceasta Dumnezeu cel prea nalt, p re p imnt s'au artat om plecat, \?rnd s. trag} la n:ilime pre ceiace i stri g:i lui : 1\llilui:J. 1) ] , /'1anuscrisul grec 1 1 3 a l 1\cademiei Romne (foi. 1 4'. ; sus ; dimens. : 9, 53 X 7, 5 0) : 1n fund un decor de arbori \?e1de-m:isliniu. La mijloc, /'1aica-Domnuloi, n costumul ei obi cinuit, ine pe genunchiol stng p e Christos, m " brcat c u an hiton \?ermillon i c u o mantie por tocalie. Tron ul, \?ermillon cu duni de aur, e m.estos, al)nd naintea lui o estrad:. po!igo nalft. Spatele lui e ncadrat de dou. coloane n spiral dela can:' pornesc n sus, n cerc, de coraiuni n form. de ramuri de acant. Pe jos terenul e \?erde-nchis ca pietre pe ici pe colo. De o parte i de alta a /'1aiciiDomnului , e cte un grup de apostoli de sfi ni. La stnga spec tatorului se disting, n primul plan; apostolul Petru, ca chei le raialui atrnate de bra, Pal)el i probabil loan . f i p oa1t. costum actic : pri mul, hiton albastru, mantie \)erde ; al doilea , hiton tilb, mantie roie-carmin ; al trei lea, hiton lJerde, mantie portocalie. Toi sunt cu picioarele goal!:'. ln grupul din dreapta, s distinge, la mijloc, un sfnt ca des\)rire gol. Barb a lui cea lung:. i acoper corpul, acoperit de peri , pn la p1 mnt. E l ine minile ndoite naintea pieptului cu palmele ntoarse n afar. Fr indoial c suntem n faa sfntului Onufri e E gipteanul 2). La dreapta i la stnga lui se afl ali sfinti prelai cu barb lung alb, fcnd gestul ado raiei. Sus, la mijloc, o aureol dubl : n centru albastra-nchis cei stele de aur, nconjurat de on cerc tJermi llon. Cerul cu nou1i, cu nuane de I"OZ si ' liliachiu, e foarte reusit ' . Pmntul m-SCENF\ XIV. slinio. (fig. 2 7). 11\JCI\-DOtlNU LUl 1\DORi\T!\. n icosal i scena aceasta se ador 1'1aica Domnului. Ea i lustreaza icosul : Coltul Sfintei-fec.ioare e foarte l)echiCI. El se Etvov t 6xov l06vte<;, evwOGif.LEV wu x6crwu,*) ridic pn n primele \?eacuri ale Cretinismolui S). t o v vouv c<; vupavov naObtE<;" ota to fl to yap La un mo ment dat tspndirea i puterea sa a fost 6 6cj;"t)),o<; 0co<; btl y?)<; f.cptl.v"t) tarmo.; &vOpw att de mare, nct s'a produs o reaciCine. Ata.

pat.u fe \ e. Se ponte ns ca aceasta s nsemneze cele patru simbo:e apo caliptice, ce nsoesc de regul pe e\angheliti. 2) Ed. Papadopoulos-Kerameus, op. cit., p. 1 4 9. 3) Copies photographiees, scena XIII ; cf. !. Strzy ymnos, op. cit,, p. 1 3 1 . gowski, Der Akathislos H 4) Pn aici figureaz ca inscrip ie pe scena a XIV-a a 1\catistalui Trapezariei La\rei.

't2-tp&p.opcr.o = cu

Delehaye, Sy 7 4 6 . Pre zen a acestui sfnt aici, 1eprezentat n iconografie gol, se explic prin textul uersalui ce urmeaz : z u.tp2 <noi. -rUi; jOfJ-Y<iY. (Bucur-te, ta care eti imbrcmintea celor goi). 3) Laforge, La Vierge, p. 3 2 1 ; Lehne, Die Ma1'ienverehnmg in den ersten }alzr!:u/lderten, 2 1\ufl. , Stuttgart, 1 8 8 6 , p. 2 8 3 i urm.
naxarium

2) S. Onaf.-ie se serbeaz la

1) Akathistariu, p.

s 2.

Co nstantinopo!itan u m ,

1 2

Iunie.

1 9 0 2 , p.

H.

inp.org.ro

ICONOGRI\f!A. ltlNULUI 1\Cl\TIST curile n potri11a tlaiciiDomnului fm ncepute de Teodor de tlo;Jsueste, n scut n 1\ntiochia (IV-V secol), care a fost profe3orul lui Nes toriu. El susinea c n lsusChristos existau doa'1 persoane : a fiului lui Dumnezeu i a fiului omului. Intr'una din predicile sale, el nrat:i c tlaria nu era mama lui Dumnezeu. Pop::rul, creznd c nega di11initatea l u i Christ )s, ft1 foarte ntristat. Totui Teodor nn merse pn a susine aceasta. El nelegea numai cJ. Du.n nezeu nefiind nscut, Sfnta .feci ar:i nu putea 1i ma:1n lui Dumnezeu 1). Ele11ul s'iu, estoriu, duse mai departe m,J. tura primit i fa c::mbtut ca energie de S. Cidl din l\lexa1dria. FHacurile sale mpotri111
=

1 37

tlaica-D::mnului tora, s'au pus siglele M P 9 r deasupra O?ului im 1ginei acesteia, ca s'i arate bine ortod::xismul 1). Biserica din Egipt mai ales n'a uitat rolul nsem"1at juc:t de e:'l prin p :tri arhul Ciril, i a r:lm1s credincioxs 'i cultului tlaicei-D Jmnulni 2). b 11eacal al XI-lea, de pild'i, existau n Egipt mai mult de 60 de biserici C :J :l sacrate tlaiciiDJmnului 3). In restul imperiului ns1 se producea din c.n :l in cnd cte o nJu:i nnnifestate a .Nestori :tnis malui , pe care oficialitate: o prot:>ja cteo:!:lt.i. 1\stfcl sub Constantin al V .]ea Copronimul-K1 balin)s (a. 7 4 1 - 7 7 5 ) cultul tlaicii-Domnalui a fost persecutat, oprinduse ca S. Fecioar s'i fie numit J"laica lai Dumnezeu 4). Dar nceste ncer

_j. '

11

fig. 2 7 . Scena a XIV a a 1\catistalui . t\aica Domnului adorat.


liniatur a manuscrisului grec
1 1 ;;

al Bibliotecii 1\cademiei Romne. -

coltului tlaicii-Domnului pr0\1ocarii sinodul din Efes, care se inu la 4 3 1 i se sfri ca con damnarea nestorian;sm Joi 2). De atunci cultul t\aicii-Domnc1lui fu recunoscut o!icial. Imaginile, cari o reprezentau ca mama tlntuitoralai se maltiplicar. i precum crucea era simbolul, care distingea pe Cretini de Piigni , de ase menea tlaica- Domnulai ca Christos n brate de' \1enl simbolul distincti11 ntre Ortodoxi i Nesto riani 3). Ca o protestare mpotri11a teoriei aces I , p . 4 5 3.

cri de ai des!iina cu ltul au rmas zdarnice. Lumea cretin a continuat a cinsti mai departe pe .Nsctoareade-Dumnezea. Totui, dac biserica 11eaculai al V lea, n urma sinodului dela Efez a adoptat tipul tlaicii-Dom nalui stnd pe tron ca Christos n brde, ea nu 1-a creat ; cci cea mai "eche reprezentare a sa
1 ) flartignY, Dictionnaire des antiquites cltretiennes,
p. 6 5 9 1\.
X, p.

1 ) J. 1\. floehler, 2) J. 1\. floehler,

') illexis flallon s. J.


186.

Revue de

Histoire de l'Eglise,

!' O r ien t chretim.

Paris,

1868,

t.

3) La!orge,

La

op. cit. , p. 4 5 + i urm. Vierge, p. 3 2 1 - 3 2 2.

Egypt by Abou Saleh,

3 ) E\etts and Butler,

CJm rc h es

4) Cedrenus, Ovorfc; io'toptWYJ

Oxford,

I C , p . 1 2 - 1 .:; ,

1 8 95.

and monasteries

in

Buletinul Comisiunii flonumentelor Istorice.

inp.org.ro

1 38

BULETINUL COt\ISIUr Il /'lONU/'lENTELOR ISTORICE fie i egiptene care reprezint - ca picturile dela Baonit - adoraianea de ctre m ulime i de ctre s!ini, a l'laicii Domnalai cu Chris tos n bn1e 1), s'a i ntrodus acest tip, care se ntlnete att n manuscrisul Academiei Romne, ct i n Acatistul Trapezriei dela Lavra. Aici /'laicaDomnalui ca Ch ristos n brae st pe un tron. De o parte i de alta, an grup de oameni i ador. Indrtal tronului, an baldachin ptrat. In fund, un decor de m uni stilizai, pe care, la stnga, st un monah, care priJete n sus i face ca mna an semn de adoraiune ). (Fi g. 2 8). Manualul de pictur prescrie acela tip ca oarecari deosebiri : Cer, pe care st pe tron /'laicaDomnalai cu pruncul, iar dedesupt o mul ime de oameni privete n sas spre cer 3).

o gsim n catacomba S . Priscilla, datnd dela jumtatea veacu'ui al lllea 1) ; apoi vin cele dela catacombele S. Cctllist, Domitilla, etc. 2). Peste tot aici /'laicaDomnuiui e reprezentat n scena Inchinrii l'lagilor, mai rar ca Buna vestirea. l'lartigny admite c dela veacul al V lea ncoace s'au multiplicat reprezentaiunile /'laicii Domnului izolate, adic fr Inchinarea /'lagilor 3). I n adeJr, ea apare astfel, ntre altele, pe un mozaic din veacul al V lea, n biserica Slntului Dumitru din Salonic 4). De atunci tipul acesta s'a perpetuat, rspndinduse pretutindeni. Artitii dar, cal"i au i lustrat Akatistal, n'au fcut dect s! adapteze neJoei lor . La nceput ns, n compunerea acestei scene, s'a adoptat Naterea adorat de mulime, cam se vede la Acatistal manuscrisului din l'loscova,

Fig.

2 8.

!'laica-Domnului adorat i Chri stos " carele e n ccr"i-pe-pmnt" .


- Fresc din Trapezria La\,rei. (Colle tion des Hautes-Etudes, Paris).

ceeace aJnd n vedere coninutul icosu lui, care amintete de natere miraculoas pare mai l ogic : La intrar-ea unei peteri !'laica-Domnului , stnd pe an lei de leagn, privete l a Hul ei, aezat pe un leagn ptrat, la stnga, aJnd n drtul su boul i asinul. Deasupra se vede o aureol, care reprezint probabil steaua. Inain tea /'laiciiDomnului i a lui Christos se afl o mul ime cu minile ridicate n semn de rugci une 5). !'lai trziu, sub influena, poate, a iconogra-

SCE A XV.
CHRISTOS, Ci\RELE E N CER I PE PJ\. 1'\ i\NT.

"OJ,o v EV 'tO xc h w, xa.1 'tWV iJ.vw ou06,, , ' arcsptyp anw A oyo 4) : auyx cna o aat yap 9c'tx0 , OU fl.E't6.oacrt OS 'tOTCt'X.' y.yo'i
),w O:'Tt'f}V o
,

Ea i lustreaz icosul :

x.a1

c6xo;; E.x

IIap9.vou

9co),0nou &xououcr'f}

caDea.

') Lehner, op. cit., p. 2 8 5 - 2 8 7 , pl. 1 , l . ' ) lehner, ibid., pl . 1 i orm . , p . 2 8 7 i orm . ; Kehrer, Die Heihgen drei Kihz ig e . II, p. 1 - 2 1 , fig. 1 , 1 0 , 1 1 ' etc. ; Kondakov, Jconograjij'2 Bog o materi, s.-Pe tersb. , 1 9 1 4 , t. 1, fig. 1 , +, 5, 1 0 , 1 1 , 1 2, 1 -1- , 1 6 , etc.
"> o . Tafrali, Topogral1 1'e de Thessalo11ique, Paris, 1 9 1 ;;, p. 1 1 2 , pl. XXVI, 1 ; Kondakov, op. c it. , t. 1, p, ) 1'\artigny , op. cit., p. 6 5 9 1\,

[,, Cu totul au fost ntru cei de jos, i de cei de sus nicicum nu s'au deprtat. Cnl)ntul cel nescris mprejm, c Dumnezeiasc pogorre au fost, iar n u m utare din loc i natere din Fecioar prii mitoare de Dumnezeu, carea aode acestea 5) " .
' ) Kondakov, op. cit . , p . 2 4 8 , g . 1 5 5 i p . 2 5 6 , fig. 1 6 0.

345 i arm. 5 ) Copies-photographiees, scena X I V ; d . r. Strzy gowski, Der Akathistos Hymn os, op. cit., p, 1 3 1 ,

2 ) G. l'lillet, Collection . . . des Hautes Etudes, c. 2 1 1 . 3) Ed. Papadopoulos-Kcrameus, op. cit., p. 1 4 9, 4) Pn aid figareaz ca inscripie pe seena eorespunz
toare a ,'\. catistulai Trapezriei La\rei.
) Akat/i.istariu, p. a .

inp.org.ro

JCONOGRAFIF\ It\NULUl 1\Cl\.TIST 1'1anascrisal grec 1 1 3 al F\cademiei Romne (foi . 1 5 ; jos ; di rnens. : 9 , 5 0 X 8,02). Un admirabil peisagia : n fund se \Jede marea albstrie, care se pierde n deprtare con1un danda-se cu eera] de o naan roz-albarie, pe care se nal noari l'iolei-albari i . In mijlocul mrii, spt-e stnga se \Jede o i nsal n brrn de munte. La stnga spectatorului, doi chiparoi i naintea lor un arbore, din care se \J1l.d pri din trar.chia n mijlocul frunzialai rar. Tt-un chial e de culoare castanie-rocat, frunzele \Jerzi-albstrii ca naane glbui, pe ici pe colo. La dreapta, e un decor format dintr'un it' de arbori coni i, probobil chiparoi, de coloare al -

1 39

prima! plan. st F\postolul Petru, ca cheile ra i alai atrnate de m n. El ntinde spre Christos amndoa minile i e mbrcat cu hiton al bastra i mantie \Jet-de-nchis. 1\ltari de el e 1\postolul Pa\Jel cu hiton roiu i m antie \Jerde inchis. El ntinde mna dreapt spre Christos, ntorcnd capul spre S. Petru. lndrtul lor sunt doi apostoli tineri. In grupul din dreapta se dis ting doi e l?angheliti : pr ima!, cu bat-ba alb, e probabil tlateiu ; <tl doilea, mai tnr, e Luca. F\m ndoi in evangheliile lor n mn, colorate n \Jerrnillon. l'lateiu, mbrcat n hiton albastru i mantie roie-ca.rmin, ridic mna dreapt n sus ; Luca, n hiton roia i mantie albastr,

- J'liniutar u manascrisulai

Fi g. 29 Scena a XVa a A.catistalui. Christos carele e n cer-i-pe-pmnt .


.

g1ec

1 13

al Bibliotecii l\cademiei Romne

b astr-albarie. Dela mare nspre spectatot- se ntinde o 1ie de pmnt colorat n caneliu, cu umbre castanii i roii nchise. Ea se con tinu printr'o alta rie de un \Jerde-nchis m slinia, pe care stau personagiile scenei. La mijloc, pe un piedestal oblong, roz st Christos, cu pi cioat-ele goale, lmbrcat cu un hiton carmin i o mantie albastr nchisii, care las libere umrul i braul drept. El face cu mna dreapt gestu l bineca\Jantrii, i ar ca stng!! ine el.langhelia, co lorat n pot-tocalia. Aureola lai e portocalie, nconjO!-at de un cerc Clriu . La stnga, n

apleac capul i i ne e\Janghelia la piept. A lturi de el e an apostol tnr, n hain roz. El ri dic mna stang n sus, ntorcnd capul spre S. Luca. Indrt se mai l.lede capul unui btrn apostol. Sus , la mij loc, e t'eprezentat bastul lai Christos n aceeai atitudine ca n partea i n1eri oar. El c nconjurat de roze aurii i de o au reol O\,al portocalie. (Fig. 2 9). Sceea aceasta a manuscrisului Academiei arat c artistul cunotea tipul atonit al scenei, pe care ns nu l'a armat n totul . Peisagiul cu o perspectil.l adnc, cu a n cer l uminos, ca nori

inp.org.ro

1 40

BU LETINu L COI'l.JSIUNII l'l.ONUI'l.ENTELOR I STORICE de adoraiune. Sus e bustul lui Christos, ncon jurat de o aareol. oval ., dela care pornesc fii de raze. Oricum ar fi , aceste trei monumente, cu toate deosebirile ce le caracterizeaz1, sant nrudite. Toate n>. sunt de o epoc posterioar. Schiln barea la fa a avut mult. influen n crearea tipului ce-l reprezint.. In manuscrisul grec 4 2 9 al Bibliotecii sino dale din l'l.oscova, ntlni m o alt concepie, an alt tip . A.ici Christos, n costum antic, st pe un tron cu perin.. In mna stng:i, pe care o ine n jos, are un rulou ; cu dreapta binecuvin teaz.. Ind:irtul lui se vede un decor arhitec tural, o cldire cu turnuri B) .
O. T A F R A LI .

proprii artei occidentale, I'aa i n!laenat, ca i pe ali artiti miniatmiti orientali 1). Manualut de Pictur prescrie armlitoarele : Cer i sus Christos. I n jarul lui lumin foarte mult!\ i cete ngereeyti ; iar jos i ari Christos binecavntnd cu am ndoa. minile, i de o parte i de alta, stau apostolii i alt norod ). l'l.iniaturistal scenei A.catistului f\cademiei Ro mne a mmat aceast prescripie, a omis ns:i pe ngeri , cum a procedat, de altte l , i pictorul frescelor Trapezariei Lavrei. (Fig. 2 8). A.ici avem n Fund an decor arhitectuml, cu ziduri crenelate: La mijloc, Chl"istos innd evangheia cu stnga i bi necuvntnd cu dreapta, e nconjurat de o dubl aureol oval. La dreapta i la stnga e cte un grup de trei apostoli, cari fac gesturi

Le resume jra11azs

Sttt vra a

la fin de cette itude.

1) Vezi , de pi.ld, n prh,in a acestor influen e occidentale asupra artitilor orientali, E. Blochet, Peinlttres de tna-

') Op. cit.,


gowski,

p. 1 4 9 .

3) Copies p:wtograph iees, scena XV ; cf.

1ll/SCn'ts arabes, persans et turcs de la Bibliotheqzee Nationale, pl. 59.

Der Akathistos Hymnos,

!.

Strzy

p.

131.

inp.org.ro

C o 1'1 C1 N I C
---

A R

0 ---

VL CATEV.'\ VEDERI NOU DELA. CETA.TEA l\.LB I n ascicolul 1 8 al ncestui Buletin, sub titlul Gra11crri i 11ederi dela Cetatea A.lb>> , nm pa blicat un articol, n care, dup cte11a consi de raiuni istorico"arheologice asupra \Jechilor ce" ti moldo\Jeneti, am dat o serie de gra\Jari i

besc a reprodcce aceste otogra!ii aci, dnd asa pra lor, ca i de rndal trecut, cte11a exp:idiri , pe baza planalai mai sas menionat al cetii (a se \?edea fasc. 1 8 a acestui Buletin, pag. 5 9 ) . A.11em mai ntiu (!ig_ 1 ) o \?edere n interiorul curii celei mari a cetii - n jamtatea ei de \Jest,)e care o caprinde aptoape n ntregime. In und se \Jede marele torn patrat, care, dapJ.
_ _

Rg. 1 . Vedere n i nterioral curii celei mari (jamtatea despre 11est) a Cetii A.lbe. \Jederi dela Cetatea A.lb, pe care le-am des cris rapodnda-le la planul acestei ceti, ridicat de inginerul ras E. \?On Stein i reprodus n publicaia d-lai I. Bogda n : Inscripiile dela Ce tatea A.lb. Dndcr-mi-se acum posibilitatea s ntregesc seria acelor \Jederi ca cte11a fotografii noa, de detalia, ale btrnei ceti dela limanul 1'-lis trcrlai - pe cari le datoresc tot d-lai 1'!. Dan reana, profesor i publicist n Tulcea - m grplan, unete latura de nord-\Jest a cetii ca acea de sad-11est. Legat de turn, la dreapta, e al doilea zid, cel i ntern, al primei lature, care merge pn la mbinarea lui cu zidul de mijloc, ce desparte incinta citadelei de curtea cea mare a cetaii. Zidul ace3ta, care n plan se arat a a\Jea direcia dela \?est la e3t, se \Jede, n partea dreapt a !otografiei, pn aproape de mijlocul su, unde se deschide poarta de trecete din incinta citadelei n curtea cea mare. Por-

inp.org.ro

1 42

BULETINUL CO.I'\ISIUHfi .1'\0NUMEHTELOR ISTORICE. mrtnrii documentar-e, cari 1'in s completeze pe cele cunoscute din publicaia mult regretatului meu proFesor Gr. G. Tocilesca, 11 Biserica epis copal a 1'1nstidi CurteadeA.rge" , tipl"it la 1 8 86. Iatle : ntia o miirturie din 2 3 August 1 6 82 , n care erban Cantacuzino d. mnstirii cel mai po trillit epitet de 11prea nFr-umusiat" , ceeace in seamn nentrecut n frumuse, fr pereche : 1 68 2 ( 7 1 90) A.ogast 2 3. Bucureti. Iw . rban Voi1'od, nepotul rposatului Iw. rban Basarab Voe1'od. ./'\ai 1'.rtos ctr aceast sfnt i dumneze iasc mnstire, ce se chiam A.rgeul, care i aste zidit. i nlatii i pr-ea nfrumusiat de nceput den temelie de r-posatul stremoul domnii mele Iw. N eagoe Voe1'od B asarab ... , ca s.i fie tot llinricial din dealul A.lmnetilor, ot sud A.rgeu, dup Topolog .. . ll (A.r-hi\J. Stat., Episcop. Arge, Pach. 43, No. 1 ). Dup dou zile dela data acestui document, acela Domn al erii arat c. temelia i scara bisericii iau fost drese, nttirinduse pietrele cu fier, sub pri\Jigherea boiarinului su Dona Pepano : 1 6 8 2 ( 7 1 90) August 2 5 . Iw. erban Canta cazino Basarab Voe\JOd. . . Drept aceia i fer-icita! acela Neagoe Voe 1'0d B.srab, cel despre mam str.moul domnii mele, ... i mnstit-e den temelie au r.dicat mare i laminatii aici n oraul acesta A.rgeu], ntra sla1'a lai Dumnezeu i ntru cinstea s\Jintei sl'Jite m aicii sale, mpreunii ca alte ale mniistirii m" prejur zidir-i... i dup aceia, 1'reame multii trecnd, au den greala meterilor, au den umezeala wea milor, ncepatau a se strica temelia i scara i a se m uta pietrele dela locul lor ... Deci . . . am trimis ispra\Jnic pe boiarinal nostru Dona Pepano mpreunii ca meterii de au dres toatii stricii ciunea, ntrind pietrile n tot chipul cu Fier, ca sii poatii sta ca tiir-i e . (HrisO\J reprodus de Gr. G. Tocilesca, Biserica episcopal a .1'\nstirii C arteadeA.rge. Bucureti 1 88 6 , p. 5 2). Dup micile reparaiani de mai nainte, Iosi I, Episcopul de Arge ( 1 793-1 8 1 9), poate f i socotit intiul restaurator a l acestui monument. La 2 5 Octonwrie 1 8 04, s'a sfrit prenoirea picturii, precum se arat intr'o inscripie : .. .zu gr\Jeala acestei sfinte biserici, pe unde czuse din strbaterea ploi!OI- prin zid, de cnd au Fost acoperiul stricat, s'au preFcut de iznoa\J, iar pre unde era numai Frecat, s'au spl11t, preno...
. .

nind dela turn se \Jede, n stnga FotograFiei, o parte din zidul de pe laturea de sad\Jest a ce tii, ca cele dou aripi de zidrie ce Flancheaz ntia eire din cetate n aceast. par-te . A. doua \Jedere (fig. 2) r-eprezint acela turn, tot n legtura lai ca zidurile de car; \)Orbirm, dar \JBZat de ciitrii liman. I n sfrit, a treia \Jedere (fig. 3), e i ea un col din interiorul cetii , pe care ns, din lips de elemente mai detaliate, mia Fost i mposibil sl determin pe planul lai \JOn Stein.
ALEX. LPEDATU.

fig. 2. Turnul ce leag laturea de nordvest cu acea de sad\Jest a Cetii Albe.


VII.

1''\}\R TURII DOCU.I'\ENTA.RE D ESPRE 1"\A.N STIREA ARGEULUI. In timpul din arm cercetnd, ca autorizaia dlai Director general D. Oncial, hrisoa\Jele ca ornamente din A.rhi\Jele S tatului, pri\Jirea mi s'a oprit ce\Ja mai ndelungat la actele .1'\n.stirii Argeului , pe care sFnt lca l 1'.zasem ca o zi mai nainte, pe sub pleoape udate, la nmor mntat-ea regelui Carol I. Din aceste hrisoalle, am cules urmtoarele

inp.org.ro

COl'1UNIC.RI nduse cu v1ipsele preste tot, pl"in osrdia sme ritului chyr Iosif J-iul Episcop Arge, ntru ale cruia zile i alte lucruri s'au fcut, fUnd l'1itropolit Ungrovlahiei prea sfinia sa chyr Do sitheiu i Domn Ioan Constantin lpsilant Voe\Jod. Ostenitodu fiind la J ucruri chyr l'1eletie lconomul, la anul 1 8 04, Juna Octom\Jrie 2 5 >> . (Tocilescu, op. cit., p. 5 5). Despre acele i alte lucmri de pre noite, f eate de Iosit I Episcopul de Arge, ne vorbete pe larg urmtorul hriso\J inedit, care cllunc o lumin mare, interesant1i i din alte puncte de \Jedere istorice : 1 8 06 Iunie 2 7, Bucureti. Iw. Costandin Alexan dnr Ipsilant Voevod, etc.

1 43

de supt stp.nirea prea puternicii noastre Imp1i rii,-din pricina trecutelor rzmide i a rz baterii ploi lor, fost-au ajunsa la dilt-pnare bi searica aceasta, att temelia ei, i zugdi\Jeala, cam i casile i zidurile semenea. Pentru care artnd domnii mele iabitorul de Dumnezeu stin iia sa printele Episcopul Argeului chir Iosit, c dup ce s-au cinstit sfnta mnstire aciasta a fi scaun de episcopie, mergnd stiniia sa i \Jzndu-o la aceast drpnare i proast stare, n au prelungit vreame ca s nu ajung la m ai mult stricciune, ci puind osrdie toate le-au adus la bun stare : mai ntia dregerea sfintei bisearici, temeliia, zugr.\Jeala, tmpla i altele ce au fost de lips ; apoi zidurile nlfindule,

Fig. 3. Un col din interiorul Cetii Albe. Drept aceia dar i sfnta Episcopie a A.rge alai, unde s cinstete i s prznuete hramul prea cinstit Adormirea a prea sfintei de Dum n ezeu nsctoarei i parmea fecioarei l'1adei,- fiind din vechime zidit mnstire de rposatul bine credincios Domna Neagoe Voevod Basarab, n locul unde mai nainte au fost l'1itropolia .rii, p \Jreame cnd Scaunul Domniei era n oraul Argeului, care podoab d zidrie a acetii bisearici Hind ca aa alctuire frumoas., n ct este neasemnat ca nici unile din toate zidirile \Jechi i noao cte s afl intru aceste dou ri, ns i cu cte s aWi n Evropa cea i casile unile din temelie prefcndu-Je, altele m eremetisindu-Je ; fcnd i un paraclis cu toate ceale trebuincioase, ca s fie pentru s\Jrirea sfintelor slujbe, n \Jreamia ernii ; i la Piteti fcnd case din temelie, pentru ca s fie d J cuina Episcopilor, unde se afl i scaunul is pra\Joicatalui judelai. Precum pentru acestea toate ne-am acle\Jerit domnia mea nu n umai d la malte obraze dii cinste ce s-au ntmplat a merge sau a petrece pe acolo, ci i mai vrtos d l a prea sfiniia s a printele nostru 1'1itropolitul rii chir Dosithie, carele osu au \Jzat acestea toate, cfin d au mersu acolo, artnd domniei

inp.org.ro

1 44

BULETINUL COl'\lSIUNII 1'\0'!Ul'\ENTELOR ISTORICE Ctitoti zugr\lii : DragJmir, JupJ.nean VIata, Stncua, A PXONTA Dragomir Vornic, AP X O N T A THI ArTor Elena, Peretele nordic , Stanciul Log., 1'\athei, !ana Jop:m ia Sim:'l, Radu! Vel Cluceat, Dobromir Velichi Ban, il(fif1 1Hll,11 GG Vilae Bneasa, Peretele sudic : O Clugrij., Jupan Stan (?) 1\r\ldu (?) pah., LogJfet Dumitru, Jup. !'\aria.

mele c i bon on.oduial ine sfiniia sa Episcopul nnuntru, cu adunare de prini c lugri i ca ali treboincioi oamt>ni ce s cu\lin ... . (1\rhi\l. Stat., Episcop. 1\tge, Pach. 4 3 , Dac. No. 2 3). In legtur ca aceast mrturie de>pre acti "itatea Episcopului Iosif I al 1\rgeolui, cred po tri\1it s semnalez c an bun portret al acestui distins prelat se pstreaz n colecia dlui Em. Kretzulescn, Preedintele Societiiii Istorice Ro mne.
AL T. D U M I TRESCU.

