Sunteți pe pagina 1din 2

Imprumuturi cu obligatiuni

Problema 1. S a se prezinte tabelul de amortizare a unui imprumut obligatar format din 12 500 obligat iuni cu valoarea nominal a de 100 000 u.m. rambursabil prin cote constante, in 5 ani, cu dob anda unitar a anual a nominal a (rata nominal a) i = 0, 1. Rambursarea se face al pari. Problema 2. S a se intocmeasc a tabelul de amortizare a unui imprumut obligatar format din 10 000 de obligat iuni, cu valoarea nominal a de 50 000 u.m. si valoarea de rambursare de 55 000 u.m., stiind c a rambursarea are loc prin cote constante, timp de 4 ani, cu rata nominal a a dob anzii i = 0, 25. Problema 3. S a se intocmeasc a tabelul de amortizare pentru un imprumut obligatar format din 125 000 obligat iuni rambursabil al pari, prin rate cvasiconstante, in timp de 4 ani cu rata nominal a anual a i = 0, 20. Valoarea de rambursare a unei obligat iuni este de 100 000 u.m.. Problema 4. O societate emite 125 000 obligat iuni in valoare nominal a de 50 000 u.m.. Aceste obligat iuni se ramburseaz a la valoarea de 55 000 u.m. prin 4 rate cvasi-constante. S tiind c a rata nominal a i este de 0, 5, s a se construiasc a tabelul de amortizare. Problema 5. Un imprumut obligatar de 10 000 de obligat iuni cu valoarea nominal a de 50 000 u.m., emise la valoarea de 45 000 u.m. este rambursabil cu rata nominal a 0, 1 prin rate cvasi-constante in timp de 4 ani. Un obligatar dore ste s a stie care este rata medie de randament dac a obligat iunile sunt rambursate a) al pari; b) la valoarea de 55 000 u.m.. Problema 6. O societate emite un num ar de 10 000 de obligat iuni av and valoarea nominal a de 50 000 u.m. si valoarea de emisiune de 45 000 u.m.. Se stie c a societatea trebuie s a suporte cheltuieli de emisiune in valoare de 1 milion u.m.. Imprumutul obligatar va rambursat in 4 ani cu rata nominal a i = 0, 1. S a se calculeze rata de cost a imprumutului obligatar dac a rambursarea unei obligat iuni are loc cu valoarea de: a) 50 000 u.m., b) 55 000 u.m.. Problema 7.O societate comercial a emite un num ar de 225 000 de obligat iuni la valoarea de 10 000 u.m., cu valoarea nominal a de 12 500 u.m. si rambursabile pe timp de 5 ani cu rata nominal a anual a de 0, 15. S a se intocmeasc a tabelele de amortizare stiind c a rambursarea se face: a) al pari prin cote constante, b) supra pari prin cote constante ( V R = 15 000 u.m.), c) al pari prin rate cvasi-constante, d) supra pari prin rate cvasi-constante ( V R = 15 000 u.m.). In ultimele dou a cazuri s a se aplice metoda sultei capitalizate. S a se determine apoi rata medie de randament, rata personal a de randament, precum si rata de cost stiind c a societatea comercial a are cheltuieli de emisiune de 1 milion u.m., at at in cazul ramburs arii al pari, c at si in cazul ramburs arii supra pari. 1

Problema propusa S a se amortizeze un imprumut obligatar format din 10 000 obligat iuni emise la valoarea de 5 000 u.m., cu valoarea nominal a de 5500 u.m. rambursabile in timp de 5 ani cu rata nominal a anual a i = 0, 1. Se considerm atoarele situat ii: i) rambursare al pari prin cote constante, ii) rambursare supra pari prin cote constante ( V R = 6 000 u.m.), iii) rambursare al pari prin rate cvasi-constante, iv) rambursare supra pari prin rate cvasi-constante ( V R = 6 000 u.m.). In ultimele dou a cazuri s a se aplice at at un procedeu de rotunjire, c at si metoda sultei capitalizate. S a se ae rata medie de randament pentru un obligatar, rata personal a de randament, iar apoi rata de cost stiind c a valoarea cheltuielilor de emisiune este de 80 000 u.m. (se vor lua in considerare ambele tipuri de rambursare).