Sunt o ramur

boierilor Creuleti ;

VIII. Pl SJ\Nil\ l'.l\Nl\STIREI PL P..VICENI -OLT.


Cu v R E.'\ R Ei\ Lu

O poart, dou splendide tetrepoade je, sfe n:ce din wemea lui !'\atei B:tsarab, z:tc as\lrlite n aceast:l. bi>ericii ce ser\l:i de adpost arga ilor moiei i de unde s'ar putea pierde spre cea mai mare pagub:i a artei aa de srac t-e prezentati n epoca lui !'\atei Bilsarab. PIS J\Nll\ BIS . l'.i\GURENI PRJ\HOVJ\
.,. S( FA)NTi\ I DUt\NHEQSCi\ 1\Ci\ST BESEi\RIC!I, RI\. DIC,'\ TI\ U D E N TEf\ELIE. NTRU Li\U D,'\ SINTEI I DE RII. VH\il. FRC!I.TOi\RE I NEOESPRRITEI TR O IE , POSi\TuLm D R II.Gt!ICI F ECO RII EI : N I E VOEVOD. i\DEV
i\

D u t\N E E U ,

R II.DICi\Ti\0

i\U

ZIDIT i\CST}\. SFYNTi\. I DOOt\NEZESC fli\.NSTI R E DEN TEflELIE DE Pli\TRI\., LINGI\. i\Pi\ 0LTULUI, Li\ LOCU CE S E

CH!i \fli\. 1\ UINII, PRE HRi\f\UL STI i\RHi\NG HEL l'\IHi\IL1


N ZILELE BONULOI I PREi\ LUtliNi\TU LUI Sf\ERITULOI I PLECi\TULOI ROBUL

DOt\N lw.
OSTE

1'\i\THEI Bl\.s(I\.)Ri\B VO(E)VOD, C U TRUDi\ I CU


NEi\Li\

Ri\TEI CINEI D u t\ N E?. E I RI , P!\.uNi\ Sr,l\.T!I.REi\Si\

NEZEU1

JOPi\N DRi\GOtiiR
DU IN E,'\ LOR (=

E LENi\1

V EL V O RNIC ,
n i-JGI]

1 JUPi\NIi\ l:

LU

DUt\

Ci\ si\. FIE P01'\Ei\N!\. N VE,'\C DutiNEil.LOR I


t\I LI\.

Rnco Ci\NTi\CUZINEn, D01'\NINDU C R ETINUL

1\flH, F:t\1>T13PH
F ( I\.)T U .

PI\.RINILOR

1 642),

fi H G <D I I G 1 H I

1\!\G ll, 1\t\ 11 1

P!I.RvuL, C osntNDIN, II.R B,'\N, GRIGo Iw. 1\NTO !'\se.'\ 1\ vG AS T 20, LEi\T 7 1 7 9 (= 1 6 7 1 ).
VJ R G . D R G H I C E A l'i U.

Ci\NTi\C O INO B Y V VL Sri\T. I

L OG ( O)

BIBLIOGRAFIE
T. Pamfile i V . G. Nico"au : lnsemniiri cu pri caturi. !'\alt interes are ncadramentul uii, m, giit de o torsad i infrumuseat cu crest turi , foarte mult in!Iuenate de arta arab ; ace leiai in!lcene se dat01ete i nrcada, Eiiat n form de potcoa\J a aii, mpodobit ca nite lobi atrnai, amintitori ai ornamentului reciproc. Patriarhalitatea sistemului de nchidere al porii i obloane lor, prin mijloacele numai ale l emnului ; ntreg modul de ncheiere al brne)or, fr ajuto rul cuelor de fier, fac din aceast biseric un interesant monu ment att pentru ist-o rica! artei populare, ct i pentru etnograf.
V I RG . D R G H I CE A N V .

vire la moia, satul i biserr a dela Strmba, comuna Pueti- Tutova, Brlad 1 9 1 4.

Pe lng"i frumoasa biseric de brne a 1'\i . t topolitului tefan al lui !'\atei B ::sarab, p e care am studiat-o n acea st pnblica\ie, ni se sem naleaz de autorii acestei br<ure o nou bise ric de brne n Tuto\la, fo>tl n curs de \Jeacuri, Ia wemi de primejdii, depozitara odoarelor 1'\o nas!irei Neamul, al crei metac era. Nu e ns cea \lechie, n forma de- azi , in care se ps treaz:i biserica ; ci -din 1 6 70, cnd s'a lucrat i frnmoasa tmpl cu foarte caracteristice tu-

inp.org.ro

R E D A C I A:

SECRETAR lATUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTOICE


Admin istratia Casei Bisericii, Bucureti, str. Lueger, 26.

Buletinul se gsete de vnzare l a principalele

LIBRRII DIN BUCURETI


prin cari se fac abonamente i se pot procura colectii complecte din anii precedenfi (afar de anii 1 908-9).

ABONAMENTUL IN AR I STRINTAT E :
P R E U L A P A T R U F A S CI C O L E P L U S P O R T U L

inp.org.ro

PRE U L ;

LEI 2,50

inp.org.ro

ANUL

VII.

FASC. 28.

O c T O M V RIE D ec E M V R I E

1 9 14.

'WE i'Tii'Tll 00 fRf


1 S -' r . .B lBLl OTECA

O R"

BULETIN UL
COJY\ISIU N I I

In v.

_'!__f'..

Ceta.

_ _ _

--t

M.ON UMENTE LOR ISTORICE


PU BI CAfiUNE "fRI.MESTRIA

BU CURETI
Inst. d e Arte Grafi c e C A RO L G O B L Sr 1 . St. R asidescu
16,

S T R A D A PARIS (F OST DOAJI\NEI)1

inp.org.ro

1914

16 81

COMITETUL DE REDACIE
Pree d i n t e

Dr.
D1M1

C.
EO

l.

I S T R A T I
MU

M em b r i

TRc

N C I U L.. G

RGE

RNU

EO

RGE

BAL

S e c r e t a r

A L E X.

L P f: D A T U

CUPRINSUL T E X T
t Regele Carol I-iu Intemeietorul, de D. ONCIOL
rtniistirea din Nicopoli, Iconografia Imnului de G. de B1\L . O. T1\FR1\LI VIRG.

Pagina

1 13 1 33 171 148

1\catist,

Palatul lai Bibescu dela B1ineasa, de rtonumente inedite din Torni, la forma

DRAGHICE1\NCl . Iorga. - X. Noai documente cu pri\Jire

de D. n.

TEODORESCCl . biserici moldotlene, de 1\lex. Uipedatu.-XI. In..

1 80

Comunicri : IX. Cel dintia zogra\J moldo\Jean, de N. acoperemintelor 1)echilor

scripii referitoare la cetatea Craio\Ji i , Segarcea, Sf. Dimitrie Brza, Gura rtotrului, boierii B!Uceni, Titirecia, Cornet, de Virg. Driighiceanu
1 93 - 1 94

l L U S T R /\ l
Pagina Pagina

Mdnstirea din Nicopo!t :


1 . t\nstlrea din 3. 1'\nllstirea din

3.
1 > 8 4, 1 4- 9 1 5o 1

Latnrea sadicll. Partea dllr3mat Vedere dinspre rmat.


176

2.

liicopoli Nicopoli

sud.

Detaliu

din

intorioral

dll

1'\nllstirea din

lilcopoli .

6.

s.

4- .

Planul mnllstirii din Nicopoli. Planal biserieii din Vratarnia, dapll Kanitz

s1

6.

5, Latura nordic.

Paraclisul

178

17i
9

17

15 1 152

1'\nbtirea din Nicopol i : Seciune longitudinal

Motmmente inedite din Torni :


1 . Fragment dintr 'o inscripie votiull

30.

Jconog1a[ia Irmwlui Acatist :


Scena a XVI-a a lngereti.

pentru
.

Cara

1\catlstalai :

Christos i

3. 1 , Christos 32.

cetele hgereti. - flaicaDomnului i

cetele

calla, Geta i !alia Domna Fragment Fragment dintr'o dintr'o

1 11 3

4
6

2 -3,
-

5.

inscripie onorar i nscripie greac

greacll In cin

181
18 1

1 80

Retorii. (Frescll din Trapezllria Laucefl Scena a XVII-a Retorii


3 3 . Scena a 3.

a
.

1 5 .J.

stea patronului unei asociaii isiace din Torni arhitectonic,


1\catistulai : 1'\aicaDomnulai i
. .

Fragment

ca inscripie greacll dela Tomitani

XVITIa a 1\catistulai :

Christos ca 1'\Sn

1 33

tuitor . Christos

1 6
t5

7. 8.

Fragment de inscripie greac 1\ltar nchinat

anai lmpllrat

an monument ridicat de

In

cinstea
1 83 1 B> 1 83

toarea. (Frescll din TrapezJia Laurei \

1'\iintaitoral i

tlaica-Domnulai Ocroti

Ici

Jupiter

9.

Inscripia altaralui d e mai sus Fragment de inscripJie latin Fragmente de inscripii dintr ' o inscripie

35.

:; ; . Scena a XIX-a a 1\ catistalai : 1'\aicaDomnulai Ocro . . titoarea.. . . Scena a XXu a 1\cat!stulai : Christos Pantocratorul. toarea. (Frescll din Trapezllria La11rei)
_

1 0 -1 1 . 1 2 -15. 1 6.

184 185

1 8 4-

3 7.

Christos Pantocratoral i 1'\aica-Domnalai Lnmin Scena a XXIa

15 1 60

158

greceti. monumental

Fragment

tinli,

ca list de soldai. de

la.

1 7.

38.

Piatrll de mormnt cu inscripie Fragmente monumente


.

latin

1\catistalui : 1'\aicaDomnnlai Ln

1 8 - 1 9.

funerare
19

cu

1 8o

1 83

minlltoarea .

39.

Scena a XXII-a a 1\atistula i : torul de pllcate


161

inscripii greceti
20. 2 1 - 2 2.

1 86
187

Christos

Desleg li
.

l o.

Christos Deslegtoral nalui adorat .ca Trapedria

de

pcate

1'\aicaDo m (Frescll din


.

Inscripia monamentulai din Piatra din de mormnt a piatra de o

fig. anai

1 62

lector
. a

dela
.

biseric cretinll din Torni

1 87

-1- 1 .

Scena a

XXliia

La"rei) .
a

.,bisericll

"ie".

23, 1 63

Bucat

mormnt de a

unui

ne

1\catistalai ;

tlaica-Domnulai

2 t. . Inscriptia monumentalai
23.

gastor de uinari din 1\lexandria, mort la Torni mal sas


.

1 88 1 89

4
3.

adoratll ca .,bisericl!i vie" Scena a XXIXa a

1 6'

Piatra

de

mormnt de
.

1\catistalui :

Intoarcerea

ma
1 66

in Cohorta sllgetailor
26 -27.

ittniores

lui

Terent!as,
.

soldat
189

gUor Ia icoana 1'\aiciiDomnulai . Inchinarea clltre 1'\aica-Domnalai i 1 Fresdl din Trapezllria

Piatrll

mormnt

cretin.

anui
191

Lavrei)

la
.

Icoana ei,

neofit

167

Palatul lui Bibescu dela Bmasa :


1 . Vedere 2.

Comunicri :

genera!ll.

Raina

palatalai, ca est

Pal atai. Faada princ;paJ dela

paraclisal
.

174

1 75

1 . Biserica mril Neamu


2,

pela 1 8 1 6 - 1 7

1 93 1 94

Clopotnia i stllreia mrii Neamu pela 1816 - 11.

inp.org.ro

REGELE CAROL

iu

INTEMEIETORUL

La 2 7 Septemvrie 1 9 14, n castelul Pele, Intemeietorul dinastiei Ro mniei i al Regatului romn, dup o binecuvntat domnie de 4 8 ani, 4 luni i 1 7 zile, cea mai lung i mai glorioas n analele Romniei, n al 7 6-lea an al vieii sale de strlucitoare pild i de activitate binefctoare pentru ar i popor, a trecut din viaa cea vremelnic la viaa celor ne muritori n istorie. Nprasnic, n vremi de mare cumpn, moartea ne-a rpit pe P rintele Patriei, care a ndeplinit aspiraiunile naionale ale generaiunilor precedente, n a crui domnie Romnia s' a nlat la puterea i nsemn tatea Statului celui dintiu n Sud-estul Europei, n a crui nele pciune i autoritate ara i neamul pusese toat credina i ndejdea pentru marele ceas istoric ce evenimentele neateptate 1-au adus s hotrasc soarta Sta tului romn i a neamului romnesc n viitor. " Cu mult jale i plngere a tuturor lcuitorilor erii, c cunotea toi c s'au scpat de mult bine i aprare (( , - cum zicea cronicarul Moldovei la moartea lui tefan cel Mare, pe care, pn la Carol Intemeietorul, "ni mene din domni nu 1-au ajuns " , - primul Rege al Romniei a fost dus la locul de vecinic odihn ce el i-a ales la Curtea-de-Arge , primul Scaun de domnie al erii-Romneti, n strlucita catedral renlat din ruine prin domneasca sa solicitudine. Alegnd acest sfnt loca - cel mai de frunte monument istoric al erii, de care sunt legate attea amintiri scumpe ale trecutului nostru - pentru mormntul su, lng mormintele Basarabilor, loca " care poate deveni morm ntul dinastiei romne ", cum zice n printescul testament ce ne-a lsat, defunctul Rege a voit, precum n via, aa i dup moarte, s dea mrturie de dragostea sa pentru mo numentele naionale, adugnd o nou legtur, consacrat prin unire cu trecutul erii, ntre dinastie i naiune. Intre faptele cele mai binecuvntate ale glorioasei sale domnii, era i solicitudinea pentru restaurarea monumentelor istorice i religioase , " cari
sunt glasul unui trecut de care cu drept ne putem fli ", cum le apreuia

ca mrturii ale istoriei i artei naionale.


" Reedificarea monumente/ar vecbi" - zicea Regele C arol
-

"a fost

una din lucrrile cari totdeauna au atras deosebita mea ngri jire { (. Iar la

sfinirea bisericii episcopale dela Curtea-de-Arge, Regescul Reedificator al


.

Baletinul Comisiuaii J'\onamentelor islorice

10

inp.org.ro

1 46

BGLETIHUL COtUSJ(!HJI !101'1(!['\El'ITELOR ISTORICE

ei zicea : " Popoarele cart mgrijesc monumentele lor se ridic pe ele n


ile, cci pretutindenea m o numentele sunt povestirea vie a istoriei, oglinda trecutului, semnele vederate pentru generaiile viitoare 11

Chiar n primul su an d e domnie, noul Domnitor, vizitnd ara, s'a interesat de aproape de starea monumentelor, asupra crora gsim ob servri interesante i instructive n memoriile sale, scrise zi cu zi. Gsind biserica episcopal dela Curtea-de-Arge, mreul monument de arhitectur religioas al lui Neagoe Basarab, n stare ruinat, i apreuindu-i nsem ntatea, a dispus s se ia msuri pentru restaurarea ei. Dar nemulumit de modul cum se executau lucrrile ncepute din iniiativa sa, pe cari l e control. personal n repetate viz itri, i vznd c restaurarea n u s e putea face cu arhitecii din ar, Domnitorul indic pe renumitul arhitect Viollet le Duc spre a i se cere avizul. Dup recomandarea acestuia, fu nsrcinat arhitectul specialist A. Lecomte du Noliy cu lucrrile de restaurare a acestei biserici, cum i a altor monumente ale erii. A stfel s'a renlat n ve chea-i splendoare mreaa biseric a lui Neagoe Basarab, o podoab a crestinttii ortodoxe, a crei nou sfintire s'a svrsit la 1 2 Octomvre 1886 i pe care Reedificatorul ei, alegnd-o pentru vecinica sa odihn, a
. . , "

fcut-o panteon al dinastiei romne. In viul su interes pentru monumentele istorice ale erii, Regele Carol a dispus i urmrit de aproape i restaurarea altor biserici de aceast ca tegorie. Tot la nceputul domniei, a dispus s se fac restauraiuni la m nstirea Neamu, care devenise prada unui incendiu. Spre a se duce la bun sfrit aceast lucrare, care se fcea n mod nendestultor, Domni torul, in scrisoarea adresat dela I a i, la 1 0 Aprilie 1869, ministrului Cul telor i Instruciunii, ordon "a se rndui o comisiune ad bac(( sub pre edina sa. " Voind a urma de aproape lucrrile de restauraiune" -zicea " i a le da o personal impulsiune, Eu Imi rezerv in aceast scrisoare
-

preedina acestei comisiuni".

Prin asemenea ndemn i

pild,

grija pentru

conservarea i restau

rarea monumentelor istorice a urmat a se impune lurii aminte a or ganelor competente. In acest scop s'a instituit in 1874 Comisiunea monu mentelor publice, organizat mai ntiu prin un regulament, dup care a urmat in 1 8 9 2 legea pentru conservarea i restaurarea monumentelor publice (modificat n 1 9 1 3 prin legea pentru conservarea i restaurarea monumentelor istorice). Parte prin ngrij irea acestei comisiuni, parte prin serviciul de restau rri de sub direcia arhitectului Lecomte (independent de Comisiune), mai multe monumente religioase, cari sunt fala vechii arhitecturi romneti, s'au renlat ori reinnoit n strlucirea lor de odinioar (5 sub direcia ar hitectului Lecomte, 15 prin ngrijirea Comisiunii monumentelor sau a ser viciului tehnic al Ministerului Cultelor i Instruciunii, din cari unele nc

inp.org.ro

REGELE Cl\ROL I JliTEl"iEIETORUL

1 47

n curs de executare, pe lng alte lucrri mai mrunte), ca pioase mr turii ale unui trecut vrednic de veneraie i a le unei binecuvntate domnii de renltare national. Astfel iniiativa Regelui Carol, n solicitudinea sa pentru monumentele strbune ale erii, a fcut ca aceste podoabe ale trecutului nostru s fie mntuite de pierzare sau reedificate n vechea lor splendoare i redate me
, .

nirii lor sfinte. Dar nu numai prin inalta .sa iniiativ i pild, ci i prin sprij inul su real, defunctul Rege a inut s dea impulsiune n aceast privin i s asigure bunul mers al lucrrilor n exe cutare. Cnd, la nceputul domniei, dispunea s se fac restaurrile necesare, Domnitorul, n scrisoarea mai su 3 citat ctre ministrul Cultelor i In struciunii, ordonnd a se pune la dispoziie sumele prevzute pentru acest scop, zicea : " L a neajuns, voiu avea ca o sufleteasc mngiere a con tribui i Eu " . De asmenea cnd, n urma crizei economice din 1900- 1 9 0 1 , guvernul a fost nevoit s echilibreze budgetul prin reduceri i supri mri nsemnate, cari atingeau i restaurarea monumentelor, Regele dis puse " ca to ate reducerile ce se vor aplica acelora ce slujesc Statului s fie aplic ate i listei civile " , iar suma rezultat din aceast reducere (20 (0 din lista civil), pn n anul budgetar 1906/7, o destin pentru continuarea lucrrilor de restaurare a cror alocaiune budgetar fusese suprima t. Solicitudinea ce Regele Carol avea pentru monu mentele strbune este numai una din nenumratele mrturii ale preocupaiunilor sale continue pentru viaa intelectual i moral a poporului su, pentru propirea i nlarea erii, crora, ca un adevrat Printe al Patriei, le-a nchinat tot interesul i toat dragostea sa, dela nceputul domniei sale i pn n ceasul cel din urm al vieii sale consacrate binelui i datoriei. Imprtind j alea i plngerea erii i a neamului ntreg, Comisiunea monumentelor i storice depune pe mormntul Regelui Carol omagiile sale de adnc recunostint si veneratiune ce datorim Printelui Patriei care
, ' ' '

ne-a lsat motenire bogatele roade ale domniei sale binecuvntate i ale unei viei desvrite de Suveran, neleptului Domn i Rege care a pre zidat la cele mai mari acte ale istoriei noastre si a ridicat - cum nsus zice n testamentul su " un Stat nzestrat cu o bun armat i cu toate
. . -

mijloacele spre a putea

menine frum oasa sa p oziie i realiza

odat

naltele sale aspiraiuni", marelui Rege Intemeietor a crui pomenire, din

generaie n generaie i din secol n scrie istoria romn.

secol, slvit va fi ct timp se va


D. ONCIUL

inp.org.ro

MANASTIREA DIN N I C O POLI


---

0---

Ex ist Ia Ni copoli o mic b iseri ca bizant in, acum ru inat, care a fost \?i zitat si d escris de Kan i tz n 1 8 7 1 . 1 ) Stu d ierea \?echilor cld iri bizantine ce se gsesc peste hotarele noastre, dar n aprop ierea lor, poate fi, cre d , el e folos pentru c lari fi carea d i feritelor pu ncte nc
'

In realitate, aceast presupunere nu s'a acle\?erit. Nu mai puin ns, cred, c poate fi ele an oarecare i nteres o scurt descriere a aeestai monument. Biserica se numeste " 1"\nstirea" , s i d i mensiunile e i foarte red use ade\?eresc aceast num ire trad iional, cci nu este
' '

Fig. 1 .

1'1.n.stirea dir. r!icopoli.

neclesluite ce se re fer Ia orig ina i Ia e\?o laia stil arilor noastre pmntene. Se putea, n acest caz, ndjdui s gsim an punct d e compara ie pentru stu d ia i Biseri cei Domneti d in Carteade... J\rge.
1J Kanitz, La Bulgarie danubienne.

de admis ca o biseric mi rean s se fi fcut aa de mic, ntr'un ora d e oarecare i m portan ca N icopoli. P tratu l naosalai n'are mai mult de trei metri ca latur. Sch ia aproximati\? ce o altarez arat alctuirea planului i seciunea Iongitacl inal aduce amin te o

inp.org.ro

1'1NP.. S TJREI\ DIN NICOPOLI

1 49

capel a \le:chiei mnstiri Sf. Pantelimon dela Sf. 1"\ante (citat el e Choisy) 2 ) . Patra arcuri susin, prin pandanH ti\?e, turla Pantocratorala i ; este o sin gar absi d, aceea d ela Rsrit ; snari laterale nu sant ; proscom i d ia i cl iaco .... niconal l i psesc.

caturi, cel ele jos, n sem i .... c i l inclra (ber.... ceau), iar cel el e sas mprit n trei prin dou arcuri dublouri ; d up cum arat Kanitz, deasu pra lor se ri di cau dou turnulee, cari au ex istat pn la
1 877.

Actualmente biserica e parial ngeo ...

Fi g. 2 . l'lnl:lstirea din

icopoli .

In peretele de Apus o u joas, in .... cadrat d e an chenar d e piatr cioplit simplu, f r c iubace i fr mpodobiri, duce ntr'un pronaos) acum disprut, dar ale crui boli se mai gh icesc. Erau d ou
2)

Choisy, L ' art de bi\tir chez l e s Byzantins.

pat n pmnt ; o stra d ce trece pe la picioral d ealulu i ce se ridic a Rsrit, ajonge la n i\?elal ferestrei absi dei, iar pen tru a ptronde prin partea cealalt, la Apos, trebuie s te cobori ca we... o doi metri.

inp.org.ro

1 50

BULETINUL C01'1ISIUNII 1'10NU1'1E TELOR ISTORJCE

l\bsi du, drma.t, u fost reconstru i t n ua fe-l nct nu se m a i cunosc for mele ei exterioa.re . l\rcurile muri ce susin taria. sant uor frnte la. chee (ogi\?ule), iur un a.! doilea. rnd de a.rcuri, a.ezut mui sas i moi spre i nterior, ure uceea.i

ns sant nedesla ite, piutru fiind foa.rte m.ncut . Zi dria. este de p iutr cioplit (mo. loune), amestecut. ca pia.tr brut n i n terioral musi\?elor ; purumentele ns , sunt a.lctuite de rnduri de p ia.tr b ine potri\?it. i de cr. midf\. l\rcarile i z i

fig. 3 . /"\ni'istirea din Nicopoli.

fr.ntar, dur mui pronanut. l\ceust purticala.r ita.te este de nsem nut, cci ui c.taete o excepie rnr. n d o me.-. niul a.rh itectarei b i za.ntine. l\ceste fir cari se reuz.m pe nite m i c i con sale ele p iutr. ciopl it, a.le cror forme
...

driu turnului sunt luerute tot iu fel si eu destul ngrij ire. Rosturile de martur, ca de obieeia, sunt grouse. Timpfll1 e ie celor opt urcude ule turiei (precum i ule ferestrelor l atera.le) sunt u m plute cu crm izi uezute p iezi n ...
,

inp.org.ro

!'1.N.STIRE1\ DIN NICOPOLI

1 51

l_ - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - ... --- -- ...J

' 1

Fig. 4. Planul /'1nstirii din Nicopoli.

tr' un scop deeorati'V sau formnd nite triunghiari miei ea goluri . Zidurile sant mpodobite e u nie, ale cror arcuri - ea i celelalte areatari sunt alctuite d i n e la\Jouri alternate de p iatr s i de cr m i d , a'Vn d si an rnd de crmid pe lat la extra.dos. 1\re(,\"' tarile turnului au si cunoscute le rnd uri aezate n dini de krestreu. Interiorul, de asemenea, e lucrat ea ngrijire, ea rnduri alternate de p iatr i crmid, a.'Ond d i n cnd n cnd i crmizi asezate \Jertieal. 1\eeste crm izi sant de an format foarte mare si par a fi de origin ro ... man. 1\lte cr m izi de aeela fel sant aezate jos ea pard oseal. Piatra e an cal car alb i m oale, probabil extras din dealurile \Jeeine. O corni de piatr de an profil ea... raeteristi e bizantin, nconjoar tot inte... riorul biseri cei la nltimea. na.sterei bot ... ilor i trece n pronaos. O alt corni
' ' ' ' ' ' '

se \Jede la baza tarlei deasupra. pandan ... t i'Ve lor. Se \Jd n i nterior si oale de rezo... ncm (ea la :\1essembria, ea n Serbia, ea la noi), s i att n interior ct si n exterior erau rspndite ornamente de teraeot, ale cror cozi se mai \Jd prinse n zid ; ele a\Jeau foarte probabil forma unor guri de trompet sau de erueiul ie, cum se \?ede la. Tetrno\Jo (Sf. Dumi tru, 4 0 de m uceni ci), la biserici le din 1"\es ... sem bria, n Serbia, la 1"\istra. Urm e de picturi nu se mai gsesc. l\eeast biseri ea n'are nici o ase... m nare J nici ea plan, n ici ea ele\?aie, nici ea detal ii de constructie sau de or"' namentaie ea Biserica Domneasc din Cartea... cte... J\rge, afar, bine neles, de trsturile generale, comune tuturor sti luri b izantine din aceste wemari. Ea face parte dintr'o alt ramur a acestei arte. Intr'ade'Vr, comparaia aees ... tai mie monument ea cele din 1"\essem ... bria i Trno\?o arat e aparine la aceeasi fami lie si, n eonseeint, putem s fixm epoca. zidirei lai - eu m ulte Probabil itti de a nu ne nselb-ln \Jeaea... riie XIII saa XIV. Pentru a ne deslui mai ea s iguran n aceast pri'Vin n'am gsit n ici o pi ... sanie si n'am patat afla nici an doeu.... ment care s 'Vorbeasc despre aceast mnstire . Poporul i zice .acuma-dup cam m i
' ' ' , ' ' , ' ' '

Fig. 5 . Planul bisericii din Vmtarnia, dup Kanitz .

inp.org.ro

1 52

BULETINUL COt\ISIUNII 1"\0NUt\ENTELOR ISTORICE

s'a spas - "biserica r mlean", con .... firmnd astfel saa dnd natere p rerei ce am auzit a fi fost a lui To cilescu, c biserica ar fi zid it pe ur.... mele unui templu roman, de unde ar provenl crmizile ntrebui nate n con .... structia ei. ' Kanitz noteaz c singura b iseric ce a \)zut.... o n rile balcanice, care s se

asemene ca aceea dela Nicopoli, este bi .... serica din Vratarnia, n valea Timocalai. Capola ei central acoper an spaiu de 3 m . pe 3 , 8 0 m . namai 1 ); zidria e de piatr bru t i crmid, printre cari sant i fragmente de crmizi romane. Kan itz crede aceast cld ire mai recent dect veacul a l XIV-lea.
G. Bl\L

- (
_.

.
.

. - - -

,'

-, 1 1

> '<}
1

'

'

'

- -4 '
' 1

- ---,
--- 1 1 1 - - - ..l 1 1

Fig. 6. t\nstirea diA Nicopoli.


- Seciune longitudinal -

R E

s u Il

-- 0--

E.

Il existe a Nicopo l i ane petite eglise byzantine, dont a dej a parle Kanitz. Le carre da naos n'a pas plas de trois metres de cte. La toar du Pantocrator existe seule aajoard ' hui, les deax petites toars qai sarmontaient jasqa'en 1 8 7 7 le nartex ayant dispara. Les parements sont en p ierre blanche et briqae et des

briqaes forment aax toars qaelq aes sim.... ples ornements ; i l y a encore q aelq aes restes d'ornements en terre caite. Cette eglise parat etre apparentee a celles d e Tirnovo et d e .l'.essem b ria, de meme qa'a celle de Vratarn itza (Serbie) ; on pcat fixer la date d e sa constrac tion aa XIII- e oa au XIV... e siecle.

' ) F. Kanitz, Das Konigrcich Serbien.

inp.org.ro

I C O N O G R A FIA ll1 N CJ LOI A CA T IST


--

*>

- 0 ---

SCENI\ XVI.
CHRISTOS I CETELE NGERETI.

IT acra cp ucr 'A yyO,wv xatE7t),6.Y1) 1) -.b ftEyo: 'ti) crij svav0pw7tCiEW epyov 'tO &;:p6crttOV yap fu 0eoV s6cwpe 7tacrt 7tpocrt'tO'i &v6pW7tOV, ftlV f.LEIJ cruvot6.yona, &xouovta OE 7to:pa 7t6.nwv o[hw ' A)J:YJ),oui:o:. n

Ea ilustreaz icosal :

1'1anascdsnl grec 1 1 3 al I\cademiei Romne (ol. 1 6 ; sas; di mens. : 9,45 X 7 ,60) : La mijloc pe Christos, ca aureol craciger. El ine minile ncntciate pe piept i tace cu dreapta semnul bineca\Jnt.rii . Barba sa e bitur cat . ; poart pral pe spate ; e ca picioarele goale . E mbtcat ca o mantie albastr:l., ca an hiton carmin. In jarul su sant orndaite cetele nge teti, nconjurate de noari albi cu umbre roz i

- !!
1
1

i t,

i;

Fig. 3 0. Scena a XVI-a a I\catistalui . Christos i cetele ngereti.


- l'\iniatar a manuscrisul ai grec 1 1 3 al Bibliotecii l\cademiei Romne.
-

[ Toat irea ngereasc s'au minunat de lu" ct-ul cel mare al ntruprii tale ; c pre Cel neapropiat ca an Dumnezeu, l"am \Jilzut om apropiat tuturor, petrecnd impreunii cu noi i auzind dela toi aa : I\llilaia 2)ll ].
1) Pn aici figureaz ca inscdpie pe scena corespun.. ztoare a 1\catistalui Trapezdei Lavrei. 2) Akathistariu, p. 8 4.

*) 1\ s e \,edeA fasc. precedent.

canelii. In apropierea imediat a lui Christos sunt hem\Jimi cu aripi albe-roz i cu umbre castanii. I\poi \Jin ngerii, dintre cari primul, din dreapta, ine un glob albastru, iar cel din stnga riolic mana dreapt n sas. I\mndoi staa n genunchi pe noari. Cel din stnga are hiton tlermillon i hai nil albastr ; urmtorul n liliachiu, celalt n tlermillon. Prim al nger, din dreapta, are hiton \lerde, mantie tJermillon. Cel de deasupra sa, care
20

Buletinul Comisianfi 1'\onumentelor Istorice.

inp.org.ro

1 54

BULETINUL C0!'1I SIUNJI 1'10NU1'1ENTtLOR I STORICE \Jeacal al VII al.lem o miniatori'i a manascrisolai lai Cosmas Indicopleastes, reprezentnd pe 1'1n taitor ca Pantocrator stnd pe tron i asistat de doi seraimi 1 ) . O alt idee despre ngeri este i armi'itoarea: Ei sant socotii ca puteri , cari trebaesc solicitate pentru a inter\Jeni pe lngi'i cel de sas n fa\Joa rea oamenilor. Ei asisti'i i oficiazi'i la sacrificial litargiei 2) i arta i-a reprezentat ca lund parte la ea 3). Ingerii mai asisti'i la judecata de apoi , n scena ob)crto;; , ndrtul lai Christos, precum se l.lede din m anascrisal grec 7 4 al Bibliotecii Naionale din Paris, din l.leacal al XI-lefl 4). Aa dar artitii . cari \JOiaa s ilustreze scena F\ catistalai n'aa creat acest tip, ci J'aa adaptat. In Jv lanualul de Pictur gsim aceast des cripie : ce Christos st pe tron i binecal.1inteazi'i . Deasupra sa cernl i toate cetele ngerilor admiri'i, sain da-se i cobornda-se pe el ll 5).

ine de asemenea an glob albastr-u, are haini'i albastri'i. Cel ormi'itor are hain l.lermillon, celalt Jiliachio, armi'itoral l.le1de. Deasupra capalai Joi Christos mai sant doi ngeri, ca mir.ile ncruci ate pe piept, n l.lestminte Jiliachii. Podeala e aternati'i ca lespezi de piatri'i ca ape. (Fig. 30). Icosal XVI este inspirat de unele texte l.lechi. In \Jizianea lai Isaia este l.lOrba de Damneuo n conjurat de Serafimi 1). In Deutoronomion gi'isim de asemenea an text despre nchinarea nge rilor 2). Neemi a zice : i otirile cereti se \JOr nchina ie 3). In teoria mistic a lai Pseudo Dionisie, a1eopagital din secolul al V-lea, e chestiune de asemenea de puterile cereti 4). I\ceste puteri ce1eti aa fost adesea J-epre zentate n art. La ncepot ideea era c ngerii adar serl.licii lai Christos 5). In aceast slajb asist ei n art ndi'irtal Joi Ch!"istos, precum ne arat an ba zoJ-eJief al unui diptih dela Rambona 6). Un mo-

Fig. 3 1 . Christos i cetele ngereti.-1'1aica-Domnnlai i Retorii.


- Fresc din Trapezria La\nei. (Collection de 1 'Ecole des Hantes Etudes).

zaic din anal 400, decornd absida din S. I\gahta 1'1ajor din Ral.1enna, reprezinti'i pe l'1ntaitor pe an tron elegant, asistat de doi ngeri nari pai i nimbai. 1'1ozaicarile dela S. 1'1ihail, S . Vital 7) i S . Apollinare Nao\JO B) d i n acela ora, oferi'i alte exemple din l.1eacal al VI-lea. Din
1) Isaia, cap. VI, 1 - 2.

ronomion, cap.

')

D pocY.ov"t<esw.v ai h<ji 'itav;:z i..jp),ot 0 z oii. irpOC:: ii.OY00GlV


XXXII, 4 3 .

Deute

In scena corespanzi'itoare a F\catistaloi Trape zariei Lal.1rei , Christos e reprezentat n Emanoil , n costum anti c. El st p e tron, nconjurat de o dubl aoreol Ol.1ali'i, innd n mna stng an rulou, iu ca dreapta bineca\Jntnd. lmprejarol su ngerii, mbri'icai n costum imperial, cu lo I"OS brodat, fac gestul adoraianii 6). In manuscrisul grec 42 9 al Bibliotecii si nodale din 1'1oscol.la (Xll s.) al.1em de asemenea pe Chri') Ch. Diehl, op. cit. , fig. 1 1 0 , p. 2 2 4 . ') n Occident, dup doctrina lui S . 1\mbrosiu, S . Grigorie .. Bernard, fnocen iu al III-lea, ; n Orient, dup cea a S
35.

3) J{at ool
6.

a.!

o<tpana.t 'tWY

bb p a.YWY,
S.

Neemia, IX,

4j S. Dio11iSitt-Areopagitul, p. 3 5 . 5 ) S . 1\ugustin. in psalm. L V1 : Om nes angeli creatma


7)

Ioan Chrisostomul. t1artigny , op. cit., p.


3) Vezi tlillet,

seriens Christo.

6) tlartigoy, Dictiomwire des antiquites, anges, p.


10l.
.

33.

lb1:d p . 3 4 i Ch. Diehl, Mameel d'art byzantiu ,

fig.

8) Christos separnd oile asistat d e doi ngeri. Ch. Diehl.


98.

lbid., fig.

Momements byzantins de Mis/1-a, fres cele dela Peribleptos, pl. 1 1 4. (Htes Etudes B. 9 1 0). ' > H. Omont, Evangiles avec pein!twes byzantines du Xl-e siecle, pl. 4 1 . 5 ) Op. cit., p. 1 49. B) G. tlillet, Collection .... des Hautes Etudes, c. 2 0 2 .

inp.org.ro

ICONOGRJ\FIA. If1NULUI F\ CF\ TIST stos, nconjurat de o aoreol. Cu stAga ine un obiect, p1obabil un ralou ; ca dreapta bi necnvin teaz. De o pa1te i de alta, un grup de cte trei ngeri i un seraii m, tcnd, ca la Lav1a, gestul adoraianii 1). (fig. 3 1 ). Din cele de mai sos se vede c putem deosebl la aceast scen a F\catistalui dou tipari : J . Chdstos stnci pe t1on ; I l . Chl"istos n pi cioa1e. SCENA. XVII.
t\i\.ICi\ DOJ 'INULU I

1 55

RETORJJ.

Ea i lustreaz icosal :
6pWp.av Enl crol, 0ao--c6xE

'P1:opo: r.o).ucp96yyou d) 1xSu 7. &<pw'Jou

&nopoUcrt yd!p AEye:tv

Iar noi de tain ca aceasta minanndane, co credin strigm J)>>. f1anoscrisal g1ec 1 1 3 al F\cademiei Romne foi. 1 61>. ; sos ; dimens. : 9 ,48 X 7 , 7 5 ) : ln fund an decor arhitectaral rozcrmizia. La nijloc, pe o lavi lat i l ung de coloare galben, cu 01namente florate, sasinat de patru picioare, sta, pe o perin verde, f1aicaDomnuloi. Cu braul stng ine pe Christos, ca mna dreapt o ramur de crini albi. Ea i reazem picioa 1ele, cu nclminte de parpor, pe an scaneJ oblong crmizia. Poart hiton albastra i man tie roie-carmin, cptait C<J t>erde. Ch1istos are o hain \Jermillon. F\oreolele lor sunt nconjurate ca un cerc alb.' La stnga i la dreapta f1aicii

Fig. 32. Scena a XVIIa a F\catistuloi. f1aicaDomnalai i Retorii.


t\iniiltur a manuscrisaloi grec

1 13

aJ Bibliotecii Academiei Romne.

1:0 r.w<;; xo:l r.o:pSevo f.LEVEt xo:1 'tExEiv ro x u cr a. <;; . f.LEL<;; OE 1:0
p. u cr1: p w v

So:uf1cl.oV'tE

'lttcr'tw

OOW[LEV' ll [ Pre ritorii cei mult vo1bit01"i i vedem Ns ctoaredeDamnezea a fi despre tine ca nite peti r de glas, c na s. pricep s spaie n ce chip, i fecioar ai rmas, ,i ai patat nate.

Domnului e an grap de retori , partnd pe cap un bonet ciogaiat ca bordar de blan la baz. F\ceste bonete sant albastre, galbene saa roii carmin ca picele de aar. f'e jos, lespezi de piat1 canelii. << Retodi>> sunt reprezentai aici n costum de cnt.1ei 2) . f1arii melozi, Cosmas i Ioan Da1)

') Copies photograp!ziees, scena XV I ; gowski, Der Al<athistos Hymnos/p. 1 3 1 .


2 ) Pn aici figureaz ca inscrip ie toare a !\catistului Trapezariei la\,rei .

cf.

1.

Akathistariu ,

p.

84.
un corp aparte, instituit Biserica din

Strzy.

2 ) Se t i e c ei

a lc tai a u

pe

la

pe scena

corespunz

mra in v1emea lui Justinian 2 6 cntre i i tinian,

>eacului al IV-lea. inceputul \

.Vovella ITI, C. 1 ).

t\artigny,

op. cit.,

Constantinopol nu

1 1o
p,

cititori (Jus

1 4 3 - 1 4- 5 .

inp.org.ro

1 56

BULETINUL COl'\I SJU 'II l'\ONUi'iE TELOR ISTORICE co pruncul ei. In dreapta i n stng11 ei oameni ti neri i biitrni purtnd pe c11pul lot unii bonete, alii batiste narate. Ei admirii. La picioarele lor, pe jos, cri deschise i nchise 1). ici m anuscrisul Academiei Romne, nici scena Acatistalai Lavrei na se potrivete ntocmai , ct pri\lete detaliile, ca descripianea de mai sas. Tipul insii e acelai. La La\lr avem pe l'iaica-Domnolai stnd pe an tron purtnd pe Christos pe genunchi. La dreapta ei se vd retorii innd ciiri deschise sau nchise in: mnii. Pe cap ei poart un fel de ilic boieresc rotund. La stnga un grup de oameni n costum antic, cu picioarele goale.

mascen 1 ) sunt fig urai cteodaUi n fruntea unai gntp de cntiirei , i poart un bonet ugoiat, ca de pildii pe o pictar dela bisedca srbeascii RG.vania. Banetul bianit la baz se ntlnete i n figara cotespanztoare a Acatistalai mar.. a scrisalai dela l'ioscova. La scena acea ta a Acatistului deosebim doaii tipuri : 1 . Maica Don1mtlui fr C/wistos . 2 . lVla ica-Domnului cu C/wistos n brafe. Pl"imul ni-l ofer manoscrisal gtec 429 al Bibliotecii sinodale din l'ioscova din \leacal al XII-lea. Aici a\lem pe l'laica-Domnalui singcwii

Fig. 33. Scena a XVIII-a a Acatistului. Christos ca l'lntaitor.


- i'\iolatar a manuscrisului grec 1 1 3 al Bibliotecii rtcademiei R omne. -

stnd pe o la\li. La dreapta ei este un grup de retari cu rulouri de h rtie scris n mn. La stnga, e reprezentat, probabil, S. Iosif nimbat 2). Al doilea tip l ntlnim la J'iantele Atos, n Jl!lanualul de Pictur , n AcatistcJI Ttapezariei La\lrei (fi g . 3 1 ) , n manuscrisul grec 1 1 3 al Aca demiei Romne, scen11 descdsii mai sas. Manualul zice : :'laica-Domnului stii pe tton
1) Vezi Alfmkos Eugenikos, ed. Kaiser ;

SCENA. XVIII.
CHRISTOS Cl\ 1'11\NT(JJ T OR.

Ea ilustreaz icosal :
:E<icra:t
' c

SD.wv
r

tov Y.6crf.LOV 8 twv owv xocr

Ltwp 2) 7tpo<; tou-.ov a:?mmzyyEJ,to<; fJJ,Sc xa:1


e

1:\ ' \;1 Ot ) . )-.. - E ' O:VYJ ' C P 7t0tf.L'l)V U7tO:PXWV W<; .:E0 "< / f.LCX<; Y.. ()I;IJ Cf!

f.L<; v9pw7to<; Of.LOt<p yecp tov Of.Lotov xcxJ..ecra:<;,

w.; Elco<; &xovEt' ' AH'l)J,oura:. >>


c it

Lichacev, pl.
') Op.

CCLVJU.

scena XVl! ; ci. r. Strzl' gowski, Der Akathistos H ymnos, l. c., p. 1 3 1 .


Copies p!totograp!tiees,

2)

2 ) Pn aici figmeaz ca inscripie la scena corespunz


toare a 1\catistutui Trapezariei Laurei.

p. 1 4 9 .

inp.org.ro

ICONOGRAFIFI. ItiNULUI A CATI ST

1 57

tataror la dnsa nsui de sine fgduit aa llenit, i pstoria fiind ca an Dumnezeu, pentru noi s'au artat o m ca noi ; c cu asemnarea chemnd pre cel asemenea, ca an Dumnezeu aude : Alliluiall 1). ] /'1anuscrisul grec 1 1 3 al Academiei Romne (foi. 1 7 ; jos ; dimens. : 9 , 2 5 X 8) : Christos n picioare pe -un fel de stnc colo rat ca nuane albastru-roz-caneliullerde, mbr cat n h iton carmin, mantie albastr, a\lnd o frumoas figur i nconjurat ele o aureol de 1aze de aur, ntinde mna dreapt spre o moi ime de b1bai i ele femei, ca1e se afl n in teriorul unei peteri i l implor s-i mntuiasc. Primul personagiu, un btrn, poart o hain gal ben; altud de el, o femee n costum antic car min. Singuri ei au aureol ; totui nu sunt sfini, ci strmoii omenirii : Adam i Ella. (fig. 33). Aceast scen se nJuclete, fiind de acelai

[ Vrnd s mntaiasc lu mea m podobitoricJI

Nu tot aa concepe scena A1anun/nl de Pictur. El prescrie n adelll acestea : Cer ca soare, ca lan i cu stele. Doi ingeri ies din el. Dedesubt, muni acopedi i mpodobii cu arbori, ca 11ori i cu case pe ele. Christos se plimb i apostolii ndrtul su admir, comJOJ' bind ntre eilll) . SCENA XIX .
t'\i\ICi\-DO
H{(JL(Jl O C R OTIT O.'\ R E i\ .

Ea ilustreaz icosal :
' Tc:rx o; c:[ -cw'l 11:p8svwv 2), GE 0co-6xc: 11:o:p Bsvc: 3 ) , xo:i 11:&nwv -cwv c:i\; 7i:pocr-c p sxov'twv.

'O yCt.p -ou oopo:vo'> ito:1 c'lj -;; y'i)-;; XO:cEGXct'J Q GE GE T<: O t 1) cf6 ,, c'J.Y.p o:vcc:, oix11a7.-;; EV -c'lj 1-1-cpq. GO'J itO:t mz'I - Ci.';; GOt TpOG :j)WVE[ OtOcf. o:p,

[Zid eti fecioa1elor, Nsctoarede - Dumnezeei fecioar, i tuturor celo1 ce alearg la tine; c fctodal ce1uloi i al pmntului te-au gtit

fig. 34. Christos l'1ntuitoral i l'1aica-Domnului Ocrotitoarea.


- Fresc din Trapezria La\ltci (Colleetion de 1 'Ecole des Hautes Etudes).

tip, cu cea corespunzatoare di n T1apezaria La \lrei. (Rg. 34). Aici lledem , n ade\?r, pe Christos nconjurat de aareol O\?al i radiat, a\lnd ndrtul s'iu ngeri, nt;nznd mna dreapt spre un gn1p de pe1 soane nimbate, inbrcate n costum antic, cari se all la intrarea anei peteri i-i i mplor. mntuirea 2) De asemenea n manuscrisul grec 4 2 9 al Bi bliotecii sinodale din l"losco\?a, del scena aceasta e detedorat, se distin ge totui Christos, la stnga spectatoralai, an grap de oameni la dreapta i a n decor arhitectural 3).
1) Akathistariu, p.
2) G,
"

p1e tine, curat., slloindu-s n pntecele tu, i nllnd p1e toi s::l stJige iell 4)1 . l'1anuscrisal g1ec 1 1 3 al Academiei Romne (foi. 1 7 -\1 ; jos ; dimens. : 9 , 5 0 X 8,48) : Frc1moas scen clecoratill, din care se llede c miniatoristol acestui manuscris posed m ult gust artistic. /'\ai caDomnuloi, care ocup mijlo
:! ) Expresia u zid eti al fecioarelor J , poate f i o aluzie la
minunea flaicii-Domnului, care a aprat fecioarele de ataca .. riie mpratului Fooas. Poetul Era clia dei, "orbind de acesta, zi< e : u OUz e:D\::c; a.btOv, W:; b Il:.:p:;ta.c; 'j'C).. & voc;l b.).i.' b.'ITL -:6:.;u 't"} Cfr)opq.. tWV i!'"J.pfJVtuY -tb tp p 'l.."CbY s10oc; -r-.; t' qpanr,u D a. pfJ2voo. 'HeaxJ.tuiq f!, uers 5 - 1 6 . Vezi M. IT"-P""!za., 'EU . cf>tJ-. L:vV.oyor;, XXV ( 1 8 9 3 ) , p. 1 3 9 . 3) Pn aici figureaz ca inscrip ie la 3Cena corespunz toate a l\catistuloi Ttapezriei Lm1rei.
'l

') Op. cit., p. 1 4 9 .

) Copies go,uski, Der

t\illet, Collectoni . . .

85.

p!wtograjl1 1ies ,

scena XVIII ; ef. 1. AkatJ,istos H y1111tOS, l. c., p. 1 3 1 .

des Hautes-Etude:;,

c. 2 0 3 .

trzy-

1/wthistariu,

p, H 5 .

inp.org.ro

1 58

BULETINUL COt1ISIUl'HI 1'\0l'!UMEl'!TELOR ISTORICE rate pe aceai linie, t0ate n costum antic, prima poartB. an hiton verde i mantie galben-porto calie; a doua are hiton toiu i mantie liliachie ; a tteia mantie galben. lndrtal primei persoane e afl un btitrn, mbrcat ca preot, ca hain mslinie, ca mantie albastr. Toate aceste per sonagii aa aareol i p,oart sandale de culoare inchis. lndrtul lor se vd capetele unei mul imi. Decotal din fund l alctuesc dou grupari de cldiri castan i i , separate de un spaiu liber, prin cate se ntreztirete cerul . Pe edificiul din stnga se vede partea superioar a anei pri n plin-cintra. Pe jos e aternut cc1 pietre castan ii cu ope. (Fig. 3 5).

cal scenei separnd dou grapud, alctuite din sFinte fecioare, sfini i norod, are o micate a corpului i on gest plin de graie, cate nu s'ar explica, dac n'am avea alte reprezentaiuni si milare. Gestul acesta a fost copiat dape un mo del, unde Maica-Domnului ntindea o panglic ntre mini 1). Maica- Domnului are mbr1icmintea obicinuit : mantie de purpur cptait ca o stoY 11erde ; hain de desubt albastr i sandale roii . Personagiile din dreapta i din stnga ntind mna spre ea ntr' un gest de adoraiane. La stnga pri11itorulai avem, n primul plan, o sfnt in costum antic, ca vestmntal de desabt vermillon i cu mantia l)erde ; n arm vine o tnr sfnt

Fig. 35. Scena a XIXa a A.catistalai. Maica- Domnului Ocrotitoarea .


- fliniatar a manascrisalai grec 1 1 S al Bibliotecii /\cade miei Romne. -

care peste o rochie rnslinie, poart o hain albastr ncins la mijloc, peste care are o man tie carrnin, inut naintea peptalai printr'o agraf . A.l treilea personagia e an btrn ca haina ms linie de desabt, i cu mantie albastr. A.poi 11ine an tnr ca haina roie. Indr!al pri mei sfinte se vede an tnr de asemenea cct hain roie . In grupa! d in dreapta distingem trei sfinte ini1 ) In adevr, ntr'un Podlinnik rosesc din ''eacal al XVI- XVII-lea, publicat de Stroganoff, Sfnta-Fecioar, ntre dou grupuri de personagii, are aceeai atitudine i gest, in tinde ns o panglic. fliniataristol manascrisalai 1\cademiei Romne a copiat micarea minilor i a corpului, a neglijat ns s rcproduc i panglica.

In scena aceasta deosebim dou tipuri, fiecate ca dou variante : !. Maica-Domnului fr Chrz'stos ,
II. JV!aica- Dom nului cu Christos n brae.

Din prima! tip avem : a. Varianta mai vechie : miniatma manascri suloi grec 429 al BibHotecii sinodale din Mos cova (XII s). A.ici Maica-Domnului-ca siglele l\I P. I -st pe o la vi fr Chtistos ; e mbrcatlS n costum antic i ine nainte minile. Deoparte i de alta, tinere fecioare. In fund decor arhi tectural 1 ).
{raphiies, scena XIX ; cf. 't Copies p!wtot
1. Strzy-

inp.org.ro

ICONOGRAFIA. 11'1NULUI ACATIST b. Varianta podli nm'kului rusesc i a ma nuscrisului Academiei Romne (scen a descris mai sus) . Al doilea tip : a. Varia11ta serbo-bz'zautiu : Ma ica-Dom nulu i stnd pe o iavz', care se ntlnete la Psaltirea serbeasc din \1eacul al XIV- lea . Aici 1'1aica Domnului st pe o lm>i cu Christos n brae. La stng11 ei snt trei fecioare a\1nd co roane pe cap i purtnd haine mprteti - de taliu scump a1tei serba-bizantine. La dreapta, alte dou fecioare n costum antic. In fund decor alhi tectural 1). b . Varianta Muntelui Atos: Maica- Dom. nuluz n pidam'e cu Chrz'stos n brae.

1 59

sfini prini ni mbai , mbrcai n j;olystnvrion, ntind ragtori minile spre ea. La dreapta sunt fecioare n costum antic, afar de ema, care poart haine mprteti. In fund decor arhitectual 1). SCENA XX .
CH R ISTOS Pi\NTOCRIHORUL.

Ea ilustreaz icosal :
'T [!VO(; owv 2) tcjl

cr o:pt6!J.OU yap -fi &[![! tp Mowx.o:(;

n), fJEt

&ro:(; ;;t!Zto:t, tG.lv

cruvc:x.;;c:[vc:cr9o:t crnc:u
0M <iv
oix.;;t p f.LG.lV n p o cr;pe p w

no),).wv

crou

f! EV crm, B o:crtc:D &ytc:, oooev tc:),oD[!EV tov

[Imprate sfinte, de i-am aduce cntri i

1 1.1tv

wv

tot(;:oowmv , AUYJ),ouro: .

./

Rg.

36.

Scena a XX-a a Acatistulni. Christos PantocratOJ-ul.


_

t\iniatudi a manuscrisului grec 1 1 3 al Bibliotecii 1\cademiei Romne.

Manualul de pz'ctur recomand : cldiri i 1'1aica-Domnului la mijloc st n picioare pur tnd n brae pe Domnul ca prunc. In jarul ei m ulime de fecioare 2))). La scena corespunztoare a Acatistalui Trapeza riei Lawei a\1em pe 1'1aica-Do mnulai stnci n pi cioare cu Christos n brae. (Fig. 3 4) . La stnga ei,
gowski1 Der Akathistos Hy111110S, l. c . , p, 1 3 1 . Dup acest sal'ant tlaica-Domnulai se ntlnete la Vatoped ca orant a\>nd pe Christos ca medalion. ' ) 1. Strzygowski, Serb. Psalter, pl. LVI!, fig . 1 4 2 . ' ) Op. cit., p 1 4 9 .

psalmi la num1 tocma c a nsipul, nimica nu plinim cum s cade, c s biruiate toat cntarea, care va s se tinz ctr m ulimea mile lor tale celor multe, carea ai dat celor ce-i strig ie : Alliluia 3) )) .] 1'1anuscdsul grec 1 1 3 al Academiei Romne (foi. 1 8 v ; sas : dimens. : 9,50X 7 , 7 5) :
1) tlillet. La Collection . .. des Hatt!es-Etudes, c. z o 3 . 2 ) Pn aici figureaz c a inscrip ie p e scena a x x a a Ira... pezriei La\1rei. 3) Akathistan:u, p. 8 6 . Tradu.cerea aceasta las de dorit dei pstreaz sensul general.
..

inp.org.ro

1 60

BULETINUL C0:'1JS!UNII l'10l'!Ul'1E .TELOR I STORICE al Bibliotecii SiP odale din tlo;cova (XII s.). Aici Chrz'stos st n picioare pe an tabarel ptrat, innd cu mna stang o e\Janghelie, iar ca dreapta, sub cuta hainei, un obiect. Indrtal lui e un cuvaclia cn capiteluri trapezoidale ; n lunci de cor arhitectural. La dreapta tlntaitoralai se afl un grup de ierarhi n polystavrion ; la stnga, cntrei l), Il. Tz}uL Muntelui Atos : Christos st pe
tron. Manualul de p ictu r recomand :

Fundul ve1wi , rep1ezentnd cerul, care la Ol"i zont devine roz. Pe jos ve1de - mslinia. La mij loc Christos, n costumul su obicinuit, st pe o perin lung pe o Javi nalt de flar, sas in ut de patru picioare. El i razm picioarele pe o estrad alctuit din trei trepte roz-cr mizii . Cu mna dreapt bi necuvinteaz, ca cea stng ine e\Janghelia. lndrtul su cinci ngeri , mbrcai n 1oz susin aareola O\Jal roz, ce-l nconjoar. La dreapta sa e an g1up de sfini, n !rante ca apostoli i , n costum antic. Primul, bt1n cu barba scurt , mbrcat in hiton albastru i mantie !Jalben pare a Ii SL Petru. Tovarul su de alturi are hiton ve,- millon i mantie carmin. El ntoaJce capnl spre cel dinti. F igura sa e oarte exp1esiv i fin executat. Dup el \Jine an alt apostol. cu capul aplecat spre dreapta, a\Jndu-i haina flfetoare

Ce1 i pe el Chl'istos t pe tron i binecu \1inteaz1l. Imprejurcii lui e a11 mulime de n geri, iar dedesubt ie1arhi i sfini prini i nnd crti de5chise )2. S cena corespanz1ltoare a Acatistalui Tlapezariei Lav1ei se ap1opie de aceast descripie, lsnd la o parte unele detalii. (Fig. 3 7). Aici Christos st

Fig.

3 7.

Ch1istos Pantocratorul i tlaica-Domnalai Lam in1ltoarea.


Fresc d in T rapezria Lavrei_ (Collection de 1 'Ecole des Haules Et u cl es }.
-

albastr. Figura lai deasemenea e fin lncrat . U!mtorul are h iton m.slinia i mantie \Jerdr. Toi sunt cu picioarele goale. Primul ntinde minile spre Christos, ca i cel din urm. La stnga tlntuitoru!ai e an alt grup de sfini p rini, mb1cai ca arh ierei. Primul, cu barb lung, poad o hain albastJ cu cruci pe ea de aur, an el de polystawion, iar de desubt ana \Jermillon. Tovar1lul s1lu de a11ltari, cu barba scurt., are o mantie ca1min cu caJeciri de arw, iar dedesubt o hain albastr. A l tJeilea e un btrn cu haina verde, mpodobit ca flori de aur, purtnd pe dedesupt un alt \Jestmnt car min. Al patrulea are hain galben i mantie albastr. Ultimul poart mantie \>e!'(le cu floq de :; aur i o hain \Jermillon . Toi au patrafinwi albe cu cruci mari I'Oii sau car.elii . (Fig. 36). i la aceast scen deo::ebim doua tipnri : l. TipuL verii iu <JI manuscri.s ulni grec 42 9

pe an tron ntors puin spre stnga. Inconj01at de o dab11l aareol, susinut de ngeri mbr cai n costum mpr1ltesc, el binecm1inteaz an grup de iera1hi n polystavrion . In !and deco1 arhitectural s). Scena, desc1is mai sas, a manuscl'isului Aca demiei f<omne, aparine, dup. com vedem, aces tui tip. SCE A XXI.
1'\i\!Ci\-DOf\NULUI LUJ'HN\TOi\REi\.

" <l>wtooo xov ),af.t:rc&oo:, tor b crx6tet 'flO:VEi crrxv ") , OpWf.LEV t'V b..y [av lla p EIJOV' to yap (}.jj),ov
1) Copies pllotog raphiee s, scena XX ; cf. 1. Strzygo,uski, Der Akathistos Hy111nos, !. c., p 1 :5 1 . ' ) Op. cit., P . 1 + 9 - 15o . G. J'\illet, /, c. C . 2 0 4 . 4) Pn aici figureaz ca insctip ie p e ccnu cotcspnnz toare a i\catistul:i Trapezal"ici Lil\lrei.

Ea i lustreaz i cosal :

inp.org.ro

J CONOGRF\FII\ 1/'\NULUJ 1\Cl\TJST


&7t't0Uu0: w. OOY)yer 1tfi0 yvwcrtv 'tO:, aoy-{i

161

[fclie priimitoare de lumin artat celor c:e sant ntra ntanearec:, vedem pe Prea sfnta l ) Fecioar : c: aprinznd ( i n sine) foc:al c: e l ne trupesc:, n drepteaz spre cunotina c:ea Dumne zeiasc pre toi, c:area lumineaz mintea c:u taza i c:u c:hiemarea sa c:insteate c:u ac:eastea ). 1'\anasc:risul rJrec: 1 1 3 al 1\c:ademiei Romne (tol. 1 9 ; sas ; dimens . : 9,60 X 7 , 2 5) : 1'\aic:aDomnului, mbrcat n:c:ostamol ei obi c:inait, innd pe Christos in brae, st pe o nl ime la intrarea unei peteri. Ea e nconjurat

J-LEVY)

tov vouv

ec:rxv a1tO:V

'flW'tUoucra, xpauy{j

oe 'ttJlW

'tO:U'ta. "

Cea mai veche reprezentare neo d manos c:risal grec: 429 al Bibliotecii si nodale din !'\os c:ova (XII s.), 1\ic:i vedem pe SfntaFec:ioar in picioare, fr Christos n brae, nconjurat de o aareol. radiaU! , n faa creia ins se mai a11. o f.c:lie mare ntr'un sfenic: scund. Inaintea ei se vede mulimea rugtoare 1). 1\rtistul a nfiat in mod naiv expresiunea ic:osalcJi f.c:Jie pri mitoare de lumin. >> . 11 . Maica-Domnului c u copilul n brae i cu fclie, tip, pe care nil d 1\c:atistul Ttapezariei Lavrei (Fig. 3 7 } : 1'\aic:a-Domnaloi c:u Christos i n brae st n faa gurii anei peteri , unde se afl. ngr.m.dit o mulime rugtoare. Fclia aprins

Fig. 3 8 . Scena a XXIa a 1\c:atistalui. 1'\aic:a-Domnalui Lumin.toarea.


1"'\ iniator a manoscrisulai grec 1 1 3 al Biblioter:ii 1\cademiei Romne. -

de o aareol. de raze aurii . In faa ei, la intra rea unei peteri st. o mulime de oameni in genunchi. Prima! n hiton albastru i mantie c:ar min, i ascunde minile sab hC'Iin., fcnd ges tul sacramental al respec:talai. 1\1 doilea, n hi ton vermillon i mantie albastr, ncrucieaz minile pe pept, etc:. Pmntul e glbaiu c:a umbre c:anelii. (Fig. 38). 1\c:east scen a avat o evoluie interesant. Deosebim trei tipari : 1.- Cel mai vechiu : JV!aica- Domnuluz f1' Chrz'stos, avnd o fclz'e naintea ez.
' ) Textul grec zice numai
')

a tipolai precedent apare a ici ntre munii , care alc:taesc: decorul scenei 2). III. Tipul Ma n u alului de Pictur : Maica Dowznului purtnd pe Christos n brae i fr fclie. I at c:e recomand Manualul : cMaic:a-Domn aloi ntr' an noor, poart n brae pe Domnul c:a prunc:, iar n jurul ei mu lt lu min i taze, cari se coboar pn jos. In partea inferioar o peter ntunecoas. i in ea oameni n genanc:hi privind la 1'\aic:a-Domnaloi a).
, 1 Copies photographiees , scena X XI ; cf.
Der Akathistos Hitnnos, p. 131.
l.

Strzygwoski,

Akathistariu, p . 8 7 .

upre

sfnta ll ,

2) l'l.illet,

Cotlection . . . des Hautes- Etudes,


p.

c. z o 4.
21

3) op. cit.,

150.

Baletinal Comisianii l'ionamentelor Istorice,

inp.org.ro

1 62

B ULETINUL C O.M.ISIUNII l'lONUl'lENTELOR I STORICE


o[hwt; ' A),A.1)),ouc o:. >
xo:1 crxicro:t; 'tO XEtp6yptJ.cpov, &xoUEl 7to:p&. 7trX'i'tWV

l\rtistal, care a concepat acest tip, saprimnd fclia, a tradas n chip mai i nteli gent gndal poetalai, reprezentnd printr'o aareol de raze expresia cpW'to06zot; ),o;f.L7trXt; . De acest tip, dap. cam se \Jede, face parte i scena, descris mai sas, a l\catistalai manascrisolai l\cademiei Romne. Totai artitii aa conti naat pn trzia a re prezenta tipal ca fclia. La Colea (Bacareti), de pild, fclia aceasta o ine n mn nsi l'laicaD omnalai, i ar gropal de adoratori e re dos la o singur persoan 1). IV. Tipul 1'0mnesc. l'laicaDomnalai, ca Christos n brae, apare n Flacra nsi a anei enorme lamnri. Exemple : l\catistele bisericilor Golia (XVII s.) i Galata din Iai .

[ << Vrnd s dea bar datoriilor celor de demult deslegtorial tatoror datoriilor omeneti , \Jenit-aa singur la ceiace s deprtase dela harul lai ; i sprgnd 1) zapisal, aude dela toi aa : l\lli Joia 2).] l'lanoscdsa 1 grec 1 13 al l\cademiei Romne (foi. 2 0v ; jos ; dimens. : 9, s o X 8 , 9 8 ) : Chdstos n picioare, ntr'o atitudine m1il-ea, mbrcat n costamal Joi obicinuit. l'lantia, aco perindai omral i braul stng, las peptal i mna dreapt liber i flfe la stnga. l'lntaito rol pri\Jete n sas i rupe an roloa, pe care sant scrise pcatele oamenilor. figura Joi e exe

Rg. 39. Scena a XXII-a a.-,1\catistalai. Christos Deslegtorol de pcate.


tliniatar a manascrisalai grec 1 1 3 al Bibliotecii 1\cademiei Romne. -

SCENI\ XXII.
CHRISTOS DESLEG!\.T OROL DE Pl\. Cl\TE.

Ea i lastreaz icosal :

EO:U'tOU 7tpbt; 'tOUt; cboOf.LOUt; 'trjt; O:O'tOU xapt'tOt;'

7tliV'tWV XPEWAU't'l)t; &vapomwv, e7t0f.L1)u ot

Xapw oouvat 9E),cro:t; ocpA'l)f.LrX'tWV &pxcz1wv2)

'

') Baltazar, FresCt4rile dela Colea, in Buletinul :; (190 B), p. 1 2 1 . 2 ) Pn aici figureaz ca inscripie p e scena corespunz.. t\Jdre a 1\catistalai Trapezariei Larei,
Comisiunii Mommmtelor I storice, 1

cotat ca mestrie i fine. La dreapta i la stnga sant cte doi oameni prosternai, n cos tam antic. l'licarea corpului lor las de dorit i amintete an model b izantin. (Rg. 39). Scena aceasta e fr ndoial inspirat dap Schim.barea la Fa . In grupa! din stnga, primal per.sonagia, a n btrn, poart hiton galben i mantie roi e ; a l doilea, a n brbat d e \Jrst mijlocie, are hiton
' ) Rupnd.

'l

Akatliistariu, p, B a .

inp.org.ro

ICONOGRAFIA. ItlNOLUI ACAT!ST roia i mantie glbae. Primul din grupa! din dreapta, de asemenea btrn, n hiton albastru i mantie galben, i ine minile nlJelite n cuta hainei ; to\Jarul su de alturi , an btrn, poart hiton roiu i manti e albastr. Stncile, ntre cari st tlntuitorul, imit pe cele bizantine, fiin d rpoase, rupte. Totui minia tarista! nostru a scpat de rigiditatea bizanti n. El n'a cutat s stilizeze, ci nea dat ce\Ja mai natural, mai artistic n senscll occidental. Cerul su admirabil, mai ales, ne arat ta lentul su. In aceast scen se ntlnesc de asemenea dou tipuri. 1 . Cel \Jechia, al manuscrisului grec 429 al Bibliotecii sinodale din tl.osco\Ja (XII s.) . Aici Christos nainteaz spre o u mare, n dosul creia se afl o mulime de oameni , cari nti n d tagtori minile spre el i).

1 63

unde mulimea i munii na sant reprezen tai 1 ) ; etc. Acest tip e conform prescriptiunii Manualu lui de Pictur, afar de unele mici detalii : <eC!diri i n ele stiind Christos , rupe cu mi nile sale hrtia, scris ca litere e\Jteeti ; iar la sftitul ei sunt scrise acestea : manuscrisul lui Adam >> . i din amndou prile oameni n ge nanchi, tineri i btrni 2 >>. SCENA XXIII.
t\lllC/1-DOI'\NU LUl 1\DOR/\T\. CII BISERICA VIE.

1f aUov-.:t;; crou -.:ov -.:6-xov, &VUftVOU!J.EV cr3 1tclV1:E;; 3), w;; EfttJ!uxov va6v, E>Eo-.:6xE EV '{) cr'{) yap olxcrcr.. yacr-.:pl 'O cruvtxwv Ti av -.:a -.:'{) X.Etp1

Ea ilustreaz icosal :

Kupto;;, y[acrEV,
Tcl'l"l:CY.. ;; .

e06acrEV,

to[ocr..E ooq.v

crot

Fig. 40. Christos Deslegtorul de pcate i tl.aicaDomnulcti adorat ca "bisericii vie" .


( Collection de 1 'Ecole des Hautes Etudes)

- Fresc din Trapezria La\'rei -

Tipa! posteriot, inspirat dctpil Schimbarea la Fa . tlntaitorul rupe zapisul pcatelor. De o parte i de alta, personagii prosternate. Ca exemple patern da : Psaltirea serbeasc din \Jeacul al XIVlea, unde, n faa unei clditi, tl.n taitoral, a\Jnd de o parte i de alta sa perso nagii rugtoare, rupe zapisul 2) ; scena corespun ztoate a Acatistalai Trapezariei La\Jrei , n care Christos, ntre doi muni cari alctaesc i fondul tabloului, rupe hrtia. (Fig. 4 0). De o parte i de alta cte a n grup de oameni n genunchi 3) ; scena, descris m di sas a manuscrisului Aca demiei Romne ; fresca dela Colea (Bucureti),
11.

[ <e Cntnd naterea ta, t e ludm toi ca pre o biseric insufleit, NsctoaredeDumnezeu ; c lcuind n pntece le tu Domnul care le ine toate ca mna, aa sfinit, au mrit i au nlJ... at pre toi s strige ctr tine 4)>>.] tlanoscrisul grec 1 1 3 al Academiei Romne (foi. 2 0 ; jos ; dimens : 9,48 X 8) : U n fund decorativ arhitectural crmiziu. La dreapta i la stnga nn portic. La mijloc o poart mare n plincintru, prin care se zresc cerul i silueta unor arbori . Pe jos, crmiziapiltat. La mijloc, tlaicaDomnului st pe o lalJi nalt
1) i\. Ba1tazar, Frescurile dela Colea n Bttletinui Comisizmii Mollumentelor Is to r iLe , I, 3 (19o s), p. 1 2 1 . 2) op. sit., p. 1 3 0 .

1) Copies p!IOtographiees, scena XXI! ; cf. 1. Strzy ymnos, 1. c., p. 1 31. gowski, Der Akathistos H 2) 1. Strzygowski, Serb. Ps a lter, pl. LVUT, fig. 1 +5 . "> G . run e t , Collection . . . des Hautes Etudes, c. z o 5 .

a ) Pn aici figureaz p e scena corespunztoare a 1\catis tului Trapezariei La\,rei, 4) Akathistariu, p. s s.

inp.org.ro

1 64

BULETINUL C01'1ISIUNII 1'10N01'1ENTELOR ISTORICE are an fel ele sacos roa\?ermillon i an hiton \?erdenchis. Dap el \?ine an personagia tnr ca sacos verde i hain taler mslinie. Pe spate are atancat o mantie \?ermillon, ncheiat ca o agtafll n faa gtalai. In grllpal din dreapta, prima] personagia e an tnr ca o hain carmi n, ncins la mijloc. P e spate are o mantie \?ermil Ion, agra!at nain tea gtalai. l\ 1 doilea perso

l un g, de culoare mslinie, susinut de patra pi cioare scalptate, a\?nd ornamente canelii i aarii pe ea. Faa superioar a acestei la\?ie, pe care e aezat o perin lung, e \?erde. 1'1aica Dom nalai , mbrcat n costumul ei obicinuit , i ra zm picioarele p an scaun nalt ca multe pi l ci oare, a\?nd aspectul anei mese 1), i ine ca braul drept pe Christos, mbrcat ntr'o hain

'

Rg . 4 1 . Scena a XXIIIa a Flcatistalai. 1'1aicaDomnalai adorat ca "biseric vie" .


- O pagin ntreag a manascrisalai grec
113

aJ Bibliotecii Rcademiei Romne. -

galben, rezemndaJ pe genunchi. 1'1ntaitoral strnge n mna dreapt lin rulou. La dreapta i la stnga se ami cte an gmp de oameni . In cel din stuga primul personagiu e an pteot b trn n biton verde i sacos carmin. Patrafirul su e alb ca dou cruci. Alturi e an brbat de vrst mijlocie, purtnd o mantie albastr, aruncat pe umrul i bra ul stng. Dedesubt

nagia e de \?rst mijlocie i are mantie albas tr i hain mslinie. Dap el vine an btrn ca mantie vermillon i hain \?erde-nchis. I n sfrit, un al patrulea personagia poad o mao
1) La Colea zugraul, neinelegndu-i modelul, dupa care lucra, a diformat acest scanel, pe ca1e a pas icoana 1"\aicei.. Pomnalui in bust.

inp.org.ro

ICOHOGRI\Fil\ Il'\ HOLUl ACA TIST tie roiecarmin i hain albastt. Detaliu curios, toi au sandale roii, ca i l'\aicaDomnului. Sti ie oare o greal a adistolui, ori ei reptezint pe membrii anei familii do mnitoare ? (Fi g. 4 1 ). Aceast scen lipsete din manoscrisul Biblia tecii sinodale din l'\osco\?a 1). Manualul de Pictur ne d descripiunea aceasta : Cldiri i l'\aicaDomnului pe tron poart n braele ei pe Domnul ca prunc. !nain tea ei sunt arhierei, unul innd et,angheli a, altul cdelnia. Indrtal lor cntrei (unii CCI ilicuri, alii CCI scGfii lungi i albe) cnt. Iar diaconii n mijlocGI lot canonarhicesc CCI hrtii descbise>>2). Din acest tip fac parte : scena, descl"is mai sas, a AcatistG!ai Academiei Romne, care se deosebete totoi ntroct\?a de prescripionea lV!anualului, i, mai ales, scena corespunz toate a AcatistGICii Ttapezariei La\?rei, care se apropie foade mult de ea 3). (Fig. 40) . SCENA XXIV.
NCHIN!IRE!\
U\

1 65

NJ\SC/\.TOi\REi\-DEDCit\NElEU.

Q 7tO:VU!J.V 1) "tE l\!r j"tcp, "tEXoiJcro: 4) "tWV 7tcCV "tWV &y[wv &ytorto:tov A6yov, oEO:!J.EV1) ,-v vuv

Ea ilustreaz icosu l :

7tpocr:pop6.v,
L:ac; xo:l

&1to

7t6.crYjc; ucrat cru!J.:popac; a7to:v

[ O maic prea ludat, catea ai nscot pre Ca\?ntol Cel ce iaste mai sfnt de ct toi sfinii primind acest dar de acum, izb\?eate de toat ispita i scoate din munca ceia ce \?a s fie pre toi cei ce i cnt ie : 1'\Jiilaia. 5) l'\anascrisal grec 1 1 3 al Academiei Romne (Yol. 2 1 ; sus ; dimens. : 9,46 X 7 ,90) : Interiorol unei biserici. In fund catapetasma cu dou caturi, colorat1'i galben ca umbre canelii, cu pri aurite. In centro se detaeaz o parte ncadrat cu cte doo coloane mprechiate i canelate de fiecare parte, ca capiteluri rotunde, deasGpra d'irora se ridic alte doG coloane mai mici i mai subiri , n spiral., cu bazele i capitelari pttate. In mijloc e o u i'\ roz cu decoraiuni de aur, n plincintra, naintea creia se afl o estrad de o singor treapt. O dl?er, brodat cu o cruce, o nchide. Deasupm ei, ntr'un cadru, e bustu l l'\aiciiDomnolai n P!atytera, ca minile ntinse
'l op. cit., p . 1 5 0 ,

cru!J.oowvtac; 'A),).1)),ou"la.

'* !J.E).J,oucrl)c; ),utpwcro:t xoMcrcwc; touc;

1) 1. Strzyg,uski, Der A!?atliistos HJmnos, l. c., p.

131.

n orant, at1nd naintea peptCIIui pe Christos n aceeai atitudine, binecu\?ntnd ns cu amn doG minile. Costumul obicinuit. In amndou caturile ale altarCilai sunt zugr\?ii sfini n n tregime, ncadrai. In mijlocul bisericii, cu faa la altar, an diacon ridic pentru rGgciane mi oile n sas spre icoana l'\aiciiDomnului. El poart hain albastr i sacos \?ermillon cu o bordur galben. La stnga i la dreapta lai sant dou grupari de preoi. In cel din stnga, primul, un btrn ca barba scmt11., are haina albastr i mantie roz ; cel de alturi e in hain \?erde ; al treilea, un preot n floarea \?rstei, are hain albastr, sacos t'ermillon, epitrafirul alb cu cruci de aur . Alturi de el e un btrn cu haina \?erde nchis1'i. In grupul din dreapta, primul, un b trn, poart1'i \?estmntul Jung de preot, albastru, i Cln patrair alb cu cruci ; al doilea, de ase menea b1'itrn, are un \?estmnt \?ermillon pe dedesGpt, i unul albastru pe deasupra. Al treilea e n hain roz pe dedesupt, i \Jerde pe deasu pra. Lng el st an btrn Ctl \Jestmntul roz, iat alturi an personagia, n floarea l1rstei, cu hain1'i roz pe dedesupt i \Jermillon pe deasupra ( fig . 42). In scena aceasta, dup cam \Jedem, e figurat adoraz'unea Maz"czi- Domnului. Tipul acesta apare deja n secolul al XII-lea n Acatistal manuscrisului grec 4 2 9 al Bibliotecii sinodale din l'\osco\Ja. Aici a\Jem o icoan p trat1'i a l'\aicii-Domnalui. Odighetria, innd la stnga pe Christos. Dedesuptul ei e un altar sau o perdea cu ucari. De o parte i de alta, staa cnt1'irei co bonete nalte cu botdm la baz saa ugGiate 1). Acest tip s'a perpetuat, transformndu-se ntru ctlJa. Pe multe monumente icoana l'\aicii-Dom naloi e purtat de dou personagii. Aceasta e o e\Joluie, la care s'a ajuns apropiindu - se prea mult de icoan cele dou grupCiri de adoratori (cum se \Jede la Acatistul La\Jrei, de pild). Ges tu! lor de adoraie a fost interpretat de copitii postedori, ca un gest de susinerea icoanei. Aa l ntlnim n \JeacCII al XIV-lea n Psaltz'rea serbeascti 2) i la biserica serbeasc, din aceai epoc, l'\ateia. In Acatistul Trapezariei La\Jrei icosul al XXIV lea a fos reprezentat de dou ori, aa c a\Jem peste tot 25 de scene. (Fig. 43). Prima din cele dou din urm,
') Copies photograpkiees, scena XXJV ; cf. !. Strz y gowski, D e r Akatistos Hymnos, p. 1 3 1 . ) 1. Strzygowski1 Serb. Psalte1', pl. LXVIII, fig . 1 + 7 .

) G. tlillet, Collection . . . des Hautes- Etudes, C. z o s .

) Pn aici fignreaz pe scena corespunztoare a 1\catistalai Trapezariei La\lrti. 5) Akathistariu, p. 8 9 .

inp.org.ro

1 66

BULETINUL COl'USIUNII 1'10NU1'1ENTELOR ISTORICE OBSERVI\ I UNI FINI\LE. l\far de aceste 24 miniaturi, cari ilustreaz l\catistal manascrisalui l\cademiei, la foi. 6, mai avem , n fruntea paginei, an medalion n centru ytenl.. cu l'laica-Domnulai , n atitudine de Plat Ea poad pe pept un mic medalion cu Christos Emanuel. Jurmprejur sant ornamente n spiral. Deoparte i de alta dou personagii sul ntr'un fel de corn rsucit, pe care il in cu mna stng. l\cest medalion, lucrat cu penia, e cu mult inferior miniatarilor , din punctul de vedere al execui unii. Fiecare (< C'OS>l ncepe ca o liter majascal

purtnd ca inscripie nceputul icosului al XXIV-lea reprezint pe l'laica-Domnului n picioare cu Chris tos pe pept. La dreapta ei, un grup de preoi n polystavrion i la stnga un alt grup de mprai i mprtese, o ador. In fund, decor arhitectural . l\ doua scen e cea cunoscut : adorarea icoanei l'laicii-Domnului , pasii pe un altar i acoperit ca o pnzli, de un grup de preoi i de clugri. De acest din arm tip fac parte o scen a l\catistalui bisericilor serbeti din Uskab, l'lakovei-l'lonastir i l'lateia, precum i scena descris mai sus a l\catistalui !\cade miei Romne. Numai c la aceasta din arm m iniaturista-1 , preocupat mereu de o esteticli nou,

Fi g . 42. Scena a XXIV -a a l\catistalai. I nchinarea la icoana l'laicii-Domnulai.


i'liniaturli a manuscrisului grec 1 1 3 al Bibliotecii i\cademiei Romne -

a aezat icoana l'laicii-Domnului n catapeteasma unui altar. In sfrit, la biserica Colea din Bucmeti scena e foarte simplificat : o icoan a l'laicii Domnului i naintea ei o singur adoratoare 1 ). Ct privete 111anualul de Pz'ctur, descrip iunea lui ne d un alt tip : l'laica-Domnului st pe un tron nalt i dedesubtul picioarelor sale e an subsellium cer trei trepte, naintea cruia se afl mprai, preoi, arhierei, clu gri rugndu-se unii n genunchi , olii stnd n picioare. Ei in ralouri i zic : l\lliluia>l 2).
Comisiunii l'v /onum mtelor I storice,

lucrat cu chinoros. Ea trece adesea n cmpal miniatarilor.

' ) /\. Baltazar, Fnscurile dela Colea n Buletinul 1, 3 ( 1 9o s) , p. 1 2 1 . ' ) Op. cit., p. 1 s o .

Tehnz'ca . l'liniaturile sant lucrate n gouache, peste care, pentru fixagiu, s'a pus un strat sab ite de o materie lipicioas, preparat, probabil , c a alba d e ou. l\rtistal Iaera mai nti ca creio na!, apoi ddea cu pensala. Dup ce termina, re venia pe an ele locuri ca lumini de vopsea alb , apoi aarea vestmintele i aureolele . Influene . l\ttistal a reuit s ne dee nite mi niatari , cari n fond sunt bizantine, dar cari tr deaz la fiecare pas o in!laen occidental. Insemntatea manascrisalai 1\cademiei Romne const n aceea, c el alctaete o pante de tre-

inp.org.ro

ICONOGRl\FIA. I1'1NULUI i\Cl\TIST cere ntre arta bizantin. i arta occidental. Primitivii italieni na sant dect nite elevi ai Bizantinilor. Iat. ns dt vedem pe bizantini de \lenind la rndal lor ele\li ai. occidentalilor. In adev:it, miniatadstal nostra are gastal pei sagialai aa cam l practic maetrii 1\pasalai, Italienii mai ales. Il vedem, dar, suprimnd ade sea decora! arhitectural stilizat al Bizantinilor, spre a-1 nloca ca o admirabil1i \ledere a natadi. El se silete s dee figarilor sale mai mult micare, mai malt mldie1e, mai malt n atura le, dect n operile Bizantinilor. i chiar n aranjarea personagiilor n tablou, la ca1e exce laa de altfel i artitii bizantini din ultima pe rioad, el reuete s gseasc ormule noc1i . In reprezentarea ideilor abst,acte, el respinge ade sea nai\litiie modelului bizantin, ca s creeze ce\la noa , mai natural, mai logic, mai artistic. Nu dispreuete ns'i tradiia, ci o modi1ic1i nu

1 61

Podeala, aternut cu pietre ptr.ate, din sce nele 1 3 , 1 6 , 1 7 , 1 9 i 24 se regsete pe ta blourile lui Nicolo 1\lanno da Foligno ( coala ombrian din veacul al XV -lea) reprezentnd sce nele Pasianii lui Christos 1). Perspecti\lele, ce se ntrezresc prin a sau fereastr, ca cele din scenele 1 2 , 1 3 i 2 2 , au iost des ntrebuinate de pictorii italieni. De pildli, n Cina din refectoarul S. 1'1arii a Graiilor din 1'1ilan de Leonardo de Vinei. Orizontal roia i eera! ca nouri, ca n figu rile 1 , 2, 5 i 9, i ntlnim adesea la pictorii italieni, ca, de pild, pe tabloal S. Fecioar cu epurele de Tizian ( 1 4 7 7 - 1 5 7 6 , coala \lene ian) 2). Dar m ai ales portical, sab care st Sfnta Fecioar n scenele 2 i 3 ale Buneivestiri, se apropie mult de cel ntrebuinat de Giotto n unele din tablourile sale, ntre altele, n lnge

Rg.

43.

Inchinarea ctre 1'1aicaDomnalai i la icoana ei.

- Fresc din Trape zria Lauref, (Collection de l'Ecole des Hautes Etudes)

mai, corijind-o in sensul gustului artei occi dentale. In unele din miniatmile ce ne-a dat, ntlnim influene vdite ale artei apasene. Se pot chiar face apropieri carioase, ir a merge pn a pretinde c miniaturistul nostru a canoscut ttl blourile cu cari operile lui au afinitlii. 1\a, de pi ld, la scena ntiu, poarta i ferestrele se re gsesc pe unele tablouri aparinnd coalei flo rentine a l ai Giotto, cum e Naterea Sjutu lui Ioan Boteztorul 1). La scena 1 5 , minanatul peisagiu cu mare i insul, reamintete peisagial tabloului Nunta lui Pele u i a Tetidet' de Piedro di Lorenzo, zis i Piedro di Cosino ( 1 4 62 - 1 5 2 1 , coal Ylorentin) ).
11 21

rul ap1'nd Sfintei Ane ; n Gesu Owisto scherndo dai Giudei, cari se a[]. n capella degli Scrovegnz alt Arena la Pado\la 3), Tot artei italiene se datorete gastul m inia taristulai nostru pentru coloane ca ape colorate i pentru panoarile decorati\le pe perei, ca cele din scenele 1 2 i 1 3. Ca comparaie pot ser\ll diferite scene din Capella degli Scroveg1i altArena 4). De asemenea ntrebuinarea decoru lai cu frnturi de coloane i raine, ca n scena IX, e \?dit o i n!laen occidental "). Cror mprejurri se datoresc aceste inYluene ? 1'1anascrisal Academiei Romne, dup cum am artat la ncepat, a fost executat, dup toate pro2 1 No.

o . 1 3 1 7 , sala VII, Lu\,ra. No. 1 4 1 6 1\, Lu\,ra.

1} No. 1 1 2 0 , sala VIJ Lm.wa. 1 5 7 8 1 sala VI, La\.'lr-u. 3) Fotografiile 1\llinari, No, 1 9.3 1 0 i 1 9 . 3 5 5 . 41 Fotografiile 1\llinari, No. 1 9. 3 2 3 i 1 9. 3 2 5 . ) Vezi cele zise, la studiul scenei a IXa.

inp.org.ro

1 68

BULETINUL COJ'USIUNII /'10NU/'1ENTELOR I STORICE lonic i la Constantinopol, fie pentru afaceri re" ligioase, fie pentru \Jnzarea productelor lor i campratea altora, de cari a\Jeaa ne\Joe. In aceste dou orae a\Jeaa prilejul s se nti neasc cu muli italieni. De altFel muli Bizantini se Hxar n arile apasane, mai cu seam n Italia, att nainte de cderea imperiului sub Turci, ct, mai ales, n arm. Se tie ce rol a a jucat artitii bizantini n Occident. Unii aa ajuns la un renume fr egal, cam e celebrul cretan Theotocopoalos, zis Il Greco. Alii, mai modeti , au lucrat m ulte opere, cari alctaesc o coleciane de art, namit1i de anii grecoitalian 1). Unii din ei firete se ntorceau n rile greceti, ci\Ja de\Jeniaa c" lug1iri la /'1untele Atos, transportnd ca ei gas tai i concepianile anei arte noai . C a s fie to lerate operile lor la Sfntul /'1ante, ei trebuiau s respecte tradiia. Numai astfel patern explica ptomiscaitatea aceasta de elemente bizantine i elemente occidentale, pe care o constatm la miniatarile manascrisulai Academiei Romne.

babilitile la /'1untele E\tos. Se tie ea acesta a intrat de timpuriu n legturi eu Occidentul. Lsnd l a o parte relaianile mai \Jechi, n timpa! cruciatei a JV a din 1 2 04, Amamtanii, cari obinuser dela mpraii Constantinopolului teritorii n i mperiu pentru stabilimentele lor co merciale, fundeaz la Atos o mnstire cunoscut - prin conrapia ca\Jntalui - sub numele de 'tWV M o/.. q nvwv, care de a!Uel n'a durat mult. U n chrisobal atest existena sa. Un alt docu ment ne arat c bunurile acestei mnstiri aa trecnt la La\Jra. In timpul dominaiunii L atinilor craciatei a IV a clugrii, ca s se apere lmp o tri\Ja anui senior apusan, care i construise an castel pe nsui S . /'1ante i s\Jfitia mari era zimi mpotri\Ja lor, i mplor protecianea papei lnoceniu al IIIlea. Acesta i nter\Jine n fa\Joarea lor, fr succes ns 1 ). Cele de mai sas ne arat n destul c 1'\untele Atos, de \JOe de ne\Joe, ntreinea telaiuni cu Occidentul, unde trimitea soli , cari, la ntoarcere, firete, po\Jestiaa cele Jzute. Clugrii dela S. /'1ante mai c111toriau la Sa

R E S U f\. E
-- 0 -

ICONOGRJ\PHIE DE L'HY/'1NE ACA THISTE


1 . Le manuscrzl grec IIJ de la bt"blio theque de l'Acadim ze Roumaine.

Ce manascrit, contenant entre aatres ecrits la gloriease hymne de l'eglise orthodoxe, appelee Acatftt"ste, est tres i nteressant par ses minia tares. Il pro\Jient probablement du 1'\ontl\thos, comme semble noas l'apprendre a ne note de la page 5 , oii l'on \JOit qae son possessear etait an certain Nicodeme, moine da monastere de Vatopedi. En suite, le manascrit est passe entre les mains d'an aatre, moine da Saint"Tombeaa da Christ, appele aassl Nicodeme. L'ecritare parat etre da XVIIe siecle : II. L'Hymne Acathz:ste. On chante I'Hymne Acathiste aax 11epres da samedi de l a cinqaieme semaine du grand careme. L'Hymne Acathiste se compose de 3 2 0 \Jers,
' ) V. Langlois , Le Monl Atf.os,
p.

qai ne contiennent qae des loaanges a l'adresse de la Vierge et da Christ. On y distingae, au commemencent, an kon" dakz"on, repete par la suite, plasiears fois, ainsi qae 24 strophes appelees olxot. Cellesci se partagent en deax groapes : l'an concerne les e\Jenements de la \)ie da Christ. Nous l'appellerons le groupe hz"storique, l' aatre contient des loaanges et des idees theologiqaes : Dans le premier on a les cycles de l'AnnoH ciation et de la Nativiti du Christ, dans le second on dis"ingae les loaanges concernant l 'en seignement da Christ, et les loaanges adressees al ternati\Jement la Vierge et au Redemptear. III. L'aute-vw et la date de la composift"on
d e l' H ymne Acathiste. 1) . N. Ka),oo't("fj<; a reunit cte11a nume de pictori bi zantini , cari au lucrat mai ales in Italia. ITav8wpa, VI, p.
3 7 7 3 7 9.

c'est le groupe mystique .

8-9.

inp.org.ro

ICONOGRI\FII\ Il'lNULGl F\CF\ TIST On a beaacoap discute sar la date de la corn position et sar l 'aatear de l'F\cathiste. Les Byzantins eaxmemes n'etaient gaere lixes sar cette qaestion. D'apres certaines sonrces, les 24 olx.ot, ainsi qae le kondakz'on, ont ete composes en 6 7 7 lorsque Constantinople, gr.ce a l 'inter"ention de la Vierge, a ete SaUI)ee d'an siege des F\l)ars . /"lais d'aa tres soarces noas apprennent qae l'hymne a ete ecrite apres le premier siege des 1\.l)ars et des Ferses, de l 'an 6 2 6 , sous le patriarcat de Serge, qai a"ait joue, a cette occasion, an tole important. Ce seraft ce meme prelat q ui !t l'autear de J'hymne . Cette derniere sapposition, tres repandue dans le monde byzantin, a ete reprise par un gtand nombte de savants modernes, tels qae Pitra, Christ, Boa"Y Faranikas, Dieterich, etc ; tan disqae d'aatres attribaaient aa poete Romanos la paternite de l 'hymne. Voatiras admet J'opinion de l 'aateur byzantin, q ui noas a donne la chronique de Georges le ./"loine, d'apres laqaelle J' F\cathiste a ete composee sous l 'emperear Constantin Fogonate (66 8685). Voutiras remarqae qa'on ne peut tirer da texte meme de l'hymne aacan argument pour l 'attri baer au patriarche Serge. Bien au contraire, on y troave des passages, qai combattent d'ane faon evidente l'heresie monothelite, defendue par Serge. Cette remarqae plat a Fapadopoalos-Kera meas, qai y voit an argument en fa"ear de sa these. Ce sa"ant n'admet pas Serge comme auteur de l 'hymne. C'est gr.ce a une confasion, dit-il, de J'ecri"ain bien conna dn XJVe siecle, Nice phore Calliste Xanthopoalos que les Byzantins aient era a cette paternite. Le but de l 'hymne, ajoate PapadopoalosKera m eus, est doable : adresser des remerciements, il la Vierge poar des bienfaits anciens et essayer a l 'appitoyer pour de!endre de noaveau la "il le en danger. Les andens bienfaits seraient ceux qai ont ea liea soas Heraclius, Constantin Po gonate et Leon l 'Isaurien. La priere a ete dite au miliea da peaple, attriste par les gra"es el)eoements presents : rei)Oiation et siege des barbares. Quels sont ces barbares ? Fapadopoa losKerameas admet, sans hesitatfon, qae ce sont - les Rasses, qai en 8 6 0 ont assiege Cons tantinopole soas le regne de ./"lichel IIl et le patriarcat de Photios. Cette these, soatenae a grand renfort d'ar gaments philologiqaes, n'a convainca persoane.
Baletioul Comisianii l'lonomentelor Istorice.

1 69

F\a contraire, elle a ete repoassee par les ar gaments solide3 de Thear"ic. F\pres FapadopoalosKera meas Krypiakie\\)icz a essaye a tesoudre la qaestion de l 'aatear et de la date de la composition de l'Hymne 1\.ca thiste. Il soatient : 1) qae cette hyrnne a ete com posee poar adresser des loaanges a u my5tere de l'incarnation et a la Vierge ; 2 ) qae les idees theologiqaes de l' F\cathiste font partie da cycle des idees dn IV e siecle contre les F\pollinaristes; 3) qa'll y a de grandes et nombreases ressem blances entre I'F\cat histe et l'oeuvre de Saint Ephraim le Syrien ; 4) q ue cependant c n'est pas cet ecril)ajn q ui fut l'aatear de l 'hymne, et qae ce serait le poete Romanos le ./"lelode ; 5) qae le patriarche Serge ou Fhotios poaqajt etre 1' aatear du Kondakion, ajoute posterie urement ; 6) et enin, qae I'F\cathiste a ete composee par Romanos e n Syrie avant que celui-ci ne "nt a Constantinopole. Dans la demonstration de sa these, Krypia kie\\)icz fait abstraction de la tradition. Il s'adresse directement a l'hymne, compare les i dees et les "ers a"ec d' aatres cea"res anterieares, et arri"e aax six conclasions q u'on vient de citer. Cette methode ne difere pas de celle de Fa padopoulosKerameus. Les comparaisons ne poar raient constitaer une base certaine dans l'imbro glio de la poesie medie"ale. F\a moins Fapadopoa losKerameus a essaye a expliquer la tradition, qa'on ne doit pas mepriser ou rejetter a la le gere. Da reste, il ne suHit pas d'expliqaer l 'origine de l'bymne et d'en decoa\Jrir I'aateur pour qae la qaestion de 1' F\cathiste soit resolae. Ce qui nous interesse sartoat, c'est de sa"oir, qaand et en qaelle occasion on a chante poar la premiere fois I 'F\cathiste. Cette q aestion n'etant pas eclaircie, il serait plus sage de dire, comme Krambacher l'a deja !ait en 1 8 9 7 , qae la q ues tion de l'F\catbiste reste oaverte et obscure. IV. Iconograph ie de l'Hymne Acathz'ste. Neanmoins, cela n'empeche point de faire ane etude sut J'iconographie de 1 ' F\cathiste. Cette ico nographie cornmence - d'apres Kondakoff - a peine au Xlle siecle. Elle nous donne une serie de 24 scenes, qui correspondent aux 2 4 obr.ot. Les "oici : I . G1'oupe historique. F\. Le cycle de F\nnonciation comprend six scenes : 1 -3. L'F\nnonciation. 4 . La Conception.
22

inp.org.ro

1 70 5. La visitation.

BULETINUL COf'liSIUNII f'lONUf'lENTELOR I STORICE et de l 'an ge on arrive a distingaer plusiems aatzes types. !. La Vierge est assise a gauche et lile. L'ange est deboat devant elle et iait le geste de l 'allo cation ou de la benediction. II. L'ange arri1Je 1JOlant, type de l'F\cathiste de l'A.cademie Roamaine. IIT. L'F\nnonciation au paits. IV. L'ange \Jetu d'habits imperiaax. V. La Vierge est assistee d'une petite ser 1Jante. VI. Type occidental : l 'ange agenoaille de\Jant la Vierge. Historiqae et e\Jolation de ces di\Jers types. Classilication de dilferentes oeuvres d'art de diverses epoques. IIe scene de l'Annunciation. Description de la miniature du manascrit de l'F\ cademie Roamaine et comparaison a\Jec les scenes correspondantes de I'F\catbiste de manus crit de f'loscoa, da Refectoire de Lavra et du Manuel de Peinture du f'lont F\thos. IHe scene de 1' Am10nciation. Description de la miniatare du manuscz-it de !'Academie Roamaine. Comparaison avec les scenes similaires des monaments cites plas haat. IV . La conceptz"on . L'idee de la conception presentait d'assez gran des difficaltes pour etre exprimee en oeu\J re d'art. L'artiste byzantin s'est acqaitte de sa tche de deax manieres. Tantot il represente la puis sance di\Jine, qai a en1Jeloppe>l la Vierge, p<r une draperie, tantt il a sapprime ce symbole. L'artiste da plus ancien F\cathiste, qui est celui da manascrit de f'loscoa, suit cette derniere \Joie. Le type de la Vierge avec draperie presente trois \Jariantes : F\. La Vierge est assise sar an siege. Derriere elle des anges deploient une draperie. B. La Vierge a l'attitade d"orante. La dra perie est soatenae par un seul ange, comme dans le manuscrit de 1' Academie Roamaine. C. La Vierge, assise sar an siege, tient a la main an moachoir. Qoatre vierges deploient la draperie. V. La vz'sz'tation. Historiqae et e1Jolation de la scene. On dis tingae plasieurs types : I . Le type antiqae. Le plas ancien monument conna est une medaille da IV- e siecle, q ae pos sede le Cabinet des f'ledailles de Paris. Les deax femmes se salaent en se touchant le menton avec la main.

6. Les Doates de S. Joseph. B. Le cycle de la Nativite comprend les six autres scenes qui saivent : 7 . La Nativite. 8. Le Voyage des f'lages. 9. L'F\ doration des f'lages. 1 o. Le Retoar des f'lags a Babylon. 1 1 . La Faite en Egypte. 1 2 . La Presentation du Christ aa Temple II. Groupe m.yst-ique. Six scenes concernent la Vierge, six autres le Christ : 1 3 . Le Christ Createur . 1 4. La Vierge adoree. 1 5. Le Christ qai est aax cieux et sar la terre. 1 6 . Le Christ et les paissances celestes. 1 7. La Vierge et les Rheteurs. 1 8 . Christ le Redempteur. 1 9. La Vierge protectrice. 2 0 . Christ le Pantocrator. 2 1 . La Vierge qai eclaire comme ane vzaie lumi ere. 2 2 . Le Christ pardonnant les peches. 2 3 . La Vierge adoree comme une eglise vivante. ll 24. L'adoration de l'icone de la f'lere de Dieu. I"ere scene de l'Annoncz'atz'on. Description de la miniatare du manuscrit de l 'F\cademie Roumaine. L'F\nnonciation a ete narree dans l'e\Jangile de St. Lac, dans l e protoevangile de Jacqaes et dans 1' e\J ungile de Pseadof'latthieu. F\a moyenge ces textes etaient commentes sartout dans les sermons. L' F\nnonciation a ete soa1Jent represente des les premiers siecles de l 'ere chretienne. On la rencontre dans les catacombes, sur les sarcopha ges primitifs, sur les i1Joires et, plus tard, dans les lresqaes et peintares des eglises. On distingue deax grands types d'F\nnonciation : I. Le type classique. II. Le type oriental. C'est l 'art des catacombes qai noas donne le premier. I l est caracterise par la simplicite de la scene, par le dessin antiqae des ligares et sur toat par le manqae d'ailes de l'ange. Le deaxieme type comprend les F\nnonciations, qui noas presentent l'ange aile. Ce type a eu une longue evolation . En prenant comme point de depart Pattitade de la Vierge

inp.org.ro

ICONOGRl\FJA. Il'1NULUI 1\Cl\ TI ST II. Les deux Yemmes s'embrassent devant une maison. III. Les deux femmes s'embrassent. S. loseph et plusieurs serviteurs assistent. lanuel de Pez"nfure . IV. Le type du !V Les deux temmes s'embrassent. S. loseph et Zacharie causent. Un serviteur assiste. Un m ulet mange dans une creche. V. Les deox temmes s'embrassent. Un seul serl)iteur assiste. VI. Le type de Parenzo. Les deux temmes se SZlluent devant une m aison. Une setvante se tient debout sur le seoil de la porte. VI. Les doutes de S. }oseph . Cette scene presente deux types : 1. S cene simple : la Vietge et S. Joseph cau sent. II. Scene .amplifiee, ou, a cte de deux tiances, apparaissent d'autres personnages. VII. La Naiz"vite du Christ. Historique et evolution de la scene. Les pios anciennes representations se rencontrent dans les catacombes. Le boeuf et l'ne, qui Yigurent dans la scene de la nativite, apparaissent deja sur les sarco phages du IV e siecle. Origine symbolique de ces animaux. 1\u IV e siecle le boeu[ representait l 'humanite juive, l'ne l'homanite pai"enne. Ce n'est que plus tard qo'on a cree une legende qoi l eor donnt un sens historique, que pseudo /'"\atthieu a consacre detinitivement. L'attitode de la Vierge dans la scene de la Nativite nous permet de distinguer plusiems types: A. La Vierge assise sur un rnatelas. B. La Vierge couchee sur un matelas. C. La Vierge agenouillee devant le Christ dans la creche. Cependant on peot taire une aotre classiiica tion de la Nativite en prenant comme point de depart d'aotres elements. On remarqoe trois grands groupes : Ier groope primitif sans grotte, q ui presente deox variantes : a) La Vierge, assise sur un siege, tient Jesus dans les bras. Les mages les adoren t ; b) La Vierge est assise sur un siege a cte de son Enfant. Les mages arrivent poor les adorer. II groupe La Nativite avec grotte. La Vierge a cte de son Enfant. III groupe : La Vierge, avec Jesus dans les bras, se ti ent de\?ant l'entree d'une grotte. Le deoxieme groope renferme divers types, qoi se resument en deux grandes categories.

171

A. La Natil)ite selon S. Lac. B. La Nati\?ite selon les e\?angiles apocryphes. Historique et evolotion de ces types. Classi fication des ceu\?res d'art. VIII. Le voyage des mages. Description de la miniature do ms. grec 1 1 3 de 1'1\cademie Roumaine. Comparaison il\?ec f'l\. cathiste de /'"\oscou, la mosai"qoe de Kahrie Djami de Constantinople, le Psautier serbe, publie par Strzygowski, 1'1\cathiste de La\?ra, etc. IX. L'adoratz"on des mages. La classitication d'apres l'oa\?rage de Kehrer sui\?ant !'origine. Essai d'one autre classiH cation d'apres la disposition des personnages dans le tableau. 1. Type p rimim. La Vierge, ill)ec Jesos dans les bras, re<;oit l'adoration des mages. II. La Nati\?ite anie a l'adoration des m ages. Ici on distingue deax \?ariantes : A. La Nati\?ite sans grotte. B. La Nati\?ite a\?ec grotte. III. La Vierge assise sur un siege a\?ec Jesus dans les bras. S. Joseph assiste. Les mages a dorent. Ce type a aossi trois \?ariantes : A. Les mages sont condoits par an ange. B . Les mages sont condaits par une etoile. C. Les mages adorent sans l'assistance de l'ange. Sur l e tirmament brille l'etoile. La Vierge a l'entree de la grotte tient le Christ sar ses genoox. III. Le type da Manuel de Peinture. La Vierge est assise sar un siege tenant Jesos dans les bras. Les trois mages adorent. S. Jo seph assiste. Un ser\?iteor tient par la bride les chevaux des mages. 1\o fond, un decor de montagnes. On \?Oit dans le lointain les trois mages, conduits par un ange, rentrant dans leor pays. X. Le Retour des mages a Babylon. Le retour des mages a ete assez rarement figure dans l 'art. Les plus ancienncs representa tion datent du Xe et do XIe siecle, telles q u' on ii)Oire de Lyon, la tresqae de Bonizo de S . Ur bain a Rome, etc. Comparaison des scenes de 1'1\cathiste de /'"\oscou, de Lal)ra, da Manuel de Peinture et du manoscrit de 1'1\cademie Roumaine. XI. La (uite en Egypte. On distingae plosieurs types : 1 . Le type romantique de Rapenne. II. S. Joseph condoit le cortege. Jacques suit. III. Jacques condait. S. Joseph suit.

inp.org.ro

1 72

BULETINUL COt\ISICIN!l l'\ONU!'\ENTELOR ISTORICE de la meme 'Ville, nous o!tre an second speci men da meme siecle. Plus tard les paissances celestes ont ete sou'Vent rep1esentees. Elles ap paraissent aassi dans cette scene de l 'A.cathiste. Comparaison de l 'A.cathiste de La'Vra a'Vec la description du Manuel et l 'A.cathiste de l'\oscon. Hoas distinguons deax types : I. Le Christ assis sur un siege. Il. Le Christ deboot. XVII . La Vzerge et les R!teteurs. La Vierge entouree des rheteurs est representee de deux m dnieres : 1 . La Vierge sans le Christ. I l . La Vierge tenant Jesas dans les bras. L'A.cathiste de l'\oscou est da premier type. On 1encontre le second a l'A.thos, auqael se rattache la descl"iption da Manlte! et I'A.cathiste de I'A. cademie Roomaine. XVIII. Christ le Redempteur. Comparaison de 1' A.cathiste de l' A.cademie Roa maine, des scenes similaires de La'Vra et da manoscrit de l'\oscou. .Le Munuel decrit un aatre type. . XIX. La Vt erge protectrice. . On distingoe deox types : 1 . La Vierge sans le Christ. II. La Vierge a\?ec Jesus dans les bras. L' A.cathiste de l'\oscoa appartient a a premier type. La scene correspondante des Podlirmiks russes et da manuscrit de l 'A.cademie Roamaine n'est qu'ane 'Variante. Il. Le type serbobyzantin : La Vierge est assise sur an siege al?ec Jesas dans les bras. Comme exemple sert le Psaatier serbe da XIV-e siecle. L'art du l'\ont A.thos o!fre d'autres \larian tes : La Vierge se tient deboat al?ec le Christ dans les bras. Le Manuel se rattache a ce dernier type. XX. Christ le Pantocrator. Il y a deux types : 1 . Le type de l 'A.cathiste de l'\oscou. Le Christ deboat, l'e\?angile a la main, est entoure des prelats et des chantres. Il. Le type da l'\ont A.thos, aaq ael se rattache aussi le Manuel : Le Christ assis sar an trne. Les A.cathistes de Ld\?ra et de l'A.cademie Roa maine appartiennent a ce type. XXI. La Vz'erge qui eclaire COI11 111C une vraie lumiere. Cette scene est representee de q uatre manieres : l. La Vierge, sans le Christ, est deboat. D e 'VMt elle, est pose a n cierge allame. Exemple : L'A.cathiste de l'\oscoa.

IV. La Vierge est assise seule sur l'ne. S. Joseph tient Jesas sur ses epaales. Ce type presente deux l?ariantes : a) S . Joseph, tenant Jesus sar ses epaules, precede le cortege. b) Jacques conduit. S. Joseph, al?ec Jesus sur les epaales, suit . Un ser'Viteur marche a cte d' eux. Plusiears spectateurs reg ardent le de!ile. Cette scene est celle de l'\ateischa, c'est pour quoi nous appelons ce type serbo-byzantin. V. Le type de KahrieDjami. La Vit>rge m arche a cte de l'ne. XII. La prisentation au tem,ple . Noas distingP.ons trois types : I. Le type symetriq ae, Les perwnnages sont disposes aatour d'an baldaquin deux pa1 deux : a gauche, la Vierge et S. Joseph ; a droite, S . Symeon e t la pro!etesse A.nne. Il. Le type asymetrique du l'\ont A.thos. S. Symeon est a droite seul, tenant l e Christ dans les bras ; a :Jaache, se tiennent debocJt les tJois aatres personnages Ill. Le type simplifie : on ne 'VOit que la Vierge, le Christ et S. Symeon. Exemples : les A.cathistes de l'\oscoa et de Vatopedi. XIII. Le Christ adore. Comparaison des A.cathistes da Manuel de Pez"nture, de La\?ra, et du manuscrit de l 'A.ca demie Roumaine. L'A.cathiste de l'\oscoa est d'un nutre type. XIV. La Vierge adoree. L'importance et l 'e'Volation da culte de la Vierge. Les premieres representations. Le type de la Vierge, al?ec Jesas dans les bras, degage des autres personnages q ai l'entouraient sar les monuments primitil's. Comparaison de l'A.cathiste de l 'A.cademie Roamaine a\leC d'aatres scenes similaires. XV. Le Chn"st qui est aux czeux et sur ta terre . Description de la miniature de l'A.cathiste de 1' A.cademie Rou maine. L'artiste a subi des in!lu ences occidentales bien marquees. Differences entre cette scene et l es autres similaires de La'Vra et da Manuel. XVI. Les Christ et les puzssances cilestes. Des puissances celestes par lent la 'Vision d'Isai"e , Heemie et le Pseudo-Denys l' A.reopagite du V-e siecle. El?olution de l'idee qoe se faisait la chre tiennete des ces paissances celectes. L'art les a soa'Vent representees. Une mosai"qae de S. A. gathe l'\ajeare a Ra'Venne represente le Christ escorte de deux anges. Une aatre de S. Vital,

inp.org.ro

ICONOGRAFIA I/'1NULUI A. CA. TIST IL La Vierge a\Jec Jesas dans Ies bras. De\Jant elle, cierge allame. Exemple : L'A.cathiste de Lawa. fii. Le type da Manuel. La Vierge a\Jec Jesus dans les bras, sans cierge. IV. Le type roamain. La Vierge, a\Jec Jesas dans les bras, apparat debout dans la tlamme meme d'an enorme cierge. Exemples : les A.ca thistes des eg!ises Golia et Galata a Jassy. XXII. Le Christ pardonnant les pic!tes . Il y a deax types : 1. Le type da manascrit de /'1oscoa : Le Christ a\Jance \Jers ane porte, derriere laqaelle se presse ane foaie . Il. Le type posteriear, inspire de la Transfi garation. Le Christ dechire le manascrit des peches. Exemples : les A.cathistes de La\Jra, da manascrit de l'A.cademie Roamaine et la descrip tion da Manuel. XXIII. La Vz'erge adoree C011llne une eglise vzva11te . La Vierge, assise sar an trne, tient dans les bras Jesas. Elle est entonree d'ane foaie d'e\Je qaes et de chantres, qai l 'adorent. Cette scene manqae dans l' A.cathiste de t1oscoa. XXIV. L'adoratzan de l'z'cone de la Mere de Dieu. Une foaie adore l'icone de la Vierge a l'in teriear d'ane eglise. Translormation de ce type depais l 'A.cathiste de t1oscoa jasqa'aa Manuet. Remarques finales. Le miniatariste da manuscrit de 1'!\cademie Roamaine a sabi des intlaences occidentales.
le

1 73

Il a le goat da paysage a la maniere des oc cidentaax, des ltaliens sartoat. Ses Yigares ont plus de moa\Jement, plus de soupplesse ; elles sont plus realistes que celles des Byzantins de basse epoqae. t1eme dans la disposition des person nages sar le tableacr, ou les Byzantins excellaient, il trocr\Je de nocr\Jelles formales . En representant des idees abstractes, il ecarte certaines nai\Jetes du modele byzantin. Il cree, par conseqcrent, des scenes plus rea listes, plus logiqaes, d'une conception plus artis tiqae. In ne meprise cependant pas la tradition. Il la modifie par endroits, la corrige dans le sens du got occidental. A. ce sajet, l 'on pourrait faire des rapproche ments interessants. Le paysage, par exemple, de la scene XV rappelle celui da tableaa de Piedro di Lorenzo, la Noce de Pelee. Le parqaet qaadrille des scenes XIII, XVI, XVII, XIX, XXIV, est celui des tableacrx de Nicolo A.lanno da foligno. Le por tiqae, soas lequel se tient la Vierge, de la IIe et de la Ili-e scene, est celui qae Giotto a soa "ent employe dans ses oecr\Jres, entre au tres, dans l'Ange apparaissant a Sai11fe Anne, dans le Gesu Chrz.sto schernito daz. Gz.udei de la capella degli Scrovegnz alt'Arena a Padoae, etc. Ces influences sont daes aax relations assez sai\Jies, qai existaient entre !'Occident et le t1ont A.thos.
135,

NOII\. S se tearg rndul din urm dela legenda fig. 26, pag.

fasc. precedent.

inp.org.ro

PA L A T U L L U I B I B E SCU D E L A B A N E A S A
--

o---

Palata l lui B ibeseaVod d in captu l soselei Kissel ew se drm sub ochii indifereni a i Baeareteni lor. Din p itoreasca ruin eesi scald \'lrful zidarilor sale n oglinda apelor hele.... tealai, ee bat n pic ioarele platoalai pe care e zid it, s'a drmat, n earsu l a doi ani, ntreaga jumtate sadic, ea prinznd sala de intrare si marea sal d e recepie a palatalai.
' ' '

d ieati ile unui in\'lentar n ea re se men .... tioneaz : iataeul doamnei, salonal adjatanilor, cab inetul ea po ta\'> \'lerde , salonul e u damasc ha\'lai, odaia roie, odaia \'lerde etc . 1\eeias soart asteapt , deci, monu mentele mai noai, ea i pe acele mai \'lechi. S l e sal\'lm ee! pain am inti rea.
' , ' '

Palatul acesta fa darul de nunt pe

Rg. 1 . Bneasa : Vedere general.


Ruina palatului, cu paraclisul.

In earnd, poate, na \'la mai ,rmne n i m i c din ruina ee contribuie asa de pleat la estetica oselei, d ap cam d in celalt palat al Bibesealai i al fratel u i s a tirbey dela Bistr ia, ee s e pstra n ntregime, ea apartamentele i mobi .... lele sale, i dap rzboia! d in 1 8 77, cnd fa transformat ntr'un spital tar.... cese, nu aa mai rmas dect urme de mobile la ereiamarii satu lui saa in ....
'

care princ ipele Bibesea se gtib a J face soiei sale de a doaa, frumoasa 1"\aria Veresea (aceea care uim ise mai trziu saraia l Constantinopolei), care fusese e .... storit ntia ea sptaral C. Ghiea i ea care princi pele se logodise din 1 8 45. Il ridic pe moiia printeasc (num it cnd 1"\ahalaaa, cnd Bneasa ; na tim pentru ea re eaus) a noa i sale soi i, pe care moie se aflau \'leehile case ale
....

inp.org.ro

PI\U\ TUL LUI BIBESCU DELI\ B I\NEI\SI\

1 75

Fig. 2 . Bneasa :Palatal.


Fa ada principal dela
est.

Vacretilor, despre cari trebuie s \'lor ... bim mai ntia, nainte de a trece la constructia lai Bibesca. Cel d' intia nceput de gospodrie l proiectase aci tefan Vcresca, fial de ... capitatalui \'J istier al Brnco\)eana lai, re ... nache Vcresca, fr ns a... [ d ace la ban sfrs it, d in caasa persecatianilor ce l e ndarar att e l c.t i fratele sa Barba, sab Constantin Cehan Raco\'Ji, cnd fur exilai la Cipra.-Dap moartea lui tefan, n 1 76 1 , soia sa Ecaterina, fata lai Donea \'Jistieral, cut cel puin a termin& b iserica proiectat ca paraclis al curii . Rzboia! rcrso....turc din 1 7 6 8 , intrarea Stapaizilor ca Karamz in n Baca .... reti, prinderea d omnalai Grigore Ghica i fuga. boierilor la Brao\) oprir, ns, naintarea lucrri lor acestei curi , care, de acam nainte, rmase pe seama fialai lor Ienchi Vcrescal, poeta!. Ienchi Vcresca n ic i el nu pata conduce deocamd at lucrrile neispr ... \)itei curi, d in causa politice i sale contra Ruilor i a n enelegerilor l u i ca fi[o .... rasal Pr\)a Cantacuzino, p e tot timpa! ocupaiei ruseti, pn n 1 7 7 4. Contribaise, n ban parte, la aceast po .... litic a sa anti raseasc i soia cea din...
' ' '

ti u a sa, fica d ragomanalai Portii, Iaco\)ac he R izo. Deabea prin 1 7 8 4 , A.agast 1 2 , putea, n fine, s se gn.... deasc la lucrri, cnd fca contract cu sasal tlaarer Po.... lier Iohann Ratner : " pentru " casele ce le face dumnealui " boer Vistier Vcresca, la "Bneasa, s lucreze m ia de " crmizi de rou ca taleri 2 "i jumtate, pn se \)Or is ... " pr\'Ji casele, ns el dimpreun "ca 1 2 meteri nemi. an.... " urile s l e fac el, gtital " parilor, gratii, ostree, h.rdae, " funii, lopei , salahori la tot Iaera i " apa s fie iar dela e l ; i s nceap " or i cnd \)a fi dumnealui Vistieral gata "i \'la \)rea" 1 ). Dar noa! rzboia austro ... turc, d iscor.... d ia dintre boieri i domnul 1'\a\)rogheni, pe care Vcresca-socotinda .... [ " prost la fire i la gndire" , - l prse marelui \'J izir, i atrase un noa sarghian la J:'H copole n 1 7 8 1 , ceeace l mpedec de a reia& Iaera! caselor pn dup n ... cetarea ocupaiei aastriace, n 1 7 9 1 , cnd, desfgar, tot prin Sasal Ratner, n ... cepa n sfrsit zid irea cartii . Toate aceste . m prejurri prin care a trecut zid irea curii ne sant artate pe scurt n urmtoarea inscripie, ce am gsit....o pe o carte, ande a fost transcris d e pe pisania paraclisalai astz i d istrus : Aceast sfnt biseric, ntru care s prznuete hramul sfntului ierarh Nicolae dela Miralichia, fctorul de minuni, i a sfinilor ierarhi i ai lumii mari dascli, Vasilie cel mare, Origorie Bogoslov i Ioan Zlatoust, s'au zidit din temelie de dumneaei jupneasa Ecaterina Vcrescu, fiica dumnealui Donie Vcrescu (sic ! Vistierul). i rmind nesvrit din
' .... ' ' =

inp.org.ro

1 76

BULETINUL C0/'1ISIUNII 1'10NU/'1ENTELOR ISTORICE

pncma a multora rsmirie ce au rs vrtit n multe rnduri ara aceasta, apoi, n anul 1792, s'au svrit de dumnealui Enache Vcrescu i de luminata sa soie Ecaterina) fiica (lui Voivod) Caragea) n zilele prea lu minatului Dom n Mihai Suta / dup ce cu toate cele necesare nfrumuse nd-o ...
Laxa! pe care Iench i Vcrescu) l c: anosc:ase pe timpul peregrinaiunilor sale n l\ustria, ande era primit c:a un seigneur n assembee .... urile Vienei, n balurile c:arii lai Iosif al l llea, ale c:anc:el aralai Kaanitz, ale am basadorul u i francez Dubreteail,. etc: . , - - si ' ande i se. admira finea spiritului sa) bogia b lnarilor i alurilor sale, - ac:est .lux. . l adusese s ' i n carti ' le sal e c!ela B .... neasa s ' Fran cez (ac:taala c:asa ' i din Uli ta Prager ce .... i a\?.ea i an paraclis c:a hra.... m u l Streteniei), de care na tia c:um s se mai m ire, an fost Episcop de Rm" nic: pentru c:asa d in Bucureti , iar Salzer pentru cea dela Bneasa. l\c:eiai via luxoas, n special la B neasa, o d use i fiut: sa _ruec:u, unde, pe la nc:epatal \?eacalai al XIX.... lea, an Lagarde sau an Vilkin .... son ad m irau, pe lng mesele c:a reputaie fa.. raon ic: c:e se dedeaa n c:urtea Vc:resc:ulai, i frumuseea parc:alai n.. treinat c:a sume e .... norme : "In m ijlocul hele .... " tealai se gsete o " pd are nc:nttoare, "numit Bneasa, unde ,) se d uc:e o parte din " societate. l\parine u .... n nai boier, numit V"' Fig. " c:resc:u, i formeaz

" u n fel de parc: pentru c:asa sa de "ar, ce este aezat napoi. Na nu ... "mai c Vcresc:a o ine d eschis " pablic:ulai, dar fac:e c:a c:heltaiala sa " toate nframaserile c:a putin, pentru "a o reda mai agreabil ac:elor c:e \?Or ,, s .... J \) iziteze. El c:u soia sa fac:, p rie.... "tenilor l or, In felul c:el mai curtenitor, , onorurile c:asei . In toate seri le ei p leac: "de ac:olo, n ac:ela timp, pentru a se ,, ntoarce n oras ne.. ' : .s ' ira! c:alesc:ilor , " sfrit, rid ic: nori de praf spre marea " pagub a toaletelor doamnelor" 2) . l\c:eea \?ia o d ase, mai apoi, i fiica lai l\lec:a V c:resc:u, 1"\.aria, \? i i... toarea logod nic a lai Bibesc:a, c:are ns, pe wemea c:onsalulai Neigebaaer, era nc: mritat c:: u sptaral G h i ka. l\c:east c:arte dur n toat patr iar .... hal itatea ei ph n 1 8 4 5 , anul logod nei lui Bi l:?esc:u . Vod c:u 1"\aria Vc:resc:u. In. ac:est an , Domnitorul ntreprinse numai reparaianea ?.echi i c:uri , d up c:um re ... zalt de pe nsemnarea d i ntr'o carte a biserici i, c:e pomenete de ntr irea z idurilor exterioare, indrilirea b isericii i legar:ea ei : c:u fier. Dar nc din 4/ 1 6 Sept. 1 8 47 Prin ...

3.

B !i n easa : Latara sudic..


Partea drmat.

inp.org.ro

Pl\Ll\TOL Lat BIBESCO DELA B 'l NEA SA

1 77

c ipele 'O iz it lucrrile actualulni palat, ce fusese ridicat de sigur din pri m\Jar, chiar n faa patriarhalei case strbune, din care se pstreaz nc frumoasa p i'On i, iar odat i colonadele logi ilor i foioarelor sale azi d istrase . . . Ziarul Bukurester-Zeituno o d intr'acel an annna pe acea zi publ iculu i c :

" c c i noi le grdini se \)Or ani c a acelea " ale lai Kisse l e\\> " . Cldi rea n ceput n spirit feudal, d e p e planurile romantismnlu i epoci i , in.-. trocluse n arhi tectura noastr de " ar.... h itectonul monasti resc " Schlater (acela sub a crui d i recie se facuser nereu-

Fig. 4. Bneasa. Vedere dinspre sad.


Detalia din interiotal drmat.

" Inlimile lor au bine'Joit s cerce " teze, la Bneasa, clcl irea palatului pe " care princi pesa l execut pe aceast " moie i care - prin proectatu l parc " m re i promenacle, la care chiar se " lu creaz - \/a fi una elin cele mai fru " m oase podoabe ale Capitalei noastre,
Buletinul Comisiunii flonumentelot Istorice .

itele, dar scuzabilele pentnr timpa! n care se fceau, restaarri ale mona mentelor istorice sub B ibesca), nu se pata termina. Re'Jo laia d in 1 8 4 8 , a firmat. prin proclamaia Constituiei l i beratoare d ela Izlaz, fuga B ibescolu i, lsau palatu l, ca toate schelele d e jur m23

inp.org.ro

1 78

BULETINUL COtll S IUNII /'10NU1'1E TELOR ISTORICE

prejur spre a fi term inat pentru wemuri mai bune. Vintal ele pustiire sufl ns el e atunci i astzi r prin putregaiur i le cap_etelor el e schele din palatul ce erB d estinat

s continue strluci rea, ele odinioar a acelui ce cntase : Urmasilor mei Vcreti, las \loa motenire : creterea l i m bei romneti ia patriei c instire.
\' I R G - D R A G H I G E A N U -

F i g . 5 . Bneasa. Latura nordic.


' l N. lotga, Studii i Documente III,
I.J . 7 9.

lvilkinson, Tableau !tistorique el polilique de la Moldavie et de la Va!acllie, Paris 1 8 z 1 , 1 2 6 cr. i La,.r; arde. Voyage dP jlfoscou a Vienne, Paris 1 8 2 + , .3 4-0. P.s. Casele l ui Vcresou, n Bucureti, ocupau tot locul pe care se afl azl casele "Prqger" i "r\agasin U nh,erseJl' . Silueta lor cu paraclisul i poate i cu Biserica Sf. Ion grecesc, zidit de Brncoreanu, se ,,edc in fotogrufia BucCI ... retilor din 1 8 5 6 , publicat n acest Buletin i explicat de regretatul Spi1u Haret. - Cu prilejJI spturilor, fcute pentru zidirea actualului "l"lagasin U niuersel" s 'a dat de foarte frumoase capitele corintiene, de sigur rmi e din \'!Cehia cas a Vcretilor. De a emenea o mare subteran pe zid, de dat mai recent, s 'a gsit ntinzndu- e dinspre Ca:ea Victoriei, probabil spre \lechiul castel al apelor (azi Vama) . Nu se tie nimic ce s 'au fcut ,-mi ele gsite acolo. Exprimm dorin a, deci ,ca cu p1iJeja! ot"icror silp ..

'l

tari de canalizate sau faced de temelii, n cad s 'ar de coperi urme de ale vechiului Bucureti, Primda s ncunotiin eze Comisia f'\on. Istorice , care ar pute salva, astfel, multe nmintiri ale trecutului, cari nu se mai pot gsi pe altt"t cale, Referitor la paraclisul acestei curi a Vd'i.Jescului, am gsit, tot pe o carte, urmtoarele dou nsemnri : 1 ) Aceast sfnt i dunmezeiasc evang helie ce s'au mpodobit w fringliie i Cit argint s'au afit' rosit de mine ctitorul lwac/ie Vcrescu la sfnta bi eric dela casa mea din Bumreti, unde se prz nuete l. ramul Strteniei, la leat I 7 9J Febr. I. 2 ) Acest 111inei s'a afierosit de d-lui }11Pan Je nac/ie Vcrescu vel vi t. i mare :dichiof ilax al Patrim/iiei arigraduli la ctitoriceasca d-lui bi sericr a fui Hs. dela casele d-lui din Bucttreli, unde se cinstete hramul Strii.lmiei. Avg. 20 I 7 78. 1\supra casei Vdretilor din DmbO\li a, \lCZ Drghiceanu, Cluza 111onull/ente!or Istorice dill judeul D m bovifa,
r;; o _

inp.org.ro

Pl\U\TUL LUI BIBESCU DELA BANE.l\ Sl\

1 79

R E S U I"\ E
--

0-

Le palais

dii

prince Bibesco

Bneasa

Sar les borcls cl er ptttoresqcre etang ele Bneasa se trocr\Jent les rui nes cl'an palais qcre le Prin ce G. Bi besco a'Jait projete el'ele\Jer, en 1 8 47, scrr la pro.... priete ele sa nou'Jelle epoase t\.arie Va caresco.

maison des ai"ecrx el e t\.arie Vacoresco (maison a cte ele qcrelle s'ele\Ja le non \Jeacr palais ele Bi besco). Cette autre \J iei lle ci emetJre, dont i l reste encore crne ca\Je, - a\Jait ete ter m inee en 1 7 92 par l 'ai"eal de t\.arie

Fig. 6. B.neasa : Pa,aclisal.

Constrctit par le premier arc hite cte de E l ' tat, le Saxo n Schlater, dans le sty le romantiqae de l'epoqae, c'est crn des plus anciens palais edifies chez nocrs d'apres les regles de l 'architectcrre occidentale. Les e'Jenements ele 1 84 8 et la fn ite de Bibesco amenerent !'abandon de tra\Jaax , qui ne fcrrent jamais repris. L'abandon regne des lors scrr cet em placement, oct a la fi n du XVIII-me siecle et au commencement clu XIX-me, la haute soc iete bacarestoise passai t ses heures de loisir dans la patriarcale

Vacaresco, le fameax poete Ienache Vacaresco, qoi a\Jait ache\Je les btisses com mencees par son pere E tienne Vaca resco et interrompoes a canse d es e\Je nements polit iques. L'eglise qui existe encore, pres d u palais el e Bi besco, est n n antre reste de cette ancienne installatio n des boi"ars Vacaresco : elle d e\Jait - dans le plan de Bibesco - ser\J i r ele chapelle a son nOG\JeaG palais, comme elle a\Jait cte celle de la \?iei l e maison des Va caresco.

inp.org.ro

t'\ O N U J"\ENTE I N E DI T E D I N TOJ"\l


--- 0>---

t1 onunerttele mai jos descrise, alc t oesc, lm preun cu o frumoas colecie de \lase de lut i de sticl, cu cte\Ja frag mente architectonice i cu an numr de m onede, Sectiunea Constana a J'.u... zeul a i Na ional de l\ntichiti ' ). Ele au fost gsite, afar de prea puine excepii, c h iar in oraul Constana i Im preju rimi, mai ale n spturile Portului, i s e public acuma pentru ntia oar , afar de cte\la fragmente e pigraice pu b l icete mai d inainte de Gr. G. Tocilesca n Archaeologisch-epigraphische Mit theilu ngen aus Oesterr.- Ungarn XI. Din caus ns c aici nu s'a pu blicat dect transcrierea inscripiilor, fr descriere i con entarii, am crezut necesar s re\Jin asupra lor, i aceasta ca att mai mult ca ct prezenta lucrare este menit a ser\li drept catalog al Secianei. 1 fragment d intr' nn monu ment ele m ar.... mor el e cl imensioni le o , 1 4- X o , 1 3 X 0 , 0 2 .

De oarece n r. 2 se completeaz cn signran [ A) p J tjHt:rJ ' A [v-:wvs[vt:u] . n r. 3 razura a a\lut el e ters ele sigur tot un nume, condamn at, iar n r. 4 a\lem i n cl i catia unui personaj i m per :al fetT.enin, trebuie s ne g.ncl im la o to \)rsie a doi mprat i, d in cari anal purta numele de l\ntonin, iar cellall a suferit dam natio memorine clcr p moarte, i cari mpreun s fie n leg tur co o m pr teas. Din cercetarea inscripii lor gre ceti str.nse de Cagnat 1), reza!L c tre buie s ne g.nd im numai la domnia comun a lai Caracalla cu Geta, m preun cu m ama lor Iulia Domna 2 ) . i atun ci fr prea m o i L aprox imaie i nnd sea :n de faptu l c numele m prtesc fiind n geneti\l, trebuie s a\lem d e-aface cu an ex veto oitsp -cr1 au\tf)p[.7., etc. ar fi d e completat ins eri pia n ehi pa 1 urmtor :
, ,

1 \-\ yu.8?J

Fig.

t.

1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 ' "' C T H

. 1\ I O Y

1<

1 . Aup ] I) H t: o ' A l v-:wvs[vt:o 'X.at A ,J -c. n . s'1'C-:tp.t0o l_,SrJ. m. "C* s ] p u.:J"C"iJ I ' l t:'J),[u.. -; ..l6p.v u. tn1-:p0 K a.:J:pow,
1 ) lnscriptio11es grnecne nd 1es romnnas f>erti
ncntes.
l.

\ o'wt.p&::t:po 1 K[ u.[ au..p r..

-c0zT/ 07'"sp -:fj

-:00

:!) Dintre mpra ii cari au purtat numele de 1\ureHus

!ndices.

I n r. 1 se mai cunoate l i n ia d e jos a unui C saa E . i . . . . e sigur. In r. 2 . . 'l),[vo l In r. 3 razu r. In r. 4 se mai \lecle arcu l de sus al u nu i B sacr P, de sigur B, ele oarece ca \l.ntcrl rmas nc1 poate fi altce\la dect
. .

s ] u.a-11 [ -

alte amnunte in comunicarea fcut i\cademiei Romne asupra Zidului Ce tii Toml, n edin a delu 23 Iam1arie 1 9 1 4 de d. V. Pn,an.

1 ) i\sapra ntemeierei acestei Sec iuni vezi

f\ntoninas, Comrnodus pmta cognumele de Comm. intre cel de i\urelius i i\.ntoninos, a c nu poate fi \lOrba de el n r. 2 , ci numai n r. 3 , a\1nd numele ters dup moarte. f\r fi atunci tie n eles in r. 2 numele lui 1'\. l\urelius filosoful, iar n al .:; .. Jea numele lui Commodus. Nu cunosc ns nici o inscrip ie in care alturi de aceti doi s se pomeneasc o mpr teas ; de altfel singura femeie care putea figur aici, Faus .. tina, so ia lui 1'\. 1\urel, er moart de aproape 5 ani, cnd Commodus a fost asociat de - tatl s:1. Elagabal (1'\. l\.ur. i\ntoninus) n 'a fost asociat nimnui l a domnie ; dimpo .. trh1 l lui j a fost asociat Se\1erus i\lexander (V. Cagnat, 1 nr. 1 z 7 o). Nu rmne de ti dect Caraealla cu fratele su Geta, cruia dup ce l-a omorit i-a condamnat memoria, i cu mama lor Iulia Domnu.
..

inp.org.ro

1'10NUI'1ENTE I N E DITE

DIN

T0/'1!

1 8 J

G<O'C"fjpta; 'X.O. ;;(J['J (, 'X.'J..t

vxfj xru
e

'Y'fj, r1 'J':JOI,'fJ "I.W 0 0"'J tJ.0; :i) ; p.fJ :p 06),sc.o; T6p.sco; . . - 1


.., ' , 1"

o.tmYt'Jo ow.p.J, _

'

4 Febr.
2.

Inscripia ar fi fost deci pas nt re 2 1 1 i 26 febr. 2 1 2 p. C .

frag ment de marmor d intr'un mo .... nument prel ucrat n form d e fabula an sata. D i mensiunile : 0 , 2 6 X 0 , 4 2 X O , 1 5 1 ) .

care ns se ntrebuinteaz mai mult n ' legtur cu d i 'Jin itatea . In r. 4 el in pricina l i psei iai adscris lui H , l ucra el e al tfel -d estul d e obicinuit n epigrafie, resti tu irea cfi 1:] 6i.st \ e n doieln ic. Pcu-e a fi 'Jorba ele o inscripie ono... rar pentru 'Jre-un mag istrat a l orau loi Tom i . 3 . fragment d intr'o inscripie d e m armor, nal t d e 0 , 2 3 , l a t d e 0 , 2 0 .

fig. 4, fig.
2.

Se pstreaz numai puin d i n partea stng a inscri piei, fr pri le de sus i de jos :

Literile au un duct frumos i sunt s pate cu ngri ji re. Lap iciclul a fcut ns uz ele o sum ele ligaturi cur ioase, astfel : O cu T , T ca Q i cu N, O cu ' N cc1 T . Lipsesc : i nceputul, sfritul i o bun parte el in laturea d reapt a inscripiei. Din laturea stng, pare a l i psi prea puin, cam ct li mea unei l i tere.

fig.

3.

Din inscri pie l i psete att d e mult, c na .... i chip d e ncercat \)re.... o restitu ire ct d e aproximati'l> a textu lui. I n r. 1 prima litera n u poate f i n n ici un caz B spre a citi B O YA H , aa c na ne putem gnd i d ect la un nume '!06/,u), ' l w ho.v6;. In r. 2 restituirea cu'l>ntului T6p. s[ (J)' : I e sigur. In r. 3 sfritu l de cu\)nt . . . p.Y<o ne face s ne gndim la ad\)erbal o s p.Y<o;,
' l Publicat
in

i:J 0 Cl) 0 P V J< '/ /\ ! K A L L PO N /\YTP. J .A l< T /\1\1 ; i W'\ D (L_ TP\TOI' N
' \

') /-\ T 0( ..

\J I ;

<.'L(,

1 A

:
fig. 5 .

<l>u, . . .

Arch.-epi;;r.

Mit! . .

X I, 5 2 , 7 3 .

rmas l iterile 1 i 2 au mai . t_ . . .t. pu.:0. v:, ele sigur resturile unui nume grecesc cu patronimical n J. sys ]xpcl.--c0 (, <T: t),0 ]xpc/.:0U(,. gendi'J : '

p i n r.

inp.org.ro

1 82

BULETINUL

COtuSIUNII

l'\ONUl'lENTELOR I S TORICE

In r. 3 restu l de cu\?nt ... ,l.to'f'6pw'), nu poate pri ml all ntregire dect no.G-:0 cp6pw'), termen destul de cunoscut d in inscripii n legtur mai ales ca cultul zeiei Isis 1) ; o asociaie de caracter re ... ligios 2) , d e sigur ca scopuri practice funerare ca attea altele n antichitate 3). Geneti\?ul '1':1J.J:06pm') nepatn da-se lega direct de numele persoanei pome.. nite, trebuie s cutm un substanti\' cruia s-i fie atri but si , care s arate gradul respecti\?ului pri ntre pastofori . Pentru ca s i se ridice un monument onorar, de sigur trebuie s fi a\?ut cel mai nalt grad, n care cal i tate a b ine... meritat dela consacrani si. Cum se numia acest demnitar ns noi nu tim. Nu e i m posibil s se fi numit, ca i cel al coleg iul ui dendrofori lor, tot de aici din Tomi , na.tp (r. p::r1p) 4), i s a\?em atunci de completat n acest sens. In r. 4 citim fr nici o d ificultate : yo')a.I'l.a. oz a.[t .>t0o ] . 1\cest acuzati\? al numelui femeii, atrage n mod firesc acuzati\,ul numelui brbatului, dela n ceput, ca regime ale u nui \'erb sau ex .... presie onorar care cere acest caz : a.')SGH) JSV, tp.i']; 'f.6.pv (co mai obici .... nuite n monumentele de acest fel). 1\m a\?ea atunci de citit pn aici :
. . . t),ov [Nisvs ]-x.pr./.t0<; i ra.tspa. n] a.Gt06pwv 1 GOV . . . . . j ) jO')O.['UJ. os o.o-:00 .
1 ) Cagnat /. l i" r . 1'. p . 1 1 8 7 ( C J G 6 2 0 2 ) : . . . ' AI-s &va p:u. ,.6p- 1tpoo:ol.oc; Llwv6cou [rc]u.oo <;- 6 p o ; s ;:&.<; N ;::),wd8oc; E(c,bo; . . . (Inscripie gsit I a Roma). i\pu Ieius A-!etam. XI, 1 7 coetu pastoplwrum. Purtau ima ginile i obiectele de cult ale zeiei n timpul procesionilor religioase, cam rezult i din pasagiul citat din /\puleius Cf. i CIG. III, p. 3 0 5 . 2 ) Intru ct cultul Isidei l a Torni n e e cunoscut prin i n scripii, monede i monumente sculpturale (Inscripii : Arciz. epigr. Mitt. VI, 2 3 , 4 6 . ; fbid, XI, + 1 , 5 4 ; /bid. XIX 97, 4 4 : 11. u.t apli;u r.al Ete 'i'J.tl ['AvoO)OtO ;w. OsoTc; ;;:ac:v ; J 'lonede : Pick-Regling, Die Antike JJ!liin zen v. Dacie11 1 1 . Moesien, p. 6 2 8 ; tlonumente sculp turale : Tocilescu, Fouitles, p. 1 35 ) , intru ct ceremoniile religioase aJe ei se gsesc i lu Torni, precum se \la arta mal jos, na mai poate fi ndoial c trebuie s fi existat i o societate de genul ncesta, cum exist pentru alta df\,i.. niti, de pild Cybele ('' mai jos nr. 40) . 3) Cf. Pruan : Cetatea Ulmetum, 111, comentariile Ia nr. 1 5 i 2 2 . 4) V. inscripia din Arch.-epigr. JV!itt. XI, 46, 1 6 . !) Particula ad\lersati\l az dup CU\lilntu1 "( OYC I.IY.IZ ncurc mult lucrarile aici. Ea nu poate admite legtura celor dou
= ,_, .

nu putem citi altfel dect 1\cesta e un cu\?nt, pe care nu ... l mai gsim n iciri, dup cunotina mea, dar el e perfect grec i cu totul la locul l ui n culta! Isidei, unde mai gsim cu\?&nto l GV')C/.'3-cw n nelesul d e
lt]sp0vo.o-cw .

In r.

.s

l\m a\?ea atunci de neles prin isp0pe acei membrii ai asociaiei , cari cu ocazia ceremoniilor religioase n onoarea zeiei, fie cea de care \?or ... bete 1\puleius 2) , fie cea de care \?Or... bete Foacart 3), erau nsrcinai cu pro ... cesiunea nautic a Isidei. Cultul Iside i la Tom i ne e docamentat .t). O inscripie ne d tire despre existena aici a ceremoniilor numite Xa.pp.6vova. 5). Cea de fat , ne ... ar documenta existenta , cere moniilor z ise navigium lsidis 6). Dup isp0va.utw urmeaz nceputul unui cu\?nt cu A. , apoi n r. 6 se c i ... tete c lar E-x. -:t o') tw'), rmnnd loc n am bele rnduri pentru nc cte un cu\?nt. Intruct a\?em de ...aface cu un monument onorar, ntregirea r. 5 prin .v[ 0pta.m] , iar a r. 6 prin i:t!J:fj OU.'), m i_ se pare cu totul natural. I n r. 7 np0Gta.toovtG.;, e, fr ndo ial. m preun cu un nume propriu, u n ge ... neti\? absolut, alctuind datarea inscrip... iei, cu numele preed intelu i respecti\?
V'1.5ta.
nume prin ;.al, Nu rmne dccat l egtura cu oUv, ad\'Crbul care merge perfect cu o i ; Cf. Dicionarul lui Bailly S. V. In inscripii nu gsesc un exemplu analog. ' ) Cagnat, l. c. , !, 8 1 7 , inscripie dela Gallipoli, n care sunt nirate diferitele demniti dintr 'o asociaie isiadi (dup interpretarea Joi Foocart), i anume : eful colegiului, &p z. w Yt U; ; cinci efi pentru mane\lra plilor, 8 LY.toa.pxoU.;tc:<; ; doi scruttori, OY.Oitt,._,Y'tzc; ; doi pilof Y.uOc:pvWJ't<; ; cel care pune plasa n ap, Cf-EiJor.ai.O'.'tWY ; un om de \'eghe, Z 'f''t]flSflSOUJY ; cinci patroni de alupe, ),;:flliapz.oY't; ; un controlor, &v'i.t(P''-tpOvo. ) Metam. XI, 7 - 9 9 . ') /\pod Cagnat, l . c .. nr. B 1 7 , n . 1 , Vezi mai jos pag. 4- n. 3. 4) V . mai sus col. I, n. 2 . 5 ) Arc/1. epig r. Mit!, VI, 2 3 , 4 6 . Inscripie din care se pstreaz numai partea dela sfrit , prin care se hotrte publicarea prin \'iu graiu i prin scris (pe marmor) n templul lui Serapis, a recompensei (o coroan) dat unui cetean cu o cazia Harmosinelor Isidei. 6) Dup toate aparenele, ambele serbri erau ndeplinite de una i aceea asociaie, precum rezult din inscripia nr. 66 din Foucar t : L es associatiOIIS rlfli,gieuses en Grece, in care acciu persoan ine cheltuielile ambelor serbri. (Vezi mai jos p. 1 8 3, col. 1, n. 3 .

Govp.6 &?.. 1).

inp.org.ro

/'10NU/'1ENTE

INEDITE

DIN

TOi'\!

1 83

al colegiului , i atunci sub autoritatea altor documente analoage putem ntregi i aceste dou r.nduri astfel : 'it(J0J-cu..... -roovto<; ["'<JO'J<; \ pto\tu.pz0o 'J . . . . . 1 ) . Prin urmare ntreaga i nscrip ie ar fi de citit :
'

i ca toat acea i erarchle pe care ne... o d i nscri pia d ela Gal lipol i.
4 . fragment architectonic de marmor nalt de 0 . 1 8 , lung de 0 . 6 2 , gros de 0.28 m.

l\a neleas inscri pia noastr, face un ade-vrat pendant celei citate la pag. 1 8 2 , n. 5 col Il, cu care se aseamn i ca duct si ca mrime de l i tere. In aceasta e -vorbn de ceremonia -vesel a zeiei Is is, ca prilejul creia s.t atuia ei era plimbat ca mult pomp i gzdait mpreun cu tot cortegiul de ctre anul d in mem .... brii 2), i ar n cea d e fa de ceremonia gra\i , de initiare, asa cam este descris de l\pu leias s i cum e e xpl icat de fou .... cart, ca rep ; ezent.nd pe Isis cut.nd, pe barca sa de papyrus, s adune d i n Nil oasele lui Osiris aruncate acolo de Typhon 3) . Cu aceasta m1em acum documentat pentru Tomi .climatizarea cultu lui egip... tean al Isidei sub toate formel e lui, a-v.nd un templu (n to-vrie ca Serapis 4) si o rganizat serbarea cea m are a ei n o d regulat, ca colegi ile respecti-ve de pastofori i de [spov o.t h a.t, de bun seam
' ' '

... rpt),[0v . . . M svs]'l .p u;r0 \ 1tr;.:pa. 1t \ a. ot0'f 6pmv i oov . . . . . ] ruvr;.[x'J. os afn0r.J , q sp0YU.OtW u.v\ optu.cn ?] st. 'C<OY tottoY t s[ [.l."f) GO.v], 1tp0u'tu.t0')Y:t;; ; \"' ot> h ; 'Apt-J]tu.p '1.00 T ....

Fig. 6 .

E un monument \iOti\i pus de sigur sub protecia obicinuitei 'Ara.B'r1 ':O'f.YJ n cinstea unui mprat, jadec.nd dup forma Jiterilor, d in sec. III p. c . Inscripia 1):
I EPE ! l\IEr l r.TQ ll HM A P TOMELnN

ar fi deci d e com pletat : (numele mpratului ca aclamaii!e lai triumfale) u.p'f.]lsps[ p.sr[cmp !3-fJt.J.a.pi'zt'l.-71
20o o[u. t0 . . . o1to.np t 0 . . . 'itO.""p 'ito.tp[. 6 o1jp.0:] "C0p.sm.ov. 00, f) 0o)3) xc
5.

l ' .A j'X0iJ '-O A.ii

A o-r0xp&.-r0p K a.[aa.pl

0 . 4 8 X 0. 1 3 X 0 . 3 5

fragment de marmor de d i mens. (gros), cu inscri pia :

npo v'trZ't'lj YIGtBo din anal 3 2 p. c. i 1 1 6 8, 1 1 1 1 i 1 1 7 7 : Zod lla;fvr.oo ll 'to1.),0o'i 1tpovt&'tou ""lot0oc; din anii 1 4-81 49.

l) Cagnat, o. c.,

l,

n. 1 1 7 2 i 1 1 7 3 . n(J.pfJV!.Uf," flu,p.zw

Toate din Egipt. ") Foacart : Les associalions ele. ni'. 66 i comentatial dela pag. 1 1 8 . 3 ) C!. comentaral inscripiei din Gallipoli la Cagnat, O . C. 1, nr. 81 7. Se nate ns intrebarea dac ne gsim in faa a dou s1btori deosebite, sau dac ou cam\la a\lem de ...aface cu una i aceia serbare, compus din mai multe ceremonii deosebite, cam rezult de altfel i din descrierea dat de 1\puleius, unde gsim ntr 'una i aeiai serbare cele dou ceremonii, a na\,igaiei i a procesiunei statuei i obiectelor de cult cum i gzduirea la unul din membrii asodaiei, i atunci, respingnd teoria lui Foucart cu dou srbtori deo sebite ( Asociations nJlt:g ieuses en Grece, p, 1 1 8 ), s ad mitem una singur1 compus din o serie de solemniti, fiecare cu nume deosebit, iar intreaga asociaie isiadi mprit in sub mpriri de acestea mai mici, numite dup natura rolului pe cart; a\,eau s J indepHneasc in decursul serbrilo 1 ; 1tUO't6H ( GD'I'J'I.0Lu. t etc. q;opo, 1spo u.U-cc ) v. p. 1 8 2 , n. 5 col. ll.

Fig. 7 .

...

..

6 . l\ltar de calcar nalt de 0 . 6 8 , lat la bas de 0 . 4 5 ; nltimea tota l a pro.... fi lu lai 0 . 2 2 , din cari 0 . 1 2 numai plinta. Dimensiunile fetei , scrise : 0.34 ltimea pe 0 . 2 6 nlimea. De remarcat n r. 2 prescurtarea cog .... numelui M(a)rci(a)n(us) . I n r . 3 d up SE urmeaz o sprtur n piatr , prea ngust ca s ncap cu\iin tele ET SVIS
' '

' ) Arclr.-epigr. Miii.

XI, 5 2 ,

1 .

inp.org.ro

1 84

BULETINUL

C01'1I SIUNII 1'10NU1'1E NTELOR ISTORICE

cum ne.-.am astepta, spre completore a formulei obici aite pro se et suis. Tre ....

7 . fragment d intr'o inscripie latin de calcar.

Fig .

1 o.

Fig .

8.

b er e s admitem c l api cidal a scris nu.... mai pro se cl ap care, e\?itncl ruptura pietrii, a continuat ca possuit (ca eloi s).

Se pstreaz numai colul de sus d in d reapta, d in care se \?ede c monu mental a\?ea un fel ele front ispiciu, dea... supra chenarrrlui d e sas al inscripie i, Impodobit probabil n mijloc ca o ro ... zet. Cele d ou colari d e sas sunt se ... parate ele restul cmpala i prin cte un sfert ele cerc scos n re 1 ief. Pe partea pstrat a . frontispi c ialai se citete i n i... tiala l'.. ' Dimensiun i le : nlimea 0,28, li mea 0 , 30, grosimea 0 . 1 5 1).

M O 1 M QN p (( o 5 E (____)0 5 5 v'
c oL y

yNY f. A M L S
Fig .
9.

Fig.

Il.

Lectura : I(ovi) O(ptimo) M(aximo) M(a)rci(a)n(us) pro se possuit colum neam. V(otum) l(ibens) s(olvit). Columneaf!l pentru aram ori cippum e cu totul neobicinuit' si mai ele grab ar ' fi d e nteles aici, c respcti\?ul a n chi ... nat cl i\? l nittii o column creia monu i ser\?ea drept baz . mental de f t '

Poate : f!(ovi) O(ptimo)j M(aximo) [et Dianjae Aug(ustae) .... In r. 3 unele se cunosc cte\?a arme de l i tere, nu m pot gncll la weHun sens. 8. Fragment ele marmor elin partea
1 ) Anh.

epigr.

Mit!. XI,

sz,

11.

inp.org.ro

1'10NU1'1ENTE INEDITE DIN T01'11

1 85

de jos a unei inscripii greceti de di .... mensi unile 0 . 2 1 X 0 . 2 0 X 0 . 0 1 6 1 ).

1 1 . Co loan d e marmor, prelucrat n partea superioar n form de ca-. p itel d i n care n'a mai rmas dect bas-. tonasal. E spart n dou, asa ' ' fel c l ipseste jumtate din i nscripia ce era scris ve suprafaa coloanei n rnduri m:egale. Inlimea 0 . 4 2 1 ) .
'

Fig. 1 2 .

R.
" "

1 2 3

<p(),o.. v[ & p m-rr:[ u.] ? l (zp Ju.. a 6.tJ."f)Y '? [-rr: njr ;/ i xp6v] w j ?

0.1 5 X

9. fragment de calcar de d imensiunile o . 1 8 X 0 . 1 2 2) .

Fig. 1 3 .

EBOl\Ixona ?
6.fONYaw\;
Fig. 1 5.

D in r&ndul superior se mai 'Jd c te\'>b. semne, care na daa ns posi bili... tatea restaurrii weunei l itere.
1 o. fragment de marmor de d i men sianile : 0 . 2 3 X 0.35 X 0 . 1 o 3).

De sigur e o colnmn funerar.


1 2 . B ucat ntreag. ele calcar d intr'o i nscripie monumental, compus el i n mai m ul te asemenea buci . Tnli mea 0 . 7 2 , limea 0 . 8 8 , grosimea 0 . 4 0 .

Fig . 1 4 .

Inscripia pare a fi fost b i l ingu, aa c am a\'>ea sfrsital textu lui grec si n.., ceputul celui latin, reprezentat pe frag.... m ental nostru printr'o jumtate d e C .
' '

1 } Arch.-epig1. Mitt. XI, 5 2 , 7 5 .

Fig.

16.

2 ) Arch.-epig1. jVJitt. XI, 3 2 , 7 4.


"> Arc/:. -epigr. Mitt. XI, 5 5 , 9 4 .

1 ) Arch.-epigr. Mitt . XJ, 3 3 , 93.

inp.org.ro

1 86

BULETINUL

COl'li SJU N I I 1'10NUI'1 ENTELOR

I STORICE

. . . .j no (centurio) leg(ionis) . . . . . . ens {centurio) leg(ionis) . . . . . incom p(arabili virtute ? . . . . ) . Literi le (r. 1 nalte de 0 . 2 0 5 , r. 2 de 0 . 2 0 0 si r. 3 de 0 . 1 0 5 ) se nscria ntr' an patrat perfect i ca duct se a mn a fi d i n epoca bun a 1\ntoninilor, dac nu chiar d in a lai T raian, ca ale cru i i nscr ipi i monume ntale dela 1\dam clissi are mult ase mnare, dei acolo raportul ntre grosi mea, adncimea i nli mea l iterilor e mai mic ca aici. Poate s fie \JOrba i aici d e \J rean maasola ridicat de marel e m prat sol ... dailor ce \JOr fi czut n 1 apte le ce au a\Jat loc prin prile acestea n cursu l rzboaielor dacice. Gsit lCl Palazu.
'

1 4 . Fragment de calcar compact d e d i mens iunile 0 . 3o)< 0 . 4 6 X 0 . 2 0 . S e mai cunoate n stnga urmele unui chenar profi lat. I nscripia 1 ) a fost destu l el e

Fig.

1 8.

Stel de calcar de d imensiunile : De jar mprejur a a\Jat an chenar, Clcama rupt n t:ea mai mare pC1rte, mpodobit cu \J reji de \J i. FaCl ca inscripie se pstreClz n ntreH gime, ns ClB de mati!Clt, n ct cea mai mare parte a textul u i s'a pierdut ca total .
1 3.

0.97 X 0.50 X 0.30.

tEJ.c'J ldJ GU.V"Ct 0v\ fjb"C<.o . . . ) ,.i'j CJU.V"Ct l Et'f) . . .

bogat n ligatari, cari de altfel nu prezint n im i ca deosebit : H cer K, H cu [, N cu T. Fragmentul Cl f cut parte d i ntr'un mo nument funerar. In r. 2 credem a putea citi ca\'lntal sarcofClg, dar fragmentul n n ici irt:riv un caz n u a fcut parte d intr'un ClSe .... menea monument ntru ct marginea lai el in stnga n u e rupt_. ci lefuit regulat ca la toate stelele funerare. Se poate ns ca cu\'lntul f}l/'t:fj s fie luat aici n sens de mormnt, lucru destul el e obi c inuit n iz\Joarele i iterare (\'lezi c itatele n Dicionarul lai Bailly s. \'l.) dar ne cu noscut n ep igrafie. f) a.. o -r0o . . . (?) In r. 2 de citit sct.On!) xs o l l<.
=

1 5. Fragm ent d i ntr'un monument d e mClrmor. Inscripie greac nscris n-

Fig.

17.

I n r . 1 , l a nceput, lectura e sigur, afar de ultima liter CClre poClte fi c m E, i am a\Jeb atunci numele lulian(a)e. Urmeaz apoi .. . quijvixit afnnisj X ... . Ceeace a urmat e ca des\Jrire ters. D i n u ltimele dou rnduri se mai cu nosc . . . mo . . . orna(nzentis ?) .

Fig.
' ) Arc/1.

1 9. 60, ' 1 9.

epigr. Miii.

XI,

inp.org.ro

f10 NU1'1HITE I N ED I T E DIH TOJ'1l

1 87

tr'an cerc format d i ntr'un profil n re l ief. In stnga alte profile m rginesc un cmp, pe care era reprezentat an obiect din care na se mai \)ede dect partea superioar n forma unui gt de \)as. I nscr i pia :

formula cunoscut : d ac ci ne\Ja ar cu teza s strice saa s nstreineze acest monument, s dea oraului . atta sum : o<o :JE -rr j 6/,s ? }f) W l.pto. . . . . ]
.

f f\'( ( '' 2YN 81 M I-rEN 1 . t1l. H ) [J K A C\I E r rl


Fig.
20.

1\

A1

S i aiCI e \)Orba tot ele u n monument ' funerar ridicat de an cetean, pentru

1 6 . Stel de marmor (gsit n s ... pturile d ela spital) nalt d e 1 . 0 0 , lat de 0 . 4 4 , groas de c. 0 . 1 o m. Faa mprit n dou registre : 1 ) Un fron ... tispicia tratat cu foarte mult aproximaie n chip de fronton cu acroteri i. Centrul acestui frontispiciu e ocupat de o cruce n relief de form byzantin, foarte ase... mntoare crucii d e pe unele monede a le lai Iustin ian 1) , ceeace ar i n dica ca dat a monamentului secolal VI p. C. 2) Faa scris, de d imensiunile 0 . 3 2
X 0.25.

Aceasta, mpreun cu frontispiciul, n u ocup nici jumtatea monumentalai. Res ... tai e destul de sumar netezit, iar m a... chiile nici atta (fig. 2 1 ) .

t E l G A 6 E l< A TA 1( 1 TA 1 H PA 1( 1\ i 6 H C AN A I N W C. T H C T r\ C - 1 f>.. C . l<A I ICZ\8 o 1\tj( \i C E K 1< A. H ( 1 AC '6}..


Fig
2 2.

'EvBo.os 'l'.a.. : "a.Y.-c"l.t 'HpaY.),tj81Jc;: .va.. 'I.W Y.a.. B o),tY.'fJ (, E't. Ipcb ol-c"'J -cljc;: a:y[o. .
Y.ki) Ota.. c;: .

'Ava..r woorl) c;: lector, face parte din ordinile inferioare ale bisericii 2) . . Tot d i n ordinele ac estea i n ferioare mai a\Jem la Tomi an -rrpa..')' fJ."l.-cso-rc;: IJo O.r too 'Im[6.vv1J]o, 3) iar d i n ordi nele mai nalte a n presbyter 4 ) , ambele i nscripi i,
=

Fig.

s ine si sotia s a (r. 2 si 3 : saot<o ' j z. o. t j . . . ] ooviLp [;irc.OJ i are pare a sfri ca
. .

21.

teratura CU"Untului.

11 Sabatier, JJ!fonnaies byza11tines, plana XVU, nr. 3 1 sqq. 'l Sophocles : Greek Lexicon s. " unde e indicat li

3) Arc h.-epigr. Mitt. XIX, p. 1 0 3 , nr. 5 1 . Cf. V, Pr uan, Contribuii epigrajice la istoria cretinismltltti daco-roman, p, 6 4. 4) CIL. III. 7 5 0 3,

inp.org.ro

1 88

B ULETI N U L COl'li SiaNJI

f\ONUf\E NTELOR

I STORICE

'A V IJ.j' V(O G""'l t"fJ rJ.j[O. % 'J.t "'.o. 00J, l%YJ sxxt,"f) G[IJ.:; = al sfintei i obtetei biserici,

fiind cam d in aceiai epoc cu a noa... str. ').

trebue nteles ca o simpl emfaz a respecth?a l ui, care n cazul de faii \?a fi fost un biet slujitor al unei b iserici oarecare. Inc d in timpa! lai Theodosia 1 a\?em canost , int despre existenta biseri ci lor ( = cl diJ: i) la Tomi 2) . P \?re mea monamentalai nostru ele trebue s fi fost o sumedenie, d a c inem mai ales seama de fapta!, c ntr'un orel de im ... portan secun dar ca Tropaeum, sp ... tarile de pan acum aa dat la i\?eal patru basilici i an baptisteri a 3) . De altkl titlal acesta de "'.o.{}o), "'.- care se ca\?ine bisericei cretine n to talitatea ei, ertl aneori ntrebuinat n chip emfatic i de u nele organizai i bi sericesti lcicale, cum d: p. l Salona ( Dalm ia), ande pe o piatr mormn.... tal. citim amen intarea c., dac. c ine\?5 , ar \?Ol s. paie n acel mormnt alt corp, s. dea ca amend b isericei catol ice Sa lonitane feclisie catolice Sal( onitanae) / trei litre de aur (CIL. III, 1 3 1 2 4 ) . D in inscripia noastr ns na patem deduce c titlul de catolica1 ar pri\?l i la Tomi ntreaga organizaie b iseri ceasc, ca .1'\etropolia respecli\?, ci mai de grab. cam artarm, c. m ical sluj i tor al unei biserici se m ngie de sitnaia sa. infe rioar eu gndal c. face i el parte d i n marea organizaie a. sfintei b iserici ani\?ersale.
1 7. Fragment de 'i nscripie greac pe o plac. de p iatr. nisi poas., care, mr... ginit d e an c henar, \?a fi a\?at nainte de sparea. textulaL actual alt. ntrebain .... tare. Numai d up. ce placa a. fost spart. n sensul l a.ngimei , a fost ntreboinat. (sp.rtara d i n stnga) fr. a se mai fi ...
) Cf. pentru cea ca presbyterul obsen>aia lui Hirschfeld in A.e. !11. Vlll, p. 1 6 , nr. 4 7 , c inscrip ia pare a fi din sec. V - VI. 2) Z.osimus I II. +O. Vorbind de un atac al Go ilor, stabili i de Teodosiu lng Torni, asupra OJaului, atac reSpins de Tomitani sub conducerea lui Gerontius i descriind fuga bar barilor, continu : "COf> a iacoap:v-ca ZOi;ze-ro rrctpfl XPLV
'rLCi.YWY .ortp.Wp.zvov oh .o06p.'}p.r.t1 v op.Op.svo C.Go),ov.

griji respecti\?al s.p.tor si nd repteze marginea ca sprtura. Lipseste partea dela nceput a. inscrip ie i i p rtea de jos. Fragmentul m soar n nlti , me 0 . 2 5 si , 0 . 3 5 m . , n l.time , c. 0 , 2 4 i n grosime 0 . 0 3 m .

Fig.

23.

Rndal din arm. e com pletat cu o ramur., care i m i teaz n mod destul de rudi mentar frunza de pal m ier, i ine de sigar, n intenia lpicidului, locul obici .... naitei frunze de ed er.. Dedesupt un sem n , ce pare a. pro\?eni din suprapunerea a. d oa. trianghiari, te duce cu gndal la cunoscatal semn e\?feesc - d ei completn d u.... l (p iatra e spart. tocmai a.d) na reiese semnal exact. - De alt. parte i frunza de pal... m ier e crn simbol care se gsete des, mai ales n numismatica hebroic., i care pentru unele d i n monedele i m periale b. .... tate de e\?rei , cu legenda greac., sant singurile i n d icii ale originei lor iadai ce 1 ) . 1\cea.sta ns. na este d e ajuns pentru a crede n origina iudaic. a celui pentru care s'a fcut monu mental, ntruct a. ceias frunz. de palmier o gsim si ' n sim b olistica. cretin 2), i chiar pe mo namente epigrafi ce, ca n cazul de fa. 3) .
' > Ch. Lenormant : Mem o i1' e sur les 11'10Jinaies de Simon Machabee, p. 1 3 - 1 4.

' ) c. t\. Kaufman n : Handb. der Christlichen Ar chiiologie, Padeborn, 1 9 0 5 , p. 2 0 7 , pe un sarcofag cretin din Syracuza. Cf. i p. 2 5 4 pe o graffit din Catacomba Sf. CaHist, nnde se gsesc i semne ce ar atJe oarecare analo .. gie cu cellalt sem n de pe inscrip ia noastr. 3) C!G. 9 7 0 4 . Frunza de palmier desemnat pe epitaful unei neojite ( R oma).
Y9,

"> V. Pnan, Cetatea

T1opaeum,

p.

90

'> v.

sqq.

n.

1.

Pran : Die

Nationalitt der Kau(tlete p.

inp.org.ro

1'\0NUJ'\ENTE IN EDITE DIN TOl'\!

1 89

Dac pe de alt parte a\)em n \)edere caracterul trziu al l iterilor (sfritul sec. IV, p. C.), cum i faptul c E\?reii la Alexand ria se ocupau mai mult cu in ... d ustria 4 ) suntem nclinai a crede c monumentul e cretin i c indi\)idul e un grec din Alexandria. Textul, destul de clar n partea final, e greu de restabilit n pri mele dou rn... duri , d istruse n parte de sprtura pietrii.

trt. Aparena meschin a monamen talu i, care precum arta i, e o simpl bucat di ntr'un monument anterior, ar fi an cu\)nt s ne hot rm pentru ca... l itatea respecti\Jalai de reprezentant smc al we ... unai negustor a lexan drin . Fr ndoial c anal d i n articolele principale de export ale grecilor n pr ile acestea, n care ci\)i lizaia greco ... roman a tr it langi secole l a ola'lt i n m ai bun san mai rea nelegere ca

ln r. 1 , dac ele dou bare \)erticale dela nceput formeaz litera 'ii:, am a\)ea finalul unui CU\).nt . . ... 7i: l t0. In r. 2 pri ... mele dou semne nu pot fi ntreg iLe alt ... fel decilt n CE, iar cele patru bare ar mtoare n 7CT.. Am a\)ea atunc i cm?.n ... tol sr7t'JY0 ( = 2:s7t<r<OV'J), geneti\)ul unui name propriu 2:S7i:7C<OY 1 ) si deci lectur.:: inscripiei :
. . . 1r]c-; s-rcr.l)vlj J(Ysp.7C0plj " ' r;pvx .

'Al.su..v-

. Legtu rile comerciale ale oraului nost ru ca Alexandria Egiptului sunt destul de cunoscute din a lte monun.ente, pentru a mai insista asupra lor 2) , pn acnm ns n'a\)ea m prin n imic docu ... mentat aceast ram ur de nego aici la Tom i. In ce sens trebuie s nelegem noi aceast cal itate de o(vsp.7t0p0 ' A ),su..v... ;jp[w : Ca negustor de \)nuri d i n Alexan ... i sur dria, \)enit la Tom i dup afaceri s ' prins aici de m oarte, saa ca reprezen ... tant la Tom i a l we... anei case de \) inari d in metropola Egiptului, e grea d e ho....
) Pe care e drept c nal mai cunoatem din alte iZ\'Oare i care poate fi pus la ndoial. Il men in n lips de altce\,a mai bun. ') Cf. V. Pn,an, Die Nationalitt d. Kaujl. p. 1 0 0 .

Fig.

25.

barbaria btinae ori n\)litoare, era i \)inul att de abundent i att de pre ... a it d i n prile greceti . El era adus mai ales n amfore mari de lut, d i n cari unele purtau tampil c u data fa ...

inp.org.ro

1 90

BULETINUL COt\ISIUNir 1'\0NUt\ENTELOR ISTORICE

bricrii 3), altele incl icarea capacitii 4 "} si se debita, fie n amforase m i c i , fie ' ' fn oale cu capace de lut, pe care sta scris o urare 3) ori un ndem n *). Cele mai m ulte 'Oase ns de sigur nu purtau indicaiile necesare dect pe a mbalaj saa pe dos i ele bun ....seam c frumoasele exemplare de lut ce stau asa de fru mos n Sectia Constanta a 1"\use b lui National, ' ' ' aceast destinatie trebuie s fi a'Vut.... o ! ' Fig. 2 5 . Stel de m armor na lt de 1 7 5, lat de 0 . 3 4 , groas d e 0 . 1 8 m. Ju mtatea SGperioar este mprit n dou reg istre. Cel de sas e an dreptanghia cu partea de de-asupra fn forma obi ci n a it a contmalai de fronton cu acro teri i . 1"\ijlocul drepta nghi a ! G i e ocupat de crGcea bizant in din al crui picior pleac spre dreapta i spre stnga cte on \!rej , ce se termin fiecare n cele dou pseado-acroterii prin cte o frunz de eder . De desaptnl acestei cruci , n scris nt1:'Gn cerc (eliam. 0 . 2 7 m .), mo nogramal lai Hristos In registrGl de jos, d esprit de cel lalt printr'un chenar simplu, lat de 0 . 0 2 , se afl s pat i ns cripia (faa scris msoar 0 . 3 1 X 0 . 3 1 ) . Partea inferioar a monumentGiai e spart, l ipsinda-i o bucat din stnga, i se pare c sprtura exista nc mai d i nainte de a se fi fcGt monu mentul, de oarece chenarul i nscripiei n partea de jos e'Oit sprtura ocolind .... o. Urme d e litere ce se \!d pe chenar 5 ) i cari n'au n i m i c de.... aface co textul inscripiei arat c piatra a portat na inte alt i nscripie, care a fost tears pentru a se d a monamentalui nf iarea actual 6) . Inscrip ia prezi nt o sum d e curio .... z i ti foarte interesante. 1"\ai ntia, ca forme de litere a\!em E, forma gre ...
1 8.
' Mon. epig"l'. i sculpt. p. 1 3 2 sq. i\mfora dela Poiana . V. Pnan, ;C astru! dela Po iana p. 1 o 1 sq. ' ) Gtui de amfor dela Ulmetnn, Pnan, Cetatea U l1neilm , 1, p. 5 7 0 . 3) lbid. Tl, p. 3 5 2 : o+ fh '-Opta 1 4) lbid. If2 p. 3 5 .3 : n z , r;1vo "/J.J.iJ J ! 5) In r. 2 pe chenanll din stnga un L, pe cel din dreapta un 1 ; n r. 3 in stnga T ; n r. 4- tot in stnga o bar oblic, probabil dintr'un N. 6) i\ fost publicat ntia oar de l'lons. Ray m. Netzham mer in Revista Catolic, 1 9 1 +.
'

ceasc, foarte rar n inscripiile !ati ... neti . [ pentru S, iar i l iter greceasc, L redat prin semnul L , Q prin 1I form aprop iat d e l.J al altabetulai ciri l ic. Ligaturile I\E i MI , cam i inconse.... A, \jOenta, n forma unor l itere A si ' ' n'au nim ica neobic inu it, nici aezarea silabe i REC deie; sfrs it pe c henar. Neo .... bi cina it este ns pre curtarea Sagittars pentru Sagittarios. Lectura de altel e asoar : ' In huc tumulum est positus Terentius filius Oaione, annor(um) viginti cinque, militans inter sagittar{io)s iu niores. Caracteristice penlra _e poca trzie a inscripiei sant multele barbarism e ce conine : huc = ha n e est positu s = positus est filius Oaione = Oaionis filius, C am i nlreaga construcie a frazei ; apoi prepoziia in cu acasali\!al n locul ablati'Oolai. In pri\!ina con inata!Hr a\lern de re m arcat : Cognamele Gaio(n is), se mai gsete i fn alte inscripii (CIL, III, 1 0 7 9 5 1 ) i
1 1 5 92 ).

) i\mfora din

Rhodos, gsit Ia Spantzo'' Tocilescu

Forma namel(]i Terentius filius Oa ione ca patronimical n geneti\!, dei ca atri but al su bstant i'Oalui filius, e forma greac, destul d e obi cinuit, mai ales n wemuri le acestea trzi i ale ro manism alai, pentru a m a i insista asa pra ei. Interesant e corpul d e trup din care a fcut parte acest Terentias : Sagittarii iuniores. In N atitia dignitatum, gsim printre trupele de sub dispositione viri illustris magistri militum (Il) praesentalis, pr intre cele aptesprezece auxilia palatina, pe Sagittarii seniores orientales i pe Sa aittarii iuniores orientales 3) iar sub co .... t> manda celuilalt magister militum (I), i a... ri printre auxilia palatina, pe Sagit... tarii seniores Oallicani i pe Sagittarii iuniores Oallicani .1 ) .
) Gsit Ia Teriice ( Pannonia superioar). ) Gsit pe muntele S. Elena (Noric). " ) Ed. Seeck,VJ, 13 ( = 5 4) i 1 4 ( = 5 5 ). 4 fbid. V, 1 3 ( = 5 +\ i 1 4 ( = 5 5 ).
' '

inp.org.ro

l'tOHUl"\.EHTE INEDITE DIN TOJ'\t

191

Toate aceste trupe nu se gseau n Scythia minor, de unde Cl\Jem momr .... mentul, iar ti nereea cea mare a l u i Terentius ( 2 5 de a n i ) ind icnd a .... n e c

niores au fost trimei la T o m i n acela scop 1 ) , i n we ....o lupt sau din alt cauz tnrcrl sgeta i.... a gsl moartea, aproape de ai s i, cari au a\?at astfel mngierea s .... i fac a ltimile datorii fa de e l 2). i aceasla cu att mai mult cu ct cazul nu e i zo lat. Tot la Tomi s'a gs it un monu ment, tot d i n aceea weme (n frontispiciu crucea cu baza o rnamentat), al unui Atala fier ! lui GO.jl'C " C' J zefuc ce rX'7t0 GO.jlH1:Lpt0V ( ptcov) 3) , ceeace ne face s credem c acest corp de trup, cel pui n n epoca lai Iustinian, a stat n p rile acestea
= . ....

f,g. 2 6 ,

el era nc n acti'Vitate de ser\J iciu cnd l'a surprins moartea ; pe de alt parte fiind greu de adm is ca corpul l a i s fi fost adus la Tomi tocmai dela Constan .... tinopol, trebuie s adm item aici i pre .... zena cohortei sau a unei pri d in ea, adus ca we .... o ocazie, aa cum lanciarii iuniores de sub coman da aceluia ma .... gister m ilitum sunt adui n wemea l u i Justinian la Ulmefum, pe care .... J recl .... dese 1 ) . Forma l iteril or, care cam ftcl uce cu a celor dela Ulmetum, apoi hrismul i cruceft ntocmai ca pe monedele lui Iustinian 2) , ne ndreptesc a cred e c i monumentul nostru e tot d in wemea acestu i mprat i c precum lanciarii iuniores erau d etaai la Ul metum pentru aittarii iu.-. restaurare si paz, tot asa Sab
' '

Fig.

27.

weme mai ndelungat , a\?nd timpul ne cesar a .... i com pleta efecti\?ele cu Jo.... calni c i , dac nu cam\la cercul obicinuit de re cru tare al acestui corp de trup
1 ) Printre castelele restaurate de Iustinian flgureaz i Torni ( Procopius, de Aed1j. IV. 1 1 ' 2) Ridkndu j un monument, care dei de ocazie, ca s zicem (\lCZi mai sus), a trebuit s5. coste o sum bun de bani pentru lurtura destul de ngrijit, ca s admitem cum\.,a c a fost pus de camarazii defunctului - ei nii oa .. menii sraci. El nu se poate datori dect pietii printeti. 3) V. Pnan. Contrib. Epigr. la isi. Cret. daca rO/IZ. p. 6 3.
..

) V. Pnan, Cetatea Ul111el/lllt II2, p. 3 8 0 sq . , unde se discut i chestia acestor d islocl"i de trupe. 3) Sabatier : M01waies by zm1ti11es pl. XVII nr. 2, 8 , 3 0 , 3 1 , etc.
'

inp.org.ro

1 92

BULETINUL COl'\ISIUHII l'\OHUl'\ENTELOR I STORICE

erb chiar n regiunea noastr, i atunci d intre cele dou feluri d e lanciarii iu niores, Oallicani i Orientales din No titia dignitatum am a\)efl. a J considera. pe acest Terentius printre cei din urm .
.... ....

1 9 . Achie inform d e marmor, rupt din m uchea unui capac d e sarcofag. Se \)d pe dos urme din br.nele ce ncing de o biceiu acest soia d e monumente 1 ). I nscripia a fost spat de .... adreptul pe pl anul sprturii fr o lefuire preala bil . 1"\.soar n nlime 0 . 6 4 m., n l .... ime 0 . 3 1 , grosimea. i n\)aria.bil. Intre bratel ' e crucii se citeste ' ' deslusit 6 <ov. In r. 5 a treia l i ter , este un \ i nu A cum s'ar prea. dup bara o .... blic d i n mijloc, d e oarece deosebi rea ntre A i _\ este desluit nsemnat n aceast inscripie, nu numai prin barele interioare ale lai A, ci i prin felul con ...

sec\)ent cum se mpreun sas cele dou brate ale literilor, la A mpreunndu ....se exact, iar la A braul din dreapta. trecnd d incolo de puncta! de mpre unare. In r. 6 Ll fcut aproape cursi\) d. In r. 7 l1 fcut cu bara orizontal d e de ... asapra m ult prelungit spre dreapta. Sem nal dela sf.rsit e o cruce. Primele dou rnduri scrise mai m ... runt par a nu a\)efl. nici o legtur cu restul i nscripiei i sunt foarte greu d e neles :
' '

G'.JVU.

' EvBa.j as vs6j1tccfjc;.

Restul se citete fr nici o greutate :

y,a.-cj[a.'l.-c]s

'A ), < f. >s(a.)vjap fj

vs6o:fjc;), cel care a de curnd credina, termen objci ... prim i t nait n biserica. cretin primiti\? 3).
D.
M.

vs67tttl)c; (pentru

TEO DORESCU

' ) V. i\semenea capace de sarcofage gsite tot la Constana, l a tloisil, Buletin1tl Comisinnii Monmn entelo1 Is torice , 1 9 1 o p. 83 sq. 2) Citesc aa exempli gratia : tot la Torni s 'a gsit un capao de lut cu inscrip i a ;:Cl,s6<; fLO o flso<; ! (i\rch. Epigr. Mit!. XVH, p. 9 9 nr. 3 8 ) , dei semnul dela nceputul

CU\1ntului la prima \ledere ar pre mai de grab un 1\. Celui de-al doilea cunt nui pot da nici o explicare. 3) CIG. 9 7 0 4 : v6<fow.. Cf. Sophocles : Greek Lexicon s. u. cu literatura CU\lntulni. In epigrafia Iocalui, cuuntul ne ntmpin pentru prima oar acuma. i\vem n schimb VSO<fwncm : Pn>an, . Contrib. epigr. la lst. Cret. Daca - Roman, p. 6 2 , la Torni i Arch. epigr. Mitt., lX, 1 9 , 30, la Vraganizza (Dalma ia).

inp.org.ro

C O J"\ U N I C A R I
---

o ---

IX. CEL DINTAIU ZUGRI\ V tlOLDOVEI\N E cunoscat. n istoria tloldo\Jei fi gora ma teloi boier i negastor tlihail LogoLital. In 1 44 3 , sobt fiii l a i F\lexandru-cel-Bun , el era nca n<tmai pisar i , n to\,:irie cu alt pisar, Tudor Gr mticu/, el primia o silite pe i'1iletin, unde a fost Oan al lui Berlea i unde a fost Iremia, i moara ve tliletin, unde a fost Stefan. Zu graful <1-IJE;j;""" 381'pllij;<). I\cesta fusese deci proprietar acolo. tlorile le-a f.cat pe un loc dat de Domnie. lat pentru ce i a dat Domnia acest loc, arat numele sa. El fusese, la tloldo\Jia, la Bis'ria, zagra\Jul lui I\lexandru-cel-Bun, metenil pictudlor ce au dispntt. E cea dintiu pomenire a unui zugra\J mol do\Jean. El nu mai rria, de mult po:te, la 1 443 1).
N. : O RG A

do\Ja--dap:l o zogrti.\Jeal \Jeche ce se gsete in gangul clopotniei de'a mnstirea Neamul i din care se lJ:ldete c i biserica acestei m-ri , reziditJ., cum se tie, de tefan-cel-tlare, a a\Jnt cnd\Ja acoperemnttil caracteristic \Jecbilor bi serici moldo\Jene. - Dup d-1 Romstorfer nu s'a mai dat la lumin:i dect nn singnr document de acest fel : un chi\Jot de lemn dela o \Jeche biseric moldo\Jeneasc, publicat de d. dr. C. 1 . lsttati - n a crui colecie de antichifii se g sete el ast.zi-:l scrierea : Cte\Ja cu\Jinte rela ti\Je la cele ce am \JOit sil. fac saa am fcut pentru muzeele noastre, Bucureti 1 9 0 8 , pp. 56-7.

X. NOUI DOCUtlENTE C U PRIVIRE LI\ FORtll\ I\COPEREtl lNTELOR VECHILOR BISERICI tlOLDOVENE E ndestul de cunoscut forma de acopere mnt datii de I\rh. K. F\ . Romstorfer la bise ricile restaurate de dnsnl n BCICO\Jina (tlirui, Sf. Gheorghc-Sacea\Ja, Putna), formil. teconsti toit pe baz de docnmente : teprezent.ri, mai ales picturale, ale \Jechilor biserici moldo\Jeneti. In studiul Typus des Kloster Kit-chen in der Bu ko\Jina (tlittheilangen der k. k. Central-Comm is sion, Neue Folge, XVI - 1 8 90, p. 4 7 sq.) i n scrierea Die tloldaaisch-byzantinische Baukanst (Wien 1 9 06, pp. 1 4-5), d. Romsterfer a publicat i explicat din panct de \Jedere tehnic aceste docu mente, i ar mai trziu , n scdetea Schloss Neamu (Cernui 1 899, ig. 8), d-sa a dat la i \>eal un nou document de acest S'Ji a - de ast dnt din tlol1)
. ctul in Hurmuzaki ,

fig. 1 . Biserica m-rii Ncamu pela 1 8 1 6- 1 7 . I n timpnl d i n arm ns1, r . P. S. Pimen, tli tropolito 1 tloldo\Jei i S nce\Jei, a bine\Joit s pCin la dispoziia Comisiunii noastre cte\la nooi i i nteresante docamente de natnra celor ce ne intereseaz. aci. tlai ntia 1 . P. S. S., prin o scrisoare adresat fostului preedinte al Comi- sicmii , Ion Kalinderu, la 1 2 I unie 1 9 1 3 , a sem nalat zugr\Jeala din gangul clopotniei dela Neamn, de care fa \JDri.:a mai sus, trimindu-ne i o copier fidel a acestei zugr\Jeli, p e care.
25

1 1 2,

p.

8 8 0 , No. ncLxxxrx

Buletinul Comisiunii f\onumentelor Istorice

inp.org.ro

1 94

BULETINUL COJ'\ISIUNII 1'\0NUtlENTELOR ISTORICE Acest document, foarte interesant, e o gra \Jur ce se gsete ntre ornamentele foaiei de titlu a Octoihalui tiprit la Neama n 1 8 1 6 (se d i n titlu cri ti prite tot acolo n anul urmtor : Ad unare a cu\Jintelor celor pentru as cultare... i Viaa ca\Jiosului printelui nostnt Paisie). Ea ne reprezint (fig. 1 ) biserica cea mare a m-rii ca \Jechia form de acoperemnt a bisericilor moldo\Jeneti, ceeace nsemneaz d aceasti. form de acoperemnt s'a .pstrat cel puin pn la 1 8 1 6 1 7 i cii numai dup aceia a fost preri.cut n felul n care ne-o prezinti. desemna! dela 1 834, care i ea u fost pre" fiicut, mai trziu, ptobabil de arhitectul neam dela care a rmas frontonul gotic adaos n fa ada dela apus a bisericii (\J. acest Buletin, fasc. 1 1 , p. 98). arhitect, care, dup cum mi comu nic 1 . P. S . Pimen, a\Jnd tirea dela unul din cei mai btrni clugri ai mrii, printele Da niil, ar fi cunoscutul Freiwald, care a lucrat i n ataRomneasci.. De notat c n ornamentul copertei Octoihulni dela 1 8 1 6 i Vieii lai Pas;sie dela 1 8 1 7 se re prezint, ca pendant bisericii, clopot ni a m rii Neamul, pe sub cate se \Jede intrarea, apoi l a dreapta, n legiitur, casele egumeneti, c 1 scara ce duce la ele, iar la stnga o cldire inde pendent, de care n umi pot da seam ce anume poate nfia (fig. 2). lncheiu aceast noti1 comunicnd c d. Ci . Bal, membru al Comisiunii , a a\Jut bnn\Joina a-mi semnala i d-.sa dou documente de cate goria celor de cari ne-am ocupat : imaginea bi seriii SL Nicolae Domnesc din Iai, n tabloul ctitoricesc scos dela aceast biseric nainte de refacerea ei (azi la biserica SL GheorQhe din curtea tlitropoliei din Iai) i imaginea bisericii dela mrea Suce\Jia, n tabloul ctitoricesc al aecstei bisel"ici,-acesta din urm1 cunoscut de altfel si d-loi RomstrofeL
'

dei ntra ct\Ja deosebit de felul cum a fost redat de J . Romstorfer, nu o mai reproducem aci, ntru ct n esen e acela lucru. Odat ca aceast copie, I. P. S. Sa a naintat Comisiunii un desemn reprezentnd o form mai trzie a acoperiului bisericii dela Neamu, desemn luat dintr'un ornament ce se g3.sete n tlinei u l tiprit n aceast. mre l a anul 1 83 1 . D i n acest desemn s e \Jede c1 acoperiul bisericii fusese ntre timp tefcut, n felul comun de azi, ca trei turle n loc de una, cu cupole, dup moda tuseasc, n form:i de cepe. - Preacetea se datorete, negreit, clugrilor malorai !li lui Pasisie Velicico\Jschi, cari stpneau atunci m-tirea, ea fiind efectuat numai dup 1 8 1 6 - 1 7 , c um s e do\Jeclete dintJ'un document comunicat tot pdn bun\Joina l. P. S. Pimen.

.fig. 2 . Clopotnia i streia m -rii Neamu pe la 1 8 1 6-1 7 .

Alex. Lpedatu.

XI.
INSCRIPII REFERITOARE LA CE TI\ TEl\ CRF\IOVII, SEGARCEA , SF. DitliTRRIE GURA tlOTRULUI, B ERII B .L.CE I , TITIRECIU , CORNET. B ARZA,

lnsemnare pe un octoih n bis. SJ. Nicolae Brndaa : 1 8 1 O Oct. t 5. lntr'acest an s'au nceput el e s'au fcut anul p marginea oraului

Craio\Jei , n Joc d. cetate.... din potonca exce lenii sale Kaminschi, fiind aici, n ora, ntio, la leat 1 8 06, cnd au sosit Ruii aici, Ghinrar lsaiea, care au murit la leat 1 81 O , i alt Ka minschi, care iari au mcll"it ; dup aceia au \Jenit Zat (?) Ghinrar aci ...

inp.org.ro

COl'lGNIC.RT

1 95

2 . M 1tstz"rea Segarcea , Dol j.


a) Pe o carte : S s tie cnd s'au gsit leatu sfintei bise rici : 1 54 7 ani dela H-s. i am scri s eu robul lui Dumnezeu, dasclul Ptru sin l'litic. , cn mna de 1kn. bl Pe un clopot :
Z .I\: E n A P A T O I" i.\L 0 B B A I !lOS 1 80 . l\ OI :E A N IIAP.A TOI" A<l> l E P Q M A E l :E

TO M A N ATJ PION :E EI'. A P T .-I.. PX . K P . POMA N O T 1 826.

M ET A h: ( l

3. Bz"s. Sj. Dh1tt lr/e, B rza, Doh.

Pisanie : /\cast sf(n)tii dam nizEsd biseridi ies te zi dit dinu temelie i nfr n m useat, dupe cum se \?ede, cu toat osteneala i cheltniala dumnealui Dumitru Sandulachi \?el Clacer, Stana soiea dumneal(Ji, DumitJn , Preada, ajntor i. . . . Oct. 3 zile . . . Ctitori : Clncerul Dnmitra Sndulescn, cocon{]! dum neal ui !anca Sndulescu. - Nepoii Clncernlai : Post. Dima, Log. Preda.-Cucoana Stncua Clu <:ereasa, cucoana Dumitrana Sndukscu , dum n ealni Sandulachi,-cncoana 1\ncna, nepoata dum neaei Clncereasa.
4.

sale o au zugr\1it i o aa nfnrmuseat-o, com s \)eade, lo leata 7 2 1 3 ( = 1 7 05), s\?.rindu-o n bun pomenire i sla\1 \?eacnic, mesca Sep tem\,rie v 30 dni. f) La i ntrare : 1\east repan1ie a wgra\?elii, dup sti lal ori ginal, s'au fcut cu bunl\?Oina nlimii sale Barbu D . tirbei , Prinul stpnitor a to at ara Romneasc, zlobozind cheltuiala din casa Vis terii, i prin osil rdia cu\1ioii sale 1\rhiman drit E!rosin Poteca, egnmenul acelei sfinte mo nstiri dela Gura-l'lotrctlui, la aner] 1 8 5 2 , de" zugra\1 Ni S toenescu. 5 . lnscrip z"z. 1'"ef erz"toare 1a B lcenz .
a) Pisania bis. Balaci- Teleorman :

Jl1 nstirea Gura Motruluz)Vlehedz"nz'.

a) Pe o cdelni : /\cast sf()nt cdealni iaste cnt de Ioan Costandin B. B. Voe\?od i de Doamna lui l'lal'iE( i atierosit sfintei mnstiri dela Gura l'lotrului , l a JW 7 2 2 1 ( = 1 7 1 3). . b) Pe o anaforni : l'larca : D. G. Cifrele : 1. K. B. V. c) Pe un clopot : Constantinus Bassa-Raba de BrancOl'an, D. G. S . R. 1 . et Valachiae Translpinae Princeps 1 7 1 2 ; me recit l'loritz Lwg, Hermanstadt. d) Pe poart : /\cast poart s'au ferecaW cu toat chel1ut:la cu\?iosului chir Steanu , nasta\?nic ain acestii s(i)nte mnstiri, lctl. 1 5 dni, leat 7 2 2 1 (= 1 7 1 2). e) Pisania : /\cast sfnt i dumneziasc m nstire dela 1'1otra, a criE( hramul s prznuit:te jwepo dobna Paraschie\1i , din temelie ei t:ste zidit de jupan Preda Brnco\?eanul \1el Vornic, la anul dela zidirea lumii 7 1 6 1 ( = 1 6 5 3), care dela acea \?reme pn acnm sttu nezagrn\?it, i ar dupre aceE lami natal t nlatal Io Constantin Br nco\1eanul Basarab Voe\?Od, nepotul lui de fecor, ntr'al aptesprz<"acelea anu al domniei

/\cast s(fn)t i d(u)mneziasc biseric s' zidit dintt temelie de rposatnl \?el 1\g Costandinu Blceanul, !iiul rposatului \1el D\?ornic Badi B lceanal , n zilele prea fericitului Domnu !o erban Cantacuzino V -\?d , iind ntru cs.tode p prea iubita fiica m()rii sale, Domnia 1'\arift, din leat 7 1 9 2 . l\\1. 5. (= 1 684). Care bi seric, de atunci i pn acum, fiind netencuit, lipsindu-i pi sani. am bine _cugetat de am tencuit-o, am zu gr\?it-o, am pus i pisani eu Costandin Bla ceanu \)el Ban, impreun cu . tii mei : dum nealor bi\1-\1el Hatman tefan Blceana, i d(n)m nealui bi\?. \?el 1\g C0nstantin Blceannl, i d(n)m nialni \1el Comis Tancn Bllceanul, i d(9)mneC"lui Grigorie Blceannl, spre \1enic po_menite, n zilele prea fericitului Domn Gri orie DimitrCJ Ghica Voe\)od, la leatu 1 82 5 , Dechem\1rie 1 .

_ bnlni Joi [-D umnezeu] lonn cu soiea Joi Haida i cn tot neamcrl lor, 1 8 2 6 .
c) Sc11itul Glmei!e- Olt :

b) Pe o piatr : t Supt acast piatr ?dicnete [oasele] ro

Pe o piatr. : Supt acast pitr odihnescu-sJ. osle r posatnlui robului Dumnezeu jopan 1'\ate iu B lk . ear.ul Vt. d aprozi, care s'an prist\1it n zilele Domnulai nostro Ion Necolae Voi\10d, n domnia d'intio, la lan a J u l'lartie n 2 1 , leat 7 2 2 0 ( 1 7 1 2 ), i jupneasa dumnealui ca din ti u . , . . car s'au prest\1it n zilele Dom nului nostru Ion Costandin Voe\1od . leat . . . i s'a(] fcut a cast pitr cu osteneala dum nealui Post. Neculai Ptracu Blceanu l i cu dumnealui postelnicul Hrizea B1ilcanul.
=

b)

Bis. Ttrtii de sus, Teleorman.

Pe o piatr : 1\ ica s odihnete ro bol lui

D( u)mnezeu 1\n-

inp.org.ro

1 96

BULETINUL COl'\ISJUJ:m l'lONUl'lENTELOR ISTOR!Ct Gheorghe i b1at ego 1\ndrei, ucenic Dumitraco, l'lihai ; leat 7 2 5 5 (= 1 7 4 7). Ctitol"i : jupan 1'1.ihai Cantacuzino vei Sptar, ju p neasa l'la1ga, sin ego Mihail vei Vornic. - Da machin, Statie eg. ; Calea sora eg. - Peretele nordic : Iorga Ceml.lodeanul, jup. Nica Log., jup, i'lihalache sin Ion Cern.vodeanui.-Pe1etele sudic : Constantin 1 "icolae l'lavroC'ordat, Climent ep. Rm nicnlui, jc1p. Dumitracu Racolli'i vei Clucer. Pe an pomelnic : n zilele prea nlatului lmp.rat al Romei, Carol, carele au pus desp1e Tnrci hotar Oltu l . c) Pe o piatr : Di1ept aceast fereast11i s'i odi hnesc robii lui .Dumnezeu, ea tic1ilosul monah tefan Anghel : Neaca, erei, 7 2 3 0 ( 1 7 2 1 / ). d) Pe alta : Dirept aceast fereastr. se odihnete m!n!l lui D. : erei Ilie, iereia Puna, 7 2 3 5 ( 1 7 2 7). febr. 7 .

ghelache A miras dela Enos/1, i acast piatr s'au adus de soi dumnealui Zoia Blceanca, 1 7 9 8 , Sept. 1 9 .

6 . Bz'sert'ca Tihre Vlcea .


Pisanie : Ace(a)5t sf()nt1i i damneziiiasc bisearic ce s numeate Titireaciul, unde s prznuiate hram al pe numele ma1e!ui a1hie1eu i dascl sl()ntul Ioan Zlatoust, iaste zidit din temelie, cu toate cele den prejur.... de dumnealui japan l'lihai Cantacuzino vei Spat., ca isprvnici dumnealui jupanului Panaioti Cmraul, tiind indemnitoria i ostenitol"ia dumnealui Lo!)(o)f1it Kera dela \lei Ocn. Iar acum prin nevoina printelui cathe gumenolui chir Ioan Ursachie s'au acoperit de iznoav i s'au pardosit, ferestrele s'au noit, i s'au scris i pisani acasta, n zilele prea luminatului Jmp1at Carol al aselea, anul dela Hs. 1 7 2 9 , iar dela Adam 7 2 3 8 , mea De chembre 1 . b) Inscripie zugrvit : Acast sf(n)t:1 bisearidi ce s chiam. Titi reaciu, unde se prznuiate h ramul sf()ntului Ioan/1 Zlatoast, den temelia ei iaste zidit() de dumnealui rposatul jup. l'lihai Cantacuzino, \lei Sp.tar, nzestJ-nd-o cu_ moii i ca acte ce se afl. ntr'ns ). i trecnd mc!ltli vreame la mijloc nu s'au patut zugrvi, iar cnd am rost acum, la leat 7255 ( 1 74 7 ), s'au ndemnat printele egamen Damaschin, monah, Cern.vodeanul, de o a nfrumusea cu zngrveal pe denl.untru, p1ecum s llede, n zilile l nmi natului Domn !o Costandin Nicolae Voivod l'la\>rocordat, fiind episcop Rmnicului chil- Climent, i s'au sv1it de zugrvit la Iona lu Oct., fiind wgravi Popa
=

7. Sc!zz'tul Cornet, Vlcea.


a) Pisania : Cu \>reare tatlui i ca ajutoriul fiului, cu s vrital fntulcli d(u)h/1, urzituseau acast sf()nt1i mnstire den temeli ei, int1u trea cinstitulai cap al sf()ntului Ioan Preadtece, dentru osteneala I"Obalui lui Dumnezeu l'lclle Ba jescal vei Dvomic, supruz7uca ego l'lari, n zilele luminatnlui Domnt'i Io Radai Leon Voevod, rnsca 1\ugast 29 dui, vleat 1 1 7 4 ( 1 66 6). Pis
az

pop Stan mnog gresnik ot B!Jeft".

b) Pe alta : Acest/1 si(n)ti1 i dumnezeesc/1 altar s'au ntramaseat ca zugr\>itu, precum :> 'i vede, c n toat cheltuiala dumnealui jupan Alexe Ct::'itan za Lovite, n zilele Domnului nostJ-u Io Co stantin Nicolae Voevod.
V J RG. D R G H I G E A N U

lndreptri la art. o/lon11ntul lui Brncoveanu (Fasc. Iulie- Sept. T 9I 1.J


E de ndreptat

Iulie

in

in loc de almeidan l a p. 1 1 5 ; pentru 1 6 , in nota

4-1

pentru 4. 1 ,

Kjutahia

loc

de

Iunie

in

unele

locmi, pentru aducerea oaselor lai Brnco\. , eanu i n pentni V, r in

n i\natolia pentru Kutais

la

p.

+2, 43, 1 9.

la p .

1 4-t. ; Hurmuzachi VI,

1 1 B ; Sai in l o c de Sala la p. 1 1 9 ; nota -/2, 43 O)ta 1 8, l a p. 1 2 4 ; H., JJI pentru 5 3 3 ; Iorga,6 1


V.

ar ; aiJJt eidan

D.

inp.org.ro

R E DA C I A:

SECRETARIATUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE


Administratia Casei Bisericii, Bucureti, str. Lueger, 26.

Buletinul se gsete de vnzare la principalele LIBRR II DIN BUCURETI prin cari se fac abonamente i se pot procura colectii complecte din anii precedenfi (afar de anii 1 908-9).

ABONAMENTUL IN AR I STRINTATE :
P R E U L A P A T R U F A S C I C O L E P L U S P O R T U L

inp.org.ro

P R E T U L ; LEI 2,50
.

inp.org.ro